VANHUSTEN SYÖMISH ONKO NIITÄ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN SYÖMISH ONKO NIITÄ?"

Transkriptio

1 VANHUSTEN SYÖMISH MISHÄIRIÖT- ONKO NIITÄ? LT Pirkko Hiltunen,, OYS

2 ESITYKSEN SISÄLT LTÖ Vanhukset ja ravitsemussuositukset Ongelmana aliravitsemus vai lihavuus? Dementiaan liittyvä syömisongelma Mielialahäiröön liittyvä syömisongelma Psykoosiin liittyvä syömisongelma Varsinaiset syömish mishäiriöt: Anoreksia ja Bulimia Vastaus, onko vanhuksilla syömish mishäiriöitä?

3 VANHUKSET JA RAVITSEMUSSUOSITUKSET Vanhukset seuraavat ravitsemussuosituksia Vanhuksilla laihtumistoiveita Aliravitsemusta Lihavuus yleistymäss ssä Ortoreksiaa eli pakkomielteistä ja tunnontarkkaa terveellisen ruokavalion noudattamista

4 Ortoreksian taustalla perfektionistinen persoonallisuus, negatiivisena minäkuvana ilmenevä hauraus ja kielteisten tunteiden piilottaminen Ortoreksian syynä voi olla vakuuttunisuus pitkäst stä ja terveestä elämäst stä,, kun syö oikeaoppisesti Ortoreksiaa voi aiheuttaa myös terveysvalistus ja pelko, ettei hoideta, jos ei syö oikeaoppisesti

5 ONGELMANA ALIRAVITSEMUS VAI LIHAVUUS? Aliravitsemus vanhusten yleisin syömiseen liittyvä ongelma Tunteita herätt ttävä puheenaihe tulee esille keskusteluissa vanhusten hoidon laadusta Virhe- ja aliravitsemus laskee mielialaa, heikentää ruokahalua entistä enemmän, lihakset heikkenevät

6 Seurauksena hengityksen ja sydämen toiminnan huononeminen Liikkuminen vähenee Infektioherkkyys lisää ääntyy Hoidon tarve sairaalassa kasvaa Tanskassa arvioitu, että ravitsemushoidolla säästöä 67 miljoonaa euroa

7 ALIRAVITSEMUKSEN SYITÄ Elimellisen sairauden seurausta - Parkinsonin tauti - Aivohalvaus - Syöpä - Keuhkokuume - Sydänviat - Ahtauttavat keuhkosairaudet - Helikobakteeri-infektio infektio

8 Lääkkeiden sivuvaikutusten seurauksena - Pahoinvointi - Oksentelu - Ummetus - Maku- ja hajuaistin muutokset - Masennus - Kognitiiviset muutokset

9 Huonon syömisen muita syitä - Kehnot hampaat ja kuiva suu - Tarve saada huomiota - Protesti laitoshoitoon joutumisesta tai erityisruokavaliosta - Yksinäisyys isyys, sosiaalinen eristäytyminen - Ruoka ei maistu ilman seuraa, valikoimat kapenevat

10 - Käytännön esteitä: ei pääse kauppaan, ruoan valmistaminen ylivoimaista - Rahapula, joko todellista tai vakuuttuneisuutta - Riskiryhmäss ssä erityisesti yksin asuvat leskimiehet - Myös päinvastaisia havaintoja

11 Aliravitsemuksen arvioinnissa selvitetää ään: - Painon lasku - Veren kolesteroli- ja albumiinipitoisuudet - Mahdollinen depressio - Miksi vanhus ei syö?

12 Onko ylipaino välttämättä riskitekijä? Normaalipainoisuus läpi elämän on paras, ja lihavuus huonoin vaihtoehto Keski-iän ylipainosta vanhana normaalipainoon laihtuneilla on korkein kuolleisuus Mahdollisesti keski-ik ikäisinä ylipainoisilla valtimotaudit ja muut riskitekijät aiheuttavat vanhana kuihtumista ja painon laskua

13 Vasta vanhemmalla iällä kertyneestä ylipainosta voi olla hyöty tyä Vanhana laihduttaminen ongelmallista Seurauksena voi olla lihaskato

14 DEMENTIAAN LIITTYVÄ SYÖMISONGELMA Painon putoaminen lienee dementiaa edeltävä ja siitä johtuva tila Dementoituneella vaikeuksia ruoan ostamisessa ja valmistamisessa Dementian edetessä syöminen unohtuu, syödää ään epäterveellist terveellistä ja pilaantunutta ruokaa, mielitekoja Loppuvaiheessa syömisaloite on heikentynyt tai puuttuu

15 Ei ole fyysisiä voimia syödä Ei tunnista ruokaa Vastustava käyttäytyminenytyminen Ei osaa avata eikä sulkea suuta Ruoan pysähtyminen suuhun Auttamiseen liittyy ongelmia

16 Dementoitunut laihtuu vääjäämättä Syitä: kuihtuminen, energian kulutuksen lisää ääntyminen levottomuuden ja sekavuuden vuoksi Apukeinoja: ruokailuun riittävästi aikaa, pehmeä ruoka, masennuksen hoito

17 MIELIALAHÄIRI IRIÖÖN N LIITTYVÄ SYÖMISONGELMA Depressio tavallinen aliravitsemuksen syy Mania laihduttaa: energian kulutus suuri, eikä aikaa syömiseen Depression oire on ruokahaluttomuus, josta seurauksena voimien väheneminen, elämän kapeutuminen ja edelleen ruokahalun väheneminen ja katoaminen Depressio voi olla tappava syömätt ttömyyden vuoksi

18 Itsetuhoisuus voi tulla esille nälkään näännyttämisenä Erotettava itsetuhoisuus ja kypsä valmistautuminen kuolemaan Nälkälakkolakko voi olla ainoa keino saada itsensä kuuluville Psykoottisessa depressiossa eriskummallisia ruoansulatuskanavaan liittyviä harhaluuloja

19 PSYKOOSIIN LIITTYVÄ SYÖMISONGELMA Miten voisi syödä myrkytettyä ruokaa? Miten voi syödä, jos ruoansulatuskanavassa on esteitä? Vanhus ei itse näe hoidon tarvetta

20 ANOREKSIA ELI LAIHUUSHÄIRI IRIÖ Suomen hoitoilmoitustietokannoissa vuosittain 5 16 syömish mishäiriödiagnoosia 65 vuotta täyttäneistä: anoreksia,, bulimia, epätyypillinen anoreksia ja epätyypillinen bulimia Syömishäiriöitä on joko vähän,, tai niitä ei tunnisteta Tutkimustietoa on vähän, enimmäkseen tapausselostuksia vanhoista naisista

21 IDIOPAATTINEN SENIILI ANOREKSIA Käsite,, jota käytetään,, kun Vanhuksilla tapahtuu fysiologinen ruokahalun väheneminen Syinä mahdollisesti muutokset ruokahaluun liittyvissä välittäjäaineissa ja näitä säätelevien tekijöiden iden pitoisuuksissa

22 ANOREKSIA NERVOSA Vanhusten anoreksiasta käytössä nimitys anoreksia tardive Eroja vanhusten ja nuorempien välillä: - Vanhuksilla selvempiä masennusoireita - Vähemmän vääristynyt ruumiinkuva - Vähemmän keskittymistä syömisk miskäyttäytymiseenytymiseen

23 Tyypillisiä piirteitä ovat: - Syömiseen liittyvä itsekontrolli - Ruokaan suhtaudutaan pakonomaisesti ja ahdistuneesti - Ruokavaliota karsitaan, koska kokemus, että tietyt ruoat aiheuttavat somaattisia oireita

24 Anoreksiaan liittyy usein masennusta, ahdistusta, surua, dementiaa ja menetyksiä Vanhukset eivät kuitenkaan puhu tunteistaan Anoreksia voi olla masennuksen sekundaarioire

25 PUHKEAAKO ANOREKSIA VASTA VANHANA? Mahdollista, että nuorena alkanut anoreksia jatkuu tai puhkeaa uudelleen vanhuudessa tai esiintyy ensimmäisen isen kerran vasta vanhuudessa Hyvä perhetilanne on voinut pitää anoreksian pitkää ään poissa Anoreksia voi liittyä riippuvuuteen toisista ihmisistä

26 Irtaantuminen primaariperheestä ja yksiöityminen ityminen eivät ole tapahtuneet ennen oman perheen perustamista Muutokset ja menetykset voivat laukaista anoreksian vanhuudessa Anoreksiaan sairastuvalla vanhuksella ei ole kykyä asettua kypsemmälle tai vastuullisemmalle tasolle esimerkiksi puolison sairastumisen tai kuoleman jälkeen

27 Vanhus taantuu huolenpidon vastaanottajaksi Syömättömyydellä saavutetaan kokemus oman elämän hallinnasta Anoreksian syynä voi olla myös tyytymätt ttömyys parisuhteeseen Työelämästä poissiirtymisen jälkeen menetetää ään se autonomian osa,, jota puoliso ei voinut hallita

28 Vanhuuteen siirtyminen murrosikä käänteisenä? Murrosikään liittyy itsenäistyminen istyminen ja itsenäistymisen istymisen pelko Vanhuuteen siirryttäess essä tulee pelko itsenäisyyden isyyden menettämisest misestä ja kokemus hyödytt dyttömyydestä ja taakkana olemisesta Syömisen säätelyllä yritetää ään hallita kasvavaa sisäist istä epävarmuutta ja välttää etenevää rappeutumista

29 Anoreksiaan sairastuvilla on iästä riippumatta epärealistinen pyrkimys täydellisyyteen Kun tavoitetta ei saavuteta, ei ansaita ruokaa, mielihyvää tai elämää ää Ristiriita ympärist ristön odotusten ja todellisuuden välillä voi edistää anoreksian puhkeamista vanhuksilla

30 BULIMIA ELI AHMIMISHÄIRI IRIÖ Erittäinin vähän tutkimustietoa Bulimiassa syömiseen ja ruokaan liittyvät tuntemukset ovat häiriintyneet Keho koetaan vastenmielisenä Oireyhtymälle on ominaista ylensyömiskohtaukset ja liiaalinen keskittyminen painon tarkkailuun

31 Vääränlaiset laihdutuskeinot voivat laukaista bulimian Syömistä salaillaan ja aterioita jätetään väliin Bulimian syynä on mahdollisesti menetys ja pyrkimys hallita tilanne Oirekuvana on ahmimisen jälkeen tuleva häpeä ja sen käsittely oksentamalla

32 Seurauksena on fyysisiä ja psyykkisiä oireita, kuten rytmihäiri iriöitä ja masennusta

33 VASTAUS, ONKO VANHUKSILLA SYÖMISH MISHÄIRIÖITÄ? Varsinaisia syömish mishäiriöitä, anoreksiaa ja bulimiaa,, on joko vähän,, tai niitä ei tunnisteta Syömisongelmia on sen sijaan paljon Vanhusten yleisin syömisongelma on aliravitsemus Aliravitsemus lisää muiden terveysongelmien riskiä ja tulee kalliiksi

34 Muutokset, menetykset ja itsenäisyyden isyyden menettämisen misen pelko voivat laukaista syömisongelman Hoidettavan aliravitsemuksen tavallisimpia syitä ovat depressio, psykoottiset häiriöt,, dementia, somaattiset sairaudet ja niiden hoitoon käyettävät lääkkeet Vanhusten syömisongelma on usein monien samanaikaisten tekijöiden iden aiheuttama

35 Kiitos

Salla Arnell ja Maija Langhed. ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille

Salla Arnell ja Maija Langhed. ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille Salla Arnell ja Maija Langhed ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille Sosiaali- ja terveysala 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijät Salla Arnell ja Maija

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

Rohkaisun sanoja Sinulle, joka olet kohdannut SYÖMISHÄIRIÖN

Rohkaisun sanoja Sinulle, joka olet kohdannut SYÖMISHÄIRIÖN { Rohkaisun sanoja Sinulle, } joka olet kohdannut SYÖMISHÄIRIÖN Materiaalin tilaukset: Syömishäiriöliitto-SYLI ry puh. (02) 251 9716 info@syomishairioliitto.fi www.syomishairioliitto.fi SISÄLTÖ Sinulle

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Vastanneista 87% on naisia. Vastanneista alle 22-vuotiaita on 41%, 22-40 vuotiaita 20%, 40-50 vuotiaita 22% ja yli 50 vuotiaita 17%.

Vastanneista 87% on naisia. Vastanneista alle 22-vuotiaita on 41%, 22-40 vuotiaita 20%, 40-50 vuotiaita 22% ja yli 50 vuotiaita 17%. Kaikki auki, odotamme mahdollisen hoidon alkamista jossakin Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n raportti syömishäiriötä sairastavan läheisille tehdystä kyselystä 28 Kyselyn tuloksia Syömishäiriöliitto-SYLI ry

Lisätiedot

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009 ARTIKKELIT Koonnut Sanna Muukka, koulutettu hieroja Väsymys mistä johtuu? V äsymys on kehon tila, jossa energia ja elinvoimat ovat vähentyneet. Vireys palaa levolla. Väsymystä on monta lajia: fyysinen

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

LAIHDUTTAJAN PELOT. Elämästä katoaa nautinto

LAIHDUTTAJAN PELOT. Elämästä katoaa nautinto LAIHDUTTAJAN PELOT Laihduttamiseen liittyy monia erilaisia pelkoja ja uskomuksia, jotka saattavat vaikeuttaa laihtumista tai jopa estää sen. Tyypillisin huoli lienee ajatus siitä, että pudotetut kilot

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE Jatta Kurppa 2009 Vanhuus Rakastatko minua vielä, kun muistini katoaa tuuleen. Haetko minut kotiin, kun mennä viuhdon pitkin pellon reunaa.

Lisätiedot

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle Oppaan kirjoittajat: Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Hoitotieteen laitos Marraskuu 2011 Pro gradu -tutkielma Susanna Parkkali TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

FortiCare. Ravitsemusopas syöpää sairastaville

FortiCare. Ravitsemusopas syöpää sairastaville FortiCare Ravitsemusopas syöpää sairastaville Sisältö Miksi ravitsemus on niin tärkeää? 3 Miten syöpä vaikuttaa ravitsemukseen? 3 Syö usein 4 Mitä hyvä ruokavalio sisältää? 4 Apua täydennysravintovalmisteista

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen Sisältö sivu Lukijalle 4 Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? 5 Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 10 Masennus ja päihteet 16 Masennus ja fyysiset

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008 5/2008 VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO TEEMA: IKÄIHMISEN DIABETES Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet Ikääntyneen diabeetikon sokeritasapainon hoito Liikunta on lääkettä ikääntyneellekin Kuva:

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ Potilasopas Jukka Turtonen

PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ Potilasopas Jukka Turtonen PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ Potilasopas Jukka Turtonen sivu Johdanto Terve ja sairas huolellisuus, hyve vai helvetti 4 Syyllinen vai psykopaatti, terve ja sairas moraali Pakkomielteisyys ja masennus Yhteys eläinten

Lisätiedot

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo 2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Timo Saaristo Diabeteskeskuksessa Kuntoutusta: diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille, työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot