KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU."

Transkriptio

1 KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA:

2 PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely ja hyvät suhteet yhteisön sisällä, ylioppilasliikkessä ja yliopistolla nostetaan toiminnan tukipilareiksi. Vapaaehtoiset, ja erityisasemayhdistykset kokevat ylioppilaskunnan omakseen ihmisten, arvojohtajuuden ja kummitoiminnan kautta. Tulevaisuuden AYY. Jatketaan strategiatyöryhmän toimintaa ja valmistellaan AYY:n strategia hyväksyttäväksi. Viestitään strategiasta ja otetaan se osaksi ylioppilaskunnan toiminnanohjausta. Talouden sopeuttamisen suunnittelu vuoteen 2016 mennessä. Suunnitellaan talouden sopeuttaminen annettuun talousraamiin ajalle Suunnitelmaan kuuluvat palvelukartoitus, talousarvion ja toiminnan kriittinen tarkastelu, sekä säästöpäätösten suunnittelu suhteessa talousraamiin ja tulossuhteeseen. Kiinnitetään suunnitelma osaksi strategiaa. Herättelevää ja tehokasta vaikutustyötä. Ylioppilaskunta näkyy ja uskaltaa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja Aaltoon. AYY on keskeinen vaikuttaja SYL:lin toiminnassa. Ylioppilaskunta ottaa terävästi kantaa ja herättää keskustelua yhteisön sisällä ja ulkopuolella. AYY aikaansaava, mutkaton ja kiireettömän ilmapiirin työpaikka jokaiselle halukkaalle. AYY on arvojensa mukainen ja arvostettu työpaikka, jossa vaalitaan mutkattoman kunnianhimon ja osallistumisen ilmapiiriä. Omaisuuskysymys: Oikeustoimien ja viestinnän toteuttaminen Strategian valmistuminen ja implementaatio toiminnanohjaukseen Keskipitkän aikavälin sopeuttamissuunnitelma ja toimintojen priorisointi Nykyisten palvelujen kartoitus, toimivuuden arviointi ja säästökehittäminen Kiinteistöjen ja tilojen tarkastelu suhteessa talousraamiin Uusien työntekijöiden infopaketti ja lähtevien tiedonsiirron suunnittelu Valtakunnallinen ylioppilaskuntien TES Startataan tai kehitetään pääsektorin vapaaehtoisia (SihtTMK, RTMK, Neuvosto, JatTMK) Ylläpidetään toimivaa ja täsmällistä hallintotyötä. Järjestetään ennakoitavat rutiinit. Tehdään selkeää, ja tavoitteellista toiminnanohjausta, seurataan toiminnan toteutumista Vaalitaan ystävyyssuhteita ja sidosryhmiä; tehdään uusia avauksia. Pidetään huolta toisistamme ja annetaan palautetta.

3 VAPAAEHTOISET AYY:n vapaaehtoisyhteisössä toimiminen antaa opiskelijoille valmiuksia ja työkaluja erinomaiseen elämään. Vapaaehtoistyö tukee tasapainoista opiskelijaelämää ja vapaaehtoisuutta arvostetaan. Vapaaehtoiset ovat AYY:n sektoreiden täyspainoisia ja arvostettuja toimijoita. Luodaan ja otetaan käyttöön vapaaehtoisten pelisäännöt: Määritellään AYY:n vapaaehtoistoiminnan tavoitteet ja minimiresurssit. Sovitaan käytännön säännöt toiminnan kehittämisen pohjaksi ja etsitään tasapainoa suunnitelmallisuuden ja spontaanin toiminnan välille. Jaksamisen seurannan välineiden kehittäminen. Tarkkaillaan vapaaehtoisten työnmäärää keräämällä palautetta tapahtumien järjestämisestä ja muusta jaostoihin tai toimikuntiin liittyvästä toiminnasta. Vapaaehtoispestien kriittinen tarkastelu ja organisaation kehittäminen: Jatketaan toiminnan kehittämistä kangistumatta kaavoihin. Tutkitaan ja kokeillaan avoimesti uusia tai erilaisia tapoja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa. Yhteisön esittämän vuoden vapaaehtoisen palkitseminen: Luodaan tekninen ja henkinen pohja pysyvälle vuosittaiselle vapaaehtoisuuden palkitsemiselle. Uusien jaostojen toiminnan käynnistäminen ja integrointi organisaatioon. Jaostopuheenjohtajien vertaisryhmän käynnistäminen. Vuoden 2013 vapaaehtoisten rekrytointikampanjan toteuttaminen. Tapahtumajärjestämisen käsikirjan luominen. Vapaaehtoisten työhuoneen Valtakunnan ylläpitäminen toiminnan tarpeisiin sopivana. Vapaaehtoisten virkistäytyminen ja palkitseminen. Hyvän hengen sekä perinteiden ylläpito. Erityisasemayhdistysten hallituskummitoiminta.

4 feeling board VAPAAEHTOISUUDEN SANKARIT Urotöiden ja aaltohengen sankareiden ilmoitustaulu KONSEPTI Yhteisö ilmiantaa keskuudestaan sankarillisia tekoja tehneitä ihmisiä. AYY:n hallitus päättää, täyttääkö ilmiannettu asetetut ehdot. Ehtoja sankarillisuudelle: - vapaaehtoinen työpanos - muuttanut yhteisöään (koko määriteltävissä) dramaattisesti työllään - AYY:n piirissä tapahtunut - järkiperäinen Hyväksytyt sankarit asetetaan näkyville verkkosivulle Aalto Feeling Board -ilmoitustaululle. [Myöhemmin nimetään AYY:n brändin mukaisesti.] Vuoden lopussa jäsenistö äänestää ehdotetuista parhaimman. Voittanut palkitaan AYY:n vuosijuhlassa [tai muussa sopivassa tilaisuudessa] AYY:n Yhteisöpalkinnolla [nimetään ja määritellään myöhemmin]. Palvelun tavoitteena on korostaa pienten ja suurten, tekijää itseään uhraavien tekojen merkitystä opiskelijakulttuurin ekosysteemissä. Voittaminen ei vaadi vuosien järjestökokemusta, vaan ainoastaan aidosti inspiroituneen mielen. esimerkkejä Fuksi uudisti yhdistyksensä fuksibileiden konseptin raivobilettämisestä multimediaseikkailuun Vanha järjestöaktiivi esti koulutuslinjan lakkauttamisen aktivoimalla opiskelijoita ja henkilökuntaa uudistamaan opetusohjelmaa Tavallinen opiskelija järjesti monen viikon matkan epäilyttävän maaston halki erikoisella kulkuvälineellä mielenkiintoiseen kohteeseen Viestinnän, kulttuurin ja järjestöjen sekä vapaaehtoisuuden yhteisprojekti.

5 VIESTINTÄ AYY tekee tehokasta viestintää viestintästrategian mukaisesti. AYY on tunnettu jäsenistönsä keskuudessa ja median piirissä. AYY:llä on kattava ja toimiva viestintätoimijaverkosto. Luodaan viestintästrategia ja kriisiviestinnän ohjeet. Tehdään tunnettuuskysely: Kartoitetaan kyselyn avulla ylioppilaskunnan tunnettuutta jäsenistön parissa. Käytetään tuloksia toiminnan kehittämiseen. Määritellään AYY:n brändi: Luodaan AYY:lle brändi viestintästrategian pohjalta ja viestitään brändiin sopivalla tavalla strategian mukaisesti. Ryhmä X:n toiminnan vakiinnuttaminen: Kohdennetaan muiden jaostojen viestintää Ryhmä X:n kautta. Toteutetaan AYY-yleisesite: Luodaan helppolukuinen mediakortti, joka sisältää oleelliset tiedot AYY:n toiminnasta. Luodaan tekninen pohja AYY:n vuoden vapaaehtoisen palkitsemiselle. Järjestelmän kautta on mahdollista ehdottaa ansioituneita vapaaehtoistoimijoita verkossa näkyvälle ilmoitustaululle, jonka avulla jäsenistön äänestämänä palkitaan AYY:n vuoden vapaaehtoinen. Toteutetaan AYY:n vuosittainen taskukalenteri. Viestitään AYY:n strategiasta sen valmistuessa. Tehdään ylioppilaskunnan toimintakertomukset valmiiksi vuosilta 2010 ja Toteutetaan vuoden 2013 vapaaehtoisten rekrytointikampanja. Toteutetaan talokohtaiset nettisivut asumisen sektorin kanssa. Toteutetaan uusien opiskelijoiden opas UO-sektorin kanssa. Päivitetään AYY.fi:n sähköinen tapahtumakalenteri paremmin yhteisön käyttöön luontuvaksi. Oikeusprosesseista viestiminen. Viikko- ja yhdistystiedotteet sähköpostin välityksellä. Mediayhteyksien ja mediaseurannan ylläpito. Ainon ja Aatteen toimitusneuvostoissa vaikuttaminen. AYY.fi sivuston päivittäminen ja kehittäminen. Graafikkopalvelujen tarjoaminen AYY:n toimiston väelle.

6 KAMPUS Aalto on matkalla kohti pohjoismaiden parasta kampusta. Kampusprojekti hyödyttää aaltolaisia jo vuonna. Opiskelijoiden, yhteisöjen ja AYY:n tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti kampusprojektissa. Otaniemi valmis ottamaan vastaan kasvavat opiskelijamassat. Otaniemen YTHS:ltä löytyy riittävästi kapasiteettia. Otaniemeen siirtyville yhdistyksille ja opiskelijoille löytyy tilaa niin Aallon kuin AYY:nkin tiloista. Opiskelijoilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa kampuskehitykseen. Kampusedunvalvonnan vastuut on jaettu selkeästi. AYY näyttäytyy yhteistyökykyisenä kampuksen proaktiivisena rakentajana sekä opiskelijoiden että yliopiston suuntaan. Tehdään linjapaperi erinomaisesta kampuksesta. Hankitaan yhdessä Aallon kanssa aaltolaisille nopeampi ja halvempi liikkuminen kampusten välillä. Vaikutetaan arkkitehtikilpailun tilasuunnitelmaan. Kehitetään kampusedunvalvonnan vapaaehtoisyhteisöä. Selvitetään AYY:n ja muiden opiskelijayhteisöjen tila- ja rakennustarpeet ja ajetaan niitä kampusprojektiin. Pyöritetään Varjo- Sounding Boardin toimintaa. Osallistutaan Campus Steering Groupin toimintaan. Kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä yhdessä Aallon kanssa. Järjestetään kampustapahtumia yhdessä Aallon kanssa. YMPÄRISTÖ AYY:llä on ympäristösuunnitelma joka on aktiivisessa käytössä jokapäiväisessä toiminnassa. Tehdään ympäristösuunnitelma ja käynnistetään sen toimeenpano.

7 KOULUTUSPOLITIIKKA vapaaehtoisuus Hallinnon opiskelijaedustajat tuntevat tehtävänsä, näkyvät jäsenistölle ja saavat riittävästi tukea toimiakseen tehokkaasti. Jäsenistöllä on riittävät tiedot, taidot ja mahdollisuudet osallistua yliopiston sisäiseen ja kansalliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun. Työnjako AYY:n koulutuspoliittisella kentällä on selkeä: työ tapahtuu aina lähimpänä ratkaistavaa kysymystä ns. lähimmäisyysperiaatteen mukaisesti. Halloped-vastaavat toimivat todellisina johtajina ja vaikuttajina korkeakouluissaan - koordinoimassa, tukemassa ja auttamassa korkeakoulunsa opiskelijoita, yhdistyksiä ja hallinnon opiskelijaedustajia. Erityisasemayhdistysten opintovastaavat toimivat todellisina johtajina ja vaikuttajina koulutusalallaan koordinoimassa, tukemassa ja auttamassa koulutusalansa opiskelijoita ja hallinnon opiskelijaedustajia. Erityisasemayhdistysten opintovastaavat toimivat yhteistyössä korkeakoulunsa halloped-vastaavan kanssa. aalto 2013 Aalto-yliopistolla on erinomaiset akateemisiin yhteisöihinsä parhaiten sopivat koulutusohjelmat. Ohjelmien kehittämisessä osallistetaan aidosti niin professoreita, henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin. Opettajien ja opiskelijoiden välillä on aito vuorovaikutus. Opettaja saa jatkuvasti opiskelijalta palautetta ohjatakseen opetustaan. Opiskelija saa jatkuvasti opettajalta palautetta ohjatakseen oppimistaan. Teaching and Education Evaluationin tulokset jäävät elämään ja parantavat yliopiston opetuksen laatua. Aalto-liikkuvuus on arkipäivää, eikä sille ole keinotekoisia esteitä. ayy tutuksi ja tunnetuksi AYY:n linjat tunnetaan ja hyväksytään laajalti AYY:n linjojen edistämiseksi tehtävä työ näkyy, kuuluu ja osallistaa. Raja-aidat akateemisen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä on murrettu. Aallossa rakennetaan aitoa yliopistoyhteisöä. Kynnys osallistua koulutuspoliittiseen keskusteluun on matala. rautakoura Koulutuspoliittisella sektorilla on tehokkaat hallintorutiinit. Koulutuspoliittinen sektori tarkastelee kriittisesti ulkoisiin tapahtumiin osallistumista.

8 Hallitaan tutkintouudistusten etenemistä koordinoiden ja tietoa levittäen. Hankitaan opiskelijaedustajat kaikkiin työryhmiin. Työryhmien työstä viestitään aktiivisesti. Opintotukijärjestelmä huomioidaan tutkintouudistuksissa. Koulutuspolitiikka näkyy, kuuluu ja osallistaa. Viestitään selkokielisemmin, aktiivisemmin ja monipuolisemmin. Rakennetaan koulutuspoliittisia tietolähteitä. Madalletaan kynnystä osallistua koulutuspoliittiseen toimintaan. Kerätään palautetta ja avauksia koulutuspoliittiselta keskustelukentältä ja tartutaan niihin. Lisätään AYY:n uskottavuutta koulutuspolitiikan asiantuntijaorganisaationa. Varataan aikaa myös kansallisten asioiden pohtimiseen ja tehdään niiden pohjalta kansallisia avauksia. Rakennetaan vahva koulutuspoliittinen yhteisö. Kehitetään halloped-vastaavien ja erityisasemayhdistysten opintovastaavien esimiestyötä ja vaikuttavuutta. Tavataan hallinnon opiskelijaedustajat korkeakouluittain ainakin kaksi kertaa. Otetaan koppi englanninkielisistä hallinnon opiskelijaedustajista ja luodaan Aallon suuntaan painetta, jotta he voisivat toimia tehtävässään englanniksi. Järjestetään avoimia koulutuspoliittisia teemakeskusteluiltoja. ayy tutuksi ja tunnetuksi Kehitetään vuoden opettajat -instituutiota yhdessä erityisasemayhdistysten kanssa Uudistetaan stipendiohjesääntö sekä jakoperusteet Tehdään oikeusturvaopas Selvitetään filiaalien koulutuspoliittinen tilanne aalto 2013 Päivitetään Aalto-linja. Määritellään hyvä opetus. Otetaan kokonaisvaltaisempi näkökulma. Kehitetään opiskelijavalintoja. Benchmarkataan Aallon opiskelijavalintamenettelyitä. Vaikutetaan aktiivisesti DIA-valintojen (diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta) kehittämiseen paremmin soveltuvuutta mittaaviksi. Tehdään yhteistyötä KY:n ja TOKYO:n kanssa alojen opiskelijavalintojen kehittämisessä Valvotaan opiskelijoiden etua korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tarkkaillaan ja ohjataan SYL:n toimintaa. Lausutaan ja vaikutetaan tarvittaessa yhdessä Aallon kanssa. Suunnataan yliopiston sisäistä opiskelijavalintakeskustelua korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää huomioonottavaksi.

9 Murretaan Aalto-liikkuvuuden esteet. Osallistutaan aktiivisesti Aallon sisäisen liikkuvuuden työryhmän toimintaan. Kyseenalaistetaan nykyiset liikkuvuuden esteet opiskelijoiden näkökulmasta. Kartoitetaan liikkuvuuden suurimmat esteet ja tehdään esitys järkevän sisäisen liikkuvuuden malliksi. Edistetään myöhästyneiden opintosuorituskirjausten seurantajärjestelmän (MOKS) käyttöönottoa. Pidetään huoli, että Aalto kehittää järjestelmän ja hallinnoi sitä. Edistetään vaihtoehtoisia kurssisuorituksia osaksi Aallon arkea. Nostetaan keskusteluun vaihtoehtoiset arvostelumenetelmät. Tehdään selvitys joustavan tenttimisen käytänteistä (tenttitarraariot). Käynnistetään vähintään yksi pilottihanke Aallossa vuonna. rautakoura Kehitetään yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien kanssa sähköinen hallinnon opiskelijaedustajien haku- ja valintajärjestelmä, joka vähentää merkittävästi ylioppilaskunnan työntekijöiden työmäärää. Tarkastellaan yliopiston hallintoelinten rakennetta ja lausutaan kriittisesti hallinnon opiskelijaedustajien kokonaisuudesta JATKUVAT Osallistutaan aktiivisesti eri työryhmiin. Osallistutaan yliopiston johdon toimintaan. Pidetään yllä järkevää työnjakoa sektorin vapaaehtoisten kanssa. Koulutetaan hallinnon opiskelijaedustajia jatkuvasti. Järjestetään koulutuspoliittisen neuvottelukunnan kokoukset keväällä ja syksyllä. Tapaamiset: Dekaanit Opintopäälliköt KY TOKYO Aallonhuiput TF PAJA VIPU Valvotaan opiskelijoiden oikeusturvaa. Osallistutaan koulutuspoliittisiin tapahtumiin. PEDA-foorumi Opintoasiain päivät Jaetaan stipendejä. Palkitaan vuoden opettajia. Tehdään päräyttäviä kansallisia avauksia.

10 UUDET OPISKELIJAT Uusia opiskelijoita koskevien asioiden parissa toimimiseen on yhteiset pelisäännöt koko organisaation kesken. Pelisäännöt määrittelevät vastuunjaon yliopiston, ylioppilaskunnan, korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kesken. Jokaista tutoria ja jokaista uutta opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti. Tarkastelussa huomioidaan korkeakoulujen väliset erot, kansainväliset opiskelijat ja tutorit sekä eri elämäntilanteissa ja lukuvuoden keskellä opintonsa aloittavat. Laaditaan linjapaperi uusista opiskelijoista. Valmistellaan ja kirjoitetaan uusista opiskelijoista linjapaperi, jossa käsitellään heihin läheisesti liittyviä asioita, kuten vastaanottoa ja tutorointia. Valjastetaan linjapaperi edunvalvontatyöhön. Vaikutetaan aktiivisesti sekä opiskelijatoimijoihin että korkeakouluihin niin, että linjapaperin osoittamat suuntaviivat näkyvät käytännössä. Tutorkoulutus. Järjestetään Aallon tutoreille yhteinen tutorkoulutus huhtikuussa. Tuotetaan materiaalia erityisasemayhdistysten ja muiden mahdollisten tahojen uusien opiskelijoiden oppaisiin yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. Parannetaan uusien opiskelijoiden kentällä toimivien ihmisten välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Tutustutetaan uusien opiskelijoiden kentällä toimivat ihmiset toisiinsa ja kannustetaan heitä avoimeen vuorovaikutukseen tutoroinnin ja uusien opiskelijoiden vastaanoton parantamiseksi linjapaperin linjojen mukaisesti. Selkeytetään Uusien opiskelijoiden sektoriin liittyvien vapaaehtoisten, erityisesti Aavan Seikkailuvastaavan ja hänen vetämänsä toimikunnan, Seikkailuseuran, toimenkuvaa. Tuetaan vapaaehtoisten työskentelyä ja otetaan heidät osaksi sektorin jatkuvaa toimintaa. UO-sektorin tapaamis- ja keskustelukulttuurin luominen. Ylläpidetään sähköpostilistoja ja jatkuvia tapaamisia sekä kommunikoidaan avoimesti niin uusista, valmisteilla olevista kuin jatkuvistakin projekteista Osallistutaan uusien opiskelijoiden vastaanottoon. Työryhmävaikuttaminen (Aalto First Year Experience ohjausryhmä, orientaatiotyöryhmä, tutorkoulutustyöryhmä). Sisällöntuotto ja esiintyminen koulujen orientaatioissa.

11 SOSIAALIPOLITIIKKA Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä koko ylioppilaskunnan piirissä. Opiskelijabarometrilla saadaan ajantasaista tietoa opiskelijoimme hyvinvoinnista ja muista heitä koskettavista asoista. Barometrin tulokset näkyvät käytännön edunvalvontatyössä. Syksynä 2011 voimaan tulleet muutokset opintotuessa (tuen kaksiportaisuus sekä opintojen etenemisodotteiden nosto) ovat opiskelijoiden ja opintojen suunnittelijoiden tiedossa. Muutoksiin mukautuminen sujuu luontevasti, eivätkä ne aiheuta opiskelijoille toimeentulovaikeuksia. Laaditaan yhdenvertaisuuskyselyn perusteella yhdenvertaisuussuunnitelma ja käytetään sitä ohjaamaan tulevaa toimintaa. Valjastetaan suunnitelma käyttöön viemällä se AYY:n läheisyydessä toimivien yhdistysten tietoon yhteistyössä järjestösektorin kanssa. Suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijabarometrihanke yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen kanssa. Implementoidaan barometrin tulokset osaksi edunvalvontatyötä. Kehitetään kanta toimeentuloon. Mietitään toimeentuloa monesta suunnasta ja avoimesti. Pohditaan AYY:n kantaa siihen liittyviin kysymyksiin, kuten perustuloon. Kiinnitetään erityishuomiota nuorten mielenterveystyön tilaan. Rohkaistaan avoimeen keskusteluun ja tarkastellaan kriittisesti YTHS:n sekä kunnallisen mielenterveystyön välisiä rajapintoja. Vaikutetaan nuorten mielenterveystyön parantamiseen kunnallisvaalien yhteydessä. Selvitetään jatko-opiskelijoiden jäsenyyden kannattavuuteen liittyviä seikkoja ja heille tarjolla olevat palvelut yhteistyössä Aallon huippujen kanssa. Muutetaan entiset nk. waimokesaunat jäsenistöä palvelevaksi konseptiksi ja tarkastellaan, kenen vastuualueelle niiden järjestäminen tulisi asettaa. Seurataan aktiivisesti opintotukijärjestelmän muutosten vaikutuksia. Ennaltaehkäistään ongelmia kuten opintojen järjestämiseen ja kuormittavuuteen liittyviä hidastavia tekijöitä yhteistyössä koulutuspoliittisen sektorin kanssa. Jatketaan SYL:n KYKY-projektissa toimimista. Edustetaan YTHS:n toimielimissä ja valvotaan jäsentemme etuja. Seurataan kansallisella tasolla tapahtuvia muutoksia sosiaalipolittisissa asioissa. Jatketaan häirintäyhdyshenkilötoimintaa.

12 LIIKUNTA Saadaan myös vähän liikkuvat opiskelijat liikkeelle ja edistetään monipuolisesti heidän liikuntamahdollisuuksiaan. Onnistutaan vuoden SELL-kisojen järjestämisessä. Otetaan kaikki irti siirtymisestä Unisport yhteistyöhön. Luodaan hyvinvointikurssi, jossa on kiinteänä osana liikkuminen ja hyvinvoinnin saavuttaminen sen kautta. Järjestetään vuoden SELL-kisat. Osallistetaan vapaaehtoisia ja työskennellään kisaorganisaation osana. Aalto-Liike integroidaan toimivaksi osaksi sektoria. Osallistutaan aktiivisesti Aalto-Liikkeen toimintaan olemalla mukana tapahtumien järjestelyissä ja epävirallisimmissa tilaisuuksissa sekä huolehditaan jaoston budjetista ja jaksamisesta. Selvitetään mahdollisuuksia sisällyttää liikunta hyvinvointiopintokokonaisuuteen. Selvitetään miten asia on toteutettu muualla ja tarkastellaan yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi OLL:n kanssa. Määritellään konsepti ja viedään sitä eteenpäin. Otetaan selvää, mitä kaikkea Unisportilla on tarjota ja miten se tarkalleen toimii. Tarkastellaan kriittisesti UniSportin toimintaa sekä seurataan rahoituksen kehittymistä. Edistetään filiaalien liikuntamahdollisuuksia. Selvitetään etäpisteiden henkilökunta- ja opiskelijamäärä sekä liikuntapalveluiden tarve. Tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa liikuntapalvelut yhteistyössä jo jonkin paikalla toimivan tahon kanssa. Kehitetään liikuntatutorointia vielä entistäkin paremmaksi. Pilotoidaan uusi vähän liikkuville opiskelijoille suunnattu liikuntaryhmä yhteistyössä Unisportin ja YTHS:n kanssa. Hankitaan kaikille korkeakouluille URHEA-opintokoordinaattori ja levitetään tietoa URHEAsta. Kehitetään liikuntaviestintää erityisesti KV-opiskelijoiden ja taideopiskelijoiden suuntaan. Järjestetään yhteisöllisiä liikuntatapahtumia (Aalto-Liike). Seurataan OLL:n toimintaa.

13 KANSAINVÄLISYYS Suomalaiset ja KV-opiskelijat tekevät asioita yhdessä, arjessa ja muulloin ilman raja-aitoja Jokaisella KV-opiskelijalla on tullessaan tutori ja asunto Aalto tarjoaa opiskelijoilleen monipuolisia, toimivia ja antoisia kansainvälistymismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Toimimme myös sen eteen, että kansainvälisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille olisi tarjolla laadukasta ja maksutonta koulutusta, kattavat palvelut, hyvät valmistumisen jälkeiset työllistymismahdollisuudet sekä paljon tilaisuuksia osallistua opiskelijayhteisön toimintaan. KV-opiskelijoilla on hyvät edellytykset osallistua AYY:n vapaaehtoistoimintaan KV-opiskelijoiden työllistyminen. Teemme aktiivisesti työtä työllistymisen puolesta ja selvitämme mitkä ovat suurimmat esteet tällä hetkellä. Pyrimme informoimaan työllistymiseen liittyvistä asioista ajoissa sekä kattavasti. Lukukausimaksut.Tavataan maksukokeilun jatkoa koskevan päätöksenteon kannalta keskeisiä tahoja. Hyödynnetään vaikutustyössä graduprojektin tuottamaa tietoa lukukausimaksukokeilun vaikutuksista Aallossa. Vapaaehtoiskentän kehittäminen. Parannetaan mm. KV-edustajistojäsenten toimintamahdollisuuksia ja selkeytetään kansainvälisen sektorin vapaaehtoiskenttää. Pyrimme myös KV-tutoroinnin yhteistämiseen. Kotikansainvälistymisen eteneminen. Seurataan Aallon etenemistä asiassa ja tuodaan esiin opiskelijoiden näkökulmaa. Kolmikielisyyssuunnitelman päivittäminen. Arvioidaan muutosten tarve. KV-kumppanuudet, tänä vuonna erityisesti yhteistyö Chalmersin ja Tsinghuan kanssa. KV-tutorointi on kattavaa ja palvelee KV-opiskelijoiden tarpeita. Viestintä on aktiivista ja monipuolista. Uusien opiskelijoiden vastaanotto on toimivaa ja antaa hyvät puitteet Suomessa oleskeluun. Kerätään tietoa kansainvälisen koulutuspolitiikan ajankohtaisista muutoksista osallistumalla konferensseihin, esimerkiksi SEFI ja EAIE. KV-jaosto Mosaic, IDSC, ESN, BEST ja muut vapaaehtoiset toimijat tietävät mitä heiltä odotetaan ja ovat innokkaita ja tekevät hyvää työtä.

14 ASUMINEN Asukasdemokratian avulla parempaa asumista. Demokratiatoiminnassa on mukana uusia ihmisiä ja tiedetään, mihin suuntaan toimintaa lähetään kehittämään tulevaisuudessa. Kunnallisvaalit. Asumisen ja liikkuvuuden tavoitteet löytyvät puolueiden kunnallisvaaliohjelmista ja nuorten äänestysaktiivisuus on noussut. Kunnanvaltuutettuina on reilusti enemmän nuoria. Vaikuttavaa edunvalvontaa. Asumisen edunvalvonnalla on käytännöt ja aktiiviset vaikutuskanavat ulkoiselle edunvalvonnalle. Sujuvaa asiakaspalvelua. Asuntotoimistosta saa laadukasta palvelua kustannustehokkaasti. Kunnallisvaalit opiskelijoiden ääni kuuluviin! Ajetaan kuntavaalitavoitteita puolueohjelmiin yhdessä muiden pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjen kanssa. Aktivoidaan nuoria uurnille ja ehdolle. Säännöt kuntoon perinpohjaisesti. Tehdään muutoksia ja korjauksia sääntöihin pitkän aikavälin tilannetta silmälläpitäen. Hätämajoitus nyt ja jatkossa. Etsitään hätämajoitustilat syksylle yhteistyössä yliopiston kanssa ja huolehditaan majoitusta tarvitsevista, kuten aikaisempinakin vuosina. Vaikutetaan Espoon ja Helsingin päättäjiin sekä yliopistoon ongelman ratkaisemiseksi pidemmällä aikavälillä. Palveluiden kehittäminen prosessit kuntoon ja palvelut sähköisiksi. Selvitetään palveluiden sähköistämisen mahdollisuuksia ja kehitetään erityisesti asuntotoimiston työtapoja tehokkuuden ja sujuvan asiakaspalvelun edistämiseksi. Kartoitetaan campus-järjestelmään tarvittavia ominaisuuksia. Asumisen nettisivujen uudistaminen. Tehdään ylioppilaskunnan nettisivuille asumiselle oma osio, josta löytyvät ainakin talokohtaiset sivut, asumisen säännöt sekä asukasoppaat. Aktivoidaan ja brändätään asukasdemokratiaa ja pohditaan sen roolia tulevaisuudessa. Luodaan kunnon yhteydet HOASiin ja pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöihin. Edistetään Otakaari 18:n rakennushanketta ja kartoitetaan uusia mahdollisuuksia. Juhlitaan 60-vuotiasta Teekkarikylää. Osallistutaan World Student Capital hankkeeseen. Tehdään yleisluontoiset asukasoppaat Leppävaaran ja Helsingin kohteisiin. Tehdään laadukasta ja kolmikielistä asiakaspalvelua. Koulutetaan vapaaehtoisia ja kehitetään koulutusmateriaalia. Pyöritetään asukasdemokratian käytännön rutiineja. Seurataan käynnissä olevia rakennusprojekteja ja pysytään kartalla korjausrakentamisen suhteen.

15 YRITYSSUHTEET AYY harjoittaa Ylioppilasliikkeen parasta yrityssuhdetoimintaa vuonna AYY:n yrityssuhdetoiminta on halutuinta, tehokkainta, tuottoisinta ja laajinta ylioppilaskuntien ja näiden yhdistyksien keskuudessa. Vuonna : Aalto University Shop on tunnettu Aallon opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa tuotettu ja seitsemän uutta sopimusta allekirjoitettu Valmis linjaus AYY:n yhteistyökumppaneista kesään mennessä. Luodaan suuntaviivat edustajiston kanssa helpottamaan yrityssuhteita yhteistyökumppaneiden valinnassa. AYY järjestää kaksi opiskelijoiden keskustelutilaisuutta vuonna. Tilaisuuksissa opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista ja merkityksellisistä aiheista Suomen huippujohtajien ja päättäjien kanssa. Auran ja muiden yrityssuhteiden vapaaehtoisten roolien kehittäminen ja vakiinnuttaminen AYY:n piirissä. Aalto University Shopin kehittäminen. Lisätään tuotevalikoimaa ja tuodaan nuorten suunnittelijoiden tuotteita myyntiin. Neuvotellaan AYY:n jäsenille viisi uniikkia alennusta tai etua. Kehitetään uusia muotoja yritysyhteistyölle. AYY:n kiinnostavuuden lisääminen yrityksien silmissä vaatii jatkuvaa uusien yhteistyömuotojen etsimistä. Yrityssuhteiden nettisivut valmiiksi. Yrityssuhteiden nettisivuilla tarkoitetaan AYY Uncovers videoblogisivustoa, Aalto Thinks sivustoa ja ayy.fi/yrityssuhteet sivustoa. Naamat tutuksi Jatkuvuuden helpottamiseksi ja turvaamiseksi kierretään yhteistyökumppanit lävitse uusien toimijoiden kanssa. Alumnien aktivointi yritysyhteistyön pohjaksi. Hyödynnetään alumnisuhteita yritysten kontaktoinnissa. AYY webshop. Luodaan AYY:lle oma verkkokauppa, jossa AYY:n omien tuotteiden lisäksi myydään Aalto University Shopin tuotteita ja mahdollisuuksien mukaan erityisasemayhdistysten ja muiden yhdistysten tuotteita. Uusien yhteistyösopimusten hankkiminen ja vanhojen sopimusten hallinta. Ainon mainosmyynti. Tavoitteena on 6-8 mainosta per lehti.

16 JÄRJESTÖT AYY tuntee yhdistyksiensä tarpeet ja vastaa niihin. AYY:n järjestötilat ovat valmiita vastaanottamaan kasvavan käyttäjämäärän. AYY:n ja sen yhdistysten välinen vuorovaikutteinen viestintä toimii mutkitta. Hankitaan ja otetaan käyttöön yhdistystietokanta. Otetaan yhdistysviestintä huomioon viestintästrategiaa laadittaessa. Kartoitetaan järjestötilojen soveltuvuus vuoteen 2013 ja eteenpäin. Tilapalveluiden valmistelu sähköistämiseen. Tilavarausjärjestelmän ja korttiavainsysteemin kartoitus ja käyttöönotto. Tehdään yhdistysopas valmiiksi ja jaetaan sitä. Rakennetaan Aava:n järjestövastaavan tehtävä ja rooli. Luodaan yhteistyösopimuksia kulttuuriyhdistysten kanssa. Kehitetään kampuskarkeloiden konseptia. Sovitaan yliopiston kanssa yliopiston tilojen yhdistyskäytöstä. Jalkautetaan yhdenvertaisuussuunnitelma yhdistyksiin. Tarjotaan apua ja neuvontaa yhdistyksille. Ylläpidetään ja vuokrataan järjestötiloja. Jaetaan toiminta-avustuksia yhdistyksille. Järjestetään yhdistyskoulutuksia. Tarjotaan yhdistyksille sääntöneuvontaa sääntötoimikunnan avulla. Lähetetään viikoittainen yhdistystiedote yhdistyksille. Ylläpidetään ayy.fi:n yhdistysosiota.

17 KULTTUURI AYY ja sen jaostot näkyvät ja ovat tunnettuja jäsenistönsä keskuudessa. AYY:n tapahtumat pysyvät budjetissa. AYY:n monipuoliset tapahtumat tavoittavat koko jäsenistönsä. Luodaan käytännöt, joilla saadaan Aava ja Teekkarijaosto kiinteäksi ja näkyväksi osaksi AYY:n yhteisösektoria. Järjestetään tapahtumia Teekkarius juhlavuoden merkeissä. Järjestetään AYY 2v. vuosijuhla ja valmistellaan AYY 3v. vuosijuhlaa. Osallistutaan SELL -kisojen järjestämiseen. Tehdään yhteisöstrategia. Järjestetään, mahdollisuuksien mukaan, yksi suuri tapahtuma täysin uudella konseptilla. Ollaan mukana World Design Capital :ssa. Järjestetään ja kehitetään PYL-yhteistyötapahtumia. Luodaan joustavia ja näkyviä tapoja tukea syntyviä hankkeita ja ideoita esim. Touhutonni - suunnittele ja toteuta tapahtuma 1000 :lla - kilpailu. Tuetaan kulttuurijaostojen toimintaa ja pidetään niistä huolta. Tuetaan ja järjestetään moninaisia tapahtumia. Seurataan jäsenistön tarpeita yhteisötapahtumille ja -toiminnalle.

LOMA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI

LOMA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI VALMISTELU- JA SELVITYSTYÖ KÄSITTELY EDUSTAJISTOSSA TOIMEENPANO KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDENSOPEUTTAMISSSUUNNITELMA STRATEGIATYÖ VIESTINTÄ VALTAKUNNALLINEN YO-KUNTIEN TES PALVELUKARTOITUS

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Toimiston aamupalalla 19. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Saatesanat Tässä tavoiteohjelmassa määritellään vuoden Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2016 toiminnan painopisteet. Päätavoitteita, jotka ovat

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU V. 3 :) AYYE Iltakoulu 12.11.2009 TALOUSARVIO V 12.11. BOTTOM LINE Kuluja karsittu huomattavasti v 3.11. kulujäämä n. 1 100 000 v 12.11. 1.5 kulujäämä n. 300 000 Vuoden 2010

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015 1 VARSINAINEN TOIMINTA Aatteellinen toiminta Varainhankinta 830 903 701 911 921 Yhteiset kulut ja hallinto -679-619 -436-601 -639 Edunvalvonta -171-190 -117-179 -191 Yhteisötoiminta -162-172 -120-200 -163

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmaluonnos. AYYE-kokous 8/

Toimintasuunnitelmaluonnos. AYYE-kokous 8/ Toimintasuunnitelmaluonnos 2011 AYYE-kokous 8/2010 10.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/ Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/2014 5.11.2014 Pääteemojen ideointia toimistolla Edarin workshop 24.9 Edustajiston linjakeskustelu

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat TUKEA VIESTINTÄÄN Järjestö- ja viestintäsektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY:n avustuksella

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

PÄIVÄN OHJELMA. Aamupäiväkoulutus kello 9-12 tai iltapäiväkoulutus kello 16-19

PÄIVÄN OHJELMA. Aamupäiväkoulutus kello 9-12 tai iltapäiväkoulutus kello 16-19 AYYn tutorkoulutus PÄIVÄN OHJELMA Aamupäiväkoulutus kello 9-12 tai iltapäiväkoulutus kello 16-19 Tervetuloa (AYY) Improvisaatioharjoitukset (Teekkarispeksi) Tutorin tehtävät (AYY) AYYn palvelut (AYY) Yleiskatsaus

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Mikä AYY, kuka AYY ja mitä siitä sitten? Tutorkoulutus 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Mikä AYY, kuka AYY ja mitä siitä sitten? Tutorkoulutus 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Mikä AYY, kuka AYY ja mitä siitä sitten? Tutorkoulutus 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta OMGrganisaatio Aalto-yliopisto IT Kirjasto Alumnit Yrittäjyys Tilat Ura & Rekry Kehitys Opetuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU 1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/2009 15.10.2009 LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät

Lisätiedot

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Projektisuunnitelma edarille Ville Poikolainen Agenda Yleistä strategiasta Tämän vuoden strategiarutistus Mites se tehdään? Loppusanat 2 Yleistä strategiasta (I) Mitä

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi

Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi Erilaiset opiskelijaryhmät Uudet uudet Vanhat uudet, esim. alan vaihtajat Maisterivaiheen uudet Maisterivaiheen vanhat

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Hyväksytty edustajiston kokouksessa 25.10.2017 Viestintästrategia 1. Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Opiskelijakeskus Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Uudet toimijat valittu Hallituksessa opiskelijakeskuksesta vastaa Noora Tanska (yhteisö) ja Emma Savela (kiinteistö) Lisäksi projektista vastuussa pääsihteeri,

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Vuonna 2009 asiat olivat toisin Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Ohjesäännön pohja vuodelta 2009 Nykyinen versio päivitetty 14.9.2011 Määrittelee AYY:n piirissä toimivien

Lisätiedot

KV-TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN

KV-TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN KV-TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN Tilanne tällä hetkellä Käytännöissä paljon eroja koulujen välillä Kv-tutoreita tekniikan puolella liian vähän. Tutorrekrytointi haasteellista myös ARTSissa Tutoriksi päätyy

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Hallitusinformaa-o

Hallitusinformaa-o Hallitusinformaa-o 14.12.2011 SAARA Haasteellista nyt: Aika Haikeus : ) Mitä teen vielä? Mitä olen saanut aikaan? Seuraaja valmiina koitoksiin Itsenäisyyspäivä Vuosi alkaa olla nä-ssä pake-ssa Viimeiset

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30/11/2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/12/2016 Sisällys Yhteisöllinen ja hyvinvoiva ylioppilaskunta

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA. Saatesanat

HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA. Saatesanat HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA Saatesanat Tämä on AYY:n vuoden 2016 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Ohjelma sisältää projekteja, jotka toteutetaan vuoden 2016 aikana. Jokaisesta projektista

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti STRATEGIA 2014 2015 1. Haluttu jäsenyys TUOssa jokainen jäsen huomioidaan TUOssa vaikuttaminen on aktiivista 3. Terve talous TUOn toiminta on ylijäämäistä TUOn puskurirahasto vakauttaa toimintaa 2. Jokaisen

Lisätiedot