Finnish Shopping Centers

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnish Shopping Centers"

Transkriptio

1 Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers

2 Johdanto Kauppakeskusten monipuolisuus ja palvelukyky menestystekijöinä Kauppakeskukset 2009 on tietopaketti, joka sisältää tunnuslukuja suomalaisesta kauppakeskusliiketoiminnasta sekä kauppakeskusten esittelyn. Kauppakeskuksilla on keskeinen merkitys tehokkaina ja viihtyisinä palvelukeskittyminä. Ne vastaavat asiakkaiden erilaistuviin ja monipuolistuviin tarpeisiin sekä vähittäiskaupan, palveluliiketoimintojen, sijoittajien ja suomalaisen yhteiskunnan odotuksiin. Palvelukyky kauppakeskuksissa näkyi vuonna 2008 myynti- ja kävijämäärien kasvun lisäksi myös tapahtumina, kohtaamispaikkoina sekä ainutlaatuisina liikepaikkoina kaupan ja palvelualojen yrityksille sekä julkisille palveluille. Yhteiskunnan kannalta kauppakeskukset ovat merkittäviä palvelutyöpaikkakeskittymiä ja yhdyskuntarakenteen tiivistäjiä. Kauppakeskus ammattimaisesti johdettuna palvelukokonaisuutena sekä suurten asiakasvirtojensa ansiosta on ainutlaatuinen ympäristö uusien palveluratkaisujen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Kauppakeskusasioinneista 96,1% kaupunki- ja kuntakeskustoissa Kaupalle ja asiakkaille saavutettavuus on yksi keskeisimpiä kriteereitä. Kauppakeskukset sijoittuvatkin pääsääntöisesti keskustoihin. Vuonna 2008 kauppakeskusasioinneista 96,1% tapahtui kaupunki- ja kuntakeskustoissa. Lukumääräisesti 95,6% kauppakeskuksista sijoittui keskustoihin ja näiden osuus kauppakeskusten kokonaismyynnistä vuonna 2008 oli 91,9%. Kauppakeskusten vuosimyynti 4,7 miljardia euroa kasvua 7,5 % edellisvuoteen Kauppakeskusten kokonaismyynti vuonna 2008 oli noin 4,7 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 7,5%. Vuonna 2008 Suomessa avattiin viisi uutta kauppakeskusta. Flamingon avauksen myötä saimme uuden kaupallisen keskustyypin viihdekeskuksen. Kauppakeskusten kokonaismäärä nousi vuodenvaihteessa 68:aan ja yhteenlaskettu kävijämäärä 289 miljoonaan asiakkaaseen (4,7 % lisäys vuoteen 2007). Vähittäiskaupan myynti oli noin 35,8 miljardia euroa vuonna 2008 ja siinä vuosikasvua Tilastokeskuksen mukaan 5,4%. Kauppakeskusten markkinaosuus koko vähittäiskaupasta oli noin 13% ja myynnin kasvu oli jälleen vähittäiskaupan kokonaiskasvua suurempaa. Kauppakeskusten kokonaismyyntimäärään ei ole laskettu mukaan ostoskeskusten, tavaratalojen, kauppakeskusten ulkopuolella sijaitsevien hypermarketien, retail parkien eikä viihdekeskuksen myyntejä. Suomessa on 141 hypermarkettia, joiden yhteenlaskettu vuosimyynti 2008 oli 4,8 miljardia euroa. Kaupallisten keskusten yhteenlaskettu osuus vähittäiskaupasta on siis merkittävä. Kauppakeskukset tehokkaita toiminnassaan sekä kilpailukykyisiä sijoituskohteita Vuonna 2008 koettiin globaali rahoitusmarkkinalähtöinen suhdannekäänne. Alkuvuonna uusia kauppakeskushankkeita ja hankeideoita oli ennätysmäärä, mutta loppuvuonna realisoitunut finanssikriisi muutti investointimarkkinan erittäin varovaiseksi. Suhdannekäänteestä huolimatta kauppakeskusten nettotuottoaste säilyi vuonna 2008 hyvänä ollen hieman alle kuusi prosenttia. Kauppakeskusten vuosimyyntimäärä vuokrattavaa kokonaisliikealaa kohti kasvoi aikaisemmasta ja oli keskiarvolukuna lähes 4000 euroa/neliömetri. Kauppakeskukset 2009 on tietopaketti suomalaisesta kauppakeskustoimialasta Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kokoama esite on vuosittain julkaistava tiivistetty tietopaketti suomalaisista kauppakeskuksista kaikille alasta kiinnostuneille nyt jo viidennen kerran! Esite sisältää myös yhdistyksen vahvistamat kaupallisten keskusten määritelmät. Tiedot on kerätty pääosin helmikuun 2009 aikana. Olemme pyrkineet jatkuvasti kehittämään esitteen sisältöä tarkemmaksi ja koko toimialan osalta vertailukelpoisemmaksi. Tavoitteenamme on alan avoimuuden ja tiedon lisääminen niin sijoittajien, asiakkaiden kuin kauppiaidenkin keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta tarjoaa palvelutehokkuutta laajasti ja monipuolisesti asiakkaille, vähittäiskaupalle, palveluliiketoiminnalle, koko yhdyskunnalle. Asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti hengittävä kauppakeskusliiketoiminta on yhdyskunnan sykkivä sydän! Helsingissä Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Juha Tiuraniemi, toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppa, palvelut, alan asiantuntijat ja kauppakeskusjohto kohtaavat. Järjestön jäseninä ovat maan merkittävimmät kauppakeskukset ja kauppakeskusomistajat. Yhdistykseen kuuluu 107 jäsenyritystä. Kauppakeskusyhdistys tarjoaa alan toimijoille yhteistyöfoorumin tavoitteenaan kehittyvä, tuottava ja palvelukykyinen kauppakeskusliiketoiminta. Yhdistyksen visiona on menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Toiminnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ottamaan yhteyttä Kauppakeskusyhdistykseen ja hakemaan sen jäseneksi kehittämään toimialaa. Copyright 2009 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry. Esite on laadittu toimialan yleistä esittelyä varten. Kauppakeskusyhdistys tai esitteessä mainitut tahot eivät vastaa tietojen mahdollisista virheistä tai Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Annankatu 24, Helsinki puhelin: , fax: niistä tietoja käyttävälle aiheutuneista vahingoista. 2 3

3 Introduction Shopping Centers Show Excellent Ability to Serve Customers Shopping Centers 2009 is an information package containing key data about shopping center business operations in Finland and an introduction to the shopping centers themselves. Shopping centers have an essential role as convenient and pleasurable commercial complexes. They serve customers different and increasingly versatile needs as well as the needs of the retail and service sector, investors and Finnish society as a whole. In addition to growing sales figures and numbers of visitors, shopping centers ability to serve customers was also demonstrated by various events as well as their role as meeting places. In addition, they provide unique business locations for companies in the retail and service sector and for public services. From society s viewpoint, shopping centers provide important concentrations of service sector jobs. As a professionally managed provider of services and due to its large customer numbers, the shopping center provides a unique environment for developing and expanding new service solutions. 96.1% of All Shopping Center Visits Took Place in Central Locations For both the retail sector and consumers, accessibility is among the key criteria. Shopping centers are thus located mainly in central locations. In 2008, 96.1% of visits to shopping centers took place in town or municipality centers. In 2008, 95.6% of shopping centers were centrally located; their share of total sales volume in shopping centers in was 91.9%. Shopping Center Annual Sales Totaled 4.7 Billion Euros 7.5% Growth Compared to Previous Year The total volume of sales in shopping centers amounted to about 4.7 billion euros in This represents an increase of 7.5% from the previous year. Five new shopping centers were opened in Finland in With the opening of Flamingo in Vantaa, a whole new category of centers was introduced to Finland the entertainment center. At the end of 2008, the number of shopping centers in Finland increased to 68 and they had approximately 289 million customers in 2008 (a 4.7% increase compared to 2007). Total retail sales were 35.8 billion euros in 2008, and according to Statistics Finland that included a 5.4% increase compared to the previous year. Shopping centers market share of retail sales was approximately 13%, and sales volumes in shopping centers once again grew more quickly than retail sales as a whole. The total sales volume of shopping centers does not include sales in retail centers, department stores, hypermarkets located outside shopping centers, retail parks or entertainment centers. There are 141 hypermarkets in Finland, which recorded total annual sales of 4.8 billion euros in Commercial centers thus have a significant share in retail sales. Shopping Centers Make Efficient Operating Environments and Competitive Investments In 2008, we experienced a global economic downturn that originated in the finance market. The beginning of 2008 saw a record number of new shopping center projects and ideas, but the finance crisis that became reality at the end of the year rendered the investment market extremely cautious. Despite these developments, the net yield rate of shopping centers in 2008 remained at a good level of slightly under six percent. The relationship between annual sales volume and surface area grew from previous year and was almost 4,000 euros per square meter on average. Shopping Centers 2009 Finnish Shopping Centers in a Nutshell Every year, the Finnish Council of Shopping Centers compiles a brochure that briefly summarizes the key information relating to Finnish shopping centers for those interested in the sector the publication is now compiled for the fifth time. The brochure also includes a list of definitions that the council uses for different kinds of commercial centers. The majority of the information in the brochure was compiled in February We try to continuously develop the brochure to make it more detailed and more useful as a guideline for comparison with the entire sector. Our goal is to increase the transparency of the industry and awareness among investors, consumers and retailers both in Finland and internationally. Successful and developing shopping center operations provide service efficiency in a comprehensive and diversified manner to customers, the retail trade, the service sector and the whole community. Shopping centers that evolve in line with customers changing needs are the beating heart of the community. Juha Tiuraniemi, Managing Director The Finnish Council of Shopping Centers is an industrial association of Finnish shopping and retail centers. It represents the interests of commercial property investors, retailers, service providers, business experts and shopping center management. The Council s members include all of the most notable shopping centers in Finland and their owners. In total, the Council has 107 member organizations. The Finnish Council of Shopping Centers is a forum where the different organizations operating in the sector can work together to promote the development of shopping centers, to make business profitable and to improve customer service. The Council s vision is to achieve successful and developing shopping center operations which are the beating heart of the community. Interested parties are invited to contact the council and join us in our quest to ensure a bright future for the sector. Finnish Council of Shopping Centers Annankatu 24, Helsinki Tel: , Fax: Copyright 2009 Finnish Council of Shopping Centers. 4 5

4 Sisällysluettelo Contents 2 Johdanto 6 Sisällysluettelo 7 I Kauppakeskusmarkkina 8 Tunnuslukuja kauppakeskusmarkkinasta 9 Mikä on kauppakeskus? 10 Sijainti yhdyskunta rakenteessa 11 Kauppakeskukset avaamisvuosittain Suurinta kauppakeskusta Suomessa Taulukko ja kartta 14 Pääkaupunkiseudun 20 suurinta kauppakeskusta Taulukko ja kartta 16 Kauppakeskusprojektit ja -laajennukset 17 II Kauppakeskukset 18 Luettelo kauppakeskuksista kunnittain 105 III Muut kaupalliset keskukset 106 Retail park keskuksia 107 Pääkaupunkiseudun ostoskeskukset 108 Hypermarketit 110 Kaupallisten keskusten määritelmät 112 Yhteenvetotaulukko 117 Aakkosellinen luettelo 4 Introduction 6 Contents 7 I Shopping Center Market 8 Shopping Center Market Keyfigures 9 Shopping Center Definition 10 Location in Urban Structure 11 Shopping Center Openings per Year Largest Shopping Centers in Finland Chart and Map Largest Shopping Centers in Helsinki Metropolitan Area Chart and Map 16 Shopping Center Projects and Shopping Center Extensions 17 II Shopping centers 18 Shopping Centers in City Orders 105 III Other retail Centers 106 Retail Park Centers 107 Helsinki Metropolitan Area Strip Centers 108 Hypermarkets 113 Definitions of Retail Centers 116 Chart as a Summary 117 Index I Kauppakeskusmarkkina Shopping Center Market 6 7

5 Tunnuslukuja kauppakeskusmarkkinasta Shopping Center Market Key Figures Mikä on kauppakeskus? Shopping Center Definition Kauppakeskusten lukumäärä Kauppakeskusten myynti* (mil. ) Myynti** /vuokrattava liikeala ( /m²) Total Number of Shopping Centers Vuosimuutos (%) Annual Change (%) ,9 % Sales* (m ) ,5 % Sales** / Leasable Retail Area ( /sqm) ,6 % Kävijämäärä Visitors ,7 % Vuokrattava liikeala (milj. m²) Leasable Retail Area 1,40 1,26 11,3 % Myynti/kävijä Sales / Visitors ( ) 16,12 15,70 2,6 % Vähittäiskaupan myynti (mrd. ) Kauppakeskusten markkinaosuus Total Retail Sales (bn ) 35, ,4 % Market Share Shopping Centers 13,0 % 12,7 % 0,3 %-yksikköä *perustuu toteutuneisiin vertailukelpoisiin myyntitietoihin ja arvioihin * based on comparable sales ans estimates **perustuu vertailukelpoisiin toteutuneisiin myyntitietoihin **based on comparable sales Milloin kyseessä on kauppakeskus? Kauppakeskus on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jolla on yhteinen johto ja markkinointi Kauppakeskus on kokonaisuus, jossa liikkeet avautuvat sisätilaan käytäville tai keskusaukioille Kauppakeskuksessa on vähintään 10 myymälää Vuokrattavan liiketilan kokonaismäärä on vähintään 5000 huoneistoneliömetriä Yksittäinen liike ei ylitä 50% liiketilan kokonaismäärästä Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ankkuriyritys Palvelut voivat olla joko kaupallisia tai julkisia Milloin kyseessä on muu kaupallinen keskus? Liikkeet avautuvat ulkotilaan (kyseessä useimmiten ostoskeskus tai retail park) Keskuskokonaisuudessa on alle 10 myymälää (kyseessä tyypillisesti ostoskeskus) Vuokrattavan liiketilan määrä on alle 5000 h-m² (tyypillisesti ostoskeskuksissa) Yksittäinen liike ylittää 50% liiketilan kokonaismäärästä (pääsääntöisesti hypermarketkeskuksissa) Kaupallisten keskusten määritelmät ovat sivulla 110. For Definitions of Retail Centers See Page 113. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers 8 9

6 Sijainti yhdyskuntarakenteessa Location in Urban Structure Kauppakeskukset avaamisvuosittain Shopping Center Openings per Year Lukumäärä Vuokrattava kokonais ala (%) Vuokrattava liikeala (%) Kävijämäärä(%) Myynti (%) Avattujen keskusten lukumäärä Number of New Shopping Centers 8 Kumulatiivinen kasvu Cumulative Growth 80 Ydinkeskusta City Center Aluekeskus Regional Center Paikalliskeskus Local Center Number of Shopping Centers Gross Leasable Area, GLA (%) Leasable Retail Area (%) Visitors (%) Sales per Year (%) 42 48,6 44,8 54,6 39, ,7 40,1 36,2 47,5 6 4,9 5,2 4,6 4,4 Avattujen keskusten määrä vu uosittain Kuntakeskus Muncipality Center 1 0,4 0,4 0,6 0, Ulkopuolella 3 8,5 9,6 3,9 8,1 Outside Yhteensä *) *) *Avattu kauppiastavaratalona, lasketaan nykyään kauppakeskukseksi *Opened as Commercial Center, Nowadays Shopping Center 0 Kauppakeskusasioinneista 96,1 % Kaupunki- ja kuntakeskustoissa 96,1% of All Shopping Center Visits Took Place in Central Locations 0,6% 3,9% 4,7% 54,6% Ydinkeskusta / City Center Aluekeskus / Regional Center 36,2% Paikalliskeskus / Local Center Kuntakeskus / Municipality Center Ulkopuolella / Outside Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers

7 20 suurinta kauppakeskusta Suomessa 20 Largest Shopping Centers in Finland Suomi 2008 Finland 2008 Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepintaala (m 2 ) Leasable Retail Area (m 2 ) Vuokrattava kokonaisala (m 2 ) Gross Leasable Area GLA (m 2 ) Kävijämäärä vuodessa (M, vuosi 2008) Visitors (M, Year 2008) Myynti vuodessa (M, vuosi 2008) Sales (M, Year 2008) Myynti / Liikepinta-ala ( /m2) Sales / Leasable Retail Area ( /m 2 ) Myynti / Kävijämäärä ( /hlö) Sales / Visitors ( / Visitor) 1 Itäkeskus HELSINKI ,0 454, ,6 2 Sello ESPOO ,2 334, ,4 3 Ideapark LEMPÄÄLÄ ,5 270, ,0 4 Jumbo VANTAA ,6 401, ,6 5 Iso Omena ESPOO ,4 222, ,5 6 Kauppakeskus RAISIO ,6 167, ,3 Mylly 7 Trio LAHTI ,8* 62,2* 1 677* 10,7* 8 Hansa TURKU ,5 217, ,1 9 Kamppi HELSINKI ,5 210, ,5 10 Myyrmanni VANTAA ,0 159, ,8 11 City Forum HELSINKI ,5 166, ,3 12 Pasaati KOTKA ,5 57, ,2 13 Rajalla TORNIO ** ** ** ** 14 Koskikeskus TAMPERE ,7 117, ,7 15 Rewell Center VAASA ,8 58, ,2 16 Plaza SALO ,5 65, ,4 17 Ruoholahti HELSINKI ,2 195, ,1 18 Zeppelin KEMPELE ,5 93, ,4 19 Malmin Nova HELSINKI ,7 84, ,6 20 Iso Myy JOENSUU ,8 38, , Väestö Population as Bkt GDP 186,2* Mrd Bkt / asukas GDP / Inhabitant Kauppakesten liikepinta-ala / asukas Leasable Retail Area / Inhabitant ,31 m² * Lähde: Tilastokeskus, ennakkotieto Source: Statistics Finland, estimate 20. * Kehityshanke vuosina *Development project in **Kauppakeskus avattu vuonna 2008 **Opened in 2008 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers

8 Pääkaupunkiseudun 20 suurinta kauppakeskusta 20 Largest Shopping Centers in Helsinki Metropolitan Area Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepintaala (m 2 ) Leasable Retail Area (m 2 ) Vuokrattava kokonaisala (m 2 ) Gross Leasable Area GLA (m 2 ) Kävijämäärä vuodessa (M, vuosi 2008) Visitors (M, Year 2008) Myynti vuodessa (M, vuosi 2008) Sales (M, Year 2008) Myynti / Liikepinta-ala ( /m2) Sales / Leasable Retail Area ( /m 2 ) Myynti / Kävijämäärä ( /hlö) Sales / Visitors ( / Visitor) TUUSULA KERAVA 1 Itäkeskus HELSINKI ,0 454, ,6 2 Sello ESPOO ,2 334, ,4 3 Jumbo VANTAA ,6 401, ,6 4 Iso Omena ESPOO ,4 222, ,5 5 Kamppi HELSINKI ,5 210, ,5 VANTAA 14. VANDA SIPOO SIBBO 6 Myyrmanni VANTAA ,0 159, ,8 7 City Forum HELSINKI ,5 166, ,3 8 Ruoholahti HELSINKI ,2 195, ,1 9 Malmin Nova HELSINKI ,7 84, ,6 10 Entresse ESPOO * * * * 11 Columbus HELSINKI ,5 99, ,3 ESPOO ESBO Malmintori HELSINKI ,0 60, ,6 13 Lippulaiva ESPOO ,7 70, ,1 14 Porttipuisto VANTAA * * * * Ristikko HELSINKI * * * * 16 Arabia HELSINKI ,5 48, ,2 17 Kämp Galleria HELSINKI ,0 66, ,5 18 Isomyyri VANTAA ,6 34, , HELSINKI HELSINGFORS 19 Espoontori ESPOO ,3 30, ,4 20 Tikkuri VANTAA ,9 31, , * Kauppakeskus avattu vuonna 2008 *Opened in 2008 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers

9 Kauppakeskusprojektit / Shopping Center Projects Nimi Kaupunki Alue Arvioitu valmistumisvuosi Kokonaisala (m 2 ) Name of Centre City Area Estimated Completion Year Size (m²) Akseli Mikkeli Keskusta Skanssi Turku Jumalniemi Kotka Elo Ylöjärvi Ristikko Helsinki Konala Jyväskylä Seppälä Vaasa Linja-autoaseman kortteli Hämeenlinna Moottoritie Vaasa Euromarket site Hartola Nelostien varsi Ideapark Kiiminki Candela Helsinki Roihupelto Puuvilla Pori City Seinäjoki Pohjolan quarter Ratina Tampere Ratina Vantaa Hakunila Kuopio Anttilan kortteli Laajasalon keskus Helsinki Laajasalo Martinlaakson keskus Vantaa Seinäjoki Jouppi Keskipiste Hyvinkää Keskusta Kannelmäki Helsinki Kannelmäki Myllypuron keskus Helsinki Myllypuro Mikkeli City Ideapark Vihti Ideapark Pieksämäki Zatelliitti Kempele Marja-Vantaa Vantaa Kivistö "Tampereen portti/ Lakalaiva" Tampere Liminganportti Liminka II KauppakeskuKSET Shopping centers Kauppakeskuslaajennukset / Shopping Center Extensions Nimi Kaupunki Alue Valmistumisvuosi Kokonaisala (m 2 ) Name of Centre City Area Completion Year Size (m²) Trio Lahti Koskikeskus Tampere Iso-Omena Espoo Stockmann Helsinki Lippulaiva Espoo Espoontori Espoo 2011 City-Center Helsinki Heikintori Espoo IsoKristiina Lapppeenranta Ideapark/Areena Lempäälä Marjamäki Mylly Raisio Galleria Oulu Myyrmanni Vantaa Kompassi Hollola Zeppelin Kempele Kompassi Hollola Torikeskus Seinäjoki Super Life Lab Espoo Sello Itäkeskus Helsinki Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers 17

10 Kauppakeskukset kunnittain Shopping Centers in City Orders Espoo 20 Entresse 21 Espoontori 22 Heikintori 23 Iso Omena 24 Galleria Leppävaara* 25 Lippulaiva 26 Merituuli* 27 Sello Hamina 28 Itäväylä Helsinki 29 Arabia 30 City-Center* 31 Columbus 32 Forum 33 Itäkeskus 34 Kaivopiha* 35 Kamppi 36 Kluuvi 37 Kämp Galleria 38 Lanterna* 39 Malmin Nova 40 Malmintori 41 Megahertsi 42 Ogeli 43 Ristikko** 44 Ruoholahti Hollola 45 Kompassi Hämeenlinna 104 Tavastila Imatra 46 Koskentori 47 Mansikkapaikka Joensuu 48 Iso Myy Jyväskylä 49 Forum 50 Jyväskeskus 51 Kolmikulma 52 Palokan Kotikeskus* 53 Torikeskus Jämsä 54 Forum* Kauniainen 55 Grani* Kempele 56 Zeppelin Kerava 57 Aleksintori Kokkola 58 Chydenia 59 Kallentori Kotka 60 Pasaati Kouvola 61 Valtari Kuopio 62 Aapeli 63 H-talo* 64 Minna 104 Sektori Kyyjärvi 65 Kyyjärvenpaletti* Lahti 66 Syke 67 Trio Lappeenranta 68 Armada* 69 Galleria 70 IsoKristiina Lempäälä 72 Ideapark Lohja 73 Lohjantähti Mikkeli 74 Akseli** Oulu 75 Galleria* Oulunsalo 76 Kapteeni* Pirkkala 77 Retail Park Veska* Pori 104 BePop 78 IsoKarhu Porvoo 79 Lundi* Raisio 80 Kauppakeskus Mylly Riihimäki 81 Atomi Rovaniemi 82 Revontuli 104 Rinteenkulma 83 Sampokeskus Salo 84 Linjuri 85 Plaza Seinäjoki 104 Epstori 86 Mega-Keskus* 87 Torikeskus Tampere 88 Duo 89 Koskikeskus 90 Tullintori Tornio 91 Rajalla Turku 92 Hansa 93 Skanssi** Tuulos 104 Tuulonen Vaasa 94 Hs Center 95 Rewell Center Valkeakoski 96 Koskikara Vantaa 97 Flamingo* 98 Isomyyri 99 Jumbo 100 Myyrmanni 101 Porttipuisto 102 Tikkuri Ylöjärvi 103 Elo** 71 Weera* * Kauppakeskustyyppiset liikekeskukset, jotka eivät täytä kaikilta osin kauppakeskuksen määritelmää. Katso kaupallisten keskusten määritelmät sivulta 110. * Other Retail Centers, which do not cover all the Shopping Center Criterias. For Definitions of Retail Centers See Page ** Avataan vuonna 2009 ** Opening

11 Entresse Yli 40 erikoisliikettä, hyvä ravintolatarjonta, kuntokeskus ja yökerho tekevät Entressestä toimivan ja monipuolisen kauppakeskuksen joka parantaa merkittävästi alueen palvelutarjontaa. Entressen yhteydessä on lisäksi S-Market, Keski-Espoon aluekirjasto, kaupunginarkisto ja kirjaamo. Espoontori Espoontori on Espoon keskuksessa, rautatieaseman ja virastokeskuksen yhteydessä sijaitseva monipuolinen kauppakeskus. Hyvien liikenneyhteyksien ja yli 450 ilmaisen pysäköinti paikan ansiosta Espoontorille on nopea ja kätevä tulla sekä henkilöautolla, linja-autolla että junalla. Clas Ohlson, Lindex, Seppälä, S-Market K-Supermarket Kulinaari, Tarjoustalo Kävijämäärä, milj. Visitors, million Myynti, milj. Sales, million ,3 30,9 CapMan Real Estate I Ky 100 %, RBS Nordisk Renting, HOK-Elanto Realprojekti Oy ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Espoontori Koy, Citycon Oyj 65 %, Espoon Asematori Koy 54 % Citycon Oyj ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Siltakatu 11, ESPOO Yhteyshenkilö: Kauppakeskusjohtaja Leena Braxenholm, Puhelin: Kamreerintie 3, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 21

12 Heikintori Suomen ensimmäinen kauppakeskus Heikintori sijaitsee Espoon kaupallisen ja kulttuurin keskuksen Tapiolan keskustan kävelyalueella. Heikintori on vilkas kohtauspaikka, jonka tunnuspiirteinä ovat erikoisliikkeet, Alko, sekä monipuoliset kahvila- ja ravintolapalvelut. KappAhl, Aleksi 13, Alko Iso Omena Iso Omena on viihtyisä kauppakeskus Espoon Matinkylässä. Keskuksessa on yli 115 muodin, sisustuksen, vapaa-ajan ja hyvän olon erikoisliikettä sekä täyden palvelun päivittäistavaramarketit.isossa Omenassa on myös monipuolinen ravintomaailma, elokuvateatteri ja kuntosali ja keskuksen kattava palvelutarjonta antaa mahdollisuuden myös rauhallisiin hetkiin omassa kappelissa tai kirjastossa. Isoon Omenaan on helppo tulla kauempaakin ja keskus tarjoaa asiakkailleen 2200 ilmaista pysäköintipaikkaa. K-citymarket, Prisma ,2 20, ,4 222,9 Citycon 65 % Citycon Oyj 60 %, GIC Real Estate 40 % Citycon Oyj Citycon Oyj ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Kauppamiehentie 1, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Piispansilta 11, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 23

13 Galleria Leppävaara Kauppakeskus Gallerialle on rakennnetu uusi konsepti ja elinkaari hyvinvointikeskuksena ja lähipalvelujen keskuksena. Sen liikeidea täydentää Leppävaaran palvelujen kokonaistarjontaa. K- Supermarket Leppävaara, Finnbody, Footlight Lippulaiva Lippulaiva on viihtyisä kauppakeskus Espoonlahdessa, Länsiväylän tuntumassa. Lippulaiva tarjoaa kattavan valikoiman sekä peruspalveluja että asiantuntevia erikoisliikkeita. Hyvien kulkuyhteyksien sekä yli 700 ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta Lipppulaivassa on helppo ja nopea asioida. Lippulaivalla on keskeinen rooli Espoonlahden kehittämisessä nykyistä viihtyisämmäksi, palvelevammaksi ja monipuolisemmaksi keskukseksi. K-Supermarket Seilori, Anttila, Keilahalli SkyBowl * vuosi 2007 * Year / ,7 70,8 Työväen opintorahasto 100 % Citycon Oyj 100 % Citycon Oyj Citycon Oyj 1 13, , ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Konstaapelinkatu 4, ESPOO Yhteyshenkilö: Pertti Myllymäki, Puhelin: , Espoonlahdenkatu 4, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 25

14 Merituuli Sello Kauppakeskus Sello Espoon Leppävaarassa on nykyaikainen ja viihtyisä kaupan ja palvelujen keskus. Kodin Ykkönen, Musta Pörssi, Volkswagen Center, Intersport, K-Rauta Prisma, K-citymarket, Anttila, Halonen Kävijämäärä, milj. Visitors, million Myynti, milj. Sales, million 1970 / / 2005 / ,2 334 Keskon eläkekassa 100 % ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Kuntien eläkevakuutus 49 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera 25,5 %, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia 25,5 % Realprojekti Oy ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Isonniitynkuja 2, ESPOO Yhteyshenkilö: Olli Niinisalo Puhelin: , Faksi: , Leppävaarankatu 3-9, ESPOO Yhteyshenkilö: Matti Karlsson, Puhelin: Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 27

15 Itäväylä Haminan suurin ja kattavin kauppakeskus E 18 varrella 40 yrityksen palvelut saatavillasi saman katon alla. Arabia Arabia on Arabianrannan ja ympäröivien kaupunginosien paikalliskeskus. Valintatalo, Oy Rakennuspartio, St1 / Itäväylän Bensis, Veneliike, Mopo ja mp-tarvikeliike, Kotkan Työterveys Oy, Kaakon Hammaslääkärikeskus, Eläinklinikka Mar-Vet, Itäväylän Apteekki, Musti ja Mirri Kävijämäärä, milj. Visitors, million Myynti, milj. Sales, million Oy Rakennuspartio / Kauppakeskus Itäväylä S-market, K-supermarket Arabia, Alko, Apteekki, Tarjoustalo, Seppälä, Dressmann Tapiola-ryhmä 100 % Aberdeen Property Investors Finland Oy , ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Helsingintie 1 A, HAMINA Yhteyshenkilö: Juha Klami, Puhelin: , Faksi: Hämeentie , HELSINKI Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Matti Kivilä, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Hamina Kauppakeskukset Helsinki 29

16 City-Center Keskuksen muutos- ja rakennustyöt ovat käynnistyneet vuoden 2006 aikana ja asteittain toteutettavien töiden arvioitu valmistumisaika on vuonna Columbus Uudistunut ja laajentunut kauppakeskus Columbus on merkittävä paikalliskeskus Vuosaaressa. Columbuksessa on monipuolinen palvelutarjonta ja keskuksella on hyvä saavutettavuus. Hyvien liikenneyhteyksien ja n. 900 ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta Columbukseen on helppo tulla sekä henkilöautolla, metrolla, että linja-autolla. HOK-Elanto liiketoiminta (mm. Sports Academy, Alepa), Anttila TopTen, Gina Tricot, Vero Moda, Jack & Jones, Only, Sampo Pankki, Ravintola Omenapuu Kävijämäärä, milj. Visitors, million Myynti, milj. Sales, million 1967 / 2011 K-citymarket, S-market, Alko, Apteekki ,5 99,7 Sponda Oyj 100 % Sponda Oyj ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Citycon Oyj 100 % Citycon Oyj ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Sponda Oyj, PL 940, HELSINKI Yhteyshenkilö: Seppo Oksanen, Puhelin: , Faksi: Vuotie 45, HELSINKI Yhteyshenkilö: Pirjo Aalto, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 31

17 Forum Kauppakeskus Forum sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, Mannerheimintiellä. Mannerheimintie 14 avattiin marraskuussa 2007 ja siten Forum sai 10 uutta myymälää, kahvilaa ja ravintolaa. Näistä Gina Tricot on suurin ja vetovoimaisin. Forum on nyt koko korttelin kokoinen muotiin, trendeihin ja ravintoloihin keskittyvä kauppakeskus. Itäkeskus Itäkeskus on pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Saman katon alla on yli 300 kaupan ja palvelualojen liikettä. Hyvien julkisten liikenneyhteyksien ja ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta kehä I:n ja Itäväylän risteyskohdassa sijaitsevaan Itäkeskukseen on helppo tulla. Stadium, Seppälä, H & M, KappAhl, S-Market, Gina Tricot Stockmann, K-citymarket, Anttila + K-supermarket, Halonen, H&M , Suurin omistaja: Föreningen Konstsamfundet rf n 65 % Wereldhave Finland, Kesko, Helsingin kaupunki ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Mannerheimintie 20 A, HELSINKI Yhteyshenkilö: Lars Eklundh , faksi Itäkatu 1 B, HELSINKI Yhteyshenkilö: Irja Hanelius, Puhelin: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 33

18 Kaivopiha Kaivopihan kiinteistö sijaitsee houkuttelevalla paikalla: kauppapaikka keskellä vilkkainta Helsinkiä ja työpaikka loistavien liikenneyhteyksien päässä. Suomalainen kirjakauppa, HOK-Elanto liiketoiminta (mm. Vanhan Kellari, Zetor, Virgin Oil), Yliopiston Apteekki, Finnair/ Suomen Matkatoimisto - Aurinkomatkat * vuosi 2007 * Year 2007 Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta / HYY Yhtymä 100 % , ,2 Kamppi Helsingin keskustan suurin kauppakeskus Kamppi tarjoaa parhaita kansainvälisiä ja suomalaisia tuote merkkejä ja palveluita. Yli 120 liikettä ja yli 30 kahvilaa ja ravintolaa tekevät Kampista monipuolisen ja kiinnostavan kauppakeskuksen niin Kampissa toimivien yritysten kuin kuluttajienkin silmissä. Kamppiin pääsee helposti kävellen, bussilla, metrolla tai autolla. Bestseller -ketju ( Vero Moda, Jack & Jones, Only), Esprit, Marimekko, Hemtex, K-Supermarket, Clas Ohlson Protego Nordic Retail Fund 100 % EFM (Suomi) Oy , , , ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m , ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Kaivokatu 10, Mannerheimintie 5, HELSINKI Yhteyshenkilö: Yrjö Herva, Puhelin: , Faksi: Urho Kekkosen katu 1, HELSINKI Yhteyshenkilö: Tuomas Sahi, Puhelin: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 35

19 Kluuvi Kämp Galleria Kluuvi on cityihmisen ostos- ja tapaamispaikka, jonne tullaan myös viettämään aikaa ja nauttimaan kahviloiden ja ravintoloiden herkullisesta tarjonnasta. Kämp Galleria on muodin, sisustuksen, viihdeelektroniikan ja lahjatavaroiden merkkituotteisiin keskittynyt korttelinkokoinen kauppakeskus. Halonen, McDonald s, Belge, Chico s , / ING Real Estate 100 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 100 % Corbel Oy Espagalleria Oy ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Aleksanterinkatu 9, HELSINKI Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Jarkko Juutinen, Puhelin: Pohjoisesplanadi 31, HELSINKI Yhteyshenkilö: Nora Immonen, Puhelin: , 36 Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 37

20 Lanterna Lanterna on Suomen ensimmäinen ja samalla suurin kauppakeskus joka on erikoistunut rakentamiseen ja sisustamiseen. Lanternasta löydät saman katon alta lähes kaikki Suomen suurimmat huonekaluketjut, sisustusliikkeitä, kodinelektroniikkaa sekä suuren K-Raudan. Lanterna sijaitsee aivan Itäkeskuksen tuntumassa. Malmin Nova Kauppakeskus Malmin Nova sijaitsee Koillis-Helsingin sydämessä. Malmin Novaan on erityisen helppo tulla sekä julkisilla kulkuvälineillä että omalla autolla. Saman katon alla on lähes 40 yrityksen kokonaisuus muotia, kodintavaroita, ravintoloita sekä K-citymarketin valikoimat. K-Rauta, Sotka, Asko, Suomi-Soffa, Vepsäläinen, Markantalo, Masku, Koti-Idea, Isku, Isku keittiö, Lundia, Romaldo, Indiqliving, Lukkovarikko, Hesburger Kävijämäärä, milj. Visitors, million Myynti, milj. Sales, million Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola 50 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola 50 % Ovenia, kiinteistö ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m K-citymarket, Tarjoustalo, KappAhl, Yliopiston Apteekki, Alko Cordea Savills, Kesko Newsec Oy 1987 / 2000 / ,7 84, ja muut tilat and additional facilities kpl / units m 2 / sq m Varikkotie 2, HELSINKI Malminkaari 13-19, HELSINKI Yhteyshenkilö: Tiina Niskanen, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 39

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu 4,. krs. 0000 Helsinki puh. +58 9 4767 57, fax +58 9 4767 5700 Kauppakeskukset

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Kauppakeskukset 2006 Finnish Shopping Centers Johdanto KAUPPAKESKUKSET KASVAVIA PALVELUKESKITTYMIÄ Kuluttajien

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Cityconin kauppakeskukset Suomessa

Cityconin kauppakeskukset Suomessa Vuosikertomus 2008 Sisältö Citycon ja vuosi 2008 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 8 Strategia 12 Kiinteistöomaisuus 14 Liiketoimintayksiköt 22 Suomi 24 Ruotsi 28 Baltia 32 Henkilöstö

Lisätiedot

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof KUOPIO MATKUS Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla A new shopping centre and IKEA under one roof Osa suurempaa kokonaisuutta Ikano Retail Centres Kehitämme pohjoismaisia kauppapaikkoja yhteistyössä

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. 2 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj Vuosikertomus 2002 2002 Sisällysluettelo Sponda yleisesti 1-3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Kiinteistöliiketoiminta 4-24 Toimintaympäristö...4 Sponda Oyj...6 Spondan asiakkaat...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S Sisältö 1 Sponda lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Sponda Oyj 12 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 13 Pääkaupunkiseutu 14 Itäkeskus 15

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2013 2014 Kertomus

Lisätiedot

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille Sijoitu Saloon Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille SALO on enemmän Salo sijaitsee yrittäjän näkökulmasta kaiken keskellä, Suomen ehkä parhaimmalla paikalla: pääkaupunkiseutu on

Lisätiedot

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA www.teollisuussummit.fi Sisältö Johdanto... 3 Kaupunginjohtajan tervehdys... 4 TeollisuusForumin puheenvuoro... 5 BusinessOulu viritti teollisuuden.

Lisätiedot

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Citycon Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Sisältö Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Taustaa & Organisaatio Kasvava Citycon Kohokohdat Q3 2007 Sijoitusten maantieteellinen jakauma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi Kaupan tutkimuspäivä Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen Realprojekti Oy lyhyesti Määritelmä Kauppakeskuskonsepti Yritysvalinnat Case kauppakeskus Skanssi Yhteenveto Realprojektin liikeidea on tuottaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

life beside the Rapids

life beside the Rapids Tampere Finland life beside the Rapids The Tammerkoski Rapids are the heart of Tampere. The town grew up around them, and their peaceful rumble still energizes the daily life of the locals. The atmosphere

Lisätiedot