Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä."

Transkriptio

1 H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919 (/ ö 19) p ö T- ö dö p öö Ehd ö ö öh hö L hd 1 S: 1 p N 2 p öh ö 1946 ö (b**/ p p 46) d S p ö ö hd ^ d 28 p 1958 P d ö (299/58) ö ö 30 p hh K h hö 1960 (199/60) N ö ö hd ööh h öh h ö hö ö pd Lh - ö 2 hd h ö h ö - höh öö p L p p O ö hd 3 : ö ö d h» (1/49) d h h ^ p U ö ^ N ö - (341/55) dö h - ö (409/61 410/61) h H Lö d 1957 p

2 15 ö ö \\d p p p ö p ö J pp ö h ö ^~ hö MK p ö öhö h hd d h h h ö - ö ö V M hd pd 5 : 1 ö (299/58) 3 : - hd öhö hd ö Mh- - pp hö ö öh d öhö öhö hd d hö 15 T ö h ppd p p h d ö ö d öhö * 2 ^» höd - ö h h S ö d f öhö» ö ö hö pp pp- - d d p Oppd ö h ö d ö 14 h ö d p d ppd P ö d ö öhö E SK p öhd d p ö öh öhö d p b ö - p J p 2 öö p «h 14 P ö p pp - d p d ö Töd ö h ö öhö ö f^ hö d h h ö ^ K p (1937) h T p K ö ö p- ö p ö p L d öhö 15 p T ö ö h d Lp ö ö ph p * - ö ö d p P Tö ppd h p T h h d ö p ^ ö p pd ö (713/65 746/65) ö d Ldö ö- h Mh öf 196ö E ö ö - öhö p h ö Ih * - ^ d öpöö ö ööh p (1937) d p Sö ö ö p L- ; 15 d h h M hd 4 : 1 ö- ; ppd 8 ö d pö d ^ ^ d 40 p d ö ö p p ö h K ö ö p pö h ö ööh öö 40 T hd 4 : ö ^Opp ^ ö MA M ö L ö ö p ö (Z4//DO- p d hd 2 : S ppd - ö^ h öhö öh d ö ö h d h h N K ö hd h ö ö* p ö pö p pp C «1 öp - ö h h d ö hg ö ö d hd h p p hö ö p p h J ö d p 16 Opp öh - ö S h K p ^EdU M pd ö hd pp 6 : hd d ö p ö ö ö ph L p 16 ö K pp ö ö h d ö öhö ö Pö p 18 ö ö d h J pp ö ö I ö pd h ö ph - ö p ö p h Ed h öh p ö d d 2 h h p P 2 hd S f öö p p ö p Ä Ä hg K h S öö S hd ^ L pfs V ö

3 15 _ P 2 h d ö ö p p p ö p ö S d J pp ö h ö ö öhö - ^ T ö ö p p hö pf^ h hd d ^ S ö p - h h h ö - ö ö V M hd p X 5 : 1 ö (299/58) 3 : - hg K öh hd öhö hd ö Mh- - S öö - pp hö ö öh S V Ä hd "c' f S öhö öhö hd d hö ö p 15 T J c ö h ppd p p h - ^ d ö ö d öhö ^ f f X höd - ö h h h S ö d öhö d h ö ö hö pp pp- - hd p O p p d ö h ö d ö 14 h S ö d p d p p d P ö d ö öhö E ^ p öhd d p ö öh öhö d p p ö - p ö p 2 I h 14 öö p P d ö Töd ö p pp d ^ p ö h ö öhö ö ^ hö d h h ö ^K p (1937) P h ^ V p K ö ö p- ö p ö p L d öhö 15 p T ö ö h \ d Lp ö ö ph P - ö ö d p P Tö ppfc d I * 3 h p TU h h d ö p ö p pd ö (713/65 746/65) ö d h Mh Ldö ö öf " ; ^ ö E ö ö öhö p h ö hbu^^ d öpöö p (1937) d p Sö ö ö ööh ö p L 15 d h M hd 4 : 1 ö ppd 8 ö d pö d ^ ö d 40 p d ö p p ö h K ö pö h ' ö p ö ööh öö 40 T ö hd 4 : ö Opp ö ö ö^ M ö L ö ö p ö /_ p d hd 2 : S ppd - ö h öhö öh d d h h N ö hd ö ö h p ^ h ö fcö h p pp h d h hg ö ff ö d hd p p h } p ö d h K p 16 Opp öh - ö S p ^BdU pd ^ ö hd pp d ö p ö 6 : ö ö ph Lp c5 ö d ö öhö pp ö ö h ö Pö 18 ö ö d h J pp Sö ö I ö pd h ö ph - ö p Ed h öh ö p h pöd d h h p 2

4 d h hg T p ö hö ö p T öö d öp h ö - ö h h ö T h hö H d ö p d öhö ppd T p ö öö p V 48 hd d p h Yö hö d ö ö fht öp ph hp hd ö d h p 9 öp h d öhö 8 T ö p hd 12 : h hp J hd pp\ h ö d h p ö Sö p ö ö ö p p öö d ö ö öhö p ö P 2 p Kö hö d Sö h öhö hd 15 ö : ö h ö ö Mö ö h ö ö hd d T 9 48 ö hd d hd hd pp öp Ehd 13 : pp L 14 : 2 p p; ö ö ^ ö ö öp 18 hö öhö - h N ö p ö P 3 ö ö ö öhd hd ö ö ö p h d J S ö ö 16 Oppd öd ö ö p ö h p h pp h ö ö ö h ö h p pp h h 15 ö p ö ö ö p 80 J ö hd P öhö Oppd hd d ö f»4g*tm>t p V 40 d 4 hd 15 ö ph pöd hd 3 S hd ö h 12 ö P ppd ö 48 p d h ö hd ö V ö 5 : 2 ö 24 Tö ö 8 : pp - h h ö ö d 36 öh I E öp ö Yöö 19: 7 : d p ö hd pd 8 A ö p g g T p h hd 4 pö hd ö h 14 p ö 2 : 2 - h ö P 2 ö h- - ö ö h ö ö Ehd 14 ö d ^ h ö J ö c^ T h ö p p ö pp 5 P ö h h - pö 3 ö h h ö p p ö ö J1* ' h 38 hdkp- - E h h d h p - öp p h ö hg R p Ehd 7 : 15 Ehd 9 : «p p öhö ö pd ö ö p ö - ö p * 6: 21: ö ö M _ Sö ö hd h hd M^ ö P 2 ^ d 5 Töhp p^ w p A d ö h K ö ö 16 ö ö- pd h p öj ö p hd 10 : ^ hd ö ö d '' ö : Ed 48» hö ö ö p^öö h p d ö hd h p h h ö E hd 11 : h ö ö ö P

5 K hd ö ö d p h d hd 6 pp h d V E 22 : ö öh Tö hö- ö öö p h hd h h K p h d d ö p ö Lp 14 ö h A öhö ö d h d ö h pd 19 : 2 Lhd 23 h d d S ö hd h _ ö ö - ö d K ö A ö ö p ö 18 hö hd ö h M ö h- ; 15 d ö Töh öd öö K p d öhö h p h d p ö ö A 18 hö d p p öhö h öö S ö d pp dö hd h h p ö h p hö p d & ( 7 2 /Z ) p Lhd 20 ph 7 : 2 d h p : ö Ehd 16 : 1 öp Ehd 24 p p ö 2 : 1 L hd dfc ö 18 : p ö 3 4 hd hd 18 : 1 ö h pd öp ö Lhd 21 : ö h öö öhö 18 d öp h hd d hö hd ö pd Ed p Ed Vpf»d h hd h ö ö- h d ö P 2 P 2 3 : d ö d p ö höd pp h - ö- h d hd d Tö K p d p K h d ö L 3 p 6: ö d A 21: N ö Ed pö d: öp p ö h 2 öö S hd öh Töhö A 4 : T p p p 4 ö ö h ph öh h ö h pö pp h d p hö 1) d ö h hd 19 : 1 ö p p 1 ö d ö ö öp öö p ö ö h hd V ö ö d ö - p ö K d hd ö ö K öö d _ h hp * ö d; Ehd 17 : d ö M d ö 2) - ö; h ö 3) hd ööhö U ö ö h öö ö d 16 d M ö p hd d h p ö - R 6: ö p hö ö h h K ö pp h ö

6 5 I h p Töhö d pp p hö hö h p h d p p; 4) öh ö ö K d d ö ^T d h 3 hd hö öhö h p - h S 1 d ö d 1 2 hd h h d 16 : - p d Mh- - ö : öhö V ö d > ö ö h p hd ö ö ö 3 ö ö T : T p ö 1) ; öö pdö ö h 2) ö; d ö ö 3) ö ö ö d öö ö ö h d hd ö p ö 80 ö K hd 40 ö p d N ö ö h 4 : ö öö ö 9 ö d 48 7 * 4 S öd ö ö d ö hhd ö ö h h h g d p p h h Tö hh d ö öhö p h öhö ö d " d höh p ö h h p A d öh p d 1 ö hg p ö ö h d h hd dm 36 Tö S 7 : 1 9 : ö h ^ H ö p MUpd S p ö d ö d p p 5 ö ö ö h S p h ö p ö p 12 * ; Yö hö hp hd ö p ö d ö ö öhö d T p ö h 38 hd p V ö ö 6: 21: K d ö ö ö h ö p p ö 1: Ed 1 ö - d ö p ö p ö h h ö p ö hd ö ö T p ö ^ h 12 V ö p d V 8 ö~w] ö 7 fc hd h p p p 9 Tö ö ö - p öp p M p ö ö d 10 J ö öp ö h ö ö- h 48 h p ph 1 1 K ph p h ö h h h hg d d d h p 6 8 : ö ö : ö p h ö 48 hd T ö p d dö d ö h A 13 E hd p hö öhö h M hö öhö phd 5 S: 2 ö ö h pp Td p öö pö 14 K hd hö hd öp öh h d d ö d ö ö d h hg T d: 1) p - ö h ^2) ö d h öhö h V^^p - h ö öhd ö d p p 3 ö J öhd 1 d p V ö d -

7 ö d h ö ö ö h V h ö h d d ö h ö ö p h d h h g V ö h p d ö 1 x S ö ö h p h h N ö ö ö ö p 15 A 14 : 4 p 5 ö ö d 16 J ö 2 : h d p d ö p ö ö ö h ö h h d d h ö L d ö d h d L ö d : 1 ) ö p - ; 2 ) h h h p ; 3 ) p p d d ; 4 ) p p p - ö h d ; 5) ö ö ; 6 ) L : ö d T ö h d d h pp 1 ö ö p ö?: ö d 17 A d ö ö 18 V ö h ö ö p ö ö ö- h d pd h A 1 ö pd J p p 1 ö ö ö p ; pöö ö 19 Tö h hd ö p ' h h d p ö 7 : ö p V d ö 1 ö ö d hd ö 12 : d ö ö p h öh ö d 15 : ö p h ö ö ^ J ph J h h ö pd d ö p 5 : 2 ö 15 : ö hd h 14 S- 1 1 hd d h 18 : d g h p ö 2 1 J ö d h Tö ö^ p p p ö pd p- d ö pö h g dö p p p JJ hh ö h ö 2 2 ö p h ö T d - p h h hh p d hö pd ö g ö hh 2 3 p M ö h d ö 25 h ö h T p d 19 pp- ööh - d 24 d p 1919 (132/ 19) 24 höd Tö öhö 31 p h 1929 ' (260/29) ö Hg 2 p 1967 T Pd U R H O KEKKONEN

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET Juha Paavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 29 Nro 3-4, 1996, s. 11-34 TIIVISTELMA Taman artikkelisarjan tarkoituksena

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

EUROPEQN TEQM CHAMPIONSHIPS(O RR 3)

EUROPEQN TEQM CHAMPIONSHIPS(O RR 3) UROPQ TQM CHAMPIOHIP(O RR ) UROPQ TQM CHAMPIOHIP(O RR ) FILAD vs FRAC FILAD FRAC FRAC FILAD Koistinen Volcker LVY GRATROM lsinen C Mari CHMLA PATAA Board Contract By M D - - Contract By M D - - IMPs 1

Lisätiedot

!! "!! #%$'&)(+*-,'*/.0*-121435,63879(;:

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

PIIRUSTUSMERKINNAT JA KASINPIIRTAMINEN. Luentomoniste Paivi Vaisanen, yliopisto-opettaja 2008-2009 A-9.1 112

PIIRUSTUSMERKINNAT JA KASINPIIRTAMINEN. Luentomoniste Paivi Vaisanen, yliopisto-opettaja 2008-2009 A-9.1 112 TKK ARKKTEHTUUR RAKENNUSOPP RAKENNUSOPN PERUSTEET 1 28-29 A-9.1 112 PRUSTUSMERKNNAT JA KASNPRTAMNEN Luentomoniste Paivi Vaisanen, yliopisto-opettaja .. TKK ARKKTEHTUUR RAKENNUSOPP RAKENNUSOPN PERUSTEET

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY 1 uiaxenereelusen AIAN HARJotrusKoE E, 14.s.2013 - vasraus[omake rrnrava r 1ea py Osat A-Q 20 p, R-Y 8 p ja z 6 p. Osasta Z voi saada miinuspisteita, mutta mahdolliset miinuspisteet eivet vaikuta muiden

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

SISÄLTÖ. llsäfl lignecn fiicilätystä Maiia Luntamo. illitii rcltdä pundi$ram0liettcillefl Iuhani Puolanne

SISÄLTÖ. llsäfl lignecn fiicilätystä Maiia Luntamo. illitii rcltdä pundi$ram0liettcillefl Iuhani Puolanne SISÄLTÖ llsäfl lignecn fiicilätystä Maiia Luntamo illitii rcltdä pundi$ram0liettcillefl Iuhani Puolanne Lietteesu ja bi0jätteestä kä!'tettävjssä oleva iieto antaa aiheen suhlautua näiden jätteiden hyödyntämiseen

Lisätiedot

TOPOLOGISET RYHMÄT. I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa

TOPOLOGISET RYHMÄT. I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa Heikki Junnila TOPOLOGISET RYHMÄT I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa 1. Määritelmä, perusominaisuuksia..... 1 2. Aliryhmät ja tekijäryhmät. Jatkuvat homomorfismit. Tulot..... 13 3. Yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen Koski as. kyläyhdistys ry 1/2015 11.2.2015 KOSKEN KAIKU Hei kyla la inen Olemme taas saaneet nauttia talven riemuista, kelia on ollut joka la hto o n ja viela varmaan jotain ylla tyksia saadaan kokea,

Lisätiedot

STV 1897. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue

STV 1897. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue STV 0 0 0 0 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus muu nimeke tietov. alue finfre Suomenmaan tilastollinen vuosikirja Annuaire statistique pour la Finlande Helsinki : Tilastollinen

Lisätiedot

Jäse ntie dote 1/2005

Jäse ntie dote 1/2005 Jäse ntie dote 1/2005 Nyt ajank oh taise n ns. M artin k olm ion tontin Itäise n Rantak adun suuntaine n e m pire puutalo tule e nyk yiste n k aavailuje n m uk aan säilym ään. (Kuva: Jouni Liuk e ) Kok

Lisätiedot

Sotilaslyhenteitä. bakteorologiset laboratoriot Björneborgs regemente (Porin rykmentti) Bromarvin lohko. Bj.Reg. divisioona divisioonan esikunta

Sotilaslyhenteitä. bakteorologiset laboratoriot Björneborgs regemente (Porin rykmentti) Bromarvin lohko. Bj.Reg. divisioona divisioonan esikunta Sotilaslyhenteitä ais kaksoissytytin alp. alkupiste as. aikasytytin A armeija A.kol. ampumatarvikekolonna A.S.L Amerikan Suomalainen Legioona AE armeijan AHSP Aunuksen heimosoturikomppania AJp. ampumatarvikejakopaikka

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

WERKASALON SUKUTERVEISET. Wrkasalor. Kitå! korjnssiwt...6. sisältöä. Sulukide sa vielä. slkuseur! kirj ntrtekijädö...-... 12

WERKASALON SUKUTERVEISET. Wrkasalor. Kitå! korjnssiwt...6. sisältöä. Sulukide sa vielä. slkuseur! kirj ntrtekijädö...-... 12 WRKASALON SUKUTRVIST SUKUSURÄT\ JASNLHTI 4 Mh3nti, Huhlkuu 2001 sisältöä Ajankohtåista...,.,...2 Sulukide sa vielä Viirejå ja pö)tästddaaeja Verk6alon suku verkkoon Sukus urln uud t kujeet? S uran hdutus...-...3

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KI~PAI~UT Mestaruussarja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lisätiedot

Parts & Maintenance Manual Osa- ja huolto-opas

Parts & Maintenance Manual Osa- ja huolto-opas 6 5 9 11 16 15 13 8 7 18 17-1 INCLUDES ITEMS 3-16 3 19 10 4 4189623-Rev.B-FI Parts & Maintenance Manual Osa- ja huolto-opas Tri King Triplex Mower with ROPS Tri King Triplex -leikkuri jossa ROPS 67069

Lisätiedot