Huomautus. Tuomio on nähtävissä osoitteessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huomautus. Tuomio on nähtävissä osoitteessa"

Transkriptio

1 Huomautus Huomaa, että kemikaalivirasto aloittaa lähiaikoina tämän asiakirjan päivityksen unionin tuomioistuimen 10. syyskuuta 2015 asiassa C-106/14 antaman tuomion huomioon ottamiseksi. Tuomio selventää esineissä olevista aineista ilmoittamisen (7 artiklan 2 kohta), tiedottamisvelvollisuuden (33 artikla) sekä sen, miten pitoisuusrajaa (0,1 % w/w) pitäisi tulkita, soveltamisalaa. Päätöksen mukaan näitä velvollisuuksia sovelletaan myös esineisiin, joita on moniosaisissa tuotteissa (esim. useista esineistä koostuvissa tuotteissa) niin kauan kuin nämä esineet säilyttävät tietyn muodon, pinnan tai rakenteen eikä niistä tule jätettä. Tuomio on nähtävissä osoitteessa Annankatu 18 Postiosoite PL 400, FI Helsinki, Suomi Puh Faksi echa.europa.eu

2 Ohjeet pähkinänkuoressa Esineissä olevia aineita koskevat vaatimukset Tässä asiakirjassa pyritään yksinkertaisesti selittämään tärkeimmät esineissä olevia aineita koskevat vaatimukset. 1

3 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selostetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja selvitetään, miten ne on täytettävä. Lukijoita muistutetaan kuitenkin siitä, että REACHasetus on ainoa todistusvoimainen oikeudellinen viiteasiakirja ja etteivät asiakirjaan sisältyvät tiedot ole verrattavissa oikeudelliseen neuvontaan. Euroopan kemikaalivirasto ei vastaa tämän asiakirjan sisällöstä. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämä on käännös asiakirjasta, joka on alun perin julkaistu englanniksi. Se on käännetty Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa, jossa on myös tarkistettu, että käännös on tehty kokonaisuudessaan. Suomen toimivaltainen viranomainen on tarkistanut asiakirjan tieteelliset ja tekniset sanamuodot. On syytä huomata, että vain englanninkielinen versio jonka saa myös tältä sivustolta on alkuperäinen teksti. Viite: ECHA-11-B-05-FI Päivämäärä: 06/2011 Kieli: FI Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) julkaisee REACH-asetusta koskevista toimintaohjeista joukon yksinkertaistettuja versioita, jotta käyttäjät ymmärtäisivät paremmin viraston julkaisemia varsinaisia REACH-toimintaohjeita. Kyseiset versiot ovat lyhyitä tiivistelmiä, joten ne eivät voi sisältää varsinaisten toimintaohjeiden kaikkia yksityiskohtia. Epäselvissä tapauksissa on tämän vuoksi suositeltavaa katsoa lisätietoja varsinaisista toimintaohjeista. Asiakirjaa koskevat kysymykset tai huomautukset voi lähettää toimintaohjeiden palautelomakkeella (mainitse asiakirjan viitenumero, julkaisuajankohta, luku ja/tai sivunumero). Palautelomake on saatavilla Euroopan kemikaaliviraston toimintaohjeiden verkkosivustolla tai suoraan seuraavan linkin kautta: Euroopan kemikaalivirasto, Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan muodossa Lähde: Euroopan kemikaalivirasto, ja kunhan jäljentämisestä ilmoitetaan kirjallisesti Euroopan kemikaaliviraston viestintäyksikköön Etusivu Euroopan kemikaalivirasto

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KESKEISET ASIAT Mikä on esine? Mitä tarkoitetaan aineiden tarkoituksellisella vapautumisella esineistä? Aiheuttavatko jotkin aineet erityistä huolta? KENELLE REACH-ASETUKSESSA ASETETAAN ESINEISSÄ OLEVIA AINEITA KOSKEVIA VELVOLLISUUKSIA? Esineitä valmistavat yritykset Esineitä maahantuovat yritykset Esineitä toimittavat yritykset MITKÄ OVAT ESINEISSÄ OLEVIA AINEITA KOSKEVAT REACH- ASETUKSEN MUKAISET VELVOLLISUUDET? Esineissä olevien aineiden rekisteröinti Esineissä olevien aineiden ilmoittaminen Esineissä olevista aineista tiedottaminen Esineissä oleville aineille asetettujen rajoitusten noudattaminen KÄYTÄNNÖN OHJEITA ESINEISSÄ OLEVIA AINEITA KOSKEVIEN VAATIMUSTEN TUNNISTAMISEKSI Päätös siitä, onko tuote esine Päätös siitä, onko aineen vapautuminen tarkoituksellista Päätös siitä, ylittyvätkö esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat raja-arvot Päätös siitä, onko aine jo rekisteröity tiettyyn käyttöön MITEN ESINEISSÄ OLEVIA AINEITA KOSKEVAA TIETOJEN ILMOITTAMISVELVOLLISUUTTA NOUDATETAAN TARKEMPIA OHJEITA

5 1. JOHDANTO Tässä toimintaohjeiden tiivistelmässä selostetaan lyhyesti REACH-asetuksen (asetus (EY) N:o 1907/2006) säännöksiä, joita sovelletaan esineissä oleviin aineisiin. Tämä toimintaohjeiden tiivistelmä on tarkoitettu sellaisten yritysten johtajille ja päätöksentekijöille, jotka valmistavat, maahantuovat ja/tai toimittavat esineitä Euroopan talousalueelle (ETA) 1, etenkin, jos heillä ei ole paljon kokemusta kemikaalialan sääntelystä. Tämän asiakirjan lukeminen auttaa heitä ratkaisemaan, onko heidän tarpeen lukea Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet -asiakirja kokonaisuudessaan osatakseen tunnistaa esineissä olevia aineita koskevat REACHasetuksen mukaiset velvollisuutensa. ETAn ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset voivat käyttää tätä toimintaohjeiden tiivistelmää ymmärtääkseen niitä esineissä oleville aineille asetettuja vaatimuksia, jotka niiden tuotteita ETAan maahantuovien yritysten on täytettävä. 1 Euroopan talousalueen muodostavat Islanti, Liechtenstein, Norja ja Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota. 1

6 2. KESKEISET ASIAT 2.1 Mikä on esine? Useimmat kotitalouksissa ja teollisuudessa yleisesti käytetyt tuotteet ovat esineitä, esimerkiksi huonekalut, vaatteet, ajoneuvot, kirjat, lelut ja elektroniset laitteet. Esine voi olla hyvin yksinkertainen, kuten puinen tuoli, mutta myös melko monimutkainen, kuten kannettava tietokone. REACH-asetuksessa esineellä tarkoitetaan tuotetta, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Esineen muoto, pinta ja rakenne edustavat sen fyysistä ulkonäköä, ja ne voidaan ymmärtää muina kuin kemiallisina ominaisuuksina. Muoto tarkoittaa tuotteen kolmiulotteista muotoa, kuten syvyyttä, leveyttä ja korkeutta. Pinta tarkoittaa tuotteen ulommaista kerrosta. Rakenne tarkoittaa "rakenne-elementtien" järjestelyä tavalla, jolla parhaiten saavutetaan tietty tarkoitus. Esimerkiksi tekstiilin rakenteen saattavat ratkaista kuitujen punonta langassa, lankojen kudontamalli kankaassa ja tekstiilin pinnan käsittely. Esineen määritelmään liittyvän käsitteen "käyttötarkoitus" tulee tulkita tarkoittavan tuotteen käytön ratkaisevaa perusperiaatetta eikä tuloksen laadun ratkaisevaa teknisen monimutkaisuuden astetta. Tässä mielessä esimerkiksi tulostimen värikasetin käyttötarkoitus on siirtää mustetta paperille ja akun käyttötarkoitus on tuottaa sähkövirtaa. 2.2 Mitä tarkoitetaan aineiden tarkoituksellisella vapautumisella esineistä? Aineiden voi olla tarkoitus vapautua esineistä "lisäarvon" tuottamiseksi: tällainen toissijainen käyttötarkoitus ei ole suoranaisesti yhteydessä pääasialliseen käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi hajustetut lasten lelut ovat esineitä, joista aineita on tarkoitus vapautua, koska leluissa olevien hajuaineiden halutaan vapautuvan lisäarvon miellyttävän tuoksun tuottamiseksi. 2.3 Aiheuttavatko jotkin aineet erityistä huolta? Tiettyjen aineiden sanotaan aiheuttavan erityistä huolta, koska niillä voi olla erittäin vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Nämä aineet on sisällytetty erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon lupamenettelyä varten (ns. kandidaattilista) 2 ; tämä luettelo on nähtävissä kemikaaliviraston verkkosivujen ECHA 2 Jäljempänä tässä asiakirjassa kandidaattilistalla tarkoitetaan kandidaattilistaa erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten. 2

7 . Aine sisällytetään tähän kandidaattilistaan sen jälkeen, kun muodollisessa menettelyssä on päätetty, että se täyttää erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit. Jos esineissä on jotakin kandidaattilistaan sisällytettyä ainetta, tämä saattaa synnyttää näitä esineitä tuottaville, maahantuojille tai toimittaville yrityksille tiettyjä velvollisuuksia. 3

8 3. KENELLE REACH-ASETUKSESSA ASETETAAN ESINEISSÄ OLEVIA AINEITA KOSKEVIA VELVOLLISUUKSIA? 3.1 Esineitä valmistavat yritykset Esineitä saatetaan valmistaa osista, jotka ovat jo itsessään esineitä, sekä aineista tai aineiden seoksista, jotka muunnetaan esineiksi tai sisällytetään esineisiin tuotantoprosessin kuluessa. Tuotantoprosessista riippumatta yrityksillä, jotka tuottavat esineitä ETA-alueella, voi olla esineisiinsä sisältyviin aineisiin liittyviä velvollisuuksia. 3.2 Esineitä maahantuovat yritykset ETA-alueelle sijoittautuneet yritykset voivat maahantuoda esineitä ETA-alueen ulkopuolelta joko toimittaakseen niitä asiakkailleen tai valmistaakseen niistä uusia esineitä. Näillä yrityksillä saattaa olla samat esineisiin sisältyviä aineita koskevat velvollisuudet kuin yrityksillä, jotka tuottavat samoja esineitä ETA-alueella. 3.3 Esineitä toimittavat yritykset Myös yritykset, jotka saattavat esineitä markkinoille ETA-alueella, voivat olla velvollisia noudattamaan tiettyjä esineissä olevia aineita koskevia vaatimuksia. Tämä velvollisuus ei riipu siitä, tuottavatko ne nämä esineet itse vai ostavatko ne ne (ETA-alueelta tai sen ulkopuolelta). Tältä osin myös vähittäismyyjien katsotaan toimittavan esineitä, joten niilläkin voi olla esineisiin sisältyviin aineisiin liittyviä velvollisuuksia. Huomaa, että yrityksillä voi olla myös muita kuin tässä toimintaohjeiden tiivistelmässä esiteltyjä esineisiin sisältyviin aineisiin liittyviä velvollisuuksia. Siksi yrityksiä kehotetaan yleensä tunnistamaan velvollisuutensa käyttämällä Navigatortoimintoa kemikaaliviraston verkkosivuilla. Navigator auttaa teollisuutta selvittämään REACH-asetuksen mukaiset velvollisuutensa ja löytämään asianmukaiset ohjeet näiden velvollisuuksien täyttämiseen. 4

9 4. MITKÄ OVAT ESINEISSÄ OLEVIA AINEITA KOSKEVAT REACH-ASETUKSEN MUKAISET VELVOLLISUUDET? 4.1 Esineissä olevien aineiden rekisteröinti Rekisteröinnillä tarkoitetaan sitä, että kemikaalivirastoon toimitetaan tekninen asiakirjaaineisto, joka sisältää tiedot aineen ominaisuuksista sekä tarvittaessa kemikaaliturvallisuusraportin, jossa dokumentoidaan aineen kemikaaliturvallisuusarviointi. Esineissä olevan aineen rekisteröiminen on esineiden tuottajalle tai maahantuojalle pakollista vain silloin, jos molemmat seuraavat ehdot täyttyvät: aine on tarkoitettu vapautumaan tuotetusta ja/tai maahantuodusta esineestä tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa kaikissa tuotetuissa ja/tai maahantuoduissa esineissä, joista ainetta on tarkoitus vapautua, aineen kokonaismäärä ylittää 1 tonnin vuodessa. Toisen ehdon osalta on otettava huomioon sekä vapautuviksi tarkoitetut määrät että määrät, joita ei ole tarkoitettu vapautuviksi tai jotka eivät vapaudu lainkaan. Jos yritys tuottaa ja/tai maahantuo erilaisia esineitä, joista on tarkoitus vapautua aineita, on lisäksi laskettava yhteen määrät kaikissa esineissä, joista aineita on tarkoitus vapautua. Elleivät edellä mainitut ehdot täyty, kemikaalivirasto voi kuitenkin päättää, että esineen tuottajan tai maahantuojan on toimitettava rekisteröinti mistä tahansa esineessä olevasta aineesta, jos esine sisältää ainetta enemmän kuin yhden tonnin vuodessa ja jos aineen epäillään vapautuvan esineestä, mikä muodostaa riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Esineen tuottajan tai maahantuojan ei kuitenkaan tarvitse rekisteröidä ainetta, jos toinen yritys on jo rekisteröinyt kyseisen aineen samaan käyttötarkoitukseen (eli siihen tarkoitukseen, jossa aine esineessä on). 4.2 Esineissä olevien aineiden ilmoittaminen Ilmoittamisella tarkoitetaan sitä, että kemikaalivirastoon toimitetaan tietyt tiedot aineesta ja sen käyttötarkoituksista esineissä sekä tiedot esineen käyttötarkoituksista. Esineissä olevan aineen ilmoittaminen on esineiden tuottajalle tai maahantuojalle pakollista vain silloin, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: aine on sisällytetty kandidaattilistaan (ks. kappale 2) aineen pitoisuus tuotetuissa ja/tai maahantuoduissa esineissä on suurempi kuin 0,1 % (p/p) 5

10 kaikissa sellaisissa tuotetuissa ja/tai maahantuoduissa esineissä, joissa aineen pitoisuus on yli 0,1 % (p/p), olevan aineen kokonaismäärä on tuottajan/maahantuojan osalta suurempi kuin 1 tonni vuodessa. Ilmoittamista ei kuitenkaan edellytetä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: Tuottaja tai maahantuoja voi sulkea pois ihmisten tai ympäristön altistumisen tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, hävittäminen mukaan luettuna (toisin sanoen voidaan osoittaa, ettei altistumista tapahdu esineiden käyttöiän ja jätevaiheen aikana). Toinen yritys on jo rekisteröinyt saman aineen kyseiseen käyttöön (eli käyttöön, jossa aine esineessä on). Tuottaja tai maahantuoja on tuottanut ja/tai maahantuonut esineitä ainoastaan ennen aineen sisällyttämistä kandidaattilistaan. Aineen pitoisuuden kynnysraja 0,1 painoprosenttia (p/p) koskee tuotettua tai maahantuotua esinettä. Käytännössä yritykset saattavat kuitenkin jo nyt kerätä tietoja kokonaisen esineen lisäksi myös sen osista. Yritykset voivat halutessaan laatia ilmoituksensa kemikaalivirastolle tälläkin perusteella, mutta tämä on vapaaehtoista. Ilmoitus esineissä olevista aineista on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa aineen sisällyttämisestä kandidaattilistaan, mutta vasta 1. kesäkuuta 2011 alkaen. 4.3 Esineissä olevista aineista tiedottaminen Sellaisen esineen toimittajan, joka sisältää kandidaattilistaan sisällytettyä ainetta yli 0,1 prosentin pitoisuutena (p/p), on annettava esineen vastaanottajille esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi riittävät toimittajan saatavilla olevat tiedot. Ellei erityisiä tietoja tarvita kandidaattilistassa olevaa ainetta sisältävän esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi, vastaanottajille on vähintään ilmoitettava kyseisen aineen nimi. Tiedot on annettava vastaanottajille automaattisesti, toisin sanoen välittömästi sen jälkeen, kun aine on sisällytetty kandidaattilistaan. Huomaa, että vastaanottajat-käsite viittaa tässä teollisiin tai ammattimaisiin käyttäjiin ja jakelijoihin, mutta ei kuluttajiin. Esineen turvallisen käytön varmistamiseksi tarvittavat esineen toimittajan saatavissa olevat tiedot on annettava pyynnöstä myös kuluttajille. Tiedot on annettava kuluttajille maksutta 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Velvollisuudesta tiedottaa esineissä olevista aineista yleensä (esimerkiksi vastaanottajille ja kuluttajille) on huomattava seuraavat asiat: Tälle velvollisuudelle ei ole asetettu tonnimäärärajoja (toisin sanoen se koskee myös yhtä tonnia pienempiä vuosittaisia määriä). Pakkauksia on aina käsiteltävä pakkausten sisällöstä erillisinä esineinä. Siksi esineissä olevia aineita koskevien tietojen antamista koskeva velvollisuus koskee myös pakkausmateriaaleja. 6

11 Aineen pitoisuuden 0,1 prosentin (p/p) raja-arvo koskee esinettä sellaisena kuin se on toimitettu, samoin kuin aineiden ilmoittamisen yhteydessä. Käytännössä yritykset saattavat kuitenkin jo nyt kerätä tietoja kokonaisen esineen lisäksi myös sen osista. Yritykset voivat halutessaan noudattaa tätä lähestymistapaa antaessaan tietoja 33 artiklan mukaisesti, mutta tämä on vapaaehtoista. Velvollisuus koskee myös esineitä, jotka on tuotettu tai tuotu maahan ennen aineen sisällyttämistä kandidaattilistaan ja jotka toimitetaan sisällyttämisen jälkeen. Siksi ratkaiseva päivämäärä tältä osin on esineen toimituspäivä. Seuraavassa taulukossa vertaillaan esineissä olevien aineiden rekisteröintiä ja ilmoittamista sekä niistä tiedottamista koskevia velvollisuuksia. Taulukko 1: Esineissä olevia aineita koskevat keskeiset velvollisuudet Velvollisuus: oikeudellinen perusta REACH-asetuksessa toimijat, joita asia koskee aineet, joita asia koskee Esineissä olevien aineiden rekisteröinti Esineissä olevien aineiden ilmoittaminen Esineissä olevista aineista tiedottaminen 7 artiklan 1 kohta 7 artiklan 2 kohta 31 artiklan 33 kohta esineiden tuottajat ja esineiden maahantuojat esineistä vapautumaan tarkoitetut aineet esineiden tuottajat ja esineiden maahantuojat erityistä huolta aiheuttavien aineiden kandidaattilistaan sisältyvät aineet tonniraja 1 tonni vuodessa 1 tonni vuodessa - esineiden toimittajat erityistä huolta aiheuttavien aineiden kandidaattilistaan sisältyvät aineet pitoisuus - 0,1 % (p/p) 0,1 % (p/p) esineessä, raja-arvo vapautukset velvollisuudesta mahdollisia seuraavin perustein: aine on jo rekisteröity kyseiseen käyttöön altistuminen voidaan sulkea pois kyllä kyllä ei ei kyllä ei 4.4 Esineissä oleville aineille asetettujen rajoitusten noudattaminen REACH-asetuksella (liite XVII) on rajoitettu tiettyjen aineiden käyttöä tietyissä esineissä. Siksi yritysten täytyy varmistaa, että niiden tuottamat tai maahantuomat esineet ovat REACH-asetuksessa määriteltyjen rajoitusten mukaisia. Lisätietoja rajoitusten noudattamisessa on Toimintaohjeita jatkokäyttäjille -oppaan 13. luvussa. 7

12 5. KÄYTÄNNÖN OHJEITA ESINEISSÄ OLEVIA AINEITA KOSKEVIEN VAATIMUSTEN TUNNISTAMISEKSI Tässä kappaleessa pyritään antamaan tarkempia neuvoja kappaleessa 4 määritellyissä esineissä olevia aineita koskevien vaatimusten tunnistamiseksi. 5.1 Päätös siitä, onko tuote esine Esineiden tuottajilla ja maahantuojilla on REACH-asetukseen perustuvia velvollisuuksia harvemmin kuin aineiden tai seosten valmistajilla ja maahantuojilla, koska ensin mainittu ryhmä voidaan eri tilanteissa vapauttaa rekisteröinnistä (esimerkiksi jos aine on jo rekisteröity kyseiseen käyttöön). Siksi keskeistä on tehdä oikea, johdonmukainen ja hyvin dokumentoitu päätös siitä, mikä REACH-asetuksen mukaan on esine. Monissa tapauksissa REACH-asetuksen mukaisen esineen määritelmän (ks. kappale 2.1) soveltaminen on ongelmatonta. Tällöin päätös siitä, onko tuote esine vai ei, voidaan tehdä suoraan vertaamalla tuotteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien merkitystä käyttötarkoituksen saavuttamiselle. Niissä tapauksissa, joissa ei ole mahdollista yksiselitteisesti ratkaista, täyttääkö esine REACH-asetukseen sisältyvän esineen määritelmän vai ei, vaaditaan kuitenkin tarkempaa arviointia. Tämä arviointi tapahtuu vastaamalla kysymyksiin, jotka on esitetty Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevien toimintaohjeiden kappaleessa 2.4. Näihin kysymyksiin annettujen vastausten perusteella voidaan päätellä, onko kyseinen tuote esine. Alkuvaiheessa on arvioitava, sisältääkö tuote ainetta tai seosta, joka voidaan fyysisesti erottaa tuotteesta (esimerkiksi kaatamalla tai puristamalla). Tästä päätelmästä riippuu, mihin selventävien kysymysten sarjaan vastataan, kun halutaan ratkaista, onko tuote esine. Kuvassa 1 kuvataan tätä päätöksentekoprosessia ja viitataan vastaaviin vaiheisiin, jotka on kuvattu Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevien toimintaohjeiden kappaleessa 2.4. Prosessin tuloksena voidaan todeta, että tuote on (astiana tai kantaja-aineena toimivan) esineen ja aineen/seoksen yhdistelmä, esimerkiksi tulostimen värikasetti tai kosteuspyyhe. On huomattava, että tällaisen esineen maahantuojaa tai toimittajaa pidetään myös aineen/seoksen maahantuojana tai toimittajana. Sellaisena sillä voi olla muitakin velvollisuuksia kuin maahantuojan ja esineiden toimittajan velvollisuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että astiassa tai kantaja-aineessa olevat aineet voi esimerkiksi olla tarpeen rekisteröidä tai niihin voi olla tarpeen liittää käyttöturvallisuustiedote. Esineen ja aineen/seoksen yhdistelmän maahantuojien ja toimittajien on siten erikseen tarkistettava, sovelletaanko esinettä koskevia velvollisuuksia ja sovelletaanko ainetta/seosta koskevia velvollisuuksia. 8

13 Object Tuote Vaihe 1: Tuotteen käyttötarkoituksen tunnistaminen Kyllä Vaihe 2: Onko muoto/pinta/rakenne käyttötarkoituksen kannalta olennaisempi kuin kemiallinen koostumus? Ei Ei voida kiistattomasti päättää, kyllä vai ei Kyllä Vaihe 3: Sisältääkö tuote ainetta/seosta, joka voidaan erottaa tuotteesta?? Ei Tarkasta selventävät kysymykset kohdassa 4 Tarkasta selventävät kysymykset kohdassa 6 Enimmäkseen kyllä Enimmäkseen ei Enimmäkseen kyllä Enimmäkseen ei Tarkasta selventävät kysymykset kohdassa 5 Enimmäkseen ei Enimmäkseen kyllä Tuote koostuu aineesta tai seoksesta ja esineestä Tuote on esine Tuote on aine tai seos Kuva 1: Vuokaavio, joka kuvaa päätöksentekoa siitä, onko tuote esine 9

14 5.2 Päätös siitä, onko aineen vapautuminen tarkoituksellista Jos aine on tarkoitettu vapautumaan esineestä, on mahdollista, että se täytyy rekisteröidä REACH-asetuksen mukaisesti. Siksi on olennaisen tärkeää ratkaista, onko aineen vapautuminen esineistä tarkoituksellista vai ei, jotta tunnistetaan mahdollinen velvollisuus rekisteröidä kyseinen esineissä oleva aine. Jos tuotteen päätarkoitus on aineen tai seoksen toimittaminen, silloin tuotetta yleensä pidetään esineen ja aineen/seoksen yhdistelmänä. Tätä aineen/seoksen toimittamista ei pidetä "tarkoituksellisena vapautumisena" esineistä REACH-asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä. Aineen vapautuminen esineistä katsotaan siis tarkoitukselliseksi, jos kyseisellä aineella toteutetaan toissijainen käyttötarkoitus, jota ei olisi saavutettu, jos ainetta ei vapautuisi (kappaleessa 2.2 mainittiin esimerkkinä lasten lelujen hajuaineet). Näin ollen se, että aineita vapautuu esineiden ikääntymisen tai kulumisen vuoksi tai esineen toiminnan väistämättömänä sivutuotteena, ei yleensä ole tarkoituksellista vapautumista, sillä vapautumisella ei itsessään ole käyttötarkoitusta. Aineen tarkoituksellisen vapautumisen esineestä on lisäksi tapahduttava tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että aineen vapautumisen on tapahduttava esineen käyttöiän aikana. Aineen vapautuminen esineen elinkaaren tuotanto- tai hävittämisvaiheessa ei siis ole tarkoituksellista vapautumista. Myöskään vapautumisen onnettomuuden yhteydessä tai seurauksena mistä tahansa väärinkäytöksestä, joka ei ole esineen käyttöohjeiden tai käyttötarkoitusten mukaista käyttöä, ei katsota tapahtuneen tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, joten sitä ei pidetä tarkoituksellisena vapautumisena. 5.3 Päätös siitä, ylittyvätkö esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat raja-arvot Esineissä olevia aineita koskevia vaatimuksia saatetaan soveltaa, jos aineen määrä tuotetuissa ja/tai maahantuoduissa esineissä tai sen pitoisuus näissä esineissä ylittää tietyt raja-arvot. Tästä syystä on välttämätöntä saada (laadullista ja määrällistä) tietoa maahantuotujen esineiden koostumuksesta sekä aineista ja seoksista, joita esineisiin tuotannon aikana sisällytetään. Aineiden tunnistaminen ja niiden määrien määrittäminen esineissä tai seoksissa on monissa tapauksissa mahdollista vain, jos toimitusketjun toimijat saattavat vastaavat tiedot saataville. Siksi tiedottaminen toimitusketjussa on tärkein ja tehokkain tapa kerätä tietoja, jotka ovat tarpeen REACH-asetuksen mukaisten velvollisuuksien tunnistamiseksi. Niinpä toimitusketjun viestintäkäytäntöjen määrittäminen on yksityisellä sektorilla tärkeä tehtävä REACH-asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Esineissä olevia aineita koskevien vaatimusten tunnistamiseksi ja noudattamiseksi tarvittavat tiedot voidaan usein johtaa vakioiduista tiedoista, jotka saadaan ETA- 10

15 alueelle sijoittautuneilta toimittajilta. Aineiden ja seosten toimittajien esimerkiksi on toimitettava asiakkailleen käyttöturvallisuustiedote, tai, ellei käyttöturvallisuustiedotetta edellytetä, saatavilla olevat ja olennaiset tiedot turvallisen käytön mahdollistamiseksi sekä yksityiskohtaiset tiedot sääntelyä koskevista rajoituksista (luvanvaraisuus, rajoitukset jne.). Esineiden toimittajien on myös annettava saatavilla olevat ja olennaiset tiedot turvallisen käytön mahdollistamiseksi, jos toimitetuissa esineissä on kandidaattilistassa olevaa ainetta enemmän kuin 0,1 prosenttia (p/p). Aineiden, seosten ja esineiden maahantuojat eivät välttämättä saa vastaavia vakioituja tietoja ETAn ulkopuolelle sijoittautuneilta toimittajiltaan. Elleivät saadut tiedot riitä REACH-asetuksen vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseen, yritykset voivat harkita tarvittavien tietojen hankkimista pyytämällä niitä itse toimitusketjultaan. Jotta pyyntöjä ei tarvitsisi toimittaa edelleen monimutkaisissa toimitusketjuissa lukuisien jakelijoiden välityksellä, esineiden tuottajat sekä aineiden sekoittajat ja valmistajat voitaisiin mahdollisesti yksilöidä ja ottaa niihin yhteyttä suoraan tarvittavien tietojen saamiseksi. Toimittajille saattaa lisäksi olla hyödyllistä kertoa, miksi tietoja tarvitaan, sillä syy voi olla epäselvä erityisesti Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisille toimittajille. Monissa tapauksissa esineiden tai seosten tarkkaa koostumusta ei kuitenkaan ole tarpeen tietää sen selvittämiseksi, täytyykö esineissä olevia aineita koskevat vaatimukset täyttää. Varmuus erityisesti siitä, ettei esineissä olevia aineita koskevia ilmoitus- tai tiedottamisvelvollisuuksia sovelleta, voidaan saada myös sulkemalla pois mahdollisuus, että esineissä olisi kandidaattilistassa olevia aineita, tai rajoittamalla tätä mahdollisuutta. Toimittajat voivat esimerkiksi antaa todistuksia, joissa taataan, ettei tiettyjä aineita ole käytetty niiden tuotteiden valmistuksessa tai että kyseisten aineiden pitoisuus niiden tuotteissa on tiettyä määrää alhaisempi. Toinen menettelytapa voisi olla se, että toimitussopimuksiin lisättäisiin asianmukaiset kriteerit, joilla kiellettäisiin tiettyjen aineiden käyttö toimitettavissa tuotteissa tai rajoitettaisiin sitä. Siksi myös pyyntöjen toimitusketjussa tulisi olla kohdennettuja ja niillä tulisi esimerkiksi pyrkiä sulkemaan pois mahdollisuus, että esineissä tai seoksissa on tiettyjä aineita, tai rajoittamaan tällaista mahdollisuutta eikä tiedustelemaan esineiden tai seosten tarkkaa koostumusta, joka on usein salassa pidettävää tietoa. Esineissä olevat aineet voidaan määrittää ja niiden pitoisuudet laskea analyysimenetelmillä. Jos muut keinot tietojen hankkimiseen epäonnistuvat tai osoittautuvat liian monimutkaisiksi, kemiallisen analyysin tekeminen voi siis olla vaihtoehtoinen tapa saada tietoa esineiden koostumuksesta. Vaikka kemialliset analyysit voivat olla hyödyllisiä joissakin tilanteissa, on huomattava, että ne voivat antaa tulkinnanvaraisia tuloksia ja/tai olla hyvin kalliita: siksi niitä ei suositella ensisijaiseksi tiedonhankintakeinoksi. Yrityksen mahdollisuus saada nämä tiedot esineissä olevista aineista riippuu suurelta osin siitä, onko sillä laadunhallintajärjestelmä vai ei. Laadunhallintajärjestelmiin voi sisältyä yrityksen sisällä tehtyjä tuotetestejä, toimittajien auditointia ja ulkopuolisten tahojen sertifiointimenettelyjä. Tavallisesti nämä toimenpiteet suoritetaan rutiininomaisesti prosessien, tuotteiden ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Jos tällaiset rutiinit ovat jo käytössä, esineissä olevia aineita koskevien tarpeellisten tietojen saaminen vaatii vähemmän vaivaa, tehtiinpä tämä sitten toimitusketjun sisäisen tiedottamisen tai kemiallisten analyysien avulla. 11

16 5.4 Päätös siitä, onko aine jo rekisteröity tiettyyn käyttöön Esineissä olevan aineen rekisteröinti tai ilmoittaminen ei ole tarpeen, jos jokin toinen yritys on jo rekisteröinyt aineen kyseiseen käyttötarkoitukseen (eli käyttöön, jossa kyseinen aine kyseisissä esineissä on). Tilanne on tämä silloin, jos kaksi ehtoa täyttyy: kyseinen aine on sama aine kuin jo rekisteröity aine kyseinen käyttö on sama kuin yksi niistä käytöistä, jotka on kuvattu tätä ainetta aiemmin rekisteröitäessä. Sen varmistamiseksi, että kyseinen aine on sama kuin jo rekisteröity aine, aineiden nimien ja EINECS- tai CAS-numeroiden vertaaminen toisiinsa ei aina riitä. Kun ratkaistaan, voidaanko kahta ainetta pitää samana aineena, on sovellettava Aineiden yksilöintiä koskevien ohjeiden 5 luvussa esitettyjä aineiden samuuden tarkastamisperusteita. Esineisiin sisältyvän aineen mahdollisen rekisteröijän tai ilmoittajan tulee myös tarkastaa, onko aineen käyttö sen esineissä sama kuin jokin aineen aiemman rekisteröinnin yhteydessä kuvatuista käytöistä. Tätä varten sen on kuvattava aineen tehtävää esineessä (esimerkiksi pigmentti tai palonestoaine), menetelmää, jolla aine sisällytetään esineeseen, ja sitä, minkä tyyppisestä esineestä on kyse. Tämän käyttökuvauksen on oltava yhdenmukainen käyttökuvaajajärjestelmän kanssa, joka on esitelty Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevien ohjeiden luvussa R.12. Huomaa, että (käyttökuvaajajärjestelmän yleisen rakenteen vuoksi) pelkkä käyttökuvaajajärjestelmän elementtien käyttö aineen kuvaamiseen ei riitä kahden käyttötarkoituksen samuuden toteamiseksi, kun pyritään määrittämään, voidaanko 7 artiklan 6 kohtaan perustuvaa vapautusta soveltaa. Siksi kyseinen käyttö on kuvailtava tarkemmin kuin pelkästään käyttämällä käyttökuvaajajärjestelmän elementtejä. Kun halutaan saada selville, todetaanko aine "kyseiseen käyttöön" rekisteröidyksi vai ei, mahdollisen rekisteröijän tai ilmoittajan on verrattava käyttötarkoituksensa kuvausta kyseiselle aineelle jo rekisteröityihin käyttöihin. Jos käyttöturvallisuustiedotteen antamista edellytetään, toimitetaan tiedot niistä olennaisista käyttötarkoituksista, joita varten aine on rekisteröity, jäljempänä toimitusketjussa oleville toimijoille sen jälkeen, kun aine on rekisteröity. Tällaisia vakioituja tietoja rekisteröidyistä käytöistä ei kuitenkaan tavallisesti toimiteta toimitusketjussa vaarattomien aineiden tai seosten eikä esineiden osalta. Useimmiten silloin, kun on tarpeen selvittää, mihin käyttöihin aine on rekisteröity, asiaa on tiedusteltava muilta toimijoilta edempänä toimitusketjussa. Vaihtoehtoisesti on mahdollista tunnistaa jokin toinen, toiseen toimitusketjuun kuuluva kyseisen aineen valmistaja tai maahantuoja ja tiedustella tältä käyttötarkoituksia, joihin tämä on aineen rekisteröinyt, tai sitä, onko aine rekisteröity johonkin tiettyyn käyttöön. Hyvä tapa aineen valmistajien ja maahantuojien tunnistamiseen on julkaista vastaava pyyntö kyseisen aineen tietojenvaihtofoorumissa (SIEF), jos olet esirekisteröinyt aineen tai liittynyt tietojenvaihtofoorumiin tiedon haltijana. 12

17 6. MITEN ESINEISSÄ OLEVIA AINEITA KOSKEVAA TIETOJEN ILMOITTAMISVELVOLLISUUTTA NOUDATETAAN REACH-asetuksessa ei säädetä erityistä muotoa tietojen antamiseen esineissä olevien aineiden osalta. On valittava sellainen muoto, joka takaa, että tiedot ovat helposti esineen vastaanottajan tai kuluttajan saatavilla. Tiedot saattavat esimerkiksi sisältyä aiemmin laadittuihin asiakirjoihin, kuten käyttöohjeisiin. Sen selvittämistä varten, mitä tietoja esineen vastaanottajalle tai tietoja pyytävälle kuluttajalle tulee antaa, esineen toimittajan on mietittävä, miten esinettä käytetään, mitä altistuksia ja riskejä voi tulla esiin ja mitä tietoja, erityisesti riskinhallintaan liittyviä, esineen käyttäjä tarvitsee turvallista käsittelyä varten. REACH-asetuksen mukaan turvallista käyttöä koskeva arviointi ja tiedonkulku tarkoittavat yleisesti ottaen aineen elinkaaren ottamista huomioon kunkin toimijan vaiheen näkökulmasta. Esineiden toimittajien tulee miettiä esineen käyttöaikaa sekä asianmukaisia ohjeita sen hävittämisestä. Myös erityiset säilytys- tai kuljetusolosuhteet tulee ottaa huomioon, jos ne ovat oleellisia esineen turvallisen käytön kannalta. 7. TARKEMPIA OHJEITA Tämän toimintaohjeiden tiivistelmän tarkoituksena on antaa yritysten päättäjille tarvittavat apuvälineet REACH-asetukseen perustuvien mahdollisten esineissä olevia aineita koskevien velvollisuuksien tunnistamiseen. Jos tilanteenne on kuitenkin erityisen mutkikas, kannattaa tutustua Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskeviin ohjeisiin sen ratkaisemiseksi, sovelletaanko esineissä olevia aineita koskevia vaatimuksia tapaukseenne. Varsinaisessa toimintaohjeessa on yksityiskohtaisempia esimerkkejä ja siinä selitetään tarkemmin käsitteitä, jotka tässä asiakirjassa lyhyesti esitellään. Tarkemman käsityksen tilanteesta voi saada erityisesti lukemalla seuraavat varsinaisen toimintaohjeen osat: Kappale 2.5, jossa annetaan suosituksia tietojen kirjaamisesta. Esineissä olevien aineiden kemialliseen analyysiin liittyviä näkökohtia sekä testausstrategian suunnittelua koskevia suosituksia kuvaillaan kappaleessa 5.2. Liitteissä 1 ja 2 on yksityiskohtaisia esimerkkejä siitä, miten arvioidaan, ovatko erilaiset tuotteet esineitä. 13

18 Ohjeet pähkinänkuoressa Esineissä olevia aineita koskevat vaatimukset Euroopan kemikaalivirasto Annankatu 14 18, PL 400, Helsinki Puh.:(09) Faksi:(09)

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet 6.6.2012, Tieteiden talo Henna Piha Euroopan kemikaalivirasto ECHA Helpdesk Unit Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Johdanto Velvoitteet Usein

Lisätiedot

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD)

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) TOIMINTAOHJEIDEN LYHENNELMÄ Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti niitä hakijoita

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Jatkokäyttäjät. Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti jatkokäyttäjien velvoitteet REACH-asetuksen noudattamiseksi. Versio 1.

Jatkokäyttäjät. Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti jatkokäyttäjien velvoitteet REACH-asetuksen noudattamiseksi. Versio 1. TOIMINTAOHJEIDEN LYHENNELMÄ Jatkokäyttäjät Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti jatkokäyttäjien velvoitteet REACH-asetuksen noudattamiseksi Versio 1.0 Joulukuu 2013 2 Toimintaohjeiden lyhennelmä

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE. Aihe: Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet

HUOMAUTUS LUKIJALLE. Aihe: Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet Helsingissä 1. huhtikuuta 2011 HUOMAUTUS LUKIJALLE Aihe: Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet Hyvä toimintaohjeen käyttäjä Kun luet tätä kemikaaliviraston toimintaohjetta, ota huomioon,

Lisätiedot

REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä?

REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha 11.10.2016 REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä? Sisältö Ketä rekisteröinti koskee? Määritelmät Rekisteröinnin vaiheet Esirekisteröinti

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti REACH-asetuksen mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen ja toimittamisen pääperiaatteet ja

Lisätiedot

Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen

Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen Ajantasaisimmat tiedot kemikaalien turvallisuusarvioinnista ovat saatavilla kemikaaliviraston verkkosivuilla.

Lisätiedot

Toimintaohjeita koskeva tiedote

Toimintaohjeita koskeva tiedote Viite: ECHA-2010-GF-01-FI Päi vämäärä: 9.6.2010 Kieli: suomi Jätteitä ja hyödynnettäviä aineita koskevat toimintaohjeet (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita, joissa esitetään jäsennelty tiivistelmä kaikista

Lisätiedot

Valmistus- ja käyttötietojen

Valmistus- ja käyttötietojen Valmistus- ja käyttötietojen kerääminen Aineiston valmistelu jäsenrekisteröijä HelpNet-verkkoseminaari tietojen toimittamisesta yhteisesti jäsenrekisteröijät 28. ja 29. huhtikuuta 2010 Pedro Roselló Vilarroig

Lisätiedot

Toukokuu REACH-asetuksen mukaan rekisteröijien on maksettava ainoastaan niistä tiedoista, joita he todella tarvitsevat rekisteröintiä varten:

Toukokuu REACH-asetuksen mukaan rekisteröijien on maksettava ainoastaan niistä tiedoista, joita he todella tarvitsevat rekisteröintiä varten: 1 (5) Asiakirja Kustannusten jakaminen niiden muiden rekisteröijien kanssa, Johdanto REACH-asetuksen mukaan rekisteröijien on maksettava ainoastaan niistä tiedoista, joita he todella tarvitsevat rekisteröintiä

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Aineiden yksilöiminen ja nimeäminen REACH- ja CLP-asetusten mukaisesti

Aineiden yksilöiminen ja nimeäminen REACH- ja CLP-asetusten mukaisesti T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Aineiden yksilöiminen ja nimeäminen REACH- ja CLP-asetusten mukaisesti Asiakirjan tarkoituksena on selittää yksinkertaisesti aineiden yksilöimisen ja

Lisätiedot

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selostetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja neuvotaan, miten ne täytetään.

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Jatkokäyttäjien toimintaohjeet

Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Tammikuu 2008 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä asiakirja sisältää REACH-asetusta koskevat toimintaohjeet. Toimintaohjeissa

Lisätiedot

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin Päärekisteröijien verkkoseminaari Kemikaaliturvallisuusarviointi/kemikaaliturvallisuusraportti (CSA/CSR) (I) Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin 9.3.2010 Wim De Coen, Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle 1 Sisällysluettelo Keitä REACH ja CLP koskee?... 3 REACH asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä...

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Tietojen yhteiskäytt

Tietojen yhteiskäytt Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Tietojen yhteiskäytt yttö tietojenvaihtofoorumissa (SIEF) 30.4.2010 Laurence Hoffstadt, Euroopan kemikaalivirasto 1 Yleiskatsaus Pakolliset

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-072-7 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2008 REACH-asetus

Lisätiedot

REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset

REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset GLP-seminaari, FIMEA 10.2.2010 Kirsi Sihvonen Euroopan kemikaalivirasto - ECHA Sisältö REACH-asetus Prosessit Rekisteröinnin aikataulu Rekisteröintiasiakirja

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö

REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö Viite: ECHA-11-FS-06-FI ISBN-13: 978-92-9217-602-0 REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö Eräs tärkeimmistä REACH-asetuksen laatimisen ja hyväksymisen syistä oli se, että

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet

Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet 1 OHJEET Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet Kesäkuu 2017 Versio 4.0 2 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämän asiakirjan on tarkoitus tukea käyttäjiä heidän REACH-asetuksen mukaisten velvoitteidensa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH-asetus REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Regulation concerning Registration,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Tietojen arviointi ja raportointi: (yksityiskohtaisen) tutkimustiivistelmän laatimisohjeet

Tietojen arviointi ja raportointi: (yksityiskohtaisen) tutkimustiivistelmän laatimisohjeet Tietojen arviointi ja raportointi: (yksityiskohtaisen) tutkimustiivistelmän laatimisohjeet Webinaari tietovaatimuksista 30. marraskuuta 2009 Kaikkien saatavilla olevien tietojen arviointi Vaihe 1: Tietojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen 2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 38 V OSASTO AINEIDEN LUOKITUKSEN JA MERKINTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO 1 LUKU Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen

Lisätiedot

Kemikaalivirasto käynnisti julkisen kuulemisen 13 mahdollisesta erityistä huolta aiheuttavasta aineesta

Kemikaalivirasto käynnisti julkisen kuulemisen 13 mahdollisesta erityistä huolta aiheuttavasta aineesta Lehdistötiedote Vastuuvapauslauseke: Tämä on työkäännös englanniksi julkaistusta alkuperäisasiakirjasta, joka on saatavilla ECHAn verkkosivustolla. ECHA/PR/11/04 Kemikaalivirasto käynnisti julkisen kuulemisen

Lisätiedot

Biopolttoaineiden REACH-rekisteröinti Joonas Alaranta

Biopolttoaineiden REACH-rekisteröinti Joonas Alaranta Biopolttoaineiden REACH-rekisteröinti 11.4.2014 Joonas Alaranta Sisältö REACH-rekisteröinti biopolttoaineiden näkökulmasta Tuotantoprosessin eri jakeita koskevat velvollisuudet Tuote- ja prosessikehitystä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet

Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet TOIMINTAOHJEET Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat Versio 2.1 Lokakuu 2017 2 Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan 1.6.2007. Vaikka konkreettisia toimia

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Tietojen yhteiskäytt kiistat

Tietojen yhteiskäytt kiistat Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Tietojen yhteiskäytt yttöön n liittyvät kiistat 30.4.2010 Diana Antal, ECHA 1 Yleiskatsaus tietojen yhteiskäyttöön liittyviin kiistoihin SIEFissä

Lisätiedot

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Tietojen jakaminen 30.4.2010 Catherine Cornu, ECHA Yleiskatsaus Tietojen jakaminen = rekisteröintiasiakirja-aineistojen tietojen julkaiseminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Määräys 2/2010 1/(7) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)18

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Jatkokäyttäjien toimintaohjeet

Jatkokäyttäjien toimintaohjeet TOIMINTAOHJEET Versio 2.1 Lokakuu 2014 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki Puh. +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Versio 2.1 Lokakuu 2014 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Asiakirjan tarkoituksena

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille Hyvinvointia työstä Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille -Mikä on yritykseni rooli? Niina Kallio Työterveyslaitos 7.12.2015 Työterveyslaitos Niina Kallio www.ttl.fi 2 Mitä toimenpiteitä yrityksissä

Lisätiedot

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4. Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009 1 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle?

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Jouni Räisänen Kaksi altistumisskenaariota 1 2 Kemikaaliturvallisuusarviointi altistumisskenaario Käyttöturvallisuustiedote, liitteenä altistumisskenaario

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Päärekisteröijien webinaari 9.4.2010 Anja Klauk Neuvontapalvelut Euroopan kemikaalivirasto REACH: soveltamisala 1.12.2010 alkaen REACH-asetuksen käsite "dangerous"

Lisätiedot

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Johdanto tietojen yhteiskäytt yttöön 30.4.2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Keskeiset periaatteet Miksi tietoja jaetaan Keneltä tietojen yhteiskäyttöä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0119 (COD) 9332/15 ADD 1 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Rekisteröintiohjeet. Toukokuu 2012 Versio 2.0 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet TOIMINTAOHJEET

Rekisteröintiohjeet. Toukokuu 2012 Versio 2.0 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet TOIMINTAOHJEET TOIMINTAOHJEET Toukokuu 2012 Versio 2.0 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet 2 Versio 2.0 Toukokuu 2012 Versio Muutokset Päivämäärä Versio 0 Ensimmäinen versio Kesäkuu 2007 Versio 1

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13738/16 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 21. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD))

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD)) 28.6.2013 A7-0199/ 001-011 TARKISTUKSET 001-011 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Vilja Savisaar-Toomast Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat A7-0199/2013 (COM(2012)0381 C7-0187/2012

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot