Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2012. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!"

Transkriptio

1 Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu,. krs Helsinki puh , fax Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers 0 Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers 0 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers

2 Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers 0

3 Kuva: Jan Tuomisto Johdanto Edessäsi on Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosittain kokoama toimialajulkaisu, joka on tiivistetty tietopaketti suomalaisista kauppakeskuksista kaikille alasta kiinnostuneille. Nyt jo kahdeksannen kerran! Kauppakeskukset 0 sisältää tunnuslukuja toimialasta sekä yhden mukaisesti kaikkien merkittävimpien kauppakeskusten esittelyt, perustiedot ja -tunnusluvut. Olemme pyrkineet jatkuvasti kehittämään julkaisun sisältöä tarkemmaksi ja koko toimialan osalta vertailukelpoisemmaksi. Tavoitteenamme on alan avoi- muuden ja tiedon lisääminen niin sijoittajien, asiakkaiden, kauppi aiden kuin myös toimialalle keskeisten sidosryh mien keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Kauppakeskuksissa tilaa kohtaamisille miljoonaa kävijää vuodessa Suomalaiset kauppakeskukset ovat kehittyneet monipuolisiksi kauppa- ja palvelukeskuksiksi. Kauppakeskusten liikekokoonpanosta keskimäärin jo 7 % on palveluita, kuten kahviloita, ravinto Introduction In front of you is the Finnish Shopping Centers 0 publication. This industry review is compiled annually by the Finnish Council of Shopping Centers and it provides a condensed package of information on shopping centres for everyone interested in this sector. This is already the eighth annual review! Shopping Centres 0 contains key figures about the business sector as well as standardised introductions, basic information and key figures for all the main shopping centres. We have constantly tried to improve the contents of this publication, making it more precise and more comparable for the sector as a whole. Our aim is to increase the transparency and knowledge of the sector among investors, customers, traders, and the main stakeholders in the sector, both in Finland and abroad. Shopping centres have space to get together million visitors per year Finnish shopping centres have developed into diverse centres for retailing and services. Of the business ar

4 7 loita, terveyspalveluita, kuntokeskuksia sekä julkisia palveluita. Myös julkisten palvelujen, kuten terveys- tai kirjastopalvelujen sijoittuminen kauppakeskukseen ei ole enää harvinaisuus. Kauppakeskusten myynti kasvoi vuonna 0 yhteensä, miljardiin euroon (+, %) ja kävijä määrät kasvoivat miljoonaan kävijään vuodessa (+, %). Kauppakeskusten lukumäärä kasvoi neljällä uudella yksiköllä yhteensä 80:een kauppakeskukseen. Kauppakeskukset ovat lisäksi merkittäviä työpaikkakeskittymiä: Yhteensä 000 palveluammattilaista tekee työtä Suomalaisissa kauppakeskuksissa sijaitsevissa 00 liikkeessä. Monipuolisuus on voimaa palvelujen osuus 7 % liikekokoonpanosta Palvelukonseptina kauppakeskus on kestävä: Palvelut löytyvät saman katon alta ja ovat hel posti saavutettavissa. Kokonaisuus muuttuu jatkuvasti asiakastarpeen mukaan. Yrittäjät pystyvät toimimaan ekologisesti ja yhteiskuntavastuullisesti samalla hyödyntäen kokonaisuuden tuomat edut. Tavaravirrat voidaan niin ikään optimoida ympäristö huomioiden ja kierrätys voidaan hoitaa edelläkävijämäisesti yhdessä. Kauppakeskusten yleinen tila on myös yhä useammin ja monipuolisemmin käytössä niin promootioille, tapahtumille kuin ihmiset osallistavalle toiminnalle. Kauppakeskusten rooli yhdyskuntien sykkivinä sydäminä, ihmisten olohuoneina ja kohtaamispaikkoina on vahvistunut. Kauppakeskukset kaupunkikeskustojen uudistumisen moottoreina Uudelleenkehittäminen on vahvistuva trendi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Kauppakeskusinvestoinnit ovatkin olleet ajureina maakuntakaupunkien keskustojen kehittämisessä viime vuosina lukuisissa kaupungeissa, niin Jyväskylässä, Vaasassa, Lahdessa, Joensuussa, Seinäjoella, Salossa kuin Rovaniemelläkin, muutamia mainitakseni. Viime vuonna avatuista uusista keskuksista muun muassa Mikkelin Stellan ja pari vuotta aikaisemmin avatun Akselin myötä laajempi keskustauudistus torinaluspysäköinteineen on nyt toteutunut. Hämeenlinnassa on rakenteilla moottoritien katteeksi kauppakeskus, joka yhdistää aiemmin jakautuneen kaupunkikeskustan. Hyvinkään keskusta päivittyy kauppakeskus Willan avautuessa kuluvana vuonna. Tänä vuonna valmistuu kolme uutta kauppakeskusta ja lukuisa joukko merkittäviä kauppakeskusuudistuksia nykyisissä kauppakeskuksissa. Kauppakeskukset ovat merkittäviä ja pitkävaikutteisia investointeja. Niiden luonnollisin sijainti on osana yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta, jossa hyvä saavutettavuus, asuminen ja palvelut tukevat toisiaan. Lukumääräisesti 9 prosenttia suomalaisista kauppakeskuksista sijaitsee kaupunkien keskustoissa tai taajamissa. Tämä antaa asiakkaalle vapauden valita tarpeensa mukaisesti ekologisen liikkumismuodon kaikilla keskeisillä liikkumistavoilla ja -välineillä. Luonnollisesti palvelut keskittyvät sinne, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat. Uskon että tulevaisuudessa kauppakeskukset ovat yhä monipuolisempia ja elämyksellisempiä palvelukeskuksia yhdyskunnan sykkiviä sydämiä! ray in shopping centres, on average 7 % consists of services, such as cafés, restaurants, health services, fitness centres and public services. Also, it is no longer rare to have public services such as health services or libraries inside a shopping centre. Sales by shopping centres grew in 0 to a total of. billion euros (+. %) and visitor numbers grew to million a year (+. %). The number of shopping centres grew with the addition of four new units, reaching a total of 80. Shopping centres are also important concentrations of employment: a total of,000 service professionals have jobs in the,00 outlets located in Finnish shopping centres. Diversity is strength services account for 7 % of the business mix The shopping centre is enduring as a service concept: services are found under the same roof and they are conveniently accessible. The business mix changes constantly according to customer needs. Business proprietors are able to operate ecologically and in a socially responsible way, at the same time gaining from the advantages of the mix. Also, goods flows can be optimised from the environmental viewpoint and recycling can be pioneered together. The public space in shopping centres is also finding more frequent and increasingly diverse uses for promotions, events and participatory functions. The role of shopping centres has gained strength as the beating hearts of communities and as a living room and meeting place for people. Shopping centres as the engine of inner city regeneration Regeneration is a rising trend, both in Finland and in other parts of Europe. Investments in shopping centres have been the driver in redeveloping provincial city centres during the past few years in many towns, including Jyväskylä, Vaasa, Lahti, Joensuu, Seinäjoki, Salo and Rovaniemi, to mention only a few. Of the new shopping centres opened last year, Mikkeli s Stella and the Akseli shopping center opened a few years ago have brought about a broad-based renewal of the city centre, with underground parking beneath the market square. In Hämeenlinna a shopping centre is under construction over a motorway, linking the formerly divided city centre together. Central Hyvinkää will get an update when the Willa shopping centre opens later this year. This year will see the completion of three new shopping centres and a number of major makeovers in existing ones. Shopping centres are significant investments with long-term impacts. The most natural location for them is as part of a community structure in which convenient accessibility, housing and services mutually support each other. In terms of number, 9 per cent of Finnish shopping centres are located in city centres or built-up areas. This gives the customer the freedom to choose according to his or her needs an ecological form of transport of all the main transport and vehicles available. It is natural for services to focus where people live and move. I believe that in the future, shopping centres will be increasingly diverse and more experiential service centres the beating hearts of the community! Helsingissä..0 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Juha Tiuraniemi, toiminnanjohtaja Helsinki, March 0 Finnish Council of Shopping Centres Juha Tiuraniemi, Managing Director

5 8 9 Sisällysluettelo Table of Contents Johdanto... Sisällysluettelo...8. Kauppakeskusmarkkina...9 Mikä on kauppakeskus?... 0 Tunnuslukuja kauppakeskusmarkkinasta... 0 suurinta kauppakeskusta Suomessa... Taulukko ja kartta... 7 Pääkaupunkiseudun 0 suurinta kauppakeskusta...0 Taulukko ja kartta... Kauppakeskukset avaamisvuosittain... Sijainti yhdyskuntarakenteessa... Toimialajakauma kauppakeskuksissa...0 Omistajat ja managerit... Kauppakeskusprojektit ja -laajennukset.... Kauppakeskukset... Luettelo kauppakeskuksista kunnittain... 7 Kauppakeskuskohtaiset esittelysivut Muut kaupalliset keskukset... 8 Retail park -keskuksia... 9 Pääkaupunkiseudun ostoskeskukset... 0 Kaupallisten keskusten määritelmät... Yhteenvetotaulukko kaupallisista keskuksista... Introduction... Table of Contents Shopping Center Market... 9 Shopping Center Definition... 0 Key figures of Shopping Center Market... 0 Largest Shopping Centers in Finland... Chart and Map Largest Shopping Centers in Helsinki Metropolitan Area... 0 Chart and Map... Shopping Center Openings per Year... Location in Urban Structure... Distribution of Business Fields... 0 Owners and Management Companies... Shopping Center Projects and Shopping Center Extensions.... Shopping Centers... List of Shopping Centers by Cities... 7 Shopping Center Specific Presentation Pages Other Retail Centers... 8 Retail Park Centers...9 Helsinki Metropolitan Area Strip Centers... 0 Definitions of Retail Centers... Chart as a Summary of Retail Centers...7. Kauppakeskusmarkkina Shopping Center Market

6 0 Mikä on kauppakeskus? Milloin kyseessä on kauppakeskus? Milloin kyseessä on muu kaupallinen keskus? Kauppakeskus on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jolla on yhteinen johto ja markkinointi Kauppakeskus on kokonaisuus, jossa liikkeet avautuvat sisätilaan käytäville tai keskusaukioille Kauppakeskuksessa on vähintään 0 myymälää Vuokrattavan liiketilan kokonaismäärä on vähintään 000 huoneistoneliömetriä Yksittäinen liike ei ylitä 0 % liiketilan kokonaismäärästä Liikkeet avautuvat ulkotilaan (kyseessä useimmiten ostoskeskus tai retail park) Keskuskokonaisuudessa on alle 0 myymälää (kyseessä tyypillisesti ostoskeskus) Vuokrattavan liiketilan määrä on alle 000 h-m² (tyypillisesti ostoskeskuksissa) Yksittäinen liike ylittää 0 % liiketilan kokonaismäärästä (pääsääntöisesti hypermarketkeskuksissa) Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ankkuriyritys Palvelut voivat olla joko kaupallisia tai julkisia Kaupallisten keskusten määritelmät ovat sivulla. Shopping Center Definition A shopping center consists of a commercial building in which retail outlets and services open inwards onto a walkway or concourse. The gross leasable area is generally at least,000 sq.m. Shopping centers have at least 0 retail outlets. A mall has one or more anchor tenants and a number of key traders as well as other retailers and services. The services may be either commercial or public. A single trader may not exceed 0% of the total commercial space. Shopping centers have joint management and marketing. For Definitions of Retail Centers See Page.

7 Kauppakeskuksissa tehdään paljon yhteiskunnallisesti merkittäviä suuria ja pieniä tekoja. Mikkeliläinen kauppa - keskus Stella valittiin Vuoden kauppakeskusteoksi vuonna 0 Uuden ajan kauppakeskuskonsepti -teolla. Many great and smaller acts are performed in shopping centers which are remarkable on the society level. In 0 Shopping center Stella won the Finnish shopping center award for new time s shopping center concept.

8 Tunnuslukuja kauppakeskusmarkkinasta Shopping Center Market Key Figures Populaatio Population Bkt GDP Bkt / asukas GDP / Inhabitant Vuokrattava liikeala / asukas Shopping center GLA / inhabitant Kauppakeskusten myynti / asukas / vuosi Shopping Center Sales / inhabitant / p.a. Työpaikat kauppakeskuksissa Employment , mrd. bn 78 0,9 m Suomi 0 Lukumäärä Total number of shopping centers Myynti (M ) Sales (M ) Kävijämäärä (M) Visitors (M) Liikeala (M m ) Leasable retail area (M sq m) Myynti/kävijä ( / kävijä) Sales / Visitors ( / visitor) Myynti /m ( / m ) Sales / Leasable retail area ( / sq m) Vähittäiskaupan myynti (mrd. ) Total retail sales (bn ) Kauppakeskusten markkinaosuus Market share Shopping Centers , % 0, % 8, %,7,9, %,8,,0 % 7, % 8,7,7, %,7 %,9 % 0, % -yksikköä *Kauppakeskusten myynti sis. myös palvelumyyntiä. Vähittäiskaupan myynti sis. myös toimialoja, joita ei ole kauppakeskuksissa. Vuosimuutos (%) Annual Change

9 7 0 suurinta kauppakeskusta Suomessa 0 Largest Shopping centers in Finland 0 Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepinta-ala (m ) Leasable Retail Area Vuokrattava kokonaisliikeala (m ) Gross Leasable Area, GLA Kävijämäärä (M, 0) Visitors Muutos Annual Change Myynti (M, 0) Sales per year Muutos Annual Change Myynti / Liikepinta-ala ( /m ) Sales / Leasable Retail Area Muutos Annual Change Itäkeskus Helsinki ,7 **,0 ** 977 **, ** Sello Espoo , 0,9 % 9,0, % 79, %,7, % Ideapark Lempäälä ,, % 7,0, % 999, %, 0, % Jumbo Vantaa , 8,0 %,0,7 % 9,7 %,8,9 % Iso Omena Espoo ,,7 %,0,9 % 07,9 %,,7 % Kauppakeskus Mylly Raisio ,, % 8,0,0 % 0,0 % 0,0,7 % 7 Hansa Turku , 0,0 % 8,0, % 00 0, %,9, % 8 Myyrmanni Vantaa ,9, % 0,, % 0, % 0,,0 % 9 Trio Lahti ,7,7 % 78,9, %, %,8, % 0 Kamppi Helsinki 098 0,0 0,0 % 9,,9 % 7 0,8 % 7,0,9 % Karisma Lahti * * * * * * * * Skanssi Turku 08 08,9 7, % 97,0, % 90,8 %,, % Forum Helsinki , 0,7 % 7,0 ** 8 0,,8 0,9 % Zeppelin Kempele 0 0, ** 9,0 ** 00 ** 7, ** Rajalla Tornio 99 0,, % 9,0 0,0 % 88 0,0 % 0,, % Pasaati Kotka ,8 0,0 %,, %, %,7, % 7 Elo Ylöjärvi 00 0,0, %,0,9 % 0,7 %,, % 8 Rewell Center Vaasa,, %,0, % 708, %,9, % 9 Koskikeskus Tampere ,8 0,0 %, 0,7 % 979 7, % 0, 0,7 % 0 Plaza Salo 700 0,,7 %,0, % 79, %,9, % ,, % 88,0 %, %, 0, % *Avattiin vuonna 0 / Opened in 0 ** Kehityshanke vuonna 0 / Under development in 0 Myynti / Kävijämäärä ( /hlö) Sales / Visitors ( /visitor) Muutos Annual Change

10 Kaupallisten keskusten palvelukirjo on monipuolinen. Suomen ensimmäinen viihdekeskus Flamingo avattiin Vantaalle vuonna 008. The service range of retail centers is diverse. The first entertainment center Flamingo was opened in

11 0 Pääkaupunkiseudun 0 suurinta kauppakeskusta 0 Largest Shopping Centers in Helsinki Metropolitan Area Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepinta-ala (m ) Leasable Retail Area Vuokrattava kokonaisliikeala (m ) Gross Leasable Area, GLA Kävijämäärä (M, 0) Visitors Myynti (M, 0) Sales per year Myynti / Liikepinta-ala ( /m ) Sales / Leasable retail area Itäkeskus Helsinki ,7,0 977, Sello Espoo , 9,0 79,7 Jumbo Vantaa ,,0 9,8 Iso Omena Espoo ,,0 07, Myyrmanni Vantaa ,9 0, 0, Kamppi Helsinki 098 0,0 9, 7 0 7, 7 Forum Helsinki , 7,0 8,8 8 Ruoholahti Helsinki 07, 87, 8 8, 9 Malmin Nova Helsinki , 7,0, 0 Martinsilta Espoo ,8,7 787, Columbus Helsinki ,0 98, 0,0 Entresse Espoo ,8,8 07, Lippulaiva Espoo ,0 9, 79,9 Malmintori Helsinki * * * * Ristikko Helsinki 0 90, 0,7 9 7,9 Isomyyri Vantaa ,0, 97, 7 Arabia Helsinki 7, 8, 9 8, 8 Kämp Galleria Helsinki *,0 88 * 9 Espoontori Espoo ,, 7 9, 0 Kluuvi Helsinki ** ** ** ** , *Ei tietoja / No information **Kehityshanke vuonna 0 / Under development in 0 Myynti / Kävijämäärä ( /hlö) Sales / Visitors ( /visitor) 0 % Kauppakeskuksista sijaitsee pääkaupunkiseudulla 0 % of Finnish Shopping Centers are located in Helsinki Metropolitan Area 9 Espoo 0 Helsinki Niiden myynti on % kauppakeskusmarkkinan myynnistä Vantaa Their Sales equals % of the Sales of the whole Shopping Center Market in Finland 9 Sipoo

12 Kauppakeskusten rooli yhdyskuntien sykkivinä sydäminä, ihmisten olohuoneina ja kohtaamispaikkoina on vahvistunut. The role of shopping centres has gained strength as the beating hearts of communities and as a living room and meeting place for people.

13 ! Kauppakeskukset avaamisvuosittain Shopping Center Openings per Year *) Avattu kauppiastavaratalona, lasketaan nykyään kauppakeskukseksi *) Opened as Retailers Department Store, Nowadays Shopping Center Vuorattavan liikealan kasvu (m²) / Cumulative Growth of Retail Area! *) Heikintori Espoo 98 Itäkeskus Helsinki 98 Hansa Turku 98 Tikkuri Vantaa 98 City Forum Helsinki 987 Malmin Nova Helsinki 987 Jyväskylän Torikeskus Jyväskylä 987 Malmintori Helsinki 987 Trio Lahti 987 Iso-Kristiina Lappeenranta 987 Isomyyri Vantaa 987 Espoontori Espoo 987 Ogeli Helsinki 988 Koskikeskus Tampere 988 Minna Kuopio 988 Sektori Kuopio 989 Bepop Pori 989 Kluuvi Helsinki 990 Rewell Center Vaasa 990 Epstori Seinäjoki 990 Kolmikulma Jyväskylä 990 Sampokeskus Rovaniemi 990 Mansikkapaikka Imatra 99 Tullintori Tampere 99 Pasaati Kotka 99 Jyväskylän Forum Jyväskylä 99 Kallentori Kokkola 99 Lohjantähti Lohja 99 Itäväylä Hamina 99 Plaza Salo 99 Zeppelin Kempele 99 Torikeskus Seinäjoki 99 Jyväskeskus Jyväskylä 99 Lippulaiva Espoo 99 Koskikara Valkeakoski 99 Linjuri Salo 99 Kompassi Hollola 99 Myyrmanni Vantaa 99 Kolmisoppi Kuopio 997 Columbus Helsinki 998 Jumbo Vantaa 999 Kämp Galleria Helsinki 000 Martinsilta Espoo 00 Iso Omena Espoo 00 Isokarhu Pori 00 Kauppakeskus Mylly Raisio 00 Ruoholahti Helsinki 00 Arabia Helsinki 00 Valtari Kouvola 00 Sello Espoo 00 Hs-Center Vaasa 00 Tavastila Hämeenlinna 00 Megahertsi Helsinki 00 Aapeli Kuopio 00 Koskentori Imatra 00 Ideapark Lempäälä 00 Kamppi Helsinki 00 Tuulonen Tuulos 00 Chydenia Kokkola 007 Isomyy Joensuu 007 Revontuli Rovaniemi 007 Duo Tampere 007 Syke Lahti 007 Galleria Lappeenranta Lappeenranta 007 Atomi Riihimäki 008 Rajalla Tornio 008 Entresse Espoo 008 Rinteenkulma Rovaniemi 008 Ristikko Helsinki 008 Metropol Joensuu 008 Opri Lappeenranta 009 Skanssi Turku 009 Centrum Joensuu 009 Elo Ylöjärvi 009 Akseli Mikkeli 00 Family Center Lappeentanta 0 Martinlaakson Ostari Vantaa 0 Karisma Lahti 0 Stella Mikkeli 0 Valo Lahti 0 Willa Hyvinkää 0 Matkus Kuopio 0 Veturi Kouvola

14 7 9, % of All Shopping Center Visits Took Place in Central Locations Sijainti yhdyskuntarakenteessa Location in Urban Structure Kauppakeskusasioinneista 9, % tehdään kaupunkija kuntakeskustoissa Ulkopuolella,7 % Outside Kuntakeskus 0, % Municipality Center Paikalliskeskus 7,8 % Local Center Ydinkeskusta, % City Center Aluekeskus, % Regional Center Ydinkeskusta City Center Aluekeskus Regional Center Paikalliskeskus Local Center Kuntakeskus Muncipality Center Ulkopuolella Outside Yhteensä 80 Lukumäärä Number of Shopping Centers Lukumäärä Number of Shopping Centers Vuokrattava kokonaisala Gross Leasable Area, GLA Vuokrattava liikeala Leasable Retail Area 7, % 0, %,9 %, %, % 9,8 % 9,8 % 7,0 %, %, %,8 % 0, % 0, % 7,8 % 0,8 %, % 0, % 0, % 0, % 0, %,8 % 9,0 % 7,7 %,7 % 7, % Kävijämäärä Visitors Myynti Sales per year

15 8 9 Kauppakeskusten uudelleen kehittäminen on kansainvälisesti vahvistuva trendi ja keskeinen tekijä kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuden parantamisessa. Redeveloping shopping centers is a trend that keeps growing stronger internationally and plays an essential role on vitalizing the city centers.

16 0 Toimialajakauma kauppakeskuksissa Distribution of Business Fields Liikkeiden lukumäärä toimialoittain The distribution of Business Fields by The Number of Shops Pukeutuminen, % Fashion Kaupalliset ja julkiset palvelut 9, % Commercial and public services Muut erikoisliikkeet 8,8 % Speciality retailers Tavaratalomyymälät, % Department stores Kauneus ja terveys, % Vapaa aika 9, % Leisure Sisustaminen ja kodin tarvikkeet, % Furnishing, home decor and supplies Kahvilat ja ravintolat 7, % Päivittäistavaramyymälät % Liikkeiden pinta-alajakauma toimialoittain The distribution of Business Fields by Leasable Area Pukeutuminen,8 % Fashion Kaupalliset ja julkiset palvelut 0,8 % Commercial and public services Muut erikoisliikkeet, % Speciality retailers Tavaratalomyymälät, % Department stores Kauneus ja terveys, % Vapaa-aika 9, % Leisure Sisustaminen ja kodin tarvikkeet 9, % Furnishing, home decor and supplies Kahvilat ja ravintolat 8,8 % Päivittäistavaramyymälät 7,8 % Sello Vuoden kauppa keskus 0 Sello won the Finnish shopping center award in 0.

17 Kauppakeskusten omistajatahot The Ownership Structure of Finnish Shopping Centers Ulkomaiset rahastot, % Foreign Funds Yksityishenkilöt, % Private persons Ei tietoa 7,7 % No Information Muut 7, % Other Omistajat ja managerit Owners and Management Companies Kiinteistösijoitusyhtiöt (kotimaiset) 8, % Finnish Real Estate Investment Companies Eläkevakuutusyhtiöt 7, % Pension Funds Ulkomaiset kiinteistösijoitusyhtiöt 0, % Foreign Real Estate Investment Companies Kiinteistörahastot (kotimaiset) 8, % Finnish Real Estate Funds Kauppa 8, % Retailers 0 Suurinta kauppakeskusomistajaa TOP 0 Shopping Center Owners Kauppakeskuksia Shopping Centers Vuokrattava liikeala Net Leasable Retail Area Markkinaosuus Market Share Citycon Oyj 8 0, % Wereldhave Finland Oy 0,8 % Sponda Oyj 9 9,0 % KOY Ideapark Ab 9 7,8 % Eläke-Fennia 9 9, % Keva 790, % 7 Cornerstone Nordic Retail Fund 0,9 % 8 Kesko Oyj 8 7,7 % 9 Tapiola-ryhmä, % 0 CapMan Oyj 0 908, % 0 Suurinta kauppakeskusmanageria TOP 0 Shopping Center Managers Kauppakeskuksia Shopping Centers Vuokrattava liikeala Net Leasable Retail Area Markkinaosuus Market Share Citycon Oyj 8 0, % Realprojekti Oy , % Wereldhave Finland Oy 0,8 % KOY Ideapark Ab 9 7,8 % Cornerstone Real Estate Advisers 0,9 % Sponda Oyj 9, % 7 Kauppakeskus Mylly Oy 89,9 % 8 Aberdeen Asset Management 0, % 9 Redic Oy 0 0, % 0 Newsec Asset Management Oy 8, %

18 Kauppakeskusten uudistukset ja laajennukset, valmistuminen 0 0 Redevelopments and extensios under construction, opening 0 0 Rakenteilla olevat uudet kauppakeskukset ja merkittävät kauppakeskuslaajennukset Remarkable new shopping centers and extensions under construction 0 0 Uudet rakenteilla olevat kauppakeskukset, valmistuminen 0 0 New shopping centers under construction, opening 0 0 Projektivaihe / Project phase 0. Suunnitteilla / Under Planning. Maakuntakaavassa / in Regional land use plan. Suunnitteluvaraus / Planning reserve. Asemakaavassa / in Local detailed plan. Rakenteilla / Under construction. Valmis / Completed Kauppakeskus Shopping Center Kaupunki City Alue Area Keskustyyppi / Center type A. Kauppakeskus / Shopping center B. Hypermarket-keskus / Hypermarket center C. Ostoskeskus / Strip center D. Retail Park / Retail park E. Viihdekeskus / Entertainment center F. Muu liikekeskus / Other retail center Valmis Completion year Laajuus (m²) projektin jälkeen GLA after Projektivaihe Project phase Lähde: Suomen kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Perustuu yritysten julkaisemiin ja Suomen Kauppakeskusyhdistykselle toimittamiin tietoihin. Keskustyyppi Center type Shopping Centre Kuopio Matkus Rakenteilla A. Kauppakeskus Matkus Veturi Kouvola Tervaskangas Rakenteilla A. Kauppakeskus Willa Hyvinkää Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus Capri Lappeenranta Rauha Rakenteilla A. Kauppakeskus Lielahtikeskus Tampere Lielahti Rakenteilla A. Kauppakeskus Hämeenlinnakeskus Hämeenlinna Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus Kalasatama Helsinki Kalasatama Rakenteilla A. Kauppakeskus Liikealan lisäys yhteensä Kauppakeskus Shopping Center Herman, vaihe Kaupunki City Alue Area Valmis Completion year Laajuus (m²) ennen projektia GLA before Laajuus (m²) projektin jälkeen GLA after Projektivaihe Project phase Keskustyyppi Center type Kuopio Levänen Rakenteilla A. Kauppakeskus City-Center Helsinki Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus Porin Aseman Pori Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus Ostari Koskikeskus Tampere Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus (uudistushanke) Iso-Omena Espoo Matinkylä Rakenteilla A. Kauppakeskus (laajennus) Stella Mikkeli Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus (laajennus) Kannelmäen Helsinki Kannelmäki Rakenteilla A. Kauppakeskus kauppakeskus Itäkeskus Helsinki Itäkeskus Rakenteilla A. Kauppakeskus Forum Helsinki Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus Kompassi Hollola Salpakangas Rakenteilla A. Kauppakeskus Muut merkittävät rakenteilla olevat kaupallisten keskusten projektit, valmistuminen 0 0 Remarkable other retail center projects under construction 0 0 Kauppakeskus Shopping Center Myllypuron Ostari Lempolan kauppapuisto, vaihe Motor Center Konala,. vaihe Motor Center Konala,.vaihe Motor Center Avia Kaupunki City Alue Area Valmis Completion year Laajuus (m²) ennen projektia GLA before Laajuus (m²) projektin jälkeen GLA after Projektivaihe Project phase Keskustyyppi Center type Helsinki Myllypuro Rakenteilla C. Ostoskeskus Lohja Lohjanharju Rakenteilla D. Retail Park Helsinki Konala Rakenteilla D. Retail Park Helsinki Konala Rakenteilla D. Retail Park Vantaa Aviapolis Rakenteilla D. Retail Park Ikano Vantaa Vantaa Porttipuisto Rakenteilla D. Retail Park Kauppakeskus Ilo Retail Park Veska Kauppapuisto Spinaakkeri Ylöjärvi Elovainio Rakenteilla F. Muu liikekeskus Pirkkala Partola Rakenteilla D. Retail Park Liminka Rakenteilla D. Retail Park

19 7. Kauppakeskukset Shopping Centers Pääkaupunkiseutu Espoo Entresse... 8 Espoontori... 9 Galleria Leppävaara... 0 Heikintori... Iso Omena... Lippulaiva... Martinsilta... Merituuli... Sello... Helsinki Arabia... 7 Citycenter... 8 Columbus... 9 Forum... 0 Itis... Kaivopiha... Kamppi... Kluuvi... Koy Kannelmäen Kauppakeskus... Kämp Galleria... Lanterna... 7 Malmin Nova... 8 Malmintori... 9 Megahertsi... 0 Myllypuron Ostari... Ogeli... Ristikko... Ruoholahti... Kauniainen Grani... Vantaa Flamingo Viihdekeskus... Isomyyri... 7 Jumbo... 8 Martinlaakson Ostari... 9 Myyrmanni Porttipuiston Liikekeskus... 7 Tikkuri... 7 Hamina Itäväylä... 7 Hollola Kompassi... 7 Hyvinkää Willa... 7 Hämeenlinna Tavastila... 7 Imatra Koskentori... 7 Mansikkapaikka Joensuu Centrum Iso Myy Metropol Jyväskylä Forum... 8 Jyväskeskus... 8 Kolmikulma... 8 Palokan Kotikeskus... 8 Torikeskus... 8 Jämsä Jämsän Forum... 8 Kempele Zeppelin Kokkola Chydenia Kallentori Kotka Pasaati Kouvola Valtari... 9 Veturi... 9 Kuopio Aapeli... 9 Kauppapaikka Herman... 9 H-talo... 9 Kolmisoppi... 9 Minna Sektori... 7 Kyyjärvi Paletti Lahti Karisma Syke... 7 Trio Valo... 0 Lappeenranta Armada... 0 Family Center... 0 Galleria... 0 IsoKristiina... 0 Opri... 0 Weera Lempäälä Ideapark Lohja Lohjantähti Mikkeli Akseli... 0 Stella... Oulu Galleria... Oulunsalo Kapteeni... Pirkkala Retail Park Veska... Pori BePop... 7 IsoKarhu... Porvoo Lundi... Raisio Mylly... 7 Riihimäki Atomi... 8 Liikerata... 9 Rovaniemi Revontuli... 0 Rinteenkulma... Sampokeskus... Salo Linjuri... Plaza... Seinäjoki Epstori... 7 Mega-Keskus... Torikeskus... Tampere Duo... 7 Koskikeskus... 8 Tullintori... 9 Tornio Rajalla På Gränsen... 0 Turku Hansa... Skanssi... Tuulos Tuulonen... 7 Vaasa HS Center... Rewell Center... Valkeakoski Koskikara... Ylöjärvi Elo...

20 8 Siltakatu 0770 Espoo Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Kirsi Lehikoinen Puhelin: +8 0 Entresse Entresse sijaitsee Espoon keskuksessa, aseman eteläpuolella, liikenteellisesti ja kaupunkirakenteellisesti keskeisellä paikalla. Se on lähikauppakeskus, jossa on lähes 0 liikettä. Liikkeiden lisäksi useita kahviloita ja ravintoloita, S-Market, Alko, Sokos Emotin, Clas Ohlson, Entressen kirjasto (Keski-Espoon aluekirjasto), kaupungin arkisto ja kirjaamo sekä naisten kuntokeskus. CapMan Real Estate I Ky, RBS Nordisk Renting, HOK-Elanto Redic Oy ma pe 9 0 la 9 8 su ,8,8 80 * vuosi 0 * Year 0 Espoontori Espoontori on Espoon keskuksessa, rautatieaseman ja virasto keskuksen yhteydessä sijaitseva vuonna 00 uudistettu kauppakeskus. Hyvien liikenneyhteyksien ja yli 0 ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta Espoontorille on nopea ja kätevä tulla sekä henkilöautolla, linja-autolla että junalla. Espoontori Koy, Citycon Oyj %, Espoon Asematori Koy % Citycon Oyj * vuosi 0 * Year ,, 00 9 Kamreerintie 0770 Espoo Yhteyshenkilö: Marjo Rosendahl Puhelin: Faksi: ma pe 7 la 7 8 su 8 Clas Ohlson, Lindex, Seppälä, S-market, Aluekirjasto, Amarillo K-Supermarket Kulinaari, Tarjoustalo, Posti Kauppakeskukset Espoo, % 9, %, %,7 %, % 8 % % , % 0, %, %, % 7, % 9, % %, % 0, % Kauppakeskukset Espoo

21 0 Galleria Leppävaara Heikintori Leppävaaran Gallerialle on rakennnettu uusi konsepti ja elinkaari hyvinvointikeskuksena ja lähipalvelujen keskuksena. Sen liikeidea täydentää Leppävaaran palvelujen kokonaistarjontaa. Suomen ensimmäinen kauppakeskus Heikintori sijaitsee Espoon kaupallisen ja kulttuurin keskuksen Tapiolan keskustan kävelyalueella. Heikintori on vilkas kohtauspaikka, jonka tunnuspiirteinä ovat erikoisliikkeet, Alko, sekä monipuoliset kahvila- ja ravintolapalvelut. Konstaapelinkatu 00 Espoo Yhteyshenkilö: Pertti Myllymäki Puhelin: ma pe 7 la 7 8 su 8 Työväen opintorahasto 00 % 98 Citycon Oyj % ,9 ** 9, 00 Kauppamiehentie 000 Espoo Yhteyshenkilö: Marjo Rosendahl Puhelin: Faksi: ma pe 9 la 9 8 su 0 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 ** arvio ** estimate K- Supermarket Leppävaara, FIT Fitnessclub, Footlight KappAhl, Alko, Posti Kauppakeskukset Espoo 7,8 % 7, % 8,8 %,9 % % 0 % 8, %, % 8, % 8, % 0 %,9 % Kauppakeskukset Espoo

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu 4,. krs. 0000 Helsinki puh. +58 9 4767 57, fax +58 9 4767 5700 Kauppakeskukset

Lisätiedot

Finnish Shopping Centers

Finnish Shopping Centers Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Johdanto Kauppakeskusten monipuolisuus ja palvelukyky menestystekijöinä

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Kauppakeskukset 2006 Finnish Shopping Centers Johdanto KAUPPAKESKUKSET KASVAVIA PALVELUKESKITTYMIÄ Kuluttajien

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof KUOPIO MATKUS Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla A new shopping centre and IKEA under one roof Osa suurempaa kokonaisuutta Ikano Retail Centres Kehitämme pohjoismaisia kauppapaikkoja yhteistyössä

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

Cityconin kauppakeskukset Suomessa

Cityconin kauppakeskukset Suomessa Vuosikertomus 2008 Sisältö Citycon ja vuosi 2008 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 8 Strategia 12 Kiinteistöomaisuus 14 Liiketoimintayksiköt 22 Suomi 24 Ruotsi 28 Baltia 32 Henkilöstö

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. 2 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 2003 SPONDA YLEISESTI 1 3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA 4 35

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj Vuosikertomus 2002 2002 Sisällysluettelo Sponda yleisesti 1-3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Kiinteistöliiketoiminta 4-24 Toimintaympäristö...4 Sponda Oyj...6 Spondan asiakkaat...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 SISÄLTÖ LUPAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 1 CITYCON LYHYESTI... 2 STRATEGIA... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...10 CITYCON SIJOITUSKOHTEENA...12 Keskityimme strategian

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille Sijoitu Saloon Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille SALO on enemmän Salo sijaitsee yrittäjän näkökulmasta kaiken keskellä, Suomen ehkä parhaimmalla paikalla: pääkaupunkiseutu on

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

life beside the Rapids

life beside the Rapids Tampere Finland life beside the Rapids The Tammerkoski Rapids are the heart of Tampere. The town grew up around them, and their peaceful rumble still energizes the daily life of the locals. The atmosphere

Lisätiedot

TILASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 2 / 2012. Kaupan, vapaa-ajan ja matkailun tilat

TILASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 2 / 2012. Kaupan, vapaa-ajan ja matkailun tilat TILASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 2 / 2012 Kaupan, vapaa-ajan ja matkailun tilat Geberit piilohuuhtelusäiliöt Luotettu sukupolvesta toiseen. Geberitin piilohuuhtelusäiliöitä

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2013 2014 Kertomus

Lisätiedot

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 1 (52) Aika entisen ja tulevan välissä Between old and new TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 26.9.2011 DoTank Helsinki Kimmo Rönkä Francesco Allaix Hilda Kozári Esa Vesmanen 2 (52) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi. Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi. Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle Kevät 2012 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi Huoneenrakentamisesta kaikki alkoi Porvoon Taidetehdas avautuu yleisölle Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle

Lisätiedot