CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA"

Transkriptio

1 CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus

2 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe ei ole koe. Torsi Esi: Mesä s Mlou Eusivu Poliiikk Mseuu JA TALOUS POLITIIKKA Ferropl Oy: komposoiilios Bih Duogiii o: A Teksi kok 0 Teem Mielipiee hyvä Kii o Vieisilrllis ieä vi A A rke :43 ö Ympäris Ruok j lous AT LUETUIMM EET UUTISSÄHK viime vuo... ii merellä ehkä Siilevä kukk lis... veivä suom j Espj Lppi, Viro... lueoimiuks lope Kompos Som oiilios Viemii TS: Turu ä rkev u Lähi-iä ikoo ljeferropl äkee ulevisuude Mrimekko ympärisöekologi oide kehiäjää. js si eriyisvus Lhde Rie vli yriyspuiso ku pieempiki ueu -liv o oimij srom jlsij mrkkio Georg Os ill. isis h... oo irisom ker m Globlisi svoi o. Siiä perimmäie... syy siihe, eä Puolusu kuljeirkisuj rkemise vlmisv Ferropl Oy pääi j heii eie lve Pee liikeoimi Ferropl ähää milmlle kuljei vlmisjs komposoiiliokse s lihkkijs cleech-l kokoisoimijksi. Orimillisyhiö oimi iliokse Viemi Bih Duogii. Olemme iemmi ollee muk vsvl isiss projekeissok A oimij, mu emme kompoei EBO ISS FACsillä MT äe iellä suuri ksvu mhdollisuu äsäksi. Meillä o ykkääe lo sisälläki j muukokoisoi idy j äe, joe Siä osmis. Rekiserömiuksii, Tykkää ehdä ykkää äsä pääimme hekilöähypy ulevisuuee, Ferropli oimiusjohj Pei Poslmi soo. Projekiss oki muk lihkkijoi usei päijähämäläisiä yriyksiä. Myös Lhde iede- j yriysitterissä puiso o vusu projeki suuielu ss. Se pu rvi myös esi keväää, ku säkieyä ksvumul uov lios vlmisuu. Käyööooprosessi j projeki luovumi e sikklle o i kriiie vihe, Poslmi soo. Hke komposoiiliokse rkemise ksi käyisyi 2,5 vuo sie. 6,7 miljoo euro projeki rkeusöihi pääsii ämä vuode luss. Hke o Ferropli hisori suuri yksiäie kupp. Projeki o edey hyvi j kikil osi oll ikuluss. Viemilise liurkoisij ov see hilji rkeusekise yö vlmiiksi j lioskompoeie seusyö ov meeillää. Lue lisää komposoi Vieikluseri pyörii Suomell o pikä periee jäel kehiysyheisyöhkkeiss Viemiss. Lhde seudu ympärisöekologi osmiskeskusjohj Es Ekholm Lhde iede- j yriyspuisos yöskeeli Viemiss muu muss Pöyry plveluksess jo 1990-luvull. MT TW äjää Seur käy ALE PAULA TAIP vierillee osemiriss U SÄÄPALVEL. vesiosmie äksi, suomlie iiss hyv kiios ä mrkkio Kiilisi i käyä Ldeci K Cleech k seudu kehiysyhiö de vikk Lh ise yriäjä Tuomie. Helleä? j kso! 8:28] :2 ä [5.6 -virllis-ie -hyvä-rke -kii-o lous/vieisil kk-j- isuus.fi/poliii Pkks? luu sääplve Kirjudu MT: ml vi, ku suo eeä eä kh sekä -ek i-kii Lhdess Suom ä ogelm. ov Pekigiss vesioppi. Ilmssee Suomes kiilise hkiv Trjoll oli seuduulev hp://www.m lu j jie e l ysä kierrä j päällä lle. pik yksi käli ville yri se ä i ee pi usjä iä hyödy siyiskoh ke i i r i yk ljiel eeepäi s ldii pohj. oimiiee kulues rporoii eämeessä ä ärk mei -Häm Hkk uohjee j yy yh Päijä purkumers. el lii rkeussevlu ji u ee l is k e j jä ö j sv ilie si y kemä poisuvi e. EU: llee 70 s k r y i o er ää ös de mi Keh eppi sie m isii korv kimus s Kesäv käy hyödyä ämää uu vuoee v i uu. Tu os ä Seur ykäyöä urske vomisess lle, opi pää ehoks uj käy ujäeis ö om se rk ä li hy kiksi klli rke okehiyk oo. rilie velvoie us- j pu viel m k ov ivesimer eoill myös j äkelä ker iyspuisio ov i rke yr rkki k purkub suu Aleksi M iede- j e, jok prose eessä. ykäyöm iä. Allle u m viioi ä ohj yy Lhde kkeese äsielyje 2020 eide hyö ymäömimi. vuosii -h Jä se kehi keo ä syyy äye iysyö lii MABU erilik ssä. Tuäärä lli j lii jäem Selv isämää mää m Hämee esuheeää plveluj keusjäe. Pureu e lähes y om ijälisää o kä pyriää iikk Pä iyisesi bi sekä ki lis mess r oi ää uudelle löyyy rr i Suo miljoo käy ökohe leksi vull ui j ek ov er usjäevi j,5 l A y I el plvel se kohee e- j rke oi evää lji i sopivi kä ällikkö, D keroo 20 s s ä rk us lku kimuk, eergij o jä, mikäl projekipäiyspuiso kesäku elpo y., rili- käsiel je illle lo O ällie kokoäisyydelä iede- j yr u lo äv uhkie uje j plvel risöys hmisille o lähie ä Lhde se y i hi pä re äi el ke ik ui Pu uu yäö hmäk v s dess ymdollis k u s is i m ok j kä yämis lme vlm isuu jok mh gieh pilo er ko Purku kimusieo hyöd, ku ko m ss o ko ushke, mll e ev eide u is s kää ke kiärke ömä j Uu purkujä ii vsi äiö om ev r er ö. sä esee ympäris voje muk eää m, keroo ideoi uksis s suo llle rke ä is i e, y su r kö i lli us um s do h hyöd -säh ide ällikkö risöpurei e v Vihre giloss ämpöä j hiämispä j ympä i yhde Lhd erroslo ä. ke s kol eeer koulu oll vll uri llisuu hde ied suik ulo iel korke Siri seur osl i L os el m s lo llä lv S Ijä vä p uu ää i lij e m Ves iel Lhd i opiske ieleme iäyeyö suu ehi SAFA og i 95 beo op rkki isos. ekol roksise ilivir vi, perä syii pu yriys eliker yö mer oliv lup eesä py ä u e uj rk ks rk y pu o O. Tulo ee pu. vre i koh dellee iu Umc isuj uu i rk prose ämää ij oim o ikllis s y ä p Tvoiee rjo hyöd u-urkoi. esiä eess jäevirroille llisuuksi Purk kk do -h ess Lhd id sjäe eu rk i uk j h U MAB omss- iyse m yr bi uiso yriysp yville ää luee kiikk. de- j ueell sy kehi ui j e l e ie sekä lvel Lhd ämee oiej yviä p s -H ve ijä lii i Pä uusi elyy sbp.fi lisää lie käsi ww.lhi i w mer bu.fi.m www e H SI K TU lo IA Es ED TU ko i m lu io ok ok ru s u j s ke 9 m C- 0:0 oi ilij AB 2 j s 3 o i 1 k 0 m u ris IM 1.2 joh E fo oi U i pä V T i K. 5 i R E m o ä 6 3 ss Ym TE m 1 ug LU e 8: io e ä M e e N i p T! T r i is Ä A : ll u i hd m rv ko IV To M k 9 h u vii ie h 44 o o i, PÄ TU L eu j vä u p e: 5:5 ko kk H o ä 0: o si u ri ju u ille PA ä 2 sy jo llä Uu uu A e 13 R is il ku py du TA o he, l l is, es o 3 m o po T e lä Ku im s uu u 3 A A oi e.1 V O pl ir lo s k Vo U, i 16. u u v s ie ik K.1.2 lo li dio 17 o m i ei.1 17 psik T T H illä 17 jo oll ek R A O i e 8 E i : i l Te :2 h pk e od ä ä ä ID 7 e V rs äiv vu kei ä äm rj om s iv k i io H ip E To O ik pe es k yyh äv Ulk pp im ID d ik I v A P s N h e p e i A LI 3 li i L Kr si suu M i IE 01 he 3 TI hy i: m p j M im O.2 pu 01 im ri EM e 13 o K o.1 Ä,.2 ksi, ss o K i T S 17 is SÄ 13 os -, m.20 ä 7.1 ee v e o? m lu ei Lu ku.20 o 7.1 mm 1 O d m u o K oi ie K r 1 e ri? si o h uo Lii 7.1 eis eu ro e ve yy ilij IE m ko ke 1 -S k e o K l V o ik o u 3 elä ää o p rv llä V k if pp u us E j 3 e 01 LU y o r u e I 2 lo m i p 01 E h rs ie lu äm 1. e H om 7. M iiko pi ä u v m 1.2 R -H pe e lä 1 U i s v ijä m isu ä 17. om oi! r s T Pä l v Ku pp kä y ko iä m SE m o o pu i kä u vi sy TI 8 s U y ko ukk oi :0 vä dik 13 j U si H o ill jek hj sy jo 10 hy e 20 uu e rk l ro 13 py ii y r.1. oh o 0 i 0 ip w is, i e 17 j V ik s 2 10 T A ie ev is.1. irs uu A lis ele gi iv d H o M k 7 ä e j 1 p s u 3 v ik 3 : TI r o O irj ei lä li 01 r k pp up 201 ed uv s K 9 k 0 K H s 3 u M o il.2 k 1. e. 9: i e Te 7.1 Te k e: 17. ää.20 m hd 3 ih 1 ele e i ok.1 L lo 01 i u il u u ä 17 i u.2 o os Jim hir is k lk os.1 k sp j Su rr lä o po s Jo je 17 er i u l ke e iss : 13 lo i r ro k k O e p 0 s k i i kir pe sip u lo io jl 1.2 yi p ke ks 3 oih siä his H m i 17. y k 3 h TV l lu his ok ä s M v ä 01 p e is im? li 0 ru ä ä v 2 e o 10 s ks siä ä To u is 13 hä.1. oi oll u o es le lk ö 3 ju liö.20 e 17 his j Y i ä i s e s e 1 s 13 ke e uus ki Tu 7.1 ie s i ks loih är.20 Cg ie.20 is 1 m u ä r s uu m 1 i B e is e e 1 eliv 7. ks. y A. uo oi s 80 1 Ku uod r 13 si 17. u i 13 kä hä ä ll rk ro ille S U 20 yli v se r ker k 0 Tä. Lis udu ge ö ek.1. ee ksi s o.1.2 ie i i. R e i i 7 e o s e s. o s u 6 s h ä i 1 e o k o T so k äm 1 lä up s j vu je oih vu oll de (e T lle ST eljä L: I e k - E e 09. pro h : m i e s Lh i M e ie h vii 20 ä - v y: kie ki s m ei lus ä KS los vä p O u u le His ää is is m u s e u ju uu e uil lis es um m mii EC up vii iöis IA m e D k R is i s od u ä ö V ke j ik yh ä lli de U LA ä hj us j m r vu oe ehi si K s o i s ek k his lo yy. o o fi EN de e p m siä kk iy s ull llä JI S. j k er ku öm ie vii o i e is eh : l uu iy ud he ö du, j er TÄ e rk ES i ed.fi SS -E.fi M ie o ik O.fi O N A A M 24 T O K ö M N II o is rk i Tu Ää T A M llä he vo i ek oj is pr m si u s u i H e o i e lä im l e K RA m u 0 m yr se lä eis eu. es v se li 8 eill s u A e o ii ss u y e is e l ud j lk u y i i e o er hd ie k de de s k Se k o e u im is ru mu ekä L vo i o h uo o e si e im pe s iss ä L ä v s su k hd o i ov ys is ke o o käy ie k H ä ss k i s ih L e i i e r li iid k vo ä ii ll ke ks dis oj i s je o är v im h pr ä o ke u sä äyh lo ä ro s k o o) up li sij y j k Tu sip ee o m i is N isse ih k jie i ek pu his loi, j sie h iss us ö e oj s e h sk us ä e k his pr iy ill ke ed is jä. hd de h us yr er i e v j ö L h 7 i j k es gi ys es L 01 se ll e ä is u is ärj 2 lki ied. uk up hd j he jä ku T m k öy viä Lä l e m i is ä V hd i ll ss e is m, jo ii ed L ho ok k ä ä o r e m b hd h e yy ce L öry lli öm F y ik e p se e h A L SS/ E 7] =3 cle ri? [ 5:1 :2 13 T Y Ä K rkejksi Simme Ferropli projekii muk euudes uuj pikllisi yheisyökumppei. Sillä o suuri merkiys hkkee oisumise ss, keroo Ekholm. Ekholm iloisee siiä, eä Ferropl pääsee y rkem referessi, joll päijähämä läisä ympärisöekologi osmis void myydä milmlle. Yksi Viemiss o mrkkioi usemmlle vsvliselle liokselle. Projeki oimii hyvää ksiväliseä referessiä peruseill olevlle kslliselle jäehuollo vieikluserille, jok vieipoiseluj hlumme edisää. Siä pisi ämä ov kikki pk-yriyksiä, jok ov hyviä pikllisiki yöllisäjiä, Es Ekholm soo. Ferropli o rkoius ksv jkosski ympärisösekori osuu liikeoimiss perieise kuljeivlmisukse rill. Meillä o selviykse ll usei uusi projekej. Niide edisämie o i helpomp, ku oimiv yriyskluseri o jo ksss, Pei Poslmi soo. Projeki yöllisää yli 100 hekeä, vlmis lios oi 60 hekeä. Kpsieei: käsielee 30 oi rkjäeä uiss eli vuodess oi oi. Täsä sd oi 10 prosei loppuuoe eli pussieu ksvumul. Lopu jäee ljiell muihi jkeisii. Hkkeess muk muu muss orimillise Allu Fild Oy (murskime) j HTR-Hydrulics Oy (osiliee), lhelie Peope Oy/Eerec (uulieroime) j hyvikääläie Vimelco Oy (seul). Suomlie säkiyslieide oimij vrmisuu myöhemmi. Orimillie Ferropl Oy peruseu Kuljeirkisuj vlmisvss yriyksessä yöskeelee oi 55 hekeä. Sillä o vlmisusyksikkö myös Lvi Jelgvss.

3 Cleech ksvu voimvr Lhde seudu osmiskeskus SISÄLLYS Lhde seudu osmiskeskus Juh Määä Asumise osmiskeskukse oimi Ves Ijäs Ympärisöekologi osmiskeskukse oimi Es Ekholm OSKE o rjou älykäsä erikoisumis Juh Hersi Lhi Suome cleech-keskus...11 Vhvoj verkosoj rvi...12 Kiii ksivälisii rvoverkkoihi Yriysjärjesely j kirisyvä kilpilu...21 Lisää poksi kuyheisyöhö Merilliehokkuus...26 Uusiuuv eergi, merili- j eergiehokkuus...30 Vlkullie yheisyö j viromisyheisyö...36 Lj-lis korkekouluyheisyöä Tphumis vir...38 Toimivksi odeu oimimlli eli Bes Prcices...42 Rporej, julkisuj, selviyksiä j diplomiöiä...44 Lhde seudu osmiskeskukse uloksi lukui...45 Suure ivesoii lueelle...48 Lhde seudu Osmiskeskukse oimill geeroiuj hkkei...49 Julkisij Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy Tio j grfie suuielu: Peri Koiviso Desig ISBN Loppujulkisu ekijä: Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy Su Clifford Suli Zukle Pirjo Kuism Juh Määä Es Ekholm Ves Ijäs Aieiso yheydessä pyydeää käyämää seurv lähdemerkiää: Cleech ksvu voimvr Lhde seudu osmiskeskusohjelm , Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 3

4 Lhde seudu osmiskeskus Lhi o osllisuu Osmiskeskusohjelm vuosi Ympärisöekologi j Asumise osmiskeskusohjelmii. Ympärisöekologi osmiskeskusohjelmss Lhi o ollu ksllise koordiori rooliss j sumise osmiskeskusohjelmss muk pääkupukiseudu veämässä kosorioss. Ohjelm lähökoh oli vhvis lueide isesä uismi ksvuloj. Tuiseuihi ksvuloihi kohdiseii pikäjäeisesi seisemä oimivuode j ukimus- j kehiämisposuksi. Alueide ksvu rkeeii äide ulevisuude ksvuloje vr. Jo ukimus- j kehiämishkkei sii liikkeelle, lueellisess koordiiorooliss olevlle orgisiolle vrii merkiävä vlmiseluresurssi. Lhde seudull koordiiorooliss o oimiu Lhde seudu kehiys LADEC Oy, vuoee 2012 si imellä Lhde iede- j yriyspuiso Oy. Ympärisöekologikluseri osl l keskeiseksi kslliseksi hseeksi ohjelm vlmiseluviheess vuo 2006 uiseii l vieioimi kehiymäömyys. Al yriykse oliv pääosi pieiä j oimiv lähiä ksllisill i lueellisill mrkkioill. Näihi l hseisii vsii ohjelmss khdell oimepidekokoisuudell. Suurimm posukse ehii ympärisöekologi eli Cleechi vieipoiseluide ukemisee l ksvville mrkkioille Kii j Veäjälle. Toie merkiävä posukse kohde oli ympärisöl pääomsijoiusoimi vhvismie. Pääomsijoiuse vull pyriii edisämää l kosolidoiumis eli sm llle suurempi j vieioimi kykeeviä yriyksiä. Näide ksllise voieide lisäksi oeueii suuri määrä ksllisi, lueellisi j yriyskohisi kehiysprojekej, joill ediseii ympärisöekologi ukimus sekä yriyse ksvu j kehiymisä. Ympärisöekologi osmiskeskusohjelm seisemä hke geeroi vuosi yheesä 35 kehiämisprojeki, joide kokoisvolyymi oli 32 milj. euro. Lhde luee yriyksii j orgisioihi äsä rhoiukses kohdisui 25,6 milj. euro. Ohjelm puieiss o poseu oi 11 milj. euro ympärisöekologiyriyse ksivälisymisee. Summ sisälävä sekä julkise eä yksiyise rhoiukse. Merkiävimmä ulokse svueii ympärisöl pääomsijoiusoimi edisämisessä. Ohjelm ik oi 40 ympärisöl yriyksee sii pääomsijoius. Ympärisöl osuus Suome pääomsijoiuksis o voimkkss ksvuss. Pääomsijoiusoimi osl merkiävimmä oimimuodo oliv vuosiise Cleech Veure Dy: järjesämie oheisphumiee j sprrusoimioiee sekä Cleechii erikoisuee sijoiusrhso kokomise edisämie. 4 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

5 Asumise osmiskeskusohjelmss piopise o ollu Lhde seudu elikeiosregi mukisesi sumisee, rkemisee j kiieisöl liiyvä eergi- j meriliehokkuude prmisess. Al o merkiävä eergi kuluj j sekorii kuuluvill yriyksillä o merkiäviä hsei ehos eergi käyöä. Asumise osmiskeskusohjelm seisemä hke puoles geeroi vuosi yheesä 20 kehiämisprojeki, joide ksllie kokoisvolyymi oli 9 milj. euro. Lhde seudu yriyksii j orgisioihi äsä kohdisui 4,3 milj. euro. Asumise osmiskeskusohjelm merkiävimmä ulokse liiyvä eergiehokkuude prmisee. Alueell kehiey j pilooidu puu- j mleergirkemise rkisu ov see ksllis j ksivälisä huomio. Rkisuj j iissä muk ollei yriyshoj o esiely ljsi ksllisess keskuseluss. Yriyse rpeis kehiey rkemise hkesuuielumlli kehiämie j pilooii lueellisesi o vikuu rkeusprojekie suuielu j projeki johdo ldu prumisee. Lisäksi Hissi o kiieisö kehiämisä oimimlli o ljeuu lueellises vlkulliseksi j siiä o ullu os vlkullis IKÄ-ASKE ohjelm. Toimiss o vuosie välillä ollu muk eri voi oi 2900 yriysä sekä soj mui hoj. Toimi oeumisee o seisemä vuode ik käyey 56 hekilöyövuo. Ohjelm koordiio-osss o oeueu mm. 70 semiri koi- j ulkomill, oi 50 yriykselle euvo j ohjus pääomsijoius, omisusjärjesely j rhoiussioiss, oi 20 ulkom uusumis- j messumk yriyksille j oi 30 yriysverkoso. Sidosryhmä- i yriyshoille o oimi ik vlmiselu yli 20 projeki. Alueell o vierillu oi 30 ulkomis siuijryhmää. Yriyskohisi i julkisi selviyksiä, rporej j mui vsvi o uoeu oimi ik oi 120 kpl. Osmiskeskus oimi o luou vhv perus luee kehiykselle, eriyisesi Cleechi j ksivälisymise loill. Aloieu yöä jke yriyse priss ulevisuudesski. Osmiskeskukse oimi johi siuemuksell lähes koko oimikude LADECi oimiusjohj Luri Ylöslo. Ksllis ympärisöekologikluseri koordioi puoles Mri Psr-Kllio. Lhdess 22. oukokuu 2014 Lhde seudu kehiys LADEC Oy Juh Määä Asikkuusjohj LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 5

6 Lhde Seudu Asumise osmiskeskus Vuosie välisä oske-ikku o leimu rkemis- j kiieisöl kl kolme merkiävää ekijää ii ksllisesi, EU-soll kui myös globlisi. Ilmsomuuokses johuv ormimuuokse ov pkoee rkemis- j kiieisöl prosessi merkiävii muuoksii, jois ei ole voiu eikä void selviä ilm posuksi T&K-oimi. Toiseksi, vuo 2008 lkees lms uli pikälle iegroiuees milmloudes johue pikäkesoisempi kui osii eus. Rkemie o ollu i sisämrkkioide veuri, j ivesoimll uusii kiieisöihi j korjusvelkisee rkeusk selvisimme phimms llo pohjs. Kolme ekijää void piää yksiyisellä j julkisell sekorill käyissä olev opeuuv rkeemuuos. Yriykse ulkoisv oimioj j siirävä vlmisus kusussyisä ii souihi hlpuoomihi, jolloi myös rkemisivesoii ov siiryee koims ulkomille. Julkisell sekorill rkeemuuos o rkoiu esimerkiksi kuie yhdisymisä j vlio virsoje lueellismis. Näissä os-lueiss Lhde seudu sumise osmiskeskus o oimiu kiivise väliäjäorgisio se yhee yriyksiä, kupukej j kui sekä yliopisoj j ukimuslioksi. Tulokse ov ollee moell vll merkiäviä j iide merkiys o smll pikäikie j pysyvä. Lhdes o kehiyy oske-kude ik vlkullie sumise ukimus- j kehiämiskeskus, jok oimi pääsää vhvism käyisymässä olev INKA-ohjelm puieiss. Tärkeää o, eä liikeoimiperusie kehiämie yhdiseää PPP-mlli mukisesi yhdyskulähöisee kehiämisee. Osmiskeskusohjelm (OSKE) oli vlioeuvoso erillisohjelm, jok oimi-jukse oli korkesoise osmise hyödyämie lueellise vhvuuksie pohjl. Ohjelmkudell ( ) oeii käyöö kluseriperusie oimimlli, jok verkoi j kokosi eri puolelle Suome hjuu osmis j osji. Osmiskeskusohjelm oeuiv lueill vlioeuvoso imeämä 22 osmiskeskus. Toimepiee kohdisuiv vlioeuvoso hyväksymie 13 ksllise merkiävä osmiskluseri kehiämisee. Kluseri oiv ohjelm selkeä ksllise ulouvuude, joss voiii hyödyää osmiskeskuse välisä yheisyöä, jk hyviä käyäöjä j väheää päällekkäisä yöä eri lueill. Asumise osmiskluseri oli yksi 13 ksllisesi merkiäväsä kluseris. Siihe kuulueide osmiskeskuse oimis vssiv Lhde iede- j yriyspuiso Oy ( Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy), Culmium Iovio Oy, Ioprk Progrmmes j Joesuu Tiedepuiso Oy. Vuode 2010 loppuu skk Porvoo Posir Oy oli Asumise Osmiskluseri liiääisjäseeä. Kluseri oimi piopiseide suumiseksi kusuii kluserikoordiio hol koolle Advisorybord, joho kuuluiv muu muss Rkeuseollisuus RT:, ARA, Rkeusieosääiö j Suome Kiieisöliio edusj. Bord kokooui kksi ker vuodess j sille rporoiii osmiskeskuse oimi uloksis. Asumise osmiskluserille ldiii oimi pohjksi vuode 2007 ik ohjelm-sikirj, joss kuvii oimi yheise voiee j lueellisii vhvuuksii perusuv osmisluee. Kluseri määrieli oimi perusksee kolme megrediä, jok oliv 1) ilmsomuuos, 2) kupugisumie j 3) väesö ikääymie. Kluserii kuuluvill osmiskeskuksill oli yheise voieide ohell om osmisluevlis. Lhdess kv eem oli Cleech Livig Lb, jok jkuui käyäössä khee os-lueesee: eergi- j meriliehokkuuee j puurkemisee. Lhde seudu sumise osmiskeskukse oimi lähi vrsiisesi liikkeelle vuode 2007 elokuu lus. Ksllise kluseri ohell osmiskeskukse oimis vsee kksi hekilöä hoiiv myös lueellise elikeiokluseri oimi koordioii. Toimi ksvoi ohjelmkude ik sie, eä ohjelm pääyessä mliskuuss 2014 sumise osmiskeskukse iimissä oimi kikki 9,5 hekilöä erilisiss yriyslähöisissä rkemis- j kiieisöl kehiämisprojekeiss. Kluseri syyi eljä merkiävää EAKR-rhoieis projeki, joide vull osmiskeskusohjelmss uiseuj kehiämisluei ediseii. Tuusomis projekeille o ollu merkiävie yriysverkosoje kokomie projekie oeuukse piirii j ukimukse sekä yriyslähöise kehiämise yhdisämie. 6 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

7 Compeiio Sie Are: 0,60 km² Amou of Resides: 4700 Tämä o oeuuu eeki RYM Oy: (Rkeeu ympärisö sregise huippuosmise keskiymä) ku, jok uue ukimukse rhoiusisrumei siirsi keemise ukimukse yriyse rpeis lähevää koeksii. Lhde kupuki liiyi vuo 2009 peruseu RYM Oy: perusjoskkksi Lhde seudu sumise osmiskeskukse oimi vikuukses. SHOK-yhiö o rjou pisi merkiävä verkosoiumismhdollisuude eeki meropoliluee yriyse j muide oimijoide suu myös ksivälise huippuukimukse uom mhdollisuude. Kokreeisi uloksi Lhde seudu sumise osmiskeskukse oimis syyi esimerkiksi mleergirkemise ekologi perusuvi uusi suikerrosloj Lhee yheisyössä Lhde Tlo Oy: kss. Nii souje Lssikdu rkeuse yheydessä oeii käyöö j edellee kehieii hkesuuielumlli, jok mukisesi osmiskeskukse j se syyämie projekie oimepieiä o oeueu. Mlli o yksikerie j hyvi ueu rkemis- j kiieisölll, mu vomiseksi koeuiss rkeushkkeiss vähemmä käyey. Mois l koskevis muuoksis johue rkemises ei selviä ilm, eä esi ehdää riiävä rveselviys hkesuuielu pohjksi ee vrsiise suuielu loimis. Hkesuuielu o myös vihe, joss ilm merkiäviä kususvikuuksi void o rkseluu erilisi vihoehoj. Tämä o myös yriyksille suuri mhdollisuus sd uoei muk rkeushkkeisii j ää ku referessejä. Lopuksi hlu kiiää Päijä-Hämee liio j Eelä-Suome EU-oimiso koko ohjelmkude j kesäeesä rkevs yheisyösä, jok o mhdollisu Lhde seudu sumise osmiskeskukse vikuvuude ksvu j uou esille rkemis- j kiieisöl merkiykse T&K-oimi kehiäjää j mhdollisj. Kiiä myös Lhde Seudu sumise osmiskeskukse oimi uloksie svumises hkekoordiori Su Cliffordi, jok kss olemme yhdessä vsee osmiskeskusohjelm oeumises. Kiios kuuluu myös sumise osmiskeskukse iimi projekipäälliköille j ssiseeille: Ville Uimoe, Joh Veikkolie, Mik Vhe, Tpio Kllioie, Mervi Sui, Ki Korhoe, Evelii Slo j Nii Sipilä. TkT, rkkiehi Ves Ijäs, Asikkuuspäällikkö Lhde seudu sumise osmiskeskus Kuv: LADEC/ARA-Asuo 2049 kilpilu/kuism Rsilie LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 7

8 Ympärisöekologi Lhde seudu osmiskeskukse oimi Lhde seudus ympärisöosmise keskiymä Ympärisöekologi oeii Lhde luee elikeiosregi j myös Päijä-Hämee mkuohjelm fokukseksi j ulevisuude ksvulksi jo 2000-luvu lkupuolell. Lhde seudu ympärisöekologi osmiskeskukse vull o oeueu lj-lisesi ähä sregisee voieesee johvi oimepieiä yheisyössä luee yksiyise j kullise yriyse, kupukie j kuie sekä oppi- j ukimusliose kss. Ympärisöekologi osmiskeskukse pikä ikväli voiee o muodos Lhde seudus milmluok ympärisöosmise keskiymä. Lhde ympärisökluseri o ollu vhvsi yriys- j sikslähöie. Tukimus- j kehiämishkkee o suuielu yriyse lähökohdis j hkkeide käyisämiselle o ollu selkeä liikeoimillie rve. Ympärisöekologi osmiskeskukse ärkeimpiä voiei o ollu löyää ksivälisiä liikeoimioj luee ympärisöekologi yriyksille. Täsä syysä keskiyii eriyisesi ukem yriyse vieihkkei: Ferropl Oy oimii suure sekjäee käsielyj komposoiiliokse Viemii. Alihkkijoi oimiuksess oli usei mui luee yriyksiä kue Allu Fild Oy j Doseec Exc Oy. Glvek Oy j FiSoic Oy siv 2013 merkiävä kup Dubis uomisoidu leokoemoooreide pesuliokse oimimises GE Aviioille. Kiilise Wuxi kupugi kss solmiu ysävyyskupukisopimukse iimoil selvieii ympärisöliikeoimioje mhdollisuuksi. Kokreeis hyöyä sopimukses siv iki Ferropl Oy, Glvek Oy, Rmec Oy j Helsigi yliopiso. Allu Fild Oy:lle ehii usei ksivälisiä mrkkioiiselviyksiä msssbiloii vieimhdollisuuksis. Yhdisyeide Arbiemirie mrkkioille ehii 2014 keväällä fc fidig mk, jok ik solmiii kokej liosoimiuse rjouksi vre. Lhde luee j muide suomlise yriyse verkoumis ueii, voiee rjo kokoisrkisuj jäeekäsielyy Meksikoo. Käyiseii usei hkkei oeuevksi LADECi muuss orgisioss: esimerkiksi Pieri vesiosmiskeskus, eljä yriykse Veäjä vieiregs, 12 yriykse Veäjä mrkkiselviys sekä EU-rhoieie kuude m käsiävä EcoPol-hke. Lhde seudu jäehuolokosepi mrkkioiii semireiss muu muss Hogkogiss, Serbiss, USA:ss S Diegoss j Kiiss Wuxiss sekä suuress määrässä Lhee suuuueiss delegiovieriluiss. Pikllise ympärisöekologi yriykse uov plveluj ljli j smll yöllisävä suure jouko luee sukki, joe iide liikeoimioje ukemie o ollu yksi oimi kulmkivisä. Vuosie ik ivesoiii oi 200 miljoo euro luee jäehuollo lioksii, joide meriliviroje, ekologioide j prereide selviämisessä Ympärisöekologi osmiskeskus o ollu kiivisesi muk: Kujl jäekeskuksess käyisyy LBIO Oy: rkeum j Suome esimmäie kuivmädäämö kesällä Tuoeu bioksu myös puhdise j syöeää Gsum Oy: oimes mksuverkkoo. Ympärisöekologi osmiskeskus koordioi liokse selviyksiä. Tuoeii mrkki- j meriliieo Päijä-Hämee Jäehuolo Oy:lle j Lhi Eergi Oy:lle viheess, jolloi PHJ rkeui Murre-jäeliokse j Lhi Eergi Oy kierräyspoloie käyävä ksuusliokse. Tsklie yriys perusi Trpper Fild Oy: Lhee j eki sopimukse liokses sijoimises Kujl jäekeskuksee. 8 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

9 Ferropl Oy: Viemi komposoiiliokse esi- j jälkikäsielylios Tärkeää kehiyskohee ähii myös lueellise meriliviroje selviämie j ekologioide demosroi pikllisesi, jo käyäö kokemuksi sisii mhdollisimm loudellisesi. Bussiyriys Reissu Ruoi Oy: j ekologioimij Moveko- Tech Oy: kss kehieii dieselbussis muueu sähköbussi voiee sd Lhee sähköisä julkis liikeeä. Bussi koekäyeii Hyvikää suomessuill kesällä Päijä-Hämee Jäehuolo Oy j Helsigi seudu ympärisöplvelu HSY: kss loieii vuode 2014 kesävä kipsilevyje- j kohuopie erilliskeräykse demosroii. Pikllise liikeoimioje ueksi Mbu-hkkeess ukiii biomssoje, eergi j rkeusjäee sekä uhkie meriliviroj j äide pikllis hyödyämisä. Murre-kierräyspoloiee jlosus, kuv PHJ Oy Yriyse välie verkosoiumie o korosuu Ympärisöekologi osmiskeskukse oimiss: Nsol kierräyspuiso kehiämie loieii 2013 Nsol ku, Lhi Eergi Oy:, Päijä-Hämee Jäehuolo Oy:, LSKT Oy: j LBIO Oy: yheishkkee. Alueell oimii usei mu vrsi pieiä vesil yriyksiä, joide mhdollisuude rjo uoei yksi eeki ulkomille ov vähäise. Vesiyriyse kosolidoii o kehiey use vuode j. Ferropl Oy osi NW Oy: liikeoimio 2013 j käyisi vesihuollos isellee uude liikeoimi. Syksyllä solmiii yheisyösopimus wuxilise yriykse kss jäevesie ekologioide demosroimiseksi. Orfer Oy hkki Oilo Oy: mlämpöliokse korvm öljylämmiysä. Ympärisöekologi osmiskeskus o oimiu seevrjo ympärisöyriyse yheisille messuossoille j -mkoille sekä koimss eä ulkomill. Ympärisöekologi osmiskeskus oli muk useiss oppij ukimusliose hkkeiss rjomss mrkki- j liikeoimiosmis: Alo yliopiso veämä hulevesiprojeki. VTT:, MTT: j Helsigi yliopiso Hidspyro II -projeki biohiile j isleide vlmismises. ProAgri veämä Hämee uusiuuv eergi ulevisuushke, joss oli muk myös Mesäkeskus. Kehiämiskohei oliv muu muss Orimil hevosel hyödyämie, ulkomie pie CHP -ekologi j Hollol Kukokoivu luee eergijärjeselmä. Helsigi yliopiso, LAMK, HAMK j VTT: kksi levie hyödyämishke. Ympärisöekologi osmiskeskus o rjou vhv pohj luee yriyse verkoumisee j luou mhdollisuuksi lje liikeoimi myös ulkomille. Oisuei liosoimiuksi o oeueu j prerei sekä ulkomis osmis löydey. Yriyse välie yheisyö o lisääyy j kokreisoiuu myös liikeoimioje yhdisymisillä, lihkioill j kupkäyillä. Alueelle o syyy russi sekä operiivisi eä ekologiperuseisi yöpikkoj. Ympärisöekologi-l yriyse välie yheisyö o lisääyy lueell j ksllisesi merkiäväsi. Lhde seuu o oussu Suome kärkee ympärisöekologi hyödyäjää j rjoj. Ympärisöekologi osmiskeskukse uloksis o hyvä jk uusill eemoill, joi ov muu muss Teollise Symbioosi j Resurssiviisus. DI Es Ekholm, Asikkuuspäällikkö, Lhde seudu ympärisöekologi osmiskeskus LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 9

10 ALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ JUHA HERTSI, PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO: OSKE o rjou älykäsä erikoisumis PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON ALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ JUHA HERTSIN MIELESTÄ YRITYKSET OVAT OLLEET HYVIN- KIN TYYTYVÄISIÄ VARSIN KONKREETTISISTA ASIOISTA, JOITA OSAAMISKESKUSOHJELMAN AVULLA ON VOITU TOTEUTTAA. Osmiskeskusohjelm o iivisäy päijähämäläisä ydiosmis Lhde seudull yriysoimi kl keskeisii eemoihi. Ympärisöekologi j sumise OSKE-hkkee ov syyäee uu ieo, osmis, verkosoj, yriyksiä j lisärvo liikeoimille, Hersi oe. Häe muks Päijä-Häme ue cleech-mku, joss yriykse voiv löyää hyvisä verkosois uusi kumppuuksi j iovioi. Esimerkkejä milmljuisis yriyse kohmispikois ov Cleech Veure Dy j OSKE-ohjelm EAKR-hkkeess käyisey uususplkio CleDesig Awrd. Ympärisöekologi oeumie o ollu meesyksekäsä. Oisumise ov myös leviee usemm oeuj j oimepieide vull, sillä resurssej o ollu ohjelmkudell riiäväsi käyeävissä, Hersi soo. Asumise OSKE-ohjelm o oimiu käyisysmooori muu muss sumise ukimukse sekä korjus- j puurkemise eemoje edisämisessä eeläisessä Suomess. EAKR-oimilij kuului yheesä viisi oeueu hke. Hersi koros, eä ohjelm hekilösörekryoiiss oisuii j Ves Ijäkse iimi pos sumise osmiskeskusohjelm oeumisess o ollu huippusuorius. OSKE-ohjelm o vikuu vhvsi sekä puukerrosloje uuee ulemisee eä lisäkerroksie hlli, esimerkkiä vikkp Vierumäe puukerroslohke. Vsvi rkeushkkei o viriy esimerki myöä vlkullisesi eri seuduille. Vikk OSKE-ohjelm pääyiki, hyvä käyäö j ulokse vievä eemoje viesiä eeepäi, Juh Hersi soo. 10 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

11 Kuv: LADEC

12 Vhvoj verkosoj rvi PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KEHITYSTYÖSSÄ VAHVAT VER- KOSTOT OVAT AVAINASEMASSA, KUN TAVOITELLAAN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. LADEC ON OLLUT OSKE-KAUDEN AIKANA KESKEINEN TEKIJÄ USEIDEN TÄRKEIDEN VERKOSTOJEN RAKENTA- MISESSA JA AUTTANUT ERI SIDOSRYHMIÄ OIKEIDEN KUMPPANIEN LÖYTÄMISESSÄ. LISÄKSI VIRANOMAISET OVAT HYÖDYNTÄNEET VERKOSTOJEN KAUTTA SYNTYNEITÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA KO- KEMUKSIA UUSISTA TEKNOLOGIOISTA. Lhde Cleech Bord Lhde seudull peruseii yriysjohdos koosuv Cleech Bord, jok ehävää o ollu yriyse cleech-liikeoimi lj-lie kehiämie j keskeise piopiseluee eeepäi viemie lueell. LADEC o koordioiu yriysryhmää j oimiu sillrkej yriyselämä j julkise puole välillä. Cleech-liikeoimi o edisey Lhde seudull useill eri hkkeill, jok ov liiyee esimerkiksi jäe-, vesi-, sähköie liikee-, meriliehokkuus- sekä eergiehokkuus j uusiuuv eergi -eemoihi. Yhdessä milmlle verkosoiss o voim Ksivälisymie j uusie mrkkioide huommie edellyää poikkeukse yheisoimi. Kumppuude, oises uemie j yhdessä ekemie o yhdiselmä, jok v myös pk-yriyksille ieä uusille mrkki-lueille. LADEC o rkeu OSKE-kude ik äillä perieill usei vieiverkosoj, jok uov äkyvää ulos. OSKE-kudell rkeeii muu muss ilmilul vieiverkoso sekä kolme muu erilis vieiverkoso Veäjä mrkkioille. Yriykse ov hyödyäee ljsi Veäjälle suuuuvss vesi- j jäeosmise vieissä LADECi rjomi plvelui j verkosoj. Suomess j Lhdess yheisrim rvi, kosk loppusikk hluv eisä eemmä kokoisoimiuksi j kilpilu o kov myös Veäjällä. Ilmilul vieiverkoso o oimiu Lhdess usemm vuode j siihe kuuluv Glvek j Fisoic ekivä vuo 2013 merkiävä sopimukse GE Aviio Geerl Elecric Ierioli kss. Sopimukse mukisesi yriykse oimiv leokoemooorie kemillise puhdisus- j särörksuslieisoj Emires Airliesille Dubihi. Bioloude rvokeju Työ- j elikeiomiiseriö erillisrhoieisess Bioloude uude rvoverko -hkkeess kroieii bioloude rvoverkkoj. Hkkee ulokse oseii yheisesi kehieäviksi koheiksi eergiermili, eergiyriäjyys, pyrolyysiöljy, 12 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

13 KLUSTERIYHTEISTYÖ JA YHTEIS- HANKKEIDEN VALMISTELUVERKOSTOT Lhde OSKEss sekä sumis- eä ympärisöekologiklusereide oimi o ollu kiivis j ulokseks. Lisäksi vlkullise ympärisöekologi osmiskeskusohjelm veovsuu o ollu LADECill koko ohjelmkude j. LADECi veämä ksllie ympärisöekologi osmiskluseri o edisäy Suomess yli 60 uude cleech-yriykse j yli 500 l yöpik syymisä. Susible World Cpil vlisi Suome cleech-kluseri milm kolmeksi prhksi cleech-kluseriksi. Ympärisöekologi kluseriyheisyöä o ehy muu muss biolousverkosoje sekä yheishkkeide puieiss, esimerkkeiä Clee-OSKE yheisyömlli, suomlis-veäläie vesil osmiskeskus (Ieriol Advced Wer Techologies Cere, IAWTC) j Ioviivisuu julkisii ivesoieihi (IJI) -hkkee. Pieriss sijisev vesiosmiskeskukse klisi ljoj use oeuj yheishkkei ksllisii j ksivälisii ohjelmii o vlmiselu LADECiss usei. Asumise osmiskluseriss o ehy iivisä yheisyössä muide pikkkuie osmiskeskiymie kss. Yheisyö puieiss o Lhdes vlmiselu sekä oeueu usei LADECi koordioimi suuri yheishkkei, joiss oeuji o ollu LADECi lisäksi usei mui sumise osmiskluserii kuuluvi osmiskeskuksi. Uselle pikkkulle leviyy osmiskeskusohjelm mhdollisi ylimkullise EAKR-hkkeide syyämise. Ohjelmkude ik oeueii muss SouhWood-, Kesävä sumie j ympärisö (K-EASY), Teredri- sekä PuuRi-hkkee. Suure yheishkkeide suuielu j oeuus viv mmiio j kokemus isoje sikokoisuuksie hllis. Yheisyökumppi ov luoee LADECi mmiioo isoje hkkeide veovsuuss ker oises jälkee. rsvjäee j biodiesel. Muk hkkeess oliv Jyväskylä Iovio Oy, Lhde seudu kehiys LADEC Oy, Joesuu Tiedepuiso Oy sekä Meriov Oy Vss. Tulevisuudess bioloude osuus liikeoimis ksv eisesää. Alueell oeueu pohjyö j vlmii verkoso ukev jkoss myös ulevisuude yöä. Thik k Asumise OSKE oimepieeä käyiseii Asumise Thik k -oimi vuosie ik. Muk o ollu yli 40 rkemis- j kiieisöl orgisio. Toimi o vkiiuu osksi koimis suosekori. Tilisuuksiss ov muk keskeise oimij Suomes, muu muss Rkeuseollisuus RT ry, Rkeusliio, Suome Kiieisöliio, RAKLI, SAFA, ATL, Kiieisöväliysl keskusliio, Suome omkoiliio, ympärisömiiseriö, SuLVI j Suome Kuliio. Asumise Thik k o muodosuu puolueeomksi hoksi os rkemis- j kiieisöl liiyvää kehiämisoimi. Kokoukse: 22 kpple Esiykse: 54 siuijesiysä suosekorijkohisis eemois vuosi Asumise Thik k si lkus vuode 2008 lopull LADECi iedousilisuudes liiye suorkemise suhdeileesee. Olii meoss kohi lm j rkemise eri sidosryhmäho oliv ilees huolesuei, oe Ves Ijäs, Asumise Thik ki lkuupij. Yheisessä iedousilisuudess oliv lusuoj mss Rkeuseollisuus RT ry, Rkeusliio, Asumise rhoius- j kehiämiskeskus ARA sekä Suome Kuliio. Tiedousilisuudess oli pikll yheesä yli 30 eri iedousvälieie edusj. Kokoukse äkökulm j eu lusuo uuisoiii ljsi. Seurv kokouksee osllisui kksiois merkiäviä rkemis- j kiieisöl eduvlvoho sekä ympärisömiiseriö edusj. Tälle rkemise suhdeile luodeelle kokoukselle soviii mmikuulle 2009 jkokokous ympärisömiiseriö johdoll. Kokouksell oli kiire, sillä se esille osmi äkökulmi oli rkoius uod mhdollisuuksie muk osksi lm elvyysoimepieiä. Yksi merkiävimmisä esille oseuis siois oli ASP-lioius. Tämä kokoukse yheydessä ähii hyödylliseksi jk eri ospuole välisä yheydepio kokouse merkeissä, keroo Ijäs. Kokouse järjesämie, orgisoii sekä sisällö uomie uliv LADECi OSKE vsuulle. Mlli, joho päädyi, o osoiuuu oimivksi: kokouksi o eri LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 13

14 VIENNIN KÄYNNISTÄMINEN KIINASSA ONNISTUI FiSoici sikssuuuuu j elivoimie p oimi o kesäy mrkkioide rviselu. Yhiö oki vkiiuu sems yhdeksi hrvois globlisi oimivis eollisuude osiepesurkisuje oimijis. FiSoic plvelee ljeev sikskus kikill mereill j yöllisää jkelukejuss oi 80 mmilis. Yhiö päämäärää o l johv oimij kehiää uoei j rkisuj, jok perusuv vhv ymmärryksee eollise pesu, särörksukse j ulrääiekologi lll oimivie sikkide rpeis. Toimiusjohj Te Leho keroo, eä merkiävimmä ksvuäkymä löyyvä korke puhusso vivis segmeeisä: kehiyeesä mellieollisuudes, koe- j lievlmisukses sekä ilmilus. Terveellä pohjll oimiv FiSoic Oy kehiää j moipuolis yriykse oimi jkuvsi uusille mrkki- j uoesovelluslueille. Toimiusjohj Leho keroo olevs eriäi yyyväie LADECi kss ehyy yheisyöhö. Ksivälisymise lisäksi LADEC o uu ueuude ksvmisess myös koimss. Tärkeimpää yheisyö svuukse Te Leho miisee Kii mrkkioille kohdiseu oimepiee, jok oisuiv yhiö kl hyvi. Projekii osllisuiv LADECi puolel osv j hyvi verkosoiuee mmilise. Olemme eeäee LADECi siuijoill mrkkioiiukimukse Kii ilmilumrkkiois. Hkkee myöä Kiis löyyi myös sopiv jälleemyyjä. Tällä hekellä olemme muk Veäjälle suuuuvss projekiss, jok rkoiukse o rke omll osmislueellmme kilpilueu Veäjä mrkkioill. FiSoic Oy Toimiusjohj Te Leho Mch mkig Wuxiss eemoill eljä kpple vuodess, puheejohjho vihuu jok kokouksess j eem määräyyy puheejohjho muk. Ise kokoukse ov vpmuooisi j keskuselevi, euvoelumuodoss järjeseyjä j järjesämispikk o Helsiki. Teem j kokouse keskuseluäkökulm liiyy i suosekorii, Ijäs keroo. Kluseriyheisyö j yheishkkeide vlmiseluverkoso Kluseriohjelmss oli lähökoh osmiskeskuse erikoisumie luee vhvuuksie mukisesi. Lhi oli muk ohjelmss sekä ympärisö- eä sumise klusereiss. Ohjelm mhdollismll ekologi siemerhoiuksell o oisuu käyisämää suuri hkemäärä, jok o uou lueelle lisärvo j plvellu yriyksie kehiämisä j uusiuumis. Ohjelmll o löydey yriyksille uusi liikeoimimhdollisuuksi verkosoje j ioviooimi ku. Osmiskeskiymie välille o rkeuu myös luoev yheisyöä, jok o uou lisärvo j moisois ieoio muk oleville yriyksille. Lhdess sekä sumis- eä ympärisöekologiklusereide oimi o ollu kiivis j ulokseks. Lisäksi vlkullise ympärisöekologi osmiskeskusohjelm veovsuu o ollu LADECill koko ohjelmkude j. LADECi veämä ksllie ympärisöekologi osmiskluseri o edisäy Suomess yli 60 uude cleech-yriykse j yli 500 l yöpik syymisä. Susible World Cpil vlisi Suome cleech-kluseri milm kolmeksi prhksi cleech-kluseriksi. Ympärisöekologi kluseriyheisyöä o ehy muu muss biolousverkosoje sekä yheishkkeide puieiss, esimerkkeiä Clee-OSKE yheisyömlli, suomlis-veäläie vesil osmiskeskus (Ieriol Advced Wer Techologies 14 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

15 YLEMMÄN TASON TAUSTATUKI LISÄÄ USKOTTAVUUTTA Esimmäisiä siksoimiuksi ää vuo käyisävä Mseudu Voim Oy o su uoeides kehiämiseksi kipms siuij-pu muum vuode j ympärisöekologi osmiskeskukse liikeoimijohj Es Ekholmil. Yhiö mrkkioille uom uoe o ympärisö kl moell p iuluie. Miloje omeergisyyee ähäävä lkierojärjeselmä o lee jop 100 prosei l eergis. Järjeselmä rjo smll urvllise rkisu, jok vull mil voiv lisää eläie määrää ympärisöä kuormim. Yriykse perusj j uoeide keksijä Jrmo Järvie rvos eriyisesi osmiskeskukse ieeellisä oe, jok vull uoekehiysvihees pääsii eeemää järjeselmä piloiviheesee opesi j jousvsi. Alkuviheess yhiö ähäimessä o vlloi hlliusi Suome mrkki. Apuoimiimi Mehor Oy o rekiseröiy ulevisuude ksivälisymisä silmällä piäe. Ylemmä so uki o rjou loivlle yriyksellemme rviv luomus j uskovuu, jok myöä meidä ollu helpomp sd uude sikk vkuuum keksiö oimivuudes. Mseudu Voim Oy Yriäjä j osks Jrmo Järvie Cere, IAWTC) j Ioviivisuu julkisii ivesoieihi (IJI) -hkkee. Ljoj use oeuj yheishkkei ksllisii j ksivälisii ohjelmii o vlmiselu LADECiss usei. Asumise osmiskluseriss o ehy iivisä yheisyössä muide pikkkuie osmiskeskiymie kss. Yheisyö puieiss o Lhdes vlmiselu j oeueu usei LADECi koordioimi yheishkkei. Ohjelmkude ik oeueii muu muss Souh- Wood-, Kesävä sumie j ympärisö (K-EASY)-, Teredrisekä Puu-Ri-hkkee. Uselle pikkkulle leviyy osmiskeskusohjelm mhdollisi ylimkullise EAKR-hkkeide syyämise. Suure yheishkkeide suuielu j oeuus viv mmiio j kokemus ljoje sikokoisuuksie hllis. Yheisyökumppi ov luoee LADECi mmiioo isoje hkkeide veovsuuss ker oises jälkee. AVOIMELLA VIESTINNÄLLÄ UUTTA TIETOA PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISESTA Kupuki- j rkeussuuieluu erikoisuu lhelie vuo 1980 peruseu rkkiehioimiso Arkkiehiyö Oy ekee yheisyöä kupukie, kuie j yksiyise hoje, kue rkeusliikkeide, kss. Arkkiehi Kri Lidsröm keroo, eä yheisyö Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy: j Ves Ijäkse kss o uou projekie kohei olleis hkkeis eriäi pljo välämäöä j kokreeis siieo. Ves Ijäs o järjesäy yheyksiä j yheisyöpmisi om yheysverkosos kss, jok myöä oimiso suhdeverkoso o ljeuu. Lidsröm koros, eä vuosie yheisyö LADECi kss o ollu merkiävää. Eriyisesi puukerroslorkemis koskev ieo o oimisoss lisääyy. Ilm ää yheisyöä uude yheyde j LADECi ku järjesyee ekskursio olisiv jääee oeuum. Osmiskeskukse ärkeiä i o mielesämme puukerroslorkemisee liiyvä eriyisosmie j kike siihe liiyvä iedo voi julkie iedomie. Aiheesee liiyvä hkkee ov vielä keske, mu kikki ähäsie o oisuu hyvi, pikäli LADECi sios. Arkkiehiyö Oy Kri Lidsröm LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 15

16 Kiii ksivälisii rvoverkkoihi LADEC ON TEHNYT PITKÄJÄNTEISTÄ JA VAUHDIKAS- TA TYÖTÄ SUOMALAISTEN JA LAHTELAISTEN YRITYS- TEN KANSAINVÄLISTYMISEN TUEKSI. ETENKIN UUSIEN MARKKINOIDEN KARTOITTAMISESSA LADEC ON TOIMI- NUT LAHTELAISILLE YRITYKSILLE OSAAVANA KUMPPA- NINA TEKEMÄLLÄ MARKKINASELVITYKSIÄ, ETSIMÄLLÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA JA AUTTAMALLA RAKENTA- MAAN JÄLLEENMYYNTIVERKOSTOA. LADEC ON TO- TEUTTANUT USEITA KANSAINVÄLISTYMISHANKKEITA JUURI OSKE-OHJELMAN RAHOITUKSELLA. LADEC vie jäehuolo Veäjälle Veäjä merkiävimpii cleech-yriyksii kuuluv Primex käyisi muum vuosi sie hkkee yhdyskujäeide erilliskeräysprojekis. Vuosi sie Primex kiiosui ekologi j seeisii posvs Lhde jäehuolomllis, joss o pääsy jop 95 prosei hyödyämisseesee. Primex pyysi Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy:lä pu ykyvimuksi vsv jäehuolojärjeselmä kehiämissuuielm limiseksi Osshkoviii. LADECi kroiusyö ulokse Primex ilsi suuieluhkkee oeujiksi Päijä-Hämee Jäehuolo Oy: j ympärisökosuloiii erikoisuee lhelie isiöörioimiso Grdiei Oy:. Osshkov o ympäröivie kuiee sukk lue, jok jäeisä pääos meee ällä hekellä kopiklle. Jäeesä ljiell vi 20 prosei. Primex hlu kroi jäevirr, ehos erilliskeräysä, os hyödyämisse j siiryä jäeide kuskmises kierräysliikeoimi. Suuielmiss o moderi kopikk j jäeekäsielylios. Tähä ehävää Primex kusui muk LADECi siuij. LADEC o kehiäy suomlise jäehuolo-osmise vieimlli Veäjämrkkioille. Osshkoviss yriyspmisiss j yöpjoiss oliv muk suomlise Dorov Oy, Eevo Oy, Ferropl Oy, Ficoe Oy, HABA Group Oy, OdorOff Oy, Molok Oy j Trmel Oy. Hkkeesee osllisuvie yriyse ekologi j plvelui pyriää sovim kehiyssuuielm j muk läheeillä suomlisyriyksillä o mhdollisuus ull vliuksi Osshkovi jäehuolorkisuje oimijiksi. Vieiverkoso pk-yriykse edusv smoj jäehuollo eri os-luei, jois myös Osshkoviss oll kiiosuei. Vesiosmiskeskus o oimiu eljä vuo äydellä eholl LADECi j Pieri vesiliokse Vodokli perusm Ksivälise vesiosmiskeskukse (IAWTC, Ieriol Advced Wer Techologies Ceer) oimi o ollu kiivis viimeise eljä vuo. Kyseessä o vesil pk-yriyksille, yliopisoille, ukimuslioksille sekä muille l oimijoille suuu uudeyyppie kohmispikk, jok u yhdisämää suomlise vesiosmise Iämere luee j eriyisesi Veäjä odellisii rpeisii. Vesiosmiskeskus si lkus OSKE siemerhll. 16 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

17 Kuv LADEC/Es Ekholm Vodokli iloiss oimiv osmiskeskus oimii edellee veäläise, suomlise j muide euroopplise vesisiuijoide kohuspikk. Kouluuksess je prhi käyäöjä puh vede uoos j jäevede käsielysä, pioe ivesoiie välämäömyyä puh vede vrmismiseksi sekä esiellää uusi vesisekori ekologioi. Veäjää pideää suomlise cleech-l yheä lupvimmis ksvulueis, sillä luoovroje sääsämie o jkoss yhä ärkeämpi kilpiluekijä iäpuri yriyksille. Eeläsuomlise vesil yriyse ksivälisymisä j verkoumis ue vieiedisämishkkeill, joide piopise o jäevesie, juomvesie j eollisuude jäevesie uusiss prosesseiss j sovelluksiss. Oske-kude ik phumii o osllisuu uhsi vesil siuij- j johoehävissä oimivi hekilöiä. Hekilökohise suhee ov Veäjällä ärkeiä. Ovie vmie j oikeide kokie esimie Veäjälä j koko Iämere lueel o vesiosmiskeskukse ärkeimpiä plvelui. Toie piopise liiyy ukimus- j kehiysyöhö sekä iedo jlosmisee j jkmisee. Hke rjo kumppiyheisyö ku yriyksille mhdollisuuksi hyödyää l uusi ukimusieo. Myös oimiympärisöä lysoid. Hkkeess vlmisuu muu muss mrkkiselviys, joss esiellää sekä Veäjä eä Iämere luee kullise vesiliose j puhdismoide jäevede käsielyy liiyviä rpei. FECC sil Kii cleech-mrkkioille FECC o kupp- j eollisuusmiiseriö loiees vuo 2006 syyy hke, jok koordioiis vssi LADECi koordioim Suome ympärisöekologikluseri. Se peruseii edisämää suomlise ympärisö- j eergi-l yriyse liikeoimi j iide ueuu Kiiss. FECC rjosi plvelui sekä yriysryppäille eä yksiäisille yriyksille. FECCi ehävää oli myös lisää Suomess ieämysä Kii ympärisö- j eergimrkkiois. FECC uoi yriyksiä myös vieisregioide j mrkkiselviyse ldiss sekä yheisyökumppeide esiässä. FECC: vull use koimise yriykse ov päässee muk Kii ympärisöhkkeisii joko yksiäise yriyse i vlio liose prerei. FECC: oimis j plveluis vssi Suomess j Shghiss yöskeelly viisihekie iimi. LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 17

18 Ii pääomsijoiusoimi j prerihku YES BANKi kss LADECi koordioim ympärisöekologikluseri j iilie YES BANK loiiv vuo 2009 yheisyö, jok voiee oli edisää suomlise ympärisö- j eergiekologiyriyse ksvu j ebloiumis Ii. Yheisyö koi muu muss Ii ebloiumisee j yheisyriykse perusmisee liiyviä plvelui sekä sregisee euvooo, yriyskupp sekä pääom hki liiyvä plvelui. UPM-profi pviljoki j Milo 2007 Vuode 2006 lopull UPM lkoi kehiää uude puumuovikomposiii uoo. Uusie uoeide ulo mrkkioille o ollu meesysri. Keskeisessä rooliss o ollu mrkkioiioimepieeä oeueu pviljoki, jok rkeeii Milo ksivälisille messuille Milo jälkee pviljoki pysyeii Helsikii kuukude jksi Desig-museo j Rkeusiee museo väliselle pih-lueelle, jos se mksi Mimii. Floridss rkeus ylii merkiävällä vll ksivälise uuiskyykse. Iovio oi Lhde seudulle vuodess reilu 30 uu yöpikk. Rkeus k y imeä Arek-pviljoki. Se o suuiellu jpilie rkkiehi Shigeru B, jok o svuu öidesä ku merkiävä sem ekologise ympärisö edisämisessä. Pviljoki vlmiseii Bi oimiso piirususe pohjl yheisyössä UPM, Areki j Lhde mmikorkekoulu Muooiluisiuui kss. Puumuovikomposiii perusrk-iee käyeää UPM Rflci uoos hyödyämää jäävää rrlmii, jok koosuu pperis j muovis. Kierräysmerilis vlmiseu komposiii o osoiuuu lujksi j koseu kesäväksi meriliksi. Komposiii void häviää polmll i se void kierräää uooprosessii uudellee. Merili uoekehiys j uoo sijisev Lhdess. Muk mkll ulkom mrkkioille Rkeusliike Repoe Oy: mleergirkemise kosepi MERA o lus si kiiosu ksivälisiä mrkkioi. Asumise osmiskeskusohjelm rjosi kosepille mhdollisuu ksv ksivälisesi. Vuosi kesäee yheisyö kuluess uoeii mm. yheisä mrkkioiimerili eri kielillä (suomi, egli, veäjä j kii), järjeseii ilisuuksi, uoii usei vieriluryhmiä MERA j 18 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

19 KANSAINVÄLINEN HUOMIONOSOITUS JA MERKITTÄVIÄ VIENTIKAUPPOJA Lhelie Glvek o yksi ls johvi pikäsielyliose j iide rill rvivie jäevedekäsielyliose projekioimiji milmss. Yhiö kehiämille rkisuille löyyy kysyää Euroop ohell eeki Lähi-idässä j Asiss. LADEC o vusu kosuli rooliss Glveki Lähi-iää, Kii j Veäjälle suuuuviss vieihkkeiss kroimll pikllisi prerei, rkemll vieiverkoso sekä rjomll siuij-pu ksivälisee mediviesiää. LADEC o lisäksi osllisuu leokoeide lskuelieide huoloo j korjuksee liiyvä liikeoimi kehiämisee. Akiivie mrkkioiiyö o myös uou yhiölle ulos. Yksi merkiävimmisä Glveki suurkupois oli viime vuo GE: kss solmiu leokoemoooreide kemillise puhdisusj särörksuslieisoje oimius Emires Airliesille Dubihi. Kup rvo oli 6 miljoo euro. Yhiö siksku kuuluu euudes usei suuri lehoyhiöiä. Glvek voii vuo 2013 ksivälise ympärisöekologi Ler Sge Awrds -kilpilu omss kegoriss. Globl Cleech Cluser Associioi (GCCA) järjesämä kilpilu plkiois vssi LADECi koordioim Suome ympärisöekologikluseri. Toimiusjohj Ulf Pråhli muk kovsoisee kilpiluu osllisumise j siiä svueu meesykse sios Glveki ksivälie ueuus ympärisöekiik osj ksvoi euudes. LADEC o hkeu meille ksivälisiä yheisyökumppei uusis kohdemis, mikä lisäksi he ov uee löyämää rhoiuskvi sekä viei kehiämiselle eä sisäisii kehiyshkkeisii. LADECi liikeoimikehiäjä osllisui sopivie osjehdokkide esimisee, ku Kemir pääi vuo 2011 myydä Glveki liikeoimi uudelle omisjlle. Oy Glvek Ab Toimiusjohj Ulf Pråhl PuuEr -koheisii sekä mhdolliseii ksivälisille j ksllisille ryhmille vierilu j esiely yömll. Osmiskeskusohjelm veäjä oli muk esimmäisillä Veäjälle j Kii suuuueill mrkki-vusmkoill. Rkeusliike Repoe o ollu koko ohjelmkude kiivisesi muk sekä ulkomille eä koimh suuuiss oimepieissä. Yriykse johj o myös ollu kysyy lueoisij koskie MERA j PUUMERA -ihei osmiskeskukse j se sidosryhmie ilisuuksiss. Lisäksi osmiskeskusohjelm o ollu uomss luee eriyisosmis j MERA kosepi esille mm. FRESH-hkkee ku ksivälisissä ilisuuksiss. Vesi-bioksuvieiregs Veäjälle Vuo 2010 Veäjä puh j jäevede käsielyliemrkkioide o rvioiu olev oi 920 miljoo dollri. Arviol 75 % Veäjä vesihuollo ifrsrukuuris ulisi seer seurv 5 10 vuode ik (Fros & Sulliv: Russi Wer d Wsewer Treme Mrke i Full Recovery, ). Viimeise 20 vuode ik suomlise yriykse ov ollee merkiävässä rooliss Pieri vesihuollo kehiämisessä. Yriykse ov osllisuee mm. puh j jäevede puhdismoide rkemisee j seeruksee, vesi- j viemäriverkosoje kehiämisee j seeruksee, liose uomisoiii j vesiliose hekilösö kouluuksee (Vesilous 1/2012). Edellä kuvu Veäjä vesihuollo vieiäkymä ov vieiregsprojeki yriyse äkökulms merkiäviä. Mhdollisuuksie lisäksi o uiseu iso joukko vieii liiyviä hsei. Esimerkiksi julkise sekori ivesoii suuielus oeuuksee vievä ik, ivesoii ov kokoluokl eriäi suuri, veäläise rhoiukse järjesymie o epävrm, korrupio j vesihuollo hioielu o ehoo eikä se kus ivesoieihi. Toisl oimimie Veäjällä edellyää kieliio, pikllise busiesskuluuri uemus sekä siks- j kumppisuheide pikäjäeisä kehiämisä. Vieiregsprojeki voiee oli mdl vieiregsyriyse riskiä läheä voielem järjeselmällisesi j relisisesi osuu Veäjä vesihuollo ksvvis mrkkiois, huomioide vieioimi liiyvä hsee sekä resursoimll yriyse käyöö yheie veäjäkieleioie j busiesskuluuri uev siuijiimi. Vuode 2013 loppuu meessä vieirekss oli muk eljä pikäjäieisee oimi siouuu yriysä. Vieirek oimi suuielu keso o LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 19

20 Liosvierilu Ruosiss, kuv LADEC/Es Ekholm YHTEISESIINTYMISET MESSUILLA HOUKUTTAVAT PK-YRITYSTÄ Keso- j erikoismuoveis li, säiliöiä, prosessilieisoj j -pukisoj vlmisv hollollie Ekomuovi mrkkioi uoei sekä koimh eä lähilueille. Yriys keskiyy myös ympärisöekologi liiyvii uoeisii j vlmis muu muss erilisi ilmpuhdisuslieisoj. Ekomuovi uoei käyeää puhvede- j jäevedekäsielylioksiss, pikäsielylioksiss, kemieollisuudess j lbororioiss. Yksi merkiävisä sikkis o Pieriss sijisev Vodokli jäevesilios, joe Ekomuovi o oimiu usei fosfori poisoo käyeäviä kemiklisäiliöiä j oselulieisoj. LADECi järjesämä usemm yriykse yheise messumk ov rjoee vieii posvlle pk-yriykselle vivom j myös kususehokk keio löyää poeilisi sikki j yheisyökumppei koim lisäksi eriyisesi Veäjällä j Sksss. Yriykse hllios j mrkkioiis vsv oimiusjohj Es Pykälä o vuosie kuluess ehy yheisyöä usemm LADECi ksivälisee liikeoimi erikoisuee siuij kss. Hä soo olevs hyvi yyyväie sms plveluu. Yksi messuille lähemie olisi yöläsä j kllis. Ilm osmiskeskukse j LADECi rjom mhdollisuu osllisu yheisille messuossoille emme olisi yhä kiivisesi kyeee suum vieimrkkioille. Vrsiki Veäjällä LADECi kieliioise j pikllisi mrkkioi uev siuij ov suureksi vuksi. Ekomuovi Oy Toimiusjohj Es Pykälä Verkosoiumis- j mrkkiselviysmk S Frciscoo j S Diegoo Koimisille cleech-yriyksille järjeseii Yhdysvloihi verkosoiumis- j mrkkiselviysmk vuo Yhdysvll o merkiävä cleechi vieim j koheeksi vliu läsirikko o ärkeä cleechi ioviokeskiymä, joss hllioid myös yhä milm prhksi rku cleech-kluseri. Mk ik suomlisille yriykse pääsivä uusum läsiriko cleech-hkkeisii, mikä oi hyvä mhdollisuude bechmrk ekologioi j käyäö kehiysyöympärisöä. Koimise yriykse verkosoiuv pikllise yriyse kss khdess semiriss j khdess mch mkig -ilisuudess, joss järjeseii usei 1-o-1 -pmisi. Lisäksi mk ik järjeseii usei rääälöiyjä yriyspmisi yhdysvllise yriyse kss. S Frcisco ilisuude järjeseii yheisyössä pikllise oimij, Gr Thoro LLP: kss. S Diego semiri j oimi oeueii os suuremp vuosiis FiFes-phum, joss oli esillä LADECi hllioimie Lhde seudu osmiskeskukse j Suome ympärisöekologikluseri oimi. Läsirikoll uusuii pikllisii sähköise liikeee rkisuihi, mikä lisäksi pikllie yriys järjesi om verkosoiumisilisuude suomlisille l yriyksille. Ohjelmss oli myös uusumie levä ukimuskeskuksee Alge Ceerii sekä vierilu S Diego pormesri oimisoss, joss keskuselii yheisyömhdollisuuksis S Diego cleech-projekeis vsv johj kss. Lisäksi korkekouluj yriysedusjill järjeseii uusumiskäyi Uiversiy of Cliforiss, joss uusuii kmpukse uusiuuv eergi meeelmii j älyverkkoihi. S Diegoss oimii CleTECH S Diego -kluseri orgisio, joll o jäseiä usei soj l yriyksiä. LADEC o oimiu pikää yheisyössä CleTECH S Diego, cleech-klusereide kojärjesö Globl Cleech Cluser Associioi (GCCA), ulkomiiseriö j TEKESi kss, joe ilisuus rjosi pljo rvoks ieo j kokej yheisyö lujimiseksi. Yriykse loiv kokej sekä virllisiss eä epävirllisiss pmisiss yhdysvllisii oimijoihi, mu myös koimisii phum osllisueisii oimijoihi. Kike kikki khee järjeseyy semirii osllisui oi 200 edusj. Mk ik usei suomlisi yriyksiä, kue BseN:ää j Noki Siemes Neworksi, hselii j esimerkiksi The Dily Eergy Repor -verkkojulkisuss oli usei rikkelei suomlisis yriyksisä. S Diego Cleech Busiess Forum oeerii myös koimss YLE uuisläheyksessä. 20 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työjärjestys ALS Liukko-Sipi Ari StarSoft Kurre 7.20b syksy 11.08. - 21.12.2015 Viikkotuntimäärä: 4 LIV8.1.1 Lii LIV8-9.1 Lii LIV8.1.1 LIV8-9.1 Lii 9A/B Lii LIV8-9.1 LIV8-9.1 9A/B Lii Lii Työjärjestys

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo .1. Lukuj käsite, suppeemie j rj-rv.1. Lukuj käsite, lukuj suppeemie j rj-rv S lukuj vi yksikertisimmill ymmärtää tdellki j, jh kirjitettu lukuj peräkkäi. Sellisell jll, jk luvut vlittu täysi stuisesti,

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI 2011 Ferrometal Oy Ferrometal Group pe ru As H ste Yrit ia el tt y kk si a s aa nk a n t: ii n su Su u Tu rt om eo a ot tu e lli lai M v ot a su n e u t e l ik ut D us n

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia 1/(5) K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia K2002 Aihealue: Eri maiden maatunnukset eli prefiksit Oikeita väittämiä: + Oikein (20001) DL on radioamatööriliikenteessä käytettävä Saksan maatunnus. + Oikein

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Johdanto 2. 2 Fourier-sarja 6

1 Johdanto 2. 2 Fourier-sarja 6 L 9 8 Z S I G N A A L I E O R I A O S A I : F O U R I E R - S A R J A Johdo. Siglie luoielu. Alouooje speri j syseeie juussee 5 Fourier-srj 6. Fourier-srj eroie 7. Jsollise sigli syerioiisuude 9.. Prillisuus..

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot