SYÖMISHÄIRIÖIDEN YLEISYYS JA PAINON HAHMOTTAMINEN SYÖMISHÄIRIÖN TAUSTATEKIJÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYÖMISHÄIRIÖIDEN YLEISYYS JA PAINON HAHMOTTAMINEN SYÖMISHÄIRIÖN TAUSTATEKIJÄNÄ"

Transkriptio

1 SYÖMISHÄIRIÖIDEN YLEISYYS JA PAINON HAHMOTTAMINEN SYÖMISHÄIRIÖN TAUSTATEKIJÄNÄ Syömishäiriöpäivät Jyväskylä

2 Taustaa Syömishäiriöiden vähentäminen Mielenterveyden ja itsetunnon edistäminen Syömishäiröiden ennaltaehkäiseminen Varhainen toteaminen Oikea- aikainen puuduminen hyväksi havaidujen menetelmien avulla Hoidon laadun ja saatavuuden parantaminen Kuntoukseen panostaminen 2

3 Taustaa TyytymäDömyys omaan kehoon yleistä nuoruusiässä PuberteIn tuomat muutokset MentalisaaIokyvyn kehidyminen Itsenäistyminen ja kavereiden merkityksen kasvaminen SosiokulDuurinen kauneusihanne Erickson, 1980; Fairburn & Harrison, 2003; Keel & Brown, 2010; PaDon et al., 1990, Paxton & Heinicke, 2008; Smolak,

4 Taustaa LaihduDaminen yleisesi tunnustedu syömishäiriöiden riskitekijä LaihduDaminen läsnä kaikkien syömishäiriöiden kehityksessä Kehon ja syömisen kontrollin ylikorostunut merkitys Tavallisen (normaalin) syömisen haasteet nyky- yhteiskunnassa Fairburn & Harrison, 2003; Keel & Brown, 2010; PaDon et al., 1990, Paxton & Heinicke, 2008; Smolak,

5 Psykologiset taustatekijät Biologiset taustatekijät Sosio- kulttuuriset taustatekijät Kehon ja syömisen kontrollin ylikorostunut merkitys Tyytymättömyys kehoon ja painoon 1. Miten koet painosi? 2. Miksi aloitit laihduttamisen? Laihduttaminen 3. Kuinka yleisiä ovat syömishäiriöt? SYÖMISHÄIRIÖ

6 TavoiDeet 1. Tutkia mitatun painon yhteydä painon hahmodamiseen sekä tämän yhteyden merkitystä psyykkiselle voinnille 2. Ennustaa syömishäiriöön sairastumisen riskiä eri syiden takia laihdudavissa nuorissa 3. SelviDää nuorten syömishäiriöiden esiintyvyydä 6

7 Menetelmät Nuori Pietarsaarenseudulla Nuorten mielenterveys ja elämäntavat Erityisenä mielenkiinnon kohteena syömishäiriöt Kaksivaiheinen prospekiivinen seurantatutkimus kohdistedu kaikille yhdeksäsluokkalaisille Pietarsaarenseudulla 7

8 Menetelmät Perustutkimus (T1) Kysely Syömishäiriöt (DSM- IV), masennus (RBDI), sosiaalinen ahdistuneisuus (SPIN), itsetunto (RSES), painon hahmodaminen HaastaDelu Puolistrukturoitu haastadelu (RAB) seula- posiiivisille nuorille (DSM- IV kysymyssarja) Paino ja pituus kouluterveydenhuollosta Seuranta (T2) Kysely Syömishäiriöt (DSM- IV), masennus (RBDI), sosiaalinen ahdistuneisuus (SPIN), itsetunto (RSES), painon hahmodaminen HaastaDelu Puolistrukturoitu haastadelu (RAB) T1 haastatelluille sekä T2 seula- posiiivisille nuorille (DSM- IV kysymyssarja) Clinton & Norring, 1999; Connor et al., 2000; Nevonen et al., 2003; Raitasalo, 2007; Rosenberg,

9 Menetelmät Tytöt Pojat Syömishäiriöoireet laihdudamisen (n = 82 ja 13) ja/tai ahmimisen (n = 28 ja 14) lisäksi 9

10 Menetelmät Osallistujat tutkimuksen eri vaiheissa Vuosi Ikä Kysely Seula+ HaastaBelu T N % 98.3 a 98.1 a 31.8 b 12.2 b 94.4 c 73.7 c T N % 82.7 d 73.1 d 34.2 b 11.0 b 87 c 88 c a Osuus kaikista yhdeksäsluokkalaisista b Osuus kyselyyn vastanneista c Osuus haastadeluun kutsutuista d Osuus T1 osallistujista 10

11 1. PAINON HAHMOTTAMINEN Tutkia mitatun painon yhteydä painon hahmodamiseen sekä tämän yhteyden merkitystä psyykkiselle voinnille

12 1. Painon hahmodaminen Painon hahmodamisella tarkoitetaan yksilön omaa tulkintaa painostaan Itsensä kokeminen ali- tai ylipainoiseksi yhteydessä itsetuntoon ja mielenterveysongelmiin Lapsuudessa ei eroja tydöjen ja poikien kehon koostumuksessa PuberteeIssa tydöjen rasvaprosene nousee ja poikien laskee Jonkin asteinen kehotyytymädömyys normaiivinen nuoruudessa Tytöillä lanio, takapuoli, vatsa ja reidet Pojilla enemmän lihaksistoon liidyvää Cash, 2004; Smolak, 2004; Al Mamun et al., 2007; Perrin et al., 2010; Moelgaard & Michaelsen, 1998; Levine & Smolak,

13 1. Painon hahmodaminen Kansainvälisten BMI viitearvojen perusteella (T1) 6.1 % tytöistä alipainoisia, 77.9 % normaalipainoisia, 16.1 % ylipainoisia 3.1 % pojista alipainoisia, 74.4 % normaalipainoisia, 22.5 % ylipainoisia Nuorten omasta mielestä 44.5 % tytöistä ylipainoisia ja 4.9 % alipainoisia 18.8 % pojista ylipainoisia ja 16.2 % alipainoisia 13

14 1. Painon hahmodaminen BMI suhteessa painon hahmodamiseen Painon hahmobaminen Alipaino Normaali Ylipaino Alipaino BMI Normaali Ylipaino BMI Painon hahmobaminen Alipaino Normaali Ylipaino Alipaino Normaali Ylipaino Tytöillä väärinhahmoteltu ylipaino (n = 83) Pojilla väärinhahmoteltu alipaino (n = 40) 14

15 1. Painon hahmodaminen Masennusoireiden kehitys painonsa väärin tai oikein hahmodelevilla tytöillä ja pojilla 6 IWPf 5 CWPf RBDI (0-39) IWPm CWPm 1 F (1, 209) = 29.42, p < T1 T2 F (1,173) = 1.98, p =.16 15

16 1. Painon hahmodaminen Sosiaalisen ahdistuneisuuden kehitys painonsa väärin tai oikein hahmodelevilla tytöillä ja pojilla SPIN (0-68) IWPf CWPf IWPm CWPm 10 F (1, 209) = 6.49, p < T1 T2 F (1,173) = 4.92, p <.05 16

17 1. Painon hahmodaminen Itsetunnon kehitys painonsa väärin tai oikein hahmodelevilla tytöillä ja pojilla RSES (10-40) IWPf CWPf IWPm CWPm 26 F (1, 209) = 22.08, p < T1 T2 F (1,173) = 3.04, p =.08 17

18 1. Painon hahmodaminen PerusteeDomasI itsensä ylipainoisiksi kokevista tytöistä ¾ oli tyytymädömiä kehonsa muotoon Syömishäiriöt yleisempiä painonsa väärin kuin oikein hahmodelevilla tytöillä IWPf CWPf Elinikäinen prevalenssi T1 Elinikäinen prevalenssi T2 DSM- IV 14.5 % 16.9 % Subkliininen 9.6 % 9.6 % DSM- IV 3.4 % 5.7 % Subkliininen 3.4 % 5.7 % Pojilla perusteedomasi koedu alipaino yhteydessä sosiaaliseen ahdistuneisuuteen 18

19 1. Painon hahmodaminen Ylipaino yleisempi pojilla (23 %) kuin tytöillä (16 %), muda itsensä ylipainoiseksi kokee puolet tytöistä ja viidesosa pojista Ylipainon perusteeton kokeminen oli tytöillä yhteydessä masennukseen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja syömishäiriöihin Alipainon perusteeton kokeminen pojilla oli yhteydessä sosiaaliseen ahdistuneisuuteen 19

20 2. LAIHDUTTAMINEN Ennustaa syömishäiriöön sairastumisen riskiä eri syiden takia laihdudavissa nuorissa

21 2. LaihduDaminen Itsensä ylipainoiseksi kokemisen looginen seuraus on laihdudaminen LaihduDamisella tarkoitetaan tahallista pitkäaikaista energiasaannin rajoidamista LaihduDaminen voi johtaa Muutoksiin aineenvaihdunnassa, painon nousuun ja epäterveellisiin liikuntatapoihin Masennukseen, ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja mielenterveysonglemien vaikeutumiseen Syy laihdudamiselle voi vaikudaa laihdutuskeinoihin ja laihdudamisen tulokseen Abraham, 2003; PaDon et al., 1990; PaDon et al., 1999; SIce et al., 2007; French & Jeffrey, 1994; Neumark- Sztainer, 2007; PuDerman & Linden,

22 2. LaihduDaminen Perustutkimuksen haastadelujen perusteella jaoimme laihdudajat neljään toisiaan poissulkevaan ryhmään JaoDelun perustana oli nuorten ilmoidamat syyt laihdudamiseensa 1. Vanity dieters (n = 28) Laihduevat ulkomuotonsa parantamiseksi 2. Overweight dieters (n = 12) Laihduevat ylipainonsa ja siihen liidyvien terveysvaarojen takia 3. Depressed dieters (n = 33) Laihduevat masentuneen mielialansa parantamiseksi 4. Feeling- fat dieters (n = 8) Eivät pystyneet antamaan selitystä laihdudamiseensa, muda kokivat itsensä lihaviksi 22

23 2. LaihduDaminen BMI, masennus (RBDI), sosiaalinen ahdistuneisuus (SPIN) ja itsetunto (RSES) eri laihdudajaryhmissä BMI RBDI SPIN RSES Vanity dieter Overweight dieter Depressed dieter Feeling- fat dieter Vanity ja overweight laihdudajilla oleteein olevan matalampi riski sairastua syömishäiriöön à Low- risk- laihdudajat, n = 40 Depressed ja feeling- fat laihdudajilla korkeampi riski à High- risk- laihdudajat, n = 41 23

24 2. LaihduDaminen High- risk- laihdudajilla 15- kertainen (OR = 14.86*) riski sairastua syömishäiriöön low- risk- laihdudajiin verraduna * LogisInen regressiomalli, jossa masennus, sosiaalinen ahdistuneisuus ja itsetunto kontrolloituna DSM- IV syömishäiriöiden elinikäinen esiintyvyys high- risk- laihdudajilla 54.3 % verraduna 3.3 % low- risk- laihdudajilla 24

25 2. LaihduDaminen LaihduDaminen masentuneen mielialan tai epämääräisen lihavuuden tunteen takia vahva syömishäiriöiden riskitekijä LaihduDamisen tavoite saavudamaton RiskilaihduDajien seuranta LaihduDamisen syyt pohdidava nuorten laihdudajien kanssa esim. kouluterveydenhuollossa 25

26 3. SYÖMISHÄIRIÖT SelviDää nuorten syömishäiriöiden esiintyvyydä

27 3. Syömishäiriöt Syömishäiriöiden todellinen esiintyvyys ei ole selvä Tutkimustuloksiin vaikudaa otanta, määritelmä ja arvioinimenetelmät Epätyypillinen syömishäiriö tyypillisin häiriömuoto, muda saanut vähiten huomiota Anoreksian sairastumishuippu on v. ja bulimian v. Elinikäinen esiintyvyys AN: % ( ) ja % ( ) BN: % ( ) ja 0.5 % ( ) EDNOS: % ( ) BED: 3.5 % ( ) ja 2.0 % ( ) Suomalaisista naisista (15-35 v.) ja miehistä on sairastanut syömishäiriön (vrt. Raevuori ) APA, 2006; Keski- Rahkonen et al., 2008; Hoek & van Hoeken, 2003; Fairburn & Bohn,

28 3. Syömishäiriöt Syömishäiriöiden esiintyvyys - tytöt Piste- prevalenssi T1 (N = 283) Elinikäinen prevalenssi Piste- prevalenssi T2 (N = 234) Elinikäinen prevalenssi Anoreksia Bulimia Epätyypillinen Subkliininen Pojilla ei yhtään DSM- IV syömishäiriötä, 0.9 % subkliinisiä 28

29 3. Syömishäiriöt Taudinkulku T1- T2 Elinikäinen prevalenssi T1 Anoreksia Pisteprevalenssi T2 n n % 5 Ei syömishäiriötä Subkliininen Bulimia Epätyypillinen Subkliininen Ei syömishäiriötä Subkliininen Ei syömishäiriötä Subkliininen Drop- out

30 3. Syömishäiriöt Syömishäiriöt yleisiä tytöillä Epätyypilliset tyypillisiä Joka kymmenes tydö on kärsinyt tauiluokituksen mukaisesta syömishäiriöstä ennen 18 vuoden ikää Suomessa (15-19 v. tytöt) 4000 AN, 600 BN ja EDNOS, yhteensä Tyypilliset syömishäiriöt harvinaisia pojilla Oikeat kysymykset? 30

31 Psykologiset taustatekijät Biologiset taustatekijät Sosio- kulttuuriset taustatekijät Kehon ja syömisen kontrollin ylikorostunut merkitys Tyytymättömyys kehoon ja painoon 1. Miten koet painosi? 2. Miksi aloitit laihduttamisen? Laihduttaminen 3. Kuinka yleisiä ovat syömishäiriöt? SYÖMISHÄIRIÖ

Syömishäiriöt - haaste hoidolle! Pietarsaaren hoitomalli Turku 19.1.2011 Anna-Lisa Isomaa

Syömishäiriöt - haaste hoidolle! Pietarsaaren hoitomalli Turku 19.1.2011 Anna-Lisa Isomaa Syömishäiriöt - haaste hoidolle! Pietarsaaren hoitomalli Turku 19.1.2011 Anna-Lisa Isomaa Mikä on syömishäiriö? Yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole Syömishäiriöllä tarkoitetaan pitkäaikaista syömiskäyttäytymisen

Lisätiedot

KEHOTYYTYVÄISYYS 13-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ JA POJILLA - YHTEYS RAVITSEMUSOHJAUKSEEN, PAINOON JA MURROSIÄN KEHITYKSEEN

KEHOTYYTYVÄISYYS 13-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ JA POJILLA - YHTEYS RAVITSEMUSOHJAUKSEEN, PAINOON JA MURROSIÄN KEHITYKSEEN KEHOTYYTYVÄISYYS 13-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ JA POJILLA - YHTEYS RAVITSEMUSOHJAUKSEEN, PAINOON JA MURROSIÄN KEHITYKSEEN Sanni Rantala Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15 18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan

Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15 18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15 18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan Mari Laakso Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologia Yhteiskuntatieteiden laitos Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma. Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen

Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma. Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 3/2008 Karoliina Harkonmäki Markku Koskenvuo Pauli Forma Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma

Lisätiedot

15 18- VUOTIAIDEN TYTTÖJEN ITSETUNTO JA RUUMIINKUVA

15 18- VUOTIAIDEN TYTTÖJEN ITSETUNTO JA RUUMIINKUVA 15 18- VUOTIAIDEN TYTTÖJEN ITSETUNTO JA RUUMIINKUVA Toukokuu 2012 Raportin laatija Mari Laakso SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KYSELYN TOTEUTUS JA AINEISTO... 4 3 KYSELYN VASTAAJAT... 6 4 KYSELYLOMAKKEEN RAKENNE...

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Rohkaisun sanoja Sinulle, joka olet kohdannut SYÖMISHÄIRIÖN

Rohkaisun sanoja Sinulle, joka olet kohdannut SYÖMISHÄIRIÖN { Rohkaisun sanoja Sinulle, } joka olet kohdannut SYÖMISHÄIRIÖN Materiaalin tilaukset: Syömishäiriöliitto-SYLI ry puh. (02) 251 9716 info@syomishairioliitto.fi www.syomishairioliitto.fi SISÄLTÖ Sinulle

Lisätiedot

Salla Arnell ja Maija Langhed. ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille

Salla Arnell ja Maija Langhed. ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille Salla Arnell ja Maija Langhed ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille Sosiaali- ja terveysala 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijät Salla Arnell ja Maija

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

Urheilu ja runsas liikunta kasvuiässä voivat

Urheilu ja runsas liikunta kasvuiässä voivat Liikuntalääketiede Kasvuikäisen urheilijan ongelmat Olli J Heinonen ja Urho M Kujala Varhain omaksutulla liikunnallisella elämäntavalla on monia positiivisia vaikutuksia tulevaan terveydentilaan ja elämänlaatuun.

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A

MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A Laura Lahtela & Anna-Maria Rajala Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Lokakuu 2010 TIIVISTELMÄ Mitä 50-vuotiaat

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot