KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU."

Transkriptio

1 KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA:

2 PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely ja hyvät suhteet yhteisön sisällä, ylioppilasliikkessä ja yliopistolla nostetaan toiminnan tukipilareiksi. Vapaaehtoiset, ja erityisasemayhdistykset kokevat ylioppilaskunnan omakseen ihmisten, arvojohtajuuden ja kummitoiminnan kautta. Tulevaisuuden AYY. Jatketaan strategiatyöryhmän toimintaa ja valmistellaan AYY:n strategia hyväksyttäväksi. Viestitään strategiasta ja otetaan se osaksi ylioppilaskunnan toiminnanohjausta. Talouden sopeuttamisen suunnittelu vuoteen 2016 mennessä. Suunnitellaan talouden sopeuttaminen annettuun talousraamiin ajalle Suunnitelmaan kuuluvat palvelukartoitus, talousarvion ja toiminnan kriittinen tarkastelu, sekä säästöpäätösten suunnittelu suhteessa talousraamiin ja tulossuhteeseen. Kiinnitetään suunnitelma osaksi strategiaa. Herättelevää ja tehokasta vaikutustyötä. Ylioppilaskunta näkyy ja uskaltaa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja Aaltoon. AYY on keskeinen vaikuttaja SYL:lin toiminnassa. Ylioppilaskunta ottaa terävästi kantaa ja herättää keskustelua yhteisön sisällä ja ulkopuolella. AYY aikaansaava, mutkaton ja kiireettömän ilmapiirin työpaikka jokaiselle halukkaalle. AYY on arvojensa mukainen ja arvostettu työpaikka, jossa vaalitaan mutkattoman kunnianhimon ja osallistumisen ilmapiiriä. Omaisuuskysymys: Oikeustoimien ja viestinnän toteuttaminen Strategian valmistuminen ja implementaatio toiminnanohjaukseen Keskipitkän aikavälin sopeuttamissuunnitelma ja toimintojen priorisointi Nykyisten palvelujen kartoitus, toimivuuden arviointi ja säästökehittäminen Kiinteistöjen ja tilojen tarkastelu suhteessa talousraamiin Uusien työntekijöiden infopaketti ja lähtevien tiedonsiirron suunnittelu Valtakunnallinen ylioppilaskuntien TES Startataan tai kehitetään pääsektorin vapaaehtoisia (SihtTMK, RTMK, Neuvosto, JatTMK) Ylläpidetään toimivaa ja täsmällistä hallintotyötä. Järjestetään ennakoitavat rutiinit. Tehdään selkeää, ja tavoitteellista toiminnanohjausta, seurataan toiminnan toteutumista Vaalitaan ystävyyssuhteita ja sidosryhmiä; tehdään uusia avauksia. Pidetään huolta toisistamme ja annetaan palautetta.

3 VAPAAEHTOISET AYY:n vapaaehtoisyhteisössä toimiminen antaa opiskelijoille valmiuksia ja työkaluja erinomaiseen elämään. Vapaaehtoistyö tukee tasapainoista opiskelijaelämää ja vapaaehtoisuutta arvostetaan. Vapaaehtoiset ovat AYY:n sektoreiden täyspainoisia ja arvostettuja toimijoita. Luodaan ja otetaan käyttöön vapaaehtoisten pelisäännöt: Määritellään AYY:n vapaaehtoistoiminnan tavoitteet ja minimiresurssit. Sovitaan käytännön säännöt toiminnan kehittämisen pohjaksi ja etsitään tasapainoa suunnitelmallisuuden ja spontaanin toiminnan välille. Jaksamisen seurannan välineiden kehittäminen. Tarkkaillaan vapaaehtoisten työnmäärää keräämällä palautetta tapahtumien järjestämisestä ja muusta jaostoihin tai toimikuntiin liittyvästä toiminnasta. Vapaaehtoispestien kriittinen tarkastelu ja organisaation kehittäminen: Jatketaan toiminnan kehittämistä kangistumatta kaavoihin. Tutkitaan ja kokeillaan avoimesti uusia tai erilaisia tapoja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa. Yhteisön esittämän vuoden vapaaehtoisen palkitseminen: Luodaan tekninen ja henkinen pohja pysyvälle vuosittaiselle vapaaehtoisuuden palkitsemiselle. Uusien jaostojen toiminnan käynnistäminen ja integrointi organisaatioon. Jaostopuheenjohtajien vertaisryhmän käynnistäminen. Vuoden 2013 vapaaehtoisten rekrytointikampanjan toteuttaminen. Tapahtumajärjestämisen käsikirjan luominen. Vapaaehtoisten työhuoneen Valtakunnan ylläpitäminen toiminnan tarpeisiin sopivana. Vapaaehtoisten virkistäytyminen ja palkitseminen. Hyvän hengen sekä perinteiden ylläpito. Erityisasemayhdistysten hallituskummitoiminta.

4 feeling board VAPAAEHTOISUUDEN SANKARIT Urotöiden ja aaltohengen sankareiden ilmoitustaulu KONSEPTI Yhteisö ilmiantaa keskuudestaan sankarillisia tekoja tehneitä ihmisiä. AYY:n hallitus päättää, täyttääkö ilmiannettu asetetut ehdot. Ehtoja sankarillisuudelle: - vapaaehtoinen työpanos - muuttanut yhteisöään (koko määriteltävissä) dramaattisesti työllään - AYY:n piirissä tapahtunut - järkiperäinen Hyväksytyt sankarit asetetaan näkyville verkkosivulle Aalto Feeling Board -ilmoitustaululle. [Myöhemmin nimetään AYY:n brändin mukaisesti.] Vuoden lopussa jäsenistö äänestää ehdotetuista parhaimman. Voittanut palkitaan AYY:n vuosijuhlassa [tai muussa sopivassa tilaisuudessa] AYY:n Yhteisöpalkinnolla [nimetään ja määritellään myöhemmin]. Palvelun tavoitteena on korostaa pienten ja suurten, tekijää itseään uhraavien tekojen merkitystä opiskelijakulttuurin ekosysteemissä. Voittaminen ei vaadi vuosien järjestökokemusta, vaan ainoastaan aidosti inspiroituneen mielen. esimerkkejä Fuksi uudisti yhdistyksensä fuksibileiden konseptin raivobilettämisestä multimediaseikkailuun Vanha järjestöaktiivi esti koulutuslinjan lakkauttamisen aktivoimalla opiskelijoita ja henkilökuntaa uudistamaan opetusohjelmaa Tavallinen opiskelija järjesti monen viikon matkan epäilyttävän maaston halki erikoisella kulkuvälineellä mielenkiintoiseen kohteeseen Viestinnän, kulttuurin ja järjestöjen sekä vapaaehtoisuuden yhteisprojekti.

5 VIESTINTÄ AYY tekee tehokasta viestintää viestintästrategian mukaisesti. AYY on tunnettu jäsenistönsä keskuudessa ja median piirissä. AYY:llä on kattava ja toimiva viestintätoimijaverkosto. Luodaan viestintästrategia ja kriisiviestinnän ohjeet. Tehdään tunnettuuskysely: Kartoitetaan kyselyn avulla ylioppilaskunnan tunnettuutta jäsenistön parissa. Käytetään tuloksia toiminnan kehittämiseen. Määritellään AYY:n brändi: Luodaan AYY:lle brändi viestintästrategian pohjalta ja viestitään brändiin sopivalla tavalla strategian mukaisesti. Ryhmä X:n toiminnan vakiinnuttaminen: Kohdennetaan muiden jaostojen viestintää Ryhmä X:n kautta. Toteutetaan AYY-yleisesite: Luodaan helppolukuinen mediakortti, joka sisältää oleelliset tiedot AYY:n toiminnasta. Luodaan tekninen pohja AYY:n vuoden vapaaehtoisen palkitsemiselle. Järjestelmän kautta on mahdollista ehdottaa ansioituneita vapaaehtoistoimijoita verkossa näkyvälle ilmoitustaululle, jonka avulla jäsenistön äänestämänä palkitaan AYY:n vuoden vapaaehtoinen. Toteutetaan AYY:n vuosittainen taskukalenteri. Viestitään AYY:n strategiasta sen valmistuessa. Tehdään ylioppilaskunnan toimintakertomukset valmiiksi vuosilta 2010 ja Toteutetaan vuoden 2013 vapaaehtoisten rekrytointikampanja. Toteutetaan talokohtaiset nettisivut asumisen sektorin kanssa. Toteutetaan uusien opiskelijoiden opas UO-sektorin kanssa. Päivitetään AYY.fi:n sähköinen tapahtumakalenteri paremmin yhteisön käyttöön luontuvaksi. Oikeusprosesseista viestiminen. Viikko- ja yhdistystiedotteet sähköpostin välityksellä. Mediayhteyksien ja mediaseurannan ylläpito. Ainon ja Aatteen toimitusneuvostoissa vaikuttaminen. AYY.fi sivuston päivittäminen ja kehittäminen. Graafikkopalvelujen tarjoaminen AYY:n toimiston väelle.

6 KAMPUS Aalto on matkalla kohti pohjoismaiden parasta kampusta. Kampusprojekti hyödyttää aaltolaisia jo vuonna. Opiskelijoiden, yhteisöjen ja AYY:n tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti kampusprojektissa. Otaniemi valmis ottamaan vastaan kasvavat opiskelijamassat. Otaniemen YTHS:ltä löytyy riittävästi kapasiteettia. Otaniemeen siirtyville yhdistyksille ja opiskelijoille löytyy tilaa niin Aallon kuin AYY:nkin tiloista. Opiskelijoilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa kampuskehitykseen. Kampusedunvalvonnan vastuut on jaettu selkeästi. AYY näyttäytyy yhteistyökykyisenä kampuksen proaktiivisena rakentajana sekä opiskelijoiden että yliopiston suuntaan. Tehdään linjapaperi erinomaisesta kampuksesta. Hankitaan yhdessä Aallon kanssa aaltolaisille nopeampi ja halvempi liikkuminen kampusten välillä. Vaikutetaan arkkitehtikilpailun tilasuunnitelmaan. Kehitetään kampusedunvalvonnan vapaaehtoisyhteisöä. Selvitetään AYY:n ja muiden opiskelijayhteisöjen tila- ja rakennustarpeet ja ajetaan niitä kampusprojektiin. Pyöritetään Varjo- Sounding Boardin toimintaa. Osallistutaan Campus Steering Groupin toimintaan. Kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä yhdessä Aallon kanssa. Järjestetään kampustapahtumia yhdessä Aallon kanssa. YMPÄRISTÖ AYY:llä on ympäristösuunnitelma joka on aktiivisessa käytössä jokapäiväisessä toiminnassa. Tehdään ympäristösuunnitelma ja käynnistetään sen toimeenpano.

7 KOULUTUSPOLITIIKKA vapaaehtoisuus Hallinnon opiskelijaedustajat tuntevat tehtävänsä, näkyvät jäsenistölle ja saavat riittävästi tukea toimiakseen tehokkaasti. Jäsenistöllä on riittävät tiedot, taidot ja mahdollisuudet osallistua yliopiston sisäiseen ja kansalliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun. Työnjako AYY:n koulutuspoliittisella kentällä on selkeä: työ tapahtuu aina lähimpänä ratkaistavaa kysymystä ns. lähimmäisyysperiaatteen mukaisesti. Halloped-vastaavat toimivat todellisina johtajina ja vaikuttajina korkeakouluissaan - koordinoimassa, tukemassa ja auttamassa korkeakoulunsa opiskelijoita, yhdistyksiä ja hallinnon opiskelijaedustajia. Erityisasemayhdistysten opintovastaavat toimivat todellisina johtajina ja vaikuttajina koulutusalallaan koordinoimassa, tukemassa ja auttamassa koulutusalansa opiskelijoita ja hallinnon opiskelijaedustajia. Erityisasemayhdistysten opintovastaavat toimivat yhteistyössä korkeakoulunsa halloped-vastaavan kanssa. aalto 2013 Aalto-yliopistolla on erinomaiset akateemisiin yhteisöihinsä parhaiten sopivat koulutusohjelmat. Ohjelmien kehittämisessä osallistetaan aidosti niin professoreita, henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin. Opettajien ja opiskelijoiden välillä on aito vuorovaikutus. Opettaja saa jatkuvasti opiskelijalta palautetta ohjatakseen opetustaan. Opiskelija saa jatkuvasti opettajalta palautetta ohjatakseen oppimistaan. Teaching and Education Evaluationin tulokset jäävät elämään ja parantavat yliopiston opetuksen laatua. Aalto-liikkuvuus on arkipäivää, eikä sille ole keinotekoisia esteitä. ayy tutuksi ja tunnetuksi AYY:n linjat tunnetaan ja hyväksytään laajalti AYY:n linjojen edistämiseksi tehtävä työ näkyy, kuuluu ja osallistaa. Raja-aidat akateemisen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä on murrettu. Aallossa rakennetaan aitoa yliopistoyhteisöä. Kynnys osallistua koulutuspoliittiseen keskusteluun on matala. rautakoura Koulutuspoliittisella sektorilla on tehokkaat hallintorutiinit. Koulutuspoliittinen sektori tarkastelee kriittisesti ulkoisiin tapahtumiin osallistumista.

8 Hallitaan tutkintouudistusten etenemistä koordinoiden ja tietoa levittäen. Hankitaan opiskelijaedustajat kaikkiin työryhmiin. Työryhmien työstä viestitään aktiivisesti. Opintotukijärjestelmä huomioidaan tutkintouudistuksissa. Koulutuspolitiikka näkyy, kuuluu ja osallistaa. Viestitään selkokielisemmin, aktiivisemmin ja monipuolisemmin. Rakennetaan koulutuspoliittisia tietolähteitä. Madalletaan kynnystä osallistua koulutuspoliittiseen toimintaan. Kerätään palautetta ja avauksia koulutuspoliittiselta keskustelukentältä ja tartutaan niihin. Lisätään AYY:n uskottavuutta koulutuspolitiikan asiantuntijaorganisaationa. Varataan aikaa myös kansallisten asioiden pohtimiseen ja tehdään niiden pohjalta kansallisia avauksia. Rakennetaan vahva koulutuspoliittinen yhteisö. Kehitetään halloped-vastaavien ja erityisasemayhdistysten opintovastaavien esimiestyötä ja vaikuttavuutta. Tavataan hallinnon opiskelijaedustajat korkeakouluittain ainakin kaksi kertaa. Otetaan koppi englanninkielisistä hallinnon opiskelijaedustajista ja luodaan Aallon suuntaan painetta, jotta he voisivat toimia tehtävässään englanniksi. Järjestetään avoimia koulutuspoliittisia teemakeskusteluiltoja. ayy tutuksi ja tunnetuksi Kehitetään vuoden opettajat -instituutiota yhdessä erityisasemayhdistysten kanssa Uudistetaan stipendiohjesääntö sekä jakoperusteet Tehdään oikeusturvaopas Selvitetään filiaalien koulutuspoliittinen tilanne aalto 2013 Päivitetään Aalto-linja. Määritellään hyvä opetus. Otetaan kokonaisvaltaisempi näkökulma. Kehitetään opiskelijavalintoja. Benchmarkataan Aallon opiskelijavalintamenettelyitä. Vaikutetaan aktiivisesti DIA-valintojen (diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta) kehittämiseen paremmin soveltuvuutta mittaaviksi. Tehdään yhteistyötä KY:n ja TOKYO:n kanssa alojen opiskelijavalintojen kehittämisessä Valvotaan opiskelijoiden etua korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tarkkaillaan ja ohjataan SYL:n toimintaa. Lausutaan ja vaikutetaan tarvittaessa yhdessä Aallon kanssa. Suunnataan yliopiston sisäistä opiskelijavalintakeskustelua korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää huomioonottavaksi.

9 Murretaan Aalto-liikkuvuuden esteet. Osallistutaan aktiivisesti Aallon sisäisen liikkuvuuden työryhmän toimintaan. Kyseenalaistetaan nykyiset liikkuvuuden esteet opiskelijoiden näkökulmasta. Kartoitetaan liikkuvuuden suurimmat esteet ja tehdään esitys järkevän sisäisen liikkuvuuden malliksi. Edistetään myöhästyneiden opintosuorituskirjausten seurantajärjestelmän (MOKS) käyttöönottoa. Pidetään huoli, että Aalto kehittää järjestelmän ja hallinnoi sitä. Edistetään vaihtoehtoisia kurssisuorituksia osaksi Aallon arkea. Nostetaan keskusteluun vaihtoehtoiset arvostelumenetelmät. Tehdään selvitys joustavan tenttimisen käytänteistä (tenttitarraariot). Käynnistetään vähintään yksi pilottihanke Aallossa vuonna. rautakoura Kehitetään yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien kanssa sähköinen hallinnon opiskelijaedustajien haku- ja valintajärjestelmä, joka vähentää merkittävästi ylioppilaskunnan työntekijöiden työmäärää. Tarkastellaan yliopiston hallintoelinten rakennetta ja lausutaan kriittisesti hallinnon opiskelijaedustajien kokonaisuudesta JATKUVAT Osallistutaan aktiivisesti eri työryhmiin. Osallistutaan yliopiston johdon toimintaan. Pidetään yllä järkevää työnjakoa sektorin vapaaehtoisten kanssa. Koulutetaan hallinnon opiskelijaedustajia jatkuvasti. Järjestetään koulutuspoliittisen neuvottelukunnan kokoukset keväällä ja syksyllä. Tapaamiset: Dekaanit Opintopäälliköt KY TOKYO Aallonhuiput TF PAJA VIPU Valvotaan opiskelijoiden oikeusturvaa. Osallistutaan koulutuspoliittisiin tapahtumiin. PEDA-foorumi Opintoasiain päivät Jaetaan stipendejä. Palkitaan vuoden opettajia. Tehdään päräyttäviä kansallisia avauksia.

10 UUDET OPISKELIJAT Uusia opiskelijoita koskevien asioiden parissa toimimiseen on yhteiset pelisäännöt koko organisaation kesken. Pelisäännöt määrittelevät vastuunjaon yliopiston, ylioppilaskunnan, korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kesken. Jokaista tutoria ja jokaista uutta opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti. Tarkastelussa huomioidaan korkeakoulujen väliset erot, kansainväliset opiskelijat ja tutorit sekä eri elämäntilanteissa ja lukuvuoden keskellä opintonsa aloittavat. Laaditaan linjapaperi uusista opiskelijoista. Valmistellaan ja kirjoitetaan uusista opiskelijoista linjapaperi, jossa käsitellään heihin läheisesti liittyviä asioita, kuten vastaanottoa ja tutorointia. Valjastetaan linjapaperi edunvalvontatyöhön. Vaikutetaan aktiivisesti sekä opiskelijatoimijoihin että korkeakouluihin niin, että linjapaperin osoittamat suuntaviivat näkyvät käytännössä. Tutorkoulutus. Järjestetään Aallon tutoreille yhteinen tutorkoulutus huhtikuussa. Tuotetaan materiaalia erityisasemayhdistysten ja muiden mahdollisten tahojen uusien opiskelijoiden oppaisiin yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. Parannetaan uusien opiskelijoiden kentällä toimivien ihmisten välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Tutustutetaan uusien opiskelijoiden kentällä toimivat ihmiset toisiinsa ja kannustetaan heitä avoimeen vuorovaikutukseen tutoroinnin ja uusien opiskelijoiden vastaanoton parantamiseksi linjapaperin linjojen mukaisesti. Selkeytetään Uusien opiskelijoiden sektoriin liittyvien vapaaehtoisten, erityisesti Aavan Seikkailuvastaavan ja hänen vetämänsä toimikunnan, Seikkailuseuran, toimenkuvaa. Tuetaan vapaaehtoisten työskentelyä ja otetaan heidät osaksi sektorin jatkuvaa toimintaa. UO-sektorin tapaamis- ja keskustelukulttuurin luominen. Ylläpidetään sähköpostilistoja ja jatkuvia tapaamisia sekä kommunikoidaan avoimesti niin uusista, valmisteilla olevista kuin jatkuvistakin projekteista Osallistutaan uusien opiskelijoiden vastaanottoon. Työryhmävaikuttaminen (Aalto First Year Experience ohjausryhmä, orientaatiotyöryhmä, tutorkoulutustyöryhmä). Sisällöntuotto ja esiintyminen koulujen orientaatioissa.

11 SOSIAALIPOLITIIKKA Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä koko ylioppilaskunnan piirissä. Opiskelijabarometrilla saadaan ajantasaista tietoa opiskelijoimme hyvinvoinnista ja muista heitä koskettavista asoista. Barometrin tulokset näkyvät käytännön edunvalvontatyössä. Syksynä 2011 voimaan tulleet muutokset opintotuessa (tuen kaksiportaisuus sekä opintojen etenemisodotteiden nosto) ovat opiskelijoiden ja opintojen suunnittelijoiden tiedossa. Muutoksiin mukautuminen sujuu luontevasti, eivätkä ne aiheuta opiskelijoille toimeentulovaikeuksia. Laaditaan yhdenvertaisuuskyselyn perusteella yhdenvertaisuussuunnitelma ja käytetään sitä ohjaamaan tulevaa toimintaa. Valjastetaan suunnitelma käyttöön viemällä se AYY:n läheisyydessä toimivien yhdistysten tietoon yhteistyössä järjestösektorin kanssa. Suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijabarometrihanke yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen kanssa. Implementoidaan barometrin tulokset osaksi edunvalvontatyötä. Kehitetään kanta toimeentuloon. Mietitään toimeentuloa monesta suunnasta ja avoimesti. Pohditaan AYY:n kantaa siihen liittyviin kysymyksiin, kuten perustuloon. Kiinnitetään erityishuomiota nuorten mielenterveystyön tilaan. Rohkaistaan avoimeen keskusteluun ja tarkastellaan kriittisesti YTHS:n sekä kunnallisen mielenterveystyön välisiä rajapintoja. Vaikutetaan nuorten mielenterveystyön parantamiseen kunnallisvaalien yhteydessä. Selvitetään jatko-opiskelijoiden jäsenyyden kannattavuuteen liittyviä seikkoja ja heille tarjolla olevat palvelut yhteistyössä Aallon huippujen kanssa. Muutetaan entiset nk. waimokesaunat jäsenistöä palvelevaksi konseptiksi ja tarkastellaan, kenen vastuualueelle niiden järjestäminen tulisi asettaa. Seurataan aktiivisesti opintotukijärjestelmän muutosten vaikutuksia. Ennaltaehkäistään ongelmia kuten opintojen järjestämiseen ja kuormittavuuteen liittyviä hidastavia tekijöitä yhteistyössä koulutuspoliittisen sektorin kanssa. Jatketaan SYL:n KYKY-projektissa toimimista. Edustetaan YTHS:n toimielimissä ja valvotaan jäsentemme etuja. Seurataan kansallisella tasolla tapahtuvia muutoksia sosiaalipolittisissa asioissa. Jatketaan häirintäyhdyshenkilötoimintaa.

12 LIIKUNTA Saadaan myös vähän liikkuvat opiskelijat liikkeelle ja edistetään monipuolisesti heidän liikuntamahdollisuuksiaan. Onnistutaan vuoden SELL-kisojen järjestämisessä. Otetaan kaikki irti siirtymisestä Unisport yhteistyöhön. Luodaan hyvinvointikurssi, jossa on kiinteänä osana liikkuminen ja hyvinvoinnin saavuttaminen sen kautta. Järjestetään vuoden SELL-kisat. Osallistetaan vapaaehtoisia ja työskennellään kisaorganisaation osana. Aalto-Liike integroidaan toimivaksi osaksi sektoria. Osallistutaan aktiivisesti Aalto-Liikkeen toimintaan olemalla mukana tapahtumien järjestelyissä ja epävirallisimmissa tilaisuuksissa sekä huolehditaan jaoston budjetista ja jaksamisesta. Selvitetään mahdollisuuksia sisällyttää liikunta hyvinvointiopintokokonaisuuteen. Selvitetään miten asia on toteutettu muualla ja tarkastellaan yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi OLL:n kanssa. Määritellään konsepti ja viedään sitä eteenpäin. Otetaan selvää, mitä kaikkea Unisportilla on tarjota ja miten se tarkalleen toimii. Tarkastellaan kriittisesti UniSportin toimintaa sekä seurataan rahoituksen kehittymistä. Edistetään filiaalien liikuntamahdollisuuksia. Selvitetään etäpisteiden henkilökunta- ja opiskelijamäärä sekä liikuntapalveluiden tarve. Tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa liikuntapalvelut yhteistyössä jo jonkin paikalla toimivan tahon kanssa. Kehitetään liikuntatutorointia vielä entistäkin paremmaksi. Pilotoidaan uusi vähän liikkuville opiskelijoille suunnattu liikuntaryhmä yhteistyössä Unisportin ja YTHS:n kanssa. Hankitaan kaikille korkeakouluille URHEA-opintokoordinaattori ja levitetään tietoa URHEAsta. Kehitetään liikuntaviestintää erityisesti KV-opiskelijoiden ja taideopiskelijoiden suuntaan. Järjestetään yhteisöllisiä liikuntatapahtumia (Aalto-Liike). Seurataan OLL:n toimintaa.

13 KANSAINVÄLISYYS Suomalaiset ja KV-opiskelijat tekevät asioita yhdessä, arjessa ja muulloin ilman raja-aitoja Jokaisella KV-opiskelijalla on tullessaan tutori ja asunto Aalto tarjoaa opiskelijoilleen monipuolisia, toimivia ja antoisia kansainvälistymismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Toimimme myös sen eteen, että kansainvälisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille olisi tarjolla laadukasta ja maksutonta koulutusta, kattavat palvelut, hyvät valmistumisen jälkeiset työllistymismahdollisuudet sekä paljon tilaisuuksia osallistua opiskelijayhteisön toimintaan. KV-opiskelijoilla on hyvät edellytykset osallistua AYY:n vapaaehtoistoimintaan KV-opiskelijoiden työllistyminen. Teemme aktiivisesti työtä työllistymisen puolesta ja selvitämme mitkä ovat suurimmat esteet tällä hetkellä. Pyrimme informoimaan työllistymiseen liittyvistä asioista ajoissa sekä kattavasti. Lukukausimaksut.Tavataan maksukokeilun jatkoa koskevan päätöksenteon kannalta keskeisiä tahoja. Hyödynnetään vaikutustyössä graduprojektin tuottamaa tietoa lukukausimaksukokeilun vaikutuksista Aallossa. Vapaaehtoiskentän kehittäminen. Parannetaan mm. KV-edustajistojäsenten toimintamahdollisuuksia ja selkeytetään kansainvälisen sektorin vapaaehtoiskenttää. Pyrimme myös KV-tutoroinnin yhteistämiseen. Kotikansainvälistymisen eteneminen. Seurataan Aallon etenemistä asiassa ja tuodaan esiin opiskelijoiden näkökulmaa. Kolmikielisyyssuunnitelman päivittäminen. Arvioidaan muutosten tarve. KV-kumppanuudet, tänä vuonna erityisesti yhteistyö Chalmersin ja Tsinghuan kanssa. KV-tutorointi on kattavaa ja palvelee KV-opiskelijoiden tarpeita. Viestintä on aktiivista ja monipuolista. Uusien opiskelijoiden vastaanotto on toimivaa ja antaa hyvät puitteet Suomessa oleskeluun. Kerätään tietoa kansainvälisen koulutuspolitiikan ajankohtaisista muutoksista osallistumalla konferensseihin, esimerkiksi SEFI ja EAIE. KV-jaosto Mosaic, IDSC, ESN, BEST ja muut vapaaehtoiset toimijat tietävät mitä heiltä odotetaan ja ovat innokkaita ja tekevät hyvää työtä.

14 ASUMINEN Asukasdemokratian avulla parempaa asumista. Demokratiatoiminnassa on mukana uusia ihmisiä ja tiedetään, mihin suuntaan toimintaa lähetään kehittämään tulevaisuudessa. Kunnallisvaalit. Asumisen ja liikkuvuuden tavoitteet löytyvät puolueiden kunnallisvaaliohjelmista ja nuorten äänestysaktiivisuus on noussut. Kunnanvaltuutettuina on reilusti enemmän nuoria. Vaikuttavaa edunvalvontaa. Asumisen edunvalvonnalla on käytännöt ja aktiiviset vaikutuskanavat ulkoiselle edunvalvonnalle. Sujuvaa asiakaspalvelua. Asuntotoimistosta saa laadukasta palvelua kustannustehokkaasti. Kunnallisvaalit opiskelijoiden ääni kuuluviin! Ajetaan kuntavaalitavoitteita puolueohjelmiin yhdessä muiden pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjen kanssa. Aktivoidaan nuoria uurnille ja ehdolle. Säännöt kuntoon perinpohjaisesti. Tehdään muutoksia ja korjauksia sääntöihin pitkän aikavälin tilannetta silmälläpitäen. Hätämajoitus nyt ja jatkossa. Etsitään hätämajoitustilat syksylle yhteistyössä yliopiston kanssa ja huolehditaan majoitusta tarvitsevista, kuten aikaisempinakin vuosina. Vaikutetaan Espoon ja Helsingin päättäjiin sekä yliopistoon ongelman ratkaisemiseksi pidemmällä aikavälillä. Palveluiden kehittäminen prosessit kuntoon ja palvelut sähköisiksi. Selvitetään palveluiden sähköistämisen mahdollisuuksia ja kehitetään erityisesti asuntotoimiston työtapoja tehokkuuden ja sujuvan asiakaspalvelun edistämiseksi. Kartoitetaan campus-järjestelmään tarvittavia ominaisuuksia. Asumisen nettisivujen uudistaminen. Tehdään ylioppilaskunnan nettisivuille asumiselle oma osio, josta löytyvät ainakin talokohtaiset sivut, asumisen säännöt sekä asukasoppaat. Aktivoidaan ja brändätään asukasdemokratiaa ja pohditaan sen roolia tulevaisuudessa. Luodaan kunnon yhteydet HOASiin ja pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöihin. Edistetään Otakaari 18:n rakennushanketta ja kartoitetaan uusia mahdollisuuksia. Juhlitaan 60-vuotiasta Teekkarikylää. Osallistutaan World Student Capital hankkeeseen. Tehdään yleisluontoiset asukasoppaat Leppävaaran ja Helsingin kohteisiin. Tehdään laadukasta ja kolmikielistä asiakaspalvelua. Koulutetaan vapaaehtoisia ja kehitetään koulutusmateriaalia. Pyöritetään asukasdemokratian käytännön rutiineja. Seurataan käynnissä olevia rakennusprojekteja ja pysytään kartalla korjausrakentamisen suhteen.

15 YRITYSSUHTEET AYY harjoittaa Ylioppilasliikkeen parasta yrityssuhdetoimintaa vuonna AYY:n yrityssuhdetoiminta on halutuinta, tehokkainta, tuottoisinta ja laajinta ylioppilaskuntien ja näiden yhdistyksien keskuudessa. Vuonna : Aalto University Shop on tunnettu Aallon opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa tuotettu ja seitsemän uutta sopimusta allekirjoitettu Valmis linjaus AYY:n yhteistyökumppaneista kesään mennessä. Luodaan suuntaviivat edustajiston kanssa helpottamaan yrityssuhteita yhteistyökumppaneiden valinnassa. AYY järjestää kaksi opiskelijoiden keskustelutilaisuutta vuonna. Tilaisuuksissa opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista ja merkityksellisistä aiheista Suomen huippujohtajien ja päättäjien kanssa. Auran ja muiden yrityssuhteiden vapaaehtoisten roolien kehittäminen ja vakiinnuttaminen AYY:n piirissä. Aalto University Shopin kehittäminen. Lisätään tuotevalikoimaa ja tuodaan nuorten suunnittelijoiden tuotteita myyntiin. Neuvotellaan AYY:n jäsenille viisi uniikkia alennusta tai etua. Kehitetään uusia muotoja yritysyhteistyölle. AYY:n kiinnostavuuden lisääminen yrityksien silmissä vaatii jatkuvaa uusien yhteistyömuotojen etsimistä. Yrityssuhteiden nettisivut valmiiksi. Yrityssuhteiden nettisivuilla tarkoitetaan AYY Uncovers videoblogisivustoa, Aalto Thinks sivustoa ja ayy.fi/yrityssuhteet sivustoa. Naamat tutuksi Jatkuvuuden helpottamiseksi ja turvaamiseksi kierretään yhteistyökumppanit lävitse uusien toimijoiden kanssa. Alumnien aktivointi yritysyhteistyön pohjaksi. Hyödynnetään alumnisuhteita yritysten kontaktoinnissa. AYY webshop. Luodaan AYY:lle oma verkkokauppa, jossa AYY:n omien tuotteiden lisäksi myydään Aalto University Shopin tuotteita ja mahdollisuuksien mukaan erityisasemayhdistysten ja muiden yhdistysten tuotteita. Uusien yhteistyösopimusten hankkiminen ja vanhojen sopimusten hallinta. Ainon mainosmyynti. Tavoitteena on 6-8 mainosta per lehti.

16 JÄRJESTÖT AYY tuntee yhdistyksiensä tarpeet ja vastaa niihin. AYY:n järjestötilat ovat valmiita vastaanottamaan kasvavan käyttäjämäärän. AYY:n ja sen yhdistysten välinen vuorovaikutteinen viestintä toimii mutkitta. Hankitaan ja otetaan käyttöön yhdistystietokanta. Otetaan yhdistysviestintä huomioon viestintästrategiaa laadittaessa. Kartoitetaan järjestötilojen soveltuvuus vuoteen 2013 ja eteenpäin. Tilapalveluiden valmistelu sähköistämiseen. Tilavarausjärjestelmän ja korttiavainsysteemin kartoitus ja käyttöönotto. Tehdään yhdistysopas valmiiksi ja jaetaan sitä. Rakennetaan Aava:n järjestövastaavan tehtävä ja rooli. Luodaan yhteistyösopimuksia kulttuuriyhdistysten kanssa. Kehitetään kampuskarkeloiden konseptia. Sovitaan yliopiston kanssa yliopiston tilojen yhdistyskäytöstä. Jalkautetaan yhdenvertaisuussuunnitelma yhdistyksiin. Tarjotaan apua ja neuvontaa yhdistyksille. Ylläpidetään ja vuokrataan järjestötiloja. Jaetaan toiminta-avustuksia yhdistyksille. Järjestetään yhdistyskoulutuksia. Tarjotaan yhdistyksille sääntöneuvontaa sääntötoimikunnan avulla. Lähetetään viikoittainen yhdistystiedote yhdistyksille. Ylläpidetään ayy.fi:n yhdistysosiota.

17 KULTTUURI AYY ja sen jaostot näkyvät ja ovat tunnettuja jäsenistönsä keskuudessa. AYY:n tapahtumat pysyvät budjetissa. AYY:n monipuoliset tapahtumat tavoittavat koko jäsenistönsä. Luodaan käytännöt, joilla saadaan Aava ja Teekkarijaosto kiinteäksi ja näkyväksi osaksi AYY:n yhteisösektoria. Järjestetään tapahtumia Teekkarius juhlavuoden merkeissä. Järjestetään AYY 2v. vuosijuhla ja valmistellaan AYY 3v. vuosijuhlaa. Osallistutaan SELL -kisojen järjestämiseen. Tehdään yhteisöstrategia. Järjestetään, mahdollisuuksien mukaan, yksi suuri tapahtuma täysin uudella konseptilla. Ollaan mukana World Design Capital :ssa. Järjestetään ja kehitetään PYL-yhteistyötapahtumia. Luodaan joustavia ja näkyviä tapoja tukea syntyviä hankkeita ja ideoita esim. Touhutonni - suunnittele ja toteuta tapahtuma 1000 :lla - kilpailu. Tuetaan kulttuurijaostojen toimintaa ja pidetään niistä huolta. Tuetaan ja järjestetään moninaisia tapahtumia. Seurataan jäsenistön tarpeita yhteisötapahtumille ja -toiminnalle.

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: Pääsektori Talous Yritysyhteistyö Koulutuspolitiikka Koulutuksen laadun varmistaminen ja

Lisätiedot

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen.

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen. Pääsektori Keton ulkotilat Kesällä 2014 on puhuttu yhteistyöstä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Tolvasen kanssa osana hänen diplomityötään. Loppusyksyn aikana pidetään mahdollisesti vielä joku suunnittelupalaveri.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

ISO Aalto First Year Experience AFYE sivulta 15 afye@aalto.fi

ISO Aalto First Year Experience AFYE sivulta 15 afye@aalto.fi ISO PL 69 Lämpömiehenkuja 2 02150 Espoo www.ayy.fi Toimitus: Jari Isaksson Taitto & kuvitus: Juho Nykänen Kansi: Ville Valkeisenmäki & Juho Nykänen Painopaikka: Redfina Oy, Espoo ISO-opas 2012 Standardi

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot