FTP-siirtojen yleissuunnittelu ja organisointi osa 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FTP-siirtojen yleissuunnittelu ja organisointi osa 2"

Transkriptio

1 FTP-siirtojen yleissuunnittelu ja organisointi osa 2 Jorma Kiiski, Manycom Software Oy Tämä artikkeli on jatkoa osalle 1, joka julkaistiin edellisessä Commentissa 1/2005. Kuten edellisessä osassa todettiin, tässä artikkelissa keskitytään FTP-siirtoympäristön yleissuunnitteluun ja organisointiin liittyviin kysymyksiin sovellusintegroinnin ja automatisoinnin näkökulmista. FTP-tekniikkaa käsitellään tilan puutteen vuoksi vain siltä osin, kuin se määrää reunaehdot yleissuunnittelulle. FTP-siirtoympäristön ja siirtojen yleissuunnittelun ja organisoinnin merkitys tulee selvästi esille, kun todetaan, että keskiverto yrityksellä on tyypillisesti 3-10 FTP-yhteyskumppania, joiden kanssa ajetaan päivittäin kymmenkunta tai jopa kymmeniä erilaisia FTP-siirtoja. Kun monet näistä siirroista ajetaan asiakaspalvelun nopeuttamiseksi tai muusta syystä useita, tai jopa useita kymmeniä kertoja päivässä, kasvaa päivittäisten FTP-yhteyksien määrä keskiverto yrityksessäkin helposti yli sadan. Tällaisessa ympäristössä manuaalinen operointi ei ole enää mahdollista tai ei ainakaan järkevää ja kustannustehokasta joten edessä on FTP-siirtotöiden sekä niihin välittömästi liittyvien tietomuunnosten ja muiden prosessien integrointi sovelluksiin, ja koko systemmin automatisointi. Kyseessä on yrityksen päivittäisten toimintojen kannalta varsin kriittinen ja kompleksinen ympäristö. Sen luotettava toiminta, ylläpidettävyys, poikkeustilanteiden tehokas käsittely ja joustavuus tuleville muutostarpeille vaatii huolellisen yleissuunnittelun. Tällainen yleissuunittelu, jossa mallinnetaan, vaikioidaan ja ohjeistetaan se, miten FTP-siirrot ja niihin liittyvät prosessit tulee hoitaa, on syytä tehdä riittävän ajoissa! Muutoin tuloksena on sellainen viidakko, josta on vaikea saada kokonaiskuvaa, ja jonka ylläpito sekä muutostarpeiden ja varsinkin poikkeustilanteiden hoito aiheuttavat jatkuvasti ongelmia. Tilanteen korjaamista jälkikäteen hankaloittaa usein se, että muutokset vaikuttavat usein myös vastakumppanin toimintaan. Osassa 1 esitettiin lista asioista, joita FTP-siirtoympäristön yleissuunnittelussa ja organisoinnissa tulisi mm. ottaa huomioon. Aloitetaan käsittelemällä ensin FTP-asiakas- ja FTP palvelintilassa tapahtuvia siirtotoimintoja. FTP-asiakas- ja FTP-palvelintoiminnot Kuten jo artikkelin osassa 1 todettiin, FTP:tä käytettäessä kommunikoidaan asiakas-palvelin-mallin mukaisesti, missä koko FTP-istunnon ajan toinen järjestelmä (yhteyden ottaja) on FTP-asiakas, joka suorittaa sisäänkirjauksen, ja tekee kaikki siirto- ja muut palvelupyynnöt FTP-palvelimelle, ja toinen järjestelmä on siis koko yhteyden ajan FTP-palvelin, joka vain suorittaa (tai hylkää) palvelupyynnöt, ja palauttaa sen mukaisen paluukoodin ja sanoman FTP-asiakkaalle. Todettiin myös, että FTP-asiakas- ja FTP-palvelinprosessit ovat toisistaan täysin erillisiä, ja siten samassakin OS/400- tai i5/os-loogisessa järjestelmässä (partitio) voidaan ajaa yhtä aikaa sekä FTPasiakas- että palvelintöitä, ja luonnollisesti useita samanaikaisesti. Myös saman loogisen järjestelmän sisällä voidaan ajaa FTP-asiakas-FTP-palvelin siirtoja sisäistä ns. loopback-yhteyttä tai esim. paikallisen LAN:n kautta kiertävää yhteyttä käyttäen. Tätä mahdollisuutta käytetäänkin varsin yleisesti mm. siirrettäessä ja konvertoitaessa tiedostoja eri tiedostojärjestelmien välillä. Onkin varsin yleistä, että järjestelmä kommunikoi samanaikaisesti joko yhden ja saman, tai useiden eri vastakumppaneiden kanssa ajaen sekä FTP-asiakas- että FTP-palvelintöitä. FTP-istunnon siirtotoiminnot FTP-asiakastilassa toimittaessa siirtotoimintoja ovat tiedoston lähetys (SEND, PUT, SUNIQUE), tiedoston tietueiden lähetys lisäämällä ne tulostiedoston tietueiden perään (APPEND), ja tiedoston nouto (RETRIEVE, GET). FTP-palvelintilassa toimittaessa siirtotoimintoja ovat tiedoston lähetys FTP-asiakkaan pyynnöstä ja tiedoston vastaanotto FTP-asiakkaan pyynnöstä. Manycom Software

2 Saman FTP-yhteysjakson eli istunnon aikana FTP-asiakas voi toki pyytää FTP-palvelimelta useammankin tiedoston siirtoa ja tarvittaessa molempiin suuntiin, eli siis sekä lähetystä että noutoa, ja missä tahansa järjestyksessä. FTP tuntee myös monen tiedoston lähetyksen (MPUT) ja noutamisen (MGET) yhdellä pyynnöllä käyttäen useaa määrättyä tai geneeristä tiedostonimiä (abc*). Erityisesti on syytä huomata, että FTP-asiakas voi sekä lähettää että noutaa tiedostoja, eli se pystyy siis siirtämään tiedostoja molempiin suuntiin: järjestelmästä ulos ja järjestelmään sisään. Tarvitaanko siis FTP-palvelimena toimimista lainkaan? Toisaalta, jos toimitaan FTP-palvelimena, FTP-asiaakkaat voivat sekä lähettää järjestelmään tiedostoja että noutaa järjestelmästä tiedostoja. Periaatteessa riittäisi siis, että toimitaan vain joko FTP-asiakkaana tai FTP-palvelimena, mutta riittääkö tämä käytännössä? Seuraavassa käsitellään tarkemmin mm. tätä kysymystä tarkastelemalla kunkin siirtotoiminnon erityispiirteitä siirtojen yleissuunnittelun kannalta. Koska FTP-asiakas- tai FTP-palvelintilassa toimiminen on luonteeltaan hyvin erilaisia, jaetaan siirtotoimintojen käsittely seuraavassa näiden tilojen mukaisesti. FTP-asiakastila: tiedoston lähetys Yleistä Kaikilla yrityksellä on yleensä tarve siirtää tuotamaansa dataa ja informaatiota tiedostoina toisiin yrityksiin toimimalla itse aktiivisena, siirron aloittavana ja suorittavana osapuolena. Tällöin siirtäminen tapahtuu lähettämällä FTP-asiakkaana toimien tiedostoja, jotka tyypillisesti sisältävät esim. laskuja, tilauksia, viranomaistietoa, tms., toisiin järjestelmiin. Lähettäminen vaatii siis toimimista FTP-asiakkaana, josta seuraa, että vastakumppanin on tällöin kyettävä ja suostuttava toimimaan FTP-palvelimena. Lähettämisellä on (vaihtoehtona sille, että toinen osapuoli noutaisi tiedoston) etunsa ja varjopuolensa. Merkittävin etu seuraa siitä, että sovellus, joka tuottaa tiedoston, tietää, minkä tiedoston se on tuottanut (tiedoston tunnistus) ja tietää milloin tiedosto on valmis lähetettäväksi. Näin se voi tarvittaessa välittömästi itse lähettää tai pyytää siirto-ohjelmistoa lähettämään tiedoston eteenpäin, jolloin on siis mahdollista välttää viiveiden syntyminen. Sovellus voi tietenkin myös suorittaa itse tai pyytää siirto-ohjelmistoa suorittamaan ajastetun eli viivästetyn lähetyksen. Lähettäminen on suoraviivaista ja luontaista myös siinä mielessä, että tiedoston tuotanut sovellus tietää, mitä aineistoa sen tuottama tiedosto sisältää ja mihin tiedosto on lähetettävä. Tämän seurauksena lähetyspää myös tietää, mitä muuta prosessointia ml. tietomuunnoksia tiedostolle on tehtävä paikallispäässä ennen siirtoa, mitä mahdollisia alustustoimenpiteitä etäpäässä on tehtävä ennen siirtoa, mitä asetuksia tarvitaan ennen siirtoa, miten tiedosto on lähetettävä (mekkikoodikonversiolla vai binäärisiirtona), millaisella tietueen pituudella etätiedosto luodaan jos luodaan, mitä siirron jälkeen on tehtävä etäpäässä ja paikallispäässä, jne. Sovellus myös tietää sen, kenen nimissä ja valtuuksilla tiedosto lähetetään, ja mitä hakemisto- ja lokimerkintöjä halutaan siirtotyöstä tehdä. Tiedoston luoneen sovelluksen tulee periaatteessa, mutta onneksi vain periaatteessa, tietää kaikki siirtoon ja siirtotyön ohjaamiseen ja suorittamiseen tarvittavat tekniset yksityiskohdat. Sovelluksen tekemistä helpottaa huomattavasti, jos käytössä on väliohjelmisto, tässä tapauksessa siirto-ohjelmisto, jonka etukäteen tehtyihin, siirron tekniset yksityiskohdat määrittäviin kokoonpanomäärityksiin sovellus voi API-rajapinnassa viitata. Siirto-ohjelmisto huolehtii sitten siirronaikaisista teknisistä yksityiskohdista. Lähettämisen varjopuoliin kuuluu mm. se, että lähettävän siirto-ohjelmiston on huolehdittava ja vastattava kaikista siirtotyön aikaisista toimenpiteistä ml. ongelmatilanteiden havaitseminen, automaattiset uudelleenyritykset, ym. Tämä edellyttää lähetysohjelmistolta melkoisia ominaisuuksia. Miksi siis toimia FTP-asiakkaana? Entäs jos toimittaisiinkin vain FTP-palvelimena, ja annettaisiin vastapuolen FTP-asiakkaan hoitaa ikävät ja vaativat siirtovelvollisuudet, eli annettaisiin siis lähettämisen sijasta vastapuolen noutaa tiedostot? Voisiko siitä olla muuta haittaa, kuin että altistamme järjestelmämme FTP-palvelimen kautta tapahtuville tietoturvaloukkauksille? Mikäli oma järjestelmä toimii vain FTP-palvelimena, ja syntynyt tieto pitäisi kuitenkin valmistuttuaan saada nopeasti siirretyksi eteenpäin, FTP-asiakas joutuisi käytännössä tiuhaan tahtiin pollaamaan eli kiertokyselemään tiedoston olomassaoloa eli siirtokelpoisuutta. Ylleensä tällainen kyselyväli asetetaan, Manycom Software

3 linja- ja laiteresurssien säästämiseksi pienimmilläänkin muutamaksi minuutiksi, mutta tyypillisesti kyselyväli on 15 minuuttia tai tunti tms. Tiedonkulkuun siis syntyy helposti vähintäänkin minuuttien viive, ja systeemiin turhaa prosesointia ja resurssien kulutusta kiertokyselystä johtuen. Minuuttien viive on useimpia siirtotarpeita ajatellen pieni, mutta voi esim. tilaustapahtumien tai kuittausten siirtämisessä olla joskus jopa liian suuri nykyisissä hektisissä liiketoimintaympäristöissä. Tähän sisältyy toinenkin ajatusvirhe. Harvoin yritys on kuitenkaan siinä asemassa, että voisi edellyttää toisen osapuolen toimivan juuri tietyllä tavalla. Ennemmin tai myöhemmin tulee vastaan tilanne, jossa toinen osapuoli onkin se, joka sanelee, miten toimitaan. Edellä esitetyt seikat jo yksin tuottavat sellaiseen johtopäätöksen, että yrityksen ei yleensä tulisi edes pyrkiä siihen, että se pitäytyy toimimaan pelkästään FTP-asiakkaan tai FTP-palvelimen roolissa, vaan yrityksen tulee varautua siihen, että pystyy toimimaan molemmissa rooleissa. Tällöin, kun esim. tilaus syntyy omassa järjestelmässä, se voidaan tarvittaessa vaikka heti, nykyisten nopeiden verkkojen aikakaudella parissa sekunnissa, siirtää toisen järjestelmän FTP-palvelimelle, ja kun toisessa järjestelmässä syntyy tiedosto, esim. edellä mainitun tilauksen tilausvahvistus, se voi FTPasiakkaana toimien lähettää välittömästi tiedoston oman yrityksemme FTP-palvelimelle. Näin tieto saadaan kulkemaan tarvittaessa molempiin suuntiin välittömästi ilman turhia viiveitä. Edellä kuvattu tilauksen siirto - prosessointi tilausvahvistuksen siirto -ketju voidaan, kun se automatisoidaan, toteuttaa FTP:llä tyypillisesti muutamassa sekunnissa olettaen, että palvelimen päässä tilausvahvistuksen tuottava prosessi herätetään heti tilauksen saavuttua, ja että sen käsittely ei kestä enempää kuin, sanokaamme sekunnin. Tässä mielessä FTP-automaatiolla voidaan päästä lähes tosiaikaiseen tiedonsiirtoon ja prosessointiin. Heti perään on huomautettava, että tällaiseen tapahtumatason toimintaan kannattaisi, ainakin silloin, kun tapahtumamäärä ovat suuria, ehdottomasti käyttää tosiaikaiseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja väliohjelmistoja, eikä FTP:tä. Tällöin tilauksen siirto prosessointi - tilausvahvistuksen siirto -ketjun (eli yhden tilaustapahtuman) läpimenoaika on tyypillisesti vai sekunnin kymmenesosia, tai jopa vain sadasosia, ja systeemin kokonaiskuormitus on, kun tiedonsiirto toteutetaan oikein, vain murto-osan siitä, mitä FTP:llä toteutettaessa. Lähetykseen liittyviä haasteita ja ongelmia Lähettämiseen toki liittyy omat haasteensa ja potentiaaliset ongelmansa. Aina tiedostoa, esim. tilauksia, ei haluta lähettää tai ei voida lähettää heti, jolloin tarvitaan ajastettu eli viivästetty lähetys ominaisuus. Toisaalta, verkkoyhteys voi olla poikki tai katkeaa kesken yhteyden, tai FTP-palvelin ei ole päällä, tai paikallis- tai etäkomennon ajo keskeytyy, tiedoston uudelleen nimeämien epäonnistuu kun tulosnimen mukainen tiedosto onkin olemassa, tms. Siirtotyö voi epäonnistua hyvin monista eri syistä. Tällöin siirtoohjelmiston automaattiset uusintayritykset ominaisuus on tarpeen ja hyödyllinen, kunhan vastaanottajan sovelluksissa on huomioitu tällainen mahdollisuus. Jos tiedostoja lähetetään useisiin järjestelmiin satoja päivittäin, ei mene välttämättä montaakaan päivää, kun jokin siirto epäonnistuu. Jos automattisia uusintayrityksiä ei voida kyseisessä tapauksessa sallia, tulisi systeemissä ainakin olla hyvät tilatieto-, loki- ja hälytysominaisuudet, jotta tilanne pystytään nopeasti selvittämään ja hoitamaan hallitusti manuaalisilla uudelleenyrityksillä. Koska siirtotiedoston tuottanutta sovellusajoa ei aina edes voida ajaa uudelleen, olisi sovelluksen voitava tallettaa siirtopyyntö eli kaikki siirtotyöhön liittyvä informaatio esim. siirto-ohjelmiston siirtohakemistoon, josta haluttu siirtopyyntö sitten tulisi voida valita ja ajaa uudelleen. Jos automaattinen uusinta-ajo sallitaan siirtotyölle, se joudutaan aloitetaan käytännössä aina alusta, koska yhteyden muodostamisen jälkeen ensimmäinen siirtotyön vaihe, sisäänkirjautuminen, on FTP:ssä pakollinen, ja se määrää FTP-asiakkaalle mm. tiedostojärjestelmän, oletushakemiston, tiedostojen oletusnimeämiskäytännön, jne. Sovellukset, erityisesti FTP-palvelimen päässä, olisikin siis suunniteltava ja toteutettava niin, että ne sallivat siirtotyön kaikkien toimintojen suorituksen, ml. tiedostojen lähetyksen, useampaankin kertaan. Sovellusten tulisi siis pystyvät mukautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin. Muutoin automaattista uudelleenajoa ei voida tietenkään sallia siirtotyölle. Ajan mittaan saattaa mikä tahansa siirtotyöhön liittyvä parametritieto - lähettäjätiedot, vastaanottajatiedot, ajoitus, lähetystapa tai paikallis- tai etäprosessit - muuttua. Esim. oman tai etäjärjestelmän IP-osoitteen - Manycom Software

4 ja dns-nimenkin - muuttuminen on varsin yleistä. Jos kaikki tiedot on rautalankakoodattu sovelluksiin, joudutaan sovelluksia tavan takaa muuttamaan ja kääntämään, mikä tuo jäykkyyttä systeemiin, eikä aina onnistu niin nopeasti kuin olisi tarve. Kuten jo aikaisemmin todettiin, ei kaikkia teknisiä yksityiskohtia pitäisi eikä tarvitsekaan määritellä, jos sovellus käyttää FTP-siirto-ohjelmistoa, joka mahdollistaa teknisten tietojen talletuksen ja ylläpidon ohjelmiston kokoonpanomäärityksissä sovelluksen ulkopuolella. Itse lähetys meni hyvin, mutta... Lähetykseen liittyy myös seuraavat paikallis- ja etäpään perushaasteet : Paikallispää: Tiedoston lähetys FTP:llä tapahtuu siten, että paikallisen lähdetiedoston sisältö kopioidaan FTPpalvelimelle tulostiedostoon. Koska tietueita ei siirretä vaan kopioidaan, lähdetiedosto sisältöineen säilyy ja on olemassa edelleen siirron jälkeenkin. Kuinka voidaan siis olla varmoja siitä, että samaa lähdetiedostoa ei lähetetä useampaan kertaan esim. uusintalähetyksen yhteydessä silloin, kun palvelimen päässä oleva sovellus ei pysty paljastaman useampaan kertaan lähetettyä aineistoa? Tämä voisi aiheuttaa esim. tilauksen käsittelemisen useampana tilauksena, tai laskujen lähettämisen asiakkaalle useampaan kertaan (minkä asiakas todennäköisesti kyllä huomaa, mutta josta ei hirveästi tykkää)! Silloin, kun paikallistiedostoa ei oletettavasti enää onnistuneen siirron jälkeen tarvita esim. mahdollista uusintalähetystä varten, se tulisi voida automattisella mutta luotettavalla tavalla tarvittaessa tuhota paikallisjärjestelmästä, tai mieluummin uudelleennimetä tai siirtää toiseen hakemistoon. Jälkimmäistä kahta tapaa puoltaa se, että ennemmin tai myöhemmin palvelimen päässä onnistuneen siiron jälkeen tupeksitaan ja tuhotaan tulostiedosto. Lähdetiedostosta on siis aina hyvä säilyttää kopio kaiken varalta kuukauden päivät. Tätä puoltaa myös se, että joskus huomataan vasta kolmen viikon jälkeen myyntireskontrasta, että laskutusaineisto ei ole mennyt perille. Sitäpaitsi, muutenkin voi jälkikäteen tulla tarvetta tarkistaa, mitä aineistoa oikeasti tuli lähetettyä linjalle. Etäpää: Normaalin PUT-toiminnolla tehdyn lähetyksen oletuksena on, että jos tulostiedosto on jo olemassa, uusi data korvaa vanhan. Kuinka voidaan siis varmistua siitä, että silloin kun siirretään olemassa olevaan tulostiedostoon, edellisen lähetyskerran data on jo käsitelty? Muutenhan voidaan mahdollisesti menettää dataa niin, että se huomataan vasta liian myöhään, jos silloinkaan. Tähän ongelmaan ei liene muuta pätevää ratkaisua, kuin se, että dataa ei koskaan siirretä olemassa olevaan tulostiedostoon, eikä FTP-asiakkaan toimesta tuhota (DEL-toiminnolla) olemassa olevia etätiedostoja. Tulostiedoston nimenä tulisikin aina käyttää yksikäsitteistä nimeä liittämällä nimeen esim. aikaleima tai sarjanumero, ja siirron jälkeen sitten uudelleennimetään tulostiedosto sovelluksen tuntemalle nimelle. Tämä menettely on sinänsä ristiriidassa sen OS/400- ja i5/os-manuaaleissakin annetun suosituksen kanssa, että pitäisi aina siirtää olemassa olevaan tulostiedostoon. Suositus perustunee mm. siihen sinänsä pätevään ajatteluun, että (oletettavasti) palvelimen päässä tiedetään paremmin, minkä nimisen tiedoston tulee olla, ja millaisen sen rakenteen tulee olla, jotta se kelpaa sovelluksille. Tätä problematiikkaa selvitetään lisää vielä seuraavassa kappaleessa. Huom: On syytä huomata, että tämän ongelman ratkaisuksi tarkoitettu SUNIQUE (SEND UNIQUE) toiminto soveltuu lähinnä vain manuaalisesti operoituihin siirtoihin. Tällöin, jos FTP-palvelin huomaa, että tulostiedosto on jo olemassa, se luo tiedostolle automaattisesti uuden yksikäsitteisen nimen tietyn kaavan mukaan, ja saa täten aikaiseksi sen, että FTP-asiakas ei enää välttämättä tiedä (ellei visuaalisesti näe), minkä niminen tulostiedostosta tuli. Näin ollen tiedostoa ei voi, tai se on hankala ainakin automaattisesti uudelleennimetä, eikä toisaalta etäpään sovelluskaan tunne suoraan tiedoston uutta nimeä. Lähetys olemassa olevaan tulostiedostoon (sovellustiedostoon) Manycom Software

5 FTP:n lähetys-toiminnolle tyypillistä on se, että jos tulostiedosto on olemassa, FTP-palvelimen tulee FTPmääritysten mukaisesti ensin putsata tiedoston sisältö kokonaisuudessaan (tuhoamatta tiedostoa tai muuttamatta sen rakennetta), ja sitten lisätä tulostiedostoon lähdetiedoston tietueita sitä mukaan, kun se ottaa niitä vastaan linjalta. FTP-määritykset ottavat vain hyvin puutteellisesti kantaa siihen, miten FTP-asiakkaan tai FTP-palvelimen tulee tarkkaan ottaen toimia eri poikkeustilanteissa, esim. kun kyseessä on merkkipohjainen siirto, ja kun esim. lähdetiedoston tietueen pituus on suurempi kuin tulostiedoston, tai kun siirtoyhtyes katkeaa kesken tiedoston siirron. FTP-palvelin voi katkaista siirron siinä vaiheessa, kun havaitsee liian pitkän tietueen, tai voi jatkaa siirtoa hävittämällä ylimääräisen datan tietueen lopusta ilmoittamatta tästä mitään, tai palauttamalla korkeintaan varoituksen. Jos taas tiedoston siirto katkeaa kesken, tulostiedostoon jää yleensä ne tietueet, jotka FTPpalvelin on sinne kerinnyt lisätä. FTP-palvelimet, ml. OS/400- ja i5os-palvelimet, eivät siis yleensä tuhoa eli peruuta jo siirrettyjä tietueita. Varsinkin jälkimmäinen tilanne (yhteyden katkeaminen) voi olla ongelmallinen, koska tulostiedostoa (esim. tilausrivejä) käsittelevä sovellus ei välttämättä huomaa lainkaan sitä, että tietueita puuttuu. Puuttuvien tietueiden metsästäminen ja tilanteen korjaaminen sitten, kun ongelma päivien tai viikkojen jälkeen ehkä huomataan, voi olla hankalaa. Edellä esitetyn lisäksi on otettava huomioon myös se, että FTP-palvelimen päässä oleva sovellus, jos se on ohjelmoitu käsittelemään suoraan tulostiedostoa, pääsee yleensä käsiksi tulostiedostoon kesken siirron, koska FTP-palvelin ei yleensä varaa tiedostoa poissulkevasti. Näin on asian laita myös OS/400- ja i5/os-ftp-palvelinten kanssa. Useamman kerran onkin käytännössä nähty tilanne, että kun siirto on tapahtunut suoraan tulostiedostoon, jonka sovellus tuntee, sovellus on lukenut ja prosessoinut tulostiedoston tietueita nopeammin, kuin FTP-palvelin on kerinnyt uusia tietueita lisätä. Näin on syntynyt tilanne, jossa sovellus on kohdannut tiedoston loppumerkin (EOF, end-of-file), vaikka tiedostoon on vielä tulossa lisää tietueita, joten taas ollaan tilanteessa, jossa sovellus kuvittelee käsitelleensä tiedoston kaikki tietueet. Edellä kuvatut kaksi eri tiedon eheysongelmatilannetta, joissa tulostiedostoa käsittelevä sovellus tulee prosessoineeksi vain osan tietueista, voi estää ja ne on syytä estää. Tapoja on useita, joista seuraavassa esitetään kaksi. Kuinka varmistaa se, että tiedosto siirtyy eheänä etäsovellukselle tapa 1 Varmin tapa lienee se seuraava: Tiedosto lähetetään ensin toisella yksikäsitteisellä tulostiedostonimellä, jota palvelimen sovellukset eivät tunne, ja kun siirto on todettu onnistuneeksi, uudelleennimetään tiedosto edelleen yksikäsitteiselle, sovelluksen tuntemalle nimelle FTP-asiakkaan toimesta. Jos halutaan olla varmoja, että ei menetetä aikaisempaa, vielä käsittelemätöntä aineistoa, siirretään data siis aina uuteen, ainutkertaisella nimellä luotavaan tiedostoon. Näin sovellus ei pääse käsiksi mahdollisesti kesken jääneeseen tulostiedostoon, eikä se pääse käsiksi tiedostoon kesken siirron. Kun siirto on päättynyt onnistuneesti, minkä FTP-asiakaspää voi ja sen tulee tarkistaa FTP-palvelimen palauttamasta paluukoodista, FTP-asiakas uudelleennimeää tulostiedoston FTP:n RENAME-toiminnolla sovelluksen tuntemalle nimelle. Tästä seuraa kuitenkin uusi potentiaalinen ongelma, joka liittyy tiedoston uudelleennimeämiseen sekin voi epäonnistua, ja epäonnistuukin, jos tulostiedosto on jo olemassa. Tämä voidaan ratkaista siten, että tulostiedosto tuhotaan FTP-asiakkaan toimesta aina ennen uudelleennimeämistä, mikä tosin voi johtaa siihen, että menetetään dataa, jos sovellukset eivät ole vielä ehtineet käsitellä dataa. Suositus onkin, aikaisemmin jo esitetyn mukaisesti, että ei käytetä tätä menettelyä, eli että FTP-asiakas ei tuhoa etäpään tiedostoja. Kuinka siis välttää RENAME-operaation epäonnistuminen? Käytetään RENAME-operaation tulostiedoston nimenä jälleen ainutkertaista, esim. sarjanumerolla varustettua nimeä. Kuinka sovellus sitten löytää tiedoston, jonka nimi ei ole määrätty, vaan vaihtelee? Sovellus voidaan ja se tulisi rakentaa niin, että se etsii ko. hakemistosta ko. geneerisellä nimellä olevia tiedostoja, ja nimeää ne sitten uudelleen lopulliselle haluamalleen nimelle prosessoitavaksi. Manycom Software

6 RENAME-operaatiosta voidaan vielä mainita, että se on sinänsä nopea, ja ainutkertaiselle tulosnimelle nimettäessä varma toimenpide, koska käyttöjärjestelmän tiedostonhallinta ei päästä mitään sovellusta käsiksi tulostiedostoon ennen toimenpiteen päättymistä. Kuinka varmistaa se, että tiedosto siirtyy eheänä etäsovellukselle tapa 2 Tässä esitettävä tapa ei takaa sitä, että vain eheät siirtotiedostot pääsevät käsittelyyn siirron katkamisen yhteydessä, mutta varmistaa sen, että sovellus ei pääse käsiksi tiedostoon ennen aikojaan silloin, kun FTP-palvelin vielä lisää siihen tietueita. Kun etäsovellus haluaa käsitellä siirron tulostiedostoa, se voi yrittää varata tulostiedoston aina poissulkevasti käyttöönsä- eli yksin itselleen. Jos tiedosto on FTP-palvelimen käytössä, sovellus voi yrittää hetken päästä uudelleen. Jos sovellus saa varattua tiedoston, mutta siinä ei ole yhtään tietuetta, sovelluksen tulee poistua. Muutoin, jos siinä on tietueita, sovellus käsittelee tiedoston tietueet, ja tyhjentää sen ennen kuin vapauttaa tiedoston. Nyt FTP-palvelin voi taas lisätä tietueita, mutta vain, kun sovellus ei ole varannut tiedostoa. Tämän menettelyn huonona puolena voidaan pitää myös sitä, että FTP-palvelin ei välttämättä pääse käsiksi FTP-asiakkaan nimeämään tulostiedostoon, mikä aiheuttaa siirtopyynnön hylkäämisen. Siirrot ja siirtotiedostojen käsittely onkin tässä menettelyssä syytä ajoitaa niin, että ne eivät tapahdu yhtä aikaa. Tällaisessa tapauksessa, esim. kun siirto tapahtuu vain kerran päivässä tiettyyn aikaan, ja sovellus prosessoi datan selkeästi myöhemmin, tämä voi olla varsin toimiva menettely. Lähetys uuteen tulostiedostoon FTP-määritysten mukaisesti, mikäli FTP-asiakkaan antamaa tulostiedostoa ei ole olemassa, FTP-palvelin luo tiedoston mutta millaisena ja miten siirretty data viedään siihen? Lähtökohtaisesti FTP-palvelimet vastaanottavat datan ensin väliaikaiseen tiedostoon. Näin tekevät myös OS/400- ja i5/os-ftp-palvelimet. Kun esim. lähetetään kirjastotiedostosysteemiin, nämä palvelimet vastaanottavat datan ensin QTEMP-kirjastoon luomaansa väliaikaistiedostoon. Jos kyseessä on merkkikoodattu tekstimuotoinen siirto, FTP-palvelin etsii tulevasta datasta pisimmän tietueen (rivin). Jos siirto onnistui, FTP-palvelin luo sitten pyydetyn tulostiedoston, jonka tietueen pituus on kiinteänmittainen ja pisimmän rivin pituinen, ja kopioi sitten väliaikaistiedoston tietueet tulostiedostoon. Binäärisiirtojen lopputuloksia eri tilanteissa on selvitetty mm. osan 1 kirjallisuusviitteissä. Jos FTP-siirron aikana tapahtuu virhe, tulostiedostoa ei synny, ja FTP-asiakas saa paluutietona virhekoodin ja -sanoman. Tiedoston eheys on siis tässä tapauksessa hyvin turvattu. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että dataa uuteen tiedostoon siirrettäessä lopputulos riippuu täysin käyttöjärjestelmästä, tietodostojärjestelmästä, tiedostojärjestelmän hallintaohjelmistosta, FTPpalvelinohjelmistosta, sekä tietenkin näiden versiotasoista. FTP:tä koskevat RFC-määritykset ottavat vain ylimalkaisesti kantaa siihen, miten tiedostojärjestelmän tulisi eri tilanteissa toimia. Mitään yhtenäistä käytäntöä olisikin käytännössä mahdoton saavuttaa. Seuraavassa numerossa jatketaan tiedostojen noutamiseen liittyvän problematiikalla sekä FTPpalvelimen toimintojen käsittelyllä. Manycom Software

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection RAJAPINTAKUVAUS 1 (5) 11.9.2009 RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection MBS2010 Itella Information Oy Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1465570-2, ALV rek. RAJAPINTAKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end lta lle looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle I-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän hyvä, sitä

Lisätiedot

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY Segling och Båtsport i Finland rf 17.11.201 ver_1.2 SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK Sisällys Yleisiä ohjeita käytöstä ja käyttöliittymästä...2

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Sisällysluettelo emaileri-integraation edellyttämät objektimuutokset... 3 Jakelulista-objektin muutokset... 3 Jakelulista-objekti / Näytä emailerissa -valinnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely Uusi tutkintoasetus 2004 ja Tässä ohjeessa kuvataan silloin kun perustutkinto-opiskelija siirtyy uuteen tutkinto-asetukseen opiskelija suorittaa uuden asetuksen mukaisen alemman tutkinnon jatko-opiskelija

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari Verkkolaskun laatutesti Juha Ikävalko / Verkkolaskufoorumin syysseminaari Osa TARU-hanketta, jonka tavoitteena on luoda pohja uusille innovatiivisille digitaalisen taloushallinnon palveluille sekä automatisoidulle

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

KITT-tilannekatsaus. Asiantuntijaseminaari Markku Laitinen, Kansalliskirjasto

KITT-tilannekatsaus. Asiantuntijaseminaari Markku Laitinen, Kansalliskirjasto KITT-tilannekatsaus Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ KITT2 kadonneen tiedon metsästys Kirjastoilta alkoi

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 1 Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Uusi mytnt Lähetä helposti verkossa mytnt-palvelulla

Uusi mytnt Lähetä helposti verkossa mytnt-palvelulla Asiakaspalvelu 24 h vuorokaudessa 0300 188 800 (0,14 euroa/min + pvm/mpm) Uusi mytnt Lähetä helposti verkossa mytnt-palvelulla TNT Suomi Oy Tullimiehentie 2 01530 Vantaa www.tnt.fi 1 Tervetuloa käyttämään

Lisätiedot

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k 1 Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa ko. toiminnallisuuden hyödyntämisen Web-palveluna.

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

(d) 29 4 (mod 7) (e) ( ) 49 (mod 10) (f) (mod 9)

(d) 29 4 (mod 7) (e) ( ) 49 (mod 10) (f) (mod 9) 1. Pätevätkö seuraavat kongruenssiyhtälöt? (a) 40 13 (mod 9) (b) 211 12 (mod 2) (c) 126 46 (mod 3) Ratkaisu. (a) Kyllä, sillä 40 = 4 9+4 ja 13 = 9+4. (b) Ei, sillä 211 on pariton ja 12 parillinen. (c)

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 Määrittelyjoukoista Tarkastellaan funktiota, jonka määrittelevä yhtälö on f(x) = x. Jos funktion lähtöjoukoksi määrittelee vaikkapa suljetun välin [0, 1], on funktio

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) Transaktionkäsittely Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen...

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (14) Luento Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen... 10 Loki-tiedosto... 11

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

S: siirtää listan ensimmäisen luvun viimeiseksi V: vaihtaa keskenään listan kaksi ensimmäistä lukua

S: siirtää listan ensimmäisen luvun viimeiseksi V: vaihtaa keskenään listan kaksi ensimmäistä lukua A Lista Sinulle on annettu lista, joka sisältää kokonaisluvut 1, 2,, n jossakin järjestyksessä. Tehtäväsi on järjestää luvut pienimmästä suurimpaan käyttäen seuraavia operaatioita: S: siirtää listan ensimmäisen

Lisätiedot