Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0"

Transkriptio

1 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti

2 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2009 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Projektin lähtökohta Kohderyhmät Tavoitteet PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS

3 OPIN OVI OSAAMISEEN VÄLIRAPORTTI RAPORTOINTIKAUSI PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Projektikoodi Ohjelma Ohjelman osio Toimintalinja Projektityyppi Projektin vastuuviranomainen Projektia hallinnoiva organisaatio Projektin vastuuhenkilö Projektin seurantayhdyshenkilö Opin Ovi Osaamiseen S10981 Manner-Suomen ESR-ohjelma Etelä-Suomen suuralueosio 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projekti, jossa on henkilöitä mukana Etelä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Koulutuskeskus Tavastia rehtori Heini Kujala projektisihteeri Tiina Anttila 3. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET (Kuinka hyvin lähtökohta ja kohderyhmien valinta ovat onnistuneet? Ovatko tavoitteet realistisesti asetettuja, onko tavoitteita tarpeen tarkistaa?) 3.1. Projektin lähtökohta Opin Ovi Osaamiseen projekti tähtää aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden saatavuuden turvaamiseen Kanta-Hämeen ja Pohjois-Uudenmaan alueella. Projekti liittyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimaan valtakunnalliseen aikuisopintojen ohjauksen koordinaatioprojektiin. Valtakunnallisen projektin avulla Opin Ovi Osaamiseen projekti verkostoituu vahvasti muihin alueellisiin Opin Ovi -projekteihin. Opin Ovi Osaamiseen projekti tekee toiminta-alueellaan vahvasti yhteistyötä Hämeen ELY-keskuksen toteuttaman Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projektin kanssa. Opin Ovi Osaamiseen projektissa osallistutaan myös valtakunnallisiin Erkkeri- ja Studio-projekteihin. Projektin tavoitteina on kehittää aikuiskoulutuksen tuottajien ja koulutuksen tilaajien verkostoitumista toimivien aikuisopintojen ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseksi. Projektin tavoitteena on luoda ohjauspalvelumalli, joka kuvaa alueellisesti aikuisopintojen neuvonta- ja ohjauspalveluiden toimintaa ja työnjakoa sekä helpottaa aikuisten opintoihin hakeutumista. Projekti kehittää neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden osaamista oppilaitoksissa sekä kehittää mene- 2

4 telmiä yritysten koulutustarpeiden kartoittamiseksi ja kysyntälähtöisten koulutustuotteiden tuottamiseksi. Projektin toiminta on alkanut , mutta toiminta saatiin täyteen vauhtiin vasta, kun kaikki projektin toimijat oli rekrytoitu ja he pääsivät aloittamaan työnsä projektissa. Viimeisimpänä mukaan tuli Hämeenlinnan seudun aluekoordinaattori Ensimmäistä raportointikautta kuvaakin parhaiten toiminnan organisointi ja yhteistyön käynnistäminen Kohderyhmät Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat - alueen aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan toteuttajat aikuiskoulutusorganisaatioissa - alueen oppisopimustoimistojen henkilöstö - alueen työelämätoimijat: yrittäjät, työnantajat ja työntekijät Projektin välillisiä kohderyhmiä ja muita tahoja, joihin projektin toiminta kohdistuu ovat - omaehtoiseen, työvoimapoliittiseen ja henkilöstökoulutukseen hakeutuvat henkilöt - alueella toimivat yritykset, työelämän koulutusneuvojat ja rekrytoinnista vastaavat - TE-hallinnon henkilöstö - ammattijärjestöt ja kolmas sektori - alueen muut ohjaukseen ja työllistymiseen liittyvät projektit sekä - alueen aikuiskoulutusta antavat oppilaitokset kaikilla koulutusasteilla. Hankkeen tuottamien hyvien käytäntöjen pysyvämmästä käyttöönotosta vastaavat julkishallinnon organisaatiot hyötyvät projektista oman toimintansa kehittämisen välineenä. Yhteistyö poliittisten päättäjien kanssa on tärkeä osa projektia Tavoitteet 1) Aikuiskoulutustoimijoiden verkostoituminen Alueen aikuiskoulutustoimijat tuntevat toisensa ja alueella tarjottavat koulutustuotteet ja vastaavat asiakasyritysten ja aikuisopiskelijoiden tarpeisiin asiakaslähtöisesti ja joustavasti työelämän tarpeet huomioiden. 2) Ohjauspalvelumallin luominen On mallinnettu ohjauspalveluja ja lujitettu ohjausta tekevien sekä koulutuksen tilaajien ja tuottajien yhteistyörakenteita resursseja säästäen. Aikuiskoulutustoimijat palvelevat asiakasta joustavasti ja koulutustarjonnasta on helppo saada tietoa. Alueella toimii kattava palvelupisteverkko yhden luukun periaatteella yhteistyössä työhallinnon ja/tai muiden toimijoiden kanssa. Alueen aikuiskoulutuksen tarjonta löytyy palveluportaalin kautta. 3

5 3) Ohjausosaamisen kehittäminen Henkilökohtaistaminen elää aikuiskoulutuksen käytännöissä. Asiakkaan saama palvelu on parantunut ja tiedon saanti eri koulutus- ja rahoitusvaihtoehdoista on helppoa. Erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien palvelujen saatavuus on parantunut. 4) Kysyntälähtöisten tuotteiden kehittäminen ja markkinointi Oppilaitokset osaavat toteuttaa aiempaa paremmin asiakaslähtöisiä osaamisen kehittämisprojekteja. Yrityksille on tarjolla aiempaa paremmin tarpeita vastaavia koulutustuotteita, jotka ovat helposti saatavilla. Tavoitteet ja kohderyhmät ovat realistisesti asetettuja. Mielestämme kuitenkin mm. TE-toimistojen henkilökunnan tulisi kuulua välittömään kohderyhmään, sillä alueellista ohjausta kehitetään nimenomaan yhteistyössä TE-toimistojen henkilökunnan kanssa. 4. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS (Osallistujien ja yritysten/organisaatioiden valinta. Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken. Kansainvälinen yhteistyö.) Projekti on jo luonteeltaan vahvasti yhteistyöhanke, jossa alueen aikuisohjauksen toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä päämääränään saada aikaiseksi entistä helpommin saavutettavaa ja asiakaslähtöisempää aikuisopintoihin ohjausta. Yhteistyö on alkanut hyvin verkostoitumalla muiden Opin Ovi perheen projektien kanssa: - Erkkeri, Studio ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti - Uudenmaan ELY-keskuksen Opin Ovi - Päijät-Hämeen Opin Ovi - Hämeen ELY-keskuksen Opin Ovi - Länsi-, Itä- ja Keski-Uudenmaan Opin Ovet Lisäksi Forssan seudulla verkostoitumista eri aikuisohjauksen toimijoiden kanssa on auttanut jo meneillään oleva Voorumi-hanke. Yhteistyö on ollut erityisen tiivistä Hämeen Ely-keskuksen Opin Oven kanssa, jonka kanssa on suunniteltu ja toteutettu yhteistä alueellista toimintaa (mm. Aikuisopiskelijan viikon tapahtuma). Työnjako toiminta-alueen eri Opin Ovi perheen projektien kanssa on sovittu yhteisesti ja toimii juohevasti siten, että päällekkäisiä toimintoja ei ole ja toimijat ovat ajan tasalla toistensa toiminnasta. Aikuisohjauksen toimijoiden verkosto on jo pääpiirteissään koossa ja seuraavalla raportointikaudella alkaa tiiviimpi yhteinen toiminta tämän verkoston kanssa. Myös projektin toteuttajat ovat saaneet yhteistyön sujumaan mallikkaasti ja olemme päässeet jo keskittymään varsinaiseen projektin sisällön kehittämiseen. 4

6 Projektissa ei ole ollut kansainvälistä yhteistyötä raportointikaudella. 5. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektin tiedottamiseen liittyen syksyn 2009 aikana saatiin valmiiksi Viestintäsuunnitelma, lomake- ja tiedotepohja sekä projektin visuaalinen ilme, joka pohjautuu ESR-rakennerahaston tiedotus-ja viestintäohjeeseen. Projektista on tiedotettu varsinaiselle kohderyhmälle (ulkoinen tiedotus) suunnitelman mukaisesti mm. sähköpostitse, henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä, yhteistyöpalavereissa sekä projektin aloitusseminaarissa Projektista informoidaan myös toteuttajien omilla verkkosivuilla sekä Opin Oven verkkosivuilla. Myös sisäinen tiedotus (projektiryhmä, projektin toteuttajaorganisaatiot, projektin ohjausryhmä ja rahoittaja) on edennyt Viestintäsuunnitelman mukaisesti. Projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti n. 1 krt/kk ja ohjausryhmä suunnitelman mukaisesti Forssan seutu: Projektin aloituksesta tiedotettiin yhteistyöverkostolle sähköisellä tiedotteella 09/2009. Studio ja Erkkeri-hankkeiden tarjoamasta koulutuksesta tiedotettiin yhteistyöverkostolle ja oppilaitoksen kouluttajille syyskuussa. Opin Ovi Osaamiseen hanke osallistui Aikuisopiskelijan viikon tapahtumapäivään Eerikkilän Urheiluopistolla. Forssan Aikuiskoulutuksen nettisivut hankkeelle perustettiin marraskuussa Hanke esiteltiin Forssan seudun ESR ja OPH hankkeiden ohjausryhmälle Hämeenlinnan seutu: Nettisivujen tiedotustekstin laatimisen lisäksi aluekoordinaattori kirjoitti projektista lehtiartikkelin Koulutuskeskus Tavastian henkilöstöja sidosryhmälehteen Tavastia Tapetilla. Artikkeli julkaistaan seuraavassa lehdessä tammi/helmikuussa Lisäksi välilliselle kohderyhmälle (aikuiskoulutukseen hakeutuvat) informoitiin projektista Aikuisopiskelijan viikon yhteydessä Hämeenlinnan seudulla mm. lehdistötiedottein ja ilmoituksin Hämeen Sanomissa, Viikkouutisissa ja Kaupunkiuutisissa. Hyvinkään-Riihimäen seutu: Projektista tiedotettu tiedotteella 9/2009, henkilökohtaisissa tapaamisissa, marraskuussa Opin Ovi Osaaminen esittely Hyrian(HRAKK) kotisivuille. Aluekoordinaattori osallistui aikuiskoulutusviikon tapahtumajärjestelyihin Studio- ja Erkkeri-hankkeiden koulutuksista on tiedotettu yhteistyöverkostoja ja oppilaitoksen kouluttajia ja osaamisaluejohtajia. 6. ONGELMAT JA SUOSITUKSET (Ongelmat projektin toteutuksessa esim. lähtökohdan tai kohderyhmän valinnan suhteen. Toimenpiteet projektin etenemisen parantamiseksi.) Projekti on vasta aloittanut toimintansa ja suuria muutostarpeita ei ole havaittu. Lähtökohtaa tai kohderyhmää ei ole tarvetta muuttaa muilta osin kuin sisällyttämällä TE-toimistojen henkilökunta varsinaiseen. Toimenpiteenä projektin etene- 5

7 misen parantamiseksi rahoittajalle jätettiin muutoshakemus rahoituksen siirtämisestä vuodelta 2012 jo vuodelle 2009 toiminnan käynnistämiseksi. Suurin osa Opin Ovi perheen projekteista ja varsinkin toiminta-alueen muut Opin Ovi perheen projektit olivat jo aloittaneet syksyn 2008 ja/tai kevään 2009 aikana ja oli tärkeätä, ettei Opin Ovi Osaamiseen projektin aloittaminen enää lykkääntyisi. Etelä- Suomen lääninhallitus hyväksyi muutoshakemuksen Haasteena on jatkossakin hallinnointiin varattujen resurssien riittäminen. 7. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN (Kuvaus projektin toiminnasta ja arvio siitä, miten projektin tavoitteet tullaan saavuttamaan.) Projektisuunnitelmassa vuodelle 2009 kohdistetut toimenpiteet ja niiden toteutuminen: 1. Käynnistäminen 2. Verkoston kokoaminen 3. Ohjauksen toimintamallien nykytilan selvittäminen 4. Koulutuksiin osallistuminen ja osallistujien henkilöstön ohjaaminen koulutuksiin 5. Täsmennetty toimintasuunnitelma hakevasta toiminnasta 6. Yhteinen aloitusseminaari syksyllä 2009, lehdistötiedote ja seutukunnittaiset tiedotustilaisuudet kohderyhmille. Tiedottaminen (www-sivut ja muut kanavat) 7. Valtakunnalliseen Opin Oveen tutustuminen ja asemointi Toiminta on toteutunut Toimintasuunnitelman mukaisesti. Projekti on saatu käynnistettyä syksyn aikana. Hallinnoijaa on työllistänyt hallinnoinnin organisointi sekä muutoshakemuksen laatiminen. Verkosto on koossa ja valmiina aloittamaan tiiviimmän yhteistyön. Tukena tässä työssä toimii projektin aloittama Aikuisohjausfoorumi työskentely, jonka puitteissa järjestetään vuosittain 3-4 työseminaaria aikuisohjaajaverkostolle. Ohjauksen toimintamallien nykytilannetta on selvitetty toteuttajaorganisaatioissa mm. lähtötilannehaastatteluiden avulla. Tämä toiminta jatkuu vielä alkuvuoden 2010 ajan. Toimintakauden loppupuolella ohjattiin toteuttajaorganisaatioiden henkilöstöä keväällä 2010 toteutettaviin Erkkeri- ja Studio-projektien koulutuksiin. Työorganisaatioihin kohdistuvasta hakevasta toiminnasta tehtiin täsmennetty toimintasuunnitelma. Projektin aloitusseminaari pidettiin teemalla Aikuisohjaajan monet roolit Hämeenlinnassa Ammatillisen opettajakorkeakoulun tiloissa. Projektista tiedotettiin Viestintäsuunnitelman mukaisesti. Sekä projektipäällikkö että aluekoordinaattorit ovat osallistuneet valtakunnalliseen sekä alueelliseen Opin Ovi perheen toimintaan mm. seuraavasti: 6

8 - Aikuiskoulutuksen Harppaus Noste-projektin loppuseminaari Turussa sekä Kanta-Hämeen Nosteen ohjausryhmän kokous valtakunnallisen Työelämäyhteistyö ja hakeva toiminta -teematyöryhmän kokoukset ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin ja Studio-projektin järjestämä Aikuispedagogiikan työseminaari tutustuminen muihin Opin Ovi -hankkeisiin yhteistyötapaamisissa mm UraBaari, Helsinki, (Opin Ovi, Uudenmaan TE-keskus) ja (KUUMA Opin Ovi, Länsi-Uudenmaan Opin Ovi, Itä-Uudenmaan Opin Ovi, Hämeen ELY-keskuksen Opin Ovi, Koutsi, Tutka ja Mosaiikki) - Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin Verkostovalmennus projektiryhmälle sekä Studio-, Erkkeri- ja Opin Ovi, Hämeen TE-keskus projekteille Studio-, Erkkeri-, Päijät-Hämeen Opin ovi ja Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projektin suunnittelukokoukset Projektipäällikkö on lisäksi osallistunut Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämille Projektipäälliköiden neuvottelupäiville Lisäksi projektipäällikkö osallistuu Päijät-Hämeen Opin Oven ja Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projektien ohjausryhmän kokouksiin. Forssan seutu: Projektitoiminta käynnistyi Alueellisen verkoston kokoaminen alkoi syyskuussa Ensimmäiseen alueelliseen seminaaripäivään osallistui seudulta yhteensä seitsemän (7) henkilöä. Ohjauksen nykytilakysely lähetettiin sähköpostitse yhteensä 30 henkilölle yhteistyöverkostoon. Vastauksia palautui yhteensä 11 henkilöltä. Kyselystä selvisi tarve ja halukkuus verkoston neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden yhteistyön lisäämisestä. Erillisen palvelupisteen toteuttaminen sai vastauksissa ristiriitaisia näkemyksiä. Toisaalta tällaisen pisteen olemassaolo voisi helpottaa asiakkaan tiedonsaantia, mutta toisaalta resursseja kyseisen pisteen toimintaan ei vastaajien mielestä ole. Suunnittelu verkoston kanssa jatkuu. Yritysten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseksi on sovittu perustettavaksi suunnitteluryhmä Forssan Yrittäjät ry:n kanssa. Ensimmäinen kokoontuminen on suunniteltu tammi-helmikuulle Noste-projektissa kehitetyt toimintamallit jatkavat elämäänsä myös Opin ovi projekteissa. Forssan aluekoordinaattori osallistui Studio-projektin kutsumana aikuispedagogiikan työseminaariin Hakevan toiminnan työpajan alustajana aiheesta: Hakeva toiminta osa kouluttajan työnkuvaa. Alustus käsitteli Noste-hankkeen aikana tapahtunutta muutosta kouluttajan työnkuvassa hakevan toiminnan osalta. Hämeenlinnan seutu: Aluekoordinaattori aloitti Toiminta oli kuitenkin alkanut jo projektipäällikön toimiessa ot-aluekoordinaattorina. Alueen aikuisohjaajien verkosto on koossa ja yhteistyö alueen muiden Opin Ovi perheen projektien kanssa on alkanut hyvin. Alueen Opin Ovi perheen projektien 7

9 yhteisen alueellisen tapahtumatarjottimen kehittämisen ajatus on muokkautunut siten, että tapahtumatarjottimena toimii ns. Opin Ovi päivät Hämeenlinnan seudun TE-toimistossa. Opin Ovi päivät on suunniteltu yhteistyössä Hämeen ELYkeskuksen Opin Oven, alueen aikuiskoulutusorganisaatioiden ja Hämeenlinnan seudun TE-toimiston kanssa, joten verkostoyhteistyöllä on jo saatu aikaiseksi konkreettisia toimenpiteitä. Lisäksi aluekoordinaattori on verkostoitunut ja aloittanut yhteistyön Koulutuskeskus Tavastian ohjaavan koulutuksen osaston, aikuisohjaustiimin ja aikuiskoulutusryhmän kanssa. Aikuisohjaustiimiin kuuluvat kaikki Koulutuskeskus Tavastian aikuisohjaajat ja aikuiskoulutusryhmään aikuiskoulutuksen osastonjohtajat. Yhteistyössä Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projektin sekä Hämeenlinnan seudun TE-toimiston kanssa järjestettiin aikuisopiskelijaviikon tapahtuma viikolla 41. Tapahtumassa tarjottiin tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisopintoihin yhteistyössä alueen aikuiskoulutusorganisaatioiden kanssa. Tapahtuma ja sen suunnittelu toimivat hyvänä verkostoitumistapana myös toimijoiden kesken. Ohjausosaamisen nykytilanteen selvittäminen aloitettiin teematyöskentelyssä aloitusseminaarissa Verkoston toimijoiden organisaatioissa tehtävät avainhenkilöhaastattelut aloitettiin Hämeenlinnan seudulla ja niitä jatketaan tammikuussa Joulukuussa suunniteltiin kysely, jolla kartoitetaan neuvonnan ja ohjauksen nykytilannetta Koulutuskeskus Tavastiassa. Kysely toteutetaan tammikuussa Nykytilanteen kartoituksena toimii myös Koulutuskeskus Tavastiassa vuonna 2008 tehty laajempi selvitys. Hyvinkään-Riihimäen seutu: Projektitoiminta käynnistyi Verkoston kokoaminen ja lähtötilanteen kartoitus aloitettiin Harppaus-seminaarilla , johon osallistuivat sekä aluekoordinaattori, että projektisihteeri. Elokuulla aloitettiin benchmarkkaus Opin Ovi perheen lähialueprojekteihin sekä muihin alueella toimiviin ohjaustoimintaa sivuaviin projekteihin. Yhteistyö koettiin hyödylliseksi ja sovittiin yhteistyömuodoista ja tavoista. Työelämä haasteena alueellinen verkostotapaaminen järjestettiin tälle verkostolle , tähän tilaisuuteen osallistui kaksikymmentä (20) henkilöä. Yhteistyössä Uudenmaan alueella toimivien Opin Ovi -projektien kanssa on mm. aloitettu kehittämistyö Uudenmaan Yrittäjien uusien yhteistyön muotojen mallintamiseksi. Syyskuusta alkaen Opin Ovi Osaamisen Hyvinkään - Riihimäen alueellista verkostoa alettiin koota haastattelemalla ohjauksen parissa työskenteleviä asiantuntijoita oppilaitoksissa ja TE -toimistoissa. Maahanmuuttajat erityisryhmänä ohjauksessa keskusteltiin ja kirjattiin näkemyksiä Mosaiikkiprojektin henkilöstön kanssa. Haastatteluihin osallistui toimintakautena yhteensä kolmetoista (13) henkilöä. Haastatteluissa tuli esille yhteistyöhalukkuus resurssit huomioiden. Haastatteluista nousi esille myös yritystietouden hankkimisen haasteet, varsinkin ennakointitiedon keinovalikoimaa toivottiin kehitettäväksi. Vastauksista voi päätellä myös toimijoiden välisen neuvonta- ja ohjauskäsitteiden yhtenäistämisen tarpeen. 8

10 Lokakuusta alkaen ohjausasiantuntijahaastattelujen rinnalla aloitettiin nykytilannehaastattelut pk-yrityssektorilla. Toimintakautena yrityksiä haastateltiin viisi(5). Näistä vastauksista nousi esille yritysten kiinnostus työntekijöiden osaamisen säilyttämiseen/lisäämiseen. Samoin yrityksissä nähtiin ohjaustoiminnan vaikuttavuus ja sen kehittämisen tarve. Haastatelluilla yrityksillä oli kiinnostusta olla mukana kehittämässä ohjaustoimintaa. Ns. Työelämäkoordinaattori toiminnan pilotointimahdollisuutta ja idean mallintamista alueellisena painopisteenä aloitettiin pienimuotoisesti verkostossa marraskuussa ja kehittämistä jatketaan v PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS (Uudet menetelmät ja sisällöt projektin toimeenpanossa, uudet yhteistyörakenteet jne. Mitä uutta on kehitetty, esim. tuotteet, toimintatavat, palvelut?) Projektin tuotekehitystoiminta on vasta aluillaan, mutta Toimintasuunnitelmaan on kirjattu seuraavanlaisia uusia toimintatapoja/malleja, joita tullaan projektin aikana kehittämään: 1. AIKUISOHJAAJAVERKOSTO JA AIKUISOHJAUSMALLI a. aikuisohjaajan/aikuisopon työnkuvan kehittäminen aikuiskoulutusorganisaatioissa b. Asiakkaan polku malli ja verkostokartta sekä pysyvän verkoston luominen mm. verkostovalmennuksen sekä viranomaistoiminnan avulla (tukena syksystä 2010 myös Nuoven kehittämä verkkoportaali) c. yhteisen ohjauspisteen pilotointi yhdessä Hämeen ELY-keskuksen Opin Oven kanssa -> työskentelymuotona Opin Ovi päivät 2. TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ a. työelämäkoordinaattorin työnkuvan kehittäminen aikuiskoulutusorganisaatioissa sekä linkitys oppilaitosten työelämän kehittämisja palvelutehtävään b. hrd-tuotteen kehittäminen pk-yrityksille 9. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET (Esim. tasa-arvon edistyminen mukana olevissa organisaatioissa, uusia menetelmiä tai muita tasa-arvoa edistäviä tuloksia.) Raportointikauden aikana ei ole vielä tapahtunut muutoksia tasaarvovaikutuksissa, mutta projektisuunnitelmaan on kyllä kirjattu tämän suhteen tavoitteita. Erityisesti aikuisohjaajien koulutuksessa tullaan huomioimaan näitä tavoitteita. Aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan kohderyhmänä ovat tasapuolisesti sekä miehet että naiset. Ohjaustoimintaa kehitetään niin, että sekä miesten että naisten erilaiset edellytykset, mahdollisuudet ja esteet opiskeluun tulevat mahdollisimman hyvin huomioon otetuiksi. 9

11 10. HYVÄT KÄYTÄNNÖT (Mitä hyviä käytäntöjä projektissa on mahdollisesti kehitetty? ) Kehitteillä olevista innovaatioideoita on jo levitetty Opin Ovi projektien yhteistapaamisissa. Vasta tuotteiden/toimintatapojen pilotointien jälkeen osataan sanoa, kuinka hyviä käytäntöjä innovaatiomme lopulta ovat. 11. TOIMINNAN JATKUVUUS (Mitä pysyvää on saatu aikaan ja kuka vastaa uudesta tai pysyvästä toiminnasta projektin päättymisen jälkeen? Mitä voidaan siirtää tai saattaa muiden toimijoiden, esim. pk-yritysten, oppilaitosten tai viranomaisten käyttöön? Suunnitelmat tulosten hyödyntämiseksi, onko jo hyödynnetty?) Toimintaa suunnitellaan jatkuvasti sitä silmällä pitäen, että saadaan aikaan mahdollisimman pysyviä toimintatapoja. Erityisenä haasteena näemmekin toiminnan jalkauttamisen aikuisohjaustoimijoiden arkipäivään siten, että erillistä projektirahoitusta ei tarvittaisi. Hämeenlinnassa Riikka Michelsson projektipäällikkö 10

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Toteutus Maija Pekkanen, Opin Ovi Pirkanmaa Tiina Jakobsson, Urabaarista eteenpäin Pirkko

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Satakunnan Opin Oven toiminta

Satakunnan Opin Oven toiminta Satakunnan Opin Oven toiminta 1.8.2009 31.12.2013 Projektiryhmä: Elina Harju- Vahekoski,Ulla-Maija Heino, (Ari Tabell, Raija Vilponen,Niina Kóllar) Anu Hellesuo ja Liisa Sarasoja. Koonnut Ulla-Maija Heino

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.09.2010 Diaarinumero EPOELY/335/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.02.2010 Diaarinumero LAP/940/05.02.07/2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero 040 774 1065 Projektikoodi S10245

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 02.03.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan.

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan. 1(14) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2006 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA

AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA 1 () 1 OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, S10279 Maarit Malila & Päivi Palosaari-Aubry AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA Nykytilaselvitys,

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot