Kokousaika: klo 18, kahvit klo alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika: 2.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A"

Transkriptio

1 PL 117, Myllykallionrinne 1 F Helsinki (09) SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika: klo 18, kahvit klo alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Osallistujat: Rintamäki Juha, puheenjohtaja Sihvonen Juha-Pekka, varapuheenjohtaja Gripenberg Pia, jäsen Haavisto-Hyvärinen Maija, jäsen Heinonen Aila, jäsen Kotamäki Kati, jäsen Malm Ville, jäsen, poistui kohdan 61 aikana klo Mattila Kari, jäsen Merenlahti Petri, jäsen Pulsa Markus, varajäsen Pönkänen Inna, varajäsen Saario Pirre, varajäsen Sorjonen Annukka, jäsen Väisänen Seppo, jäsen Nieminen Merja, sihteeri Este: Andersson Maria, jäsen Lehtinen Sanna, jäsen Neuvonen Vuokko, jäsen Reinilä Laura, jäsen 48. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pidettiin yhteinen alkuhartaus. 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsu on lähetetty viittä päivää aikaisemmin ja kokouksessa on läsnä puheenjohtaja ja vähintään puolet valituista jäsenistä tai heidän varamiehensä. Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lapsityön tiimivastaava Eija Härkäselle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus pykälien 59 ja 60 ajaksi. 50. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kati Kotamäki ja Ville Malm. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Kotamäki ja Kari Mattila. 51. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Asiat käsiteltäneen esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esitys hyväksyttiin.

2 2 52. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2013 tiedoksi / Liite 52A Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 3/2013, (liite 52A), merkitään tiedoksi. 53. Ilmoitusasioita Ei ollut. 54. Puheenjohtajan tekemät päätökset / Liite 54 A Puheenjohtajan (kirkkoherra) tekemät päätökset, jotka hän on tehnyt seurakunnan johtavana viranhaltijana toimivaltansa puitteissa, saatetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle mahdollista siirtämistä varten. Merkitään tiedoksi kirkkoherran päätökset 21 31/ Seurakuntaneuvoston messuavustusvuorot seurakunnan päämessussa Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat avustamassa Lauttasaaren seurakunnan päämessussa sunnuntaisin klo 11. Messujärjestys uudeksi kirkkovuodeksi on valmistunut ja on mahdollisuus täydentää tulevia avustusvuoroja. Todetaan seuraavat messuvuorot ja päätetään avustusvuoroista Aila Heinonen, 4.8. Kati Kotamäki, Pirre Saario, Maija Haavisto- Hyvärinen, Kari Mattila ja Aila Heinonen. 56. Testamenttiluettelo / Liite 56A Lauttasaaren seurakunnan testamenteista on Helsingin seurakuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa tehty päivitetty yhteenveto. Testamenttiluettelosta selviää testamentin käyttötarkoitus, käyttöpääoma ja peruspääoma Käyttöpääomasta näkee, paljonko varoja on käytettävissä. Peruspääoma koostuu asunto-osakkeista tai muista arvopapereista (muut kuin Deutsche Bankin sijoitukset). Merkitään tiedoksi. 57. Lähetyskannatustilasto / Liite 57A Lauttasaaren seurakunnan ja seurakunnan alueella asuvien lähetystyölle antama avustus on koottu yhteen. Tilastosta selviää eri lähetysjärjestöille yksityisten seurakuntalaisten antamat lahjoitukset sekä seurakunnan talousarvioavustukset ja vapaaehtoiset keräykset ja kolehdit. Merkitään tiedoksi. 58. Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus, tasekirja ja henkilöstökertomus vuodelta 2012 /liitteet 58 A - C Seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa Vuoteen 2011 verrattuna toimintakate kasvoi 0,9%. Suurin kasvu oli henkilöstökuluissa, jotka kasvoivat 1,8 milj. euroa eli 3,1%. Investoinneista käyttötalouteen tehty kulujen siirto oli 0.8 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Seurakunnat käyttivät aikaisemmilta vuosilta kertyneitä säästöjä 0,7 milj. euroa.

3 3 Verotulojen osalta vuosi 2012 poikkesi keskimääräisestä vuodesta. Yhteisöverotulot ovat suhdanne herkkiä ja vuonna 2012 niiden tilitykset pienenivät taantuman seurauksena 2,4 milj. euroa. Kirkollisverotulot ovat pysyneet lähes samansuuruisina vuodesta 2009 alkaen. Jäsenkehitys on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että ansiotason nousu ei näy kirkollisverotuloissa. Rahoitustoiminnan nettotulos oli milj. euroa, mikä ylitti talousarvion 0,5 milj. eurolla. Nettotulosta paransivat kiinteistösijoitusten myyntivoitot. Yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ja seurakunnan taloudellisen tilanteen vaikutus toiminnan ja talouden suunnitteluun arvioidaan vuosien talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä. Liitteenä 58D on YKN iltakoulussa jaetut alustavat seurakuntakohtaiset ennusteet toiminta- ja tilamäärärahan suuruudesta. Henkilöstökertomus sisältää tietoja mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstön tilasta sekä investoinneista henkilöstöön. Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen asiakirjojen puuttuessa. Esityksen mukaan. 59. Lastenohjaajien työsuhteiden muutoksesta käydyt yhteistoimintaneuvottelut / Liitteet 59A -E Lauttasaaren seurakunnassa on pitkään tehty aktiivisesti työtä lapsiperheiden kanssa, mistä on saatu hyvää palautetta. Lapsille järjestetään päiväkerhoja, avoimia päiväkerhoja, aamuklubeja ja pyhäkouluja sekä iltapäiväkerhoja. Lasten lukumäärä on Lauttasaaressa lisääntymässä. Myös kysyntä seurakunnan tuottamille lasten palveluille on kasvanut yli sen, mitä nykyisin pystytään tarjoamaan. Seurakunta pyrkii kehittämään palvelujaan hankalasta taloustilanteesta huolimatta. Päiväkerhoihin olisi tulijoita enemmän kuin voidaan ottaa. Lähes kymmenen vuoden ajan on kirkolla järjestetty myös iltapäivätoimintaa, jolle on yhä kasvava tarve. Tulevana syksynä kirkon on tarkoitus tarjota paikka 85 iltapäiväkerholaiselle, kun nykyinen määrä on 75. Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta on kehittynyt eri reittejä ja nykyisin niitä hoitavat osa-aikaiset lastenohjaajat ja iltapäiväkerhonohjaajat, joista osa on määräaikaisessa työsuhteessa. Tämä ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti mielekästä. Pätevien työntekijöiden saaminen osa-aikaisiin työsuhteisiin on osoittautunut vaikeaksi. Osa-aikaisella henkilöstöllä myös kulut ovat suuremmat kuin kokoaikaisella. Nykyisellä toiminnan laajuudella kyse on vuositasolla noin eurosta. Tämän vuoksi seurakunnassa on lähdetty tavoittelemaan sitä, että pätevät, kokoaikaiset ja pitkäaikaisessa työsuhteessa olevat lastenohjaajat hoitaisivat sekä aamu- että iltapäivätoiminnan. Samalla voidaan entistä paremmin kehittää lapsi- ja perhetyön toiminnan sisältöä kokonaisuutena. Työsuhteiden muuttamisesta kokoaikaiseksi on käyty keskustelua työntekijöiden kesken ensimmäisen kerran jo muutama vuosi sitten. Nykyisen toimintaorganisaation aikana, Lauttasaaren toimintaympäristön muuttuessa, käytiin kirkkoherran ja lapsi- ja perhetyön tiimin keskustelu Lopulta työnantajan puolelta tehtiin ehdotus toiminnan uudelleen järjestelyistä. Tämä toiminnan uudelleen järjestelyesitys on kirjattu neuvottelumuistioon, joka on liitteenä 59A. Yhteistoimintamenettely aloitettiin lastenohjaajien osa-aikaisten työsuhteiden muuttamiseksi kokoaikaiseksi. Kaikille nykyisille vakinaisille lastenohjaajille tarjotaan kokoaikaista työsuhdetta. Mikäli tämä ei jostain syystä joillekin käy, heille pyritään etsimään osa-aikaista työtä jostakin muusta Helsingin seurakunnasta. Seurakunta ei katso mahdolliseksi nykyisenlaisten työsuhteiden jatkamista, vaan toivoo uudenlaisten tyydyttävän työntekijöitä.

4 4 Lastenohjaajien ja iltapäiväkerhonohjaajan kanssa on käyty kaksi erillistä neuvottelua. Pöytäkirjat näistä neuvotteluista ovat esityslistan liitteenä. Yhteistoimintaneuvottelu liitteenä 59B ja yhteistoimintaneuvottelu liitteenä 59C. Näihin kahteen yhteistoimintaneuvotteluun kutsuttiin kaikki nykyiset lastenohjaajat Leena Aarnio, Tiina Kemmo, Annamari Lehtinen, Soili Ollikka ja Tarja Tallgren sekä iltapäiväkerhonohjaaja Anu Lönnqvist. Lisäksi neuvotteluihin on osallistunut Kirkon alojen pääluottamusmies Rauno Vänskä. Työnantajan puolelta neuvotteluissa ovat olleet lapsi- ja perhetyöntiimin vetäjä ja lähiesimies Eija Härkänen, Helsingin seurakuntayhtymän palvelusuhdepäällikkö Henna Ketola, Seurakuntayhtymän johtaja Riitta-Sisko Tarkka sekä kirkkoherra Juha Rintamäki. Yhteistoimintaneuvottelujen välillä on valmisteltu ratkaisua yllämainittujen henkilöiden kesken. Näissä välineuvotteluissa ovat olleet mukana kaikki muut paitsi Soili Ollikka, joka työlomansa takia jäi pois neuvotteluista ensimmäisen yhteistoimintaneuvottelun jälkeen. Välineuvotteluihin eivät myöskään ole osallistuneet seurakuntayhtymästä Riitta-Sisko Tarkka ja Henna Ketola. Yhteistoimintaneuvotteluissa on yhteisesti todettu, että Lauttasaaren seurakunnan alueella on viimeisten vuosien aikana lasten lukumäärä lisääntynyt. Lisäksi on yhteisesti nähty, että seurakunnan on mahdollista järjestää lapsi- ja perhetyö ratkaisevasti paremmin silloin, kun seurakunta lapsityöstä vastaa kokoaikaiset lastenohjaajat. Neuvottelujen yhteydessä on selvitetty, ettei kukaan lastenohjaajista eikä iltapäiväkerhonohjaaja ole halukkaita siirtymään mahdollisesti toisessa Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan avoimena olevaan lastenohjaajan toimeen. Tämän vuoksi tätä mahdollisuutta ei lähdetty selvittämään muiden seurakuntien kanssa. Lastenohjaaja Annamari Lehtisen määräaikainen työsuhde päättyy ja iltapäiväkerhonohjaaja Anu Lönnqvistin toistaiseksi jatkuva työsuhde on osa-aikainen. Neuvottelujen aikana lastenohjaaja Annamari Lehtinen ja iltapäiväkerhonohjaaja Anu Lönnqvist ovat ilmoittaneet halukkuutensa siirtyä kokoaikaisiin työsuhteisiin. Kuitenkin niin, että Anu Lönnqvist ilmoitti, että hän ei haluaisi siirtyä kokoaikaiseksi vielä tulevana syksynä, vaan on halukas jatkamaan neuvottelussa tarjotussa iltapäiväkerhonohjaajan toimessa. Lastenohjaajat Tiina Kemmo ja Leena Aarnio ovat neuvottelujen kuluessa todenneet, että he eivät voi ottaa vastaan tarjottua kokoaikaista työsuhdetta henkilökohtaisten syiden takia. Tämän vuoksi he ovat ilmoittaneet, että he katsovat parhaimmaksi irtisanoutua nykyisistä toimistaan. Lastenohjaaja Tiina Kemmon irtisanomisilmoitus on liitteenä 59D ja lastenohjaaja Leena Aarnion ennakkoilmoitus irtisanoutumisesta liitteenä 59E. Lastenohjaaja Tarja Tallgrenin osalta on neuvottelussa todettu, että hänen eläkkeelle siirtymisajankohta on enää muutaman vuoden päässä. Lastenohjaajat Leena Aarnio ja Tiina Kemmo eivät näe epäoikeudenmukaisena, mikäli pitkään seurakuntaa palvellut ja pian eläkkeelle siirtyvän lastenohjaajan osalta osa-aikainen työsuhde jatkuu ennallaan. Lastenohjaaja Soili Ollikka on parhaillaan työlomalla ja hänen kohdaltaan työsuhteen mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin palataan myöhemmin. 1) Merkitään tiedoksi liitteenä olevat yhteistoimintaneuvotteluun tehty muistio 59A sekä yhteistoimintaneuvottelujen pöytäkirjat 59B ja 59C. 2) Valitaan lastenohjaaja Annamari Lehtinen lastenohjaajan toistaiseksi jatkuvaan kokoaikaiseen työsuhteeseen, palkkaluokka 402, alkaen. 3) Merkitään tiedoksi lastenohjaaja Tiina Kemmolle ero lastenohjaajan toimestaan lukien. Anomus liitteenä 59D 4) Merkitään tiedoksi lastenohjaaja Leena Aarnion ennakkoilmoitus irtisanoutumisesta lastenohjaajan toimestaan. Ennakkoilmoitus irtisanoutumisesta liitteenä 59E.

5 5 1) 2) Esityksen mukaan. 3) 4) 60. Lastenohjaajien (palkkaluokka 402) ja iltapäiväkerhonohjaajan (palkkaluokka 402) toimien auki julistaminen Lauttasaaren seurakunnassa on tulevana syksynä tarkoitus laajentaa lapsille tarjottavia kerhoja ja toimintaa. Tulevana syksynä seurakunnan palveluksessa ovat kokoaikaisessa työsuhteessa Eija Härkänen ja Annamari Lehtinen sekä osa-aikaisessa työsuhteessa Soili Ollikka, Tarja Tallgren, Anu Lönnqvist sekä mahdollisesti alkusyksyn Leena Aarnio. Toiminnan järjestämiseksi lapsi- ja perhetyön tiimissä tarvitaan kaksi uutta kokoaikaista lastenohjaajaa sekä yksi määräaikainen iltapäiväkerhonohjaaja. Päätetään julistaa haettavaksi kaksi toistaiseksi jatkuvaa kokoaikaista lastenohjaajaan (402) toimea alkaen kuuden kuukauden koeajalla ja yksi osa-aikainen (71%) iltapäiväkerhonohjaajan (402) määräaikainen toimi ajalle neljän kuukauden koeajalla. Esityksen mukaan. 61. Muut mahdolliset asiat Ei ollut. 62. Valitusoikeus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja antoi kokouksen päätöksistä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Juha Rintamäki puheenjohtaja Merja Nieminen sihteeri Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi / 2013 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä välisenä aikana Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Juha Rintamäki, kirkkoherra

Kokousaika: 26.2.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Kokousaika: 26.2.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A PL 117, Myllykallionrinne 1 F 00201 Helsinki (09) 2340 4300 lauttasaari.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/lauttasaari SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: 26.2.2013 klo 18, kahvit klo

Lisätiedot

Kokousaika: 11.12.2012 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Kokousaika: 11.12.2012 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A PL 117, Myllykallionrinne 1 F 00201 Helsinki (09) 2340 4300 lauttasaari.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/lauttasaari SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kokousaika: 11.12.2012 klo 18, kahvit klo

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana Palosuontie 1 00660 Helsinki 09 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 2/ 2013 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Aika Torstai 8.5.2014 klo 16.15 18.23 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 16.00 18.35 KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.8.2009 klo 17.15 20.40 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot