Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa"

Transkriptio

1 Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Yhteiskunnallinen yrittäjyys NYT! Dialogifoorumi Oulussa

2 Tampereen kaupunki/ työllisyydenhoito työllisyysasiat keskitetty työllisyydenhoidon palveluyksikköön TYPAan v alusta lähtien tarjoaa palveluita niille työttömille, jotka tarvitsevat yksilöllisiä erityispalveluita työllistyäkseen yksikössä toimii kuntouttava työtoiminta Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus TYP tuettu työllistäminen (kaupungin työharjoittelu, palkkatukipaikat, maahanmuuttajien työharjoittelu, Tampereen työllistämistuki, kehitysvammaisten työllistämistuki) nuorten palvelut, 2 ESR-hanketta: Kestävät koulutus- ja uravalinnat, Nuorten verkostotyöpaja välityömarkkinoiden kehittäminen, 2 ESR-hanketta: Välke-ja SYSprojektit, jälkimmäisen yksi tavoite on edistää sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa 2

3 Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa hankintalaki selkeyttänyt mahdollisuuksia sosiaalisten näkökohtien käyttöön, laki julkisista hankinnoista 14 ja Hankintojen varaaminen työkeskuksille 49 Hankintasopimuksen erityisehdot 3

4 Sosiaalisia näkökohtia julkisissa hankinnoissa työllistymismahdollisuuksien luominen tietyille kohderyhmille, kuten nuorille, vajaakuntoisille, pitkäaikaistyöttömille ja ikääntyneille työntekijöille vajaakuntoisten ammatillisen osaamisen kehittäminen, yhdenvertaisuuden toteutuminen ja työympäristön esteettömyyden huomioiminen työntekijöiden oikeudet työhön oikeudenmukaisella palkalla: ILO:n standardit, asianmukainen palkka, terveys- ja turvallisuustekijät sosiaalisen yhdenvertaisuuden tukeminen, kuten vähemmistöryhmien omistamat yritykset sekä vammaisten/ vajaakuntoisten työllistyminen pk-yritysten tukeminen, sisältäen toimittajan alihankkijayritykset esteettömyys julkisissa kuljetuspalveluissa ja IT-ratkaisuissa reilun kaupan tekijöiden huomioiminen (huom. ei pelkkä merkki,vaan kriteeristö) yritysten yhteiskuntavastuutekijöiden huomioiminen (EU-komission opas sosiaalisten kriteereiden käytöstä 2010) 4

5 Sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa toimenpiteitä, joilla taataan perusoikeuksien, yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyysperiaatteen noudattaminen myös heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi sekä syrjäytymisen estämiseksi käytettävä positiivinen syrjintä tai muut kannustavat toimet voivat olla mukana hankinnan monessa vaiheessa, esim. hankinnan kohteeseen liittyvät sosiaaliset näkökohdat hankintojen varaaminen vain työkeskuksille toimittajan soveltuvuuden arviointi tarjousten vertailu hankintasopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö) 5

6 Sosiaalisten kriteerien käyttö Tampereella Sosiaalisia kriteerejä käytetty ainakin 8 kilpailutuksessa * vv alkuvuosi 2010; pienimuotoisesti sosiaaliset näkökohdat mukana; tavoitteena vajaakuntoisten, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen *) esim. päihdepalvelujen kuntouttava laitoshoito, ikäihmisten tehostettu palveluasuminen, kehitysvammaisten autettu asuminen ja tuettu asuminen, projektien ulkoinen arviointi ja työvalmennuksen hankinta Sosiaalisen kriteerin käyttötapa kaikissa: laadun lisäpisteenä pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten tai vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämisestä Palveluntuottaja panostaa yhteiskuntavastuuseen ja joko työllistää itse tai käyttää alihankkijana yritystä, joka työllistää vajaakuntoisia, vaikeasti työllistyviä tai pitkäaikaistyöttömiä työntekijöitä. toimittajilta edellytetään myös sosiaalisen yhteiskuntavastuun raportointia painoarvo muutaman prosentin (2-5 %) luokkaa 6

7 I Kehitysvammaisten autettu asuminen ja tuettu asuminen 2 pistettä mahdollista saada työllistämis- ja yhteiskuntavastuusta (laadun lisäpisteissä, max 100) 8 tarjousta, joista 7 ilmoitti toteuttavansa työllistämiskriteerin, yhden tiedot salaisia (Tampereen Kaupunkilähetys ry) valittiin Tampereen Kaupunkilähetys ry, joka ilmoitti toteuttavansa ehdon seuraavasti : yhdistys työllistää 1 vajaakuntoisen henkilön Joukontalossa, yleensä vuositasolla 6-10 henkilöä (lähinnä kehitysvammaisia) yhdistyksellä yhteiskuntavastuun suunnitelma 7

8 II Päihdepalvelujen kuntouttava laitoshoito 3 pistettä mahdollista saada työllistämis- ja yhteiskuntavastuun toteuttamisesta (max 100 tai 98) 14 tarjousta, joista kolme luvannut toteuttaa valittu toimittaja ilmoitti toteuttavansa Järvenpään sosiaalisairaala: ei työllistettyjä tällä hetkellä, mahdollisuus tarvittaessa aloittaa työelämään perehdyttämiskursseja, joihin sisältyy esim. työharjoittelua Tampereelta ei lähetetty asiakkaita palveluun 8

9 III Ikäihmisten asumispalvelut 1/2 mahdollisuus saada 2 lisäpistettä työllistämisen ja yhteiskuntavastuun toteuttamisesta (max erityisosaaminen) 6 tarjousta, joista kaikki ilmoittivat toteuttavansa valittiin kolme: Coronaria Hoitoketju Oy, Attendo MedOne Oy/ ja Viola- Kotiyhdistys ry Coronaria Hoitoketju Oy: palveluavustaja päivätoimintaan, ensin 2 kk työelämävalmennuksena, sitten solmittiin 1 v:n työsopimus, ops mahdollinen Attendo MedOne Oy: työllistää Nokialla vajaakuntoisen henkilön avustaviin tehtäviin keittiöön, aikoo toteuttaa samoin myös tehostetun palveluasumisen kohdalla Tampereella, vaikeasti työllistyvien työllistäminen ei systemaattista, mutta valmis toteuttamaan laajemmin kaupungin niin edellyttäessä 9

10 III Ikäihmisten asumispalvelut 2/2 Viola-Kotiyhdistys ry työllistää Downin syndroomaa sairastavan naisen tarjoaa vajaakuntoisille mahdollisuuden työkokeiluihin omien työntekijöiden työnkuvien jousto mahdollista työhön palaamisen helpottamiseksi, tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa hankintoja vajaakuntoisia henkilöitä työllistäviltä organisaatioilta ympäristökriteerit myös laajasti huomioitu toimitti kirjallisen oman raportin piti hyvänä dokumentointia, olivat miettineet, miten kaupunki haluaa tiedot 10

11 IV Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen 1/3 mahdollisuus saada 2 lisäpistettä työllistämisen ja yhteiskuntavastuun toteuttamisesta (max 127) 13 palveluntuottajaa, joista 7 ilmoitti toteuttavansa (17 asumisyksiköstä 9) 7 valittua tuottajaa toteuttavat 11

12 Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen 2/3 Etelä-Savon Mielenterveys Oy/ Palvelukeskus Rantakallio 1 maahanmuuttajanainen, ensin työmarkkinatuella, nyt työsuhteessa ilman tukia 1 työmarkkinatuella oleva harjoittelija, nyt oppisopimuskoulutuksessa ja työsuhteessa kiinteistön omistaja ottaa harjoittelijoita hyvänä käytäntönä harjoittelijanvaihto maahanmuuttajien kohdalla tiivis oppilaitosyhteistyö toimitti oman kirjallisen yhteenvedon saatteineen ongelmia tullut oppisopimusopiskelijoihin liittyen (kiintiö, palkanmaksu muualla suoritettavista harjoitteluista) työllistämistä myös Mikkelin yksikössä, oppisopimuksia ja opetusta kaikissa 12

13 Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen 3/3 Esperi Care Oy, johtajan (Kaisa Aare-Puf) ilmoitus: Esperi Carella ei ole vielä toimintaa Tampereella. Aloittavat Olen päällikkönä myös sille palvelulle (Rantakallion lisäksi), joten valvon, että se toimii kuten on sovittu. Gerocare Oy/ Linnea-koti Katriina-kodissa Ylöjärvellä ollut työllistetty, lähti itse pois yritys voisi työllistää syksyllä esim. laitoshoitajan pariksi, toimitettu tieto Kangasalan työvoiman palvelukeskuksen urasuunnittelijalle Attendo MedOne Oy, kts edellä ikäihmisten asumispalvelut Coronaria Hoitoketju Oy, kts edellä Viola-Kotiyhdistys ry, kts. edellä Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, ei vielä tietoja 13

14 Yhteenvetoa neljästä ensimmäisestä esimerkistä palveluntarjoajista monet tarttuneet asiaan, yht. 24 /41 n. 60 % kehitysvammaisten asuminen 100 % ikäihmisten asumispalvelut 100 % ikähmisten tehostettu palveluasuminen 54 % päihdepalvelut 21 % ainakin yksi kokonaan uusi työpaikka, Coronaria Hoitoketju Oy yhteydenotto herätti kiinnostusta (..ja pelkoa) työllistämiseen suhtaudutaan periaatteessa myönteisesti, mutta ongelmina mainittiin esim. kiintiö ja oppisopimuskäytänteet monella ei kontakteja työhallinnon kanssa sosiaalisen yhteiskuntavastuun raportointia ei juuri ole keskusteluissa tuli ilmi, mitä se voisi olla: työllistämisen lisäksi esim. harjoitteluja, erilaisten ryhmien kuten maahanmuuttajien huomioimista, omien työntekijöiden työolojen kehittämistä esim. työurien pidentämiseksi, yhteistyötä alueella olevien yritysten kanssa niiden yhteiskuntavastuun lisäämiseksi 14

15 V Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hankinta 2010 Laadun lisäpisteitä porrastetusti vajaakuntoisten, vaikeasti työllistyvien tai pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä seuraavasti: Sosiaalinen yhteiskuntavastuu Palveluntuottaja panostaa yhteiskuntavastuuseen ja joko työllistää itse tai käyttää alihankkijana yritystä, joka työllistää vajaakuntoisia, vaikeasti työllistyviä tai pitkäaikaistyöttömiä työntekijöitä. Sosiaalisen yhteiskuntavastuun toteuttamisesta on olemassa seuranta ja vuosittainen yhteenveto. Hoitohenkilökunnan lisäksi vähintään yksi yksikössä työskentelevä työntekijä on vajaakuntoinen, vaikeasti työllistyvä tai pitkäaikaistyötön työntekijä - 2 pistettä Henkilökunnan lisäksi vähintään kaksi tai useampi yksikössä työskentelevistä työntekijöistä on vajaakuntoinen, vaikeasti työllistyvä tai pitkäaikaistyötön työntekijä 5 pistettä. Tarjouksen jätti 15 palveluntarjoajaa, joista kaikki saivat 5 pistettä tästä sosiaalisen yhteiskuntavastuun laadun lisäpistekohdasta. 15

16 VI Työllisyydenhoidon palveluyksikön nuorten projektien arvioinnin hankinta sosiaaliset näkökohdat mukana 5 %:n painoarvolla pisteet oli mahdollista saada, jos oli työllistänyt vaikeasti työllistyviä tai pitkäaikaistyöttömiä nuoria tai tarjonnut nuorille työharjoittelumahdollisuuksia viimeisen viiden vuoden aikana tästä toiminnasta edellytettiin kirjallista todistusta 7/8 palveluntarjoajasta oli tarttunut asiaan todettiin, että nämä kokemukset ovat hyviä myös siinä suhteessa, että ne aina opettavat tilaajia myös täsmentämään muotoiluja, näin on käynyt kaikissa esimerkeissä. Tässä esimerkiksi olisi haluttu palkita nimenomaan työllisyyspoliittisia toimenpiteitä, eikä ehkä niinkään korkeakouluharjoitteluja, mikä sinänsä on myös ansiokasta. Myös viiden vuoden aika koettiin ehkä liian pitkäksi. 16

17 Haasteita sosiaalisten kriteerien käytössä sopimusehtona käyttäminen riskittömin tapa haasteena: toteutuminen arvioidaan sopimuskauden aikana, ei hankintahetkellä, jos ei toteudu sopimusoikeudelliset seuraamukset vertailuperusteissa etuna: ehto täyttyy hankintahetkellä (esim. vajaakuntoisten henkilöiden työllistäminen haasteena: mitattavuus, todennettavuus, kukaan ei tartu asiaan, liittyminen hankinnan kohteeseen hankintojen varaaminen työkeskuksille, ei yhdelle vaan kaikille vastaaville yleisesti hankintalakiin liittyvien käytäntöjen, oikeustapausten sekä ohjeistuksen vähäisyys 17

18 Sosiaalisten kriteerien käytön edistäminen Tampereella ja kaupunkiseudulla reilun kaupan kriteerien huomioiminen hankinnoissa; Reilun kaupan kaupunki 2008 ikäihmisten palvelustrategiassa mukana kaupungin hankintaohjeessa (v. 2009) mukana kaupungin strategiseen hankintaoppaaseen tuotettu sosiaalisten kriteerien huomioinnin osio (tulossa v.2011); Tampereen kaupunki/konsernin hankintojen yksi periaate ja lähtökohta: kaikissa kilpailutuksissa huomioidaan mahdollisuus käyttää kestävän kehityksen tai sosiaalisten näkökohtien kriteereitä esimerkki toteutumisesta Ikäihmisten lautakunnassa 5/2010 koulutettu kriteerien käyttöä kunkin Tampereen kaupunkiseudun kunnan hankintapäivässä syksyllä 2010 sisäinen keskustelutilaisuus tilaajan edustajille 11/2010, tulossa tilaisuus palveluntuottajille 5/2011 tulossa suomalainen käsikirja sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa, Espinno- ja SYS-hanke työstävät yhteistyössä, julkaisutavoite 9/

19 Työn organisointi Tampereella asiaa työstetty sosiaalisten kriteerien työryhmässä, joka perustettu SYS-projektin toimesta kokoonpano: 5 tilaajapuolen suunnittelupäällikköä hankintalakimies Tampereen Logistiikasta maahanmuuttajapalvelujen pääkoordinaattori Kestävä yhdyskunta -yksikön suunnittelija SYS-projektin projektipäällikkö tavoitteena saada sosiaalisten kriteerien käytöstä pysyvä käytäntö ja löytää hankkeen jälkeinen kotipesä asian edistämiselle 19

20 Tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita sosiaaliset kriteerit tarjouspyynnössä: tarkentaminen, tarjoajien ohjeistaminen esim. työllistämisen prosessista? kriteerien toteutumisen raportointi ja seuranta: Tampere/Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen palvelut: osana muuta sopimusseurantaa, jossa palveluntuottaja raportoi yhteiskuntavastuun toteuttamisen teot sosiaalisten kriteerien käytön vaikuttavuuden arviointi nykyistä monipuolisempi ja rohkeampi sosiaalisten kriteerien kokeilu ja käyttö kriteerien käytön laajentaminen muillekin toimialoille kuin sosiaali- ja hyvinvointipalvelujen hankintaan 20

21 Kiitos! SYS - Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla -projekti Projektipäällikkö Merja Vänttinen-Ala p

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Mahis työhön projektin väliseminaari. Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke

Sosiaalinen yritys. Mahis työhön projektin väliseminaari. Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke Työllistymisen i polut työpaja: Sosiaalinen yritys Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen palveluinnovaatiot

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ VATES-säätiö Jarmo Kujanpää 4.6.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. SOSIAALISEN YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ...4

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Pasi Ylipaavalniemi Leena Sariola Janne Marniemi Terho Pekkala V A T E S K I R J A T VATES säätiö Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ VATES säätiö Versio 25.8.2011 Marjatta Varanka Jukka Lindberg Sisältö 1. Tiivistelmä tuloksista... 2 2.

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011

Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011 (II tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot