Johdanto. Kauppakeskukset kilpailukykyisiä sijoituskohteita Kauppakeskusten myyntipinta-alasta kolmannes ulkomaalaisomistuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Kauppakeskukset kilpailukykyisiä sijoituskohteita Kauppakeskusten myyntipinta-alasta kolmannes ulkomaalaisomistuksessa"

Transkriptio

1

2 Johdanto Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Kauppakeskuksilla on keskeinen merkitys tehokkaina ja viihtyisinä palvelukeskittyminä yhdyskunnissa. Kauppakeskusten palvelukyky asiakkaiden erilaistuviin tarpeisiin näkyi myynti- ja kävijämäärien kasvuna edellisvuosien tapaan myös vuonna Myyntitehokkuus eli myyntimäärä vuokrattua neliömetriä kohti kasvoi edellisvuodesta. Kauppakeskusten vuosimyynti 4,2 miljardia euroa kasvua 13 % edellisvuoteen Kauppakeskusten kokonaismyynti oli noin 4,2 miljardia euroa vuonna Kasvua edelliseen vuoteen on noin 13 %. Kauppakeskusmarkkina kasvoi vuonna 2007 kuudella uudella kauppakeskuksella. Kokonaismyynnin kasvu selittyy sekä kauppakeskusmarkkinan yksikkökasvulla että kauppakeskusten keskimääräisen myyntitehokkuuden kasvulla. Näiden taustalla on yksityisen kulutuksen kasvu ja ostokäyttäytymisen muutos. Kauppakeskuksia Suomessa on 58 kpl ja niiden yhteenlaskettu kävijämäärä vuonna 2007 oli noin 267 miljoonaa asiakasta (6 % lisäys vuoteen 2006) ja myynti noin 4,2 miljardia euroa (13 % lisäys vuoteen 2006). Vähittäiskaupan myynti oli noin 34 miljardia euroa vuonna 2007 ja siinä vuosikasvua Tilastokeskuksen mukaan 7 %. Kauppakeskusten kokonaismyyntimäärään ei ole laskettu mukaan ostoskeskusten, kauppakeskusten ulkopuolella sijaitsevien hypermarketien, tavaratalojen eikä retail parkien myyntejä. Suomessa on 133 hypermarketia, joiden yhteenlaskettu vuosimyynti 2007 oli 3,15 miljardia euroa. Kaupallisten keskusten osuus vähittäiskaupasta on merkittävä. Kauppakeskusten myynnin kasvu oli vuonna 2007 vähittäiskaupan kokonaiskasvua suurempaa. Kauppakeskuksissa toimitaan tehokkaasti vuosittainen myyntimäärän kasvu oli myyntipinta-alan kasvua suurempi vuonna 2007 Esitteessä mainittujen kauppakeskusten vuokrattava liikepinta-ala oli vuonna 2007 yhteensä noin 1,12 miljoonaa neliömetriä. Pinta-alaan suhteutettu myynnin arvo oli keskiarvolukuna euroa neliömetriä kohti vuodessa. Edellisvuoteen verrattuna jokaista vuokrattua neliömetriä kohti myytiin noin sadalla eurolla edellisvuotta enemmän. Kahdenkymmenen suurimman kauppakeskuksen liikepinta-alaan suhteutettu myyntimäärä oli keskiarvolukuna noin euroa neliömetriä kohti. Myyntitehokkuuden kasvu kahdessakymmenessä suurimmassa keskuksessa oli kaikkien keskusten keskiarvoa suurempi. Kauppakeskukset tarjoavat tehokkaan toimintaympäristön kaupalle ja palveluliiketoiminnalle. Kauppakeskukset kilpailukykyisiä sijoituskohteita Kauppakeskusten myyntipinta-alasta kolmannes ulkomaalaisomistuksessa Kauppakeskukset ovat viime vuosina olleet kiinnostava sijoituskohde sekä kotimaisten että kansainvälisten kiinteistösijoittajien näkökulmasta. Myös vuonna 2007 kauppakeskusten tuotto oli erittäin kilpailukykyinen. KTI Kiinteistöindeksin mukaan kauppakeskusten kokonaistuotto vuonna 2007 oli 18,4 % (nettotuottoaste 6,2 % ja arvonmuutostuotto 11,5 %) ylittäen selvästi kaikkien tilatyyppien keskimääräisen kokonaistuoton. Myös tilakysyntä kauppakeskuksissa on jatkunut vahvana. Kauppakeskusten kiinnostavuutta kansainvälisten sijoittajien keskuudessa osoittaa se, että kauppakeskusten myyntipinta-alasta kolmannes on tällä hetkellä ulkomaalaisomistuksessa. Kauppakeskukset 2008 on tietopaketti suomalaisesta kauppakeskustoimialasta Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kokoama esite on vuosittain julkaistava tiivistetty tietopaketti merkittävimmistä suomalaisista kauppakeskuksista kaikille alasta kiinnostuneille. Esite sisältää myös yhdistyksen vahvistamat kaupallisten keskusten määritelmät. Kauppakeskus-määritelmän mukaiset kriteerit täyttäviä keskuksia esitteessämme on 58 kpl. Mukana on lisäksi myös 12 ominaisuuksiltaan kauppakeskusmaista liikekeskusta. Lisäksi esitteen lopussa on luettelona 40 ostoskeskusta ja 133 hypermarkettia. Esitteen tiedot on kerätty helmikuun 2008 aikana. Olemme pyrkineet jatkuvasti kehittämään esitteen sisältöä tarkemmaksi ja koko toimialan osalta vertailukelpoisemmaksi. Tavoitteenamme on alan avoimuuden ja tiedon lisääminen niin sijoittajien, asiakkaiden kuin kauppiaidenkin keskuudessa. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta tarjoaa palvelutehokkuutta laajasti ja monipuolisesti asiakkaille, vähittäiskaupalle, palveluliiketoiminnalle, koko yhdyskunnalle. Asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti hengittävä kauppakeskusliiketoiminta on yhdyskunnan sykkivä sydän! Helsingissä ry Juha Tiuraniemi, toiminnanjohtaja ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppa, palvelut, alan konsultit ja kauppakeskusjohto kohtaavat. Järjestön jäseninä ovat maan merkittävimmät kauppakeskukset ja kauppakeskusomistajat. Yhdistykseen kuuluu 97 jäsenyritystä. Kauppakeskusyhdistys tarjoaa alan toimijoille yhteistyöfoorumin tavoitteenaan kehittyvä, tuottava ja palvelukykyinen kauppakeskusliiketoiminta. Toiminnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ottamaan yhteyttä Kauppakeskusyhdistykseen ja hakemaan sen jäseneksi kehittämään toimialaa. ry Annankatu 24, Helsinki puhelin: , fax: gsm: Copyright 2006 ry. Esite on laadittu toimialan yleistä esittelyä 2 varten. Kauppakeskusyhdistys tai esitteessä mainitut tahot eivät vastaa tietojen mahdollisista virheistä tai niistä tietoja käyttävälle aiheutuneista vahingoista. 3

3 Introduction Successful and developing shopping center business operations the beating heart of a community! Shopping centers have an essential role as convenient and enjoyable service clusters in communities. Shopping centers ability to serve customers different needs was shown in growing sales figures and numbers of visitors in 2007, just like in previous years. Sales efficiency, i.e. sales per rented square meter, increased from the previous year. Shopping center annual sales totalled 4.2 billion euros 13% growth compared to the previous year The total volume of sales in shopping centers amounted to about 4.2 billion euros in This represents an increase of around 13% from the previous year. The shopping center market grew with six new shopping centers in The growth in the total sales volume is due both to the unit growth of the shopping center market and to the improved average sales efficiency of shopping centers. The underlying reasons for these developments include the growth in private consumption and changing shopping behavior. There are 58 shopping centers in Finland, and in 2007 they had approximately 267 million visitors (a 6% increase compared to 2006), and their sales totalled 4.2 billion euros (a 13% increase compared to 2006). Total retail sales were 34 billion euros in 2007, and according to Statistics Finland that included a 7% increase compared to the previous year. The total sales volume of shopping centers does not include sales in retail centers, hypermarkets located outside shopping centers, department stores or retail parks. There are 133 hypermarkets in Finland, which recorded total annual sales of 3.15 billion euros in Shopping centers have a significant share in retail sales. In 2007, the sales volumes in shopping centers grew more quickly than retail sales as a whole. Shopping Centers Make Efficient Operating Environments the Annual Increase in Sales Volumes Was Larger than the Growth in Sales Area in 2007 In 2007, the surface area of the stores operating in the shopping centers listed in our brochure totaled around 1.12 million square meters. The relationship between sales volumes and surface area in these shopping centers is around 3,760 euros per square meter on average. Compared to 2006, sales per rented square meter increased by approximately one hundred euros. The average relationship between sales volumes and surface area in the twenty shopping centers with the largest surface area was approximately 3,860 euros per square meter. The increase in sales efficiency of the twenty largest centers was greater than the average for all the centers as a whole. Shopping centers make an efficient operating environment for retail and the service sector. Shopping Centers Make Competitive Investments A Third of the Surface Area in Shopping Centers is in Foreign Ownership In recent years, shopping centers have become a popular investment both with Finnish and foreign property investors. Shopping centers continued to demonstrate very competitive profitability in According to the property index of the Finnish Institute for Real Estate Economics (KTI), the total profitability of shopping centers amounted to 18.4% in 2007 (net yield rate 6.2% and returns due to changes in value 11.5%), clearly exceeding the average total returns from all types of premises taken as a whole. Demand for premises in shopping centers has also remained high. The popularity of shopping centers with global investors is evidenced by the fact that a third of the total surface area in Finnish shopping centers is currently in foreign ownership. Shopping Centers 2008 Finnish Shopping Centers in a Nutshell Every year, the Finnish Council of Shopping Centers compiles a brochure that briefly summarizes the key information relating to the most notable Finnish shopping centers for those interested in the sector. The brochure also includes a list of definitions that the council uses for different kinds of retail centers. Finland has 58 centers that fulfill the criteria listed in the definition of a shopping center. The category also includes 12 commercial centers with characteristics similar to those of shopping centers. At the end of the brochure, there is also a list of 40 retail centers and 133 hypermarkets. The information in the brochure was compiled in February We try to continuously develop the brochure to make it more detailed and more useful as a guideline for comparison within the entire sector. Our goal is to increase the transparency of the industry and awareness amongst investors, consumers and retailers alike. Successful and developing shopping center operations provide service efficiency in a comprehensive and diversified manner to customers, the retail trade, the service sector and the whole community. Shopping centers that evolve in line with customers changing needs are the beating heart of the community. Helsinki, March 19 th, 2008 Finnish Council of Shopping Centers Juha Tiuraniemi, Managing Director The Finnish Council of Shopping Centers is an industrial association of Finnish shopping and retail centers. It represents the interests of commercial property investors, retailers, service providers, business experts and shopping center management. The council s members include all of the most notable shopping centers in Finland and their owners. In total, the council has 90 member organizations. The Finnish Council of Shopping Centers is a forum where the different organizations operating in the sector can work together to promote the development of shopping centers, to make business profitable and to improve customer service. The Council s vision is to achieve successful and developing shopping center operations which are the beating heart of the community. Interested parties are invited to contact the council and join us in our quest to ensure a bright future for the sector. Finnish Council of Shopping Centers Annankatu 24, Helsinki, Finland Telephone: , Fax: +358 (0) Mobile:

4 Sisällysluettelo Contents 2 Johdanto 4 Introduction 6 Sisällysluettelo 8 Luettelo kauppakeskuksista kunnittain 7 Contents 8 Shopping centers in city orders Suurinta kauppakeskusta Taulukko ja kartta Largest shopping centers Chart and map 12 Pääkaupunkiseudun 20 suurinta kauppakeskusta Taulukko ja kartta Largest shopping centers in Helsinki metropolitan area Chart and map 14 Kauppakeskukset 14 Shopping centers 84 Ostoskeskukset 84 Strip centers 86 Hypermarketit 89 Kaupallisten keskusten määritelmät 92 Yhteenvetotaulukko 93 Definitions of retail centers 96 Chart as a summary 97 Index 97 Aakkosellinen luettelo 7

5 Kauppakeskukset kunnittain Shopping centers in city orders Espoo 14 Espoontori 15 Heikintori 16 Iso Omena 17 Galleria Leppävaara 18 Lippulaiva 19 Sello 20 Merituuli* 33 Malmintori 34 Megahertsi 35 Ogeli 36 Ruoholahti Hollola 37 Kompassi Hämeenlinna 38 Tavastila* Kempele 45 Zeppelin Kerava 46 Aleksintori Kokkola 47 Chydenia 48 Kallentori Lahti 55 Syke 56 Trio Lappeenranta 57 Galleria 58 IsoKristiina Lempäälä 59 Ideapark Pori 65 IsoKarhu Porvoo 66 Lundi* Raisio 67 Kauppakeskus Mylly Tampere 74 Duo 75 Koskikeskus 76 Tullintori Turku 77 Hansa Vaasa 78 Rewell Center Hamina 21 Itäväylä Joensuu 39 Iso Myy Kotka 49 Pasaati Lohja 60 Lohjantähti Riihimäki 68 Elektroni Valkeakoski 79 Koskikara Helsinki 22 Arabia 23 Forum 24 City-Center* 25 Columbus 26 Itäkeskus 27 Kaivopiha 28 Kamppi 29 Kluuvi 30 Kämp Galleria 31 Lanterna* Jyväskylä 40 Forum 41 Jyväskeskus 42 Palokan Kotikeskus* 43 Torikeskus Jämsä 44 Forum* Kouvola 50 Valtari Kuopio 51 Aapeli 52 H-talo* 53 Minna Kyyjärvi 54 Kyyjärvenpaletti Mikkeli 61 Pusankulma* Oulu 62 Galleria* Oulunsalo 63 Kapteeni* Pirkkala Rovaniemi 69 Revontuli 70 Sampokeskus Salo 71 Linjuri 72 Plaza Seinäjoki 73 Torikeskus Vantaa 80 Isomyyri 81 Jumbo 82 Myyrmanni 83 Tikkuri 32 Malmin Nova 64 Retail Park Veska* * Kauppakeskustyyppiset liikekeskukset, jotka eivät täytä kaikilta osin kauppakeskuksen määritelmää. Kts. kaupallisten keskusten määritelmät s

6 20 suurinta kauppakeskusta Suomessa 20 Largest shopping centers in Finland Kävijämäärät ja myynti Visitors and sales Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepinta-ala (m 2 ) Leasable retail area (m 2 ) Vuokrattava kokonaispinta-ala (m 2 )* Gross leasable area GLA (m 2 )* Kävijämäärä vuodessa (M, vuosi 2007) Visitors (M, year 2007) Myynti vuodessa (M, vuosi 2007) Sales per year (M, year 2007) 1 Itäkeskus HELSINKI ,0 454,0 2 Sello ESPOO ,8 322,0 3 Ideapark LEMPÄÄLÄ ,1 250,0 4 Jumbo VANTAA ,0 394,0 5 Iso Omena ESPOO ,4 212,2 6 Kauppakeskus Mylly RAISIO ,6 167,0 7 Hansa TURKU ,5 207,0 8 Kamppi HELSINKI ,5 190,0 9 Myyrmanni VANTAA ,9 157,2 10 City Forum HELSINKI ,5 155,0 11 Trio LAHTI ,2 61,8 12 Pasaati KOTKA ,5 64,0 13 Koskikeskus TAMPERE ,7 119,5 14 Ruoholahti HELSINKI ,2 171,8 15 Zeppelin KEMPELE ,5 91,0 16 Malmin Nova HELSINKI ,2 82,0 17 Jyväskylän Forum JYVÄSKYLÄ ,5 64,5 18 Columbus HELSINKI ,5 92,8 19 Rewell Center VAASA ,0 52,0 20 Malmintori HELSINKI ,0 ** 60,0** , , * Vuokrattava kokonaisala sisältää myös toimistot, aputilat, varastot ja muut vuokrattavat tilat * Gross leasable area includes also office premises, storerooms and other leased premises ** Kävijä- ja myyntimäärät vuodelta 2006 ** Visitor and sales volymes year 2006 ry - Finnish Council of Shopping Centers

7 Pääkaupunkiseudun 20 suurinta kauppakeskusta / 20 largest shopping centers in Helsinki metropolitan area Kävijämäärät ja myynti Visitors and sales Nro Kauppakeskus Shopping Center Paikkakunta Municipality Vuokrattava liikepinta-ala (m 2 ) Vuokrattava kokonaispintaala (m 2 )* Leasable retail Gross leasable area (m 2 ) Kävijämäärä vuodessa (M, vuosi 2007) Visitors area GLA (m 2 )* (M, year 2007) Myynti vuodessa (M, vuosi 2007) Sales (M, year 2007) TUUSULA KERAVA 1 Itäkeskus HELSINKI ,0 454,0 2 Sello ESPOO ,8 322,0 3 Jumbo VANTAA ,0 394,0 SIPOO SIBBO 4 Iso Omena ESPOO ,4 212,2 5 Kamppi HELSINKI ,5 190,0 VANTAA VANDA 6 Myyrmanni VANTAA ,9 157,2 7 City Forum HELSINKI ,5 155,0 8 Ruoholahti HELSINKI ,2 171,8 9 Malmin Nova HELSINKI ,2 82,0 10 Columbus HELSINKI ,5 92,8 11 Malmintori HELSINKI ,0** 60,0** 12 Lippulaiva ESPOO ,6 65,7 ESPOO ESBO Arabia HELSINKI ,4 44,5 14 Kämp Galleria HELSINKI ,7 60,0 15 Isomyyri VANTAA ,5 32,9 16 Espoontori ESPOO ,2 31,1 17 Tikkuri VANTAA ,7 29,2 18 Kluuvi HELSINKI ,1 25,4 19 Heikintori ESPOO ,2 27,0 20 Megahertsi HELSINKI ,5 ** 22,0** HELSINKI HELSINGFORS , ,0 * Vuokrattava kokonaisala sisältää myös toimistot, aputilat, varastot ja muut vuokrattavat tilat * Gross leasable area includes also office premises, storerooms and other leased premises ** Kävijä- ja myyntimäärät vuodelta 2006 ** Visitor and sales volymes year 2006 ry - Finnish Council of Shopping Centers

8 Espoontori Heikintori Espoontori on Espoon keskuksessa, rautatieaseman ja virastokeskuksen yhteydessä sijaitseva monipuolinen kauppakeskus. Hyvien liikenneyhteyksien ja yli 450 ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta Espoontorille on nopea ja kätevä tulla sekä henkilöautolla, linja-autolla että junalla. K-Supermarket Kulinaari, Ravintola Kruunu, Tarjoustalo, Tiimari, Hesburger Suomen ensimmäinen kauppakeskus Heikintori sijaitsee Espoon kaupallisen ja kulttuurin keskuksen Tapiolan keskustan kävelyalueella. Heikintori on vilkas kohtauspaikka, jonka tunnuspiirteinä ovat erikoisliikkeet, Alko, sekä monipuoliset kahvila- ja ravintolapalvelut. KappAhl, Aleksi 13, Alko 1987 / ,2 31, ,2 27 Espoontori Koy, Citycon Oyj 67,00% Citycon Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Citycon Oyj 65,00 % Citycon Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kamreerintie 3, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Kauppamiehentie 1, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 15

9 Iso Omena Galleria Leppävaara Iso Omena on viihtyisä kauppakeskus Espoon Matinkylässä. Keskuksessa on yli 115 muodin, sisustuksen, vapaa-ajan ja hyvän olon erikoisliikettä sekä täyden palvelun päivittäistavaramarketit. Isossa Omenassa on myös monipuolinen ravintomaailma, elokuvateatteri ja kuntosali ja keskuksen kattava palvelutarjonta antaa mahdollisuuden myös rauhallisiin hetkiin omassa kappelissa tai kirjastossa. Isoon Omenaan on helppo tulla kauempaakin ja keskus tarjoaa asiakkailleen 2200 ilmaista pysäköintipaikkaa. Kauppakeskus Gallerialle on rakennnetu uusi konsepti ja elinkaari hyvinvointikeskuksena ja lähipalvelujen keskuksena. Sen liikeidea täydentää Leppävaaran palvelujen kokonaistarjontaa. K-citymarket, Prisma K-Supermarket Leppävaara, Finnbody, Footlight ,4 212, Citycon Oyj 60,00 %, GIC Real Estate 40,00 % Citycon Oyj Työväen opintorahasto 100,00 % Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services , Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services 1 322, Piispansilta 11, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Konstaapelinkatu 4, ESPOO Yhteyshenkilö: Pertti Myllymäki, Puhelin: , 16 Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 17

10 Lippulaiva Sello Lippulaiva on viihtyisä kauppakeskus Espoonlahdessa, Länsiväylän tuntumassa. Lippulaiva tarjoaa kattavan valikoiman sekä peruspalveluja että asiantuntevia erikoisliikkeita. Hyvien kulkuyhteyksien sekä yli 700 ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta Lipppulaivassa on helppo ja nopea asioida. Lippulaivalla on keskeinen rooli Espoonlahden kehittämisessä nykyistä viihtyisämmäksi, palvelevammaksi ja monipuolisemmaksi keskukseksi. Kauppakeskus Sello Espoon Leppävaarassa on nykyaikainen ja viihtyisä kaupan ja palvelujen keskus. Sello kasvoi pohjoismaiden toiseksi suurimmaksi kauppakeskukseksi, kun sen toinen vaihe valmistui syksyllä 2005! K-Supermarket Seilori, Anttila, Lindex, Seppälä, Top-Sport Prisma, K-citymarket, Anttila, Halonen 1993 / ,6 65, / ,8 322 Citycon Oyj 100,00 % Citycon Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kuntien Eläkevakuutus 49,00 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera 25,50 %, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia 25,50 % Realprojekti Oy Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Espoonlahdenkatu 4, ESPOO Yhteyshenkilö: aluejohtaja Jukka Vakula, Puhelin: , Faksi: Leppävaarankatu 3-9, ESPOO Yhteyshenkilö: Matti Karlsson 18 Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Espoo 19

11 Merituuli Itäväylä Haminan suurin ja kattavin kauppakeskus E 18 varrella. Yli 30 yrityksen palvelut saatavillasi saman katon alla. Kodin Ykkönen, Musta Pörssi, Volkswagen Center, Intersport, K-Rauta 1970 / * vuosi 2006 * Year 2006 Keskon eläkekassa 100,00 % Valintatalo, Oy Rakennuspartio, St1 / Itäväylän Bensis, Veneliike, Mopo ja mp-tarvikeliike, Kotkan Työterveys Oy, Kaakon Hammaslääkärikeskus, Eläinklinikka Mar-Vet, Itäväylän Apteekki, Musti ja Mirri Oy Rakennuspartio / Kauppakeskus Itäväylä Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Isonniitynkuja 2, ESPOO Yhteyshenkilö: Olli Niinisalo Puhelin: , Faksi: , Helsingintie 1 A, HAMINA Yhteyshenkilö: Juha Klami, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Espoo Kauppakeskukset Hamina 21

12 Arabia Forum Arabia on Arabianrannan ja ympäröivien kaupunginosien paikalliskeskus. S-Market, K-Supermarket Arabia, Alko, Apteekki, Tarjoustalo, Seppälä, Dressmann Stadium, Seppälä, H&M, KappAhl, S-Market ,4 44, ,5 155 Tapiola-ryhmä 100,00 % Aberdeen Property Investors Finland Oy Föreningen Konstsamfundet r.f. n. 65% Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Hämeentie , Helsinki Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Kalle Jokela, Puhelin: , Faksi: Mannerheimintie 20 A, HELSINKI Yhteyshenkilö: Jan-Henrik von Hertzen, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 23

13 City-Center Columbus City-Center on liike- ja toimistokeskus Helsingin sydämessä Rautatiasemaa vastapäätä. City-Center on Spondan kehityskohde, josta kehitetään lähivuosina valovoimainen kauppa- ja toimistokeskus sekä kaupunkielämän keskusasema. Keskuksen muutos- ja rakennustyöt ovat käynnistyneet vuoden 2006 aikana ja asteittain toteutettavien töiden arvioitu valmistumisaika on vuonna City-Center toimii ja on auki asiakkaille koko muutostyövaiheen ajan. Anttila TopTen, Gina Tricot, Sampo Pankki, Ravintola Omenapuu, Ravintola Sports Academy Sponda Oyj 100,00 % Sponda Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services / , Uudistunut ja laajentunut kauppakeskus Columbus on merkittävä paikalliskeskus Vuosaaressa. Columbuksessa on monipuolinen palvelutarjonta ja keskuksella on hyvä saavutettavuus. Hyvien liikenneyhteyksien ja n. 900 ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta Columbukseen on helppo tulla sekä henkilöautolla, metrolla, että linja-autolla. K-citymarket, S-Market, Alko, Apteekki Citycon Oyj 100,00 % Citycon Oyj Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services / ,5 92, Sponda Oyj, PL 940, HELSINKI Yhteyshenkilö: Olli Lehtoaro, Puhelin: , Faksi: Vuotie 45, HELSINKI Yhteyshenkilö: Pirjo Aalto, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 25

14 Itäkeskus Kaivopiha Pohjoismaiden suurin kauppakeskus sijaitsee kehä I:n ja Itäväylän risteyskohdassa. Saman katon alla on yli 300 kaupan ja palvelualojen liikettä. Hyvien liikenneyhteyksien ja ilmaisen pysäköintipaikan ansiosta monipuoliseen Itäkeskukseen on helppo tulla henkilöautolla, metrolla, linja-autolla tai taksillla. Kaivopihan kiinteistö sijaitsee houkuttelevalla paikalla: kauppapaikka keskellä vilkkainta Helsinkiä ja työpaikka loistavien liikenneyhteyksien päässä. Stockmann, K-citymarket, Anttila + K-Supermarket, Halonen, H&M Wereldhave Finland, Kesko, Helsingin kaupunki Suomalainen Kirjakauppa, HOK-Elanto liiketoiminta, (mm. Vanhan Kellari, Zetor, Virgin Oil), Yliopiston Apteekki, Finnair / Suomen Matkatoimisto Aurinkomatkat Helsingin yliopiston ylioppilaskunta / HYY Yhtymä 100,00 % , Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services , , Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services , Itäkatu 1 B, HELSINKI Yhteyshenkilö: Irja Hanelius, Puhelin: Kaivokatu 10, Mannerheimintie 5, HELSINKI Yhteyshenkilö: Yrjö Herva, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 27

15 Kamppi Kluuvi Helsingin keskustan suurin kauppakeskus Kamppi tarjoaa muotia, sisustusta, palveluita ja ravintoloita. Yli 160 liikettä ja ravintolaa tekevät Kampista monipuolisen ja haluttavan kauppakeskuksen. Kamppiin pääset helposti sisälle asti kävellen, bussilla, metrolla tai autolla. Bestseller -ketju (Vero Moda, Jack & Jones, Only), Esprit, Marimekko, Hemtex, K-Supermarket, Clas Ohlson Protego EFM Suomi Oy ,5 n.190 Kluuvi on cityihmisen ostos- ja tapaamispaikka, jonne tullaan myös viettämään aikaa ja nauttimaan kahviloiden ja ravintoloiden herkullisesta tarjonnasta. Halonen, McDonald s, Indiska, Belge, Chico s, Seppälä ING Real Estate 100,00 % Aberdeen Property Investors Finland Oy ,1 25, Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Urho Kekkosen katu 1, HELSINKI Yhteyshenkilö: Tuomas Sahi, Puhelin: Aleksanterinkatu 9, HELSINKI Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Matti Kivilä, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 29

16 Kämp Galleria Lanterna Kämp Galleria on muodin, sisustuksen, viihde-elektroniikan ja lahjatavaroiden merkkituotteisiin keskittynyt korttelinkokoinen kauppakeskus. Marimekko, H&M, Strindberg 1999 / ,7 60 **autopaikat P-Kluuvi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 100,00 % Lifestyle Resources Ltd Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Lanterna on Suomen ensimmäinen ja samalla suurin kauppakeskus joka on erikoistunut rakentamiseen ja sisustamiseen. Lanternasta löydät saman katon alta lähes kaikki Suomen suurimmat huonekaluketjut, sisustusliikkeitä, kodinelektroniikkaa sekä suuren K-Raudan. Lanterna sijaitsee aivan Itäkeskuksen tuntumassa. K-Rauta, Sotka, Asko, Suomi-Soffa, Lukkovarikko, Indig Living, Lundia, Hesburger ja Sisustusliike Rimaldo, Tasokalusteet&Toivematto, Masku, Markantalo, Vepsäläinen Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola 50,00 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola 50,00 % Promomarketing Oy Jouko Haapoja Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kluuvikatu 4, HELSINKI Yhteyshenkilö: Nora Immonen, Puhelin: , Varikkotie 2, HELSINKI 30 Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 31

17 Malmin Nova Malmintori Kauppakeskus Malmin Nova sijaitsee Koillis- Helsingin sydämessä. Malmin Novaan on erityisen helppo tulla sekä julkisilla kulkuvälineillä että omalla autolla. Saman katon alla on lähes 40 yrityksen kokonaisuus muotia, kodintavaroita, ravintoloita sekä K-citymarketin valikoimat. K-citymarket, Tarjoustalo, KappAhl, Yliopiston Apteekki, Alko Malmintorin kauppakeskus sijaitsee Pohjois-Helsingissä Ylä-Malmilla. Malmintorin kautta kuljetaan Malmin asemalle sekä Ala-Malmin puolelle yhdyssiltaa pitkin. Malmintorilla on sekä päivittäis- että erikoistavaraliikkeitä sekä toimistotiloja, mm. työvoimatoimisto. Prisma, Lidl, OKO, Nordea, Seppälä, Hesburger Cordea Savills, Kesko Oyj 1987 / 2000 / , * vuosi 2006 * Year 2006 HOK-Elanto 47,99 % Newsec Oy Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kiinteistöhallinta SKH Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Malminkaari 13-19, HELSINKI Yhteyshenkilö: Tiina Niskanen, Puhelin: , Faksi: Malmin kauppatie 18, HELSINKI Yhteyshenkilö: Teija Selovuo, Puhelin: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 33

18 Megahertsi Ogeli Kauppakeskus Megahertsi on viihtyisä kaupan ja palveluiden paikalliskeskus Herttoniemessä. Ankkureina keskuksessa ovat Valintatalo, Alko ja S.A.T.S Kuntokeskus. Monipuolinen, keskeisellä paikalla Helsingin Oulunkylässä sijaitseva, toimisto- ja kauppakeskus. Kaupallinen toiminta keskittyy pääosin korkean, lasikatteisen galleriakäytävän varrelle. Asiakkaille lämmin autohalli. Valintatalo, Alko, S.A.T.S. Kuntokeskus Alepa, Oulunkylän Apteekki, Tiimari, Pikkufantti * vuosi 2006 * Year , ING Real Estate 100,00 % Aberdeen Property Investors Finland Oy Helsingin Osuuskauppa Elanto 7,89 %, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 10,50 %, Suomen Partiolaiset ry 9,78 %, AON Finland Oy 10,04 %, PG Finnish Retail II Oy 11,58 % Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Insinöörinkatu 2, HELSINKI Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Matti Kivilä, Puhelin: , Faksi: Kylänvanhimmantie 29, HELSINKI Yhteyshenkilö: Kaisaniemen Konsultit Oy, Pauli Nurmi, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Helsinki 35

19 Ruoholahti Suomen Kauppakeskusyhdistys Kompassi Keväällä 2002 avattu Kauppakeskus Ruoholahti on vuokrattavalta pinta-alaltaan noin m². Suurten vetäjäyritysten, K-Citymarket, K-Rauta, Verkkokauppa.com ja Alko, lisäksi kauppakeskuksessa on noin 20 vähittäiskauppa-, palvelu- ja ravintola-alan yritystä. Kauppakeskus on rakennuksessa, joka saneerattiin Aiemmin rakennuksessa toimivat Alkon varastointi ja pullotustilat. K-citymarket, K-Rauta, Verkkokauppa.com Kompassi on Salpakankaalla keskeisellä paikalla sijaitseva pieni kauppakeskus. Ankkureina keskuksessa ovat K-Supermarket, Päijät-Hämeen Osuuspankki, muita merkittäviä liikkeitä ovat Tiimari ja Seppälä. K-Supermarket, Päijät-Hämeen Osuuspankki ,2 171, ,6 Sponda Oyj 100,00 % Realprojekti Oy Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Rockspring 100,00 % Aberdeen Property Investors Finland Oy Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services Itämerenkatu 21, HELSINKI Kansankatu 8, HOLLOLA Yhteyshenkilö: Kauppakeskuspäällikkö Matti Kivilä, Puhelin: , Faksi: Kauppakeskukset Helsinki Kauppakeskukset Hollola 37

20 Tavastila Kauppakeskus Tavastila on monipuolinen ja palveleva kauppakeskus Hämeenlinnan keskustassa, aivan moottoritien tuntumassa. Kauppakeskuksessa on yli 20 erikoisliikettä, päivittäistavarakauppa S-Market ja Alko. Iso Myy Joensuun keskustassa keskeisimmällä paikalla oleva muotiin ja erikoistavaraan keskittynyt kauppakeskus. Alko, S-market * vuosi * Year Jenni ja Antti Vihuri Säätiö 100,00 % Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services H&M, Stockmann Beayty, Marimekko, Aleksi 13, Suomalainen kirjakauppa, Kicks, Lindex, Vero Moda 2007 yli 200 yli 200 P-K:n Arvopaperi Oy, Yrjö Laakkonen Oy, Pielisensuun Teollisuushallit Oy, Katajan Yleisurheilun Tukisäätiö Kauppakeskus Iso Myy Oy n. 20 n. 8 n. 3 n. 2 n. 10 n. 24 Kaupalliset ja julkiset palvelut Commercial and public services 0 n. 6 n Eteläkatu 14, Hämeenlinna Yhteyshenkilö: Arja Weeraratne, Puhelin: Siltakatu 10 Yhteyshenkilö: Risto Ore, Kauppakeskuspäällikkö: Seppo Pusa 38 Kauppakeskukset Hämeenlinna Kauppakeskukset Joensuu 39

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry. Kauppakeskukset

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry. Kauppakeskukset Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Kauppakeskukset Johdanto KAUPPAKESKUKSISTA MONIPUOLISIA PALVELUJA Kauppakeskusten merkitys on lisääntynyt suomalaisessa vähittäiskaupassa. Kauppakeskusten lukumäärä ja koko

Lisätiedot

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers 2007 Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers ry Finnish Council of Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Johdanto Kauppakeskukset tehokkaita palveluympäristöjä - myynti- ja kävijämäärät voimakkaassa

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Citycon on monipuolinen kauppakeskusosaaja CITYCON on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja kehittäjä. Menestyvät ja kilpailukykyiset kauppakeskuksemme tarjoavat vuokralaisille

Lisätiedot

Finnish Shopping Centers

Finnish Shopping Centers Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Johdanto Kauppakeskusten monipuolisuus ja palvelukyky menestystekijöinä

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Kauppakeskukset 2006. Finnish Shopping Centers Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Kauppakeskukset 2006 Finnish Shopping Centers Johdanto KAUPPAKESKUKSET KASVAVIA PALVELUKESKITTYMIÄ Kuluttajien

Lisätiedot

Citycon Media b ook. Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat!

Citycon Media b ook. Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat! Citycon Media b ook Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat! 1 Mainonnalta vaaditaan nykyisin aivan erityistä tehokkuutta. Ratkaisuja, jotka yllättävät, osuvat ja tavoittavat

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET. Finnish Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers

KAUPPAKESKUKSET. Finnish Shopping Centers. www.kauppakeskusyhdistys.fi. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers KAUPPAKESKUKSET Finnish Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Johdanto Kauppakeskukset pitivät hyvin pintansa vuonna 2009 toimialan

Lisätiedot

Creating success for retailing FI

Creating success for retailing FI Creating success for retailing FI Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppakeskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme

Lisätiedot

Finnish Shopping Centers

Finnish Shopping Centers Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Johdanto Kauppakeskusten kävijämäärät ja myynnit kiihtyivät 5,4 %

Lisätiedot

Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä

Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä Suomi Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme kanssa on tärkeä

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET. Finnish Shopping Centers

KAUPPAKESKUKSET. Finnish Shopping Centers KAUPPAKESKUKSET Finnish Shopping Centers 2011 Johdanto Kauppakeskusten kävijämäärät ja myynnit kiihtyivät 5,4 % kasvuun Kauppakeskuksilla vuosi 2010 meni hyvin. Toimiala kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppakeskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme

Lisätiedot

Kauppakeskusjohtamisen tunnusluvut ja barometrin tulokset

Kauppakeskusjohtamisen tunnusluvut ja barometrin tulokset Kauppakeskusjohtamisen tunnusluvut ja barometrin tulokset Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari Jessica Niemi, KTI Kiinteistötieto Oy Esityksen sisältö Nykytila Tuoreet myynti-ja kävijäindeksit Katse

Lisätiedot

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2012. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2012. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu,. krs. 0000 Helsinki puh. +8 9 77 7, fax +8 9 77 700 Kauppakeskukset Finnish

Lisätiedot

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu 4,. krs. 0000 Helsinki puh. +58 9 4767 57, fax +58 9 4767 5700 Kauppakeskukset

Lisätiedot

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 20.10.2016 Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistys ry PÄÄKAUPUNKISEUTU

Lisätiedot

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Helsinki 9.10.2007 Tervetuloa! Välkommen! Welcome! yhteistyössä / in co-operation with Missio: on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa

Lisätiedot

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2014. Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers Finnish Shopping 2014 Kauppakeskukset

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2014. Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers Finnish Shopping 2014 Kauppakeskukset Succesful and evolving shopping center business the beating heart of community! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Finnish Shopping Centers 0 Kauppakeskukset Suomen

Lisätiedot

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2014. Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers Finnish Shopping 2014 Kauppakeskukset

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2014. Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers Finnish Shopping 2014 Kauppakeskukset Succesful and evolving shopping center business the beating heart of community! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Finnish Shopping Centers 0 Kauppakeskukset Suomen

Lisätiedot

Kauppakeskus Willa Hyvinkään keskustan uudistaminen

Kauppakeskus Willa Hyvinkään keskustan uudistaminen Kauppakeskus Willa Hyvinkään keskustan uudistaminen Kauppakeskus Willan vaikutusalue 2 TAMPERE Ideapark Koskihara Tuulonen Tavastila LAHTI Karisma Asukkaat ja työpaikat ajoaikavyöhykkeillä Willa Atomi

Lisätiedot

Merchant Address City AK-MARKET KUHMO++5/13/7 KAINUUNTIE 87 KUHMO ALEKSI 13 HELSINKI/LFG ALEKSANTERINKATU 13 HELSINKI

Merchant Address City AK-MARKET KUHMO++5/13/7 KAINUUNTIE 87 KUHMO ALEKSI 13 HELSINKI/LFG ALEKSANTERINKATU 13 HELSINKI AK-MARKET KUHMO++5/13/7 KAINUUNTIE 87 KUHMO ALEKSI 13 HELSINKI/LFG ALEKSANTERINKATU 13 HELSINKI ALEKSI 13 JOENSUU/LFG TORIKATU 25 JOENSUU ALEKSI 13 /LFG VALTAKATU 30 ALKO OY IMATRA 1 MANSIKKALA KARHUMÄENKATU

Lisätiedot

Finnish Shopping Centers 2015

Finnish Shopping Centers 2015 Succesful and evolving shopping center business the beating heart of community! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Finnish Shopping Centers 05 Kauppakeskukset Suomen

Lisätiedot

Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy. Marko Juhokas ja Risto Seppo

Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy. Marko Juhokas ja Risto Seppo Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa Citycon omistaa tai johtaa 39 kauppakeskusta

Lisätiedot

Kauppakeskus Myyrmanni: Paluu tulevaisuuteen

Kauppakeskus Myyrmanni: Paluu tulevaisuuteen Kauppakeskus Myyrmanni: Paluu tulevaisuuteen Kilpailukykyä kokonaisvaltaisella kasvojen kohotuksella 20.3.2013 Kauppakeskus Myyrmanni Vantaalla Myyrmannin vaikutusalue Primäärivaikutusalueella 50.000 kuluttajaa,

Lisätiedot

Finnish Shopping Centers 2016

Finnish Shopping Centers 2016 Succesful and evolving shopping center business the beating heart of community! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Finnish Shopping Centers 0 Kauppakeskukset Finnish

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 8.10.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 2014

SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 2014 Muut yksityiset S-ryhmä Stockmann M-ketju Minimani Tokmanni-konserni K-ryhmä Suomen Lähikauppa Oy Lidl SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 20 PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTI 16 705 MILJOONAA EUROA RYHMÄ

Lisätiedot

Финские магазины, принимающие карту Tax Free шоппинга Global Blue

Финские магазины, принимающие карту Tax Free шоппинга Global Blue Финские магазины, принимающие карту Tax Free шоппинга Global Blue Merchant Address City DISAS FISH AHVENKOSKI MARKKINAMÄENTIE 476 Ahvenkoski ALEKSI 13 OY SELLO LEPPÄVAARANKATU 3-9 Espoo ANTTILA SELLO LEPPÄVAARANKATU

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 18.6.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

104 kpl Nimi Osoite BOOKY.FI Väinö Tannerin tie VANTAA BOOKY.FI Iso Omena Piispansilta ESPOO 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY

104 kpl Nimi Osoite BOOKY.FI Väinö Tannerin tie VANTAA BOOKY.FI Iso Omena Piispansilta ESPOO 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY 104 kpl Nimi Osoite BOOKY.FI Väinö Tannerin tie 3 01510 VANTAA BOOKY.FI Iso Omena Piispansilta 11 02230 ESPOO 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 SEINÄJOKI 0094 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Kotipizza Espoo Sello Asemakäytävä Leppävaarankatu 3 9 02600 Espoo 21.4.2014 Pääsiäinen: suljettu SULJETTU

Kotipizza Espoo Sello Asemakäytävä Leppävaarankatu 3 9 02600 Espoo 21.4.2014 Pääsiäinen: suljettu SULJETTU Kotipizzaravintola Kotipizza ravintola Kuljetus Kuljetus Kotipizza ravintola Osoite Postinumero Kaupunki Päivämäärä Syy avautuu sulkeutuu alkaa päättyy Kotipizza Espoo Haukilahti Ukkohauentie 9 02170 Espoo

Lisätiedot

Ekotehokkuus osana ympäristötehokkuutta kauppakeskuksissa

Ekotehokkuus osana ympäristötehokkuutta kauppakeskuksissa Ekotehokkuus osana ympäristötehokkuutta kauppakeskuksissa Kisu Borg Esityksen sisältö Citycon lyhyesti Ekotehokas kauppakeskus Ekotehokkuus ylläpidossa ja kiinteistönhoidossa Ekotehokkuus vuokralaisyhteistyössä

Lisätiedot

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi Kaupan tutkimuspäivä Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen Realprojekti Oy lyhyesti Määritelmä Kauppakeskuskonsepti Yritysvalinnat Case kauppakeskus Skanssi Yhteenveto Realprojektin liikeidea on tuottaa

Lisätiedot

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset toimialakyselyn 18.-24.11.2008 tuloksia Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Suomen Kauppakeskusyhdistys ry ry Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Hopeakaivos Varisto, Vantaa. Uusi helpon asioinnin keskus! Realprojekti Oy. www.realprojekti.fi

Hopeakaivos Varisto, Vantaa. Uusi helpon asioinnin keskus! Realprojekti Oy. www.realprojekti.fi Uusi helpon asioinnin keskus! Hopeakaivos Varisto, Vantaa Realprojekti Oy Korkeavuorenkatu 34 FI-00130 Tel. +358 207 207 500 Fax +358 207 207 540 Business ID 0749176-2 Domicile Helsinki VAT Reg. LKV 5/2011

Lisätiedot

Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskus Hyvinkään sykkivä sydän!

Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskus Hyvinkään sykkivä sydän! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskus Hyvinkään sykkivä sydän! Juha Tiuraniemi Toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Kestävä kauppapaikka? Mihin kauppakeskuksia tarvitaan

Lisätiedot

Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara. Sointu. Sointuvaa tilaa. Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa. www.toimitilat.lahitapiola.fi

Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara. Sointu. Sointuvaa tilaa. Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa. www.toimitilat.lahitapiola.fi Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara Sointuvaa tilaa Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa www.toimitilat.lahitapiola.fi Tavataan Sellon kulmilla Sointu eli entinen Lähivakuutustalo sijaitsee Ratsukadun

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Makuuni Ala-Tikkurila 021. Aamuruskontie 2 00750 HELSINKI Puh. 0444700820. Maksuvälineet: Lajit: Lipunvälitys/Lippupalvelu. Makuuni Pasila 063

Makuuni Ala-Tikkurila 021. Aamuruskontie 2 00750 HELSINKI Puh. 0444700820. Maksuvälineet: Lajit: Lipunvälitys/Lippupalvelu. Makuuni Pasila 063 ESPOO HAMINA Stockmann Tapiola Länsituulentie 5 02100 ESPOO Puh. 091212232, S-Market Hamina, asiakaspalvelupiste Isoympyräkatu 15 49400 HAMINA Puh. 0107635403 Makuuni Ala-Tikkurila 021 Aamuruskontie 2

Lisätiedot

Vuoden Kauppakeskusteko 2016 -Awards. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Vuoden Kauppakeskusteko 2016 -Awards. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Vuoden Kauppakeskusteko 2016 -Awards Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Ohjelma Key note: Food & Beverages -sektori kauppakeskuksissa vertailukohtia ja esimerkkejä maailmalta Mikael Orovaara, CBRE Finland

Lisätiedot

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE. Mediatilaisuus 16.3.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n myynti 4K INVESTILLE Mediatilaisuus Pääjohtaja Mikko Helander Anttila Oy:n osakekanta on myyty 4K INVESTILLE Kauppaan kuuluu: 23 Anttila-tavarataloa Suomessa 8 Kodin1-sisustustavarataloa Suomessa

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 JULKAISUVAPAA 27.3.2013 klo 11.00 LISÄTIEDOT: Maajohtaja Sanna Kotakorpi Sähköposti: sanna.kotakorpi@nielsen.com Puhelin: 09-4300 3239, 050

Lisätiedot

Kaupan 'la on laajin Suomessa toteute4u tutkimus vähi4äiskauppaketjujen kyvystä johtaa asiakaskokemuksia.

Kaupan 'la on laajin Suomessa toteute4u tutkimus vähi4äiskauppaketjujen kyvystä johtaa asiakaskokemuksia. Kaupan 'la on laajin Suomessa toteute4u tutkimus vähi4äiskauppaketjujen kyvystä johtaa asiakaskokemuksia. Kaupan 'la mi/aa vähi/äiskauppojen kyvyn johtaa asiakaskokemuksia arvioimalla seuraavia osa- alueita:

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

HYY Kiinteistöjen toiminta

HYY Kiinteistöjen toiminta 1 HYY Kiinteistöjen toiminta HYY Kiinteistöjen yritystoiminta on pitkäjänteistä kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin sijoittamista sekä niiden kehittämistä ja ylläpitoa. HYY Kiinteistöillä on vakaa asema

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client

This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organisation without prior written approval from Avaus

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Finnish Shopping Centers 2017

Finnish Shopping Centers 2017 Succesful and evolving shopping center business the beating heart of community! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Finnish Shopping Centers 07 Kauppakeskukset Finnish

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Miksi vähittäiskaupan ketjujen laajentuminen tyssää Suomenlahden eteläpuolelle?

Miksi vähittäiskaupan ketjujen laajentuminen tyssää Suomenlahden eteläpuolelle? Miksi vähittäiskaupan ketjujen laajentuminen tyssää Suomenlahden eteläpuolelle? Citycon, Operatiivinen johtaja Harri Holmström Harri Holmström 23.10.2013 Citycon - Creating Success for Retailing Vuonna

Lisätiedot

Parking Operator Area no Taso

Parking Operator Area no Taso Taso / Paketti Light Standard Premium Business Business Plus Taso 1 0.40 0.30 0.10 0.30 0.10 Taso 2 0.55 0.45 0.35 0.50 0.45 Taso 3 0.65 0.55 0.45 0.75 0.55 Taso 4 0.75 0.65 0.55 0.80 0.65 Parking Operator

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA LIITE 9 / LUETTELO VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

Parking Operator Area no Nivå

Parking Operator Area no Nivå Nivå / Paket Light Standard Premium Business Business Plus Nivå 1 0.40 0.30 0.10 0.30 0.10 Nivå 2 0.55 0.45 0.35 0.50 0.45 Nivå 3 0.65 0.55 0.45 0.75 0.55 Nivå 4 0.75 0.65 0.55 0.80 0.65 Parking Operator

Lisätiedot

Kaikki yhden katon alla

Kaikki yhden katon alla Kaikki yhden katon alla Liikekaupunki Ideapark on täysin uudenlainen kaupan keskittymä. Katettu liikekaupunki luo ennennäkemättömät puitteet koko perheen viihtymiselle. Ideaparkissa liikut kaupasta tai

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Kauppakeskuksen turvallisuus. Eeva Kareinen YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013

Kauppakeskuksen turvallisuus. Eeva Kareinen YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013 Kauppakeskuksen turvallisuus YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013 Kauppakeskus Willa Vaikutusalue ja ostovoima Kauppakeskus Willa Sijaitsee Hyvinkään ydinkeskustassa Kauppakeskus sijoittuu kiinteästi aiemmin

Lisätiedot

Liikekeskus ydinkeskustassa

Liikekeskus ydinkeskustassa LAPPEENRANTA Liikekeskus ydinkeskustassa kaupankäynnin keskipisteessä centrelappeenranta.fi Seitsemän kerrosta miljoonia asiakkaita vuodessa kivijalkatilat, myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä

Lisätiedot

The Plaza to be. PILKE ja HEHKU Plaza Business Parkin parhaat toimitilat odottavat sinua. PILKE JA HEHKU kiinteistömme yrityskeskittymässä

The Plaza to be. PILKE ja HEHKU Plaza Business Parkin parhaat toimitilat odottavat sinua. PILKE JA HEHKU kiinteistömme yrityskeskittymässä The Plaza to be. PILKE ja HEHKU Plaza Business Parkin parhaat toimitilat odottavat sinua. PILKE JA HEHKU kiinteistömme yrityskeskittymässä Naapurisi: inspiraatio ja menestys. Toteuta suunnitelmasi Kehittyvä

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba SOITA VAIKKA HETI! 02071 58218 Jesper Lindgren Kiinteistökehitysjohtaja jesper.lindgren@lemminkainen.com elävöittää Lohjan

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

Companyname Adress 1. Tekniset Carlson Joensuu Torikatu 18 80100 Joensuu 0207427354

Companyname Adress 1. Tekniset Carlson Joensuu Torikatu 18 80100 Joensuu 0207427354 Companyname Adress 1 Post code Town Telephone Hirvox Martinsillantie 10 02270 Espoo 0503816910 Hirvox Asiakkaankatu 11 B 00930 Helsinki 0400886163 Hirvox Katsastusmiehentie 1 03130 Hämeenlinna 0443366081

Lisätiedot

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Aurinkoista energiaa Vaasan seudun energiakeskittymä on Pohjoismaiden merkittävin ja työllistää

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

NordPoint Consulting Finland Oy

NordPoint Consulting Finland Oy Kauppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 10 000 000 m2 m 2 KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Kiinteistökohde: Kauppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 10 000 m2

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

107 kpl Nimi Osoite Booky.fi Väinö Tannerin tie Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Seinäjoki Koulukatu Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa

107 kpl Nimi Osoite Booky.fi Väinö Tannerin tie Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Seinäjoki Koulukatu Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa 107 kpl Nimi Osoite Booky.fi Väinö Tannerin tie 3 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Seinäjoki Koulukatu 20 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Alajärvi Kauppakatu 16 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

Future Office by NCC

Future Office by NCC Future Office by NCC Future Office by NCC Tulevaisuuden toimitiloja ei enää mitata neliömetreissä vaan siinä, miten ne tekevät visioista totta, edistävät hyvinvointia ja auttavat kilpailussa parhaista

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus Technopolis Oyj Q3 Katsaus Technopolis-konserni OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ LAPPEENRANTA TAMPERE PIETARI PÄÄKAUPUNKISEUTU erikoistunut teknologiayritysten toimintaympäristöihin Euroopan ainoa alallaan nopea

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015

Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila. Teollisuus & Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015 Yhteenveto Kiinteistöomaisuudesta 30.6.2015 Taloudellinen vuokrausaste 30.6.2015 Yhteensä Toimisto Liiketila Teollisuus & Varasto Muut Toimistokiinteistöt 1. Helsinki 70 pk Malmin postitalo Ala-Malmin

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN SISÄKUULUVUUDESTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN SISÄKUULUVUUDESTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN SISÄKUULUVUUDESTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 MITTAUSPAIKAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI HYVINKÄÄ KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Toimistot. Kaivokatu 8 ja Keskuskatu 6 00100 Helsinki

Toimistot. Kaivokatu 8 ja Keskuskatu 6 00100 Helsinki Kaivokatu 8 ja Keskuskatu 6 00100 Helsinki Sijainti Citycenter sijaitsee kaupungin parhaalla paikalla Kaivokadun ja Keskuskadun kulmassa rautatieasemaa vastapäätä. Kohde on saavutettavissa helposti kaikilla

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot