Kokousaika: klo 18, kahvit klo alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika: 26.2.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A"

Transkriptio

1 PL 117, Myllykallionrinne 1 F Helsinki (09) SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: klo 18, kahvit klo alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Osallistujat: Rintamäki Juha, puheenjohtaja Sihvonen Juha-Pekka, varapuheenjohtaja, poistui klo pykälän 28 aikana Andersson Maria, jäsen Gripenberg Pia, jäsen Haavisto-Hyvärinen Maija, jäsen Heinonen Aila, jäsen Kotamäki Kati, jäsen Lehtinen Sanna, jäsen, poistui klo pykälän 27 aikana Malm Ville, jäsen Mattila Kari, jäsen Merenlahti Petri, jäsen Reinilä Laura, jäsen Saario Pirre, varajäsen Sorjonen Annukka, jäsen Väisänen Seppo, jäsen, poistui klo 20 pykälän 28 aikana Nieminen Merja, sihteeri Este: Neuvonen Vuokko, jäsen Kirkon palveluskunta -tiimi Kaarina Autio, Marjut Kattelus ja Aila Kyllönen osallistui kokoukseen poistuen pykälän 26 käsittelyn jälkeen. Kaarina Autio oli kuultavana vielä pykälän 30 aikana. 18. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pidettiin yhteinen alkuhartaus. 19. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsu on lähetetty viittä päivää aikaisemmin ja kokouksessa on läsnä puheenjohtaja ja vähintään puolet valituista jäsenistä tai heidän varamiehensä. Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 20. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annukka Sorjonen ja Seppo Väisänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annukka Sorjonen ja Maria Andersson.

2 2 21. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Asiat käsiteltäneen esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esitys hyväksyttiin. 22. Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2013 tiedoksi / Liite 22A Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 1/2013, (liite 22A), merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 23. Ilmoitusasioita Helsingin seurakuntayhtymän jäsenmäärän muutokset 2012 /Lauttasaaren seurakunta / Liite 23 A Keskusrekisteri on laatinut tilaston Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2012 jäsenmäärän muutoksista. Vuositilastoon 2012 on koottu keskeisimmät tiedot jäsenmäärään vaikuttavista tekijöistä, kuten muuttoliikkeestä, kirkkoon liittyneistä ja kirkosta eronneista, läsnä olevaan ja poissaolevaan väestöön siirtyneistä sekä kastetuista ja kuolleista. Merkitään tiedoksi Lauttasaaren seurakunnan jäsenmäärän muutokset. Merkittiin tiedoksi. 24. Puheenjohtajan tekemät päätökset / Liite 24 A Puheenjohtajan (kirkkoherra) tekemät päätökset, jotka hän on tehnyt seurakunnan johtavana viranhaltijana toimivaltansa puitteissa, saatetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle mahdollista siirtämistä varten. Merkitään tiedoksi kirkkoherran päätökset 8 14/2013 Merkittiin tiedoksi. 25. Seurakuntaneuvoston messuavustusvuorot seurakunnan päämessussa Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat avustamassa Lauttasaaren seurakunnan päämessussa sunnuntaisin klo 11. Messujärjestys uudeksi kirkkovuodeksi on valmistunut ja on mahdollisuus täydentää tulevia avustusvuoroja. Todetaan seuraavat messuvuorot ja päätetään avustusvuoroista Annukka Sorjonen. 26. Strategia 2015 vuositarkastelu 2012 tavoitteiden toteutumisen osalta Seurakuntaneuvosto päätti strategia 2015 laatimisen yhteydessä, että strategian toteutumista seurataan vuosittain. Seurakuntaneuvoston kokouksessa 9/2012 ( ) päätettiin, että tämän vuoden osalta tavoitteiden toteutumistarkastelu käydään tiimeittäin. Näin on samalla mahdollista käydä ajankohtaiskeskustelua tiimin toimialaan kuuluvista asioista. Kirkon palveluskunta -tiimi antaa selvityksen Strategia 2015 tämän vuoden kehittämisalueiden valmisteluista ja tavoitteiden toteutumisista. Käydään läpi Strategia 2015 vuositarkastelu 2012 tavoitteista Kirkon palveluskunta - tiimien osalta. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

3 3 27. Lauttasaaren seurakunnan vuosikertomus 2012/ Liite 27A Lauttasaaren seurakunnan toiminnasta vuodelta 2012 on tehty tiimeissä vuosikertomus, joka on käynyt lausunnolla myös alkuvuoden aikana kokoontuneissa vastuuryhmissä. Johtoryhmä on käsitellyt vuosikertomus 2012 kokouksessaan Vuosikertomuksesta on tehty lyhyt A4 mittainen tiivistelmä, joka on liitetty seurakunnan toimintaraportiksi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2012 raporttiin. Hyväksytään Lauttasaaren seurakunnan vuosikertomus vuodelta Hyväksyttiin seuraavin muutoksin: - lisätään partioiden osuus - lisätään pyhäkoulun opettajat ja kirkkoväärtit - sivu 5 lisätään konfirmaatiomessujen osallistujamäärä sivulla 5 korjataan Marko Perttulan nimi: Markku Perttilä - lisätään Kansainväliseen työhön International Afternoonin kävijämäärät - sivu 16 poistetaan lause Suuriin uudistuksiin ei lapsi- ja perhetyössä ole tarvetta. - sivu 31 poistetaan lause Tiedotustyöryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. - sivu 34 lisätään Seppo Katailan eläkkeellesiirtymispäivä sivu 35 lisätään suvivirsitapahtuman 2.6. artistien nimet Pirre Saario lupautui tekemään kieliopilliset korjaukset. 28. Lauttasaaren seurakunnan tilinpäätös 2012 / Liite 28A Lauttasaaren seurakunnan talousarviota 2012 tasapainotettiin epävarmojen taloustilanteiden takia säästövaroista. Osuus säästövaroista oli edellisvuosia suurempi. Tasapainottamistoimella haluttiin turvata mahdollisimman tasapainoinen seurakunnallinen toiminta. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan Lauttasaaren seurakunta toteuma jää alle budjetin. Vuoden 2012 TA tasapainottamiseen varattuja säästövaroja käytettiin lopulta noin Menneen vuoden 2012 aikana toteutetut henkilöstöratkaisut vähensivät tarvetta käyttää säästövaroja. II Kappalaisen virka on täyttämättä viran haltijan eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Pääsuntio-taloussihteerin virka jätettiin täyttämättä kesällä tapahtuneen epäonnistuneen rekrytoinnin jälkeen. Lauttasaaren seurakunnan säästövarat ovat Säästövarat ovat Lauttasaaressa nousseet suhteellisestikin vuoden 2012 aikana Helsingin sisäisessä tarkastelussa tasolle, jota ei voi pitää tarkoituksenmukaisena. Säästövaroja ei ole purettu seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti seurakunnan pitkäntähtäimen tavoitteiden tukemiseen. Vuoden 2013 TA tasapainottamiseen on varattu , jonka jälkeen säästövaroja olisi laskennallisesti vuoden 2013 lopussa Säästövaroja on sovittu käytettävän lähivuosien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen sekä seurakunnan toimintaa pitkällä tähtäimellä hyödyttävien hankkeiden tai projektien rahoittamiseen. Kirkkokahvila on osoittautunut tarpeelliseksi uudistukseksi. Käynnistetään valmistelut Kirkkokahvilan konseptin edelleen vahvistamiseksi kohtaamispaikkana. Strategia 2015 painopisteiden huomioiminen on näkynyt johdonmukaisesti erilaisia valintoja tehtäessä. Strategia 2015 painopistetarkastelussa seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja seurakunnan viestinnän parantaminen ovat keskiössä. Kehittämistavoitteiden mukaan tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Kiinnitämme erityistä huomiota nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen. Käännämme kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa. Edelleen kehittämistavoitteissamme ilmoitamme lisäävämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä. Kehitämme sisäistä viestintäämme.

4 4 Kehittämistavoitteiden toteuttaminen edellyttää määrätietoisia panostuksia. Tarvitaan projektiluontoisia vahvaa ammatillista otetta edellyttävien projektien toteuttamista, joiden aikana hyviä käytänteitä voidaan juurruttaa seurakunnan toimintaan pysyväluontoisemmin. Käydään keskustelu taloudellisesta tilanteesta ja päätetään käynnistää valmistelut Helsingin seurakuntayhtymän kanssa Kirkkokahvilan kehittämisestä entistä paremmaksi kohtaamispaikaksi. Aloitetaan myös valmistelut vapaaehtoistoiminnan toisen koordinaattorin ja seurakuntatiedottajan määräaikaisten toimien auki julistamisesta. 29. Pääsuntio-taloussihteerin viran täyttäminen Lauttasaaren seurakunnan pääsuntio-taloussihteerin virka tuli avoimeksi , kun viran haltija Seppo Kataila jäi eläkkeelle. Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 4/2012 ( ) eron virasta. Seurakuntaneuvoston kokouksessaan 8/ päättämän linjauksen mukaisesti suoritettiin kartoitus ko. viran tarpeellisuudesta, kun virka oli tulemassa avoimeksi eläkkeelle siirtymisen takia. Asiaa valmisteltiin henkilöstötoimikunnan kokouksessa ja työvaliokunnan kokouksessa Lisäksi asiaa käsiteltiin johtoryhmän kokouksessa ja asiasta keskusteltiin henkilökunnan kesken Tehdyn arvion perusteella pääsuntio-taloussihteerin viran täyttäminen todettiin perustelluksi. Samalla kuitenkin todettiin, että seurakunnan henkilöstön rakennetta on kuitenkin jatkossakin tarkasteltava, jotta varautuminen talouskehityksen antamiin raameihin tehdään ennakoivasti ottaen huomioon seurakunnan painopisteet. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 5/2012 ( ) julistaa haettavaksi pääsuntiotaloussihteerin viran. Virka päätettiin julistaa haettavaksi pääsuntio-taloussihteerin virkana (vaativuusryhmä 501) alkaen , 6 kuukauden koeajalla. Pääsuntio-talousihteerin virkaan haki määräaikaan mennessä 13 henkilöä. Henkilöstötoimikunta haastatteli Lauttasaaren kirkolla hakijoista seitsemää, jonka perusteella valmistelua jatkettiin henkilöstöarvioinnilla Psycon nimisen henkilöstötestaus firman kanssa. Seurakuntaneuvosto päätti 7/2012 ( ) valita Lauttasaaren seurakunnan pääsuntiotaloussihteerin virkaan (vaativuusryhmä 501) virastomestari Tuomas Arvosen alkaen, 6 kuukauden koeajalla. Virkaan valittu virastomestari Tuomas Arvonen ilmoitti kirjallisesti päivätyllä kirjeellään, ettei hän ota virkaansa vastaan henkilökohtaisten syiden takia. Pääsuntio-taloussihteeri on uudessa toimintaorganisaatiossa kirkon palveluskuntatiimin vetäjä. Menneen syksyn aikana on kirkkoherralle ilmoitettu myös samaisessa tiimissä tapahtuvasta tulevasta eläkkeelle siirtymisestä kesällä Koska tämä vaikuttaa henkilöstön kokonaisrakenteeseen on tehtävien uudelleenarvioinnin kannalta mielekästä tarkastella koko tiimin tehtäviä yhtä aikaa. Tämän mukaisesti seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 9/2012 ( ) merkitä tiedoksi virastomestari Tuomas Arvosen ilmoituksen, jonka mukaan hän ei ota vastaan pääsuntiotalousihteerin virkaa henkilökohtaisten syiden takia. Samassa yhteydessä päätettiin jättää pääsuntio-taloussihteerin virka toistaiseksi täyttämättä ja sovittiin palattavan asiaan keväällä kirkon palveluskuntatiimin työtehtävien kokonaistarkastelussa. Kuluneen syksyn ja alkaneen kevään aikana on käynyt ilmeiseksi, että pääsuntion ja emännän työtehtäviä on erittäin hankala yhdistää. Pääsuntion edellytetään työskentelevän myös viikonloppuisin ja emännän edellytetään työskentelevän pääsääntöisesti arkisin. Tehtävien luonne on myös kovin erilainen ja edellyttää hyvin erilaista osaamista ja koulutusta.

5 5 Henkilöstötoimikunta on valmistellut viime kokouksissaan esitystä, jonka mukaan Kirkon palveluskuntatiimiin kuuluisi pääsuntio. Päätettäneen julistaa haettavaksi pääsuntio-taloussihteerin virka (vaativuusryhmä 501) alkaen , 6 kuukauden koeajalla. 30. Emännän (vaativuusryhmä 402) eläkkeelle siirtyminen /Liite 30A Lauttasaaren seurakunnan emäntä Kaarina Autio on päivätyllä kirjeellä (liitteenä 30A) päättänyt pyytää eroa emännän virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Emännän virka on ainutlaatuinen Helsingin seurakunnissa. Nykyisen emännän Kaarina Aution viimeinen työpäivä on , jonka jälkeen hän purkaa pitämättömät lomapäivät päivää. Eläkkeelle hän siirtyisi jälkeen, jolloin hänelle maksettaisiin elo-syyskuun laskennallinen lomaoikeus rahana. Seurakuntaneuvoston kokouksessaan 8/ päättämän linjauksen mukaisesti on aloitettu kartoitus ko. viran tarpeellisuudesta, kun virka on tulemassa avoimeksi eläkkeelle siirtymisen takia. Selvityksen pohjalta tehtävä esitys tuodaan seurakuntaneuvoston 3/2013 kokoukseen käsiteltäväksi. Myönnetään emäntä Kaarina Autiolle ero virastaan alkaen. 31. Muut mahdolliset asiat Päätettiin siirtää pidettäväksi suunniteltu kokous viikkoa aiemmaksi: seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään klo Valitusoikeus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja antoi kokouksen päätöksistä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Juha Rintamäki puheenjohtaja Merja Nieminen sihteeri Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi / 2013 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä välisenä aikana Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Juha Rintamäki, kirkkoherra

Kokousaika: 11.12.2012 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Kokousaika: 11.12.2012 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A PL 117, Myllykallionrinne 1 F 00201 Helsinki (09) 2340 4300 lauttasaari.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/lauttasaari SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kokousaika: 11.12.2012 klo 18, kahvit klo

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.5.2012 klo 16.30 Sivu 1 48 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana Palosuontie 1 00660 Helsinki 09 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 2/ 2013 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2015 Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot