MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5)."

Transkriptio

1

2 MEDIALINJAN TAVOITE isiä ioj -ik. Siksi rvise krii ä ihmise elämää j vp i j su uu de isuu doll i viku yhä eemm mh ilij rjo siulle. ilm ieoekiim ävä rii ää seli vu j ä s ymmärä s. Tvoiee o, eä lm öku äk ee ii opp. eri uki siä moe kriiise seee ieoo iä ido sekä löydä k, iedohlli j vies OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS ipolkuihi j uusu siu ellä opiskelu ilijll esi s esielee o op, kse ois oiu rk Tämä opp si olisi mhdollisimm vlikoim. Jo opiskelu äkökulmis j e i mm ä, yi iel j ikurssie lj si ryhm ell eri vll: ipoluik kikki ikurssej kolm iä. oppiieii esiely. v kui yleislijlisill pkollise kurssi suorie sm o ll ille. siu rsse j iku keli ilij opis o euoikeus pääsä i euj. Esiäki siull 10 isiull o kuieki muum kele lukioik vähiää opis jos, kse isu od lise eril okoee is Tie j io ) (HI8 iop Toiseksi s ilm (MED1), Fikios fk m i ov ä eisi yh kurssi, jois kikille suori idiplomi. eksi s hyvä vlmiude käyöio (TI1). Kolm ikurssi o kiiosvimm kurssi. erilises kurssis siu ä voi edeä Nii ksi. polu kk kii oe ilijll voi vli 40 isu-, yheisku- j ie ilm i: luks ipo i eks joelu kolm i mukisesi. kiiosuksesi j voieides MEDIAPOLUT Tieokoee, Fikios fk (HI8) j ssi i milm (MED1) kur. Polu ov IN r ENS seu v ri hlu suo ki lus Kik, miä kolmes ipo vli voi ee jälk Se ). käyöio (TI1 kpolku. upolku j 3.Tieoekiik 1. Ilmisupolku, 2. Yheisk 7) sekä i ä (ÄI7), Jourlisiikk (ÄI1 suori kurssi Puheviesi välieeä (YH5), vll i ssi SEURAAVAKSI ilmisupolull kur käy oeiskupolull vsvsi iedohki (HI10). Tie j kuvie viesi (KU3). Yh viesi (KU3) sekä Kriiie ie kuv j uje i isiv Ko 7), j (ÄI1 17) Jourlisiikk kuvkäsiely (KU opiskele kurssi Digilie ekiikkpolull se sij ekemie (TI5). kuieki, lle sopiv ik. Muis vli kiiosvimm siu suorimivoi j is ili rsse iku kse isu is Kik yäsi peruskurssi. S od käy vs isesi i muk vli voi polu j eä jkokursse kurssi. Voi edeä joko eesä vähiää kymmee iri suo s ksi lopu sess ses, ku ole käyy yh puk vi ikurssej. Jok opiskell mui siu kiios diplomi (MED3). hjj ryhmäohjj j opio-o skrrum mieläsi, jää joki essä mis käy Mikäli polkuje uv siu mielellää!

3 i milm Hisori 8 Fikios fk Puheviesiä Äidikieli 17 Jourlisiikk Kuvide 3 i j kuvie viesi Tieoekiikk 1 Tieokoee käyöio i 1 i milm Hisori 8 Fikios fk Tieoekiikk 1 Tieokoee käyöio Kuvide 16 Videokuvukse j edioii peruskurssi Hisori 10 Kriiise iedohki j ukimukse kurssi Äidikieli 17 Jourlisiikk Yheisku 5 i vll välieeä Kuvide 3 i j kuvie viesi i 1 i milm Hisori 8 Tieoekiikk 5 Koisivuje eko Kuvide 16 Fikios fk Videokuvukse j edioii peruskurssi Tieoekiikk 1 Kuvide 17 Tieokoee käyöio Digilise kuv muokkus Äi10 Luov kirjoimise kurssi Äi12 Ilmisuio Äi13 Teeriprodukio Äi16 Rdioyö kurssi Äi18 Käsikirjoimise kurssi Äi19 Televisioesiiymise kurssi Äi20 Julkisuprodukio 2 iprodukio 4 Moikmersudio peruskurssi Ku7 Tidekuv ehävä visilliseä vikuj Ku12 Srjkuvyöpj Ku15 Vlokuvilmisu peruskurssi Ku17 Digilise kuvkäsiely peruskurssi Ku19 Digilikuvukse jkokurssi Mu4 Musiikki viesii j viku Yh5 i vll välieeä Ru12 Svesk i mssier Ru13 Esiyksiä vierll kielellä Rub11 Svesk i mssier Rub12 Esiyksiä vierll kielellä Rb10 i Frcise R10 i Frcise E12 Som - j ikkusilehikurssi S12 Rus us dem Klsseizimmer Ps6 Vikumise psykologi Ps8/2 ipsykologi Yh6 Tulevisuudeukimukse kurssi Yh10 iyriäjyys Hi7 Milmpoliiik polopiseiä 2 iprodukio 4 Moikmersudio peruskurssi Mu4 Musiikki viesii j viku Äi15 Elokuvkurssi Äi20 Julkisuprodukio Äi21 Pelikuluuri Te4 Terveysieo j i Ru12 Svesk i mssier Ru13 Esiyksiä vierill kielillä Rub11 Svesk i mssier Rub12 Esiyksiä vierill kielillä Rb10 i Frcise R10 i Frcise E12 Som - j ikkusilehikurssi S12 Rus us dem Klsseizimmer Ti6 PHP-ohjelmoii Ti7 JvScrip -ohjelmoii Ti8 C-ohjelmoii Ti9 Olio-ohjelmoii lkee Ti10 Ohjelmoii yökurssi Ti11 Iergroiv ikurssi 2 iprodukio 4 Moikmersudio peruskurssi Mu8 Musiiki ekise ido Ge6 Pikkieojärjeselmä (GIS) Äi16 Rdioyö kurssi Äi20 Julkisuprodukio Äi21 Pelikuluuri Ku15 Vlokuvilmisu Ku19 Digilikuvukse jkokurssi idiplomi i3 i 1 Äidikieli 7

4 MEDIA i milm (MED1) MEDIAKURSSIT Peruskurssi kikille ilijlisille. Tuusu i hisori, i loudellisii suheisii, i ermisöö, i äkymisee ihmise elämässä, i käyämii vikuuspoihi j i eri ljeihi. iprodukio (MED2) Kurssill oeu iseäise iuookse. Mikäli mielessäsi o joki iprojeki, ii keskusele sis joku ikurssej opev opej kss. Myös koulu vlo- j ääiekiik hoimises j äissä ehävissä vusmises voi sd kurssisuoriukse. MEDIADIPLOMI lsohjee määrielee opeush i loppuyö, jok suoriu. rssi llie iku ku ä vl elj o idiplomi ehy vähiää plomikurssille MED3, ku ole ise lius. Voi osllisu idi i om iuoos. Vrsi ielm uk e ihei i- i iksi plom erk idi esim oll. voi ssis si Diplomiyö e yö ekoprose ielämäkerr j esse euuesssi jkohk yä hyö oll diplomiyö lisäksi kirjoi voi lle lomie suorimises siu kue muideki lukiodip odisukse. suorimises s erillise i plom idi opioihi. MISTÄ KURSSEISTA VOI OLLA HYÖTYÄ hlu ehdä musiikkivideo? KU16, MU4, MED2, MED3, MED4, MU8, ÄI10, ÄI12, ÄI13, ÄI18, ÄI19 hlu ehdä leheä? MED1, MED2, MED3, ÄI17, ÄI20, RUA12, RUA13, ENA12, RAA10, SAA12, RAB10 hlu ehdä www-sivu? MED2, MED3, TI5, ÄI10, ÄI17, ÄI20, ÄI21, RUA12, RUA13, ENA12, RAA10, SAA12, RAB10 hlu oppi vlokuvus j kuvkäsielyä? MED1, MED2, MED3, KU15, KU17 hlu oimijksi? HI7, HI10, MED1, MED2, MED3, MED4, YH5, YH6, ÄI7, ÄI10, ÄI16, ÄI17, ÄI20, RUA12, RUA13, ENA12, RAA10, SAA12, RAB10 hlu oll muk ekemässä elokuv? KU16, KU4, HI8, MED2, MED3, MED4, MU4, MU8, ÄI7, ÄI10, ÄI13, ÄI15, ÄI18, ÄI19 hlu kuvjksi? KU16, KU4, MED2, MED3, MED4, ÄI18 hlu ääiäjäksi? KU4, ÄI16, MED2, MED3, MED4, MU8 hlu iukijksi? HI7, HI8, HI10, MED1, MED3, MU4, PS6, YH5, YH6, ÄI15, ÄI16, ÄI17, ÄI20, ÄI21 idiplomi (MED3) Kurssi ik ee vlkullise i lukiodiplomi, jok suoriusohjee määrielee opeushllius. Ee kurssi siull ulee oll vähiää eljä ikurssi. idiplomiyö eoss sovell kikki hkkimisi ieoj j ioj is. Diplomiyösi voi oll ukielm josi i liiyväsä ihees i om iuoos. Diplomiyö lisäksi kirjoi ielämäkerr sekä yö ekoprosessii liiyvä esseeeksi opeushlliukse ohjeide muk. Moikmersudio peruskurssi (MED4) Moikmerkurssill pääse ukim siä, mie elevisio-ohjelm sudioss syyy. Sisälöluei ov mm. kuvus, ääi- j vlorkkilu, lvsus, kuvmiksus sekä oimiv sudioss. Työskeelyssä käyä mmiliskluso. Sois ekoihi (MED6) Kurssill uusu hyvä elämä ieksii, vpehoise umise j vikumise peruseisii j keioihi sekä umise psykologi. Vikumisee j umisee uusumis myös käyäössä esim. vierilui, vierilijoi j erilisi projekei. Äidikieli kirjllisuus Puheviesiäj kurssi (ÄI7) Kurssill opi esiiymis- j ryhmäviesiäioj. Hrjoiuse vull perehdy suomlisee puhekuluurii j moelisii puheileisii. S vrmuu esiiyä ryhmässä j yksi, j smll kurssi vlmiuksi osllisu puheviesiä pääökokeesee. Luov kirjoimise kurssi (ÄI10) Kurssill kirjoi erilisi fikiivisiä eksejä, kue rioi, ruoj, pkioi yms. Rohkisu kirjoij, kehiä kirjllise ilmisu iojsi j löydä kirjoimise ilo. Ilmisuido peruskurssi (ÄI12) Hrjoiele ilmisu perussioi: ääekäyöä, liikkumis, keskiymisä, eläyymisä, kokioo muihi äyelijöihi j yleisöö Hrjoiuksis s vrmuu j ioj kikkee esiiymisee. Kurssi sopii sekä kokeeille esiiyjille eä esiiymisä jäiäville! K käydä ee kurssej i 13 (eeriprodukio) j i19 (elevisioesiiymie). Teeriprodukiokurssi (ÄI13) Kurssill vlmismme eeriesiykse i elokuv- i TV-drm j siä ku uusumme eeri uooprosessii. Kurssi void järjesää yheisyössä musiiki kurssi MU5 kss. Elokuvkurssi (ÄI15) Kurssill lje elokuvuemussi j lysoiiiojsi uusumll elokuv hisori, eri gereihi j elokuv vlmisusprosessii. Alysoimme elokuvi j pidämme lususpuheevuoroj.

5 Rdioyö kurssi (ÄI16) Kurssill eemme suor rdioläheysä. Siä vre jlosmme ideoi eriyyppisiksi ohjelmiksi, opiskelemme läheyse suuielu j rymiämisä j hrjoielemme rdioss puhumis. Teemme myös opiokäyejä Ylee j yksiyisille rdiokville. Lehimieskurssi/ Jourlisiik kurssi (ÄI17) Kurssill perehdy oimij yöhö käyäö oimi vull. Koko ieiso j muokk siä erilisiksi juuiksi. Kirjoi erilisi lehieksejä (esim. uuie, usjuu, reporsi, rikkeli). Käsikirjoimise kurssi (ÄI18) Kurssill opeele suuielem j kirjoim käsikirjoiuksi elokuv i eeri vre. Loppuyöä kirjoi lyhyelokuv- i äyelmäkäsikirjoiukse, jo voi käyää muill kursseill, kue kuvieess, ilmisuidoss i v-esiiymisessä. Käsikirjoius voi oll pohj myös idiplomiyölle i muulle iseäiselle iprodukiolle. Televisioesiiymise kurssi (ÄI19) Kurssill hrjoiele kmerlle esiiymisä eriyyppise ilmisuhrjoiuse sekä i-ieiso hvioii vull. Piee hrjoiuse lisäksi siu o mhdollis yösää yksi ljempi uoos. Julkisuprodukio/koululehikurssi (ÄI20) Toimimme koulu leheä i eemme koulu vuosikeromukse. Kurssi järjeseää joko jkso i lukuvuode miise, j sille opiskelij vli. Suuielemme j oeumme julkisu i julkisu. Pelikuluuri (ÄI21) Kurssill ukimme j lysoimme elekroisi pelejä, eriyisesi pc-pelejä, kosolipelejä j verkkopelejä. Sisälöä ov mm. peligere j pelie käsiee, pelie kerom ri j iide kuvllisuus sekä pelieollisuus os i keää. Peliuemukses o hyöyä, mu kurssille voi osllisu, vikk e uisi pelejä eukäee. Miede Pikkieojärjeselmä (GE6) Kurssill uusu GIS:ii eli pikkieojärjeselmää, jok o yksi moderi mieee ärkeimmisä yökluis. Perehdy krogrfi j pikkieojärjeselmie peruseisii vlmiide pikkieo-ohjelmie j myös isekeräyje ieisoje vull. Kurssill uusu myös Iereissä oimivii erilisii krplveluihi. Krlukuiosi j smll ilukuiosi kehiyy. Tärkeimmä yöklu kurssill ov ieokoe, pikkieo-ohjelmiso j lukuis erilise ieiso. Hisori Milmpoliiik polopiseiä (HI7) Mikä o ämä heke kovi kriisiile milmss? Siihe uusu ällä kurssill. Opeelemme ksom milm ykypäivä koflikej eri äkökulmis: miksi e syyvä, mie iisä uuisoid milm ioiss j mie e äkyvä milmpoliiik äyämöillä. Fikios fk - elokuv hisori ulkki (HI8) Peruskurssi kikille ilijlisille. Kurssill ulkisemme elokuvi os om ikku. Kselemme, mie milm viku elokuv j oisl mie elokuv viku milm. Mikä elokuv mss kuvss loppuje lopuksi o o j mikä sepieä eli fikio? Kurssi loppuyöä ee elokuv-lyysi. Kriiise iedohki j ukimukse kurssi (HI10) Miä o iede j miksi ähdisä eusmie ei ole iedeä? Kurssill opiskelemme iedohki eri läheisä (mm. kirjois, Iereisä) j iedo uskovuude rvioii. Kurssill eemme iedohki liiyviä hrjoiuksi j uusumme oppooiii eli yö rksmisee. Yheiskuoppi i vll välieeä (YH5) Kso päivä uuise, v päivä lehde. Mikä viku siihe, miä voi lehdesä luke j TV:sä kso? Kuk i mikä ho käyävä iss vl? Vi käyeääkö i iseää vlpyrkimyse oeumisee? Oko i puolueeo? Tällä kurssill o keskiössä vl j se äkymie i oimiss. Tulevisuudeukimukse kurssi (YH6) Voiko ulevisuude kehiykse suu eus? Tulevisuudeukimukse muk voi ieyihi rjoihi si. Tällä kurssill uusumme siihe, mie ulevisuu o iemmi euseu j mie ykyää äiä eusei eli skerioi ldi. Opimme rvioim iide odeäköisyyä, pohdiskelemme iide uhki j mhdollisuuksi. iyriäjyys (YH10) Kurssi o yriäjyyskurssi, joll perehdy yriyse oimiperieisii, iide perusmisee sekä yriäjyyee liiyvii uhkii j mhdollisuuksii. Kurssill rksele yriyse oimi pikllise voimvr sekä os Suome kslou j globli lou. Vikk kurssill käsiellää eriyisesi i-l yriyksiä, se ieoj j ioj myös muu l yriäjyyee. Psykologi Vikumise psykologi (PS6) Miksi kuk meisä ei voi väiää olevs äysi riippumo ympärisösä vikuukses? Miksi ihmie ei pysy hllisem uomisesi i rjo? Sosilipsykologi perehyy selviämää ihmise mhdollisuuksi erilise vikuuse keskellä. ipsykologi (MED2/PS8) Miä psykologisi vikuuksi ill o meihi? Mie i ekijä käyävä psykologi vikuksee meihi? ipsykologi selvyyä siihe, miä psykologisi ilmiöiä o imilm k. Musiikki Musiikki viesii j viku (MU4) Kurssill uusumme musiiki käyöö ieess j iss, esimerkiksi elokuvss, äyämöllä, joukkoviesimissä j Iereissä. Tukimme musiikki sekä kuuelemll eä ekemällä siä ise. Musiikkiekise ido (MU8) S kurssi oimiusi ekiikkryhmässä. Siihe kuuluu sliääeoisos j muus ekiiks huolehimie koulu ilisuuksiss j juhliss. Pääse käyämää myös koulu ääiyskluso. Kuvide i j kuvie viesi (KU3) Kurssill uusu brädie milm lysoimll j suuielemll mioskuvi, logoj j muu i kuvmerili. Kurssill hrjoiele ehävie yheydessä myös vlokuvus j kuvkäsielyä.

6 Tidekuv ehävä visulise vikuj (KU7) Tidekuv viesii yheiskullisi rvoj j keroo ihmise sems os luoo j milmkikkeu. Eri ikkusie kuvill o erilie sosilie ehävä j merkiys. Alysoi ideeoksi, missä voi hyödyää usieojsi eokses. Srjkuvyöpj (KU12) Kurssill opiskele kuv j s liiämisä oisiis, ri drmurgi j dymis sivu suuielu. Vlokuvilmisu peruskurssi (KU15) Kurssill opeele digilise vlokuvukse perusei. Näiä ov mm. kmer ekie perushlli j kuvkäsiely perusoimio. Videokuvukse j edioii peruskurssi (KU16) Kurssill opi digilis videokuvus j edioii. Tvoiee o myös, eä opi ymmärämää liikkuv kuv ilmisukeioj j elokuvllis rikerro. Digilise kuvkäsiely peruskurssi (KU17) Kurssill opi luom j muokkm kuvi PiShopPro -kuvkäsielyohjelmll. Kurssi o peruskurssi, eikä siihe osllisumie vdi ikisemp kokemus kuvkäsielysä. Vihuveemie kuviee kurssi (KU18) Kurssi sisälö j suoriusp ilmoie kulloiki eriksee. Digilikuvukse jkokurssi (KU19) Kurssill opiskelij syveävä ioj video-, v-, sekä vlokuvukse lueell. Kurssill opiskelij oppii, mikä merkiys o sommielull, moipuolisill kuvkulmill j ksojlähöisellä jelull. Opiskelij silmä kehiyy äkemää j vlisem hyvä kuvkulm kulloiseki sisällö muk. Hrjoiukse phuv digilisell kmerll, videokmerll, sekä v-kmerll. Kurssi edellyää perusvlmiuksi digilises vlokuvukses, videokuvukses, i v-kuvmises. Eriyie piopise o liikkuv kuv hlliull käyöllä. Kurssill käydää myös pipuolisesi lävise koulumme isudio oimi. Tieoekiikk Tieokoee käyöio (TI1) Peruskurssi kikille ilijlisille. Kurssill opi ieokoee j kouluss käyeävie perusohjelmie käyöä: käyämää ieoekiikk yövälieeä eri oppiieide opiskeluss, iedo esimisessä, jäseämisessä j uomisess. Koisivuje ekemie (TI5) Kurssill ee om koisivuso. PHP-ohjelmoii (TI6) Kurssill luo PHP-ohjelmoiikielellä oimillisuu j vuorovikueisuu www-sivuille. JvScrip-ohjelmoii (TI7) Tee JvScrip-ohjelmoiikielellä www-sivuill oimivi vuorovikueisi ohjelmi. Perehdy myös ohjelm-lgorimie limisee j ohjelmoii perieisii. C -ohjelmoii (TI8) Perehdy lgorimie limisee j modulrise ohjelmoii perieisii c-kielellä. Tee pieiä C-kielisiä ohjelmi. Olio-ohjelmoii lkee (Jv i C++) (TI9) Kurssi vii pohjksee joki edelävisä ohjelmoiikursseis. Tuusu luok j olio käsieisii j periyymisee j ee iihi perusuvi ohjelmi. Ohjelmoii yökurssi (TI10) Tee ljemm ohjelmkokoisuude. Kurssi edellyää iempie ohjelmoiikurssie suorimis. Iegriivie ikurssi (TI11) Pääse ekemää eijulkisu j oeum sivulusoje ohjelmoii, eksejä, kuvi j ääiä. Om digilie järjeselmäkmer i videokmer o suosielv, mu ei välämäöä. Suosielv, ei kuiek välämäöä, o käydä ekkoo joki seurvis kursseis: KU15, KU16 i MED4/AI19. Terveysieo Terveysieo j i (TE4) Kurssill syvey erveysiedo sisälöihi sekä pohdi i vikuusmhdollisuuksi erveyskäyäyymisee. Trksele myös i usll olev erveyskäsiysä. Perehdy yheisku mhdollisuuksii viku erveyskäyäyymisee j pohdi iide oimivuu. Tuusu i määrielmii erveydesä j sirudes sekä rksele poilskuv rkeumis iss. Vier kiele VIERAAT KIELET (RUB11, RUB12, RUA12, RUA13, ENA12, RAA10, SAA12, RAB10) Kursseill uusu kuki kieliluee jkohisii ilmiöihi lehie, Ierei ms. väliyksellä. Kurssi uookse voi oll esim. kirjllisi i suullisi referej, PowerPoi-esiyksiä i kooi yheisee verkkoympärisöö.

7

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Signaalit aika- ja taajuustasossa

Signaalit aika- ja taajuustasossa Sili lomuoo Sili ik- uussoss Alomuoo kuv sili käyäyymisä fukio li iksoss. Ylsä lomuoo rksll simrkiksi oskilloskoopi äyöllä. Siimuooi sili Asiφ Asiπf φ i Acosφ Acosπf φ muodos prus kikki sili uussisällö

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 Sisältö Äidinkieli ja kirjallisuus... 2 Vieraat kielet... 3 Englanti... 3 Espanja... 3 Ranska... 3 A-ruotsi... 4 B-ruotsi... 4 Saksa (A-kieli ja B3-kieli)... 4 Matematiikka... 6 Lyhyt matematiikka...

Lisätiedot

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON AMPN YLIOPISO Kauppaieeien laios OSINKOJN JA PÄÄOMAVOIOJN VOUKSN VAIKUUKS OSAKKN AVOON Laskenaoimi Seminaariukielma Helmikuu 2004 Ohjaaja: Ismo Vuorinen apani Höök 3 SISÄLLYS JOHDANO... 4. ukielman ausaa...4.2

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE IKÄ SÄÄNNÖT KAHDLL PLAAJALL TAI JOUKKULL Lue ohjeet kokonaan myös silloin, kun pelaat CLUDOA tällä tavalla! PLI Kun peliä pelaa kaksi pelaajaa tai joukkuetta, lisätkää peliin seuraavat säännöt. Jos peliä

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012 2012 RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN Toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin ja sääntökooste koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä Tämä Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue.

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue. Sivistyslautakunta 122 16.12.2013 Oppilaaksi ottaminen perusopetukseen lv. 2014-2015 685/12.01.01/2013 SILA 122 Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan.

Lisätiedot