Johdanto. Kauppakeskukset kilpailukykyisiä sijoituskohteita Kauppakeskusten myyntipinta-alasta kolmannes ulkomaalaisomistuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Kauppakeskukset kilpailukykyisiä sijoituskohteita Kauppakeskusten myyntipinta-alasta kolmannes ulkomaalaisomistuksessa"

Transkriptio

1

2 Johdanto Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Kauppakeskuksilla on keskeinen merkitys tehokkaina ja viihtyisinä palvelukeskittyminä yhdyskunnissa. Kauppakeskusten palvelukyky asiakkaiden erilaistuviin tarpeisiin näkyi myynti- ja kävijämäärien kasvuna edellisvuosien tapaan myös vuonna Myyntitehokkuus eli myyntimäärä vuokrattua neliömetriä kohti kasvoi edellisvuodesta. Kauppakeskusten vuosimyynti 4,2 miljardia euroa kasvua 13 % edellisvuoteen Kauppakeskusten kokonaismyynti oli noin 4,2 miljardia euroa vuonna Kasvua edelliseen vuoteen on noin 13 %. Kauppakeskusmarkkina kasvoi vuonna 2007 kuudella uudella kauppakeskuksella. Kokonaismyynnin kasvu selittyy sekä kauppakeskusmarkkinan yksikkökasvulla että kauppakeskusten keskimääräisen myyntitehokkuuden kasvulla. Näiden taustalla on yksityisen kulutuksen kasvu ja ostokäyttäytymisen muutos. Kauppakeskuksia Suomessa on 58 kpl ja niiden yhteenlaskettu kävijämäärä vuonna 2007 oli noin 267 miljoonaa asiakasta (6 % lisäys vuoteen 2006) ja myynti noin 4,2 miljardia euroa (13 % lisäys vuoteen 2006). Vähittäiskaupan myynti oli noin 34 miljardia euroa vuonna 2007 ja siinä vuosikasvua Tilastokeskuksen mukaan 7 %. Kauppakeskusten kokonaismyyntimäärään ei ole laskettu mukaan ostoskeskusten, kauppakeskusten ulkopuolella sijaitsevien hypermarketien, tavaratalojen eikä retail parkien myyntejä. Suomessa on 133 hypermarketia, joiden yhteenlaskettu vuosimyynti 2007 oli 3,15 miljardia euroa. Kaupallisten keskusten osuus vähittäiskaupasta on merkittävä. Kauppakeskusten myynnin kasvu oli vuonna 2007 vähittäiskaupan kokonaiskasvua suurempaa. Kauppakeskuksissa toimitaan tehokkaasti vuosittainen myyntimäärän kasvu oli myyntipinta-alan kasvua suurempi vuonna 2007 Esitteessä mainittujen kauppakeskusten vuokrattava liikepinta-ala oli vuonna 2007 yhteensä noin 1,12 miljoonaa neliömetriä. Pinta-alaan suhteutettu myynnin arvo oli keskiarvolukuna euroa neliömetriä kohti vuodessa. Edellisvuoteen verrattuna jokaista vuokrattua neliömetriä kohti myytiin noin sadalla eurolla edellisvuotta enemmän. Kahdenkymmenen suurimman kauppakeskuksen liikepinta-alaan suhteutettu myyntimäärä oli keskiarvolukuna noin euroa neliömetriä kohti. Myyntitehokkuuden kasvu kahdessakymmenessä suurimmassa keskuksessa oli kaikkien keskusten keskiarvoa suurempi. Kauppakeskukset tarjoavat tehokkaan toimintaympäristön kaupalle ja palveluliiketoiminnalle. Kauppakeskukset kilpailukykyisiä sijoituskohteita Kauppakeskusten myyntipinta-alasta kolmannes ulkomaalaisomistuksessa Kauppakeskukset ovat viime vuosina olleet kiinnostava sijoituskohde sekä kotimaisten että kansainvälisten kiinteistösijoittajien näkökulmasta. Myös vuonna 2007 kauppakeskusten tuotto oli erittäin kilpailukykyinen. KTI Kiinteistöindeksin mukaan kauppakeskusten kokonaistuotto vuonna 2007 oli 18,4 % (nettotuottoaste 6,2 % ja arvonmuutostuotto 11,5 %) ylittäen selvästi kaikkien tilatyyppien keskimääräisen kokonaistuoton. Myös tilakysyntä kauppakeskuksissa on jatkunut vahvana. Kauppakeskusten kiinnostavuutta kansainvälisten sijoittajien keskuudessa osoittaa se, että kauppakeskusten myyntipinta-alasta kolmannes on tällä hetkellä ulkomaalaisomistuksessa. Kauppakeskukset 2008 on tietopaketti suomalaisesta kauppakeskustoimialasta Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kokoama esite on vuosittain julkaistava tiivistetty tietopaketti merkittävimmistä suomalaisista kauppakeskuksista kaikille alasta kiinnostuneille. Esite sisältää myös yhdistyksen vahvistamat kaupallisten keskusten määritelmät. Kauppakeskus-määritelmän mukaiset kriteerit täyttäviä keskuksia esitteessämme on 58 kpl. Mukana on lisäksi myös 12 ominaisuuksiltaan kauppakeskusmaista liikekeskusta. Lisäksi esitteen lopussa on luettelona 40 ostoskeskusta ja 133 hypermarkettia. Esitteen tiedot on kerätty helmikuun 2008 aikana. Olemme pyrkineet jatkuvasti kehittämään esitteen sisältöä tarkemmaksi ja koko toimialan osalta vertailukelpoisemmaksi. Tavoitteenamme on alan avoimuuden ja tiedon lisääminen niin sijoittajien, asiakkaiden kuin kauppiaidenkin keskuudessa. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta tarjoaa palvelutehokkuutta laajasti ja monipuolisesti asiakkaille, vähittäiskaupalle, palveluliiketoiminnalle, koko yhdyskunnalle. Asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti hengittävä kauppakeskusliiketoiminta on yhdyskunnan sykkivä sydän! Helsingissä ry Juha Tiuraniemi, toiminnanjohtaja ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppa, palvelut, alan konsultit ja kauppakeskusjohto kohtaavat. Järjestön jäseninä ovat maan merkittävimmät kauppakeskukset ja kauppakeskusomistajat. Yhdistykseen kuuluu 97 jäsenyritystä. Kauppakeskusyhdistys tarjoaa alan toimijoille yhteistyöfoorumin tavoitteenaan kehittyvä, tuottava ja palvelukykyinen kauppakeskusliiketoiminta. Toiminnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ottamaan yhteyttä Kauppakeskusyhdistykseen ja hakemaan sen jäseneksi kehittämään toimialaa. ry Annankatu 24, Helsinki puhelin: , fax: gsm: Copyright 2006 ry. Esite on laadittu toimialan yleistä esittelyä 2 varten. Kauppakeskusyhdistys tai esitteessä mainitut tahot eivät vastaa tietojen mahdollisista virheistä tai niistä tietoja käyttävälle aiheutuneista vahingoista. 3

3 Introduction Successful and developing shopping center business operations the beating heart of a community! Shopping centers have an essential role as convenient and enjoyable service clusters in communities. Shopping centers ability to serve customers different needs was shown in growing sales figures and numbers of visitors in 2007, just like in previous years. Sales efficiency, i.e. sales per rented square meter, increased from the previous year. Shopping center annual sales totalled 4.2 billion euros 13% growth compared to the previous year The total volume of sales in shopping centers amounted to about 4.2 billion euros in This represents an increase of around 13% from the previous year. The shopping center market grew with six new shopping centers in The growth in the total sales volume is due both to the unit growth of the shopping center market and to the improved average sales efficiency of shopping centers. The underlying reasons for these developments include the growth in private consumption and changing shopping behavior. There are 58 shopping centers in Finland, and in 2007 they had approximately 267 million visitors (a 6% increase compared to 2006), and their sales totalled 4.2 billion euros (a 13% increase compared to 2006). Total retail sales were 34 billion euros in 2007, and according to Statistics Finland that included a 7% increase compared to the previous year. The total sales volume of shopping centers does not include sales in retail centers, hypermarkets located outside shopping centers, department stores or retail parks. There are 133 hypermarkets in Finland, which recorded total annual sales of 3.15 billion euros in Shopping centers have a significant share in retail sales. In 2007, the sales volumes in shopping centers grew more quickly than retail sales as a whole. Shopping Centers Make Efficient Operating Environments the Annual Increase in Sales Volumes Was Larger than the Growth in Sales Area in 2007 In 2007, the surface area of the stores operating in the shopping centers listed in our brochure totaled around 1.12 million square meters. The relationship between sales volumes and surface area in these shopping centers is around 3,760 euros per square meter on average. Compared to 2006, sales per rented square meter increased by approximately one hundred euros. The average relationship between sales volumes and surface area in the twenty shopping centers with the largest surface area was approximately 3,860 euros per square meter. The increase in sales efficiency of the twenty largest centers was greater than the average for all the centers as a whole. Shopping centers make an efficient operating environment for retail and the service sector. Shopping Centers Make Competitive Investments A Third of the Surface Area in Shopping Centers is in Foreign Ownership In recent years, shopping centers have become a popular investment both with Finnish and foreign property investors. Shopping centers continued to demonstrate very competitive profitability in According to the property index of the Finnish Institute for Real Estate Economics (KTI), the total profitability of shopping centers amounted to 18.4% in 2007 (net yield rate 6.2% and returns due to changes in value 11.5%), clearly exceeding the average total returns from all types of premises taken as a whole. Demand for premises in shopping centers has also remained high. The popularity of shopping centers with global investors is evidenced by the fact that a third of the total surface area in Finnish shopping centers is currently in foreign ownership. Shopping Centers 2008 Finnish Shopping Centers in a Nutshell Every year, the Finnish Council of Shopping Centers compiles a brochure that briefly summarizes the key information relating to the most notable Finnish shopping centers for those interested in the sector. The brochure also includes a list of definitions that the council uses for different kinds of retail centers. Finland has 58 centers that fulfill the criteria listed in the definition of a shopping center. The category also includes 12 commercial centers with characteristics similar to those of shopping centers. At the end of the brochure, there is also a list of 40 retail centers and 133 hypermarkets. The information in the brochure was compiled in February We try to continuously develop the brochure to make it more detailed and more useful as a guideline for comparison within the entire sector. Our goal is to increase the transparency of the industry and awareness amongst investors, consumers and retailers alike. Successful and developing shopping center operations provide service efficiency in a comprehensive and diversified manner to customers, the retail trade, the service sector and the whole community. Shopping centers that evolve in line with customers changing needs are the beating heart of the community. Helsinki, March 19 th, 2008 Finnish Council of Shopping Centers Juha Tiuraniemi, Managing Director The Finnish Council of Shopping Centers is an industrial association of Finnish shopping and retail centers. It represents the interests of commercial property investors, retailers, service providers, business experts and shopping center management. The council s members include all of the most notable shopping centers in Finland and their owners. In total, the council has 90 member organizations. The Finnish Council of Shopping Centers is a forum where the different organizations operating in the sector can work together to promote the development of shopping centers, to make business profitable and to improve customer service. The Council s vision is to achieve successful and developing shopping center operations which are the beating heart of the community. Interested parties are invited to contact the council and join us in our quest to ensure a bright future for the sector. Finnish Council of Shopping Centers Annankatu 24, Helsinki, Finland Telephone: , Fax: +358 (0) Mobile:

4 Sisällysluettelo Contents 2 Johdanto 4 Introduction 6 Sisällysluettelo 8 Luettelo kauppakeskuksista kunnittain 7 Contents 8 Shopping centers in city orders Suurinta kauppakeskusta Taulukko ja kartta Largest shopping centers Chart and map 12 Pääkaupunkiseudun 20 suurinta kauppakeskusta Taulukko ja kartta Largest shopping centers in Helsinki metropolitan area Chart and map 14 Kauppakeskukset 14 Shopping centers 84 Ostoskeskukset 84 Strip centers 86 Hypermarketit 89 Kaupallisten keskusten määritelmät 92 Yhteenvetotaulukko 93 Definitions of retail centers 96 Chart as a summary 97 Index 97 Aakkosellinen luettelo 7

5 Kauppakeskukset kunnittain Shopping centers in city orders Espoo 14 Espoontori 15 Heikintori 16 Iso Omena 17 Galleria Leppävaara 18 Lippulaiva 19 Sello 20 Merituuli* 33 Malmintori 34 Megahertsi 35 Ogeli 36 Ruoholahti Hollola 37 Kompassi Hämeenlinna 38 Tavastila* Kempele 45 Zeppelin Kerava 46 Aleksintori Kokkola 47 Chydenia 48 Kallentori Lahti 55 Syke 56 Trio Lappeenranta 57 Galleria 58 IsoKristiina Lempäälä 59 Ideapark Pori 65 IsoKarhu Porvoo 66 Lundi* Raisio 67 Kauppakeskus Mylly Tampere 74 Duo 75 Koskikeskus 76 Tullintori Turku 77 Hansa Vaasa 78 Rewell Center Hamina 21 Itäväylä Joensuu 39 Iso Myy Kotka 49 Pasaati Lohja 60 Lohjantähti Riihimäki 68 Elektroni Valkeakoski 79 Koskikara Helsinki 22 Arabia 23 Forum 24 City-Center* 25 Columbus 26 Itäkeskus 27 Kaivopiha 28 Kamppi 29 Kluuvi 30 Kämp Galleria 31 Lanterna* Jyväskylä 40 Forum 41 Jyväskeskus 42 Palokan Kotikeskus* 43 Torikeskus Jämsä 44 Forum* Kouvola 50 Valtari Kuopio 51 Aapeli 52 H-talo* 53 Minna Kyyjärvi 54 Kyyjärvenpaletti Mikkeli 61 Pusankulma* Oulu 62 Galleria* Oulunsalo 63 Kapteeni* Pirkkala Rovaniemi 69 Revontuli 70 Sampokeskus Salo 71 Linjuri 72 Plaza Seinäjoki 73 Torikeskus Vantaa 80 Isomyyri 81 Jumbo 82 Myyrmanni 83 Tikkuri 32 Malmin Nova 64 Retail Park Veska* * Kauppakeskustyyppiset liikekeskukset, jotka eivät täytä kaikilta osin kauppakeskuksen määritelmää. Kts. kaupallisten keskusten määritelmät s

6 20 suurinta kauppakeskusta Suomessa 20 Largest shopping centers in Finland Kävijämäärät ja myynti Visitors and sales Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepinta-ala (m 2 ) Leasable retail area (m 2 ) Vuokrattava kokonaispinta-ala (m 2 )* Gross leasable area GLA (m 2 )* Kävijämäärä vuodessa (M, vuosi 2007) Visitors (M, year 2007) Myynti vuodessa (M, vuosi 2007) Sales per year (M, year 2007) 1 Itäkeskus HELSINKI ,0 454,0 2 Sello ESPOO ,8 322,0 3 Ideapark LEMPÄÄLÄ ,1 250,0 4 Jumbo VANTAA ,0 394,0 5 Iso Omena ESPOO ,4 212,2 6 Kauppakeskus Mylly RAISIO ,6 167,0 7 Hansa TURKU ,5 207,0 8 Kamppi HELSINKI ,5 190,0 9 Myyrmanni VANTAA ,9 157,2 10 City Forum HELSINKI ,5 155,0 11 Trio LAHTI ,2 61,8 12 Pasaati KOTKA ,5 64,0 13 Koskikeskus TAMPERE ,7 119,5 14 Ruoholahti HELSINKI ,2 171,8 15 Zeppelin KEMPELE ,5 91,0 16 Malmin Nova HELSINKI ,2 82,0 17 Jyväskylän Forum JYVÄSKYLÄ ,5 64,5 18 Columbus HELSINKI ,5 92,8 19 Rewell Center VAASA ,0 52,0 20 Malmintori HELSINKI ,0 ** 60,0** , , * Vuokrattava kokonaisala sisältää myös toimistot, aputilat, varastot ja muut vuokrattavat tilat * Gross leasable area includes also office premises, storerooms and other leased premises ** Kävijä- ja myyntimäärät vuodelta 2006 ** Visitor and sales volymes year 2006 ry - Finnish Council of Shopping Centers

7 Pääkaupunkiseudun 20 suurinta kauppakeskusta / 20 largest shopping centers in Helsinki metropolitan area Kävijämäärät ja myynti Visitors and sales Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepinta-ala (m 2 ) Vuokrattava kokonaispintaala (m 2 )* Leasable retail Gross leasable area (m 2 ) Kävijämäärä vuodessa (M, vuosi 2007) Visitors area GLA (m 2 )* (M, year 2007) Myynti vuodessa (M, vuosi 2007) Sales (M, year 2007) TUUSULA KERAVA 1 Itäkeskus HELSINKI ,0 454,0 2 Sello ESPOO ,8 322,0 3 Jumbo VANTAA ,0 394,0 SIPOO SIBBO 4 Iso Omena ESPOO ,4 212,2 5 Kamppi HELSINKI ,5 190,0 VANTAA VANDA 6 Myyrmanni VANTAA ,9 157,2 7 City Forum HELSINKI ,5 155,0 8 Ruoholahti HELSINKI ,2 171,8 9 Malmin Nova HELSINKI ,2 82,0 10 Columbus HELSINKI ,5 92,8 11 Malmintori HELSINKI ,0** 60,0** 12 Lippulaiva ESPOO ,6 65,7 ESPOO ESBO Arabia HELSINKI ,4 44,5 14 Kämp Galleria HELSINKI ,7 60,0 15 Isomyyri VANTAA ,5 32,9 16 Espoontori ESPOO ,2 31,1 17 Tikkuri VANTAA ,7 29,2 18 Kluuvi HELSINKI ,1 25,4 19 Heikintori ESPOO ,2 27,0 20 Megahertsi HELSINKI ,5 ** 22,0** HELSINKI HELSINGFORS , ,0 * Vuokrattava kokonaisala sisältää myös toimistot, aputilat, varastot ja muut vuokrattavat tilat * Gross leasable area includes also office premises, storerooms and other leased premises ** Kävijä- ja myyntimäärät vuodelta 2006 ** Visitor and sales volymes year 2006 ry - Finnish Council of Shopping Centers

8 Espoontori Heikintori Espoontori on Espoon keskuksessa, rautatieaseman ja virastokeskuksen yhteydessä sijaitseva monipuolinen kauppakeskus. Hyvien liikenneyhteyksien ja yli 450 ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta Espoontorille on nopea ja kätevä tulla sekä henkilöautolla, linja-autolla että junalla. K-Supermarket Kulinaari, Ravintola Kruunu, Tarjoustalo, Tiimari, Hesburger Suomen ensimmäinen kauppakeskus Heikintori sijaitsee Espoon kaupallisen ja kulttuurin keskuksen Tapiolan keskustan kävelyalueella. Heikintori on vilkas kohtauspaikka, jonka tunnuspiirteinä ovat erikoisliikkeet, Alko, sekä monipuoliset kahvila- ja ravintolapalvelut. KappAhl, Aleksi 13, Alko 1987 / ,2 31, ,2 27 Espoontori Koy, Citycon Oyj 67,00% Citycon Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Citycon Oyj 65,00 % Citycon Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kamreerintie 3, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Kauppamiehentie 1, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 15

9 Iso Omena Galleria Leppävaara Iso Omena on viihtyisä kauppakeskus Espoon Matinkylässä. Keskuksessa on yli 115 muodin, sisustuksen, vapaa-ajan ja hyvän olon erikoisliikettä sekä täyden palvelun päivittäistavaramarketit. Isossa Omenassa on myös monipuolinen ravintomaailma, elokuvateatteri ja kuntosali ja keskuksen kattava palvelutarjonta antaa mahdollisuuden myös rauhallisiin hetkiin omassa kappelissa tai kirjastossa. Isoon Omenaan on helppo tulla kauempaakin ja keskus tarjoaa asiakkailleen 2200 ilmaista pysäköintipaikkaa. Kauppakeskus Gallerialle on rakennnetu uusi konsepti ja elinkaari hyvinvointikeskuksena ja lähipalvelujen keskuksena. Sen liikeidea täydentää Leppävaaran palvelujen kokonaistarjontaa. K-citymarket, Prisma K-Supermarket Leppävaara, Finnbody, Footlight ,4 212, Citycon Oyj 60,00 %, GIC Real Estate 40,00 % Citycon Oyj Työväen opintorahasto 100,00 % Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services , Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services 1 322, Piispansilta 11, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Konstaapelinkatu 4, ESPOO Yhteyshenkilö: Pertti Myllymäki, Puhelin: , 16 Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 17

10 Lippulaiva Sello Lippulaiva on viihtyisä kauppakeskus Espoonlahdessa, Länsiväylän tuntumassa. Lippulaiva tarjoaa kattavan valikoiman sekä peruspalveluja että asiantuntevia erikoisliikkeita. Hyvien kulkuyhteyksien sekä yli 700 ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta Lipppulaivassa on helppo ja nopea asioida. Lippulaivalla on keskeinen rooli Espoonlahden kehittämisessä nykyistä viihtyisämmäksi, palvelevammaksi ja monipuolisemmaksi keskukseksi. Kauppakeskus Sello Espoon Leppävaarassa on nykyaikainen ja viihtyisä kaupan ja palvelujen keskus. Sello kasvoi pohjoismaiden toiseksi suurimmaksi kauppakeskukseksi, kun sen toinen vaihe valmistui syksyllä 2005! K-Supermarket Seilori, Anttila, Lindex, Seppälä, Top-Sport Prisma, K-citymarket, Anttila, Halonen 1993 / ,6 65, / ,8 322 Citycon Oyj 100,00 % Citycon Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kuntien Eläkevakuutus 49,00 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera 25,50 %, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia 25,50 % Realprojekti Oy Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Espoonlahdenkatu 4, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Leppävaarankatu 3-9, ESPOO Yhteyshenkilö: Matti Karlsson 18 Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 19

11 Merituuli Itäväylä Haminan suurin ja kattavin kauppakeskus E 18 varrella. Yli 30 yrityksen palvelut saatavillasi saman katon alla. Kodin Ykkönen, Musta Pörssi, Volkswagen Center, Intersport, K-Rauta 1970 / * vuosi 2006 * Year 2006 Keskon eläkekassa 100,00 % Valintatalo, Oy Rakennuspartio, St1 / Itäväylän Bensis, Veneliike, Mopo ja mp-tarvikeliike, Kotkan Työterveys Oy, Kaakon Hammaslääkärikeskus, Eläinklinikka Mar-Vet, Itäväylän Apteekki, Musti ja Mirri Oy Rakennuspartio / Kauppakeskus Itäväylä Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Isonniitynkuja 2, ESPOO Yhteyshenkilö: Olli Niinisalo Puhelin: , Faksi: , Helsingintie 1 A, HAMINA Yhteyshenkilö: Juha Klami, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Hamina 21

12 Arabia Forum Arabia on Arabianrannan ja ympäröivien kaupunginosien paikalliskeskus. S-Market, K-Supermarket Arabia, Alko, Apteekki, Tarjoustalo, Seppälä, Dressmann Stadium, Seppälä, H&M, KappAhl, S-Market ,4 44, ,5 155 Tapiola-ryhmä 100,00 % Aberdeen Property Investors Finland Oy Föreningen Konstsamfundet r.f. n. 65% Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Hämeentie , Helsinki Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Kalle Jokela, Puhelin: , Faksi: Mannerheimintie 20 A, HELSINKI Yhteyshenkilö: Jan-Henrik von Hertzen, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 23

13 City-Center Columbus City-Center on liike- ja toimistokeskus Helsingin sydämessä Rautatiasemaa vastapäätä. City-Center on Spondan kehityskohde, josta kehitetään lähivuosina valovoimainen kauppa- ja toimistokeskus sekä kaupunkielämän keskusasema. Keskuksen muutos- ja rakennustyöt ovat käynnistyneet vuoden 2006 aikana ja asteittain toteutettavien töiden arvioitu valmistumisaika on vuonna City-Center toimii ja on auki asiakkaille koko muutostyövaiheen ajan. Anttila TopTen, Gina Tricot, Sampo Pankki, Ravintola Omenapuu, Ravintola Sports Academy Sponda Oyj 100,00 % Sponda Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services / , Uudistunut ja laajentunut kauppakeskus Columbus on merkittävä paikalliskeskus Vuosaaressa. Columbuksessa on monipuolinen palvelutarjonta ja keskuksella on hyvä saavutettavuus. Hyvien liikenneyhteyksien ja n. 900 ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta Columbukseen on helppo tulla sekä henkilöautolla, metrolla, että linja-autolla. K-citymarket, S-Market, Alko, Apteekki Citycon Oyj 100,00 % Citycon Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services / ,5 92, Sponda Oyj, PL 940, HELSINKI Yhteyshenkilö: Olli Lehtoaro, Puhelin: , Faksi: Vuotie 45, HELSINKI Yhteyshenkilö: Pirjo Aalto, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 25

14 Itäkeskus Kaivopiha Pohjoismaiden suurin kauppakeskus sijaitsee kehä I:n ja Itäväylän risteyskohdassa. Saman katon alla on yli 300 kaupan ja palvelualojen liikettä. Hyvien liikenneyhteyksien ja ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta monipuoliseen Itäkeskukseen on helppo tulla henkilöautolla, metrolla, linja-autolla tai taksillla. Kaivopihan kiinteistö sijaitsee houkuttelevalla paikalla: kauppapaikka keskellä vilkkainta Helsinkiä ja työpaikka loistavien liikenneyhteyksien päässä. Stockmann, K-citymarket, Anttila + K-Supermarket, Halonen, H&M Wereldhave Finland, Kesko, Helsingin kaupunki Suomalainen Kirjakauppa, HOK-Elanto liiketoiminta, (mm. Vanhan Kellari, Zetor, Virgin Oil), Yliopiston Apteekki, Finnair / Suomen Matkatoimisto Aurinkomatkat Helsingin yliopiston ylioppilaskunta / HYY Yhtymä 100,00 % , Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services , , Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services , Itäkatu 1 B, HELSINKI Yhteyshenkilö: Irja Hanelius, Puhelin: Kaivokatu 10, Mannerheimintie 5, HELSINKI Yhteyshenkilö: Yrjö Herva, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 27

15 Kamppi Kluuvi Helsingin keskustan suurin kauppakeskus Kamppi tarjoaa muotia, sisustusta, palveluita ja ravintoloita. Yli 160 liikettä ja ravintolaa tekevät Kampista monipuolisen ja haluttavan kauppakeskuksen. Kamppiin pääset helposti sisälle asti kävellen, bussilla, metrolla tai autolla. Bestseller -ketju (Vero Moda, Jack & Jones, Only), Esprit, Marimekko, Hemtex, K-Supermarket, Clas Ohlson Protego EFM Suomi Oy ,5 n.190 Kluuvi on cityihmisen ostos- ja tapaamispaikka, jonne tullaan myös viettämään aikaa ja nauttimaan kahviloiden ja ravintoloiden herkullisesta tarjonnasta. Halonen, McDonald s, Indiska, Belge, Chico s, Seppälä ING Real Estate 100,00 % Aberdeen Property Investors Finland Oy ,1 25, Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Urho Kekkosen katu 1, HELSINKI Yhteyshenkilö: Tuomas Sahi, Puhelin: Aleksanterinkatu 9, HELSINKI Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Matti Kivilä, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 29

16 Kämp Galleria Lanterna Kämp Galleria on muodin, sisustuksen, viihde-elektroniikan ja lahjatavaroiden merkkituotteisiin keskittynyt korttelinkokoinen kauppakeskus. Marimekko, H&M, Strindberg 1999 / ,7 60 **autopaikat P-Kluuvi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 100,00 % Lifestyle Resources Ltd Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Lanterna on Suomen ensimmäinen ja samalla suurin kauppakeskus joka on erikoistunut rakentamiseen ja sisustamiseen. Lanternasta löydät saman katon alta lähes kaikki Suomen suurimmat huonekaluketjut, sisustusliikkeitä, kodinelektroniikkaa sekä suuren K-Raudan. Lanterna sijaitsee aivan Itäkeskuksen tuntumassa. K-Rauta, Sotka, Asko, Suomi-Soffa, Lukkovarikko, Indig Living, Lundia, Hesburger ja Sisustusliike Rimaldo, Tasokalusteet&Toivematto, Masku, Markantalo, Vepsäläinen Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola 50,00 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola 50,00 % Promomarketing Oy Jouko Haapoja Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kluuvikatu 4, HELSINKI Yhteyshenkilö: Nora Immonen, Puhelin: , Varikkotie 2, HELSINKI 30 Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 31

17 Malmin Nova Malmintori Kauppakeskus Malmin Nova sijaitsee Koillis- Helsingin sydämessä. Malmin Novaan on erityisen helppo tulla sekä julkisilla kulkuvälineillä että omalla autolla. Saman katon alla on lähes 40 yrityksen kokonaisuus muotia, kodintavaroita, ravintoloita sekä K-citymarketin valikoimat. K-citymarket, Tarjoustalo, KappAhl, Yliopiston Apteekki, Alko Malmintorin kauppakeskus sijaitsee Pohjois-Helsingissä Ylä-Malmilla. Malmintorin kautta kuljetaan Malmin asemalle sekä Ala-Malmin puolelle yhdyssiltaa pitkin. Malmintorilla on sekä päivittäis- että erikoistavaraliikkeitä sekä toimistotiloja, mm. työvoimatoimisto. Prisma, Lidl, OKO, Nordea, Seppälä, Hesburger Cordea Savills, Kesko Oyj 1987 / 2000 / , * vuosi 2006 * Year 2006 HOK-Elanto 47,99 % Newsec Oy Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kiinteistöhallinta SKH Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Malminkaari 13-19, HELSINKI Yhteyshenkilö: Tiina Niskanen, Puhelin: , Faksi: Malmin kauppatie 18, HELSINKI Yhteyshenkilö: Teija Selovuo, Puhelin: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 33

18 Megahertsi Ogeli Kauppakeskus Megahertsi on viihtyisä kaupan ja palveluiden paikalliskeskus Herttoniemessä. Ankkureina keskuksessa ovat Valintatalo, Alko ja S.A.T.S Kuntokeskus. Monipuolinen, keskeisellä paikalla Helsingin Oulunkylässä sijaitseva, toimisto- ja kauppakeskus. Kaupallinen toiminta keskittyy pääosin korkean, lasikatteisen galleriakäytävän varrelle. Asiakkaille lämmin autohalli. Valintatalo, Alko, S.A.T.S. Kuntokeskus Alepa, Oulunkylän Apteekki, Tiimari, Pikkufantti * vuosi 2006 * Year , ING Real Estate 100,00 % Aberdeen Property Investors Finland Oy Helsingin Osuuskauppa Elanto 7,89 %, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 10,50 %, Suomen Partiolaiset ry 9,78 %, AON Finland Oy 10,04 %, PG Finnish Retail II Oy 11,58 % Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Insinöörinkatu 2, HELSINKI Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Matti Kivilä, Puhelin: , Faksi: Kylänvanhimmantie 29, HELSINKI Yhteyshenkilö: Kaisaniemen Konsultit Oy, Pauli Nurmi, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 35

19 Ruoholahti Suomen Kauppakeskusyhdistys Kompassi Keväällä 2002 avattu Kauppakeskus Ruoholahti on vuokrattavalta pinta-alaltaan noin m². Suurten vetäjäyritysten, K-Citymarket, K-Rauta, Verkkokauppa.com ja Alko, lisäksi kauppakeskuksessa on noin 20 vähittäiskauppa-, palvelu- ja ravintola-alan yritystä. Kauppakeskus on rakennuksessa, joka saneerattiin Aiemmin rakennuksessa toimivat Alkon varastointi ja pullotustilat. K-citymarket, K-Rauta, Verkkokauppa.com Kompassi on Salpakankaalla keskeisellä paikalla sijaitseva pieni kauppakeskus. Ankkureina keskuksessa ovat K-Supermarket, Päijät-Hämeen Osuuspankki, muita merkittäviä liikkeitä ovat Tiimari ja Seppälä. K-Supermarket, Päijät-Hämeen Osuuspankki ,2 171, ,6 Sponda Oyj 100,00 % Realprojekti Oy Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Rockspring 100,00 % Aberdeen Property Investors Finland Oy Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Itämerenkatu 21, HELSINKI Kansankatu 8, HOLLOLA Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Matti Kivilä, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Hollola 37

20 Tavastila Kauppakeskus Tavastila on monipuolinen ja palveleva kauppakeskus Hämeenlinnan keskustassa, aivan moottoritien tuntumassa. Kauppakeskuksessa on yli 20 erikoisliikettä, päivittäistavarakauppa S-Market ja Alko. Iso Myy Joensuun keskustassa keskeisimmällä paikalla oleva muotiin ja erikoistavaraan keskittynyt kauppakeskus. Alko, S-market * vuosi * Year Jenni ja Antti Vihuri Säätiö 100,00 % Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services H&M, Stockmann Beayty, Marimekko, Aleksi 13, Suomalainen kirjakauppa, Kicks, Lindex, Vero Moda 2007 yli 200 yli 200 P-K:n Arvopaperi Oy, Yrjö Laakkonen Oy, Pielisensuun Teollisuushallit Oy, Katajan Yleisurheilun Tukisäätiö Kauppakeskus Iso Myy Oy n. 20 n. 8 n. 3 n. 2 n. 10 n. 24 Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services 0 n. 6 n Eteläkatu 14, Hämeenlinna Yhteyshenkilö: Arja Weeraratne, Puhelin: Siltakatu 10 Yhteyshenkilö: Risto Ore, Kauppakeskuspäällikkö: Seppo Pusa 38 Kauppakeskukset Hämeenlinna Kauppakeskukset Joensuu 39

Finnish Shopping Centers

Finnish Shopping Centers Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Johdanto Kauppakeskusten monipuolisuus ja palvelukyky menestystekijöinä

Lisätiedot

Finnish Shopping Centers

Finnish Shopping Centers Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Johdanto Kauppakeskusten kävijämäärät ja myynnit kiihtyivät 5,4 %

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Kauppakeskukset 2006 Finnish Shopping Centers Johdanto KAUPPAKESKUKSET KASVAVIA PALVELUKESKITTYMIÄ Kuluttajien

Lisätiedot

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2012. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2012. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu,. krs. 0000 Helsinki puh. +8 9 77 7, fax +8 9 77 700 Kauppakeskukset Finnish

Lisätiedot

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu 4,. krs. 0000 Helsinki puh. +58 9 4767 57, fax +58 9 4767 5700 Kauppakeskukset

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Cityconin kauppakeskukset Suomessa

Cityconin kauppakeskukset Suomessa Vuosikertomus 2008 Sisältö Citycon ja vuosi 2008 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 8 Strategia 12 Kiinteistöomaisuus 14 Liiketoimintayksiköt 22 Suomi 24 Ruotsi 28 Baltia 32 Henkilöstö

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla ESISELVITYS

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla ESISELVITYS 16 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Liikkumisen ohjaus kaupan alalla ESISELVITYS Sara Lukkarinen, Kaisa Kauhanen, Erica Roselius, Mari Pitkäaho, Ian Sacs Liikkumisen ohjaus kaupan alalla

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

TURUN MATKAKESKUKSEN KIINNOSTAVUUS JA KANNATTAVUUS KIINTEISTÖSIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

TURUN MATKAKESKUKSEN KIINNOSTAVUUS JA KANNATTAVUUS KIINTEISTÖSIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö TURUN MATKAKESKUKSEN KIINNOSTAVUUS JA KANNATTAVUUS KIINTEISTÖSIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Mari Laine Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 2010 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj

S p o n d a V u o s i k e r t o m u s Vuosikertomus 20022 0 0 2 Sponda Oyj Vuosikertomus 2002 2002 Sisällysluettelo Sponda yleisesti 1-3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Kiinteistöliiketoiminta 4-24 Toimintaympäristö...4 Sponda Oyj...6 Spondan asiakkaat...

Lisätiedot

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof KUOPIO MATKUS Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla A new shopping centre and IKEA under one roof Osa suurempaa kokonaisuutta Ikano Retail Centres Kehitämme pohjoismaisia kauppapaikkoja yhteistyössä

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 SISÄLTÖ LUPAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 1 CITYCON LYHYESTI... 2 STRATEGIA... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...10 CITYCON SIJOITUSKOHTEENA...12 Keskityimme strategian

Lisätiedot

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda. Vuosikertomus Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus 14 Strategia 16 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 2003 SPONDA YLEISESTI 1 3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA 4 35

Lisätiedot

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT 2014 LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT Yritysten yhteistyökumppanina Nordea on vahva toimija Ilmoitus NORDEA ON ELINKEINOELÄMÄN yhteistyökumppanina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille Sijoitu Saloon Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille SALO on enemmän Salo sijaitsee yrittäjän näkökulmasta kaiken keskellä, Suomen ehkä parhaimmalla paikalla: pääkaupunkiseutu on

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot