Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa"

Transkriptio

1 Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka

2 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset -> Kuntalaisten hyvinvointi paranee Kuntalaisten oma vastuu ja yhteisöllisyys vahvistuu Liikunnallinen ja terve elämäntapa vahvistuu Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti Kuntalaislähtöisyyttä korostetaan ja kuntalaisen asemaa monikanavaisessa palvelujärjestelmässä vahvistetaan, mikä merkitsee muun muassa lisääntyvää valinnanvapautta ja lisääntyviä mahdollisuuksia uusien palvelukonseptien hyödyntämiseen. Palvelut järjestetään elämänkaarimallin mukaan

3 Kuntalainen keskiössä Oulun palveluissa korostuvat kuntalaislähtöisyys, valinnanvapaus, ennakoivat palvelut, palvelujen laatu ja vaikuttavuus sekä monikanavaisesti ja monialaisesti tuotetut lähipalvelut. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan elämänkaaren mukaiset palvelukokonaisuudet. Viisi kulmakiveä: Asiakaslähtöisyys (kuntalaislähtöisyys) Monialaisuus Monikanavaisuus Monituottajuus Talouden hallinta

4 Kulttuurin muutos haastaa tekijät Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri: kaikissa kaupungin ratkaisuissa, palvelukokonaisuuksien muodostamisessa ja toimintatapavalinnoissa on lähtökohtana asiakas/kuntalainen. Toimintakulttuurin muutoksen pohja on asiakaslähtöisessä palvelujohtamisessa sekä siirtyminen asiantuntijakulttuurista kohti palvelukulttuuria. Valtava haaste! Oikeille asiakkaille järjestetään vaikuttavat palvelut oikeaan aikaan. Tavoitteena on varmistaa asiakastilanteeseen sopiva laatu ja tehokas vaikuttavuus. Samalla varmistetaan taloudellisuutta.

5 Johtaminen perustuu avoimen tiedon jakamiseen Kunnan menestyminen riippuu vahvasti siitä, miten se onnistuu erottamaan olennaisen tiedon epäolennaisesta. Tiedolla johtaminen merkitsee jatkuvaa olennaisen tiedon saamista organisaation omasta toiminnasta ja ympäristöstä sekä toiminnan jatkuvaa suunnittelua ja optimointia tuon tiedon pohjalta. Joukkoja johdetaan edestä ja avoimesti Tiedolla johtamisen kautta pyritään tehostamaan toimintaa siirtymällä reagoivasta palokuntatoiminnasta ennakoivaan (proaktiiviseen) toimintaan.

6 Tekojen kautta syntyy uusi toimintakulttuuri Avoimella tiedolla johtaminen on sitä, että huomioidaan päätöksenteossa kaikki toiminnan osapuolet; heidän tarpeensa, panostuksensa ja hyötynsä. Asiakaslähtöinen johtamis- ja toimintakulttuuri edellyttää asiakastiedon hallintaa ja asiakastiedolla johtamista. Asiakkaan oma osallistumisrooli vahvistuu myös itse palvelunkäyttötilanteessa ja tuotannossa. Asiakaskokemustietoa on myös tuotettava päätöksenteon pohjaksi. Kokemusasiantuntijuus ja ruohonjuuritason toimijat avainasemassa.

7 Mitä on avoin data? Kansalliset ja kansainväliset linjaukset (Tietohallintolaki, EUdirektiivit, hallitusohjelma, JulkICT- ja kansallinen paikkatietostrategia) velvoittavat datan avaamiseen Selkeä kytkentä myös Oulun kaupungin elinvoimapolitiikkaan ja -strategiaan Avoinen datan määrittelyä dataa (koneluettavia tiedostoja), joka on vapaasti käytettävissä sellaisenaan tai, joka on julkaistu sellaisessa muodossa, että myös muut järjestelmät pystyvät hyödyntämään sitä yleensä maksutonta ja uudelleen käytettävyyden mahdollistava lisensointi

8 Mitä on avoin data (2) Avoin hallinto datan julkaiseminen edesauttaa tiedon jakamista organisaatioiden sisällä ja organisaatioiden välillä Datan avaamisen tavoitteita edistetään mahdollisuuksia hyödyntää julkisen sektorin tuottamia tietoja uusien palveluinnovaatioiden, avoimen kehittämisen ekosysteemien, liiketoimintamahdollisuuksien ja elinvoiman edistäminen kustannussäästöt kun tieto on helpommin käytettävissä

9 Avoin data osana digitaalista agendaa Avoin data osana digitaalista agendaa Juhani Heikka, Oulun kaupunki // Kehittämisen palvelualue // Tietohallinto

10 Avointa dataa elinvoiman ja sovelluskehityksen polttoaineeksi Juhani Heikka, Oulun kaupunki, kehittämisen palvelualue / tietohallinto

11 Yhteisötoiminta muutoksen tulenkantajana Kuntalaisten monikanavaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kasvavat kaupungin valmistelussa oleviin asioihin. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen vuositason arvioinnin ja demokratiatilinpäätöksen toteuttaminen. Omaehtoisen asukas- ja järjestötoiminnan ja kohtaamispaikkojen/yhteisötilojen tukemisella mahdollistetaan alueellista ennalta ehkäisevää toimintaa. Toiminnallisen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden toteutumista ja sukupuolivaikutuksia arvioidaan merkittävissä päätösvalmisteluissa osana asiakasvaikutusten arviointia (EVA). Oulun raadit

12 Miten yhteisöllisyys näkyy Oulussa Kuntalaisten oma vastuu, yhteisöllisyys ja vaikuttamismahdollisuudet vahvistuvat. Toiminnallisen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden toteutumisen ja sukupuolivaikutusten arvioinnin varmistaminen päätösvalmistelussa. Monikulttuurisen osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistaminen, yhteistyön lisääminen ja kotouttamisen juurruttaminen Oulun kaupungin toimintoihin Aito vuoropuhelu ja osallisuus on ASENNE, ASENNE, ASENNE.

13 Lähidemokratia ei voi olla lumedemokratiaa Osallistumisen ja vaikuttamisen säädösperusta. Edustuksellinen demokraria ja suora osallistuminen: Miten kunnan luottamus-henkilöorganisaatio toimii suhteessa kuntalaisten osallistumiseen? Viranhaltija ja suora osallistuminen: Kuntalaisten suora osallistuminen osana virkamiehen työtä. -> ei pidä olla jokin erillinen tehtävä, ylimääräinen rasite, vaan kuuluu osaan perustyötä. Valtava haaste, ratkaisu on korvien välissä! Lähidemokratian aika on nyt. Sanoista tekoihin. Rohkeus ja luovuus kulkevat käsi kädessä.

14 Kiitos! Muutos on mahdollisuus! Jotta voit luoda uutta, on luovuttava jostain!