CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA"

Transkriptio

1 CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus

2 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe ei ole koe. Torsi Esi: Mesä s Mlou Eusivu Poliiikk Mseuu JA TALOUS POLITIIKKA Ferropl Oy: komposoiilios Bih Duogiii o: A Teksi kok 0 Teem Mielipiee hyvä Kii o Vieisilrllis ieä vi A A rke :43 ö Ympäris Ruok j lous AT LUETUIMM EET UUTISSÄHK viime vuo... ii merellä ehkä Siilevä kukk lis... veivä suom j Espj Lppi, Viro... lueoimiuks lope Kompos Som oiilios Viemii TS: Turu ä rkev u Lähi-iä ikoo ljeferropl äkee ulevisuude Mrimekko ympärisöekologi oide kehiäjää. js si eriyisvus Lhde Rie vli yriyspuiso ku pieempiki ueu -liv o oimij srom jlsij mrkkio Georg Os ill. isis h... oo irisom ker m Globlisi svoi o. Siiä perimmäie... syy siihe, eä Puolusu kuljeirkisuj rkemise vlmisv Ferropl Oy pääi j heii eie lve Pee liikeoimi Ferropl ähää milmlle kuljei vlmisjs komposoiiliokse s lihkkijs cleech-l kokoisoimijksi. Orimillisyhiö oimi iliokse Viemi Bih Duogii. Olemme iemmi ollee muk vsvl isiss projekeissok A oimij, mu emme kompoei EBO ISS FACsillä MT äe iellä suuri ksvu mhdollisuu äsäksi. Meillä o ykkääe lo sisälläki j muukokoisoi idy j äe, joe Siä osmis. Rekiserömiuksii, Tykkää ehdä ykkää äsä pääimme hekilöähypy ulevisuuee, Ferropli oimiusjohj Pei Poslmi soo. Projekiss oki muk lihkkijoi usei päijähämäläisiä yriyksiä. Myös Lhde iede- j yriysitterissä puiso o vusu projeki suuielu ss. Se pu rvi myös esi keväää, ku säkieyä ksvumul uov lios vlmisuu. Käyööooprosessi j projeki luovumi e sikklle o i kriiie vihe, Poslmi soo. Hke komposoiiliokse rkemise ksi käyisyi 2,5 vuo sie. 6,7 miljoo euro projeki rkeusöihi pääsii ämä vuode luss. Hke o Ferropli hisori suuri yksiäie kupp. Projeki o edey hyvi j kikil osi oll ikuluss. Viemilise liurkoisij ov see hilji rkeusekise yö vlmiiksi j lioskompoeie seusyö ov meeillää. Lue lisää komposoi Vieikluseri pyörii Suomell o pikä periee jäel kehiysyheisyöhkkeiss Viemiss. Lhde seudu ympärisöekologi osmiskeskusjohj Es Ekholm Lhde iede- j yriyspuisos yöskeeli Viemiss muu muss Pöyry plveluksess jo 1990-luvull. MT TW äjää Seur käy ALE PAULA TAIP vierillee osemiriss U SÄÄPALVEL. vesiosmie äksi, suomlie iiss hyv kiios ä mrkkio Kiilisi i käyä Ldeci K Cleech k seudu kehiysyhiö de vikk Lh ise yriäjä Tuomie. Helleä? j kso! 8:28] :2 ä [5.6 -virllis-ie -hyvä-rke -kii-o lous/vieisil kk-j- isuus.fi/poliii Pkks? luu sääplve Kirjudu MT: ml vi, ku suo eeä eä kh sekä -ek i-kii Lhdess Suom ä ogelm. ov Pekigiss vesioppi. Ilmssee Suomes kiilise hkiv Trjoll oli seuduulev hp://www.m lu j jie e l ysä kierrä j päällä lle. pik yksi käli ville yri se ä i ee pi usjä iä hyödy siyiskoh ke i i r i yk ljiel eeepäi s ldii pohj. oimiiee kulues rporoii eämeessä ä ärk mei -Häm Hkk uohjee j yy yh Päijä purkumers. el lii rkeussevlu ji u ee l is k e j jä ö j sv ilie si y kemä poisuvi e. EU: llee 70 s k r y i o er ää ös de mi Keh eppi sie m isii korv kimus s Kesäv käy hyödyä ämää uu vuoee v i uu. Tu os ä Seur ykäyöä urske vomisess lle, opi pää ehoks uj käy ujäeis ö om se rk ä li hy kiksi klli rke okehiyk oo. rilie velvoie us- j pu viel m k ov ivesimer eoill myös j äkelä ker iyspuisio ov i rke yr rkki k purkub suu Aleksi M iede- j e, jok prose eessä. ykäyöm iä. Allle u m viioi ä ohj yy Lhde kkeese äsielyje 2020 eide hyö ymäömimi. vuosii -h Jä se kehi keo ä syyy äye iysyö lii MABU erilik ssä. Tuäärä lli j lii jäem Selv isämää mää m Hämee esuheeää plveluj keusjäe. Pureu e lähes y om ijälisää o kä pyriää iikk Pä iyisesi bi sekä ki lis mess r oi ää uudelle löyyy rr i Suo miljoo käy ökohe leksi vull ui j ek ov er usjäevi j,5 l A y I el plvel se kohee e- j rke oi evää lji i sopivi kä ällikkö, D keroo 20 s s ä rk us lku kimuk, eergij o jä, mikäl projekipäiyspuiso kesäku elpo y., rili- käsiel je illle lo O ällie kokoäisyydelä iede- j yr u lo äv uhkie uje j plvel risöys hmisille o lähie ä Lhde se y i hi pä re äi el ke ik ui Pu uu yäö hmäk v s dess ymdollis k u s is i m ok j kä yämis lme vlm isuu jok mh gieh pilo er ko Purku kimusieo hyöd, ku ko m ss o ko ushke, mll e ev eide u is s kää ke kiärke ömä j Uu purkujä ii vsi äiö om ev r er ö. sä esee ympäris voje muk eää m, keroo ideoi uksis s suo llle rke ä is i e, y su r kö i lli us um s do h hyöd -säh ide ällikkö risöpurei e v Vihre giloss ämpöä j hiämispä j ympä i yhde Lhd erroslo ä. ke s kol eeer koulu oll vll uri llisuu hde ied suik ulo iel korke Siri seur osl i L os el m s lo llä lv S Ijä vä p uu ää i lij e m Ves iel Lhd i opiske ieleme iäyeyö suu ehi SAFA og i 95 beo op rkki isos. ekol roksise ilivir vi, perä syii pu yriys eliker yö mer oliv lup eesä py ä u e uj rk ks rk y pu o O. Tulo ee pu. vre i koh dellee iu Umc isuj uu i rk prose ämää ij oim o ikllis s y ä p Tvoiee rjo hyöd u-urkoi. esiä eess jäevirroille llisuuksi Purk kk do -h ess Lhd id sjäe eu rk i uk j h U MAB omss- iyse m yr bi uiso yriysp yville ää luee kiikk. de- j ueell sy kehi ui j e l e ie sekä lvel Lhd ämee oiej yviä p s -H ve ijä lii i Pä uusi elyy sbp.fi lisää lie käsi ww.lhi i w mer bu.fi.m www e H SI K TU lo IA Es ED TU ko i m lu io ok ok ru s u j s ke 9 m C- 0:0 oi ilij AB 2 j s 3 o i 1 k 0 m u ris IM 1.2 joh E fo oi U i pä V T i K. 5 i R E m o ä 6 3 ss Ym TE m 1 ug LU e 8: io e ä M e e N i p T! T r i is Ä A : ll u i hd m rv ko IV To M k 9 h u vii ie h 44 o o i, PÄ TU L eu j vä u p e: 5:5 ko kk H o ä 0: o si u ri ju u ille PA ä 2 sy jo llä Uu uu A e 13 R is il ku py du TA o he, l l is, es o 3 m o po T e lä Ku im s uu u 3 A A oi e.1 V O pl ir lo s k Vo U, i 16. u u v s ie ik K.1.2 lo li dio 17 o m i ei.1 17 psik T T H illä 17 jo oll ek R A O i e 8 E i : i l Te :2 h pk e od ä ä ä ID 7 e V rs äiv vu kei ä äm rj om s iv k i io H ip E To O ik pe es k yyh äv Ulk pp im ID d ik I v A P s N h e p e i A LI 3 li i L Kr si suu M i IE 01 he 3 TI hy i: m p j M im O.2 pu 01 im ri EM e 13 o K o.1 Ä,.2 ksi, ss o K i T S 17 is SÄ 13 os -, m.20 ä 7.1 ee v e o? m lu ei Lu ku.20 o 7.1 mm 1 O d m u o K oi ie K r 1 e ri? si o h uo Lii 7.1 eis eu ro e ve yy ilij IE m ko ke 1 -S k e o K l V o ik o u 3 elä ää o p rv llä V k if pp u us E j 3 e 01 LU y o r u e I 2 lo m i p 01 E h rs ie lu äm 1. e H om 7. M iiko pi ä u v m 1.2 R -H pe e lä 1 U i s v ijä m isu ä 17. om oi! r s T Pä l v Ku pp kä y ko iä m SE m o o pu i kä u vi sy TI 8 s U y ko ukk oi :0 vä dik 13 j U si H o ill jek hj sy jo 10 hy e 20 uu e rk l ro 13 py ii y r.1. oh o 0 i 0 ip w is, i e 17 j V ik s 2 10 T A ie ev is.1. irs uu A lis ele gi iv d H o M k 7 ä e j 1 p s u 3 v ik 3 : TI r o O irj ei lä li 01 r k pp up 201 ed uv s K 9 k 0 K H s 3 u M o il.2 k 1. e. 9: i e Te 7.1 Te k e: 17. ää.20 m hd 3 ih 1 ele e i ok.1 L lo 01 i u il u u ä 17 i u.2 o os Jim hir is k lk os.1 k sp j Su rr lä o po s Jo je 17 er i u l ke e iss : 13 lo i r ro k k O e p 0 s k i i kir pe sip u lo io jl 1.2 yi p ke ks 3 oih siä his H m i 17. y k 3 h TV l lu his ok ä s M v ä 01 p e is im? li 0 ru ä ä v 2 e o 10 s ks siä ä To u is 13 hä.1. oi oll u o es le lk ö 3 ju liö.20 e 17 his j Y i ä i s e s e 1 s 13 ke e uus ki Tu 7.1 ie s i ks loih är.20 Cg ie.20 is 1 m u ä r s uu m 1 i B e is e e 1 eliv 7. ks. y A. uo oi s 80 1 Ku uod r 13 si 17. u i 13 kä hä ä ll rk ro ille S U 20 yli v se r ker k 0 Tä. Lis udu ge ö ek.1. ee ksi s o.1.2 ie i i. R e i i 7 e o s e s. o s u 6 s h ä i 1 e o k o T so k äm 1 lä up s j vu je oih vu oll de (e T lle ST eljä L: I e k - E e 09. pro h : m i e s Lh i M e ie h vii 20 ä - v y: kie ki s m ei lus ä KS los vä p O u u le His ää is is m u s e u ju uu e uil lis es um m mii EC up vii iöis IA m e D k R is i s od u ä ö V ke j ik yh ä lli de U LA ä hj us j m r vu oe ehi si K s o i s ek k his lo yy. o o fi EN de e p m siä kk iy s ull llä JI S. j k er ku öm ie vii o i e is eh : l uu iy ud he ö du, j er TÄ e rk ES i ed.fi SS -E.fi M ie o ik O.fi O N A A M 24 T O K ö M N II o is rk i Tu Ää T A M llä he vo i ek oj is pr m si u s u i H e o i e lä im l e K RA m u 0 m yr se lä eis eu. es v se li 8 eill s u A e o ii ss u y e is e l ud j lk u y i i e o er hd ie k de de s k Se k o e u im is ru mu ekä L vo i o h uo o e si e im pe s iss ä L ä v s su k hd o i ov ys is ke o o käy ie k H ä ss k i s ih L e i i e r li iid k vo ä ii ll ke ks dis oj i s je o är v im h pr ä o ke u sä äyh lo ä ro s k o o) up li sij y j k Tu sip ee o m i is N isse ih k jie i ek pu his loi, j sie h iss us ö e oj s e h sk us ä e k his pr iy ill ke ed is jä. hd de h us yr er i e v j ö L h 7 i j k es gi ys es L 01 se ll e ä is u is ärj 2 lki ied. uk up hd j he jä ku T m k öy viä Lä l e m i is ä V hd i ll ss e is m, jo ii ed L ho ok k ä ä o r e m b hd h e yy ce L öry lli öm F y ik e p se e h A L SS/ E 7] =3 cle ri? [ 5:1 :2 13 T Y Ä K rkejksi Simme Ferropli projekii muk euudes uuj pikllisi yheisyökumppei. Sillä o suuri merkiys hkkee oisumise ss, keroo Ekholm. Ekholm iloisee siiä, eä Ferropl pääsee y rkem referessi, joll päijähämä läisä ympärisöekologi osmis void myydä milmlle. Yksi Viemiss o mrkkioi usemmlle vsvliselle liokselle. Projeki oimii hyvää ksiväliseä referessiä peruseill olevlle kslliselle jäehuollo vieikluserille, jok vieipoiseluj hlumme edisää. Siä pisi ämä ov kikki pk-yriyksiä, jok ov hyviä pikllisiki yöllisäjiä, Es Ekholm soo. Ferropli o rkoius ksv jkosski ympärisösekori osuu liikeoimiss perieise kuljeivlmisukse rill. Meillä o selviykse ll usei uusi projekej. Niide edisämie o i helpomp, ku oimiv yriyskluseri o jo ksss, Pei Poslmi soo. Projeki yöllisää yli 100 hekeä, vlmis lios oi 60 hekeä. Kpsieei: käsielee 30 oi rkjäeä uiss eli vuodess oi oi. Täsä sd oi 10 prosei loppuuoe eli pussieu ksvumul. Lopu jäee ljiell muihi jkeisii. Hkkeess muk muu muss orimillise Allu Fild Oy (murskime) j HTR-Hydrulics Oy (osiliee), lhelie Peope Oy/Eerec (uulieroime) j hyvikääläie Vimelco Oy (seul). Suomlie säkiyslieide oimij vrmisuu myöhemmi. Orimillie Ferropl Oy peruseu Kuljeirkisuj vlmisvss yriyksessä yöskeelee oi 55 hekeä. Sillä o vlmisusyksikkö myös Lvi Jelgvss.

3 Cleech ksvu voimvr Lhde seudu osmiskeskus SISÄLLYS Lhde seudu osmiskeskus Juh Määä Asumise osmiskeskukse oimi Ves Ijäs Ympärisöekologi osmiskeskukse oimi Es Ekholm OSKE o rjou älykäsä erikoisumis Juh Hersi Lhi Suome cleech-keskus...11 Vhvoj verkosoj rvi...12 Kiii ksivälisii rvoverkkoihi Yriysjärjesely j kirisyvä kilpilu...21 Lisää poksi kuyheisyöhö Merilliehokkuus...26 Uusiuuv eergi, merili- j eergiehokkuus...30 Vlkullie yheisyö j viromisyheisyö...36 Lj-lis korkekouluyheisyöä Tphumis vir...38 Toimivksi odeu oimimlli eli Bes Prcices...42 Rporej, julkisuj, selviyksiä j diplomiöiä...44 Lhde seudu osmiskeskukse uloksi lukui...45 Suure ivesoii lueelle...48 Lhde seudu Osmiskeskukse oimill geeroiuj hkkei...49 Julkisij Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy Tio j grfie suuielu: Peri Koiviso Desig ISBN Loppujulkisu ekijä: Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy Su Clifford Suli Zukle Pirjo Kuism Juh Määä Es Ekholm Ves Ijäs Aieiso yheydessä pyydeää käyämää seurv lähdemerkiää: Cleech ksvu voimvr Lhde seudu osmiskeskusohjelm , Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 3

4 Lhde seudu osmiskeskus Lhi o osllisuu Osmiskeskusohjelm vuosi Ympärisöekologi j Asumise osmiskeskusohjelmii. Ympärisöekologi osmiskeskusohjelmss Lhi o ollu ksllise koordiori rooliss j sumise osmiskeskusohjelmss muk pääkupukiseudu veämässä kosorioss. Ohjelm lähökoh oli vhvis lueide isesä uismi ksvuloj. Tuiseuihi ksvuloihi kohdiseii pikäjäeisesi seisemä oimivuode j ukimus- j kehiämisposuksi. Alueide ksvu rkeeii äide ulevisuude ksvuloje vr. Jo ukimus- j kehiämishkkei sii liikkeelle, lueellisess koordiiorooliss olevlle orgisiolle vrii merkiävä vlmiseluresurssi. Lhde seudull koordiiorooliss o oimiu Lhde seudu kehiys LADEC Oy, vuoee 2012 si imellä Lhde iede- j yriyspuiso Oy. Ympärisöekologikluseri osl l keskeiseksi kslliseksi hseeksi ohjelm vlmiseluviheess vuo 2006 uiseii l vieioimi kehiymäömyys. Al yriykse oliv pääosi pieiä j oimiv lähiä ksllisill i lueellisill mrkkioill. Näihi l hseisii vsii ohjelmss khdell oimepidekokoisuudell. Suurimm posukse ehii ympärisöekologi eli Cleechi vieipoiseluide ukemisee l ksvville mrkkioille Kii j Veäjälle. Toie merkiävä posukse kohde oli ympärisöl pääomsijoiusoimi vhvismie. Pääomsijoiuse vull pyriii edisämää l kosolidoiumis eli sm llle suurempi j vieioimi kykeeviä yriyksiä. Näide ksllise voieide lisäksi oeueii suuri määrä ksllisi, lueellisi j yriyskohisi kehiysprojekej, joill ediseii ympärisöekologi ukimus sekä yriyse ksvu j kehiymisä. Ympärisöekologi osmiskeskusohjelm seisemä hke geeroi vuosi yheesä 35 kehiämisprojeki, joide kokoisvolyymi oli 32 milj. euro. Lhde luee yriyksii j orgisioihi äsä rhoiukses kohdisui 25,6 milj. euro. Ohjelm puieiss o poseu oi 11 milj. euro ympärisöekologiyriyse ksivälisymisee. Summ sisälävä sekä julkise eä yksiyise rhoiukse. Merkiävimmä ulokse svueii ympärisöl pääomsijoiusoimi edisämisessä. Ohjelm ik oi 40 ympärisöl yriyksee sii pääomsijoius. Ympärisöl osuus Suome pääomsijoiuksis o voimkkss ksvuss. Pääomsijoiusoimi osl merkiävimmä oimimuodo oliv vuosiise Cleech Veure Dy: järjesämie oheisphumiee j sprrusoimioiee sekä Cleechii erikoisuee sijoiusrhso kokomise edisämie. 4 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

5 Asumise osmiskeskusohjelmss piopise o ollu Lhde seudu elikeiosregi mukisesi sumisee, rkemisee j kiieisöl liiyvä eergi- j meriliehokkuude prmisess. Al o merkiävä eergi kuluj j sekorii kuuluvill yriyksillä o merkiäviä hsei ehos eergi käyöä. Asumise osmiskeskusohjelm seisemä hke puoles geeroi vuosi yheesä 20 kehiämisprojeki, joide ksllie kokoisvolyymi oli 9 milj. euro. Lhde seudu yriyksii j orgisioihi äsä kohdisui 4,3 milj. euro. Asumise osmiskeskusohjelm merkiävimmä ulokse liiyvä eergiehokkuude prmisee. Alueell kehiey j pilooidu puu- j mleergirkemise rkisu ov see ksllis j ksivälisä huomio. Rkisuj j iissä muk ollei yriyshoj o esiely ljsi ksllisess keskuseluss. Yriyse rpeis kehiey rkemise hkesuuielumlli kehiämie j pilooii lueellisesi o vikuu rkeusprojekie suuielu j projeki johdo ldu prumisee. Lisäksi Hissi o kiieisö kehiämisä oimimlli o ljeuu lueellises vlkulliseksi j siiä o ullu os vlkullis IKÄ-ASKE ohjelm. Toimiss o vuosie välillä ollu muk eri voi oi 2900 yriysä sekä soj mui hoj. Toimi oeumisee o seisemä vuode ik käyey 56 hekilöyövuo. Ohjelm koordiio-osss o oeueu mm. 70 semiri koi- j ulkomill, oi 50 yriykselle euvo j ohjus pääomsijoius, omisusjärjesely j rhoiussioiss, oi 20 ulkom uusumis- j messumk yriyksille j oi 30 yriysverkoso. Sidosryhmä- i yriyshoille o oimi ik vlmiselu yli 20 projeki. Alueell o vierillu oi 30 ulkomis siuijryhmää. Yriyskohisi i julkisi selviyksiä, rporej j mui vsvi o uoeu oimi ik oi 120 kpl. Osmiskeskus oimi o luou vhv perus luee kehiykselle, eriyisesi Cleechi j ksivälisymise loill. Aloieu yöä jke yriyse priss ulevisuudesski. Osmiskeskukse oimi johi siuemuksell lähes koko oimikude LADECi oimiusjohj Luri Ylöslo. Ksllis ympärisöekologikluseri koordioi puoles Mri Psr-Kllio. Lhdess 22. oukokuu 2014 Lhde seudu kehiys LADEC Oy Juh Määä Asikkuusjohj LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 5

6 Lhde Seudu Asumise osmiskeskus Vuosie välisä oske-ikku o leimu rkemis- j kiieisöl kl kolme merkiävää ekijää ii ksllisesi, EU-soll kui myös globlisi. Ilmsomuuokses johuv ormimuuokse ov pkoee rkemis- j kiieisöl prosessi merkiävii muuoksii, jois ei ole voiu eikä void selviä ilm posuksi T&K-oimi. Toiseksi, vuo 2008 lkees lms uli pikälle iegroiuees milmloudes johue pikäkesoisempi kui osii eus. Rkemie o ollu i sisämrkkioide veuri, j ivesoimll uusii kiieisöihi j korjusvelkisee rkeusk selvisimme phimms llo pohjs. Kolme ekijää void piää yksiyisellä j julkisell sekorill käyissä olev opeuuv rkeemuuos. Yriykse ulkoisv oimioj j siirävä vlmisus kusussyisä ii souihi hlpuoomihi, jolloi myös rkemisivesoii ov siiryee koims ulkomille. Julkisell sekorill rkeemuuos o rkoiu esimerkiksi kuie yhdisymisä j vlio virsoje lueellismis. Näissä os-lueiss Lhde seudu sumise osmiskeskus o oimiu kiivise väliäjäorgisio se yhee yriyksiä, kupukej j kui sekä yliopisoj j ukimuslioksi. Tulokse ov ollee moell vll merkiäviä j iide merkiys o smll pikäikie j pysyvä. Lhdes o kehiyy oske-kude ik vlkullie sumise ukimus- j kehiämiskeskus, jok oimi pääsää vhvism käyisymässä olev INKA-ohjelm puieiss. Tärkeää o, eä liikeoimiperusie kehiämie yhdiseää PPP-mlli mukisesi yhdyskulähöisee kehiämisee. Osmiskeskusohjelm (OSKE) oli vlioeuvoso erillisohjelm, jok oimi-jukse oli korkesoise osmise hyödyämie lueellise vhvuuksie pohjl. Ohjelmkudell ( ) oeii käyöö kluseriperusie oimimlli, jok verkoi j kokosi eri puolelle Suome hjuu osmis j osji. Osmiskeskusohjelm oeuiv lueill vlioeuvoso imeämä 22 osmiskeskus. Toimepiee kohdisuiv vlioeuvoso hyväksymie 13 ksllise merkiävä osmiskluseri kehiämisee. Kluseri oiv ohjelm selkeä ksllise ulouvuude, joss voiii hyödyää osmiskeskuse välisä yheisyöä, jk hyviä käyäöjä j väheää päällekkäisä yöä eri lueill. Asumise osmiskluseri oli yksi 13 ksllisesi merkiäväsä kluseris. Siihe kuulueide osmiskeskuse oimis vssiv Lhde iede- j yriyspuiso Oy ( Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy), Culmium Iovio Oy, Ioprk Progrmmes j Joesuu Tiedepuiso Oy. Vuode 2010 loppuu skk Porvoo Posir Oy oli Asumise Osmiskluseri liiääisjäseeä. Kluseri oimi piopiseide suumiseksi kusuii kluserikoordiio hol koolle Advisorybord, joho kuuluiv muu muss Rkeuseollisuus RT:, ARA, Rkeusieosääiö j Suome Kiieisöliio edusj. Bord kokooui kksi ker vuodess j sille rporoiii osmiskeskuse oimi uloksis. Asumise osmiskluserille ldiii oimi pohjksi vuode 2007 ik ohjelm-sikirj, joss kuvii oimi yheise voiee j lueellisii vhvuuksii perusuv osmisluee. Kluseri määrieli oimi perusksee kolme megrediä, jok oliv 1) ilmsomuuos, 2) kupugisumie j 3) väesö ikääymie. Kluserii kuuluvill osmiskeskuksill oli yheise voieide ohell om osmisluevlis. Lhdess kv eem oli Cleech Livig Lb, jok jkuui käyäössä khee os-lueesee: eergi- j meriliehokkuuee j puurkemisee. Lhde seudu sumise osmiskeskukse oimi lähi vrsiisesi liikkeelle vuode 2007 elokuu lus. Ksllise kluseri ohell osmiskeskukse oimis vsee kksi hekilöä hoiiv myös lueellise elikeiokluseri oimi koordioii. Toimi ksvoi ohjelmkude ik sie, eä ohjelm pääyessä mliskuuss 2014 sumise osmiskeskukse iimissä oimi kikki 9,5 hekilöä erilisiss yriyslähöisissä rkemis- j kiieisöl kehiämisprojekeiss. Kluseri syyi eljä merkiävää EAKR-rhoieis projeki, joide vull osmiskeskusohjelmss uiseuj kehiämisluei ediseii. Tuusomis projekeille o ollu merkiävie yriysverkosoje kokomie projekie oeuukse piirii j ukimukse sekä yriyslähöise kehiämise yhdisämie. 6 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

7 Compeiio Sie Are: 0,60 km² Amou of Resides: 4700 Tämä o oeuuu eeki RYM Oy: (Rkeeu ympärisö sregise huippuosmise keskiymä) ku, jok uue ukimukse rhoiusisrumei siirsi keemise ukimukse yriyse rpeis lähevää koeksii. Lhde kupuki liiyi vuo 2009 peruseu RYM Oy: perusjoskkksi Lhde seudu sumise osmiskeskukse oimi vikuukses. SHOK-yhiö o rjou pisi merkiävä verkosoiumismhdollisuude eeki meropoliluee yriyse j muide oimijoide suu myös ksivälise huippuukimukse uom mhdollisuude. Kokreeisi uloksi Lhde seudu sumise osmiskeskukse oimis syyi esimerkiksi mleergirkemise ekologi perusuvi uusi suikerrosloj Lhee yheisyössä Lhde Tlo Oy: kss. Nii souje Lssikdu rkeuse yheydessä oeii käyöö j edellee kehieii hkesuuielumlli, jok mukisesi osmiskeskukse j se syyämie projekie oimepieiä o oeueu. Mlli o yksikerie j hyvi ueu rkemis- j kiieisölll, mu vomiseksi koeuiss rkeushkkeiss vähemmä käyey. Mois l koskevis muuoksis johue rkemises ei selviä ilm, eä esi ehdää riiävä rveselviys hkesuuielu pohjksi ee vrsiise suuielu loimis. Hkesuuielu o myös vihe, joss ilm merkiäviä kususvikuuksi void o rkseluu erilisi vihoehoj. Tämä o myös yriyksille suuri mhdollisuus sd uoei muk rkeushkkeisii j ää ku referessejä. Lopuksi hlu kiiää Päijä-Hämee liio j Eelä-Suome EU-oimiso koko ohjelmkude j kesäeesä rkevs yheisyösä, jok o mhdollisu Lhde seudu sumise osmiskeskukse vikuvuude ksvu j uou esille rkemis- j kiieisöl merkiykse T&K-oimi kehiäjää j mhdollisj. Kiiä myös Lhde Seudu sumise osmiskeskukse oimi uloksie svumises hkekoordiori Su Cliffordi, jok kss olemme yhdessä vsee osmiskeskusohjelm oeumises. Kiios kuuluu myös sumise osmiskeskukse iimi projekipäälliköille j ssiseeille: Ville Uimoe, Joh Veikkolie, Mik Vhe, Tpio Kllioie, Mervi Sui, Ki Korhoe, Evelii Slo j Nii Sipilä. TkT, rkkiehi Ves Ijäs, Asikkuuspäällikkö Lhde seudu sumise osmiskeskus Kuv: LADEC/ARA-Asuo 2049 kilpilu/kuism Rsilie LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 7

8 Ympärisöekologi Lhde seudu osmiskeskukse oimi Lhde seudus ympärisöosmise keskiymä Ympärisöekologi oeii Lhde luee elikeiosregi j myös Päijä-Hämee mkuohjelm fokukseksi j ulevisuude ksvulksi jo 2000-luvu lkupuolell. Lhde seudu ympärisöekologi osmiskeskukse vull o oeueu lj-lisesi ähä sregisee voieesee johvi oimepieiä yheisyössä luee yksiyise j kullise yriyse, kupukie j kuie sekä oppi- j ukimusliose kss. Ympärisöekologi osmiskeskukse pikä ikväli voiee o muodos Lhde seudus milmluok ympärisöosmise keskiymä. Lhde ympärisökluseri o ollu vhvsi yriys- j sikslähöie. Tukimus- j kehiämishkkee o suuielu yriyse lähökohdis j hkkeide käyisämiselle o ollu selkeä liikeoimillie rve. Ympärisöekologi osmiskeskukse ärkeimpiä voiei o ollu löyää ksivälisiä liikeoimioj luee ympärisöekologi yriyksille. Täsä syysä keskiyii eriyisesi ukem yriyse vieihkkei: Ferropl Oy oimii suure sekjäee käsielyj komposoiiliokse Viemii. Alihkkijoi oimiuksess oli usei mui luee yriyksiä kue Allu Fild Oy j Doseec Exc Oy. Glvek Oy j FiSoic Oy siv 2013 merkiävä kup Dubis uomisoidu leokoemoooreide pesuliokse oimimises GE Aviioille. Kiilise Wuxi kupugi kss solmiu ysävyyskupukisopimukse iimoil selvieii ympärisöliikeoimioje mhdollisuuksi. Kokreeis hyöyä sopimukses siv iki Ferropl Oy, Glvek Oy, Rmec Oy j Helsigi yliopiso. Allu Fild Oy:lle ehii usei ksivälisiä mrkkioiiselviyksiä msssbiloii vieimhdollisuuksis. Yhdisyeide Arbiemirie mrkkioille ehii 2014 keväällä fc fidig mk, jok ik solmiii kokej liosoimiuse rjouksi vre. Lhde luee j muide suomlise yriyse verkoumis ueii, voiee rjo kokoisrkisuj jäeekäsielyy Meksikoo. Käyiseii usei hkkei oeuevksi LADECi muuss orgisioss: esimerkiksi Pieri vesiosmiskeskus, eljä yriykse Veäjä vieiregs, 12 yriykse Veäjä mrkkiselviys sekä EU-rhoieie kuude m käsiävä EcoPol-hke. Lhde seudu jäehuolokosepi mrkkioiii semireiss muu muss Hogkogiss, Serbiss, USA:ss S Diegoss j Kiiss Wuxiss sekä suuress määrässä Lhee suuuueiss delegiovieriluiss. Pikllise ympärisöekologi yriykse uov plveluj ljli j smll yöllisävä suure jouko luee sukki, joe iide liikeoimioje ukemie o ollu yksi oimi kulmkivisä. Vuosie ik ivesoiii oi 200 miljoo euro luee jäehuollo lioksii, joide meriliviroje, ekologioide j prereide selviämisessä Ympärisöekologi osmiskeskus o ollu kiivisesi muk: Kujl jäekeskuksess käyisyy LBIO Oy: rkeum j Suome esimmäie kuivmädäämö kesällä Tuoeu bioksu myös puhdise j syöeää Gsum Oy: oimes mksuverkkoo. Ympärisöekologi osmiskeskus koordioi liokse selviyksiä. Tuoeii mrkki- j meriliieo Päijä-Hämee Jäehuolo Oy:lle j Lhi Eergi Oy:lle viheess, jolloi PHJ rkeui Murre-jäeliokse j Lhi Eergi Oy kierräyspoloie käyävä ksuusliokse. Tsklie yriys perusi Trpper Fild Oy: Lhee j eki sopimukse liokses sijoimises Kujl jäekeskuksee. 8 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

9 Ferropl Oy: Viemi komposoiiliokse esi- j jälkikäsielylios Tärkeää kehiyskohee ähii myös lueellise meriliviroje selviämie j ekologioide demosroi pikllisesi, jo käyäö kokemuksi sisii mhdollisimm loudellisesi. Bussiyriys Reissu Ruoi Oy: j ekologioimij Moveko- Tech Oy: kss kehieii dieselbussis muueu sähköbussi voiee sd Lhee sähköisä julkis liikeeä. Bussi koekäyeii Hyvikää suomessuill kesällä Päijä-Hämee Jäehuolo Oy j Helsigi seudu ympärisöplvelu HSY: kss loieii vuode 2014 kesävä kipsilevyje- j kohuopie erilliskeräykse demosroii. Pikllise liikeoimioje ueksi Mbu-hkkeess ukiii biomssoje, eergi j rkeusjäee sekä uhkie meriliviroj j äide pikllis hyödyämisä. Murre-kierräyspoloiee jlosus, kuv PHJ Oy Yriyse välie verkosoiumie o korosuu Ympärisöekologi osmiskeskukse oimiss: Nsol kierräyspuiso kehiämie loieii 2013 Nsol ku, Lhi Eergi Oy:, Päijä-Hämee Jäehuolo Oy:, LSKT Oy: j LBIO Oy: yheishkkee. Alueell oimii usei mu vrsi pieiä vesil yriyksiä, joide mhdollisuude rjo uoei yksi eeki ulkomille ov vähäise. Vesiyriyse kosolidoii o kehiey use vuode j. Ferropl Oy osi NW Oy: liikeoimio 2013 j käyisi vesihuollos isellee uude liikeoimi. Syksyllä solmiii yheisyösopimus wuxilise yriykse kss jäevesie ekologioide demosroimiseksi. Orfer Oy hkki Oilo Oy: mlämpöliokse korvm öljylämmiysä. Ympärisöekologi osmiskeskus o oimiu seevrjo ympärisöyriyse yheisille messuossoille j -mkoille sekä koimss eä ulkomill. Ympärisöekologi osmiskeskus oli muk useiss oppij ukimusliose hkkeiss rjomss mrkki- j liikeoimiosmis: Alo yliopiso veämä hulevesiprojeki. VTT:, MTT: j Helsigi yliopiso Hidspyro II -projeki biohiile j isleide vlmismises. ProAgri veämä Hämee uusiuuv eergi ulevisuushke, joss oli muk myös Mesäkeskus. Kehiämiskohei oliv muu muss Orimil hevosel hyödyämie, ulkomie pie CHP -ekologi j Hollol Kukokoivu luee eergijärjeselmä. Helsigi yliopiso, LAMK, HAMK j VTT: kksi levie hyödyämishke. Ympärisöekologi osmiskeskus o rjou vhv pohj luee yriyse verkoumisee j luou mhdollisuuksi lje liikeoimi myös ulkomille. Oisuei liosoimiuksi o oeueu j prerei sekä ulkomis osmis löydey. Yriyse välie yheisyö o lisääyy j kokreisoiuu myös liikeoimioje yhdisymisillä, lihkioill j kupkäyillä. Alueelle o syyy russi sekä operiivisi eä ekologiperuseisi yöpikkoj. Ympärisöekologi-l yriyse välie yheisyö o lisääyy lueell j ksllisesi merkiäväsi. Lhde seuu o oussu Suome kärkee ympärisöekologi hyödyäjää j rjoj. Ympärisöekologi osmiskeskukse uloksis o hyvä jk uusill eemoill, joi ov muu muss Teollise Symbioosi j Resurssiviisus. DI Es Ekholm, Asikkuuspäällikkö, Lhde seudu ympärisöekologi osmiskeskus LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 9

10 ALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ JUHA HERTSI, PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO: OSKE o rjou älykäsä erikoisumis PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON ALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ JUHA HERTSIN MIELESTÄ YRITYKSET OVAT OLLEET HYVIN- KIN TYYTYVÄISIÄ VARSIN KONKREETTISISTA ASIOISTA, JOITA OSAAMISKESKUSOHJELMAN AVULLA ON VOITU TOTEUTTAA. Osmiskeskusohjelm o iivisäy päijähämäläisä ydiosmis Lhde seudull yriysoimi kl keskeisii eemoihi. Ympärisöekologi j sumise OSKE-hkkee ov syyäee uu ieo, osmis, verkosoj, yriyksiä j lisärvo liikeoimille, Hersi oe. Häe muks Päijä-Häme ue cleech-mku, joss yriykse voiv löyää hyvisä verkosois uusi kumppuuksi j iovioi. Esimerkkejä milmljuisis yriyse kohmispikois ov Cleech Veure Dy j OSKE-ohjelm EAKR-hkkeess käyisey uususplkio CleDesig Awrd. Ympärisöekologi oeumie o ollu meesyksekäsä. Oisumise ov myös leviee usemm oeuj j oimepieide vull, sillä resurssej o ollu ohjelmkudell riiäväsi käyeävissä, Hersi soo. Asumise OSKE-ohjelm o oimiu käyisysmooori muu muss sumise ukimukse sekä korjus- j puurkemise eemoje edisämisessä eeläisessä Suomess. EAKR-oimilij kuului yheesä viisi oeueu hke. Hersi koros, eä ohjelm hekilösörekryoiiss oisuii j Ves Ijäkse iimi pos sumise osmiskeskusohjelm oeumisess o ollu huippusuorius. OSKE-ohjelm o vikuu vhvsi sekä puukerrosloje uuee ulemisee eä lisäkerroksie hlli, esimerkkiä vikkp Vierumäe puukerroslohke. Vsvi rkeushkkei o viriy esimerki myöä vlkullisesi eri seuduille. Vikk OSKE-ohjelm pääyiki, hyvä käyäö j ulokse vievä eemoje viesiä eeepäi, Juh Hersi soo. 10 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

11 Kuv: LADEC

12 Vhvoj verkosoj rvi PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KEHITYSTYÖSSÄ VAHVAT VER- KOSTOT OVAT AVAINASEMASSA, KUN TAVOITELLAAN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. LADEC ON OLLUT OSKE-KAUDEN AIKANA KESKEINEN TEKIJÄ USEIDEN TÄRKEIDEN VERKOSTOJEN RAKENTA- MISESSA JA AUTTANUT ERI SIDOSRYHMIÄ OIKEIDEN KUMPPANIEN LÖYTÄMISESSÄ. LISÄKSI VIRANOMAISET OVAT HYÖDYNTÄNEET VERKOSTOJEN KAUTTA SYNTYNEITÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA KO- KEMUKSIA UUSISTA TEKNOLOGIOISTA. Lhde Cleech Bord Lhde seudull peruseii yriysjohdos koosuv Cleech Bord, jok ehävää o ollu yriyse cleech-liikeoimi lj-lie kehiämie j keskeise piopiseluee eeepäi viemie lueell. LADEC o koordioiu yriysryhmää j oimiu sillrkej yriyselämä j julkise puole välillä. Cleech-liikeoimi o edisey Lhde seudull useill eri hkkeill, jok ov liiyee esimerkiksi jäe-, vesi-, sähköie liikee-, meriliehokkuus- sekä eergiehokkuus j uusiuuv eergi -eemoihi. Yhdessä milmlle verkosoiss o voim Ksivälisymie j uusie mrkkioide huommie edellyää poikkeukse yheisoimi. Kumppuude, oises uemie j yhdessä ekemie o yhdiselmä, jok v myös pk-yriyksille ieä uusille mrkki-lueille. LADEC o rkeu OSKE-kude ik äillä perieill usei vieiverkosoj, jok uov äkyvää ulos. OSKE-kudell rkeeii muu muss ilmilul vieiverkoso sekä kolme muu erilis vieiverkoso Veäjä mrkkioille. Yriykse ov hyödyäee ljsi Veäjälle suuuuvss vesi- j jäeosmise vieissä LADECi rjomi plvelui j verkosoj. Suomess j Lhdess yheisrim rvi, kosk loppusikk hluv eisä eemmä kokoisoimiuksi j kilpilu o kov myös Veäjällä. Ilmilul vieiverkoso o oimiu Lhdess usemm vuode j siihe kuuluv Glvek j Fisoic ekivä vuo 2013 merkiävä sopimukse GE Aviio Geerl Elecric Ierioli kss. Sopimukse mukisesi yriykse oimiv leokoemooorie kemillise puhdisus- j särörksuslieisoj Emires Airliesille Dubihi. Bioloude rvokeju Työ- j elikeiomiiseriö erillisrhoieisess Bioloude uude rvoverko -hkkeess kroieii bioloude rvoverkkoj. Hkkee ulokse oseii yheisesi kehieäviksi koheiksi eergiermili, eergiyriäjyys, pyrolyysiöljy, 12 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

13 KLUSTERIYHTEISTYÖ JA YHTEIS- HANKKEIDEN VALMISTELUVERKOSTOT Lhde OSKEss sekä sumis- eä ympärisöekologiklusereide oimi o ollu kiivis j ulokseks. Lisäksi vlkullise ympärisöekologi osmiskeskusohjelm veovsuu o ollu LADECill koko ohjelmkude j. LADECi veämä ksllie ympärisöekologi osmiskluseri o edisäy Suomess yli 60 uude cleech-yriykse j yli 500 l yöpik syymisä. Susible World Cpil vlisi Suome cleech-kluseri milm kolmeksi prhksi cleech-kluseriksi. Ympärisöekologi kluseriyheisyöä o ehy muu muss biolousverkosoje sekä yheishkkeide puieiss, esimerkkeiä Clee-OSKE yheisyömlli, suomlis-veäläie vesil osmiskeskus (Ieriol Advced Wer Techologies Cere, IAWTC) j Ioviivisuu julkisii ivesoieihi (IJI) -hkkee. Pieriss sijisev vesiosmiskeskukse klisi ljoj use oeuj yheishkkei ksllisii j ksivälisii ohjelmii o vlmiselu LADECiss usei. Asumise osmiskluseriss o ehy iivisä yheisyössä muide pikkkuie osmiskeskiymie kss. Yheisyö puieiss o Lhdes vlmiselu sekä oeueu usei LADECi koordioimi suuri yheishkkei, joiss oeuji o ollu LADECi lisäksi usei mui sumise osmiskluserii kuuluvi osmiskeskuksi. Uselle pikkkulle leviyy osmiskeskusohjelm mhdollisi ylimkullise EAKR-hkkeide syyämise. Ohjelmkude ik oeueii muss SouhWood-, Kesävä sumie j ympärisö (K-EASY), Teredri- sekä PuuRi-hkkee. Suure yheishkkeide suuielu j oeuus viv mmiio j kokemus isoje sikokoisuuksie hllis. Yheisyökumppi ov luoee LADECi mmiioo isoje hkkeide veovsuuss ker oises jälkee. rsvjäee j biodiesel. Muk hkkeess oliv Jyväskylä Iovio Oy, Lhde seudu kehiys LADEC Oy, Joesuu Tiedepuiso Oy sekä Meriov Oy Vss. Tulevisuudess bioloude osuus liikeoimis ksv eisesää. Alueell oeueu pohjyö j vlmii verkoso ukev jkoss myös ulevisuude yöä. Thik k Asumise OSKE oimepieeä käyiseii Asumise Thik k -oimi vuosie ik. Muk o ollu yli 40 rkemis- j kiieisöl orgisio. Toimi o vkiiuu osksi koimis suosekori. Tilisuuksiss ov muk keskeise oimij Suomes, muu muss Rkeuseollisuus RT ry, Rkeusliio, Suome Kiieisöliio, RAKLI, SAFA, ATL, Kiieisöväliysl keskusliio, Suome omkoiliio, ympärisömiiseriö, SuLVI j Suome Kuliio. Asumise Thik k o muodosuu puolueeomksi hoksi os rkemis- j kiieisöl liiyvää kehiämisoimi. Kokoukse: 22 kpple Esiykse: 54 siuijesiysä suosekorijkohisis eemois vuosi Asumise Thik k si lkus vuode 2008 lopull LADECi iedousilisuudes liiye suorkemise suhdeileesee. Olii meoss kohi lm j rkemise eri sidosryhmäho oliv ilees huolesuei, oe Ves Ijäs, Asumise Thik ki lkuupij. Yheisessä iedousilisuudess oliv lusuoj mss Rkeuseollisuus RT ry, Rkeusliio, Asumise rhoius- j kehiämiskeskus ARA sekä Suome Kuliio. Tiedousilisuudess oli pikll yheesä yli 30 eri iedousvälieie edusj. Kokoukse äkökulm j eu lusuo uuisoiii ljsi. Seurv kokouksee osllisui kksiois merkiäviä rkemis- j kiieisöl eduvlvoho sekä ympärisömiiseriö edusj. Tälle rkemise suhdeile luodeelle kokoukselle soviii mmikuulle 2009 jkokokous ympärisömiiseriö johdoll. Kokouksell oli kiire, sillä se esille osmi äkökulmi oli rkoius uod mhdollisuuksie muk osksi lm elvyysoimepieiä. Yksi merkiävimmisä esille oseuis siois oli ASP-lioius. Tämä kokoukse yheydessä ähii hyödylliseksi jk eri ospuole välisä yheydepio kokouse merkeissä, keroo Ijäs. Kokouse järjesämie, orgisoii sekä sisällö uomie uliv LADECi OSKE vsuulle. Mlli, joho päädyi, o osoiuuu oimivksi: kokouksi o eri LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 13

14 VIENNIN KÄYNNISTÄMINEN KIINASSA ONNISTUI FiSoici sikssuuuuu j elivoimie p oimi o kesäy mrkkioide rviselu. Yhiö oki vkiiuu sems yhdeksi hrvois globlisi oimivis eollisuude osiepesurkisuje oimijis. FiSoic plvelee ljeev sikskus kikill mereill j yöllisää jkelukejuss oi 80 mmilis. Yhiö päämäärää o l johv oimij kehiää uoei j rkisuj, jok perusuv vhv ymmärryksee eollise pesu, särörksukse j ulrääiekologi lll oimivie sikkide rpeis. Toimiusjohj Te Leho keroo, eä merkiävimmä ksvuäkymä löyyvä korke puhusso vivis segmeeisä: kehiyeesä mellieollisuudes, koe- j lievlmisukses sekä ilmilus. Terveellä pohjll oimiv FiSoic Oy kehiää j moipuolis yriykse oimi jkuvsi uusille mrkki- j uoesovelluslueille. Toimiusjohj Leho keroo olevs eriäi yyyväie LADECi kss ehyy yheisyöhö. Ksivälisymise lisäksi LADEC o uu ueuude ksvmisess myös koimss. Tärkeimpää yheisyö svuukse Te Leho miisee Kii mrkkioille kohdiseu oimepiee, jok oisuiv yhiö kl hyvi. Projekii osllisuiv LADECi puolel osv j hyvi verkosoiuee mmilise. Olemme eeäee LADECi siuijoill mrkkioiiukimukse Kii ilmilumrkkiois. Hkkee myöä Kiis löyyi myös sopiv jälleemyyjä. Tällä hekellä olemme muk Veäjälle suuuuvss projekiss, jok rkoiukse o rke omll osmislueellmme kilpilueu Veäjä mrkkioill. FiSoic Oy Toimiusjohj Te Leho Mch mkig Wuxiss eemoill eljä kpple vuodess, puheejohjho vihuu jok kokouksess j eem määräyyy puheejohjho muk. Ise kokoukse ov vpmuooisi j keskuselevi, euvoelumuodoss järjeseyjä j järjesämispikk o Helsiki. Teem j kokouse keskuseluäkökulm liiyy i suosekorii, Ijäs keroo. Kluseriyheisyö j yheishkkeide vlmiseluverkoso Kluseriohjelmss oli lähökoh osmiskeskuse erikoisumie luee vhvuuksie mukisesi. Lhi oli muk ohjelmss sekä ympärisö- eä sumise klusereiss. Ohjelm mhdollismll ekologi siemerhoiuksell o oisuu käyisämää suuri hkemäärä, jok o uou lueelle lisärvo j plvellu yriyksie kehiämisä j uusiuumis. Ohjelmll o löydey yriyksille uusi liikeoimimhdollisuuksi verkosoje j ioviooimi ku. Osmiskeskiymie välille o rkeuu myös luoev yheisyöä, jok o uou lisärvo j moisois ieoio muk oleville yriyksille. Lhdess sekä sumis- eä ympärisöekologiklusereide oimi o ollu kiivis j ulokseks. Lisäksi vlkullise ympärisöekologi osmiskeskusohjelm veovsuu o ollu LADECill koko ohjelmkude j. LADECi veämä ksllie ympärisöekologi osmiskluseri o edisäy Suomess yli 60 uude cleech-yriykse j yli 500 l yöpik syymisä. Susible World Cpil vlisi Suome cleech-kluseri milm kolmeksi prhksi cleech-kluseriksi. Ympärisöekologi kluseriyheisyöä o ehy muu muss biolousverkosoje sekä yheishkkeide puieiss, esimerkkeiä Clee-OSKE yheisyömlli, suomlis-veäläie vesil osmiskeskus (Ieriol Advced Wer Techologies 14 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

15 YLEMMÄN TASON TAUSTATUKI LISÄÄ USKOTTAVUUTTA Esimmäisiä siksoimiuksi ää vuo käyisävä Mseudu Voim Oy o su uoeides kehiämiseksi kipms siuij-pu muum vuode j ympärisöekologi osmiskeskukse liikeoimijohj Es Ekholmil. Yhiö mrkkioille uom uoe o ympärisö kl moell p iuluie. Miloje omeergisyyee ähäävä lkierojärjeselmä o lee jop 100 prosei l eergis. Järjeselmä rjo smll urvllise rkisu, jok vull mil voiv lisää eläie määrää ympärisöä kuormim. Yriykse perusj j uoeide keksijä Jrmo Järvie rvos eriyisesi osmiskeskukse ieeellisä oe, jok vull uoekehiysvihees pääsii eeemää järjeselmä piloiviheesee opesi j jousvsi. Alkuviheess yhiö ähäimessä o vlloi hlliusi Suome mrkki. Apuoimiimi Mehor Oy o rekiseröiy ulevisuude ksivälisymisä silmällä piäe. Ylemmä so uki o rjou loivlle yriyksellemme rviv luomus j uskovuu, jok myöä meidä ollu helpomp sd uude sikk vkuuum keksiö oimivuudes. Mseudu Voim Oy Yriäjä j osks Jrmo Järvie Cere, IAWTC) j Ioviivisuu julkisii ivesoieihi (IJI) -hkkee. Ljoj use oeuj yheishkkei ksllisii j ksivälisii ohjelmii o vlmiselu LADECiss usei. Asumise osmiskluseriss o ehy iivisä yheisyössä muide pikkkuie osmiskeskiymie kss. Yheisyö puieiss o Lhdes vlmiselu j oeueu usei LADECi koordioimi yheishkkei. Ohjelmkude ik oeueii muu muss Souh- Wood-, Kesävä sumie j ympärisö (K-EASY)-, Teredrisekä Puu-Ri-hkkee. Uselle pikkkulle leviyy osmiskeskusohjelm mhdollisi ylimkullise EAKR-hkkeide syyämise. Suure yheishkkeide suuielu j oeuus viv mmiio j kokemus ljoje sikokoisuuksie hllis. Yheisyökumppi ov luoee LADECi mmiioo isoje hkkeide veovsuuss ker oises jälkee. AVOIMELLA VIESTINNÄLLÄ UUTTA TIETOA PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISESTA Kupuki- j rkeussuuieluu erikoisuu lhelie vuo 1980 peruseu rkkiehioimiso Arkkiehiyö Oy ekee yheisyöä kupukie, kuie j yksiyise hoje, kue rkeusliikkeide, kss. Arkkiehi Kri Lidsröm keroo, eä yheisyö Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy: j Ves Ijäkse kss o uou projekie kohei olleis hkkeis eriäi pljo välämäöä j kokreeis siieo. Ves Ijäs o järjesäy yheyksiä j yheisyöpmisi om yheysverkosos kss, jok myöä oimiso suhdeverkoso o ljeuu. Lidsröm koros, eä vuosie yheisyö LADECi kss o ollu merkiävää. Eriyisesi puukerroslorkemis koskev ieo o oimisoss lisääyy. Ilm ää yheisyöä uude yheyde j LADECi ku järjesyee ekskursio olisiv jääee oeuum. Osmiskeskukse ärkeiä i o mielesämme puukerroslorkemisee liiyvä eriyisosmie j kike siihe liiyvä iedo voi julkie iedomie. Aiheesee liiyvä hkkee ov vielä keske, mu kikki ähäsie o oisuu hyvi, pikäli LADECi sios. Arkkiehiyö Oy Kri Lidsröm LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 15

16 Kiii ksivälisii rvoverkkoihi LADEC ON TEHNYT PITKÄJÄNTEISTÄ JA VAUHDIKAS- TA TYÖTÄ SUOMALAISTEN JA LAHTELAISTEN YRITYS- TEN KANSAINVÄLISTYMISEN TUEKSI. ETENKIN UUSIEN MARKKINOIDEN KARTOITTAMISESSA LADEC ON TOIMI- NUT LAHTELAISILLE YRITYKSILLE OSAAVANA KUMPPA- NINA TEKEMÄLLÄ MARKKINASELVITYKSIÄ, ETSIMÄLLÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA JA AUTTAMALLA RAKENTA- MAAN JÄLLEENMYYNTIVERKOSTOA. LADEC ON TO- TEUTTANUT USEITA KANSAINVÄLISTYMISHANKKEITA JUURI OSKE-OHJELMAN RAHOITUKSELLA. LADEC vie jäehuolo Veäjälle Veäjä merkiävimpii cleech-yriyksii kuuluv Primex käyisi muum vuosi sie hkkee yhdyskujäeide erilliskeräysprojekis. Vuosi sie Primex kiiosui ekologi j seeisii posvs Lhde jäehuolomllis, joss o pääsy jop 95 prosei hyödyämisseesee. Primex pyysi Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy:lä pu ykyvimuksi vsv jäehuolojärjeselmä kehiämissuuielm limiseksi Osshkoviii. LADECi kroiusyö ulokse Primex ilsi suuieluhkkee oeujiksi Päijä-Hämee Jäehuolo Oy: j ympärisökosuloiii erikoisuee lhelie isiöörioimiso Grdiei Oy:. Osshkov o ympäröivie kuiee sukk lue, jok jäeisä pääos meee ällä hekellä kopiklle. Jäeesä ljiell vi 20 prosei. Primex hlu kroi jäevirr, ehos erilliskeräysä, os hyödyämisse j siiryä jäeide kuskmises kierräysliikeoimi. Suuielmiss o moderi kopikk j jäeekäsielylios. Tähä ehävää Primex kusui muk LADECi siuij. LADEC o kehiäy suomlise jäehuolo-osmise vieimlli Veäjämrkkioille. Osshkoviss yriyspmisiss j yöpjoiss oliv muk suomlise Dorov Oy, Eevo Oy, Ferropl Oy, Ficoe Oy, HABA Group Oy, OdorOff Oy, Molok Oy j Trmel Oy. Hkkeesee osllisuvie yriyse ekologi j plvelui pyriää sovim kehiyssuuielm j muk läheeillä suomlisyriyksillä o mhdollisuus ull vliuksi Osshkovi jäehuolorkisuje oimijiksi. Vieiverkoso pk-yriykse edusv smoj jäehuollo eri os-luei, jois myös Osshkoviss oll kiiosuei. Vesiosmiskeskus o oimiu eljä vuo äydellä eholl LADECi j Pieri vesiliokse Vodokli perusm Ksivälise vesiosmiskeskukse (IAWTC, Ieriol Advced Wer Techologies Ceer) oimi o ollu kiivis viimeise eljä vuo. Kyseessä o vesil pk-yriyksille, yliopisoille, ukimuslioksille sekä muille l oimijoille suuu uudeyyppie kohmispikk, jok u yhdisämää suomlise vesiosmise Iämere luee j eriyisesi Veäjä odellisii rpeisii. Vesiosmiskeskus si lkus OSKE siemerhll. 16 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

17 Kuv LADEC/Es Ekholm Vodokli iloiss oimiv osmiskeskus oimii edellee veäläise, suomlise j muide euroopplise vesisiuijoide kohuspikk. Kouluuksess je prhi käyäöjä puh vede uoos j jäevede käsielysä, pioe ivesoiie välämäömyyä puh vede vrmismiseksi sekä esiellää uusi vesisekori ekologioi. Veäjää pideää suomlise cleech-l yheä lupvimmis ksvulueis, sillä luoovroje sääsämie o jkoss yhä ärkeämpi kilpiluekijä iäpuri yriyksille. Eeläsuomlise vesil yriyse ksivälisymisä j verkoumis ue vieiedisämishkkeill, joide piopise o jäevesie, juomvesie j eollisuude jäevesie uusiss prosesseiss j sovelluksiss. Oske-kude ik phumii o osllisuu uhsi vesil siuij- j johoehävissä oimivi hekilöiä. Hekilökohise suhee ov Veäjällä ärkeiä. Ovie vmie j oikeide kokie esimie Veäjälä j koko Iämere lueel o vesiosmiskeskukse ärkeimpiä plvelui. Toie piopise liiyy ukimus- j kehiysyöhö sekä iedo jlosmisee j jkmisee. Hke rjo kumppiyheisyö ku yriyksille mhdollisuuksi hyödyää l uusi ukimusieo. Myös oimiympärisöä lysoid. Hkkeess vlmisuu muu muss mrkkiselviys, joss esiellää sekä Veäjä eä Iämere luee kullise vesiliose j puhdismoide jäevede käsielyy liiyviä rpei. FECC sil Kii cleech-mrkkioille FECC o kupp- j eollisuusmiiseriö loiees vuo 2006 syyy hke, jok koordioiis vssi LADECi koordioim Suome ympärisöekologikluseri. Se peruseii edisämää suomlise ympärisö- j eergi-l yriyse liikeoimi j iide ueuu Kiiss. FECC rjosi plvelui sekä yriysryppäille eä yksiäisille yriyksille. FECCi ehävää oli myös lisää Suomess ieämysä Kii ympärisö- j eergimrkkiois. FECC uoi yriyksiä myös vieisregioide j mrkkiselviyse ldiss sekä yheisyökumppeide esiässä. FECC: vull use koimise yriykse ov päässee muk Kii ympärisöhkkeisii joko yksiäise yriyse i vlio liose prerei. FECC: oimis j plveluis vssi Suomess j Shghiss yöskeelly viisihekie iimi. LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 17

18 Ii pääomsijoiusoimi j prerihku YES BANKi kss LADECi koordioim ympärisöekologikluseri j iilie YES BANK loiiv vuo 2009 yheisyö, jok voiee oli edisää suomlise ympärisö- j eergiekologiyriyse ksvu j ebloiumis Ii. Yheisyö koi muu muss Ii ebloiumisee j yheisyriykse perusmisee liiyviä plvelui sekä sregisee euvooo, yriyskupp sekä pääom hki liiyvä plvelui. UPM-profi pviljoki j Milo 2007 Vuode 2006 lopull UPM lkoi kehiää uude puumuovikomposiii uoo. Uusie uoeide ulo mrkkioille o ollu meesysri. Keskeisessä rooliss o ollu mrkkioiioimepieeä oeueu pviljoki, jok rkeeii Milo ksivälisille messuille Milo jälkee pviljoki pysyeii Helsikii kuukude jksi Desig-museo j Rkeusiee museo väliselle pih-lueelle, jos se mksi Mimii. Floridss rkeus ylii merkiävällä vll ksivälise uuiskyykse. Iovio oi Lhde seudulle vuodess reilu 30 uu yöpikk. Rkeus k y imeä Arek-pviljoki. Se o suuiellu jpilie rkkiehi Shigeru B, jok o svuu öidesä ku merkiävä sem ekologise ympärisö edisämisessä. Pviljoki vlmiseii Bi oimiso piirususe pohjl yheisyössä UPM, Areki j Lhde mmikorkekoulu Muooiluisiuui kss. Puumuovikomposiii perusrk-iee käyeää UPM Rflci uoos hyödyämää jäävää rrlmii, jok koosuu pperis j muovis. Kierräysmerilis vlmiseu komposiii o osoiuuu lujksi j koseu kesäväksi meriliksi. Komposiii void häviää polmll i se void kierräää uooprosessii uudellee. Merili uoekehiys j uoo sijisev Lhdess. Muk mkll ulkom mrkkioille Rkeusliike Repoe Oy: mleergirkemise kosepi MERA o lus si kiiosu ksivälisiä mrkkioi. Asumise osmiskeskusohjelm rjosi kosepille mhdollisuu ksv ksivälisesi. Vuosi kesäee yheisyö kuluess uoeii mm. yheisä mrkkioiimerili eri kielillä (suomi, egli, veäjä j kii), järjeseii ilisuuksi, uoii usei vieriluryhmiä MERA j 18 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

19 KANSAINVÄLINEN HUOMIONOSOITUS JA MERKITTÄVIÄ VIENTIKAUPPOJA Lhelie Glvek o yksi ls johvi pikäsielyliose j iide rill rvivie jäevedekäsielyliose projekioimiji milmss. Yhiö kehiämille rkisuille löyyy kysyää Euroop ohell eeki Lähi-idässä j Asiss. LADEC o vusu kosuli rooliss Glveki Lähi-iää, Kii j Veäjälle suuuuviss vieihkkeiss kroimll pikllisi prerei, rkemll vieiverkoso sekä rjomll siuij-pu ksivälisee mediviesiää. LADEC o lisäksi osllisuu leokoeide lskuelieide huoloo j korjuksee liiyvä liikeoimi kehiämisee. Akiivie mrkkioiiyö o myös uou yhiölle ulos. Yksi merkiävimmisä Glveki suurkupois oli viime vuo GE: kss solmiu leokoemoooreide kemillise puhdisusj särörksuslieisoje oimius Emires Airliesille Dubihi. Kup rvo oli 6 miljoo euro. Yhiö siksku kuuluu euudes usei suuri lehoyhiöiä. Glvek voii vuo 2013 ksivälise ympärisöekologi Ler Sge Awrds -kilpilu omss kegoriss. Globl Cleech Cluser Associioi (GCCA) järjesämä kilpilu plkiois vssi LADECi koordioim Suome ympärisöekologikluseri. Toimiusjohj Ulf Pråhli muk kovsoisee kilpiluu osllisumise j siiä svueu meesykse sios Glveki ksivälie ueuus ympärisöekiik osj ksvoi euudes. LADEC o hkeu meille ksivälisiä yheisyökumppei uusis kohdemis, mikä lisäksi he ov uee löyämää rhoiuskvi sekä viei kehiämiselle eä sisäisii kehiyshkkeisii. LADECi liikeoimikehiäjä osllisui sopivie osjehdokkide esimisee, ku Kemir pääi vuo 2011 myydä Glveki liikeoimi uudelle omisjlle. Oy Glvek Ab Toimiusjohj Ulf Pråhl PuuEr -koheisii sekä mhdolliseii ksivälisille j ksllisille ryhmille vierilu j esiely yömll. Osmiskeskusohjelm veäjä oli muk esimmäisillä Veäjälle j Kii suuuueill mrkki-vusmkoill. Rkeusliike Repoe o ollu koko ohjelmkude kiivisesi muk sekä ulkomille eä koimh suuuiss oimepieissä. Yriykse johj o myös ollu kysyy lueoisij koskie MERA j PUUMERA -ihei osmiskeskukse j se sidosryhmie ilisuuksiss. Lisäksi osmiskeskusohjelm o ollu uomss luee eriyisosmis j MERA kosepi esille mm. FRESH-hkkee ku ksivälisissä ilisuuksiss. Vesi-bioksuvieiregs Veäjälle Vuo 2010 Veäjä puh j jäevede käsielyliemrkkioide o rvioiu olev oi 920 miljoo dollri. Arviol 75 % Veäjä vesihuollo ifrsrukuuris ulisi seer seurv 5 10 vuode ik (Fros & Sulliv: Russi Wer d Wsewer Treme Mrke i Full Recovery, ). Viimeise 20 vuode ik suomlise yriykse ov ollee merkiävässä rooliss Pieri vesihuollo kehiämisessä. Yriykse ov osllisuee mm. puh j jäevede puhdismoide rkemisee j seeruksee, vesi- j viemäriverkosoje kehiämisee j seeruksee, liose uomisoiii j vesiliose hekilösö kouluuksee (Vesilous 1/2012). Edellä kuvu Veäjä vesihuollo vieiäkymä ov vieiregsprojeki yriyse äkökulms merkiäviä. Mhdollisuuksie lisäksi o uiseu iso joukko vieii liiyviä hsei. Esimerkiksi julkise sekori ivesoii suuielus oeuuksee vievä ik, ivesoii ov kokoluokl eriäi suuri, veäläise rhoiukse järjesymie o epävrm, korrupio j vesihuollo hioielu o ehoo eikä se kus ivesoieihi. Toisl oimimie Veäjällä edellyää kieliio, pikllise busiesskuluuri uemus sekä siks- j kumppisuheide pikäjäeisä kehiämisä. Vieiregsprojeki voiee oli mdl vieiregsyriyse riskiä läheä voielem järjeselmällisesi j relisisesi osuu Veäjä vesihuollo ksvvis mrkkiois, huomioide vieioimi liiyvä hsee sekä resursoimll yriyse käyöö yheie veäjäkieleioie j busiesskuluuri uev siuijiimi. Vuode 2013 loppuu meessä vieirekss oli muk eljä pikäjäieisee oimi siouuu yriysä. Vieirek oimi suuielu keso o LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 19

20 Liosvierilu Ruosiss, kuv LADEC/Es Ekholm YHTEISESIINTYMISET MESSUILLA HOUKUTTAVAT PK-YRITYSTÄ Keso- j erikoismuoveis li, säiliöiä, prosessilieisoj j -pukisoj vlmisv hollollie Ekomuovi mrkkioi uoei sekä koimh eä lähilueille. Yriys keskiyy myös ympärisöekologi liiyvii uoeisii j vlmis muu muss erilisi ilmpuhdisuslieisoj. Ekomuovi uoei käyeää puhvede- j jäevedekäsielylioksiss, pikäsielylioksiss, kemieollisuudess j lbororioiss. Yksi merkiävisä sikkis o Pieriss sijisev Vodokli jäevesilios, joe Ekomuovi o oimiu usei fosfori poisoo käyeäviä kemiklisäiliöiä j oselulieisoj. LADECi järjesämä usemm yriykse yheise messumk ov rjoee vieii posvlle pk-yriykselle vivom j myös kususehokk keio löyää poeilisi sikki j yheisyökumppei koim lisäksi eriyisesi Veäjällä j Sksss. Yriykse hllios j mrkkioiis vsv oimiusjohj Es Pykälä o vuosie kuluess ehy yheisyöä usemm LADECi ksivälisee liikeoimi erikoisuee siuij kss. Hä soo olevs hyvi yyyväie sms plveluu. Yksi messuille lähemie olisi yöläsä j kllis. Ilm osmiskeskukse j LADECi rjom mhdollisuu osllisu yheisille messuossoille emme olisi yhä kiivisesi kyeee suum vieimrkkioille. Vrsiki Veäjällä LADECi kieliioise j pikllisi mrkkioi uev siuij ov suureksi vuksi. Ekomuovi Oy Toimiusjohj Es Pykälä Verkosoiumis- j mrkkiselviysmk S Frciscoo j S Diegoo Koimisille cleech-yriyksille järjeseii Yhdysvloihi verkosoiumis- j mrkkiselviysmk vuo Yhdysvll o merkiävä cleechi vieim j koheeksi vliu läsirikko o ärkeä cleechi ioviokeskiymä, joss hllioid myös yhä milm prhksi rku cleech-kluseri. Mk ik suomlisille yriykse pääsivä uusum läsiriko cleech-hkkeisii, mikä oi hyvä mhdollisuude bechmrk ekologioi j käyäö kehiysyöympärisöä. Koimise yriykse verkosoiuv pikllise yriyse kss khdess semiriss j khdess mch mkig -ilisuudess, joss järjeseii usei 1-o-1 -pmisi. Lisäksi mk ik järjeseii usei rääälöiyjä yriyspmisi yhdysvllise yriyse kss. S Frcisco ilisuude järjeseii yheisyössä pikllise oimij, Gr Thoro LLP: kss. S Diego semiri j oimi oeueii os suuremp vuosiis FiFes-phum, joss oli esillä LADECi hllioimie Lhde seudu osmiskeskukse j Suome ympärisöekologikluseri oimi. Läsirikoll uusuii pikllisii sähköise liikeee rkisuihi, mikä lisäksi pikllie yriys järjesi om verkosoiumisilisuude suomlisille l yriyksille. Ohjelmss oli myös uusumie levä ukimuskeskuksee Alge Ceerii sekä vierilu S Diego pormesri oimisoss, joss keskuselii yheisyömhdollisuuksis S Diego cleech-projekeis vsv johj kss. Lisäksi korkekouluj yriysedusjill järjeseii uusumiskäyi Uiversiy of Cliforiss, joss uusuii kmpukse uusiuuv eergi meeelmii j älyverkkoihi. S Diegoss oimii CleTECH S Diego -kluseri orgisio, joll o jäseiä usei soj l yriyksiä. LADEC o oimiu pikää yheisyössä CleTECH S Diego, cleech-klusereide kojärjesö Globl Cleech Cluser Associioi (GCCA), ulkomiiseriö j TEKESi kss, joe ilisuus rjosi pljo rvoks ieo j kokej yheisyö lujimiseksi. Yriykse loiv kokej sekä virllisiss eä epävirllisiss pmisiss yhdysvllisii oimijoihi, mu myös koimisii phum osllisueisii oimijoihi. Kike kikki khee järjeseyy semirii osllisui oi 200 edusj. Mk ik usei suomlisi yriyksiä, kue BseN:ää j Noki Siemes Neworksi, hselii j esimerkiksi The Dily Eergy Repor -verkkojulkisuss oli usei rikkelei suomlisis yriyksisä. S Diego Cleech Busiess Forum oeerii myös koimss YLE uuisläheyksessä. 20 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5).

MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5). MEDIALINJAN TAVOITE isiä ioj -ik. Siksi rvise krii ä ihmise elämää j vp i j su uu de isuu doll i viku yhä eemm mh ilij rjo siulle. ilm ieoekiim ävä rii ää seli vu j ä s ymmärä s. Tvoiee o, eä lm öku äk

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010 Viiin Synergiatalo Suoen ypäristöesusen eohoas toiitalo Suunnitluilpailu 50 800 RVSEUPÖYÄKIRJ uvalii, ilpailuehdotuset Viii Synergy uilding he Finnish Environent Institu s Ecologically Efficient ffice

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Kontulan vauvaperhehanke

Kontulan vauvaperhehanke Helsingin kupungin sosilivirso. Selviyksiä 2008:5 Konuln vuvperhehnke Vrhisen uen hnke 2005-2007 Kri Lninen j Kirsi Lukk HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET Tekijä() - Förfre

Lisätiedot

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Aevmerkin Auiniloj korelilue. Urheilu- j virkiylveluj lue. Alueel voidn ijoi golf-kä. Meänkäielyä j -hoido ue o huomioon miemn eriyiiiree. - Riviloj j muid kykeyj uinrknu korelilue. Veilue. m kv-lue rjn

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA Wbiri 9.6.2015 Rii Oio H Hikkilä 1 JOHDANTO Riiääkö orgiioll, ä rkryoii hoi ih ok? Mrkiävä khiyrdi Employr brdig yöjkv mrkiy rkryoii oimi Soili

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

3.7. Rekursiivisista lukujonoista

3.7. Rekursiivisista lukujonoista .7 Rekursiivisist lukujooist.7. Rekursiivisist lukujooist Kerrt vielä, että lukujoo void määritellä khdell eri tvll, joko käyttämällä lyyttistä säätöä ti rekursiivist säätöä. Joo määrittelemie rekursiivisesti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

UBI-NÄYTTÖ. Ohittamaton mainosmedia. AINOA. Tavoitamme ihmiset tilastoidusti. 2,0m. 1,5m. Tilasto-info. 31% nuoret aikuiset [20-36] 65% 35%

UBI-NÄYTTÖ. Ohittamaton mainosmedia. AINOA. Tavoitamme ihmiset tilastoidusti. 2,0m. 1,5m. Tilasto-info. 31% nuoret aikuiset [20-36] 65% 35% Medioi www.biol.fi/medimyyi 1/5 Ohimo miosmedi. UBI-NÄYTTÖ UBI-äyöveosoll pääse miosm Ol pipioille ii sisällä i lo. Ksi loäyöämme iv Ol ydissss lo ohimom v viv lomio. Lisäsi jomme seisä sisääyöä sosiiss

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta.

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta. TJTC75 6. e Mikvmi Tekiei mhdi Uei mrkki-ei eri vihei Frgmeiv ikk 1 TV e Mikvpve CATV DVB Rer Kiieä pääe PSTN, ISDN, xdsl Gewy? Rer Rer GSM, GPRS, UMTS Mbiiipääe M hei- iee (mk, ID, ime, WLAN, LON) Pri

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot