Lisäarvopalveluiden toteuttaminen terveydenhuollon logistiikassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäarvopalveluiden toteuttaminen terveydenhuollon logistiikassa"

Transkriptio

1 Lisäarvopalveluiden toteuttaminen terveydenhuollon logistiikassa Terveydenhuollon materiaalitoimen opintopäivät logistiikkapäällikkö Juha-Pekka Heikkonen

2 Materiaalitoimen perinteiset tehtävät terveydenhuollossa Tavaran kilpailuttaminen Operatiivinen osto Tavaran vastaanotto Tavaran varastointi Tavaran keräily Tavaran lähettäminen Tavaran kuljettaminen ulkoisesti ja sisäisesti

3 Lisäarvopalvelut Logistiikan lisäarvopalvelut ovat palveluja, jotka ylittävät logistiikan perusprosessien palvelutarjonnan. Ne tuottavat lisäarvoa toimitusketjulle ja parantavat toimitusketjun kilpailukykyä. (Olli, 2011) Lisäarvopalvelut on käsitteenä laaja käytännössä kaikkien toimitusketjulle lisäarvoa tuottavien palveluiden voidaan katsoa olevan lisäarvopalvelua esim. tuotteiden tarroitus toimitusketjun jossakin vaiheessa

4 Lisäarvopalvelut terveydenhuollon materiaalilogistiikassa hyllytys- ja tilauspalvelu terminaalipalvelut logistiikkayhteyshenkilöpalvelut (jakelukuljetuspalvelut) hoitologistikkopalvelut

5 Hyllytys- ja tilauspalvelu Yleistymässä terveydenhuollon logistiikassa Hoitoyksikön logistiikkatyön siirtäminen hoitohenkilökunnalta logistiikkatyöntekijöille kaikki toimijat keskittyvät omaan ydintyöhönsä tehokkuus parantuu

6 Terminaalipalvelut Varastoinnin keskittämisen myötä vanhojen keskusvarastojen käyttötarkoitus muuttuu Terminaalivarastot pääosa tuotteista varastoidaan alueellisessa logistiikkakeskuksessa bulkkitavaraa esim. käsipaperit varastoidaan ja käsitellään edelleen terminaalivarastolla Terminaalit kaikki tuotteet varastoidaan alueellisessa logistiikkakeskuksessa logistiikkakeskuksesta saapuvien lähetysten jatkokäsittely

7 Terminaalipalvelut Keskusvaraston käyttötarkoituksen muuttuessa myös työntekijöiden työn luonne muuttuu varastotyöntekijä terminaalityöntekijä, hyllytyspalvelutyöntekijä tai kuljetustyöntekijä varastonhoitaja logistiikkaesimies, työnjohtaja Terminaalihenkilökunta vastaa ko. sairaalan materiaalinkäsittelystä varastointia lukuun ottamatta henkilökunnan entiset työtehtävät yleensä säilyvät ja pois jääneiden tehtävien tilalle tulee uusia tehtäviä

8 Terminaalipalvelut Terminaaleja ja/tai terminaalivarastoja tarvitaan pääosin vain isoissa sairaaloissa, joissa työskentelee logistiikan henkilökuntaa hyllytys- ja tilauspalvelutyöntekijät kuljetustyöntekijät terminaalityöntekijät työnjohto Pienissä yksiköissä esim. hammashoitolat ulkoinen kuljettaja vie lähetykset suoraan perille yksikköön tai jopa yksikön hyllyyn

9 Logistiikkayhteyshenkilöpalvelut CASE: Porin perusturvakeskus Porin perusturvakeskuksen logistiikkatoiminnat on liikkeenluovutuksella siirretty Satshp:n logistiikkakeskukselle Tavoitteena koko logistiikkaketjun siirtäminen yhden asiantuntijaorganisaation haltuun Liikkeenluovutussopimuksella on määritelty palveluntuotannon osa-alueet ja rajapinnat Logistiikkakeskus toteuttaa sopimuksella määriteltyjä tehtäviä lisäarvopalvelut yksikön kautta palveluntuotannon kustannukset pidetään erillään logistiikkakeskuksen ydintoiminnasta

10 Logistiikkayhteyshenkilöpalvelut CASE: Porin perusturvakeskus Logistiikkayhteyshenkilö ( logistiikkaesimies ) toimii terminaalihenkilökunnan lähiesimiehenä vastaa hyllytys- ja tilauspalvelun toteuttamisesta asiakasorganisaatiossa toimii asiakasorganisaation edunvalvojana hankinnoissa koordinoi asiakasorganisaation logistiikkaa kokonaisvaltaisesti yhteistyössä työnantajaorganisaationsa (asiantuntijaorganisaatio) kanssa

11 Logistiikkayhteyshenkilöpalvelut CASE: Porin perusturvakeskus Haasteina logistiikkayhteyshenkilön eturistiriidat asiakasorganisaation etu vs. työnantajan etu vastuukysymykset esim. hankintasopimusten valvonta kuka on vastuussa sopimusrikkomuksista organisaatioiden vastuurajapinnat

12 Jakelukuljetuspalvelut Peruspalvelusopimus kattaa usein vain runkokuljetuksen paikasta A paikkaan B (Logistiikkakeskus alueellinen terminaali) Jakelukuljetukset käsitellään Satakunnassa lisäarvopalveluina Toteutetaan edelleen ulkoistettuna ostopalveluna sama toimija kuin runkokuljetuksissa ei ylimääräistä terminaalikäsittelyä, vaan jako suoraan yksiköihin

13 Jakelukuljetuspalvelut Jakelukuljetuspalvelujen hankinta on saatavan volyymihyödyn takia taloudellisempaa keskitetysti Jakoauton täyttöasteen paraneminen Yhdellä toimijalla kokonaisvastuu kaikista materiaalikuljetuksista.. vai onko? Haasteena peruskuntien ja sairaanhoitopiirien logistiikkaorganisaatioiden pirstaleisuus materiaalikuljetukset on järjestetty yhden organisaation toimesta, henkilökuljetukset toisen ja kuriirikuljetukset kolmannen osaoptimointi johtaa päällekkäisiin kustannuksiin

14 Jakelukuljetukset Tulevaisuuden mallissa kaikki julkisen sektorin alueelliset (maakunta) kuljetukset on hoidettu yhden toimijan toimesta joko täysin ulkoistettuna tai keskitettynä yhdelle julkisen sektorin toimijalle (liikelaitos tms.)

15 Hoitologistikkopalvelut Vuodeosastoille soveltuva hyllytys- ja tilauspalvelu voidaan viedä vaativissa toimenpideyksiköissä vielä pidemmälle Asiakasrajapinnan siirtyminen logistiikka palvelee toimenpidesaleihin asti Yhtenä päätavoitteena edelleen siirtää logistiikkatyötä pois hoitohenkilökunnalta Mahdollistaa haluttaessa toimenpidekohtaisen kustannusseurannan

16 Logistiikan lisäarvopalveluiden hinnoittelu Ydinpalveluiden ja lisäarvopalveluiden kustannukset tulee pystyä erittelemään tällä varmistetaan palvelukokonaisuuden läpinäkyvä hinnoittelu oma tuotteistus ydinpalveluille ja lisäarvopalveluille

17 Perinteinen palveluntuottajan veloitusmalli Palvelun tuottamisen kustannukset jaetaan vyöryttämällä eivät jakaudu todellisen kustannusten aiheutumisen perusteella esim. leikkausosaston hankinnat useita miljoonia / v vs. hammashoitolan hankinnat muutamia tuhansia / v molemmilta veloitetaan palvelusta samalla palvelumaksuprosentilla esim. 15 % tuotteiden nettohinnasta hammashoitolan suhteelliset kustannukset tilausriviä kohden todellisuudessa kuitenkin huomattavasti suuremmat

18

19 Nykyaikainen palveluntuottajan veloitusmalli Periaatteena palvelun hintarakenteen läpinäkyvyys! Toimintolaskentaan pohjautuva hinnoittelu Palvelusta veloitetaan käytön mukaisesti aiheutumisperiaate

20

21 Ydinpalveluiden hinnoittelu UX Esimerkkiasiakas peruskunta 1-12/2012 Brutto-ostot yhteensä (alv 0%) Netto-ostot yhteensä Rivimaksut Rahtikulut *ei sis. lisäarvopalveluita Varastotoimitusmaksut Terminaalitoimitusmaksut Palvelumaksut yhteensä Palvelulisäprosentti 13,7 %

22 Lisäarvopalveluiden tuotteistus Tuote voi olla esimerkiksi yhden henkilö työpanos sopimuksella määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi logistiikkayhteyshenkilö = yksi tuote myydään palveluna kuukausiperusteisesti XXXX,XX / kk Periaatteena on, että asiakas hankkii palvelutuotantoa (ts. palvelutuotteita) todellisen käytön mukaisesti esim. tietyn määrän hyllytyspalvelua / yksikkö / kk tuote voi tässä tapauksessa olla esim. hyllytys max. 2h, jolle on määritelty á-hinta

23 Lisäarvopalveluiden tuotteistus UX ESIMERKKIASIKAS PERUSKUNTA LISÄARVOPALVELUOSTOT UX Esimerkkiasiakas peruskunta 1-12/2012 Tuntiveloitettavat työt Rahtikulut (AVOn jakelu) Logistiikkayhteyshenkilö Lisäarvopalvelut yhteensä

24 Lisäarvopalveluiden kustannusseuranta Miksi tuotteistettu hinnoittelu? Julkisella sektorilla on viime vuosina alettu vaatia tarkempaa kustannusseurantaa taloustilanteen jatkuvasti vaikeutuessa Läpinäkyvä hinnoittelu luo parempaa pohjaa päätöksenteolle ja säästötavoitteiden toteumista voidaan mitata luotettavammin Eikö tarkennettu kustannusseuranta aiheuta lisäkustannuksia? Jonkin verran, mutta käytännössä suuri laskutuksesta osa toimii tietojärjestelmien kautta lähes automaattisesti

25 Lisäarvopalveluiden tekniikkaa PDA-pääte eli kämmenmikro hyödynnetään tyypillisesti tilaus- ja hyllytyspalvelussa tehostaa tilausprosessia ei enää nettipohjaisen tilausporttaalin käyttöä voidaan käyttää tavaran kuluttamiseen osastovarastossa (vrt. normaali varastokeräily) ei 100% luotettava ratkaisu inhimilliset tekijät hyödynnetään myös keräilyalustojen ja toimitusten seurannassa

26 Lisäarvopalveluiden tekniikkaa Nykyaikaiset toiminnaohjausjärjestelmät mahdollistavat asiakkaan oman varaston ylläpidon ja automaattitäydennykset (?!) käytännössä tämä ei vielä ole nykypäivää terveydenhuollon materiaalilogistiikassa miten kulutetaan varastoa? (RFID, puheohjaus, pda-pääte, käsikirjaukset) käytännössä varaston ylläpito (lähinnä jatkuva inventointi) syö (puoli)automaattijärjestelmän tehokkuutta Puheohjauksen hyödyntäminen

27 Lisäarvopalveluiden tekniikkaa RFID (radio frequency identification) merkintätekniikka, joka yleistynee seuraavan kymmenen vuoden kuluessa hyödynnetään mm. itsepalvelukaupoissa universaali merkintästandardi tulevaisuudessa (?) yleistyessään monia hyödyntämismahdollisuuksia logistiikassa

28 Lisäarvopalveluiden tekniikkaa RFID (radio frequency identification) mahdollistaa yleistyessään osastovarastojen lähes automaattisen ylläpidon tuotteiden saapumiskirjauksen automaatio tuotteiden kulutuksen automaatio automaattiset kotiinkutsut tietojärjestelmältä logistiikkakeskukselle/tavarantoimittajalle

29 Koko logistiikkaketju yhden toimijan hallintaan Tilaus PDApäätteellä Keräily Logistiikkakeskuksessa Kuljetus terminaaliin Jako osastolle Hyllytys yksikön varastoon Yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa!

30 Logistiikka kehittyy, miten käy meidän? Logistiikalla on tulevaisuudessa avainrooli terveydenhuollossa työtehtävät ja niiden tekemiseen käytettävät menetelmät kehittyvät, mutta.. pitkän linjan ammattilaisia tarvitaan edelleen! Avoimin ja valoisin mielin kohti kehittyvää julkisen sektorin logistiikkaa!

31 KIITOS! Juha-Pekka Heikkonen logistiikkapäällikkö, vastuualuejohtaja Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikkakeskus Linjatie Pori

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA 1 (32) Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) Sairaanhoidon ja terveydenhuollon logistiikan ja tukipalvelujen kehittäminen sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma / International Logistics. LOGISTIIKAN LISÄARVOPALVELUT VIENTIPROJEKTEISSA Case: Yritys X

Logistiikan koulutusohjelma / International Logistics. LOGISTIIKAN LISÄARVOPALVELUT VIENTIPROJEKTEISSA Case: Yritys X KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / International Logistics Tiia Heijari LOGISTIIKAN LISÄARVOPALVELUT VIENTIPROJEKTEISSA Case: Yritys X Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen. 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi

Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen. 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi Logistiikka ja sen historia logistikas (kr.) -nimiset upseerit muinaisissa Kreikassa

Lisätiedot

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS-SOPIMUKSEN YHTEISHANKKEET Työryhmä 12 12.12.2006 HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI HANKEKORTTI Työryhmä 12. HANKINTATYÖRYHMÄ Toimeksianto Työryhmän tehtävänä on laatia

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PALVELUIDEN TARJOAJAT SUOMESSA

LOGISTIIKAN PALVELUIDEN TARJOAJAT SUOMESSA TUTKIMUSRAPORTTI 151 Katja Okkonen Anita Lukka VALUE ADDED LOGISTICAL SUPPORT SERVICE: LOGISTIIKAN PALVELUIDEN TARJOAJAT SUOMESSA OSA 4 Tuotantotalouden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto 53851

Lisätiedot

1/2015. Tärkeintä on potilaan luotettava tunnistaminen 10 OYS - ELMA TULI TALOON

1/2015. Tärkeintä on potilaan luotettava tunnistaminen 10 OYS - ELMA TULI TALOON LÄPINÄKYVYYTTÄ, LUOTETTAVUUTTA JA TUOTTAVUUTTA TYÖNOHJAUKSEEN JA LOGISTIIKKAAN WWW.FINN-ID.FI 1/2015 6 Varova Oy - suomalainen vaihtoehto maailmanlaajuisessa logistiikkaketjussa 5 Tärkeintä on potilaan

Lisätiedot

Järjestelmäintegraatio Abakus Keskusvaraston ohjaus Tuotetilausjärjestelmä Kuljetusten ohjaus Asiakas Toiminnanohjausjärjestelmä Muut järjestelmät

Järjestelmäintegraatio Abakus Keskusvaraston ohjaus Tuotetilausjärjestelmä Kuljetusten ohjaus Asiakas Toiminnanohjausjärjestelmä Muut järjestelmät Optiscan Oy:n asiakaslehti Terveydenhuollon erikoispainos OPTIMUMNEWS Keskusvarasto / Muut tavarantoimittajat Järjestelmäintegraatio Abakus Keskusvaraston ohjaus Tuotetilausjärjestelmä Kuljetusten ohjaus

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Varastoteknologian valinta

Varastoteknologian valinta Opinnäytetyö (AMK) Liiketoiminnan logistiikka 2010 Kari Ahola Varastoteknologian valinta - Case: Posten Logistik SCM Oy:n Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE RFID ja NFC Teknologialla askelta edemmäs kilpailijoita 5 TA Ydintoiminta Ota SCM:stä uusi näkökulma yritykseesi Koulutus

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet...

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys 10.5.2004 2 SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 1 JOHDANTO 10 1.1 Jatkohankkeen lähtökohdat... 10 1.2 Jatkohankkeen tehtävänanto ja rajaukset...

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma. Toni Uski LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAN YRITYKSEN VARASTOTOIMINTO- JEN KEHITTÄMINEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma. Toni Uski LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAN YRITYKSEN VARASTOTOIMINTO- JEN KEHITTÄMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma Toni Uski LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAN YRITYKSEN VARASTOTOIMINTO- JEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Tatu Mattsson. Toiminnanohjausjärjestelmät

Tatu Mattsson. Toiminnanohjausjärjestelmät Tatu Mattsson Toiminnanohjausjärjestelmät Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (amk) Auto- ja kuljetustekniikka Opinnäytetyö 2.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Tatu Mattsson

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksissä Enterprise resource planning-systems in small and medium sized enterprises

Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksissä Enterprise resource planning-systems in small and medium sized enterprises 15.4.2009 TEKNILLISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksissä Enterprise resource planning-systems in small and medium

Lisätiedot

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa Applicability

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 05/2012 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

RFID-teknologian hyödyntäminen valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa

RFID-teknologian hyödyntäminen valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen RFID-teknologian hyödyntäminen valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa Utilizing RFID-technology in supply chains of manufacturing industry Kandidaatintyö

Lisätiedot