Vihreästä ICT:stä vihreään liiketoimintaan. Mika Ollikainen, Tutkimusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreästä ICT:stä vihreään liiketoimintaan. Mika Ollikainen, Tutkimusjohtaja 26.3.2010"

Transkriptio

1 Vihreästä ICT:stä vihreään liiketoimintaan Mika Ollikainen, Tutkimusjohtaja

2 IT's Carbon Contribution The bad news: operational use of ICT accounts for conservatively of global CO 2 emissions.

3 But This Industry Cloud Has a Silver Lining 2% The good news: The technology has substantial inefficiencies, and use behavior can be readily addressed... and IT can significantly contribute to control and reduce the 98% of carbon dioxide emissions caused by other activities and industries. Large Potential Savings! 98%

4 Taustatietoa ICT:n hyödyntämisen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on varovasti arvioiden noin 2%. Lentoliikenteen vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat suunnilleen samaa luokkaa Päästö- ja energiatehokkuusmielessä ICT:n hyödyntämiseen liittyy paljon kehitysmahdollisuuksia. Useimmat olennaiset ongelmakohdat voidaan selkeästi paikantaa. Tietotekniikkaa itsessään voidaan myös valjastaa toimimaan ekotehokkaasti esimerkiksi konesalien tuottama lämpöenergia voi tulevaisuudessa lämmittää kiinteistöjä kylmillä alueilla Tietotekniikan avulla voidaan merkittävästi kontrolloida hiilidioksidipäästöjä ja edesauttaa päästöjen alentamista kaikilla aloilla ja kaikessa toiminnassa. Mittaaminen ja kontrollointi - energiankulutuksen ja toiminnan volyymin optimointi Kokonaan uusi liiketoiminta ja uudet toimintatavat (sähköinen laskutus, videoneuvottelu ) Green IT tarkoittaa ICT:n (Information and Communication Technology) optimaalista käyttöä hallittaessa yrityksen toimintoja ja toimitusketjua ympäristön kannalta kestävästi. Tähän sisältyy myös organisaation tuotteiden, palveluiden ja resurssien ympäristön kannalta kestävä hallinta koko elinkaaren näkökulmasta.

5 Raha ja ulkoiset paineet vihreän IT:n taustalla Miksi ympäristöasiat ovat nousseet keskeiseksi kysymykseksi? Asiakkaat vaativat Oma ylin johto vaatii PR-kysymykset Toimialan, päämiesten ja kumppanien vaatimukset ja ympäristöstandardit Kustannustehokkuuden ja kustannussäästöjen tavoittelu johtaa sivutuotteena tapahtuvaan vihertymiseen Monet kustannussyistä hyvin perustellut toimenpiteet ovat myös ympäristöystävällisiä. Kääntäen, tuskin yhdenkään Green IT -toimenpiteen taloudellinen hyöty on negatiivinen. IT-alan ja tietotekniikan omien päästöjen ja ympäristökuormitusten vähentäminen on vain yksi näkökulma asiaan. IT:n aikaansaamaa 2 % maailmanlaajuista hiilidioksidikuormitusta voidaan toki edelleen vähentää, mutta IT:n avulla voidaan merkittävästi alentaa muun toiminnan 98 % kuormitusta!

6 Tietohallinnon suorituskyvyn mittaaminen Tietohallinnon kehityskohteet ja CIO:n motiivit: IT-johtajaa ei ole palkattu viherryttämään tietotekniikkaa 3,3 3,2 IT-palvelujen ostamisen ja toimittajasuhteiden hallinta (sourcing) Yksittäisten ITprojektien hallinnan ja johtamisen Hyvän tietohallintatavan Mobiilisovellusten parempi hyödyntäminen 3,4 3,4 Sovellusarkkitehtuurin 3,2 Tietoturvastrategian laatiminen / 3,2 3,4 3,0 3,3 3,8 IT-projektisalkun hallinnan 3,7 Tietohallintostrategian päivittäminen / 3,6 Asiakkaiden tai kumppanien kanssa toteutettava järjestelmien integrointi IT-palvelujen laadun parantaminen Omien järjestelmien keskinäinen integrointi 3,5 Oman IT-henkilöstön osaamisen 3,5 3,7 3,7 Operatiivisten sovellusten IT-kustannusten vähentäminen Sähköisen asioinnin / sähköisen kaupankäynnin tai asiakaspalvelun Tiedon varastoinnin, jalostamisen ja hallinnan Johtaminen ja prosessit 4,2 IT:n tuottaman liiketoiminnallisen hyödyn lisääminen Sovellukset Langattoman tietoliikenneinfrastruktuurin 2,8 3,2 Teknisten tietoturvaratkaisujen parantaminen 2,7 3,4 2,9 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 3,4 3,2 IT-infrastruktuurin konsolidointi tai standardointi Ympäristökysymykset (Green IT) IT-infrastruktuurin hallittavuuden ja joustavuuden parantaminen Käyttäjä- ja pääsynhallinnan (identity and access management) 25 % Erittäin tärkeä -arvioiden osuus 30 % 35 % Infrastruktuuri 40 % 45 % 50 %

7 Vihreä business vaatii samat toimintaedellytykset kuin mikä tahansa muu liiketoiminta Suotuisa investointiympäristö Ratkaisujen konkreettiset ja mitattavissa olevat taloudelliset hyödyt, joiden kautta syntyy orgaanista kysyntää Myös pakon avulla voidaan luoda kysyntää Julkisen vallan ohjaus: Yhtäältä kerätään ympäristöveroja ja -maksuja, toisaalta varoja käytetään investointien ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä innovaatiotoimintaan. Riittäviä taloudellisia hyötyjä aikaansaaville ratkaisuille on aina kysyntää riippumatta niiden vihreyden asteesta. Vihreä innovaatio on innovaatio vasta tuottaessaan kaupallista arvoa. Innovaatio eli uudennos on jokin uutuus, tavallisimmin jokin uutuustuote, esimerkiksi teollinen tai tekninen keksintö. Innovaatio voidaan ymmärtää ideana, käytäntönä tai esineenä, jota yksilöt pitävät uutena (Rogers 2003). Innovaatioita pidetään yleisesti uuden liiketoiminnan synnyttäjinä ja yritysten kasvun vauhdittajina luvulla on huomattu, että innovaatioiden taloudellisen hyödyn realisoiminen edellyttää kaupallistamista, joka etenee tuoteidean kehittämisestä markkinoille tuodun tuotteen ylläpitoon ja jatkokehittämiseen. Lisäksi kaupallistamiseen liittyy useita haasteita, joiden ratkaiseminen on yritysjohdon keskeinen tehtävä (Wikipedia).

8 Merkittäviä ICT-trendejä vuosina Kustannusten hallinta ja toiminnan tehostaminen Globaalin työnjaon vaikutukset Kuluttajistuminen Tietotekniikan sosiaalinen ja yhteiskunnallinen arkipäiväistyminen Ohjelmistojen ja palveluiden uudet toimitus- ja hankintatavat Monikanavaisen viestinnän kasvava rooli organisaatioissa IT:n ympäristövaikutusten huomioiminen Ikärakenteen muutos sekä IT:n hyödyntämisen yleistyminen ikääntyvien keskuudessa

9 Vihreästä ICT:stä vihreään liiketoimintaan! ICT:n energiatehokkuutta voidaan lisätä huomattavasti nykyisestä Vihreä ICT: Nykyisen infrastruktuurin ja tehostaminen Palvelinympäristön konsolidointi ja virtualisointi, tehokas hallinta, modernit ratkaisut, virrankulutuksen alentaminen Kokonaan uutta hyötyä ja businesta vihreän ICT:n avulla Konesalien tuottaman lämpöenergian talteenotto ja hyötykäyttö ICT mahdollistaa asioiden tekemisen vaihtoehtoisilla tavoilla tai paremmin Videoneuvotteluratkaisut Tyypilliset säästöt yrityksen matkakustannuksissa noin prosenttia Palaverikäytäntöjen tehostuminen. Matka-aikaa siirtyy työhön ja vapaa-aikaan. Sähköinen laskutus Huomattavia säästöjä materiaali- ja prosessointikuluissa IT:n avulla tapahtuva mittaaminen, optimointi ja prosessien automatisointi (mm. mittarien luentaratkaisut, liikenteen ja logistiikan ratkaisut ) ICT-ratkaisut mahdollistavat myös kokonaan uusia asioita Langattomiin teknologioihin perustuvat lukuisat ratkaisut

10 Kiitos! Mika Ollikainen Tutkimusjohtaja gsm: Market-Visio Oy Niittykatu Espoo

Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki

Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Market-Visio Oy on riippumaton ICT-liiketoiminnan ja -johtamisen neuvonantaja joka

Lisätiedot

Vihreän ICT:n toimintaohjelma

Vihreän ICT:n toimintaohjelma Vihreän ICT:n toimintaohjelma Julkaisuja 34/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

Raportti 14.3.2013. Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0

Raportti 14.3.2013. Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0 RAPORTTI VIHI-PROJEKTISSA 2012 Vihreän logistiikan määrittelyä Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0 1. VIHREÄ LOGISTIIKKA Logistiikka on yhdennettyä, kaikkien siirtämiseen tarvittavien

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä 1 Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä Julkisten hankintojen osuus Suomessa on 19,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja hankintoja tehdään 35 miljardilla

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

SERVIISI TUTKIMUSRAPORTTI - RESEARCH REPORT 170 ERNO SALMELA LEENA NIEMINEN ANITA LUKKA

SERVIISI TUTKIMUSRAPORTTI - RESEARCH REPORT 170 ERNO SALMELA LEENA NIEMINEN ANITA LUKKA TUTKIMUSRAPORTTI - RESEARCH REPORT 170 ERNO SALMELA LEENA NIEMINEN ANITA LUKKA SERVIISI Prosessien kehitys ja ICT:n hyödyntäminen hankintatoiminnassa, logistiikassa ja toimitus- ja kysyntäketjun hallinnassa.

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

M2Ms -opa. Enemmän eteenpäin katsomista, vähemmän hyödyntämättömiä mahdollisuuksia

M2Ms -opa. Enemmän eteenpäin katsomista, vähemmän hyödyntämättömiä mahdollisuuksia Enemmän eteenpäin katsomista, vähemmän hyödyntämättömiä mahdollisuuksia Opas niille, jotka haluavat ymmärtää M2Mteknologian merkityksen uuden luomisen ja liiketoiminnan kehityksen kannalta. M2Ms -opa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti VIHREÄ IT 3D-tulostus s. 4 Vaikuttavin opinnäytetyö s. 16 Laadukas yritysvastuu s. 6 Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Digitalisaatio KASVUN veturina

Digitalisaatio KASVUN veturina RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 02.2015 Digitalisaatio KASVUN veturina s. 10 Anne Neimala Kela digitalisoi palvelujaan Olli-Pekka Ahonen Stora Enson emetsä palvelee Jukka Ylitalo Matkahuolto

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa. Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen

Energiatehokkuus logistiikassa. Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen Energiatehokkuus logistiikassa Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen Julkaisuja 25/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin SUSTAINABILITY OPTIMISATION PROGRAMME Kestävä kehitys: miellyttävä totuus Ympäristövastuu on tiukasti

Lisätiedot

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI Helmikuu 2005 2 SISÄLLYS Tausta...4 1. Johdanto...5 2. Kolmas teollinen vallankumous...8 2.1. Teolliset

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMEN MAATALOUS- JA ELINTARVIKESEKTORILLA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMEN MAATALOUS- JA ELINTARVIKESEKTORILLA Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 65 (joulukuu 2003) SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMEN MAATALOUS- JA ELINTARVIKESEKTORILLA Ari

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot

Merkitse kalenteriin: Systeemityöyhdistyksen syyskokous ke 19.11. klo 16.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa!

Merkitse kalenteriin: Systeemityöyhdistyksen syyskokous ke 19.11. klo 16.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa! SAMCOM LUOTETTAVA KUMPPANI Samcom tuottaa korkeatasoisia tietojärjestelmäratkaisuita ja -palveluja, joiden avulla asiakkaamme kehittävät liiketoimintaansa ja parantavat kilpailukykyään. Samcom yhdistää

Lisätiedot

CARBON MANAGEMENT -MALLI

CARBON MANAGEMENT -MALLI Oy International Business Machines Ab PL 265 00101 Helsinki telephone +358 9 4591 fax +358 9 459 2255 KIINNOSTAAKO VIHREÄ TULOS? Ota yhteys IBM:ään. Karsitaan yrityksenne kuluja ja luodaan ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Päivitetty 28.8.2014 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot