Johdanto Kenttähankkeen toteutettavuus Markkinointi ja PR Golfkentän suunnittelu Klubitalon suunnittelu...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto... 3. Kenttähankkeen toteutettavuus... 4. Markkinointi ja PR... 6. Golfkentän suunnittelu... 7. Klubitalon suunnittelu..."

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kenttähankkeen toteutettavuus... 4 Markkinointi ja PR... 6 Golfkentän suunnittelu... 7 Klubitalon suunnittelu Projektiorganisaatio Kentän rakentaminen Kastelu Operatiivinen toiminta Kestävä kehitys Yhteenveto GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 2/20

3 Johdanto Päätös golfkenttähankkeen käynnistämisestä vaatii huolellista suunnittelua. Ennen rakentamisen aloittamista pitää arvioida kentän taloudellinen kannattavuus ja laatia suunnitelma kentän rakentamisen, hoidon ja operatiivisen toiminnan suhteen. Ilman markkina-analyysin, kentän paikan valinnan, kustannusarvion, lupahakemusten, markkinoinnin, kentän suunnittelun, rakentamisen ja kentänhoidon koordinointia hankkeen onnistuminen on epätodennäköistä. Valitettavasti liian moni kenttä on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin puutteellisen hankesuunnittelun vuoksi. Kirjoitin tämän oppaan kaikille golfkentän perustamista harkitseville. Saat sen avulla tietoa menestyksekkään golfkenttähankkeen suunnitteluun ja toteutukseen! Jari Rasinkangas Golfarkkitehti GolfArk Oy GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 3/20

4 Kenttähankkeen toteutettavuus Kenttähankkeet ovat usein hyvinkin erilaisia, mutta jokaisessa hankkeessa on tietyt avainkohdat, jotka kannattaa selvittää ennen projektin käynnistämistä. Kentän sijainti vaikuttaa oleellisesti kentän suosioon ja maaperän laatu rakennuskustannuksiin. Vasta hankkeen taloudellisen kannattavuuden selvittäminen vuosiksi eteenpäin kertoo taloudelliset realiteetit. Kentän sijainnin ja maa-alueen analysointi Golfarkkitehdilla on tärkeä rooli kentän paikkaa valittaessa. Hän pystyy määrittämään millainen kenttä alueelle soveltuu ja mitkä ovat alueen vahvuudet ja heikkoudet. Yksi tärkeimmistä tekijöistä kentän paikkaa valittaessa on sen sijainti. Hyvät liikenneyhteydet ja asutuksen läheinen sijainti ovat selkeä etu. Sijainnin lisäksi kentän rakentamiselle suotuisa maaperä voi säästää miljoonia euroja verrattuna vaikeaan maastoon. Erityisesti kostea ja pehmeä tai kallioinen maaperä lisäävät kustannuksia huomattavasti. 18 reikäinen kenttä vaatii yleensä ha maata riippuen maaperän laadusta ja maan pinnan jyrkkyysvaihteluista. Loivasti kumpuileva maa-alue on ihanteellinen ja tasainen on yleensä parempi kuin jyrkkäpiirteinen alue. Alue, jolle on mahdollista rakentaa kaksi klubille palaavaa 9 reiän kierrosta, on muodoltaan parempi kuin kapea tai lonkeroinen alue, joka rajaa kentän reititysmahdollisuuksia. Kentän paikan valinnan avainkohdat Sijainti, sijainti, sijainti Maan hinta Maaperän ominaisuudet Kasteluveden laatu ja määrä GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 4/20

5 Markkina-analyysi Kentän paikan arvioinnin lisäksi on tärkeää määrittää kentän markkinapotentiaali. Tukeeko alueen demografia hanketta? Kuinka paljon vastaavantasoisia kenttiä on lähialueella? Millaiset pelaajat ovat kohderyhmämme? Hankekonseptia laadittaessa pitää arvioida sen laatua, kohderyhmää ja liiketoimintamallia. Golfkentän ja mahdollisen asuinrakentamisen lisäksi kannattaa myös arvioida voidaanko alueelle rakentaa vielä jotain muuta mikä auttaisi hankkeen onnistumista. Lisäksi hankkeen liittyminen alueen muihin toimintoihin ja niiden synergiaedut ovat tärkeitä näkökohtia hanketta arvioitaessa. Taloudellinen analyysi Mikä on sopiva osakkeen ja pelikierroksen hinta? Kuinka paljon kentän rakentaminen ja toiminta maksaa? Paljonko alkupääomaa tarvitaan? Tuloslaskelma ja kassavirta-analyysi paljastavat hankkeen taloudellisen selviytymisen pitkällä tähtäimellä. Taloudellisessa analyysissä tulee ilmetä kentän suunnittelu- ja rakennuskustannukset sekä vuotuiset operatiiviset kustannukset kuten työvoima- ja kentän hoitokulut. Tulopuolella määritetään arvioitu käyttöaste ja mahdollinen kassavirta mukaan lukien green fee -tulot ja vuosittaiset kausipelimaksut sekä klubitalon, driving rangen ja välinemyynnin tulot. Kenttähanke vie yleensä 3-5 vuotta hankkeen esisuunnittelusta kentän avaamiseen. Hankkeen vaatimien lupien ja selvitysten viemä aika voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen alueen sijainnista ja mahdollisista ympäristötekijöistä. Parhaassa tapauksessa kaikki tarvittavat luvat saadaan muutamassa kuukaudessa, mutta pahimmillaan siihen voi kulua useita vuosia. Hankekonseptin ja kentän suunnittelu vie yleensä vuoden verran ja rakentaminen 2 3 vuotta riippuen maaperän laadusta, kasteluveden saatavuudesta, sääolosuhteista ja kentän laadusta. 18 reikäisen kentän rakentamiskustannukset vaihtelevat yleensä 2 10 miljoonan euron välillä riippuen maaperän laadusta ja kentän laatutasosta. Kentän laatu korreloi melko hyvin rakennuskustannusten kanssa, mutta pelkät pohjatyöt hankalassa maaperässä voivat nostaa hyvinkin paljon kustannuksia. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin todeta, että huipputason kentän rakennuskustannukset ovat kertaa korkeammat verrattuna keskitason kenttään. Ennen rakentamista kustannuksia tuottavat hankkeen kannattavuuslaskelmat ja kentän suunnittelu sekä mahdollinen muu tarvittava konsultointi. Tyypillisesti nämä kustannukset vievät noin 10 % kentän rakentamisen kokonaiskustannuksista. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 5/20

6 Markkinointi ja PR Laadukkaan golfkentän rakentaminen ei itsessään takaa taloudellista menestystä. Tarvitaan pelaajia pelaamaan ja käyttämään ravintolapalveluja, vierailijoita hotelliin tai asiakkaita ostamaan kentän viereisiä asuntoja. Tehokas markkinointi yhdessä jatkuvan promootion kanssa ovat kenttähankkeen avaintehtäviä. Projektin alkuvaiheessa markkinoinnin keskeisin tehtävä on luoda projektille tunnettuutta ja saada pelioikeuksien ostajia hankkeelle. Toiminnan pitäisi keskittyä saamaan oikea viesti, oikeaan aikaan, oikealla tavalla halutuille kohderyhmille. PR -työn tärkeimpiä tehtäviä on kenttähankkeen maineen luominen ja hallinta, koska golf on usein saanut huonoa mainetta sen ympäristövaikutuksiin ja elitismiin liittyvistä ennakkoluuloista ja väärinkäsityksistä. Sen vuoksi kenttähankkeen vetäjien pitää jo suunnitteluvaiheessa olla valmiita kertomaan esimerkiksi hankkeen ympäristövaikutuksista, jotta vältytään mahdolliselta haitalliselta julkisuudelta tai lupavaiheen viivästyksiltä. Markkinointikeinoja Nettisivut 3D -kuvat ja -videot Esitteet Lehdet ja uutiskirjeet Videot Digitaalinen markkinointi Sosiaalinen media Tapahtumat PR -toiminta GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 6/20

7 Golfkentän suunnittelu Golfkentän suunnittelija kannattaa palkata heti hankkeen alkuvaiheessa. Arkkitehdin apu kentän paikan valinnassa ja rakennuskustannusten arvioinnissa voi säästää huomattavasti aikaa ja rahaa. Lisäksi arkkitehti voi avustaa asiakasta projektin muissa eri vaiheissa aina kentän avaamiseen asti. Esisuunnittelu Kun kenttähanke on todettu toteuttamiskelpoiseksi, on aika koota lopullinen suunnittelutiimi, joka laatii lopullisen strategian kenttähankkeen toteutukselle. Arkkitehdin lisäksi tiimiin kuuluu mm. hankkeen vetäjät, kaavoitus- ja kastelujärjestelmäsuunnittelija ja klubitaloarkkitehti sekä mahdolliset ympäristökonsultit. Golfarkkitehti tutkii huolellisesti kenttäalueen sekä kartta-aineiston että maastokäyntien avulla löytääkseen kaikki kenttää parantavat mahdollisuudet ja rakentamisen rajoitteet. Arkkitehti selvittää vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitkä alueet sopivat parhaiten peliväylien sijainniksi ja mitkä taas paremmin muuhun käyttöön? Missä ovat parhaat tai huonoimmat maisemat? Onko alueella kustannuksia lisääviä tekijöitä kuten jyrkkiä rinteitä, kallioita tai kosteikkoja? Millainen on alueen puusto? Millaiset ovat alueen luontaiset kuivatusrakenteet? Mistä kasteluvesi saadaan? GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 7/20

8 Master Plan Arkkitehti laatii usein vaihtoehtoisia reitityksiä, joiden avulla voidaan arvioida erilaisten peliväylien reititysten soveltuvuus kenttäalueelle. Parhaan vaihtoehdon pohjalta laaditaan lopullinen Master Plan -versio, jonka avulla voidaan laatia alustava rakentamisen kustannusarvio. Kentän markkinoinnissa Master Plan auttaa havainnollistamaan kentän pelattavuutta ja maisemaa sekä mahdollisen muun rakentamisen sijoittumista kenttäalueella. Tekninen esisuunnittelu Kun Master Plan on hyväksytty, arkkitehti aloittaa golfkentän teknisen esisuunnittelun, jossa alustavien muotoilusuunnitelmien avulla määritetään maansiirtomäärät ja tarvittavat rakennustekniset ratkaisut sekä rakentamisen kustannukset. Jos kenttäalue on tasainen ja avoin, voidaan kentästä tehdä mielenkiintoinen voimakkaalla muotoilulla. Jos alue taas on luontaisesti kumpuileva, pyritään välttämään suuria maansiirtoja ja käyttämään mahdollisimman paljon luonnon muotoja peliväylien suunnittelussa. Tässä vaiheessa arkkitehti suunnittelee myös kunkin peliväylän pelistrategian. Jokaisen peliväylän tulisi haastaa taitava pelaaja, mutta samalla olla nautittava myös heikomman pelaajan mielestä. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 8/20

9 Yksityiskohtainen suunnittelu Esisuunnittelun jälkeen aloitetaan tarkempi yksityiskohtien suunnittelu, johon kuuluvat muun muassa: Raivaussuunnitelma puiden ja muun kasvuston raivauksen laajuus Muotoilu- ja massatasapainosuunnitelma peliväylien muotoilu sekä leikkausten ja täyttöjen määrä Viheriösuunnitelmat viheriöiden ja viheriöbunkkereiden muotoilu- ja kuivatussuunnitelmat Bunkkerisuunnitelma bunkkerien sijainti, muotoilu ja rakentaminen Kuivatussuunnitelma kentän kuivatusrakenteet Kastelusuunnitelma kastelujärjestelmän rakenteet ja tekninen toteutus Nurmetussuunnitelma nurmetettavien alueiden laajuus ja käytettävät nurmilaadut Lisäksi arkkitehti laatii spesifikaatiot ja suositukset rakentamismetodeille ja materiaaleille. Nämä ohjeet voivat vaihdella rakennusbudjetin tai kenttäalueen olosuhteiden mukaan. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 9/20

10 Rakentaminen Rakentamisen aikana tehtävät päätökset vaikuttavat vuosikymmenien päähän, joten on hyvin tärkeää, että työ tehdään kunnolla heti projektin alusta alkaen. Golfkentän rakentaminen vaatii aina erikoisosaamista, joten tarjousten hinta/laatusuhde pitää arvioida huolellisesti. Muuten on vaarana kentän rakenteiden heikkeneminen mikä aiheuttaa ennenaikaisia korjauskustannuksia. Lisäksi korjaustyöt haittaavat pelaamista mikä taas vähentää kentän kassavirtaa. Riippuen valitusta urakkamuodosta ja rakennusorganisaatiosta tarjouskilpailun sisältö ja muoto saattaa jonkin verran vaihdella. Yleensä edullisin ratkaisu on toteuttaa rakentaminen projektinjohtourakkana, jossa projektipäällikkö suunnittelee aliurakkamuodot eri työvaiheille. Golfkenttää ei voi suunnitella pelkästään toimistossa. Jotta suunnitelmat toteutuvat rakennusvaiheessa halutulla tavalla, pitää arkkitehdin olla jatkuvassa yhteydessä rakentajiin ja kommunikoida selkeästi rakentamisen eri vaiheissa. Yksityiskohtaiset tekniset suunnitelmat ovat korvaamaton apu rakentajille, mutta paras mahdollinen lopputulos vaatii arkkitehdin säännöllistä opastusta ja valvontaa työmaalla. Golfkentän suunnittelu on aina tiimityön tulos eikä pelkästään yhden suunnittelijan visio. Työmaalla esille tulleet uudet ideat tai ongelmatilanteet pitää ratkaista mahdollisimman nopeasti. Tämä on erityisen tärkeää, kun rakennusbudjetti on pieni. Sen vuoksi jokaisen onnistuneen projektin takana on arkkitehdin ja rakennustiimin hyvä yhteistyö. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 10/20

11 Klubitalon päätoimintoja ovat: Vastaanotto ja pro shop Pukuhuoneet Ravintola ja terassi Hallintotilat Klubitalon suunnittelu Klubitalo on pelaajan ensimmäinen ja viimeinen mielikuva kentästä. Sen vuoksi klubin arkkitehtuurin tulee sopia kentän maisemaan ja sen pitäisi olla viihtyisä kodinomainen paikka, jossa on miellyttävä viettää aikaa ennen ja jälkeen pelin. Toimiva klubitalo on juuri sopivan kokoinen ilman hukkatilaa. Liian suuren klubitalon rakentaminen ja ylläpito vievät turhaan ylimääräisiä resursseja, jotka ovat pois kentän rakentamisesta, hoidosta ja muusta toiminnasta. Sen vuoksi klubitalon suunnittelussa pitää käytännöllisyys ja tilantarve arvioida huolellisesti, jotta vältytään turhilta investoinneilta. Ulkotilojen kuten terassien ja tapahtuma-alueiden avulla voidaan lisätä tilankäyttöä edullisesti. Keväällä ja syksyllä niiden käyttöaikaa voidaan pidentää, jos vallitseva tuulensuunta ja auringonpaiste huomioidaan suunnittelussa. Kulkureitit klubilta kentän eri toimintoihin tulee suunnitella siten, että pelaajien liikkuminen on esteetöntä ilman turhia kiertoteitä. Lisäksi klubin tulisi sijaita lähellä avaus- ja päätösväyliä sekä harjoitusalueita. Myös klubitalolle saapumisen suunnittelu on tärkeää. Usein se mitä et näe on yhtä tärkeää kuin se mitä näet. Kuvittele saapuvasi klubille, jonka näkymän pilaa talon edessä oleva valtava paikoitusalue tai suora näkymä klubin huoltotiloihin. Mikäli golfkentän yhteydessä on golfin lisäksi muita toimintoja, tarvitaan suurempi rakennus esimerkiksi kuntosalia ja suurempia ruokailutiloja varten. Jos klubi taas sijaitsee hotellissa tai lomakeskuksessa, ei esimerkiksi pukuhuonetiloja tai ravintolaa tarvita erikseen. Tällöin itse klubin kokonaistilantarve on pienempi, mutta klubitiloja tarvitaan silti jonkin verran, koska jäsenet odottavat omaa rauhaa ja yksityisyyttä golfin sosiaalista toimintaa varten. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 11/20

12 Projektiorganisaatio Kenttähankkeen projektiorganisaatioon tarvitaan avainhenkilöt projektin johtoon, kentän markkinointiin, rakentamiseen ja hoitoon, jotta hanke voidaan viedä läpi onnistuneesti aikataulussa ja budjetin mukaisesti. Johtoryhmä Johtoryhmän pitää valvoa aktiivisesti projektia, jotta kustannukset pysyvät kurissa ja työt aikataulussa. Sen vuoksi päätöksenteon pitää olla nopeaa ja joustavaa mihin päästään pitämällä ryhmän koko tarpeeksi pienenä 3 5 henkilön suuruisena. Myynti ja markkinointi Jokainen kenttähanke tarvitsee hyvän markkinointisuunnitelman. Markkinatilanteen arviointi, kilpailijoiden analysointi ja hankkeen oikea positiointi ovat tehokkaan myynnin ja markkinoinnin avaintekijöitä. Jos hankkeeseen kuuluu golfkentän lisäksi myös esimerkiksi loma-asuntojen rakentamista, voidaan golfkentän ja asuntojen markkinointi hoitaa erillisinä toimintoina. Projektipäällikkö Projektipäällikkö tutustuu maastoon, tarkastaa arkkitehdin suunnitelmat ja esittää mahdolliset muutospyynnöt. Hän vastaa siitä, että kenttäprojektin toteutus pysyy aikataulussa ja budjetin raameissa. Rakentamisen aikana hänen tehtävänä on tutkia kaikki yksityiskohdat joiden avulla on mahdollista säästää kustannuksia, koska jokainen ongelma viivästyttää töitä ja lisää kustannuksia. Sen vuoksi tehtävään tulisi palkata henkilö, jolla on vahva kokemus golfrakentamisesta, koska rakentamisen aikana voidaan tuhlata helposti satoja tuhansia euroja, jos projektipäälliköllä ei ole golfrakentamisen osaamista. Kenttämestari Kenttämestari pitäisi aina valita ennen kuin kentän rakentaminen alkaa, jotta hän voi työskennellä yhdessä arkkitehdin ja urakoitsijan kanssa varmistaakseen projektin ja kentänhoidon jatkuvuuden myöhemmille vuosille. Rakentamisen jälkeen kenttä jää kenttämestarin vastuulle, joten hänen intresseissä on ehdottaa suunnitteluun tai rakentamiseen muutoksia, jotka helpottavat kentänhoitoa. Paikalliset olosuhteet tunteva kenttämestari pystyy myös paremmin määrittämään olosuhteisiin sopivat rakennusmateriaalit ja ruoholajikkeet. Mikäli mahdollista kenttämestariksi pitäisi valita henkilö, jolla on kokemusta kentän rakentamisesta vastaavissa olosuhteissa. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 12/20

13 Kentän rakentaminen Laadukkaasti rakennettu ja hoidettu kenttä saa pelaajat palaamaan yhä uudelleen suosittelemaan kenttää muille pelaajille. Lisäksi hyvin suunniteltu ja rakennettu kenttä kestää huonotkin sääolot ilman pelkoa sulkemisesta ja korjaustarpeista. Rakennustiimi Kaikissa onnistuneissa projekteissa on yhdistävänä tekijänä avoin yhteistyö hankkeen omistajan, golfarkkitehdin ja urakoitsijoiden välillä. Projektin avain on palkata ammattilaiset projektin eri osa-alueille ja luoda heistä yhteistyökykyinen tiimi, joka vie projektia saumattomasti eteenpäin suunnittelusta rakentamiseen ja hoidon aloittamisesta aina kentän avaamiseen asti. Tiimissä toimiminen auttaa kunkin osapuolen ymmärtämään toistensa tarpeet sekä sopimaan projektin tehtävistä ja aikataulusta. Tämä auttaa välttämään konfliktit ja epärealistiset odotukset sekä pitää budjetin kurissa. Kustannukset Kenttäalueen topografia ja maaperän laatu vaikuttavat suuresti kentän rakennuskustannuksiin. Jotkut alueet soveltuvat muodoiltaan lähes sellaisenaan golfkentäksi, kun taas toisilla vaaditaan paljon maansiirtoa, jotta kentästä saadaan teknisesti toimiva ja pelattavuudeltaan mielenkiintoinen. Kostea ja pehmeä tai kallioinen ja kivikkoinen maaperä lisäävät huomattavasti kustannuksia, kun taas hiekkapohjainen hyvin kuivuva maaperä on edullisin rakentaa. Rakennuskustannukset jakautuvat yleensä seuraavasti: Maansiirto ja muotoilu 35 % Kastelu ja kuivatus 20 % Polut ja golfautotiet 15 % Viheriöiden, tiiauspaikkojen ja peliväylien nurmetus 15 % Raivaus ja muut esivalmistelut 10 % Maisemointi 5 % Ensimmäinen hoitokausi Suomessa tarvitaan käytännössä yksi kesä rakentamisen jälkeen, jotta kenttä voidaan avata siinä kunnossa, että se kestää pelaamista. Kenttämestarin tehtävänä on kasvattaa kentän nurmipinnat yhden kasvukauden aikana mahdollisimman hyvään kuntoon kentän avaamista varten. Sen vuoksi kentän rakennusbudjettiin pitää varata tarpeeksi rahaa ja hoitoresursseja, jotta kenttää voidaan hoitaa siihen asti kunnes kenttä saa tuloja pelaajilta. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 13/20

14 Golfkenttähanke Aikataulu Rakentamisen nopeuteen vaikuttavat monet tekijät kuten esimerkiksi maaperän laatu, sääolosuhteet ja rakentamisen laatu. Alla esitetään keskimääräinen arvio eri vaiheiden kestolle: Tarjouspyynnöt ja urakoitsijan valinta 2 3 kk Vaihe 1: maansiirto, perusmuotoilu, kuivatus, järvien rakentaminen, infrarakenteet jne. 6 9 kk Vaihe 2: viimeistelymuotoilu, kastelujärjestelmä, nurmetus jne. 6 9 kk Ensimmäinen hoitokausi: kentän kasvattaminen ja valmistelu avaamista varten 6 9 kk GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 14/20

15 Kastelu Kasteluveden laatu ja saatavuus ovat elintärkeitä tekijöitä kaikissa golfkenttähankkeissa. Sen vuoksi kenttä tarvitsee luotettavan ja laadukkaan vesilähteen nurmen kastelua varten. Hyvin suunniteltu kastelujärjestelmä kastelee koko kentän nopeasti ja tasaisesti mahdollisimman pienellä veden ja energian kulutuksella. Vesi Golfkentän luonnon vesilähteitä ovat järvet, lammet, joet, purot tai pohjavesi. Lisäksi golfkentille rakennetaan usein tekojärviä kasteluvesialtaiksi, jolloin järviin kerätään ylimääräistä vettä mahdollisen kuivuuden varalta. Järvet myös yhdistetään putkilla toisiinsa, jotta kasteluveden määrä voidaan maksimoida siirtämällä vettä muista järvistä pumppaamojärveen. Tarvittaessa järvien veden korkeutta voidaan tarkkailla ja säätää automaattisesti varmistaen näin veden pinnan optimaalinen taso kaikissa järvissä. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 15/20

16 Kastelujärjestelmä Sadettimet, putket, johdot, pumppaamo ja ohjausjärjestelmä välittävät veden tasaisesti koko kentän alueelle. Hyvin suunniteltu ja asennettu kastelujärjestelmä on tehokas, jolloin se säästää vettä ja energiaa sekä vähentää hoitohenkilökunnan tarvetta selvittämään ongelmatilanteita. Pumppaamot ja putkistot toteutetaan mittatilaustyönä, jotta sadettimiin saadaan haluttu määrä vettä sopivalla paineella. Hyvin suunnitellussa järjestelmässä sadettimet kastelevat kentän vähintään 85 % vesijakaumalla. Tämä varmistaa sen, että kaikki kentän kasteltavat alueet saavat saman määrän vettä mahdollisimman nopeasti. Viileässä ja kosteassa ilmastossa 18 reikäiselle kentälle tarvitaan noin 400 sadetinta kun taas hyvin kuivassa ja lämpimässä ilmastossa niitä tarvitaan jopa kappaletta. Kenttämestari arvioi joka päivä sääennusteen ja kentän olosuhteiden perusteella kuinka paljon vettä kentän eri osa-alueille tarvitaan seuraavan kastelusyklin aikana. Kastelua ohjaa tietokone, joka avaa ja sulkee sadettimet laaditun ohjelman mukaan. Veden käyttö Käytetyn veden määrä vaihtelee suuresti riippuen ilmastosta, maaperän ominaisuuksista, käytetyistä ruoholaaduista, kentän suunnittelusta ja halutusta hoitotasosta. Veden kokonaiskulutusta laskettaessa arvioidaan kuinka pitkään pahin mahdollinen kuivuuskausi voi kestää, jotta varmistetaan veden riittävyys kuivuuden aikana. Viileässä ja sateisessa ilmastossa 18 reikäisen kentän vuotuinen vedenkulutus on noin 70,000 m 3 kun taas hyvin kuivassa ilmastossa kulutus on vähintään 600,000 m 3 GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 16/20

17 . Operatiivinen toiminta Golfkentän päivittäinen toiminta on hyvin riippuvainen henkilökunnan osaamisesta ja tehokkuudesta. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että kaikkiin avaintehtäviin palkataan ammattitaitoiset henkilöt. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja osallistuu hankkeen myyntiin ja markkinointiin sekä valvoo ja suunnittelee kentän eri toimintojen operatiivisen toiminnan. Lisäksi hänen täytyy hallita talous-, henkilöjohtamis- ja markkinointitaidot. Toimitusjohtajan tehtävä on liiketoimintavetoinen minkä vuoksi kokeneet palvelualojen johtajat ovat usein parhaita ehdokkaita tehtävään. Vastaanotto ja Pro Shop Kun pelaajat saapuvat kentälle, heidän ensimmäinen kontakti tapahtuu yleensä vastaanotossa tai pro shopissa, jossa peliaika varataan ja maksetaan pelimaksut. Nykyisin peliaikojen varaus tapahtuu yhä useammin itsepalveluna nettipalvelujen kautta mikä vähentää työvoiman tarvetta. Pro shop huolehtii mm. golfvälinemyynnistä. Sen toiminta voi kuulua golfklubin alaisuuteen tai sen toiminta voidaan ulkoistaa opettavan golfammattilaisen tai välinemyyntiyrittäjän vastuulle. Ravintolatoiminta Ravintolatoiminnasta on tullut oleellinen osa golfliiketoimintaa. Sen vuoksi palvelujen laadun pitäisi olla verrannollisia itse golfkentän laatuun. Ravintolatoiminta voidaan järjestää omana toimintana, mutta yleensä se ulkoistetaan ravintolayrittäjälle. Hoitohenkilökunta Kenttämestarin lisäksi 18 reikäisen kentän henkilökuntaan kuuluu yleensä apulaiskenttämestari, mekaanikko ja kentänhoitajaa. Kun kenttämestari osallistuu kentän rakentamiseen, palkataan muut työntekijät sitä mukaa, kun rakentaminen tai rakentamisen jälkeinen hoitotyö sitä vaatii. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 17/20

18 Kestävä kehitys Vaatimukset golfkenttähankkeen kestävälle kehitykselle ovat lisääntyneet viime vuosina. Lainsäädäntö ja yleisön odotukset vaikuttavat yhä enemmän kenttähankkeisiin. Kuluttajat, sijoittajat, yhteisöt ja viranomaiset vaativat yhä enemmän kestävän kehityksen vastuuta. Sen vuoksi sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden huomiointi jo hankkeen liiketoiminnan suunnittelussa nopeuttaa lupien hyväksymistä, alentaa rakennuskustannuksia, luo laadukkaamman tuotteen ja näkyvyyden sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden. Taloudellinen kannattavuus Kentän rakentamisen ja golftoiminnan kustannukset sekä tuotot pitää laskea vuosiksi eteenpäin, jotta hankkeen pitkäaikainen taloudellinen kannattavuus voidaan määrittää. Viime vuosina mm. ympäristötekijät ovat vaikuttaneet yhä enemmän kentänhoidon kustannuksiin, joten esimerkiksi energian hinnan mahdolliset muutokset pitää tarkkaan huomioida laskelmissa. Kentän suunnittelu Kentän ympäristöllisen laadun maksimoimiseksi on tärkeintä suunnitella kenttä alueen maastoa mukaillen ilman suuria maansiirtomääriä. Parhaat golfkentät ovat aina sopusoinnussa alueen maiseman ja kulttuuristen erityispiirteiden kanssa. Golfkenttäprojekti tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden pelastaa herkkiä ekologisia, maisemallisia ja kulttuurisia piirteitä. Golfkentän avulla voidaan myös parantaa pilattua maisemaa tai ekosysteemiä. Kentän rakentaminen Rakentamisvaiheessa pitää varautua mahdollisiin lyhytaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Niitä ovat mm. eroosio, vesien sedimentoituminen, ravinteiden huuhtoutuminen, pöly, maaperän vauriot sekä häiriöt eläimistölle ja kasvistolle. Vastuullisessa rakentamisessa avaintekijöitä ovat väliaikaisten materiaalien säilytyspaikat, vaarallisten aineiden varastointi, käsittely ja hävittäminen, vesien suojelu biosuodattimien ja sedimentaation keräämisen avulla sekä kuljetusreittien määrittäminen ja maaperävaurioiden minimointi. Lisäksi työt pitää ajoittaa siten, että ekologista häiriötä voidaan välttää tai vähentää. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 18/20

19 Kastelu- ja kuivatusjärjestelmät Kastelujärjestelmistä on kehitetty yhä tehokkaampia, koska suurella osalla maailman kentistä on yhä enemmän vaikeuksia saada tarpeeksi vettä kasteluun. Tehokkaammat sadettimet ja paremmat ohjausjärjestelmät kastelevat kentän nopeammin pienemmällä vesimäärällä ja sähkön kulutuksella. Kentistä rakennetaan yhä useammin suljettuja järjestelmiä, jolloin tekojärvet toimivat veden keräilyaltaina, joihin golfkentän pintavedet johdetaan. Tällöin vältytään mahdollisilta valumilta ympäristöön ja voidaan puhdistaa vedet kentän sisällä esimerkiksi kosteikkojen avulla. Peliväylien kuivatuksessa pyritään ensisijaisesti käyttämään luonnonmukaisia kuivatusmenetelmiä. Sähköisten pumppaamojen käyttö pitää minimoida ja pyrkiä hyödyntämään painovoimaista kuivatusta pintakaivojen ja salaojien avulla. Golfkentän kestävän kehityksen päätekijöitä ovat: Taloudellinen kannattavuus Sosiaaliset edut yhteisöille Maiseman ja ekosysteemin parantaminen Rakentamisen ja kentänhoidon resurssien tehokas käyttö Kulttuurin ja tradition kunnioitus GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 19/20

20 Yhteenveto Golfkenttähanke on aina haasteellinen prosessi, jonka onnistuminen vaatii ammattimaisen lähestymistavan. Kirjoitimme tämän oppaan kaikille kenttähankkeen perustajille auttamaan projektin suunnittelussa ja töiden toteutuksessa. Kun suunnittelutiimi kootaan yhteen jo heti hankkeen alkuvaiheessa, voidaan mahdolliset ongelmat selvittää hyvissä ajoin. Kentän rakentamisen aikana yksi tärkeimmistä tekijöistä on ammattilaisten tiimityö, jossa suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä. Hyvin valmisteltu golfkentän kehityssuunnitelma on elintärkeä kaikille golfkentille, jotka perustavat toimintansa liiketoimintamalliin pitkällä tähtäimellä. Muilla liiketoiminta-alueilla hyväksi koetut toimintatavat kuten tavoitteellisuus, pitkän tähtäimen suunnittelu ja kassavirta-analyysi yhdistettynä arkkitehdin ja rakentajien ammattitaitoon ovat vahvuuksia, joiden avulla golfkenttä menestyy. GolfArk Oy GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 20/20

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista.

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Rakentaminen vaatii myös joustavaa projektinhallintaa ja erikoisosaamista, jotta

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

PUTKIMIEHESTÄ LVI-ALAN YRITTÄJÄKSI

PUTKIMIEHESTÄ LVI-ALAN YRITTÄJÄKSI Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi urheilijoille 2012 Jonas Mattila PUTKIMIEHESTÄ LVI-ALAN YRITTÄJÄKSI TMI LVI-Toman liiketoimintasuunnitelma OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

HYVIN MENEE STRATEGIA TOIMII, PICKALAN KESÄ OLI ONNISTUNUT JA AKTIIVINEN

HYVIN MENEE STRATEGIA TOIMII, PICKALAN KESÄ OLI ONNISTUNUT JA AKTIIVINEN 2 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI HYVIN MENEE STRATEGIA TOIMII, PICKALAN KESÄ OLI ONNISTUNUT JA AKTIIVINEN SEASIDE YKKÖSEN

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Joensuu, Inka 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Riihimäki Inka Joensuu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN S i s ä l t ö 1 JOHDANTO 1.1 Laadukkaan pientalon tunnusmerkit 1.2 Omakotitalon rakennuttaminen 2 ESISUUNNITTELUVAIHE 2.1 Esisuunnitteluvaiheeseen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Teemu Pajari LIIKETOIMINTASUUNNITELMA KIRJANPITOYRITYKSEN PERUSTAMISEEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Teemu Pajari LIIKETOIMINTASUUNNITELMA KIRJANPITOYRITYKSEN PERUSTAMISEEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Teemu Pajari LIIKETOIMINTASUUNNITELMA KIRJANPITOYRITYKSEN PERUSTAMISEEN Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tiiauspaikat. Esipuhe

Tiiauspaikat. Esipuhe 21..02..2011 Esipuhe Tawast Golfin Master Plan -suunnitelmassa on haettu selkeää kokonaisnäkemystä ja tavoitetta mihin suuntaan golfkenttää jatkossa kehitetään. Tawast Golfin vahvuuksia ovat kentän vaihteleva

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategiaprosessi

Asunto-osakeyhtiön strategiaprosessi Kiinteistöalan Koulutussäätiö AIT 44 Tutkielma 2009 Asunto-osakeyhtiön strategiaprosessi Hallinnointi ja mallintaminen Matti Hippi 28.8.2009 Tutkielma käsittelee asunto-osakeyhtiön strategiaprosessia,

Lisätiedot

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Anne Björk ja Eeva Kykkänen JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN Opinnäytetyö 2006 SISÄLLYS 1(2) 1 JOHDANTO...1

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA

Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Tammikuu 2009 Yksikkö Ylivieska Aika 22.1.2009 Tekijä/tekijät

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 1 2011 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ KENTÄLLÄ AHKEROI

Lisätiedot

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää?................... 3 Miksi kassaennustaminen epäonnistuu?.................. 3 ROI-ystävällinen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA

Lisätiedot

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Marko Hiitola OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen

Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen Jarkko Leka, Vesa Arvonen ja Jussi Heikkinen 19.1.2015 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Viestintä... 3 3 Jätevesiosuuskunnan vaiheet...

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. www.kehy.fi

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. www.kehy.fi 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS www.kehy.fi 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 3

Lisätiedot

Porin seutu, Rauma ja Eurajoki YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. prizz.fi ypenter.fi eurajoki.fi rauma.fi

Porin seutu, Rauma ja Eurajoki YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. prizz.fi ypenter.fi eurajoki.fi rauma.fi Porin seutu, Rauma ja Eurajoki 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS prizz.fi ypenter.fi eurajoki.fi rauma.fi Porin seutu, Rauma ja Eurajoki 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3

Lisätiedot