Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?"

Transkriptio

1 Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Osinkoverotuksen muutosesityksiä Miten yritystä voi terveyttää?

2 PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut lokakuusta 2009 alkaen osa maailmanlaajuista riippumattomien tilintarkastusyhteisöjen Praxity -liittoutumaa. Praxity on luotu nimenomaan globalisoituvan liiketoiminnan ja taloushallinnon tarpeisiin. Tämän vuosikymmenen ensimmäinen Tuokkonen käsittelee ajankohtaisia teemoja muun muassa osinkoverotuksesta ja käytännön neuvoja taloudellisten haasteiden parissa oleville yrittäjille. Erityiskysymyksenä on artikkeli konkurssipesän verotukseen liittyvistä näkökohdista. Tilintarkastajan tehtävistä on tullut jatkuvasti vaativampia. Samalla tilintarkastajan ammattitaidon hyöty yritykselle on kasvanut jos sitä vain osataan hyödyntää oikein. Kuten Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Clas Palmberg tässä numerossa toteaa, tilintarkastajan ei tule olla pelkästään kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin osaaja ja tietojen varmentaja. Aktiivinen asiakassuhde edellyttää, että tilintarkastaja seuraa läheltä yrityksen asioita ja tarttuu ripeästi esiintulleisiin kysymyksiin. Vaikka tilintarkastajan rooliin ei kuulu osallistuminen asiakasyritystä koskevaan päätöksentekoon, voidaan tilintarkastajan osaamista hyödyntää muun muassa best practice asioissa ja asiakasyrityksen riskienhallinnassa. Tilintarkastaja voi oman asiantuntemuksensa perusteella kertoa oman näkemyksensä suunniteltuihin toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä ja mahdollisista muista ongelmista. Johto voi näin testata suunnitelmiaan ja tarvittaessa muokata niitä. Tilintarkastaja voi toimia myös ns. unilukkarin roolissa esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön johto ei vielä ole kiinnittänyt kriittiseen asiaan huomiota. Näin hän pyrkii osaltaan varmistamaan, että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisimman aikaisin. Tavoitetilanteessa tilintarkastaja siis ennakoi tulevia asioita ja tuo ne aktiivisesti asiakkaan johdon tietoon Me Tuokolla haluamme toimia edellä kuvatun mukaisesti ja auttaa asiakkaitamme selviämään menestyksekkäästi kaikissa tilanteissa. Vaikeutuneesta markkinatilanteesta huolimatta Tuokko Tilintarkastus Oy:n liiketoiminnan suotuisa kehitys päättyneellä tilikaudella jatkui ja liiketoimintavolyymi pysyi 14 prosentin kasvuvauhdissa. Liikevaihto oli noin 5,6 miljoonaa euroa ja kannattavuus kehittyi tilikaudella myönteisesti. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viiden viimeisen tilikauden aikana keskimäärin 24 prosenttia vuodessa. Yhtiön palveluksessa työskenteli tilikauden päättyessä 56 henkilöä. Lisätietoja on saatavissa taloudellisesta katsauksesta yhtiön kotisivuilla. Toimintaorganisaatiossamme ei tilikauden aikana tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiöllä on edelleen kuusi omaa toimipistettä, jotka palvelevat paikallisten asiakkaiden lisäksi myös valtakunnallisia asiakkaitamme. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut lokakuusta 2009 alkaen osa maailmanlaajuista riippumattomien tilintarkastusyhteisöjen Praxity -liittoutumaa. Praxity on luotu nimenomaan globalisoituvan liiketoiminnan ja taloushallinnon tarpeisiin. Voimme liittouman ansiosta toimia kilpailukykyisesti asiakkaamme tukena missä tahansa maailman kolkassa ja auttaa asiakastamme 2 TUOKKONEN 1/10

3 menestymään kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Praxity on kansainvälinen voittoa tavoittelematon Belgian lain mukaan organisoitu yhteenliittymä, jonka hallinnollinen toimisto on Lontoossa. Vuonna 2007 perustettu Praxity on nopeasti kasvanut maailman kahdeksanneksi suurimmaksi tilintarkastuspalveluja tuottavaksi yhteenliittymäksi. Praxityllä on markkinaosuudeltaan vahvoja jäsenyrityksiä muun muassa useissa Euroopan valtioissa. Eräänä merkittävänä päätöksentekoomme vaikuttavana seikkana Praxityyn liittymisessä oli se, että eräät lähialueilla toimivat tärkeät pitkäaikaiset yhteistyökumppanit olivat aiemmin tehneet vastaavan päätöksen Praxityyn liittymisestä. Halusimme jatkaa asiakkaidemme kannalta hyväksi osoittautunutta yhteistyötä näiden paikallisesti vahvojen tilintarkastusyhtiöiden kanssa. Vuosi 2010 näyttää alkaneen vakiintuneella tavalla. Vaikka kovin merkittäviä muutoksia keskeisiin taloussäännöksiin ei viime aikoina ole tullut, pitänevät muun muassa verotilin käyttöönotto vuoden 2010 alusta ja muut ennakoidut veromuutokset sekä yhteisölakihankkeet yllä neuvontapalveluiden tarvetta. Kiitän lämpimästi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme meitä kohtaan viime vuonnakin osoitetusta luottamuksesta. Kiitän myös henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta yhtiön toimintaan. Toivotan kaikille lukijoillemme aktiivista ja aurinkoista kevättä! Terveisin, Seppo Suontausta Toimitusjohtaja, KHT AJANKOHTAISTA Nimityksiä KTM, KLT Jonna Jalassola on nimitetty alkaen tilintarkastusassistentiksi Helsingin toimipisteeseen. KTM, KLT Tuija Suomalainen on nimitetty alkaen tilintarkastusassistentiksi Lappeenrannan toimipisteeseen. Tuokon henkilökunta KHTyhdistyksessä vuonna 2010 KHT Seppo Suontausta - hallituksen jäsen ja erityistoimeksiannottyöryhmä KHT Ilari Hakala - tilintarkastustoimikunta KHT Eija Selenius - kirjanpitotoimikunta KHT Jari Miikkulainen - SMEtoimikunta VT Tom Hoffström - verotyöryhmä Muut luottamustoimet HTM, KLT Mirja Saarnia - HTM- Tilintarkastajat ry:n hallituksen jäsen ja VALAn jäsen Tuokko Tallinna muutti uusiin tiloihin Tuokko Oü:n toimisto muutti uusiin toimitiloihin Tallinnassa. Uudet tilat ovat valmistuneet vuoden 2009 lopulla, joten toimisto pystyttiin suunnittelemaan seinien sijoittelua, pintamateriaaleja ja värejä myöten työntekijöille sopivaksi. Uudessa Delta Plaza talossa toimii myös muita kansainvälisiä yrityksiä, kuten Pohjola Bank (OP Pohjola) ja LG. Tuokko Oü työllistää tällä hetkellä 14 talous- ja palkkahallinnon työntekijää. Yrityksen asiakaskunta muodostuu pääosin yrityksistä, joiden omistus tai rahoitus on ulkomaisissa käsissä. Palveluvalikoimaan kuuluvat kirjanpitopalvelut, lakipalvelut, tilintarkastuspalvelut sekä yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut. Lisätietoja Tuokko Oü:n palveluista löydät osoitteesta TUOKKONEN 1/10 3

4 AJANKOHTAISTA Talvisodan päättymisestä 70 vuotta Yrjö Tuokko kanslianeuvos, Suomen Veteraaniliiton neuvottelukunnan jäsen Tämän asiakaslehtemme ilmestymispäivä on Tämä päivämäärä on sama kuin talvisotamme päättymispäivä 70 vuotta sitten. Talvisota ja siinä saavutettu torjuntavoitto on yksi merkittävimmistä itsenäisyytemme kulmakivistä. Voidaan jopa sanoa, että ilman talvisodassa saavutettua torjuntavoittoa Suomen asema itsenäisenä valtiona olisi todennäköisesti menetetty. Tämä käy selvästi ilmi mm. Molotov-Ribbentrop sopimuksessa sovitusta etupiirijaosta, jossa Suomi yhdessä Baltian maiden ja osan Puolasta kanssa oli ryhmitetty Neuvostoliiton etupiiriin. Joukossamme elää yhä edelleen yli sotiemme veteraania. Vuosittain tämä joukko hupenee henkilöllä ja kymmenen vuoden päästä tämä sankarijoukko on poistunut keskuudestamme. Veteraanien iltasoitto on soinut viimeisen kerran. Asia, jonka eteen meidän kaikkien, ylimmästä poliittisesta päätöksentekotahosta lähtien, on syytä talvisodan päättymisen muistovuonna pysähtyä; olemmeko maksaneet veteraaneille sen kunniavelan, jonka olemme jääneet heille velkaa? Veteraanien edut ovat varsin vaatimatonta luokkaa ja lisäksi niissä on paljon kuntakohtaisia eroja. Kunniavelka on sellainen velka, ettei sen maksamatta jättämistä voida perustella varojen puutteella. Kunniavelka maksetaan aina. Kysymys on vain siitä, mieltääkö velallinen velkansa kunniavelaksi. Mieleeni nousee muutama kuukausi sitten TV:ssä näkemäni erään haavoittuneen veteraanin haastattelu. Tuossa haastattelussa kuvastui hänen katkeruutensa seuraavissa sanoissa: meille on sanottu vielä 80-luvulla, että oma syynne, mitäs menitte sinne. Ikäänkuin meillä olisi ollut muita vaihtoehtoja. Sanat kertovat paljon, eikä tämä veteraani varmasti ole tuntoineen ainoa. Veteraanit, maan hiljainen joukko, ansaitsee jäljellä olevina elinvuosinaan täydellisen ja turvatun täysihoidon. Siihen tällä pohjoismaisella hyvinvointivaltiolla on varmasti varaa ja sen se on myös veteraaneille velkaa. Tuokko isännöi Praxity Nordic regional meeting- seminaaria Helsingissä Praxityn Nordic Regional meeting järjestettiin Helsingissä Kalastajatorpalla. Kokoukseen osallistui edustajia Praxityn Pohjois-Eurooppalaisista jäsenyrityksistä. Kokouksessa keskityttiin kansainvälisten asiakkaitten tarpeisiin luotujen menettelytapojen kehityshankkeisiin. Kokouksessa yhtenä esiin nousseena ajankohtaisena asiana oli lisäksi pakolliseen lakisääteiseen tilintarkastukseen velvoittavien kokorajojen nostoon liittyvät lakihankkeet muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa sekä mahdollisuuksiin tarjota vaihtoehtoisia tilintarkastus- ja varmennuspalveluita asiakasyrityksille kokorajat alittavissa yrityksissä. 4 TUOKKONEN 1/10

5 TILINTARKASTUS Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Oy Woikoski Ab on vuonna 1882 perustettu kaasuntuottaja sekä kaasu- ja kemianteollisuuden uranuurtaja. Yritys valmistaa ja markkinoi teollisia ja lääkkeellisiä kaasuja sekä niihin liittyviä laitteistoja ja järjestelmiä. Woikoski on Suomen vanhin kaasualan yritys. Kotimaan lisäksi yrityksellä on vientiä Venäjälle, Baltian maihin ja muihin EU-maihin.Yrityksen liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 100 henkilöä.yrityksen omistus on edelleen Palmberg -perustajasuvun käsissä. Haastattelimme yrityksen toimitusjohtaja Clas Palmbergiä ja kysyimme hänen näkemyksiään tilintarkastukseen yrityksen näkökulmasta sekä Suomen tämän hetkisestä taloustilanteesta. Woikosken heliumlaitos on yksi maailman moderneimmista. Heliumlaitoksessa käsitellään heliumia sekä kaasumaisessa että nestemäisessä muodossa. TUOKKONEN 1/10 5

6 TILINTARKASTUS Tilintarkastus on viime aikoina ollut useiden muutosten kohteena, on mm. luovuttu johdon vastuuvapautta ja voitonjakoa koskevista lausumista. Mikä on mielipiteenne tämän suuntaisesta tilintarkastuskäytännön kehityksestä? Usein tuntuu, että lait,asetukset ja säädökset ikään kuin tippuvat taivaasta ilman, että niistä olisi etukäteen keskusteltu, saatikka ne olisi lähetetty asianosaisille lausuntokierrokselle. Tämä koskee vero- ym. lakeja ja asetuksia, mutta myös kirjanpitolakia ja tilintarkastusta, jossa otetaan mallia esim. Yhdysvalloista kyseenalaistamatta mitään ja ottamatta huomioon kansallisia piirteitämme ja omistajatahon tarpeita. Lausunto vastuuvapaudesta ja osingonjaosta tulisi olla yksi tilintarkastajan tekemän tilintarkastuksen tärkeimmistä johtopäätöksistä. Koko asia tuntuu vastuun pakoilemiselta ja/tai vastuun upottamisesta lainsäädäntöön, joka niin kuin hyvin tiedämme, on aina tulkinnanvarainen. Mitä pidätte omistajien ja johdon näkökulmasta tilintarkastuksen tärkeimpinä tehtävinä eli mitä omistaja ja johto odottavat tilintarkastukselta? Tilintarkastaja valvoo omistajien etua, mutta myös lain ja hyvän hallintotavan noudattamista. Tämä tarkoittaa, että myös johdon toiminta joutuu tarkasteluun. Tämä ei suinkaan ole negatiivista myöskään johdon näkökulmasta, koska missäpä muualla johdon onnistumista arvioitaisiin tasapuolisesti. Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle, eikä hallituskaan pysty toimimaan tehokkaasti ilman tilintarkastajan tekemiä analyysejä. On kuitenkin aina muistettava, että tilinpäätös on historiaa jo syntyessään ja yritysjohdon ja hallituksen tulee elää tulevaisuudessa. Juuri siinä hyvä tilintarkastaja, joka myös näkee tulevaisuuden, erottuu. Suomessa ollaan jälleen tekemässä laajempaa veroremonttia. Mitä mieltä olette Suomessa noudatetusta veropolitiikasta, kun sitä tarkastellaan yrittäjän näkökulmasta? Laman yllättäessä 90-luvulla yritykset olivat nurinkurisen verotuksen takia melkein täysin ilman kertynyttä omaa pääomaa eli yrityksillä ei ollut riskinsietokykyä, mikä näkyi valtavassa konkurssiaallossa. Pakon edessä tehtiin siinä vaiheessa dramaattisia veronalennuksia, jotka välittömästi johtivat uuteen nousuun. Yhteisövero laski 50 %:sta 25 %:iin ja osinkojen Ilmakaasutehdas tuottaa happea, typpeä ja argonia sekä teollisuuden että terveydenhuollon tarpeisiin. 6 TUOKKONEN 1/10

7 Kuvassa Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Clas Palmberg. verotus n. 75 %:sta 25 %:iin. Aikaisemmalta ajalta muistan elävästi erään yhtiökokouksen, jossa muuan osakkeenomistaja kielsi johtoa kehittämästä tai laajentamasta yritystä, koska se vain tietäisi vielä hurjempia veroja hänelle omaisuusveron takia, jota ei mitkään osingot pystyneet peittämään. Verotus ei oikene ennen kuin ymmärretään se, että verotuksen tehtävänä on pelkästään riittävien varojen kerääminen valtiolle yhteisten menojen kattamiseksi pitkällä ajanjaksolla. Pitkä ajanjakso tarkoittaa sitä, että työllisyyttä ja yritteliäisyyttä on edesautettava eli lypsävää lehmää ei saa tappaa vaan sitä on vaalittava. Tämä saadaan aikaan matalalla veroprosentilla, joka todistettavasti johtaa suurempaan verokertymään. Veroprosentti ja verokertymä ovat käänteisiä, mikä on todistettu käytännössä mm. yhteisöveron puolittamisella 90-luvulla, alkoholiveron laskulla, autoveron laskulla ym. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet toivat valtion kassaan ennennäkemättömän määrän varoja. Poliittisten intohimojen sisällyttäminen verolakeihin estää varojen kertymistä. Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen tasa-arvo sekä muut poliittiset päämäärät voidaan, ja tuleekin, erikseen toteuttaa niiden varojen avulla, jotka on saatu järkevällä johdonmukaisella verolainsäädännöllä vailla poliittisia intohimoja. Mikäli jokainen itseään kunnioittava puolue alkaa toteuttaa ideologiaansa verolainsäädännön kautta, joudumme juuri siihen tilanteeseen, jossa nyt olemme. Lainsäädännöllä voidaan kaikki tuhota tai kaikki mahdollistaa. Voimme vaikka verrata Suomea ennen ja jälkeen elinkeinovapauden sallimista 1800-luvun lopun suuriruhtinaskunnassa. Yritysten voittoa pitäisi verottaa pelkästään ja vasta kun se otetaan ulos yrityksestä. Lisäksi nykyjärjestelmällä kotimainen ja ulkomainen omistus ovat eri asemassa, koska maasta vietäviä varoja ei veroteta toista kertaa. Elääkö Suomi mielestänne yli varojen? Raju ja yhä kiihtyvä velkaantuminen osoittaa yli varojen elämisen, joka omalta osaltaan johtuu pitkäaikaisten jatkuvien virhepäätösten tekemisestä. Virheratkaisut ovat johtaneet tilanteeseen, jossa hallinto on täysin ylimitoitettu, elättäjien määrä suhteessa elätettäviin kestämätön, byrokratia uuvuttava, verotus tappava sekä kaiken lisäksi rahat loppuneet - paitsi lainaraha - niin kauan kuin sitä riittää. Jo ennen 80-lukua räätälöitiin ns. eläkeputki, joka palveli suuryritysten epäonnistunutta rekrytointipolitiikkaa samoin kuin joustamattomia työehtosopimuksia, siirtämällä työkykyisiä hieman yli 50-vuotiaita pysyvästi pois tilastoista ja työelämästä. Kun sitten 2009 havahduttiin tosiasiaan, että lyhyet työurat ja työkykyisten siirtäminen ennenaikaisesti eläkkeelle, olivat yksi lisävelkaantumisemme suurimmista syistä, yritetään nyt korjata vääristymää pakon edessä. Kuitenkin maan hallitusta mahtavammat osapuolet ovat estäneet kajoamisen saavutettuihin etuihin tietoisesti ummistaen silmänsä siltä tosiasialta, että näiden etujen vaatimat rahavarat on syöty jo ajat sitten. Voi kysyä onko valta oikeissa käsissä? Valtion ja kuntien ylimitoitettua hallintoa on yritetty keventää pakollisilla kuntaliitoksilla samalla luoden yhä uusia turhia vakansseja toimettomiksi jääneille viranhaltijoille, joilla on kunnallinen viiden vuoden irtisanomissuoja. Kuntalaisten kustannuksia on näin lisätty, kunnallisia päätöksiä etäännytetty, byrokratiaa lisätty ja läpinäkyvyyttä heikennetty. Nyt huudetaan palvelusektoria apuun korvaamaan heikon tuottavuuden aiheuttamaa valmistavan teollisuuden ulosliputusta. Mutta - emme elä auttamalla takkia toistemme päälle. Mitä harrastatte vapaa-aikananne ja jääkö Teille vapaa-aikaa yrityksen johtamisen ohessa? Aikahan on uusiutuva luonnonvara, joten yrityksen johtamisen lisäksi minulla on ollut aina todella paljon harrastuksia laidasta laitaan ja olen kiinnostunut ja utelias melkein kaikesta. Olen mm. osakkeenomistajana ja lentäjänä Utin Lento Oy:ssä, joka suorittaa vaativaa lentotoimintaa puolustusvoimille ja muita erityislentoja, kuten malminetsintää matalalla lentäen. Viimeksi mainitussa toteutuu myös se lentämiseen liittyvä humoristinen toteamus; lennetään matalalla ja hiljaa. TUOKKONEN 1/10 7

8 VEROTUS Osinkoverotuksen muutosesityksiä Tom Hoffström, Vero-osaston johtaja, Tuokko Tilintarkastus Oy Osinkoverotusta ollaan muuttamassa kovalla kiireellä. Verotuksen kehittämistyöryhmä on julkaissut vaihtoehtoja uudistaa osinkoverotusta. Seuraavassa käsitellään näitä eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutusta listaamattomien yrityksen ja osakkaiden verotukseen. Julkisuudessa nyt esitetyt vaihtoehdot osinkoverojärjestelmän muutoksiksi eivät kuitenkaan välttämättä ole niitä, joiden joukosta aikanaan uusi osinkoverojärjestelmä valitaan. Nykyinen järjestelmä Nykyisessä järjestelmässä yritys maksaa tuloksestaan 26 %:n yhtiöveron. Osakkaana olevan luonnollisen henkilön listaamattomasta yrityksestä saama osinko verotetaan joko pääoma- tai ansiotulona. Osinko on osakkaalle pääomatuloa yrityksen nettovarallisuudelle laskettavan 9 %:n tuottoa vastaavaan määrään saakka. Tästä pääomatulo-osingosta on saajana olevalle luonnolliselle henkilölle verovapaata tuloa enintään euroa euroa ylittävältä osalta pääomatulo-osingosta 70 % on pääomatuloa ja loppuosa verovapaata pääomatuloa. Ansiotulo-osingosta (nettovarallisuudelle laskettavan 9 %:n tuottoa ylittävä osuus osingosta) 70 % on veronalaista ansiotuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Nykyjärjestelmässä osinko on yhdenkertaisen verotuksen piirissä, mikäli osinkoa jaetaan enintään nettovarallisuudelle lasketun 9 %:n tuottoa vastaava määrä. Yrityksen nettovarallisuuden ollessa euroa, yrityksen tuloksen ollessa euroa ja osakkaan nostaessa nettotuloksen eli euroa osinkona, on kokonaisverorasitus noin 36,4 % euron nettovarallisuudella osingon kokonaisverorasitus on noin 29,9 %. Kokonaisverorasituksessa on huomioitu yrityksen maksama vero 26 %, osakkaan maksama valtion tulovero ja 17,5 %:n kunnallisvero. Esitetyt vaihtoehdot Verotuksen kehittämistyöryhmä on esittänyt neljää eri vaihtoehtoa tulevaksi osinkoverojärjestelmäksi. Laskelmissa on huomioitu vuoden 2010 valtion tulovero ja kunnallisvero 17,5 %. Verokohtelu on sama listaamattomissa ja listatuissa yhtiöissä saadun osingon osalta lukuun ottamatta mukailtua nykymallia, jossa verotus on erilainen riippuen onko yhtiö listattu vai ei. Klassinen järjestelmä Tässä vaihtoehdossa yhteisöverokanta alennetaan 22 prosenttiin ja osakkaan saamia osinkoja verotetaan aina pääomatulona (vero% 30). Saadut osingot lisätään huojentamattomina osakkaan veronalaiseen pääomatuloon, josta vähennetään, kuten nykyäänkin, tulonhankkimismenot ja korkomenot. Nykyistä yritysten nettovarallisuutta ei tässä vaihtoehdossa huomioida millään tavalla. Klassisessa järjestelmässä yritys maksaa euron tuloksesta veroa euroa. Osakkaalle maksettavasta nettotuloksesta, euroa, osakas saa käteen euroa. Vaihtoehdon kokonaisverorasitus on siten 45,4 %. Mukautettu klassinen malli Malli on muilta osin sama kuin Klassinen malli, mutta omistajayrittäjille kohdennetaan kevennetty osinkoverotus. Yhteisöverokanta alenee 22 prosenttiin ja osakkaan saamia osinkoja verotetaan pääomatulona (vero% 30). Yrityksessä työskentelevän, perheensä kanssa enemmistön yrityksestä omistavan yrittäjän osinko verotetaan euron määrään asti pääsääntöä kevyemmin. Tästä osingosta 35 prosenttia olisi verotettavaa pääomatuloa ja loppuosa verovapaata ( euroon asti). Myös tässä vaihtoehdossa yritys maksaa euron tuloksesta veroa euroa. Osakas maksaa euron osingonjaosta veroa euroa, jolloin osingon kokonaisverorasitus on 39,6 %. 8 TUOKKONEN 1/10

9 VEROTUS Mukailtu nykymalli Y h t e i s ö v e r o k a n t a a l e n e e 2 2 prosenttiin. Pääomatulojen ver o k a n t a n o u s e e 3 0 p r o s e n t t i i n. Tässä vaihtoehdossa yrityksen nettovarallisuus vaikuttaa osingosta menevän veron määrään. Osinko jaetaan pääomaja ansiotulo-osuuksiin. Pääomatuloosuudesta 35 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa ja ansiotulo-osuudesta 70 prosenttia veronalaista ansiotuloa. Pääomatulo-osuus laskettaisiin siten, että nettovarallisuus kerrotaan korkoprosentilla, joka sidotaan pitkään valtionlainakorkoon. Laskelmissa korkona on käytetty 3,5 %:ia. Esimerkiksi yrityksen nettovarallisuuden ollessa euroa, osingon pääomatulo-osuus olisi euroa. Osakkaan verotettava pääomatulo olisi euroa (35 % *7 000) ja 30 %:n pääomatulovero olisi 735 euroa. Yrityksen tuloksen ollessa euroa, osakkaalle maksettavasta euron nettotuloksesta euroa olisi veronalaista pääomatuloa. Osingosta euroa ( euroa * 70 %) olisi verotettavaa ansiotuloa ja ansiotulovero% noin 29. Kokonaisverorasitus yrityksen euron tuloksesta olisi noin 37,2 %. Tässä vaihtoehdossa osingon kokonaisverorasitus riippuu yrityksen nettovarallisuudesta ja siten osingon ansiotulo-osuuden määrästä. ACE-malli Tämä malli on henkilöverotuksen osalta samanlainen kuin Klassinen malli. Pääomatuloverokanta nousee 30 prosenttiin. Yhteisöverokanta säilyy nykyisessä 26 prosentissa, mutta yrityksen verotettavaa voittoa laskettaessa vähennetään yrityksen oman pääoman perusteella laskettava ACE-vähennys. Vähennyksen määrä lasketaan kertomalla yhtiön (korjattu) nettovarallisuus pitkää valtionlainakorkoa vastaavalla korolla (3,5 %). Miten valmistautua muutoksiin? Julkisuudessa esillä olleet vaihtoehdot kiristävät yritystulon kokonaisveroasetta useissa tilanteissa. Erityisesti kiristyisi yritykseen aikaisemmin jätettyjen voittojen kokonaisveroaste. Todennäköistä on, että myös luovutusvoittojen verotus tulee kiristymään. Muutokset tulevat todennäköisesti voimaan aikaisintaan vuonna 2011, todennäköisesti vasta myöhemmin. Osakkaiden onkin syytä selvittää hyvissä ajoin oman veroasiantuntijansa kanssa vaihtoehdot, joilla yrityksen voitonjaosta johtuva verotus saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Vaihtoehtoina ovat mm. osingonjaon määrän optimointi, rahoitusrakenteen muutokset ja mahdolliset yritysjärjestelyt alhaisen luovutusvoittoverotuksen hyödyntämiseksi. TUOKKONEN 1/10 9

10 VEROTUS Konkurssipesien verotus Alpo Ronkainen, Tuokko Tilintarkastus Oy:n veroasiantuntija Konkurssipesien verotukseen liittyy useita asioita, jotka pesänhoitajan ja velkojien tulisi huomioida. Erityisesti arvonlisäverotukseen liittyvillä ratkaisuilla voi olla huomattava vaikutus konkurssi- ja massavelkojen määrään. Useimmiten parhaaseen lopputulokseen päästäisiin, jos verotukselliset näkökohdat otettaisiin huomioon jo ennen konkurssiin asettamista. Veronäkökohtien huomioiminen konkurssipesissä Konkurssipesän tulisi selvittää konkurssivelallisen harjoittaman toiminnan verotuksen oikeellisuus sekä itse konkurssin vaikutus verotukseen. Konkurssipesän olisikin syytä selvittää ainakin pääpiirteissään mahdolliset edellisten vuosien verotuksen virheellisyydet. Verotukseen voi hakea muutosta kunkin verolajin muutoksenhakuaikojen puitteissa. Konkurssipesän realisointien yhteydessä tapahtuu varsin usein omaisuuserien arvon alentumista siten, ettei arvojen alentuminen tule vähennettyä verotuksessa. Konkurssipesän tai konkurssiin ajautumassa olevan yrityksen tekemillä ratkaisuilla voi olla huomattava merkitys siihen miten omaisuuserien hankintamenot ja muu mahdollinen verotuksen kuluvarasto saadaan siirrettyä toiselle elinkeinoharjoittajalle. Onnistuneella verosuunnittelulla näitä eriä voidaan siirtää omaisuuden tai liiketoiminnan hankkijalle ja yrittää parantaa tätä kautta realisointitulosta. Kuhunkin tapaukseen sisältyy kuitenkin siinä määrin yksilöllisiä piirteitä, että tämän artikkelin laajuus antaa mahdollisuuden esittää vain keskeisimmät konkurssipesien verotukseen liittyvät näkökohdat. Tuloverotus Tuloverolain 19 :n mukaan konkurssipesä ei ole erillinen verovelvollinen eikä konkurssi muutoinkaan muuta verovelvollisen verotuksellista asemaa. Kuitenkin se osa veroista, joka johtuu konkurssipesän harjoittamasta elinkeinotoiminnasta, tulee konkurssipesän maksettavaksi. Konkurssipesälle voidaan siis maksuunpanna veroa vain sen itse harjoittamasta elinkeinotoiminnasta. Kaikesta muusta toiminnasta määrättävät verot ovat konkurssivelallisen velkaa, jotka Verohallinnon tulisi ottaa huomioon konkurssivalvonnassaan. Kun konkurssipesä realisoi pesässä olevaa liikeomaisuutta, kyseessä ei ole tuloverolain 19 :ssä tarkoitettu elinkeinotoiminnan jatkaminen. Elinkeinotoiminnan jatkamista ei ole myöskään, se, että konkurssipesä saa tuloja muusta kuin elinkeinotulolähteestä kuten esimerkiksi vuokratuloja kiinteistöstä (KHO: T:5340). Koska konkurssi ei muuta verovelvollisen verotuksellista asemaa, konkurssipesällä on oikeus vähentää konkurssivelallisen edellisten verovuosien tappiot tuloverolain 119 :n mukaisesti tulolähteittäin seuraavan 10 vuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa mahdollisesti syntyy. Ongelmaksi vanhojen tappioiden vähentämisessä voi tulla ns. tulolähdekysymys, sillä oikeuskäytännön mukaan (KHO: , T:6257) esim. realisaatiosta saatujen varojen korkotuotot olivat velallisyhtiön henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Tästä tulosta ei voida vähentää mahdollisia elinkeinotoiminnan tappioita. Arvonlisäverotus Arvonlisäveroverolain 14 :n mukaan konkurssipesä on erikseen verovelvollinen elinkeinonharjoittajan konkurssiin asettamisen jälkeen itsenäisesti harjoittamastaan liiketoiminnasta. Ellei konkurssipesä jatka liiketoimintaa, on arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä konkurssivelallisen hallussa tuolloin olleista tavaroista ja palveluista ilmoitettava suoritettavana verona ns. loppuvaraston vero oman käytön verotusta koskevien arvonlisäverolain 21 ja 22 :n säännösten mukaan. Konkurssipesä voi myös hyödyntää arvonlisäverolain 174 :n sallimaa mahdollisuutta arvonlisäverovelvollisuuden lopettamispäivän siirtämiseen. Tällöin pesä luovuttaa hyödykkeet arvonlisäve- 10 TUOKKONEN 1/10

11 rollisina. Hyödykkeen ostaja saa tehdä konkurssipesästä tehdystä hankinnasta ostovähennyksen yleisten vähentämisedellytysten puitteissa. Realisoinneista suoritettavat arvonlisäverot ovat tällöin konkurssipesän massavelkaa, mutta arvonlisäverojärjestelmän luonteen mukaisesti ostajalle vyörytettyä veroa. Jos konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa, päättyy konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuus konkurssiin asettamishetkellä. Päätös liiketoiminnan jatkamisesta voi siten TERVEYTTÄMINEN vaikuttaa velkojien keskinäiseen asemaan. Jotta toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset tiedettäisiin, olisi arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset syytä selvittää heti velallisen konkurssiin asettamisen jälkeen. Miten yritystä voi terveyttää? KTT Kai Järvikare, Tuokko Tilintarkastus Oy:n CFOpalveluiden johtaja, antaa muutamia hyviä neuvoja taloudellisten haasteiden parissa painiville yrityksille. Tilintarkastustoimisto ja tilitoimisto voivat auttaa Niille, jotka ovat hukkumassa työn paljouteen tai osaamista ei muutenkaan ole paperiasioissa, on hyvä tietää, että tilitoimisto voi ottaa koko yrityksen taloushallinnon hoitaakseen. Tärkeää on, että toimistot ovat laadukas, sillä toimistojen uskottavuus on laadun tae viranomaisiin päin. Tilintarkastustoimistoilla ja tilitoimistoilla on rahanarvoista osaamista esimerkiksi verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Onko yrityksen pääoma vielä tallella? On paljon yrittäjiä, jotka eivät seuraa yrityksensä taloustilannetta. Osakeyhtiön hallituksen jäsenen velvollisuus on tietää yrityksen taloustilanteesta. Jos yritys on menettänyt pääomansa, silloin hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja vastaavat henkilökohtaisesti siitä, jos tapahtuneesta ei ole tehty merkintää kaupparekisteriin. Pääoman menettäminen merkitsee sitä, että osakeyhtiö ei ole enää osakeyhtiö. Yhtiön alasajo kannattaisi suorittaa aikaisemmassa vaiheessa, jos sen tuottavuutta ei voida parantaa. Kassakriisin syntyminen Hyväkin yritys voidaan pilata laiminlyömällä sen taloushallinto, Kai Järvikare huomauttaa. Esimerkiksi ensin maksetaan menot ja vasta sitten saadaan tulot. Näiden välinen ero voi laukaista kassakriisin. Yrityksen tulisi aina suhteuttaa menonsa tuloihin. Järvikareen mukaan vaarallisinta on se, että menot ovat vakio, ja tulot heilahtelevat. Tämä vaatii hyvää etukäteissuunnittelua: jos on tietoa, että kuuteen viikkoon ei ole töitä, mutta sen jälkeen on, niin myös väliajalle joudutaan rakentamaan tuloja tai pienentämään menoja. Tilintarkastaja ja tilitoimisto avuksi taloussuunnitteluun Tilintarkastajan ja tilitoimiston mahdollisuudet puuttua tulojen ja menojen epätasapainoon ovat hyvät. Asiantuntevat ammattilaiset voivat konsultoida siitä, mitä on tehtävissä. -On hyvä, että yrittäjä keskustelee tilanteestaan, jolloin hän voi saada laajemman perspektiivin asioihin. Vaikeudetkaan eivät ole pelkästään pahasta Järvikareen mielestä, sillä ne yleensä herättävät yrittäjän pohtimaan toimintansa parantamista. Passiivisen tulon merkitys Kai Järvikare on huomannut ongelman, että monet yritykset elävät kädestä suuhun aktiivisen työtulon varassa. - Yrityksellä tulisi olla passiivista tuloa ja säännöllistä kassavirtaa silloinkin, kun aktiivinen työ ei tuota tulosta, hän toteaa. Jostain tulisi kehittää automaattisesti esim. sijoituksista tulevaa tuloa muodostamaan peruskassavirtaa, joka jatkuisi huonoinakin aikoina. Sellainen voi onnistua vuokratuloilla, osakkeilla yms. Olisi vahinko, että yrityksen koko kehitystyö tulisi lopettaa rahan puutteesta tai irtisanoa hyödyllisimmät työntekijät. Tuokko Tilintarkastuksen CFOpalvelut auttavat yrityksiä juuri tällaisissa tilanteissa. Terveyttämisprosessin lähtökohta on terveyttämistarpeen aikainen tunnistaminen ja siihen reagointi. Lisätietoja siitä, miten voimme auttaa yritystäsi, löydät internetsivuiltamme TUOKKONEN 1/10 11

12 Muistilista Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut Yksityisten alojen palkansaajia koskevat eläkelait TEL, TaEL ja LEL yhdistyivät yhdeksi työntekijän eläkelaiksi eli TyEL:ksi. TyEL -ansion raja 51,75 /kk 49,93 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2010 alle 7386 /6kk 22,40 v.2009 alle 7152 /6kk 22,40 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2010 vähintään 7386 /6kk v.2009 vähintään 7152 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle ,80 21, ,80-22,40 21,44-22,04 nousee liukuvasti palkkasumma yli ,40 22,04 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,5 4,3 - vähintään 53 v. työntekijä 5,7 5,4 YEL 21,2 20,8 53 vuotta täyttäneiltä 22,4 21,9 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,75 0,65 työntekijän osuus 0,40 0,20 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,95 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,70 Sotumaksu maksuluokka 1 2,23 2,0 maksuluokka 2 4,2 maksuluokka 3 5,1 Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan 8,0 Peruskorko ,25 Peruskorko ,75 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Vuoden 2010 alussa käyttöönotettu verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki oma-aloitteiset verot lukuunottamatta varainsiirtoveroa ja ennakontäydennysmaksua. Verotiliverot ilmoitetaan verohallinnolle kausiveroilmoituksella. - Työnantajasuoritukset (sotu ja ennakkopidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, huom. työnantajasuoritukset myöhenevät ja arvonlisäverot aikaistuvat kahdella päivällä. - Sähköisen ilmoituksen on oltava perillä verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperisen ilmoituksen kuukauden 7. päivä. - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakkon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa! Koska työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu poistui vuoden 2010 alusta, kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksu on sama ja maksuluokat poistuvat. Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Aurakatu Turku Puh. (020) Fax (020) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Jyväskylä Väinönkatu 26 A Jyväskylä Puh. (0400) Fax (014) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Pärnu mnt Tallinn, Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko Yhtiöt Oy ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS Mika Kavakka Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Tuki: - Puhelin 020 795 9960 (vain ennen koulutusta) - Sähköposti info@opinahjo.fi Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten

Lisätiedot

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Esityksen sisältö Kysymys: Miten verottaa yhtiön oman pääoman tuottoa? Suomen nykyjärj

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 10.11.2017 Rikosilmoitusharkinta Verohallinnossa rikosilmoitusharkinnan suorittavat verorikoksiin perehtyneet asianvalvojat Verorikokset ovat rangaistavia

Lisätiedot

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan HE 47/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 38 ja 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että maatalouden

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Yhteisöjen tuloverotus Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä 23.11.2017 Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Esityksen sisältö Menettelyn ja määräaikojen muutokset Yhteisön

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013

Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013 Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013 Sisältö 1) Tausta yritysverotuksesta mitä se on? kuka sen maksaa (kohtaanto)? kansainvälinen verokilpailu 2) Pohdintaa

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot