FTP-siirtojen yleissuunnittelu ja organisointi osa 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FTP-siirtojen yleissuunnittelu ja organisointi osa 2"

Transkriptio

1 FTP-siirtojen yleissuunnittelu ja organisointi osa 2 Jorma Kiiski, Manycom Software Oy Tämä artikkeli on jatkoa osalle 1, joka julkaistiin edellisessä Commentissa 1/2005. Kuten edellisessä osassa todettiin, tässä artikkelissa keskitytään FTP-siirtoympäristön yleissuunnitteluun ja organisointiin liittyviin kysymyksiin sovellusintegroinnin ja automatisoinnin näkökulmista. FTP-tekniikkaa käsitellään tilan puutteen vuoksi vain siltä osin, kuin se määrää reunaehdot yleissuunnittelulle. FTP-siirtoympäristön ja siirtojen yleissuunnittelun ja organisoinnin merkitys tulee selvästi esille, kun todetaan, että keskiverto yrityksellä on tyypillisesti 3-10 FTP-yhteyskumppania, joiden kanssa ajetaan päivittäin kymmenkunta tai jopa kymmeniä erilaisia FTP-siirtoja. Kun monet näistä siirroista ajetaan asiakaspalvelun nopeuttamiseksi tai muusta syystä useita, tai jopa useita kymmeniä kertoja päivässä, kasvaa päivittäisten FTP-yhteyksien määrä keskiverto yrityksessäkin helposti yli sadan. Tällaisessa ympäristössä manuaalinen operointi ei ole enää mahdollista tai ei ainakaan järkevää ja kustannustehokasta joten edessä on FTP-siirtotöiden sekä niihin välittömästi liittyvien tietomuunnosten ja muiden prosessien integrointi sovelluksiin, ja koko systemmin automatisointi. Kyseessä on yrityksen päivittäisten toimintojen kannalta varsin kriittinen ja kompleksinen ympäristö. Sen luotettava toiminta, ylläpidettävyys, poikkeustilanteiden tehokas käsittely ja joustavuus tuleville muutostarpeille vaatii huolellisen yleissuunnittelun. Tällainen yleissuunittelu, jossa mallinnetaan, vaikioidaan ja ohjeistetaan se, miten FTP-siirrot ja niihin liittyvät prosessit tulee hoitaa, on syytä tehdä riittävän ajoissa! Muutoin tuloksena on sellainen viidakko, josta on vaikea saada kokonaiskuvaa, ja jonka ylläpito sekä muutostarpeiden ja varsinkin poikkeustilanteiden hoito aiheuttavat jatkuvasti ongelmia. Tilanteen korjaamista jälkikäteen hankaloittaa usein se, että muutokset vaikuttavat usein myös vastakumppanin toimintaan. Osassa 1 esitettiin lista asioista, joita FTP-siirtoympäristön yleissuunnittelussa ja organisoinnissa tulisi mm. ottaa huomioon. Aloitetaan käsittelemällä ensin FTP-asiakas- ja FTP palvelintilassa tapahtuvia siirtotoimintoja. FTP-asiakas- ja FTP-palvelintoiminnot Kuten jo artikkelin osassa 1 todettiin, FTP:tä käytettäessä kommunikoidaan asiakas-palvelin-mallin mukaisesti, missä koko FTP-istunnon ajan toinen järjestelmä (yhteyden ottaja) on FTP-asiakas, joka suorittaa sisäänkirjauksen, ja tekee kaikki siirto- ja muut palvelupyynnöt FTP-palvelimelle, ja toinen järjestelmä on siis koko yhteyden ajan FTP-palvelin, joka vain suorittaa (tai hylkää) palvelupyynnöt, ja palauttaa sen mukaisen paluukoodin ja sanoman FTP-asiakkaalle. Todettiin myös, että FTP-asiakas- ja FTP-palvelinprosessit ovat toisistaan täysin erillisiä, ja siten samassakin OS/400- tai i5/os-loogisessa järjestelmässä (partitio) voidaan ajaa yhtä aikaa sekä FTPasiakas- että palvelintöitä, ja luonnollisesti useita samanaikaisesti. Myös saman loogisen järjestelmän sisällä voidaan ajaa FTP-asiakas-FTP-palvelin siirtoja sisäistä ns. loopback-yhteyttä tai esim. paikallisen LAN:n kautta kiertävää yhteyttä käyttäen. Tätä mahdollisuutta käytetäänkin varsin yleisesti mm. siirrettäessä ja konvertoitaessa tiedostoja eri tiedostojärjestelmien välillä. Onkin varsin yleistä, että järjestelmä kommunikoi samanaikaisesti joko yhden ja saman, tai useiden eri vastakumppaneiden kanssa ajaen sekä FTP-asiakas- että FTP-palvelintöitä. FTP-istunnon siirtotoiminnot FTP-asiakastilassa toimittaessa siirtotoimintoja ovat tiedoston lähetys (SEND, PUT, SUNIQUE), tiedoston tietueiden lähetys lisäämällä ne tulostiedoston tietueiden perään (APPEND), ja tiedoston nouto (RETRIEVE, GET). FTP-palvelintilassa toimittaessa siirtotoimintoja ovat tiedoston lähetys FTP-asiakkaan pyynnöstä ja tiedoston vastaanotto FTP-asiakkaan pyynnöstä. Manycom Software

2 Saman FTP-yhteysjakson eli istunnon aikana FTP-asiakas voi toki pyytää FTP-palvelimelta useammankin tiedoston siirtoa ja tarvittaessa molempiin suuntiin, eli siis sekä lähetystä että noutoa, ja missä tahansa järjestyksessä. FTP tuntee myös monen tiedoston lähetyksen (MPUT) ja noutamisen (MGET) yhdellä pyynnöllä käyttäen useaa määrättyä tai geneeristä tiedostonimiä (abc*). Erityisesti on syytä huomata, että FTP-asiakas voi sekä lähettää että noutaa tiedostoja, eli se pystyy siis siirtämään tiedostoja molempiin suuntiin: järjestelmästä ulos ja järjestelmään sisään. Tarvitaanko siis FTP-palvelimena toimimista lainkaan? Toisaalta, jos toimitaan FTP-palvelimena, FTP-asiaakkaat voivat sekä lähettää järjestelmään tiedostoja että noutaa järjestelmästä tiedostoja. Periaatteessa riittäisi siis, että toimitaan vain joko FTP-asiakkaana tai FTP-palvelimena, mutta riittääkö tämä käytännössä? Seuraavassa käsitellään tarkemmin mm. tätä kysymystä tarkastelemalla kunkin siirtotoiminnon erityispiirteitä siirtojen yleissuunnittelun kannalta. Koska FTP-asiakas- tai FTP-palvelintilassa toimiminen on luonteeltaan hyvin erilaisia, jaetaan siirtotoimintojen käsittely seuraavassa näiden tilojen mukaisesti. FTP-asiakastila: tiedoston lähetys Yleistä Kaikilla yrityksellä on yleensä tarve siirtää tuotamaansa dataa ja informaatiota tiedostoina toisiin yrityksiin toimimalla itse aktiivisena, siirron aloittavana ja suorittavana osapuolena. Tällöin siirtäminen tapahtuu lähettämällä FTP-asiakkaana toimien tiedostoja, jotka tyypillisesti sisältävät esim. laskuja, tilauksia, viranomaistietoa, tms., toisiin järjestelmiin. Lähettäminen vaatii siis toimimista FTP-asiakkaana, josta seuraa, että vastakumppanin on tällöin kyettävä ja suostuttava toimimaan FTP-palvelimena. Lähettämisellä on (vaihtoehtona sille, että toinen osapuoli noutaisi tiedoston) etunsa ja varjopuolensa. Merkittävin etu seuraa siitä, että sovellus, joka tuottaa tiedoston, tietää, minkä tiedoston se on tuottanut (tiedoston tunnistus) ja tietää milloin tiedosto on valmis lähetettäväksi. Näin se voi tarvittaessa välittömästi itse lähettää tai pyytää siirto-ohjelmistoa lähettämään tiedoston eteenpäin, jolloin on siis mahdollista välttää viiveiden syntyminen. Sovellus voi tietenkin myös suorittaa itse tai pyytää siirto-ohjelmistoa suorittamaan ajastetun eli viivästetyn lähetyksen. Lähettäminen on suoraviivaista ja luontaista myös siinä mielessä, että tiedoston tuotanut sovellus tietää, mitä aineistoa sen tuottama tiedosto sisältää ja mihin tiedosto on lähetettävä. Tämän seurauksena lähetyspää myös tietää, mitä muuta prosessointia ml. tietomuunnoksia tiedostolle on tehtävä paikallispäässä ennen siirtoa, mitä mahdollisia alustustoimenpiteitä etäpäässä on tehtävä ennen siirtoa, mitä asetuksia tarvitaan ennen siirtoa, miten tiedosto on lähetettävä (mekkikoodikonversiolla vai binäärisiirtona), millaisella tietueen pituudella etätiedosto luodaan jos luodaan, mitä siirron jälkeen on tehtävä etäpäässä ja paikallispäässä, jne. Sovellus myös tietää sen, kenen nimissä ja valtuuksilla tiedosto lähetetään, ja mitä hakemisto- ja lokimerkintöjä halutaan siirtotyöstä tehdä. Tiedoston luoneen sovelluksen tulee periaatteessa, mutta onneksi vain periaatteessa, tietää kaikki siirtoon ja siirtotyön ohjaamiseen ja suorittamiseen tarvittavat tekniset yksityiskohdat. Sovelluksen tekemistä helpottaa huomattavasti, jos käytössä on väliohjelmisto, tässä tapauksessa siirto-ohjelmisto, jonka etukäteen tehtyihin, siirron tekniset yksityiskohdat määrittäviin kokoonpanomäärityksiin sovellus voi API-rajapinnassa viitata. Siirto-ohjelmisto huolehtii sitten siirronaikaisista teknisistä yksityiskohdista. Lähettämisen varjopuoliin kuuluu mm. se, että lähettävän siirto-ohjelmiston on huolehdittava ja vastattava kaikista siirtotyön aikaisista toimenpiteistä ml. ongelmatilanteiden havaitseminen, automaattiset uudelleenyritykset, ym. Tämä edellyttää lähetysohjelmistolta melkoisia ominaisuuksia. Miksi siis toimia FTP-asiakkaana? Entäs jos toimittaisiinkin vain FTP-palvelimena, ja annettaisiin vastapuolen FTP-asiakkaan hoitaa ikävät ja vaativat siirtovelvollisuudet, eli annettaisiin siis lähettämisen sijasta vastapuolen noutaa tiedostot? Voisiko siitä olla muuta haittaa, kuin että altistamme järjestelmämme FTP-palvelimen kautta tapahtuville tietoturvaloukkauksille? Mikäli oma järjestelmä toimii vain FTP-palvelimena, ja syntynyt tieto pitäisi kuitenkin valmistuttuaan saada nopeasti siirretyksi eteenpäin, FTP-asiakas joutuisi käytännössä tiuhaan tahtiin pollaamaan eli kiertokyselemään tiedoston olomassaoloa eli siirtokelpoisuutta. Ylleensä tällainen kyselyväli asetetaan, Manycom Software

3 linja- ja laiteresurssien säästämiseksi pienimmilläänkin muutamaksi minuutiksi, mutta tyypillisesti kyselyväli on 15 minuuttia tai tunti tms. Tiedonkulkuun siis syntyy helposti vähintäänkin minuuttien viive, ja systeemiin turhaa prosesointia ja resurssien kulutusta kiertokyselystä johtuen. Minuuttien viive on useimpia siirtotarpeita ajatellen pieni, mutta voi esim. tilaustapahtumien tai kuittausten siirtämisessä olla joskus jopa liian suuri nykyisissä hektisissä liiketoimintaympäristöissä. Tähän sisältyy toinenkin ajatusvirhe. Harvoin yritys on kuitenkaan siinä asemassa, että voisi edellyttää toisen osapuolen toimivan juuri tietyllä tavalla. Ennemmin tai myöhemmin tulee vastaan tilanne, jossa toinen osapuoli onkin se, joka sanelee, miten toimitaan. Edellä esitetyt seikat jo yksin tuottavat sellaiseen johtopäätöksen, että yrityksen ei yleensä tulisi edes pyrkiä siihen, että se pitäytyy toimimaan pelkästään FTP-asiakkaan tai FTP-palvelimen roolissa, vaan yrityksen tulee varautua siihen, että pystyy toimimaan molemmissa rooleissa. Tällöin, kun esim. tilaus syntyy omassa järjestelmässä, se voidaan tarvittaessa vaikka heti, nykyisten nopeiden verkkojen aikakaudella parissa sekunnissa, siirtää toisen järjestelmän FTP-palvelimelle, ja kun toisessa järjestelmässä syntyy tiedosto, esim. edellä mainitun tilauksen tilausvahvistus, se voi FTPasiakkaana toimien lähettää välittömästi tiedoston oman yrityksemme FTP-palvelimelle. Näin tieto saadaan kulkemaan tarvittaessa molempiin suuntiin välittömästi ilman turhia viiveitä. Edellä kuvattu tilauksen siirto - prosessointi tilausvahvistuksen siirto -ketju voidaan, kun se automatisoidaan, toteuttaa FTP:llä tyypillisesti muutamassa sekunnissa olettaen, että palvelimen päässä tilausvahvistuksen tuottava prosessi herätetään heti tilauksen saavuttua, ja että sen käsittely ei kestä enempää kuin, sanokaamme sekunnin. Tässä mielessä FTP-automaatiolla voidaan päästä lähes tosiaikaiseen tiedonsiirtoon ja prosessointiin. Heti perään on huomautettava, että tällaiseen tapahtumatason toimintaan kannattaisi, ainakin silloin, kun tapahtumamäärä ovat suuria, ehdottomasti käyttää tosiaikaiseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja väliohjelmistoja, eikä FTP:tä. Tällöin tilauksen siirto prosessointi - tilausvahvistuksen siirto -ketjun (eli yhden tilaustapahtuman) läpimenoaika on tyypillisesti vai sekunnin kymmenesosia, tai jopa vain sadasosia, ja systeemin kokonaiskuormitus on, kun tiedonsiirto toteutetaan oikein, vain murto-osan siitä, mitä FTP:llä toteutettaessa. Lähetykseen liittyviä haasteita ja ongelmia Lähettämiseen toki liittyy omat haasteensa ja potentiaaliset ongelmansa. Aina tiedostoa, esim. tilauksia, ei haluta lähettää tai ei voida lähettää heti, jolloin tarvitaan ajastettu eli viivästetty lähetys ominaisuus. Toisaalta, verkkoyhteys voi olla poikki tai katkeaa kesken yhteyden, tai FTP-palvelin ei ole päällä, tai paikallis- tai etäkomennon ajo keskeytyy, tiedoston uudelleen nimeämien epäonnistuu kun tulosnimen mukainen tiedosto onkin olemassa, tms. Siirtotyö voi epäonnistua hyvin monista eri syistä. Tällöin siirtoohjelmiston automaattiset uusintayritykset ominaisuus on tarpeen ja hyödyllinen, kunhan vastaanottajan sovelluksissa on huomioitu tällainen mahdollisuus. Jos tiedostoja lähetetään useisiin järjestelmiin satoja päivittäin, ei mene välttämättä montaakaan päivää, kun jokin siirto epäonnistuu. Jos automattisia uusintayrityksiä ei voida kyseisessä tapauksessa sallia, tulisi systeemissä ainakin olla hyvät tilatieto-, loki- ja hälytysominaisuudet, jotta tilanne pystytään nopeasti selvittämään ja hoitamaan hallitusti manuaalisilla uudelleenyrityksillä. Koska siirtotiedoston tuottanutta sovellusajoa ei aina edes voida ajaa uudelleen, olisi sovelluksen voitava tallettaa siirtopyyntö eli kaikki siirtotyöhön liittyvä informaatio esim. siirto-ohjelmiston siirtohakemistoon, josta haluttu siirtopyyntö sitten tulisi voida valita ja ajaa uudelleen. Jos automaattinen uusinta-ajo sallitaan siirtotyölle, se joudutaan aloitetaan käytännössä aina alusta, koska yhteyden muodostamisen jälkeen ensimmäinen siirtotyön vaihe, sisäänkirjautuminen, on FTP:ssä pakollinen, ja se määrää FTP-asiakkaalle mm. tiedostojärjestelmän, oletushakemiston, tiedostojen oletusnimeämiskäytännön, jne. Sovellukset, erityisesti FTP-palvelimen päässä, olisikin siis suunniteltava ja toteutettava niin, että ne sallivat siirtotyön kaikkien toimintojen suorituksen, ml. tiedostojen lähetyksen, useampaankin kertaan. Sovellusten tulisi siis pystyvät mukautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin. Muutoin automaattista uudelleenajoa ei voida tietenkään sallia siirtotyölle. Ajan mittaan saattaa mikä tahansa siirtotyöhön liittyvä parametritieto - lähettäjätiedot, vastaanottajatiedot, ajoitus, lähetystapa tai paikallis- tai etäprosessit - muuttua. Esim. oman tai etäjärjestelmän IP-osoitteen - Manycom Software

4 ja dns-nimenkin - muuttuminen on varsin yleistä. Jos kaikki tiedot on rautalankakoodattu sovelluksiin, joudutaan sovelluksia tavan takaa muuttamaan ja kääntämään, mikä tuo jäykkyyttä systeemiin, eikä aina onnistu niin nopeasti kuin olisi tarve. Kuten jo aikaisemmin todettiin, ei kaikkia teknisiä yksityiskohtia pitäisi eikä tarvitsekaan määritellä, jos sovellus käyttää FTP-siirto-ohjelmistoa, joka mahdollistaa teknisten tietojen talletuksen ja ylläpidon ohjelmiston kokoonpanomäärityksissä sovelluksen ulkopuolella. Itse lähetys meni hyvin, mutta... Lähetykseen liittyy myös seuraavat paikallis- ja etäpään perushaasteet : Paikallispää: Tiedoston lähetys FTP:llä tapahtuu siten, että paikallisen lähdetiedoston sisältö kopioidaan FTPpalvelimelle tulostiedostoon. Koska tietueita ei siirretä vaan kopioidaan, lähdetiedosto sisältöineen säilyy ja on olemassa edelleen siirron jälkeenkin. Kuinka voidaan siis olla varmoja siitä, että samaa lähdetiedostoa ei lähetetä useampaan kertaan esim. uusintalähetyksen yhteydessä silloin, kun palvelimen päässä oleva sovellus ei pysty paljastaman useampaan kertaan lähetettyä aineistoa? Tämä voisi aiheuttaa esim. tilauksen käsittelemisen useampana tilauksena, tai laskujen lähettämisen asiakkaalle useampaan kertaan (minkä asiakas todennäköisesti kyllä huomaa, mutta josta ei hirveästi tykkää)! Silloin, kun paikallistiedostoa ei oletettavasti enää onnistuneen siirron jälkeen tarvita esim. mahdollista uusintalähetystä varten, se tulisi voida automattisella mutta luotettavalla tavalla tarvittaessa tuhota paikallisjärjestelmästä, tai mieluummin uudelleennimetä tai siirtää toiseen hakemistoon. Jälkimmäistä kahta tapaa puoltaa se, että ennemmin tai myöhemmin palvelimen päässä onnistuneen siiron jälkeen tupeksitaan ja tuhotaan tulostiedosto. Lähdetiedostosta on siis aina hyvä säilyttää kopio kaiken varalta kuukauden päivät. Tätä puoltaa myös se, että joskus huomataan vasta kolmen viikon jälkeen myyntireskontrasta, että laskutusaineisto ei ole mennyt perille. Sitäpaitsi, muutenkin voi jälkikäteen tulla tarvetta tarkistaa, mitä aineistoa oikeasti tuli lähetettyä linjalle. Etäpää: Normaalin PUT-toiminnolla tehdyn lähetyksen oletuksena on, että jos tulostiedosto on jo olemassa, uusi data korvaa vanhan. Kuinka voidaan siis varmistua siitä, että silloin kun siirretään olemassa olevaan tulostiedostoon, edellisen lähetyskerran data on jo käsitelty? Muutenhan voidaan mahdollisesti menettää dataa niin, että se huomataan vasta liian myöhään, jos silloinkaan. Tähän ongelmaan ei liene muuta pätevää ratkaisua, kuin se, että dataa ei koskaan siirretä olemassa olevaan tulostiedostoon, eikä FTP-asiakkaan toimesta tuhota (DEL-toiminnolla) olemassa olevia etätiedostoja. Tulostiedoston nimenä tulisikin aina käyttää yksikäsitteistä nimeä liittämällä nimeen esim. aikaleima tai sarjanumero, ja siirron jälkeen sitten uudelleennimetään tulostiedosto sovelluksen tuntemalle nimelle. Tämä menettely on sinänsä ristiriidassa sen OS/400- ja i5/os-manuaaleissakin annetun suosituksen kanssa, että pitäisi aina siirtää olemassa olevaan tulostiedostoon. Suositus perustunee mm. siihen sinänsä pätevään ajatteluun, että (oletettavasti) palvelimen päässä tiedetään paremmin, minkä nimisen tiedoston tulee olla, ja millaisen sen rakenteen tulee olla, jotta se kelpaa sovelluksille. Tätä problematiikkaa selvitetään lisää vielä seuraavassa kappaleessa. Huom: On syytä huomata, että tämän ongelman ratkaisuksi tarkoitettu SUNIQUE (SEND UNIQUE) toiminto soveltuu lähinnä vain manuaalisesti operoituihin siirtoihin. Tällöin, jos FTP-palvelin huomaa, että tulostiedosto on jo olemassa, se luo tiedostolle automaattisesti uuden yksikäsitteisen nimen tietyn kaavan mukaan, ja saa täten aikaiseksi sen, että FTP-asiakas ei enää välttämättä tiedä (ellei visuaalisesti näe), minkä niminen tulostiedostosta tuli. Näin ollen tiedostoa ei voi, tai se on hankala ainakin automaattisesti uudelleennimetä, eikä toisaalta etäpään sovelluskaan tunne suoraan tiedoston uutta nimeä. Lähetys olemassa olevaan tulostiedostoon (sovellustiedostoon) Manycom Software

5 FTP:n lähetys-toiminnolle tyypillistä on se, että jos tulostiedosto on olemassa, FTP-palvelimen tulee FTPmääritysten mukaisesti ensin putsata tiedoston sisältö kokonaisuudessaan (tuhoamatta tiedostoa tai muuttamatta sen rakennetta), ja sitten lisätä tulostiedostoon lähdetiedoston tietueita sitä mukaan, kun se ottaa niitä vastaan linjalta. FTP-määritykset ottavat vain hyvin puutteellisesti kantaa siihen, miten FTP-asiakkaan tai FTP-palvelimen tulee tarkkaan ottaen toimia eri poikkeustilanteissa, esim. kun kyseessä on merkkipohjainen siirto, ja kun esim. lähdetiedoston tietueen pituus on suurempi kuin tulostiedoston, tai kun siirtoyhtyes katkeaa kesken tiedoston siirron. FTP-palvelin voi katkaista siirron siinä vaiheessa, kun havaitsee liian pitkän tietueen, tai voi jatkaa siirtoa hävittämällä ylimääräisen datan tietueen lopusta ilmoittamatta tästä mitään, tai palauttamalla korkeintaan varoituksen. Jos taas tiedoston siirto katkeaa kesken, tulostiedostoon jää yleensä ne tietueet, jotka FTPpalvelin on sinne kerinnyt lisätä. FTP-palvelimet, ml. OS/400- ja i5os-palvelimet, eivät siis yleensä tuhoa eli peruuta jo siirrettyjä tietueita. Varsinkin jälkimmäinen tilanne (yhteyden katkeaminen) voi olla ongelmallinen, koska tulostiedostoa (esim. tilausrivejä) käsittelevä sovellus ei välttämättä huomaa lainkaan sitä, että tietueita puuttuu. Puuttuvien tietueiden metsästäminen ja tilanteen korjaaminen sitten, kun ongelma päivien tai viikkojen jälkeen ehkä huomataan, voi olla hankalaa. Edellä esitetyn lisäksi on otettava huomioon myös se, että FTP-palvelimen päässä oleva sovellus, jos se on ohjelmoitu käsittelemään suoraan tulostiedostoa, pääsee yleensä käsiksi tulostiedostoon kesken siirron, koska FTP-palvelin ei yleensä varaa tiedostoa poissulkevasti. Näin on asian laita myös OS/400- ja i5/os-ftp-palvelinten kanssa. Useamman kerran onkin käytännössä nähty tilanne, että kun siirto on tapahtunut suoraan tulostiedostoon, jonka sovellus tuntee, sovellus on lukenut ja prosessoinut tulostiedoston tietueita nopeammin, kuin FTP-palvelin on kerinnyt uusia tietueita lisätä. Näin on syntynyt tilanne, jossa sovellus on kohdannut tiedoston loppumerkin (EOF, end-of-file), vaikka tiedostoon on vielä tulossa lisää tietueita, joten taas ollaan tilanteessa, jossa sovellus kuvittelee käsitelleensä tiedoston kaikki tietueet. Edellä kuvatut kaksi eri tiedon eheysongelmatilannetta, joissa tulostiedostoa käsittelevä sovellus tulee prosessoineeksi vain osan tietueista, voi estää ja ne on syytä estää. Tapoja on useita, joista seuraavassa esitetään kaksi. Kuinka varmistaa se, että tiedosto siirtyy eheänä etäsovellukselle tapa 1 Varmin tapa lienee se seuraava: Tiedosto lähetetään ensin toisella yksikäsitteisellä tulostiedostonimellä, jota palvelimen sovellukset eivät tunne, ja kun siirto on todettu onnistuneeksi, uudelleennimetään tiedosto edelleen yksikäsitteiselle, sovelluksen tuntemalle nimelle FTP-asiakkaan toimesta. Jos halutaan olla varmoja, että ei menetetä aikaisempaa, vielä käsittelemätöntä aineistoa, siirretään data siis aina uuteen, ainutkertaisella nimellä luotavaan tiedostoon. Näin sovellus ei pääse käsiksi mahdollisesti kesken jääneeseen tulostiedostoon, eikä se pääse käsiksi tiedostoon kesken siirron. Kun siirto on päättynyt onnistuneesti, minkä FTP-asiakaspää voi ja sen tulee tarkistaa FTP-palvelimen palauttamasta paluukoodista, FTP-asiakas uudelleennimeää tulostiedoston FTP:n RENAME-toiminnolla sovelluksen tuntemalle nimelle. Tästä seuraa kuitenkin uusi potentiaalinen ongelma, joka liittyy tiedoston uudelleennimeämiseen sekin voi epäonnistua, ja epäonnistuukin, jos tulostiedosto on jo olemassa. Tämä voidaan ratkaista siten, että tulostiedosto tuhotaan FTP-asiakkaan toimesta aina ennen uudelleennimeämistä, mikä tosin voi johtaa siihen, että menetetään dataa, jos sovellukset eivät ole vielä ehtineet käsitellä dataa. Suositus onkin, aikaisemmin jo esitetyn mukaisesti, että ei käytetä tätä menettelyä, eli että FTP-asiakas ei tuhoa etäpään tiedostoja. Kuinka siis välttää RENAME-operaation epäonnistuminen? Käytetään RENAME-operaation tulostiedoston nimenä jälleen ainutkertaista, esim. sarjanumerolla varustettua nimeä. Kuinka sovellus sitten löytää tiedoston, jonka nimi ei ole määrätty, vaan vaihtelee? Sovellus voidaan ja se tulisi rakentaa niin, että se etsii ko. hakemistosta ko. geneerisellä nimellä olevia tiedostoja, ja nimeää ne sitten uudelleen lopulliselle haluamalleen nimelle prosessoitavaksi. Manycom Software

6 RENAME-operaatiosta voidaan vielä mainita, että se on sinänsä nopea, ja ainutkertaiselle tulosnimelle nimettäessä varma toimenpide, koska käyttöjärjestelmän tiedostonhallinta ei päästä mitään sovellusta käsiksi tulostiedostoon ennen toimenpiteen päättymistä. Kuinka varmistaa se, että tiedosto siirtyy eheänä etäsovellukselle tapa 2 Tässä esitettävä tapa ei takaa sitä, että vain eheät siirtotiedostot pääsevät käsittelyyn siirron katkamisen yhteydessä, mutta varmistaa sen, että sovellus ei pääse käsiksi tiedostoon ennen aikojaan silloin, kun FTP-palvelin vielä lisää siihen tietueita. Kun etäsovellus haluaa käsitellä siirron tulostiedostoa, se voi yrittää varata tulostiedoston aina poissulkevasti käyttöönsä- eli yksin itselleen. Jos tiedosto on FTP-palvelimen käytössä, sovellus voi yrittää hetken päästä uudelleen. Jos sovellus saa varattua tiedoston, mutta siinä ei ole yhtään tietuetta, sovelluksen tulee poistua. Muutoin, jos siinä on tietueita, sovellus käsittelee tiedoston tietueet, ja tyhjentää sen ennen kuin vapauttaa tiedoston. Nyt FTP-palvelin voi taas lisätä tietueita, mutta vain, kun sovellus ei ole varannut tiedostoa. Tämän menettelyn huonona puolena voidaan pitää myös sitä, että FTP-palvelin ei välttämättä pääse käsiksi FTP-asiakkaan nimeämään tulostiedostoon, mikä aiheuttaa siirtopyynnön hylkäämisen. Siirrot ja siirtotiedostojen käsittely onkin tässä menettelyssä syytä ajoitaa niin, että ne eivät tapahdu yhtä aikaa. Tällaisessa tapauksessa, esim. kun siirto tapahtuu vain kerran päivässä tiettyyn aikaan, ja sovellus prosessoi datan selkeästi myöhemmin, tämä voi olla varsin toimiva menettely. Lähetys uuteen tulostiedostoon FTP-määritysten mukaisesti, mikäli FTP-asiakkaan antamaa tulostiedostoa ei ole olemassa, FTP-palvelin luo tiedoston mutta millaisena ja miten siirretty data viedään siihen? Lähtökohtaisesti FTP-palvelimet vastaanottavat datan ensin väliaikaiseen tiedostoon. Näin tekevät myös OS/400- ja i5/os-ftp-palvelimet. Kun esim. lähetetään kirjastotiedostosysteemiin, nämä palvelimet vastaanottavat datan ensin QTEMP-kirjastoon luomaansa väliaikaistiedostoon. Jos kyseessä on merkkikoodattu tekstimuotoinen siirto, FTP-palvelin etsii tulevasta datasta pisimmän tietueen (rivin). Jos siirto onnistui, FTP-palvelin luo sitten pyydetyn tulostiedoston, jonka tietueen pituus on kiinteänmittainen ja pisimmän rivin pituinen, ja kopioi sitten väliaikaistiedoston tietueet tulostiedostoon. Binäärisiirtojen lopputuloksia eri tilanteissa on selvitetty mm. osan 1 kirjallisuusviitteissä. Jos FTP-siirron aikana tapahtuu virhe, tulostiedostoa ei synny, ja FTP-asiakas saa paluutietona virhekoodin ja -sanoman. Tiedoston eheys on siis tässä tapauksessa hyvin turvattu. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että dataa uuteen tiedostoon siirrettäessä lopputulos riippuu täysin käyttöjärjestelmästä, tietodostojärjestelmästä, tiedostojärjestelmän hallintaohjelmistosta, FTPpalvelinohjelmistosta, sekä tietenkin näiden versiotasoista. FTP:tä koskevat RFC-määritykset ottavat vain ylimalkaisesti kantaa siihen, miten tiedostojärjestelmän tulisi eri tilanteissa toimia. Mitään yhtenäistä käytäntöä olisikin käytännössä mahdoton saavuttaa. Seuraavassa numerossa jatketaan tiedostojen noutamiseen liittyvän problematiikalla sekä FTPpalvelimen toimintojen käsittelyllä. Manycom Software

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus 17.4.2013 1 (16) Verkkolaskujen FTP siirto 17.4.2013 2 (16) 1 Toimintaperiaate... 3 1.1 A-Tapa Lähetys (laskutus) työasemilta, FTP avattu eri koneelle... 3 1.2 B-Tapa Lähetys (laskutus) FTP palvelimelta...

Lisätiedot

FTP-siirtojen yleissuunnittelu ja organisointi osa 1 Jorma Kiiski, Manycom Software Oy

FTP-siirtojen yleissuunnittelu ja organisointi osa 1 Jorma Kiiski, Manycom Software Oy FTP-siirtojen yleissuunnittelu ja organisointi osa 1 Jorma Kiiski, Manycom Software Oy Artikkelin kirjoittaja on ollut viimeiset kymmenen vuotta aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa FTP-väliohjelmistoja,

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

PANKKILINJAN FTP - KUVAUS

PANKKILINJAN FTP - KUVAUS PANKKILINJAN FTP - KUVAUS 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 YLEISTÄ...3 YHTEYSKÄYTÄNTÖ...4 YHTEYDEN AVAAMINEN JA FTP-SISÄÄNKIRJAUS...4 ASIAKKAAN JA PANKIN TODENNUS...5 PALVELUN PYYNTÖ...5 AINEISTON

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin yritykset

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö Osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito 27.11.2017 1 (16) Tikon Kirjanpito etasku 27.11.2017 2 (16) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Sivu 2/9 1. Sisällysluettelo 2. Esipuhe 3 2.1. Saatavuusalueet 3 2.1.1. Taustaverkko missä instanssit ovat suoraan fyysisellä liitännällä kiinni

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen Usein kysyttyjä kysymyksiä ohjauspalvelusta 26.3.2015 Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen verkkokaupan lähetysten kohdalla? Miten ranskalaisen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys Päivitetty 30.10.2017 1 Tilaustäsmäytys (automaattinen/manuaalinen) OSTA-tilauksellisille laskuille on oma laskutyyppi Tilauksellinen lasku,

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Visma Nova Verkkolaskut -lisenssin (WEI). Voit ulkoistaa maksuhuomautusten ja perinnän käsittelyn Visma Duetto Oy:n

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki versio 6 ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Visma L7 Koulutuspäivät. Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut

Visma L7 Koulutuspäivät. Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut Visma L7 Koulutuspäivät Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut VASTAANOTTOILMOITUKSET Vastaanottoilmoitusten nouto Automatisointi/Kuluttajanverkkolaskut/Vastaanottoilmoitukset - Samalta asiakkaalta samana

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Asiakirjojen vertailu-kurssi

Asiakirjojen vertailu-kurssi Asiakirjojen vertailu-kurssi Revussa voi verrata keskenään kahta PDF:ää ja automaattisesti näyttää niiden väliset erot. Piirrosten ja kaaviokuvien vertailu sujuu siten helposti ja nopeasti. Kun haluat

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Provet Net Kutsut ohje

Provet Net Kutsut ohje Provet Net Kutsut ohje Provetissa voidaan kutsuja käyttää pitkä-aikaisten asiakassuhteiden ylläpitoon. Kutsujen avulla asiakkaita voidaan muistuttaa lemmikin rokotusten voimassa olosta, hampaiden säännöllisestä

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

K a ukopa lveluohjelm a n va linta. Kaukopalvelun koulutuspäivä 22.5.2008 Juhani Räisänen

K a ukopa lveluohjelm a n va linta. Kaukopalvelun koulutuspäivä 22.5.2008 Juhani Räisänen K a ukopa lveluohjelm a n va linta Kaukopalvelun koulutuspäivä 22.5.2008 Juhani Räisänen Kaukopalvelu on vaikeimmin automatisoitavia alueita kirjastotyössä varsinkin Suomessa. Millais ta ohjelmaa ets ittiin

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Aloitus Asiakastietoja voidaan tuoda ulkoisesta lähteestä CSV-tiedostona (Excel)

Lisätiedot

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN Moodlessa opettaja voi valita tehtävälleen jonkun neljästä erilaisesta tehtävämuodosta: Lähetä yksi tiedosto opiskelija palauttaa yhden tiedoston. Tiedostojen lähetys opiskelija

Lisätiedot

S-38.118 Teletekniikan perusteet

S-38.118 Teletekniikan perusteet S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen

Lisätiedot

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ICT1TN002 1/6 Tietokone ja tietoverkot 1 ICT1TN002 Harjoitus lähiverkon toiminnasta Tässä harjoituksessa tutustutaan lähiverkon toimintaan Netemul ohjelman avulla. Ohjelmassa

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Sonet laskutusliittymä

Sonet laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Kustannuspaikat... 3

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection RAJAPINTAKUVAUS 1 (5) 11.9.2009 RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection MBS2010 Itella Information Oy Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1465570-2, ALV rek. RAJAPINTAKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje Uuden version asennusvaiheet: 1. Asenna tietokanta (SQL Server 2005 Express-versio) Katso erillinen asennusohje: SQL Server 2005 Express

Lisätiedot

Käyttöohje Contact WP Poca

Käyttöohje Contact WP Poca Käyttöohje Contact WP Poca 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen...3 3 Poca-laitteen aktivoiminen...4 3.1 Toiminnon aktivoiminen:...4 4 Tilauksen vastaanottaminen...6

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa Asetukset perustiedoissa: SMS -palvelun aktivointi tehdään kohdassa Perustiedot/Yrityksen asetukset/sms Asetukset (ks. kuva yllä) SMS -palvelun aktivointi:

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Nesentan koulutusrekisteri

Nesentan koulutusrekisteri Nesentan koulutusrekisteri Ota henkilöstön koulutustiedot haltuun! Nesenta Oy Hirsalantie 11 02420 Helsinki puhelin (09) 4190 2400 www.nesenta.fi Sivu 2 Nesentan innovatiiviset ratkaisut Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (11) NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje Linux ja Windows XP Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.2 16.2.2006 Mikko Halttunen Katselmoinin jälkeen 0.1 13.2.2006 Mikko Halttunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Simulaattorin asennus...

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Siirtoprosessiin kuuluu neljä vaihetta: 1. Aloitus (vanha seura) 2. Vastaanotto (uusi seura) 3. Maksu (uusi seura) 4. Hyväksyminen (SJL)

Siirtoprosessiin kuuluu neljä vaihetta: 1. Aloitus (vanha seura) 2. Vastaanotto (uusi seura) 3. Maksu (uusi seura) 4. Hyväksyminen (SJL) SEURASIIRROT Seurasiirtoprosessilla pelaajan edustusoikeus siirretään seurasta toiseen. Varsinaisen siirtoprosessin voi käynnistää vain se seura, jossa pelaajan edustusoikeus on voimassa. Sen lisäksi pelaajan

Lisätiedot

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla Viimeksi muokattu 30. tammikuuta 2012 GDAL tukee WFS-palvelun käyttämistä vektoritietolähteenä yhtenä muiden joukossa. WFS-ajurin käyttöohjeet löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen 24.10.2003 Anu Kalliala TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 1 Suoritetut haastattelut Haastatteluja

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot