Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?"

Transkriptio

1 Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Osinkoverotuksen muutosesityksiä Miten yritystä voi terveyttää?

2 PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut lokakuusta 2009 alkaen osa maailmanlaajuista riippumattomien tilintarkastusyhteisöjen Praxity -liittoutumaa. Praxity on luotu nimenomaan globalisoituvan liiketoiminnan ja taloushallinnon tarpeisiin. Tämän vuosikymmenen ensimmäinen Tuokkonen käsittelee ajankohtaisia teemoja muun muassa osinkoverotuksesta ja käytännön neuvoja taloudellisten haasteiden parissa oleville yrittäjille. Erityiskysymyksenä on artikkeli konkurssipesän verotukseen liittyvistä näkökohdista. Tilintarkastajan tehtävistä on tullut jatkuvasti vaativampia. Samalla tilintarkastajan ammattitaidon hyöty yritykselle on kasvanut jos sitä vain osataan hyödyntää oikein. Kuten Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Clas Palmberg tässä numerossa toteaa, tilintarkastajan ei tule olla pelkästään kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin osaaja ja tietojen varmentaja. Aktiivinen asiakassuhde edellyttää, että tilintarkastaja seuraa läheltä yrityksen asioita ja tarttuu ripeästi esiintulleisiin kysymyksiin. Vaikka tilintarkastajan rooliin ei kuulu osallistuminen asiakasyritystä koskevaan päätöksentekoon, voidaan tilintarkastajan osaamista hyödyntää muun muassa best practice asioissa ja asiakasyrityksen riskienhallinnassa. Tilintarkastaja voi oman asiantuntemuksensa perusteella kertoa oman näkemyksensä suunniteltuihin toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä ja mahdollisista muista ongelmista. Johto voi näin testata suunnitelmiaan ja tarvittaessa muokata niitä. Tilintarkastaja voi toimia myös ns. unilukkarin roolissa esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön johto ei vielä ole kiinnittänyt kriittiseen asiaan huomiota. Näin hän pyrkii osaltaan varmistamaan, että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisimman aikaisin. Tavoitetilanteessa tilintarkastaja siis ennakoi tulevia asioita ja tuo ne aktiivisesti asiakkaan johdon tietoon Me Tuokolla haluamme toimia edellä kuvatun mukaisesti ja auttaa asiakkaitamme selviämään menestyksekkäästi kaikissa tilanteissa. Vaikeutuneesta markkinatilanteesta huolimatta Tuokko Tilintarkastus Oy:n liiketoiminnan suotuisa kehitys päättyneellä tilikaudella jatkui ja liiketoimintavolyymi pysyi 14 prosentin kasvuvauhdissa. Liikevaihto oli noin 5,6 miljoonaa euroa ja kannattavuus kehittyi tilikaudella myönteisesti. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viiden viimeisen tilikauden aikana keskimäärin 24 prosenttia vuodessa. Yhtiön palveluksessa työskenteli tilikauden päättyessä 56 henkilöä. Lisätietoja on saatavissa taloudellisesta katsauksesta yhtiön kotisivuilla. Toimintaorganisaatiossamme ei tilikauden aikana tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiöllä on edelleen kuusi omaa toimipistettä, jotka palvelevat paikallisten asiakkaiden lisäksi myös valtakunnallisia asiakkaitamme. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut lokakuusta 2009 alkaen osa maailmanlaajuista riippumattomien tilintarkastusyhteisöjen Praxity -liittoutumaa. Praxity on luotu nimenomaan globalisoituvan liiketoiminnan ja taloushallinnon tarpeisiin. Voimme liittouman ansiosta toimia kilpailukykyisesti asiakkaamme tukena missä tahansa maailman kolkassa ja auttaa asiakastamme 2 TUOKKONEN 1/10

3 menestymään kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Praxity on kansainvälinen voittoa tavoittelematon Belgian lain mukaan organisoitu yhteenliittymä, jonka hallinnollinen toimisto on Lontoossa. Vuonna 2007 perustettu Praxity on nopeasti kasvanut maailman kahdeksanneksi suurimmaksi tilintarkastuspalveluja tuottavaksi yhteenliittymäksi. Praxityllä on markkinaosuudeltaan vahvoja jäsenyrityksiä muun muassa useissa Euroopan valtioissa. Eräänä merkittävänä päätöksentekoomme vaikuttavana seikkana Praxityyn liittymisessä oli se, että eräät lähialueilla toimivat tärkeät pitkäaikaiset yhteistyökumppanit olivat aiemmin tehneet vastaavan päätöksen Praxityyn liittymisestä. Halusimme jatkaa asiakkaidemme kannalta hyväksi osoittautunutta yhteistyötä näiden paikallisesti vahvojen tilintarkastusyhtiöiden kanssa. Vuosi 2010 näyttää alkaneen vakiintuneella tavalla. Vaikka kovin merkittäviä muutoksia keskeisiin taloussäännöksiin ei viime aikoina ole tullut, pitänevät muun muassa verotilin käyttöönotto vuoden 2010 alusta ja muut ennakoidut veromuutokset sekä yhteisölakihankkeet yllä neuvontapalveluiden tarvetta. Kiitän lämpimästi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme meitä kohtaan viime vuonnakin osoitetusta luottamuksesta. Kiitän myös henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta yhtiön toimintaan. Toivotan kaikille lukijoillemme aktiivista ja aurinkoista kevättä! Terveisin, Seppo Suontausta Toimitusjohtaja, KHT AJANKOHTAISTA Nimityksiä KTM, KLT Jonna Jalassola on nimitetty alkaen tilintarkastusassistentiksi Helsingin toimipisteeseen. KTM, KLT Tuija Suomalainen on nimitetty alkaen tilintarkastusassistentiksi Lappeenrannan toimipisteeseen. Tuokon henkilökunta KHTyhdistyksessä vuonna 2010 KHT Seppo Suontausta - hallituksen jäsen ja erityistoimeksiannottyöryhmä KHT Ilari Hakala - tilintarkastustoimikunta KHT Eija Selenius - kirjanpitotoimikunta KHT Jari Miikkulainen - SMEtoimikunta VT Tom Hoffström - verotyöryhmä Muut luottamustoimet HTM, KLT Mirja Saarnia - HTM- Tilintarkastajat ry:n hallituksen jäsen ja VALAn jäsen Tuokko Tallinna muutti uusiin tiloihin Tuokko Oü:n toimisto muutti uusiin toimitiloihin Tallinnassa. Uudet tilat ovat valmistuneet vuoden 2009 lopulla, joten toimisto pystyttiin suunnittelemaan seinien sijoittelua, pintamateriaaleja ja värejä myöten työntekijöille sopivaksi. Uudessa Delta Plaza talossa toimii myös muita kansainvälisiä yrityksiä, kuten Pohjola Bank (OP Pohjola) ja LG. Tuokko Oü työllistää tällä hetkellä 14 talous- ja palkkahallinnon työntekijää. Yrityksen asiakaskunta muodostuu pääosin yrityksistä, joiden omistus tai rahoitus on ulkomaisissa käsissä. Palveluvalikoimaan kuuluvat kirjanpitopalvelut, lakipalvelut, tilintarkastuspalvelut sekä yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut. Lisätietoja Tuokko Oü:n palveluista löydät osoitteesta TUOKKONEN 1/10 3

4 AJANKOHTAISTA Talvisodan päättymisestä 70 vuotta Yrjö Tuokko kanslianeuvos, Suomen Veteraaniliiton neuvottelukunnan jäsen Tämän asiakaslehtemme ilmestymispäivä on Tämä päivämäärä on sama kuin talvisotamme päättymispäivä 70 vuotta sitten. Talvisota ja siinä saavutettu torjuntavoitto on yksi merkittävimmistä itsenäisyytemme kulmakivistä. Voidaan jopa sanoa, että ilman talvisodassa saavutettua torjuntavoittoa Suomen asema itsenäisenä valtiona olisi todennäköisesti menetetty. Tämä käy selvästi ilmi mm. Molotov-Ribbentrop sopimuksessa sovitusta etupiirijaosta, jossa Suomi yhdessä Baltian maiden ja osan Puolasta kanssa oli ryhmitetty Neuvostoliiton etupiiriin. Joukossamme elää yhä edelleen yli sotiemme veteraania. Vuosittain tämä joukko hupenee henkilöllä ja kymmenen vuoden päästä tämä sankarijoukko on poistunut keskuudestamme. Veteraanien iltasoitto on soinut viimeisen kerran. Asia, jonka eteen meidän kaikkien, ylimmästä poliittisesta päätöksentekotahosta lähtien, on syytä talvisodan päättymisen muistovuonna pysähtyä; olemmeko maksaneet veteraaneille sen kunniavelan, jonka olemme jääneet heille velkaa? Veteraanien edut ovat varsin vaatimatonta luokkaa ja lisäksi niissä on paljon kuntakohtaisia eroja. Kunniavelka on sellainen velka, ettei sen maksamatta jättämistä voida perustella varojen puutteella. Kunniavelka maksetaan aina. Kysymys on vain siitä, mieltääkö velallinen velkansa kunniavelaksi. Mieleeni nousee muutama kuukausi sitten TV:ssä näkemäni erään haavoittuneen veteraanin haastattelu. Tuossa haastattelussa kuvastui hänen katkeruutensa seuraavissa sanoissa: meille on sanottu vielä 80-luvulla, että oma syynne, mitäs menitte sinne. Ikäänkuin meillä olisi ollut muita vaihtoehtoja. Sanat kertovat paljon, eikä tämä veteraani varmasti ole tuntoineen ainoa. Veteraanit, maan hiljainen joukko, ansaitsee jäljellä olevina elinvuosinaan täydellisen ja turvatun täysihoidon. Siihen tällä pohjoismaisella hyvinvointivaltiolla on varmasti varaa ja sen se on myös veteraaneille velkaa. Tuokko isännöi Praxity Nordic regional meeting- seminaaria Helsingissä Praxityn Nordic Regional meeting järjestettiin Helsingissä Kalastajatorpalla. Kokoukseen osallistui edustajia Praxityn Pohjois-Eurooppalaisista jäsenyrityksistä. Kokouksessa keskityttiin kansainvälisten asiakkaitten tarpeisiin luotujen menettelytapojen kehityshankkeisiin. Kokouksessa yhtenä esiin nousseena ajankohtaisena asiana oli lisäksi pakolliseen lakisääteiseen tilintarkastukseen velvoittavien kokorajojen nostoon liittyvät lakihankkeet muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa sekä mahdollisuuksiin tarjota vaihtoehtoisia tilintarkastus- ja varmennuspalveluita asiakasyrityksille kokorajat alittavissa yrityksissä. 4 TUOKKONEN 1/10

5 TILINTARKASTUS Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Oy Woikoski Ab on vuonna 1882 perustettu kaasuntuottaja sekä kaasu- ja kemianteollisuuden uranuurtaja. Yritys valmistaa ja markkinoi teollisia ja lääkkeellisiä kaasuja sekä niihin liittyviä laitteistoja ja järjestelmiä. Woikoski on Suomen vanhin kaasualan yritys. Kotimaan lisäksi yrityksellä on vientiä Venäjälle, Baltian maihin ja muihin EU-maihin.Yrityksen liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 100 henkilöä.yrityksen omistus on edelleen Palmberg -perustajasuvun käsissä. Haastattelimme yrityksen toimitusjohtaja Clas Palmbergiä ja kysyimme hänen näkemyksiään tilintarkastukseen yrityksen näkökulmasta sekä Suomen tämän hetkisestä taloustilanteesta. Woikosken heliumlaitos on yksi maailman moderneimmista. Heliumlaitoksessa käsitellään heliumia sekä kaasumaisessa että nestemäisessä muodossa. TUOKKONEN 1/10 5

6 TILINTARKASTUS Tilintarkastus on viime aikoina ollut useiden muutosten kohteena, on mm. luovuttu johdon vastuuvapautta ja voitonjakoa koskevista lausumista. Mikä on mielipiteenne tämän suuntaisesta tilintarkastuskäytännön kehityksestä? Usein tuntuu, että lait,asetukset ja säädökset ikään kuin tippuvat taivaasta ilman, että niistä olisi etukäteen keskusteltu, saatikka ne olisi lähetetty asianosaisille lausuntokierrokselle. Tämä koskee vero- ym. lakeja ja asetuksia, mutta myös kirjanpitolakia ja tilintarkastusta, jossa otetaan mallia esim. Yhdysvalloista kyseenalaistamatta mitään ja ottamatta huomioon kansallisia piirteitämme ja omistajatahon tarpeita. Lausunto vastuuvapaudesta ja osingonjaosta tulisi olla yksi tilintarkastajan tekemän tilintarkastuksen tärkeimmistä johtopäätöksistä. Koko asia tuntuu vastuun pakoilemiselta ja/tai vastuun upottamisesta lainsäädäntöön, joka niin kuin hyvin tiedämme, on aina tulkinnanvarainen. Mitä pidätte omistajien ja johdon näkökulmasta tilintarkastuksen tärkeimpinä tehtävinä eli mitä omistaja ja johto odottavat tilintarkastukselta? Tilintarkastaja valvoo omistajien etua, mutta myös lain ja hyvän hallintotavan noudattamista. Tämä tarkoittaa, että myös johdon toiminta joutuu tarkasteluun. Tämä ei suinkaan ole negatiivista myöskään johdon näkökulmasta, koska missäpä muualla johdon onnistumista arvioitaisiin tasapuolisesti. Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle, eikä hallituskaan pysty toimimaan tehokkaasti ilman tilintarkastajan tekemiä analyysejä. On kuitenkin aina muistettava, että tilinpäätös on historiaa jo syntyessään ja yritysjohdon ja hallituksen tulee elää tulevaisuudessa. Juuri siinä hyvä tilintarkastaja, joka myös näkee tulevaisuuden, erottuu. Suomessa ollaan jälleen tekemässä laajempaa veroremonttia. Mitä mieltä olette Suomessa noudatetusta veropolitiikasta, kun sitä tarkastellaan yrittäjän näkökulmasta? Laman yllättäessä 90-luvulla yritykset olivat nurinkurisen verotuksen takia melkein täysin ilman kertynyttä omaa pääomaa eli yrityksillä ei ollut riskinsietokykyä, mikä näkyi valtavassa konkurssiaallossa. Pakon edessä tehtiin siinä vaiheessa dramaattisia veronalennuksia, jotka välittömästi johtivat uuteen nousuun. Yhteisövero laski 50 %:sta 25 %:iin ja osinkojen Ilmakaasutehdas tuottaa happea, typpeä ja argonia sekä teollisuuden että terveydenhuollon tarpeisiin. 6 TUOKKONEN 1/10

7 Kuvassa Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Clas Palmberg. verotus n. 75 %:sta 25 %:iin. Aikaisemmalta ajalta muistan elävästi erään yhtiökokouksen, jossa muuan osakkeenomistaja kielsi johtoa kehittämästä tai laajentamasta yritystä, koska se vain tietäisi vielä hurjempia veroja hänelle omaisuusveron takia, jota ei mitkään osingot pystyneet peittämään. Verotus ei oikene ennen kuin ymmärretään se, että verotuksen tehtävänä on pelkästään riittävien varojen kerääminen valtiolle yhteisten menojen kattamiseksi pitkällä ajanjaksolla. Pitkä ajanjakso tarkoittaa sitä, että työllisyyttä ja yritteliäisyyttä on edesautettava eli lypsävää lehmää ei saa tappaa vaan sitä on vaalittava. Tämä saadaan aikaan matalalla veroprosentilla, joka todistettavasti johtaa suurempaan verokertymään. Veroprosentti ja verokertymä ovat käänteisiä, mikä on todistettu käytännössä mm. yhteisöveron puolittamisella 90-luvulla, alkoholiveron laskulla, autoveron laskulla ym. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet toivat valtion kassaan ennennäkemättömän määrän varoja. Poliittisten intohimojen sisällyttäminen verolakeihin estää varojen kertymistä. Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen tasa-arvo sekä muut poliittiset päämäärät voidaan, ja tuleekin, erikseen toteuttaa niiden varojen avulla, jotka on saatu järkevällä johdonmukaisella verolainsäädännöllä vailla poliittisia intohimoja. Mikäli jokainen itseään kunnioittava puolue alkaa toteuttaa ideologiaansa verolainsäädännön kautta, joudumme juuri siihen tilanteeseen, jossa nyt olemme. Lainsäädännöllä voidaan kaikki tuhota tai kaikki mahdollistaa. Voimme vaikka verrata Suomea ennen ja jälkeen elinkeinovapauden sallimista 1800-luvun lopun suuriruhtinaskunnassa. Yritysten voittoa pitäisi verottaa pelkästään ja vasta kun se otetaan ulos yrityksestä. Lisäksi nykyjärjestelmällä kotimainen ja ulkomainen omistus ovat eri asemassa, koska maasta vietäviä varoja ei veroteta toista kertaa. Elääkö Suomi mielestänne yli varojen? Raju ja yhä kiihtyvä velkaantuminen osoittaa yli varojen elämisen, joka omalta osaltaan johtuu pitkäaikaisten jatkuvien virhepäätösten tekemisestä. Virheratkaisut ovat johtaneet tilanteeseen, jossa hallinto on täysin ylimitoitettu, elättäjien määrä suhteessa elätettäviin kestämätön, byrokratia uuvuttava, verotus tappava sekä kaiken lisäksi rahat loppuneet - paitsi lainaraha - niin kauan kuin sitä riittää. Jo ennen 80-lukua räätälöitiin ns. eläkeputki, joka palveli suuryritysten epäonnistunutta rekrytointipolitiikkaa samoin kuin joustamattomia työehtosopimuksia, siirtämällä työkykyisiä hieman yli 50-vuotiaita pysyvästi pois tilastoista ja työelämästä. Kun sitten 2009 havahduttiin tosiasiaan, että lyhyet työurat ja työkykyisten siirtäminen ennenaikaisesti eläkkeelle, olivat yksi lisävelkaantumisemme suurimmista syistä, yritetään nyt korjata vääristymää pakon edessä. Kuitenkin maan hallitusta mahtavammat osapuolet ovat estäneet kajoamisen saavutettuihin etuihin tietoisesti ummistaen silmänsä siltä tosiasialta, että näiden etujen vaatimat rahavarat on syöty jo ajat sitten. Voi kysyä onko valta oikeissa käsissä? Valtion ja kuntien ylimitoitettua hallintoa on yritetty keventää pakollisilla kuntaliitoksilla samalla luoden yhä uusia turhia vakansseja toimettomiksi jääneille viranhaltijoille, joilla on kunnallinen viiden vuoden irtisanomissuoja. Kuntalaisten kustannuksia on näin lisätty, kunnallisia päätöksiä etäännytetty, byrokratiaa lisätty ja läpinäkyvyyttä heikennetty. Nyt huudetaan palvelusektoria apuun korvaamaan heikon tuottavuuden aiheuttamaa valmistavan teollisuuden ulosliputusta. Mutta - emme elä auttamalla takkia toistemme päälle. Mitä harrastatte vapaa-aikananne ja jääkö Teille vapaa-aikaa yrityksen johtamisen ohessa? Aikahan on uusiutuva luonnonvara, joten yrityksen johtamisen lisäksi minulla on ollut aina todella paljon harrastuksia laidasta laitaan ja olen kiinnostunut ja utelias melkein kaikesta. Olen mm. osakkeenomistajana ja lentäjänä Utin Lento Oy:ssä, joka suorittaa vaativaa lentotoimintaa puolustusvoimille ja muita erityislentoja, kuten malminetsintää matalalla lentäen. Viimeksi mainitussa toteutuu myös se lentämiseen liittyvä humoristinen toteamus; lennetään matalalla ja hiljaa. TUOKKONEN 1/10 7

8 VEROTUS Osinkoverotuksen muutosesityksiä Tom Hoffström, Vero-osaston johtaja, Tuokko Tilintarkastus Oy Osinkoverotusta ollaan muuttamassa kovalla kiireellä. Verotuksen kehittämistyöryhmä on julkaissut vaihtoehtoja uudistaa osinkoverotusta. Seuraavassa käsitellään näitä eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutusta listaamattomien yrityksen ja osakkaiden verotukseen. Julkisuudessa nyt esitetyt vaihtoehdot osinkoverojärjestelmän muutoksiksi eivät kuitenkaan välttämättä ole niitä, joiden joukosta aikanaan uusi osinkoverojärjestelmä valitaan. Nykyinen järjestelmä Nykyisessä järjestelmässä yritys maksaa tuloksestaan 26 %:n yhtiöveron. Osakkaana olevan luonnollisen henkilön listaamattomasta yrityksestä saama osinko verotetaan joko pääoma- tai ansiotulona. Osinko on osakkaalle pääomatuloa yrityksen nettovarallisuudelle laskettavan 9 %:n tuottoa vastaavaan määrään saakka. Tästä pääomatulo-osingosta on saajana olevalle luonnolliselle henkilölle verovapaata tuloa enintään euroa euroa ylittävältä osalta pääomatulo-osingosta 70 % on pääomatuloa ja loppuosa verovapaata pääomatuloa. Ansiotulo-osingosta (nettovarallisuudelle laskettavan 9 %:n tuottoa ylittävä osuus osingosta) 70 % on veronalaista ansiotuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Nykyjärjestelmässä osinko on yhdenkertaisen verotuksen piirissä, mikäli osinkoa jaetaan enintään nettovarallisuudelle lasketun 9 %:n tuottoa vastaava määrä. Yrityksen nettovarallisuuden ollessa euroa, yrityksen tuloksen ollessa euroa ja osakkaan nostaessa nettotuloksen eli euroa osinkona, on kokonaisverorasitus noin 36,4 % euron nettovarallisuudella osingon kokonaisverorasitus on noin 29,9 %. Kokonaisverorasituksessa on huomioitu yrityksen maksama vero 26 %, osakkaan maksama valtion tulovero ja 17,5 %:n kunnallisvero. Esitetyt vaihtoehdot Verotuksen kehittämistyöryhmä on esittänyt neljää eri vaihtoehtoa tulevaksi osinkoverojärjestelmäksi. Laskelmissa on huomioitu vuoden 2010 valtion tulovero ja kunnallisvero 17,5 %. Verokohtelu on sama listaamattomissa ja listatuissa yhtiöissä saadun osingon osalta lukuun ottamatta mukailtua nykymallia, jossa verotus on erilainen riippuen onko yhtiö listattu vai ei. Klassinen järjestelmä Tässä vaihtoehdossa yhteisöverokanta alennetaan 22 prosenttiin ja osakkaan saamia osinkoja verotetaan aina pääomatulona (vero% 30). Saadut osingot lisätään huojentamattomina osakkaan veronalaiseen pääomatuloon, josta vähennetään, kuten nykyäänkin, tulonhankkimismenot ja korkomenot. Nykyistä yritysten nettovarallisuutta ei tässä vaihtoehdossa huomioida millään tavalla. Klassisessa järjestelmässä yritys maksaa euron tuloksesta veroa euroa. Osakkaalle maksettavasta nettotuloksesta, euroa, osakas saa käteen euroa. Vaihtoehdon kokonaisverorasitus on siten 45,4 %. Mukautettu klassinen malli Malli on muilta osin sama kuin Klassinen malli, mutta omistajayrittäjille kohdennetaan kevennetty osinkoverotus. Yhteisöverokanta alenee 22 prosenttiin ja osakkaan saamia osinkoja verotetaan pääomatulona (vero% 30). Yrityksessä työskentelevän, perheensä kanssa enemmistön yrityksestä omistavan yrittäjän osinko verotetaan euron määrään asti pääsääntöä kevyemmin. Tästä osingosta 35 prosenttia olisi verotettavaa pääomatuloa ja loppuosa verovapaata ( euroon asti). Myös tässä vaihtoehdossa yritys maksaa euron tuloksesta veroa euroa. Osakas maksaa euron osingonjaosta veroa euroa, jolloin osingon kokonaisverorasitus on 39,6 %. 8 TUOKKONEN 1/10

9 VEROTUS Mukailtu nykymalli Y h t e i s ö v e r o k a n t a a l e n e e 2 2 prosenttiin. Pääomatulojen ver o k a n t a n o u s e e 3 0 p r o s e n t t i i n. Tässä vaihtoehdossa yrityksen nettovarallisuus vaikuttaa osingosta menevän veron määrään. Osinko jaetaan pääomaja ansiotulo-osuuksiin. Pääomatuloosuudesta 35 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa ja ansiotulo-osuudesta 70 prosenttia veronalaista ansiotuloa. Pääomatulo-osuus laskettaisiin siten, että nettovarallisuus kerrotaan korkoprosentilla, joka sidotaan pitkään valtionlainakorkoon. Laskelmissa korkona on käytetty 3,5 %:ia. Esimerkiksi yrityksen nettovarallisuuden ollessa euroa, osingon pääomatulo-osuus olisi euroa. Osakkaan verotettava pääomatulo olisi euroa (35 % *7 000) ja 30 %:n pääomatulovero olisi 735 euroa. Yrityksen tuloksen ollessa euroa, osakkaalle maksettavasta euron nettotuloksesta euroa olisi veronalaista pääomatuloa. Osingosta euroa ( euroa * 70 %) olisi verotettavaa ansiotuloa ja ansiotulovero% noin 29. Kokonaisverorasitus yrityksen euron tuloksesta olisi noin 37,2 %. Tässä vaihtoehdossa osingon kokonaisverorasitus riippuu yrityksen nettovarallisuudesta ja siten osingon ansiotulo-osuuden määrästä. ACE-malli Tämä malli on henkilöverotuksen osalta samanlainen kuin Klassinen malli. Pääomatuloverokanta nousee 30 prosenttiin. Yhteisöverokanta säilyy nykyisessä 26 prosentissa, mutta yrityksen verotettavaa voittoa laskettaessa vähennetään yrityksen oman pääoman perusteella laskettava ACE-vähennys. Vähennyksen määrä lasketaan kertomalla yhtiön (korjattu) nettovarallisuus pitkää valtionlainakorkoa vastaavalla korolla (3,5 %). Miten valmistautua muutoksiin? Julkisuudessa esillä olleet vaihtoehdot kiristävät yritystulon kokonaisveroasetta useissa tilanteissa. Erityisesti kiristyisi yritykseen aikaisemmin jätettyjen voittojen kokonaisveroaste. Todennäköistä on, että myös luovutusvoittojen verotus tulee kiristymään. Muutokset tulevat todennäköisesti voimaan aikaisintaan vuonna 2011, todennäköisesti vasta myöhemmin. Osakkaiden onkin syytä selvittää hyvissä ajoin oman veroasiantuntijansa kanssa vaihtoehdot, joilla yrityksen voitonjaosta johtuva verotus saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Vaihtoehtoina ovat mm. osingonjaon määrän optimointi, rahoitusrakenteen muutokset ja mahdolliset yritysjärjestelyt alhaisen luovutusvoittoverotuksen hyödyntämiseksi. TUOKKONEN 1/10 9

10 VEROTUS Konkurssipesien verotus Alpo Ronkainen, Tuokko Tilintarkastus Oy:n veroasiantuntija Konkurssipesien verotukseen liittyy useita asioita, jotka pesänhoitajan ja velkojien tulisi huomioida. Erityisesti arvonlisäverotukseen liittyvillä ratkaisuilla voi olla huomattava vaikutus konkurssi- ja massavelkojen määrään. Useimmiten parhaaseen lopputulokseen päästäisiin, jos verotukselliset näkökohdat otettaisiin huomioon jo ennen konkurssiin asettamista. Veronäkökohtien huomioiminen konkurssipesissä Konkurssipesän tulisi selvittää konkurssivelallisen harjoittaman toiminnan verotuksen oikeellisuus sekä itse konkurssin vaikutus verotukseen. Konkurssipesän olisikin syytä selvittää ainakin pääpiirteissään mahdolliset edellisten vuosien verotuksen virheellisyydet. Verotukseen voi hakea muutosta kunkin verolajin muutoksenhakuaikojen puitteissa. Konkurssipesän realisointien yhteydessä tapahtuu varsin usein omaisuuserien arvon alentumista siten, ettei arvojen alentuminen tule vähennettyä verotuksessa. Konkurssipesän tai konkurssiin ajautumassa olevan yrityksen tekemillä ratkaisuilla voi olla huomattava merkitys siihen miten omaisuuserien hankintamenot ja muu mahdollinen verotuksen kuluvarasto saadaan siirrettyä toiselle elinkeinoharjoittajalle. Onnistuneella verosuunnittelulla näitä eriä voidaan siirtää omaisuuden tai liiketoiminnan hankkijalle ja yrittää parantaa tätä kautta realisointitulosta. Kuhunkin tapaukseen sisältyy kuitenkin siinä määrin yksilöllisiä piirteitä, että tämän artikkelin laajuus antaa mahdollisuuden esittää vain keskeisimmät konkurssipesien verotukseen liittyvät näkökohdat. Tuloverotus Tuloverolain 19 :n mukaan konkurssipesä ei ole erillinen verovelvollinen eikä konkurssi muutoinkaan muuta verovelvollisen verotuksellista asemaa. Kuitenkin se osa veroista, joka johtuu konkurssipesän harjoittamasta elinkeinotoiminnasta, tulee konkurssipesän maksettavaksi. Konkurssipesälle voidaan siis maksuunpanna veroa vain sen itse harjoittamasta elinkeinotoiminnasta. Kaikesta muusta toiminnasta määrättävät verot ovat konkurssivelallisen velkaa, jotka Verohallinnon tulisi ottaa huomioon konkurssivalvonnassaan. Kun konkurssipesä realisoi pesässä olevaa liikeomaisuutta, kyseessä ei ole tuloverolain 19 :ssä tarkoitettu elinkeinotoiminnan jatkaminen. Elinkeinotoiminnan jatkamista ei ole myöskään, se, että konkurssipesä saa tuloja muusta kuin elinkeinotulolähteestä kuten esimerkiksi vuokratuloja kiinteistöstä (KHO: T:5340). Koska konkurssi ei muuta verovelvollisen verotuksellista asemaa, konkurssipesällä on oikeus vähentää konkurssivelallisen edellisten verovuosien tappiot tuloverolain 119 :n mukaisesti tulolähteittäin seuraavan 10 vuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa mahdollisesti syntyy. Ongelmaksi vanhojen tappioiden vähentämisessä voi tulla ns. tulolähdekysymys, sillä oikeuskäytännön mukaan (KHO: , T:6257) esim. realisaatiosta saatujen varojen korkotuotot olivat velallisyhtiön henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Tästä tulosta ei voida vähentää mahdollisia elinkeinotoiminnan tappioita. Arvonlisäverotus Arvonlisäveroverolain 14 :n mukaan konkurssipesä on erikseen verovelvollinen elinkeinonharjoittajan konkurssiin asettamisen jälkeen itsenäisesti harjoittamastaan liiketoiminnasta. Ellei konkurssipesä jatka liiketoimintaa, on arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä konkurssivelallisen hallussa tuolloin olleista tavaroista ja palveluista ilmoitettava suoritettavana verona ns. loppuvaraston vero oman käytön verotusta koskevien arvonlisäverolain 21 ja 22 :n säännösten mukaan. Konkurssipesä voi myös hyödyntää arvonlisäverolain 174 :n sallimaa mahdollisuutta arvonlisäverovelvollisuuden lopettamispäivän siirtämiseen. Tällöin pesä luovuttaa hyödykkeet arvonlisäve- 10 TUOKKONEN 1/10

11 rollisina. Hyödykkeen ostaja saa tehdä konkurssipesästä tehdystä hankinnasta ostovähennyksen yleisten vähentämisedellytysten puitteissa. Realisoinneista suoritettavat arvonlisäverot ovat tällöin konkurssipesän massavelkaa, mutta arvonlisäverojärjestelmän luonteen mukaisesti ostajalle vyörytettyä veroa. Jos konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa, päättyy konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuus konkurssiin asettamishetkellä. Päätös liiketoiminnan jatkamisesta voi siten TERVEYTTÄMINEN vaikuttaa velkojien keskinäiseen asemaan. Jotta toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset tiedettäisiin, olisi arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset syytä selvittää heti velallisen konkurssiin asettamisen jälkeen. Miten yritystä voi terveyttää? KTT Kai Järvikare, Tuokko Tilintarkastus Oy:n CFOpalveluiden johtaja, antaa muutamia hyviä neuvoja taloudellisten haasteiden parissa painiville yrityksille. Tilintarkastustoimisto ja tilitoimisto voivat auttaa Niille, jotka ovat hukkumassa työn paljouteen tai osaamista ei muutenkaan ole paperiasioissa, on hyvä tietää, että tilitoimisto voi ottaa koko yrityksen taloushallinnon hoitaakseen. Tärkeää on, että toimistot ovat laadukas, sillä toimistojen uskottavuus on laadun tae viranomaisiin päin. Tilintarkastustoimistoilla ja tilitoimistoilla on rahanarvoista osaamista esimerkiksi verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Onko yrityksen pääoma vielä tallella? On paljon yrittäjiä, jotka eivät seuraa yrityksensä taloustilannetta. Osakeyhtiön hallituksen jäsenen velvollisuus on tietää yrityksen taloustilanteesta. Jos yritys on menettänyt pääomansa, silloin hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja vastaavat henkilökohtaisesti siitä, jos tapahtuneesta ei ole tehty merkintää kaupparekisteriin. Pääoman menettäminen merkitsee sitä, että osakeyhtiö ei ole enää osakeyhtiö. Yhtiön alasajo kannattaisi suorittaa aikaisemmassa vaiheessa, jos sen tuottavuutta ei voida parantaa. Kassakriisin syntyminen Hyväkin yritys voidaan pilata laiminlyömällä sen taloushallinto, Kai Järvikare huomauttaa. Esimerkiksi ensin maksetaan menot ja vasta sitten saadaan tulot. Näiden välinen ero voi laukaista kassakriisin. Yrityksen tulisi aina suhteuttaa menonsa tuloihin. Järvikareen mukaan vaarallisinta on se, että menot ovat vakio, ja tulot heilahtelevat. Tämä vaatii hyvää etukäteissuunnittelua: jos on tietoa, että kuuteen viikkoon ei ole töitä, mutta sen jälkeen on, niin myös väliajalle joudutaan rakentamaan tuloja tai pienentämään menoja. Tilintarkastaja ja tilitoimisto avuksi taloussuunnitteluun Tilintarkastajan ja tilitoimiston mahdollisuudet puuttua tulojen ja menojen epätasapainoon ovat hyvät. Asiantuntevat ammattilaiset voivat konsultoida siitä, mitä on tehtävissä. -On hyvä, että yrittäjä keskustelee tilanteestaan, jolloin hän voi saada laajemman perspektiivin asioihin. Vaikeudetkaan eivät ole pelkästään pahasta Järvikareen mielestä, sillä ne yleensä herättävät yrittäjän pohtimaan toimintansa parantamista. Passiivisen tulon merkitys Kai Järvikare on huomannut ongelman, että monet yritykset elävät kädestä suuhun aktiivisen työtulon varassa. - Yrityksellä tulisi olla passiivista tuloa ja säännöllistä kassavirtaa silloinkin, kun aktiivinen työ ei tuota tulosta, hän toteaa. Jostain tulisi kehittää automaattisesti esim. sijoituksista tulevaa tuloa muodostamaan peruskassavirtaa, joka jatkuisi huonoinakin aikoina. Sellainen voi onnistua vuokratuloilla, osakkeilla yms. Olisi vahinko, että yrityksen koko kehitystyö tulisi lopettaa rahan puutteesta tai irtisanoa hyödyllisimmät työntekijät. Tuokko Tilintarkastuksen CFOpalvelut auttavat yrityksiä juuri tällaisissa tilanteissa. Terveyttämisprosessin lähtökohta on terveyttämistarpeen aikainen tunnistaminen ja siihen reagointi. Lisätietoja siitä, miten voimme auttaa yritystäsi, löydät internetsivuiltamme TUOKKONEN 1/10 11

12 Muistilista Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut Yksityisten alojen palkansaajia koskevat eläkelait TEL, TaEL ja LEL yhdistyivät yhdeksi työntekijän eläkelaiksi eli TyEL:ksi. TyEL -ansion raja 51,75 /kk 49,93 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2010 alle 7386 /6kk 22,40 v.2009 alle 7152 /6kk 22,40 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2010 vähintään 7386 /6kk v.2009 vähintään 7152 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle ,80 21, ,80-22,40 21,44-22,04 nousee liukuvasti palkkasumma yli ,40 22,04 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,5 4,3 - vähintään 53 v. työntekijä 5,7 5,4 YEL 21,2 20,8 53 vuotta täyttäneiltä 22,4 21,9 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,75 0,65 työntekijän osuus 0,40 0,20 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,95 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,70 Sotumaksu maksuluokka 1 2,23 2,0 maksuluokka 2 4,2 maksuluokka 3 5,1 Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan 8,0 Peruskorko ,25 Peruskorko ,75 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Vuoden 2010 alussa käyttöönotettu verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki oma-aloitteiset verot lukuunottamatta varainsiirtoveroa ja ennakontäydennysmaksua. Verotiliverot ilmoitetaan verohallinnolle kausiveroilmoituksella. - Työnantajasuoritukset (sotu ja ennakkopidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, huom. työnantajasuoritukset myöhenevät ja arvonlisäverot aikaistuvat kahdella päivällä. - Sähköisen ilmoituksen on oltava perillä verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperisen ilmoituksen kuukauden 7. päivä. - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakkon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa! Koska työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu poistui vuoden 2010 alusta, kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksu on sama ja maksuluokat poistuvat. Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Aurakatu Turku Puh. (020) Fax (020) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Jyväskylä Väinönkatu 26 A Jyväskylä Puh. (0400) Fax (014) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Pärnu mnt Tallinn, Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko Yhtiöt Oy ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Tuki: - Puhelin 020 795 9960 (vain ennen koulutusta) - Sähköposti info@opinahjo.fi Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Vero.fi/tilitoimistot 2 Palvelunumero tilitoimistoille 020 697 072 / suomeksi 020 697 073 / ruotsiksi Yksi

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Privanet Group Oyj Lyhyesti Suomalainen vuonna 2000 perustettu sijoituspalveluyritys Listaamattomien arvopaperien tunnetuin kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä Kansainvälisesti tunnetaan Dual Income Tax (DIT) järjestelmänä, jossa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI 1(2) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 135/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN 2017 TULOVEROASTEIKKO-

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot