Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen. 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi"

Transkriptio

1 Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi

2 Logistiikka ja sen historia logistikas (kr.) -nimiset upseerit muinaisissa Kreikassa olivat vastuussa rahoitus- ja huoltoasioista. Logistiikka sanan alkuperä Logistiikka-sana käytössä 1600-luvulla Ranskan armeijassa tarkoitettiin joukkojen huoltoa, kuljetuksia ja majoittamista. Ensimmäisiä kertoja logistiikka-käsitettä käytettiin ja alettiin myös tieteellisesti pohtia toisen maailmansodan aikana. Armeijoiden vaatimat materiaalivirrat vaativat järjestelmällistä ja suunnitelmallista hoitamista (Lähde: Wikipedia, Logistiikka)

3 Onko historia nähtävissä tämän päivän logistiikassa ja millä tasolla?

4

5 Mitä Logistiikka on nykyään? Logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisäarvopalveluiden sekä asiakaspalvelun ja suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä Lähde: Kaij E. Karrus, Logistiikka

6

7

8 Siirtyen varastointiin Logistiikkaprosessissa kuljettaminen ja varastoiminen ovat toistensa vastapainoja Suurempien tavaramäärien kuljettaminen kerralla alentaa kuljetuskustannusta suhteessa kuljetetun tavaran arvoon Samalla suuret kertakuljetuserät usein kuitenkin kasvattaa varastoja Pienet toistuvat kuljetuserät eivät automaattisesti johda pieniin varastoihin tai päinvastoin suuret varastot eivät aiheudu suurista kertaeristä. Varastot tärkeitä kuluttajille, varastot tärkeitä loppukäyttäjille Varastot luo turvaa

9 Varastoinnissa puhutaan tänä päivänä varastoja keskitetään, lähellä markkinoita suuri toimitustiheys, pienet erät JIT toimitusaikaikkunat, usein hyvin tiukat, esim. sairaalat, rakennustyömaat ym. varastoinnin lisäarvopalvelut informaatiotekniikan hyödyntäminen EDI, tunnistaminen (viivakoodit, RFID) varastojen ulkoistaminen toiselle osapuolelle

10 Varasto varastointivaatimus riippuu verkoston rakenteesta ja vaaditusta palvelutasosta tavoitteena vaaditun palvelutason saavuttaminen sekä asiakkaille että tuotantoon minimivarastoilla varastointipolitiikka perustuu asiakkaiden segmentointiin tuotteiden vaatimuksiin kuljetusten toimivuuksiin Asiakkaan aikavaatimuksiin Kilpailukykyiseen toimintatasoon

11 Varastoprosessi

12 Lähde: Varastotoiminnan seuranta ja mittaaminen tutkimusraportti VTT, Liikenne-ja viestintäministeriö

13 Varastonohjaus Varastonohjaus ja varastointi sekoitetaan usein suomenkielessä toisiinsa, vaikka niiden sisältö poikkeaa olennaisesti toisistaan. Varastoinnista puhuttaessa tarkoitetaan fyysisiä varastotiloja, niiden suunnittelua ja varastossa tapahtuvia toimintoja. Varastonohjauksella tarkoitetaan varastoihin sitoutuvan pääoman hallintaa ja materiaalivirtojen ohjausta. Haluttu palvelutaso ylläpidetään mahdollisimman pienin operatiivisin kustannuksin.

14 Varasto-ohjauksen menetelmiä Tilauspistemenetelmässä uusi tilaus tehdään, kun tavaraa on käytettäväksi vielä normaaliksi toimitusajaksi. Kahden laatikon järjestelmä perustuu yksinkertaiseen ajatukseen, että ensimmäisen laatikon tyhjentyessä tehdään tilaus, jolloin toinen laatikko otetaan käyttöön ja sen tavara määrä riittää toimitusajaksi. Tämä soveltuu hyvin tavaroille, joiden kulutus on tasaista.

15 Varastonohjauksen menetelmiä Tilausvälin menetelmässä seurataan varaston muutoksia tietyllä aikavälillä, ja tehdään sen perusteella tilaukset. Vendorisointi menetelmässä tavarantoimittajan kanssa voidaan sopia varastonohjauksen ulkoistamisesta, jolloin tavarantoimittaja esimerkiksi itse käy täydentämässä tuotteitaan. Toimittajan kanssa voidaan sopia myös esimerkiksi kaupintavaraston perustamisesta, jolloin varasto on tilaajan luona, mutta käyttöhetkeen asti toimittajan omaisuutta.

16 Varastonohjauksen tehostamisen syitä Varaston/materiaalin ohjausta voidaan tehostaa varastoinnin, tuotannon, myynnin ja hankintojen kautta. Huono varastonohjaus aiheuttaa.. jälkitoimitusten määrän kasvua varastointikustannusten kasvua asiakastyytyväisyyden laskua varaston kiertonopeuden vaihtelua.

17 Mitä varastoida asiakkailla, mitä keskusvarastossa ja mitä toimittajan varastoissa? Tällä hetkellä monissa sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien keskusvarastoissa varastoidaan tuhansia nimikkeitä, eri perustein. Varastoimalla tuotteita pyritään turvaamaan yksiköiden ja asiakkaiden toiminta Seurataan varastoitavien nimikkeiden kulutusta tasaisin väliajoin Osto-/materiaalihallintajärjestelmän kautta käsiteltäviä nimikkeitä saattaa olla varastoitaviin nähden vielä moninkertainen määrä. Monissa etenkin potilasturvallisuuteen liittyvissä tarvikkeissa ennustettavissa jatkossa enemmän varmuusvarastointia Tuotanto ja varastot siirtyy kauemmaksi tästä syystä ydintoiminnalle tärkeimpiä tuotteita varmuusvarastoitava mahdollisesti enemmän

18 Mitä varastoida asiakkailla, mitä keskusvarastossa ja mitä toimittajan varastoissa? Varastoinnin kannalta tutkittava ja analysoitava tuotteita joissa kierron nopeuttaminen ei lisää kohtuuttomasti jälkitoimituksia eikä vähennä palvelutasoa Varaston palvelutasoa ei voi huomattavasti alentaa Tuloksena suuremmat varastot yksiköissä Enemmän varastoitaviin sidottua pääomaa

19 Millä tehostaa varaston ja sisälogistiikan toimia sairaalaympäristössä Logistiikan teknologian mahdollistamat ratkaisut Rohkeita ratkaisuja esimerkiksi muiden sairaanhoitopiirien tai alueen yksityisen sektorin toimijoiden kanssa esim. (varastonhallintaohjelmat, yhteisiä materiaalinhallintajärjestelmiä) Automatiikan hyödyntäminen Kuljetus-/varastoautomaatit (sairaaloissa varastoidaan paljon pieniä ja kevyitä nimikkeitä) Tietojärjestelmät Vähemmän tavaroiden käsittelyvaiheita yksiköihin Esimerkiksi vähemmän pakkausmateriaalia asiakkaille Mittarit/oikeat mitattavat kohteet? Uudet tarkastelukohteet ja aikavälit? Kaupintavarastojen mahdollisuudet hyötykäyttöön? Toimittaja ostaa ja hallinnoi keskusvarastoa, keskusvarasto hallinnoi ja ostaa yksikköjen varastot? Uusien yhteisten standardien rakentaminen? (SaiLab?) Tehtäväkiertojen päivittäminen "rohkea uuden oppiminen"

20 Sisälogistiikassa omakohtaisesti hyväksi havaitut pienemmät tehostamistoimenpiteet: Varastossa työskentelevien työkiertoja uudistaminen ja vähentäminen vanhojen keräilyalueiden yhdistäminen yhdeksi laajemmaksi kokonaisuudeksi käsiparien lisääminen työvaiheisiin jotka vie aikaa työtä häiritsevien tekijöiden vähentäminen (puhelimet) Siirtyminen mahdollisuuksien mukaan langattomiin tiedonsiirtoihin Varastoitavien tavaroiden pakkaaminen muovisiin keräilylaatikoihin Mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia yksiköihin Mittareita ja mitattavia kohteita Jatkuvaan muutokseen kannustaminen Hyvä palaute oikein tehdyistä asioista!

21 Oikea informaatio, tehokkaampi logistiikka Nopea ja täsmällinen informaatio on tehokkaan logistiikan kulmakivi Informaation laatu keskeistä suuri osa logistiikassa (esimerkiksi ostamisessa) tapahtuu edelleenkin ennusteiden varassa virheet informaatiossa tulevat esiin jossakin vaiheessa toimitusketjua ennustaminen ja tilausten käsittely keskeisimmät logistiseen informaatioon liittyvistä toiminnoista logistiikka palvelee sekä sisäisiä, että ulkoisia asiakkaita

22 Logistiikan kehittämisen ja tehostamisen suuret teemat Logistiikan kehittämisen suuret teemat tämän hetken Euroopassa Vihreä logistiikka, Green Logistics Korridoriajattelu = Eurooppaa läpäisevät sujuvat kuljetuskäytävät Uuden teknologian hyödyntäminen logistiikassa Intermodaalisuus = useampia kuljetusmuotoja yhdistävä kokonaisuus jolla pyritään luomaan vihreämpiä ja kestävämpiä kuljetusratkaisuja

23 Mitä ovat tulevaisuuden varastot? Millä perustein ja mitä varastoidaan? Onko varastot enää tulevaisuudessa pyörien päällä? Tuleeko kiskot takaisin teollisuusalueille? Mitä tapahtuu teille ja ajoneuvoille kun raakaöljy loppuu?

24 Tulevaisuuden logistiikka?

25

26 Kiitos!

27 Keskustelua ja kysymyksiä? Joonas Peura ProLog-hanke Projektipäällikkö

Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy?

Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy? Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy? Make Your Gol in Logistics. Kohderyhmä: Kaikki jotka haluavat logistiikasta

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA 1 (32) Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) Sairaanhoidon ja terveydenhuollon logistiikan ja tukipalvelujen kehittäminen sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä

Lisätiedot

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin The impact of e-commerce on distribution structures Kandidaatintyö Juuso Mikkola Joni Pulkki TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa 29.3.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa Just-in-Time

Lisätiedot

LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA

LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Liiketoiminnan logistiikka Timo Aatola LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA Opinnäytetyö 2006 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Pakkausalalla puhaltavat vihreät tuulet Kuljetusalalla pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon www.prologistiikka.fi Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2003 Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen viestinvälitys 14

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT Helmikuu 2008 Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa

Lisätiedot

Kierrätystoiminnan logistiikan kehittäminen

Kierrätystoiminnan logistiikan kehittäminen Kierrätystoiminnan logistiikan kehittäminen CASE: Savonlinnan Toimintakeskus ry Heikki Kynsijärvi Toimitus: Anu Tiilikainen-Tervaniemi, Riikka Jumppanen ja Katariina Saarela Taitto: Keski-Suomen Painotuote

Lisätiedot

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4.

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMI-hankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen

Pohjoismaisen JMI-hankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen LOPPURAPORTTI 1(16) Pohjoismaisen JMI-hankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Loppuraportti, joulukuu 2006 LOPPURAPORTTI 2(16) Loppuraportti, joulukuu 2006...1 1 Puutuoteteollisuuden

Lisätiedot

Vaikuttava Würth Näin maailman johtava teollisuusyritys käsittelee 200 000 tavaran valikoimaansa ja onnistuu pitämään narut käsissään.

Vaikuttava Würth Näin maailman johtava teollisuusyritys käsittelee 200 000 tavaran valikoimaansa ja onnistuu pitämään narut käsissään. Hyvän, toimivan nettikaupan kulmakiviä ovat laadukkaat tuotteet ja kilpailukykyiset hinnat sekä kokonaispalvelu, jonka on toimittava. Matti Koskelo, Retkitukku TEKNIIKKA Esittelyssä robotisoitu vaatemyymälä

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa

Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa Kauppatieteiden osasto Hankintojen johtaminen 18.4.2006 Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa Minna Tiikkainen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja

Lisätiedot