Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta"

Transkriptio

1 TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6

2 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2010:6 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN-L X ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Taitto: Studio Viiva Oy Edita Prima Oy, Helsinki 2010

3

4

5 LIITE: OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 56/011/2009 Sisällysluettelo YLEISTÄ TUTKINTOTODISTUS AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON SUORITTAMISESTA...9 OHJE: TUTKINTOTODISTUS AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON SUORITTAMISESTA...11 TODISTUS AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OSAN SUORITTAMISESTA...15 OHJE: TODISTUS AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OSAN SUORITTAMISESTA...17 TUTKINTOTODISTUS AMMATTITUTKINNON SUORITTAMISESTA...21 OHJE: TUTKINTOTODISTUS AMMATTITUTKINNON SUORITTAMISESTA TODISTUS AMMATTITUTKINNON OSAN SUORITTAMISESTA...25 OHJE: TODISTUS AMMATTITUTKINNON OSAN SUORITTAMISESTA...27 TUTKINTOTODISTUS ERIKOISAMMATTITUTKINNON SUORITTAMISESTA...29 OHJE: TUTKINTOTODISTUS ERIKOISAMMATTITUTKINNON SUORITTAMISESTA...31 TODISTUS ERIKOISAMMATTITUTKINNON OSAN SUORITTAMISESTA...33 OHJE: TODISTUS ERIKOISAMMATTITUTKINNON OSAN SUORITTAMISESTA OSALLISTUMISTODISTUS TUTKINTOON VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA...37 OHJE: OSALLISTUMISTODISTUS TUTKINTOON VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA...39 OSALLISTUMISTODISTUS TUTKINNON OSAAN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA...41 OHJE: OSALLISTUMISTODISTUS TUTKINNON OSAAN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA...43 OSALLISTUMISTODISTUS TUTKINTOON VALMISTAVASTA OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA...45 OHJE: OSALLISTUMISTODISTUS TUTKINTOON VALMISTAVASTA OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA...47 OSALLISTUMISTODISTUS TUTKINNON OSAAN VALMISTAVASTA OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA...51 OHJE: OSALLISTUMISTODISTUS TUTKINNON OSAAN VALMISTAVASTA OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA...53

6 Yleistä Liitteinä ovat Opetushallituksen hyväksymät todistusten mallit ja niitä koskevat ohjeet. Mallit ovat: tutkintotodistukset ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittamisesta sekä todistukset mainittujen tutkintojen osien suorittamisesta (liitteet 1 6) osallistumistodistukset tutkintoon ja tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta (liitteet 7 ja 8) osallistumistodistukset tutkintoon ja tutkinnon osaan valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta (liitteet 9 ja 10). Osallistumistodistuksia tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta ja tutkinnon osaan valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta (liitteet 8 ja 10) voidaan käyttää sellaisenaan myös todistuksina suoritetuista opinnoista opintojen kestäessä ja erotodistuksina. Näyttötutkintojen tutkintonimikkeet on suojattu siten kuin ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/ ) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/ ) säädetään. Tutkintonimikkeiden tulee olla lainsäädännön mukaiset. Tutkinnoista ei saa käyttää muita kuin laeissa mainittuja nimikkeitä. Annettavien todistusten tulee olla ulkonäöllisesti arvokkaita. Todistuksissa näyttötutkinnon tai sen osan hyväksytystä suorituksesta mainitaan todistuksen antavan tutkintotoimikunnan nimi ennen muuta sisältöä. Tutkintotoimikunnan nimi yhdessä tutkinnon järjestäjän nimen kanssa kirjataan myös allekirjoitusten yhteyteen. Tutkinnon järjestänyt organisaatio voi lisäksi sijoittaa oman leimansa allekirjoitusten alle. Todistuksissa ei tule näkyä edellä mainittujen tunnisteiden lisäksi muita (esim. todistuspaperissa olevat logot) tutkintotoimikunnan tai tutkinnon järjestäjän tunnisteita. Todistukset kirjoitetaan suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Jos henkilö tarvitsee todistuksen jollain muulla kielellä, hän voi hankkia alkuperäisestä todistuksesta virallisen käännöksen. Opetushallitus suosittelee, että Opetushallituksen Europassi-verkkosivuilta ( europassi/cs) tutkinnon järjestäjä tulostaa ja antaa tutkinnon suorittaneelle kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen todistuksen antamisen yhteydessä. Liitteet ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Niissä annetaan perustietoa tutkinnoista ja niissä vaadittavasta ammattitaidosta. Perustutkintoihin laaditut liitteet ovat osaamisalakohtaisia. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin liitteet on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 7

7 8

8 Tutkintotodistus ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta liite 1 VAATETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA TUTKINTOTODISTUS TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO (120 ov) Vaatetuksen osaamisala Modisti Kalle Albert Knalli on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: TUTKINNON OSAT ARVIOINTI Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen Tyydyttävä 1 Modistityön perusosaaminen Hyvä 2 Modistityö ja asiakaspalvelu Kiitettävä 3 Modistin projektityö Hyvä 2 Muotoilu ja valmistus Kiitettävä 3 Erikoismateriaalien työstäminen Hyvä 2 Nahka ja turkistuotteet xx.xx.20xx Venla Saumanen tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Vaatetusalan tutkintotoimikunta Teuvo Takkinen rehtori Vaateopisto (Leima) 9

9 Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteiden ( dnro 6/011/2009) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkinnon laajuudessa yksi opintoviikko vastaa 40 tunnin opiskelua ja yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu 40 opintoviikkoa. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista: Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Arviointiasteikko ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osista: Hylätty Lisätietoja: Tutkinnon osa Nahka- ja turkistuotteet on valittu Vaatetusalan erikoisammattitutkinnosta ( dnro 4/011/2005). Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus 10

10 Tutkintotodistus ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta ohje 1 Tutkintotodistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot: Tutkintotodistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan nimi Tutkintotodistus Tutkinnon nimi, tutkinnon laajuus, osaamisala ja tutkintonimike Tutkinnon nimi, osaamisala ja tutkintonimike kirjoitetaan siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn ammatillisen perustutkinnon perusteista. Nimellinen laajuus (120 ov) kirjoitetaan tutkinnon nimen jälkeen. Jos tutkintonimike koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Jos tutkintonimike kattaa koko ammatillisen perustutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi tutkinnon nimen jälkeen. Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi kokonaista osaamisalaa, molemmat osaamisalat kirjoitetaan tutkintotodistukseen (esim. Asiakaspalvelu ja myynti ja Talous- ja toimistopalvelut). Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, molemmat tutkintonimikkeet kirjoitetaan tutkintotodistukseen (esim. Sähköasentaja ja Automaatioasentaja). Tutkinnon suorittajan nimi ja henkilötunnus Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti: on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: Tutkinnon osat ja niiden arviointi Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaiset, suoritetut tutkinnon osat sekä niiden arviointi ammatillisen perustutkinnon osista asteikolla kiitettävä 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1 sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osista merkinnällä hyväksytty. Jos henkilö on suorittanut valinnaisena ko. perustutkinnon perusteiden kohdan Tutkinnon muodostuminen mukaisesti osan tai osia toisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai molemmista, merkitään todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja ko. tutkinnon osan nimi, mistä tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Esimerkiksi Tutkinnon osa Nahka- ja turkistuotteet on valittu Vaatetusalan erikoisammattitutkinnosta ( dnro 4/011/2005). Mikäli suoritettuun tutkintoon (esim. Logistiikan perustutkinto) sisältyy tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tutkintotodistukseen tämän osan arvioinniksi merkitään hyväksytty ja kohtaan Lisätietoja

11 joko Tutkinnon suorittaja on suorittanut kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) edellyttämän kuorma-auton (tai linja-auton) kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (koulutuksen kesto). Koulutus ja teoriakoe on suoritettu edellä mainitun lain ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) vaatimusten mukaisesti. tai Tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys on hyväksytty kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 29 :n nojalla Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräyksen (43/011/2006) mukaisesti. Tutkinnon suorittajalla on ollut linja-auton ajo-oikeus ennen (tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen ). sekä molempiin koulutuskeskuskoodi: Päivämäärä Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin tutkintotoimikunta on päättänyt tutkintotodistuksen antamisesta. Allekirjoitukset ja leima Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan voidaan lisätä myös tutkinnon järjestäjän leima. Tutkintotodistuksen takasivulla on seuraavat tiedot: Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammatillisen perustutkinnon) perusteiden (dnro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Kohtaan (ammatillisen perustutkinnon) kirjoitetaan sen ammatillisen perustutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinto on suoritettu, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. ammatillisen perustutkinnon perusteista. Kohtaan (dnro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. ammatillisen perustutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. 12

12 Tutkinnon laajuudessa yksi opintoviikko vastaa 40 tunnin opiskelua ja yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu 40 opintoviikkoa. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Arviointiasteikko: Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Kuitenkin, jos tutkintoon sisältyy osa tai osia myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai molemmista, merkitään tiedot seuraavasti: Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista: Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Arviointiasteikko ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osista: Hylätty Lisätietoja Katso kohta Tutkinnon osat ja niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä myös muita täydentäviä lisätietoja. Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus Tämä kirjoitetaan tutkintotodistuksen takasivun alareunan keskelle

13 14

14 Todistus ammatillisen perustutkinnon osan suorittamisesta liite 2 VAATETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA TODISTUS TUTKINNON OSAN SUORITTAMISESTA TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Vaatetuksen osaamisala Modisti Tuula Sinikka Lieri on suorittanut ammatillisesta perustutkinnosta osan ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: TUTKINNON OSAT ARVIOINTI Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen Tyydyttävä 1 Modistityön perusosaaminen Kiitettävä 3 Modistityö ja asiakaspalvelu Hyvä 2 Nahka- ja turkistuotteet Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti. xx.xx.20xx Venla Saumanen tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Vaatetusalan tutkintotoimikunta Teuvo Takkinen rehtori Vaateopisto (Leima) 15

15 Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteiden ( dnro 6/011/2009) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista: Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Arviointiasteikko ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osista: Hylätty Lisätietoja: Tutkinnon osa Nahka- ja turkistuotteet on valittu Vaatetusalan erikoisammattitutkinnosta ( dnro 4/011/2005). Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta 16

16 Todistus ammatillisen perustutkinnon osan suorittamisesta ohje 2 Todistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot: Todistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan nimi Todistus tutkinnon osan suorittamisesta Tutkinnon nimi, osaamisala ja tutkintonimike Tutkinnon nimi, osaamisala ja tutkintonimike kirjoitetaan siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon osan suorituksessa käytetyn ammatillisen perustutkinnon perusteista. Jos tutkintonimike koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Jos tutkintonimike kattaa koko ammatillisen perustutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi nimen jälkeen. Tutkinnon osan suorittajan nimi ja henkilötunnus Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti: on suorittanut ammatillisesta perustutkinnosta osan ja osoittanut ammattitaitonsa (seuraavissa tutkinnon osissa): Kohtaan (seuraavissa tutkinnon osissa) kirjoitetaan yksikkö- tai monikkomuoto sen mukaan, onko henkilö suorittanut yhden vai useamman tutkinnon osan. Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaiset, suoritetut tutkinnon osat sekä niiden arviointi ammatillisen perustutkinnon osista asteikolla kiitettävä 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1 sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osista merkinnällä hyväksytty. Jos henkilö on suorittanut valinnaisena ko. perustutkinnon kohdan Tutkinnon muodostuminen mukaisesti osan tai osia toisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai molemmista, merkitään todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja ko. tutkinnon osan nimi, mistä tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Esimerkiksi Tutkinnon osa Nahka- ja turkistuotteet on valittu Vaatetusalan erikoisammattitutkinnosta ( dnro 4/011/2005). Mikäli suoritettuun osatutkintoon (esim. Logistiikan perustutkinto) sisältyy tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, todistukseen tämän osan arvioinniksi merkitään hyväksytty ja kohtaan Lisätietoja joko Tutkinnon suorittaja on suorittanut kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) edellyttämän kuorma-auton (tai linja-auton) kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (koulutuksen kesto). Koulutus ja teoriakoe on suoritettu edellä

17 mainitun lain ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) vaatimusten mukaisesti. tai Tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys on hyväksytty kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 29 :n nojalla Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräyksen (43/011/2006) mukaisesti. Tutkinnon suorittajalla on ollut linja-auton ajo-oikeus ennen (tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen ). sekä molempiin koulutuskeskuskoodi: Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti. Tämä kirjoitetaan Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi -kohdan jälkeen. Päivämäärä Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin tutkintotoimikunta on päättänyt ko. todistuksen antamisesta. Allekirjoitukset ja leima Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan voidaan lisätä myös tutkinnon järjestäjän leima. Todistuksen takasivulla on seuraavat tiedot: Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammatillisen perustutkinnon) perusteiden (dnro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Kohtaan (ammatillisen perustutkinnon) kirjoitetaan sen ammatillisen perustutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinnon osa on suoritettu, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. ammatillisen perustutkinnon perusteista. Kohtaan (dnro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. ammatillisen perustutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. 18

18 Arviointiasteikko: Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Kuitenkin, jos tutkintoon sisältyy osa tai osia myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai molemmista, merkitään tiedot seuraavasti: Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista: Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Arviointiasteikko ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osista: Hylätty Lisätietoja Katso kohta Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä myös muita täydentäviä lisätietoja. Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta Tämä kirjoitetaan todistuksen takasivun alareunan keskelle

19 20

20 Tutkintotodistus ammattitutkinnon suorittamisesta liite 3 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN TUTKINTOTOIMIKUNTA TUTKINTOTODISTUS AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Kuvauksen ja valaisun osaamisala Veli-Matti Lamppu on suorittanut ammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: TUTKINNON OSAT Kuvauksen ja valaisun suunnittelu ja ilmaisu Kuvauksen ja valaisun työmenetelmät ja välineet Kuvauksen ja valaisun tuotantoprosessit ja ympäristö Yrittäjyys ARVIOINTI xx.xx.20xx Kaarlo Graflund tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta Liisa Lehdistö rehtori Viestintäopisto (Leima) 21

21 Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon perusteiden ( dnro 41/011/2005) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on tasollisesti määritelty niin, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Arviointiasteikko: Hylätty Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus 22

22 Tutkintotodistus ammattitutkinnon suorittamisesta ohje 3 Tutkintotodistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot: Tutkintotodistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan nimi Tutkintotodistus Tutkinnon nimi ja mahdollinen osaamisala Tutkinnon nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn ammattitutkinnon perusteista. Tutkinnon mahdollinen osaamisala kirjoitetaan tutkinnon nimen jälkeen siinä muodossa kuin se on määräyksessä ko. tutkinnon perusteista. Tutkinnon suorittajan nimi ja henkilötunnus Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti: on suorittanut ammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: Tutkinnon osat ja niiden arviointi Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaiset suoritetut tutkinnon osat ja niiden arviointi merkinnällä hyväksytty. Jos henkilö on suorittanut valinnaisena ko. ammattitutkinnon luvun Tutkinnon muodostuminen mukaisesti osan toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, merkitään todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja ko. tutkinnon osan nimi, mistä tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Mikäli suoritettuun tutkintoon (esim. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto) sisältyy tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tutkintotodistukseen tämän osan arvioinniksi merkitään hyväksytty ja kohtaan Lisätietoja joko Tutkinnon suorittaja on suorittanut kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) edellyttämän kuorma-auton (tai linja-auton) kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (koulutuksen kesto). Koulutus ja teoriakoe on suoritettu edellä mainitun lain ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) vaatimusten mukaisesti. tai Tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys on hyväksytty kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 29 :n nojalla Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräyksen (43/011/2006) mukaisesti. Tutkinnon suorittajalla on ollut linja-auton ajo-oikeus ennen (tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen )

23 sekä molempiin koulutuskeskuskoodi: Päivämäärä Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin tutkintotoimikunta on päättänyt tutkintotodistuksen antamisesta. Allekirjoitukset ja leima Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan voidaan lisätä myös tutkinnon järjestäjän leima. Tutkintotodistuksen takasivulla on seuraavat tiedot: Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammattitutkinnon) perusteiden (dnro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Kohtaan (ammattitutkinnon) kirjoitetaan sen ammattitutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinto on suoritettu, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. ammattitutkinnon perusteista. Kohtaan (dnro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. ammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on tasollisesti määritelty niin, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Arviointiasteikko: Hylätty Lisätietoja Katso kohta Tutkinnon osat ja niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä myös muita täydentäviä lisätietoja. Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus Tämä kirjoitetaan tutkintotodistuksen takasivun alareunan keskelle. 24

24 todistus ammattitutkinnon osan suorittamisesta liite 4 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN TUTKINTOTOIMIKUNTA TODISTUS TUTKINNON OSAN SUORITTAMISESTA AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Kuvauksen ja valaisun osaamisala Mirja Helena Watti on suorittanut ammattitutkinnon osan ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavassa tutkinnon osassa: TUTKINNON OSA Kuvauksen ja valaisun suunnittelu ja ilmaisu ARVIOINTI Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti. xx.xx.20xx Kaarlo Graflund tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta Liisa Lehdistö rehtori Viestintäopisto (Leima) 25

25 Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon perusteiden ( dnro 41/011/2005) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Arviointiasteikko: Hylätty Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta 26

26 Todistus ammattitutkinnon osan suorittamisesta Tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys on hyväksytty kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 29 :n nojalla Opetushallituksen henkiohje 4 Todistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot: Todistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan nimi Todistus tutkinnon osan suorittamisesta Tutkinnon nimi ja mahdollinen osaamisala Tutkinnon nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon osan suorituksessa käytetyn ammattitutkinnon perusteista. Tutkinnon mahdollinen osaamisala kirjoitetaan tutkinnon nimen jälkeen siinä muodossa kuin se on määräyksessä ko. tutkinnon perusteista. Tutkinnon osan suorittajan nimi ja henkilötunnus Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti: on suorittanut ammattitutkinnon osan ja osoittanut ammattitaitonsa (seuraavassa tutkinnon osassa): Kohtaan (seuraavassa tutkinnon osassa) kirjoitetaan yksikkö- tai monikkomuoto sen mukaan, onko henkilö suorittanut yhden vai useamman tutkinnon osan. Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukainen, suoritettu tutkinnon osa tai mukaiset, suoritetut tutkinnon osat ja sen tai niiden arviointi merkinnällä hyväksytty. Jos henkilö on suorittanut valinnaisena ko. ammattitutkinnon luvun Tutkinnon muodostuminen mukaisesti osan toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, merkitään todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja ko. tutkinnon osan nimi, mistä tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Mikäli suoritettuun osatutkintoon (esim. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto) sisältyy tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, todistukseen tämän osan arvioinniksi merkitään hyväksytty ja kohtaan Lisätietoja joko Tutkinnon suorittaja on suorittanut kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) edellyttämän kuorma-auton (tai linja-auton) kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (koulutuksen kesto). Koulutus ja teoriakoe on suoritettu edellä mainitun lain ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) vaatimusten mukaisesti. tai

27 lökohtaistamismääräyksen (43/011/2006) mukaisesti. Tutkinnon suorittajalla on ollut linja-auton ajo-oikeus ennen (tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen ). sekä molempiin koulutuskeskuskoodi: Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti. Tämä kirjoitetaan Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi -kohdan jälkeen. Päivämäärä Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin tutkintotoimikunta on päättänyt ko. todistuksen antamisesta. Allekirjoitukset ja leima Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan voidaan lisätä myös tutkinnon järjestäjän leima. Todistuksen takasivulla on seuraavat tiedot: Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammattitutkinnon) perusteiden (dnro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Kohtaan (ammattitutkinnon) kirjoitetaan sen ammattitutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinnon osa on suoritettu, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. ammattitutkinnon perusteista. Kohtaan (dnro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. ammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Arviointiasteikko: Hylätty Lisätietoja Katso kohta Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä myös muita täydentäviä lisätietoja. Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta Tämä kirjoitetaan todistuksen takasivun alareunan keskelle. 28

28 Tutkintotodistus erikoisammattitutkinnon suorittamisesta liite 5 MYYNTITOIMINNAN TUTKINTOTOIMIKUNTA TUTKINTOTODISTUS KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tarmo Johannes Touhula on suorittanut erikoisammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: TUTKINNON OSAT Toiminnan arviointi ja suunnittelu Toiminnan toteutus ja seuranta Työssä oppimisen ohjaaminen Yrittäjyys ARVIOINTI xx.xx.20xx Voitto Valtala tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Myyntitoiminnan tutkintotoimikunta Tauno Tilitys rehtori Kauppaopisto (Leima) 29

29 Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon perusteiden ( dnro 35/011/2004) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Arviointiasteikko: Hylätty Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus 30

30 Tutkintotodistus erikoisammattitutkinnon suorittamisesta ohje 5 Tutkintotodistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot: Tutkintotodistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan nimi Tutkintotodistus Tutkinnon nimi ja mahdollinen osaamisala Tutkinnon nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn erikoisammattitutkinnon perusteista. Tutkinnon mahdollinen osaamisala kirjoitetaan tutkinnon nimen jälkeen siinä muodossa kuin se on määräyksessä ko. tutkinnon perusteista. Tutkinnon suorittajan nimi ja henkilötunnus Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti: on suorittanut erikoisammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: Tutkinnon osat ja niiden arviointi Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaiset, suoritetut tutkinnon osat ja niiden arviointi merkinnällä hyväksytty. Jos henkilö on suorittanut valinnaisena ko. erikoisammattitutkinnon luvun Tutkinnon muodostuminen mukaisesti osan toisesta erikoisammattitutkinnosta, merkitään todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja ko. tutkinnon osan nimi, mistä tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Päivämäärä Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin tutkintotoimikunta on päättänyt tutkintotodistuksen antamisesta. Allekirjoitukset ja leima Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan voidaan lisätä myös tutkinnon järjestäjän leima. Tutkintotodistuksen takasivulla on seuraavat tiedot: Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (erikoisammattitutkinnon) perusteiden (dnro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Kohtaan (erikoisammattitutkinnon) kirjoitetaan sen erikoisammattitutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinto on suoritettu, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. erikoisammattitutkinnon perusteista

31 Kohtaan (dnro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. erikoisammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Arviointiasteikko: Hylätty Lisätietoja Katso kohta Tutkinnon osat ja niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä myös muita täydentäviä lisätietoja. Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus Tämä kirjoitetaan tutkintotodistuksen takasivun alareunan keskelle. 32

32 Todistus erikoisammattitutkinnon osan suorittamisesta liite 6 MYYNTITOIMINNAN TUTKINTOTOIMIKUNTA TODISTUS TUTKINNON OSAN SUORITTAMISESTA KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Terho Kaius Topakka on suorittanut erikoisammattitutkinnon osan ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: TUTKINNON OSAT Toiminnan arviointi ja suunnittelu Yrittäjyys ARVIOINTI Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti. xx.x.20xx Voitto Valtala tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Myyntitoiminnan tutkintotoimikunta Tauno Tilitys rehtori Kauppaopisto (Leima) 33

33 Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon perusteiden ( dnro 35/011/2004) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Arviointiasteikko: Hylätty Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta 34

34 Todistus erikoisammattitutkinnon osan suorittamisesta ohje 6 Todistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot: Todistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan nimi Todistus tutkinnon osan suorittamisesta Tutkinnon nimi ja mahdollinen osaamisala Tutkinnon nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon osan suorituksessa käytetyn erikoisammattitutkinnon perusteista. Tutkinnon mahdollinen osaamisala kirjoitetaan tutkinnon nimen jälkeen siinä muodossa kuin se on määräyksessä ko. tutkinnon perusteista. Tutkinnon osan suorittajan nimi ja henkilötunnus Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti: on suorittanut erikoisammattitutkinnon osan ja osoittanut ammattitaitonsa (seuraavissa tutkinnon osissa): Kohtaan (seuraavissa tutkinnon osissa) kirjoitetaan yksikkö- tai monikkomuoto sen mukaan, onko henkilö suorittanut yhden vai useamman tutkinnon osan. Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukainen, suoritettu tutkinnon osa tai mukaiset, suoritetut tutkinnon osat ja sen tai niiden arviointi merkinnällä hyväksytty. Jos henkilö on suorittanut valinnaisena ko. erikoisammattitutkinnon luvun Tutkinnon muodostuminen mukaisesti osan toisesta erikoisammattitutkinnosta, merkitään todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja ko. tutkinnon osan nimi, mistä tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti. Tämä kirjoitetaan Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi -kohdan jälkeen. Päivämäärä Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin tutkintotoimikunta on päättänyt ko. todistuksen antamisesta. Allekirjoitukset ja leima Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan voidaan lisätä myös tutkinnon järjestäjän leima

35 Todistuksen takasivulla on seuraavat tiedot: Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (erikoisammattitutkinnon) perusteiden (dnro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Kohtaan (erikoisammattitutkinnon) kirjoitetaan sen erikoisammattitutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinnon osa on suoritettu, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. erikoisammattitutkinnon perusteista. Kohtaan (dnro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. erikoisammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Arviointiasteikko: Hylätty Lisätietoja Katso kohta Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä myös muita täydentäviä lisätietoja. Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta Tämä kirjoitetaan todistuksen takasivun alareunan keskelle. 36

36 Osallistumistodistus tutkintoon valmistavasta koulutuksesta liite 7 HATTULAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSALLISTUMISTODISTUS Tutkintoon valmistava koulutus Kalle Albert Knalli on osallistunut Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon, vaatetuksen osaamisala, modisti, valmistavaan koulutukseen Opintosuorituksia koskevat tiedot ilmenevät liitteestä. Tutkintotodistuksen saamiseksi on osoitettava tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen erikseen. Hattula xx.xx.20xx Teuvo Taskula rehtori Roosa Huopa kouluttaja (Leima) Liite Opintosuorituksia koskevat tiedot 37

37 Tutkintoon valmistava koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteiden ( dnro 6/011/2009) mukaisesti. Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä osallistumistodistus 38

38 Osallistumistodistus tutkintoon valmistavasta koulutuksesta ohje 7 Osallistumistodistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot: Koulutuksen järjestäjän nimi Nimestä tulee ilmetä, mikä oikeushenkilö (kunta, kuntayhtymä, säätiö, osakeyhtiö tms.) on kyseessä. Osallistumistodistus Tutkintoon valmistava koulutus Koulutukseen osallistuneen henkilön nimi ja henkilötunnus Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti: on osallistunut (tutkintoon, osaamisala ja tutkintonimike) valmistavaan koulutukseen (xx.xx.20xx xx.xx.20xx). Opintosuorituksia koskevat tiedot ilmenevät liitteestä. Tutkintotodistuksen saamiseksi on osoitettava tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen erikseen. Kohta (tutkintoon, osaamisala ja tutkintonimike) täytetään seuraavasti: Ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistukseen kirjoitetaan tutkinnon nimi, osaamisala ja tutkintonimike siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä valmistavaan koulutukseen käytetyn ammatillisen perustutkinnon perusteista. Jos tutkintonimike koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Jos tutkintonimike kattaa koko ammatillisen perustutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi nimen jälkeen. Jos tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi kokonaista osaamisalaa, molemmat osaamisalat kirjoitetaan osallistumistodistukseen (esim. Asiakaspalvelu ja myynti ja Talous- ja toimistopalvelut). Jos tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, molemmat tutkintonimikkeet kirjoitetaan osallistumistodistukseen (esim. Sähköasentaja ja Automaatioasentaja). Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistukseen kirjoitetaan tutkinnon nimi siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä valmistavaan koulutukseen käytetyn ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteista. Tutkinnon mahdollinen osaamisala kirjoitetaan tutkinnon nimen jälkeen siinä muodossa kuin se on määräyksessä ko. tutkinnon perusteista. Kohtaan (xx.xx.20xx xx.xx.20xx) kirjoitetaan valmistavan koulutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä. Paikka ja päivämäärä Tähän kirjoitetaan koulutuksen järjestäjän kotipaikka ja osallistumistodistuksen myöntämispäivämäärä

39 Allekirjoitukset ja leima Etusivun alaosassa on koulutuksen järjestäjän edustajien allekirjoitukset, nimien selvennys ja allekirjoittajien asema. Tähän kohtaan voidaan lisätä myös koulutuksen järjestäjän leima. Liite Opintosuorituksia koskevat tiedot Tässä voi olla esim. ote opintorekisteristä. Osallistumistodistuksen takasivulla on seuraavat tiedot: Tutkintoon valmistava koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon) perusteiden (dnro) mukaisesti. Kohtaan (ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon) kirjoitetaan sen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon nimi, jonka mukaan valmistava koulutus on järjestetty, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. tutkinnon perusteista. Kohtaan (dnro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Lisätietoja Tähän voidaan merkitä mahdollisia todistusta täydentäviä lisätietoja. Opetushallituksen hyväksymä osallistumistodistus Tämä kirjoitetaan osallistumistodistuksen takasivun alareunan keskelle. 40

40 Osallistumistodistus tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta liite 8 KAUPPALAN KAUPPAOPISTO OSALLISTUMISTODISTUS Tutkinnon osaan valmistava koulutus Voitto Kaarlo Topakka on osallistunut Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon osaan valmistavaan koulutukseen Opintosuorituksia koskevat tiedot ilmenevät liitteestä. Todistuksen saamiseksi tutkinnon osan suorittamisesta on osoitettava tutkinnon perusteissa kyseisissä osissa edellytetty ammattitaito tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta erikseen. Kauppala xx.xx.20xx Tauno Tilitys rehtori Maija Kassanen kouluttaja (Leima) Liite Opintosuorituksia koskevat tiedot 41

41 Tutkinnon osaan valmistava koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon perusteiden ( dnro 35/011/2004) mukaisesti. Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä osallistumistodistus 42

42 Osallistumistodistus tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta ohje 8 Osallistumistodistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot: Koulutuksen järjestäjän nimi Nimestä tulee ilmetä, mikä oikeushenkilö (kunta, kuntayhtymä, säätiö, osakeyhtiö tms.) on kyseessä. Osallistumistodistus Tutkinnon osaan valmistava koulutus Koulutukseen osallistuneen henkilön nimi ja henkilötunnus Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti: on osallistunut (tutkinnon, osaamisala ja tutkintonimike) osaan valmistavaan koulutukseen (xx.x.20xx xx.x.20xx). Opintosuorituksia koskevat tiedot ilmenevät liitteestä. Todistuksen saamiseksi tutkinnon osan suorittamisesta on osoitettava tutkinnon perusteissa (kyseisissä osissa) edellytetty ammattitaito tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta erikseen. Kohta (tutkinnon, osaamisala ja tutkintonimike) täytetään seuraavasti: Ammatillisen perustutkinnon osaan valmistavan koulutuksen osallistumistodistukseen kirjoitetaan tutkinnon nimi, osaamisala ja tutkintonimike siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä valmistavaan koulutukseen käytetyn ammatillisen perustutkinnon perusteista. Jos tutkintonimike koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Jos mahdollinen tutkintonimike kattaa koko perustutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi nimen jälkeen. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osaan valmistavan koulutuksen osallistumistodistukseen kirjoitetaan tutkinnon nimi siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä valmistavaan koulutukseen käytetyn ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteista. Tutkinnon mahdollinen osaamisala kirjoitetaan tutkinnon nimen jälkeen siinä muodossa kuin se on määräyksessä ko. tutkinnon perusteista. Kohtaan (xx.xx.20xx xx.xx.20xx) kirjoitetaan valmistavan koulutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä. Kohtaan (kyseisissä osissa) kirjoitetaan yksikkö- tai monikkomuoto sen mukaan, onko henkilö osallistunut yhteen vai useampaan tutkinnon osaan valmistavaan koulutukseen. Paikka ja päivämäärä Tähän kirjoitetaan koulutuksen järjestäjän kotipaikka ja osallistumistodistuksen myöntämispäivämäärä. Allekirjoitukset ja leima Etusivun alaosassa on koulutuksen järjestäjän edustajien allekirjoitukset, nimien selvennys ja allekirjoittajien asema. Tähän kohtaan voidaan lisätä myös koulutuksen järjestäjän leima

43 Liite Opintosuorituksia koskevat tiedot Tässä voi olla esim. ote opintorekisteristä. Osallistumistodistuksen takasivulla on seuraavat tiedot: Tutkinnon osaan valmistava koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon) perusteiden (dnro) mukaisesti. Kohtaan (ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon) kirjoitetaan sen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon nimi, jonka mukaan valmistava koulutus on järjestetty, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. tutkinnon perusteista. Kohtaan (dnro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Lisätietoja Tähän voidaan merkitä mahdollisia todistusta täydentäviä lisätietoja. Opetushallituksen hyväksymä osallistumistodistus Tämä kirjoitetaan osallistumistodistuksen takasivun alareunan keskelle. 44

44 Osallistumistodistus tutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta liite 9 SAKSELAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSALLISTUMISTODISTUS Tutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus Leena Juulia Lippa on osallistunut Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon, vaatetuksen osaamisala, modisti, valmistavaan oppisopimuskoulutukseen ja saanut seuraavan arviointien yhdistelmän: TUTKINNON OSAT ARVIOINTI Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen Tyydyttävä 1 Modistityön perusosaaminen Kiitettävä 3 Modistityö ja asiakaspalvelu Hyvä 2 Modistin projektityö Kiitettävä 3 Muotoilu ja valmistus Hyvä 2 Erikoismateriaalien työstäminen Hyvä 2 Nahka ja turkistuotteet Tutkintotodistuksen saamiseksi on osoitettava tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen erikseen. Hattula xx.xx.20xx Saara Sarana koulutuskuntayhtymän johtaja Veera Tikkilä rehtori (Leima) Liitteet Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arviointi 45

45 Tutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus on järjestetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteiden ( dnro 6/011/2009) mukaisesti. Arviointiasteikko: Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Arviointiasteikko näyttötutkinnon osana suoritetuista ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osista: Hylätty Lisätietoja: Tutkinnon osa Nahka- ja turkistuotteet on valittu Vaatetusalan erikoisammattitutkinnosta ( dnro 4/011/2005). Opetushallituksen hyväksymä osallistumistodistus 46

46 Osallistumistodistus tutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta ohje 9 Tutkintoon valmistavan oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot: Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän nimi Nimestä tulee ilmetä, mikä oikeushenkilö (kunta, kuntayhtymä, säätiö, osakeyhtiö tms.) on kyseessä. Osallistumistodistus Tutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus Koulutukseen osallistuneen henkilön nimi ja henkilötunnus Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti: on osallistunut (tutkintoon, osaamisala ja tutkintonimike) valmistavaan oppisopimuskoulutukseen (xx. xx.20xx xx.xx.20xx) ja saanut seuraavan arviointien yhdistelmän. Kohta (tutkintoon, osaamisala ja tutkintonimike) täytetään seuraavasti: Perustutkintoon valmistavan oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistukseen kirjoitetaan tutkinnon nimi, osaamisala ja tutkintonimike siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä valmistavaan koulutukseen käytetyn ammatillisen perustutkinnon perusteista. Jos tutkintonimike koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Jos tutkintonimike kattaa koko ammatillisen perustutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi nimen jälkeen. Jos tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi kokonaista osaamisalaa, molemmat osaamisalat kirjoitetaan osallistumistodistukseen (esim. Asiakaspalvelu ja myynti ja Talous- ja toimistopalvelut). Jos tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, molemmat tutkintonimikkeet kirjoitetaan osallistumistodistukseen (esim. Sähköasentaja ja Automaatioasentaja). Ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin valmistavan oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistukseen kirjoitetaan tutkinnon nimi siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä valmistavaan koulutukseen käytetyn ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteista. Tutkinnon mahdollinen osaamisala kirjoitetaan tutkinnon nimen jälkeen siinä muodossa kuin se on määräyksessä ko. tutkinnon perusteista. Kohtaan (xx.xx.20xx xx.xx.20xx) kirjoitetaan koulutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä. Tutkinnon osat ja niiden arviointi Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaiset, tutkintoon valmistavaan oppisopimuskoulutukseen valitut tutkinnon osat ja niiden arviointi asteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Kuitenkin jos ko. perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon kohdan tai luvun Tutkinnon muodostuminen mukaisesti tutkintoon valmistavan oppisopimuskoulutuksen osaksi henkilö valitsee ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osan, joka on suoritettu näyttötutkinnon osana, merkitään arvioinniksi osallistumistodistukseen hyväksytty

TODISTUKSET. näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Määräys 20/011/2015

TODISTUKSET. näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Määräys 20/011/2015 TODISTUKSET näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta Määräys 20/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:25 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta

Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta Säädökset Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, 16, 1 mom, 2 kohta Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet. Markku Kokkonen Opetushallitus

Todistukset ja kansainväliset liitteet. Markku Kokkonen Opetushallitus Todistukset ja kansainväliset liitteet Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009 Tutkintotodistukset ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet

Todistukset ja kansainväliset liitteet Todistukset ja kansainväliset liitteet Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009, muut 1/011/2013 Tutkintotodistukset ammatillisen

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ASIAKASLÄHTÖINEN NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINTA

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö 14.11.2014 1 Anna-Maija Hallikas Näyttötutkinnot 1/2 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikunnat

Metsäalan tutkintotoimikunnat Metsäalan tutkintotoimikunnat 8.2.2012 Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt näyttötutkintojen järjestämisessä Metsäalan tutkintotoimikunnilla on käytössä yhteiset lomakepohjat, jotka ovat

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen 1/5 Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Käytettävät lomakkeet Käytä Tekniikan erikoisammattitutkinnon tutkintotoimikunnan lomakkeita. Lomakkeet

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 24.5.2018 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017 Uudet yhteiset

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä Metsäalan näyttötutkintoseminaari 16. - 17.9.2008 Pieksämäellä Päivitetty 22.8.2011 Muistio Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä 1. Arviointi Tutkintotoimikunnille

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PANK ry 30.9.2015. PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki

PANK ry 30.9.2015. PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki Maarakennusalan ammattitutkinto Asfaltti Tiemerkintä Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Asfaltti ja tiemerkintä AsfalttiREKRY

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan alkaen. Timo Repo Yli-insinööri

Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan alkaen. Timo Repo Yli-insinööri Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan 1.1.2018 alkaen Timo Repo Yli-insinööri Sisältö Kuljettajien ammattipätevyys, yleistä Koulutustoiminnalta edellytettävä okm lupa Ammattipätevyyskoulutus

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Ammattipätevyyslainsäädäntö

Ammattipätevyyslainsäädäntö Kuljettajien ammattipätevyys Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyyslainsäädäntö Laki 273/2007 Asetus 640/2007 Myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja Okm kirje 2015 OKM/232/531/2015 Trafi jatkokoulutuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä HDO, Helsinki 21.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271

Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271 1 Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 9.11.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271 Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille Pysyväisohjeet koskevat maatalousalan

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013

Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013 Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013 Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Todistusmääräyksen 56/011/2009 muutos (1) 1/011/2013, voimassa 12.3.2013 alkaen Tutkinnon perusteisiin

Lisätiedot

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS Arto Pekkala 3.10.2017 Tutkintojen määritelmät lainsäädännössä Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014 Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus NÄYTTÖTUTKINNOT 20 VUOTTA AJANKOHTAISTA AIKUISKOULUTUKSESTA Tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittäminen (TUTKE 2) voimaan

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Turku Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Turku Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Turku 19.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 486 490 SISÄLLYS N:o Sivu 486 Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 of 8 21/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Markku Kokkonen, Opetushallitus Luonnonvara- ja ympäristöalan kehittämispäivät 13-14.11.2012 Näyttötutkintojen järjestämissopimus (1) Näyttötutkintoina

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPH 501 2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 S I S Ä L T Ö OSAAMISEN TUNNISTAMISEN

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot