Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014"

Transkriptio

1 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014

2 Tähän koulutuskalenteriin on koottu ne Syklin koulutukset, jotka ovat avoimia Syklin F.E.C -opiskelijoille. Koulutukset ovat pääosin Syklin avoimia lyhytkoulutuksia. F.E.C -opiskelijat voivat osallistua myös joihinkin tutkintoon johtavien koulutusohjelmien koulutuspäiviin ja halutessaan myös suorittaa jonkin osatutkinnon joko ympäristöhuollon ammattitutkinnosta tai ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta. Koulutuksiin ilmoittautuminen Koulutuksiin ilmoittaudutaan Syklin info-sähköpostiin Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, että olet Syklin F.E.C-opiskelija. Joihinkin koulutuksiin, erityisesti tutkintoon johtavien koulutusohjelmien koulutuspäiviin tulee lisäksi lähettää erillinen viesti kouluttajalle. Tästä on mainittu erikseen kunkin koulutuksen kuvauksen yhteydessä. Ilmoittautumisaika koulutuksiin päättyy kaksi viikkoa ennen koulutusta, mutta toteutuviin koulutuksiin otetaan ilmoittautuvia mukaan koulutuspäivään asti. Mahdolliset osallistumisen peruutukset tulee lähettää info-sähköpostiin mahdollisimman pian, vähintään kolme päivää ennen koulutusta. Muutokset ovat mahdollisia. Mikäli koulutuspäiviin tulee merkittäviä muutoksia esim. aikatauluihin tai koulutuspaikkoihin, ilmoitetaan siitä opiskelijoille Moodlen kautta. Koulutuspaikat Koulutukset pidetään pääsääntöisesti Syklin Helsingin toimipisteessä Malmilla: Malmin kauppatie 8 B, 4. krs. Koulutusten materiaalit Koulutusten materiaalit ovat koulutuspäivän jälkeen luettavissa ja ladattavissa F.E.C-opiskelijoille suunnatulla Moodle- alustalla. Todistus koulutuksiin osallistumisesta F.E.C-opiskelijoiden tulee lähettää viimeisen koulutuspäivän jälkeen lista niistä koulutuksista, sekä Syklin koulutuksista että muista koulutuspäivistä, joihin hän on osallistunut. Tiedot tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, jonka pohjalta opiskelijalle tulostetaan opintojen päättyessä todistus sekä opintorekisteriote. Lisätietoja: Minna Myllykoski p Jane Saarnia p Muiden paikkakuntien koulutuspaikat vahvistuvat ja ilmoitetaan myöhemmin. 2 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

3 Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun perusteet (1 pv) Ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen osa-alueisiin perehdyttävä koulutus, jossa tutustutaan alan keskeisiin käsitteisiin ja tavoitteisiin. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen käynyt henkilö tuntee keskeisimmät ympäristönsuojelun keinot, sopimukset, säädökset sekä järjestelmät. Hän tiedostaa oman työnsä ympäristövaikutukset ja ymmärtää ympäristömuutoksien ja -ongelmien syyt sekä materiaalitehokkuuden periaatteen. Koulutus soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus on mahdollista nivoa osaksi ympäristöhuollon ammattitutkintoa, jolloin koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa ympäristöhuollon ammattitutkinnon osatutkinto Ympäristönsuojelun perusteet näyttötutkintona. KETA: Vastuullinen työpaikka, aktiivinen ammattilainen (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Koulutuspäivä on jatkoa Kestävä kehitys eri tasoilla koulutukselle. Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki Koulutuksen keskeinen sisältö: Heli-Maija Nevala Ympäristömuutokset ja niiden aiheuttamat ongelmat Oman työn ympäristövaikutukset Ympäristösuojelun ohjauskeinot Materiaalitehokkuus Ympäristölainsäädännön tuntemus Jätehuollon perusteet Aika: klo 9-16 Taru Uotila Ilmastonmuutos nyt! (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki Pauli Vennervirta KETA = Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla KETA: Kestävä kehitys eri tasoilla - Globaalista omaan arkeen (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Kestävää kasvua biotaloudesta (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Aika: klo 9-16 Kati Lundgren Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki Heli-Maija Nevala Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014 3

4 Jätehuolto Jätehuolto Suomessa (1 pv) Mikä on jätehuollon nykytilanne Suomessa? Miten jätehuoltoa säädellään? Miksi jätehuoltokäytännöt ovat erilaiset eri osissa maata? Mitkä asiat vaikuttavat jätehuollon järjestämiseen? Koulutuksen tavoitteena on antaa tietämys jätehuollon peruskäsitteistä ja jätehuollon toimintakokonaisuudesta. Koulutuksessa käydään läpi jätehuollon historiaa Suomessa ja perehdytään jätehuollon nykytilaan, toimijoihin ja niiden vastuisiin sekä jätelainsäädäntöön. Koulutus voidaan liittää myös osaksi ympäristöhuollon ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutuksen kohderyhmä: Jätehuollon alan uudet työntekijät ja alalle aikovat henkilöt. Jätealan asiakaspalvelu-, hallinto- tai muissa toimistotehtävissä työskentelevät tai muut jätehuollosta kiinnostuneet henkilöt. Aika: klo 9-16 Rauno Leván Jätejakeet (1 pv) Koulutuksessa käydään läpi eri jätejakeiden oikea lajittelu ja erilaiset käsittelyt, hyödyntämis- ja kierrätysmenetelmät. Koulutuksessa käydään läpi lyhyesti myös vaarallisten jätteiden ominaisuudet ja merkinnät. Kohderyhmä: yritysten työntekijät, isännöitsijät tai taloyhtiöiden asukkaat. Kaikki asiasta kiinnostuneet. Aika: klo 9-16 Matti Katila Jätteen keräysvälineet, jätetila ja kuljetuskalusto (1 pv) Koulutuksessa käydään läpi turvallisen ja toimivan jätetilan vaatimuksia, erityyppisiä jätteen keräysvälineitä ja ratkaisuja, jätteenkeräys- ja kuljetuskalustoa sekä turvallisen keräyksen ja kuljetuksen edellytyksiä kiinteistöllä Kohderyhmä: Yritysten jätehuoltovastaavat, isännöitsijät, jätehuollon parissa työskentelevät henkilöt sekä muut asiasta kiinnostuneet henkilöt. Aika: klo 9-16 Laura Sahlbom Vaaralliset jätteet (1 pv) Vaarallisten jätteiden jätehuollon perusteet yhdessä päivässä Koulutuksessa käydään läpi vaarallisten jätteiden tunnistaminen, ominaisuudet, pakkaaminen, merkitseminen, suojautuminen, varastointi sekä kirjanpito. Kohderyhmä: Yritykset ja toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä. Vaarallisten jätteiden vastaavat henkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet. Aika: klo 9-16 Rauno Leván Ympäristöviestintä ja -koulutus Vakuuta viestinnällä (1 pv) Ympäristöviestinnän tavoitteena on yleensä asenteiden tai toiminnan muutos työpaikalla, asiakaskunnassa tai muussa ryhmässä. Perinteisillä ympäristöviestinnän keinoilla ei saavuteta näitä tavoitteita kovin hyvin. Koulutuspäivässä käsitellään ympäristöviestinnän haasteita ja mahdollisuuksia. Viestintätaitoja tarvitaan myös monissa muissa työelämän tilanteissa. Iltapäivällä otetaan käyttöön menetelmä, jonka avulla voi suunnitella vakuuttavan puheenvuoron, tekstin tai muun viestin. Valmistaudu päivään valitsemalla itsellesi ajankohtainen aihe. Päivän tuloksena syntyy valmis teksti tai muu tuotos tai, jos aihe ei ole sinulle riittävän tuttu, esityksen runko ja lista selvitettävistä asioista. Aika: klo 9-16 Paikka: Helsinki Heli-Maija Nevala Ympäristöosaava ammattilainen kiinteistöpalvelualalla (1/2 pv) Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa kiinteistönhoidon ja puhdistuspalvelujen ympäristövaikutuksista ja ympäristövastuullisista toimintatavoista. Koulutus motivoi vastuullisten käytäntöjen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Aika: 1. toteutus: klo toteutus: klo 9-12 Paikka: Helsinki, Malmi Minna Myllykoski / Pekka Kauppi 4 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

5 Uudistuva jäte- ja ympäristölainsäädäntö (1 pv) Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvä kokonaiskuva jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännössä tapahtuneista muutoksista sekä tulevista lainsäädännön kehitysnäkymistä. Päivässä käsitellään muuttunut jätelaki- ja asetus sekä muut keskeiset jätehuollon asetukset ja niiden sisältö. Lisäksi päivässä tutustutaan ympäristönsuojelulakiin esitettyihin muutoksiin ja niiden vaikutukseen mm. ympäristölupaan. Aika: Paikka: joulukuussa, ajankohta varmistetaan myöhemmin Helsinki, Malmi Rauno Leván Asiantuntija kouluttajana - eväitä kouluttajan kehittymiseen (1 pv) Millainen on hyvä kouluttaja? Mitkä ovat omat vahvuuteni kouluttajana? Aamupäivän osuudessa käsitellään koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista: kuinka suunnitellaan onnistunut koulutus, mitä asioita koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Iltapäivän osuus on elämyksellinen retki, jolla tunnistetaan ja jaetaan omia tarpeita ja vahvuuksia kouluttajana kehittymisessä. Iltapäivän osuus toteutetaan ulkona ja maastossa, joten osallistujille tulee olla säänmukainen varustus. Aika: klo 9-16 Silja Sarkkinen Prosessien mallintaminen (1/2-1 pv) Aamupäivän osuus on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat tehneet edelliseen koulutuspäivään liittyvän etätehtävän. Aamupäivän aikana opiskelijat esittelevät omat tehtävänsä ja saavat niihin palautetta. Iltapäivän osuudessa tutustutaan prosessimaiseen toimintaan ja harjoitellaan prosessien kuvaamista. Halutessaan on mahdollista osallistua vain iltapäivän osuuteen klo Huom! Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko tulossa aamu-, ilta- vai koko päivään. Mikäli osallistut aamupäivän tehtävän purkuun, lähetä siitä tieto myös kouluttajalle (nina. jolle voit myös palauttaa tehtävän. Aika: klo 9-16 Jorma Kärppä Ympäristöriskien hallinta (1 pv + valinnainen etätehtävä) Ympäristöriskien hallinnan koulutuspäivässä käsitellään erilaisia ympäristöriskejä, niihin varautumista sekä yleisimpiä riskien aiheuttajia. Koulutus sopii erityisesti Pk-yrittäjille, ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaaville. Koulutuspäivän teemaa voi halutessaan syventää etätehtävällä, jossa laaditaan organisaation ympäristöriskien kartoitus. Tällöin kokonaisuuden laajuus on yhteensä kaksi päivää. Aika: klo 9-16 Jari Heiskanen Laadunhallinta ja toiminnanohjaus Energia- ja materiaalitehokkuus Johdatus laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiin (1 pv + etätehtävä 1-2 pv) Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutuspäivässä tutustutaan erilaisiin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiin. Päivä toimii johdantona järjestelmien rakentamiselle ja soveltuu erinomaisesti laatutyötä aloittaville organisaatioille. Koulutus on suunnattu yritysten ja organisaatioiden henkilöstölle (esim. toimitusjohtaja, ympäristöpäällikkö tms.) Koulutuspäivän teemaa voi halutessaan syventää etätehtävällä, joka puretaan Prosessien mallintamisen -koulutuspäivän yhteydessä. Tällöin kokonaisuuden laajuus on 2-3 koulutuspäivää tehtävän laajuudesta riippuen. Kiinteistöjen energiatehokkuus (1 pv) Koulutuspäivässä käsitellään kiinteistöjen energiankulutusta ja keinoja energiankulutuksen vähentämiseen. Iltapäivän opintokäynnillä tutustutaan energiatehokkaan rakentamisen esimerkkikohteeseen. Aika: Paikka: Yhteyshenkilö: Kouluttajat: maalis-huhtikuu Helsinki, Malmi / Riihimäki Pekka Kauppi Vahvistetaan myöhemmin Aika: klo 9-16 Jorma Kärppä Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014 5

6 Materiaalitehokkuus (1 pv) Luonnonvarojen kulutuksen mukaan tuomat ympäristöongelmat ja niiden riittävyyteen liittyvät kysymykset korostavat materiaalitehokkuuden merkitystä. Materiaalitehokkuuden kehittäminen onkin keskeinen tavoite kaikilla sektoreilla. Materiaalitehokkuus edellyttää paitsi resurssitehokkaita tuotteita ja uutta teknologiaa myös uusia toimintatapoja. Materiaalitehokkuuden kehittäminen yrityksissä tuo usein mukanaan säästöjä pienentyneiden hankinta-, työ- ja jätekustannusten muodossa. Koulutuksessa käydään läpi materiaalitehokkuuden käsitteitä, poliittisia tavoitteita, työkaluja sekä keinoja materiaalitehokkuuden kehittämiseksi yrityksissä. Materiaalitehokkuuden merkitys globaalisti Polttiiset tavoitteet ja päivämäärät Edistäminen käytännössä: työkalut ja mittarit, materiaali tehokkuus omassa toiminnassa & yrityscaset Aika: klo 9-14 Taru Uotila Energiatehokkuuden teemapäivä (1pv) Sisältö vahvistetaan myöhemmin. Aika: Paikka: Yhteyshenkilö: syyskuu ja joulukuu Vahvistetaan myöhemmin Mikael Ollikainen Vahvistetaan myöhemmin Koulutusajankohdat ja paikat klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki Laura Sahlbom Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään kahta viikkoa ennen koulutusta TJ: Esimiestyön perusteita, vastuuta ja valtaa Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Toteutukset: klo 9-16 Riihimäki klo 9-16 Helsinki Laura Sahlbom Työyhteisössä toimiminen 1 Sisältö vahvistetaan myöhemmin. Aika: klo 9-16 Laura Shalnom Työyhteisössä toimiminen 2 Sisältö vahvistetaan myöhemmin. Esimiestyö ja johtaminen TJ = Työnjohtajana toimiminen TJ: Esimiehen rooli puun ja kuoren välissä. Esimiehen vuorovaikutustaidot (1 pv) (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Koulutuspäivässä pureudutaan esimiehille kohdistuviin organisaation sisäisiin ja ulkoisiin vaatimuksiin sekä niiden hallintaan. Päivän pääpaino on esimiehen vastuilla ja vaatimuksilla sekä ongelmakohtien havaitsemisella. Aika: klo 9-16 Laura Shalnom Projektityöskentely KEPO = Kehittämisprojektin toteuttaminen KEPO: Ideasta kehityshankkeeksi hankesuunnittelu (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Koulutuksessa käydään läpi projektityöskentelyn perusteita idean tunnistamisesta ja rajaamisesta projektisuunnitelman laatimiseen. Koulutuksen sisältö: mitä on projektityöskentely? Esimerkkejä erilaisista projekteista Kehittämistarpeiden tunnistaminen työpaikalla 6 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

7 Projekti-idean rajaaminen ja idean arviointi Projektin suunnittelu ja projektisuunnitelman laajentaminen Koulutuspäivän teemaa voi halutessaan syventää etätehtävällä, laatimalla ohjeiden mukaan projektisuunnitelman esim. omasta työprojektistaan. Tällöin kokonaisuuden laajuus on kaksi koulutuspäivää. Nämä päivät ovat avoimia myös F.E.C opiskelijoille, mutta varmista, mikä ryhmä eli toteutuspäivä on sinun kannaltasi paras vaihtoehto. Huomioithan erilaiset ilmoittautumisohjeet! Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki klo 9-16 Helsinki Kouluttajat: Jorma Kärppä Taru Uotila Jari Heiskanen Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään viikkoa ennen koulutusta KEPO: Hankkeen toteuttaminen ja raportointi (Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (YAEAT) kuuluvat koulutuspäivät) Koulutuksessa keskitytään projektin toteuttamiseen ja käytännön työhön. Miten toteuttaa uusi hanke hallitusti? Kuinka hyödyntää erilaisia rahoituslähteitä? EU: projektiohjelmat -ja rahoitus (1 pv) Koulutuksessa tutustutaan EU-projektiohjelmiin ja kehittämistyötä mahdollistavaan EU-rahoitukseen. Painopisteenä on ympäristö- ja kestävän kehityksen hankkeet. Aika: klo 9-16 Paikka: Helsniki Päivi Saarnia Muut koulutukset Asiakkaan ympäristöodotukset ja ympäristöratkaisujen tuotteistaminen (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin Aika: klo 9-16 Yhteyshenkilö: Kati Lundgren Onnistu työnhaussa (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Koulutusajankohdat ja paikat: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki Yhteyshenkilö: Jane Saarnia Toteutukset: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Riihimäki Kouluttajat: Jorma Kärppä Taru Uotila Jari Heiskanen Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään viikkoa ennen koulutusta Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014 7

8 Vesityökortti (1 pv) Koulutus perehdyttää osallistujat vesilaitostekniikkaan ja talousvesihygieniaan liittyviin kysymyksiin STM:n (asetuksen 1351/2006) edellyttämässä laajuudessa. Vesityökortti suoritetaan osallistumalla testaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Testattava suorittaa työnkuvansa mukaisesti joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestin. Henkilökohtainen vesityökortti on voimassa 5 vuotta. Testin suorittajan on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella (ajokortti, passi tai kuvallinen KELAkortti). Jos tarvitset eritysohjausta testin suorittamisessa, ota etukäteen yhteyttä kouluttajaan. HUOM! Koulutusten toteuttaminen edellyttää, että ilmoittautuneita osallistujia on vähintään kahdeksan. Koulutusajankohdat ja paikat: klo Helsinki klo Riihimäki klo Helsinki klo Riihimäki Kouluttaja/yhteyshenkilö: Riikka Elo Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään kaksi viikkoa ennen koulutusta (riikka. Työturvallisuuskortti (1 pv) Koulutus parantaa työpaikkojen työturvallisuutta ja lisää työturvallisuusosaamista. Koulutus on tarkoitettu Organisaatioiden työtuvallisuusasioista vastaavat, esimiehet sekä kaikki organisaation ja alihankkijoiden työntekijät. Koulutus järjestetään tarvittaessa kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksena kuljetusalan painotuksella. Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö on Työturvallisuuskeskuksen määrittelemä ja valvoma. Koulutus on kahdeksan tunnin mittainen ja sisältää seuraavat osa-alueet: turvallisuus yhteisellä työpaikalla; toimijat ja vastuut, työpaikan työsuojeluorganisaatiot ja toimijat, riskienhallinta, perehdyttäminen työn vaaratekijöihin ja onnettomuustilanteissa toimiminen. Päivän päätteeksi on tentti, joka tarkastetaan välittömästi. Tentin hyväksytysti suorittaneille toimitetaan työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Oppikirjana jaetaan Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla -opaskirja HUOM! Koulutusten toteuttaminen edellyttää, että ilmoittautuneita osallistujia on vähintään kahdeksan. Koulutusajankohdat ja paikat: klo Riihimäki klo Helsinki klo Helsinki klo Riihimäki klo Helsinki Kouluttaja/yhteyshenkilö: Markku Mikkola / Arto Niemi Ilmoittautuminen: ja kouluttajalle vähintään kahta viikkoa ennen koulutusta F.E.C seminaaripäivä (1 pv) Koulutuksen sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Koulutusajankohdat ja paikat: klo 9-16 Helsinki klo 9-16 Helsinki Yhteyshenkilö: Jane Saarnia 8 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

9 F.E.C -koulutuskalenteri 8-12/2014 PVM KLO PAIKKA KOULUTUKSEN NIMI elokuu Helsinki Kestävä kehitys eri tasoilla - Globaalista omaan arkeen Helsinki Onnistu työnhaussa! Helsinki Kestävä kehitys eri tasoilla - Globaalista omaan arkeen Helsinki Jätehuolto Suomessa Riihimäki Kestävä kehitys eri tasoilla - Globaalista omaan arkeen Helsinki Ympäristöosaava ammattilainen kiinteistöpalvelualalla Riihimäki Työturvallisuuskortti syyskuu Helsinki Työyhteisössä toimiminen Helsinki F.E.C-seminaaripäivä Helsinki Johdatus laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiin Helsinki Työyhteisössä toimiminen Helsinki Kestävää kasvua biotaloudesta Helsinki Ideasta kehityshankkeeksi - hankesuunnittelu Helsinki Vesityökortti Helsinki Ideasta kehityshankkeeksi - hankesuunnittelu Riihimäki Esimiestyön perusteita, vastuuta ja valtaa Helsinki Ilmastonmuutos NYT! Helsinki Esimiestyön perusteita, vastuuta ja valtaa Helsinki Jätejakeet Riihimäki Ideasta kehityshankkeeksi - hankesuunnittelu Helsinki Työturvallisuuskortti Riihimäki Vesityökortti vahv.myöh. Biotalouden exkursio (aika ja kohteet vahvistetaan myöhemmin) vahv.myöh. Energiatehokkuuden teemapäivä lokakuu Helsinki Materiaalitehokkuus Helsinki Asiakkaan ympäristöodotukset ja ympäristöratkaisujen tuotteistaminen Helsinki Ympäristönsuojelun perusteet Helsinki Ympäristöriskien hallinta Helsinki Ympäristöosaava ammattilainen kiinteistöpalvelualalla Helsinki Prosessien mallintaminen Helsinki Vakuuta viestinnällä Helsinki Työturvallisuuskortti Helsinki EU:n projektiohjelmat -ja rahoitus marraskuu Helsinki Asiantuntija kouluttajana - eväitä kouluttajana kehittymiseen Helsinki Vastuullinen työpaikka, aktiivinen ammattilainen Helsinki Vesityökortti Helsinki Vastuullinen työpaikka, aktiivinen ammattilainen Riihimäki Työturvallisuuskortti Helsinki Jätteen keräysvälineet, jätetila ja kuljetuskalusto Riihimäki Vastuullinen työpaikka, aktiivinen ammattilainen Helsinki Ideasta kehityshankkeeksi - hankesuunnittelu vahv.myöh. Energiatehokkuuden exkursio joulukuu Helsinki Hankkeen toteuttaminen ja raportointi Helsinki Ilmastonmuutos NYT! Helsinki Onnistu työnhaussa! Helsinki Hankkeen toteuttaminen ja raportointi Helsinki Työturvallisuuskortti Riihimäki Vesityökortti Helsinki Esimiehen rooli puun ja kuoren välissä. Esimiehen vuorovaikutustaidot Riihimäki Hankkeen toteuttaminen ja raportointi Helsinki Vaaralliset jätteet Riihimäki Esimiehen rooli puun ja kuoren välissä. Esimiehen vuorovaikutustaidot Helsinki F.E.C-seminaaripäivä vahv.myöh. Energiatehokkuuden teemapäivä vahv.myöh. Uudistuva jäte- ja ympäristölainsäädäntö Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014 9

10 Muistiinpanoja: 10 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /2014

11 Suomen Ympäristöopisto SYKLI F.E.C -koulutukset 08/ /

12 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. /

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Tähän koulutuskalenteriin on koottu Syklin lyhytkoulutukset, jotka ovat kaikille avoimia, yleensä puolen tai yhden päivän koulutuksia.

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

OSAAMISTA VESIHUOLLON AMMATTILAISILLE

OSAAMISTA VESIHUOLLON AMMATTILAISILLE OSAAMISTA VESIHUOLLON AMMATTILAISILLE Yhteystiedot Suomen ympäristöopisto SYKLI, PL 72, 11101 Riihimäki Timo Tolonen, koulutuspäällikkö p. 0400 378 000 Riikka Elo, kouluttaja p. 040 572 2786 Vesa Arvonen,

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) 15.11.2016-31.5.2018 Koulutuksen etenemisohjelma Päivämäärä ja paikka Sisältö Kouluttajat ja työhön soveltamistehtävät 15.11.2016 Orientointi Sari Sirén

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö 14.11.2014 1 Anna-Maija Hallikas Näyttötutkinnot 1/2 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO osaamista monialaiseen työnjohtamiseen ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkintorakenne Tekniikan erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen vahvistama erikoisammattitutkinto.

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS)

Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS) Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS) Koulutusohjelma 2014 Käyttäjälähtöinen infrastruktuuri Kestävä kehitys infrarakennuttamisessa Elinkaaren hallinta RAKLI ry ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Eläintenhoidon tutkintotoimikunta 8018 hyväksytty kokouksessa 16.5.2008

Eläintenhoidon tutkintotoimikunta 8018 hyväksytty kokouksessa 16.5.2008 Eläinhoitolan pito 1.1 Eläintenhoitajan, eläinhoitolan pito, ammattitutkinto ja eläinhoitola-alan työkokemus 5 v 1.2 Eläintenhoitajan ammattitutkinto (muut osaamisalat) ja oman alan työkokemus 5 v 1.3

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke 15.8.2011 www.luontojaymparistoopetus.fi 1 Suomen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivilla kohti kestävää autoalaa Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivin tekijät Suomen ympäristöopisto SYKLI HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HYRIA koulutus Oy

Lisätiedot

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6 Opetushallitus Määräykset

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 YHTEENVETOA Vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista ( %) on aloitettu henkilöstö-

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

TOT-hankkeen 28.1.2014 pidetyn AC-kokouksen muistio

TOT-hankkeen 28.1.2014 pidetyn AC-kokouksen muistio Muistio 1 (5) TOT-hankkeen pidetyn AC-kokouksen muistio Läsnä: Oulun seudun ammattiopisto: Sari Veijola (Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö), puheenjohtaja Seija Rannikko (Oulun seudun ammattiopisto,

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Green ICT workshop, Roadmap Lahti Tausta, tavoitteet ja työskentelytavat

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Green ICT workshop, Roadmap Lahti Tausta, tavoitteet ja työskentelytavat Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Green ICT workshop, Roadmap Lahti Tausta, tavoitteet ja työskentelytavat Vihreä ICT-teemapäivä 13.3.2012 Juho Korteniemi Työpajan ohjelma Green ICT-workshop /

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke 26.10.2012 www.luontojaymparistoopetus.fi 1 Suomen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

TODISTUKSET. näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Määräys 20/011/2015

TODISTUKSET. näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Määräys 20/011/2015 TODISTUKSET näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta Määräys 20/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:25 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT 5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT Pääsääntöisesti hyväksytään kaikki vähintään 2 päivän kurssit ja seminaarit. Kurssiin liittyvät itseopiskelujaksot voivat olla pisteinä korkeintaan

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus - lähiopetus, joka sisältää luentoja ja ryhmätöitä - ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisalustaa

Lisätiedot

!!!!!!!!! VIHREÄ'LINJA' AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET!

!!!!!!!!! VIHREÄ'LINJA' AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET! VIHREÄLINJA AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET SuomenympäristöopistoSYKLI PL7211101Riihimäki www.sykli.fi/info@sykli.fi Koulutuspaketti 5D7koulutuspäivää sopivaanaikaan sopivassapaikassa sovittuunhintaan Otayhteyttähetiniinkeskustellaanlisää

Lisätiedot

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 Vankkaa perusosaamista ja monipuolisia erikoistumismahdollisuuksia luonnonvara-alalta Muuruvedellä ja Toivalassa MAATALOUSLOMITTAJAKSI Tuotantoeläinten hoidon ja

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014 Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus NÄYTTÖTUTKINNOT 20 VUOTTA AJANKOHTAISTA AIKUISKOULUTUKSESTA Tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittäminen (TUTKE 2) voimaan

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013

Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013 Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013 Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Todistusmääräyksen 56/011/2009 muutos (1) 1/011/2013, voimassa 12.3.2013 alkaen Tutkinnon perusteisiin

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

TYÖPAJA: HYVÄ, HUONO OPPIKIRJA

TYÖPAJA: HYVÄ, HUONO OPPIKIRJA Jakelussa mainituille Miten huomioida oppimisvaikeudet oppikirjatyöskentelyssä? Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään kolmeen samansisältöiseen koulutukseen tiistaina 22.3.2011 klo

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin palvelut

Työhyvinvoinnin palvelut Työhyvinvoinnin palvelut Tilanne ja suunnitelmat nyt Toiminta vuonna 2010 40-vuotisjuhlavuosi, hieno tilaisuus Taloudellinen tulos oli hyvä Toiminnallisesti kiireinen ja laadullisesti hyvä vuosi Koulutus

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen HIEROJAN TUTKINTOJEN TILANNEKATSAUS HIEROJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnonjärjestäjiä

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

K-EASY /ASTE hankkeesta työkaluja taloyhtiön hallitukselle. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Projektipäällikkö Johanna Veikkolainen

K-EASY /ASTE hankkeesta työkaluja taloyhtiön hallitukselle. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Projektipäällikkö Johanna Veikkolainen K-EASY /ASTE hankkeesta työkaluja taloyhtiön hallitukselle Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Projektipäällikkö Johanna Veikkolainen Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantech-teknologiakeskus

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa TSR:n toiminta-avustus 3,1 miljoonaa euroa Toiminnan rahoitus pääosin tapaturmavakuutusmaksuilla Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja 26.11.2014

Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja 26.11.2014 Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja 26.11.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI, Malmin kauppatie 8 B 26.11.2014 Tove Holm ja Kati Lundgren Suomen ympäristöopisto

Lisätiedot

Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2)

Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2) Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2) Suomen Palloliitto ry:n seurakoulutus Suomen Palloliitto ry on valmistellut ja tulee auktorisoimaan seuratoiminnan osaamisen kehittämiseksi

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Kestävä kehitys oppilaitoksissa

Kestävä kehitys oppilaitoksissa Kestävä kehitys oppilaitoksissa Ammatilliset opettajapäivät Naantali 21.9.2013 Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet Report 2008

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot