Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä Yhteismetsän muodostamisesta/ laajenemisesta toimitusnäkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä Yhteismetsän muodostamisesta/ laajenemisesta toimitusnäkökulmasta"

Transkriptio

1 Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä Yhteismetsän muodostamisesta/ laajenemisesta toimitusnäkökulmasta Ilkka Laakso, Maanmittauslaitos Kankaankatu 17, Jyväskylä maanmittauslaitos.fi Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä 1 (2) Yhteismetsä on kiinteistörekisteriin merkitty tilojen yhteinen alue. Kiinteistörekisteristä ilmenee mm. yhteismetsän alueet (karttaosa), pinta-alatiedot, tie- ym. oikeudet sekä osakasluettelo (=osakastilat). Kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä, jonka ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos (+suurimmat kaupungit as.kaava-alueidensa osalta) Yhteismetsää omistetaan osakastilojen kautta! Kiinteistörekisterissä virallinen luettelo osakastiloista, ei omistajista. Osakastilojen omistajat selviää lainhuutotiedoista, jotka kylläkin nähtävissä kiinteistörekisterissä (JAKO järjestelmässä). Maanmittauslaitos ilmoitusvelvollinen osakaskunnalle muutoksista osakasluettelossa (YML 43 ).

2 Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä 2 (2) Osakastila voi olla olemassa oleva tavallinen tila (esim. maatila, metsätila, asuintontti, mökkitontti) TAI ns. haamutila, jolla ei ole lainkaan omia maa-alueita. Osakastilalla voi olla yksi tai useampia omistajia kuten millä tahansa kiinteistöllä. Verrattavissa esim. yhteisten vesialueiden omistukseen. Vesialueethan ovat myös pääsääntöisesti tilojen yhteisiä alueita, joita osakaskunnat hallinnoivat. Yhteismetsästä oma lainsäädäntö, Yhteismetsälaki (YML, 2003/109). Lisäksi kiinteistönmuodostamislaissa (KML, 1995/554) yhteismetsän muodostamista koskeva luku. Muodostettavan uuden suvun yhteismetsän ominaispiirteitä Tyypillisesti perheen sisäinen spv-järjestely. Omistus siirretään/siirretty perillisille murto-osaisena omistuksena osana yhteismetsän muodostamisprosessia. Päämotiivi suvun metsäomaisuuden säilyttäminen eheänä. Muilla tekijöillä esim. veroporkkanoilla ei ratkaisevaa merkitystä. Perustajien asuinpaikat hajallaan pitkin Suomea ja yhtymäomistus koettu ongelmalliseksi. Pinta-alaltaan uudet yhteismetsät n ha. Yksittäisiä yli 1000 ha:n hankkeitakin. Talouskeskukset erotetaan pois yhteismetsästä ja niiden tulevaisuus epäselvä. Tilusrakenteen ongelmat eivät ole vielä herättäneet yksityisiä naapureiden keskinäisiä hankkeita. Myös sijoittajien hankkeet harvinaisia.

3 Organisaatiovetoiset uudet yhteismetsät Yhtiöiden perustamia uusia yhteismetsiä mm. Yhteismetsä Forestia (v.2004) ja UPM:n yhteismetsät (4 kpl, v.2011). Kuntien, metsäkeskusten, MML:n ja mhy:en vetämiä laajoja yhteishankkeita toteutettu ja vireillä. Erityisesti Pohjanmaalla, jossa ongelmallinen tilusrakenne (Kauhava, Alajärvi ). Laajenemishakuisia ja tarjoavat yksityisillekin vaivattoman mahdollisuuden liittää pieniäkin metsätiloja laajaan yhteismetsään. Selkeä konsepti, jolla perustamis-/liittymisneuvottelut käydään. Edellyttää yhteismetsän ja liittyvän tilan kokonaisarvojen määrittämistä lopputuloksena osakastilan osuudet yhteismetsään. Muodostamiset pitkähköjä prosesseja. Jo perustamisvaiheessa pinta-alat voivat olla tuhansiakin ha:ta. Palstat hajallaan kuin haulikolla ammuttuja eli yhteismetsien toimialueet voivat olla laajojakin. Yhteismetsän perustamissopimus 1 (3) Allekirjoitettu perustamissopimus edellytys yhteismetsän muodostamiselle (YML 5 ) kiinteistötoimituksessa. Perustamissopimus tarkistetaan toimituskokouksessa. Perustamissopimuksen sisältö, pääkohdat: Sopimuksen tarkoitus. Perustajien henkilötiedot. Yhteismetsäksi muodostettavat alueet. Jos määräaloja, niin liitekartta tarpeen. Osakastilat tai niiden muodostamistapa. Osakastilojen yhteismetsäosuudet tai peruste niiden määräämiseksi toimituksessa (arvo tai pinta-ala).

4 Yhteismetsän perustamissopimus 2 (3) Pienten yhteismetsien tapauksessa suositeltavaa laatia luonnos perustamissopimuksesta ja sen jälkeen ottaa yhteyttä asiantuntijaan, esim. maanmittaustoimistoon sopimuksen tarkastamiseksi. Tyypillisesti varmistetaan osakastila käsitteen ymmärtäminen ja talouskeskuksen kohtalo. Osuuksien suuruuden määrittäminen keskeinen kysymys. Suositeltavana pääsääntönä metsäsuunnitelmaan (tila-arvioon) perustuva sopimusmenettely. Muu peruste voi olla pinta-ala edellyttäen, että liitettävät metsät tasalaatuisia. Murto-osaisen omistuksen tapauksessa: yhteismetsäosuudet = omistusosuudet lainhuutotodistuksessa. Organisaatiovetoisissa hankkeissa neuvonta/ tiedotus hankkeen vetäjätahoilta, mm. nettisivut, yhtenäinen tila-arvioihin pohjautuva arviointitapa, valmiit sopimuspohjat. Yhteismetsän perustamissopimus 3 (3) YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS (ESIMERKKI) 1. Perustajat: N.N, ht, osoite, K.K, ht, osoite, jne 2. Yhteismetsäksi muodostettava alue: Seuraavat kunnassa sijaitsevat määräalat/kiinteistöt: SENJASEN NIMINEN TILA (kiinteistötunnus???-???-??-?), kiinteistöstä erotettava määräala kokonaisuudessaan. Määräala merkitty liitekartalle. SENJASEN NIMINEN TILA (kiinteistötunnus???-??? -??-?), alue kokonaisuudessaan. 3. Muodostettavan yhteismetsän osakaskiinteistöt, niiden omistajat ja osakaskiinteistöille tuleva yhteismetsäosuus: Edellä 2. kohdassa tarkoitetuista tilojen alueista muodostetaan 1. kohdassa nimetyille perustajille kiinteistönmuodostamislain 98 :n 2 momentin mukaisella kiinteistötoimituksella osakaskiinteistöt siten, että kullekin perustajalle muodostettava tila saa yhteismetsäosuuden, joka vastaa suuruudeltaan perustajan omistamaa osuutta 2. kohdassa nimettyjen tilojen yhteisarvosta. 4. Muut yhteismetsän perustamiseen liittyvät ehdot: Yhteismetsän nimi on yhteismetsä ja kotipaikka kunta. Sopimuksen liitteenä on ehdotus yhteismetsän ohjesäännöksi. Tätä sopimusta on tehty ( ) samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. kuun päivänä 201 nn nn nn Liitteet: Ehdotus yhteismetsän ohjesäännöksi ja liitekartta

5 Yhteismetsän muodostamistoimitus 1 (2) Yhteismetsä muodostetaan Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin pitämässä kiinteistötoimituksessa. Kirjallinen hakemus maanmittaustoimistoon, liitteeksi perustamissopimus ja luonnos ohjesäännöstä. Toimituskokous pidetään pääsääntöisesti muutaman kuukauden kuluessa hakemuksesta. Asiaan vaikuttaa mm. mahdollisten maastotöiden tarve. (MML:n prosessiohjeen mukaan yhteismetsään liitettävien alueiden rajat tulee olla selvät!) Toimituksessa päätetään lopullisesti mm. yhteismetsän alueesta, osakastiloista ja yhteismetsäosuuksista. Toimituksessakin vielä mahdollisuus täydentää perustamissopimusta (ei suositeltavaa). Yhteismetsän muodostamistoimitus 2 (2) Toimituksessa valvotaan/tarkastetaan: Perustamissopimuksen allekirjoittajat tilojen (tilan) omistajia, lainhuutotiedot tarkastetaan. Yhteismetsäksi muodostettava alue täyttää yhteismetsälle asetetut vaatimukset (KML 96 ). Osakastiloille määrättävät yhteismetsäosuudet vastaavat arvoltaan luovuttajien tilojen arvoa. Eli kenenkään omaisuuden arvo ei saa muodostamisen yhteydessä muuttua! Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta. Rekisteröinti kiinteistörekisteriin yleensä muutaman kuukauden kuluessa lopettamisesta. Asiakirjajäljennökset lähetetään rekisteröinnin jälkeen asianosaisten lisäksi Metsäkeskukselle osakaskunnan 1. kokouksen järjestämiseksi. Ohjesäännön vahvistaminen. Malliohjesääntö löydettävissä netistä (yhteismetsat.fi) Perustapauksessa yhteismetsän muodostaminen ja tilan liittäminen ennestään olevaan yhteismetsään maksetaan valtion varoista (KML 100 )

6 Yhteismetsän muodostaminen, esimerkki 1 Yhteismetsä muodostetaan kahdesta tilasta, joilla eri omistajat. Perustamissopimuksessa sovittu osuusluvuista (0,4 ja 0,6). Esimerkissä sovitut osuudet perustuvat tila-arvioihin. Lehtirinne, arvo e kiinteistötunnus Omistajat lainhuutotodistuksessa: Matti 1/2 ja Liisa 1/2 Kuusirinne, arvo e kiinteistötunnus Omistaja lainhuutotodistuksessa: Pekka 1/1 Lehtikuusirinteen yhteismetsä, arvo e, kiinteistötunnukset ja Osakasluettelo (osuuksien summa yht. 1,0000): o Lehtirinne, , osuus 0,4 o Kuusirinne, , osuus 0,6 HUOM! Toimituksessa EI suoriteta halkomista/lohkomista, vaan muodostajatilat jäävät olemaan alueettomina osakaskiinteistöinä = haamukiinteistöinä, eikä niiden omistukset muutu! (Siis Matti ja Liisa omistaa edelleen Lehtirinteen tilaa entisin murto-osin eli ½ kumpikin ja vastaavasti Pekka yksin Kuusirinteen tilaa.) Yhteismetsän muodostaminen, esimerkki 2 Tilalla yhteensä 4 omistajaa, omistus murto-osaista. Muodostetaan halkomalla yhteismetsä, jossa jokainen omistaja saa oman uuden osakastilan = haamutilan. (halkominen = murto-osaisen omistussuhteen jakaminen). Koivurinne, 150 ha, kiinteistötunnus Omistajat lainhuutotodistuksessa (yhteensä 1): o Matti 1/4 o Liisa 1/4 o Vesa 3/8 o Maija 1/8 Koivurinteen yhteismetsä, 150 ha, kiinteistötunnus Osakasluettelo (osuuksien summa yht. 1,0000): o Matinmetsä, , osuus 0,25, omistus Matti 1/1. o Liisanmetsä, , osuus 0,25, omistus Liisa 1/1. o Vesanmetsä, , osuus 0,375, omistus Vesa 1/1. o Maijanmetsä, , osuus 0,125, omistus Maija 1/1. HUOM! Toimituksessa tilan Koivurinne tie- ja muut oikeudet siirtyvät muodostettavalle Koivurinteen yhteismetsälle. Osuudet muihin yhteisiin (vesialueisiin) jaetaan uusille osakastiloille. Yhteismetsän osuuksien summa voi myöhemmin muuttua jos/kun liitetään uusia alueita (tai yhteismetsä ostaa osuuksia pois).

7 Yhteismetsän muodostamisessa huomioitavaa 1 (2) Pääsääntöisesti talouskeskukset erotettava pois yhteismetsästä. Yleensä tarkoituksenmukaista jättää talouskeskuksen ympärille myös metsäalueita. Kantatilaksi jätettävästä alueesta ei lohkomiskustannuksia. Jos samassa yhteydessä erotetaan muita alueita normaalit kiinteistön luovutussäädökset ja lohkominen. Yhteismetsään voi kuulua muutakin kuin metsätalousmaata jos se on tarkoituksenmukaista (Kiinteistönmuodostamislaki 96 ). Käytännössä lainsäätäjä on kuitenkin tarkoittanut, ettei muun kuin metsätalouden harjoittaminen saa nousta pysyvästi merkittävään asemaan yhteismetsän toiminnassa. Yhteismetsän muodostamisessa huomioitavaa 2 (2) Toimitusmenettelyn/kiinteistöjärjestelmän hienouksien muistaminen ei välttämätöntä. Järjestelmä on selkeä ja avautuu pienehköllä perehtymisellä. Viranomaisneuvontaa saatavilla kun on itse aktiivinen! Yhteismetsän muodostaminen ei ole saanto eli omistusjärjestelyt eivät ole toimituksen yhteydessä mahdollisia. Spv tilanteissa kauppa / perinnönjako / lahjakirja pääsääntöisesti tarkoituksenmukaista tehdä ensin ja lainhuudattaa murto-osaiset omistukset. Verosuunnittelu syytä huomioida, mutta yhteismetsän muodostaminen ei ole keino kiertää perintö- ja lahjaveroja.

8 Yhteismetsän laajeneminen 1 (1) Ennestään olevaan yhteismetsään voidaan liittää uusia alueita. Kirjallinen liittymissopimus yhteismetsän ja tilan omistajan kesken alueen liittämisestä yhteismetsään yhteismetsä-osuutta vastaan: Sopimukseen sisällytettävä selvitys/kartta liitettävästä alueesta (määräala tai koko kiinteistö) ja yhteismetsäosuudesta tai arviointiperusteesta. Liitetään toimituksessa alueen liittäminen yhteismetsään. Myös perustapauksessa valtion varoin tehtävä toimitus! Yhteismetsän osakaskunnan hankkima määräala tai kokonainen tila liitetään toimituksessa tai yhdistämispäätöksellä yhteismetsän alueeseen osakaskunnan hakemuksesta. Osakaskunta voi omistaa myös ns. tavallisen tilan, jota ei ole pakko liittää yhteismetsän alueeseen. (kiinnityskelpoinen, muut yhteisalueosuudet) Yhteismetsäosuuksien luovutuksesta 1 (1) ja toimituskäsittelyn tarpeesta Osakastilasta yhteismetsäosuuksineen tai pelkästään yhteismetsäosuuksista voi tehdä kauppaa normaalien kiinteistökaupan säädösten mukaisesti (luovutuskirja, lainhuudatus). Jos osakastilasta ei tarvitse erottaa mitään aluetta tai osuuksia, ei tarvetta toimitukselle tai kiinteistörek.pitäjän päätökselle MML:ssa. Kun luovutuksen kohteena vain normaaliin alueelliseen tilaan kuuluvat yhteismetsäosuudet tai osakastilaan kuuluvasta yhteismetsä-osuudesta luovutetaan vain määräosa, on kysymys määräalasta! Määräalan erottaminen vaatii osuuden siirtotoimituksen (lohkominen) tai kiinteistörek.pitäjän päätöksen MML:ssa. Käynnistyy automaattisesti lainhuudon myöntämisestä. (kiint.toim.maksu v e) Osuuksilla voi olla ohjesäännössä luovutusrajoitus, jolla estetään liian pienien yhteismetsäosuuksien muodostuminen. Murto-osainen omistus osakastilaan voidaan jakaa (jakosop. tai halkominen). Toimitus tai kiinteistörek.pitäjän päätös tarpeen.

9 Yhteismetsän toiminnassa huomioitavaa 1 (1) Myös yhteismetsä voi hankkia yhteismetsäosuuksia omilta osakkailtaan. Toimenpide vaatii lohkomisen tai yhdistämispäätöksen. Etuostooikeus ohjesäännössä mahdollinen (YML 18 ). Yhteismetsän aluetta ei voi kiinnittää, mutta osakastila normaalisti kiinnityskelpoinen. Kirjanpito- ja tilintarkastus lailla säädelty. Periaatteessa yhden henkilön/yhteisön yhteismetsäkin on mahdollinen. Oltava kuitenkin vähintään kaksi osakastilaa. Yhteismetsästä voi erota. Erottaminen edellyttää, että siitä on säännös yhteismetsän ohjesäännössä, päätös ¾ enemmistöllä. Jako tehdään kiinteistötoimituksessa yhteisen alueen jakona. Lähtökohtaisesti yhteismetsään liittyminen kuitenkin pysyvä ratkaisu!

10 et/yhteismetsatoimitukset

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Harri Hänninen Metsäntutkimuslaitos Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Metsäpäivät 26.11.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliitossa asuvia on Suomessa yhä enemmän, mutta tilastoja ei ole siitä, kuinka usein avoliitot päättyvät

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Tehtävä 1 Sukulaiset tarkoittavat sitä, että palstan edustalla on mahdollisesti vesijättöä, joka on muodostunut maan nousemisen seurauksena

Lisätiedot

havainnot ja mittaustulokset luovutetaan lopuksi tilaajan mittausten sekä laatia sen perusteella järjestelmäkalibrointitodistus.

havainnot ja mittaustulokset luovutetaan lopuksi tilaajan mittausten sekä laatia sen perusteella järjestelmäkalibrointitodistus. kehäkalibrointi korostuu, koska normaalisti vaakakehää ei ole mahdollista kiertää, kuten optisessa teodoliitissa; puhdasoppista sarjahavaintomenetelmää ei näin ollen voida käyttää, mikä eliminoisi kehän

Lisätiedot