Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!"

Transkriptio

1 Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu 4,. krs Helsinki puh , fax Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers 0 Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers 0 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers

2 Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers 0

3 4 5 Johdanto Edessäsi on Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kokoama toimialan vuosijulkaisu, joka on tietopaketti suomalaisista kauppakeskuksista kaikille alasta kiinnostuneille. Nyt jo yhdeksännen kerran! Kauppakeskukset 0 sisältää tunnuslukuja toimialasta sekä yhdenmukaisesti kaikkien merkittävimpien kauppakeskusten esittelyt, perustiedot ja -tunnusluvut. Olemme jatkuvasti kehittäneet julkaisun sisältöä tarkemmaksi ja koko toimialan osalta vertailukelpoisemmaksi. Tavoitteenamme on alan avoimuuden ja tiedon lisääminen niin sijoittajien, asiakkaiden, kauppiaiden, median kuin myös muiden toimialalle keskeisten sidosryhmien keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Kauppakeskusten myynti kasvoi 4,% vuonna 0 Kauppakeskusten myynti kasvoi vuonna 0 yhteensä 5,5 miljardiin euroon (+4, %) ja kävijämäärät kasvoivat 5 miljoonaan kävijään vuodessa (+,8 %). Kauppakeskusten lukumäärä kasvoi kolmella ja vuokrattava liikeala lisään- Introduction In front of you is the Finnish Shopping Centers 0 publication. This annual industry review is compiled by the Finnish Council of Shopping Centers. It provides condensed package of information on shopping centres for everyone interested in this sector. This is already the ninth annual review! Shopping Centers 0 contains key figures about the business sector as well as standardised introductions, basic information and key figures for all the main shopping centers. We have constantly improved the contents of this publication, making it more precise and more comparable for the sector as a whole. Our aim is to increase the transparency and knowledge of the sector among investors, customers, traders, and the main stakeholders in the sector, both in Finland and abroad. Shopping centers sales grew 4,% in 0 Shopping centers sales grew in 0 to a total of 5.5 billion euros (+4. %) and visitor numbers grew to 5 million a year (+.8 %). The number of shopping centers grew with the addition of

4 6 7 tyi yhteensä 67 tuhannella neliöllä. Suomessa on nyt yhteensä 8 kauppakeskusta. Kauppakeskukset ovat lisäksi merkittäviä työ paikkakeskittymiä: Yhteensä noin palveluammattilaista tekee työtä Suomalaisissa kauppakeskuksissa sijaitsevissa liikkeessä. Jatkuva kehittäminen on avain kestävyyteen Uudelleenkehittäminen on kauppakeskusliiketoiminnassa vahvistuva trendi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Kauppakeskusinvestoinnit ovat olleet ajureina maakuntakaupunkien keskustojen kehittämisessä viime vuosina lukuisissa kaupungeissa. Esimerkiksi kauppakeskus Willan avauksen myötä Hyvinkää sai viime vuonna elävän ydinkeskustan. Muita vuoden 0 suuria kauppakeskusavauksia oli Veturi Kouvolassa ja Matkus Kuopiossa. Palvelukonseptina kauppakeskus on kestävä: Palvelut löytyvät saman katon alta ja ovat helposti saavutettavissa. Kokonaisuus muuttuu jatkuvasti asiakastarpeen mukaan. Yrittäjät pystyvät toimimaan ekologisesti ja yhteiskuntavastuullisesti samalla hyödyntäen kokonaisuuden tuomat edut. Tavaravirrat voidaan niin ikään optimoida ympäristö huomioiden ja kierrätys voidaan hoitaa edelläkävijämäisesti yhdessä. Kauppakeskukset ovat merkittäviä ja pitkävaikutteisia investointeja. Niiden luonnollisin sijainti on osana yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta, jossa hyvä saavutettavuus, asuminen ja palvelut tukevat toisiaan. Kauppakeskusten yleinen tila on myös yhä useammin ja monipuolisemmin käytössä niin promootioille, tapahtumille kuin ihmiset osallistavalle toiminnalle. Kauppakeskusten rooli yhdyskuntien sykkivinä sydäminä, ihmisten olohuoneina ja kohtaamispaikkoina on vahvistunut. Helsingissä..0 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Juha Tiuraniemi, toiminnanjohtaja three new units, reaching a total of 8. The leasable retail area grew with the addition of 67 thousand new square meters. Shopping centers are also important concentrations of employment: a total of 5,000 service professionals have jobs in the 4,000 stores located in Finnish shopping centers. Continuous development is the key to sustainability business Redevelopment is a rising trend, both in Finland and in other parts of Europe. Investments in shopping centres have been the driver in redeveloping provincial city centres during the past few years in many towns. For example Hyvinkää got a living city center when shopping center Willa opened last year. Other grand openings 0 were Veturi in Kouvola and Matkus in Kuopio. The shopping center is a sustainable service concept: services are found under the same roof and they are conveniently accessible. The array changes constantly according to customer needs. Business proprietors are able to operate ecologically and in a socially responsible way, at the same time gaining from the advantages of the array. Also, goods flows can be optimised from the environmental viewpoint and recycling can be pioneered together. Shopping centers are significant investments with long-term impacts. The most natural location for them is as part of a community structure in which convenient accessibility, housing and services mutually support each other. The public space in shopping centers is also finding more frequent and increasingly diverse uses for promotions, events and participatory functions. The role of shopping centers has gained strength as the beating hearts of communities and as a living room and meeting place for people. Helsinki, th February 0 Finnish Council of Shopping Centers Juha Tiuraniemi, Managing Director

5 8 9 Sisällysluettelo Table of Contents Johdanto...4 Sisällysluettelo...8. Kauppakeskusmarkkina...9 Mikä on kauppakeskus?... 0 Tunnuslukuja kauppakeskusmarkkinasta... 0 suurinta kauppakeskusta Suomessa...4 Taulukko ja kartta... 5 Pääkaupunkiseudun 0 suurinta kauppakeskusta...8 Taulukko ja kartta... 9 Kauppakeskukset avaamisvuosittain... Sijainti yhdyskuntarakenteessa...4 Toimialajakauma kauppakeskuksissa...8 Omistajat ja managerit...0 Kauppakeskusprojektit ja -laajennukset.... Kauppakeskukset...4 Luettelo kauppakeskuksista kunnittain...5 Kauppakeskuskohtaiset esittelysivut Muut kaupalliset keskukset Retail park -keskuksia... 4 Pääkaupunkiseudun ostoskeskukset... 4 Kaupallisten keskusten määritelmät...44 Yhteenvetotaulukko kaupallisista keskuksista Introduction... 5 Table of Contents Shopping Center Market... 9 Shopping Center Definition... 0 Key figures of Shopping Center Market... 0 Largest Shopping Centers in Finland... 4 Chart and Map Largest Shopping Centers in Helsinki Metropolitan Area... 8 Chart and Map...9 Shopping Center Openings per Year... Location in Urban Structure... 4 Distribution of Business Fields... 8 Owners and Management Companies... 0 Shopping Center Projects and Shopping Center Extensions.... Shopping Centers... 4 List of Shopping Centers by Cities... 5 Shopping Center Specific Presentation Pages Other Retail Centers Retail Park Centers... 4 Helsinki Metropolitan Area Strip Centers... 4 Definitions of Retail Centers...47 Chart as a Summary of Retail Centers Kauppakeskusmarkkina Shopping Center Market

6 0 Mikä on kauppakeskus? Milloin kyseessä on kauppakeskus? Milloin kyseessä on muu kaupallinen keskus? Kauppakeskus on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jolla on yhteinen johto ja markkinointi Kauppakeskus on kokonaisuus, jossa liikkeet avautuvat sisätilaan käytäville tai keskusaukioille Kauppakeskuksessa on vähintään 0 myymälää Vuokrattavan liiketilan kokonaismäärä on vähintään 5000 huoneistoneliömetriä Yksittäinen liike ei ylitä 50 % liiketilan kokonaismäärästä Liikkeet avautuvat ulkotilaan (kyseessä useimmiten ostoskeskus tai retail park) Keskuskokonaisuudessa on alle 0 myymälää (kyseessä tyypillisesti ostoskeskus) Vuokrattavan liiketilan määrä on alle 5000 h-m² (tyypillisesti ostoskeskuksissa) Yksittäinen liike ylittää 50 % liiketilan kokonaismäärästä (pääsääntöisesti hypermarketkeskuksissa) Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ankkuriyritys Palvelut voivat olla joko kaupallisia tai julkisia Kaupallisten keskusten määritelmät ovat sivulla 44. Shopping Center Definition A shopping center consists of a commercial building in which retail outlets and services open inwards onto a walkway or concourse. The gross leasable area is generally at least 5,000 sq.m. Shopping centers have at least 0 retail outlets. A mall has one or more anchor tenants and a number of key traders as well as other retailers and services. The services may be either commercial or public. A single trader may not exceed 50% of the total commercial space. Shopping centers have joint management and marketing. For Definitions of Retail Centers See Page 47.

7 Tunnuslukuja kauppakeskusmarkkinasta Shopping Center Market Key Figures Populaatio Population Bkt GDP Bkt / asukas GDP / Inhabitant Vuokrattava liikeala / asukas Shopping center GLA / inhabitant Kauppakeskusten myynti / asukas / vuosi Shopping Center Sales / inhabitant / p.a. Työpaikat kauppakeskuksissa Employment ,5 mrd. bn , m Suomi 0 Lukumäärä Total number of shopping centers Myynti (M ) Sales (M ) Kävijämäärä (M) Visitors (M) Liikeala (M m ) Leasable retail area (M sq m) Myynti/kävijä ( / kävijä) Sales / Visitors ( / visitor) Myynti /m ( / m ) Sales / Leasable retail area ( / sq m) Vähittäiskaupan myynti (mrd. ) Total retail sales (bn ) Kauppakeskusten markkinaosuus Market share Shopping Centers ,8 % , % 5 6,8 %,76,57,7 % 6,5 6,8,5 % ,6 % 8,8 7,0 4,9 % 4, % 4, % 0,0 % -yksikköä *Kauppakeskusten myynti sis. myös palvelumyyntiä. Vähittäiskaupan myynti sis. myös toimialoja, joita ei ole kauppakeskuksissa. Vuosimuutos (%) Annual Change

8 4 5 0 suurinta kauppakeskusta Suomessa 0 Largest Shopping centers in Finland 0 Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepinta-ala (m ) Leasable Retail Area Vuokrattava kokonaisliikeala (m ) Gross Leasable Area, GLA Kävijämäärä (M, 0) Visitors Muutos Annual Change Myynti (M, 0) Sales per year Muutos Annual Change Myynti / Liikepinta-ala ( /m ) Sales / Leasable Retail Area Muutos Annual Change Myynti / Kävijämäärä ( /hlö) Sales / Visitors ( /visitor) Muutos Annual Change Itäkeskus Helsinki ,9 4, % 400,6 5, % 767 5, %,4, % Sello Espoo ,9,6 % 84,0 4, % 9 4, % 6,8 0,4 % Ideapark Lempäälä ,6 0,0 % 75,0 0,0 % 999 0,0 % 6, 0,0 % 4 Jumbo Vantaa ,8 4,9 % 4,,7 % 5 085,7 % 40,0 0,6 % 5 Matkus Shoping Center Kuopio * * * * * * * * 6 Willa Hyvinkää , * 6,4 * 56 * 8,4 * 7 Iso Omena Espoo ,8 5,4 % 59, 5,4 % ,4 % 9,5,4 % 8 Veturi Kouvola * * * * * * * * 9 Mylly Raisio ,5, % 8,0, % 4 5 5,9 % 4,8 4,4 % 0 Hansa Turku ** ** ** ** ** ** ** ** Myyrmanni Vantaa ,0,4 % 58,, % 4 90,5 %,6,4 % Trio Lahti ,5,0 % 76,0,7 % 78,7 %,7 0,7 % Kamppi Helsinki ,0,9 % 47,0, % ,9 % 7, 0, % 4 Karisma Lahti ,7 *** 7,0 *** 49 *** 6,7 *** 5 Skanssi Turku , 0, %,5 7,0 % 97 7,0 % 5,5 6,0 % 6 City Forum Helsinki , 4,4 % 74,6 0, % , %,,9 % 7 Zeppelin Kempele ,7 0,8 % 06, 5,4 % 505 6,5 % 8,7 4, % 8 Rajalla Tornio ,4 0,0 % 50,0,0 % 90,4 % 0,8,0 % 9 Pasaati Kotka ,8 0,0 % 6, 0, % 89 8,4 % 6,6 0, % 0 Elo Ylöjärvi ,0 0,0 % 56,0 5,7 % 7 5,5 % 8,0 5,7 % *Avattiin vuonna 0 / Opened in 0 ***Avattiin vuonna 0 / Opened in ,6, % 400, % 66 4, % 4,4,8 % **Ei vertailukelpoisia tietoja / Comparable data NA

9 7 Kauppakeskusten rooli yhdyskuntien sykkivinä sydäminä, ihmisten olohuoneina ja kohtaamispaikkoina on vahvistunut. The role of shopping centres has gained strength as the beating hearts of communities and as a living room and meeting place for people.

10 8 9 Pääkaupunkiseudun 0 suurinta kauppakeskusta 0 Largest Shopping Centers in Helsinki Metropolitan Area Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepinta-ala (m ) Leasable Retail Area Vuokrattava kokonaisliikeala (m ) Gross Leasable Area, GLA Kävijämäärä (M, 0) Visitors Myynti (M, 0) Sales per year Myynti / Liikepinta-ala ( /m ) Sales / Leasable retail area Itäkeskus Helsinki ,9 400,6 767,4 Sello Espoo ,9 84,0 9 6,8 Jumbo Vantaa ,8 4, ,0 4 Iso Omena Espoo ,8 59, ,5 5 Myyrmanni Vantaa ,0 58, 4 90,6 6 Kamppi Helsinki ,0 47, , 7 City Forum Helsinki , 74, , 8 Ruoholahti Helsinki ,6 56,0 559,5 9 Malmin Nova Helsinki ,4 80,0 88,6 0 Martinsilta Espoo , 4,4 8 40,4 Columbus Helsinki ,8 99, ,6 Entresse Espoo ,6 55,6 77 5,4 Lippulaiva Espoo ,8 94, ,0 4 Malmintori Helsinki * * * * 5 Ristikko Helsinki ,,8 5, 6 Isomyyri Vantaa ,, 748 0,8 7 Arabia Helsinki ,0 5, ,0 8 Galleria Esplanad Helsinki ,0 5, , 9 Espoontori Espoo ,6 40,5 4 60, 0 Kluuvi Helsinki ** ** ** ** ,7 68, 4 4 0, *Tietoja ei julkaista / *Information not published **Kehityshanke vuoteen 0 asti / **Development project until 0 Myynti / Kävijämäärä ( /hlö) Sales / Visitors ( /visitor) 0 % Kauppakeskuksista sijaitsee pääkaupunkiseudulla 0 % of Finnish Shopping Centers are located in Helsinki Metropolitan Area 9 Espoo % Niiden myynti on kauppakeskusmarkkinan myynnistä Helsinki Vantaa Their Sales equals 49 % of the Sales of the whole Shopping Center Market in Finland 4 9 Sipoo

11 0

12 Kauppakeskukset avaamisvuosittain Shopping Center Openings per Year *) Avattu kauppiastavaratalona, lasketaan nykyään kauppakeskukseksi *) Opened as Retailers Department Store, Nowadays Shopping Center Vuorattavan liikealan kasvu (m²) / Cumulative Growth of Retail Area *) Heikintori Espoo 984 Itäkeskus Helsinki 984 Hansa Turku 984 Tikkuri Vantaa 985 City Forum Helsinki 987 Malmin Nova Helsinki 987 Jyväskylän Torikeskus Jyväskylä 987 Malmintori Helsinki 987 Trio Lahti 987 Iso-Kristiina Lappeenranta 987 Isomyyri Vantaa 987 Espoontori Espoo 987 Ogeli Helsinki 988 Koskikeskus Tampere 988 Minna Kuopio 988 Sektori Kuopio 989 Bepop Pori 989 Kluuvi Helsinki 990 Rewell Center Vaasa 990 Epstori Seinäjoki 990 Kolmikulma Jyväskylä 990 Sampokeskus Rovaniemi 990 Mansikkapaikka Imatra 99 Tullintori Tampere 99 Pasaati Kotka 99 Jyväskylän Forum Jyväskylä 99 Kallentori Kokkola 99 Lohjantähti Lohja 99 Itäväylä Hamina 99 Plaza Salo 99 Zeppelin Kempele 99 Torikeskus Seinäjoki 99 Jyväskeskus Jyväskylä 99 Lippulaiva Espoo 99 Koskikara Valkeakoski 99 Linjuri Salo 99 Kompassi Hollola 994 Myyrmanni Vantaa 995 Kolmisoppi Kuopio 997 Columbus Helsinki 998 Jumbo Vantaa 999 Kämp Galleria Helsinki 000 Martinsilta Espoo 00 Iso Omena Espoo 00 Isokarhu Pori 00 Kauppakeskus Mylly Raisio 00 Ruoholahti Helsinki 00 Arabia Helsinki 00 Valtari Kouvola 00 Sello Espoo 00 Hs-Center Vaasa 00 Tavastila Hämeenlinna 00 Megahertsi Helsinki 004 Aapeli Kuopio 005 Koskentori Imatra 006 Ideapark Lempäälä 006 Kamppi Helsinki 006 Tuulonen Tuulos 006 Chydenia Kokkola 007 Isomyy Joensuu 007 Revontuli Rovaniemi 007 Duo Tampere 007 Syke Lahti 007 Galleria Lappeenranta Lappeenranta 007 Atomi Riihimäki 008 Rajalla Tornio 008 Entresse Espoo 008 Rinteenkulma Rovaniemi 008 Ristikko Helsinki 008 Metropol Joensuu 008 Opri Lappeenranta 009 Skanssi Turku 009 Centrum Joensuu 009 Elo Ylöjärvi 009 Akseli Mikkeli 00 Family Center Lappeentanta 0 Martinlaakson Ostari Vantaa 0 Karisma Lahti 0 Stella Mikkeli 0 Valo Lahti 0 Willa Hyvinkää 0 Matkus Kuopio 0 Veturi Kouvola

13 4 5 xx,x % of All Shopping Center Visits Took Place in Central Locations Sijainti yhdyskuntarakenteessa Location in Urban Structure Kauppakeskusasioinneista 96, % tehdään kaupunkija kuntakeskustoissa Ulkopuolella,7 % Outside Paikalliskeskus 9, % Local Center Ydinkeskusta 5,5 % City Center Aluekeskus,6 % Regional Center Ydinkeskusta City Center Aluekeskus Regional Center Paikalliskeskus Local Center Kuntakeskus Muncipality Center Ulkopuolella Outside Lukumäärä Number of Shopping Centers Lukumäärä Number of Shopping Centers Vuokrattava kokonaisala Gross Leasable Area, GLA Vuokrattava liikeala Leasable Retail Area 47 56,6 % 9, % 4,6 % 5,5 % 8, % 9,9 % 5,6 % 4,0 %,6 % 44,6 % 5,7 %,4 %,9 % 9, % 0, % 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4 4,8 %,8 % 0,5 %,7 % 7, % Kävijämäärä Visitors Myynti Sales per year Yhteensä 8

14 6 7 Kauppakeskusten uudelleen kehittäminen on kansainvälisesti vahvistuva trendi ja keskeinen tekijä kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuden parantamisessa. Redeveloping shopping centers is a trend that keeps growing stronger internationally and plays an essential role on vitalizing the city centers.

15 8 Toimialajakauma kauppakeskuksissa Distribution of Business Fields Liikkeiden lukumäärä toimialoittain The distribution of Business Fields by The Number of Shops Pukeutuminen 6,9 % Fashion Julkiset palvelut 0,7 % Public services Muut kaupalliset palvelut 0 % Muut erikoisliikkeet 8, % Speciality retailers Tavaratalomyymälät, % Department stores Kauneus ja terveys,5 % Vapaa aika 9,7 % Leisure Sisustaminen ja kodin tarvikkeet,4 % Furnishing, home decor and supplies Kahvilat ja ravintolat 4 % Päivittäistavaramyymälät 4,4 % Liikkeiden pinta-alajakauma toimialoittain Kauneus ja terveys 4,4 % The distribution of Business Fields by Leasable Area Vapaa-aika 9,7 % Leisure Pukeutuminen 4 % Fashion Julkiset palvelut,4 % Public services Muut kaupalliset palvelut 0,7 % Muut erikoisliikkeet,8 % Speciality retailers Tavaratalomyymälät,5 % Department stores Sisustaminen ja kodin tarvikkeet 9,8 % Furnishing, home decor and supplies Kahvilat ja ravintolat 7 % Päivittäistavaramyymälät 6,9 % Stella Vuoden kauppa keskus 0 Stella won the Finnish shopping center award in 0.

16 0 Kauppakeskusten omistajatahot The Ownership Structure of Finnish Shopping Centers Ulkomaiset rahastot 5, % Foreign Funds Yksityishenkilöt 6, % Private persons Ei tietoa 7,8 % No Information Muut 7,5 % Other Omistajat ja managerit Owners and Management Companies Kiinteistösijoitusyhtiöt (kotimaiset) 9 % Finnish Real Estate Investment Companies Eläkevakuutusyhtiöt 6,7 % Pension Funds Ulkomaiset kiinteistösijoitusyhtiöt 0,8 % Foreign Real Estate Investment Companies Kiinteistörahastot (kotimaiset) 8,4 % Finnish Real Estate Funds Kauppa 8, % Retailers 0 Suurinta kauppakeskusomistajaa TOP 0 Shopping Center Owners Kauppakeskuksia Shopping Centers Vuokrattava liikeala Net Leasable Retail Area Markkinaosuus Market Share Citycon Oyj 5 966,4 % Kesko , % Wereldhave ,8 % 4 KOY Ideapark Ab 9 7 5,8 % 5 Sponda Oy ,8 % 6 Eläke-Fennia , % 7 Ikano Retail , % 8 Keva 6 5 4,0 % 9 Cornerstone Real Estate Advisers 59 80,8 % 0 Tapiola ,7 % 0 Suurinta kauppakeskusmanageria TOP 0 Shopping Center Managers Kauppakeskuksia Shopping Centers Vuokrattava liikeala Net Leasable Retail Area Markkinaosuus Market Share Realprojekti Oy ,9 % Citycon Oyj 4 966,7 % Wereldhave Finland Oy ,8 % 4 KOY Ideapark Ab 9 7 5,8 % 5 Cornerstone Real Estate Advisers 59 80,8 % 6 CapMan , % 7 Kauppakeskus Mylly Oy 44 9,8 % 8 Aberdeen Asset Management 09, % 9 Redic Oy 0, % 0 Newsec Asset Management Oy 7 694,8 %

17 Rakenteilla olevat uudet kauppakeskukset ja merkittävät kauppakeskuslaajennukset, avajaiset 0 04 New shopping centers and remarkable extensions under construction, opening 0 04 Uudet rakenteilla olevat kauppakeskukset, valmistuminen 0 06 New shopping centers under construction, opening 0 06 Projektivaihe / Project phase 0. Suunnitteilla / Under Planning. Maakuntakaavassa / in Regional land use plan. Suunnitteluvaraus / Planning reserve. Asemakaavassa / in Local detailed plan 4. Rakenteilla / Under construction 5. Valmis / Completed Keskustyyppi / Center type A. Kauppakeskus / Shopping center B. Hypermarket-keskus / Hypermarket center C. Ostoskeskus / Strip center D. Retail Park / Retail park E. Viihdekeskus / Entertainment center F. Muu liikekeskus / Other retail center Kauppakeskus Shopping Center Kaupunki City Alue Area Valmis Completion year Laajuus (m²) projektin jälkeen GLA after Projektivaihe Project phase Keskustyyppi Center type Kaari Helsinki Kannelmäki Rakenteilla A. Kauppakeskus Capri Lappeenranta Rauha Rakenteilla A. Kauppakeskus Puuvilla Pori Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus Hämeenlinnakeskus Hämeenlinna Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus Lielahtikeskus Tampere Lielahti Rakenteilla A. Kauppakeskus Tikkurilan toimisto- Vantaa Tikkurila Rakenteilla A. Kauppakeskus ja liikekeskus Ikaalinen Ikaalinen Nummenrinne Rakenteilla A. Kauppakeskus Kalasatama Helsinki Kalasatama Rakenteilla A. Kauppakeskus Yhteensä Kauppakeskusten uudistukset ja laajennukset, valmistuminen 0 04 Redevelopments and extensios under construction, opening 0 04 Kauppakeskus Shopping Center Kaupunki City Alue Area Valmis Completion year Laajuus (m²) ennen projektia GLA before Laajuus (m²) projektin jälkeen GLA after Projektivaihe Project phase Keskustyyppi Center type Citycenter Helsinki Keskusta Valmis A. Kauppakeskus Itis Helsinki Itäkeskus Rakenteilla A. Kauppakeskus Ainoa Espoo Tapiola Rakenteilla A. Kauppakeskus Forum Helsinki Keskusta Rakenteilla A. Kauppakeskus Liikealan lisäys yhteensä Lähde: Suomen kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Perustuu yritysten julkaisemiin ja Suomen Kauppakeskusyhdistykselle toimittamiin tietoihin.

18 4 5. Kauppakeskukset Shopping Centers Pääkaupunkiseutu Espoo Entresse... 6 Espoontori... 7 Galleria Leppävaara... 8 Heikintori... 9 Iso Omena Lippulaiva... 4 Martinsilta... 4 Merituuli... 4 Sello Helsinki Arabia Citycenter Columbus Forum Galleria Esplanad Itis Kaari... 5 Kaivopiha... 5 Kamppi... 5 Kluuvi Lanterna Malmin Nova Malmintori Megahertsi Myllypuron Ostari Ogeli Ristikko... 6 Ruoholahti... 6 Kauniainen Grani... 6 Vantaa Flamingo Viihdekeskus Isomyyri Jumbo Martinlaakson Ostari Myyrmanni Porttipuiston Liikekeskus Tikkuri Hamina Kauppakeskus Itäväylä... 7 Hyvinkää Willa... 7 Hämeenlinna Tavastila... 9 Imatra Liikekeskus Koskentori... 7 Mansikkapaikka Joensuu Centrum Iso Myy Metropol Jyväskylä Forum Jyväskeskus Keljon kauppakeskus Jyväskylän Kolmikulma... 8 Palokan Kotikeskus... 8 Palokan kauppakeskus... 8 Tawast... 9 Torikeskus Kempele Zeppelin Kokkola Chydenia Kallentori Kotka Pasaati Kouvola Manski Valtari Veturi... 9 Kuopio Aapeli... 9 Kauppapaikka Herman... 9 H-talo Kolmisoppi Matkus Shopping Center Minna Sekt ori... 9 Kyyjärvi Paletti Lahti Karisma Syke... 9 Trio Valo... 0 Lappeenranta Armada... 0 Family Center... 0 Galleria IsoKristiina Opri Weera Lempäälä Liikekaupunki Ideapark Lohja Lohjantähti Mikkeli Akseli... 0 Stella... Oulu Galleria... Oulunsalo Kapteeni... Pirkkala Retail Park Veska... 4 Pori BePOP... 5 Icco... 6 IsoKarhu... 7 Porvoo Lundi... 8 Raisio Mylly... 9 Riihimäki Atomi... 0 Liikerata... Rovaniemi Revontuli... Rinteenkulma... Sampokeskus... 4 Salo Linjuri... 5 Plaza... 6 Seinäjoki Epstori... 9 Mega-Keskus... 7 Seinäjoen Torikeskus... 8 Tampere Duo... 9 Koskikeskus... 0 Tullintori... Tornio Rajalla På Gränsen... Turku Hansa... 9 Skanssi... 4 Tuulos Tuulonen... 9 Vaasa HS Center... 5 Rewell Center... 6 Valkeakoski Koskikara... 7 Ylöjärvi Elo... 8

19 6 Siltakatu 0770 Espoo Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Kirsi Lehikoinen Puhelin: Entresse Entresse sijaitsee Espoon keskuksessa, aseman eteläpuolella, liikenteellisesti ja kaupunkirakenteellisesti keskeisellä paikalla. Se on lähikauppakeskus, jossa on lähes 50 liikettä. Liikkeiden lisäksi useita kahviloita ja ravintoloita, S-Market, Alko, Sokos Emotin, Clas Ohlson, Entressen kirjasto (Keski-Espoon aluekirjasto), kaupungin arkisto ja kirjaamo sekä naisten kuntokeskus. CapMan Real Estate I Ky, RBS Nordisk Renting, HOK-Elanto CapMan Real Estate ma pe 9 la 9 8 su ,6 55,6 * vuosi 0 * Year 0 Espoontori Kauppakeskus Espoontori sijaitsee kasvavassa Espoon keskuksessa, vahvojen liikenne- ja asiakasvirtojen solmukohdassa. Kauppakeskuksen omistava Citycon uudisti koko Espoontorin perusteellisesti vuonna 00. Espoontorin kaupallisen konseptin pääpaino on päivittäisasioinnissa ja sitä tukevissa palveluissa. Espoontori, Citycon 67 % Espoon Asemakuja, Citycon 54 % Citycon * vuosi 0 * Year ,6. 40,5 7 Kamreerintie 0770 Espoo Yhteyshenkilö: Kirsi Kemppainen Puhelin: Faksi: ma pe 7 la 7 8 su 8 Clas Ohlson, Lindex, Seppälä, S-market, Aluekirjasto, Amarillo K-Supermarket Kulinaari, Tarjoustalo, Posti Kauppakeskukset Espoo 5,4 % 9,4 %, %,7 % 6, % 8 % 4 % , % 0, % % 7,4 % 0,6 % 9, % 5,5 % Kauppakeskukset Espoo

20 8 9 9 Galleria Leppävaara Heikintori Leppävaaran Gallerialle on rakennnettu uusi konsepti ja elinkaari hyvinvointikeskuksena ja lähipalvelujen keskuksena. Sen liikeidea täydentää Leppävaaran palvelujen kokonaistarjontaa. Suomen ensimmäinen kauppakeskus Heikintori sijaitsee Espoon kaupallisen ja kulttuurin keskuksen Tapiolan keskustan kävelyalueella. Heikintori on vilkas kohtauspaikka, jonka tunnuspiirteinä ovat erikoisliikkeet, Alko, sekä monipuoliset kahvila- ja ravintolapalvelut. Konstaapelinkatu Espoo Yhteyshenkilö: Pertti Myllymäki Puhelin: ma pe 7 la 7 8 su 8 Työväen opintorahasto 00 % Citycon 69 % Citycon ,8. ** 9,5 Kauppamiehentie 000 Espoo Kirsi Kemppainen Puhelin: Faksi: ma pe 9 la 9 8 su 0 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 ** arvio ** estimate K- Supermarket Leppävaara, FIT Fitnessclub, Footlight KappAhl, Alko, Posti Kauppakeskukset Espoo 47,8 % 7,6 % 8,8 % 5,9 % ,9 %, % 0, % 4,8 %, % 9, % 7,4 % Kauppakeskukset Espoo

21 40 4 Iso Omena Lippulaiva Piispansilta 00 Espoo Yhteyshenkilö: Sanna Yliniemi Puhelin: ma pe 8 la 8 8 su 8 Kauppakeskus iso Omena sijaitsee Espoon Matinkylässä, aivan tulevan länsimetron tulevan pääteaseman kohdalla, keskellä erittäin ostovoimaista aluetta. Isossa Omenassa on yli sata muodin, sisustuksen, vapaa-ajan ja hyvän olon erikoisliikettä, täyden palvelun päivittäistavaramarketit, ravintolamaailma, kappeli ja kirjasto. Isoon Omenaan on helppo tulla kauempaakin. Kauppakeskus tarjoaa asiakkailleen 00 ilmaista pysäköintipaikkaa. Citycon suunnittelee laajentavansa Isoa Omenaa vuoteen 05 mennessä noin puolella nykyisestä. Citycon 60 %, GIC Real Estate 40 % Citycon ,8 59, Lippulaiva sijaitsee Espoonlahdessa, keskellä tiiviisti rakennettua ja jatkuvasti kasvavaa asuinaluetta, aivan Länsiväylän kupeessa. Lippulaiva tarjoaa monipuolisen valikoiman arjen päivittäisasioinnin liikkeitä, erikoiskauppoja ja viihtyisiä kahviloita sekä ravintoloita. Kauppakeskuksessa on yli 700 ilmaista pysäköintipaikkaa, joten asiointi siellä on vaivatonta. Citycon 00 % Citycon 99, ,8 94,9 Espoonlahdenkatu 4 00 Espoo Yhteyshenkilö: Kirsi Kemppainen Puhelin: Faksi: ma pe 9 la 9 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 K-citymarket, Prisma, Kirjasto, Finnkino, H&M, Intersport : Alko, Anttila, Lidl, Posti, Espoonlahden Apteekki, K-Supermarket Seilori, SkyBowl-keilahalli Kauppakeskukset Espoo 4, % 0,6 %,8 % 9 %, %,9 % 4,5 %,6 % ,%,5 % 4,7 % % 5,9 %, %,9 %,8 % Kauppakeskukset Espoo

22 4 4 4 Martinsilta Merituuli Martinsillantie Espoo Yhteyshenkilö: Hannu Tammia Puhelin: Faksi: ma pe 9 la 9 8 su 8 Martinsilta on sisustamiseen ja kodin käyttötavarahankintoihin keskittynyt kauppakeskus Suomenojalla, Länsiväylän varressa. Erikoisliikkeiden ohella kauppakeskuksen vetovoimen täydentää iso päivittäistavarakauppa. Kauppakeskuksessa toimii yhteensä yli 0 liikettä, joista runsas puolet kuuluu tuoteryhmissään maamme johtaviin vähittäiskaupan ketjuihin. GNBFIN Martinsilta Oy 00 % Genesta Property Nordic 97, Keskon eläkekassa 00 % 970, Isonniitynkuja 070 Espoo Yhteyshenkilö: Olli Niinisalo Puhelin: Faksi: ma pe l a su 55,05 ** 4,4 50 * vuosi 0 * Year 0 ** arvio ** estimate * vuosi 0 * Year 0 : Lidl, Vepsäläinen, Toys R Us, Hong Kong, Jysk, Expert : Kodin Ykkönen, Musta Pörssi, Volkswagen Center, Intersport, K-Rauta Kauppakeskukset Espoo 49, % 0,6 % 8, % 8,9 %, % % , , ,6 %, %,4 %,6 %,6 % 0,6 % 59 % Kauppakeskukset Espoo

23 44 45 Sello Arabia Leppävaarankatu Espoo Yhteyshenkilö: Marjo Kankaanranta Puhelin: Faksi: ma pe 7.0 la su.0 8 () Vuoden 0 KAUPPAKESKUS Kauppakeskus Sello Espoon Leppävaarassa on nykyaikainen ja viihtyisä kaupan ja palvelujen keskus. Sello sai vuonna 00 Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena toiminnanaikaisen kultaisen LEED-ympäristösertifikaatin ekologisesti kestävästä toiminnasta. Keva 49 %, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 5,50 % Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 5,50 % Realprojekti Oy 00, 005/ ,9 84 Kauppakeskus Arabia sijaitsee Helsingin kantakaupungissa, noin neljän kilometrin päässä ydinkeskustasta. Arabianranta on kaupunkimainen asuin- ja kampusalue, joka työllistää tällä hetkellä henkeä ja tarjoaa 000 opiskelijalle opiskelupaikan. Arabianrannan alueelle on rakennettu viimeisen vuosikymmenen aikana runsaasti uusia asuntoja, ja lähialueen asukkailla on hyvä ostovoima. Arabianranta kuuluu Helsingin bussi- ja raitiotieverkostojen piiriin, joten alueen liikenneyhteydet ovat monipuoliset ja kattavat. Citycon Citycon Hämeentie Helsinki Yhteyshenkilö: Ari Savolainen Puhelin: ma pe 7 la 7 8 su 8 * vuosi 0 * Year 0 * vuosi 0 * Year 0 Prisma, K-citymarket, Anttila, Halonen S-market, K-supermarket Arabia, Alko, Apteekki, Tarjoustalo Kauppakeskukset Espoo 8,8 % 7,8 % 5, % 5,9 % 9,6 % 6,6 % 6, % 5,5 %,5 % 0,7 % Kauppakeskukset Helsinki

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Kauppakeskukset 2006 Finnish Shopping Centers Johdanto KAUPPAKESKUKSET KASVAVIA PALVELUKESKITTYMIÄ Kuluttajien

Lisätiedot

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof KUOPIO MATKUS Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla A new shopping centre and IKEA under one roof Osa suurempaa kokonaisuutta Ikano Retail Centres Kehitämme pohjoismaisia kauppapaikkoja yhteistyössä

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi. Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi. Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle Kevät 2012 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi Huoneenrakentamisesta kaikki alkoi Porvoon Taidetehdas avautuu yleisölle Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Citycon Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Sisältö Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Taustaa & Organisaatio Kasvava Citycon Kohokohdat Q3 2007 Sijoitusten maantieteellinen jakauma Toimintaympäristö

Lisätiedot

KAUPUNGIN UUSI KOHTAAMISPAIKKA

KAUPUNGIN UUSI KOHTAAMISPAIKKA KAUPUNGIN UUSI KOHTAAMISPAIKKA 1 Kauppakeskus seppä Uuden keskusta-alueen ytimessä Jyväskylä kehittyy ja uudistuu vauhdilla. Kasvavan kaupungin keskustan kupeeseen ja lähelle Keski-Suomen vilkkaita Kauppakeskus

Lisätiedot

STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 Aleksanterinkatu 52 B PL 220 00101 Helsinki Puh. (09) 1211 www.stockmann.com

STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 Aleksanterinkatu 52 B PL 220 00101 Helsinki Puh. (09) 1211 www.stockmann.com VUOSIKERTOMUS 2006 Frenckellin Kirjapaino Oy, Espoo 2007 Sisältö Stockmann lyhyesti... 2 Stockmann-konsernin toiminta... 4 Stockmann vuonna 2006... 6 Liiketoimintayksiköt lyhyesti... 7 Vuoden 2006 merkittäviä

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA AALTO-YLIOPISTO/REAL ESTATE RESEARCH GROUP REG AALTO-YLIOPISTO/YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS YTK TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/EDGE TURUN KAUPPAKORKEAKOULU/TALOUSMAANTIEDE KAUPPAKESKUKSET

Lisätiedot

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi www.kaupunkikeskustat.fi RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI CITY BOOK 14 K E S K U S T A N K E H I T T Ä M I S E N K Ä S I K I R J A Kaupunki on kuin possumunkki, keskusta sen hilloa. P. L. www.kaupunkikeskustat.fi

Lisätiedot

Millainen olisi hyvä elinympäristö?

Millainen olisi hyvä elinympäristö? JULKAISUJA 9 2008 Millainen olisi hyvä elinympäristö? Asukkaiden näkemyksiä elinympäristöstä, asumisesta ja palveluista eri elämänvaiheissa Katri Koistinen Helena Tuorila JULKAISUJA 9 2008 Millainen olisi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Stockmann lyhyesti. Sisältö

Stockmann lyhyesti. Sisältö Vuosikertomus 21 Sisältö Stockmann lyhyesti Stockmann vuonna 21 1 Stockmann lyhyesti 2 Stockmann-konsernin perusarvot 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Stockmann vuonna 21 5 Pitkän aikavälin taloudelliset

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight MESSUOPAS FAIR GUIDE ArtHelsinki Salonki ValoLight 12. 16.9.2012 C M Y Tarinalla ja värillä on väliä Boknäs on monipuolinen tuoteperhe 12 eri värissä. Tarjolla on yhteensä yli 80 tuotetta kehystämään sinun

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI 9. TAMMIKUUTA 2014 Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497 www.newsec.fi

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

HANHIKIVI 2020 STRATEGIA

HANHIKIVI 2020 STRATEGIA 1 HANHIKIVI 2020 STRATEGIA RAPORTIN TAVOITE H anhikivi 2020 -strategian valmistelusta päätti Pyhäjoen kunnanhallitus kokouksessaan 15.09.2010. Pyhäjoen kunnan alueella sijaitseva asumaton niemi, Hanhikivi

Lisätiedot

Moni-ilmeinen uusi Kouvola. www.kouvola.fi

Moni-ilmeinen uusi Kouvola. www.kouvola.fi Moni-ilmeinen uusi Kouvola. www.kouvola.fi uusi KOTI kouvola SISÄLLYS 26 Uutta (veto)voimaa Uusi Kouvola ei ole pysähtynyt odottelemaan kasvavaa kiinnostusta. Kauppakeskusalueelle avautuu Suomen suurimman

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot