CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA"

Transkriptio

1 CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus

2 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe ei ole koe. Torsi Esi: Mesä s Mlou Eusivu Poliiikk Mseuu JA TALOUS POLITIIKKA Ferropl Oy: komposoiilios Bih Duogiii o: A Teksi kok 0 Teem Mielipiee hyvä Kii o Vieisilrllis ieä vi A A rke :43 ö Ympäris Ruok j lous AT LUETUIMM EET UUTISSÄHK viime vuo... ii merellä ehkä Siilevä kukk lis... veivä suom j Espj Lppi, Viro... lueoimiuks lope Kompos Som oiilios Viemii TS: Turu ä rkev u Lähi-iä ikoo ljeferropl äkee ulevisuude Mrimekko ympärisöekologi oide kehiäjää. js si eriyisvus Lhde Rie vli yriyspuiso ku pieempiki ueu -liv o oimij srom jlsij mrkkio Georg Os ill. isis h... oo irisom ker m Globlisi svoi o. Siiä perimmäie... syy siihe, eä Puolusu kuljeirkisuj rkemise vlmisv Ferropl Oy pääi j heii eie lve Pee liikeoimi Ferropl ähää milmlle kuljei vlmisjs komposoiiliokse s lihkkijs cleech-l kokoisoimijksi. Orimillisyhiö oimi iliokse Viemi Bih Duogii. Olemme iemmi ollee muk vsvl isiss projekeissok A oimij, mu emme kompoei EBO ISS FACsillä MT äe iellä suuri ksvu mhdollisuu äsäksi. Meillä o ykkääe lo sisälläki j muukokoisoi idy j äe, joe Siä osmis. Rekiserömiuksii, Tykkää ehdä ykkää äsä pääimme hekilöähypy ulevisuuee, Ferropli oimiusjohj Pei Poslmi soo. Projekiss oki muk lihkkijoi usei päijähämäläisiä yriyksiä. Myös Lhde iede- j yriysitterissä puiso o vusu projeki suuielu ss. Se pu rvi myös esi keväää, ku säkieyä ksvumul uov lios vlmisuu. Käyööooprosessi j projeki luovumi e sikklle o i kriiie vihe, Poslmi soo. Hke komposoiiliokse rkemise ksi käyisyi 2,5 vuo sie. 6,7 miljoo euro projeki rkeusöihi pääsii ämä vuode luss. Hke o Ferropli hisori suuri yksiäie kupp. Projeki o edey hyvi j kikil osi oll ikuluss. Viemilise liurkoisij ov see hilji rkeusekise yö vlmiiksi j lioskompoeie seusyö ov meeillää. Lue lisää komposoi Vieikluseri pyörii Suomell o pikä periee jäel kehiysyheisyöhkkeiss Viemiss. Lhde seudu ympärisöekologi osmiskeskusjohj Es Ekholm Lhde iede- j yriyspuisos yöskeeli Viemiss muu muss Pöyry plveluksess jo 1990-luvull. MT TW äjää Seur käy ALE PAULA TAIP vierillee osemiriss U SÄÄPALVEL. vesiosmie äksi, suomlie iiss hyv kiios ä mrkkio Kiilisi i käyä Ldeci K Cleech k seudu kehiysyhiö de vikk Lh ise yriäjä Tuomie. Helleä? j kso! 8:28] :2 ä [5.6 -virllis-ie -hyvä-rke -kii-o lous/vieisil kk-j- isuus.fi/poliii Pkks? luu sääplve Kirjudu MT: ml vi, ku suo eeä eä kh sekä -ek i-kii Lhdess Suom ä ogelm. ov Pekigiss vesioppi. Ilmssee Suomes kiilise hkiv Trjoll oli seuduulev hp://www.m lu j jie e l ysä kierrä j päällä lle. pik yksi käli ville yri se ä i ee pi usjä iä hyödy siyiskoh ke i i r i yk ljiel eeepäi s ldii pohj. oimiiee kulues rporoii eämeessä ä ärk mei -Häm Hkk uohjee j yy yh Päijä purkumers. el lii rkeussevlu ji u ee l is k e j jä ö j sv ilie si y kemä poisuvi e. EU: llee 70 s k r y i o er ää ös de mi Keh eppi sie m isii korv kimus s Kesäv käy hyödyä ämää uu vuoee v i uu. Tu os ä Seur ykäyöä urske vomisess lle, opi pää ehoks uj käy ujäeis ö om se rk ä li hy kiksi klli rke okehiyk oo. rilie velvoie us- j pu viel m k ov ivesimer eoill myös j äkelä ker iyspuisio ov i rke yr rkki k purkub suu Aleksi M iede- j e, jok prose eessä. ykäyöm iä. Allle u m viioi ä ohj yy Lhde kkeese äsielyje 2020 eide hyö ymäömimi. vuosii -h Jä se kehi keo ä syyy äye iysyö lii MABU erilik ssä. Tuäärä lli j lii jäem Selv isämää mää m Hämee esuheeää plveluj keusjäe. Pureu e lähes y om ijälisää o kä pyriää iikk Pä iyisesi bi sekä ki lis mess r oi ää uudelle löyyy rr i Suo miljoo käy ökohe leksi vull ui j ek ov er usjäevi j,5 l A y I el plvel se kohee e- j rke oi evää lji i sopivi kä ällikkö, D keroo 20 s s ä rk us lku kimuk, eergij o jä, mikäl projekipäiyspuiso kesäku elpo y., rili- käsiel je illle lo O ällie kokoäisyydelä iede- j yr u lo äv uhkie uje j plvel risöys hmisille o lähie ä Lhde se y i hi pä re äi el ke ik ui Pu uu yäö hmäk v s dess ymdollis k u s is i m ok j kä yämis lme vlm isuu jok mh gieh pilo er ko Purku kimusieo hyöd, ku ko m ss o ko ushke, mll e ev eide u is s kää ke kiärke ömä j Uu purkujä ii vsi äiö om ev r er ö. sä esee ympäris voje muk eää m, keroo ideoi uksis s suo llle rke ä is i e, y su r kö i lli us um s do h hyöd -säh ide ällikkö risöpurei e v Vihre giloss ämpöä j hiämispä j ympä i yhde Lhd erroslo ä. ke s kol eeer koulu oll vll uri llisuu hde ied suik ulo iel korke Siri seur osl i L os el m s lo llä lv S Ijä vä p uu ää i lij e m Ves iel Lhd i opiske ieleme iäyeyö suu ehi SAFA og i 95 beo op rkki isos. ekol roksise ilivir vi, perä syii pu yriys eliker yö mer oliv lup eesä py ä u e uj rk ks rk y pu o O. Tulo ee pu. vre i koh dellee iu Umc isuj uu i rk prose ämää ij oim o ikllis s y ä p Tvoiee rjo hyöd u-urkoi. esiä eess jäevirroille llisuuksi Purk kk do -h ess Lhd id sjäe eu rk i uk j h U MAB omss- iyse m yr bi uiso yriysp yville ää luee kiikk. de- j ueell sy kehi ui j e l e ie sekä lvel Lhd ämee oiej yviä p s -H ve ijä lii i Pä uusi elyy sbp.fi lisää lie käsi ww.lhi i w mer bu.fi.m www e H SI K TU lo IA Es ED TU ko i m lu io ok ok ru s u j s ke 9 m C- 0:0 oi ilij AB 2 j s 3 o i 1 k 0 m u ris IM 1.2 joh E fo oi U i pä V T i K. 5 i R E m o ä 6 3 ss Ym TE m 1 ug LU e 8: io e ä M e e N i p T! T r i is Ä A : ll u i hd m rv ko IV To M k 9 h u vii ie h 44 o o i, PÄ TU L eu j vä u p e: 5:5 ko kk H o ä 0: o si u ri ju u ille PA ä 2 sy jo llä Uu uu A e 13 R is il ku py du TA o he, l l is, es o 3 m o po T e lä Ku im s uu u 3 A A oi e.1 V O pl ir lo s k Vo U, i 16. u u v s ie ik K.1.2 lo li dio 17 o m i ei.1 17 psik T T H illä 17 jo oll ek R A O i e 8 E i : i l Te :2 h pk e od ä ä ä ID 7 e V rs äiv vu kei ä äm rj om s iv k i io H ip E To O ik pe es k yyh äv Ulk pp im ID d ik I v A P s N h e p e i A LI 3 li i L Kr si suu M i IE 01 he 3 TI hy i: m p j M im O.2 pu 01 im ri EM e 13 o K o.1 Ä,.2 ksi, ss o K i T S 17 is SÄ 13 os -, m.20 ä 7.1 ee v e o? m lu ei Lu ku.20 o 7.1 mm 1 O d m u o K oi ie K r 1 e ri? si o h uo Lii 7.1 eis eu ro e ve yy ilij IE m ko ke 1 -S k e o K l V o ik o u 3 elä ää o p rv llä V k if pp u us E j 3 e 01 LU y o r u e I 2 lo m i p 01 E h rs ie lu äm 1. e H om 7. M iiko pi ä u v m 1.2 R -H pe e lä 1 U i s v ijä m isu ä 17. om oi! r s T Pä l v Ku pp kä y ko iä m SE m o o pu i kä u vi sy TI 8 s U y ko ukk oi :0 vä dik 13 j U si H o ill jek hj sy jo 10 hy e 20 uu e rk l ro 13 py ii y r.1. oh o 0 i 0 ip w is, i e 17 j V ik s 2 10 T A ie ev is.1. irs uu A lis ele gi iv d H o M k 7 ä e j 1 p s u 3 v ik 3 : TI r o O irj ei lä li 01 r k pp up 201 ed uv s K 9 k 0 K H s 3 u M o il.2 k 1. e. 9: i e Te 7.1 Te k e: 17. ää.20 m hd 3 ih 1 ele e i ok.1 L lo 01 i u il u u ä 17 i u.2 o os Jim hir is k lk os.1 k sp j Su rr lä o po s Jo je 17 er i u l ke e iss : 13 lo i r ro k k O e p 0 s k i i kir pe sip u lo io jl 1.2 yi p ke ks 3 oih siä his H m i 17. y k 3 h TV l lu his ok ä s M v ä 01 p e is im? li 0 ru ä ä v 2 e o 10 s ks siä ä To u is 13 hä.1. oi oll u o es le lk ö 3 ju liö.20 e 17 his j Y i ä i s e s e 1 s 13 ke e uus ki Tu 7.1 ie s i ks loih är.20 Cg ie.20 is 1 m u ä r s uu m 1 i B e is e e 1 eliv 7. ks. y A. uo oi s 80 1 Ku uod r 13 si 17. u i 13 kä hä ä ll rk ro ille S U 20 yli v se r ker k 0 Tä. Lis udu ge ö ek.1. ee ksi s o.1.2 ie i i. R e i i 7 e o s e s. o s u 6 s h ä i 1 e o k o T so k äm 1 lä up s j vu je oih vu oll de (e T lle ST eljä L: I e k - E e 09. pro h : m i e s Lh i M e ie h vii 20 ä - v y: kie ki s m ei lus ä KS los vä p O u u le His ää is is m u s e u ju uu e uil lis es um m mii EC up vii iöis IA m e D k R is i s od u ä ö V ke j ik yh ä lli de U LA ä hj us j m r vu oe ehi si K s o i s ek k his lo yy. o o fi EN de e p m siä kk iy s ull llä JI S. j k er ku öm ie vii o i e is eh : l uu iy ud he ö du, j er TÄ e rk ES i ed.fi SS -E.fi M ie o ik O.fi O N A A M 24 T O K ö M N II o is rk i Tu Ää T A M llä he vo i ek oj is pr m si u s u i H e o i e lä im l e K RA m u 0 m yr se lä eis eu. es v se li 8 eill s u A e o ii ss u y e is e l ud j lk u y i i e o er hd ie k de de s k Se k o e u im is ru mu ekä L vo i o h uo o e si e im pe s iss ä L ä v s su k hd o i ov ys is ke o o käy ie k H ä ss k i s ih L e i i e r li iid k vo ä ii ll ke ks dis oj i s je o är v im h pr ä o ke u sä äyh lo ä ro s k o o) up li sij y j k Tu sip ee o m i is N isse ih k jie i ek pu his loi, j sie h iss us ö e oj s e h sk us ä e k his pr iy ill ke ed is jä. hd de h us yr er i e v j ö L h 7 i j k es gi ys es L 01 se ll e ä is u is ärj 2 lki ied. uk up hd j he jä ku T m k öy viä Lä l e m i is ä V hd i ll ss e is m, jo ii ed L ho ok k ä ä o r e m b hd h e yy ce L öry lli öm F y ik e p se e h A L SS/ E 7] =3 cle ri? [ 5:1 :2 13 T Y Ä K rkejksi Simme Ferropli projekii muk euudes uuj pikllisi yheisyökumppei. Sillä o suuri merkiys hkkee oisumise ss, keroo Ekholm. Ekholm iloisee siiä, eä Ferropl pääsee y rkem referessi, joll päijähämä läisä ympärisöekologi osmis void myydä milmlle. Yksi Viemiss o mrkkioi usemmlle vsvliselle liokselle. Projeki oimii hyvää ksiväliseä referessiä peruseill olevlle kslliselle jäehuollo vieikluserille, jok vieipoiseluj hlumme edisää. Siä pisi ämä ov kikki pk-yriyksiä, jok ov hyviä pikllisiki yöllisäjiä, Es Ekholm soo. Ferropli o rkoius ksv jkosski ympärisösekori osuu liikeoimiss perieise kuljeivlmisukse rill. Meillä o selviykse ll usei uusi projekej. Niide edisämie o i helpomp, ku oimiv yriyskluseri o jo ksss, Pei Poslmi soo. Projeki yöllisää yli 100 hekeä, vlmis lios oi 60 hekeä. Kpsieei: käsielee 30 oi rkjäeä uiss eli vuodess oi oi. Täsä sd oi 10 prosei loppuuoe eli pussieu ksvumul. Lopu jäee ljiell muihi jkeisii. Hkkeess muk muu muss orimillise Allu Fild Oy (murskime) j HTR-Hydrulics Oy (osiliee), lhelie Peope Oy/Eerec (uulieroime) j hyvikääläie Vimelco Oy (seul). Suomlie säkiyslieide oimij vrmisuu myöhemmi. Orimillie Ferropl Oy peruseu Kuljeirkisuj vlmisvss yriyksessä yöskeelee oi 55 hekeä. Sillä o vlmisusyksikkö myös Lvi Jelgvss.

3 Cleech ksvu voimvr Lhde seudu osmiskeskus SISÄLLYS Lhde seudu osmiskeskus Juh Määä Asumise osmiskeskukse oimi Ves Ijäs Ympärisöekologi osmiskeskukse oimi Es Ekholm OSKE o rjou älykäsä erikoisumis Juh Hersi Lhi Suome cleech-keskus...11 Vhvoj verkosoj rvi...12 Kiii ksivälisii rvoverkkoihi Yriysjärjesely j kirisyvä kilpilu...21 Lisää poksi kuyheisyöhö Merilliehokkuus...26 Uusiuuv eergi, merili- j eergiehokkuus...30 Vlkullie yheisyö j viromisyheisyö...36 Lj-lis korkekouluyheisyöä Tphumis vir...38 Toimivksi odeu oimimlli eli Bes Prcices...42 Rporej, julkisuj, selviyksiä j diplomiöiä...44 Lhde seudu osmiskeskukse uloksi lukui...45 Suure ivesoii lueelle...48 Lhde seudu Osmiskeskukse oimill geeroiuj hkkei...49 Julkisij Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy Tio j grfie suuielu: Peri Koiviso Desig ISBN Loppujulkisu ekijä: Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy Su Clifford Suli Zukle Pirjo Kuism Juh Määä Es Ekholm Ves Ijäs Aieiso yheydessä pyydeää käyämää seurv lähdemerkiää: Cleech ksvu voimvr Lhde seudu osmiskeskusohjelm , Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 3

4 Lhde seudu osmiskeskus Lhi o osllisuu Osmiskeskusohjelm vuosi Ympärisöekologi j Asumise osmiskeskusohjelmii. Ympärisöekologi osmiskeskusohjelmss Lhi o ollu ksllise koordiori rooliss j sumise osmiskeskusohjelmss muk pääkupukiseudu veämässä kosorioss. Ohjelm lähökoh oli vhvis lueide isesä uismi ksvuloj. Tuiseuihi ksvuloihi kohdiseii pikäjäeisesi seisemä oimivuode j ukimus- j kehiämisposuksi. Alueide ksvu rkeeii äide ulevisuude ksvuloje vr. Jo ukimus- j kehiämishkkei sii liikkeelle, lueellisess koordiiorooliss olevlle orgisiolle vrii merkiävä vlmiseluresurssi. Lhde seudull koordiiorooliss o oimiu Lhde seudu kehiys LADEC Oy, vuoee 2012 si imellä Lhde iede- j yriyspuiso Oy. Ympärisöekologikluseri osl l keskeiseksi kslliseksi hseeksi ohjelm vlmiseluviheess vuo 2006 uiseii l vieioimi kehiymäömyys. Al yriykse oliv pääosi pieiä j oimiv lähiä ksllisill i lueellisill mrkkioill. Näihi l hseisii vsii ohjelmss khdell oimepidekokoisuudell. Suurimm posukse ehii ympärisöekologi eli Cleechi vieipoiseluide ukemisee l ksvville mrkkioille Kii j Veäjälle. Toie merkiävä posukse kohde oli ympärisöl pääomsijoiusoimi vhvismie. Pääomsijoiuse vull pyriii edisämää l kosolidoiumis eli sm llle suurempi j vieioimi kykeeviä yriyksiä. Näide ksllise voieide lisäksi oeueii suuri määrä ksllisi, lueellisi j yriyskohisi kehiysprojekej, joill ediseii ympärisöekologi ukimus sekä yriyse ksvu j kehiymisä. Ympärisöekologi osmiskeskusohjelm seisemä hke geeroi vuosi yheesä 35 kehiämisprojeki, joide kokoisvolyymi oli 32 milj. euro. Lhde luee yriyksii j orgisioihi äsä rhoiukses kohdisui 25,6 milj. euro. Ohjelm puieiss o poseu oi 11 milj. euro ympärisöekologiyriyse ksivälisymisee. Summ sisälävä sekä julkise eä yksiyise rhoiukse. Merkiävimmä ulokse svueii ympärisöl pääomsijoiusoimi edisämisessä. Ohjelm ik oi 40 ympärisöl yriyksee sii pääomsijoius. Ympärisöl osuus Suome pääomsijoiuksis o voimkkss ksvuss. Pääomsijoiusoimi osl merkiävimmä oimimuodo oliv vuosiise Cleech Veure Dy: järjesämie oheisphumiee j sprrusoimioiee sekä Cleechii erikoisuee sijoiusrhso kokomise edisämie. 4 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

5 Asumise osmiskeskusohjelmss piopise o ollu Lhde seudu elikeiosregi mukisesi sumisee, rkemisee j kiieisöl liiyvä eergi- j meriliehokkuude prmisess. Al o merkiävä eergi kuluj j sekorii kuuluvill yriyksillä o merkiäviä hsei ehos eergi käyöä. Asumise osmiskeskusohjelm seisemä hke puoles geeroi vuosi yheesä 20 kehiämisprojeki, joide ksllie kokoisvolyymi oli 9 milj. euro. Lhde seudu yriyksii j orgisioihi äsä kohdisui 4,3 milj. euro. Asumise osmiskeskusohjelm merkiävimmä ulokse liiyvä eergiehokkuude prmisee. Alueell kehiey j pilooidu puu- j mleergirkemise rkisu ov see ksllis j ksivälisä huomio. Rkisuj j iissä muk ollei yriyshoj o esiely ljsi ksllisess keskuseluss. Yriyse rpeis kehiey rkemise hkesuuielumlli kehiämie j pilooii lueellisesi o vikuu rkeusprojekie suuielu j projeki johdo ldu prumisee. Lisäksi Hissi o kiieisö kehiämisä oimimlli o ljeuu lueellises vlkulliseksi j siiä o ullu os vlkullis IKÄ-ASKE ohjelm. Toimiss o vuosie välillä ollu muk eri voi oi 2900 yriysä sekä soj mui hoj. Toimi oeumisee o seisemä vuode ik käyey 56 hekilöyövuo. Ohjelm koordiio-osss o oeueu mm. 70 semiri koi- j ulkomill, oi 50 yriykselle euvo j ohjus pääomsijoius, omisusjärjesely j rhoiussioiss, oi 20 ulkom uusumis- j messumk yriyksille j oi 30 yriysverkoso. Sidosryhmä- i yriyshoille o oimi ik vlmiselu yli 20 projeki. Alueell o vierillu oi 30 ulkomis siuijryhmää. Yriyskohisi i julkisi selviyksiä, rporej j mui vsvi o uoeu oimi ik oi 120 kpl. Osmiskeskus oimi o luou vhv perus luee kehiykselle, eriyisesi Cleechi j ksivälisymise loill. Aloieu yöä jke yriyse priss ulevisuudesski. Osmiskeskukse oimi johi siuemuksell lähes koko oimikude LADECi oimiusjohj Luri Ylöslo. Ksllis ympärisöekologikluseri koordioi puoles Mri Psr-Kllio. Lhdess 22. oukokuu 2014 Lhde seudu kehiys LADEC Oy Juh Määä Asikkuusjohj LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 5

6 Lhde Seudu Asumise osmiskeskus Vuosie välisä oske-ikku o leimu rkemis- j kiieisöl kl kolme merkiävää ekijää ii ksllisesi, EU-soll kui myös globlisi. Ilmsomuuokses johuv ormimuuokse ov pkoee rkemis- j kiieisöl prosessi merkiävii muuoksii, jois ei ole voiu eikä void selviä ilm posuksi T&K-oimi. Toiseksi, vuo 2008 lkees lms uli pikälle iegroiuees milmloudes johue pikäkesoisempi kui osii eus. Rkemie o ollu i sisämrkkioide veuri, j ivesoimll uusii kiieisöihi j korjusvelkisee rkeusk selvisimme phimms llo pohjs. Kolme ekijää void piää yksiyisellä j julkisell sekorill käyissä olev opeuuv rkeemuuos. Yriykse ulkoisv oimioj j siirävä vlmisus kusussyisä ii souihi hlpuoomihi, jolloi myös rkemisivesoii ov siiryee koims ulkomille. Julkisell sekorill rkeemuuos o rkoiu esimerkiksi kuie yhdisymisä j vlio virsoje lueellismis. Näissä os-lueiss Lhde seudu sumise osmiskeskus o oimiu kiivise väliäjäorgisio se yhee yriyksiä, kupukej j kui sekä yliopisoj j ukimuslioksi. Tulokse ov ollee moell vll merkiäviä j iide merkiys o smll pikäikie j pysyvä. Lhdes o kehiyy oske-kude ik vlkullie sumise ukimus- j kehiämiskeskus, jok oimi pääsää vhvism käyisymässä olev INKA-ohjelm puieiss. Tärkeää o, eä liikeoimiperusie kehiämie yhdiseää PPP-mlli mukisesi yhdyskulähöisee kehiämisee. Osmiskeskusohjelm (OSKE) oli vlioeuvoso erillisohjelm, jok oimi-jukse oli korkesoise osmise hyödyämie lueellise vhvuuksie pohjl. Ohjelmkudell ( ) oeii käyöö kluseriperusie oimimlli, jok verkoi j kokosi eri puolelle Suome hjuu osmis j osji. Osmiskeskusohjelm oeuiv lueill vlioeuvoso imeämä 22 osmiskeskus. Toimepiee kohdisuiv vlioeuvoso hyväksymie 13 ksllise merkiävä osmiskluseri kehiämisee. Kluseri oiv ohjelm selkeä ksllise ulouvuude, joss voiii hyödyää osmiskeskuse välisä yheisyöä, jk hyviä käyäöjä j väheää päällekkäisä yöä eri lueill. Asumise osmiskluseri oli yksi 13 ksllisesi merkiäväsä kluseris. Siihe kuulueide osmiskeskuse oimis vssiv Lhde iede- j yriyspuiso Oy ( Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy), Culmium Iovio Oy, Ioprk Progrmmes j Joesuu Tiedepuiso Oy. Vuode 2010 loppuu skk Porvoo Posir Oy oli Asumise Osmiskluseri liiääisjäseeä. Kluseri oimi piopiseide suumiseksi kusuii kluserikoordiio hol koolle Advisorybord, joho kuuluiv muu muss Rkeuseollisuus RT:, ARA, Rkeusieosääiö j Suome Kiieisöliio edusj. Bord kokooui kksi ker vuodess j sille rporoiii osmiskeskuse oimi uloksis. Asumise osmiskluserille ldiii oimi pohjksi vuode 2007 ik ohjelm-sikirj, joss kuvii oimi yheise voiee j lueellisii vhvuuksii perusuv osmisluee. Kluseri määrieli oimi perusksee kolme megrediä, jok oliv 1) ilmsomuuos, 2) kupugisumie j 3) väesö ikääymie. Kluserii kuuluvill osmiskeskuksill oli yheise voieide ohell om osmisluevlis. Lhdess kv eem oli Cleech Livig Lb, jok jkuui käyäössä khee os-lueesee: eergi- j meriliehokkuuee j puurkemisee. Lhde seudu sumise osmiskeskukse oimi lähi vrsiisesi liikkeelle vuode 2007 elokuu lus. Ksllise kluseri ohell osmiskeskukse oimis vsee kksi hekilöä hoiiv myös lueellise elikeiokluseri oimi koordioii. Toimi ksvoi ohjelmkude ik sie, eä ohjelm pääyessä mliskuuss 2014 sumise osmiskeskukse iimissä oimi kikki 9,5 hekilöä erilisiss yriyslähöisissä rkemis- j kiieisöl kehiämisprojekeiss. Kluseri syyi eljä merkiävää EAKR-rhoieis projeki, joide vull osmiskeskusohjelmss uiseuj kehiämisluei ediseii. Tuusomis projekeille o ollu merkiävie yriysverkosoje kokomie projekie oeuukse piirii j ukimukse sekä yriyslähöise kehiämise yhdisämie. 6 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

7 Compeiio Sie Are: 0,60 km² Amou of Resides: 4700 Tämä o oeuuu eeki RYM Oy: (Rkeeu ympärisö sregise huippuosmise keskiymä) ku, jok uue ukimukse rhoiusisrumei siirsi keemise ukimukse yriyse rpeis lähevää koeksii. Lhde kupuki liiyi vuo 2009 peruseu RYM Oy: perusjoskkksi Lhde seudu sumise osmiskeskukse oimi vikuukses. SHOK-yhiö o rjou pisi merkiävä verkosoiumismhdollisuude eeki meropoliluee yriyse j muide oimijoide suu myös ksivälise huippuukimukse uom mhdollisuude. Kokreeisi uloksi Lhde seudu sumise osmiskeskukse oimis syyi esimerkiksi mleergirkemise ekologi perusuvi uusi suikerrosloj Lhee yheisyössä Lhde Tlo Oy: kss. Nii souje Lssikdu rkeuse yheydessä oeii käyöö j edellee kehieii hkesuuielumlli, jok mukisesi osmiskeskukse j se syyämie projekie oimepieiä o oeueu. Mlli o yksikerie j hyvi ueu rkemis- j kiieisölll, mu vomiseksi koeuiss rkeushkkeiss vähemmä käyey. Mois l koskevis muuoksis johue rkemises ei selviä ilm, eä esi ehdää riiävä rveselviys hkesuuielu pohjksi ee vrsiise suuielu loimis. Hkesuuielu o myös vihe, joss ilm merkiäviä kususvikuuksi void o rkseluu erilisi vihoehoj. Tämä o myös yriyksille suuri mhdollisuus sd uoei muk rkeushkkeisii j ää ku referessejä. Lopuksi hlu kiiää Päijä-Hämee liio j Eelä-Suome EU-oimiso koko ohjelmkude j kesäeesä rkevs yheisyösä, jok o mhdollisu Lhde seudu sumise osmiskeskukse vikuvuude ksvu j uou esille rkemis- j kiieisöl merkiykse T&K-oimi kehiäjää j mhdollisj. Kiiä myös Lhde Seudu sumise osmiskeskukse oimi uloksie svumises hkekoordiori Su Cliffordi, jok kss olemme yhdessä vsee osmiskeskusohjelm oeumises. Kiios kuuluu myös sumise osmiskeskukse iimi projekipäälliköille j ssiseeille: Ville Uimoe, Joh Veikkolie, Mik Vhe, Tpio Kllioie, Mervi Sui, Ki Korhoe, Evelii Slo j Nii Sipilä. TkT, rkkiehi Ves Ijäs, Asikkuuspäällikkö Lhde seudu sumise osmiskeskus Kuv: LADEC/ARA-Asuo 2049 kilpilu/kuism Rsilie LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 7

8 Ympärisöekologi Lhde seudu osmiskeskukse oimi Lhde seudus ympärisöosmise keskiymä Ympärisöekologi oeii Lhde luee elikeiosregi j myös Päijä-Hämee mkuohjelm fokukseksi j ulevisuude ksvulksi jo 2000-luvu lkupuolell. Lhde seudu ympärisöekologi osmiskeskukse vull o oeueu lj-lisesi ähä sregisee voieesee johvi oimepieiä yheisyössä luee yksiyise j kullise yriyse, kupukie j kuie sekä oppi- j ukimusliose kss. Ympärisöekologi osmiskeskukse pikä ikväli voiee o muodos Lhde seudus milmluok ympärisöosmise keskiymä. Lhde ympärisökluseri o ollu vhvsi yriys- j sikslähöie. Tukimus- j kehiämishkkee o suuielu yriyse lähökohdis j hkkeide käyisämiselle o ollu selkeä liikeoimillie rve. Ympärisöekologi osmiskeskukse ärkeimpiä voiei o ollu löyää ksivälisiä liikeoimioj luee ympärisöekologi yriyksille. Täsä syysä keskiyii eriyisesi ukem yriyse vieihkkei: Ferropl Oy oimii suure sekjäee käsielyj komposoiiliokse Viemii. Alihkkijoi oimiuksess oli usei mui luee yriyksiä kue Allu Fild Oy j Doseec Exc Oy. Glvek Oy j FiSoic Oy siv 2013 merkiävä kup Dubis uomisoidu leokoemoooreide pesuliokse oimimises GE Aviioille. Kiilise Wuxi kupugi kss solmiu ysävyyskupukisopimukse iimoil selvieii ympärisöliikeoimioje mhdollisuuksi. Kokreeis hyöyä sopimukses siv iki Ferropl Oy, Glvek Oy, Rmec Oy j Helsigi yliopiso. Allu Fild Oy:lle ehii usei ksivälisiä mrkkioiiselviyksiä msssbiloii vieimhdollisuuksis. Yhdisyeide Arbiemirie mrkkioille ehii 2014 keväällä fc fidig mk, jok ik solmiii kokej liosoimiuse rjouksi vre. Lhde luee j muide suomlise yriyse verkoumis ueii, voiee rjo kokoisrkisuj jäeekäsielyy Meksikoo. Käyiseii usei hkkei oeuevksi LADECi muuss orgisioss: esimerkiksi Pieri vesiosmiskeskus, eljä yriykse Veäjä vieiregs, 12 yriykse Veäjä mrkkiselviys sekä EU-rhoieie kuude m käsiävä EcoPol-hke. Lhde seudu jäehuolokosepi mrkkioiii semireiss muu muss Hogkogiss, Serbiss, USA:ss S Diegoss j Kiiss Wuxiss sekä suuress määrässä Lhee suuuueiss delegiovieriluiss. Pikllise ympärisöekologi yriykse uov plveluj ljli j smll yöllisävä suure jouko luee sukki, joe iide liikeoimioje ukemie o ollu yksi oimi kulmkivisä. Vuosie ik ivesoiii oi 200 miljoo euro luee jäehuollo lioksii, joide meriliviroje, ekologioide j prereide selviämisessä Ympärisöekologi osmiskeskus o ollu kiivisesi muk: Kujl jäekeskuksess käyisyy LBIO Oy: rkeum j Suome esimmäie kuivmädäämö kesällä Tuoeu bioksu myös puhdise j syöeää Gsum Oy: oimes mksuverkkoo. Ympärisöekologi osmiskeskus koordioi liokse selviyksiä. Tuoeii mrkki- j meriliieo Päijä-Hämee Jäehuolo Oy:lle j Lhi Eergi Oy:lle viheess, jolloi PHJ rkeui Murre-jäeliokse j Lhi Eergi Oy kierräyspoloie käyävä ksuusliokse. Tsklie yriys perusi Trpper Fild Oy: Lhee j eki sopimukse liokses sijoimises Kujl jäekeskuksee. 8 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

9 Ferropl Oy: Viemi komposoiiliokse esi- j jälkikäsielylios Tärkeää kehiyskohee ähii myös lueellise meriliviroje selviämie j ekologioide demosroi pikllisesi, jo käyäö kokemuksi sisii mhdollisimm loudellisesi. Bussiyriys Reissu Ruoi Oy: j ekologioimij Moveko- Tech Oy: kss kehieii dieselbussis muueu sähköbussi voiee sd Lhee sähköisä julkis liikeeä. Bussi koekäyeii Hyvikää suomessuill kesällä Päijä-Hämee Jäehuolo Oy j Helsigi seudu ympärisöplvelu HSY: kss loieii vuode 2014 kesävä kipsilevyje- j kohuopie erilliskeräykse demosroii. Pikllise liikeoimioje ueksi Mbu-hkkeess ukiii biomssoje, eergi j rkeusjäee sekä uhkie meriliviroj j äide pikllis hyödyämisä. Murre-kierräyspoloiee jlosus, kuv PHJ Oy Yriyse välie verkosoiumie o korosuu Ympärisöekologi osmiskeskukse oimiss: Nsol kierräyspuiso kehiämie loieii 2013 Nsol ku, Lhi Eergi Oy:, Päijä-Hämee Jäehuolo Oy:, LSKT Oy: j LBIO Oy: yheishkkee. Alueell oimii usei mu vrsi pieiä vesil yriyksiä, joide mhdollisuude rjo uoei yksi eeki ulkomille ov vähäise. Vesiyriyse kosolidoii o kehiey use vuode j. Ferropl Oy osi NW Oy: liikeoimio 2013 j käyisi vesihuollos isellee uude liikeoimi. Syksyllä solmiii yheisyösopimus wuxilise yriykse kss jäevesie ekologioide demosroimiseksi. Orfer Oy hkki Oilo Oy: mlämpöliokse korvm öljylämmiysä. Ympärisöekologi osmiskeskus o oimiu seevrjo ympärisöyriyse yheisille messuossoille j -mkoille sekä koimss eä ulkomill. Ympärisöekologi osmiskeskus oli muk useiss oppij ukimusliose hkkeiss rjomss mrkki- j liikeoimiosmis: Alo yliopiso veämä hulevesiprojeki. VTT:, MTT: j Helsigi yliopiso Hidspyro II -projeki biohiile j isleide vlmismises. ProAgri veämä Hämee uusiuuv eergi ulevisuushke, joss oli muk myös Mesäkeskus. Kehiämiskohei oliv muu muss Orimil hevosel hyödyämie, ulkomie pie CHP -ekologi j Hollol Kukokoivu luee eergijärjeselmä. Helsigi yliopiso, LAMK, HAMK j VTT: kksi levie hyödyämishke. Ympärisöekologi osmiskeskus o rjou vhv pohj luee yriyse verkoumisee j luou mhdollisuuksi lje liikeoimi myös ulkomille. Oisuei liosoimiuksi o oeueu j prerei sekä ulkomis osmis löydey. Yriyse välie yheisyö o lisääyy j kokreisoiuu myös liikeoimioje yhdisymisillä, lihkioill j kupkäyillä. Alueelle o syyy russi sekä operiivisi eä ekologiperuseisi yöpikkoj. Ympärisöekologi-l yriyse välie yheisyö o lisääyy lueell j ksllisesi merkiäväsi. Lhde seuu o oussu Suome kärkee ympärisöekologi hyödyäjää j rjoj. Ympärisöekologi osmiskeskukse uloksis o hyvä jk uusill eemoill, joi ov muu muss Teollise Symbioosi j Resurssiviisus. DI Es Ekholm, Asikkuuspäällikkö, Lhde seudu ympärisöekologi osmiskeskus LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 9

10 ALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ JUHA HERTSI, PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO: OSKE o rjou älykäsä erikoisumis PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON ALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ JUHA HERTSIN MIELESTÄ YRITYKSET OVAT OLLEET HYVIN- KIN TYYTYVÄISIÄ VARSIN KONKREETTISISTA ASIOISTA, JOITA OSAAMISKESKUSOHJELMAN AVULLA ON VOITU TOTEUTTAA. Osmiskeskusohjelm o iivisäy päijähämäläisä ydiosmis Lhde seudull yriysoimi kl keskeisii eemoihi. Ympärisöekologi j sumise OSKE-hkkee ov syyäee uu ieo, osmis, verkosoj, yriyksiä j lisärvo liikeoimille, Hersi oe. Häe muks Päijä-Häme ue cleech-mku, joss yriykse voiv löyää hyvisä verkosois uusi kumppuuksi j iovioi. Esimerkkejä milmljuisis yriyse kohmispikois ov Cleech Veure Dy j OSKE-ohjelm EAKR-hkkeess käyisey uususplkio CleDesig Awrd. Ympärisöekologi oeumie o ollu meesyksekäsä. Oisumise ov myös leviee usemm oeuj j oimepieide vull, sillä resurssej o ollu ohjelmkudell riiäväsi käyeävissä, Hersi soo. Asumise OSKE-ohjelm o oimiu käyisysmooori muu muss sumise ukimukse sekä korjus- j puurkemise eemoje edisämisessä eeläisessä Suomess. EAKR-oimilij kuului yheesä viisi oeueu hke. Hersi koros, eä ohjelm hekilösörekryoiiss oisuii j Ves Ijäkse iimi pos sumise osmiskeskusohjelm oeumisess o ollu huippusuorius. OSKE-ohjelm o vikuu vhvsi sekä puukerrosloje uuee ulemisee eä lisäkerroksie hlli, esimerkkiä vikkp Vierumäe puukerroslohke. Vsvi rkeushkkei o viriy esimerki myöä vlkullisesi eri seuduille. Vikk OSKE-ohjelm pääyiki, hyvä käyäö j ulokse vievä eemoje viesiä eeepäi, Juh Hersi soo. 10 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

11 Kuv: LADEC

12 Vhvoj verkosoj rvi PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KEHITYSTYÖSSÄ VAHVAT VER- KOSTOT OVAT AVAINASEMASSA, KUN TAVOITELLAAN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. LADEC ON OLLUT OSKE-KAUDEN AIKANA KESKEINEN TEKIJÄ USEIDEN TÄRKEIDEN VERKOSTOJEN RAKENTA- MISESSA JA AUTTANUT ERI SIDOSRYHMIÄ OIKEIDEN KUMPPANIEN LÖYTÄMISESSÄ. LISÄKSI VIRANOMAISET OVAT HYÖDYNTÄNEET VERKOSTOJEN KAUTTA SYNTYNEITÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA KO- KEMUKSIA UUSISTA TEKNOLOGIOISTA. Lhde Cleech Bord Lhde seudull peruseii yriysjohdos koosuv Cleech Bord, jok ehävää o ollu yriyse cleech-liikeoimi lj-lie kehiämie j keskeise piopiseluee eeepäi viemie lueell. LADEC o koordioiu yriysryhmää j oimiu sillrkej yriyselämä j julkise puole välillä. Cleech-liikeoimi o edisey Lhde seudull useill eri hkkeill, jok ov liiyee esimerkiksi jäe-, vesi-, sähköie liikee-, meriliehokkuus- sekä eergiehokkuus j uusiuuv eergi -eemoihi. Yhdessä milmlle verkosoiss o voim Ksivälisymie j uusie mrkkioide huommie edellyää poikkeukse yheisoimi. Kumppuude, oises uemie j yhdessä ekemie o yhdiselmä, jok v myös pk-yriyksille ieä uusille mrkki-lueille. LADEC o rkeu OSKE-kude ik äillä perieill usei vieiverkosoj, jok uov äkyvää ulos. OSKE-kudell rkeeii muu muss ilmilul vieiverkoso sekä kolme muu erilis vieiverkoso Veäjä mrkkioille. Yriykse ov hyödyäee ljsi Veäjälle suuuuvss vesi- j jäeosmise vieissä LADECi rjomi plvelui j verkosoj. Suomess j Lhdess yheisrim rvi, kosk loppusikk hluv eisä eemmä kokoisoimiuksi j kilpilu o kov myös Veäjällä. Ilmilul vieiverkoso o oimiu Lhdess usemm vuode j siihe kuuluv Glvek j Fisoic ekivä vuo 2013 merkiävä sopimukse GE Aviio Geerl Elecric Ierioli kss. Sopimukse mukisesi yriykse oimiv leokoemooorie kemillise puhdisus- j särörksuslieisoj Emires Airliesille Dubihi. Bioloude rvokeju Työ- j elikeiomiiseriö erillisrhoieisess Bioloude uude rvoverko -hkkeess kroieii bioloude rvoverkkoj. Hkkee ulokse oseii yheisesi kehieäviksi koheiksi eergiermili, eergiyriäjyys, pyrolyysiöljy, 12 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

13 KLUSTERIYHTEISTYÖ JA YHTEIS- HANKKEIDEN VALMISTELUVERKOSTOT Lhde OSKEss sekä sumis- eä ympärisöekologiklusereide oimi o ollu kiivis j ulokseks. Lisäksi vlkullise ympärisöekologi osmiskeskusohjelm veovsuu o ollu LADECill koko ohjelmkude j. LADECi veämä ksllie ympärisöekologi osmiskluseri o edisäy Suomess yli 60 uude cleech-yriykse j yli 500 l yöpik syymisä. Susible World Cpil vlisi Suome cleech-kluseri milm kolmeksi prhksi cleech-kluseriksi. Ympärisöekologi kluseriyheisyöä o ehy muu muss biolousverkosoje sekä yheishkkeide puieiss, esimerkkeiä Clee-OSKE yheisyömlli, suomlis-veäläie vesil osmiskeskus (Ieriol Advced Wer Techologies Cere, IAWTC) j Ioviivisuu julkisii ivesoieihi (IJI) -hkkee. Pieriss sijisev vesiosmiskeskukse klisi ljoj use oeuj yheishkkei ksllisii j ksivälisii ohjelmii o vlmiselu LADECiss usei. Asumise osmiskluseriss o ehy iivisä yheisyössä muide pikkkuie osmiskeskiymie kss. Yheisyö puieiss o Lhdes vlmiselu sekä oeueu usei LADECi koordioimi suuri yheishkkei, joiss oeuji o ollu LADECi lisäksi usei mui sumise osmiskluserii kuuluvi osmiskeskuksi. Uselle pikkkulle leviyy osmiskeskusohjelm mhdollisi ylimkullise EAKR-hkkeide syyämise. Ohjelmkude ik oeueii muss SouhWood-, Kesävä sumie j ympärisö (K-EASY), Teredri- sekä PuuRi-hkkee. Suure yheishkkeide suuielu j oeuus viv mmiio j kokemus isoje sikokoisuuksie hllis. Yheisyökumppi ov luoee LADECi mmiioo isoje hkkeide veovsuuss ker oises jälkee. rsvjäee j biodiesel. Muk hkkeess oliv Jyväskylä Iovio Oy, Lhde seudu kehiys LADEC Oy, Joesuu Tiedepuiso Oy sekä Meriov Oy Vss. Tulevisuudess bioloude osuus liikeoimis ksv eisesää. Alueell oeueu pohjyö j vlmii verkoso ukev jkoss myös ulevisuude yöä. Thik k Asumise OSKE oimepieeä käyiseii Asumise Thik k -oimi vuosie ik. Muk o ollu yli 40 rkemis- j kiieisöl orgisio. Toimi o vkiiuu osksi koimis suosekori. Tilisuuksiss ov muk keskeise oimij Suomes, muu muss Rkeuseollisuus RT ry, Rkeusliio, Suome Kiieisöliio, RAKLI, SAFA, ATL, Kiieisöväliysl keskusliio, Suome omkoiliio, ympärisömiiseriö, SuLVI j Suome Kuliio. Asumise Thik k o muodosuu puolueeomksi hoksi os rkemis- j kiieisöl liiyvää kehiämisoimi. Kokoukse: 22 kpple Esiykse: 54 siuijesiysä suosekorijkohisis eemois vuosi Asumise Thik k si lkus vuode 2008 lopull LADECi iedousilisuudes liiye suorkemise suhdeileesee. Olii meoss kohi lm j rkemise eri sidosryhmäho oliv ilees huolesuei, oe Ves Ijäs, Asumise Thik ki lkuupij. Yheisessä iedousilisuudess oliv lusuoj mss Rkeuseollisuus RT ry, Rkeusliio, Asumise rhoius- j kehiämiskeskus ARA sekä Suome Kuliio. Tiedousilisuudess oli pikll yheesä yli 30 eri iedousvälieie edusj. Kokoukse äkökulm j eu lusuo uuisoiii ljsi. Seurv kokouksee osllisui kksiois merkiäviä rkemis- j kiieisöl eduvlvoho sekä ympärisömiiseriö edusj. Tälle rkemise suhdeile luodeelle kokoukselle soviii mmikuulle 2009 jkokokous ympärisömiiseriö johdoll. Kokouksell oli kiire, sillä se esille osmi äkökulmi oli rkoius uod mhdollisuuksie muk osksi lm elvyysoimepieiä. Yksi merkiävimmisä esille oseuis siois oli ASP-lioius. Tämä kokoukse yheydessä ähii hyödylliseksi jk eri ospuole välisä yheydepio kokouse merkeissä, keroo Ijäs. Kokouse järjesämie, orgisoii sekä sisällö uomie uliv LADECi OSKE vsuulle. Mlli, joho päädyi, o osoiuuu oimivksi: kokouksi o eri LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 13

14 VIENNIN KÄYNNISTÄMINEN KIINASSA ONNISTUI FiSoici sikssuuuuu j elivoimie p oimi o kesäy mrkkioide rviselu. Yhiö oki vkiiuu sems yhdeksi hrvois globlisi oimivis eollisuude osiepesurkisuje oimijis. FiSoic plvelee ljeev sikskus kikill mereill j yöllisää jkelukejuss oi 80 mmilis. Yhiö päämäärää o l johv oimij kehiää uoei j rkisuj, jok perusuv vhv ymmärryksee eollise pesu, särörksukse j ulrääiekologi lll oimivie sikkide rpeis. Toimiusjohj Te Leho keroo, eä merkiävimmä ksvuäkymä löyyvä korke puhusso vivis segmeeisä: kehiyeesä mellieollisuudes, koe- j lievlmisukses sekä ilmilus. Terveellä pohjll oimiv FiSoic Oy kehiää j moipuolis yriykse oimi jkuvsi uusille mrkki- j uoesovelluslueille. Toimiusjohj Leho keroo olevs eriäi yyyväie LADECi kss ehyy yheisyöhö. Ksivälisymise lisäksi LADEC o uu ueuude ksvmisess myös koimss. Tärkeimpää yheisyö svuukse Te Leho miisee Kii mrkkioille kohdiseu oimepiee, jok oisuiv yhiö kl hyvi. Projekii osllisuiv LADECi puolel osv j hyvi verkosoiuee mmilise. Olemme eeäee LADECi siuijoill mrkkioiiukimukse Kii ilmilumrkkiois. Hkkee myöä Kiis löyyi myös sopiv jälleemyyjä. Tällä hekellä olemme muk Veäjälle suuuuvss projekiss, jok rkoiukse o rke omll osmislueellmme kilpilueu Veäjä mrkkioill. FiSoic Oy Toimiusjohj Te Leho Mch mkig Wuxiss eemoill eljä kpple vuodess, puheejohjho vihuu jok kokouksess j eem määräyyy puheejohjho muk. Ise kokoukse ov vpmuooisi j keskuselevi, euvoelumuodoss järjeseyjä j järjesämispikk o Helsiki. Teem j kokouse keskuseluäkökulm liiyy i suosekorii, Ijäs keroo. Kluseriyheisyö j yheishkkeide vlmiseluverkoso Kluseriohjelmss oli lähökoh osmiskeskuse erikoisumie luee vhvuuksie mukisesi. Lhi oli muk ohjelmss sekä ympärisö- eä sumise klusereiss. Ohjelm mhdollismll ekologi siemerhoiuksell o oisuu käyisämää suuri hkemäärä, jok o uou lueelle lisärvo j plvellu yriyksie kehiämisä j uusiuumis. Ohjelmll o löydey yriyksille uusi liikeoimimhdollisuuksi verkosoje j ioviooimi ku. Osmiskeskiymie välille o rkeuu myös luoev yheisyöä, jok o uou lisärvo j moisois ieoio muk oleville yriyksille. Lhdess sekä sumis- eä ympärisöekologiklusereide oimi o ollu kiivis j ulokseks. Lisäksi vlkullise ympärisöekologi osmiskeskusohjelm veovsuu o ollu LADECill koko ohjelmkude j. LADECi veämä ksllie ympärisöekologi osmiskluseri o edisäy Suomess yli 60 uude cleech-yriykse j yli 500 l yöpik syymisä. Susible World Cpil vlisi Suome cleech-kluseri milm kolmeksi prhksi cleech-kluseriksi. Ympärisöekologi kluseriyheisyöä o ehy muu muss biolousverkosoje sekä yheishkkeide puieiss, esimerkkeiä Clee-OSKE yheisyömlli, suomlis-veäläie vesil osmiskeskus (Ieriol Advced Wer Techologies 14 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

15 YLEMMÄN TASON TAUSTATUKI LISÄÄ USKOTTAVUUTTA Esimmäisiä siksoimiuksi ää vuo käyisävä Mseudu Voim Oy o su uoeides kehiämiseksi kipms siuij-pu muum vuode j ympärisöekologi osmiskeskukse liikeoimijohj Es Ekholmil. Yhiö mrkkioille uom uoe o ympärisö kl moell p iuluie. Miloje omeergisyyee ähäävä lkierojärjeselmä o lee jop 100 prosei l eergis. Järjeselmä rjo smll urvllise rkisu, jok vull mil voiv lisää eläie määrää ympärisöä kuormim. Yriykse perusj j uoeide keksijä Jrmo Järvie rvos eriyisesi osmiskeskukse ieeellisä oe, jok vull uoekehiysvihees pääsii eeemää järjeselmä piloiviheesee opesi j jousvsi. Alkuviheess yhiö ähäimessä o vlloi hlliusi Suome mrkki. Apuoimiimi Mehor Oy o rekiseröiy ulevisuude ksivälisymisä silmällä piäe. Ylemmä so uki o rjou loivlle yriyksellemme rviv luomus j uskovuu, jok myöä meidä ollu helpomp sd uude sikk vkuuum keksiö oimivuudes. Mseudu Voim Oy Yriäjä j osks Jrmo Järvie Cere, IAWTC) j Ioviivisuu julkisii ivesoieihi (IJI) -hkkee. Ljoj use oeuj yheishkkei ksllisii j ksivälisii ohjelmii o vlmiselu LADECiss usei. Asumise osmiskluseriss o ehy iivisä yheisyössä muide pikkkuie osmiskeskiymie kss. Yheisyö puieiss o Lhdes vlmiselu j oeueu usei LADECi koordioimi yheishkkei. Ohjelmkude ik oeueii muu muss Souh- Wood-, Kesävä sumie j ympärisö (K-EASY)-, Teredrisekä Puu-Ri-hkkee. Uselle pikkkulle leviyy osmiskeskusohjelm mhdollisi ylimkullise EAKR-hkkeide syyämise. Suure yheishkkeide suuielu j oeuus viv mmiio j kokemus ljoje sikokoisuuksie hllis. Yheisyökumppi ov luoee LADECi mmiioo isoje hkkeide veovsuuss ker oises jälkee. AVOIMELLA VIESTINNÄLLÄ UUTTA TIETOA PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISESTA Kupuki- j rkeussuuieluu erikoisuu lhelie vuo 1980 peruseu rkkiehioimiso Arkkiehiyö Oy ekee yheisyöä kupukie, kuie j yksiyise hoje, kue rkeusliikkeide, kss. Arkkiehi Kri Lidsröm keroo, eä yheisyö Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy: j Ves Ijäkse kss o uou projekie kohei olleis hkkeis eriäi pljo välämäöä j kokreeis siieo. Ves Ijäs o järjesäy yheyksiä j yheisyöpmisi om yheysverkosos kss, jok myöä oimiso suhdeverkoso o ljeuu. Lidsröm koros, eä vuosie yheisyö LADECi kss o ollu merkiävää. Eriyisesi puukerroslorkemis koskev ieo o oimisoss lisääyy. Ilm ää yheisyöä uude yheyde j LADECi ku järjesyee ekskursio olisiv jääee oeuum. Osmiskeskukse ärkeiä i o mielesämme puukerroslorkemisee liiyvä eriyisosmie j kike siihe liiyvä iedo voi julkie iedomie. Aiheesee liiyvä hkkee ov vielä keske, mu kikki ähäsie o oisuu hyvi, pikäli LADECi sios. Arkkiehiyö Oy Kri Lidsröm LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 15

16 Kiii ksivälisii rvoverkkoihi LADEC ON TEHNYT PITKÄJÄNTEISTÄ JA VAUHDIKAS- TA TYÖTÄ SUOMALAISTEN JA LAHTELAISTEN YRITYS- TEN KANSAINVÄLISTYMISEN TUEKSI. ETENKIN UUSIEN MARKKINOIDEN KARTOITTAMISESSA LADEC ON TOIMI- NUT LAHTELAISILLE YRITYKSILLE OSAAVANA KUMPPA- NINA TEKEMÄLLÄ MARKKINASELVITYKSIÄ, ETSIMÄLLÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA JA AUTTAMALLA RAKENTA- MAAN JÄLLEENMYYNTIVERKOSTOA. LADEC ON TO- TEUTTANUT USEITA KANSAINVÄLISTYMISHANKKEITA JUURI OSKE-OHJELMAN RAHOITUKSELLA. LADEC vie jäehuolo Veäjälle Veäjä merkiävimpii cleech-yriyksii kuuluv Primex käyisi muum vuosi sie hkkee yhdyskujäeide erilliskeräysprojekis. Vuosi sie Primex kiiosui ekologi j seeisii posvs Lhde jäehuolomllis, joss o pääsy jop 95 prosei hyödyämisseesee. Primex pyysi Lhde Seudu Kehiys LADEC Oy:lä pu ykyvimuksi vsv jäehuolojärjeselmä kehiämissuuielm limiseksi Osshkoviii. LADECi kroiusyö ulokse Primex ilsi suuieluhkkee oeujiksi Päijä-Hämee Jäehuolo Oy: j ympärisökosuloiii erikoisuee lhelie isiöörioimiso Grdiei Oy:. Osshkov o ympäröivie kuiee sukk lue, jok jäeisä pääos meee ällä hekellä kopiklle. Jäeesä ljiell vi 20 prosei. Primex hlu kroi jäevirr, ehos erilliskeräysä, os hyödyämisse j siiryä jäeide kuskmises kierräysliikeoimi. Suuielmiss o moderi kopikk j jäeekäsielylios. Tähä ehävää Primex kusui muk LADECi siuij. LADEC o kehiäy suomlise jäehuolo-osmise vieimlli Veäjämrkkioille. Osshkoviss yriyspmisiss j yöpjoiss oliv muk suomlise Dorov Oy, Eevo Oy, Ferropl Oy, Ficoe Oy, HABA Group Oy, OdorOff Oy, Molok Oy j Trmel Oy. Hkkeesee osllisuvie yriyse ekologi j plvelui pyriää sovim kehiyssuuielm j muk läheeillä suomlisyriyksillä o mhdollisuus ull vliuksi Osshkovi jäehuolorkisuje oimijiksi. Vieiverkoso pk-yriykse edusv smoj jäehuollo eri os-luei, jois myös Osshkoviss oll kiiosuei. Vesiosmiskeskus o oimiu eljä vuo äydellä eholl LADECi j Pieri vesiliokse Vodokli perusm Ksivälise vesiosmiskeskukse (IAWTC, Ieriol Advced Wer Techologies Ceer) oimi o ollu kiivis viimeise eljä vuo. Kyseessä o vesil pk-yriyksille, yliopisoille, ukimuslioksille sekä muille l oimijoille suuu uudeyyppie kohmispikk, jok u yhdisämää suomlise vesiosmise Iämere luee j eriyisesi Veäjä odellisii rpeisii. Vesiosmiskeskus si lkus OSKE siemerhll. 16 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

17 Kuv LADEC/Es Ekholm Vodokli iloiss oimiv osmiskeskus oimii edellee veäläise, suomlise j muide euroopplise vesisiuijoide kohuspikk. Kouluuksess je prhi käyäöjä puh vede uoos j jäevede käsielysä, pioe ivesoiie välämäömyyä puh vede vrmismiseksi sekä esiellää uusi vesisekori ekologioi. Veäjää pideää suomlise cleech-l yheä lupvimmis ksvulueis, sillä luoovroje sääsämie o jkoss yhä ärkeämpi kilpiluekijä iäpuri yriyksille. Eeläsuomlise vesil yriyse ksivälisymisä j verkoumis ue vieiedisämishkkeill, joide piopise o jäevesie, juomvesie j eollisuude jäevesie uusiss prosesseiss j sovelluksiss. Oske-kude ik phumii o osllisuu uhsi vesil siuij- j johoehävissä oimivi hekilöiä. Hekilökohise suhee ov Veäjällä ärkeiä. Ovie vmie j oikeide kokie esimie Veäjälä j koko Iämere lueel o vesiosmiskeskukse ärkeimpiä plvelui. Toie piopise liiyy ukimus- j kehiysyöhö sekä iedo jlosmisee j jkmisee. Hke rjo kumppiyheisyö ku yriyksille mhdollisuuksi hyödyää l uusi ukimusieo. Myös oimiympärisöä lysoid. Hkkeess vlmisuu muu muss mrkkiselviys, joss esiellää sekä Veäjä eä Iämere luee kullise vesiliose j puhdismoide jäevede käsielyy liiyviä rpei. FECC sil Kii cleech-mrkkioille FECC o kupp- j eollisuusmiiseriö loiees vuo 2006 syyy hke, jok koordioiis vssi LADECi koordioim Suome ympärisöekologikluseri. Se peruseii edisämää suomlise ympärisö- j eergi-l yriyse liikeoimi j iide ueuu Kiiss. FECC rjosi plvelui sekä yriysryppäille eä yksiäisille yriyksille. FECCi ehävää oli myös lisää Suomess ieämysä Kii ympärisö- j eergimrkkiois. FECC uoi yriyksiä myös vieisregioide j mrkkiselviyse ldiss sekä yheisyökumppeide esiässä. FECC: vull use koimise yriykse ov päässee muk Kii ympärisöhkkeisii joko yksiäise yriyse i vlio liose prerei. FECC: oimis j plveluis vssi Suomess j Shghiss yöskeelly viisihekie iimi. LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 17

18 Ii pääomsijoiusoimi j prerihku YES BANKi kss LADECi koordioim ympärisöekologikluseri j iilie YES BANK loiiv vuo 2009 yheisyö, jok voiee oli edisää suomlise ympärisö- j eergiekologiyriyse ksvu j ebloiumis Ii. Yheisyö koi muu muss Ii ebloiumisee j yheisyriykse perusmisee liiyviä plvelui sekä sregisee euvooo, yriyskupp sekä pääom hki liiyvä plvelui. UPM-profi pviljoki j Milo 2007 Vuode 2006 lopull UPM lkoi kehiää uude puumuovikomposiii uoo. Uusie uoeide ulo mrkkioille o ollu meesysri. Keskeisessä rooliss o ollu mrkkioiioimepieeä oeueu pviljoki, jok rkeeii Milo ksivälisille messuille Milo jälkee pviljoki pysyeii Helsikii kuukude jksi Desig-museo j Rkeusiee museo väliselle pih-lueelle, jos se mksi Mimii. Floridss rkeus ylii merkiävällä vll ksivälise uuiskyykse. Iovio oi Lhde seudulle vuodess reilu 30 uu yöpikk. Rkeus k y imeä Arek-pviljoki. Se o suuiellu jpilie rkkiehi Shigeru B, jok o svuu öidesä ku merkiävä sem ekologise ympärisö edisämisessä. Pviljoki vlmiseii Bi oimiso piirususe pohjl yheisyössä UPM, Areki j Lhde mmikorkekoulu Muooiluisiuui kss. Puumuovikomposiii perusrk-iee käyeää UPM Rflci uoos hyödyämää jäävää rrlmii, jok koosuu pperis j muovis. Kierräysmerilis vlmiseu komposiii o osoiuuu lujksi j koseu kesäväksi meriliksi. Komposiii void häviää polmll i se void kierräää uooprosessii uudellee. Merili uoekehiys j uoo sijisev Lhdess. Muk mkll ulkom mrkkioille Rkeusliike Repoe Oy: mleergirkemise kosepi MERA o lus si kiiosu ksivälisiä mrkkioi. Asumise osmiskeskusohjelm rjosi kosepille mhdollisuu ksv ksivälisesi. Vuosi kesäee yheisyö kuluess uoeii mm. yheisä mrkkioiimerili eri kielillä (suomi, egli, veäjä j kii), järjeseii ilisuuksi, uoii usei vieriluryhmiä MERA j 18 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

19 KANSAINVÄLINEN HUOMIONOSOITUS JA MERKITTÄVIÄ VIENTIKAUPPOJA Lhelie Glvek o yksi ls johvi pikäsielyliose j iide rill rvivie jäevedekäsielyliose projekioimiji milmss. Yhiö kehiämille rkisuille löyyy kysyää Euroop ohell eeki Lähi-idässä j Asiss. LADEC o vusu kosuli rooliss Glveki Lähi-iää, Kii j Veäjälle suuuuviss vieihkkeiss kroimll pikllisi prerei, rkemll vieiverkoso sekä rjomll siuij-pu ksivälisee mediviesiää. LADEC o lisäksi osllisuu leokoeide lskuelieide huoloo j korjuksee liiyvä liikeoimi kehiämisee. Akiivie mrkkioiiyö o myös uou yhiölle ulos. Yksi merkiävimmisä Glveki suurkupois oli viime vuo GE: kss solmiu leokoemoooreide kemillise puhdisusj särörksuslieisoje oimius Emires Airliesille Dubihi. Kup rvo oli 6 miljoo euro. Yhiö siksku kuuluu euudes usei suuri lehoyhiöiä. Glvek voii vuo 2013 ksivälise ympärisöekologi Ler Sge Awrds -kilpilu omss kegoriss. Globl Cleech Cluser Associioi (GCCA) järjesämä kilpilu plkiois vssi LADECi koordioim Suome ympärisöekologikluseri. Toimiusjohj Ulf Pråhli muk kovsoisee kilpiluu osllisumise j siiä svueu meesykse sios Glveki ksivälie ueuus ympärisöekiik osj ksvoi euudes. LADEC o hkeu meille ksivälisiä yheisyökumppei uusis kohdemis, mikä lisäksi he ov uee löyämää rhoiuskvi sekä viei kehiämiselle eä sisäisii kehiyshkkeisii. LADECi liikeoimikehiäjä osllisui sopivie osjehdokkide esimisee, ku Kemir pääi vuo 2011 myydä Glveki liikeoimi uudelle omisjlle. Oy Glvek Ab Toimiusjohj Ulf Pråhl PuuEr -koheisii sekä mhdolliseii ksivälisille j ksllisille ryhmille vierilu j esiely yömll. Osmiskeskusohjelm veäjä oli muk esimmäisillä Veäjälle j Kii suuuueill mrkki-vusmkoill. Rkeusliike Repoe o ollu koko ohjelmkude kiivisesi muk sekä ulkomille eä koimh suuuiss oimepieissä. Yriykse johj o myös ollu kysyy lueoisij koskie MERA j PUUMERA -ihei osmiskeskukse j se sidosryhmie ilisuuksiss. Lisäksi osmiskeskusohjelm o ollu uomss luee eriyisosmis j MERA kosepi esille mm. FRESH-hkkee ku ksivälisissä ilisuuksiss. Vesi-bioksuvieiregs Veäjälle Vuo 2010 Veäjä puh j jäevede käsielyliemrkkioide o rvioiu olev oi 920 miljoo dollri. Arviol 75 % Veäjä vesihuollo ifrsrukuuris ulisi seer seurv 5 10 vuode ik (Fros & Sulliv: Russi Wer d Wsewer Treme Mrke i Full Recovery, ). Viimeise 20 vuode ik suomlise yriykse ov ollee merkiävässä rooliss Pieri vesihuollo kehiämisessä. Yriykse ov osllisuee mm. puh j jäevede puhdismoide rkemisee j seeruksee, vesi- j viemäriverkosoje kehiämisee j seeruksee, liose uomisoiii j vesiliose hekilösö kouluuksee (Vesilous 1/2012). Edellä kuvu Veäjä vesihuollo vieiäkymä ov vieiregsprojeki yriyse äkökulms merkiäviä. Mhdollisuuksie lisäksi o uiseu iso joukko vieii liiyviä hsei. Esimerkiksi julkise sekori ivesoii suuielus oeuuksee vievä ik, ivesoii ov kokoluokl eriäi suuri, veäläise rhoiukse järjesymie o epävrm, korrupio j vesihuollo hioielu o ehoo eikä se kus ivesoieihi. Toisl oimimie Veäjällä edellyää kieliio, pikllise busiesskuluuri uemus sekä siks- j kumppisuheide pikäjäeisä kehiämisä. Vieiregsprojeki voiee oli mdl vieiregsyriyse riskiä läheä voielem järjeselmällisesi j relisisesi osuu Veäjä vesihuollo ksvvis mrkkiois, huomioide vieioimi liiyvä hsee sekä resursoimll yriyse käyöö yheie veäjäkieleioie j busiesskuluuri uev siuijiimi. Vuode 2013 loppuu meessä vieirekss oli muk eljä pikäjäieisee oimi siouuu yriysä. Vieirek oimi suuielu keso o LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI 19

20 Liosvierilu Ruosiss, kuv LADEC/Es Ekholm YHTEISESIINTYMISET MESSUILLA HOUKUTTAVAT PK-YRITYSTÄ Keso- j erikoismuoveis li, säiliöiä, prosessilieisoj j -pukisoj vlmisv hollollie Ekomuovi mrkkioi uoei sekä koimh eä lähilueille. Yriys keskiyy myös ympärisöekologi liiyvii uoeisii j vlmis muu muss erilisi ilmpuhdisuslieisoj. Ekomuovi uoei käyeää puhvede- j jäevedekäsielylioksiss, pikäsielylioksiss, kemieollisuudess j lbororioiss. Yksi merkiävisä sikkis o Pieriss sijisev Vodokli jäevesilios, joe Ekomuovi o oimiu usei fosfori poisoo käyeäviä kemiklisäiliöiä j oselulieisoj. LADECi järjesämä usemm yriykse yheise messumk ov rjoee vieii posvlle pk-yriykselle vivom j myös kususehokk keio löyää poeilisi sikki j yheisyökumppei koim lisäksi eriyisesi Veäjällä j Sksss. Yriykse hllios j mrkkioiis vsv oimiusjohj Es Pykälä o vuosie kuluess ehy yheisyöä usemm LADECi ksivälisee liikeoimi erikoisuee siuij kss. Hä soo olevs hyvi yyyväie sms plveluu. Yksi messuille lähemie olisi yöläsä j kllis. Ilm osmiskeskukse j LADECi rjom mhdollisuu osllisu yheisille messuossoille emme olisi yhä kiivisesi kyeee suum vieimrkkioille. Vrsiki Veäjällä LADECi kieliioise j pikllisi mrkkioi uev siuij ov suureksi vuksi. Ekomuovi Oy Toimiusjohj Es Pykälä Verkosoiumis- j mrkkiselviysmk S Frciscoo j S Diegoo Koimisille cleech-yriyksille järjeseii Yhdysvloihi verkosoiumis- j mrkkiselviysmk vuo Yhdysvll o merkiävä cleechi vieim j koheeksi vliu läsirikko o ärkeä cleechi ioviokeskiymä, joss hllioid myös yhä milm prhksi rku cleech-kluseri. Mk ik suomlisille yriykse pääsivä uusum läsiriko cleech-hkkeisii, mikä oi hyvä mhdollisuude bechmrk ekologioi j käyäö kehiysyöympärisöä. Koimise yriykse verkosoiuv pikllise yriyse kss khdess semiriss j khdess mch mkig -ilisuudess, joss järjeseii usei 1-o-1 -pmisi. Lisäksi mk ik järjeseii usei rääälöiyjä yriyspmisi yhdysvllise yriyse kss. S Frcisco ilisuude järjeseii yheisyössä pikllise oimij, Gr Thoro LLP: kss. S Diego semiri j oimi oeueii os suuremp vuosiis FiFes-phum, joss oli esillä LADECi hllioimie Lhde seudu osmiskeskukse j Suome ympärisöekologikluseri oimi. Läsirikoll uusuii pikllisii sähköise liikeee rkisuihi, mikä lisäksi pikllie yriys järjesi om verkosoiumisilisuude suomlisille l yriyksille. Ohjelmss oli myös uusumie levä ukimuskeskuksee Alge Ceerii sekä vierilu S Diego pormesri oimisoss, joss keskuselii yheisyömhdollisuuksis S Diego cleech-projekeis vsv johj kss. Lisäksi korkekouluj yriysedusjill järjeseii uusumiskäyi Uiversiy of Cliforiss, joss uusuii kmpukse uusiuuv eergi meeelmii j älyverkkoihi. S Diegoss oimii CleTECH S Diego -kluseri orgisio, joll o jäseiä usei soj l yriyksiä. LADEC o oimiu pikää yheisyössä CleTECH S Diego, cleech-klusereide kojärjesö Globl Cleech Cluser Associioi (GCCA), ulkomiiseriö j TEKESi kss, joe ilisuus rjosi pljo rvoks ieo j kokej yheisyö lujimiseksi. Yriykse loiv kokej sekä virllisiss eä epävirllisiss pmisiss yhdysvllisii oimijoihi, mu myös koimisii phum osllisueisii oimijoihi. Kike kikki khee järjeseyy semirii osllisui oi 200 edusj. Mk ik usei suomlisi yriyksiä, kue BseN:ää j Noki Siemes Neworksi, hselii j esimerkiksi The Dily Eergy Repor -verkkojulkisuss oli usei rikkelei suomlisis yriyksisä. S Diego Cleech Busiess Forum oeerii myös koimss YLE uuisläheyksessä. 20 LAHDEN SEUDUN OSAAMISKESKUS LOPPURAPORTTI

MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5).

MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5). MEDIALINJAN TAVOITE isiä ioj -ik. Siksi rvise krii ä ihmise elämää j vp i j su uu de isuu doll i viku yhä eemm mh ilij rjo siulle. ilm ieoekiim ävä rii ää seli vu j ä s ymmärä s. Tvoiee o, eä lm öku äk

Lisätiedot

Yrittäjä suuntaa ylöspäin Petri Riihikallio s.52 1 2008 6,50. Ikääntyvä väestö, antelias valtio s. 10. Avaruusteknologia bisneksenä s.

Yrittäjä suuntaa ylöspäin Petri Riihikallio s.52 1 2008 6,50. Ikääntyvä väestö, antelias valtio s. 10. Avaruusteknologia bisneksenä s. 1 008 6,50 > Y H T I S K U N T A Ikääyvä väesö, aelias valio s. 10 > T & T Avaruusekologia bisekseä s. 8 > U L K O M A A T Tue Veäjä yriyskuluuri s. 40 > K U L T T U U R I - V I N T I Rockilla o vieiä

Lisätiedot

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12 EPT ied 1/2010 iede0110.idd 1 27.1.2010 21:31:12 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheejhj Järjesösiheeri Timis Pkkiili Mri Suus (040 506 2400) Aukk Helder Töölöku 55 00250 Helsiki puh. 8865 1212 fx. 8865 1233 s-psi

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN 6.4.2010 KEITTIÖ REMONTTI ON HELPPOA. Hoidmme kiken. Pyydä ilminen eiely. Myyni: 0400 387 188 Tehnmyymälä Ruuihnie 13, YLIVIESKA www.omegkeiio.fi Knnu-Toholmpi-Leijärvi-Sievi-Reijärvi-Alviek-Himnk-Ullv-Kälviä-Lohj-Yliviek-Oulinen-Merijärvi-Hpvei

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala

Lisätiedot

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946 T 2/13 SUSJ T Savolaisen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 T T S i s ä l ö 3 Pääkirjoius: Why on Earh Did You Go o Tripoli? 4 Kuraaorj: Tarvisemme iloja ja ila meiä 5 Osakunaseikkailu Virossa:

Lisätiedot

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta.

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta. Jäeniedoe 4/2014 Hyvää Joulu j onnelli Uu Vuo 2015! ÄRKEÄÄ!! ÄHKÖPOIOOIEEMME EKÄ KOIIVUJEN LOPPUo MUUUU.FI-PÄÄEIEKI Uude ähköpoiooieemme ov jo käyöä. Ooiee pyyivä muuen mn, mu.ne-pääe muuui.fi-pääeeki.

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ TLOUSTIETEIDEN TIEDEKUNT Lauri Tenhunen KIKKILL LÄSNÄ OLEVN TIETOTEKNIIKN TLOUSTIETEELLISTÄ NLYYSIÄ Pro gradu ukielma Yleinen alousiede Tammikuu 03 SISÄLLYS Sisällys Kuvio ja auluko JOHDNTO... 5 VERKOSTOTLOUSTIETEEN

Lisätiedot

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO VENÄJÄN TALOUDEN PELASTUS? Kansanalousiede Pro Gradu -ukielma Joulukuu 2008 Ohjaaja: Jukka Pirilä Tuomo Huhanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot