Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti"

Transkriptio

1 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti

2 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2010 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Projektin lähtökohta Kohderyhmät Tavoitteet PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS

3 OPIN OVI OSAAMISEEN VÄLIRAPORTTI RAPORTOINTIKAUSI PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Projektikoodi Ohjelma Ohjelman osio Toimintalinja Projektityyppi Opin Ovi Osaamiseen S10981 Manner-Suomen ESR-ohjelma Etelä-Suomen suuralueosio 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projekti, jossa on henkilöitä mukana Projektin vastuuviranomainen Etelä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto -> Uudenmaan ELY-keskus Projektia hallinnoiva organisaatio Koulutuskeskus Tavastia Projektin vastuuhenkilö rehtori Heini Kujala Projektin seurantayhdyshenkilö projektisihteeri Iiris Kurvinen 3. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET (Kuinka hyvin lähtökohta ja kohderyhmien valinta ovat onnistuneet? Ovatko tavoitteet realistisesti asetettuja, onko tavoitteita tarpeen tarkistaa?) 3.1. Projektin lähtökohta Opin Ovi Osaamiseen projekti tähtää aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden (TNO) sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen Kanta- Hämeen ja Pohjois-Uudenmaan alueella. Projekti liittyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimaan valtakunnalliseen aikuisopintojen ohjauksen koordinaatioprojektiin. Valtakunnallisen projektin avulla Opin Ovi Osaamiseen projekti verkostoituu vahvasti muihin alueellisiin Opin Ovi -projekteihin. Opin Ovi Osaamiseen projekti tekee toiminta-alueellaan vahvasti yhteistyötä Hämeen ELY-keskuksen toteuttaman Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projektin kanssa. Opin Ovi Osaamiseen projektissa osallistutaan myös valtakunnallisten Nuove-, Erkkeri-, Studio- ja Laituri-projektien toimintaan. Projektin tavoitteina on kehittää aikuiskoulutuksen tuottajien ja koulutuksen tilaajien verkostoitumista toimivien aikuisopintojen ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseksi. Projektin tavoitteena on luoda ohjauspalvelumalli, joka kuvaa alueellisesti aikuisopintojen neuvonta- ja ohjauspalveluiden toimintaa ja työnjakoa sekä helpottaa aikuisten opintoihin hakeutumista. Projekti kehittää neuvonta- ja 2

4 ohjaustyötä tekevien henkilöiden osaamista oppilaitoksissa, mutta on mukana myös muiden tahojen ohjausosaamisen kehittämisessä (esim. työorganisaatiot, TE-hallinto) sekä kehittää menetelmiä yritysten koulutustarpeiden kartoittamiseksi ja kysyntälähtöisten koulutustuotteiden tuottamiseksi Kohderyhmät Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat - alueen aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan toteuttajat aikuiskoulutusorganisaatioissa - alueen oppisopimustoimistojen henkilöstö - alueen työelämätoimijat: yrittäjät, työnantajat ja työntekijät Projektin välillisiä kohderyhmiä ja muita tahoja, joihin projektin toiminta kohdistuu ovat - omaehtoiseen, työvoimapoliittiseen ja henkilöstökoulutukseen hakeutuvat henkilöt - alueella toimivat yritykset, työelämän koulutusneuvojat ja rekrytoinnista vastaavat - TE-hallinnon henkilöstö - ammattijärjestöt ja kolmas sektori - alueen muut ohjaukseen ja työllistymiseen liittyvät projektit sekä - alueen aikuiskoulutusta antavat oppilaitokset kaikilla koulutusasteilla. Hankkeen tuottamien hyvien käytäntöjen pysyvämmästä käyttöönotosta vastaavat julkishallinnon organisaatiot hyötyvät projektista oman toimintansa kehittämisen välineenä. Yhteistyö poliittisten päättäjien kanssa on tärkeä osa projektia Tavoitteet 1) Aikuiskoulutustoimijoiden verkostoituminen Alueen aikuiskoulutustoimijat tuntevat toisensa ja alueella tarjottavat koulutustuotteet ja vastaavat asiakasyritysten ja aikuisopiskelijoiden tarpeisiin asiakaslähtöisesti ja joustavasti työelämän tarpeet huomioiden. 2) Ohjauspalvelumallin luominen On mallinnettu ohjauspalveluja ja lujitettu ohjausta tekevien sekä koulutuksen tilaajien ja tuottajien yhteistyörakenteita resursseja säästäen. Aikuiskoulutustoimijat palvelevat asiakasta joustavasti ja koulutustarjonnasta on helppo saada tietoa. Alueella toimii kattava palvelupisteverkko yhden luukun periaatteella yhteistyössä työhallinnon ja/tai muiden toimijoiden kanssa. Alueen aikuiskoulutuksen tarjonta löytyy palveluportaalin kautta. 3

5 3) Ohjausosaamisen kehittäminen Henkilökohtaistaminen elää aikuiskoulutuksen käytännöissä. Asiakkaan saama palvelu on parantunut ja tiedon saanti eri koulutus- ja rahoitusvaihtoehdoista on helppoa. Erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien palvelujen saatavuus on parantunut. 4) Kysyntälähtöisten tuotteiden kehittäminen ja markkinointi Oppilaitokset osaavat toteuttaa aiempaa paremmin asiakaslähtöisiä osaamisen kehittämisprojekteja. Yrityksille on tarjolla aiempaa paremmin tarpeita vastaavia koulutustuotteita, jotka ovat helposti saatavilla. Tavoitteet ja kohderyhmät ovat projektisuunnitelmassa ja hakemuksessa tässä kohtaa melko realistisesti asetettuja. Kohdassa 7 tarkastellaan, miltä osin ja millä tavoin tavoitteet ovat saavutettavissa. Vuosittaisten suunnitelmien kohdalla toteutuksen painotukset poikkeavat hiukan, syynä lähinnä se, että projektisuunnitelmassa oli ajoitettu valmiiden tuotteiden toteutus melko varhaiseen vaiheeseen projektia. Projektin alkaessa ei myöskään koskaan voida täysin varautua siihen, että alkuperäiset suunnitelmat muuttuvat kokemuksen karttuessa ja kohderyhmien tarpeiden muuttuessa. 4. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS (Osallistujien ja yritysten/organisaatioiden valinta. Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken. Kansainvälinen yhteistyö.) Projekti on jo luonteeltaan vahvasti yhteistyöhanke, jossa alueen aikuisohjauksen toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä päämääränään saada aikaiseksi entistä helpommin saavutettavaa ja asiakaslähtöisempää aikuisopintoihin ohjausta - erityisesti ns. hakevassa ja hakeutumisvaiheessa unohtamatta muita siirtymävaiheita. Yhteistyö sujuu hyvin muiden Opin Ovi perheen projektien kanssa: - Nuove, Erkkeri, Studio, Laituri ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti o projekti on osallistunut aktiivisesti Työelämäyhteistyön ja hakevan toiminnan valtakunnalliseen teemaryhmään sekä Nuoven sähköisten palveluiden kehittämistyöhön o projektipäällikkö ja aluekoordinaattorit ovat osallistuneet säännöllisesti Opin Ovi klinikoille o olemme suunnitelleet yhdessä Studio-hankkeen kanssa Opin Ovi Osaamiseen projektin kohderyhmien tarpeiden mukaisesti uusia Studio-projektin toteuttamia koulutustuotteita sekä osallistuneet verkoston jäseninä myös itse mm. Erkkeri-projektin Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö (30 op) -koulutukseen - Uudenmaan ELY-keskuksen Opin Ovi - Päijät-Hämeen Opin Ovi - Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus 4

6 - Länsi-, Itä- ja Keski-Uudenmaan Opin Ovet Lisäksi Forssan seudulla verkostoitumista eri aikuisohjauksen toimijoiden kanssa on auttanut jo meneillään oleva Voorumi-hanke. Yhteistyö on ollut erityisen tiivistä Hämeen ELY-keskuksen Opin Oven kanssa, jonka kanssa on suunniteltu ja toteutettu yhteistä alueellista toimintaa. Työnjako toiminta-alueen eri Opin Ovi perheen projektien kanssa on sovittu yhteisesti ja toimii juohevasti siten, että päällekkäisiä toimintoja ei ole ja toimijat ovat ajan tasalla toistensa toiminnasta. Aikuisohjauksen toimijoiden verkosto on jo pääpiirteissään koossa eri seutukunnilla ja tiivis toiminta verkoston kanssa on alkanut. Myös projektin toteuttajien kesken yhteistyö sujuu saumattomasti ja projektissa on päästy hyvin keskittymään sisällön kehittämiseen. Projektissa ei ole ollut kansainvälistä yhteistyötä raportointikaudella. 5. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektilla on viestintäsuunnitelma, lomake- ja tiedotepohja sekä projektin visuaalinen ilme, joka pohjautuu ESR-rakennerahaston tiedotus-ja viestintäohjeeseen. Keväällä muokattiin valmiiksi projektin tiedotepohja ja syksyllä valmistui projektin esite. Projektista on tiedotettu varsinaiselle kohderyhmälle (ulkoinen tiedotus) suunnitelman mukaisesti mm. sähköpostitse, henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä, verkostofoorumeilla (seminaarit), alueellisissa verkostokokouksissa ja yhteistyöpalavereissa. Projektista informoidaan myös toteuttajien omilla verkkoja intranetsivuilla sekä Opin Oven verkkosivuilla. Koska Opin Ovi projektien verkkosivut ovat kankeat käyttää, projektissa aloitettiin raportointikauden lopulla Facebook-sivun ja tiedottamisen suunnittelu. Myös sisäinen tiedotus (projektiryhmä, projektin toteuttajaorganisaatiot, projektin ohjausryhmä ja rahoittaja) on edennyt Viestintäsuunnitelman mukaisesti. Projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti n. kerran kuukaudessa ja ohjausryhmä suunnitelman mukaisesti 3 kertaa vuoden 2010 aikana; Kiipulassa, Faktiassa ja Hyriassa. Forssan seutu (Hannele Peltomaa ja Tuula Syrjänpää): Yksilöasiakkaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua kehittämään perustettu verkosto on kokoontunut seurantakauden aikana yhteensä 4 kertaa. Hannele Peltomaa aloitti toisena aluekoordinaattorina ensisijaisena näkökulmana yksilöasiakkaan TNOpalvelun kehittäminen. Verkostossa on mukana 11 organisaatiota ja aktiivisia jäseniä 20. Yhteistyötä ja kehittämistä tehdään verkostossa on voimaa -toimintaajatuksella. Eri organisaatioiden tutustumisen lisäksi jokaisella tapaamisella tarkastellaan neuvonta- ja ohjaustoimintaa eri näkökulman ja teeman avulla. Teemoina on käsitelty mm. yritystoimintaa suunnittelevan asiakkaan palvelu verkostossa, opinto-ohjaus eri toimijoilla sekä hyvien kysymysten lista palvelua etsivän asiakkaan kohtaamisessa. 5

7 Opin Ovi Osaamiseen -projektin vetovastuulla, yhteistyössä verkoston kanssa, järjestettiin Aikuisopiskelijan viikon tapahtumapäivä HAMK:n Forssan yksikössä. Tapahtuman järjestelyn suunnitteluun varattiin syksyn verkostotapaamisista aikaa. Tapahtumasta ilmoitettiin Forssan Lehdessä ja Seutu-Sanomissa sekä toimitettiin lehdistötiedote. Bulevardi-lehti sekä Hämeen Alueradio uutisoivat tapahtumaa. Projektin toimintaa on esitelty myös Forssan seudun ESR- ja OPH-hankkeiden ohjausryhmän kokouksissa. Vuonna 2010 kokouksia on ollut kaksi. Studio ja Erkkeriprojektien tarjoamasta koulutuksesta on tiedotettu yhteistyöverkostolle ja oppilaitosten kouluttajille uusien koulutusten hakujen tultua auki. Yritysasiakkaiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita kehittävä työryhmä on kokoontunut vuoden 2010 aikana kolme kertaa. Ryhmään kuuluvat Forssan Yrittäjäyhdistys, Forssan Seudun Kehittämiskeskus, Oppisopimustoimisto, HAMK ja Faktia. Ryhmä kehittää ja jalkauttaa verkostotyöhön perustuvaa alueellista neuvontapalvelua, jotta yritysneuvojien ja työelämäkoordinaattoreiden palvelut tunnetaan ja osataan hyödyntää yrityksissä. Ryhmä laajenee vuonna 2011 TEtoimiston ja mahdollisesti alueen jonkin muun yrittäjäyhdistyksen ja/tai oppilaitoksen jäsenellä. Ryhmän toiminnasta on tiedotettu erilaisissa tapahtumissa ja kehittämispalavereissa. Tiedotusta lisätään 2010 yrittäjäyhdistysten omien tiedotuskanavien kautta ja Kehittämiskeskuksen toimittamassa sähköisessä Netterilehdessä. Hämeenlinnan seutu (Riikka Vanninen): Hämeenlinnan seudun aluekoordinaattori kirjoitti yhdessä Koulutuskeskus Tavastian aikuisopon kanssa Tavastia tapetilla - lehdessä keväällä 2010 julkaistun aikuisopojen toimintaa koskevan lehtiartikkelin. Joulukuussa aluekoordinaattori kirjoitti Yrityssanomien vuoden 2011 alussa ilmestyvään koulutus-teemanumeroon tarjotun artikkelin projektissa kehitettyjen aikuisten hakevan vaiheen ohjaukseen ja neuvontaan keskittyvien Koulutustorstaiden käynnistymisestä Hämeenlinnan seudun TE-toimistossa ja teki kaksi artikkeliehdotusta vuoden 2011 puolella ilmestyvään Aike:n Lähde liikkeelle -lehteen. Nämä artikkelit käsittelevät Koulutustorstaiden käynnistymistä ja Aikuisten ohjauksen suunnitelman tekoa Koulutuskeskus Tavastiassa. Lehdistötiedotteita ja lehtimainoksia on tehty projektin tapahtumiin liittyen eli kaikista Opin Ovi -päivistä ja Aikuisopiskelijan viikon tapahtumasta on laadittu lehdistötiedote ja ostettu lehtimainos, joista puolet on maksanut Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus -projekti. Kaikista Opin Ovi -päivistä, Aikuisopiskelijan viikon tapahtumasta ja Lasten korkeakoulu -tapahtuman yhteydessä olevasta Opin Ovi - tapahtumasta on myös laadittu Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projektin kanssa yhteistyössä asiakastiedote, jota on jaettu Hämeenlinnan seudun TE-toimistossa ja se on toimitettu kirjastoihin, neuvoloihin, Verkatehtaalle ym. kiinnitettäväksi ilmoitustauluille. Asiakastiedote on julkaistu myös Hämeenlinnan seudun TE- 6

8 toimiston www-sivuilla ja osa näistä tiedotteista ollut myös alueen oppilaitosten www-sivuilla. Tiedottaminen Koulutuskeskus Tavastiassa: Aluekoordinaattori on esitellyt projektin toimintaa ja tiedottanut projektin tapahtumista ja projektin etenemisestä mm. Koulutuskeskus Tavastian ohjaavan koulutuksen osastonkokouksissa, Aikuiskoulutusryhmän kokouksissa, helmikuussa TYKE-ohjausryhmän kokouksessa, syyskuusta lähtien Koulutuskeskus Tavastian projektitoimijoiden tiimipalavereissa, Tavastian hankeinfoiltapäivässä sekä 6.5. ja aikuiskoulutuksen kehittämispäivillä. Tiedottamisen tueksi järjestettiin Koordinaatioprojektin kanssa yhteistyössä alueen Opin Ovi -hankkeiden toimijoille -sivuston ylläpitokoulutus ja tietoja projektin tapahtumista on päivitetty osaamiseen -sivulle. Hyvinkään Riihimäen seutu (Marja Terttu Palviainen): Aluekoordinaattori on alueverkostoa muodostettaessa henkilökohtaisesti tiedottanut projektin tavoitteista ja etenemisestä verkostossa. Huhti-kesäkuun aikana aluekoordinaattori esitteli projektia avainhenkilöille, tarkistaen projektin alueellisia tavoitteita (mm. tapaamalla TE-toimistojen johtoa ja niiden ohjaus-, koulutus- ja työnantajapalvelujen vastaavia sekä Hyvinkään kaupungin liiketoimintajohtajan). Kesäkuussa aluekoordinaattori esitteli Hyrian koulutuksen suunnitteluryhmälle Opin Ovi Osaamiseen -projektia, samalla keskusteltiin projektin tavoitteista. Opin Ovi Osaamiseen projekti esiteltiin myös Hyrian intranetissä. Lisäksi aluekoordinaattori tiedotti projektista, sen tavoitteista sekä haasteista elinikäisen oppimisen neuvoston hyvinkääläistä jäsentä. Alueella on tiedotettu kuukausittain Erkkeri- ja Studio koulutusten mahdollisuuksista verkostolle sähköpostitse, Hyrian intranetissä sekä mm. Hyrian johdon blogissa, jonka kautta johto suositteli Opin Ovi Osaamiseen projektin suunnittelemia koulutuksia aikuiskouluttajien ohjausosaamisen lisäämiseen. Kohtaamisia työelämätoimijoiden yhteistyöpäivä seminaarissa Riihimäellä jaettiin Opin Ovi Osaamisen esitteet osallistujille. Aamupostissa oli tilaisuuden ilmoitus ja kaikille alueen lehdille lähetettiin lehdistötiedote etukäteen. Aamuposti uutisoi tilaisuuden. Aikuisopiskelijaviikon tapahtuman yhteydessä olleesta tapahtumasta lähetettiin etukäteen alueelliselle lehdistölle lehdistötiedote ja julkaistiin lehdessä yhteisilmoitus verkoston kanssa sekä kahta viikkoa ennen tapahtumailmoitukset vietiin TE- toimistojen ja kirjastojen ilmoitustauluille. 6. ONGELMAT JA SUOSITUKSET (Ongelmat projektin toteutuksessa esim. lähtökohdan tai kohderyhmän valinnan suhteen. Toimenpiteet projektin etenemisen parantamiseksi.) 7

9 Projektin toteutuksessa ei ole suurempia vaikeuksia, joitakin tarkennuksia toimintaan on luonnollisesti tehty. Näitä kuvataan tarkemmin kohdassa 7. Lähtökohtaa tai kohderyhmää ei ole tarvetta muuttaa, mutta olisi ollut hyödyllistä, mikäli myös TE-hallinnon henkilöstö olisi kuulunut projektin varsinaiseen kohderyhmään. TEhallinnon edustajia on tästä huolimatta saatu varsin hyvin verkostotyöhön mukaan. Projektin Haasteena on jatkossakin hallinnointiin varattujen resurssien riittäminen. 7. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN (Kuvaus projektin toiminnasta ja arvio siitä, miten projektin tavoitteet tullaan saavuttamaan.) Projektisuunnitelmassa vuodelle 2010 kohdistetut toimenpiteet ja niiden toteutuminen: 1. Kohderyhmäverkoston vahvistaminen 2. Ohjauksen toimintamallien ja pelisääntöjen luominen. Ensimmäiset mallit valmistuvat. 3. Yhteisten palvelupisteiden ja/tai opintoneuvojien kiertävien vastaanottotilaisuuksien kokeilut yhteistyössä TE-toimistojen, kirjastojen ym. yhteistyökumppaneiden kanssa. 4. Markkinointiyhteistyön kehittäminen. (Nuove-hankkeen mahdollisuuksien selvittäminen markkinoinnin ja ohjauksen suhteen.) 5. Palvelukarttojen työstäminen opiskelijoiden erityistarpeisiin vastaamiseksi, esim. maahanmuuttajat, ikääntyvät työntekijät. 6. Yritys- ja organisaatioasiakkaiden ohjaustoiminnan käynnistäminen ja ohjauksen toimintamallien testaaminen. 7. Valtakunnallisen hankkeen toimintaan osallistuminen 8. Välipalautteet, väliarviointi ja väliraportit Toiminta on toteutunut pääosin Toimintasuunnitelman mukaisesti. Ainoat poikkeamat alkuperäiseen suunnitelmaan koskevat kohtia 4 ja 5. Nuove-projektin kehittämistyö ei ole ainakaan tähän asti koskettanut alueellisia projekteja juuri lainkaan. Alueemme TE-toimistoista on edustus Nuove-projektin kehittämistyössä, samoin Hämeenlinnan seudun aluekoordinaattori on osallistunut Nuoveprojektin järjestämiin kokouksiin, jotta Opin Ovi osaamiseen projekti pysyy kuulolla Nuoven edistymisestä. Ns. erityisryhmien ohjauksen kehittämistyön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2010 ja se pääsee alkamaan täysipainoisesti keväällä Edellisellä toimintakaudella aloitettu nykytilanteen kartoitus saatiin kaikilla alueilla valmiiksi helmikuussa 2010 ja tuloksista tehtiin yhteinen kooste. Alueilla on aikuisohjaajien verkostot koossa ja ne työskentelevät yhteisen TNO-mallin luomiseksi. Tukena tässä työssä toimii projektin Aikuisohjausfoorumi työskentely, jonka puitteissa järjestetään vuosittain n. 2 verkostofoorumia aikuisohjaajaverkostolle. Iloa ja voimaa verkostosta verkostofoorumi järjestettiin Hämeenlinnassa 8

10 ja Kohtaamisia työelämätoimijoiden yhteistyöpäivä Riihimäellä. Lisäksi aluekoordinaattorit koordinoivat alueillaan verkostokokouksia sekä muita yhteistyötapaamisia. Loppuvuodesta yhdeksi verkoston vahvistamisen työkaluksi suunniteltiin aikuisohjaajien vertaismentorointia. Toimintaa pilotoidaan keväällä Yhteisiin koulutuksiin osallistuminen vahvistaa myöskin yhteistyöverkostoa. Niinpä projekti ideoi tarvelähtöisiä koulutuksia kohderyhmälle yhdessä Studio-projektin kanssa: - Osaamista yritysyhteistyöhön (5 op) - Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille (7 op) Lisäksi projektin verkostolle oli varattu osallistujakiintiö Studio-projektin toteuttamaan Dialogitaidoilla virtaa opetukseen ja oppimiseen (5 op) koulutukseen. Samoin verkostolle markkinoitiin ERKKERI Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö (30 op) koulutusta. Vuonna 2010 jatkettiin työelämäkoordinaattoritoiminnan ideointia ja suunnittelua ja teemaan liittyvä verkostofoorumi järjestettiin otsikolla Kohtaamisia - työelämätoimijoiden yhteistyöpäivä. Yhdessä Studio-projektin kanssa suunniteltiin tätä toimintaa tukemaan ns. työelämäkoordinaattorin koulutusohjelma Osaamista yritysyhteistyöhön koulutus (5 op). Koulutusta markkinoitiin verkostolle ja se alkaa helmikuussa Projekti on osallistunut sekä valtakunnalliseen että alueelliseen Opin Ovi perheen toimintaan aktiivisesti. Projektitoimijat osallistuivat Ohjaus Suomessa seminaariin. Hämeen alueen Opin Ovien yhteistyökokouksia pidettiin 11.3., ja Forssan seutu (Hannele Peltomaa ja Tuula Syrjänpää): Tammikuun viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa tehtiin päätös Harava-ryhmän toiminnan jatkamisesta vuodelle Ryhmässä ovat mukana Kehittämiskeskus, TE-toimisto, Oppisopimustoimisto, HAMK, ProAgria, Faktia (OpinOvi ja Voorumi). Ryhmän tapaamisten sisältönä ovat alueen ajankohtaiset asiat, ennakointi ja aluekehittäminen. Ryhmän tavoitteena on suunnata eri toimijoiden toimintaa aluekehittämisen strategian mukaisesti. Ryhmä kokoontuu n. 8 kertaa/vuosi. Tilaisuuksia hankkeen väliraportin esittely Forssan seudun ESR- ja TYKEhankkeiden ohjausryhmälle Koulutus/tiedotustilaisuus: Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella (TE + OOO) klo Aikuisopiskelijan viikolla Faktiassa järjestettiin koko oppilaitoksen yhteinen liikunnallinen tapahtuma Innostu oppimaan Zumba kuntotanssituokio Aikuisopiskelijan tapahtuma HAMK:ssa. Ohjelmassa Aikuisten opintotuet -infot verkoston toimijoille ja yleisölle, seudun toimijoiden esittäytyminen ja Innostu oppimaan -luento. Verkoston toimijoille suunnattu aikuisopiskelijan rahoitusvaihtoehtoja käsittelevä info videoitiin ja 9

11 se on levitetty verkoston oppilaitoksille, TE-toimistolle ja Forssan seudun kehittämiskeskukselle jatkokäyttöön. Vuonna 2010 Hämeen ELY-keskus järjesti yritysneuvojille suunnatun 12 lähipäivää sisältävän maksuttoman valmennusohjelman. Tuula Syrjänpää osallistui valmennukseen vahvistaakseen yrityksille suunnattavien palveluiden kehittämistyötä. Samaan koulutukseen osallistui Forssan seudulta TE-toimiston ja Kehittämiskeskuksen henkilöstöä. Koulutuksen aikana ja sen jälkeen verkostomainen työskentely on lisääntynyt. Hyviä käytäntöjä on levitetty ja yhteistä toimintaa toteutettu. Alueen yrityksille suunnattujen TNO-palveluiden neuvontatyön kehittäminen on saanut hyvän pohjan. Toiminnan kehittäminen jatkuu Hämeenlinnan seutu (Riikka Vanninen): Aikuiskoulutustoimijoiden verkostoituminen Vuoden 2010 aikana Hämeenlinnan seudun aikuisohjaajien verkosto on kokoontunut Opin Ovi päivien, Aikuisopiskelijan viikon tapahtuman ja Lasten korkeakoulu tapahtuman yhteydessä olleen Opin Ovi -tapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen merkeissä yhteensä 18 kertaa (joista 10 oli suunnittelupalaveria ja 8 Opin Ovi -päiviä tai muita tapahtumia). Tämän lisäksi aluekoordinaattori on jatkanut verkoston toimijoiden tapaamisia projektin toimintaan liittyen. Vuoden 2010 lopulla päätettiin, että jatkossa Hämeenlinnan seudun verkostotapaamisina tulevat toimimaan kaksi kertaa vuodessa kokoontuvat Koulutustorstaiden suunnittelupalaverit, oppilaitosten lukuvuoden aikana säännöllisesti joka torstai pidettävät Koulutustorstait sekä keväällä ja syksyllä yhteisesti järjestettävät hakevan vaiheen ohjaus- ja neuvontatapahtumat ja niiden suunnittelupalaverit. Nämä isommat tapahtumat järjestetään keväällä huhtikuussa ja syksyllä Aikuisopiskelijan viikolla. Projektin kehittämä verkostomaisesti toteutettu ohjausmalli on siis jo jalkautumassa osaksi aikuisohjaustoimijoiden arkea. Aluekoordinaattori on verkostoitunut alueen oppilaitosten ohjaustoimijoiden, Hämeenlinnan seudun TE-toimiston ohjaus- ja neuvontatoimijoiden, STUDIO- ja ERKKERI-projektien toimijoiden sekä muiden alueella toimivien hankkeiden projektihenkilöstön kanssa. Aluekoordinaattori on osallistunut seuraaviin alueella toimivien projektien yhteistyöpalavereihin: /KoutsiHäme, /Häme Open Campus ja /Luotsi-säätiön Reitti ammattiin - hanke. Aluekoordinaattori on osallistunut myös Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus - hankkeen verkostotapaamiseen ja Kk Tavastian sidosryhmäseminaariin Hämeenlinnan seudun ohjaustoimijoille järjestettiin yhteistyössä Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus -hankkeen kanssa Hämeenlinnan seudun ohjaajien yhteistyötapaaminen, jonka tavoitteena oli eri oppilaitosten ohjaustoimijoiden verkostoituminen ja tavoitteena oli myös lisätä alueen ohjaustoimijoiden tietoa opintojen ohjauksen ajankohtaisista kysymyksistä peruskoulussa, lukiokoulutuk- 10

12 sessa, ammatillisessa nuorten koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, ammattikorkeakoulussa ja TE-toimistossa. Aluekoordinaattori on aiemmin mainitun valtakunnallisen yhteistyön lisäksi osallistunut Hyvien käytäntöjen ja arvioinnin työpajaan , jossa piti yhdessä Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus -hankkeen projektikoordinaattorin kanssa esityksen ja teki abstraktin aiheesta Opin Ovi -päivistä Koulutuksen iltapäiviin Hämeenlinnan seudun aluekoordinaattori kävi tutustumassa Hämeenlinnan työvoiman palvelukeskuksen toimintaan. Yhteisen alueellisen tapahtumatarjottimen kehittämisen ajatus on muokkautunut siten, että tapahtumatarjottimena tulee jatkossa toimimaan Opin Ovi -päivien pohjalta kehitetyt Koulutustorstait. Ohjauspalvelumallia luomassa Aluekoordinaattori on ideoinut yhdessä Koulutuskeskus Tavastian ohjaustoimijoiden kanssa aikuisopotoimintaa ja suunnitellut aikuisopotoiminnan pilotointia sekä työstänyt aikuisten ohjauksen suunnitelmaa. Aikuisohjaustiimi, jonka puheenjohtajana aluekoordinaattori toimii, kokoontui 26.3., ja Aikuisopotoiminta ja ohjaussuunnitelma ovat työkaluja, joiden avulla edistetään TNOpalveluiden saatavuutta ja toimivuutta. Näitä työkaluja voidaan käyttää pohjana, kun mallinnetaan aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten ohjauspalveluja. Sähköisten palveluiden kehittämistä silmälläpitäen aluekoordinaattori osallistui myös Yhteisöllinen media hanketoiminnassa koulutukseen HAMKissa. Yhdessä Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus -projektin projektikoordinaattorin kanssa on ideoitu ja toteutettu hakevan vaiheen ohjaukseen ja neuvontaan liittyen Opin Ovi -päivät, joita järjestettiin Hämeenlinnan seudun TE-toimistossa 28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 6.5., ja Lisäksi oli Opin Ovi -tapahtuma Lasten korkeakoulu tapahtuman äiti-isi-parkissa ja Aikuisopiskelijan viikon tapahtuma. Näiden päivien pohjalta kehitettiin Koulutustorstait (joista aluksi käytettiin nimeä Koulutuksen iltapäivät). Tähän liittyen pidettiin 4.8. palaveri Hämeenlinnan seudun Te-toimiston johtajan kanssa ja saatiin valtuutus suunnitella Koulutustorstaiden toteutuskonsepti. Koulutustorstait ovat tammikuun 2011 puolivälistä alkaen lukukausien aikana joka torstai klo Hämeenlinnan seudun TE-toimistossa järjestettyjä hakevan vaiheen ohjauksen ja neuvonnan tapahtumia verkostomaisesti tuotettua TNO-palvelua. Koulutustorstaiden suunnittelu tehdään ja kuhunkin tapahtumapäivään osallistuvat organisaatiot päätetään kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä suunnittelupalavereissa. Yhteistyössä Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projektin kanssa järjestettiin Työhallinnon opiskelua tukevat palvelut -työseminaari. Seminaarissa ideoitiin aikuisten koulutukseen liittyviä ohjauspalveluja, joita oppilaitokset ja TEhallinto järjestävät yhteistyössä. Aluekoordinaattori kirjoitti yhdessä Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projektin projektikoordinaattorin kanssa seminaarin jälkeen 11

13 raportin työseminaarin työskentelyn tuloksista. Raportti toimitettiin pyynnöstä Työ- ja elinkeinoministeriön asettamalle Henkilöasiakkaan ohjaukselliset ja osaamisen kehittämisen palvelut -työryhmän jäsenelle Kai Koivumäelle. Koivumäki toimii puheenjohtajana työryhmän sisälle perustetussa jaostossa, jonka tehtävänä on tehdä konkreettinen esitys palvelutuotteista. Ohjausosaamisen kehittäminen Helmikuun alussa järjestettiin Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projektin kanssa kaksi rahoitusinfotapahtumaa alueen aikuiskoulutustoimijoille. Näissä infoissa tiedotettiin omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella koskevasta muutoksesta ja opastettiin ohjaajia siitä, millaisia käytäntöjä tähän liittyy TE-hallinnon ja oppilaitosten osalta. Aluekoordinaattori osallistui ERKKERI Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö - koulutukseen, jonka lähipäivät olivat Koulutuksen aikana sekä aluekoordinaattorin oma ohjausosaaminen kehittyi että päästiin ideoimaan ja kehittämään alueen aikuisohjaajien verkostoitumisen uusia muotoja ja tapoja, suunnittelemaan yhteistyötä eri organisaatioiden ohjaustoimijoiden kanssa ja tiedotettiin Opin Ovi Osaamiseen projektissa meneillään olleista asioista. Toukokuussa kirjoitettiin ns. manifesti hakevan vaiheen ohjauspalvelujen järjestämisen ongelmien ja nykyresurssien kuvauksesta. Tämä toimitettiin projektin verkostoon kuuluvalle Elinikäisen oppimisen neuvoston jäsenelle, joka vei kuvauksen tiedoksi ja keskusteltavaksi Elinikäisen oppimisen neuvoston kokoukseen. Ohjausosaamisen nykytilanteen selvittäminen tehtiin verkoston toimijoiden organisaatioissa tehdyillä avainhenkilöhaastatteluilla, jotka aloitettiin Hämeenlinnan seudulla vuoden 2009 lopussa ja niitä jatkettiin tammi-helmikuussa Kysyntälähtöisten tuotteiden kehittäminen Minustako aikuisopiskelija? -kurssien ja kurssitarjottimen suunnittelupalaverit pidettiin 26.4., ja Näiden palavereiden tavoitteena oli ideoida opiskelua harkitseville opiskelutaitoja tukevia kursseja ja ideoida, miten nämä kurssit kootaan alueellisesti tarjolle ns. kurssitarjottimeksi. Suunnittelua jatketaan vuonna TNO-palveluiden kehittäminen työnantaja-asiakkaille järjestettiin pk-yrittäjille suunnattu Opin Ovi päivä. Tapahtumasta laadittiin Hämeenlinnan seudun TE-toimistossa jaettu asiakastiedote, tehtiin lehdistötiedote ja yhteistyökumppaneille lähetettävä tiedote, julkaistiin mainos Yrityssanomissa, oppilaitosten ja työvoimahallinnon internetsivuilla ja toimitettiin yrittäjille sähköpostilistojen kautta. Tapahtumaan osallistui muutamia yrittäjiä sekä verkoston työelämäyhteistyötoimijoita. Heiltä saatiin arvokasta palautetta ja ideoita työelämäyhteistyön kehittämisen tueksi. Aluekoordinaattori on yhteistyössä muiden projektin toimijoiden kanssa osallistunut aktiivisesti työnantaja-asiakkaiden TNO-palveluiden kehittämisen ideointiin ja 12

14 toteuttamiseen. Lisäksi aluekoordinaattori ja projektipäällikkö ovat olleet kehittämässä tätä toimintaa myös Koulutuskeskus Tavastiassa, mm. aikuiskoulutuksen kehittämispäivässä sekä ideoineet kehittämispäivän annin pohjalta Työelämäpalveluiden kehittämistiimin toimintaa. Osana projektipäällikön ERKKERI Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö koulutusta (30 op) syntyi Työnantaja-asiakkaiden TNOpalveluita kehittämässä Koulutuskeskus Tavastiassa kehittämistyö, jossa on mallinnettu mm. työelämäkoordinaattoritoimintaa. Hyvinkään-Riihimäen seutu (Marja Terttu Palviainen): Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuudesta kertoo yrittäjän joulukuussa antama kiitos siitä, että aluekoordinaattorin tekemästä yrityksen alkuhaastattelutapaamisesta lähtenyt prosessi synnytti koko yrityksen henkilöstölle( 17 hlöä) yli vuoden pituisen koulutuksen. Tapahtumasarjassa todellakin tehtiin yhteistyötä verkostossa: aluekoordinaattori, työnantajan, Hyria n ja Tutka-hankkeen eri kokoonpanoilla toteutetusta yhteistyötä Tutka-hanke syntyi koulutus-ja rahoitussuunnitelma, jonka yritys hyväksyi. Prosessi jatkui vielä yhteistyöllä Riihimäen TEtoimiston kanssa. Toinen laajemman verkoston toteuttamista verkostoyhteistyöstä on hyvä esimerkki Itä-, L-U- ja Kuuma Opin Ovien kanssa toukokuussa 2010 tehty SWOT arviointiaineisto eri paikkakunnilla toteutetuista ohjauspistekokeiluista. Yhteistyö Kuumakuntien kanssa on tuonut lisätietoa projektille siitä, miten säännöllisten kirjasto-ohjauspisteiden pilotointi on onnistunut sekä miten niissä toimivia ohjaajia on koulutettu. Ideoiden pohjalta syntyi kipinä Studio-projektin Opin Ovi Osaamiseen projektille järjestettävästä Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille ( 7 op) - koulutuksesta. Hämeenlinnan seudun kokeilemista Opin Ovi -päivistä on tuotu tietoa alueelle ja toteutettu bencmarkkauskäynti TE-toimistojen koulutusneuvojien kanssa. Tällä käynnillä kehiteltiin ajatusta miten ko. koulutuksen iltapäivät (jatkossa Koulutustorstait) voitaisiin siirtää Hyvinkään - Riihimäen alueelle. TE-hallinnon segmentoinnin tuomat erilaiset asiakaspalvelun haasteet nähdään ja koulutuksen iltapäiviä tullaan kokeilemaan ainakin Riihimäen TE-toimistossa keväällä Alueverkoston oppilaitokset ovat valmiita yhteistyöhön. Kehittämistyö ko. päivien sekä muusta yhteisten näkyvyyksien (2 krt /v) alueellisista muodoista ja malleista jatkuu v Onnistuneesta yhteistyöstä esimerkkinä on, miten haasteelliseksi koetun ELYkeskusrajan ylitys saatiin aikaan. Opin Ovi Osaamiseen toimii ELY-keskusrajan molemmilla puolilla. Aluekoordinaattori esitti toiveen Hämeen ELY-keskuksen Opin Ovi-projektille kutsua Hämeen alueen Ammatinvalintapsykologeille suunniteltuun koulutuskokonaisuuteen myös Hyvinkään toimiston ammatinvalintapsykologit, kokemukset rajanylityksestä olivat myönteiset. Toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta 13

15 Alkuvuonna 2010 jatkettiin vielä alkutilanteen kartoituksia, joissa samalla kuultiin oppilaitosten mahdollisuuksista ja tarpeesta osallistua alueellisen verkoston toimintaan. Haastattelukierros toi näkemystä ja nosti näkyväksi tarpeen alueellisen yhteistyön tiivistämisestä erityisesti ns. hakevan vaiheen haasteissa. Alueverkoston kokoonpano varmistui toukokuulla, mukana ovat nyt edustajat kaikista alueen oppilaitoksista sekä alueen molemmista TE- toimistoista. Toukokuulla alueverkoston jäsenille lähetettiin ensimmäinen yhteistyösuunnitelma ja allokointi ajalle 8/10 5/11. Alueverkoston työpalaverit sovittiin pidettäväksi verkoston eri organisaatioiden toimipisteissä. Alueverkoston ensimmäisessä työpalaverissa nousi esille, että alueen oppilaitosten sujuva yhteistyö on haasteellista yhteystietojen hankalan löytymisen vuoksi. Hyvin erilaisten kotisivujen selailusta on tullut haaste myös koulutuksen ammattilaisille. Päätettiin aloittaa selvittämällä alueverkoston sisäiset yhteystiedot, joiden avulla ilman kotisivujen selaamista alueverkostotoimijat löytäisivät kehittämisessä tarvittavan informaation. Yhteystiedoista tehtiin Webropol- kysely syyskuussa. Tuloksia analysoitaessa hakevan vaiheen asiakasnäkökulmasta, havaittiin yhteystietojen hyvin erilainen esitystapa. Alueverkostossa yhteystietoasiaan kiinnitetään erityistä huomiota kehitettäessä TNO- palvelumallia. Yhteistyöverkostoa ulotettiin alueiden kirjastoihin. Tämä antaa mahdollisuuden kirjastojen tilojen käyttöön erilaisissa koulutusinfotilaisuuksissa myöhemminkin. Erityistä ohjausosaamista vaativien ryhmien tarpeita on huomioitu tekemällä yhteistyötä aktiivisesti aikuisten ohjaukseen keskittyvien oppimisvalmentajien sekä Koutsi- hanketoimijoiden, maahanmuuttajien Mosaiikki-hanketoimijoiden sekä alueella toimivan Sadonkorjuuhankkeen kanssa. Erityistä osaamista vaativien ohjauksesta lisätietoa aluekoordinaattori haki osallistumalla syyskuussa Kuuma Opin Oven verkostofoorumiin Invaliidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. Lokakuun viikolla 42 Opin Ovi Osaamiseen alueverkosto järjesti aikuisopiskelijaviikon TNO- palvelupisteet alueen kirjastoihin (Hyvinkää-Riihimäki-Loppi- Hausjärvi). Ohjaajia oli mukana eri organisaatiosta 16. Tapahtuma toteutettiin kahtena päivänä. TNO-palvelua sai henkilökohtaisesti 83 henkilöä, 26 naista ja 57 naista. TNO-palvelutapahtumat kirjattiin anonyymisti pääkysymyksin. Tätä aineistoa on analysoitu alueellisen toiminnan pohjaksi. Aikuisopiskelijaviikon ohjaajien yhteistyö synnytti idean selvittää sosiaalisen median mahdollisuuksia täydentää aikuisten TNO- palveluja. Samassa viriteltiin hankeyhteistyötä Koutsi- hankkeen kanssa alueellisesta Facebook pilotoinnista. Tämän asian kehittämisideoinnissa havainnoitiin ensisijaiseksi tarpeeksi toimijoiden oma riittävä osaaminen ja toive koulutuksesta tuotiin syksyllä Opin Ovi Osaamisen projektiryhmälle. Marraskuussa osallistuminen Kehittämiskumppanuushankkeen seminaariin Sosiaalisen median hyödyntämisestä oppilaitosten toiminnan ja verkostoinnin välineenä antoi jonkin verran lisäinformaatiota verkostolle, missä tällä hetkellä sosiaalisen median hyödyntämisessä mennään. 14

16 Ensimmäinen versio alueellisesta ohjauspalvelumallista sai päivänvalon joulukuussa Alueverkosto kokoontui syksyn 2010 aikana kaksi kertaa varsinaiseen työpalavereihin sen lisäksi aikuisopiskelijaviikon suunnitteluun, toteutukseen sekä purkupalaveriin. Neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien ohjausosaamista kehitettiin aktiivisen yhteistyön ja kahden tarjotun foorumin lisäksi järjestämällä helmi- ja marraskuussa yhdessä Hämeen Ely-keskuksen OpinOvi projektin ja alueellisten asiantuntijoiden kanssa rahoitusinfot neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville sekä aktiivisella tiedottamisella Studio- ja Erkkerikoulutusten mahdollisuuksista. Koulutuksiin ja kehittämistoimiin osallistumisen haasteeksi nousi esille alueella tapahtuneiden suurten organisaatio- ja/tai toimintalinjamuutosten tuomat organisaatioiden vaikeudet irrottaa henkilöitä koulutuksiin vaikka sinänsä tarvetta olisi. Mahdollisen työelämäkoordinaattorin työnkuvan kehittämisen pohjana käytettiin asiantuntijahaastatteluja, jotka saatiin päätökseen kevään 2010 aikana. Asiantuntijoina oli mm. yrittäjiä, yritysjärjestöjen edustajia sekä kehittämisyhtiön Hyvinkään- Riihimäen alueen toimivan Yritysvoimala Oy:n Tutka-hanke, Hyvinkään sekä Riihimäen TE- toimistojen johto, työnantajapalvelujen ja työvoimakoulutusten asiantuntijat sekä Uudenmaan ja Hämeen Ely- keskuksen Opin Ovi projektit. Keskeiseksi haasteeksi on näissä neuvotteluissa noussut kysyntälähtöisten tuotteiden puute tai toisaalta tarjonnan saatavuus yritysten toivomalla tavalla. Alueella on tehty kattavia kartoituksia: mm. TE- toimistot ovat toteuttaneet Harava-kartoitukset. Alueella on otettu esiin näistä tutkimusten tuloksien hyödyntäminen. Yritykset toivovat avukseen koulutuksen asiantuntijoita (esim. työelämäkoordinaattoreita). Tällaiset asiantuntijat/asiantuntijoiden verkostot hoitaisivat yrityksissä esim. osaamistarvekartoitukset, koulutussuunnittelun ja koulutusten, sekä rahoitusten hankintaa yritysten apuna/puolesta. Hyvinkään- Riihimäen alueella tämäntyyppistä työtä tekee tällä hetkellä Tutka-hanke. Yrityksen toivomien koulutusten ja aikataulujen toteuttamiseksi on alueella esiinnoussut kysyntälähtöisten tuotteiden saatavuuden ja tarjonnan vähäisyys. Uusien yritysten koulutustarpeiden kartoittamisen toimintamallien tutkimiseksi Opi Ovi Osaamiseen järjesti kesällä 2010 bencmarkkaus-käynnin Mikkeliin Eseduun mukana kehittämisyhtiön, TE-hallinnon ja eri oppilaitosten edustajia. Onnistunut yhteistyö on jatkunut eri kokoonpanoilla verkostossa syksyn 2010 aikana tavoitteena kehittämistempaus alkuvuonna v yhteistyössä Tuotehankkeen kanssa. Yritystoimijoiden verkostossa tehdään alueella hyvää yhteistyötä jo tällä hetkellä. Toiminnan tehostamista esimerkiksi työelämäkoordinaattoriverkostoksi tutkitaan 15

17 ja mahdollisesti malli syntyy Studio-hankkeen Osaamista yritysyhteistyöhön - koulutuksen oheistuotteena. 8. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS (Uudet menetelmät ja sisällöt projektin toimeenpanossa, uudet yhteistyörakenteet jne. Mitä uutta on kehitetty, esim. tuotteet, toimintatavat, palvelut?) Projektin tuotekehitystoiminta on jo hyvässä vauhdissa. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu seuraavanlaisia uusia toimintatapoja ja -malleja, joita tullaan projektin aikana kehittämään ja pilotoimaan: VERKOSTOMAISESTI TUOTETUT TNO-PALVELUT 1. AIKUISOHJAAJAVERKOSTO JA AIKUISOHJAUSMALLI a. aikuisohjaajan/aikuisopon työnkuvan ja yhteistyömuotojen kehittäminen aikuiskoulutusorganisaatioissa b. ohjaussuunnitelmat aikuisohjauksen kehittämisen työkaluna c. verkostomaisesti tuotetut TNO-palvelut alueilla (esim. ohjauspistekokeilut, Etuovi/Takaovi malli) 2. TYÖELÄMÄKOORDINAATTORIVERKOSTO JA TYÖNANTAJA-ASIAKKAIDEN TNO-PALVELUT a. työelämäkoordinaattorin työnkuvan kehittäminen aikuiskoulutusorganisaatioissa sekä linkitys oppilaitosten työelämän kehittämisja palvelutehtävään b. hrd-tuotteen kehittäminen erityisesti pk-yrityksille (henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnittelupalvelu; koulutus korvaavan työn mahdollisuutena yrityksessä) 9. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET (Esim. tasa-arvon edistyminen mukana olevissa organisaatioissa, uusia menetelmiä tai muita tasa-arvoa edistäviä tuloksia.) Raportointikauden aikana ei ole vielä tapahtunut muutoksia tasaarvovaikutuksissa, mutta projektisuunnitelmaan on kyllä kirjattu tämän suhteen tavoitteita. Erityisesti aikuisohjaajien koulutuksessa tullaan huomioimaan näitä tavoitteita. Aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan kohderyhmänä ovat tasapuolisesti sekä miehet että naiset. Ohjaustoimintaa kehitetään niin, että sekä miesten että naisten erilaiset edellytykset, mahdollisuudet ja esteet opiskeluun tulevat mahdollisimman hyvin huomioon otetuiksi. 16

18 10. HYVÄT KÄYTÄNNÖT (Mitä hyviä käytäntöjä projektissa on mahdollisesti kehitetty? ) Kehitteillä olevista innovaatioideoita on jo levitetty Opin Ovi projektien yhteistapaamisissa sekä projektin toteuttajaorganisaatioiden palavereissa, samoin kuin yhteistyöverkostonkin tapaamisissa. Vasta tuotteiden ja toimintatapojen pilotointien jälkeen osataan sanoa, kuinka hyviä käytäntöjä innovaatiomme lopulta ovat. Mahdollisia sosiaalisia innovaatioita esitellään kappaleessa TOIMINNAN JATKUVUUS (Mitä pysyvää on saatu aikaan ja kuka vastaa uudesta tai pysyvästä toiminnasta projektin päättymisen jälkeen? Mitä voidaan siirtää tai saattaa muiden toimijoiden, esim. pk-yritysten, oppilaitosten tai viranomaisten käyttöön? Suunnitelmat tulosten hyödyntämiseksi, onko jo hyödynnetty?) Toimintaa suunnitellaan jatkuvasti sitä silmällä pitäen, että saadaan aikaan mahdollisimman pysyviä toimintatapoja. Erityisenä haasteena näemmekin toiminnan jalkauttamisen aikuisohjaustoimijoiden arkipäivään siten, että erillistä projektirahoitusta ei jatkossa tarvittaisi. Projekti vaikuttaa aktiivisesti myös päättäjien ja viranomaisten suuntaan, jotta aikuisten TNO-palvelutoiminta saisi jatkossa siihen tarvittavat resurssit. Hämeenlinnassa Riikka Michelsson projektipäällikkö 17

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2009 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET... 2 3.1.

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-,neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla kehittämisohjelma (OKATNO) Alueellisten

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Onneksi olkoon Opin Ovi Kymi - te teitte sen! Opin Ovi Kymi -projektin päätöstilaisuus Kotka

Onneksi olkoon Opin Ovi Kymi - te teitte sen! Opin Ovi Kymi -projektin päätöstilaisuus Kotka Onneksi olkoon Opin Ovi Kymi - te teitte sen! Opin Ovi Kymi -projektin päätöstilaisuus 11.12.2012 Kotka Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi Tieto Neuvonta Ohjaus KUUMA OpinOvi PROJEKTIN TUOTOKSET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET 2008-2012 KUUMA OpinOvi KUUMA OpinOvi projekti on alueellinen kehittämishanke, jossa luodaan toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Riittääkö nopat? Haasteena yliopisto-opintojen napakka eteneminen -seminaari 11.3.2013 Lappeenranta Projektipäällikkö Auli Ryhänen

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Opin ovi hankeperheen tulosten levittäminen hankeverkostossa

Opin ovi hankeperheen tulosten levittäminen hankeverkostossa Opin ovi hankeperheen tulosten levittäminen hankeverkostossa Unelmia uudesta työstä - työn teettämisen tapojen ja työntekijän aseman muutokset - loppuseminaari 18.3.2013 Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari 27.11.2012 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OPIN OVI Lappeenranta 10.5.2012 KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Päivitetty ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen

Päivitetty ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen Päivitetty 20.5.2009 ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen Yhteistyössä on voimaa - ERKKERI valmentaa ja verkottaa! Hyvän aikuisten

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Salmia ja Laituri-projekti 2013: Koulutus ja kehittämisen tuki ELY:ille

Salmia ja Laituri-projekti 2013: Koulutus ja kehittämisen tuki ELY:ille Salmia ja Laituri-projekti 2013: Koulutus ja kehittämisen tuki ELY:ille Pasi Savonmäki Antti Laitinen TNO-foorumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia 13.12.2012 Kehittämistyön kaksi haastetta: linjausten

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

NUOVE neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti (ESR) Koulutusneuvontaa, Uraohjausta, Tutkimusta

NUOVE neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti (ESR) Koulutusneuvontaa, Uraohjausta, Tutkimusta NUOVE neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti (ESR) 2008-2013 Koulutusneuvontaa, Uraohjausta, Tutkimusta KEHITTÄMISOHJELMAN HALLINNOINTI KOORDINAATIO- JA SEURANTARYHMÄ TEM, OPM, OPH, ESLH, ISLH,

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen / Varsinais-Suomen OpinOvi Tuula Kokkonen / OpinOvi aikuisopiskeluun Varsinais-Suomi Missio? Jottan tarttis tehrä

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ollaanko sitä elossa 7.4.2014 ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun projekti Projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Taustaa, verkostoitumista:

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Pirkanmaan aikuisohjauksen strategia

Pirkanmaan aikuisohjauksen strategia Pirkanmaan aikuisohjauksen strategia 2011-2014 Luonnos 9.2.2011 Ohjauksen asiantuntijaryhmä (strategiatyö) Ilola Hanna, lehtori, TAMK/TAOKK Järvenpää Maija, opinto-ohjaaja, TAO Keskinen Anita, psykologian

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

ELY-keskusten raportointi vuoden 2016 toiminnasta - yhteenvetoa

ELY-keskusten raportointi vuoden 2016 toiminnasta - yhteenvetoa ELY-keskusten raportointi vuoden 06 toiminnasta - yhteenvetoa Jaana Kettunen & Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitos 8.6.07 Alueellisten ELO-ryhmien toiminnan seurantaa 0-7 Teema 4, alustavia tuloksia:

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Päämäärät: Tavoitteet

Päämäärät: Tavoitteet Visio: Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Opin Ovi Kymi. Päätöstilaisuus /rr

Opin Ovi Kymi. Päätöstilaisuus /rr Opin Ovi Kymi Päätöstilaisuus 11.12.2012 Perustiedot Projektin kesto: 1.8.2008-31.12.2012 Projektitoimijat: EKAMI, hallinnoija KyAmk, Palmenia, KSAO, Kvlakk,osaprojektit Yhteistyökumppanit: Kotkan Haminan

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Kasurinen 2011) ennakointitieto koulutustieto

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 17.3.2017 Pohjanmaalta löytyy pohjoismaiden merkittävimmät energiateknologian ja kemian teollisuuden keskittymät. Pohjanmaata leimaa monipuolinen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Ura- ja opintoohjaus LAY Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Oppiminen ja osaamisen hankkiminen työelämässä LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO LAY

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT. Anne Leppänen

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT. Anne Leppänen TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT Anne Leppänen 21.4.2010 1 1. Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden -kehittämisohjelma 2. TNO-palvelut 3. Kohderyhmät SISÄLLYS 4. Valtakunnalliset ja

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa 2016-2019 14.10.2016 Koulutusasiantuntija Paula Hiltunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mitä on elinikäinen ohjaus ja ELO-toiminta? Erilaisissa

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

1. Oulun eteläisen OpinTori-tiimin verkostoyhteistyö

1. Oulun eteläisen OpinTori-tiimin verkostoyhteistyö NIMI 1. Oulun eteläisen OpinTori-tiimin verkostoyhteistyö Oulun eteläisen alueen oppilaitosten ja TE-toimistojen henkilöistä koottu OpinTori-tiimi. OpinTori-tiimi on osaltaan kehittämässä oppilaitosten

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kokemuksia verkostoyhteistyöstä ja sen rakentamisesta. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Projektipäällikkö Erno Hyvönen, Hämeenlinna

Kokemuksia verkostoyhteistyöstä ja sen rakentamisesta. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Projektipäällikkö Erno Hyvönen, Hämeenlinna Kokemuksia verkostoyhteistyöstä ja sen rakentamisesta Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Projektipäällikkö Erno Hyvönen, Hämeenlinna 26.03.2009 Lähtötilanne Sosiologi on evankelista ilman ilosanomaa

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset,

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, OKM 2009:11 Aikuisopiskelun osuvuutta parannetaan ohjaus- ja neuvontapalveluita tehostamalla opetus-

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Opin Ovi Pirkanmaa. Itsearviointi 2010

Opin Ovi Pirkanmaa. Itsearviointi 2010 Itsearviointi 2010 Sukupuoli Mies 8 Nainen 31 Asema organisaatiossa Muu 5 Johdon edustaja (rehtorit, johtajat, päälliköt) 7 Projektityöntekijä, -vetäjä, - päällikkö tms. 11 Hallinnon tukipalvelut (sihteerit,

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Lapin TNO-palvelut Lapin kirjastokokous

Lapin TNO-palvelut Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 29.11.2016 Mirva Petäjämaa ja Arja Taavetti 25.11.2016 Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut T = TIETOA, N = NEUVONTAA, O = OHJAUSTA Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla tuetaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Arviointiulottuvuus 1 Tilanteelle kokonaisuutena ominaista 2 Seudulliset strategiat 3 Ohjauksen konsepti 4 Foorumit,

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Antti Laitinen, LAITURI-projekti Salmia 12.11.2013 Kanta-Hämeen ELO 13.11.2013 Päijä-Hämeen ELO Elinikäisen ohjauksen määritelmä Elinikäiseen oppimiseen

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Pohjanmaan aluekokeilut hankkeessa

Pohjanmaan aluekokeilut hankkeessa Pohjanmaan aluekokeilut hankkeessa Hakemukseen kirjatut tavoitteet: 1. Lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta 2. asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta 2.

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot