MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5)."

Transkriptio

1

2 MEDIALINJAN TAVOITE isiä ioj -ik. Siksi rvise krii ä ihmise elämää j vp i j su uu de isuu doll i viku yhä eemm mh ilij rjo siulle. ilm ieoekiim ävä rii ää seli vu j ä s ymmärä s. Tvoiee o, eä lm öku äk ee ii opp. eri uki siä moe kriiise seee ieoo iä ido sekä löydä k, iedohlli j vies OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS ipolkuihi j uusu siu ellä opiskelu ilijll esi s esielee o op, kse ois oiu rk Tämä opp si olisi mhdollisimm vlikoim. Jo opiskelu äkökulmis j e i mm ä, yi iel j ikurssie lj si ryhm ell eri vll: ipoluik kikki ikurssej kolm iä. oppiieii esiely. v kui yleislijlisill pkollise kurssi suorie sm o ll ille. siu rsse j iku keli ilij opis o euoikeus pääsä i euj. Esiäki siull 10 isiull o kuieki muum kele lukioik vähiää opis jos, kse isu od lise eril okoee is Tie j io ) (HI8 iop Toiseksi s ilm (MED1), Fikios fk m i ov ä eisi yh kurssi, jois kikille suori idiplomi. eksi s hyvä vlmiude käyöio (TI1). Kolm ikurssi o kiiosvimm kurssi. erilises kurssis siu ä voi edeä Nii ksi. polu kk kii oe ilijll voi vli 40 isu-, yheisku- j ie ilm i: luks ipo i eks joelu kolm i mukisesi. kiiosuksesi j voieides MEDIAPOLUT Tieokoee, Fikios fk (HI8) j ssi i milm (MED1) kur. Polu ov IN r ENS seu v ri hlu suo ki lus Kik, miä kolmes ipo vli voi ee jälk Se ). käyöio (TI1 kpolku. upolku j 3.Tieoekiik 1. Ilmisupolku, 2. Yheisk 7) sekä i ä (ÄI7), Jourlisiikk (ÄI1 suori kurssi Puheviesi välieeä (YH5), vll i ssi SEURAAVAKSI ilmisupolull kur käy oeiskupolull vsvsi iedohki (HI10). Tie j kuvie viesi (KU3). Yh viesi (KU3) sekä Kriiie ie kuv j uje i isiv Ko 7), j (ÄI1 17) Jourlisiikk kuvkäsiely (KU opiskele kurssi Digilie ekiikkpolull se sij ekemie (TI5). kuieki, lle sopiv ik. Muis vli kiiosvimm siu suorimivoi j is ili rsse iku kse isu is Kik yäsi peruskurssi. S od käy vs isesi i muk vli voi polu j eä jkokursse kurssi. Voi edeä joko eesä vähiää kymmee iri suo s ksi lopu sess ses, ku ole käyy yh puk vi ikurssej. Jok opiskell mui siu kiios diplomi (MED3). hjj ryhmäohjj j opio-o skrrum mieläsi, jää joki essä mis käy Mikäli polkuje uv siu mielellää!

3 i milm Hisori 8 Fikios fk Puheviesiä Äidikieli 17 Jourlisiikk Kuvide 3 i j kuvie viesi Tieoekiikk 1 Tieokoee käyöio i 1 i milm Hisori 8 Fikios fk Tieoekiikk 1 Tieokoee käyöio Kuvide 16 Videokuvukse j edioii peruskurssi Hisori 10 Kriiise iedohki j ukimukse kurssi Äidikieli 17 Jourlisiikk Yheisku 5 i vll välieeä Kuvide 3 i j kuvie viesi i 1 i milm Hisori 8 Tieoekiikk 5 Koisivuje eko Kuvide 16 Fikios fk Videokuvukse j edioii peruskurssi Tieoekiikk 1 Kuvide 17 Tieokoee käyöio Digilise kuv muokkus Äi10 Luov kirjoimise kurssi Äi12 Ilmisuio Äi13 Teeriprodukio Äi16 Rdioyö kurssi Äi18 Käsikirjoimise kurssi Äi19 Televisioesiiymise kurssi Äi20 Julkisuprodukio 2 iprodukio 4 Moikmersudio peruskurssi Ku7 Tidekuv ehävä visilliseä vikuj Ku12 Srjkuvyöpj Ku15 Vlokuvilmisu peruskurssi Ku17 Digilise kuvkäsiely peruskurssi Ku19 Digilikuvukse jkokurssi Mu4 Musiikki viesii j viku Yh5 i vll välieeä Ru12 Svesk i mssier Ru13 Esiyksiä vierll kielellä Rub11 Svesk i mssier Rub12 Esiyksiä vierll kielellä Rb10 i Frcise R10 i Frcise E12 Som - j ikkusilehikurssi S12 Rus us dem Klsseizimmer Ps6 Vikumise psykologi Ps8/2 ipsykologi Yh6 Tulevisuudeukimukse kurssi Yh10 iyriäjyys Hi7 Milmpoliiik polopiseiä 2 iprodukio 4 Moikmersudio peruskurssi Mu4 Musiikki viesii j viku Äi15 Elokuvkurssi Äi20 Julkisuprodukio Äi21 Pelikuluuri Te4 Terveysieo j i Ru12 Svesk i mssier Ru13 Esiyksiä vierill kielillä Rub11 Svesk i mssier Rub12 Esiyksiä vierill kielillä Rb10 i Frcise R10 i Frcise E12 Som - j ikkusilehikurssi S12 Rus us dem Klsseizimmer Ti6 PHP-ohjelmoii Ti7 JvScrip -ohjelmoii Ti8 C-ohjelmoii Ti9 Olio-ohjelmoii lkee Ti10 Ohjelmoii yökurssi Ti11 Iergroiv ikurssi 2 iprodukio 4 Moikmersudio peruskurssi Mu8 Musiiki ekise ido Ge6 Pikkieojärjeselmä (GIS) Äi16 Rdioyö kurssi Äi20 Julkisuprodukio Äi21 Pelikuluuri Ku15 Vlokuvilmisu Ku19 Digilikuvukse jkokurssi idiplomi i3 i 1 Äidikieli 7

4 MEDIA i milm (MED1) MEDIAKURSSIT Peruskurssi kikille ilijlisille. Tuusu i hisori, i loudellisii suheisii, i ermisöö, i äkymisee ihmise elämässä, i käyämii vikuuspoihi j i eri ljeihi. iprodukio (MED2) Kurssill oeu iseäise iuookse. Mikäli mielessäsi o joki iprojeki, ii keskusele sis joku ikurssej opev opej kss. Myös koulu vlo- j ääiekiik hoimises j äissä ehävissä vusmises voi sd kurssisuoriukse. MEDIADIPLOMI lsohjee määrielee opeush i loppuyö, jok suoriu. rssi llie iku ku ä vl elj o idiplomi ehy vähiää plomikurssille MED3, ku ole ise lius. Voi osllisu idi i om iuoos. Vrsi ielm uk e ihei i- i iksi plom erk idi esim oll. voi ssis si Diplomiyö e yö ekoprose ielämäkerr j esse euuesssi jkohk yä hyö oll diplomiyö lisäksi kirjoi voi lle lomie suorimises siu kue muideki lukiodip odisukse. suorimises s erillise i plom idi opioihi. MISTÄ KURSSEISTA VOI OLLA HYÖTYÄ hlu ehdä musiikkivideo? KU16, MU4, MED2, MED3, MED4, MU8, ÄI10, ÄI12, ÄI13, ÄI18, ÄI19 hlu ehdä leheä? MED1, MED2, MED3, ÄI17, ÄI20, RUA12, RUA13, ENA12, RAA10, SAA12, RAB10 hlu ehdä www-sivu? MED2, MED3, TI5, ÄI10, ÄI17, ÄI20, ÄI21, RUA12, RUA13, ENA12, RAA10, SAA12, RAB10 hlu oppi vlokuvus j kuvkäsielyä? MED1, MED2, MED3, KU15, KU17 hlu oimijksi? HI7, HI10, MED1, MED2, MED3, MED4, YH5, YH6, ÄI7, ÄI10, ÄI16, ÄI17, ÄI20, RUA12, RUA13, ENA12, RAA10, SAA12, RAB10 hlu oll muk ekemässä elokuv? KU16, KU4, HI8, MED2, MED3, MED4, MU4, MU8, ÄI7, ÄI10, ÄI13, ÄI15, ÄI18, ÄI19 hlu kuvjksi? KU16, KU4, MED2, MED3, MED4, ÄI18 hlu ääiäjäksi? KU4, ÄI16, MED2, MED3, MED4, MU8 hlu iukijksi? HI7, HI8, HI10, MED1, MED3, MU4, PS6, YH5, YH6, ÄI15, ÄI16, ÄI17, ÄI20, ÄI21 idiplomi (MED3) Kurssi ik ee vlkullise i lukiodiplomi, jok suoriusohjee määrielee opeushllius. Ee kurssi siull ulee oll vähiää eljä ikurssi. idiplomiyö eoss sovell kikki hkkimisi ieoj j ioj is. Diplomiyösi voi oll ukielm josi i liiyväsä ihees i om iuoos. Diplomiyö lisäksi kirjoi ielämäkerr sekä yö ekoprosessii liiyvä esseeeksi opeushlliukse ohjeide muk. Moikmersudio peruskurssi (MED4) Moikmerkurssill pääse ukim siä, mie elevisio-ohjelm sudioss syyy. Sisälöluei ov mm. kuvus, ääi- j vlorkkilu, lvsus, kuvmiksus sekä oimiv sudioss. Työskeelyssä käyä mmiliskluso. Sois ekoihi (MED6) Kurssill uusu hyvä elämä ieksii, vpehoise umise j vikumise peruseisii j keioihi sekä umise psykologi. Vikumisee j umisee uusumis myös käyäössä esim. vierilui, vierilijoi j erilisi projekei. Äidikieli kirjllisuus Puheviesiäj kurssi (ÄI7) Kurssill opi esiiymis- j ryhmäviesiäioj. Hrjoiuse vull perehdy suomlisee puhekuluurii j moelisii puheileisii. S vrmuu esiiyä ryhmässä j yksi, j smll kurssi vlmiuksi osllisu puheviesiä pääökokeesee. Luov kirjoimise kurssi (ÄI10) Kurssill kirjoi erilisi fikiivisiä eksejä, kue rioi, ruoj, pkioi yms. Rohkisu kirjoij, kehiä kirjllise ilmisu iojsi j löydä kirjoimise ilo. Ilmisuido peruskurssi (ÄI12) Hrjoiele ilmisu perussioi: ääekäyöä, liikkumis, keskiymisä, eläyymisä, kokioo muihi äyelijöihi j yleisöö Hrjoiuksis s vrmuu j ioj kikkee esiiymisee. Kurssi sopii sekä kokeeille esiiyjille eä esiiymisä jäiäville! K käydä ee kurssej i 13 (eeriprodukio) j i19 (elevisioesiiymie). Teeriprodukiokurssi (ÄI13) Kurssill vlmismme eeriesiykse i elokuv- i TV-drm j siä ku uusumme eeri uooprosessii. Kurssi void järjesää yheisyössä musiiki kurssi MU5 kss. Elokuvkurssi (ÄI15) Kurssill lje elokuvuemussi j lysoiiiojsi uusumll elokuv hisori, eri gereihi j elokuv vlmisusprosessii. Alysoimme elokuvi j pidämme lususpuheevuoroj.

5 Rdioyö kurssi (ÄI16) Kurssill eemme suor rdioläheysä. Siä vre jlosmme ideoi eriyyppisiksi ohjelmiksi, opiskelemme läheyse suuielu j rymiämisä j hrjoielemme rdioss puhumis. Teemme myös opiokäyejä Ylee j yksiyisille rdiokville. Lehimieskurssi/ Jourlisiik kurssi (ÄI17) Kurssill perehdy oimij yöhö käyäö oimi vull. Koko ieiso j muokk siä erilisiksi juuiksi. Kirjoi erilisi lehieksejä (esim. uuie, usjuu, reporsi, rikkeli). Käsikirjoimise kurssi (ÄI18) Kurssill opeele suuielem j kirjoim käsikirjoiuksi elokuv i eeri vre. Loppuyöä kirjoi lyhyelokuv- i äyelmäkäsikirjoiukse, jo voi käyää muill kursseill, kue kuvieess, ilmisuidoss i v-esiiymisessä. Käsikirjoius voi oll pohj myös idiplomiyölle i muulle iseäiselle iprodukiolle. Televisioesiiymise kurssi (ÄI19) Kurssill hrjoiele kmerlle esiiymisä eriyyppise ilmisuhrjoiuse sekä i-ieiso hvioii vull. Piee hrjoiuse lisäksi siu o mhdollis yösää yksi ljempi uoos. Julkisuprodukio/koululehikurssi (ÄI20) Toimimme koulu leheä i eemme koulu vuosikeromukse. Kurssi järjeseää joko jkso i lukuvuode miise, j sille opiskelij vli. Suuielemme j oeumme julkisu i julkisu. Pelikuluuri (ÄI21) Kurssill ukimme j lysoimme elekroisi pelejä, eriyisesi pc-pelejä, kosolipelejä j verkkopelejä. Sisälöä ov mm. peligere j pelie käsiee, pelie kerom ri j iide kuvllisuus sekä pelieollisuus os i keää. Peliuemukses o hyöyä, mu kurssille voi osllisu, vikk e uisi pelejä eukäee. Miede Pikkieojärjeselmä (GE6) Kurssill uusu GIS:ii eli pikkieojärjeselmää, jok o yksi moderi mieee ärkeimmisä yökluis. Perehdy krogrfi j pikkieojärjeselmie peruseisii vlmiide pikkieo-ohjelmie j myös isekeräyje ieisoje vull. Kurssill uusu myös Iereissä oimivii erilisii krplveluihi. Krlukuiosi j smll ilukuiosi kehiyy. Tärkeimmä yöklu kurssill ov ieokoe, pikkieo-ohjelmiso j lukuis erilise ieiso. Hisori Milmpoliiik polopiseiä (HI7) Mikä o ämä heke kovi kriisiile milmss? Siihe uusu ällä kurssill. Opeelemme ksom milm ykypäivä koflikej eri äkökulmis: miksi e syyvä, mie iisä uuisoid milm ioiss j mie e äkyvä milmpoliiik äyämöillä. Fikios fk - elokuv hisori ulkki (HI8) Peruskurssi kikille ilijlisille. Kurssill ulkisemme elokuvi os om ikku. Kselemme, mie milm viku elokuv j oisl mie elokuv viku milm. Mikä elokuv mss kuvss loppuje lopuksi o o j mikä sepieä eli fikio? Kurssi loppuyöä ee elokuv-lyysi. Kriiise iedohki j ukimukse kurssi (HI10) Miä o iede j miksi ähdisä eusmie ei ole iedeä? Kurssill opiskelemme iedohki eri läheisä (mm. kirjois, Iereisä) j iedo uskovuude rvioii. Kurssill eemme iedohki liiyviä hrjoiuksi j uusumme oppooiii eli yö rksmisee. Yheiskuoppi i vll välieeä (YH5) Kso päivä uuise, v päivä lehde. Mikä viku siihe, miä voi lehdesä luke j TV:sä kso? Kuk i mikä ho käyävä iss vl? Vi käyeääkö i iseää vlpyrkimyse oeumisee? Oko i puolueeo? Tällä kurssill o keskiössä vl j se äkymie i oimiss. Tulevisuudeukimukse kurssi (YH6) Voiko ulevisuude kehiykse suu eus? Tulevisuudeukimukse muk voi ieyihi rjoihi si. Tällä kurssill uusumme siihe, mie ulevisuu o iemmi euseu j mie ykyää äiä eusei eli skerioi ldi. Opimme rvioim iide odeäköisyyä, pohdiskelemme iide uhki j mhdollisuuksi. iyriäjyys (YH10) Kurssi o yriäjyyskurssi, joll perehdy yriyse oimiperieisii, iide perusmisee sekä yriäjyyee liiyvii uhkii j mhdollisuuksii. Kurssill rksele yriyse oimi pikllise voimvr sekä os Suome kslou j globli lou. Vikk kurssill käsiellää eriyisesi i-l yriyksiä, se ieoj j ioj myös muu l yriäjyyee. Psykologi Vikumise psykologi (PS6) Miksi kuk meisä ei voi väiää olevs äysi riippumo ympärisösä vikuukses? Miksi ihmie ei pysy hllisem uomisesi i rjo? Sosilipsykologi perehyy selviämää ihmise mhdollisuuksi erilise vikuuse keskellä. ipsykologi (MED2/PS8) Miä psykologisi vikuuksi ill o meihi? Mie i ekijä käyävä psykologi vikuksee meihi? ipsykologi selvyyä siihe, miä psykologisi ilmiöiä o imilm k. Musiikki Musiikki viesii j viku (MU4) Kurssill uusumme musiiki käyöö ieess j iss, esimerkiksi elokuvss, äyämöllä, joukkoviesimissä j Iereissä. Tukimme musiikki sekä kuuelemll eä ekemällä siä ise. Musiikkiekise ido (MU8) S kurssi oimiusi ekiikkryhmässä. Siihe kuuluu sliääeoisos j muus ekiiks huolehimie koulu ilisuuksiss j juhliss. Pääse käyämää myös koulu ääiyskluso. Kuvide i j kuvie viesi (KU3) Kurssill uusu brädie milm lysoimll j suuielemll mioskuvi, logoj j muu i kuvmerili. Kurssill hrjoiele ehävie yheydessä myös vlokuvus j kuvkäsielyä.

6 Tidekuv ehävä visulise vikuj (KU7) Tidekuv viesii yheiskullisi rvoj j keroo ihmise sems os luoo j milmkikkeu. Eri ikkusie kuvill o erilie sosilie ehävä j merkiys. Alysoi ideeoksi, missä voi hyödyää usieojsi eokses. Srjkuvyöpj (KU12) Kurssill opiskele kuv j s liiämisä oisiis, ri drmurgi j dymis sivu suuielu. Vlokuvilmisu peruskurssi (KU15) Kurssill opeele digilise vlokuvukse perusei. Näiä ov mm. kmer ekie perushlli j kuvkäsiely perusoimio. Videokuvukse j edioii peruskurssi (KU16) Kurssill opi digilis videokuvus j edioii. Tvoiee o myös, eä opi ymmärämää liikkuv kuv ilmisukeioj j elokuvllis rikerro. Digilise kuvkäsiely peruskurssi (KU17) Kurssill opi luom j muokkm kuvi PiShopPro -kuvkäsielyohjelmll. Kurssi o peruskurssi, eikä siihe osllisumie vdi ikisemp kokemus kuvkäsielysä. Vihuveemie kuviee kurssi (KU18) Kurssi sisälö j suoriusp ilmoie kulloiki eriksee. Digilikuvukse jkokurssi (KU19) Kurssill opiskelij syveävä ioj video-, v-, sekä vlokuvukse lueell. Kurssill opiskelij oppii, mikä merkiys o sommielull, moipuolisill kuvkulmill j ksojlähöisellä jelull. Opiskelij silmä kehiyy äkemää j vlisem hyvä kuvkulm kulloiseki sisällö muk. Hrjoiukse phuv digilisell kmerll, videokmerll, sekä v-kmerll. Kurssi edellyää perusvlmiuksi digilises vlokuvukses, videokuvukses, i v-kuvmises. Eriyie piopise o liikkuv kuv hlliull käyöllä. Kurssill käydää myös pipuolisesi lävise koulumme isudio oimi. Tieoekiikk Tieokoee käyöio (TI1) Peruskurssi kikille ilijlisille. Kurssill opi ieokoee j kouluss käyeävie perusohjelmie käyöä: käyämää ieoekiikk yövälieeä eri oppiieide opiskeluss, iedo esimisessä, jäseämisessä j uomisess. Koisivuje ekemie (TI5) Kurssill ee om koisivuso. PHP-ohjelmoii (TI6) Kurssill luo PHP-ohjelmoiikielellä oimillisuu j vuorovikueisuu www-sivuille. JvScrip-ohjelmoii (TI7) Tee JvScrip-ohjelmoiikielellä www-sivuill oimivi vuorovikueisi ohjelmi. Perehdy myös ohjelm-lgorimie limisee j ohjelmoii perieisii. C -ohjelmoii (TI8) Perehdy lgorimie limisee j modulrise ohjelmoii perieisii c-kielellä. Tee pieiä C-kielisiä ohjelmi. Olio-ohjelmoii lkee (Jv i C++) (TI9) Kurssi vii pohjksee joki edelävisä ohjelmoiikursseis. Tuusu luok j olio käsieisii j periyymisee j ee iihi perusuvi ohjelmi. Ohjelmoii yökurssi (TI10) Tee ljemm ohjelmkokoisuude. Kurssi edellyää iempie ohjelmoiikurssie suorimis. Iegriivie ikurssi (TI11) Pääse ekemää eijulkisu j oeum sivulusoje ohjelmoii, eksejä, kuvi j ääiä. Om digilie järjeselmäkmer i videokmer o suosielv, mu ei välämäöä. Suosielv, ei kuiek välämäöä, o käydä ekkoo joki seurvis kursseis: KU15, KU16 i MED4/AI19. Terveysieo Terveysieo j i (TE4) Kurssill syvey erveysiedo sisälöihi sekä pohdi i vikuusmhdollisuuksi erveyskäyäyymisee. Trksele myös i usll olev erveyskäsiysä. Perehdy yheisku mhdollisuuksii viku erveyskäyäyymisee j pohdi iide oimivuu. Tuusu i määrielmii erveydesä j sirudes sekä rksele poilskuv rkeumis iss. Vier kiele VIERAAT KIELET (RUB11, RUB12, RUA12, RUA13, ENA12, RAA10, SAA12, RAB10) Kursseill uusu kuki kieliluee jkohisii ilmiöihi lehie, Ierei ms. väliyksellä. Kurssi uookse voi oll esim. kirjllisi i suullisi referej, PowerPoi-esiyksiä i kooi yheisee verkkoympärisöö.

7

MEDIALINJALAISEN OPAS. oppiaineittain esitelty

MEDIALINJALAISEN OPAS. oppiaineittain esitelty MEDIALINJALAISEN OPAS iapolkuihi a ja tutustuttaa siut ellä opiskelua ialijall esit s esittelee o a opa a, kse oisa oitu at tark Tämä oppaa si olisi mahdollisimma valikoimaa. Jotta opiskelu äkökulmista

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus 2007 2013 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

YLEINEN TOIMINTATILASTO

YLEINEN TOIMINTATILASTO YLEINEN TOIMINTATILASTO Tällä lomakkeella t ilast oidaa kaikki oleelliset t oimepit eet ja tilaisuudet. Tilastoiti kaattaa tehdä heti tilaisuude tai toimepitee jälkee. Jatkuvat toimiot, kute ryhmät tilastoidaa

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

Kontulan vauvaperhehanke

Kontulan vauvaperhehanke Helsingin kupungin sosilivirso. Selviyksiä 2008:5 Konuln vuvperhehnke Vrhisen uen hnke 2005-2007 Kri Lninen j Kirsi Lukk HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET Tekijä() - Förfre

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

BI01.1 ELO3.1 ENA04.6 ET03.1 KU01.4 KUVA2.2 KUVA2.3 KUVA2.4 KUVA2.5 KUVA2.6 RUB104.1

BI01.1 ELO3.1 ENA04.6 ET03.1 KU01.4 KUVA2.2 KUVA2.3 KUVA2.4 KUVA2.5 KUVA2.6 RUB104.1 Kurssitarjotin 0-0,. jakso Kurre.. Helsingin kuvataidelukio.0.0 :0. jakso 0.0. - 0.09.0 Kurssitarjotin avautuu ti.. klo 9.00. Valitse tarjottimelta ensi lukuvuoden kurssisi. BI0. ELO. ENA0. ET0. KU0. KUVA.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s.

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2017-18 9/6-17 1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s. 1-5 2) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. 6-7 Oppikirjojen sähköisen version

Lisätiedot

1. vuosi ENA01.16F ITK01.1 ITL01.1 KE01.1 MAY01A.16D MAY01B.16D MU01.10 RAB31.1. RUB01.1 TE01.1 ÄI vuosi vena4.1 vfi2 vfy4.1 vhi2.1 ITE02.

1. vuosi ENA01.16F ITK01.1 ITL01.1 KE01.1 MAY01A.16D MAY01B.16D MU01.10 RAB31.1. RUB01.1 TE01.1 ÄI vuosi vena4.1 vfi2 vfy4.1 vhi2.1 ITE02. Kurssitarjotin 0-07,. jakso 0-07 StarSoft Kurre 7. Tampereen yhteiskoulun lukio 0.08.0 :08. jakso 0.08. - 08.09.0. vuosi ENA0.F ITK0. ITL0. KE0. MAY0A.D MAY0B.D MU0.0 RAB. RUB0. TE0. ÄI0.. vuosi vena.

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

SATE1050 Piirianalyysi II syksy / 8 Laskuharjoitus 2 / Transientti-ilmiö (ratkaisut muodostaen diff. yhtälöt, EI saa käyttä Laplace-muunnosta!

SATE1050 Piirianalyysi II syksy / 8 Laskuharjoitus 2 / Transientti-ilmiö (ratkaisut muodostaen diff. yhtälöt, EI saa käyttä Laplace-muunnosta! SAT5 Piirinlyysi II syksy 6 / 8 skuhrjoius / Trnsini-ilmiö (rkisu muodosn diff. yhälö, I s käyä plc-muunnos!) Thävä. All olvss kuvss siyssä piirissä kykin siiryy hkllä = snnos snoon viivä (= induknssin

Lisätiedot

LV 1718 alkaa

LV 1718 alkaa 15 LV 1718 alkaa 10.8.2017 Lukio-opinnot Suoritettava 75 kurssia joista pakollisia 47/51 ja valtakunnallisia syventäviä 10 Mikä on kurssitilanteesi lukuvuoden alkaessa? Sinulla pitäisi olla >60 kurssia,

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

(x) (tasaisesti suppeneva sarja)

(x) (tasaisesti suppeneva sarja) 6.3 MATEMAATTISET OPERAATIOT SARJOIE Jos srjss o äärellie äärä erejä, void derivoii i iegroii suori huole ereiäi. Ääreöä srj puksess ereiäi operoii o slliu, jos srj suppeee sisesi. Esi. Trksell ääreöä

Lisätiedot

MAA1.2 ÄI1.1 HI1.1 YH1.6 ME1.1 KIL1.1 PU2.1 TE2.1 MAA6.2 FI2.1 UE4.1 TEA5.2 RUB7.1 RUA7.1 ENA8.2

MAA1.2 ÄI1.1 HI1.1 YH1.6 ME1.1 KIL1.1 PU2.1 TE2.1 MAA6.2 FI2.1 UE4.1 TEA5.2 RUB7.1 RUA7.1 ENA8.2 Kurssitarjotin 0-0, jakso StarSoft Kurre.f Kallion lukio - 0-0 0.0.0 :. jakso.0. -.0.0 Ilmoittautuminen alkaa.0.0 klo :00.Ilmoittautuminen päättyy 0.0.0 klo :.... 0 MAB. RUB. ÄI. KU. TEA. TA. RAB. YA PS.

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010 Viiin Synergiatalo Suoen ypäristöesusen eohoas toiitalo Suunnitluilpailu 50 800 RVSEUPÖYÄKIRJ uvalii, ilpailuehdotuset Viii Synergy uilding he Finnish Environent Institu s Ecologically Efficient ffice

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 17 Lukio alkaa 10.8.2017 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 Lempäälän lukion oppikirjat 2017-2018, 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SANOMA PRO Jukola Tekstioppi ÄI (kaikilla kursseilla) 978-952-63-0386-4 SANOMA PRO Jukola 1 ÄI01

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO Lukiossa suoritetaan kursseja, jotka lasketaan Hevosopiston kursseiksi. Jotta voit valmistua ammattiin, niin sinulla on oltava vähintään 26 hyväksytysti suoritettua kurssia

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli Työhön paluun uen ryhmäoiminnan malli, Kunouusalan ukimus- ja kehiämiskeskus Marja Oivo, projekisuunnielija/kunouusneuvoja Kunouuspäivä 12.-13.4.2011, yöryhmä 8 20.4.2011 1 Työhön paluun oiminamalli Yksilöuen

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM- bsf infraoimialakunnan perusamiskokous, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa KURSSIVASTAAVUUDET 2017-2018 päivitetty 11.5.2017, huom! voi tulla muutoksia Jos kurssilla ei ole vastaavuutta uudessa OPSissa, on sen suorittamisesta neuvoteltava aina erikseen aineenopettajan kanssa.

Lisätiedot

ÖREBRON KUNTA orebro.se

ÖREBRON KUNTA orebro.se ÖREBRON KUNTA Kka? Saffa Isig, kajhaja Hyvä sijaii! Hyvä sijaii keskeä Rsia väesörakeeeisessa keskipiseessä. Lyhy eäisyys Os (330 km), Tkhmaa (200 km), Göebrgii (270 km) ja Mamöö/ Kööpehamiaa (600 km).

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI06: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI06: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

1. Asiakaslähtöisyys

1. Asiakaslähtöisyys . Aiklähtöiyy,,,,,,,,,,,, Vtute k.. Vtuki yht. kpl. - - vtuki - vtuki - - vtuki Plvelut vtv t ikki de trpeit Toimi huomioi d ikk etu Aikk toiveet otet huomioo Kotiplv elut kotiir hoido mie vikutu ikk m

Lisätiedot

Äidinkieli vanha ops uusi ops ÄI2 ÄI9 ÄI8 ÄI10 ja ÄI11 ÄI12 ÄI15 ÄI14 ÄI18 ÄI19 Suomi toisena kielenä vanha ops uusi ops S24 S25

Äidinkieli vanha ops uusi ops ÄI2 ÄI9 ÄI8 ÄI10 ja ÄI11 ÄI12 ÄI15 ÄI14 ÄI18 ÄI19 Suomi toisena kielenä vanha ops uusi ops S24 S25 Äidinkieli ÄIw1 ÄIw2 ÄIw3 ÄIw4 ÄIw5 ÄIw6 ÄIw7 ÄIw8 ÄIw9 ÄIw10 ÄIw11 ÄIw12 ÄIw13 ÄIw14 ÄIw15 ÄIw16 ÄIw17 ÄIw18 ÄIw19 Suomi toisena kielenä S2w1 S2w2 S2w3 S2w4 S2w5 S2w6 S2w7 S2w8 S2W9 Ruotsi, A-oppimäärä

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Laskut kirjoitetaan vasempaan reunaan, vastaukset tulevat oikeaan reunaan.

Laskut kirjoitetaan vasempaan reunaan, vastaukset tulevat oikeaan reunaan. 2. Peruslsket 2.1 Yhtee- j väheyslsku Lske: 23 14 9 MENU. Vlitse Mi Syötä lskuluseke. Pi EXE. Lskut kirjoitet vsemp reu, vstukset tulevt oike reu. 2.2 Näytö tyhjeys Vlitse Edit j pi Cler All. Pi OK. Huom!

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM -projeki on saavuamassa visionsa, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Aevmerkin Auiniloj korelilue. Urheilu- j virkiylveluj lue. Alueel voidn ijoi golf-kä. Meänkäielyä j -hoido ue o huomioon miemn eriyiiiree. - Riviloj j muid kykeyj uinrknu korelilue. Veilue. m kv-lue rjn

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

3.7. Rekursiivisista lukujonoista

3.7. Rekursiivisista lukujonoista .7 Rekursiivisist lukujooist.7. Rekursiivisist lukujooist Kerrt vielä, että lukujoo void määritellä khdell eri tvll, joko käyttämällä lyyttistä säätöä ti rekursiivist säätöä. Joo määrittelemie rekursiivisesti

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKION PÄIVITTYVÄ KALENTERI LUKUVUODELLE 2015-16 1.12.2015

HATANPÄÄN LUKION PÄIVITTYVÄ KALENTERI LUKUVUODELLE 2015-16 1.12.2015 HATANPÄÄN LUKION PÄIVITTYVÄ KALENTERI LUKUVUODELLE 2015-16 1.12.2015 1. jakso 11.8.2015-1.10.2015 ma 10.8. tutorit koululla klo 14 ti 11.8. uudet opiskelijat klo 9, muut klo 10, ryhmänohjaus klo 10.45-13.30

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Kurssitarjotin , 1. jakso Kurre Tampereen yhteiskoulun lukio :07 1. jakso

Kurssitarjotin , 1. jakso Kurre Tampereen yhteiskoulun lukio :07 1. jakso Kurssitarjotin 07-08,. jakso Kurre 7... jakso 09.08. - 07.09.07. vuosi BI0.0 GE0.0 HI0.0.RO7G ITM0.0 ITE0.0.RO7D ITT0.0.RO7C LI0.0 MAY0A.0 MAY0B.0 RAB.0 SAB.0 UE0.0. vuosi ENA0.0 ENA0.0 FY0.0 HI0.0 ITK0.0

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi 6/ VÄRÄHTEYMEKANKKA SESS 6: Evvle sysee JHDANT Use äyä pplee uodos sysee vod orv yhde vpussee evvlell llll os se pplede se/ul-se vod lusu s oord vull. Tällö sysee geoers vod uodos yheyde se e pplede leloe

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2017-2018 OPS 2016 (1. ja 2. vuoden opiskelijat) Äidinkieli ja kirjallisuus Kaikilla kursseilla: Tekstinhuolto (e-oppi), käyttöoikeus annetaan kurssin alussa ÄI01 Särmä:

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA Wbiri 9.6.2015 Rii Oio H Hikkilä 1 JOHDANTO Riiääkö orgiioll, ä rkryoii hoi ih ok? Mrkiävä khiyrdi Employr brdig yöjkv mrkiy rkryoii oimi Soili

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINEMATIIKKA

JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINEMATIIKKA JÄYKÄN KLEEN TSKINEMTIIKK TSLIIKKEEN LUKITTELU Liikkee yyppi Esimerkki ( Suoriiie rslio (b Käyräiiie rslio (c Roio (d Yleie soliike TRNSLTI Trslioss kikki pisee liikku smll ll eli kpplee liikeil uemisee

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot