KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:30-19:30 Paikka KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio, puheenjohtaja Pia Aarrekivi Jyri Airinen Jussi Honkaheimo Raakel Inkeri Seppo Kallunki Tipsu Bazouleva Anders Wikholm Muut saapuvilla olleet Sampo Suihko sivistystoimen johtaja, poistui 38 jälkeen klo Timo Ketonen talous- ja hallintojohtaja, poistui 40 jälkeen klo Martti Merra liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merja Nordling nuorisopalvelupäällikkö Kirsi Åkerlund kaupunginhallituksen edustaja, saapui klo Kasperi Sukselainen nuorisovaltuuston edustaja Jetta Laajarinne markkinointipäällikkö, lautakunnan tiedotuksesta vastaava Kirsti Askolin talouspäällikkö, poistui 38 jälkeen klo Juha Hovinen suunnittelupäällikkö, poistui 40 jälkeen klo Jarmo Ikävalko apulaisliikuntajohtaja Paula Pullinen hallintosihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 43 Allekirjoitukset Antti Aarnio puheenjohtaja Paula Pullinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Anders Wikholm Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8. krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 43 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 37 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Vuoden 2016 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä 6 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma, liikunta- ja 39 nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskusliikelaitoksen 14 investointiesityksestä vuosille Lausunnon antaminen nuorisotila Sentterin 21 perusparannus, yhteishanke Kirstin koulun ja päiväkodin kanssa, päivätystä hankesuunnitelmasta 41 5 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden talousarvion seuranta I tilanteesta Uplife Oy:n oikaisuvaatimus koulujen liikuntatilojen 33 varauksista 43 Suna Basketball Club ry:n oikaisuvaatimus koulujen 35 liikuntatilojen varauksista 44 nuorisolautakunnan kokoukset vuonna Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kokouksessa kuullut selostukset 40

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. nuorisolautakunnan kokous on kutsuttu koolle liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kokouskutsulla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Kokouskutsu on toimitettu myös varajäsenille tiedoksi. (Espoon kaupungin hallintosääntö 11, Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö 3 )

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anders Wikholm.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Vuoden 2016 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma, liikunta- ja Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Sotala-Solovjew, puh Kirsti Askolin, puh Liisa Paavola, puh Martti Merra, puh Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko tekee vuoden 2016 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti. Toimialalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma 2 nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma lukuina Oheismateriaali Selostus - Sivistystoimen lautakuntakohtainen/tulosyksikkökohtainen kehysjako Vuosien Espoo-strategian ja vuoden 2016 taloussuunnitelman käsittely sivistystoimen lautakunnissa sisältää seuraavat vaiheet: - Espoo-strategia sekä talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma (09/2015) - Käyttösuunnitelmat (02/2016) Espoon toimintaympäristö ja talous Espoon asukasluku oli tämän vuoden alussa henkeä. Väestön määrä lisääntyi vuoden 2014 aikana asukkaalla eli 1,8 %. Kasvu oli

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 43 noin 860 henkeä edellisvuotta suurempi. Espoossa väestönkasvusta vieraskielisten osuus oli alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Alle kouluikäisten määrä oli lisääntynyt vuoden 2014 aikana, mutta väestömäärän kokonaiskasvun vuoksi ikäryhmän osuus väestöstä pysyi ennallaan. Kouluikäisten määrä oli lisääntynyt ja heidän väestöosuutensa oli hieman kohonnut. Nuorten, vuotiaiden, osuus ja määrä oli hieman laskenut edellisestä vuodesta. Varsinaisten työikäisten, vuotiaiden, osuus oli jälleen pienentynyt kuluneen vuoden aikana vaikka määrällisesti ryhmä olikin kasvanut. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi vuoden 2014 aikana noin hengellä. Ryhmän osuus väestöstä nousi 13,2 prosentista 13,6 prosenttiin. Yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyi noin 680 hengellä ja osuus kohosi 5,0 prosenttiin. Espoossa on jo vuosien ajan vieraskielisten osuus kohonnut ripeästi. Vuoden 2014 aikana se kohosi 12,2 prosentista 13,3 prosenttiin. Vieraskielisten määrä oli vuoden 2015 alussa Määrä oli kasvanut noin asukkaalla vuoden aikana. Ruotsinkielisten osuus oli jälleen laskenut hieman ja suomenkielisten osuus laski 79,1 prosenttiin. Yleisimmät vieraat kielet olivat edelleen venäjä, viro, englanti, somali ja kiina. Väestöennuste Espoon alueellisen väestöennusteen ennustekausi on 10 vuotta. Alueellinen väestönkasvu Espoon väestöennusteessa perustuu arvioidun asuntotuotantoennusteen mukaiseen kasvuun. Koko kaupungin tasolla vuosien väestönkasvu ylittää 1,6 prosenttia, vuosina väestönkasvu ylittää 1,4 prosenttia ja vuodesta 2021 eteenpäin 1,3 prosenttia. Koko ennustejaksolla kasvu on keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa. Ennusteen kasvusta suurin osa on syntyneiden enemmyyttä kuolleisiin nähden. Syntyneiden enemmyys on Espoossa vuositasolla suhteellisen vakaa noin asukasta vuodessa, muu osa väestönkasvusta on muuttovoittoa muista kunnista tai maahanmuuttoa. Muuttoliikkeen osuus voi vaihdella paljon vuosittain. Työllisyys ja työttömyys Kesäkuun 2015 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä ja työttömyysaste oli 11,1 prosenttia. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä Kaupungin talouden kehitys Espoon kaupungin tulos vuodelta 2014 oli puoli miljoonaa negatiivinen ja vuosikatetta kertyi noin 117 milj. euroa. Vuosikate heikkeni 48 ja tulos 55 milj. euroa edellisestä vuodesta. Vuosikatteesta merkittävä osa, yli 40 milj. euroa kertyi rahastojen tuotoista, joita ei voida käyttää toiminta- tai investointimenojen rahoitukseen ilman valtuuston erillistä päätöstä.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 43 Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 toukokuussa toiminnan ja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU), jolla asetettiin tavoitteet rahoitustasapainon parantamiseksi ja määriteltiin keinoja, joilla tasapainoa ja tuottavuutta haetaan. TATU- ohjelma jatkuu vuoden 2017 loppuun ja vuosien taloussuunnitelman taloustavoitteet asetettiin sen pohjalta. Heikon talouskehityksen sekä Espoon väestönkasvun ja vahvasti kasvavan palvelujen kysynnän takia vuoden 2015 talousarvio hyväksyttiin 24 milj. euroa alijäämäisenä. Kun valtionosuudet ylittävät talousarvion ja käyttötalouden talousarvio pitää hyvin, on mahdollista ja tavoitteena saada kuluvalle vuodelle ylijäämäinen tulos. Vuonna 2014 uutta lainaa otettiin 117 milj. euroa ja tänä vuonna 219 milj. euroa. Kaupungin investointitaso on ollut viime vuosina ennätyksellisen korkea. Investointeja toteutettiin 320 milj. eurolla vuonna 2014, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 225 milj. euroa. Suunnittelukierroksen lähtökohdat Verorahoitus Vuonna 2015 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä milj. euroa eli talousarvion verotulokohta täyttyy. Verotulojen suhteellisen hyvä kasvu (+4,1 %) aiheutuu siitä, että valtio nosti kiinteistöveron alarajoja tämän vuoden alussa. Se nosti kiinteistöveron kertymää 31,6 prosenttia. Vuoden 2016 verotulo jää ennusteen mukaan noin 25 milj. euroa pienemmäksi kuin vuoden 2014 syksyllä arvioitiin. Ero johtuu taantuman pitkittymisestä ja työttömyyden kasvusta. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 46 milj. euroa vuonna 2016, kun tämän vuoden summa on 29,7 milj. euroa. Valtionosuuksien lisäys johtuu kuntien ja valtion välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Uuden hallituksen hallitusohjelman vaikutuksia verorahoitukseen ei ole voitu arvioida tässä vaiheessa. Käyttötalouskehys Käyttötalouden kehystä valmisteltaessa on pyritty huomioimaan TATUohjelman vaikutuksia toimialojen vuosien määrärahoihin ja tuloarvioihin. Toimialojen lisäysesityksiä on jouduttu vahvasti karsimaan, jotta on päästy suunnitelmakaudella positiiviseen tulokseen. Vuoden 2016 tulos on lievästi negatiivinen mutta sen jälkeen tulos kääntyy positiiviseksi. Vuosikate ja tulos ovat selkeästi TATU-tavoitteita heikompia jokaisena suunnitteluvuonna. Kehyspäätösehdotuksessa ei ole voitu huomioida hallitusohjelman kuntasektorille lupaamia talouden tasapainotuskeinoja, koska niistä ei ole kesän aikana saatu uutta tietoa.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 43 Palveluliiketointa organisoidaan uudelleen ja tilaaja-tuottajamenettelystä luovutaan. Talousarvioehdotus valmistellaan ensivaiheessa nykyisen toimintaorganisaation mukaisesti ja syys - lokakuun vaihteessa eri toiminnot kootaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen uuden toimintaorganisaation mukaisesti. Tämä muutos tulee muuttamaan jossain määrin talousarvion sisäisten erien summia ja sitä kautta mahdollisesti myös palvelutoimialojen määrärahoja. Käyttötalouden kehyksen arvioinnissa on käytännössä huomioitu vain uusien investointien käyttöönoton kynnyskustannukset. Palvelutarpeen kasvua on huomioitu vähäisessä määrin. Lähtökohtana on että niihin tarvittava rahoitus hoidetaan tuottavuutta parantamalla. Espoo-tarina ja sivistystoimen valtuustokauden tavoitteet Sivistystoimi on laatinut Espoo-tarinan ja sivistystoimen tarinan sekä kaupunkiyhteisten valtuustokauden tavoitteiden pohjalta omat toimialatasoiset valtuustokauden tavoitteensa. Valtuustokauden tavoitteita toteutetaan ja niiden toteutumista mitataan vuosittain asetettavilla tulostavoitteilla ja tavoitteilla. Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ja tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutumisesta lautakunnille talouden seurantojen yhteydessä. Espoon tuloskortissa on kolme näkökulmaa: 1) resurssit ja johtaminen, 2) asukkaat ja palvelut ja 3) elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys. Tavoitteiden asettelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tavoitteiden toteutumisen mitattavuuteen. Resurssit ja johtaminen Sivistystoimen valtuustokauden tavoitteena on, että sivistystoimen toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tuottavuutta parannetaan yhdellä prosentilla alentamalla keskeisten palvelujen yksikköhintoja. Tilakustannuksia alennetaan yhdellä prosentilla. Tilojen käyttöä tehostetaan ja maksuperusteita yhtenäistetään. Sivistystoimi kehittää jatkossakin johtamista ja esimiestyötä ja panostaa henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehitystä seurataan vuosittain työhyvinvointimatriisilla. Tavoitteena on vähentää terveysperusteisia poissaoloja vuodesta prosenttia. Valtuustokauden tavoitteena on maahanmuuttajataustaisen henkilöstön osuuden läheneminen vastaamaan maahanmuuttajataustaisten osuutta Espoon väestöstä. Kaupunkitasoisena tulostavoitteena on henkilötyön tuottavuuden parantaminen yhdellä prosentilla. Henkilötyöllä tarkoitetaan sivistystoimen omassa palveluksessa olevaa henkilötyövoimaa ja vuokratyövoimaa. Tarkastelun kohteena on oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien yhteismäärä.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 43 Asukkaat ja palvelut Sivistystoimen valtuustokauden tavoitteena on nuorten itsenäistymisen tukeminen antamalla valmiuksia koulutukseen, työelämään, asumiseen ja arjen hallintaan. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa koulutustakuun toteutumista, eli koulutuspaikan, lisäopetuksen, muun koulutuksen tai työpajapaikan tarjoamista kaikille peruskoulun päättäneille. Tavoitteena on lisäksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian opiskelijoiden läpäisyasteen parantaminen. Aikuiskoulutuksen asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä selvitetään Omnian aikuiskoulutuksessa ja sivistystoimen ruotsinkielisessä työväenopistossa. Valtuustokauden tavoitteena on lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Vuonna 2015 panostetaan edelleen lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun tukemiseen lisäämällä matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksia. Lasten liikkumista edistetään luomalla mallit Tunti liikuntaa päivässä -tavoitteen toteuttamiseksi. Sivistystoimen palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja lisääntyvän monikulttuurisen väestön tarpeet huomioidaan. Tavoitteena on tavoittaa entistä paremmin maahanmuuttajat ja saada heidät sivistystoimen palvelujen piiriin. Sivistystoimen palveluja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten ja kumppaneiden kanssa eri palvelukanavia hyödyntäen. Sivistystoimen palvelujen saatavuutta parannetaan käynnistämällä vähintään kolme digitaalista palvelua tai rajapinta-avausta. Lisäksi toteutetaan vähintään kaksi rajapintahanketta, jossa koulutusyhteisöjen yhteistyöllä haetaan ratkaisuja Espoon palvelutuotannon haasteisiin. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Sivistystoimen valtuustokauden tavoitteena on, että Espoo on Suomen osaavin kaupunki. Tavoitteena on rakentaa digitaalisen oppimisen yhtenäinen oppimispolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Sivistystoimelle määritellään digitarina, josta johdetaan tulosyksikkötason suunnitelmat. Suunnitelman toimeenpanoa tuetaan osaamisen kehittämisellä. Digitaalista oppimisympäristöä toteutetaan laajentamalla digitaalisten palveluiden ja välineiden käyttöä koulujen pilvipohjaisessa toimintaympäristössä. Yhteisötakuun edellyttämiä toimenpiteitä edistetään sivistystoimessa Tajua Mut! -toimintamallin, Vamoksen, Ohjaamon ja Etsivän nuorisotyön avulla. Lisäksi tavoitteena on uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien onnistunut käyttöönotto syksyllä Sivistystoimi kokeilee koulupalveluna (School as a Service) väistötilaratkaisua Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella. Sivistystoimen yksiköt tekevät kestävän kehityksen sitoumukset. Tavoitteena on ottaa perusopetuksen

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 43 opetussuunnitelmat onnistuneesti käyttöön. Sivistystoimessa panostetaan yrittäjyyskasvatukseen, jonka polku kuvataan vuoden 2016 aikana. Sivistystoimessa kehitetään kansainvälistä toimintaa ja kansainvälisten perheiden palveluita. Espoon ja Shanghain sivistystoimen yhteistyöstä sovitaan aikavälille ja uusista sivistystoimea koskevista yhteistyömuodoista neuvotellaan. Sivistystoimen tavoitteena on olla aktiivinen tavoitteellisen kansainvälisen yhteistyön tekijä niin, että jokaisessa tulosyksikössä on toteutunut yhteistyöhanke. Valtuustokauden tavoitteena on metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuuksien suunnittelu. Sivistystoimen palvelut länsimetron koulutus- ja kehityskäytävällä on suunniteltu niin, että jokainen tulosyksikkö ottaa metrokäytävän luomat mahdollisuudet huomioon palvelutarjonnassaan. Sivistystoimen kehys Sivistystoimen kehyksen loppusumma vuodelle 2016 on 699,2 milj. euroa. Korotus vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna on toimialatasolla 2,2 prosenttia. Sivistystoimen vuoden 2016 kehyksessä on määrärahat kaupunkitasoiseen palkankorotukseen ja sisäisiin toimitilavuokriin ja siivoukseen. Palkankorotusvaraus on tehty 0,6 prosentin suuruisena vuoden 2015 palkkoihin ja työvoimanvuokraukseen verrattuna sotumaksut huomioiden (yhteensä 3,5 milj. euroa). Toimitilavuokrat ja siivouskustannukset uusiin tiloihin on huomioitu 11,6 milj. eurolla. Kehyksen haasteina ovat oppilasmäärän kasvu yhteensä noin 870 oppilaalla, uudet päiväkodit ja päiväkotien kokovuotistamiset, Iso Omenan palvelutorin ja Leppävaaran uimahallin toimintojen käynnistäminen. Vuoden 2016 syksystä päättyvät opetusten osalta myös OPH:n sekä OPM:n avustukset kuten avustus perusopetusryhmien pienentämiseen (POP-raha) ja tasa-arvoraha. Palveluliikelaitoksen korotukset tai lisäykset eivät sisälly talousarvioihin tilakeskuksen ilmoittamia toimitilavuokria ja siivouksia lukuun ottamatta. Palveluliikelaitoksen kohdistamattomat sisäiset erät mm. Logistiikkaan, Espoon tietotekniikkaan, Espoo Cateringiin ovat yhteensä 3,6 milj. euroa liikelaitoksen ilmoituksen mukaan. Kehyksen haasteina ovat myös opetuksen ja varhaiskasvatuksen digitalisaatio ja ICT laitteiden hankinta yhteensä n 3 milj. euroa. Annetussa kehyksessä pysyminen edellyttää mm. opetuksen avustajapalveluiden supistamista, iltapäivätoiminnan ryhmien lukumäärän supistamista sopimukset huomioiden ja opetusresurssin supistamista. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma sisältää useita sivistystoimen palveluihin vaikuttavia toimenpiteitä, joilla on vaikutusta talousarvioon. Koska rakennelinjausten sisällöt ja aikataulut tarkentuvat vasta syksyn

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 43 kuluessa, ei niiden vaikutuksia ole pystytty ottamaan huomioon talousarvioin laadinnassa. Henkilöstö Uudet virkojen ja toimien esitykset perustuvat oppilas- ja lapsimäärien kasvuun opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosyksiköissä. Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen oppilasmäärät kasvavat lukuvuonna Oppilasmäärän kasvu edellyttää uusien opettajan virkojen perustamista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä aloittaa vuoden 2016 aikana kaksi uutta päiväkotia. Toiminnan käynnistämiseen esitetään lakisääteisen mitoituksen mukaisesti uusia vakansseja. Tehtävät nimikemuutokset liittyvät toimintojen ja tehtävien uudelleen organisointeihin. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Suomenkielisessä opetustoimessa perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa yhteensä noin 800 oppilaalla. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa uudet päiväkodit, Aurora ja Lintuvaara valmistuvat vuoden 2016 aikana. Päivähoidon lapsimäärä kasvaa noin 320 lapsella. Svenska rum -lautakunta Ruotsinkielisessä opetustoimessa peruskoulun oppilasmäärä kasvaa noin 40 oppilaalla. Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan palveluissa menopaineita aiheuttaa Ison Omenan palvelutorin toiminnan käynnistäminen. nuorisolautakunnassa menopaineita aiheuttavat Leppävaaran uimahallin ja maauimalan toimintojen käynnistäminen. Muu sivistystoimi Sivistystoimen tuloarviosta on noin 2,3 milj. euroa kohdistettu muuhun sivistystoimeen. Sivistystoimi ei saavuta tuloarviota. Tulosyksiköiden tuloarviot ovat realistisia. nuorisolautakunnan kehys sisältää vuodelle 2016 palkantarkistukset, toimitilavuokrien ja siivouksen muuttuneet kustannukset.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 43 Menopaineita aiheuttavat Leppävaaran uimahallin ja maauimalan toimintojen käynnistäminen koululaisvuorojen ostot Matinkylän jäähallilta (omistajanvaihdos) kumppanuushankkeet Vuonna 2016 toteutetaan / selvitetään seuraavia toimenpiteitä kehykseen pääsemiseksi: koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppuvalvonnan ostopalvelua vähennetään, lisätään nk. omavalvontaa koulukenttien jäädytys hoidetaan alueellisesti, jäädytettävien kenttien määrä puolittuu saariston reittiliikennettä vähennetään uimarantojen valvonta toteutetaan vuoden 2015 tasoisena, muiden kesätyöpaikkojen määrä puolitetaan liikuntavälineistön ja kaluston hankintoja vähennetään, vaikuttaa liikuntaolosuhteiden laadun heikentymiseen kunnossapidon ja pienmuotoisen rakentamisen määrää pienennetään, joka tarkoittaa kohteiden priorisointia liikuntakurssitoimintaa sekä koululaisille tarkoitettuja iltapäivätoimintoja tarkastellaan uudelleen ja priorisoidaan nuorisopalveluissa vähennetään kalustohankintoja tiloille, loma-ajan toimintaa ja ulkoisia palvelujen ostoja sekä tarkastellaan mahdollisia tiloista luopumisia

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / / / nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh Jarmo Ikävalko, puh Merja Nordling, puh Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko Tilakeskus-liikelaitos (TIKE) on antanut investointiesityksen vuosille antaa osaltaan seuraavan lausunnon Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä. Palvelutarpeen kasvu ja sivistystoimen investointitavoitteet Valtaosa liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen käyttämistä tiloista toteutetaan monikäyttötiloina kouluhankkeiden yhteydessä. Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä myös kaupunginkirjaston kanssa. Valtaosa käyttötarkoitukseltaan erikoistuneista liikunnan tiloista, on toteutettu ja valmisteltu viime aikoina yksityisinä hankkeina, joissa toimintaa järjestävät sekä kaupunki että sen kumppanit. Kunnallisina hankkeina on toteutettu kunnallisia uimahalleja, leirikeskuksia ja muita nuorison matalan kynnyksen toiminta- ja kokoontumistiloja. Lähivuosina asukasmäärä kasvaa erityisesti itäisen Leppävaaran, Keski- Espoon, Kauklahden ja Saunalahden alueella. Samaan aikaan länsimetron rakentamisen kanssa valmistellaan asemakaavoja, joiden toteuttaminen tuo Tapiolaan ja Matinkylään sekä Finnoon ja Kaitaan alueelle merkittävän määrän uusia kerrostaloalueita ja uusia asukkaita. Länsimetron ensimmäisen vaiheen käyttöönottaminen 2016 ja metroradan jatkaminen Kivenlahteen on otettu huomioon sivistystoimen omissa investointiesityksissä. Tilakeskuksen investointiesitys ei vastaa palvelujen tarpeeseen alueilla, joilla väestö ja erityisesti lasten ja nuorten määrä kasvaa. Investointihankkeiden ajoituksen tulee vastata kasvavaa palvelutarvetta. Huonokuntoisten rakennusten kiireellisten peruskorjausten myöhentäminen on käyttäjätoimialalle toiminnallinen ja taloudellinen riski. Toimitilojen valmistumis- ja käyttöönottoajankohtien tulee olla hyväksyttyjen hankesuunnitelmien mukaisia. Sivistystoimen omassa investointiesityksessä on esitetty, että uusia kouluja rakennetaan pääsääntöisesti vain uusille rakennettaville alueille,

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 43 kuten Finnoo ja Kera käyttöön otettavaa länsimetroa hyödynnetään Etelä-Espooseen muodostettavan koulutus- ja palvelukäytävän mahdollistajana. nuorisotiloja sisältävien koulujen ja päiväkotien rakennushankkeiden tulee valmistua pääsääntöisesti siten, että uudet tilat saadaan käyttöön viimeistään elokuun alussa valmiiksi kalustettuina. Näin vältetään kesken toimintakauden vaikeat väliaikaiset tilajärjestelyt ja sekä palvelujen järjestäjille että asiakkaille. Pihat, kentät ja muut ulkoalueet voidaan viimeistellä kesäaikaan laadullisesti paremmin kuin talvikauden aikana. Osa Espoon maaperästä on perustamisolosuhteiltaan erityisen kallista. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos edellyttää maan muita kaupunkeja suurempia ja kalliimpia väestönsuojia, jotka ovat normaaliaikoina vaikeasti hyödynnettävissä. Rahoituskustannukset rasittavat lainoilla rahoitettavia yhtiöhankkeita. Kustannuksia nostavien hanketekijöiden ja tilanhankintakäytäntöjen vuoksi voidaan joutua tinkimään rakennusten ja pihojen laajuudesta ja laadusta samalla kun sisäiset vuokrat ovat maan kalleimpia. Lautakunta toivoo, että teknisen ja ympäristötoimen piirissä kehitetään kaavoituksen, viranomaiskäytäntöjen, hankeajoitusten ja tilahankkeiden toteutusmuotojen valintojen avulla kustannuksiltaan edullisempia menettelytapoja. nuorisopalvelujen tilainvestointien valmistelu Tilakeskukselle ja sivistystoimelle tulee osoittaa riittävät omat resurssit hankkeiden valmisteluun, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Väistötilajärjestelyt tulee suunnitella riittävän ajoissa, jotta lasten ja vanhempien elämää ei tarpeettomasti vaikeuteta. Investointien myöhästyminen vaikeuttaa sivistystoimen palvelujen tuottamista ja voi johtaa taloudellisesti ja toiminnallisesti epäedullisiin ratkaisuihin, kuten lisätilojen järjestämiseen väliaikaisilla, mahdollisesti kiireellisillä ja kalliiksi tulevilla tilaratkaisuilla ja siihen, että toimipisteitä pidetään käyttökelpoisina tavanomaista mittavammilla vuosikorjaustoimenpiteillä. Palvelujen asiakasmäärien voimakas kasvu voi edellyttää myös joustamista nykymuotoisesta lähipalveluperiaatteesta. nuorisopalvelujen toimitilainvestoinnit valmistuu ja otetaan käyttöön Leppävaaran maauimala, Matinkylän palvelutori, Tapionkentän vanhan huoltorakennuksen korvaava uusi huoltorakennus, peruskorjattu Tapiolan koulu ja lukio sekä uusi Auroran koulu. Lautakunta pitää välttämättömänä, että valmistuu ja otetaan käyttöön Luukin leirikeskuksen päärakennuksen muutos, peruskorjaus ja laajennus, Olarinniityn ulkoilukeskus, Tapiolan urheiluhallin peruskorjaus, Tapiolan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus, Matinkylän uimahalli, Espoonlahden uimahallin perusparannus ja laajennus,

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 43 Espoonlahden liikuntahallin peruskorjaus, Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus ja tekojää, Säterinniityn huoltorakennus, Kivenlahden huoltorakennuksen peruskorjaus, Oittaan uimarannan pukutilat, Meri-Matin nuorisotilat ja nuorten kulttuuriareena sekä Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, Auroran päiväkodin muutos Järvenperän asukaspuistoksi ja nuorisotilaksi, Kirstin kouluun sijoittuvan Keski-Espoon nuorisotila Sentterin perusparannus, Päivänkehrän koulun perusparannus, Viherlaakson koulun ja lukion perusparannus ja laajennus, Laajalahden koulun perusparannus, Karhusuon koulun perusparannus ja laajennus, Tuomarilan koulun perusparannus ja laajennus, Haukilahden koulun ja lukion kiinteistön perusparannus ja laajennus, Leppävaaran koulukeskus ja Perkkaan koulu. Länsimetron kehitys- ja palvelukäytävä Länsimetron käyttöönotto 2016 mahdollista Etelä-Espoon palvelujen paremman saavutettavuuden samalla kun asuntorakentaminen tuo alueelle huomattavan määrän uusia asukkaita. Tarvittavien Espoonlahden, Finnoon, Matinkylän ja Tapiolan liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen rakentaminen ja käyttökunnossa pitämisen edellyttämä peruskorjaaminen tulee toteuttaa väestöennusteiden ja -tavoitteiden toteutumisen tahdissa. Lautakunta odottaa päätöstä Matinkylän uimahallin palvelujen järjestämistavasta, kiirehtii Meri-Matin nuorisotilojen toteuttamista, edellyttää Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen sekä Tapiolan monitoimihallin peruskorjauksen kiireellistä suunnittelua ja pyytää Tilakeskus-liikelaitosta ohjelmoimaan Olarinniityn ulkoilukeskuksen, Kivenlahden, Tapiolan urheilupuiston ja Espoonlahden urheilupuiston huoltorakennusten uudisrakennusten toteutusten aikataulutuksen. Uimarantojen palvelutaso Osa uimarantojen käyttöä palvelevista rakennuksista on huonosta kunnosta johtuen poissa käytöstä eivätkä tilat ja niiden kunto vastaa ympäristön yleistä laatutasoa. Merellisen Espoon ja järvien rannat ovat merkittäviä virkistysalueita, joiden kehittämiseen ja palvelutason parantamiseen tulee osoittaa tarvittavat resurssit. Huoltorakennukset ja kävijäkeskukset Urheilupuistojen ja -alueiden käytettävyys tukeutuu asianmukaisiin huoltorakennuksiin ja kävijäkeskuksiin, joihin sijoitetaan esimerkiksi yleisöwc:t, pukuhuoneet, välineistön vuokraus- ja huoltopalveluita, tekojäälaitteita, latu- ja muiden kunnossapitokoneiden säilytystiloja, kahviloita tai kioskeja ja huoltohenkilökunnan toiminnan tarvitsemia tiloja. Liikuntapalvelut tarvitsee uusia huoltorakennuksia Olarinniityn ulkoilukeskukseen, Laaksolahden urheilupuistoon purettavien hallien tilalle, Leppävaaran urheilupuistoon, Säterinniittyyn, Kivenlahteen, Tapiolan urheilupuistoon, tulevaan Latokaskenniittyyn, Hansavalkamaan ja Espoonlahden urheilupuistoon.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 43 Lautakunta on hyväksynyt Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvityksen ja edellyttää, että Tilakeskus-liikelaitos ohjelmoi myös muiden tarvittavien huoltorakennusten ja kävijäkeskusten toteuttamisen. Peruskorjausten ohjelmointi Useat liikunta- ja nuorisotilat ovat vanhoja ja huonokuntoisia. Tilakeskusliikelaitos ei ole koonnut niiden kuntokartoituksia priorisointia ja korjausten ohjelmointia helpottaviksi raporteiksi, kuten kaupungin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen osalta on tehty. Nuorisolautakunta on jo hyväksynyt leirikeskusten yleissuunnitelman, johon mm. Luukin leirikeskuksen päärakennuksen hanke sisältyy. Luukin leirikeskuksen toimintaa ei voi jatkaa ilman peruskorjausta, joka on toteutettava välittömästi. Lautakunta edellyttää, että sen käytössä olevien tilojen teknisestä kunnosta pidetään asianmukaista huolta, että Tilakeskus-liikelaitos arvioi rakennusten teknisen peruskorjauksen laajuuden ja laadun lautakunnalle esitettäviä tarveselvityksiä varten ja ohjelmoi Tapiolan urheiluhallin, Espoonlahden uimahallin, Espoonlahden liikuntahallin, Leppävaaran stadionin, Luukin leirikeskuksen päärakennuksen, Sierlan leirikeskuksen sekä merellisen Espoon palvelurakennusten tarvitsemat peruskorjaukset. Käsittely Päätös Sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon estyneenä ollessa asian esitteli talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - OVALA päivähoito- ja kouluikäinen nuori väestö ennuste Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesitys vuosille Espoon alueittaiset päivähoito- ja kouluikäisten väestöennusteet Sivistystoimi on toimittanut Tilakeskus-liikelaitokselle oman esityksensä toimitilainvestoinneiksi vuosille huhtikuussa Esitykset koskevat uusia toimitiloja, vanhojen toimitilojen peruskorjauksia ja laajennuksia sekä tilojen käyttötarkoituksen muutoksia, vastaavat väestönkasvun edellyttämään toimitilatarpeeseen, toimintaympäristön muutoksiin ja antavat mahdollisuuden luopua toiminnallisesti epätarkoituksenmukaisista, huonokuntoisista tai kalliista tiloista. Sivistystoimen esitykset hankkeiden ajoitukseksi valmistellaan väestö- ja asiakasennusteiden ja -seurannan, palveluverkkotavoitteiden, palvelujen

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 43 edellyttämien toiminnallisten tavoitteiden ja peruskorjausten kiireellisyyden perusteella. Palveluverkon ja palvelualueiden rakennushankkeet linkittyvät toisiinsa ja esitykset peruskorjauksiksi ajoitetaan niin, että väistötiloina voidaan käyttää valmistuneita uusia tiloja tai toisen hankkeen valmistuessa vapaaksi jääviä tiloja. Muutokset toimialan esittämiin hankkeiden ajoituksiin aiheuttavat toimialalle huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Tilakeskus-liikelaitos on antanut investointiesityksensä vuosille (oheismateriaalina). Tilakeskus-liikelaitoksen esitys vastaa sivistystoimen esitystä valmistumisvuoden osalta seuraavien hankkeiden osalta Hanke Valmistumi s- ajankohta Tapionkentän huoltorakennus, korvaava uudisrakennus 2016 Tapiolan koulu ja lukio, peruskorjaus 6/2016 Auroran koulu, korvaava uudisrakennus 6/2016 Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus 6/2017 Päivänkehrän koulu, peruskorjaus 6/2017 Kirstin koulu ja päiväkoti, peruskorjaus, sisältää Keski-Espoon 12/2018 asukas- ja nuorisotila Sentterin Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus ja tekojää, 2019 uudisrakennus Viherlaakson koulu ja lukio, perusparannus ja laajennus 6/2019 Laajalahden koulu, peruskorjaus ja laajennus 11/2020 Haukilahden koulun ja lukion kiinteistö, perusparannus ja 11/2020 laajennus Tilakeskus-liikelaitos on myöhentänyt investointiesityksessään seuraavien hankkeiden ajoitusta Hanke Valmistuminen sivistystoimen investointiesityksessä 4/2015 Valmistuminen Tilakeskusliikelaitoksen investointiesityksessä 8/2015 Auroran päiväkodin muutostyö 11/2016 2/2017 Järvenperän asukaspuistoksi ja nuorisotilaksi, sivistystoimen Luukin leirikeskuksen päärakennuksen peruskorjaus Olarinniityn ulkoilukeskus, 6/ uudisrakennus Matinkylän uimahalli, uudisrakennus /2019 Tapiolan urheiluhallin peruskorjaus 2018 selvityshanke ilman aikataulua Laaksolahden urheilupuiston huoltorakennus ja nuorisotila selvityshanke selvityshanke ilman aikataulua Matinkylän uimahalli, uudisrakennus /2019

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 43 Karhusuon koulu, päiväkoti ja kirjasto, peruskorjaus ja laajennus Olarin koulun ja lukion kiinteistö, perusparannus ja laajennus Säterinniityn huoltorakennus, uudisrakennus Meri-Matti, yhtenäinen peruskoulu, lukio, nuorisotilat ja nuorten kulttuuriareena, uudisrakennus Tuomarilan koulu, peruskorjaus ja laajennus Leppävaaran koulukeskus, peruskorjaus ja korvaava uudisrakennus Perkkaan koulu ja päiväkoti, Perkkaanpuiston koulun korvaava uudisrakennus Kivenlahden huoltorakennus, uudisrakennus Sierlan leirikeskuksen perusparannus 6/2018 6/2020 6/2018 selvityshanke ilman aikataulua 2019 ei sisälly 6/2019 6/ / /2020 6/2019 6/2020 6/ tai ei sisälly suunnitteluraja ei sisälly 2019 ja toteutus suunnitteluraha 2020 jälkeen 2020 ei sisälly Espoonlahden uimahalli, perusparannus ja laajennus Espoonlahden liikuntahallin peruskorjaus Tapiolan urheilupuiston huoltorakennus 2020 ei sisälly Tähtiniityn koulu, peruskorjaus tai 6/2020 selvityskohde korvaava uudisrakennus ilman aikataulua Nauriskasken koulu ja päiväkoti, 6/2020 selvityskohde Latokasken koulun ja päiväkodin ilman aikataulua korvaava uudishanke Leppävaaran stadion, peruskorjaus Latokaskenniityn huoltorakennus, uudisrakennus suunnitteluraha , toteutus suunnitteluraha 2019, toteutus ei sisälly ei sisälly Oittaan uimarannan pukutilat suunnitteluraha ei sisälly 2020 Sunan koulu, peruskorjaus ja 6/2021 suunnittelu 2021 mahdollinen laajennus Niittykummun koulun kiinteistö, peruskorjaus ja laajennus 6/2021 rakentaminen 2021 alkaen Saarnilaakson koulun perusparannus 11/2021 ei sisälly Espoon yhteislyseon lukion laajennus 6/2021 ei sisälly Leppävaaran lukion laajennus suunnitteluraha ei sisälly 2020 Jousenkaaren koulu, perusparannus ja laajennus, sivistystoimen esityksessä suunnitteluraha 2020 suunnitteluraha 2020 ei sisälly Finnoon Djupsundsbäckenin koulu ja päiväkoti, uudisrakennus suunnitteluraha 2020 selvityshanke ilman aikataulua Sivistystoimi on lisäksi esittänyt vuosittaista määrärahaa merellisen Espoon palvelurakennusten korjaamiseen ja korvaaviin uudisrakennuksiin. Tilakeskuksen esitys ei sisällä määrärahaa.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 43 Säännölliset vuosittaiset investoinnit: Tilakeskuksen investointiesityksessä on esitetty - 2,0 M suuruinen säännöllinen vuosittainen määräraha palveluverkkomuutosten toteuttamiseksi pienten toimialoilta toiselle siirtyvien tilojen muutos- ja korjaustöitä varten - 3,0 M määräraha siirtokelpoisia toimitiloja varten 2016 ja 2,0 M suuruinen vuosittainen määräraha ,0 M määräraha elinkaarta jatkaviin investointeihin 2016 ja 6,7 M vuosittainen määräraha Tiedoksi - Carl Slätis, Talonrakennus - Pekka Eurasto, Talonrakennus - Juha Iivanainen, Talonsuunnittelu - Harri Kivinen, Tilahallinta

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Lausunnon antaminen nuorisotila Sentterin perusparannus, yhteishanke Kirstin koulun ja päiväkodin kanssa, päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh Tero Luukkonen, puh Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko antaa seuraavan lausunnon nuorisotila Sentterin peruskorjauksen päivätystä hankesuunnitelmasta: Hankesuunnitelma vastaa pääosaltaan lautakunnan näkemystä hyvästä, nykyaikaisesta ja tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin varautuvasta monitoimirakennuksesta. Hankesuunnitelma on kuitenkin puutteellinen nuorisotilan osalta ja antaa aihetta täydentää hankesuunnitelmaa seuraavasti: Perusparannuksen jälkeen Keski-Espoon nuorisotilan nimi Sentteri on tarkoitus muuttaa Suvelan nuorisotilaksi. Koko hankkeelle tarvitaan myös koko rakennusta ja kaikkia toimijoita tasapuolisesti kuvaava yhteinen nimi. 3.1 Hankkeesta tehdyt päätökset (s 6): Lisäys: on hyväksynyt nuorisotila Sentterin tarveselvityksen Hankkeen perustelut, tarpeellisuus ja kiireellisyys (s 7): Lisäys: Sentteri on tällä hetkellä Vanha-Espoon suuralueen ainoa nuorisotila. Kirkkojärven uusi nuorisotila (valmistuu syksy 2017) tuo tilanteeseen vähän helpotusta, mutta ei korvaa Sentteriä. Nykyinen nuorisotila palvelee lähinnä Suvelan aluetta, jossa nuorisotilan kohderyhmään kuuluvia lapsia ja nuoria on tällä hetkellä noin Väestöennusteiden mukaan alueen 9-17-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa nykyisestä noin 18% jo seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kasvavasta palvelutarpeesta johtuen, uusi Kirkkojärven nuorisotila ei myöskään voi toimia Sentterin väistötilana, vaan rakentamisen ajaksi on löydyttävä erillinen väistötila, joka takaa toiminnan jatkumisen. Tällä hetkellä Sentteri toimii Kirstin koulussa, rakennuksen huonokuntoisuudesta huolimatta.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / Toiminnalliset tavoitteet ja tilatavoitteet (s11): Lisäys: Nuorisotila Nuorisopalveluiden toiminnan keskiössä ovat vuotiaat lapset ja nuoret. Heille Keski-Espoon nuorisotila tarjoaa ohjattua toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia. Tulevaisuudessa nuorisotila mahdollistaa myös etenkin nuorten aikuisten omaehtoisen toiminnan, ja on mahdollisuuksien mukaan alueen muiden asukkaiden ja toimijoiden käytössä. Sentterin nykyiset kävijät ovat hyvin monikulttuurisia. Toimintavuonna 2014 nuorisotilan kävijät edustivat 30 eri kieliryhmää. Espoon kaupunki on keskittynyt vastaanottamaan yksin maahan tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita ja alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän odotetaan kasvavan. Nuorisotilalla on hyvin suuri merkitys maahanmuuttajalasten ja nuorten kotoutumisessa, minkä vuoksi työntekijät ovat erikoistuneet monikulttuuriseen nuorisotyöhön. Keski-Espoon nuorisotila on erityisesti yläkouluikäisten nuorten suosiossa. Heille suunnattu toiminta sijoittuu arki- ja viikonloppuiltoihin. Nuortenillat tarjoavat mahdollisuuden ikäistensä kohtaamiseen turvallisessa ja omaehtoisen toiminnan mahdollistavassa tilassa vaihtoehtona Espoon aseman seudun ulkotiloihin. Nuorten illoissa tavoitetaan alueen nuoria tällä hetkellä päivittäin noin 100. Sentterin lähipalveluna toteutettavan nuorisotilatoiminnan yksi asiakaskunta ovat vuotiaat lapset. Alakouluikäisten toiminta-aika on välittömästi koulupäivän jälkeen iltapäivisin. Toimintamenetelmänä on ryhmämuotoinen toiminta, jota toteutetaan nuorisotilatoimintana sekä pienryhmätoimintana. Nuorisotilatoiminta tarjoaa mahdollisuuden lasten omaehtoiselle toiminnalle nuorisotyön ammattilaisten kasvatuksellisessa ohjauksessa. Pienryhmätoiminta tarjoaa harrastusmahdollisuuksia, kuten kädentaito-, kokki- ja liikuntakerhoja. Nuorisotilan suuri oleskelutila (300m²) on tila, jossa nuoret pääasiassa viettävät aikaa. Sinne tulee kaksi pingispöytää ja kaksi biljardipöytää, televisionurkkaus, esiintymisnurkkaus valkokankaineen, äänentoistoineen sekä siirrettävine lavoineen. Lisäksi tilassa on sohvia ja pöytiä oleskelua varten. Nuorisotilaan sijoitetaan pelihuone (40m²) ja askarteluhuone (30m²). Pelihuone varustetaan ajanmukaisesti siten, että se mahdollistaa elektronisen urheilun mukaisen pelaamisen. Askarteluhuoneessa tulee olla vesipiste ja lattiakaivo. Kokkikerhot on tarkoitus toteuttaa nuorten omassa oppilaskeittiössä (35m²). Tilassa mahtuu toimimaan noin kahdeksan lasta tai nuorta, pöytätilaa tulee olla tarpeeksi yhtäaikaiseen ruuanlaittoon sekä ruokailuun.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 43 Keittiön varustukseen kuuluu vesipiste, uuni, liesi, astianpesukone sekä jääkaappi. Tila on myös ulkopuolisten käyttäjien käytössä, joten tarpeen tullen lukittavaa kaappitilaa tulee olla astioiden ja ruokatarvikkeiden säilyttämiseen. Nuorisotilan tuleviin tiloihin rakennetaan nuorisotilatoiminnan tärkeä elementti, harrastesali (100m²), joka mahdollistaa pienimuotoisen liikunnallisen toiminnan. Nuorisotilan lisäksi uusi harrastesali on ulkopuolisten toimijoiden aktiivisessa käytössä. Salissa ei saa olla käyttäjille vaaraa aiheuttavia ulokkeita, ja se varustetaan vähintään peitettävillä peileillä sekä koripallotelineillä. Sentterissä on perinteisesti ollut bänditoimintaa, mitä varten tarvitaan bänditila (60m²) ja sen varasto. (25m²). Bänditila on yhteiskäytössä koulun kanssa. Nuoriso-ohjaajat tarvitsevat oman toimiston (30m²) oleskelutilan yhteyteen. Toimistossa käydään henkilökohtaisia keskusteluja nuorten kanssa, sen tulee olla hyvin äänieristetty. Pöytätilaa työskentelyyn tulee olla riittävästi. Nuorisotilaan sijoitetaan kolme wc-tilaa, joista yksi on vain henkilökunnan käytössä. Nuorisotilan monipuolisessa toiminnassa tarvitaan paljon välineistöä. Uuteen tilaan tarvitaan erillinen varasto (25 m²) sekä säilytyskäyttöön soveltuvia kaappeja mm. toimistoon ja pienryhmätiloihin. Käsittely Sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon estyneenä ollessa asian esitteli talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus Kirstin koulun hankesuunnitelma 4 Kirstin alustava tilaohjelma Tilakeskus-liikelaitos on pyytänyt liikunta- ja nuorisolautakunnalta lausuntoa Kirstin koulun ja päiväkodin perusparannus päivätystä hankesuunnitelmasta. hyväksyi Sentterin tarveselvityksen Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi koulun ja matikka- ja mediamaan tarveselvityksen ja tarveselvityksen tarkennuksen

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 43 Hankkeen esisuunnittelu on käynnistetty syksyllä Hanke kilpailutetaan Viherlaakson koulun ja lukion kanssa 10/2015-6/2016. Rakentaminen alkaa 8/2017 ja valmistuu 12/2018 ja otetaan käyttöön tammikuussa Tarveselvityksen kustannusennuste (alv 0) 21,139 milj., kustannustaso 09/2015, Haahtela ind. 88. Hankesuunnitelmaan perustuvat tavoitehintaarvio (alv 0) 21,76 milj., kustannustaso 09/2015, Haahtela ind. 88. Hankesuunnitelman tavoitehinta sisältää suunnittelun- ja rakentamisaikaisten kustannusten nousuvarauksen. Sisäistä toimitilavuokraa ei ole hankesuunnitelmassa ilmoitettu hankintamuodon takia. Kirstin koulu on rakennettu 1977 ja sitä on laajennettu Laajennusosa toimii tällä hetkellä päiväkotina. Koulurakennuksen tilat eivät vastaa tarpeita, joita peruskoulun uudistuva pedagogiikka ja toimintakulttuuri edellyttävät. Tänä vuonna koulun huono sisäilma on estänyt koulun käyttöä. Rakennuksen sisäongelmien vuoksi Kirstin koulu toimii tällä hetkellä koulun pihalle pystytetyssä siirtokelpoisessa. Perusparannuksella voidaan pysyvä koulurakennus saada toimivaksi ja terveelliseksi monitoimikeskukseksi. Perusparannuksen yhteydessä koulun yhteyteen rakennetaan matikka- ja mediamaa, joka on suomenkielisen opetuksen kaupunkitasoinen koulutuskeskus. Koulu, päiväkoti, matikka- ja mediamaa luovat Sentterin kanssa Kirstistä monipuolisen keskuksen joka palvelee alueen asukkaita, muita kuntalaisia ja suomenkielisen opetuksen henkilökuntaa. Hyväksyessään koulun ja päiväkodin tarveselvityksen suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetuslautakunta edellytti, että Kirstin koulun peruskorjaus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen rakennusteknisissä ratkaisuissa minimoidaan kosteusvaurioiden riskit. Tämä on huomioitu päivätyssä hankesuunnitelmassa rakennusteknisin ratkaisuin. Tiedoksi - Carl Slätis, Tilakeskus-liikelaitos - Juha Iivanainen, Talonsuunnittelu - Jaana Hellinen, Talonsuunnittelu - Pauliina Pertamo, Kirstin koulu - Merja Nordling, nuorisopalvelujen tulosyksikkö - Martti Merra, nuorisopalvelujen tulosyksikkö

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / / / nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen, puh Kirsti Askolin, puh Liisa Paavola, puh Nina Taipale, puh Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön talousarvion ja strategian seurannan tilanteesta /Seuranta I. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 5 nuorisopalvelujen tulosyksikön seuranta I tilanteesta Sivistystoimen tuloskortti nuorisopalveluiden tuloskortin seurantaraportti - Pöytäkirjamerkinnät 2015 Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 43 Resurssit ja johtaminen Tulostavoite sivistystoimen toimintakatteesta ei toteudu johtuen liian korkeasta tulo-odotteesta. Tuottavuustavoitteen, 1,8 prosentin tuottavuuden paranemisesta, on kuitenkin arvioitu toteutuvan lukuisten toimenpiteiden ansiosta Tavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on myös toteutunut, sillä Tatu-toimenpiteet ja projektit ovat käynnissä ja tuloksia on jo saatu. Tavoite tilakustannusten alenemisesta ei toteudu kasvavien väistötilakustannusten takia. Sopimukset palveluliikelaitoksen kanssa valmistuvat vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Palveluliikelaitoksen organisatoristen muutosten vuoksi sopimustilanne voi kuitenkin muuttua. Työhyvinvointimatriisin tulokset ja poissaolotiedot eivät ole vielä käytettävissä, joten tavoitteen toteutumista ei vielä voi arvioida. Toimenpidesuunnitelmia Kunta 10-tulosten ja työhyvinvointisuunnitelman pohjalta on tehty. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrän laskemiseksi on tehty monia toimenpiteitä ja tavoite toteutuu. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen kuorma (päivät/henkilö) oli heinäkuun lopussa 12,7 päivää, kun vastaava luku viime vuonna samaan aikaan oi 13,2. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä sivistystoimessa on 3,06 prosenttia. Prosenttiluku ei ole lähentynyt suhteessa maahanmuuttajataustaisen väestön osuuteen, joka on 12,2 prosenttia, joten tavoite ei toteudu. Henkilöstömäärä ei kasva sivistystoimessa vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Sivistystoimen henkilöstömäärä oli ja Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka, tulostavoite toteutuu. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään tarjoamaan kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka eivät saa toisen asteen koulutuspaikkaa. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen ja tulostavoitteen odotetaan toteutuvan. Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta ja tulostavoitteen toteutumisesta saadaan tieto vasta silloin. Tavoite oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsemisessä 7 vuorokauden kuluessa on toteutunut 97 prosenttia eli tavoite ei toteudu. Valtuustokauden tavoitetta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelujen kehittämisellä ja hyvinvointia vahvistamalla on toteutettu lisäämällä matalan kynnyksen kerhotoimintaa ja tavoite toteutuu. Ala- ja yläkouluissa noin oppilasta osallistuu noin 500 kerhoon. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kerhopaikkojen määrää lisätään vähintään tavoitteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa kerhotoimintaan sijoitettujen lasten määrä on kasvanut vuodessa 154 lapsella. nuorisopalveluissa on järjestetty maksutonta kerhotoimintaa koululaisille. Kulttuurin tulosyksikössä on järjestetty paljon eri tapahtumia lapsille ja nuorille, kuten asukaspuistokiertue 8 asukaspuistoon, kirjastoissa 1 105

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 43 tapahtumaa, KULPS! -käyntejä ja 26 Kulttuurineuvola-tapahtumaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Alueelliset hyvinvointiryhmät ovat toiminnassa, vuosisuunnitelma on tehty ja toimintamalli laadittu. Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden (Svenska bildningstjänster) tarina on valmistelussa ja toimintamallia käynnistetään, tavoite toteutuu. Tavoite yrityskylän seurantajärjestelmän luomisesta ja kehittämistoiminnan aloittamisesta etenee, valmistelu on käynnissä Espoon kumppaneiden kanssa ja tavoite toteutuu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen kärkisijoille valtakunnallisessa vertailussa varmistuu syksyllä matematiikan oppimistulosten ja kevään ylioppilastulosten valmistumisten myötä. Tavoite toteutuu pohjautuen aiempien vuosien tuloksiin. Imagollisesti tärkeiden kulttuuritapahtumien määrä ja kävijämäärä on kasvanut ja tavoite taiteen ja kulttuurin roolin kasvamisesta Innovation Gardenissa toteutuu. Laaja KulttuuriEspoo strategiatyö on käynnistynyt, on osallistuttu ACSi 2015 kv-innovaatioleirille sekä suunnitelma Cultre Garden -toiminnasta on laadittu. Espoolahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuuksien suunnitelmat on tehty ja tavoite toteutuu. Alkuvuodesta on jo Meri-Matin, Matinkylän uimahallin, Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan tarveselvitykset hyväksytty, Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus sisältyvät sivistystoimen investointiesitykseen ja Matinkylän monitoimitalo saadaan kulttuurin käyttöön. Kirjaston sijoittuminen Iso Omenan palvelutorille on suunnitteilla. Sivistystoimen Tatu-projektien ja toimenpiteiden tilanne Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta Espoonlahden tuleviin ratkaisuihin on saatu lautakunnan päätös, Matinkylän alueen palvelujen tarveselvityksistä on päätökset. Opinmäki valmistuu ja Ison Omenan palvelutorin yhteistyömallin valmistelussa ollaan mukana. Tilojen käytön tehostamisen osalta päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä on tutkittu. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät Omniaan. Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Talouden osalta tehdään tarvittaessa tarkistus lokakuun kuukausiseurannan yhteydessä. Kerhotoiminnan kehittäminen sekä koululaisten iltapäivätoiminta: Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa syyskauden 2015 kerhotoimintaan on sijoitettu noin 150 lasta enemmän kuin syksyllä 2014.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 24.09.2015 Sivu 1 / 1 2813/02.02.00/2015 39 nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2016- Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Jarmo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 38

Espoon kaupunki Pöytäkirja 38 24.09.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 38 Vuoden 2016 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma, liikunta- ja Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 40 Vuoden 2016 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 37 nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Jarmo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 27.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 45 Vuoden 2017 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto toimitilojen investointiohjelmasta vuosille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto toimitilojen investointiohjelmasta vuosille 26.09.2013 Sivu 1 / 1 4061/02.02.02/2013 47 nuorisolautakunnan lausunto toimitilojen investointiohjelmasta vuosille 2014-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. (09) 816 85031 Jarmo Ikävalko,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4061/02.02.02/2013 192 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston (Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunnan) investointien toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146 23.09.2015 Sivu 1 / 1 2647/10.03.02/2015 146 Lausunnon antaminen Viherlaakson koulun ja lukion perusparannus ja laajennus 4.9.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen,

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46 29.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 46 Vuoden 2017 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma, liikunta- ja Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 20 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 Kirsti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 27.09.2016 Sivu 1 / 1 3326/2016 02.02.00 46 Kulttuurilautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2017-2026 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 20.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175 23.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 175 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 2813/02.02.00/2015 41 Kulttuurilautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen,

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Suomenkielisen opetuksen Tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Perustuu kaupungin omiin väestöennusteisiin perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehityksestä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteesta 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteesta 31.7. 26.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 124 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA PVM:

INVESTOINTIOHJELMA PVM: INVESTOINTIOHJELMA 2016 Määrärahat 1000 PVM: 19.8.2015 Tilakeskus -liikelaitos Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen INVESTOINTIHANKKEET RYHMITTÄIN brm2 K-arvio yhteensä 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 2020

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5163/2015 10.03.02 214 Jupperin koulun tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91 17.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 91 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportti tilanteessa 30.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi (Kh-Kv-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi (Kh-Kv-asia) 03.04.2017 Sivu 1 / 1 4446/2016 10.03.02 30 Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 118. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 118. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.04.2017 Sivu 1 / 1 4446/2016 10.03.02 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30 3.4.2017 118 Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi (Kvasia)

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valtuusto Sivu 1 / Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valtuusto Sivu 1 / Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi Valtuusto 24.04.2017 Sivu 1 / 1 4446/2016 10.03.02 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30 3.4.2017 Kaupunginhallitus 118 10.4.2017 54 Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 142

Espoon kaupunki Pöytäkirja 142 23.09.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 142 Vuoden 2016 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma, Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4433/12.01.02/2015 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 22.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 28.09.2016 Sivu 1 / 1 4002/2016 12.01.00 150 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2017-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.01.2017 torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, 02750 Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 21.05.2015 Sivu 1 / 1 2244/10.03.02/2015 21 Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Eija Riikonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 23.03.2016 Sivu 1 / 1 1125/2016 02.02.00 36 terveystoimen investointiesitys vuosille 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä 17.02.2016 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 17 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Tuija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivistystoimen hallinnassa olevien koulutilojen luovuttaminen vanhempainyhdistysten toimintaan

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivistystoimen hallinnassa olevien koulutilojen luovuttaminen vanhempainyhdistysten toimintaan 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2133/2016 10.03.02 74 Sivistystoimen hallinnassa olevien koulutilojen luovuttaminen vanhempainyhdistysten toimintaan Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Jaana

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 15.02.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 15.02.2017 keskiviikko klo 17:00-19:00 Paikka Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja 05.12.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 05.12.2016 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4277/12.01.02/2014 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 19.05.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 22 nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 11.12.2012 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 11.12.2012 tiistai klo 17:00-17:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1608/2017 10.00.00 14 nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Jarmo Ikävalko, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 16:00-17:00 Paikka Kokoushuone Vermo Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1693/02.02.00/2015 44 terveystoimen investointiesitys vuosille 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4775/2015 02.08.00 195 Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Eija Riikonen, puh. 09

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 4415/02.08.00/2014 102 Valtuustoaloite koululaisten taulutietokoneiden hankintaedellytysten selvittämisestä (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Asko Lippo, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 18.05.2016 Sivu 1 / 5 759/2016 12.01.00.00 82 Lausunto valtuustoaloitteeseen alueellisesta kielikokeilusta Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Outi Saloranta-Eriksson,

Lisätiedot

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan perhe- ja Pöytäkirja 01.11.2012 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 01.11.2012 torstai klo 17:30-19:30 Paikka Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan

Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan TAJA 22.5. / Tilapalvelut -liikelaitos, Maija Lehtinen Valmistelijat: Elina Routto, Hannu Tuominen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4198/2016 00.01.02.02 177 Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh.

Lisätiedot

Valtuuston seminaari

Valtuuston seminaari Valtuuston seminaari Koulu- ja päiväkotihankkeiden priorisointi vuosien 2016-2020 investointiohjelmassa sekä alustava investointiohjelma v. 2016-2024 Pekka Eurasto Korjausvelasta 350 000 300 000 250 000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Välttämättömät tarkistukset 2014 Uusien ja peruskorjattujen tilojen

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4707/12.01.01/2014 221 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Elina Pulli, puh. 046 877 3888 Harri Rinta-aho,

Lisätiedot