Ketterät menetelmät ja julkinen hankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ketterät menetelmät ja julkinen hankinta"

Transkriptio

1 Liiketoimintaosaamisen klusteri Tietohallintojohtamisen EO Ylempi AMK Ketterät menetelmät ja julkinen hankinta Ilkka Meriläinen

2 Ketterät menetelmät Joukko järjestelmän kehitysmenetelmiä, joille on tyypillistä tavoite oikein toimivasta järjestelmästä, nopea ja suora viestintä tekijöiden välillä sekä nopea muutoksiin reagointi. Ketteriä menetelmiä ohjelmiston kehityksessä Scrum Extreme programming (XP) DSDM Crystal Methods Agile Modeling Pragmatic programming Gilb-EVO Feature Development Adaptive software development 2

3 Ketterät menetelmät Pyritään minimoimaan riskejä jakamalla kehitys lyhyisiin spritteihin. Sprintti sisältää kaikki projektien tehtävät Projektisuunnittelun, vaativuusmäärittelyn, ohjelmistosuunnittelun, toteutuksen, testauksen ja dokumentoinnin Sprinttejä voidaan iteroida kunnes asiakas on tyytyväinen tulokseen. Dokumentointi syntyy samalla kuin toimiva ohjelmisto Vaatii asiakkaalta ja projektipäälliköltä aktiivista otetta. 3

4 Ketterät menetelmät. Ketterä manifesti Arvostaa Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja sekä työkaluja Toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja Muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista Luottamus Epäluottamuspääoma Agile Alliance järjestö edistää ketterien menetelmien edistymistä 4

5 Ketteryys Dynaamisuutta Joustavuutta Suunnan vaihdon nopeutta tai vikkelyyttä Tehokkuutta Vuorovaikutteisuutta 5

6 Ketterät menetelmät. Suomalaisia ohjelmistotaloja Reaktor Innovations Oy Affecto Oyj Digia Oyj Ixonos Oyj Tieto Oyj 6

7 Ketterän menetelmän tavoitteita Vastataan nopeisiin vaatimuksiin asiakkaiden kanssa Tuotetaan asiakkaalle nopeaa ja näkyvää tulosta Pyritään hallitsemaan muuttuvat vaatimukset kehityksen aikana. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa. (Vastuu) Itsestään motivoiva työ. Antoisa tekijöille. Osaaminen, viestintä ja yhteisöllisyys Mitataan ja arvioidaan toimintaa ja tulosta jatkuvasti Yhteisöllinen oppiminen saa koko tiimin puhaltamaan samaan hiileen. Tiimi tukee osaamisellaan asiakkaan projektipäällikköä. (Ei ole meidän töitä ja teidän töitä) 7

8 Julkishallinnon kehitysprojekteissa tilaajan vai toimittajan markkinat? Kehityshankkeissa julkinen hallinto on kokematon tilaaja Toimittajat yleensä ovat hyviä ammattilauisia. (Viedään kuin vappupalloa) Asiakas on sidottu toimittajaan Vanhat järjestelmät ja rajapinnat sekä tietokannat Toimittaja tietää etukäteen asiakkaan vaihtoehdot. (Hinnat ja ehdot ovat sen mukaiset) Kehityshanke on jo aloitettu. Keskeyttäminen maksaa Ostettava vain osaamista -> Ketterät menetelmät ->Käytettävä avoimia rajapintoja 8

9 Mitä ohjelmistosopimuksissa tulee huomioida Rajapinnat ja yhteen toimivuus muiden järjestelmien kanssa Standardit Käyttöympäristö Ylläpito ja tuki Koulutus Yksiselitteiset toimitusehdot, maksupostit, keskeytysehdot ja sanktiot Esimerkiksi toimittajan tuen nopeus, puhelimeen vastaaminen viankorjauksen aloittaminen Palvelun lopettamisehdot 9

10 Vesiputousmalli Määrittely Arkkitehtuurin suunnittelu Osien suunnittelu Tekninen toteutus Testaus Käyttöönotto 10

11 Vesiputousmallisen projektin ja ketterän projektin kilpailutus Vesiputousmalli Kilpailutetaan ja tilataan ennalta määritelty tuote Määrittely tehdään usein erillisenä projektina tuntityönä Määrittelyn virheet havaitaan vasta testauksessa. Vastuu saadaan yhdelle toimittajalle. Muutokset tässäkin mallissa maksavat Ketterä malli Määrittely, toteutus ja testaus tapahtuu lyhyissä 2-3 viikon sprinteissä limittäin Hyödyntää inhimillisen tekijän paremmin kuin vesiputousmalli ja on tekijöille motivoivampaa, koska tulos näkyy heti. Saadaan nopeammin valmista Vaatii projektipäälliköltä osaamista ja näkemystä. 11

12 Asiakassuhteen laatu Kilpaileva (perinteinen kiinteähintainen sopimusmalli) Asiakas tekee päätöksen hinnan perusteella. Mahdollisimman vähän rahaa Yhteistyö (yhteistyösopimus sovitaan tavoitteista, tavoiteajasta tai tavoitehinnasta) Molemmat ymmärtävät ja hyötyvät samoista tavoitteista Välinpitämätön (perinteinen kiinteähintainen sopimusmalli tai huonosti johdettu hintakattomalli) Toimittaja on riippuvainen asiakkaasta. Asiakkaalla on valta, mutta toimittaja voi laskuttaa liikaa asiakasta. Riippuvainen (monivaiheinen yhteistyösopimus) Molemmat osapuolet tarvitsevat juuri toisiaan. Molemmille aiheutuu vahinkoa, jos sopimus katkeaa. 12

13 Ketterän projektin kilpailutus 1 Toimittajalta saa sitä mitä tilataan Pitää osata määritellä mitä tilataan: Tuote tai urakka Työtä Konsultointia tai toiminnan kehittämistä Helposti tilataan kokonaan väärää asiaa ja homma epäonnistuu sen tähden. Räätälöidyn työn tuloksen omistusoikeus? Jos tuote on kokonaan räätälöity, sovitaan asiakkaan omistusoikeudesta. 13

14 Ketterän projektin kilpailutus 2 Kohdistetaan ohjelmiston kehitysprojektin tai urakan sijaan tarvittaviin henkilöresursseihin Valitut henkilöt tai yritykset sitoutetaan työskentelemään asiakkaan ketterän projektiojohdon alaisuudessa. Vielä suurempi synergiaetu saavutetaan, jos työskentely tapahtuu asiakkaan tiloissa tai muuten samassa paikassa. (Kommunikoinnin nopeus) Tämä voi olla myös hieman syrjivä vaatimus. Tarjouspyyntö puitesopimuksesta. Sopimukset voivat olla useamman toimittajan kanssa. Tällöin toimittajat ovat herkempiä ja asiantuntijat tehokkaampia. Henkilöitä voi vaihtaa projektin kuluessa tarvittaessa. 14

15 Ketterän projektin kilpailutus 3 Asiantuntijoiden työympäristön, työkalujen ja projektijohdon tulee olla riittävän korkeatasoiset, jotta toimittajat uskaltavat tarjota parhaat henkilönsä projektiin. Tarjouspyynnössä ei tarvitse määritellä ohjelmistoa, koska ostetaan vain työtä. (ja yhteistyöttä) Määrittelyt syntyvät sprinttien aikana. Tarvitaan osaava projektipäällikkö sekä hyvä näkemys siitä mitä halutaan. Voidaan tehdä koesprintti ja mitata tulokset Aikaansaannokset Yhteistyön onnistuminen Lopullisten vaatimusten täsmentäminen 15

16 Projektin onnistumisen avaintekijöitä Asiakkaan oma sitoutuminen projektiin Johdon tuki Ammattitaitoinen projektipäällikkö, jolla on aikaa ja tarmoa Tiimityöskentely toimittajan ja asiakkaan välillä Koulutustarve Mustasukkaisuus omasta työstä Palautteen antaminen ja vastaanottaminen katselmuksissa Nöyryys, oppimisen halu Rakentava ja oppimiseen tähtäävä viestintätapa Liika pikkutarkkuus pois. Maalaisjärki tilalle Ymmärrettävä, että projektissa tapahtuu aina oppimista. Luotettava ihmisten oppimisenhaluun ja kykyyn Tämä on myös mahdollisuus. Osaaminen on pääomaa. 16

17 Haasteita Vaatimusten ja muutosten hallinta Muutosten aiheuttamien kustannusten ja aikataulujen arviointi Testauksen suunnittelu ennen toteutusta tai muutoksen toteutusta Testausmenetelmät Testausresurssit Kilpailutuksen toteutus siten, ettei valiteta Kilpailutetaan oikeita asioita Asetetaan valintakriteerit oikein Järjestelmän toteutus ja dokumentointi niin, ettei ylläpitoon synny monopoleja. 17

18 Mahdollisuuksia Voidaan käyttää useampaa toimittajaa Voidaan käyttää myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä Voidaan löytää parhaat mahdolliset osaajat Voidaan kirittää osaajien työskentelyä sprinteissä Voidaan hyödyntää vaihtoehtoisia toteutuksia Osaaminen on levinnyt laajemmalle -> tämä antaa vaihtoehtoisia malleja järjestelmän ylläpidolle. Luottamusmalli sopimusneuvottelujen sijaan Maksupostit voidaan reilusti sitoa esimerkiksi iteraatiokierrosten määrään. 18

19 Sopimukset ketterissä projekteissa Sopimuksissa määritellään osapuolten vastuut riskien rajoittamiseksi. Molemmat osapuolet joutuvat ottamaan jonkun verran riskejä ja samalla kasvattamaan luottamusta toiseen osapuoleen. Sopimuksissa sallitaan rajoitetut muutokset. Voidaan määritellä rajoja esim. iteraatiokierroksille. Sopimuksissa varmistetaan asian molemminpuolinen ymmärrys. Sovitaan keskeiset vaatimukset. Sovitaan maksut ja maksuehdot. Sovitaan tekijänoikeus- ja omistuskysymykset Sovitaan muutosmenettylystä ja erimielisyyksien ratkaisemisesta 19

20 Sopimukset Ketterissä projekteissa Tulisi kirjata molempien osapuolten positiiviset tavoitteet ja reunaehdot Tulisi luetella negatiivisten tapahtumien mahdollisuudet. (Riskit) Tulisi ennakoida mahdolliset häiriötekijät kuten olosuhdemuutokset. Osapuolten riskinottokyky = Tunnepääoma Kyvyttömyys ottaa riskejä voi estää koko sopimuksen synnyn. Se myös vaikuttaa hintaan. Toimittajaan tulisi voida luottaa kolmella alueella Aikataulu ja tuote, Hinta ja hinnoitteluehdot ja Käytös 20

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä Kehityssykli ohjelmistokehityksessä TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TkK-tutkielma 21.10.2008 Jussi Timonen TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TIMONEN, JUSSI: Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA OSANA KURSSIA Opettaja: Tomi Jokitulppo email: Tomi.Jokitulppo@metropolia.fi puhelin: 040 5430197 4 opetuskertaa: 2.10., 9.10., 16.10.

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma Janne Jauhiainen TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ (SCRUM): CASE

Lisätiedot

MENETELMIEN KETTERYYS OSANA TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAA VALTIONHALLINNOSSA

MENETELMIEN KETTERYYS OSANA TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAA VALTIONHALLINNOSSA 1 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ari Närhi MENETELMIEN KETTERYYS OSANA TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAA VALTIONHALLINNOSSA Opinnäytetyö Toukokuu

Lisätiedot

Auli Aalto OSALLISTUVA SUUNNITTELU JULKISHALLINNON IT-HANKKEISSA

Auli Aalto OSALLISTUVA SUUNNITTELU JULKISHALLINNON IT-HANKKEISSA Auli Aalto OSALLISTUVA SUUNNITTELU JULKISHALLINNON IT-HANKKEISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Aalto, Auli Osallistuva suunnittelu julkishallinnon IT-hankkeissa

Lisätiedot

Agenda. 14.00 Opening words Janne Kalliola. 14.10 Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta

Agenda. 14.00 Opening words Janne Kalliola. 14.10 Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta Agenda 14.00 Opening words Janne Kalliola 14.10 Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta 14.30 What kind of projects does agile fit in? 14.50 Break Janne Alho 15.00 What agile project means to the

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot

Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM

Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 30.3.2009 TIIVISTELMÄ Luomala, Joni Petteri Ketterien kehitysmenetelmien

Lisätiedot

P a g e 1. Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta

P a g e 1. Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta P a g e 1 Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta P a g e 2 Sisällys Johdanto... 3 Organisationaalinen oppiminen... 4 Tiedon luomisen prosessi... 4 Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta (Co-operative

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

ERKKA VASTAMAA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNAN TILA SUOMESSA 2013

ERKKA VASTAMAA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNAN TILA SUOMESSA 2013 ERKKA VASTAMAA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNAN TILA SUOMESSA 2013 Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. lokakuuta

Lisätiedot

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Esitys kertoo ketterästä testauksesta ja sen soveltamisesta sekä ketterässä että myös perinteisessä ohjelmistokehityksessä sekä yleisemmin testauksesta

Lisätiedot

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Kai Perälä NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 18.6.2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä:

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

Ketterät ohjelmistomenetelmät startup-yrityksen innovaatioprosessissa

Ketterät ohjelmistomenetelmät startup-yrityksen innovaatioprosessissa Ketterät ohjelmistomenetelmät startup-yrityksen innovaatioprosessissa Tapio Heiskanen Helsinki 14.2.2013 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos i HELSINGIN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 Varaa jo kalenteriisi 21.11. klo 16:00 Sytykeen jäsentilaisuudelle ja syyskokoukselle. Tilaisuus pidetään SYSOPENDIGIA:n tiloissa; Hiomotie 19, HKI Aihe tulee liittymään

Lisätiedot

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Janne Huttunen Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 11.12.2006

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Sertifioitu testaaja Certified Tester Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Versio 2014 Käännösversio 2015 Perustuu englanninkieliseen

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot