Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers Finnish Shopping 2014 Kauppakeskukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2014. Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers Finnish Shopping 2014 Kauppakeskukset"

Transkriptio

1 Succesful and evolving shopping center business the beating heart of community! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Finnish Shopping Centers 0 Kauppakeskukset Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu,. krs Helsinki puh Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers Finnish Shopping 0 Kauppakeskukset Centers 0 Finnish Council of Shopping Centers Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

2 Finnish Shopping Centers 0 Kauppakeskukset

3 Introduction Johdanto In front of you is the Finnish Shopping Centers 0 publication. This annual industry review is compiled by the Finnish Council of Shopping Centers. It provides condensed package of information on shopping centres for everyone interested in this sector. This is already the tenth annual review! Shopping Centers 0 contains key figures about the business sector as well as standardised introductions, basic information and key figures for all the main shopping centers. Our aim is to increase the transparency and knowledge of the sector among investors, customers, traders, and the main stakeholders in the sector, both in Finland and abroad. The total sales of shopping centers increased,0% and comparable sales decreased 0,% in 0 Shopping centers sales grew in 0 to a total of.8 billion euros (+.0%) and visitor numbers grew to 6 million a year (+6.%). Comparable sales (excluding new shopping centers and major renovations) decreased slightly (-0,%). The number of shopping centers grew with the addition of four Edessäsi on Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kokoama toimialan kymmenes vuosijulkaisu, joka on tietopaketti suomalaisista kauppakeskuksista kaikille alasta kiinnostuneille. Kauppakeskukset 0 sisältää tunnuslukuja toimialasta sekä yhdenmukaisesti kaikkien merkittävimpien kauppakeskusten esittelyt, perustiedot ja -tunnusluvut. Tavoitteenamme on alan avoimuuden ja tiedon lisääminen niin sijoittajien, asiakkaiden, kauppiaiden, median kuin myös muiden toimialalle keskeisten sidosryhmien keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Kauppakeskusten myynti kasvoi,8 miljardiin euroon 0, vertailukelpoinen myynti laski 0,% Kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi vuonna 0 yhteensä,8 miljardiin euroon (+,0%) ja kävijämäärät kasvoivat 6 miljoonaan kävijään vuodessa (+6,%). Myynti- ja kävijämäärien kasvu perustui edellisinä vuosina avattuihin uusiin keskuksiin. Vertailukelpoinen myyntimäärä, josta on poistettu uudet keskukset laski 0,% edellisestä vuodesta. Kauppakeskusten

4 6 7 new units in 0, reaching a total of 87. The leasable retail area grew with the addition of 67 thousand new square meters. The market share of shopping centers increased to % in 0 (,% in 0). Shopping centers performed well, although the Finnish retail market met a challenging year 0 without annual growth. Continuous development is the key to sustainability business Over one billion investments during last years The shopping center is a sustainable service concept: services are found under the same roof and they are conveniently accessible. The business mix changes constantly according to customer needs. Business proprietors are able to operate ecologically and in a socially responsible way, at the same time gaining from the advantages of the wholeness. Also, goods flows can be optimised from the environmental viewpoint and recycling can be pioneered together. Shopping centers are significant investments with long-term impacts. Over one billion total investments has made into new shopping centers or shopping center renovations in Finland during the last years. The most natural location for shopping centers is as part of a community structure in which convenient accessibility, housing and services mutually support each other. The public space in shopping centers is also finding more frequent and increasingly diverse uses for promotions, events and participatory functions. The role of shopping centers has gained strength as the beating hearts of communities and as a living room and meeting place for people. Helsinki, 7th March 0 Finnish Council of Shopping Centers Juha Tiuraniemi, Managing Director lukumäärä kasvoi neljällä keskuksella ja vuokrattava liikeala lisääntyi yhteensä 67 tuhannella neliöllä. Suomessa on nyt yhteensä 87 kauppakeskusta. Vähittäiskaupan kokonaismyyntimäärän pysyessä liki ennallaan kauppakeskusten markkinaosuus koko vähittäiskaupasta nousi %:een (+,9%, muutos +0,7%-yksikköä). Kokonaisuudessaan kauppakeskukset pärjäsivät hyvin suhteessa muuhun vähittäiskaupan kehitykseen. Jatkuva kehittäminen on avain kestävyyteen, yli miljardin investoinnit viiden vuoden aikana Palvelukonseptina kauppakeskus on kestävä: Palvelut löytyvät saman katon alta ja ovat helposti saavutettavissa. Kokonaisuus muuttuu jatkuvasti asiakastarpeen mukaan. Yrittäjät pystyvät toimimaan ekologisesti ja yhteiskuntavastuullisesti samalla hyödyntäen kokonaisuuden tuomat edut. Tavaravirrat voidaan niin ikään optimoida ympäristö huomioiden ja kierrätys voidaan hoitaa edelläkävijämäisesti yhdessä. Kauppakeskukset ovat merkittäviä ja pitkävaikutteisia investointeja. Viimeisen viiden vuoden aikana uusiin kauppakeskuksiin ja olemassa olevien uudistamiseen on Suomessa investoitu yli miljardi euroa. Kauppakeskusten luonnollisin sijainti on osana yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta, jossa hyvä saavutettavuus, asuminen ja palvelut tukevat toisiaan. Kauppakeskusten yleinen tila on myös yhä useammin ja monipuolisemmin käytössä niin promootioille, tapahtumille kuin ihmiset osallistavalle toiminnalle. Kauppakeskusten rooli yhdyskuntien sykkivinä sydäminä, ihmisten olohuoneina ja kohtaamispaikkoina on vahvistunut. Helsingissä 7..0 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Juha Tiuraniemi, toiminnanjohtaja

5 8 9 Table of Contents Sisällysluettelo Introduction... Table of Contents Shopping Center Market... 9 Shopping Center Definition... 0 Key figures of Shopping Center Market... 0 Largest Shopping Centers in Finland... Chart and Map... 0 Largest Shopping Centers in Helsinki Metropolitan Area... 8 Chart and Map...9 Shopping Center Openings per Year... Location in Urban Structure... Distribution of Business Fields... 8 Owners and Management Companies... 0 Shopping Center Projects and Shopping Center Extensions.... Shopping Centers... List of Shopping Centers by Cities... Shopping Center Specific Presentation Pages Other Retail Centers... 8 Retail Park Centers...9 Helsinki Metropolitan Area Strip Centers...0 Definitions of Retail Centers... Chart as a Summary of Retail Centers...7 Johdanto... Sisällysluettelo Kauppakeskusmarkkina... 9 Mikä on kauppakeskus?... 0 Tunnuslukuja kauppakeskusmarkkinasta... 0 suurinta kauppakeskusta Suomessa... Taulukko ja kartta... Pääkaupunkiseudun 0 suurinta kauppakeskusta... 8 Taulukko ja kartta...9 Kauppakeskukset avaamisvuosittain... Sijainti yhdyskuntarakenteessa... Toimialajakauma kauppakeskuksissa... 8 Omistajat ja managerit... 0 Kauppakeskusprojektit ja -laajennukset.... Kauppakeskukset... Luettelo kauppakeskuksista kunnittain... Kauppakeskuskohtaiset esittelysivut Muut kaupalliset keskukset... 8 Retail park -keskuksia...9 Pääkaupunkiseudun ostoskeskukset...0 Kaupallisten keskusten määritelmät... Yhteenvetotaulukko kaupallisista keskuksista.... Shopping Center Market Kauppakeskusmarkkina

6 0 Shopping Center Definition A shopping center consists of a commercial building in which retail outlets and services open inwards onto a walkway or concourse. The gross leasable area is generally at least,000 sq.m. Shopping centers have at least 0 retail outlets. A mall has one or more anchor tenants and a number of key traders as well as other retailers and services. The services may be either commercial or public. A single trader may not exceed 0% of the total commercial space. Shopping centers have joint management and marketing. For Definitions of Retail Centers See Page. Mikä on kauppakeskus? Milloin kyseessä on kauppakeskus? Milloin kyseessä on muu kaupallinen keskus? Kauppakeskus on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jolla on yhteinen johto ja markkinointi Kauppakeskus on kokonaisuus, jossa liikkeet avautuvat sisätilaan käytäville tai keskusaukioille Kauppakeskuksessa on vähintään 0 myymälää Vuokrattavan liiketilan kokonaismäärä on vähintään 000 huoneistoneliömetriä Yksittäinen liike ei ylitä 0 % liiketilan kokonaismäärästä Liikkeet avautuvat ulkotilaan (kyseessä useimmiten ostoskeskus tai retail park) Keskuskokonaisuudessa on alle 0 myymälää (kyseessä tyypillisesti ostoskeskus) Vuokrattavan liiketilan määrä on alle 000 h-m² (tyypillisesti ostoskeskuksissa) Yksittäinen liike ylittää 0 % liiketilan kokonaismäärästä (pääsääntöisesti hypermarketkeskuksissa) Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ankkuriyritys Palvelut voivat olla joko kaupallisia tai julkisia Kaupallisten keskusten määritelmät ovat sivulla.

7 Shopping Center Market Key Figures Tunnuslukuja kauppakeskusmarkkinasta Population Populaatio GDP Bkt GDP / Inhabitant Bkt / asukas Shopping center GLA / inhabitant Vuokrattava liikeala / asukas Shopping Center Sales / inhabitant / p.a. Kauppakeskusten myynti / asukas / vuosi Employment Työpaikat kauppakeskuksissa 9, bn mrd. 8 0, m Total number of shopping centers Lukumäärä Sales (M ) Myynti (M ) Visitors (M) Kävijämäärä (M) Leasable retail area (M sq m) Liikeala (M m ) Sales / Visitors ( / visitor) Myynti/kävijä ( / kävijä) Sales / Leasable retail area ( / sq m) Myynti /m ( / m ) Total retail sales (bn )* Vähittäiskaupan myynti (mrd. )* Market share Shopping Centers Kauppakeskusten markkinaosuus ,8 % 787,0 % 6 6, %,8,76,8 % 6, 6,6 -, % 9 0, % 8,67 8,6 0, %,97 %,7 %,9 % * Contains sectors that are not included in Shopping Centers Annual Change (%) Vuosimuutos

8 0 Largest Shopping centers in Finland 0 suurinta kauppakeskusta Suomessa Nro Shopping Center Kauppakeskus Municipality Paikkakunta Leasable Retail Area (m ) Vuokrattava liikepinta-ala Visitors (M, 0) Kävijämäärä Gross Leasable Area, GLA (m ) Vuokrattava kokonaisliikeala Change Muutos Sales per year (M, 0) Myynti Annual Change Muutos Sales / Leasable Retail Area Myynti / Liikepinta-ala ( /m ) Change Muutos Itis HELSINKI ,6,7 % 60,0, % 8, % 0,, % Sales / Visitors ( /visitor) Myynti / Kävijämäärä ( /hlö) Change Muutos Sello ESPOO ,6, % 8, 0, % 9 0, % 7,0, % Ideapark LEMPÄÄLÄ ,,9 %,0 7, % 780 7, %,9, % Jumbo VANTAA ,7 0,9 %,,6 % 006,6 % 9,8 0,6 % Matkus KUOPIO ,0 * 70,0 * 077 *, * 6 Iso Omena ESPOO ,, % 60,0 0, % 09, % 8,6,0 % 0 7 Willa HYVINKÄÄ ,7 * 79,0 * 6 * 6,7 * 8 Veturi KOUVOLA ,0 * 0,0 * 7 * 0,0 * 8 9 Kaari HELSINKI ** ** ** ** ** ** ** ** 0 Mylly RAISIO 7,, % 7,0,8 % 97,8 % 9,8,7 % Hansa TURKU ,, % 6,,0 % 6 8,0 % 8,,6 % Myyrmanni VANTAA ,8,9 % 9,,6 % 0,6 %,0,8 % Trio LAHTI ,7, % 7,,9 % 09,9 % 0,7 8,7 % Karisma LAHTI 00 00,9 7, % 78,0 8, % 8 8, % 6,9 0,9 % Skanssi TURKU 0 6 0,, % 9,, % 7, %,7 0,8 % 6 Kamppi HELSINKI ,0,9 %,0, % 7 0, % 6, 7,9 % 7 Forum HELSINKI ,7, % 6, 6,6 % 6,6 %,9, % 8 Zeppelin KEMPELE ,8, % 09,,8 % 60,8 % 8,8 0, % 9 Koskikeskus TAMPERE , 0,9 %,0, % 8,0 %,, % 0 Rajalla TORNIO , 0,0 % 0,0 0,0 % 90 0,0 % 0,8 0,0 % ,7,9 % 7, % 7, %,0, % * Opened in 0 / Avattiin vuonna 0 ** Opened in 0 / Avattiin vuonna 0

9 6 7

10 8 9 0 Largest Shopping centers in Helsinki Metropolitan Area Pääkaupunkiseudun 0 suurinta kauppakeskusta Nro Shopping Center Kauppakeskus Municipality Paikkakunta Itis HELSINKI ,6 60,0 8 0, Sello ESPOO ,6 8, 9 7,0 Jumbo VANTAA ,7, 006 9,8 Iso Omena ESPOO , 60,0 09 8,6 Kaari HELSINKI * * * * 6 Myyrmanni VANTAA ,8 9, 0,0 7 Kamppi HELSINKI ,0, , 8 Forum HELSINKI ,7 6,,9 9 Ruoholahti HELSINKI ,8 69,8 79,9 0 Malmin Nova HELSINKI , 0, ,6 Liila ESPOO ** ** ** ** Columbus HELSINKI ,0 98,0 0,0 Citycenter HELSINKI ,0 66,9 7,6 Entresse ESPOO ,6, 09, Lippulaiva ESPOO ,9 97,0 70,9 6 Malmintori HELSINKI , 6,8 88 8,9 7 Ristikko HELSINKI 60 90,,0 6 6,9 8 Isomyyri VANTAA ,8 9,7 0,7 9 Arabia HELSINKI ,8 6,0 66 0, 0 Galleria Esplanad HELSINKI ,9 0,,8 *Opened 0 / *Avattiin vuonna 0 **Renovated 0 / **Uusittu vuonna 0 Leasable Retail Area (m ) Vuokrattava liikepinta-ala , , Sales / Visitors ( /visitor) Myynti / Kävijämäärä ( /hlö) Gross Leasable Area, GLA (m ) Vuokrattava kokonaisliikeala Visitors (M, 0) Kävijämäärä Sales per year (M, 0) Myynti Sales / Leasable retail area ( /m ) Myynti / Liikepinta-ala % of Finnish Shopping Centers are located in Helsinki Metropolitan Area % kauppakeskuksista sijaitsee pääkaupunkiseudulla Espoo Vantaa 7 9 Helsinki % Their Sales equals of the Sales of the whole Shopping Center Market in Finland Niiden myynti on 6 % kauppakeskusmarkkinan myynnistä Sipoo

11 0

12 Shopping Center Openings per Year Kauppakeskukset avaamisvuosittain *) Opened as Retailes Department Store, nowadays Shopping Center *) Avattu kauppiastavaratalona. Lasketaan nykyään kauppakeskukseksi. e = Estimation e = Arvio 0 0 0e Cumulative Growth of Retail Area (m²) / Vuorattavan liikealan kasvu *) Heikintori Espoo 98 Itäkeskus Helsinki 98 Hansa Turku 98 Tikkuri Vantaa 98 City Forum Helsinki 987 Malmin Nova Helsinki 987 Jyväskylän Torikeskus Jyväskylä 987 Malmintori Helsinki 987 Trio Lahti 987 Iso-Kristiina Lappeenranta 987 Isomyyri Vantaa 987 Espoontori Espoo 987 Ogeli Helsinki 988 Koskikeskus Tampere 988 Minna Kuopio 988 Sektori Kuopio 989 Bepop Pori 989 Kluuvi Helsinki 990 Rewell Center Vaasa 990 Epstori Seinäjoki 990 Kolmikulma Jyväskylä 990 Sampokeskus Rovaniemi 990 Mansikkapaikka Imatra 99 Tullintori Tampere 99 Pasaati Kotka 99 Jyväskylän Forum Jyväskylä 99 Kallentori Kokkola 99 Lohjantähti Lohja 99 Itäväylä Hamina 99 Plaza Salo 99 Zeppelin Kempele 99 Torikeskus Seinäjoki 99 Jyväskeskus Jyväskylä 99 Lippulaiva Espoo 99 Koskikara Valkeakoski 99 Linjuri Salo 99 Kompassi Hollola 99 Myyrmanni Vantaa 99 Kolmisoppi Kuopio 997 Columbus Helsinki 998 Jumbo Vantaa 999 Kämp Galleria Helsinki 000 Liila Espoo 00 Iso Omena Espoo 00 Isokarhu Pori 00 Kauppakeskus Mylly Raisio 00 Ruoholahti Helsinki 00 Arabia Helsinki 00 Valtari Kouvola 00 Sello Espoo 00 Hs-Center Vaasa 00 Tavastila Hämeenlinna 00 Megahertsi Helsinki 00 Aapeli Kuopio 00 Koskentori Imatra 006 Ideapark Lempäälä 006 Kamppi Helsinki 006 Tuulonen Tuulos 006 Chydenia Kokkola 007 Isomyy Joensuu 007 Revontuli Rovaniemi 007 Duo Tampere 007 Syke Lahti 007 Galleria Lappeenranta Lappeenranta 007 Atomi Riihimäki 008 Rajalla Tornio 008 Entresse Espoo 008 Rinteenkulma Rovaniemi 008 Ristikko Helsinki 008 Metropol Joensuu 008 Opri Lappeenranta 009 Skanssi Turku 009 Centrum Joensuu 009 Elo Ylöjärvi 009 Akseli Mikkeli 00 Family Center Lappeentanta 0 Martinlaakson Ostari Vantaa 0 Karisma Lahti 0 Stella Mikkeli 0 Valo Lahti 0 Willa Hyvinkää 0 Matkus Kuopio 0 Veturi Kouvola 0 Ainoa Espoo 0 Capri Lappeenranta 0 Citycenter Helsinki 0 Kaari Helsinki 0 Goodman Hyvinkää 0 Dixi Vantaa 0 Lielahti Tampere 0 Nummenrinne Ikaalinen 0 Puuvilla Pori

13 96, % of All Shopping Center Visits Took Place in Central Locations Kauppakeskusasioinneista 96, % tehdään kaupunkija kuntakeskustoissa Outside, % Ulkopuolella Municipal Center, % Kunnallinen keskus Local Center 6, % Paikalliskeskus Location in Urban Structure Sijainti yhdyskuntarakenteessa City Center,7 % Ydinkeskusta Regional Center 7, % Aluekeskus City Center Ydinkeskusta Regional Center Aluekeskus Local Center Paikalliskeskus Muncipality Center Kuntakeskus Outside Ulkopuolella Total 87 Number of Shopping Centers Lukumäärä Number of Shopping Centers Lukumäärä Gross Leasable Area, GLA Vuokrattava kokonaisala Leasable Retail Area Vuokrattava liikeala Visitors Kävijämäärä,7 % 6, %, %,6 % 8,7 % 7, % 8,7 %,0 %,7 %, % 6, % 7,0 % 6,8 % 8, %, %, %, %, % 0, % 0,7 %, % 6,6 %,7 %, % 7, % Sales per year Myynti

14 6 7

15 8 Distribution of Business Fields Toimialajakauma kauppakeskuksissa The distribution of Business Fields by The Number of Shops Liikkeiden lukumäärä toimialoittain Fashion 7, % Pukeutuminen Public services 0,9 % Julkiset palvelut 9, % Muut kaupalliset palvelut Speciality retailers 8, % Muut erikoisliikkeet Department stores, % Tavaratalomyymälät, % Kauneus ja terveys Leisure 9, % Vapaa aika Furnishing, home decor and supplies 0, % Sisustaminen ja kodin tarvikkeet, % Kahvilat ja ravintolat,9 % Päivittäistavaramyymälät The distribution of Business Fields by Leasable Area Liikkeiden pinta-alajakauma toimialoittain Fashion,6 % Pukeutuminen Public services % Julkiset palvelut 9 % Muut kaupalliset palvelut Speciality retailers,9 % Muut erikoisliikkeet Department stores, % Tavaratalomyymälät,7 % Kauneus ja terveys Leisure 9,7 % Vapaa aika Furnishing, home decor and supplies 8,6 % Sisustaminen ja kodin tarvikkeet 7, % Kahvilat ja ravintolat 8, % Päivittäistavaramyymälät Finnish Shopping Center Awards winners 00 0 Vuoden Kauppakeskusteot : Kauppakeskus Akseli Mikkelin keskustan elävöittäminen 0: Kauppakeskus Sello Suomen ekoin kauppakeskus 0: Kauppakeskus Stella Uuden ajan kauppakeskuskonsepti 0: Kauppakeskus Willa Hyvinkään keskustan uudistaminen

16 0 Owners and Management Companies Omistajat ja managerit The Ownership Structure of Finnish Shopping Centers Kauppakeskusten omistajatahot No Information,6 % Ei tietoa Other 7, % Muut Foreign Real Estate Funds,6 % Ulkomaiset rahastot Private persons,6 % Yksityishenkilöt Finnish Real Estate Investment Companies 9 % Kiinteistösijoitusyhtiöt (kotimaiset) Pension Funds,6 % Eläkevakuutusyhtiöt Foreign Real Estate Investment Companies,9 % Ulkomaiset kiinteistösijoitusyhtiöt Retailers % Kauppa Finnish Real Estate Funds 8, % Kiinteistörahastot (kotimaiset) TOP 0 Shopping Center Owners 0 Suurinta kauppakeskusomistajaa Shopping Centers Kauppakeskuksia Net Leasable Retail Area Vuokrattava liikeala Market Share Markkinaosuus Citycon Oyj ,7 % Kesko 6 9 7,7 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö , % Elo Wereldhave Finland Oy 06 6,8 % Sponda Oy 9, % 6 KOy Ideapark Ab 9 7,0 % 7 Ikano Retail 6 000, % 8 Keva 6, % 9 Cornerstone Real Estate Advisers 8 7, % 0 CapMan 0,8 % TOP 0 Shopping Center Managers 0 Suurinta kauppakeskusmanageria Shopping Centers Kauppakeskuksia Net Leasable Retail Area Vuokrattava liikeala Market Share Markkinaosuus Realprojekti Oy ,0 % Citycon Oyj ,6 % Wereldhave Finland Oy 06 6,8 % KOY Ideapark Ab 9 7,0 % Sponda Oyj 7 6,9 % 6 Cornerstone Real Estate Advisers 8 7, % 7 CapMan 0 70,7 % 8 Kauppakeskus Mylly Oy, % 9 Aberdeen Asset Management 7,0 % 0 Redic Oy 6,9 %

17 New shopping centers and remarkable extensions under construction, opening 0 0 Rakenteilla olevat uudet kauppakeskukset ja merkittävät kauppakeskuslaajennukset, avajaiset 0 0 New shopping centers under construction, opening 0 0 Uudet rakenteilla olevat kauppakeskukset, valmistuminen 0 0 Project phase / Projektivaihe 0. Project Plan. Landscape Plan. Planning Reservation. Town Plan. Under Construction. Complete Center type / Keskustyyppi A. Shopping Center B. Hypermarket Center C. Strip Center D. Retail Park E. Viihdekeskus F. Other Retail Center Shopping Center Municipality Area Opening Retail GLA before Project phase Center type Puuvilla Pori Keskusta Under Construction Goodman Hämeenlinna Keskusta Under Construction Lielahtikeskus Tampere Lielahti Under Construction Under Construction Valkea Oulu Keskusta Under Construction Vaalimaan kauppakeskus Virolahti Vaalimaa Under Construction Total 7 00 Lähde: Suomen kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Perustuu yritysten julkaisemiin ja Suomen Kauppakeskusyhdistykselle toimittamiin tietoihin. A. Shopping Center A. Shopping Center A. Shopping Center A. Shopping Center A. Shopping Center A. Shopping Center Shopping center redevelopments and extensios, opening 0 0 Kauppakeskusten uudistukset ja laajennukset, valmistuminen 0 0 Shopping Center Ikaalinen Ikaalinen Nummenrinne Municipality Area Opening Retail GLA before Retail GLA after Project phase Itis Helsinki Itäkeskus Under Construction Kauppakeskus Mylly Iso-Kristiina Raisio Under Construction Lappeenranta Keskusta Under Construction Forum Helsinki Keskusta Under Construction Total Total increace of Retail GLA Center type A. Shopping Center A. Shopping Center A. Shopping Center A. Shopping Center

18 . Kauppakeskukset Shopping Centers Pääkaupunkiseutu Espoo Ainoa... 6 Entresse... 7 Espoontori... 8 Galleria Leppävaara... 9 Heikintori... 0 Iso Omena... Lippulaiva... Liila... Merituuli... Sello... Helsinki Arabia... 6 Citycenter... 7 Columbus... 8 Forum... 9 Galleria Esplanad... 0 Itis... Kaari... Kaivopiha... Kamppi... Kluuvi... Lanterna... 6 Malmin Nova... 7 Malmintori... 8 Megahertsi... 9 Myllypuron Ostari Ogeli... 6 Ristikko... 6 Ruoholahti... 6 Kauniainen Grani... 6 Vantaa Dixi... 6 Flamingo Viihdekeskus Isomyyri Jumbo Martinlaakson Ostari Myyrmanni Porttipuiston Liikekeskus... 7 Tikkuri... 7 Hamina Kauppakeskus Itäväylä... 7 Hyvinkää Willa... 7 Hämeenlinna Tavastila... 6 Goodman... 7 Ikaalinen Nummenrinne Imatra Liikekeskus Koskentori Mansikkapaikka Joensuu Centrum Iso Myy Metropol... 8 Jyväskylä Forum... 8 Jyväskeskus... 8 Keljon kauppakeskus... 8 Jyväskylän Kolmikulma... 8 Palokan Kotikeskus Palokan kauppakeskus Tawast... 6 Torikeskus Kempele Zeppelin Kokkola Chydenia Kallentori... 9 Kotka Pasaati... 9 Kouvola Manski... 9 Valtari... 9 Veturi... 9 Kuopio Aapeli Kauppapaikka Herman H-talo Kolmisoppi Matkus Shopping Center.. 00 Minna... 0 Sektori... 6 Kyyjärvi Paletti... 0 Lahti Karisma... 0 Syke... 0 Trio... 0 Valo Lappeenranta Armada... 0 Capri Family Center Galleria IsoKristiina... 0 Opri... Weera... Lempäälä Liikekaupunki Ideapark... Lohja Lohjantähti... Mikkeli Akseli... Stella... 6 Oulu Galleria... 7 Oulunsalo Kapteeni... 8 Pirkkala Retail Park Veska... 9 Pori BePOP... 0 Icco... IsoKarhu... Puuvilla... Porvoo Lundi... Raisio Mylly... Riihimäki Atomi... 6 Liikerata... 7 Rovaniemi Revontuli... 8 Rinteenkulma... 9 Sampokeskus... 0 Salo Linjuri... Plaza... Seinäjoki Mega-Keskus... Seinäjoen Torikeskus... Tampere Duo... Koskikeskus... 6 Lielahtikeskus... 7 Tullintori... 8 Tornio Rajalla På Gränsen... 9 Turku Hansa... 0 Skanssi... Tuulos Tuulonen... 6 Vaasa HS Center... Rewell Center... Valkeakoski Koskikara... Ylöjärvi Elo...

19 6 7 Ainoa Entresse Länsituulentie Espoo Yhteyshenkilö Kirsi Borg Puhelin: ma pe 9 la 9 8 su 8 Kaupunkikeskus AINOA on osa Tapiolan keskustan laajaa kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on palauttaa Tapiola dynaamiseksi kulttuurin ja liike-elämän keskukseksi. AINOAn ensimmäinen vaihe avattiin.0.0. Seuraavien vaiheiden käynnistäminen riippuu asemakaavan vahvistumisesta, arviolta 0. Täydessä laajuudessaan AINOA on arviolta vuonna 08, jolloin se on urbaani viihtymis- ja kohtaamispaikka. Tapiola KRIII KY 00,00 % Promote Tapiola ,,9 Entresse sijaitsee Espoon keskuksessa, aseman eteläpuolella, liikenteellisesti ja kaupunkirakenteellisesti keskeisellä paikalla. Se on lähikauppakeskus, jossa on lähes 0 liikettä. Liikkeiden lisäksi useita kahviloita ja ravintoloita, Hennes&Mauritz, Clas Ohlson,S-Market, Alko, Emotion, Entressen kirjasto (Keski-Espoon aluekirjasto), kaupungin arkisto ja kirjaamo sekä naisten kuntokeskus. CapMan Real Estate I Ky, RBS Nordisk Renting, HOK-Elanto CapMan Real Estate ,6, Siltakatu 0770 Espoo Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Kirsi Lehikoinen Puhelin ma pe 9 la 9 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 K-supermarket, Tapiola, Alko, Stadium, H&M, Cubus, BIKBOK Clas Ohlson, HennesMauritz, Lindex, S-market, Aluekirjasto Kauppakeskukset Espoo 6,0 % 0, % 8,8 %,7 %,0 % 6, % 0, % m / sq m %, % 6, % 6,8 %,6 % 8,6 %, % 8, % m / sq m % Kauppakeskukset Espoo

20 8 9 Espoontori Galleria Leppävaara Kamreerintie 0770 Espoo Yhteyshenkilö: Sanna Yliniemi Puhelin: +8 6 Faksi: ma pe 7 la 7 8 su 8 Kauppakeskus Espoontori sijaitsee kasvavassa Espoon keskuksessa, vahvojen liikenne- ja asiakasvirtojen solmukohdassa. Kauppakeskuksen omistava Citycon uudisti koko Espoontorin perusteellisesti vuonna 00. Espoontorin kaupallisen konseptin pääpaino on päivittäisasioinnissa ja sitä tukevissa palveluissa. Espoontori Koy, Citycon Finland Oy 67 % Espoon Asematori Koy, Citycon Finland Oy % Citycon Finland Oy ,7,9 Leppävaaran Gallerialle on rakennnettu uusi konsepti ja elinkaari hyvinvointikeskuksena ja lähipalvelujen keskuksena. Sen liikeidea täydentää Leppävaaran palvelujen kokonaistarjontaa. Työväen opintorahasto 00 % 98 Konstaapelinkatu 060 Espoo Yhteyshenkilö: Pertti Myllymäki Puhelin: ma pe 7 la 7 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 K-Supermarket Kulinaari, Tarjoustalo, Posti K- Supermarket Leppävaara, FIT Fitnessclub, Footlight Kauppakeskukset Espoo 0,8 %,7 %, % 0, % 0, % 7,6 %,7 %, %, % m / sq m ,9 % 8,8 % 7,8 % 7,6 % m / sq m Kauppakeskukset Espoo

21 0 Heikintori Iso Omena Kauppamiehentie 000 Espoo Sanna Yliniemi Puhelin: +8 (0) Faksi: +8 (0) 6 ma pe 9 la 9 8 su 8 Suomen ensimmäinen kauppakeskus Heikintori sijaitsee Espoon kaupallisen ja kulttuurin keskuksen Tapiolan keskustan kävelyalueella. Heikintori on vilkas kohtauspaikka, jonka tunnuspiirteinä ovat erikoisliikkeet sekä monipuoliset kahvila- ja ravintolapalvelut. Citycon Finland Oy 6 % Citycon Finland Oy ,8 ** 6,9 Kauppakeskus iso Omena sijaitsee Espoon Matinkylässä, aivan tulevan länsimetron tulevan pääteaseman kohdalla, keskellä erittäin ostovoimaista aluetta. Isossa Omenassa on yli sata muodin, sisustuksen, vapaa-ajan ja hyvän olon erikoisliikettä, täyden palvelun päivittäistavaramarketit, ravintolamaailma, kappeli ja kirjasto. Isoon Omenaan on helppo tulla kauempaakin. Kauppakeskus tarjoaa asiakkailleen 00 ilmaista pysäköintipaikkaa. Ison Omenan laajennushanke on parhaillaan käynnissä. Citycon Finland Oy 60 %, GIC Real Estate 0 % Citycon Finland Oy , 60 Piispansilta 00 Espoo Yhteyshenkilö: Sanna Yliniemi Puhelin: +8 6 ma pe 8 la 8 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 ** arvio ** estimate * vuosi 0 * Year 0 Eurokangas, Posti, R-Kioski K-citymarket, Prisma, Kirjasto, Finnkino, H&M, Intersport Kauppakeskukset Espoo % 7,7 % 7, % 0,8 % 0,6 % 9,6 % 7, %,9 % , 0, 86, 90 88, 0,,, 77 m / sq m , %, %, %,9 % 6, %,7 %, % 6 % 0, % m / sq m Kauppakeskukset Espoo

22 Merituuli Lippulaiva Isonniitynkuja 070 Espoo Yhteyshenkilö: Olli Niinisalo Puhelin: Faksi: ma pe la su Keskon eläkekassa 00 % 970, Lippulaiva sijaitsee Espoonlahdessa, keskellä tiiviisti rakennettua ja jatkuvasti kasvavaa asuinaluetta, aivan Länsiväylän kupeessa. Lippulaiva tarjoaa monipuolisen valikoiman arjen päivittäisasioinnin liikkeitä, erikoiskauppoja ja viihtyisiä kahviloita sekä ravintoloita. Kauppakeskuksessa on yli 700 ilmaista pysäköintipaikkaa, joten asiointi siellä on vaivatonta. Citycon Finland Oy 00 % Citycon Finland Oy 99, ,9 97 Espoonlahdenkatu 00 Espoo Yhteyshenkilö: Sanna Yliniemi Puhelin: +8 6 ma pe 9 la 9 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 Kodin Ykkönen, Musta Pörssi, Volkswagen Center, Intersport, K-Rauta Alko, Anttila, K-Supermarket Seilori, Lidl, Posti, Clas Ohlson Kauppakeskukset Espoo 9 % 0,6 %,6 % 0,6 %, %, %,6 % m / sq m ,%, % % 7,7 %,7 % %,9 %,6 %, % 0,6 % m / sq m

23 Liila Sello Martinsillantie Espoo Yhteyshenkilö: Hannu Tammia Puhelin: Faksi: ma pe 9 la 9 8 su 8 Liila on sisustamiseen ja kodin käyttötavarahankintoihin keskittynyt kauppakeskus Suomenojalla, Länsiväylän varressa. Erikoisliikkeiden ohella kauppakeskuksen vetovoimen täydentää iso päivittäistavarakauppa. Kauppakeskuksessa toimii yhteensä yli 0 liikettä, joista runsas puolet kuuluu tuoteryhmissään maamme johtaviin vähittäiskaupan ketjuihin. GNBFIN Liila Oy 00 % Genesta Property Nordic 97, 000, 0 Kauppakeskus Sello Espoon Leppävaarassa on nykyaikainen ja viihtyisä kaupan ja palvelujen keskus. Sello sai vuonna 00 Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena toiminnanaikaisen kultaisen LEED-ympäristösertifikaatin ekologisesti kestävästä toiminnasta. Keva 9 %, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo,0 %, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera,0 % Realprojekti Oy 00, 00/ ,6 8, Vuoden 0 KAUPPAKESKUS Leppävaarankatu Espoo Yhteyshenkilö: Marjo Kankaanranta Puhelin: Faksi: ma pe 7.0 la su.0 8 () * vuosi 0 * Year 0 Lidl, Vepsäläinen, Toys R Us, Hong Kong, Jysk, Expert Prisma, K-citymarket, Anttila, Halonen 9 9 m / sq m , % 6,7 % 6 %,6 % 0,7 % 9,6 % 9, %, % 7,9 %,9 % m / sq m Kauppakeskukset Espoo

24 6 7 Arabia Citycenter Hämeentie Helsinki Yhteyshenkilö: Ari Savolainen Puhelin: ma pe la su Kauppakeskus Arabia sijaitsee Helsingin kantakaupungissa, noin neljän kilometrin päässä ydinkeskustasta. Arabianranta on kaupunkimainen asuin- ja kampusalue, joka työllistää tällä hetkellä henkeä ja tarjoaa 000 opiskelijalle opiskelupaikan. Arabianrannan alueelle on rakennettu viimeisen vuosikymmenen aikana runsaasti uusia asuntoja, ja lähialueen asukkailla on hyvä ostovoima. Arabianranta kuuluu Helsingin bussi- ja raitiotieverkostojen piiriin, joten alueen liikenneyhteydet ovat monipuoliset ja kattavat. Citycon Finland Oy 00 % Citycon Finland Oy ,7 6 Kauppakeskus Citycenter sijaitsee Helsingin ydinkeskustan paraatipaikalla suoraan päärautatieasemaa vastapäätä. Pitkät perinteet omaava Citycenter on uudistunut viihtyisäksi, valoisaksi ja moderniksi kauppakeskukseksi, jossa toimii lähes 70 eri liikettä, ravintolaa ja palveluntarjoajaa. Citycenteriin on helppo tulla, sijaitseehan kauppakeskus kaikkien julkisten kulkuvälineiden solmukohdassa. Kävijämääriltään Citycenter kohoaakin maamme suurimpien kauppakeskusten joukkoon. Sponda Oyj 00 % Sponda Oyj 967, 0 66,9 Sponda Oyj, PL Helsinki Yhteyshenkilö: Seppo Oksanen Puhelin: Faksi: +8 0 ma pe 0 0 la 0 8 su 6 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 ** arvio ** estimate S-market, K-supermarket Arabia, Alko, Apteekki, Tarjoustalo Anttila, Alepa, Fazer, Gina Tricot, Zara Kauppakeskukset Helsinki 6, % 7, %, %, % 6,7 % 6, % 8, %,7 %,7 % m / sq m ,6 %,7 %,8 %, % 0,9 %,7 % 8, % 6,8 %,6 % m / sq m Kauppakeskukset Helsinki

25 8 9 Columbus Forum Vuotie Helsinki Yhteyshenkilö: Saara Viento Puhelin: ma pe 7 la 7 8 su 8 () Kauppakeskus Columbus sijaitsee vireän ja kehittyvän Helsingin Vuosaaren kaupunginosan sydämessä. Se sijaitsee aivan metroaseman vieressä, vahvojen asiakasvirtojen äärellä. Columbuksessa on monipuolisen päivittäisasioinnin ja erikoiskaupan tarjonta sekä hyvä valikoima viihtyisiä ravintoloita ja kahviloita. Kauppakeskuksessa on 900 ilmaista parkkipaikkaa. Citycon Finland Oy 00 % Citycon Finland Oy Helsingin keskustassa sijaitseva korttelinkokoinen Kauppakeskus Forum palvelee erityisesti kaikkia trendi-,tyyli- ja muotitietoisia naisia. Vuosina 0-0 Forum laajenee ja myyntipinta-ala kasvaa n.8000m. Syyskuussa 0 avautui Kukontorin alueella Forumin uudet kahvilat ja ravintolat, jotka houkuttelevat viipymään shoppailun lomassa jokaisena päivänä, viikonloppuisin jopa pikkutunneille.. kerrokseen avautui myös uusi lastenvaateliikkeiden keskittymä. Syksyllä 0 avautuu mm Gigantin myymälä sekä H&M:n ja Intersportin laajennukset. Kiinteistöpääomarahasto Forum Fastighets Kb 00 % Ab Forum Capita Oy 98/999/007/ ,7 6, Mannerheimintie 0 A 0000 Helsinki Yhteyshenkilö: Lars Eklundh Puhelin: Faksi: ma pe 9 la 9 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 K-citymarket, S-market, Alko, Apteekki, Lindex, Seppälä H&M, Stadium, Seppälä, KappAhl, Intersport, Ajatar Kauppakeskukset Helsinki 67 % 7,7 %, %, %,7 % 6,7 %,6 % % m / sq m ,7 %,9 %, %, %, %, %, % 0,8 % m / sq m Kauppakeskukset Helsinki

26 0 Galleria Esplanad Itis Galleria Esplanad on muotiin ja kauneuteen sekä lifestyle- ja design-tuotteisiin keskittynyt korttelinkokoinen kauppakeskus Helsingin ydinkeskustassa. Kauppakeskus muutti nimensä vuonna 0 Kämp Galleriasta Galleria Esplanadiksi. Hyvien liikenneyhteyksien päässä sijaitseva Itis on monipuolisten ostosmahdollisuuksien ja palvelujen keskittymä vilkkaassa aluekeskuksessa. Itiksen mittavan uudistuksen ensimmäinen vaihe valmistui loppuvuodesta 0, kokonaisuudessaan uudistushanke valmistuu v. 0 aikana. Galleria Esplanad Pohjoisesplanadi Yhteyshenkilö: Katja Hatakka Puhelin: ma pe 0 0 la 0 7 su 0 6, määritellyt kuukaudet Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 %, Citycon Oyj 0 % Citycon Finland Oy 999, 008/0 0,8 0, Wereldhave Finland 8 %, Kesko %, Helsingin kaupunki % Wereldhave Finland Oy 970, ,6 60 Itäkatu b 0090 Helsinki Yhteyshenkilö: Kirsi Feirikki Puhelin: ma pe 9 la 9 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 COS, Furla, Andiata, Filippa K, Tommy Hilfiger, Strindberg Stockmann, K-citymarket, Anttila, Halonen, Tarjoustalo, H&M Kauppakeskukset Helsinki 8, %, % 9,8 %,8 %, % 0, %, % m / sq m m / sq m Kauppakeskukset Helsinki

27 Kantelettarentie 000 Helsinki Yhteyshenkilö: Kaj Grahn Puhelin: ma pe 8 la 8 8 su 8 () Kauppakeskukset Helsinki 0 % % 9, % 6, % Kaari 6 % 6 %,9 %, %, % 0, % Kaari on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Se sijaitsee Helsingin Kannelmäessä, vilkkaiden Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän varrella. Kaaren lukuisat liikkeet ja ainutlaatuinen Kylä-ravintolat tarjoavat aidosti aikaa säästävän ja rennon ostokokemuksen. Avara ja valoisa Kauppakeskus Kaari on erilainen, uuden tyyppinen kauppakeskus. Kaari on aktiivinen ja vuorovaikutteinen sosiaalisessa mediassa. Helsingin Osuuskauppa Elanto 00 % Helsingin Osuuskauppa Elanto * vuosi 0 * Year 0 HOK-Elanto (Prisma, Sokos, Kylä-ravintolat), Bestseller (Veromoda, Jack&Jones, Vila), Diacor Clas Ohlson, Top-Sport, H&M m / sq m Kaivopiha Kaivopihan kiinteistö sijaitsee houkuttelevalla paikalla: kauppapaikka keskellä vilkkainta Helsinkiä ja työpaikka loistavien liikenneyhteyksien päässä. Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 00 % Ovenia Oy * vuosi 0 * Year 0 Suomalainen kirjakauppa Oy, HOK-Elanto liiketoiminta Oy (mm. Vanhan Kellari, Zetor, Virgin Oil), Yliopiston Apteekki, Royal Ravintolat , , %,6 % 0, % 6,8 %, % 7, % m / sq m Kaivokatu Helsinki Yhteyshenkilö: Tero Suvanto Puhelin: , % ma pe la su Kauppakeskukset Helsinki

28 Kamppi Kluuvi Urho Kekkosen katu 0000 Helsinki Yhteyshenkilö: Heli Vainio Puhelin: ma pe 9 la 9 8 su 8 Helsingin keskustan suurin kauppakeskus Kamppi tarjoaa parhaita kansainvälisiä ja pohjoismaisia tuotemerkkejä ja palveluita. Yli 0 liikettä ja yli 0 kahvilaa ja ravintolaa tekevät Kampista monipuolisen ja mielenkiintoisen kauppakeskuksen niin Kampissa toimivien liikkeiden kuin kuluttajienkin silmissä. Kamppiin pääse helposti kävellen, bussilla, metrolla tai autolla. Cornerstone Nordic Retail Fund 00 % Cornerstone Real Estate Advisers * vuosi 0 * Year Nuorekas kauppakeskus Kluuvi sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Aleksanterinkadulla. Kluuvissa on suosittuja liikkeitä, joita ei muualta löydy sekä kahviloita ja ravintoloita. Kluuvi haluaa olla edelläkävijä kaupunkikulttuurissa, laadun tarjoamisessa ja ydhessä viihtymisessä. CBRE Global Investors 00 % Realprojekti Oy 989, 0/ * vuosi 0 * Year 0 Aleksanterinkatu Helsinki Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Leena Braxenholm Puhelin: ma pe 0 0 la 0 8 su 7 Calvin Klein, Marc O Polo, Stadium, Nilson group (DinSko, Nilson Shoes), Clas Ohlson, Bestseller -ketju ( Vero Moda, Jack & Jones, Only), K-Supermarket Alepa, G-Star RAW, Superdry, Tiger of Sweden, Belge, McDonald s Kauppakeskukset Helsinki % 8,% 8,9 %, % 9 %, % 6,7 %,7 %,7 % m / sq m , 8 69, ,9 %, %,7 % 0, % 8, % 9, %, % m / sq m 6 8 6, 7 66 Kauppakeskukset Helsinki

29 6 7 Lanterna Malmin Nova Varikkotie Helsinki ma pe la su Lanterna on Suomen ensimmäinen ja samalla suurin kauppakeskus joka on erikoistunut rakentamiseen ja sisustamiseen. Lanternasta löydät saman katon alta lähes kaikki Suomen suurimmat huonekaluketjut, sisustusliikkeitä, kodinelektroniikkaa sekä suuren K-Raudan. Lanterna sijaitsee aivan Itäkeskuksen tuntumassa. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 % Kauppakeskus Malmin Nova sijaitsee Koillis-Helsingin sydämessä. Malmin Novaan on erityisen helppo tulla sekä julkisilla kulkuvälineillä että omalla autolla. Saman katon alla on lähes 0 yrityksen kokonaisuus muotia, kodintavaroita, ravintoloita sekä K-citymarketin valikoimat. Cordea Savills, Bron-cap Property Holding 0 Oy 00 %, Ruokakesko Oy Redic Oy / Property Management Newsec Asset Management Oy 987, 000/ ,6 0 Malminkaari 9 Helsinki Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Kirsi Lehikoinen Puhelin: +8 ma pe 7 la 8 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 K-Rauta, Sotka, Masku, Asko, Keittiömaailma, Isku K-citymarket, Tarjoustalo, KappAhl, Yliopiston Apteekki, Alko, Lindex Oy Kauppakeskukset Helsinki 99,8 % 0, % m / sq m m / sq m Kauppakeskukset Helsinki

30 8 9 Malmintori Megahertsi Malmintorin kauppakeskus sijaitsee Pohjois- Helsingissä Ylä-Malmilla. Malmintorin kautta kuljetaan Malmin asemalle sekä Ala-Malmin puolelle yhdyssiltaa pitkin. Malmintorilla on sekä päivittäis- että erikoistavaraliikkeitä, lääkäriasema sekä toimistotiloja, mm. työvoimatoimisto. Kauppakeskus Megahertsi on viihtyisä kaupan ja palveluiden paikalliskeskus Herttoniemessä. Ankkureina keskuksessa ovat Tokmanni, Alko ja S.A.T.S Kuntokeskus. Malmin kauppatie Helsinki Yhteyshenkilö: Antti Syrjälä Puhelin: ma pe la su HOK-Elanto 7,99 % Isännöitsijäkonttori Oy CBRE Global Investors 00% Corbel Oy Insinöörinkatu Helsinki Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Kaisa Kosunen Puhelin: ma pe 7 la 8 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 Prisma, Lidl, OKO, Nordea, Musti ja Mirri, Hesburger Tokmanni, Alko, S.A.T.S. Kuntokeskus Kauppakeskukset Helsinki m / sq m , 07 7, 7, 69 7, %, % 9 %, % 7, %,6 % m / sq m 786, Kauppakeskukset Helsinki

31 60 6 Myllypuron Ostari Ogeli Kiviparintie 0090 Helsinki Yhteyshenkilö: Saara Viento Puhelin: ma pe 7 la 7 8 su 8 Myllypuron Ostari sijaitsee erinomaisella paikalla, aivan metroaseman vieressä, Helsingin Myllypuron kaupunginosan sydämessä. Kauppakeskuksen tarjonnan valikoiman pääpaino on päivittäistavaroissa ja muissa arjen asiointiin liittyvissä tuotteissa sekä paikallisissa palveluissa. Myllypuron Ostarilta löytyy katettua pysäköintipaikkaa. Citycon Finland Oy 00 % Citycon Finland Oy Monipuolinen, keskeisellä paikalla Helsingin Oulunkylässä sijaitseva, toimisto- ja kauppakeskus.kaupallinen toiminta keskittyy pääosin korkean, lasikatteisen galleriakäytävän varrelle. Asiakkaille lämmin autohalli. Helsingin Osuuskauppa Elanto 7,89 %, ARIF I Ky 0, %, Juho Haapala 9,78 %, AON Finland Oy 0,0 %, PG Finnish Retail I Oy 0, % Turkhaudantie Helsinki Yhteyshenkilö: Kaisaniemen Konsultit Oy Pauli Nurmi Puhelin: Faksi: ma pe 7 la 7 su 0 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 K-Supermarket Myllypuro, S-market, Myllypuron apteekki Alepa, Oulunkylän Apteekki, Tiimari, Pikkufantti, Lankamyymälä Nordia Kauppakeskukset Helsinki 8,7 % 7,8 %,8 % 6, %, % m / sq m % 7 %,7 % %, %, %, % m / sq m Kauppakeskukset Helsinki

32 6 6 Ristikko Ruoholahti Vanhaistentie 000 Helsinki Yhteyshenkilö: Päivi Paloviita-Wendt Puhelin: ma pe 7 la 7 8 su 8 Konalan maamerkki, Kauppakeskus Ristikko, tarjoaa palveluja niin läheisille asuinalueille kuin ohikulkeville suurille liikennevirroillekin.ensimmäisessä kerroksessa toimivat päivittäistavarakauppa, ravintolat ja erikoisliikkeet. Ylempien kerrosten tilat tulevat tarjoamaan palveluita muodin, vapaa-ajan, liikunnan ja terveyden saralta. Lämmin autohalli tarjoaa lisämukavuutta asiakkailleen. Rakennusosakeyhtiö Hartela 00 % KJ-Kiinteistöjohto Oy 008, , Keväällä 00 avattu Kauppakeskus Ruoholahti on vuokrattavalta pinta-alaltaan noin 00 m². Suurten vetäjäyritysten, K-citymarket, K-Rauta, Kodin, InterSport, Hupipuisto ja Alko, lisäksi kauppakeskuksessa on lähes 0 vähittäiskauppa-, palveluja ravintola-alan yritystä. Kauppakeskus avasi uusitut tilat lokakuussa 0. Kauppakeskus on rakennuksessa, joka saneerattiin 00. Aiemmin rakennuksessa toimivat Alkon varastointi ja pullotustilat. Sponda Oyj 00 %, Kauppakeskustoiminnasta vastaa Ruokakesko Oy Redic Oy ,8 69,8 Itämerenkatu 0080 Helsinki Yhteyshenkilö: Kirsi Lehikoinen Puhelin: ma pe 7 la 8 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 K-Supermarket, Alko, Apteekki K-citymarket, K-Rauta, Alko, Kodin, Intersport, Hupipuisto Kauppakeskukset Helsinki % 8, % 9,8 %, %,7 %, % % 0,6 % m / sq m ,8 %, %,7 % 7, % 0, % 8, % 0 % % m / sq m Kauppakeskukset Helsinki

33 6 6 Grani Dixi Kauppakeskus Grani sijaitsee Kauniaisten keskeisimmällä paikalla aivan kaupungin keskustassa. Kauppakeskus Grani on paikalliskeskus, joka erinomaisen sijaintinsa sekä palveluntarjonnan ansiosta palvelee kauniaisten lisäksi myös muita lähialueen asukkaita. Kauniaistentie 0700 Kauniainen ma pe la su Schroder Property Kapitalanlagegesellschaft mbh (Grani ) 00 % Tapiolankynnys koy (Grani ) 00 % Trevian Asset Management (Grani ), LähiTapiola Kiinteistövarainhoito (Grani II) 00, ,6 * vuosi 0 * Year 0 S-Market, Lady Line, Nordea Pankki Suomi Oyj, Aktia Säästöpankki Oyj, Alko, Ravintola moms (Delifox Ravintolat Oy) Kauppakeskukset Kauniainen m / sq m m / sq m Kauppakeskukset Vantaa

34 66 67 Flamingo Viihdekeskus Isomyyri Tasetie 8 00 Vantaa ma pe 7 0 la 7 0 su 7 Flamingo Viihdekeskus on suuri vapaa-ajan ja matkailun elämyskohde, joka tarjoaa ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden: vesipuisto- ja spa-maailma, kauneus-, terveys- ja hyvinvointipalveluja, keilailua, hohtogolfia, elokuvia, yökerho, monipuolinen määrä erilaisia ravintoloita, hotelli ja ostosmahdollisuuksia. Avoinna vuoden jokaisena päivänä. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 00 % Flamingospa Oy Isomyyri sijaitsee Vantaalla, keskellä kasvavaa Myyrmäen asuinaluetta, lähellä rautatieasemaa. Isomyyrissä on erilaisia arjen asioinnin palveluita kuten päivittäistavarakauppa ja pankkeja sekä näiden lisäksi erikoisliikkeitä. Citycon Finland Oy 7 % Citycon Finland Oy ,8 9,7 Liesitori 0600 Vantaa Yhteyshenkilö: Ari Savolainen Puhelin: Faksi: ma pe 7 la 7 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0?? Sokos Hotel Flamingo, Flamingo Spa, Finnkino Flamingo, BowlCircus Keilaviihdekeskus, ELIXIA Flamingo, Vantaan Tivoli yökerho S-Market, Tarjoustalo, SKV Kiinteistönvälitys, Nordea, Nooa Säästöpankki, Cityvarasto Kauppakeskukset Vantaa 8,6 %, %,8 % 7, % 0, %,6 % m / sq m , %,9 %, % 0,8 %, %,8 % 0, % 7, % 8,9 % 7,9 % m / sq m Kauppakeskukset Vantaa

35 68 69 Jumbo Martinlaakson Ostari Vantaanportinkatu 00 Vantaa Yhteyshenkilö: Esa Mattila Puhelin: Faksi: ma pe 9 la 9 8 su 8 Kauppakeskus Jumbo on yksi Suomen suurimpia kauppakeskuksia. Sijainti Vantaan Aviapoliksen ytimessä, Kehä III:n ja lentokentälle johtavan tien risteyksessä, antaa mahdollisuuden menestyksekkääseen kaupankäyntiin erinomaisilla kauppa paikoilla. Kauppakeskus Jumbo palvelee asiakkaitaan monipuolisella valikoimalla, laajoilla ja yhtenäisillä aukioloajoilla sekä syksyllä 0 avatulla kauppakeskuksen yhteisellä Asiakaspalvelupisteellä. Unibail-Rodamco 6 %, Eläkevakuutusyhtiö Elo 8 %, Hok-Elanto 8 % Realprojekti Oy 998, ,7, Martinlaakson Ostarilla päivittäiset ostokset hoituvat nopeasti ja sujuvasti muitta mutkitta. Martinlaakson Ostari elää tätä päivää lähellä asiakkaita, lähellä arkea. Kauppakeskuksen liikkeet ja palveluyritykset ovat valmiina palvelemaan. Lähipalvelujen kauppakeskukseen Martinlaakson Ostarille on helppo tulla. Martinlaakson Ostari sijaitsee Martinlaakson juna-aseman ja linja-autopysäkkien vieressä. Citycon Finland Oy 00 % Citycon Finland Oy 0 7 7,8 9 Kivivuorentie 060 Vantaa Yhteyshenkilö: Outi Vaarala Puhelin: ma pe 7 la 7 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 K-citymarket, Prisma, Stockmann, Anttila Lidl, Martinlaakson apteekki, S-market Kauppakeskukset Vantaa 0, % 9, % 9, % 6,9 %, %, %, %, %, % m / sq m , %, % 8, % 0,6 % 7 %, % m / sq m Kauppakeskukset Vantaa

36 70 7 Myyrmanni Porttipuiston Liikekeskus Iskoskuja 0600 Vantaa Yhteyshenkilö: Elena Stenholm Puhelin: Faksi: ma pe 8 la 8 8 su 8 Kauppakeskus Myyrmanni sijaitsee Vantaalla, keskellä vilkasta Myyrmäkeä. Kauppakeskuksesta on suora yhteys Myyrmäen rautatieasemalle. Kauppakeskuksen omistava Citycon on uudistanut parin viime vuoden aikana Myyrmannin tarjontaa ja kaupallista konseptia. Myyrmanni on monipuolinen kauppakeskus, joka tarjoaa viihtyisän ilmapiirin sekä laajan valikoiman muodin, kauneuden ja kodin erikoisliikkeitä. Näitä vahvistaa päivittäistavarakauppa ja monipuolinen ravintolamaailma. Myyrmannissa on lisäksi 00 katettua pysäköintipaikkaa Citycon Finland Oy 00 % Citycon Finland Oy ,8 9, Vantaan Porttipuisto on uusi, kehittyvä alue, joka sijaitsee vilkkaiden pääväylien keskellä. Porttipuiston Liikekeskus tarjoaa laajan valikoiman kodin, asumisen ja vapaa-ajan tuotteita ja siellä on helppo asioida vaikka koko perheen kanssa. Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky 00 % Aberdeen Asset Management Finland Oy ,,6 Porttisuontie 000 Vantaa Yhteyshenkilö: Sari Puhilas Puhelin: Faksi: ma pe 9 0 la 9 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 Citymarket, Anttila, H&M, Clas Ohlson, Suomalainen Kirjakauppa, Stadium Tarjoustalo, Masku Kauppakeskukset Vantaa,9 % 0,6 %, %, % 6,8 %, %, %, %,7 %, % m / sq m ,9 % 7, %, % 7, % 0, % m / sq m 6, Kauppakeskukset Vantaa

37 7 Asematie Vantaa Yhteyshenkilö: Outi Vaarala Puhelin: ma pe 7 la 8 8 su 8 Tikkuri Kauppakeskus Tikkuri sijaitsee Tikkurilassa, Vantaan kehittyvässä hallinnollisessa keskustassa. Hyvä sijainti Tikkurilan aseman kupeessa ja kasvavan asutuksen keskellä takaavat Tikkurille vilkkaan asiakasvirran. Kauppakeskuksen monipuolisesti palvelevat erikoisliikkeet ja tapahtumat ovat tehneet siitä suositun ostos- ja ajanviettopaikan. Citycon Finland Oy 8 %, Lieto Capital Oy %, Vantaan kaupunki % Citycon Finland Oy 98, ,6 0,6 Haminan Kauppakeskus Itäväylä Haminan suurin ja kattavin kauppakeskus E 8 varrella 0 yrityksen palvelut saatavillasi saman katon alla. Koy Kauppakeskus Itäväylä Helsingintie A 960 Hamina Yhteyshenkilö: Juha Klami Puhelin: Faksi: ma pe l a su * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 Valintatalo, Aleksi, Seppälä, Apteekki, Dressmann Valintatalo, Oy Rakennuspartio, St / Itäväylän Bensis, Veneliike, Mopo ja mp-tarvikeliike, Kotkan Työterveys Oy, Kaakon Hammaslääkärikeskus, Eläinklinikka Mar-Vet, Itäväylän Apteekki, POSTI ja Pankkiautomaatti Kauppakeskukset Vantaa 9, % 0 % 9, % 6,8 % 8 %,7 % 6, %,7 %, % m / sq m m / sq m Kauppakeskukset Hamina

38 7 7 Willa Goodman Hämeenkatu 9 / Torikatu ja Hyvinkää Yhteyshenkilö: Salla Kivinen Puhelin: ma pe 8/9/0 la 8/9 8 su 8 Kauppakeskus Willa on Hyvinkään ydinkeskustassa sijaitseva, vuonna 0 rakennettu, nykyaikainen ja viihtyisä kauppakeskus. Willassa on 000 m vuokrattavaa liikepinta-ala, lähes 0 liikettä ja palveluntarjoajaa sekä 600 parkkipaikkaa. Willan ankkuriyrityksiä ovat Prisma, K-citymarket, Halonen ja Anttila. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, CapMan RE II ja Finesco Oy, EjendomsInvest Oy Ab Realprojekti Oy 0 Keva Realprojekti Oy 0 Yhteyshenkilö: Eeva Jauro Vuoden 0 KAUPPAKESKUSteko ,7 79 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 K-citymarket, Anttila, Prisma, Halonen, Clas Ohlson Kauppakeskukset Hyvinkää 9,7 %, % 8,0 % 6 %, % 6,9 %, %, %, % m / sq m m / sq m Kauppakeskukset Hämeenlinna