Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu Master Plan Master Plan -projekti...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.golf-ark.com Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti..."

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu Master Plan Master Plan -projekti Rakentamisen vaiheistaminen Rakentaminen Rakentamisen organisointi Yhteenveto GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 2/30

3 Esipuhe Golfkentän peruskorjaus on aina erilainen ja usein myös vaikeampi projekti verrattuna uuden kentän rakentamiseen. Laajimmillaan se voi tarkoittaa lähes koko kentän uudelleen rakentamista, mutta yleensä tavoitteena on parantaa kentän laatutasoa rajallisten resurssien puitteissa. Kaikesta huolimatta jokaisen golfkentän uudistaminen tai korjaaminen on ennen pitkää välttämätöntä. Golfkentät ovat usein korjanneet ongelmia yksi kerrallaan miettimättä asiaa kokonaisuuden kannalta. Kentän korjaaminen jatkuu näin useita vuosia kunnes lopulta ollaan tilanteessa, jossa kentän alkuperäinen luonne ja pelattavuus katoavat. Valitettavasti tällainen toimintatapa on hyvin yleistä ja johtaa usein resurssien tuhlaukseen ja huonompaan laatuun. Tämä opas on kirjoitettu kaikille päätöksentekijöille, joiden vastuualueena on golfkentän hoitoon ja kunnostamiseen liittyvät asiat. Opas sisältää käytännön ohjeita golfkentän peruskorjauksen suunnitteluun ja rakennusprojektin toteutukseen. Oulussa 12. helmikuuta 2013 Jari Rasinkangas Golfarkkitehti GolfArk Oy GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 3/30

4 Peruskorjauksen syitä Golfkenttä on elävä ympäristö, joka muuttuu jatkuvasti. Aika, sääolosuhteet ja kulutus jättävät jälkensä jokaiselle golfkentälle. Ikääntymisen lisäksi ongelmat voivat johtua myös huonosta suunnittelusta, rakentamisvirheistä tai vääristä materiaaleista. Kun arvioidaan kannattaako peruskorjaukseen ryhtyä, on tärkeää laatia realistinen kustannusarvio. Lisäksi pitää arvioida mahdollisuus lisätä uusien pelaajien määrää, green fee- ja ravintolatuottoja sekä alentaa hoitokustannuksia. Toisaalta pitää arvioida myös kuinka paljon pelikierrosten määrä ja ravintolan myynti laskee korjausprojektin aikana? Joillakin kentillä peruskorjaaminen ei enää ole vaihtoehto vaan pakon sanelema välttämättömyys. Viheriöitä ei enää normaalihoidolla saada kuntoon tai vesisateiden jälkeen kenttä joudutaan kokonaan sulkemaan. Tällöin on pakko arvioida kuinka huonoksi tilanne voi jatkossa mennä, jos mitään ei tehdä. Paljonko voidaan menettää jäseniä? Kuinka paljon green fee -tulot laskevat? Lisääntyykö veden ja sähkön kulutus? Uhkaavatko myöhemmin entistä suuremmat korjauskustannukset? Hoito-ongelmat Tyypillisimpiä golfkentän kuntoon liittyviä ongelmia ovat: Viheriöiden huono kunto Maanpinnan tiivistyminen ja kuluminen Kuivatusongelmat Liian pienet tiiauspaikat ja viheriöt Puiden aiheuttamat varjoisuus- ja kasvuongelmat Kastelulaitteiston puutteet ja korjaustarpeet Huonokuntoiset bunkkerit Virheellisestä rakentamisesta johtuvat ongelmat Golfkentän rakenteiden elinikään vaikuttavat mm. alkuperäisten rakennusmateriaalien laatu ja rakentamisen osaaminen sekä pelaajien ja hoitokoneiden aiheuttama kulutus. Hyvällä hoidolla elinikää voidaan pidentää, mutta ennen pitkää niitä ei enää saada kuntoon pelkkien hoitotoimien avulla vaan ne pitää peruskorjata. USA:n golfarkkitehtien liiton ASGCA:n mukaan golfkentän rakenteiden odotettavissa olevat eliniät ovat: Viheriöt v Tiit v Bunkkerihiekka 5 7 v Kastelujärjestelmä v Kasteluohjausjärjestelmä v Pumput v GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 4/30

5 Case: Puuston haitat Vääränlaiset puut väärässä paikassa ovat katastrofaalista nurmikon laadulle ja ne lisäävät huomattavasti hoidon kustannuksia. Golfkentillä kasvaville puille kehittyy matala juuristo, joka vie suuren osan nurmen ravinteista ja vedestä. Varjossa ruohon kasvu on harvaa ja juuriston kasvu heikkoa mikä tekee siitä alttiin kulutukselle. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että nurmikko tarvitsee vähintään kahdeksan tuntia suoraa auringonvaloa. Viheriöt ja tiit, jotka ovat suurimman stressin kohteena, tarvitsevat sitä vieläkin enemmän. Aamuauringonvalo, joka kuivattaa kasteen ja starttaa kasvun heti aamusta, on nurmikolle kaikkein tärkeintä. Tiiauspaikka on kuluneen ja huonokuntoisen näköinen vaikka se on tarpeeksi suuri kulutukseen nähden. Tiin molemmin puolin kasvavan tiheän puuston vuoksi se ei saa lainkaan suoraa auringonvaloa minkä vuoksi kasvu on heikkoa. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 5/30

6 Haasteellisuus Haastavat esteet ovat yksi tärkeimpiä golfkentän piirteitä, jotka tekevät pelaamisesta mielenkiintoisempaa. Valitettavasti välineiden kehittyessä kentät ovat menettäneet alkuperäisen haastavuutensa. Varsinkin pitkälyöntiset pelaajat ovat hyötyneet suhteettoman paljon uusista välineistä, koska heidän on helppo lyödä avauslyöntinsä väyläesteiden yli. Helpoin tapa haastaa pitkälyöntisiä pelaajia on rakentaa uusia tiiauspaikkoja yhä kauemmas, mutta monin paikoin tämä ei ole mahdollista tilan puutteen vuoksi. Tällöin joudutaan esimerkiksi siirtämään tai rakentamaan uusia väyläbunkkereita. Case: Kartanogolf 9. reiällä väyläbunkkerit eivät enää haasta pitkälyöntistä pelaajaa. Ratkaisu: Koska uutta takatiitä ei voida rakentaa, peitetään kaksi lähintä bunkkeria ja rakennetaan kaksi uutta bunkkeria. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 6/30

7 Pelattavuus ja turvallisuus Esteet tekevät pelaamisesta mielenkiintoista, mutta pelilinjalla kasvavat puut, sokkolyönnit tai pelin hitaus heikentävät kentän pelattavuutta. Sokkolyönnit tekevät pelaamisesta vaarallista ja hitaampaa eikä palloja hukkaava karheikko juuri motivoi aloittelevaa pelaajaa puhumattakaan suuresta puusta keskellä väylää. Peurunkagolfin 4. reiällä, lyhyellä par 4 -väylällä, puut peittivät näkyvyyden viheriölle. Suoraan viheriölle lyövien oli mahdotonta nähdä minne pallo lopulta päätyi puhumattakaan siitä onko viheriö vapaa. Lisäksi liikaa vasemmalle lyödyt pallot menivät helposti metsään hukkaan. Lyhytlyöntisille pelaajille jyrkässä rinteessä oleva puurivistö oli mahdoton ylitettävä, minkä vuoksi puiden kiertäminen oli turhauttavaa. Poistimme lähes kaikki puut ja rakensimme niiden tilalle rinteeseen bunkkerin. Tiiltä näkee nyt viheriölle asti eikä lyhytlyöntistä pelaajaa rangaista kohtuuttomasti. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 7/30

8 Case: Kartanogolf 12. reikä on par 5 -väylä, jonka viheriön edessä ojan varressa on kaksi vinossa kasvavaa suurta puuta. Vuosi vuodelta yhä enemmän vinossa olevat puut ovat selkeä riskitekijä. Ennen pitkää molemmat puut kaatuvat, koska oja syö maaperää niiden juuriston ympäriltä. Puiden poistamiselle on myös paljon vastustajia, koska varsinkin mänty on persoonallisen näköinen. Puut myös tekevät pelaamisesta yhä vaikeampaa, koska puiden välissä oleva väli pienenee jatkuvasti. Sen vuoksi ainoa järkevä tapa on pelata puiden yli minkä vuoksi edellinen lyönti pitää sijoittaa kohtaan, josta on mahdollisimman helppo pelata puiden yli. Tästä taas seuraa se, että tälle alueelle kohdistuu melkoinen kulutus. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 8/30

9 Maisema Golfkentän maisema muuttuu jatkuvasti. Erityisesti puuston kasvu muuttaa kentän visuaalista ilmettä. Esteettiset ongelmat tulevat tyypillisesti eteen, jos kenttää rakennettaessa maisemointiin ei ole riittänyt rahaa tai hyvää tarkoittava maisemointitoimikunta on istuttanut liian paljon puita vääriin paikkoihin. Laukaan Peurunkagolfin 16. reikä on yksi visuaalisesti näyttävimpiä par 3 -väyliä Suomessa. 20 vuoden aikana puut olivat kasvaneet väylän molemmin puolin varjostaen tiit huonoon kuntoon ja peittäen hienon järvimaiseman. Puiden poiston jälkeen tiit kuntoutuivat nopeasti ja maisema avautui entiseen loistoonsa. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 9/30

10 Peruskorjauksen suunnittelu Golfkenttä on miljoonien eurojen investointi, jonka peruskorjaaminen vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua. Ennen rakentamisen aloittamista halutut tavoitteet, käytettävissä olevat resurssit ja työn vaikutukset pelaamiseen pitää koota yhdeksi kokonaissuunnitelmaksi, jonka mukaan töiden rahoitus ja aikataulutus toteutetaan. Haasteelliseksi suunnittelun tekee tavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien yhteensovittaminen. Hankkeen realistisuuden arviointi vaatii koko kentän huolellista kartoitusta, jotta laajamittaisen remontin kustannusten selvittäminen olisi mahdollista. Peruskorjauksen suunnittelu tulisi aloittaa vähintään vuotta ennen rakennustöiden aloittamista. Se takaa riittävästi aikaa kartta-aineiston tuottamiseen, pelaajien palautteen keräämiseen, suunnitelmien viimeistelyyn sekä rakennusorganisaation rakentamiseen. Peruskorjaustyöryhmä Peruskorjauksen suunnittelua varten kannattaa perustaa työryhmä, jonka jäsenet sitoutuvat hankkeen valmisteluun aina rakentamisvaiheeseen asti. Ryhmän jäseniä voivat olla esim. toimitusjohtaja, kenttämestari, pro, kenttätoimikunnan puheenjohtaja sekä toimikuntien edustajat. Tavoitteena on saada ryhmään eri intressiryhmien edustajia, jotta erilaiset näkemykset saadaan esille. Työryhmää ei välttämättä ole helppo pitää oikealla tiellä. Projektin väärille raiteille vieviä ongelmia ovat: Selkeän tavoitteen puute Liian suuri työryhmä Kesken projektin muuttuva työryhmä Liian hallitsevat ryhmän jäsenet Ryhmällä ei ole tarpeeksi päätösvaltaa Työryhmä ei kommunikoi tarpeeksi ja selkeästi projektin tavoitteista ja edistymisestä Kun rakentaminen käynnistyy, kannattaa perustaa 3 5 henkilön ohjausryhmä, jolla on operatiivinen vastuu. Rakentamisen aikana päätöksenteon pitää olla nopeaa ja joustavaa. Peruskorjauksen tavoite Kaikki kentät tarvitsevat muutoksia ja nykyaikaistamista, mutta ennen kuin peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan, pitää kentän nykyiset olosuhteet arvioida tarkkaan. Valitettavasti ongelmia korjataan usein yksi kerrallaan miettimättä asiaa kokonaisuuden kannalta ja pahimmillaan muutostöitä tehdään päättäjien omien mieltymysten mukaan. Lopulta ollaan tilanteessa, jossa kentän alkuperäinen luonne katoaa. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 10/30

11 Mikäli kentän alkuperäiset suunnitelmat ovat tallessa, kannattaa niiden avulla selvittää kuinka kenttä on muuttunut vuosien kuluessa. Kentän alkuperäinen luonne on saattanut olla hyvinkin erilainen tai alkuperäisen arkkitehdin suunnitelmia ei olekaan kaikin osin toteutettu. Sen vuoksi peruskorjausstrategiaa määritettäessä pitää tehdä päätös halutaanko palata kentän alkuperäiseen luonteeseen vai halutaanko kehittää kenttää johonkin uuteen suuntaan. Peruskorjaustyöryhmän tavoitteena on löytää projektille yhteisesti hyväksytty strategia. Ryhmän pitää löytää projektin punainen lanka: halutaanko parantaa kentän kuntoa, nykyaikaistaa kenttää vai molempia. Valitettavasti on aivan liian yleistä, että kenttiä peruskorjataan ilman selkeää strategiaa. Golfarkkitehdin rooli Golfarkkitehti tuo ulkopuolisen ja objektiivisen näkemyksen kentän ongelmien ratkaisemiseksi. Hallituksen ja toimikuntien jäsenet tunnistavat kyllä tärkeimmät pelaamisen ja kentänhoidon kipupisteet, mutta arkkitehti huomaa usein uusia yksityiskohtia ja erilaisia ratkaisuehdotuksia. Arkkitehdille golfkentän peruskorjaus on usein haasteellisempi projekti kuin uuden kentän suunnittelu. Suunnittelijan roolin lisäksi hän joutuu luovimaan erilaisten mielipiteiden välissä avustaessaan golfyhtiön päättäjiä hankkeen suunnittelussa, markkinoinnissa ja kentän rakentamisessa. Golfkentän peruskorjaaminen herättää aina keskustelua ja epäilyjä pelaajien taholta. Vahvat mielipiteet puolesta ja vastaan ovat arkipäivää. Rationaalinen keskustelu muuttuu helposti tunteisiin vetoavaksi. Osa pelaajista on tyytyväisiä nykytilanteeseen eivätkä ymmärrä miksi kukaan haluaisi muuttaa heidän omaa kenttäänsä, toiset taas vastustavat korjauksia niiden kalleuden vuoksi. Sen vuoksi suunnittelijan roolin lisäksi arkkitehti tarvitsee myös kommunikoijan, poliitikon, neuvottelijan tai sovittelijan taitoja auttaakseen asiakasta viemään projektin haluttuun lopputulokseen. Golfarkkitehdin tehtäviä peruskorjausprojektissa: Kentän muutostarpeiden kartoitus Peruskorjaussuunnitelman laatiminen Kustannusarvion tekeminen Teknisten rakennussuunnitelmien tekeminen Rakennustöiden valvonta Päätöksentekijöiden avustaminen GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 11/30

12 Peruskorjauksen rahoittaminen Golfkenttäyhtiötä voidaan verrata asunto-osakeyhtiön toimintaan. Molemmat ovat investointeja, joiden ylläpidon tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Mitä aikaisemmin kentän korjauksiin varaudutaan, sitä paremmin ja edullisemmin voidaan niiden rahoitus ja resursointi hoitaa. Kun kaikki korjausta vaativat kohteet on selvitetty, voidaan helpommin toteuttaa suurempia kokonaisprojekteja. Näin voidaan rakennuskustannukset pitää mahdollisimman alhaisena, koska suuremmat urakat kiinnostavat urakoitsijoita enemmän ja materiaalihankinnat voidaan tehdä suuremmissa erissä. Peruskorjaaminen rahoitetaan usein sekä sisäisellä että ulkoisella rahoituksella kuten pankkilainalla. Pienemmät korjaustyöt voidaan rahoittaa tulorahoituksella, mutta suuret projektit, varsinkin, jos ne toteutetaan nopeassa aikataulussa vaativat aina ulkoista rahoitusta. Sisäisiä rahoitustapoja ovat: Tulorahoitus Rahastointi Rahoitusvastike Pelaajalainat Maaomaisuuden myynti Oman työvoiman käyttö rakentamisessa Peruskorjaukseen voidaan myös varautua etukäteen rahastoimalla varoja korjausrahastoon. Korjauksen käynnistyessä voidaan osakkeenomistajilta periä rahoitusvastiketta tai ottaa pelaajilta halpakorkoista tai korotonta lainaa. Tawast Golf: Väylän 12 viheriön uudelleen rakentaminen GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 12/30

13 Master Plan Kentän peruskorjaaminen ilman kattavaa kokonaissuunnitelmaa, on hyvin lyhytnäköistä. Pelkkä yksittäisten viheriöiden, hiekkaesteiden tai tiiauspaikkojen korjaaminen on vain osa kokonaisuudesta. Tavoitteena tulisi olla pitkän tähtäimen suunnitelma eli Master Plan, jonka avulla voidaan kartoittaa kaikki mahdolliset työkohteet ja niiden vaatimat resurssit. Ilman kokonaissuunnitelmaa korjaukset ja muutokset jäävät yksittäisiksi korjaustöiksi ilman yhtenäistä tavoitetta. Pahimmillaan tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa jo kertaalleen korjatut kohteet joudutaan rakentamaan uudelleen. Tämän vuoksi Master Plan -suunnitelmasta hyötyvät taloudellisesti eniten juuri ne kentät, joilla on vähiten resursseja käytettävissä. Apuna päätöksentekijöille Master Planin avulla saadaan konkreettista ja realistista tietoa (kuntokartoitus, kustannusarviot jne.) peruskorjauksen suunnitteluun. Se auttaa välttämään kalliita virheitä ja säästämään rahaa vaiheistamalla projektin loogisempaan järjestykseen. Töiden aikataulutus ja vaiheistus taas helpottaa rahoituksen suunnittelua ja säästää rakennuskustannuksissa. Pelaajien on usein vaikea hahmottaa miten mahdolliset muutokset vaikuttavat kenttään. Muiden kenttien korjaussuunnitelmien perusteella pelaajilla voi olla hyvinkin erilaisia ideoita siitä mitä omalla kentällä pitäisi tehdä. Arkkitehti taas pyrkii laatimaan kentän pitkän tähtäimen tavoitteiden mukaisen peruskorjaussuunnitelman, joka parhaiten sopii kentän ominaisuuksiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. Sen vuoksi suunnitelmasta saattaa tulla täysin erilainen kuin mitä naapurikentälle on laadittu. On hyvin harvinaista, että kentän omista resursseista löytyy syvällistä osaamista golfkentän suunnittelusta ja rakentamisesta. Sen vuoksi työ kannattaa antaa golfarkkitehdin tehtäväksi. Master Plan on investointi, jonka kustannukset ovat vähäiset verrattuna useimpien peruskorjauskohteiden rakennuskustannuksiin. Loppujen lopuksi golfarkkitehti säästää päätöksentekijöiden aikaa ja vaivaa sekä kustannuksia, joita aiheutuu huonosti suunnitellusta korjaamisesta. Dokumentoitu yhteinen näkemys kentän kehittämisestä myös sitouttaa päätöksentekijät ja pelaajat tuleviksi vuosiksi. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 13/30

14 Havainnollistaminen Master Plan auttaa markkinoimaan peruskorjausprojektin ideoita. Sen avulla voidaan havainnollistaa ja perustella pelaajille kentän ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset. Peurunkagolfissa tarvittiin puuston harventamista ja paikka paikoin laajaakin poistoa. Puut varjostivat viheriöitä ja lyöntipaikkoja sekä piilottivat hienon järvimaiseman järven rannassa kasvavan puumuurin taakse. Joillakin väylillä taas itse pelaaminen oli vaikeutunut, koska puut olivat leventyneet väylälle ollen nyt jo hyvänkin lyönnin edessä. Kun kentän alkuperäistä suunnitelmaa verrattiin nykytilanteeseen, havaittiin, että vain osa suunnitelluista puuistutuksista on tehty suunnitelman mukaan. Jotkut istutukset on jätetty tekemättä, mutta toisaalta niitä on tehty paikkoihin, joihin niitä ei ole suunniteltu lainkaan. Lisäksi alueen alkuperäistä puustoa on jätetty paikkoihin, joista puusto olisi pitänyt kaataa pois. Vaikka puiden poistamiselle oli selkeät perusteet, vastustivat monet osakkeenomistajat niiden poistamista. Sen vuoksi Master Plan - suunnitelmaan laadittiin kuvamanipulaation avulla kuvat nykytilanteesta ja ratkaisuehdotuksista. Niiden avulla saimme myös osakkeenomistajat vakuuttuneeksi puiden poistamisen eduista. Puut poistettiin myöhään syksyllä ja lopputulokset näkyivät pelaajille heti seuraavana keväänä. Avautuneet järvimaisemat saivat pelaajat tuntemaan kuin pelaisivat aivan eri kentällä. Lisääntynyt auringonvalo paransi ongelmaviheriöiden ja -tiiauspaikkojen kuntoa huomattavasti. Kesän mittaan parantunut pelattavuus ja kentän kunto toivat erittäin positiivista palautetta. Missä viheriö? Näkymä 150 m merkiltä kohti viheriötä. 20 vuoden jälkeen viheriö on peittynyt täysin istutettujen puiden taakse. Nelitasoiselle viheriölle pelaaminen on jo tarpeeksi haastavaa ilman näköestettäkin. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 14/30

15 Master Plan -projekti Master Plan ei ole pelkkä staattinen suunnitelma vaan pikemminkin prosessi, jonka aikana arkkitehti keskustelee työryhmän kanssa ja avustaa asiakasta suunnittelun ja rakentamisen aikana. Tavoitteena on toteuttaa peruskorjaussuunnitelma, jota voidaan priorisoida ja toteuttaa sopivissa osissa. Suunnitelmassa haetaan selkeää näkemystä ja tavoitetta mihin suuntaan golfkenttää kehitetään. Kartoitus Projektin alussa arkkitehti tapaa asiakkaan edustajat ja kokoaa yhteen halutut tavoitteet ja ideat. Asiakkaalla on arvokasta tietoa kentän historiasta ja paikallisista olosuhteista. Arkkitehti tuo mukaan oman kokemuksensa ja suunnitteluideansa. Keskustelun tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen peruskorjauksen tavoitteista ja käytettävissä olevista resursseista. Arkkitehti tutustuu kenttään väylä väylältä määrittäen jokaisen peliväylän vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi kaikki korjaamista vaativat kohteet valokuvataan ja luetteloidaan. Kartoituksessa käytetään apuna myös ilmavalokuvia ja kartta-aineistoa. Kartoitettavia kohteita ovat: Tiit Korjaus- tai laajennustarpeet Väylät Kuivatus, sokkolyönnit, muotoilu Viheriöt Koko, muotoilu, lipunpaikkojen riittävyys ja kasvukerrosten rakenne Hiekkaesteet Pelistrateginen sijainti, pelattavuus, hiekan laatu, kuivatus ja muut hoito-ongelmat Vesiesteet Näkyvyys, veden laatu, toimivuus sadeveden kerääjinä ja kasteluveden lähteinä Puusto Varjostaminen, vaikutus pelattavuuteen ja maisemaan Kastelu Kattavuus ja tehokkuus, veden ja energian säästö ja veden laatu Kuivatus Salaojitus, kaivot, viemäröinti ja pintamuotoilu Harjoitusalueet Driving rangen koko, nurmilyöntipaikkojen riittävyys, lähipelialueet Klubitalo ympäristöineen Korjaustarpeet, paikoitusalueet, maisemointi Tiet ja polut Korjaustarpeet GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 15/30

16 Nykytilanne ja korjausehdotukset Alkukartoituksen perusteella arkkitehti laatii yleiskuvauksen kentän nykytilanteesta. Jokaiselta peliväylältä esitetään sen nykyinen tilanne pelattavuuden, pelistrategian, kentänhoidon ja maiseman suhteen sekä korjaus- ja muutosehdotukset. Jokaisesta reiästä kuvataan: Haasteellisuus ja pelistrategia Mitoitus ja esteet Pelinopeus Turvallisuus Kunto Maisema Kaikki korjaus- ja muutoskohteet kirjataan taulukkoon, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot työkohteista, kuten esim. työn sisältö, kustannusarvio ja tieto työkohteeseen liittyvästä lisätiedosta kuten esimerkiksi valokuvat, tekniset suunnitelmat ja ennen - jälkeen -kuvaparit. Peurunkagolf: Salaojitusta väylällä 14 GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 16/30

17 Master Plan -piirustus Esitetyt muutokset voidaan havainnollistaa nykyisen kenttäkartan päällä. Piirustuksessa esitetään myös lyhyt selite työkohteesta. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 17/30

18 Ennen Jälkeen -kuvat Uusia ideoita voidaan visualisoida kuvapareilla, joissa näytetään muutoskohteen nykytilanne ja uusi ehdotettava versio. Peurunkagolfin 6. reiällä järven rannassa olevat puut peittivät hienoa järvimaisemaa ja tekivät väylästä hyvin ahtaan. Alkuperäisen suunnitelman mukaan vain viheriön ympärillä olevat suuret männyt olisi pitänyt jättää rantaan. Kentän rakentamisen aikana rantaan jäi pieniä taimia, jotka vähitellen kasvoivat ja pelaajat tottuivat niihin 20 vuoden aikana. Kuvamanipulaation avulla esitettiin kuinka väylä muuttuu ja paranee puiden poistamisen jälkeen. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 18/30

19 Kustannusarvio Master Plan -suunnitelman valmistuttua laaditaan mahdollisimman realistinen alustava kustannusarvio, jonka avulla päästään arvioimaan projektin suuruusluokkaa ja toteuttamismahdollisuuksia. Mikäli kustannusarvio on ennakoitua suurempi, voidaan suunnitelma palauttaa takaisin piirustuspöydälle tai muuttaa koko projektin tavoitteita. Kuten peruskorjauksen suunnittelu, on sen kustannusarvion laatiminen myös vaikeampaa kuin uudelle kentälle. Muuttujia on enemmän, jolloin arviointi monimutkaistuu. Esimerkiksi urakoitsijan yksikkökustannukset ovat suuremmat, koska työn laajuus on usein pienempi peruskorjausurakoissa. Töiden ajoittaminen on myös hankalampaa, koska yleensä ne halutaan rajoittaa lyhyelle ajalle myöhään syksyllä. Lisäksi pitkään jatkuvassa projektissa pitää huomioida vuosittaisen inflaation vaikutus. Peruskorjausstrategia Tässä vaiheessa työryhmän tehtävä on laatia joko yksi toteutusstrategia tai erilaisia vaihtoehtoisia toteutustapoja, joista jokin valitaan yhtiökokouksessa. Jos päätavoitteena ovat paremmat peliolosuhteet, voidaan esimerkiksi parantaa kuivatusta, poistaa puita ja korjata viheriöitä. Jos tavoitteena taas on kentän parempi pelattavuus ja pelistrategian korostaminen, ensisijaisia korjauskohteita voivat olla uusien tiiauspaikkojen lisääminen ja hiekkaesteiden uudelleen sijoittelu. Kustannusarvion valmistumisen jälkeen voidaan työkohteet priorisoida ja laatia erilaisia skenaarioita rakentamisen vaiheistamiselle. Projektin aikataulun laatimiseen vaikuttaa hankkeen kokonaisbudjetti, rahoitusmahdollisuudet ja työkohteiden rakentamisen vaikutukset pelaamiseen. Tiedottaminen Jokainen peruskorjausprojekti kohtaa vastustusta pelaajien taholta. Sen vuoksi vastalauseisiin on varauduttava ennakolta hyvissä ajoin. Suunnitelmat pitää havainnollistaa ja perustella mahdollisimman hyvin, jotta pelaajat voidaan vakuuttaa peruskorjauksen hyödyistä. Tämän vuoksi pitää hyvissä ajoin valmistautua tiedottamaan tavoitteista ja projektin sisällöstä, jotta projekti hyväksytään yhtiökokouksessa. Tiedottamisessa käytettäviä keinoja voivat olla esim.: Yleiset tiedotustilaisuudet Tiedottaminen nettisivuilla Tiedottaminen pienemmissä ryhmissä (esim. seniorit, naiset, toimikunnat) Riippumattomien asiantuntijoiden lausunnot ja esitelmät Ongelmien esittäminen käytännössä golfkentällä GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 19/30

20 Case: Oulun Sankivaaran kastelujärjestelmä Peruskorjauksen suurin työkohde oli koko kastelujärjestelmän uusiminen. Suuren kustannusarvion vuoksi hankkeen hyväksyminen vaati vanhan järjestelmän ongelmien ja uuden järjestelmän hyötyjen perusteellisen esittelyn Master Plan -suunnitelmassa osakkeenomistajille. Pohjois-Pohjanmaalla maaperässä yleinen aluna muuttuu hapettuessaan rikkihapoksi, joka oli syövyttänyt putkiliitosten pultteja ja ohjauskaapeleita. Pahimmillaan runkolinjan liitoksen hajoamisen seurauksena syntynyt suurpainesuihku aiheutti vaaratilanteita. Lisäksi vanhojen sadettimien ja yksirivisen väyläkastelun sadetus oli hidasta ja tehotonta. Keskustelimme kenttämestarin kanssa tilanteesta ja päädyimme lopulta esittämään koko järjestelmän uusimista, koska pelkkien liitosten vaihtamisella monet ongelmat jäisivät ennalleen. Uuden kaksirivisen järjestelmän ja tehokkaampien sadettimien avulla kasteluun käytetty aika sekä energian ja veden kulutus laskevat %. Investoinnin arvoa nostaa myös se, että uusissa putkiliitoksissa teräs on korvattu muovilla ja ohjainkaapelit ovat entistä kestävämpiä. Järjestelmän käyttöikä on siis selvästi entistä pidempi. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 20/30

21 Hankkeen hyväksyminen Eräs peruskorjausprojektin suurimpia virheitä on suunnitelmien tuominen osakkeenomistajien päätettäväksi liian myöhään liian suurena kokonaisuutena. Tällöin on vaarana koko projektin hylkääminen tai viivästyminen. Projektia koskevien asioiden läpinäkyvä käsittely jo suunnitteluvaiheessa vähentää pelaajien epätietoisuutta ja vastarintaa. Kun esitetyt korjaussuunnitelmat perustellaan tarpeeksi hyvin ja ajoissa, voidaan hankkeen läpivientiä helpottaa ja nopeuttaa. Jos peruskorjaustarve on suuri, voidaan hyväksyminen tehdä ehdollisena, jolloin voidaan esimerkiksi ensin korjata tietty peliväylä tai alue kokonaisuudessaan. Tällöin peli ei häiriinny ja pelaajat näkevät uudet selkeästi parantuneet olosuhteet kokonaisuudessaan pienten huomaamattomien korjausten sijaan. Peurunkagolf: Pensaiden ja pienten puiden poistaminen avasi järvinäkymät 5. väylän viheriön taakse. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 21/30

22 Rakentamisen vaiheistaminen Peruskorjausprojekti pitää aina vaiheistaa kentän resurssien, pelaajien mielipiteen ja vuodenaikojen mukaan. Ei ole olemassa nyrkkisääntöä siitä suljetaanko kenttä kokonaan ja rakennetaan nopeasti vai toteutetaanko työ pienemmissä kokonaisuuksissa pidemmän ajan kuluessa. Kentän sulkeminen Koko kentän sulkemisvaihtoehtoon päädytään yleensä silloin, kun halutaan valmista nopeasti, säästää rakentamisen yksikkökustannuksissa tai välttää monen vuoden häiriötä pelaamisessa. Heikkouksina tässä vaihtoehdossa ovat yleensä vaikeampi rahoitus ja kassavirran pienentyminen. Koko kentän sulkemisen sijaan 18 reiän kentällä yleensä kannattaa korjata 9 reikää kerralla, jolloin kustannukset voidaan vielä pitää alhaisena ja toinen 9 reikää on pelaajien käytössä. Töiden jakaminen usealle vuodelle Mitä vähemmän rahaa on vuosittain käytössä tai pelaamista ei haluta häiritä liikaa, sitä pidempi on rakentamisen aikataulu. Joissakin tapauksissa se voi olla 5 10 vuotta. Valitettavasti näin pitkä aikataulu lisää rakentamisen kokonaiskustannuksia sekä riskiä rakentamisen ja materiaalien laadun vaihteluun. Lisäksi kentälle voi tulla maine, että se on aina korjaustyömaana. Jakamalla työt usealle vuodelle voidaan työt rahoittaa helpommin. Jos työt voidaan tehdä esimerkiksi myöhään syksyllä, työt eivät juuri vähennä kassavirtaakaan. Useimmiten esimerkiksi yksi tai kaksi väliaikaista viheriötä eivät vielä haittaa pelaamista. Haittoina tässä vaihtoehdossa on pelaaminen kentällä, joka on remontissa usean vuoden ajan. Lisäksi uhkana on se, että innostus korjaamiseen hiipuu, muutosten suunta muuttuu, rakennusmateriaalit vaihtuvat tai urakoitsija vaihtuu. Pitkän prosessin aikana yleensä osa kentän päätöksentekijöistä myös vaihtuu. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 22/30

23 Rakentaminen Golfkentän korjausrakentaminen on usein vaikeampaa ja hitaampaa kuin uuden kentän rakentaminen. Rakentamaan ei päästä puhtaalta pöydältä vaan kentän muita rakenteita pitää varoa ja uudet rakenteet pitää liittää saumattomasti vanhoihin. Korjausrakentamisessa on myös erilaisia riskejä ja yllätyksiä, joiden vuoksi aikataulut saattavat viivästyä tai kustannusarviot ylittyä. Rakennustiimi Peruskorjausprojekti vaatii onnistuakseen toimivan rakennustiimin, joka pystyy kommunikoimaan hyvin. Hyvin koordinoitu ja systemaattinen rakennustapa säästää aikaa ja rahaa. Jokaisessa onnistuneessa projektissa golfarkkitehti, projektinjohto, kenttämestari ja urakoitsija ovat yhtä tärkeitä tekijöitä, joiden pitää toimia saumattomasti yhteen. Jos poistat niistä yhden tai useamman, onnistumisen mahdollisuus pienenee huomattavasti. Asiantunteva arkkitehti tienaa palkkionsa suunnittelemalla muutokset siten, että rakentamisen resursseja käytetään tehokkaasti, kentän pelattavuus paranee ja hoito helpottuu. Projektinjohdon pitää valvoa aktiivisesti projektia, jotta kustannukset pysyvät kurissa ja työt aikataulussa. Jos niiden suhteen syntyy ongelmia, pitää projektin johtoryhmän reagoida mahdollisimman nopeasti. Golfrakentamisessa kokematon urakoitsija voi tulla erittäin kalliiksi. Virheellinen rakentaminen voi johtaa ojasta allikkoon kentänhoidon ongelmien vuoksi. Kenttämestari tietysti valvoo rakentamista, mutta ei oman toimen ohella välttämättä pysty kaikkeen puuttumaan. Projektin valmistelu Yhden kasvukauden peruskorjaustyöt kannattaa tehdä samalla kertaa tietyllä alueella. Muuten työkoneet rikkovat turhaan muuta kenttää ja pelaajien kärsivällisyys on koetuksella, jos yhdellä väylällä ensin korjataan tiiauspaikat, seuraavana vuotena bunkkerit ja sitten vielä viheriö kolmantena vuotena. Rakentamisen aloituspäivää mietittäessä valitaan ensiksi viimeisin mahdollinen kylvöpäivä, jotta seuraavalla kaudella korjatut alueet saadaan mahdollisimman aikaisin käyttöön. Arvioi kuinka monta päivää rakentaminen kestää ja lisää 20 % joustovaraa. Näin saat selville päivämäärän, jolloin viimeistään työt pitää aloittaa. Jos väliaikaisia rakenteita kuten viheriöitä tai tiiauspaikkoja tarvitaan, aloita niiden tekeminen hyvissä ajoin, jotta ne ovat kunnossa, kun ne otetaan käyttöön. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 23/30

24 Projektin valmisteluun kuuluu myös oman työvoiman, työkoneiden ja materiaalien käytön suunnittelu. Lisäksi pitää päättää tehdäänkö työ omalla työvoimalla vai ulkoistetaanko työ urakoitsijalle. Arvioi koko työmäärä ja työn vaatimustaso realistisesti. Riittääkö työntekijöiden osaaminen ja lukumäärä vai tarvitaanko lisätyövoimaa? Onko mahdollista saada käyttöön kaikki tarvittavat työkoneet? Mitä rakennusmateriaaleja tarvitaan? Kaikki edellä mainittu pitäisi olla suunniteltuna 4 6 kk ennen töiden aloittamista. Oulun Golfin projektissa työt tehtiin pääosin omalla työvoimalla. Kenttämestari ja neljän miehen topparoikka asensivat kastelulaitteiston. Viheriöiden, bunkkereiden ja tiiauspaikkojen korjauksessa käytettiin ulkoista kaivinkoneurakointia. Kylvöt ja muut viimeistelytyöt tehtiin hoitohenkilökunnan avulla. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 24/30

25 Tekniset suunnitelmat Golfarkkitehti laatii tekniset suunnitelmat, joiden avulla rakentaminen on tehokasta. Lisäksi voidaan käyttää erillisiä suunnittelijoita esim. kastelulaitteiston tai kuivatusrakenteiden suunnitteluun. Case: Oulun Golf 12. reiän viheriö oli pieni ja huonokuntoinen. Pintavedet valuivat vain yhteen suuntaan viheriön eteen ja kasvukerros oli heikkolaatuinen. Lisäksi viheriölle pelaaminen oli lyhytlyöntiselle pelaajalle hyvin vaikeaa lammen ja bunkkerin yli. Viheriö suunniteltiin uudelleen suuremmaksi. Pintavedet johdetaan kolmeen eri suuntaan ja viheriö käännettiin siten, että viheriölle pystyy nyt lyömään myös puumailalla. Suurelle viheriölle saatiin enemmän lipunpaikkoja ja mielenkiintoisia muotoja. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 25/30

26 Rakentamisen riskit Valitettavasti projekti ei aina suju kuten ennalta arvioitiin. Raskaat työkoneet voivat rikkoa kentän rakenteita tai maan alta saattaa paljastua arvaamattomia yllätyksiä, jotka vaativat laajempaa korjaamista. Jos työkohteet ovat pieniä ja niitä tehdään harvakseltaan, ei välttämättä ole mahdollista saada kokeneita golfrakentajia töihin. Lisäksi projektin venyessä on riskinä, että urakoitsija ei halua sitoutua niin pitkäksi aikaa. Kun rakentamista suunnitellaan, pitää muistaa, että pelaajat eivät halua aktiivisen pelikauden aikana luovuttaa mitään osaa kentästä rakentamiseen. He eivät halua väliaikaisia viheriöitä, melua, pölyä tai muita haittoja kentällä. Sen vuoksi peruskorjaustöitä tehdään yleensä myöhään syksyllä, jolloin pitkään jatkuvat vesisateet voivat jopa keskeyttää rakentamisen. Loppusyksystä uhkaa myös talventulo, jolloin riskinä on työn huono laatu töiden kiirehtimisen vuoksi tai töiden siirtyminen seuraavaan kevääseen. Jotta kenttä olisi mahdollisimman aikaisin seuraavalla kaudella käytössä, pitää kylvö päästä tekemään tarpeeksi ajoissa. Valitettavasti syksyllä aputyövoimaa ei välttämättä ole saatavilla ja muut syksyn pakolliset kentänhoitotoimet vievät aikaa. Jos rakentaminen hoidetaan omana työnä, on riskinä ammattitaidon tai sopivien koneiden puute. Kaikilla kenttämestareilla ei ole kentän rakentamisosaamista puhumattakaan muun työvoiman osaamisesta. Monet peruskorjaustyöt vaativat myös erikoiskoneita, jotka eivät kuulu kentänhoidon normaalikalustoon. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 26/30

27 Rakentamisen organisointi Korjausrakentaminen voidaan toteuttaa omana työnä, oman työn ja ulkoisen urakoinnin yhdistelmänä tai ulkoisena kokonaisurakkana. Pienempimuotoiset työt voidaan tehdä omana työnä, mutta suuret kokonaisprojektit vaativat yleensä ulkopuolista urakointia. Projektiorganisaation kokoonpanoon vaikuttavia asioita ovat: Projektin koko Oman työvoiman osaaminen ja kalusto Käytettävissä olevat taloudelliset resurssit Ammattitaitoisten urakoitsijoiden saatavuus Omana työnä Mikäli työkohteet ovat suhteellisen pieniä, työ voidaan tehdä omana työnä kenttämestarin toimiessa projektipäällikkönä. Hyötyjä Lopputulos on toteutukseltaan ja kustannuksiltaan omissa käsissä Ongelmatilanteissa on helppo reagoida ja tehdä muutoksia työkohteisiin tai aikatauluun Häiritsee vähemmän pelaamista, koska omat työntekijät tuntevat kentän ja työvoimaa voidaan käyttää joustavasti Yleensä edullisin tapa rakentaa Haittoja Oman työvoiman osaaminen tai työntekijöiden määrä ei välttämättä riitä Kuormittaa muuta kentänhoitoa Kentän oma kalusto ei yleensä riitä Kustannusten hallinta vaatii kokemusta GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 27/30

28 Oman työn ja ulkoisen urakoinnin yhdistelmä Tämä on selvästi yleisin tapa toteuttaa peruskorjaus, koska työt vaativat yleensä ainakin jonkin verran ulkopuolista urakointia. Tässä tapauksessa kenttämestari on yleensä edelleen vastuussa projektin vetämisestä. Ulkoista urakointia käytetään joko tuntitöinä tai urakkana riippuen työkohteen laadusta, työn määrästä sekä vaadittavasta osaamisesta ja kalustosta. Suuremmissa projekteissa kannattaa vetovastuu antaa erilliselle projektipäällikölle. Hyötyjä Lopputulos on toteutukseltaan ja kustannuksiltaan omissa käsissä Suurin valinnanvara tekijöissä Haittoja Vaatii paljon työtä ja osaamista työnjohdolta Kuormittaa muuta kentänhoitoa Urakoitsijat laskuttavat täydet päivät, mikä saattaa johtaa resurssien tehottomaan käyttöön Kustannusten ja resurssien hallinta vaatii kokemusta Kokonaisurakka Täysin ulkoistettua kokonaisurakointia käytetään yleensä silloin, kun on kyseessä laaja kentän uudelleen rakentaminen tai omaa rakentamisosaamista ei ole. Hyötyjä Mikäli urakoitsijalla on hyviä referenssejä, voidaan lopputuloksen laatu ennakoida hyvin Ei kuormita kentän omia resursseja Työn lopullinen hinta tiedetään etukäteen melko tarkasti Haittoja Ammattitaitoisten urakoitsijoiden saaminen pieniin projekteihin on vaikeaa Usein kallein tapa rakentaa Sekä tilaajalle että urakoitsijalle sopivan rakentamisaikataulun löytäminen voi olla vaikeaa Urakoitsija haluaa käyttää omia työtapoja ja menetelmiä GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 28/30

29 Peruskorjauksen päävaiheet 1. Kokoa työryhmä 2. Aseta projektin päätavoitteet 3. Kartoita ongelmat ja muutosehdotukset 4. Valitse suunnittelija 5. Arkkitehti laatii peruskorjaussuunnitelman 6. Laadi peruskorjausstrategia 7. Suunnittele rahoitus 8. Hanki hyväksyntä projektille 9. Arkkitehdin tekninen suunnittelu 10. Rakentamisen organisointi 11. Aloita rakentaminen Muista aktiivinen tiedottaminen projektin eri vaiheissa! GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 29/30

30 Yhteenveto Golfkenttä on miljoonien eurojen investointi. Paras tapa varmistaa omaisuuden arvo on valmistautua hyvissä ajoin välttämättä edessä oleviin korjaustöihin. Jokaisella kentällä nykytilanne ja tulevaisuuden tavoitteet ovat erilaisia. Kentän ikä, paikalliset olosuhteet, hoidon taso ja käytettävissä olevat resurssit määrittävät mitä pitää ja voidaan tehdä. Sen vuoksi työlle pitää määrittää selkeä tavoite ja taloudelliset puitteet, jotta käytettävissä olevat resurssit voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Arkkitehdin laatima Master Plan havainnollistaa, konkretisoi ja esittää vaihtoehtoja kentän parantamiselle. Se auttaa lopullisen peruskorjausstrategian sekä rakentamisen rahoituksen ja aikataulun suunnittelussa. Master Plan on systemaattinen tapa hallita kentän pelattavuutta, kuntoa ja hoitokustannuksia pitkällä tähtäimellä. GolfArk Jari Rasinkangas Golf Architecture 30/30

Kartanogolf. Master Plan. Väyläkohtaiset muutosehdotukset 31.10.2011. GolfArk Oy

Kartanogolf. Master Plan. Väyläkohtaiset muutosehdotukset 31.10.2011. GolfArk Oy Kartanogolf Master Plan Väyläkohtaiset muutosehdotukset (Versio 2) 31.10.2011 GolfArk Oy Kaustatie 11 90650 Oulu Puh. 040 5646 174 Jari.rasinkangas@golf-ark.com Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 PELIVÄYLIEN

Lisätiedot

Korjauskohteet. Kastelujärjestelmä. Korjauskohteet. Vaara aloittelijaystävälliseksi

Korjauskohteet. Kastelujärjestelmä. Korjauskohteet. Vaara aloittelijaystävälliseksi Korjauskohteet Kastelujärjestelmä Korjauskohteet Liian pienet tiiausalueet Kuivatus Painumat suoalueen peliväylillä Huonokuntoiset viheriöt Vaara aloittelijaystävälliseksi 2 Vaara 10 3 Vaara 10 4 Vaara

Lisätiedot

Tiiauspaikat. Esipuhe

Tiiauspaikat. Esipuhe 21..02..2011 Esipuhe Tawast Golfin Master Plan -suunnitelmassa on haettu selkeää kokonaisnäkemystä ja tavoitetta mihin suuntaan golfkenttää jatkossa kehitetään. Tawast Golfin vahvuuksia ovat kentän vaihteleva

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Nurmijärven golfkentän korjaussuunnitelma. Visio 2020. Tilander Golf Design Oy, 2008

Nurmijärven golfkentän korjaussuunnitelma. Visio 2020. Tilander Golf Design Oy, 2008 Nurmijärven golfkentän korjaussuunnitelma Visio 2020 Tilander Golf Design Oy, 2008 Seuraavilla sivuilla on esitetty järjestyksessä kaikki Nurmijärven Golfkeskuksen reiät ja niille tehtävät korjaus-/muutosehdotukset.

Lisätiedot

Kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelma eli Master Plan 2012. Klubitalo 13.10.2012 10.00 12.00

Kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelma eli Master Plan 2012. Klubitalo 13.10.2012 10.00 12.00 Kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelma eli Master Plan 2012 Klubitalo 13.10.2012 10.00 12.00 Tilaisuuden sisältö Historia ja lähtökohdat Suunnittelun vaiheet Kalkki-Petteri - tilannekatsaus Suunnitelman

Lisätiedot

St. Laurence Golf Kenttien kehityssuunnitelma

St. Laurence Golf Kenttien kehityssuunnitelma St. Laurence Golf Kenttien kehityssuunnitelma 15-6-2012 Licons Oy Mika Lindroos Kalkki-Petteri 2/10 Väylä 1 Uudet teepaikat ja suuntaukset. Väylän pidennys ja ennen viheriötä olevan ojan uudelleen linjaus

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Yhtiökokous 14.11.2012: Kokonaissuunnitelma ja Vaiheen 1 ehdotus HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 1 Lahden Golf 3.0 Kokonaissuunnitelma ja taustatietoja

Lisätiedot

VANHAN KENTÄN (VALLEY+LAKE) PERUSPARANNUS vuosina 2012 2014

VANHAN KENTÄN (VALLEY+LAKE) PERUSPARANNUS vuosina 2012 2014 VANHAN KENTÄN (VALLEY+LAKE) PERUSPARANNUS vuosina 2012 2014 PÄÄTÖS RAHOITUSVASTIKKEEN PERIMISESTÄ Syksyn 2011 yhtiökokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti, ilman äänestystä vanhan kentän (Valley+Lake)

Lisätiedot

Gumböle Golfin jäsenkysely

Gumböle Golfin jäsenkysely Gumböle Golfin jäsenkysely 1. Sukupuoli? Nainen 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 Mies 2. Ikä? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 alle 22 22-35 36-50 51-65

Lisätiedot

Johdanto... 3. Kenttähankkeen toteutettavuus... 4. Markkinointi ja PR... 6. Golfkentän suunnittelu... 7. Klubitalon suunnittelu...

Johdanto... 3. Kenttähankkeen toteutettavuus... 4. Markkinointi ja PR... 6. Golfkentän suunnittelu... 7. Klubitalon suunnittelu... www.golf-ark.com Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kenttähankkeen toteutettavuus... 4 Markkinointi ja PR... 6 Golfkentän suunnittelu... 7 Klubitalon suunnittelu... 11 Projektiorganisaatio... 12 Kentän rakentaminen...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Kauden 2012 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. yhtiökokoukselle 1.3.2011. Strategia esiteltiin Talous Hoitovastikkeeksi hallitus ehdottaa

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee Oikea vastaus B ja

Lisätiedot

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen.

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen. Mikä on Master Plan? StLG:n kentät ovat laadukkaita ja toimivia kenttiä. ja parantamiseen. Molemilla kentillä on kuitenkin tarvetta peruskorjaukseen StLG:n strategian mukaan kenttien tulisi olla TOP-20

Lisätiedot

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia SYYSKOKOUS 2013 - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014 Tiistai 3.12.2013 Metropolia 2013 8. VUODEN 2014 TALOUSARVIO - PERUSTEET Kenttä jäsenten näkökulmasta edelleen täysi (yli 26.000 kierrosta) Kierrostilastot

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas SHG Lakisto Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m golfkenttäopas Tervetuloa golfkentälle! Tämä kenttäopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä pelitulos perustuu

Lisätiedot

Kannattavuustutkimus. Kentän paikan valinta

Kannattavuustutkimus. Kentän paikan valinta Golfkenttähanke on mittava ja haasteellinen urakka, jonka onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Aikajänne alkuperäisen idean ja kentän avaamisen välillä vie aina useita vuosia. Kannattavuustutkimus

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista asioista teet

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Hami / Lepaa Näyttötutkintotoiminta Golfkentänhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Hami / Lepaa Näyttötutkintotoiminta Golfkentänhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkinto Hami / Lepaa Näyttötutkintotoiminta Golfkentänhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkinto Hämeen ammatti-instituutti Lepaa (Hattula) Puutarhaoppilaitos täytti 100 v. 2010 Suomen vanhin puutarha-alan opisto

Lisätiedot

GOLF TALMA OY - TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kauden 2011 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. Strategia esitellään yhtiökokoukselle 1.3.2011. Talous Hoitovastikkeeseen

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE

ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE Kiinteistöliitto Pirkanmaa, koulutusilta taloyhtiöille 27.1.2014 Technopolis Yliopistonrinne Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Mikko Tarri s. 1975 Porissa Perheellinen

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Korjausrakentamisen työpaja 3. Messukeskus 20.11.2013 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi

Lisätiedot

Muutokset pelisääntöihin 2010

Muutokset pelisääntöihin 2010 Muutokset pelisääntöihin 2010 Yhteenveto selittämään uutta IHFn sääntökirjaa Lukuisten muotoseikkojen muutosten lisäksi IHFn sääntökirjan uusi versio tarjoaa selkeyttäviä selityksiä tukemaan johdonmukaista

Lisätiedot

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä Ryhtiä työntekoon Hanna Niemelä Alkuun pääseminen Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen sopimisesta ohjaajan kanssa. Opinnäytetyön onnistumisen ensimmäinen edellytys on tutkimuskysymyksen määrittely ja

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla?

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa Mitä se on? Espoon kaupungin Tilakeskus ja Sisäilmayhdistys ry 14.5.2014 Hotelli Kuninkaantie

Lisätiedot

SÄÄNTÖOSIO. Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe VASTAUKSET. Golfpelissä sääntöjen noudattamisesta on vastuussa

SÄÄNTÖOSIO. Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe VASTAUKSET. Golfpelissä sääntöjen noudattamisesta on vastuussa GREEN CARD Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe Nimi: VASTAUKSET Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, joihin voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Oikea vastaus on tummennettu. Vastaukset kannattaa

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskenttä ja perusparannus Harjoittelu-, peli- ja

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, hallitusjäsenten koulutusilta Suomalainen klubi, Tampere 30.1.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy KORJAUSHANKKEEN

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Sääntöpähkinä 1 / 2013

Sääntöpähkinä 1 / 2013 Sääntöpähkinä 1 / 2013 1 Sääntöpähkinä 1 / 2013 Vastaukset kysymyksiin perusteluineen. Kysymys 1. Haitta vesiesteessä Pelataan reikää, jonka greenin toisella sivulla on lampi, jonka griinin puoleisella

Lisätiedot

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n JULKISIVUKORJAUKSEN HAASTEET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjausrakentamisen teemailtapäivä 29.11.2007 RIL Talonrakennusjaosto Mikko Tarri / A-Insinöörit

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Sisäilmaolosuhteiden hallinnan iso kuva

Sisäilmaolosuhteiden hallinnan iso kuva Sisäilmaolosuhteiden hallinnan iso kuva Sisäilman laatuun liittyviä epäkohtia voi esiintyä eri syistä johtuen ja kaiken ikäisissä rakennuksissa. lähestyessä elinkaarensa loppuaan sisäilman epäkohtiin liittyvät

Lisätiedot

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 en versiot: Versio Pvm Muuttaja / Muutos 1.0 1.5.2004 RRu / luotu 4.5.2004 RRu / Muutokset 2.0 18.5.2015 RRu / JymyGolf versio Sisälysluettelo 1 JYMYGOLF REIKÄPELI... 2

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeita ja erityiskohteita Valtionavustukseen oikeutettuja

Lisätiedot

SHG. Lakisto. Par m m m m. golfkenttäopas

SHG. Lakisto. Par m m m m. golfkenttäopas SHG Lakisto Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m golfkenttäopas Tervetuloa golfkentälle! Tämä kenttäopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä pelitulos perustuu

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA TERVETULOA OSASTOLLEMME B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA Asuntosijoittaja ja putkiremontti VERO2010, 10.3.2010 Marina Congress Center DI Paavo Marttila, hallituksen

Lisätiedot

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä 21.9.2011 Oulun Isännöitsijätoimisto Oy Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä, Oulun Kiint.yhdistys ry. Putkiremontti-iltapäivä

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja Esityksen sisältö puheenjohtaja hankkeen valmistelu-prosessissa (esivalmistelu, hallitus, isännöitsijä, projektinjohto,

Lisätiedot

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Yhtiökokousinfo Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Esityksen sisältö 1. Hankkeen organisaatio 2. Hankkeen vaiheet 3. Ehdotettavat toimenpiteet 4. Alustava aikataulu Hankkeen tilanne/prosessi Toteutussuunnittelu

Lisätiedot

Linjasaneerausten suunnittelu

Linjasaneerausten suunnittelu Linjasaneerausten suunnittelu Ari Savolainen, DI Ajatuksia putkiremontista Ajattele pahinta mahdollista vaihtoehtoa ja kerro se sitten kahdella! En voinut uskoa miten se voi mennä näinkin kivuttomasti!

Lisätiedot

Missä kunnossa metsätie on?

Missä kunnossa metsätie on? Esimerkin metsätie Missä kunnossa metsätie on? Merkkejä kunnostustarpeesta: Kuivatus ja kantavuus ei ole kunnossa Rummut eivät toimi tai ne puuttuvat kokonaan Sivu- ja laskuojat eivät toimi Ajoradan reunalla

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu Järjestelmän alasajon suunnittelu Kullström Satu 13.3.2016 Sisältö Yleistä alasajon suunnittelusta Case Fennia 2 Elinkaaren loppu Wikipediassa Ohjelma ei kuole koskaan. Ohjelma voi tulla tarpeettomaksi

Lisätiedot

H55 SM 2014 Ohjeet. AIKATAULU Perjantai 4.7. ja Lauantai 5.7. Aamupäivä Lähdöt 8.00-10.00 tiiltä B1 ja C1

H55 SM 2014 Ohjeet. AIKATAULU Perjantai 4.7. ja Lauantai 5.7. Aamupäivä Lähdöt 8.00-10.00 tiiltä B1 ja C1 AIKATAULU Perjantai 4.7. ja Lauantai 5.7. Aamupäivä Lähdöt 8.00-10.00 tiiltä B1 ja C1 Toimitsijat paikalla viimeistään Startterit ja aputuomarit klo 7.30 Forecaddie kuljettaja klo 7.30 Forecaddiet: B1

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista.

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Rakentaminen vaatii myös joustavaa projektinhallintaa ja erikoisosaamista, jotta

Lisätiedot

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Tavoitteena kohtuuhintainen elinkaarikorjaaminen Kerrostalojen kohtuuhintainen korjaaminen -klinikka Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen

Lisätiedot

Helsingin Golfklubi - Jäsentyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 06.11.2014 06:36 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Helsingin Golfklubi - Jäsentyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 06.11.2014 06:36 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Helsingin Golfklubi - Jäsentyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 06.11.2014 06:36 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Aktiivijäsenet 867 163 143 Määräaikaispassiivit 74 3 2 Passiivit 154 15 11 Tietokoneettomat

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA 18.5.2016 Petri Lönnblad RI, RTA (VTT 003/04) Onko tiivistäminen korjaamista? Huono maine menetelmänä, miksi? Kokemuksia noin 15 vuodelta Käyttöikä? Vahvat näkemykset puolesta

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Turun läntisten alueiden kehittäminen 27.05.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen ja korjaaminen Ikääntyvien

Lisätiedot

Forest Golf course Guide

Forest Golf course Guide Forest Golf course guide Tervetuloa Pickala Forest -kentälle Tämä väyläopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä tuloskortti perustuu omien taitojesi tuntemiseen,

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen Aineiston rakenne % 2009 2011 2012 2014 2015 Sukupuoli Mies 79 70 70 80 81 Nainen 21 30 30 20 19 Ikä alle 18 4 1 3 1 1 18-29 8 7 8 4 4 30-54 39 40 32 45 44 yli 55 48 51 57 49 51 Onko osakas osakas 49 48

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Peltolan uutiset 2/2011

Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutisten toisessa numerossa luodaan katsaus kentänhoitoon. Mitä kaikkea goflkentän hoitaminen vaatii? Haastattelussa kenttämestari Mikko Eskelinen. Lopuksi katsotaan taas

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Kenttätoimikunnan Käsikirja 2015

Kenttätoimikunnan Käsikirja 2015 Kenttätoimikunnan 2015 KENTTÄTOIMIKUNTA ERG Ry Esittely Tarkoitus Tämän käsikirjan tarkoitus on: Kuvata ERG Ry:n kenttätoimikunnan vastuualueet sekä uudistaa materiaalia ja tietoa kentän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstömuutokset < Työntekijä Henkilö jää pois niin että tiedetään

Lisätiedot

Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa

Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa TAMPERE, Tiemerkintäpäivät 12 13.2.2015, Tekninen johtaja Antti Korte, Raision kaupunki Aiempien päivien pohdintoja Uudet tavat hankkia,

Lisätiedot

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Vapaa-ajan asunnon pihapiiri kuntoon Messukeskus, Helsinki 2013 Marko Pesu Suunnittelu- ja rakentamisvaihe Helppohoitoisesta ja luonnonmukaisesta mökkipihasta

Lisätiedot

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri Putkiremontti Jaakko Laksola, LVI-insinööri . Asunnot tyypeittäin, ikäluokittain ja lämpöindeksi 60 46 48 55 49 49 Mikä on kiinteistömme riskienhallinta? Riskit /Riskienhallinta Kiinteistön rakenneosien

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN Korjausrakennushankkeen osapuolten aikainen osallistaminen; Case Joensuun Kirkkokatu Professori

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot