Raskauden kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raskauden kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus"

Transkriptio

1 Katsaus Pertti Kirkinen Raskauden kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus Kallista leikkiä vai yhä tarkempaa diagnostiikkaa? Kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus täydentävät kaksiulotteisella ultraäänitutkimuksella saatavaa tietoa sikiön epämuodostumista, erityisesti luustosta, selkäydinkanavasta, kasvoista, raajoista ja sydämestä. Todennäköisesti nämä tekniikat helpottavat ja nopeuttavat myös sikiöiden seulontatutkimuksia, mutta menetelmien tarkoituksenmukainen käyttö vaatii koulutusta ja lisäselvittelyjä. Tutkimuksissa pitää noudattaa kansainvälisiä suosituksia, jotka korostavat lääketieteellistä tarkoitusta ja sisältöä. K aikukuvaus on tärkein sikiön terveydentilan tutkimuskeino. Kaksiulotteinen (2D) reaaliaikainen kuvaus vakiintui 30 vuotta sitten kaikututkimuksen perusmenetelmäksi, jota täydensivät verenkierron dopplertutkimukset. Kolmiulotteisen (3D) kuvan muodostaminen sikiöstä mahdollistui 1980-luvun lopulla, mutta kuvaus oli hidasta ja epätarkkaa. Tietojenkäsittelytekniikan nopea kehitys yhdessä useiden teknisten parannuskeinojen kanssa paransivat kuvan laatua ja nopeuttivat oleellisesti tutkimusta 1990-luvun lopulta alkaen. Tällöin sikiön kolmiulotteinen kuva voitiin toistaa lähes reaaliaikaisena, ja tuloksena oli televisiokuvamainen esitys liikkuvasta sikiöstä, 4D-kuva. Tämä tekniikka on herättänyt suurta kiinnostusta sekä obstetrikoissa että odottavissa perheissä. Tutkimuksen kysyntä ja laitteistojen myynti on joka puolella maailmaa lisääntymässä nopeasti. Kaikututkimukselle pitää kansainvälisten suositusten mukaisesti olla lääketieteellinen perustelu. Potilaiden ja lääkäreiden kiinnostusta ja syitä 3D/4D-tekniikan käyttöön on kyseenalaistettu nimenomaan tutkimuksen tarpeen ja aiheiden osalta. Eräissä maissa menetelmä on levinnyt muuhun kuin lääketieteelliseen käyttöön, pelkäksi sikiön valokuvaukseksi. Onko kyseessä pelkkä uteliaisuuden tyydyttäminen elämysmatkailu kohdun sisälle vai onko menetelmästä todellista lääketieteellistä hyötyä? Mistä 3D/4D-tutkimuksessa on kysymys? 3D-tutkimuksessa saadaan kohteen tilavuuden käsittävä tiedosto, jota voidaan tarkastella eri suunnista ja muokata monipuolisesti elimien tiettyjä ominaisuuksia etsien. Toistettaessa nopeasti kohteen tilavuuden kaikulöydös hetkestä toiseen saadaan 4D-tutkimuksessa esille havainnollinen, lähes reaaliaikainen vaikutelma kohteen dynamiikasta. Obstetriikassa tämä on yleisimmin samaistettu sikiön ilmeiden sekä suun, raajojen ja silmien liikkeiden seuraamiseen. Mahdollisuus kuvata sikiön rakennetta monesta suunnasta on kuitenkin huomattavasti laajempi asia kuin keskittyminen pinta-anatomiaan ja sen muutoksiin. Seurattaessa sikiön kasvojen pintakaiuista tulevaa kuvaa voidaan tarkastella vaikkapa sydämen eri osien rakennetta ja toimintaa hetkestä toiseen. Obstetrisissa kaikukuvauslaitteissa on yleensä mahdollista käyttää molempia tekniikoita, yhdistettyä 3D/4D-tutkimusta, ja ne kaikki soveltuvat myös tavalliseen Duodecim 2008;124:

2 2D-tutkimukseen. Näillä menetelmillä tutkitaan sikiön rakennetta, hyvinvointia, kasvua, istukkaa, napanuoraa, lapsivettä, kohdunkaulaa ja kohtulihasta. Epämuodostumien diagnostiikka 2D- ja 3D/4D-menetelmillä 2D-tutkimuksen tarkkuudesta sikiödiagnostiikassa on runsaasti kokemuksia, ja laajoja aineistoja on tutkittu. Epämuodostumadiagnoosien seulonnoissa keskushermostoepämuodostumista voidaan todeta toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana yli 80 %, ruoansulatuskanavan ja virtsateiden epämuodostumista yli 60 % ja sydänanomalioista noin 40 % (Grandjean ym. 1999). Hyvällä kokemuksella ja hyvillä laitteilla päästään selvästi parempaan tarkkuuteen (Tegnander ym. 2006). 3D/4D-tekniikan arvosta epämuodostumadiagnostiikassa on paljon tapauskohtaisia havaintoja, mutta laajempi tieto menetelmän kokonaishyödystä on niukkaa. Tilanne muistuttaa jossain määrin kardiotokografian tuloa obstetriikkaan; uusi ja ilmeisen hyödyllinen tutkimusväline levisi kliiniseen käyttöön ilman edeltävää systemaattista hyötyanalyysiä. Menetelmän integroiduttua klinikkaan ei enää ole helppoa tehdä satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta sen todellisesta uutuusarvosta. Laitteistojen kehitys on ollut viime vuosina niin nopeaa, ettei ole kovin mielekästä verrata nyt ja esimerkiksi 5 7 vuotta sitten saatuja tuloksia, joten luotettavaa ja ajanmukaista tietoa asiasta on vähän. Yleensä tilanne on se, että 2D-tutkimuksessa havaitaan sikiön rakenteen poikkeavuus, potilas lähetetään 3D/4D-tutkimukseen, ja tämän lisätutkimuksen löydösten antamaa diagnostista lisäarvoa tuodaan esille. Taulukossa 1 on esitetty tähänastisia kokemuksia 3D/4D-menetelmän antamasta lisäarvosta sikiön epämuodostumien diagnostiikassa. Näiden tutkimusten ja yksittäisten tapausselostusten perusteella korostuu 3D/4D-tekniikan käyttökelpoisuus sikiön kasvojen, luuston, raajojen ja selkäydinkanavan diagnostiikassa. Ero 2D-tutkimuksen tarkkuuteen ei toisaalta ole toistaiseksi ollut kovin merkittävä. Tutkimukset korostavat, että 3D/4D-menetelmää tulee pitää 2D-kuvausta täydentävänä keinona. Käytännössä tehdäänkin useimmiten siten, että potilas tutkitaan ensiksi huolellisesti 2D-menetelmällä ja vasta tämän jälkeen jatketaan 3D/4D-kuvauksella, vaikka jo alun perin olisi ollut käytettävissä 3D/4D-laite. Näin on Taulukko 1. Kaksi- ja kolmiulotteisten menetelmien vertailua sikiödiagnostiikassa. Vain osassa julkaisuista on raportoitu sensitiivisyys- ja spesifisyysluvut. Julkaisu Aineisto Menetelmä Tulokset Arvio 3D:n merkityksestä Kurjak ym julkaisua bibliografinen analyysi Concalves ym epämuodostumaa 2D:n ja 3D:n vertailu 3D:n sensitiivisyys 92,2 % ja spesifisyys 76,4 % 2D:n sensitiivisyys 96, 1 % ja spesifisyys 72,7 % Merz ja Welter epämuodostumaa 2D:n ja 3D:n vertailu 3D hyvä kasvojen, selkäydinkanavan ja luuston epämuodos- lisätutkimuksia tarvitaan tumien selvittelyssä 3D antaa lisäinformaatiota 61 %:ssa tapauksista; 4 %:ssa diagnoosi vain 3D:llä Xu ym epämuodostumaa 2D:n ja 3D:n vertailu 3D:n sensitiivisyys 94 %, 2D:n 79 % Schaarf ym epämuodostumaa 2D:n ja 3D:n vertailu 3D huonompi 30 %:ssa tapauksista ja parempi 1 tapauksessa Dyson ym epämuodostumaa 2D:n ja 3D:n vertailu 3D antoi lisäinformaatiota 51 %:ssa ja muutti hoitoa 5 %:ssa tapauksista sama käyttöarvo 3D täydentävä menetelmä 3D täydentävä menetelmä 3D-kuvan laatu huono 3D täydentävä menetelmä 1002 P. Kirkinen

3 myös toimittu useimmissa taulukossa 1 mainituissa tutkimuksissa. 3D/4D-kuvauksen hyödystä riskittömien raskaana olevien naisten malformaatioseulonnassa ei ole tutkimustietoa. 3D/4D-tutkimuksen lääketieteellisen käytön muut mahdollisuudet Kiistaton merkitys on 3D/4D-tekniikan mahdollistamalla tilavuusmittauksella, jota on hyödynnetty lähinnä tieteellisessä tutkimuksessa. Sikiön keuhkojen tilavuusmittaus palleatyrän ja keuhkohypoplasian arvioinnissa on kliinisessä käytössä (Moeglin ym 2005). Sikiön painon arviointi, maksan, reiden alueen, aivojen ja istukan tilavuuden määritys sekä lapsiveden määrän mittaus ovat myös 3D/4D-metodin kliinisiä sovelluksia, joita tosin ei vielä tunneta kovin laajasti. On kehitetty lukuisia uusia tapoja käsitellä 3D/4D-menetelmällä kohteesta saatua informaatiota. Näitä kuvanmuokkauksen tapoja ovat muun muassa luista tulevien, ympäristöön nähden voimakkaampien kaikujen korostaminen tai nesteonteloista tai verisuonista tulevien, ympäristöön verrattuna heikompien kaikualueiden esittäminen havainnollisina. Luuston ja verisuonten löydös korostuu muokatussa kuvassa (kuva 1). Lapsiveden ja ihon rajapinnan korostaminen valokuvamaisesti on mahdollista, ja tämä onkin leimannut 3D/4D-tutkimuksen pelkäksi sikiön ulkonäön tutkimukseksi. Toisaalta kasvojen ja myös sikiön muun pinta-anatomian esimerkiksi raajojen virheasentojen tutkimuksella on myös diagnostista arvoa. Sikiön kromosomipoikkeavuuksiin liittyy useita kaikututkimuksessa näkyviä, sikiön rakennetta muuttavia löydöksiä, joita ei voida kuitenkaan pitää selkeinä epämuodostumina. Näistä niskapoimun ja fronto-maksillaarikulman mittaus sekä sydämen ja peritoneaaliontelon kaikutiivistymien ja nenäluun havaitseminen on mahdollista 2D-tutkimuksessa mutta ilmeisen nopeampaa ja helpompaa, jos 3D/4D-tutkimuksen mahdollisuuksia osataan hyödyntää. Sikiön korvan lyhyys on uusin 21-trisomian liitännäislöydös, ns. trisomiamarkkeri, jota ei voida mitata 2D-tutkimuksella (Kurjak ym. 2007). Kallon luiden saumojen ja aukileiden tutkimus on mahdollista 3D-tekniikalla mutta ei 2D-menetelmin. Mahdollisuus tarkastella tutkittavaa kohdetta mistä tahansa suunnasta sen jälkeen, kun kohteen koko tilavuudesta on saatu tiedosto, on avuksi silloin, kun 2D-kuvauksella ei päästä kuvaamaan sikiötä halutusta suunnasta ja tärkeä anatominen alue jää sikiön muiden osien tai äidin lantion luiden taakse katvealueelle. Näissä tilanteissa 3D/4D-tutkimus on todettu hyödylliseksi sikiön niskapoimun mittauksessa ja rakenteiden tarkassa kuvauksessa, esimerkiksi kun halutaan loppuraskauden aikana sikiön aivojen sagittaalinen leike corpus callosumin tai vermis cerebellin kuvantamiseksi tai arvioidaan spinaalikanavan rakennetta (kuva 2). Sikiön kaulan A B A B Kuva 1. Kolmiulotteinen kuva sikiön kasvojen pinnasta. 3Dkuva (A) ja samasta tiedostosta muokkauksella korostettu kasvojen luuston kuva (B), jossa erottuvat ylä- ja alaleuka, nenäluu ja otsaluu. Kuva 2. Sikiön spinaalikanavan pitkittäiskuvia: A) kaksiulotteinen ja B) kolmiulotteinen erityistekniikalla (C-plane) otettu kuva. Raskauden kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus 1003

4 Kuva 3. Sikiön kaulan alueen kuvia. Oikealla alhaalla kolmiulotteinen pintakuva, jossa näkyy kaulan ja kilpirauhasen alue. Muut kuvat ovat kaksiulotteisia. elimiä on helpompi kuvata 3D/4D-menetelmällä kuin 2D-tekniikalla (kuva 3). Sikiön sydäntä koskevan kolmiulotteisen datan käsittelyä varten on kehitetty erikoisohjelmia, joilla havainnollistetaan sydämen rakennetta ja toimintaa. Tällainen on STIC-menetelmä, jossa muodostetaan kolmiulotteinen malli usean sykejakson informaatiota yhdistämällä. Näiden erityisohjelmien diagnostinen käyttökelpoisuus on parempi kuin 2D-tutkimuksen, mutta ne vaativat hyvää osaamista (Bennasar ym 2007). Tietokonetomografiaa vastaava 3D-kaikudatan käsittely sekä elimien verisuonituksen ja nesteonteloiden havainnollinen kuvantaminen ovat myös 3D/4D-tekniikan mahdollisuuksia (kuva 4). 4D-tekniikkaa voidaan käyttää helpottamaan ja nopeuttamaan kohdunsisäisiä toimenpiteitä (Kim ym. 2005). Sikiön silmäluomien, suun, kielen ja raajojen liikkeitä 4D-kuvassa on kartoitettu pyrkimyksenä löytää menetelmä sikiön uni-valvetilan analysointiin ja mahdollisen neurologisen sairauden tai hypoksian vaikutuksen toteamiseksi (Kurjak ym. 2007). Näin on saatu tietoa sikiön käyttäytymisestä koko raskauden ajalta, mutta toistaiseksi näillä tutkimuksilla ei ole ollut diagnostista arvoa. 3D/4D-tutkimuksesta voisi olettaa olevan hyötyä määritettäessä bioprofiilin mittauksen yhteydessä sikiön jäntevyyttä liikkeiden ja raajojen kärkiosien asennon perusteella. Asiaa ei ole kuitenkaan toistaiseksi tutkittu. A B Kuva 4. Sikiön pään poikkileikkaus, jossa todetaan aivokammioiden laajentuma. A) Kaksiulotteinen kuva, B) inversiomuokkauksella kuvattu nestesisältöinen aivokammiorakenne P. Kirkinen

5 Kolmiulotteisen datan jälkikäsittelyn ja sähköisen konsultaation etuja on korostettu puhuttaessa 3D/4D-menetelmästä. Toistaiseksi tiedostojen jälkikäsittely ja muokkaus, samoin kuin datan siirto muille asiantuntijoille sähköisesti, rajoittunevat tieteelliseen tutkimukseen. Käytännössä ei tähän aikaa vievään keinoon ole potilastyössä paljoa mahdollisuutta. Miksi potilaat haluavat 3D/4D-tutkimuksia, ja miten he kokevat tutkimuksen? Hyvissä kuvausolosuhteissa saa kokenut 3D/4Dlaitteen käyttäjä esille havainnollisen pintakuvan sikiöstä. Tämä on yleensä maallikolle selkeästi ymmärrettävämpi kuin 2D-tutkimuksen halkileikkaus sikiön anatomiasta. Tampereella on menossa kyselytutkimus, jossa yksityissektorin itse maksavilta potilailta kysytään syitä 3D/4Dtutkimukseen tulolle sekä heidän odotuksiaan ja kokemuksiaan tutkimuksesta (I. Riippa ja P. Kirkinen, julkaisematon aineisto). Taulukossa 2 on tiivistelmä 40 ensimmäisen potilaan palautteista. Potilaiden kokemukset olivat myönteisiä. Tutkimusta pidettiin havainnollisena, mutta keskeistä oli halu sikiön terveydentilan lääketieteelliseen selvittämiseen. Vain puolet perheistä oli varautunut poikkeavan löydöksen mahdollisuuteen. Sikiön sukupuoli kiinnosti valtaosaa tutkituista Taulukko 2. Yksityisesti 3D/4D-tutkimukseen hakeutuneiden 40 potilaan tutkimussyyt ja potilaiden kokemukset (I. Riippa ja P. Kirkinen, julkaisematon aineisto). Äitien ilmoittamia syitä tulla tutkimukseen %»Onko kaikki hyvin?» 78 (kysymys ilman riskiä lisääviä tekijöitä) Oma halu nähdä sikiön ulkonäkö 65 Miehen tai lasten halu nähdä sikiö 38 Riskiraskaus 14 Toisen lääkärin mielipide 10 (muualla tehdyssä tutkimuksessa epäilty poikkeavuutta) Raskautta komplisoiva oire 8 Halu tietää sikiön sukupuoli 60 Äiti varautunut poikkeavan löydöksen mahdollisuuteen 53 Kokemus Havainnollisempi ja enemmän tietoa antava kuin 95 2D -tutkimus Vastasi äidin odotuksia 63 Tutkimus liian kallis 35 Raskauden kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus ja lähes jokainen halusi DVD-tallenteen tutkimuksesta. Äidin ja sikiön kiintymyssuhteen muodostuminen on odotusajan fysiologinen ilmiö, jolla on vaikutusta myös lapsen myöhempään hyvinvointiin. Noin 8 %:lla äideistä tämä prosessi on häiriytynyt, esimerkiksi depression, sosiaalisten olosuhteiden tai perhesuhdeongelmien takia (Campbell 2006). Aiemmin on havaittu, että tavallinen 2D-tutkimus raskauden viikoilla tehostaa äidin ja sikiön kiintymyssuhteen vahvistumista (Fletcher ja Evans 1983). Taulukossa 3 on esitetty tuloksia 3D/4D-tutkimuksen vaikutuksista tämän suhteen kehittymiseen verrattuna 2D-tutkimukseen. Näissä selvityksissä ei ole toistaiseksi havaittu selkeää hyötyä 3D/4D-kuvauksesta ainakaan ennen viimeistä raskauskolmannesta. Sen sijaan on saatu viitteitä siitä, että kokemus molemmista tekniikoista voi vaikuttaa positiivisesti äidin terveyskäyttäytymiseen raskauden aikana (Sedgmen ym. 2006). Raskauden alkupuoliskolla sikiössä on vielä embryonaalisia piirteitä ja luustosta tulevat vahvat kaiut korostuvat, ja tästä syystä on jopa suhtauduttu varauksin 3D/4Dlöydösten esittämiseen siinä vaiheessa perheelle (Campbell 2006, Kurjak ym 2007). Obstetrinen 3D/4D-tutkimus Suomessa Keskussairaaloiden ylilääkäreille syyskuussa 2007 tehdyn tiedustelun mukaan 14:ssä maamme keskus- ja yliopistosairaalan naistentautien ja synnytysklinikassa (klinikoita kaikkiaan 21) on yksi tai useampia 3D/4D-laitteita, neljässä hankintaprosessi on meneillään ja kolme ei aio lähiaikoina tällaista laitetta hankkia ja (I. Riippa ja P. Kirkinen, julkaisematon aineisto). Toisaalta vain kolmessa yliopistosairaalassa ja yhdessä keskussairaalassa laitteiden 3D/4Dominaisuuksia on hyödynnetty päivittäin ja valtaosassa neljässätoista kahdestakymmenestäyhdestä harvemmin kuin kerran viikossa. Laitteet ovat siten pääasiassa 2D-käytössä klinikkojen rutiinityössä, eikä niiden erikoisominaisuuksia osata tai ehditä käyttää yleisimpien riskiryhmien rutiinitutkimuksissa. Toisaalta laitteiden tekniset edut ovat kiistattomia: kuvan hyvä tarkkuus jo 2D-käytössä ja erityis- 1005

6 Taulukko 3. Odottavan perheen kokemus 3D/4D-tutkimuksesta. Julkaisu Aineisto ja menetelmä Tulokset ja päätelmät Ji ym Rustico ym D- ja 50 3D-tutkimuspotilasta Kyselytutkimus 50 2D- ja 48 3D/4D-tutkimuspotilasta MAAS-kyselytutkimus (Maternal Antenatal Attatchment Scale; vakioitu psykologinen menetelmä) Sedgmen ym D- ja 30 3D-tutkimuspotilasta, h Vakioidut psykologiset kyselytutkimukset (Child Schema Questionnaire, MAAS) ennen kaikututkimusta ja sen jälkeen Positiivinen kokemus molemmissa tutkimuksista Äidin ja lapsen kiintymyssuhde parempi 3D:n jälkeen Positiivinen kokemus yli 90 %:lla, ei eroja 2D- ja 3D/4D-ryhmien välillä Äidin ja lapsen kiintymyssuhde parani molemmissa ryhmissä 70 %:lla Äidin ja lapsen kiintymyssuhde parani molemmissa ryhmissä, ei eroja 2D- ja 3D-menetelmien välillä tarkoituksiin saatavilla olevat ohjelmat, joilla saadaan 2D-kuvaa täydentävää informaatiota. Lääketieteellinen, diagnostinen hyöty rajoittuu toistaiseksi varsin rajalliseen riskiryhmään ja koskee isojen keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden lähetepoliklinikkoja. 3D/4D-tekniikka helpottaisi ja nopeuttaisi osaavissa käsissä myös rutiinimaista obstetrista kaikututkimusta. Volyymi- ja verenkiertomittaukset ja sikiön sydämen rakenteen puoliautomaattinen seulontamainen tutkimus näillä erikoistekniikoilla voivat olla rutiinia nopeammin kuin osamme odottaakaan. Kysymykseksi jää siten se, onko ollut järkevää investoida julkisella sektorilla näin paljon suhteellisen vähäisessä käytössä oleviin, laitteen hintaa % lisääviin tekniikoihin vai olisiko pitänyt tyytyä 2D-laitteisiin? Asia sivuaa obstetrikkojen ja muun kaikututkimuksia tekevän henkilökunnan koulutusta ja potilaiden tiettyjä odotuksia ja on myös jossain määrin imagokysymys laitteiden nykyisen nopean kehityksen aikana. Hyvä koulutus lisäisi valmiuksia hyödyntää 3D/4D-tekniikkoja harvinaisten riskitapausten lisäksi myös rutiinimaiseen tutkimukseen ja seulontoihin. Tämä tekniikka on saanut yleismaailmallisesti niin suuren huomion, että todennäköisesti muutaman vuoden kuluttua on vaikea ostaa obstetrista kaikukuvauslaitetta ilman 3D/4D-ohjelmia. Nykyiset oppivuodet, joiden aikana kallis laite on eräiltä osin alikäytössä, voitaneen hyväksyä valmentautumisena tulevaa hyötykäyttöä varten. Yksityissektorille 3D/4D laitteita on hankittu Suomessa kolmisenkymmentä. Potilaiden kiinnostus tulevan lapsen ulkonäköön ja ominaisuuksiin on eräs kysyntää lisäävä tekijä, mutta kuten tässä artikkelissa aiemmin todettiin, tärkeintä potilaiden mielestä on sikiön terveydentilan mahdollisimman tarkka selvittäminen. Yksityissektorin potilaat näyttävät itse asiassa odottavan 3D/4D-tutkimukselta enemmän tietoa sikiön terveydestä kuin rutiinimaiselta 2D-tutkimukselta. Vaikka saatava lisäinformaatio ei ole taulukon 1 tietojen valossa kovin suuri, käytännössä yksityissektorin 3D/4D-tutkimuksen tekee ainakin Suomessa tällä hetkellä kaikudiagnostiikkaan hyvin perehtynyt obstetrikko ja tutkimus perusteellisen sikiön rakenteen ja hyvinvoinnin kattaa selvittämisen. Yksityispuolella tällaista seulontatutkimuspotilasta kohden on mahdollista käyttää minuuttia. Sairaalan kiireisessä poliklinikkatyössä tähän on vaikeampi päästä. Siten potilaiden odotukset eivät ole täysin perusteettomia. Vuoden 2009 jälkeen kunnille pakollisen keskiraskauden kaikukuvausseulonnan voi odottaa paljastavan 2D-ja 3D/4D-tekniikkojen käyttöarvon pienen riskin potilaiden raskausseulonnoissa. Osa seulonnoista tullaan ulkoistamaan ja osa tehdään kuntien omissa yksikköissä. Osa tehdään 2D-tekniikalla ja osassa tutkimusta voidaan täydentää 3D/4D-tekniikoilla. Kaikille seulontoja tekeville yksiköille tulee pakollinen laadunvalvonta, joka tietyn potilasmäärän jälkeen osoittaa eri tekniikkojen käyttöarvon tutkivan yksikön taitotiedon luokittelun ohella P. Kirkinen

7 Lisähyöty 3D/4D-tutkimuksesta Toistaiseksi 3D/4D-tutkimuksen antama lisähyöty verrattuna 2D-tutkimukseen on pienen riskin potilailla ja seulonnoissa siinä määrin vähäinen, ettei ole perusteita vaatia tälle tutkimukselle suurempaa sairausvakuutuskorvausta kuin muille raskaana olevien potilaiden kaikututkimuksille. Toisaalta korvausta ei voitane evätä siksi, että käytetään uutta tekniikkaa, jos tutkimukseen on aihetta. Pelkkä sikiön muotokuvaus ilman tarkoitusta selvittää sikiön terveydentila on hyvän uuden menetelmän väärinkäyttöä, eikä se ole eettisesti hyväksyttävää toimintaa. Jos julkisella puolella on jo tehty riittävän laadukas sikiön rakenteen 2D-seulontatutkimus, ei yksityispuolella pitäisi enää tehdä uutta tutkimusta ilman jotain uutta, lääketieteellistä syytä. Ongelmana on toistaiseksi se, että kaikututkimusten laadunvarmistusta ja valvontaa ei vielä ole sen enempää julkisella kuin yksityiselläkään puolella. Siten on vaikea arvioida jossain toisessa paikassa tehdyn tutkimuksen tasoa potilaan halutessa tulla tarkistuttamaan aikaisempia löydöksiä tai silloin, kun edellinen tutkimus on jättänyt hänelle epätietoisuutta tai ei muulla tavoin ole vastannut hänen odotuksiaan. Ei ole mitenkään tuomittavaa, jos potilaat haluavat saada tulevan lapsensa ulkonäöstä käsityksen ja dokumentin, kunhan muistetaan 3D/4D-tutkimuksesta annetut kansainväliset turvallisuutta ja käyttöä koskevat suositukset sekä osataan informoida perhettä menetelmän epätarkkuuksista. Samoin on hyvä tietää, ettei kuvaruudulla näkyvä 3D/4D-löydös ole välttämättä täysin sama kuin jonka saisimme visuaalisella sikiön tarkastelulla. European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (www.efsumb.com) on antanut suosituksen linjaamaan 3D/4D-tekniikalla tehtäviä sikiötutkimuksia. Sen mukaan tutkimuksen tarkoituksena pitää aina olla lääketieteellinen arvio raskaudesta. Vanhemmille voidaan antaa kuvia ja tallenteita sikiöstä, ellei niiden teko pitkitä sikiön altistusaikaa eikä vaadi suositusarvoja ylittävää ultraäänienergian käyttöä. Tutkimusta tekevän henkilön pitää aina olla lääketieteelliseltä kannalta riittävän perehtynyt sikiö- ja kaikututkimusdiagnostiikkaan. Vastaavia suosituksia ovat antaneet mm Sveitsin ja Yhdysvaltojen gynekologiyhdistykset sekä FDA. Lopuksi 3D/4D-tekniikoiden merkitystä obstetriikassa ei ole kattavasti tutkittu eikä ehkä pystytäkään selvittämään kontrolloiduilla ja prospektiivisilla tutkimuksilla. Kuitenkaan 3D/4D-tutkimuksen olemassaoloa ja etuja ei voida kiistää. Menetelmää ei myöskään pidä aliarvioida siksi, että tieto sen hyödyistä on vielä niukkaa ja tutkimusta on käytetty paramedisiinisiin tarkoituksiin. 3D/4D-tutkimuksella on lääketieteellistä merkitystä epämuodostumien selvittelyssä 2D-tutkimusta täydentävänä keinona. Toinen lääketieteellinen hyöty tulee 3D/4D-erikoistekniikoista mm. sydämen, verenkierron ja luuston tutkimisessa. Näiden oikea käyttö vaativassa sikiödiagnostiikassa on ehkä jopa tärkeämpää kuin 3D/4D-peruskuvaus. Siten 3D/4D-tutkimuksen voidaan katsoa olevan osa vaativaa sikiödiagnostiikkaa tekevän yksikön palveluista. 3D/4D-tekniikkojen kysyntä ja kilpailu tällä alueella ovat stimuloineet laitteistojen valmistajia kehittämään yhä erotuskykyisempiä ja monipuolisempia sikiötutkimukseen soveltuvia ohjelmia. Tieteellinen tutkimus näiden erityistekniikoiden hyödystä on hyvin vilkasta. Sikiön elinten tilavuutta, verisuonitusta sekä sydämen rakennetta ja toimintaa tutkitaan näillä teknii- y d i n a s i a t Raskauden 3D/4D-kaikututkimus lisääntyy ja monipuolistuu nopeasti Dokumentoitua tietoa uuden menetelmän lisähyödystä on vähän Sikiön 3D/4D-kaikututkimukselle pitää olla aina lääketieteellinen aihe Raskauden kolmi- ja neliulotteinen kaikututkimus 1007

8 koilla yhä monipuolisemmin. Oikein käytettynä 3D/4D menetelmä todennäköisesti nopeuttaisi ja tarkentaisi sikiöseulontoja, varsinkin jos seulontojen piiriin sisällytetään trisomioiden kaikumarkkereiden tarkka tutkimus. Jos 3D/4D-laitteisiin ei tulevaisuudessa tarvitse investoida 2D-tutkimusta enempää (eli peruslaitteet on varustettu 3D/4D-tekniikalla), tutkimus tehdään riittävällä perehtyneisyydellä, tutkimusaika ei pitene diagnostisen tarkoituksen vaatimaa aikaa pidemmäksi ja lähtökohtana ovat medisiiniset tarkoitusperät, on hyväksyttävää täyttää odottavan perheen toiveet nähdä havainnollisia kuvia tulevasta lapsesta. Suomalaisessa praktiikassa ei ole näyttöä siitä, että sikiön sukupuolen kertomisella olisi vahingollisia vaikutuksia, jos vanhemmat haluavat asian tietää. Sukupuolen määritys ei kuitenkaan saisi pidentää tutkimusaikaa, ellei asialla ole lääketieteellistä merkitystä. 3D/4D-tekniikoiden obstetrinen käyttö on saanut rasitteekseen epäilyn ei-lääketieteellisistä tarkoituksista, ja sillä perusteella tekniikkaa on pidetty turhana. Menetelmää arvioitaessa tulee ottaa huomioon sen tarjoamat hyödyt kuvan laadussa ja monipuolisuudessa. On todennäköistä, että tämä tekniikka kehittyy edelleen ja parantaa kaikukuvauksella saatavan informaation tarkkuutta ja monipuolisuutta. Uuden tekniikan järkevä käyttö on indikaatioiden määrityksen ohella koulutuskysymys. Olisi vahinko, ellei 3D/4D-laitteita hyödynnettäisi täysimittaisesti sen jälkeen, kun ne on kalliilla hinnalla hankittu. Tällainen laite ei ole leikkikalu vaan oikein käytettynä erinomainen sikiötutkimuksen väline. Kirjallisuutta Bennasar M, Olivalla A, Del Rio M, ym. Early fetal echocardiography with STIC technology. Ultrasound Obstet Gynecol 2007;21:625. Campbell S. Opinion: 4D and prenatal bonding: still more questions than answers. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;27: Concalves L, Nien J, Espinoza J, ym. What does 2-dimensional imaging add to 3- and 4-dimensional obstetric ultrasonography? J Ultrasound Med 2006;25: Dyson R, Pretorius D, Budorick N, ym: Three-dimensional ultrasound in the evaluation of fetal anomalies. Ultrasound Obstet Gynecol 2000;16: Fletcher J, Evans M. Sounding Boards: Maternal bonding in early fetal ultrasound examinations. N Engl J Med 1983;308: Grandjean H, Larroque D, Levi S. The performance of routine ultrasonographic screening of pregnancies in the Eurofetus study. Am J Obstet Gynecol 1999;181: Ji EK, Pretorius D, Newton R, Uyan K, Hull A, Hollenbach K, Nelson T. Effects of ultrasound on maternal-fetal bonding: a comparison of two- and three-dimensional imaging. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;25: Kim S, Won H, Lee P, Kim A. Four-dimensional ultrasound quidance of prenatal invasive procedures. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26: Kurjak A, Miscovic B, Andonotopo W, Stajonevic M, Azumendi G, Vrcic H. How useful is 3D and 4D ultrasound in perinatal medicine? J Perinat Med 2007;35: Merz E, Welter C. 2D and 3D ultrasound in the evaluation of normal and abnormal fetal anatomy in the second and third trimesters in a level III center. Ultraschall Med 2005;26:9 16. Moeglin D, Talmant C, Duyme M, Lopez A. Fetal lung volumetry using two- and three-dimensional ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;25: Rustico M, Mastromatteo C, Grigio M, Maggioni C, Gregori D, Nicolini U. Two-dimensional vs. two-plus four-dimensional ultrasound in preganany and the effect of maternal emotional status: a randomized study. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;25: Scharf A, Ghazwiny F, Steinborn A, Baier P, Sohn C. Evaluation of twodimensional versus three-dimensional ultrasound in obstetric diagnostics: a prospective study. Fetal Diagn Ther 2001;16: Sedgmen B, McMahon C, Cairns D, Benzie R, Woodfield R. The impact of two-dimensional versus three-dimensional ultrasound exposure on maternal-fetal attachment and maternal health behaviour in pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;27: Tegnander E, Williams W, Johansen O, Blaas H, Eik-Nes S. Prenatal detection of heart defects in a non-selected population of fetuses - detection rates and outcome. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;27: Xu H, Zhang Q, Lu M, Xiao X. Comparison of two-dimensional and threedimensional sonography in evaluating fetal malformations. J Clin Ultrasound 2002;30: PERTTI KIRKINEN, professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto ja TAYS:n naistenklinikka PL 2000, Tampere Sidonnaisuudet: Ei ilmoitusta sidonnaisuuksista 1008

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: 53

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Jukka Uotila Valtakunnallinen koordinaattori: dosentti Jukka Uotila

Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Jukka Uotila Valtakunnallinen koordinaattori: dosentti Jukka Uotila TAMPEREEN YLIOPISTO - LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET PERINATOLOGIA Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Jukka Uotila Valtakunnallinen koordinaattori: dosentti Jukka

Lisätiedot

Mitä ja miten PALKO tekee?

Mitä ja miten PALKO tekee? Mitä ja miten PALKO tekee? 22.9.2015 Sidonnaisuudet päätoimi: Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, STM (1.2.2014 alkaen) aiempi päätoimi: ylilääkäri, THL (31.1.2014 asti) aikaisemmat

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

KESKENMENO JA RASKAUDEN KESKEYTYS - AVOTERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT

KESKENMENO JA RASKAUDEN KESKEYTYS - AVOTERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT 07.11.2016 KESKENMENO JA RASKAUDEN KESKEYTYS - AVOTERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT ERICA HELANDER, VANTAAN KAUPUNKI, PSYKOLOGIPALVELUT (NEUVOLAIKÄISET, SEKÄ ODOTTAVAT VANHEMMAT). VANTAAN KAUPUNKI - PSYKOLOGIPALVELUT

Lisätiedot

Osallistuminen lääketieteelliseen tutkimukseen vastavuoroisuuden ja yhteisvastuullisuuden näkökulmasta

Osallistuminen lääketieteelliseen tutkimukseen vastavuoroisuuden ja yhteisvastuullisuuden näkökulmasta Osallistuminen lääketieteelliseen tutkimukseen vastavuoroisuuden ja yhteisvastuullisuuden näkökulmasta Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto MIKÄ ON KESKUSTELUN

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

ARTO-PERIMETRI TUTUKSI

ARTO-PERIMETRI TUTUKSI ARTO-PERIMETRI TUTUKSI Näköä 2013, Helsinki 12.10.2013 Arto Hartikainen Bachelor of Science in Optometry, optikko Tmi. Optivisio www.optivisio.fi arto.hartikainen@optivisio.fi Ajokortin uudistuneet näkövaatimukset

Lisätiedot

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä Interventiotutkimuksen etiikkaa Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä 22.5.2013 Klassinen interventiotutkimus James Lind tekee interventiotutkimusta HMS Salisburyllä 1747 Keripukin hoitoa mm. siiderillä,

Lisätiedot

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta: perusteet Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) tulee havaita ja arvioida tutkimukseen liittyvät eettiset

Lisätiedot

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2. EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO EEG-tutkimuksen esittely EEG-tutkimuksen käyttö sairauksien

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Kuvanlaatu eri tutkimuksissa SPECT-TT ja PET-TT. Kirsi Timonen ylilääkäri, ksshp Kiitos Eila Lantolle!

Kuvanlaatu eri tutkimuksissa SPECT-TT ja PET-TT. Kirsi Timonen ylilääkäri, ksshp Kiitos Eila Lantolle! Kuvanlaatu eri tutkimuksissa SPECT-TT ja PET-TT Kirsi Timonen ylilääkäri, ksshp Kiitos Eila Lantolle! Miksi kuvanlaatuun kiinnitetään huomiota? Oikeutusarviointi. Onko TT-tutkimus yleensä oikeutettu? Tarvittavan

Lisätiedot

64 kanavainen EEG ja herätevasteet Kirsi Palmu, erikoistuva fyysikko HUSLAB, KNF

64 kanavainen EEG ja herätevasteet Kirsi Palmu, erikoistuva fyysikko HUSLAB, KNF 64 kanavainen EEG ja herätevasteet Kirsi Palmu, erikoistuva fyysikko HUSLAB, KNF Osa I: EEG Osa II: Herätevasteet Jorvin kokemus: suurempi kanavamäärä sopii rutiiniin! 64 kanavainen rutiini EEG tehty yli

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Tutkiminen on jokapäiväinen asia Tutkit usein itse - esimerkiksi: Verkko ei toimi. Et kuitenkaan ajattele, että netti on noiduttu vaan että vika on tekninen. Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa hallitsee röntgenlähetteen laatimisen tietää säteilyturvallisuuden keskeiset periaatteet (mm. ymmärtää

Lisätiedot

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center Päivi Rautava Tutkimusylilääkäri, VSSHP/Hallintokeskus/Tutkimuspalvelut Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi 2013 TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA 2 Harjoittelujaksoista Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op (4kk). Harjoittelu suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa paikoissa vähintään

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Vakavasti sairas potilas ja toivo

Vakavasti sairas potilas ja toivo Vakavasti sairas potilas ja toivo Pohjolan lääketiedepäivät 2/2016 Päivi Hietanen, syöpätautien dos., psykoterapeutti Suomen Lääkärilehti Sidonnaisuudet Kolmen viime vuoden aikana palkkioita vuorovaikutusopetuksista

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Onko yhteistyö kliinisen tutkimuksen etiikan perusta?

Onko yhteistyö kliinisen tutkimuksen etiikan perusta? Onko yhteistyö kliinisen tutkimuksen etiikan perusta? Arja Halkoaho, TtT, Tutkimuskoordinaattori, post doc tutkija Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto 2.11.2012 1 Lain asettavat vaatimukset

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) :

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : 1) Opetuksen resurssit 2) Nellin laajuus ja tekniset kompastuskivet 3) AMK:ien tutkimuskulttuuri 1) Opetuksen resurssit aikaa pahimmillaan noin 2h / ryhmä,

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 1(6) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan tarkkaan analysointiin?

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 15.08.2016 1(7) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan mittaaminen ja

Selkäkipupotilaan mittaaminen ja Selkäkipupotilaan mittaaminen ja PTA-mittauksen esittely Vesa Lehtola ftomt, TtM / Kotkan OMT-Fysio Jatko-opiskelija / Itä-Suomen yliopisto Esityksen sisältö Selkävaivan taustatekijät Mittausten yleisesittely

Lisätiedot

Ultraäänilaite GE Venue. Webshop. Menu. Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin

Ultraäänilaite GE Venue. Webshop. Menu. Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin Webshop Menu Fysioterapia ja wellness» Kuntoutuslaitteet» Ultraäänilaite GE Venue Ultraäänilaite GE Venue Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin Kiinnostus diagnostista ultraääntä

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Kokemuksia riskinarvioinnista

Kokemuksia riskinarvioinnista Kokemuksia riskinarvioinnista Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät 9.-10.6.2016 Säätytalo, Helsinki Jarkko Ojala, TkT Apulaisylifyysikko (vs) & laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen sairaala /

Lisätiedot

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Valtio Expo 2016 17.5.2016 Tilastot vuodelta 2015 Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja tutkimus yrityksen kannalta maalaisjärki

Kliininen arviointi ja tutkimus yrityksen kannalta maalaisjärki 1 Kliininen arviointi ja tutkimus yrityksen kannalta maalaisjärki Lääkinnällinen laite MDD Instrumentit, laitteistot, välineet, ohjelmistot, materiaalit tai muut tarvikkeet, joita käytetään joko yksinään

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori XII Terveydenhuollon laatupäivä Vaikuttavia kohtaamisia ja tehokkaita toimintamalleja Lääkäin dilemma: tutkimusta ja yksilöllisiä valintoja vai liukuhihnaa ja byrokratiaa 25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

Lisätiedot

Experiment on psychophysiological responses in an economic game (valmiin työn esittely) Juulia Happonen

Experiment on psychophysiological responses in an economic game (valmiin työn esittely) Juulia Happonen Experiment on psychophysiological responses in an economic game (valmiin työn esittely) Juulia Happonen 13.01.2014 Ohjaaja: DI Ilkka Leppänen Valvoja: Prof. Raimo P. Hämäläinen Työn saa tallentaa ja julkistaa

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua?

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Kaisa Perko & Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta Postanalytiikka ja tulosten Veli Kairisto dosentti, kliinisen kemian ja hematologisten laboratoriotutkimusten erikoislääkäri kliininen diagnoosi tulkittu löydös päätös kliininen taso suhteutus viitearvoihin

Lisätiedot

Yksinasuvan seniorin turvapalvelu. Mielenrauhaa lapsilleni ja minulle

Yksinasuvan seniorin turvapalvelu. Mielenrauhaa lapsilleni ja minulle Yksinasuvan seniorin turvapalvelu Mielenrauhaa lapsilleni ja minulle Anna läheisillesi mahdollisuus auttaa sinua hädän tullen Emfit QS turvapalvelu antaa senioreille mahdollisuuden turvallisempaan yksin

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Ensimmäiset raskaudenaikaiset seulonnat

Ensimmäiset raskaudenaikaiset seulonnat Anna-Kaisa Anttonen, Vedran Stefanovic ja Kristiina Aittomäki Sikiön diagnoosi äidin verestä kajoamaton kromosomipoikkeavuuksien seulonta Sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulonta perustuu Suomessa nykyisin

Lisätiedot

Lapsen näön tutkimisen haasteet. Arto Hartikainen BSc Optom, optikko

Lapsen näön tutkimisen haasteet. Arto Hartikainen BSc Optom, optikko Lapsen näön tutkimisen haasteet Arto Hartikainen BSc Optom, optikko Lapsi näöntutkimuksessa Kuka on lapsi? alle 18v., alle 16v., alle 10v.? Mitä nuoremmasta henkilöstä on kysymys, sen tarkemmin on mietittävä,

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Isotooppilääketieteen TT oppaan esittely

Isotooppilääketieteen TT oppaan esittely Isotooppilääketieteen TT oppaan esittely Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Miksi opas on tehty? TT on edelleen aika uusi modaliteetti

Lisätiedot

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta Hannu Parikka EKG:n tulkinta EKG: HP 7.11.2015 2 URHEILU: SYDÄMEN SÄHKÖISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET Adaptaatio kovaan rasitukseen urheilijansydän Ikä Koko Sukupuoli

Lisätiedot

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit Gks 22.9.2016 Pia Heinonen Tyks nkl Sidonnaisuudet Bayer Upviser Olympus Yksityisvastaanotto : Mehiläinen ja Terveystalo Endometriumpolyypit Ovat tavallisia

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

European Air Group Advanced Aviation Medicine Course 2015 Taija Lahtinen LL, AME 1 SILY koulutus 18.3.2016

European Air Group Advanced Aviation Medicine Course 2015 Taija Lahtinen LL, AME 1 SILY koulutus 18.3.2016 Ilmavoimat European Air Group Advanced Aviation Medicine Course 2015 Taija Lahtinen LL, AME 1 SILY koulutus 18.3.2016 European Air Group EAG 7 Euroopan maan ilmavoimien yhteinen organisaatio Belgia, Ranska,

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot