Johdanto Kenttähankkeen toteutettavuus Markkinointi ja PR Golfkentän suunnittelu Klubitalon suunnittelu...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto... 3. Kenttähankkeen toteutettavuus... 4. Markkinointi ja PR... 6. Golfkentän suunnittelu... 7. Klubitalon suunnittelu..."

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kenttähankkeen toteutettavuus... 4 Markkinointi ja PR... 6 Golfkentän suunnittelu... 7 Klubitalon suunnittelu Projektiorganisaatio Kentän rakentaminen Kastelu Operatiivinen toiminta Kestävä kehitys Yhteenveto GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 2/20

3 Johdanto Päätös golfkenttähankkeen käynnistämisestä vaatii huolellista suunnittelua. Ennen rakentamisen aloittamista pitää arvioida kentän taloudellinen kannattavuus ja laatia suunnitelma kentän rakentamisen, hoidon ja operatiivisen toiminnan suhteen. Ilman markkina-analyysin, kentän paikan valinnan, kustannusarvion, lupahakemusten, markkinoinnin, kentän suunnittelun, rakentamisen ja kentänhoidon koordinointia hankkeen onnistuminen on epätodennäköistä. Valitettavasti liian moni kenttä on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin puutteellisen hankesuunnittelun vuoksi. Kirjoitin tämän oppaan kaikille golfkentän perustamista harkitseville. Saat sen avulla tietoa menestyksekkään golfkenttähankkeen suunnitteluun ja toteutukseen! Jari Rasinkangas Golfarkkitehti GolfArk Oy GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 3/20

4 Kenttähankkeen toteutettavuus Kenttähankkeet ovat usein hyvinkin erilaisia, mutta jokaisessa hankkeessa on tietyt avainkohdat, jotka kannattaa selvittää ennen projektin käynnistämistä. Kentän sijainti vaikuttaa oleellisesti kentän suosioon ja maaperän laatu rakennuskustannuksiin. Vasta hankkeen taloudellisen kannattavuuden selvittäminen vuosiksi eteenpäin kertoo taloudelliset realiteetit. Kentän sijainnin ja maa-alueen analysointi Golfarkkitehdilla on tärkeä rooli kentän paikkaa valittaessa. Hän pystyy määrittämään millainen kenttä alueelle soveltuu ja mitkä ovat alueen vahvuudet ja heikkoudet. Yksi tärkeimmistä tekijöistä kentän paikkaa valittaessa on sen sijainti. Hyvät liikenneyhteydet ja asutuksen läheinen sijainti ovat selkeä etu. Sijainnin lisäksi kentän rakentamiselle suotuisa maaperä voi säästää miljoonia euroja verrattuna vaikeaan maastoon. Erityisesti kostea ja pehmeä tai kallioinen maaperä lisäävät kustannuksia huomattavasti. 18 reikäinen kenttä vaatii yleensä ha maata riippuen maaperän laadusta ja maan pinnan jyrkkyysvaihteluista. Loivasti kumpuileva maa-alue on ihanteellinen ja tasainen on yleensä parempi kuin jyrkkäpiirteinen alue. Alue, jolle on mahdollista rakentaa kaksi klubille palaavaa 9 reiän kierrosta, on muodoltaan parempi kuin kapea tai lonkeroinen alue, joka rajaa kentän reititysmahdollisuuksia. Kentän paikan valinnan avainkohdat Sijainti, sijainti, sijainti Maan hinta Maaperän ominaisuudet Kasteluveden laatu ja määrä GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 4/20

5 Markkina-analyysi Kentän paikan arvioinnin lisäksi on tärkeää määrittää kentän markkinapotentiaali. Tukeeko alueen demografia hanketta? Kuinka paljon vastaavantasoisia kenttiä on lähialueella? Millaiset pelaajat ovat kohderyhmämme? Hankekonseptia laadittaessa pitää arvioida sen laatua, kohderyhmää ja liiketoimintamallia. Golfkentän ja mahdollisen asuinrakentamisen lisäksi kannattaa myös arvioida voidaanko alueelle rakentaa vielä jotain muuta mikä auttaisi hankkeen onnistumista. Lisäksi hankkeen liittyminen alueen muihin toimintoihin ja niiden synergiaedut ovat tärkeitä näkökohtia hanketta arvioitaessa. Taloudellinen analyysi Mikä on sopiva osakkeen ja pelikierroksen hinta? Kuinka paljon kentän rakentaminen ja toiminta maksaa? Paljonko alkupääomaa tarvitaan? Tuloslaskelma ja kassavirta-analyysi paljastavat hankkeen taloudellisen selviytymisen pitkällä tähtäimellä. Taloudellisessa analyysissä tulee ilmetä kentän suunnittelu- ja rakennuskustannukset sekä vuotuiset operatiiviset kustannukset kuten työvoima- ja kentän hoitokulut. Tulopuolella määritetään arvioitu käyttöaste ja mahdollinen kassavirta mukaan lukien green fee -tulot ja vuosittaiset kausipelimaksut sekä klubitalon, driving rangen ja välinemyynnin tulot. Kenttähanke vie yleensä 3-5 vuotta hankkeen esisuunnittelusta kentän avaamiseen. Hankkeen vaatimien lupien ja selvitysten viemä aika voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen alueen sijainnista ja mahdollisista ympäristötekijöistä. Parhaassa tapauksessa kaikki tarvittavat luvat saadaan muutamassa kuukaudessa, mutta pahimmillaan siihen voi kulua useita vuosia. Hankekonseptin ja kentän suunnittelu vie yleensä vuoden verran ja rakentaminen 2 3 vuotta riippuen maaperän laadusta, kasteluveden saatavuudesta, sääolosuhteista ja kentän laadusta. 18 reikäisen kentän rakentamiskustannukset vaihtelevat yleensä 2 10 miljoonan euron välillä riippuen maaperän laadusta ja kentän laatutasosta. Kentän laatu korreloi melko hyvin rakennuskustannusten kanssa, mutta pelkät pohjatyöt hankalassa maaperässä voivat nostaa hyvinkin paljon kustannuksia. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin todeta, että huipputason kentän rakennuskustannukset ovat kertaa korkeammat verrattuna keskitason kenttään. Ennen rakentamista kustannuksia tuottavat hankkeen kannattavuuslaskelmat ja kentän suunnittelu sekä mahdollinen muu tarvittava konsultointi. Tyypillisesti nämä kustannukset vievät noin 10 % kentän rakentamisen kokonaiskustannuksista. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 5/20

6 Markkinointi ja PR Laadukkaan golfkentän rakentaminen ei itsessään takaa taloudellista menestystä. Tarvitaan pelaajia pelaamaan ja käyttämään ravintolapalveluja, vierailijoita hotelliin tai asiakkaita ostamaan kentän viereisiä asuntoja. Tehokas markkinointi yhdessä jatkuvan promootion kanssa ovat kenttähankkeen avaintehtäviä. Projektin alkuvaiheessa markkinoinnin keskeisin tehtävä on luoda projektille tunnettuutta ja saada pelioikeuksien ostajia hankkeelle. Toiminnan pitäisi keskittyä saamaan oikea viesti, oikeaan aikaan, oikealla tavalla halutuille kohderyhmille. PR -työn tärkeimpiä tehtäviä on kenttähankkeen maineen luominen ja hallinta, koska golf on usein saanut huonoa mainetta sen ympäristövaikutuksiin ja elitismiin liittyvistä ennakkoluuloista ja väärinkäsityksistä. Sen vuoksi kenttähankkeen vetäjien pitää jo suunnitteluvaiheessa olla valmiita kertomaan esimerkiksi hankkeen ympäristövaikutuksista, jotta vältytään mahdolliselta haitalliselta julkisuudelta tai lupavaiheen viivästyksiltä. Markkinointikeinoja Nettisivut 3D -kuvat ja -videot Esitteet Lehdet ja uutiskirjeet Videot Digitaalinen markkinointi Sosiaalinen media Tapahtumat PR -toiminta GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 6/20

7 Golfkentän suunnittelu Golfkentän suunnittelija kannattaa palkata heti hankkeen alkuvaiheessa. Arkkitehdin apu kentän paikan valinnassa ja rakennuskustannusten arvioinnissa voi säästää huomattavasti aikaa ja rahaa. Lisäksi arkkitehti voi avustaa asiakasta projektin muissa eri vaiheissa aina kentän avaamiseen asti. Esisuunnittelu Kun kenttähanke on todettu toteuttamiskelpoiseksi, on aika koota lopullinen suunnittelutiimi, joka laatii lopullisen strategian kenttähankkeen toteutukselle. Arkkitehdin lisäksi tiimiin kuuluu mm. hankkeen vetäjät, kaavoitus- ja kastelujärjestelmäsuunnittelija ja klubitaloarkkitehti sekä mahdolliset ympäristökonsultit. Golfarkkitehti tutkii huolellisesti kenttäalueen sekä kartta-aineiston että maastokäyntien avulla löytääkseen kaikki kenttää parantavat mahdollisuudet ja rakentamisen rajoitteet. Arkkitehti selvittää vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitkä alueet sopivat parhaiten peliväylien sijainniksi ja mitkä taas paremmin muuhun käyttöön? Missä ovat parhaat tai huonoimmat maisemat? Onko alueella kustannuksia lisääviä tekijöitä kuten jyrkkiä rinteitä, kallioita tai kosteikkoja? Millainen on alueen puusto? Millaiset ovat alueen luontaiset kuivatusrakenteet? Mistä kasteluvesi saadaan? GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 7/20

8 Master Plan Arkkitehti laatii usein vaihtoehtoisia reitityksiä, joiden avulla voidaan arvioida erilaisten peliväylien reititysten soveltuvuus kenttäalueelle. Parhaan vaihtoehdon pohjalta laaditaan lopullinen Master Plan -versio, jonka avulla voidaan laatia alustava rakentamisen kustannusarvio. Kentän markkinoinnissa Master Plan auttaa havainnollistamaan kentän pelattavuutta ja maisemaa sekä mahdollisen muun rakentamisen sijoittumista kenttäalueella. Tekninen esisuunnittelu Kun Master Plan on hyväksytty, arkkitehti aloittaa golfkentän teknisen esisuunnittelun, jossa alustavien muotoilusuunnitelmien avulla määritetään maansiirtomäärät ja tarvittavat rakennustekniset ratkaisut sekä rakentamisen kustannukset. Jos kenttäalue on tasainen ja avoin, voidaan kentästä tehdä mielenkiintoinen voimakkaalla muotoilulla. Jos alue taas on luontaisesti kumpuileva, pyritään välttämään suuria maansiirtoja ja käyttämään mahdollisimman paljon luonnon muotoja peliväylien suunnittelussa. Tässä vaiheessa arkkitehti suunnittelee myös kunkin peliväylän pelistrategian. Jokaisen peliväylän tulisi haastaa taitava pelaaja, mutta samalla olla nautittava myös heikomman pelaajan mielestä. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 8/20

9 Yksityiskohtainen suunnittelu Esisuunnittelun jälkeen aloitetaan tarkempi yksityiskohtien suunnittelu, johon kuuluvat muun muassa: Raivaussuunnitelma puiden ja muun kasvuston raivauksen laajuus Muotoilu- ja massatasapainosuunnitelma peliväylien muotoilu sekä leikkausten ja täyttöjen määrä Viheriösuunnitelmat viheriöiden ja viheriöbunkkereiden muotoilu- ja kuivatussuunnitelmat Bunkkerisuunnitelma bunkkerien sijainti, muotoilu ja rakentaminen Kuivatussuunnitelma kentän kuivatusrakenteet Kastelusuunnitelma kastelujärjestelmän rakenteet ja tekninen toteutus Nurmetussuunnitelma nurmetettavien alueiden laajuus ja käytettävät nurmilaadut Lisäksi arkkitehti laatii spesifikaatiot ja suositukset rakentamismetodeille ja materiaaleille. Nämä ohjeet voivat vaihdella rakennusbudjetin tai kenttäalueen olosuhteiden mukaan. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 9/20

10 Rakentaminen Rakentamisen aikana tehtävät päätökset vaikuttavat vuosikymmenien päähän, joten on hyvin tärkeää, että työ tehdään kunnolla heti projektin alusta alkaen. Golfkentän rakentaminen vaatii aina erikoisosaamista, joten tarjousten hinta/laatusuhde pitää arvioida huolellisesti. Muuten on vaarana kentän rakenteiden heikkeneminen mikä aiheuttaa ennenaikaisia korjauskustannuksia. Lisäksi korjaustyöt haittaavat pelaamista mikä taas vähentää kentän kassavirtaa. Riippuen valitusta urakkamuodosta ja rakennusorganisaatiosta tarjouskilpailun sisältö ja muoto saattaa jonkin verran vaihdella. Yleensä edullisin ratkaisu on toteuttaa rakentaminen projektinjohtourakkana, jossa projektipäällikkö suunnittelee aliurakkamuodot eri työvaiheille. Golfkenttää ei voi suunnitella pelkästään toimistossa. Jotta suunnitelmat toteutuvat rakennusvaiheessa halutulla tavalla, pitää arkkitehdin olla jatkuvassa yhteydessä rakentajiin ja kommunikoida selkeästi rakentamisen eri vaiheissa. Yksityiskohtaiset tekniset suunnitelmat ovat korvaamaton apu rakentajille, mutta paras mahdollinen lopputulos vaatii arkkitehdin säännöllistä opastusta ja valvontaa työmaalla. Golfkentän suunnittelu on aina tiimityön tulos eikä pelkästään yhden suunnittelijan visio. Työmaalla esille tulleet uudet ideat tai ongelmatilanteet pitää ratkaista mahdollisimman nopeasti. Tämä on erityisen tärkeää, kun rakennusbudjetti on pieni. Sen vuoksi jokaisen onnistuneen projektin takana on arkkitehdin ja rakennustiimin hyvä yhteistyö. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 10/20

11 Klubitalon päätoimintoja ovat: Vastaanotto ja pro shop Pukuhuoneet Ravintola ja terassi Hallintotilat Klubitalon suunnittelu Klubitalo on pelaajan ensimmäinen ja viimeinen mielikuva kentästä. Sen vuoksi klubin arkkitehtuurin tulee sopia kentän maisemaan ja sen pitäisi olla viihtyisä kodinomainen paikka, jossa on miellyttävä viettää aikaa ennen ja jälkeen pelin. Toimiva klubitalo on juuri sopivan kokoinen ilman hukkatilaa. Liian suuren klubitalon rakentaminen ja ylläpito vievät turhaan ylimääräisiä resursseja, jotka ovat pois kentän rakentamisesta, hoidosta ja muusta toiminnasta. Sen vuoksi klubitalon suunnittelussa pitää käytännöllisyys ja tilantarve arvioida huolellisesti, jotta vältytään turhilta investoinneilta. Ulkotilojen kuten terassien ja tapahtuma-alueiden avulla voidaan lisätä tilankäyttöä edullisesti. Keväällä ja syksyllä niiden käyttöaikaa voidaan pidentää, jos vallitseva tuulensuunta ja auringonpaiste huomioidaan suunnittelussa. Kulkureitit klubilta kentän eri toimintoihin tulee suunnitella siten, että pelaajien liikkuminen on esteetöntä ilman turhia kiertoteitä. Lisäksi klubin tulisi sijaita lähellä avaus- ja päätösväyliä sekä harjoitusalueita. Myös klubitalolle saapumisen suunnittelu on tärkeää. Usein se mitä et näe on yhtä tärkeää kuin se mitä näet. Kuvittele saapuvasi klubille, jonka näkymän pilaa talon edessä oleva valtava paikoitusalue tai suora näkymä klubin huoltotiloihin. Mikäli golfkentän yhteydessä on golfin lisäksi muita toimintoja, tarvitaan suurempi rakennus esimerkiksi kuntosalia ja suurempia ruokailutiloja varten. Jos klubi taas sijaitsee hotellissa tai lomakeskuksessa, ei esimerkiksi pukuhuonetiloja tai ravintolaa tarvita erikseen. Tällöin itse klubin kokonaistilantarve on pienempi, mutta klubitiloja tarvitaan silti jonkin verran, koska jäsenet odottavat omaa rauhaa ja yksityisyyttä golfin sosiaalista toimintaa varten. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 11/20

12 Projektiorganisaatio Kenttähankkeen projektiorganisaatioon tarvitaan avainhenkilöt projektin johtoon, kentän markkinointiin, rakentamiseen ja hoitoon, jotta hanke voidaan viedä läpi onnistuneesti aikataulussa ja budjetin mukaisesti. Johtoryhmä Johtoryhmän pitää valvoa aktiivisesti projektia, jotta kustannukset pysyvät kurissa ja työt aikataulussa. Sen vuoksi päätöksenteon pitää olla nopeaa ja joustavaa mihin päästään pitämällä ryhmän koko tarpeeksi pienenä 3 5 henkilön suuruisena. Myynti ja markkinointi Jokainen kenttähanke tarvitsee hyvän markkinointisuunnitelman. Markkinatilanteen arviointi, kilpailijoiden analysointi ja hankkeen oikea positiointi ovat tehokkaan myynnin ja markkinoinnin avaintekijöitä. Jos hankkeeseen kuuluu golfkentän lisäksi myös esimerkiksi loma-asuntojen rakentamista, voidaan golfkentän ja asuntojen markkinointi hoitaa erillisinä toimintoina. Projektipäällikkö Projektipäällikkö tutustuu maastoon, tarkastaa arkkitehdin suunnitelmat ja esittää mahdolliset muutospyynnöt. Hän vastaa siitä, että kenttäprojektin toteutus pysyy aikataulussa ja budjetin raameissa. Rakentamisen aikana hänen tehtävänä on tutkia kaikki yksityiskohdat joiden avulla on mahdollista säästää kustannuksia, koska jokainen ongelma viivästyttää töitä ja lisää kustannuksia. Sen vuoksi tehtävään tulisi palkata henkilö, jolla on vahva kokemus golfrakentamisesta, koska rakentamisen aikana voidaan tuhlata helposti satoja tuhansia euroja, jos projektipäälliköllä ei ole golfrakentamisen osaamista. Kenttämestari Kenttämestari pitäisi aina valita ennen kuin kentän rakentaminen alkaa, jotta hän voi työskennellä yhdessä arkkitehdin ja urakoitsijan kanssa varmistaakseen projektin ja kentänhoidon jatkuvuuden myöhemmille vuosille. Rakentamisen jälkeen kenttä jää kenttämestarin vastuulle, joten hänen intresseissä on ehdottaa suunnitteluun tai rakentamiseen muutoksia, jotka helpottavat kentänhoitoa. Paikalliset olosuhteet tunteva kenttämestari pystyy myös paremmin määrittämään olosuhteisiin sopivat rakennusmateriaalit ja ruoholajikkeet. Mikäli mahdollista kenttämestariksi pitäisi valita henkilö, jolla on kokemusta kentän rakentamisesta vastaavissa olosuhteissa. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 12/20

13 Kentän rakentaminen Laadukkaasti rakennettu ja hoidettu kenttä saa pelaajat palaamaan yhä uudelleen suosittelemaan kenttää muille pelaajille. Lisäksi hyvin suunniteltu ja rakennettu kenttä kestää huonotkin sääolot ilman pelkoa sulkemisesta ja korjaustarpeista. Rakennustiimi Kaikissa onnistuneissa projekteissa on yhdistävänä tekijänä avoin yhteistyö hankkeen omistajan, golfarkkitehdin ja urakoitsijoiden välillä. Projektin avain on palkata ammattilaiset projektin eri osa-alueille ja luoda heistä yhteistyökykyinen tiimi, joka vie projektia saumattomasti eteenpäin suunnittelusta rakentamiseen ja hoidon aloittamisesta aina kentän avaamiseen asti. Tiimissä toimiminen auttaa kunkin osapuolen ymmärtämään toistensa tarpeet sekä sopimaan projektin tehtävistä ja aikataulusta. Tämä auttaa välttämään konfliktit ja epärealistiset odotukset sekä pitää budjetin kurissa. Kustannukset Kenttäalueen topografia ja maaperän laatu vaikuttavat suuresti kentän rakennuskustannuksiin. Jotkut alueet soveltuvat muodoiltaan lähes sellaisenaan golfkentäksi, kun taas toisilla vaaditaan paljon maansiirtoa, jotta kentästä saadaan teknisesti toimiva ja pelattavuudeltaan mielenkiintoinen. Kostea ja pehmeä tai kallioinen ja kivikkoinen maaperä lisäävät huomattavasti kustannuksia, kun taas hiekkapohjainen hyvin kuivuva maaperä on edullisin rakentaa. Rakennuskustannukset jakautuvat yleensä seuraavasti: Maansiirto ja muotoilu 35 % Kastelu ja kuivatus 20 % Polut ja golfautotiet 15 % Viheriöiden, tiiauspaikkojen ja peliväylien nurmetus 15 % Raivaus ja muut esivalmistelut 10 % Maisemointi 5 % Ensimmäinen hoitokausi Suomessa tarvitaan käytännössä yksi kesä rakentamisen jälkeen, jotta kenttä voidaan avata siinä kunnossa, että se kestää pelaamista. Kenttämestarin tehtävänä on kasvattaa kentän nurmipinnat yhden kasvukauden aikana mahdollisimman hyvään kuntoon kentän avaamista varten. Sen vuoksi kentän rakennusbudjettiin pitää varata tarpeeksi rahaa ja hoitoresursseja, jotta kenttää voidaan hoitaa siihen asti kunnes kenttä saa tuloja pelaajilta. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 13/20

14 Golfkenttähanke Aikataulu Rakentamisen nopeuteen vaikuttavat monet tekijät kuten esimerkiksi maaperän laatu, sääolosuhteet ja rakentamisen laatu. Alla esitetään keskimääräinen arvio eri vaiheiden kestolle: Tarjouspyynnöt ja urakoitsijan valinta 2 3 kk Vaihe 1: maansiirto, perusmuotoilu, kuivatus, järvien rakentaminen, infrarakenteet jne. 6 9 kk Vaihe 2: viimeistelymuotoilu, kastelujärjestelmä, nurmetus jne. 6 9 kk Ensimmäinen hoitokausi: kentän kasvattaminen ja valmistelu avaamista varten 6 9 kk GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 14/20

15 Kastelu Kasteluveden laatu ja saatavuus ovat elintärkeitä tekijöitä kaikissa golfkenttähankkeissa. Sen vuoksi kenttä tarvitsee luotettavan ja laadukkaan vesilähteen nurmen kastelua varten. Hyvin suunniteltu kastelujärjestelmä kastelee koko kentän nopeasti ja tasaisesti mahdollisimman pienellä veden ja energian kulutuksella. Vesi Golfkentän luonnon vesilähteitä ovat järvet, lammet, joet, purot tai pohjavesi. Lisäksi golfkentille rakennetaan usein tekojärviä kasteluvesialtaiksi, jolloin järviin kerätään ylimääräistä vettä mahdollisen kuivuuden varalta. Järvet myös yhdistetään putkilla toisiinsa, jotta kasteluveden määrä voidaan maksimoida siirtämällä vettä muista järvistä pumppaamojärveen. Tarvittaessa järvien veden korkeutta voidaan tarkkailla ja säätää automaattisesti varmistaen näin veden pinnan optimaalinen taso kaikissa järvissä. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 15/20

16 Kastelujärjestelmä Sadettimet, putket, johdot, pumppaamo ja ohjausjärjestelmä välittävät veden tasaisesti koko kentän alueelle. Hyvin suunniteltu ja asennettu kastelujärjestelmä on tehokas, jolloin se säästää vettä ja energiaa sekä vähentää hoitohenkilökunnan tarvetta selvittämään ongelmatilanteita. Pumppaamot ja putkistot toteutetaan mittatilaustyönä, jotta sadettimiin saadaan haluttu määrä vettä sopivalla paineella. Hyvin suunnitellussa järjestelmässä sadettimet kastelevat kentän vähintään 85 % vesijakaumalla. Tämä varmistaa sen, että kaikki kentän kasteltavat alueet saavat saman määrän vettä mahdollisimman nopeasti. Viileässä ja kosteassa ilmastossa 18 reikäiselle kentälle tarvitaan noin 400 sadetinta kun taas hyvin kuivassa ja lämpimässä ilmastossa niitä tarvitaan jopa kappaletta. Kenttämestari arvioi joka päivä sääennusteen ja kentän olosuhteiden perusteella kuinka paljon vettä kentän eri osa-alueille tarvitaan seuraavan kastelusyklin aikana. Kastelua ohjaa tietokone, joka avaa ja sulkee sadettimet laaditun ohjelman mukaan. Veden käyttö Käytetyn veden määrä vaihtelee suuresti riippuen ilmastosta, maaperän ominaisuuksista, käytetyistä ruoholaaduista, kentän suunnittelusta ja halutusta hoitotasosta. Veden kokonaiskulutusta laskettaessa arvioidaan kuinka pitkään pahin mahdollinen kuivuuskausi voi kestää, jotta varmistetaan veden riittävyys kuivuuden aikana. Viileässä ja sateisessa ilmastossa 18 reikäisen kentän vuotuinen vedenkulutus on noin 70,000 m 3 kun taas hyvin kuivassa ilmastossa kulutus on vähintään 600,000 m 3 GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 16/20

17 . Operatiivinen toiminta Golfkentän päivittäinen toiminta on hyvin riippuvainen henkilökunnan osaamisesta ja tehokkuudesta. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että kaikkiin avaintehtäviin palkataan ammattitaitoiset henkilöt. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja osallistuu hankkeen myyntiin ja markkinointiin sekä valvoo ja suunnittelee kentän eri toimintojen operatiivisen toiminnan. Lisäksi hänen täytyy hallita talous-, henkilöjohtamis- ja markkinointitaidot. Toimitusjohtajan tehtävä on liiketoimintavetoinen minkä vuoksi kokeneet palvelualojen johtajat ovat usein parhaita ehdokkaita tehtävään. Vastaanotto ja Pro Shop Kun pelaajat saapuvat kentälle, heidän ensimmäinen kontakti tapahtuu yleensä vastaanotossa tai pro shopissa, jossa peliaika varataan ja maksetaan pelimaksut. Nykyisin peliaikojen varaus tapahtuu yhä useammin itsepalveluna nettipalvelujen kautta mikä vähentää työvoiman tarvetta. Pro shop huolehtii mm. golfvälinemyynnistä. Sen toiminta voi kuulua golfklubin alaisuuteen tai sen toiminta voidaan ulkoistaa opettavan golfammattilaisen tai välinemyyntiyrittäjän vastuulle. Ravintolatoiminta Ravintolatoiminnasta on tullut oleellinen osa golfliiketoimintaa. Sen vuoksi palvelujen laadun pitäisi olla verrannollisia itse golfkentän laatuun. Ravintolatoiminta voidaan järjestää omana toimintana, mutta yleensä se ulkoistetaan ravintolayrittäjälle. Hoitohenkilökunta Kenttämestarin lisäksi 18 reikäisen kentän henkilökuntaan kuuluu yleensä apulaiskenttämestari, mekaanikko ja kentänhoitajaa. Kun kenttämestari osallistuu kentän rakentamiseen, palkataan muut työntekijät sitä mukaa, kun rakentaminen tai rakentamisen jälkeinen hoitotyö sitä vaatii. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 17/20

18 Kestävä kehitys Vaatimukset golfkenttähankkeen kestävälle kehitykselle ovat lisääntyneet viime vuosina. Lainsäädäntö ja yleisön odotukset vaikuttavat yhä enemmän kenttähankkeisiin. Kuluttajat, sijoittajat, yhteisöt ja viranomaiset vaativat yhä enemmän kestävän kehityksen vastuuta. Sen vuoksi sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden huomiointi jo hankkeen liiketoiminnan suunnittelussa nopeuttaa lupien hyväksymistä, alentaa rakennuskustannuksia, luo laadukkaamman tuotteen ja näkyvyyden sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden. Taloudellinen kannattavuus Kentän rakentamisen ja golftoiminnan kustannukset sekä tuotot pitää laskea vuosiksi eteenpäin, jotta hankkeen pitkäaikainen taloudellinen kannattavuus voidaan määrittää. Viime vuosina mm. ympäristötekijät ovat vaikuttaneet yhä enemmän kentänhoidon kustannuksiin, joten esimerkiksi energian hinnan mahdolliset muutokset pitää tarkkaan huomioida laskelmissa. Kentän suunnittelu Kentän ympäristöllisen laadun maksimoimiseksi on tärkeintä suunnitella kenttä alueen maastoa mukaillen ilman suuria maansiirtomääriä. Parhaat golfkentät ovat aina sopusoinnussa alueen maiseman ja kulttuuristen erityispiirteiden kanssa. Golfkenttäprojekti tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden pelastaa herkkiä ekologisia, maisemallisia ja kulttuurisia piirteitä. Golfkentän avulla voidaan myös parantaa pilattua maisemaa tai ekosysteemiä. Kentän rakentaminen Rakentamisvaiheessa pitää varautua mahdollisiin lyhytaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Niitä ovat mm. eroosio, vesien sedimentoituminen, ravinteiden huuhtoutuminen, pöly, maaperän vauriot sekä häiriöt eläimistölle ja kasvistolle. Vastuullisessa rakentamisessa avaintekijöitä ovat väliaikaisten materiaalien säilytyspaikat, vaarallisten aineiden varastointi, käsittely ja hävittäminen, vesien suojelu biosuodattimien ja sedimentaation keräämisen avulla sekä kuljetusreittien määrittäminen ja maaperävaurioiden minimointi. Lisäksi työt pitää ajoittaa siten, että ekologista häiriötä voidaan välttää tai vähentää. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 18/20

19 Kastelu- ja kuivatusjärjestelmät Kastelujärjestelmistä on kehitetty yhä tehokkaampia, koska suurella osalla maailman kentistä on yhä enemmän vaikeuksia saada tarpeeksi vettä kasteluun. Tehokkaammat sadettimet ja paremmat ohjausjärjestelmät kastelevat kentän nopeammin pienemmällä vesimäärällä ja sähkön kulutuksella. Kentistä rakennetaan yhä useammin suljettuja järjestelmiä, jolloin tekojärvet toimivat veden keräilyaltaina, joihin golfkentän pintavedet johdetaan. Tällöin vältytään mahdollisilta valumilta ympäristöön ja voidaan puhdistaa vedet kentän sisällä esimerkiksi kosteikkojen avulla. Peliväylien kuivatuksessa pyritään ensisijaisesti käyttämään luonnonmukaisia kuivatusmenetelmiä. Sähköisten pumppaamojen käyttö pitää minimoida ja pyrkiä hyödyntämään painovoimaista kuivatusta pintakaivojen ja salaojien avulla. Golfkentän kestävän kehityksen päätekijöitä ovat: Taloudellinen kannattavuus Sosiaaliset edut yhteisöille Maiseman ja ekosysteemin parantaminen Rakentamisen ja kentänhoidon resurssien tehokas käyttö Kulttuurin ja tradition kunnioitus GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 19/20

20 Yhteenveto Golfkenttähanke on aina haasteellinen prosessi, jonka onnistuminen vaatii ammattimaisen lähestymistavan. Kirjoitimme tämän oppaan kaikille kenttähankkeen perustajille auttamaan projektin suunnittelussa ja töiden toteutuksessa. Kun suunnittelutiimi kootaan yhteen jo heti hankkeen alkuvaiheessa, voidaan mahdolliset ongelmat selvittää hyvissä ajoin. Kentän rakentamisen aikana yksi tärkeimmistä tekijöistä on ammattilaisten tiimityö, jossa suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä. Hyvin valmisteltu golfkentän kehityssuunnitelma on elintärkeä kaikille golfkentille, jotka perustavat toimintansa liiketoimintamalliin pitkällä tähtäimellä. Muilla liiketoiminta-alueilla hyväksi koetut toimintatavat kuten tavoitteellisuus, pitkän tähtäimen suunnittelu ja kassavirta-analyysi yhdistettynä arkkitehdin ja rakentajien ammattitaitoon ovat vahvuuksia, joiden avulla golfkenttä menestyy. GolfArk Oy GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 20/20

Korjauskohteet. Kastelujärjestelmä. Korjauskohteet. Vaara aloittelijaystävälliseksi

Korjauskohteet. Kastelujärjestelmä. Korjauskohteet. Vaara aloittelijaystävälliseksi Korjauskohteet Kastelujärjestelmä Korjauskohteet Liian pienet tiiausalueet Kuivatus Painumat suoalueen peliväylillä Huonokuntoiset viheriöt Vaara aloittelijaystävälliseksi 2 Vaara 10 3 Vaara 10 4 Vaara

Lisätiedot

Kannattavuustutkimus. Kentän paikan valinta

Kannattavuustutkimus. Kentän paikan valinta Golfkenttähanke on mittava ja haasteellinen urakka, jonka onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Aikajänne alkuperäisen idean ja kentän avaamisen välillä vie aina useita vuosia. Kannattavuustutkimus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Kauden 2012 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. yhtiökokoukselle 1.3.2011. Strategia esiteltiin Talous Hoitovastikkeeksi hallitus ehdottaa

Lisätiedot

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia SYYSKOKOUS 2013 - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014 Tiistai 3.12.2013 Metropolia 2013 8. VUODEN 2014 TALOUSARVIO - PERUSTEET Kenttä jäsenten näkökulmasta edelleen täysi (yli 26.000 kierrosta) Kierrostilastot

Lisätiedot

Kanavagolf Strategia 2020. Kanavagolf Vääksy Oy

Kanavagolf Strategia 2020. Kanavagolf Vääksy Oy Kanavagolf Strategia 2020 Kanavagolf Vääksy Oy Vahvuudet Pelattava, kehityskelpoinen ja hyväkuntoinen kenttä Par 3 kenttä Tiivis kokonaisuus (klubi, harjoitusalueet, pysäköinti) Talous kunnossa Osaavat

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

VANHAN KENTÄN (VALLEY+LAKE) PERUSPARANNUS vuosina 2012 2014

VANHAN KENTÄN (VALLEY+LAKE) PERUSPARANNUS vuosina 2012 2014 VANHAN KENTÄN (VALLEY+LAKE) PERUSPARANNUS vuosina 2012 2014 PÄÄTÖS RAHOITUSVASTIKKEEN PERIMISESTÄ Syksyn 2011 yhtiökokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti, ilman äänestystä vanhan kentän (Valley+Lake)

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Vapaa-ajan asunnon pihapiiri kuntoon Messukeskus, Helsinki 2013 Marko Pesu Suunnittelu- ja rakentamisvaihe Helppohoitoisesta ja luonnonmukaisesta mökkipihasta

Lisätiedot

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista.

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Rakentaminen vaatii myös joustavaa projektinhallintaa ja erikoisosaamista, jotta

Lisätiedot

Voimalaitosprojektin elinkaaren vaiheet Teknistaloudelliset selvitykset Vaihtoehdon valinta

Voimalaitosprojektin elinkaaren vaiheet Teknistaloudelliset selvitykset Vaihtoehdon valinta Voimalaitosprojektin elinkaaren vaiheet Teknistaloudelliset selvitykset Vaihtoehdon valinta Esi/perussuunnittelu ja päälaitehankinnat Hankekehitys Luotettava kustannusarvio ja päätös toteutuksesta Tekniset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kauden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy kentän viime kausina saavutetun hyvän pelikunnon ylläpitämiseen ja palveluiden sekä viihtyvyyden kehittämiseen. Talous Hoitovastikkeeksi

Lisätiedot

Helsingin Golfklubi - Jäsentyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 06.11.2014 06:36 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Helsingin Golfklubi - Jäsentyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 06.11.2014 06:36 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Helsingin Golfklubi - Jäsentyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 06.11.2014 06:36 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Aktiivijäsenet 867 163 143 Määräaikaispassiivit 74 3 2 Passiivit 154 15 11 Tietokoneettomat

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

www.golf-ark.com Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti...

www.golf-ark.com Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti... www.golf-ark.com Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti... 15 Rakentamisen vaiheistaminen... 22 Rakentaminen...

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Luotettavaa lämmitystekniikkaa

Luotettavaa lämmitystekniikkaa Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERA:n

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelma eli Master Plan 2012. Klubitalo 13.10.2012 10.00 12.00

Kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelma eli Master Plan 2012. Klubitalo 13.10.2012 10.00 12.00 Kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelma eli Master Plan 2012 Klubitalo 13.10.2012 10.00 12.00 Tilaisuuden sisältö Historia ja lähtökohdat Suunnittelun vaiheet Kalkki-Petteri - tilannekatsaus Suunnitelman

Lisätiedot

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskenttä ja perusparannus Harjoittelu-, peli- ja

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n jätevesiseminaari 23.3.2015 Vesa Arvonen Rakentaminen 1/4 Alustava

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Gumböle Golfin jäsenkysely

Gumböle Golfin jäsenkysely Gumböle Golfin jäsenkysely 1. Sukupuoli? Nainen 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 Mies 2. Ikä? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 alle 22 22-35 36-50 51-65

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely 1.1 Osaketilanne 31.12.2014 1.2 Tunnusluvut 1.3 Tuloslaskelma 2014 1.4 Tase 2014 1.5 Yhteenveto talouden tunnusluvuista

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin CEO Mariina Hallikainen Colossal Order Oy 16.09.2011 Pelinkehityksen vierailuluentosarja Turun yliopisto Puhujan taustaa... Mariina Hallikainen Pelifirma

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

GOLF TALMA OY - TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kauden 2011 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. Strategia esitellään yhtiökokoukselle 1.3.2011. Talous Hoitovastikkeeseen

Lisätiedot

Hami / Lepaa Näyttötutkintotoiminta Golfkentänhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Hami / Lepaa Näyttötutkintotoiminta Golfkentänhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkinto Hami / Lepaa Näyttötutkintotoiminta Golfkentänhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkinto Hämeen ammatti-instituutti Lepaa (Hattula) Puutarhaoppilaitos täytti 100 v. 2010 Suomen vanhin puutarha-alan opisto

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta

Lisätiedot

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa. Lähde: Tilastokeskus ja VTT 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Omakotitalot

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Golfseura Jäsentutkimus. Golfseura. Loppuraportti. Reconos

Golfseura Jäsentutkimus. Golfseura. Loppuraportti. Reconos RECONOS Golfseura Loppuraportti Johdanto Tutkimuksen toimeksiantaja, tekijä ja ajankohta Projekti Golf jäsentutkimus Tutkimuksen tekijä Ky Vastaava tutkija Kari Ehari Ajankohta Joulukuu 5 Toimeksiantaja

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS MIKKELI RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS SISÄLTÖ Yrityksemme Mikä on riski? Riskeihin pohjautuva kunnostus Kunnostuksen kustannuksista Kiinteät ohjearvot vs riskiperusteinen kunnostus RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 13.2.2014

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 13.2.2014 Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 13.2.2014 Yhtiökokous 13.2.2014 1. Vuoden 2013 tilinpäätöksen esittely 1.1 Kauden 2013 plussat ja miinukset 1.2 Osaketilanne 31.12.2013 1.3 Tunnusluvut 1.4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry 18.4.2012 Hydrologinen kierto Kuivatuksen tarve Suomessa kuivatus on peltoviljelyn edellytys -tiiviit maalajit -tasainen maasto -hydrologiset

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Käytä kuivana! Sisäkäymälä hankinnasta käyttöön suomenkielinen seminaari 23.8.2012 21.8.2012 Carita Tuli 1 TULI-SÄHKÖ OY EKOKÄYMÄLÖIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Loviisan sisäänajoväylän alueelle sopivan ratkaisun kehittäminen ja toteuttaminen v. 2015 mennessä. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Kehitettävä alue

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN HELENA SAURAMO GROUP BUSINESS CONTROLLER, DELTA MOTOR GROUP OY 19.4.2012 Sisältö Mikä on Delta? Järjestelmän ja prosessien

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Vapaa-ajan asunnon pihapiiri kuntoon Messukeskus, Helsinki 31.3.2012 Marko Pesu ylipuutarhuri, hortonomi marko.pesu@inpek.fi 044 5557 505 Helppohoitoinen? Tehtävä:

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas SHG Lakisto Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m golfkenttäopas Tervetuloa golfkentälle! Tämä kenttäopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä pelitulos perustuu

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

PGA PRO Tuomas Pollarin Fustra opetus-ja pelimatka Pattana Golf Club & Resort Thaimaa 23.01-02.02.2015

PGA PRO Tuomas Pollarin Fustra opetus-ja pelimatka Pattana Golf Club & Resort Thaimaa 23.01-02.02.2015 PGA PRO Tuomas Pollarin Fustra opetus-ja pelimatka Pattana Golf Club & Resort Thaimaa 23.01-02.02.2015 Pattana Golf Club & Resort on kaiken kattava urheilu ja vapaa-ajan keskus. Resort sijaitsee vain 90

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista asioista teet

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot