Vuorovaikutuksen ja tiimityön kehittäminen Kognitiivisten tyylinen merkitys. Rohto-pajojen työn kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuorovaikutuksen ja tiimityön kehittäminen Kognitiivisten tyylinen merkitys. Rohto-pajojen työn kehittäminen"

Transkriptio

1 Vuorovaikutuksen ja tiimityön kehittäminen Kognitiivisten tyylinen merkitys Rohto-pajojen työn kehittäminen Kuva: Ville Alava Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO Kehittämisseminaari Jukka Alava, Professori, PhD, FL, MSc

2 Vuorovaikutuksen ja tiimityön kehittäminen Kognitiivisten tyylinen merkitys SISÄLTÖ Ihmisten erilaisuus ja vuorovaikutus Kognitiivisten tyylien jäsennys Taustalla olevat taipumukset Riskialttiit tyyliprofiilit Tiimin sisäinen dynamiikka Strateginen oppimiskehä muutoksen tulkkina Sitoutumisen merkityksestä

3 MIKSI TARVITSEMME VUOROVAIKUTUKSEN, TIIMITYÖN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMISTÄ? Niin yritysten kuin julkishallinnon työyhteisöt ovat tulleet entistä vaativimmiksi. Työn luonne on muuttunut korostaen yhä enemmän asiantuntijuutta ja oppimista. Laajan asiantuntijuuden lisäksi keskeiseksi on tullut vuorovaikutustaitojen osaamisen merkitys. Työ ei enää ole yksin tekemistä paneutuminen vain oman tehtävämme suorittamiseen ei riitä.

4 Koulutuksen ja kehittämisen perusristiriidat Huomio opettamisessa vs. oppimisessa Kohtaako kouluttajan opetustyyli kuulijoiden oppimistyylit

5 VAI?

6 Oppimistyylien jäsentäminen on laajasti kiinnostanut tutkijoita Witkin (1962, 68, 77); Oltman (1962) analyyttinen kokonaisvaltainen tyyli Gordon Pask (1976) holistinen-serialistinen Myers-Briggs Type Indicator MBTI (1976). Kolbin kokemusoppimisen malli (1976, 1984) Herrmann Brain Dominance Instrument - HBDI (1988)

7 Kognitiiviset tyylit ja niiden merkitys Kognitiivinen polku Yksilöllinen ajattelu- ja päätöksentekotapa johtaa tiettyihin strategiavalintoihin

8 Kognitiiviset tyylit ja niiden merkitys saattaa johtaa harhaan. eikä henkilö pysty muuttamaan päätöksentekotyyliään vaikka olosuhteet muuttuvat radikaalistikin.

9 Päätöksentekotyylin merkitys Esimiehet valikoivat informaatiota siinä muodossa, mikä sopii yhteen heidän tiedonkäsittelytapansa kanssa. (Lusk, 1979, Nutt, 1990) Päätöksentekotyyli oli merkittävä tekijä tutkittaessa, miksi esimiehet tekivät erilaisia päätöksiä täsmälleen samasta informaatiosta. (Nutt, 1986). Päätöksentekotyyli on avaintekijä tulkittaessa strategisia valintoja ja niissä olevia riskejä. (Nutt, 1990)

10 Käyttäytyminen on arvoankkuroitu VUOROVAIKUTUS PÄÄTÖKEN- TEKOTYYLI OPPIMISSTRATEGIA OPPIMIS- TYYLI KOGNITIIVINEN TYYLI TIEDONKÄSITTELYTAPA PERSOONALISUUS KÄYTTÄYTY- MINEN ONGELMAN RATKAISU ARVOT JA TAHTO

11 Kognitiivinen tyyli vs. älykkyys ja kyvyt Kyvyt liittyvät tiedon ja suorituksen sisältöön - tyyli liittyy siihen tapaan, miten opitaan tai toimitaan. Kyvyt ovat arvosidonnaisia; kyvykäs on parempi kuin kyvytön - tyyli on arvovapaa; mikään ei ole toista parempi

12 Oman tyylin arvio Yhteensä 2 ANA 1 2 INT ORG 4 3 SOS

13 Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko Tutkimus I; 1994 (n = 3) Tutkimus II: 1995 (n = 5) Tutkimus III; (n = 1300) Seurantatutkimus; 1997 (n = 300) Seurantatutkimus - Suomi; 1998 (n = 2000) Seurantatutkimus - USA; 1998 (n = 300) Tällä hetkellä tietopankissa yli profiilia. Tutkimustulosten luotettavuus: Faktorianalyysissä Cronbachin alfa- kertoimet olivat 0.76 (organisoiva), o (analyyttisyys), (innovatiivisuus), (sosiaalisuus). Faktorirakennetutkimuksessa selvitettäessä eri otosten samanlaisuutta Cattels s salient similarity index s:llä oli tuloksena, että rakenteet ovat samat erittäin merkitsevästi (p < 0.001).

14 Tiedonkäsittelytavan (kognitiivisen tyylin) ulottuvuudet Analyyttisyys ja loogisuus (Ana) Organisointi (Org) Sosiaalisuus ja ihmissuhteet (Sos) Intuitiivisuus ja uudistushakuisuus (Int)

15 Kognitiiviset tyylit ja aivolohkoteoria ANALYYTTISYS (Vasen ylälohko) Looginen Analyyttinen Tekninen Taloudellinen INTUITIIVISUUS - UUDISTUSHAKUISUUS (Oikea ylälohko) Kokonaisvaltainen Mielikuvitusrikas Oivaltava Visionäärinen ORGANISOINTI (Vasen alalohko) Systemaattinen Yksityiskohtainen Tehtäväsuuntautunut Muotosidonnainen SOSIAALISUUS (Oikea alalohko) Tunteisiin nojautuva Ihmissuuntautunut Avulias Empaattinen

16

17 Tyypilliset sanonnat ja lauseet ANALYYTTINEN: Kriittinen analyysi, Ydinkohdat, Merkitys ORGANISOIJA: Sääntöjen mukaan, Laki ja järjestys SOSIAALINEN: Inhimillinen kasvu, Ihmissuhteet, Osallistuminen INTUITIIVINEN: Kokonaiskuva, Innovaatio, Kehitys

18 Kytkentä aivodominanssiteoriaan Yleinen tiedonkäsittelytapa ANA INT ORG SOS 25 Ana Org Sos Int

19 Tyylit ja ammatit ANA (A) (D) INT ANA (A) (D) INT ORG (B) (C) SOS ORG (B) (C) SOS Kuva: Voimakas analyyttisyys (lohko A).Tyypillisiä ammatteja: insinööri, talousjohtaja, lakimies Kuva: Voimakas organisointi (lohko B).Tyypillisiä ammatteja: kirjanpitäjä, sihteeri, työn johtaja

20 Tyylit ja ammatit ANA (A) (D) INT ANA (A) (D) INT ORG (B) (C) SOS ORG (B) (C) SOS Kuva: Voimakas sosiaalisuus Kuva: Voimakas uudistushakui- (lohko C).Tyypillisiä ammat- suus (lohko D). Tyypillisiä amteja sairaanhoitaja, opettaja, matteja yrittäjä, taiteilija, stratesosiaalityöntekijä ginen suunnittelija

21 OMA SUHTEENI ERI TYYLEIHIN ANALYYTTINEN Mikä toiminnassa ja käyttäytymisessä miellyttää INTUITIIVINEN Mikä toiminnassa ja käyttäytymisessä miellyttää Mikä toiminnassa ja käyttäytymisessä ärsyttää ORGANISOIJA Mikä toiminnassa ja käyttäytymisessä miellyttää Mikä toiminnassa ja käyttäytymisessä ärsyttää Mikä toiminnassa ja käyttäytymisessä ärsyttää SOSIAALINEN Mikä toiminnassa ja käyttäytymisessä miellyttää Mikä toiminnassa ja käyttäytymisessä ärsyttää

22 Riskialttiit tyyliprofiilit ANA (A) (D) INT ORG (B) (C) SOS

23 Riskialttiit tyyliprofiilit ANA (A) (D) INT ORG (B) (C) SOS

24 Riskialttiit tyyliprofiilit

25 Tiimiprofiilin merkitys kokonaisvaltaisuuden korostuminen 1. Vahva innovatiivisuuden ja uudistushakuisuuden painotus (oikea ylälohko aivodominanssissa) on tehokkain tapa käynnistää muutos. 2. Muutoksen toteuttamisessa tarvitaan kaikki ajattelutavat. 3. Heterogeeniset ryhmät ovat tehokkaita ja ne tuottavat luovempia ja tehokkaampia ratkaisuja kuin homogeeniset ryhmät. 4. Organisaation vanhetessa lisääntyy vasemman lohkon toiminta, jollei tietoisesti edistetä oikean lohkon ajattelua.

26 Heterogeeniset ryhmät ovat tehokkaita muutoksessa Heterogeenisen ryhmän tulee olla myös sisäisesti toimiva ja yhtenäinen

27 ANA (A) (D) INT ANALYYSI VISIO ORG (B) (C) SOS KONKRETIA JA JATKUVA OPPIMINEN VUORO- VAIKUTUS, SITOUTUMINEN

28 ANALYYSI ANA (A) (D) INT VISIO KONKRETIA JA JATKUVA ORG OPPIMINEN (B) VUORO- VAIKUTUS, (C) SOS SITOUTUMINEN

29 Strateginen oppimiskehä 1. Analyysi; ulkoinen analyysi, joka kertoo, millaiseen muuttuvaan toimintaympäristöön ollaan menossa sekä sisäinen analyysi, joka kertoo, millainen nykyinen toimintamme on. 2. Visio; pitkän aikavälin tavoitteiden tehtävän on kertoa uudistumisen suunta sekä toimia tärkeänä johtamisen välineenä. = analyysin ja visiotavoitteiden perusteella määritellään kehittämisen strategiset painopisteet 3. Sitoutuminen; kun analyysi ja visio ovat suunnittelun ja pohtimisen työvaiheita, seuraavat sitoutuminen ja konkretia ovat tekemisen vaiheita. Sitoutumisen syntymiselle olennaisia ovat vuorovaikutus, viestintä ja osallistuminen. 4. Konkretia; viimeisessä vaiheessa on varmistettava, että suunnitellut hankkeet myös toteutetaan ja muutetaan käytännön toimenpiteiksi.

30 Vahva vasemman Vahva oikean lohkon painotus lohkon painotus ANA INT ANA INT ORG SOS ORG SOS VAHVUUDET: Analysointi, loo- VAHVUUDET: ideat, uudistuminen, gisuus, organisointi, tulokset tiimityö, vuorovaikutus KATVEALUE: Ihmissuhteet, KATVELAUE: Todellisuus, yksityistunnetasolla sitoutuminen kohdat, taloudellisuus

31 Vahva ylälohkojen Vahva alalohkojen painotus painotus ANA INT ANA INT ORG SOS ORG SOS VAHVUUDET: Älyllinen suun- VAHVUUDET: Konkreettinen toinittelu, muutoshalukkuus minta, ihmiset, organisointi KATVEALUE: Käytännön toi- KATVELAUE: Uudistuksen suunta minta, huolellisuus, lyhyt aikajänne uudet ideat, pitkä aikajänne

32 Professorien ongelma Vahva ylälohkojen Vahva alalohkojen painotus painotus ANALYYSI ANA INTVISIO KONKRETIA JA VUORO- JATKUVA VAIKUTUS, OPPIMINEN ORG SITOUTUMINEN SOS ANA INT ORG SOS VAHVUUDET: Älyllinen suun- VAHVUUDET: Konkreettinen toinittelu, muutoshalukkuus minta, ihmiset, organisointi KATVEALUE: Käytännön toi- KATVELAUE: Uudistuksen suunta minta, huolellisuus, lyhyt aikajänne uudet ideat, pitkä aikajänne

33 Kokonaisvaltaisuuden vaatimus Kuva: Ville Alava

34 ANALYYSI VISIO VISIOT UUDET IDEAT KONKRETIA JA JATKUVA OPPIMINEN VUORO- VAIKUTUS, SITOUTUMINEN KONKREETTI - NEN TOIMINTA VUOROVAIKUTUS SITOUTUMINEN Uudistaminen rakennettu hetteikölle; utopiat.

35 ANALYYSI VISIO ANALYSOINTI KONKRETIA JA JATKUVA OPPIMINEN VUORO- VAIKUTUS, SITOUTUMINEN KONKREETTI - NEN TOIMINTA VUOROVAIKUTUS SITOUTUMINEN Tehdään vanhoja asioita oikein

36 ANALYYSI VISIO ANALYSOINTI VISIOT UUDET IDEAT KONKRETIA JA JATKUVA OPPIMINEN VUORO- VAIKUTUS, SITOUTUMINEN KONKREETTI - NEN TOIMINTA Uudistamiseen ei sitouduta; ei ole meidän juttu. Oikeat asiat eivät toteudu.

37 ANALYYSI VISIO ANALYSOINTI VISIOT UUDET IDEAT KONKRETIA JA JATKUVA OPPIMINEN VUORO- VAIKUTUS, SITOUTUMINEN VUOROVAIKUTUS SITOUTUMINEN Paljon oikeita uusia ideoita, mutta mitään ei silti tapahdu; tekijät puuttuvat.

38 Yksilön ja organisaation oppiminen organisaation kognitiivinen kartta YMPÄRISTÖ Feedback - palaute TULOKSEL- LISUUS TEHOKKUUS Havainnointi, tulkinta ja yksilön oppiminen Havainnointi, tulkinta ja yksilön oppiminen Havainnointi, tulkinta ja yksilön oppiminen ORGANI- SAATION STRATE- GINEN VALINTA PÄÄTÖKSET; TOTEUTETUT STRATEGIAT, KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET Yksilön kognit. kartta Yksilön kognit. kartta Yksilön kognit. kartta INTEGRAATIOPROSESSI VUOROVAIKUTUKSESSA Organisaation kognitiivinen kartta ja oppiminen

39 elearning osuuden toteuttaminen osana valmennusta

40 Jukka Alava PhD, Professor Director of the Institute of Educational Leadership President of Paasikivi Community College (19-89) Leadership and strategy consultant in VIA Group and Didactica Consulting; facilitating change and development processes in over 200 organizations ( ). Director of Continuing Education Centre in the University of Jyväskylä ( ) Professor in Educational Leadership (2002) Director of The Institute of Educational Leadership (2002-)

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Matti Vuori

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Muutoksen johtamisen haasteita

Muutoksen johtamisen haasteita Muutoksen johtamisen haasteita piloteista käytännöksi Sotefin kehittämishanke Jaakko Heikkilä rakennusneuvos Sisältö 1 Ympäristön muutoksia, tavoitteita, muutostarve 2 Muutoksen johtamisen ominaispiirteitä

Lisätiedot

Luova tietotyö ja johtaminen

Luova tietotyö ja johtaminen Luova tietotyö ja johtaminen Esko Kilpi Oy Esko Kilpi Oy Rehbinderintie 3, 00150 Helsinki www.kilpi.fi Voice +358 400 501 800 Skype videophone eskokilpi Jokaisesta ajasta nousee tarve omanlaiselleen johtamiselle.

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

Välitavoite. Muutos valmis

Välitavoite. Muutos valmis cfm kms 1 MENESTYSTARINAT 2004 CASE: Cloetta Fazer Makeiset Oy ja Karl-Magnus Spiik Ky TARINA Tuhatjalkainen nilkutti viisaan pöllön puheille: "Minulla on tuhat jalkaa ja niihin kaikkiin tuntuu kehittyvän

Lisätiedot

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Glossary Arviointihaastattelu Arviointihaastattelu on työkalu työntekijöiden opastamista ja arviointi varten. Heidän motivaatiotansa,

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA

KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA Keskiössä kokoustyöskentely eräässä ammattikorkeakoulussa Tiina Häkkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa Kristiina Laaksonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Kristiina Laaksonen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Muutoksen johtamisen haasteita

Muutoksen johtamisen haasteita Muutoksen johtamisen haasteita piloteista käytännöksi KR Tukefin 1 kehittämishanke 27. 28.3.2012 Jaakko Heikkilä rakennusneuvos Sisältö 1 Ympäristön muutoksia, tavoitteita, muutostarve 2 Muutoksen johtamisen

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT Heini Harju Marjaana Kauppinen Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Hoitotyö Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) HARJU, Heini KAUPPINEN, Marjaana Työn nimi MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI KAUPAN ALAN KOULUTUKSISSA

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI KAUPAN ALAN KOULUTUKSISSA TAINA REKUNEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI KAUPAN ALAN KOULUTUKSISSA Diplomityö Professori Hannu Vanharanta on hyväksytty tarkastajaksi tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9.12.2009. i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot