Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus rakennustarkastajan viran valinnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus rakennustarkastajan viran valinnasta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus rakennustarkastajan viran valinnasta 207/ /2014 YMPLTK 17 Hannu-Pekka Honkanen on jättänyt sähköpostilla saapuneen (sama postitse ) oikaisuvaatimuksen ympäristöjohtaja Jorma Turusen (4 ) tekemästä rakennustarkastajan virkavalinnasta. Honkanen on jättänyt asiallisesti saman oikaisuvaatimuksen, johon on korjattu edellisessä oikaisuvaatimuksessa olleita kirjoitusvirheitä sekä liitetty hänen päivätty hakemuksensa (sama postitse ). Honkanen vaatii, että "Ympäristöjohtaja Jorma Turusen päätös on valittujen kohdalta kumottava lakien ja kuntaliiton ohjeitten vastaisena. Oikaisuvaatimukseni on hyväksyttävä ja valinta tehtävä lakien ja kuntaliiton ohjeitten mukaan. Valinta on tehtävä jäljelle jääneitten peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennustarkastajan virkaan mennessä hakeneiden pätevien, kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden joukosta. Hakijoista ansioituneimmaksi on todettava perustellusti Hannu-Pekka Honkanen ja hänet on nimettävä kuntaliiton ohjeiden mukaisesti ansioituneimpana virkaan. Oikaisuvaatimukseni on viivytyksettä käsiteltävä tarvittaessa ylimääräisenä kiireellisenä asiana. Selänteen rakennustarkastajan virkaan on nimettävä ympäristölautakunnassa muihin hakijoihin verrattuna ylivertaisesti ansioitunein Hannu-Pekka Honkanen. Minut on kutsuttava tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden vuoksi ympäristölautakunnan kokoukseen kuultavaksi ennen oikaisuvaatimuksen käsittelyä selvittämään asia rakennusvalvonnan- ja hallinnon asiantuntijana tässä nimenomaisessa tapauksessa. Olen hyvissä ajoin ilmoittanut haluavani pätevänä rakennustarkastajana tehdä heti vt. rakennustarkastajan virkaa. Käsitykseni mukaan em. viran edellytykseni ovat olemassa edelleen ja intressit molemmin puolisia". Honkanen on toimittanut sähköpostilla (lähetetty klo 18:58) seuraavan lisäyksen edellä mainittuun oikaisuvaatimukseen. "Minua on syrjitty ja syrjäytetty rakennustarkastajan viran haastattelusta ainoana henkilönä hakijoista ammatiltani rakennustarkastaja. Näin ollen minun pätevyyteni osoittavat todistukset ja muut todistukset, jotka yhdistettynä MRA 108 :n kelpoisuuteen MRA 4 3 mom estämättä (lakitasoista tekstiä) antavat minulle ylivertaisen ansioituneisuuden Selänteen rakennustarkastajan virkaan muihin hakijoihin nähden. Hakuilmoituksessa sanotaan: "Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä." -Näin ympäristöjohtaja on estänyt minulta tilaisuuden esittää edellä ylivertaiset todistukseni ja ansioituneisuuteni haastattelun yhteydessä. -MINUA EI OLE HAASTATELTU, EIKÄ OLE TOISTAISEKSI VALITTU tai nimetty Selänteen rakennustarkastajaksi.

2 Olen lähettänyt oikaisuvaatimukseni sähköpostin lisäksi myös kirjeitse, jossa hakemukseni ja CV, johon liittyen muutamia todistuksia, joista liite, jotka jo sinäänsä riittävät ohittamaan pitkän kokemuksen omaavana rakennustarkastajana, MRA 108 :n pätevyyteni nojalla, yhdistettynä kokemukseni, rakennustarkastajan täsmä- ja täydennyskoulutukseeni muut hakijat kirkaasti. Oikaisuvaatimukseni on hyväksyttävä viivytyksettä". Honkanen toimitti sähköpostilla klo 7:53 samansisältöisen oikaisuvaatimuksen ja hakemuksen. Sähköpostiviestissä hän vaati päästä kuultavaksi ympäristölautakunnan kokoukseen Viestissään hän esittää seuraavaa: "Minut on erityistä syytä kuulla ympäristölautakunnan kokouksessa, jotta saan hakijana, ammatiltani rakennustarkastajana ja rakennusvalvonnan asiantuntijana asianmukaisen kohtelun". Honkasen oikaisuvaatimukset sekä hänen hakemuksensa ovat liitteenä. Ehdotus: Ympäristöjohtaja: Ympäristölautakunta hylkää Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimuksen seuraavin perustein: Ansiovertailu Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen hallintosäännössä ei ole viranhaltijoita koskevia pätevyysvaatimuksia. Ko. viranhakuilmoituksessa on mainittu "Virkaan valittavalla tulee olla maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 :n 3 momentin edellyttämä kelpoisuus". Virkaan valittavalta edellytettiin myös kykyä yhteistyöhön. Viranhakuilmoituksessa ei ole mainittu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 :n siirtymä- säännöstä, joten se ei tule sovellettavaksi. Näin ollen Honkasella ei ole viranhakuilmoituksessa edellytettyä pätevyyttä koulutuksen osalta. Hakemusasiakirjojen ja saatujen lisäselvitysten perusteella kaksi (2) hakijaa, Tuomas Häggman ja Laura Kananen, täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset koulutuksen ja työkokemuksen osalta. Kahdeksalla (8) hakijalla oli soveltuva korkeakoulututkinto, mutta heistä vain kahdella (Häggman ja Kananen) riittävä työkokemus. Vain neljällä (4) hakijalla oli riittävä työkokemus. Honkanen oli yksi heistä. Edellä mainitun arvioinnin tekivät rakennustarkastajat Eero Penttinen ja Teuvo Hylkilä sekä ympäristöjohtaja Jorma Turunen. Koska oli vain kaksi (2) selvästi kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, ei ansioituneisuutta tarvinnut tutkia enää niiden hakijoiden osalta, joilta puuttui joko koulutuksellinen tai työkokemuksellinen pätevyys ko. virkaan. Koulutus ja työkokemus Laura Kanasella on Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, rakennustekniikan koulutusohjelmassa, rakennetekniikansuuntautumisvaihtoehdossa, suoritettu insinöörin (AMK) tutkinto. Kanasella on myös FISE Oy:n myöntämä todistus erillisen energiatodistuksen antajan pätevyydestä.

3 Laura Kananen on työskennellyt Suunnittelu Laukka Oy:n palveluksessa alkaen. Hänen tehtäviinsä on kuulunut asunto-, teollisuus- ja maatalouskohteiden rakennus- ja rakennesuunnittelua sekä valvonta- ja vastaavan työnjohtajan tehtäviä. Vaativimpia kohteita ovat olleet suunnittelussa Ylivieskan Wetterin tilat (yli 2000 m 2 ) sekä suuret tuotantorakennukset, jopa yli 3000 m 2 ja vastaavan työnjohtajan tehtävissä omakotitalojen lisäksi Haapajärven ammattiopiston Konetyöpajan saneeraustyömaa sekä avustavat vastaavan työnjohtajan tehtävät Nivalan ammattiopiston saneeraustyömaalla ja eräs suuri tuotantorakennus. Hän on työskennellyt edellä mainitussa yrityksessä myös kesällä 2006 suunnittelussa ja 2007 sekä suunnittelussa että avustavissa vastaavan työnjohtajan tehtävissä. Laura Kanasella on riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Tuomas Häggmanilla on Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, rakennustekniikan koulutusohjelmassa, talon- ja korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa, suoritettu insinöörin (AMK) tutkinto. Lisäksi hänellä on Rovaniemen teknisessä ammattioppilaitoksessa suoritettu maanmittausalan perustutkinto. Tuomas Häggman on työskennellyt Arkkitehtisuunnittelu Niskanen Oy:llä Tehtäviin ovat kuuluneet asuinrakennusten rakennesuunnittelu, pääpiirustusten laatimen Autocad- ja Vertex -ohjelmistoilla sekä vastaavan työnjohtajan tehtävät. Häggman on tehnyt Jetta-taloille vuodesta 2008 vuoteen 2013 yhteensä 53 pääpiirustusta omakoti- ja paritaloihin, 110 luonnossuunnittelua sekä pää- ja rakennepiirustuksia yhteensä noin 110 kpl. Omana yrityksenä hän on tehnyt vastaavan työnjohtajan tehtäviä vuodesta 2008 alkaen noin 15 kpl vuodessa. Tuomas Häggmanilla on riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Honkanen arvostelee sitä, ettei Häggmanilla ja Kanasella ole lainkaan kuntahallinnon kokemusta ja tarkastelee virheellisesti heidän pätevyyttään pelkästään rakennustarkastajana saadun kokemuksen kautta. MRA 4 :n 3 mom:n edellyttämä kelpoisuus ei vaadi kuntapuolen työkokemusta. Hannu-Pekka Honkasella on Oulun teknillisessä oppilaitoksessa, talonrakennuksen opintosuunnalla, 1979 suoritettu teknikon tutkinto. Näin ollen hänellä ei ole ko. virkaan vaadittavaa tutkintoa. Honkasen noin 16 vuoden työkokemus on pääosin vuosilta silloisen rakennuslainsäädännön ajalta. Tästä syystä hänen on tullutkin hankkia täydennyskoulutusta pitääkseen yllä ammattitaitoaan. Kesällä 2013 Selänteessä tehty noin 2,5 kuukauden viransijaisuus on Honkasellakin ainut julkishallinnon viranhoito vuoden 1995 jälkeen. Honkanen korostaa omaa erinomaisuuttaan ja ylivertaisuuttaan rakennusvalvonnan asiantuntijana ja kuntaosaajana. Se ei tullut esille hänen ollessaan viransijaisena Selänteessä kesällä 2013.

4 Haastattelu Haastatteluun kutsuttiin edellä mainituin perustein Tuomas Häggman ja Laura Kananen. Haastattelusta ilmoitettiin kymmenelle (10) luottamushenkilölle ja yhdelletoista (11) viranhaltijalle. Kaikilla heillä oli mahdollisuus osallistua haastatteluun. Tässä ilmoituksessa mainittiin virkaa hakeneet sekä edellä mainittu arvio hakijoiden kelpoisuudesta. Honkasta ei tarvinnut kutsua haastatteluun, sillä hän oli Selänteessä viransijaisena Hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa hoitaa haettavana ollutta virkaa olivat riittävän hyvin tiedossa. Haastattelijoina olivat ympäristölautakunnan puheenjohtaja Esko Isoniemi, ympäristölautakunnan jäsen Mauri Tenkula, rakennustarkastajat Eero Penttinen ja Teuvo Hylkilä sekä ympäristötarkastaja Sanna Räty ja ympäristöjohtaja Jorma Turunen. Haastattelutilaisuudessa olivat nähtävänä kaikki hakemusasiakirjat. Haastattelu on nimityspäätöksen valmistelua, jossa haastateltavien henkilökohtaiset ominaisuudet haettavana olevaan virkaan pyritään selvittämään tasapuolisesti, syrjimättömästi ja riittävästi. Haastattelulla pyritään myös täydentämään niitä tietoja, joita haastateltavasta on jo ennakkoon mahdollisesti saatu hänen aiemmista työyhteisöistään tai muista julkisista asiakirjoista. Vaikka valinnan suorittaa viranhaltija, on hakijoiden oikeusturvan kannalta parempi, että arvioinnin suorittaa useampi henkilö. Tällöin myös haastattelun perusteella tehty arvio hakijan henkilökohtaisista ominaisuuksista saa suuremman painoarvon. Valintapäätöksen perustelut henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta voidaan jättää melko yleiselle tasolle. Yksityiskohtien esilletuominen ei ole mahdollista salassapitosäännösten vuoksi. Yleensä viittaaminen haastatteluun on riittävä. Näin on rakennustarkastajan valintapäätösasiakirjassa mainittu. Ympäristöjohtajan esteellisyys Honkanen viittaa oikaisuvaatimuksessaan ympäristöjohtaja Jorma Turusen esteellisyyteen. Honkasen mielestä "Ympäristötarkastaja Jorma Turunen on ns. tuomarin jäävi tekemään kielteistä päätöstä minun suhteen". Honkanen viittaa Oulun hallinto-oikeuden päätökseen Ko. päätös ei liity mitenkään tähän oikaisuvaatimukseen, joten sen kommentoiminen ei ole tarpeen. Arvioitavaksi tuleva esteellisyysperuste on hallintolain 28 :n 1 mom:n 7 kohdan ns. yleislausekejäävi: luottamus henkilön puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu. Esteellisyys ei voi perustua siihen, että sama henkilö valmistelee ja käsittelee asian uudelleen. Näin ollen ympäristöjohtaja Jorma Turunen ei ole ollut esteellinen tekemään rakennustarkastajan valintapäätöstä ja valmistelemaan ja esittelemään tätä oikaisuvaatimusta. Päätöksen perustelut ja lainmukaisuus Ympäristöjohtaja Jorma Turusen päätös (4 ) on perusteltu riittävästi. Päätöksestä käy ilmi, että hakijoita on arvioitu kokonaisuutena perustuslain 125 :n 2 momentin mukaisesti, jossa koulutuksen ja

5 työkokemuksen ohella on otettu huomioon myös viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön mukaan ympäristöjohtaja julistaa viran haettavaksi sekä valitsee alaisensa viranhaltijat. Ympäristöjohtaja Jorma Turunen ei ole ylittänyt harkinta- ja päätösvaltaansa ja päätös on kaikilta osin lainmukainen. Honkasen väite syrjinnästä Honkanen väittää, että häntä on syrjitty ja syrjäytetty rakennustarkastajan viran haastattelusta ainoana henkilönä hakijoista ammatiltaan rakennustarkastaja. Honkasen väite on täysin perusteeton. Ympäristöjohtaja Jorma Turunen otti Honkasen kesällä 2013 viransijaiseksi. Hänelle annettiin mahdollisuus osoittaa taitonsa ja kykynsä. Honkanen on ko. virkaa hakeneista Jenni Mustolan ohella ainut, jolla on ollut edellä mainittu mahdollisuus. Se, ettei häntä kutsuttu haastatteluun, on perusteltu edellä kohdassa "Haastattelu". Päätös: Keskustelun aikana Mauri Tenkula esitti asian jättämistä pöydälle. Tenkulan esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin ympäristöjohtajan päätösehdotus

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Seurakunnan kirkkoneuvoston selvitys on annettu 18.6.2014.

Seurakunnan kirkkoneuvoston selvitys on annettu 18.6.2014. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.02.2015 Dnro OKV/282/1/2014 1/5 ASIA Seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen sihteerin virantäyttö KANTELU A on oikeuskanslerille 14.2.2014 osoittamassaan kirjoituksessa ja 28.2.2014

Lisätiedot

Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö

Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Ympäristöjaosto 57 19.06.2014 Ympäristöjaosto 93 16.10.2014 Ympäristöjaosto 101 29.10.2014 Ympäristöjaosto 104 20.11.2014 Ympäristöjaosto 3 08.01.2015 Tekninen lautakunta 11 20.01.2015 1. Rakennustarkastajan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA Palvelujohtokunta 5 15.02.2011 SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA 90/111/2009 Palvjtk 5 20.08.2009 38 Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus

Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus Maakuntahallitus I 81 12.04.2010 Maakuntahallitus I 101 03.05.2010 Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus 59/32/321/2010 MH 81 Hallintojohtaja valitsi 8.3.2010

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 2 Hallinto-organisaatio 1

1. LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 2 Hallinto-organisaatio 1 REISJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANHALLITUS 28.2.2006 KUNNANVALTUUSTO 14.3.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 2 Hallinto-organisaatio

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.)

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.) TILA 1/2012 Säätiö kanteli KHT-yhteisö Tilkkarit Oy:n sekä sen palveluksessa olevien tilintarkastajien KHT A:n ja KHT B:n toiminnasta TILAlle. Tilkkarit Oy oli suorittanut erityistarkastuksen Ylioppilaskunta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Asp Sami, Leivonen-Majaniemi Päivi, Niskanen Voitto, Pietiläinen Arvo

Asp Sami, Leivonen-Majaniemi Päivi, Niskanen Voitto, Pietiläinen Arvo VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 AIKA: 19.2.2015 Klo 18.00 - PAIKKA: SEURAKUNTATALO LÄSNÄ: Aula Maria Kaisa Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Jämsen Pertti Kananen Mauri

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012 Kokoustiedot Aika 18.04.2012 Keskiviikko klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31 04.02.2014 Kunnanhallitus 43 17.02.2014 Kunnanhallitus 96 22.04.2014 Kunnanhallitus 202 15.09.2014

Kunnanhallitus 31 04.02.2014 Kunnanhallitus 43 17.02.2014 Kunnanhallitus 96 22.04.2014 Kunnanhallitus 202 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 04.02.2014 Kunnanhallitus 43 17.02.2014 Kunnanhallitus 96 22.04.2014 Kunnanhallitus 202 15.09.2014 Taloussuunnittelijan viran julistaminen haettavaksi KHALL 31 Av. hallintojohtaja Kunnanhallitus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 2.3.2015 121 Kokousaika 2.3.2015 klo 18.09 21.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31 27.04.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 58 22.06.2011

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31 27.04.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 58 22.06.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31 27.04.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 58 22.06.2011 Oikaisuvaatimus/Emilia Hiltunen/Haminan koulun määräaikaisen luokanopettajan valintapäätös/kunnallisvalitus/emilia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot