Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014"

Transkriptio

1 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014

2 Tähän koulutuskalenteriin on koottu ne Syklin koulutukset, jotka ovat avoimia Syklin F.E.C -opiskelijoille. Koulutukset ovat pääosin Syklin avoimia lyhytkoulutuksia. F.E.C -opiskelijat voivat osallistua myös joihinkin tutkintoon johtavien koulutusohjelmien koulutuspäiviin ja halutessaan myös suorittaa jonkin osatutkinnon joko ympäristöhuollon ammattitutkinnosta tai ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta. Koulutuksiin ilmoittautuminen Koulutuksiin ilmoittaudutaan Syklin info-sähköpostiin Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, että olet Syklin F.E.C-opiskelija. Joihinkin koulutuksiin, erityisesti tutkintoon johtavien koulutusohjelmien koulutuspäiviin tulee lisäksi lähettää erillinen viesti kouluttajalle. Tästä on mainittu erikseen kunkin koulutuksen kuvauksen yhteydessä. Ilmoittautumisaika koulutuksiin päättyy kaksi viikkoa ennen koulutusta, mutta toteutuviin koulutuksiin otetaan ilmoittautuvia mukaan koulutuspäivään asti. Mahdolliset osallistumisen peruutukset tulee lähettää info-sähköpostiin mahdollisimman pian, vähintään kolme päivää ennen koulutusta. Muutokset ovat mahdollisia. Mikäli koulutuspäiviin tulee merkittäviä muutoksia esim. aikatauluihin tai koulutuspaikkoihin, ilmoitetaan siitä opiskelijoille Moodlen kautta. Koulutuspaikat Koulutukset pidetään pääsääntöisesti Syklin Helsingin toimipisteessä Malmilla: Malmin kauppatie 8 B, 4. krs. Koulutusten materiaalit Koulutusten materiaalit ovat koulutuspäivän jälkeen luettavissa ja ladattavissa F.E.C-opiskelijoille suunnatulla Moodle- alustalla. Todistus koulutuksiin osallistumisesta F.E.C-opiskelijoiden tulee lähettää viimeisen koulutuspäivän jälkeen lista niistä koulutuksista, sekä Syklin koulutuksista että muista koulutuspäivistä, joihin hän on osallistunut. Tiedot tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, jonka pohjalta opiskelijalle tulostetaan opintojen päättyessä todistus sekä opintorekisteriote. Lisätietoja: Minna Myllykoski p Jane Saarnia p Muiden paikkakuntien koulutuspaikat vahvistuvat ja ilmoitetaan myöhemmin. 2 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

3 Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun perusteet (1 pv) Ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen osa-alueisiin perehdyttävä koulutus, jossa tutustutaan alan keskeisiin käsitteisiin ja tavoitteisiin. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen käynyt henkilö tuntee keskeisimmät ympäristönsuojelun keinot, sopimukset, säädökset sekä järjestelmät. Hän tiedostaa oman työnsä ympäristövaikutukset ja ymmärtää ympäristömuutoksien ja -ongelmien syyt sekä materiaalitehokkuuden periaatteen. Koulutus soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus on mahdollista nivoa osaksi ympäristöhuollon ammattitutkintoa, jolloin koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa ympäristöhuollon ammattitutkinnon osatutkinto Ympäristönsuojelun perusteet näyttötutkintona. KETA: Vastuullinen työpaikka, aktiivinen ammattilainen (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Koulutuspäivä on jatkoa Kestävä kehitys eri tasoilla koulutukselle. Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki Koulutuksen keskeinen sisältö: Heli-Maija Nevala Ympäristömuutokset ja niiden aiheuttamat ongelmat Oman työn ympäristövaikutukset Ympäristösuojelun ohjauskeinot Materiaalitehokkuus Ympäristölainsäädännön tuntemus Jätehuollon perusteet Aika: klo 9-16 Taru Uotila Ilmastonmuutos nyt! (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki Pauli Vennervirta KETA = Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla KETA: Kestävä kehitys eri tasoilla - Globaalista omaan arkeen (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Kestävää kasvua biotaloudesta (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Aika: klo 9-16 Kati Lundgren Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki Heli-Maija Nevala Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014 3

4 Jätehuolto Jätehuolto Suomessa (1 pv) Mikä on jätehuollon nykytilanne Suomessa? Miten jätehuoltoa säädellään? Miksi jätehuoltokäytännöt ovat erilaiset eri osissa maata? Mitkä asiat vaikuttavat jätehuollon järjestämiseen? Koulutuksen tavoitteena on antaa tietämys jätehuollon peruskäsitteistä ja jätehuollon toimintakokonaisuudesta. Koulutuksessa käydään läpi jätehuollon historiaa Suomessa ja perehdytään jätehuollon nykytilaan, toimijoihin ja niiden vastuisiin sekä jätelainsäädäntöön. Koulutus voidaan liittää myös osaksi ympäristöhuollon ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutuksen kohderyhmä: Jätehuollon alan uudet työntekijät ja alalle aikovat henkilöt. Jätealan asiakaspalvelu-, hallinto- tai muissa toimistotehtävissä työskentelevät tai muut jätehuollosta kiinnostuneet henkilöt. Aika: klo 9-16 Rauno Leván Jätejakeet (1 pv) Koulutuksessa käydään läpi eri jätejakeiden oikea lajittelu ja erilaiset käsittelyt, hyödyntämis- ja kierrätysmenetelmät. Koulutuksessa käydään läpi lyhyesti myös vaarallisten jätteiden ominaisuudet ja merkinnät. Kohderyhmä: yritysten työntekijät, isännöitsijät tai taloyhtiöiden asukkaat. Kaikki asiasta kiinnostuneet. Aika: klo 9-16 Matti Katila Jätteen keräysvälineet, jätetila ja kuljetuskalusto (1 pv) Koulutuksessa käydään läpi turvallisen ja toimivan jätetilan vaatimuksia, erityyppisiä jätteen keräysvälineitä ja ratkaisuja, jätteenkeräys- ja kuljetuskalustoa sekä turvallisen keräyksen ja kuljetuksen edellytyksiä kiinteistöllä Kohderyhmä: Yritysten jätehuoltovastaavat, isännöitsijät, jätehuollon parissa työskentelevät henkilöt sekä muut asiasta kiinnostuneet henkilöt. Aika: klo 9-16 Laura Sahlbom Vaaralliset jätteet (1 pv) Vaarallisten jätteiden jätehuollon perusteet yhdessä päivässä Koulutuksessa käydään läpi vaarallisten jätteiden tunnistaminen, ominaisuudet, pakkaaminen, merkitseminen, suojautuminen, varastointi sekä kirjanpito. Kohderyhmä: Yritykset ja toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä. Vaarallisten jätteiden vastaavat henkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet. Aika: klo 9-16 Rauno Leván Ympäristöviestintä ja -koulutus Vakuuta viestinnällä (1 pv) Ympäristöviestinnän tavoitteena on yleensä asenteiden tai toiminnan muutos työpaikalla, asiakaskunnassa tai muussa ryhmässä. Perinteisillä ympäristöviestinnän keinoilla ei saavuteta näitä tavoitteita kovin hyvin. Koulutuspäivässä käsitellään ympäristöviestinnän haasteita ja mahdollisuuksia. Viestintätaitoja tarvitaan myös monissa muissa työelämän tilanteissa. Iltapäivällä otetaan käyttöön menetelmä, jonka avulla voi suunnitella vakuuttavan puheenvuoron, tekstin tai muun viestin. Valmistaudu päivään valitsemalla itsellesi ajankohtainen aihe. Päivän tuloksena syntyy valmis teksti tai muu tuotos tai, jos aihe ei ole sinulle riittävän tuttu, esityksen runko ja lista selvitettävistä asioista. Aika: klo 9-16 Paikka: Helsinki Heli-Maija Nevala Ympäristöosaava ammattilainen kiinteistöpalvelualalla (1/2 pv) Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa kiinteistönhoidon ja puhdistuspalvelujen ympäristövaikutuksista ja ympäristövastuullisista toimintatavoista. Koulutus motivoi vastuullisten käytäntöjen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Aika: 1. toteutus: klo toteutus: klo 9-12 Paikka: Helsinki, Malmi Minna Myllykoski / Pekka Kauppi 4 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

5 Uudistuva jäte- ja ympäristölainsäädäntö (1 pv) Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvä kokonaiskuva jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännössä tapahtuneista muutoksista sekä tulevista lainsäädännön kehitysnäkymistä. Päivässä käsitellään muuttunut jätelaki- ja asetus sekä muut keskeiset jätehuollon asetukset ja niiden sisältö. Lisäksi päivässä tutustutaan ympäristönsuojelulakiin esitettyihin muutoksiin ja niiden vaikutukseen mm. ympäristölupaan. Aika: Paikka: joulukuussa, ajankohta varmistetaan myöhemmin Helsinki, Malmi Rauno Leván Asiantuntija kouluttajana - eväitä kouluttajan kehittymiseen (1 pv) Millainen on hyvä kouluttaja? Mitkä ovat omat vahvuuteni kouluttajana? Aamupäivän osuudessa käsitellään koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista: kuinka suunnitellaan onnistunut koulutus, mitä asioita koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Iltapäivän osuus on elämyksellinen retki, jolla tunnistetaan ja jaetaan omia tarpeita ja vahvuuksia kouluttajana kehittymisessä. Iltapäivän osuus toteutetaan ulkona ja maastossa, joten osallistujille tulee olla säänmukainen varustus. Aika: klo 9-16 Silja Sarkkinen Prosessien mallintaminen (1/2-1 pv) Aamupäivän osuus on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat tehneet edelliseen koulutuspäivään liittyvän etätehtävän. Aamupäivän aikana opiskelijat esittelevät omat tehtävänsä ja saavat niihin palautetta. Iltapäivän osuudessa tutustutaan prosessimaiseen toimintaan ja harjoitellaan prosessien kuvaamista. Halutessaan on mahdollista osallistua vain iltapäivän osuuteen klo Huom! Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko tulossa aamu-, ilta- vai koko päivään. Mikäli osallistut aamupäivän tehtävän purkuun, lähetä siitä tieto myös kouluttajalle (nina. jolle voit myös palauttaa tehtävän. Aika: klo 9-16 Jorma Kärppä Ympäristöriskien hallinta (1 pv + valinnainen etätehtävä) Ympäristöriskien hallinnan koulutuspäivässä käsitellään erilaisia ympäristöriskejä, niihin varautumista sekä yleisimpiä riskien aiheuttajia. Koulutus sopii erityisesti Pk-yrittäjille, ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaaville. Koulutuspäivän teemaa voi halutessaan syventää etätehtävällä, jossa laaditaan organisaation ympäristöriskien kartoitus. Tällöin kokonaisuuden laajuus on yhteensä kaksi päivää. Aika: klo 9-16 Jari Heiskanen Laadunhallinta ja toiminnanohjaus Energia- ja materiaalitehokkuus Johdatus laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiin (1 pv + etätehtävä 1-2 pv) Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutuspäivässä tutustutaan erilaisiin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiin. Päivä toimii johdantona järjestelmien rakentamiselle ja soveltuu erinomaisesti laatutyötä aloittaville organisaatioille. Koulutus on suunnattu yritysten ja organisaatioiden henkilöstölle (esim. toimitusjohtaja, ympäristöpäällikkö tms.) Koulutuspäivän teemaa voi halutessaan syventää etätehtävällä, joka puretaan Prosessien mallintamisen -koulutuspäivän yhteydessä. Tällöin kokonaisuuden laajuus on 2-3 koulutuspäivää tehtävän laajuudesta riippuen. Kiinteistöjen energiatehokkuus (1 pv) Koulutuspäivässä käsitellään kiinteistöjen energiankulutusta ja keinoja energiankulutuksen vähentämiseen. Iltapäivän opintokäynnillä tutustutaan energiatehokkaan rakentamisen esimerkkikohteeseen. Aika: Paikka: Yhteyshenkilö: Kouluttajat: maalis-huhtikuu Helsinki, Malmi / Riihimäki Pekka Kauppi Vahvistetaan myöhemmin Aika: klo 9-16 Jorma Kärppä Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014 5

6 Materiaalitehokkuus (1 pv) Luonnonvarojen kulutuksen mukaan tuomat ympäristöongelmat ja niiden riittävyyteen liittyvät kysymykset korostavat materiaalitehokkuuden merkitystä. Materiaalitehokkuuden kehittäminen onkin keskeinen tavoite kaikilla sektoreilla. Materiaalitehokkuus edellyttää paitsi resurssitehokkaita tuotteita ja uutta teknologiaa myös uusia toimintatapoja. Materiaalitehokkuuden kehittäminen yrityksissä tuo usein mukanaan säästöjä pienentyneiden hankinta-, työ- ja jätekustannusten muodossa. Koulutuksessa käydään läpi materiaalitehokkuuden käsitteitä, poliittisia tavoitteita, työkaluja sekä keinoja materiaalitehokkuuden kehittämiseksi yrityksissä. Materiaalitehokkuuden merkitys globaalisti Polttiiset tavoitteet ja päivämäärät Edistäminen käytännössä: työkalut ja mittarit, materiaali tehokkuus omassa toiminnassa & yrityscaset Aika: klo 9-14 Taru Uotila Energiatehokkuuden teemapäivä (1pv) Sisältö vahvistetaan myöhemmin. Aika: Paikka: Yhteyshenkilö: syyskuu ja joulukuu Vahvistetaan myöhemmin Mikael Ollikainen Vahvistetaan myöhemmin Koulutusajankohdat ja paikat klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki Laura Sahlbom Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään kahta viikkoa ennen koulutusta TJ: Esimiestyön perusteita, vastuuta ja valtaa Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Toteutukset: klo 9-16 Riihimäki klo 9-16 Helsinki Laura Sahlbom Työyhteisössä toimiminen 1 Sisältö vahvistetaan myöhemmin. Aika: klo 9-16 Laura Shalnom Työyhteisössä toimiminen 2 Sisältö vahvistetaan myöhemmin. Esimiestyö ja johtaminen TJ = Työnjohtajana toimiminen TJ: Esimiehen rooli puun ja kuoren välissä. Esimiehen vuorovaikutustaidot (1 pv) (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Koulutuspäivässä pureudutaan esimiehille kohdistuviin organisaation sisäisiin ja ulkoisiin vaatimuksiin sekä niiden hallintaan. Päivän pääpaino on esimiehen vastuilla ja vaatimuksilla sekä ongelmakohtien havaitsemisella. Aika: klo 9-16 Laura Shalnom Projektityöskentely KEPO = Kehittämisprojektin toteuttaminen KEPO: Ideasta kehityshankkeeksi hankesuunnittelu (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Koulutuksessa käydään läpi projektityöskentelyn perusteita idean tunnistamisesta ja rajaamisesta projektisuunnitelman laatimiseen. Koulutuksen sisältö: mitä on projektityöskentely? Esimerkkejä erilaisista projekteista Kehittämistarpeiden tunnistaminen työpaikalla 6 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

7 Projekti-idean rajaaminen ja idean arviointi Projektin suunnittelu ja projektisuunnitelman laajentaminen Koulutuspäivän teemaa voi halutessaan syventää etätehtävällä, laatimalla ohjeiden mukaan projektisuunnitelman esim. omasta työprojektistaan. Tällöin kokonaisuuden laajuus on kaksi koulutuspäivää. Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki klo 9-16 Helsinki Kouluttajat: Jorma Kärppä Taru Uotila Jari Heiskanen Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään viikkoa ennen koulutusta KEPO: Hankkeen toteuttaminen ja raportointi (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Koulutuksessa keskitytään projektin toteuttamiseen ja käytännön työhön. Miten toteuttaa uusi hanke hallitusti? Kuinka hyödyntää erilaisia rahoituslähteitä? EU: projektiohjelmat -ja rahoitus (1 pv) Koulutuksessa tutustutaan EU-projektiohjelmiin ja kehittämistyötä mahdollistavaan EU-rahoitukseen. Painopisteenä on ympäristö- ja kestävän kehityksen hankkeet. Aika: klo 9-16 Paikka: Helsniki Päivi Saarnia Muut koulutukset Asiakkaan ympäristöodotukset ja ympäristöratkaisujen tuotteistaminen (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin Aika: klo 9-16 Yhteyshenkilö: Kati Lundgren Onnistu työnhaussa (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Koulutusajankohdat ja paikat: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki Yhteyshenkilö: Jane Saarnia Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki Kouluttajat: Jorma Kärppä Taru Uotila Jari Heiskanen Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään viikkoa ennen koulutusta Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014 7

8 Vesityökortti (1 pv) Koulutus perehdyttää osallistujat vesilaitostekniikkaan ja talousvesihygieniaan liittyviin kysymyksiin STM:n (asetuksen 1351/2006) edellyttämässä laajuudessa. Vesityökortti suoritetaan osallistumalla testaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Testattava suorittaa työnkuvansa mukaisesti joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestin. Henkilökohtainen vesityökortti on voimassa 5 vuotta. Testin suorittajan on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella (ajokortti, passi tai kuvallinen KELAkortti). Jos tarvitset eritysohjausta testin suorittamisessa, ota etukäteen yhteyttä kouluttajaan. HUOM! Koulutusten toteuttaminen edellyttää, että ilmoittautuneita osallistujia on vähintään kahdeksan. Koulutusajankohdat ja paikat: klo Helsinki klo Riihimäki klo Helsinki klo Riihimäki Kouluttaja/yhteyshenkilö: Riikka Elo Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään kaksi viikkoa ennen koulutusta (riikka. Työturvallisuuskortti (1 pv) Koulutus parantaa työpaikkojen työturvallisuutta ja lisää työturvallisuusosaamista. Koulutus on tarkoitettu Organisaatioiden työtuvallisuusasioista vastaavat, esimiehet sekä kaikki organisaation ja alihankkijoiden työntekijät. Koulutus järjestetään tarvittaessa kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksena kuljetusalan painotuksella. Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö on Työturvallisuuskeskuksen määrittelemä ja valvoma. Koulutus on kahdeksan tunnin mittainen ja sisältää seuraavat osa-alueet: turvallisuus yhteisellä työpaikalla; toimijat ja vastuut, työpaikan työsuojeluorganisaatiot ja toimijat, riskienhallinta, perehdyttäminen työn vaaratekijöihin ja onnettomuustilanteissa toimiminen. Päivän päätteeksi on tentti, joka tarkastetaan välittömästi. Tentin hyväksytysti suorittaneille toimitetaan työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Oppikirjana jaetaan Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla -opaskirja HUOM! Koulutusten toteuttaminen edellyttää, että ilmoittautuneita osallistujia on vähintään kahdeksan. Koulutusajankohdat ja paikat: klo Riihimäki klo Helsinki klo Helsinki klo Riihimäki klo Helsinki Kouluttaja/yhteyshenkilö: Markku Mikkola / Arto Niemi Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään kahta viikkoa ennen koulutusta F.E.C seminaaripäivä (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Koulutusajankohdat ja paikat: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki Yhteyshenkilö: Jane Saarnia 8 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

9 F.E.C -koulutuskalenteri 8-12/2014 PVM KLO PAIKKA KOULUTUKSEN NIMI elokuu Helsinki Kestävä kehitys eri tasoilla - Globaalista omaan arkeen Helsinki Onnistu työnhaussa! Helsinki Kestävä kehitys eri tasoilla - Globaalista omaan arkeen Helsinki Jätehuolto Suomessa Riihimäki Kestävä kehitys eri tasoilla - Globaalista omaan arkeen Helsinki Ympäristöosaava ammattilainen kiinteistöpalvelualalla Riihimäki Työturvallisuuskortti syyskuu Helsinki Työyhteisössä toimiminen Helsinki F.E.C-seminaaripäivä Helsinki Johdatus laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiin Helsinki Työyhteisössä toimiminen Helsinki Kestävää kasvua biotaloudesta Helsinki Ideasta kehityshankkeeksi - hankesuunnittelu Helsinki Vesityökortti Helsinki Ideasta kehityshankkeeksi - hankesuunnittelu Riihimäki Esimiestyön perusteita, vastuuta ja valtaa Helsinki Ilmastonmuutos NYT! Helsinki Esimiestyön perusteita, vastuuta ja valtaa Helsinki Jätejakeet Riihimäki Ideasta kehityshankkeeksi - hankesuunnittelu Helsinki Työturvallisuuskortti Riihimäki Vesityökortti vahv.myöh. Biotalouden exkursio (aika ja kohteet vahvistetaan myöhemmin) vahv.myöh. Energiatehokkuuden teemapäivä lokakuu Helsinki Materiaalitehokkuus Helsinki Asiakkaan ympäristöodotukset ja ympäristöratkaisujen tuotteistaminen Helsinki Ympäristönsuojelun perusteet Helsinki Ympäristöriskien hallinta Helsinki Ympäristöosaava ammattilainen kiinteistöpalvelualalla Helsinki Prosessien mallintaminen Helsinki Vakuuta viestinnällä Helsinki Työturvallisuuskortti Helsinki EU:n projektiohjelmat -ja rahoitus marraskuu Helsinki Asiantuntija kouluttajana - eväitä kouluttajana kehittymiseen Helsinki Vastuullinen työpaikka, aktiivinen ammattilainen Helsinki Vesityökortti Helsinki Vastuullinen työpaikka, aktiivinen ammattilainen Riihimäki Työturvallisuuskortti Helsinki Jätteen keräysvälineet, jätetila ja kuljetuskalusto Riihimäki Vastuullinen työpaikka, aktiivinen ammattilainen Helsinki Ideasta kehityshankkeeksi - hankesuunnittelu vahv.myöh. Energiatehokkuuden exkursio joulukuu Helsinki Hankkeen toteuttaminen ja raportointi Helsinki Ilmastonmuutos NYT! Helsinki Onnistu työnhaussa! Helsinki Hankkeen toteuttaminen ja raportointi Helsinki Työturvallisuuskortti Riihimäki Vesityökortti Helsinki Esimiehen rooli puun ja kuoren välissä. Esimiehen vuorovaikutustaidot Riihimäki Hankkeen toteuttaminen ja raportointi Helsinki Vaaralliset jätteet Riihimäki Esimiehen rooli puun ja kuoren välissä. Esimiehen vuorovaikutustaidot Helsinki F.E.C-seminaaripäivä vahv.myöh. Energiatehokkuuden teemapäivä vahv.myöh. Uudistuva jäte- ja ympäristölainsäädäntö Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014 9

10 Muistiinpanoja: 10 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

11 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /

12 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. /

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Tähän koulutuskalenteriin on koottu Syklin lyhytkoulutukset, jotka ovat kaikille avoimia, yleensä puolen tai yhden päivän koulutuksia.

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

TÄYDENNYSKOULUTUKSET TÄYDENNYSKOULUTUKSET SYKSY 2014 - KEVÄT 2015 Tarjoamme osaamista työelämän tarpeisiin. Vahvistamalla omaa ja työyhteisösi osaamista varmistat menestymisen tulevaisuudessa. Tavoitteemme on kouluttaa ja

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

Koulutus- ja julkaisutarjonta

Koulutus- ja julkaisutarjonta Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Ota liite talteen! Lehtikuva / Martti Kainulainen Finanssialan työkalupakki käytettävissäsi FINVAn laajat koulutuspalvelut kattavat koko finanssialan.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341 Koulutus- ja kehittämispalvelut 2015 Hyvä asiakkaamme, HAUS tukee valtionhallinnon sisäisenä in-house-kouluttajana asiakkaidensa osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta

Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Ota liite talteen! Kuva: Teppo Jokinen Sijoita osaamiseen! Kehitä ammattitaitoasi finanssialan laaja työkalupakki on käytettävissäsi. Valitse palveluistamme

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely

Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita 53 2004 Lähdeviite Viholainen S. 2004: Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely.

Lisätiedot

Työpaikkasuunnittelun kehittäjän kansio kokoonpanoteollisuuteen

Työpaikkasuunnittelun kehittäjän kansio kokoonpanoteollisuuteen Valmistustekniikka TYÖTERVEYSLAITOS Ergonomiayksikkö Matti Vuori, Jouni Lehtelä ja Martti Launis Työpaikkasuunnittelun kehittäjän kansio kokoonpanoteollisuuteen Perustelu Esittely Seuranta Kokouskutsut

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi

Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi TA M P E R E E N T E K N I L L I N E N Y L I O P I S TO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tur vallisuustekniikan laitos. Rapor tti 95 Institute of Occupational Safety Engineering. Repor t 95 Noora Hintikka,

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot