U R A H O G A N K E H I T Y S. Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Jane Doe. Käyttäjätunnus: HB290542

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "U R A H O G A N K E H I T Y S. Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Jane Doe. Käyttäjätunnus: HB290542"

Transkriptio

1 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S U R A Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN Raportin saaja: Jane Doe Käyttäjätunnus: HB Testauspäivämäärä: 02 Elokuu H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N C.

2 JOHDANTO Erilaiset henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tärkeitä eri ammateissa Hoganin menestymisen kannalta. Ne ominaisuudet, jotka ovat arvokkaita yhdessä ammatissa, saattavat vaikuttaa suorituksiin päinvastaisesti jossakin Persoonallisuusinventaari toisessa. Hoganin Persoonallisuusinventaari (HPI) antaa tietoa seitsemästä (HPI) antaa tietoa ulottuvuudesta, tai ominaisuudesta, jotka vaikuttavat työelämässä menestymiseen. Tämä raportti on koottu eri ulottuvuuksissa saamiisi seitsemästä pistemääriin perustuen. Raportti antaa kuvan siitä, miten todennäköisesti ulottuvuudesta, tai reagoit eri olosuhteissa, mutta se selvittää myös eri vahvuuksiasi ja kehittämistä tarvitsevia alueita sekä antaa uraasi koskevia vihjeitä. ominaisuudesta, jotka Viimeisellä sivulla on HPI-profiiliasi kuvaava kaavio sekä kunkin seitsemän vaikuttavat työelämässä ulottuvuuden määritelmät. menestymiseen. HPI:n validiteettiasteikko on kehitetty paljastamaan huolimattomasti tai tarkkaamattomasti annetut vastaukset. Validiteetti ilmaistaan kahdella eri tasolla (Validi tai Ei validi). Kukin pistetaso määritellään ohessa. Validi pistemäärä viittaa siihen, että vastaukset on annettu huolellisesti ja tarkkaavaisesti. Ei validi pistemäärä viittaa siihen, että kysymyksiin on vastattu niin huolimattomasti ja tarkkaamattomasti, ettei profiili ole varmuudella tulkittavissa. Siinä tapauksessa raporttia ei tulosteta. Testitulos on validi ja tulkittavissa. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H B J a n e D o e

3 VAHVUUDET Olet tavallisesti rauhallinen ja siedät paineita; olet samalla myös valmis kuuntelemaan palautetta ja tunnustamaan virheesi. Uskot itseesi ja olet valmis tarpeen vaatiessa ottamaan vastuun ryhmästä tai hankkeesta, mutta olet yhtä tyytyväinen muiden ottaessa johtajan roolin. Vaikutat ystävälliseltä, ulospäin suuntautuneelta ja helposti lähestyttävältä sekä valmiilta kuuntelemaan ja antamaan muiden puhua. Olet sympaattinen ja kärsivällinen, mutta pystyt tarvittaessa tekemään kannanottoja. Olet suunnitteleva ja huolellinen, mutta voit myös olla joustava ja muuttaa suuntaa tarpeen vaatiessa. Olet luultavasti kiinnostunut uuden oppimisesta, mutta pidät koulutusta pikemminkin työvälineenä kuin itse tavoitteena. Olet avomielinen ja utelias, mutta suhtaudut myös käytännöllisesti ongelmien ratkaisemiseen. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H B J a n e D o e

4 KEHITTÄMISALUEET Vaikka tavallisesti olet rauhallinen ja tasapainoinen paineiden alla, saatat kokea stressaantuneisuutta, josta muut eivät ole tietoisia. Melkein kaikilla ihmisillä on jokin herkkä paikka. Ratkaisu tähän on oppia ymmärtämään alttiit tilanteet ja niiden ilmaantuessa pyrkiä välttämään ärsyyntymistä tai tunteenomaista epäjohdonmukaisuutta. Vaikutat joskus välinpitämättömältä siitä, kuka johtaa hankkeita ja muita työtoimia. Et ehkä käytä asemaasi ottaaksesi kontrollin eri tehtävistä ja tiimin toimeksiannoista, joihin voisit selkeästi vaikuttaa. Vaikka työskenteletkin mielelläsi yhdessä muiden kanssa, sinun tulee yrittää arvioida, koska sinulle on tärkeää saada tunnustusta ja saada äänesi kuuluville, ja milloin on tärkeä kuunnella ja jättää huomautukset myöhempään ajankohtaan. Muut näkevät sinut helposti pidettävänä työtoverina. Samalla sinun täytyy kuitenkin viestittää, että asetat vaatimuksia niin omille kuin muiden suorituksille. Mieti erilaisia tilanteita ja päätä mikä on tärkeintä: säännöt ja menettelytavat vai joustavuus. Muista, ettet kadota organisaation kokonaisvaltaista tavoitetta tähtäimestä. Mieti, miten ideasi sopisivat yhteen laajemmassa yhteydessä. Koska olet lahjakas ja asioista perillä, oivallat tilanteet ja ratkaiset ongelmat työtovereitasi nopeammin. Sen seurauksena voit olla valmis toimimaan, ennenkuin muut ovat ymmärtäneet miksi. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H B J a n e D o e

5 URAN KEHITTÄMISVIHJEITÄ Pyydä työtovereiltasi palautetta suorituksistasi ja huomioi kielteinen palaute - äläkä kuittaa sitä olan kohautuksella! Muista antaa kohtuullinen panos tiimityössä. Ota vastaan haasteita, tee aloitteita ja osoita innnostusta. Säilytä samalla fokuksesi organisaation ja ryhmän tärkeissä tehtävissä ja keskity tuloksiin. Hae mahdollisuuksia ottaa johtorooleja samalla, kun tuet työtovereitasi niin sanoin kuin teoin. Puhu säännöllisesti työtovereittesi kanssa; esitä kysymyksiä ja pyydä heidän neuvojaan. Pyri löytämään tasapaino työsi sosiaalisten ja teknisten puolien välillä. Pyri ennakoimaan muiden odotukset ja kunnioittamaan heidän tarpeitaan. Ole myönteinen ja muista, että saavutat muiden luottamuksen olemalla palkitseva ja rehellinen niitä kohtaan, joidenka kanssa olet tekemisissä. Muista olla kärsivällinen muiden tehdessä virheitä; he tekevät niitä harvoin tahallisesti! Ole avoin muutoksille ja jousta epävarmoissa tilanteissa. Päätöksiä tehdessäsi muista, ettei sinulla ehkä koskaan ole kaikkia tarvitsemasia tietoja, joten älä hidastuta päätöksentekoa. Laita työtehtäväsi tärkeysjärjestykseen ja muista, etteivät kaikki tehtävät vaadi yhtä suuria ponnistuksia tai huomiota. Kaikilla organisaatioilla on kokonaisvaltainen visio. Paneudu siihen ja varmista, että pystyt puhumaan siitä ja määrittele millä tavalla oma toimintasi antaa panoksen siihen. Tee itsellesi kehityssunnitelma ja seuraa edistymistäsi säännöllisesti. Löydä sopiva tapa pitää itsesi ajan tasolla ja ole valppaana mahdollisuuksille oppia uusia valmiuksia ja kehitää pätevyyttäsi. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H B J a n e D o e

6 Hoganin Persoonallisuusinventaarin graafinen profiili Asteikot Persentiilit Sopeutuvuus 44 Kunnianhimo 47 Seurallisuus 59 Sympaattisuus 39 Huolellisuus 50 Luova älykkyys 46 Opintohalu 36 Alhainen Keskimääräinen Korkea 65. persentiilin ylittävät pistearvot ovat Korkeita persentiilin väliset pistearvot ovat Keskimääräisiä 35. persentiilin alittavat pistearvot ovat Alhaisia. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H B J a n e D o e

7 SOPEUTUVUUS KUNNIANHIMO SEURALLISUUS SYMPAATTISUUS HUOLELLISUUS LUOVA ÄLYKKYYS OPINTOHALU Mittaa missä määrin henkilö on rauhallinen ja tasainen luonteeltaan tai päinvastoin oikukas ja häilyvä. Korkean pistemäärän saaneet henkilöt vaikuttavat rauhallisilta, optimistisilta ja hyvällä itseluottamuksella varustetuilta. Alhaisen pistemäärän saaneet henkilöt vaikuttavat kireiltä, helposti ärtyviltä ja kielteisiltä. Mittaa missä määrin henkilöllä vaikuttaa olevan johtajaominaisuuksia ja arvostaa suorituksia. Korkean pistemäärän saaneet henkilöt vaikuttavat kilpailuhakuisilta ja kovilta tekemään työtä. Alhaisen pistemäärän saaneet henkilöt eivät yleensä korosta itseään, eivätkä ole erityisen kiinnostuneita uralla etenemisestä. Mittaa missä määrin henkilö vaikuttaa sosiaalisesti itsevarmalta. Korkean pistemäärän saaneet henkilöt vaikuttavat seurallisilta ja värikkäiltä. Alhaisen pistemäärän saaneilla henkilöillä on taipumusta olla varautuneita ja hiljaisia. Mittaa tahdikkuutta ja huomioonottavuutta. Korkean pistemäärän saaneet henkilöt vaikuttavat ystävällisiltä, lämpimiltä ja olevan suosittuja. Alhaisen pistemäärän saaneilla henkilöillä on taipumusta olla itsenäisiä, rehellisiä ja suoria. Mittaa missä määrin henkilöllä on itsehillintää ja tunnollisuutta. Korkean pistemäärän saaneet henkilöt vaikuttavat suunnitelmallisilta, luotettavilta ja helposti johdettavilta. Alhaisen pistemäärän saaneilla henkilöillä on taipumus olla spontaaneja ja joustavia. Mittaa missä määrin henkilö on utelias, seikkailunhaluinen ja mielikuvituksekas. Korkea pistemäärä osoittaa, että henkilö on nopeaälyinen ja visioiva, mutta helposti ikävystyvä. Alhaisen pistemäärän saaneilla henkilöillä on taipumusta olla käytännöllisiä ja fokusoivia sekä kykeneviä säilyttämään keskittyneisyytensä. Mittaa missä määrin henkilö arvostaa koulutusta sinänsä. Korkean pistemäärän saaneet henkilöt pitävät lukemisesta ja opiskelusta. Alhaisen pistemäärän saaneet henkilöt ovat enemmän kiinnostuneita käytännön työssä tapahtuvasta oppimisesta kuin muodollisesta koulutuksesta. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H B J a n e D o e

H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe

H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S H A A S T E E T RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, TEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA154779

Lisätiedot

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S T u l k i n t a Hoganin deskriptiiviset skaalat Raportin saaja: Matti Meikeläinen Käyttäjätunnus: HA461965 Testauspäivämäärä: 14 Lokakuu

Lisätiedot

OPQ Profiili OPQ. Ehdokkaan palauteraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 29. tammikuuta 2015. www.ceb.shl.com

OPQ Profiili OPQ. Ehdokkaan palauteraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 29. tammikuuta 2015. www.ceb.shl.com OPQ Profiili OPQ Ehdokkaan palauteraportti Nimi Sample Candidate Päivämäärä 29. tammikuuta 2015 www.ceb.shl.com JOHDANTO Tämä raportti on luottamuksellinen ja se on tarkoitettu yksinomaan sen henkilön

Lisätiedot

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky TV-arvio / sivu 1 TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille tiiminvetäjille ja vastaavassa tehtävässä toimiville. Ryhmän ohjaaminen ilman muodollisia esimiesvaltuuksia on

Lisätiedot

1. Työkirjan käyttäjälle... 2. 2. Missä vaiheessa olet?... 3. 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5

1. Työkirjan käyttäjälle... 2. 2. Missä vaiheessa olet?... 3. 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Missä vaiheessa olet?... 3 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5 4. Opinnäytetyön eteneminen... 8 4.1. Aiheen valinta... 9 4.2. Opinnäytetyöhön

Lisätiedot

Saaja: Anja Alen Työtoveri: Luukas Almila

Saaja: Anja Alen Työtoveri: Luukas Almila VERTAILURAPORTTI A S S E S S M E N T T O A C T I O N. Saaja: Alen Työtoveri: Almila 30.08.2013 Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.fi Laatinut

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

THE CREATIVE ENTREPRENEUR

THE CREATIVE ENTREPRENEUR THE CREATIVE ENTREPRENEUR This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for

Lisätiedot

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE Riitta Aikkola 2011 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Missä vaiheessa olet?... 3 3. Tavoitteiden asettaminen... 5 4. Opinnäytetyön eteneminen...

Lisätiedot

KOULUTUSPAKETTI E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS

KOULUTUSPAKETTI E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS E-DECO: Opettajien coaching-taitojen kehittäminen, sähköisten ympäristöjen käyttö ja yrittäjähenkisyys DE CO E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

MINÄKUVA-ARVION OHJEET (tulosta nämä sivut)

MINÄKUVA-ARVION OHJEET (tulosta nämä sivut) Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu 1 MINÄKUVA-ARVION OHJEET (tulosta nämä sivut) Arviossa on erilaisia tilanteita. Vastaamalla niihin saat kuvan ihmistyypistäsi. Mikään ihmistyyppi ei ole toistaan parempi

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali Työelämäpassi Opiskelijan materiaali 1 SISÄLLYSLUETTELO TE-KORTISTA LYHYESTI... 2 Kortin sisältö... 2 MODUULI 2: TYÖNHAUN ASIAKIRJAT... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo... 5 Eri alojen toiveita ansioluettelon

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot