KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU."

Transkriptio

1 KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA:

2 PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely ja hyvät suhteet yhteisön sisällä, ylioppilasliikkessä ja yliopistolla nostetaan toiminnan tukipilareiksi. Vapaaehtoiset, ja erityisasemayhdistykset kokevat ylioppilaskunnan omakseen ihmisten, arvojohtajuuden ja kummitoiminnan kautta. Tulevaisuuden AYY. Jatketaan strategiatyöryhmän toimintaa ja valmistellaan AYY:n strategia hyväksyttäväksi. Viestitään strategiasta ja otetaan se osaksi ylioppilaskunnan toiminnanohjausta. Talouden sopeuttamisen suunnittelu vuoteen 2016 mennessä. Suunnitellaan talouden sopeuttaminen annettuun talousraamiin ajalle Suunnitelmaan kuuluvat palvelukartoitus, talousarvion ja toiminnan kriittinen tarkastelu, sekä säästöpäätösten suunnittelu suhteessa talousraamiin ja tulossuhteeseen. Kiinnitetään suunnitelma osaksi strategiaa. Herättelevää ja tehokasta vaikutustyötä. Ylioppilaskunta näkyy ja uskaltaa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja Aaltoon. AYY on keskeinen vaikuttaja SYL:lin toiminnassa. Ylioppilaskunta ottaa terävästi kantaa ja herättää keskustelua yhteisön sisällä ja ulkopuolella. AYY aikaansaava, mutkaton ja kiireettömän ilmapiirin työpaikka jokaiselle halukkaalle. AYY on arvojensa mukainen ja arvostettu työpaikka, jossa vaalitaan mutkattoman kunnianhimon ja osallistumisen ilmapiiriä. Omaisuuskysymys: Oikeustoimien ja viestinnän toteuttaminen Strategian valmistuminen ja implementaatio toiminnanohjaukseen Keskipitkän aikavälin sopeuttamissuunnitelma ja toimintojen priorisointi Nykyisten palvelujen kartoitus, toimivuuden arviointi ja säästökehittäminen Kiinteistöjen ja tilojen tarkastelu suhteessa talousraamiin Uusien työntekijöiden infopaketti ja lähtevien tiedonsiirron suunnittelu Valtakunnallinen ylioppilaskuntien TES Startataan tai kehitetään pääsektorin vapaaehtoisia (SihtTMK, RTMK, Neuvosto, JatTMK) Ylläpidetään toimivaa ja täsmällistä hallintotyötä. Järjestetään ennakoitavat rutiinit. Tehdään selkeää, ja tavoitteellista toiminnanohjausta, seurataan toiminnan toteutumista Vaalitaan ystävyyssuhteita ja sidosryhmiä; tehdään uusia avauksia. Pidetään huolta toisistamme ja annetaan palautetta.

3 VAPAAEHTOISET AYY:n vapaaehtoisyhteisössä toimiminen antaa opiskelijoille valmiuksia ja työkaluja erinomaiseen elämään. Vapaaehtoistyö tukee tasapainoista opiskelijaelämää ja vapaaehtoisuutta arvostetaan. Vapaaehtoiset ovat AYY:n sektoreiden täyspainoisia ja arvostettuja toimijoita. Luodaan ja otetaan käyttöön vapaaehtoisten pelisäännöt: Määritellään AYY:n vapaaehtoistoiminnan tavoitteet ja minimiresurssit. Sovitaan käytännön säännöt toiminnan kehittämisen pohjaksi ja etsitään tasapainoa suunnitelmallisuuden ja spontaanin toiminnan välille. Jaksamisen seurannan välineiden kehittäminen. Tarkkaillaan vapaaehtoisten työnmäärää keräämällä palautetta tapahtumien järjestämisestä ja muusta jaostoihin tai toimikuntiin liittyvästä toiminnasta. Vapaaehtoispestien kriittinen tarkastelu ja organisaation kehittäminen: Jatketaan toiminnan kehittämistä kangistumatta kaavoihin. Tutkitaan ja kokeillaan avoimesti uusia tai erilaisia tapoja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa. Yhteisön esittämän vuoden vapaaehtoisen palkitseminen: Luodaan tekninen ja henkinen pohja pysyvälle vuosittaiselle vapaaehtoisuuden palkitsemiselle. Uusien jaostojen toiminnan käynnistäminen ja integrointi organisaatioon. Jaostopuheenjohtajien vertaisryhmän käynnistäminen. Vuoden 2013 vapaaehtoisten rekrytointikampanjan toteuttaminen. Tapahtumajärjestämisen käsikirjan luominen. Vapaaehtoisten työhuoneen Valtakunnan ylläpitäminen toiminnan tarpeisiin sopivana. Vapaaehtoisten virkistäytyminen ja palkitseminen. Hyvän hengen sekä perinteiden ylläpito. Erityisasemayhdistysten hallituskummitoiminta.

4 feeling board VAPAAEHTOISUUDEN SANKARIT Urotöiden ja aaltohengen sankareiden ilmoitustaulu KONSEPTI Yhteisö ilmiantaa keskuudestaan sankarillisia tekoja tehneitä ihmisiä. AYY:n hallitus päättää, täyttääkö ilmiannettu asetetut ehdot. Ehtoja sankarillisuudelle: - vapaaehtoinen työpanos - muuttanut yhteisöään (koko määriteltävissä) dramaattisesti työllään - AYY:n piirissä tapahtunut - järkiperäinen Hyväksytyt sankarit asetetaan näkyville verkkosivulle Aalto Feeling Board -ilmoitustaululle. [Myöhemmin nimetään AYY:n brändin mukaisesti.] Vuoden lopussa jäsenistö äänestää ehdotetuista parhaimman. Voittanut palkitaan AYY:n vuosijuhlassa [tai muussa sopivassa tilaisuudessa] AYY:n Yhteisöpalkinnolla [nimetään ja määritellään myöhemmin]. Palvelun tavoitteena on korostaa pienten ja suurten, tekijää itseään uhraavien tekojen merkitystä opiskelijakulttuurin ekosysteemissä. Voittaminen ei vaadi vuosien järjestökokemusta, vaan ainoastaan aidosti inspiroituneen mielen. esimerkkejä Fuksi uudisti yhdistyksensä fuksibileiden konseptin raivobilettämisestä multimediaseikkailuun Vanha järjestöaktiivi esti koulutuslinjan lakkauttamisen aktivoimalla opiskelijoita ja henkilökuntaa uudistamaan opetusohjelmaa Tavallinen opiskelija järjesti monen viikon matkan epäilyttävän maaston halki erikoisella kulkuvälineellä mielenkiintoiseen kohteeseen Viestinnän, kulttuurin ja järjestöjen sekä vapaaehtoisuuden yhteisprojekti.

5 VIESTINTÄ AYY tekee tehokasta viestintää viestintästrategian mukaisesti. AYY on tunnettu jäsenistönsä keskuudessa ja median piirissä. AYY:llä on kattava ja toimiva viestintätoimijaverkosto. Luodaan viestintästrategia ja kriisiviestinnän ohjeet. Tehdään tunnettuuskysely: Kartoitetaan kyselyn avulla ylioppilaskunnan tunnettuutta jäsenistön parissa. Käytetään tuloksia toiminnan kehittämiseen. Määritellään AYY:n brändi: Luodaan AYY:lle brändi viestintästrategian pohjalta ja viestitään brändiin sopivalla tavalla strategian mukaisesti. Ryhmä X:n toiminnan vakiinnuttaminen: Kohdennetaan muiden jaostojen viestintää Ryhmä X:n kautta. Toteutetaan AYY-yleisesite: Luodaan helppolukuinen mediakortti, joka sisältää oleelliset tiedot AYY:n toiminnasta. Luodaan tekninen pohja AYY:n vuoden vapaaehtoisen palkitsemiselle. Järjestelmän kautta on mahdollista ehdottaa ansioituneita vapaaehtoistoimijoita verkossa näkyvälle ilmoitustaululle, jonka avulla jäsenistön äänestämänä palkitaan AYY:n vuoden vapaaehtoinen. Toteutetaan AYY:n vuosittainen taskukalenteri. Viestitään AYY:n strategiasta sen valmistuessa. Tehdään ylioppilaskunnan toimintakertomukset valmiiksi vuosilta 2010 ja Toteutetaan vuoden 2013 vapaaehtoisten rekrytointikampanja. Toteutetaan talokohtaiset nettisivut asumisen sektorin kanssa. Toteutetaan uusien opiskelijoiden opas UO-sektorin kanssa. Päivitetään AYY.fi:n sähköinen tapahtumakalenteri paremmin yhteisön käyttöön luontuvaksi. Oikeusprosesseista viestiminen. Viikko- ja yhdistystiedotteet sähköpostin välityksellä. Mediayhteyksien ja mediaseurannan ylläpito. Ainon ja Aatteen toimitusneuvostoissa vaikuttaminen. AYY.fi sivuston päivittäminen ja kehittäminen. Graafikkopalvelujen tarjoaminen AYY:n toimiston väelle.

6 KAMPUS Aalto on matkalla kohti pohjoismaiden parasta kampusta. Kampusprojekti hyödyttää aaltolaisia jo vuonna. Opiskelijoiden, yhteisöjen ja AYY:n tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti kampusprojektissa. Otaniemi valmis ottamaan vastaan kasvavat opiskelijamassat. Otaniemen YTHS:ltä löytyy riittävästi kapasiteettia. Otaniemeen siirtyville yhdistyksille ja opiskelijoille löytyy tilaa niin Aallon kuin AYY:nkin tiloista. Opiskelijoilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa kampuskehitykseen. Kampusedunvalvonnan vastuut on jaettu selkeästi. AYY näyttäytyy yhteistyökykyisenä kampuksen proaktiivisena rakentajana sekä opiskelijoiden että yliopiston suuntaan. Tehdään linjapaperi erinomaisesta kampuksesta. Hankitaan yhdessä Aallon kanssa aaltolaisille nopeampi ja halvempi liikkuminen kampusten välillä. Vaikutetaan arkkitehtikilpailun tilasuunnitelmaan. Kehitetään kampusedunvalvonnan vapaaehtoisyhteisöä. Selvitetään AYY:n ja muiden opiskelijayhteisöjen tila- ja rakennustarpeet ja ajetaan niitä kampusprojektiin. Pyöritetään Varjo- Sounding Boardin toimintaa. Osallistutaan Campus Steering Groupin toimintaan. Kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä yhdessä Aallon kanssa. Järjestetään kampustapahtumia yhdessä Aallon kanssa. YMPÄRISTÖ AYY:llä on ympäristösuunnitelma joka on aktiivisessa käytössä jokapäiväisessä toiminnassa. Tehdään ympäristösuunnitelma ja käynnistetään sen toimeenpano.

7 KOULUTUSPOLITIIKKA vapaaehtoisuus Hallinnon opiskelijaedustajat tuntevat tehtävänsä, näkyvät jäsenistölle ja saavat riittävästi tukea toimiakseen tehokkaasti. Jäsenistöllä on riittävät tiedot, taidot ja mahdollisuudet osallistua yliopiston sisäiseen ja kansalliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun. Työnjako AYY:n koulutuspoliittisella kentällä on selkeä: työ tapahtuu aina lähimpänä ratkaistavaa kysymystä ns. lähimmäisyysperiaatteen mukaisesti. Halloped-vastaavat toimivat todellisina johtajina ja vaikuttajina korkeakouluissaan - koordinoimassa, tukemassa ja auttamassa korkeakoulunsa opiskelijoita, yhdistyksiä ja hallinnon opiskelijaedustajia. Erityisasemayhdistysten opintovastaavat toimivat todellisina johtajina ja vaikuttajina koulutusalallaan koordinoimassa, tukemassa ja auttamassa koulutusalansa opiskelijoita ja hallinnon opiskelijaedustajia. Erityisasemayhdistysten opintovastaavat toimivat yhteistyössä korkeakoulunsa halloped-vastaavan kanssa. aalto 2013 Aalto-yliopistolla on erinomaiset akateemisiin yhteisöihinsä parhaiten sopivat koulutusohjelmat. Ohjelmien kehittämisessä osallistetaan aidosti niin professoreita, henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin. Opettajien ja opiskelijoiden välillä on aito vuorovaikutus. Opettaja saa jatkuvasti opiskelijalta palautetta ohjatakseen opetustaan. Opiskelija saa jatkuvasti opettajalta palautetta ohjatakseen oppimistaan. Teaching and Education Evaluationin tulokset jäävät elämään ja parantavat yliopiston opetuksen laatua. Aalto-liikkuvuus on arkipäivää, eikä sille ole keinotekoisia esteitä. ayy tutuksi ja tunnetuksi AYY:n linjat tunnetaan ja hyväksytään laajalti AYY:n linjojen edistämiseksi tehtävä työ näkyy, kuuluu ja osallistaa. Raja-aidat akateemisen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä on murrettu. Aallossa rakennetaan aitoa yliopistoyhteisöä. Kynnys osallistua koulutuspoliittiseen keskusteluun on matala. rautakoura Koulutuspoliittisella sektorilla on tehokkaat hallintorutiinit. Koulutuspoliittinen sektori tarkastelee kriittisesti ulkoisiin tapahtumiin osallistumista.

8 Hallitaan tutkintouudistusten etenemistä koordinoiden ja tietoa levittäen. Hankitaan opiskelijaedustajat kaikkiin työryhmiin. Työryhmien työstä viestitään aktiivisesti. Opintotukijärjestelmä huomioidaan tutkintouudistuksissa. Koulutuspolitiikka näkyy, kuuluu ja osallistaa. Viestitään selkokielisemmin, aktiivisemmin ja monipuolisemmin. Rakennetaan koulutuspoliittisia tietolähteitä. Madalletaan kynnystä osallistua koulutuspoliittiseen toimintaan. Kerätään palautetta ja avauksia koulutuspoliittiselta keskustelukentältä ja tartutaan niihin. Lisätään AYY:n uskottavuutta koulutuspolitiikan asiantuntijaorganisaationa. Varataan aikaa myös kansallisten asioiden pohtimiseen ja tehdään niiden pohjalta kansallisia avauksia. Rakennetaan vahva koulutuspoliittinen yhteisö. Kehitetään halloped-vastaavien ja erityisasemayhdistysten opintovastaavien esimiestyötä ja vaikuttavuutta. Tavataan hallinnon opiskelijaedustajat korkeakouluittain ainakin kaksi kertaa. Otetaan koppi englanninkielisistä hallinnon opiskelijaedustajista ja luodaan Aallon suuntaan painetta, jotta he voisivat toimia tehtävässään englanniksi. Järjestetään avoimia koulutuspoliittisia teemakeskusteluiltoja. ayy tutuksi ja tunnetuksi Kehitetään vuoden opettajat -instituutiota yhdessä erityisasemayhdistysten kanssa Uudistetaan stipendiohjesääntö sekä jakoperusteet Tehdään oikeusturvaopas Selvitetään filiaalien koulutuspoliittinen tilanne aalto 2013 Päivitetään Aalto-linja. Määritellään hyvä opetus. Otetaan kokonaisvaltaisempi näkökulma. Kehitetään opiskelijavalintoja. Benchmarkataan Aallon opiskelijavalintamenettelyitä. Vaikutetaan aktiivisesti DIA-valintojen (diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta) kehittämiseen paremmin soveltuvuutta mittaaviksi. Tehdään yhteistyötä KY:n ja TOKYO:n kanssa alojen opiskelijavalintojen kehittämisessä Valvotaan opiskelijoiden etua korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tarkkaillaan ja ohjataan SYL:n toimintaa. Lausutaan ja vaikutetaan tarvittaessa yhdessä Aallon kanssa. Suunnataan yliopiston sisäistä opiskelijavalintakeskustelua korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää huomioonottavaksi.

9 Murretaan Aalto-liikkuvuuden esteet. Osallistutaan aktiivisesti Aallon sisäisen liikkuvuuden työryhmän toimintaan. Kyseenalaistetaan nykyiset liikkuvuuden esteet opiskelijoiden näkökulmasta. Kartoitetaan liikkuvuuden suurimmat esteet ja tehdään esitys järkevän sisäisen liikkuvuuden malliksi. Edistetään myöhästyneiden opintosuorituskirjausten seurantajärjestelmän (MOKS) käyttöönottoa. Pidetään huoli, että Aalto kehittää järjestelmän ja hallinnoi sitä. Edistetään vaihtoehtoisia kurssisuorituksia osaksi Aallon arkea. Nostetaan keskusteluun vaihtoehtoiset arvostelumenetelmät. Tehdään selvitys joustavan tenttimisen käytänteistä (tenttitarraariot). Käynnistetään vähintään yksi pilottihanke Aallossa vuonna. rautakoura Kehitetään yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien kanssa sähköinen hallinnon opiskelijaedustajien haku- ja valintajärjestelmä, joka vähentää merkittävästi ylioppilaskunnan työntekijöiden työmäärää. Tarkastellaan yliopiston hallintoelinten rakennetta ja lausutaan kriittisesti hallinnon opiskelijaedustajien kokonaisuudesta JATKUVAT Osallistutaan aktiivisesti eri työryhmiin. Osallistutaan yliopiston johdon toimintaan. Pidetään yllä järkevää työnjakoa sektorin vapaaehtoisten kanssa. Koulutetaan hallinnon opiskelijaedustajia jatkuvasti. Järjestetään koulutuspoliittisen neuvottelukunnan kokoukset keväällä ja syksyllä. Tapaamiset: Dekaanit Opintopäälliköt KY TOKYO Aallonhuiput TF PAJA VIPU Valvotaan opiskelijoiden oikeusturvaa. Osallistutaan koulutuspoliittisiin tapahtumiin. PEDA-foorumi Opintoasiain päivät Jaetaan stipendejä. Palkitaan vuoden opettajia. Tehdään päräyttäviä kansallisia avauksia.

10 UUDET OPISKELIJAT Uusia opiskelijoita koskevien asioiden parissa toimimiseen on yhteiset pelisäännöt koko organisaation kesken. Pelisäännöt määrittelevät vastuunjaon yliopiston, ylioppilaskunnan, korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kesken. Jokaista tutoria ja jokaista uutta opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti. Tarkastelussa huomioidaan korkeakoulujen väliset erot, kansainväliset opiskelijat ja tutorit sekä eri elämäntilanteissa ja lukuvuoden keskellä opintonsa aloittavat. Laaditaan linjapaperi uusista opiskelijoista. Valmistellaan ja kirjoitetaan uusista opiskelijoista linjapaperi, jossa käsitellään heihin läheisesti liittyviä asioita, kuten vastaanottoa ja tutorointia. Valjastetaan linjapaperi edunvalvontatyöhön. Vaikutetaan aktiivisesti sekä opiskelijatoimijoihin että korkeakouluihin niin, että linjapaperin osoittamat suuntaviivat näkyvät käytännössä. Tutorkoulutus. Järjestetään Aallon tutoreille yhteinen tutorkoulutus huhtikuussa. Tuotetaan materiaalia erityisasemayhdistysten ja muiden mahdollisten tahojen uusien opiskelijoiden oppaisiin yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. Parannetaan uusien opiskelijoiden kentällä toimivien ihmisten välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Tutustutetaan uusien opiskelijoiden kentällä toimivat ihmiset toisiinsa ja kannustetaan heitä avoimeen vuorovaikutukseen tutoroinnin ja uusien opiskelijoiden vastaanoton parantamiseksi linjapaperin linjojen mukaisesti. Selkeytetään Uusien opiskelijoiden sektoriin liittyvien vapaaehtoisten, erityisesti Aavan Seikkailuvastaavan ja hänen vetämänsä toimikunnan, Seikkailuseuran, toimenkuvaa. Tuetaan vapaaehtoisten työskentelyä ja otetaan heidät osaksi sektorin jatkuvaa toimintaa. UO-sektorin tapaamis- ja keskustelukulttuurin luominen. Ylläpidetään sähköpostilistoja ja jatkuvia tapaamisia sekä kommunikoidaan avoimesti niin uusista, valmisteilla olevista kuin jatkuvistakin projekteista Osallistutaan uusien opiskelijoiden vastaanottoon. Työryhmävaikuttaminen (Aalto First Year Experience ohjausryhmä, orientaatiotyöryhmä, tutorkoulutustyöryhmä). Sisällöntuotto ja esiintyminen koulujen orientaatioissa.

11 SOSIAALIPOLITIIKKA Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä koko ylioppilaskunnan piirissä. Opiskelijabarometrilla saadaan ajantasaista tietoa opiskelijoimme hyvinvoinnista ja muista heitä koskettavista asoista. Barometrin tulokset näkyvät käytännön edunvalvontatyössä. Syksynä 2011 voimaan tulleet muutokset opintotuessa (tuen kaksiportaisuus sekä opintojen etenemisodotteiden nosto) ovat opiskelijoiden ja opintojen suunnittelijoiden tiedossa. Muutoksiin mukautuminen sujuu luontevasti, eivätkä ne aiheuta opiskelijoille toimeentulovaikeuksia. Laaditaan yhdenvertaisuuskyselyn perusteella yhdenvertaisuussuunnitelma ja käytetään sitä ohjaamaan tulevaa toimintaa. Valjastetaan suunnitelma käyttöön viemällä se AYY:n läheisyydessä toimivien yhdistysten tietoon yhteistyössä järjestösektorin kanssa. Suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijabarometrihanke yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen kanssa. Implementoidaan barometrin tulokset osaksi edunvalvontatyötä. Kehitetään kanta toimeentuloon. Mietitään toimeentuloa monesta suunnasta ja avoimesti. Pohditaan AYY:n kantaa siihen liittyviin kysymyksiin, kuten perustuloon. Kiinnitetään erityishuomiota nuorten mielenterveystyön tilaan. Rohkaistaan avoimeen keskusteluun ja tarkastellaan kriittisesti YTHS:n sekä kunnallisen mielenterveystyön välisiä rajapintoja. Vaikutetaan nuorten mielenterveystyön parantamiseen kunnallisvaalien yhteydessä. Selvitetään jatko-opiskelijoiden jäsenyyden kannattavuuteen liittyviä seikkoja ja heille tarjolla olevat palvelut yhteistyössä Aallon huippujen kanssa. Muutetaan entiset nk. waimokesaunat jäsenistöä palvelevaksi konseptiksi ja tarkastellaan, kenen vastuualueelle niiden järjestäminen tulisi asettaa. Seurataan aktiivisesti opintotukijärjestelmän muutosten vaikutuksia. Ennaltaehkäistään ongelmia kuten opintojen järjestämiseen ja kuormittavuuteen liittyviä hidastavia tekijöitä yhteistyössä koulutuspoliittisen sektorin kanssa. Jatketaan SYL:n KYKY-projektissa toimimista. Edustetaan YTHS:n toimielimissä ja valvotaan jäsentemme etuja. Seurataan kansallisella tasolla tapahtuvia muutoksia sosiaalipolittisissa asioissa. Jatketaan häirintäyhdyshenkilötoimintaa.

12 LIIKUNTA Saadaan myös vähän liikkuvat opiskelijat liikkeelle ja edistetään monipuolisesti heidän liikuntamahdollisuuksiaan. Onnistutaan vuoden SELL-kisojen järjestämisessä. Otetaan kaikki irti siirtymisestä Unisport yhteistyöhön. Luodaan hyvinvointikurssi, jossa on kiinteänä osana liikkuminen ja hyvinvoinnin saavuttaminen sen kautta. Järjestetään vuoden SELL-kisat. Osallistetaan vapaaehtoisia ja työskennellään kisaorganisaation osana. Aalto-Liike integroidaan toimivaksi osaksi sektoria. Osallistutaan aktiivisesti Aalto-Liikkeen toimintaan olemalla mukana tapahtumien järjestelyissä ja epävirallisimmissa tilaisuuksissa sekä huolehditaan jaoston budjetista ja jaksamisesta. Selvitetään mahdollisuuksia sisällyttää liikunta hyvinvointiopintokokonaisuuteen. Selvitetään miten asia on toteutettu muualla ja tarkastellaan yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi OLL:n kanssa. Määritellään konsepti ja viedään sitä eteenpäin. Otetaan selvää, mitä kaikkea Unisportilla on tarjota ja miten se tarkalleen toimii. Tarkastellaan kriittisesti UniSportin toimintaa sekä seurataan rahoituksen kehittymistä. Edistetään filiaalien liikuntamahdollisuuksia. Selvitetään etäpisteiden henkilökunta- ja opiskelijamäärä sekä liikuntapalveluiden tarve. Tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa liikuntapalvelut yhteistyössä jo jonkin paikalla toimivan tahon kanssa. Kehitetään liikuntatutorointia vielä entistäkin paremmaksi. Pilotoidaan uusi vähän liikkuville opiskelijoille suunnattu liikuntaryhmä yhteistyössä Unisportin ja YTHS:n kanssa. Hankitaan kaikille korkeakouluille URHEA-opintokoordinaattori ja levitetään tietoa URHEAsta. Kehitetään liikuntaviestintää erityisesti KV-opiskelijoiden ja taideopiskelijoiden suuntaan. Järjestetään yhteisöllisiä liikuntatapahtumia (Aalto-Liike). Seurataan OLL:n toimintaa.

13 KANSAINVÄLISYYS Suomalaiset ja KV-opiskelijat tekevät asioita yhdessä, arjessa ja muulloin ilman raja-aitoja Jokaisella KV-opiskelijalla on tullessaan tutori ja asunto Aalto tarjoaa opiskelijoilleen monipuolisia, toimivia ja antoisia kansainvälistymismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Toimimme myös sen eteen, että kansainvälisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille olisi tarjolla laadukasta ja maksutonta koulutusta, kattavat palvelut, hyvät valmistumisen jälkeiset työllistymismahdollisuudet sekä paljon tilaisuuksia osallistua opiskelijayhteisön toimintaan. KV-opiskelijoilla on hyvät edellytykset osallistua AYY:n vapaaehtoistoimintaan KV-opiskelijoiden työllistyminen. Teemme aktiivisesti työtä työllistymisen puolesta ja selvitämme mitkä ovat suurimmat esteet tällä hetkellä. Pyrimme informoimaan työllistymiseen liittyvistä asioista ajoissa sekä kattavasti. Lukukausimaksut.Tavataan maksukokeilun jatkoa koskevan päätöksenteon kannalta keskeisiä tahoja. Hyödynnetään vaikutustyössä graduprojektin tuottamaa tietoa lukukausimaksukokeilun vaikutuksista Aallossa. Vapaaehtoiskentän kehittäminen. Parannetaan mm. KV-edustajistojäsenten toimintamahdollisuuksia ja selkeytetään kansainvälisen sektorin vapaaehtoiskenttää. Pyrimme myös KV-tutoroinnin yhteistämiseen. Kotikansainvälistymisen eteneminen. Seurataan Aallon etenemistä asiassa ja tuodaan esiin opiskelijoiden näkökulmaa. Kolmikielisyyssuunnitelman päivittäminen. Arvioidaan muutosten tarve. KV-kumppanuudet, tänä vuonna erityisesti yhteistyö Chalmersin ja Tsinghuan kanssa. KV-tutorointi on kattavaa ja palvelee KV-opiskelijoiden tarpeita. Viestintä on aktiivista ja monipuolista. Uusien opiskelijoiden vastaanotto on toimivaa ja antaa hyvät puitteet Suomessa oleskeluun. Kerätään tietoa kansainvälisen koulutuspolitiikan ajankohtaisista muutoksista osallistumalla konferensseihin, esimerkiksi SEFI ja EAIE. KV-jaosto Mosaic, IDSC, ESN, BEST ja muut vapaaehtoiset toimijat tietävät mitä heiltä odotetaan ja ovat innokkaita ja tekevät hyvää työtä.

14 ASUMINEN Asukasdemokratian avulla parempaa asumista. Demokratiatoiminnassa on mukana uusia ihmisiä ja tiedetään, mihin suuntaan toimintaa lähetään kehittämään tulevaisuudessa. Kunnallisvaalit. Asumisen ja liikkuvuuden tavoitteet löytyvät puolueiden kunnallisvaaliohjelmista ja nuorten äänestysaktiivisuus on noussut. Kunnanvaltuutettuina on reilusti enemmän nuoria. Vaikuttavaa edunvalvontaa. Asumisen edunvalvonnalla on käytännöt ja aktiiviset vaikutuskanavat ulkoiselle edunvalvonnalle. Sujuvaa asiakaspalvelua. Asuntotoimistosta saa laadukasta palvelua kustannustehokkaasti. Kunnallisvaalit opiskelijoiden ääni kuuluviin! Ajetaan kuntavaalitavoitteita puolueohjelmiin yhdessä muiden pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjen kanssa. Aktivoidaan nuoria uurnille ja ehdolle. Säännöt kuntoon perinpohjaisesti. Tehdään muutoksia ja korjauksia sääntöihin pitkän aikavälin tilannetta silmälläpitäen. Hätämajoitus nyt ja jatkossa. Etsitään hätämajoitustilat syksylle yhteistyössä yliopiston kanssa ja huolehditaan majoitusta tarvitsevista, kuten aikaisempinakin vuosina. Vaikutetaan Espoon ja Helsingin päättäjiin sekä yliopistoon ongelman ratkaisemiseksi pidemmällä aikavälillä. Palveluiden kehittäminen prosessit kuntoon ja palvelut sähköisiksi. Selvitetään palveluiden sähköistämisen mahdollisuuksia ja kehitetään erityisesti asuntotoimiston työtapoja tehokkuuden ja sujuvan asiakaspalvelun edistämiseksi. Kartoitetaan campus-järjestelmään tarvittavia ominaisuuksia. Asumisen nettisivujen uudistaminen. Tehdään ylioppilaskunnan nettisivuille asumiselle oma osio, josta löytyvät ainakin talokohtaiset sivut, asumisen säännöt sekä asukasoppaat. Aktivoidaan ja brändätään asukasdemokratiaa ja pohditaan sen roolia tulevaisuudessa. Luodaan kunnon yhteydet HOASiin ja pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöihin. Edistetään Otakaari 18:n rakennushanketta ja kartoitetaan uusia mahdollisuuksia. Juhlitaan 60-vuotiasta Teekkarikylää. Osallistutaan World Student Capital hankkeeseen. Tehdään yleisluontoiset asukasoppaat Leppävaaran ja Helsingin kohteisiin. Tehdään laadukasta ja kolmikielistä asiakaspalvelua. Koulutetaan vapaaehtoisia ja kehitetään koulutusmateriaalia. Pyöritetään asukasdemokratian käytännön rutiineja. Seurataan käynnissä olevia rakennusprojekteja ja pysytään kartalla korjausrakentamisen suhteen.

15 YRITYSSUHTEET AYY harjoittaa Ylioppilasliikkeen parasta yrityssuhdetoimintaa vuonna AYY:n yrityssuhdetoiminta on halutuinta, tehokkainta, tuottoisinta ja laajinta ylioppilaskuntien ja näiden yhdistyksien keskuudessa. Vuonna : Aalto University Shop on tunnettu Aallon opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa tuotettu ja seitsemän uutta sopimusta allekirjoitettu Valmis linjaus AYY:n yhteistyökumppaneista kesään mennessä. Luodaan suuntaviivat edustajiston kanssa helpottamaan yrityssuhteita yhteistyökumppaneiden valinnassa. AYY järjestää kaksi opiskelijoiden keskustelutilaisuutta vuonna. Tilaisuuksissa opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista ja merkityksellisistä aiheista Suomen huippujohtajien ja päättäjien kanssa. Auran ja muiden yrityssuhteiden vapaaehtoisten roolien kehittäminen ja vakiinnuttaminen AYY:n piirissä. Aalto University Shopin kehittäminen. Lisätään tuotevalikoimaa ja tuodaan nuorten suunnittelijoiden tuotteita myyntiin. Neuvotellaan AYY:n jäsenille viisi uniikkia alennusta tai etua. Kehitetään uusia muotoja yritysyhteistyölle. AYY:n kiinnostavuuden lisääminen yrityksien silmissä vaatii jatkuvaa uusien yhteistyömuotojen etsimistä. Yrityssuhteiden nettisivut valmiiksi. Yrityssuhteiden nettisivuilla tarkoitetaan AYY Uncovers videoblogisivustoa, Aalto Thinks sivustoa ja ayy.fi/yrityssuhteet sivustoa. Naamat tutuksi Jatkuvuuden helpottamiseksi ja turvaamiseksi kierretään yhteistyökumppanit lävitse uusien toimijoiden kanssa. Alumnien aktivointi yritysyhteistyön pohjaksi. Hyödynnetään alumnisuhteita yritysten kontaktoinnissa. AYY webshop. Luodaan AYY:lle oma verkkokauppa, jossa AYY:n omien tuotteiden lisäksi myydään Aalto University Shopin tuotteita ja mahdollisuuksien mukaan erityisasemayhdistysten ja muiden yhdistysten tuotteita. Uusien yhteistyösopimusten hankkiminen ja vanhojen sopimusten hallinta. Ainon mainosmyynti. Tavoitteena on 6-8 mainosta per lehti.

16 JÄRJESTÖT AYY tuntee yhdistyksiensä tarpeet ja vastaa niihin. AYY:n järjestötilat ovat valmiita vastaanottamaan kasvavan käyttäjämäärän. AYY:n ja sen yhdistysten välinen vuorovaikutteinen viestintä toimii mutkitta. Hankitaan ja otetaan käyttöön yhdistystietokanta. Otetaan yhdistysviestintä huomioon viestintästrategiaa laadittaessa. Kartoitetaan järjestötilojen soveltuvuus vuoteen 2013 ja eteenpäin. Tilapalveluiden valmistelu sähköistämiseen. Tilavarausjärjestelmän ja korttiavainsysteemin kartoitus ja käyttöönotto. Tehdään yhdistysopas valmiiksi ja jaetaan sitä. Rakennetaan Aava:n järjestövastaavan tehtävä ja rooli. Luodaan yhteistyösopimuksia kulttuuriyhdistysten kanssa. Kehitetään kampuskarkeloiden konseptia. Sovitaan yliopiston kanssa yliopiston tilojen yhdistyskäytöstä. Jalkautetaan yhdenvertaisuussuunnitelma yhdistyksiin. Tarjotaan apua ja neuvontaa yhdistyksille. Ylläpidetään ja vuokrataan järjestötiloja. Jaetaan toiminta-avustuksia yhdistyksille. Järjestetään yhdistyskoulutuksia. Tarjotaan yhdistyksille sääntöneuvontaa sääntötoimikunnan avulla. Lähetetään viikoittainen yhdistystiedote yhdistyksille. Ylläpidetään ayy.fi:n yhdistysosiota.

17 KULTTUURI AYY ja sen jaostot näkyvät ja ovat tunnettuja jäsenistönsä keskuudessa. AYY:n tapahtumat pysyvät budjetissa. AYY:n monipuoliset tapahtumat tavoittavat koko jäsenistönsä. Luodaan käytännöt, joilla saadaan Aava ja Teekkarijaosto kiinteäksi ja näkyväksi osaksi AYY:n yhteisösektoria. Järjestetään tapahtumia Teekkarius juhlavuoden merkeissä. Järjestetään AYY 2v. vuosijuhla ja valmistellaan AYY 3v. vuosijuhlaa. Osallistutaan SELL -kisojen järjestämiseen. Tehdään yhteisöstrategia. Järjestetään, mahdollisuuksien mukaan, yksi suuri tapahtuma täysin uudella konseptilla. Ollaan mukana World Design Capital :ssa. Järjestetään ja kehitetään PYL-yhteistyötapahtumia. Luodaan joustavia ja näkyviä tapoja tukea syntyviä hankkeita ja ideoita esim. Touhutonni - suunnittele ja toteuta tapahtuma 1000 :lla - kilpailu. Tuetaan kulttuurijaostojen toimintaa ja pidetään niistä huolta. Tuetaan ja järjestetään moninaisia tapahtumia. Seurataan jäsenistön tarpeita yhteisötapahtumille ja -toiminnalle.

LOMA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI

LOMA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI VALMISTELU- JA SELVITYSTYÖ KÄSITTELY EDUSTAJISTOSSA TOIMEENPANO KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDENSOPEUTTAMISSSUUNNITELMA STRATEGIATYÖ VIESTINTÄ VALTAKUNNALLINEN YO-KUNTIEN TES PALVELUKARTOITUS

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Toimiston aamupalalla 19. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt,

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU 1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/2009 15.10.2009 LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30/11/2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/12/2016 Sisällys Yhteisöllinen ja hyvinvoiva ylioppilaskunta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Student Life Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Mitä Student Life on? Student Life on Jyväskylän yliopiston ja jyväskyläläisten kumppaneiden

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Liikuntatutorkoulutus 2011

Liikuntatutorkoulutus 2011 25.5.2011 Liikuntatutorkoulutus 2011 Agenda Liikunta AYY:ssä Liikuntaihmiset Liikuntatapahtumat Aalto-yliopiston urheiluseura Liikuntayhdistykset Missä Aaltolaiset liikkuu - liikuntapalvelukysely Liikunta

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA. Saatesanat

HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA. Saatesanat HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA Saatesanat Tämä on AYY:n vuoden 2016 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Ohjelma sisältää projekteja, jotka toteutetaan vuoden 2016 aikana. Jokaisesta projektista

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot