Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi"

Transkriptio

1 Tieto Neuvonta Ohjaus KUUMA OpinOvi PROJEKTIN TUOTOKSET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET

2 KUUMA OpinOvi KUUMA OpinOvi projekti on alueellinen kehittämishanke, jossa luodaan toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan aikuisohjaukseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan aikuisille suunnattuja, verkoston yhteistyössä tuottamia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, osatoteuttajina Seurakuntaopisto ja TTS. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Laurea-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään Opisto, Keski-Uudenmaan työ-ja elinkeinotoimisto sekä Keski-Uudenmaan uusyrityskeskus. Kuuma OpinOpi -projekti toteutetaan vuosina Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskus. KUUMA OpinOvi on osa valtakunnallista ESR-rahoitteista Opin Ovi -hankeohjelmaa, jossa on tavoitteena helpottaa aikuisen kouluttautumista työelämään. KUUMA OpinOvi tekee läheistä yhteistyötä lähialueiden projektien kanssa. Lisätietoa KUUMA OpinOvi projektista ja muista Opin Ovi -hankkeista löytyy osoitteesta Tässä lehtisessä esitellään lyhyesti KUUMA OpinOvi -projektin tuotokset ja hyvät käytänteet: Aikuisten tieto, neuvonta- ja ohjauspalveluiden yhteistyöstrategia Keski-Uudellamaalla, verkostofoorumi-toimintamalli, aikuiskoulutusopas, selvitys alueen henkilökohtaistamiskäytännöistä, koulutusneuvontapiste-toimintamalli, aikuiskoulutustori-toimintamalli, Opiskelijaksi.net-aikuiskoulutussivusto.

3 Aikuiskoulutusopas. KUUMA-kunnat ja Sipoo. Oppaassa esitellään KUUMA-kuntien ja Sipoon aikuisten ammatillisen koulutuksen, aikuislukioiden, ammattikorkeakoulujen, kansan- ja kansalaisopistojen koulutusvaihtoehdot aikuisille. Lisäksi oppaassa esitellään yleisesti aikuiskoulutusta ja sen eri muotoja sekä Työ- ja elinkeinotoimistojen ja Uusyrityskeskusten palvelut. Opas julkaistiin elokuussa Koulutusvaihtoehtoa valittaessa on hyvä tutustua oppaassa esiteltyjen oppilaitosten ja aikuiskoulutusta tarjoavien organisaatioiden www-sivuihin ja tiedustella suoraan alkavia koulutuksia. Aikuiskoulutusopas on suunnattu kaikille KUUMA-kuntien ja Sipoon aikuiskoulutustarjonnasta kiinnostuneille. Opas sopii apuvälineeksi niin koulutusta etsivälle aikuiselle kuin kenelle tahansa aikuisohjauksen parissa työskentelevälle. KUUMA-kuntien ja Sipoon aikuiskoulutusopas kokoaa ensi kerran yksiin kansiin koko Keski-Uudenmaan aikuiskoulutustarjonnan muodostaen lukijalleen kokonaiskuvan alueen aikuiskoulutuksesta ja sen parissa toimivista tahoista. YHTEYSTIEDOT Projektin www-sivut (www.opinovi.fi) ja projektin toteuttajien www-sivut (www.keuda.fi;

4 Aikuiskoulutustori Valtakunnallisen Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikolla kutsutaan Keski-Uudenmaan aikuiskoulutusorganisaatiot näytteilleasettajapöytien ääreen osaksi alueelliseen Aikuiskoulutustori-tapahtumaan. Oppilaitosten lisäksi mukana on ollut Keski- Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto. Aikuiskoulutustoreilla Keski-Uudenmaan aikuisilla on mahdollisuus tutustua alueen oppilaitosten ja muiden toimijoiden tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin. Tapahtumissa oppilaitosten sekä työ- ja elinkeinotoimiston aikuiskoulutuksen asiantuntijat kertovat alueen koulutusvaihtoehdoista ja opintojen rahoittamisesta. Lisäksi aikuiskoulutustoreilla on aikuiskoulutukseen liittyviä tietoiskuja. Aikuiskoulutustorit on tarkoitettu kaikille aikuiskoulutuksesta kiinnostuneille. Aikuiskoulutustorin tavoitteena on tuoda alueen aikuiskoulutustarjonta ja toimijat suuren yleisön pariin, tarjota tietoa ja neuvontaa aikuiskoulutuksesta ja alueen koulutusmahdollisuuksista sekä innostaa aikuisopiskeluun.

5 Selvitys Keski-Uudenmaan aikuiskoulutusorganisaatioiden henkilökohtaistamiskäytännöistä Selvitys esittelee alueen ammatillisten aikuiskoulutusorganisaatioiden (Adulta, IJKK, Keuda, TTS, Seurakuntaopisto) henkilökohtaistamiskäytännöt oppilaitoksittain ja vertailee näiden hyviä ja huonoja puolia. Selvitys henkilökohtaistamiskäytännöistä tehtiin KUUMA OpinOvi hankkeessa toteutetun alueellisen aikuisohjauksen yhteistyöstrategian taustaselvitykseksi. Selvitys sopii materiaaliksi kaikille opintojen henkilökohtaistamisen parissa työskenteleville, henkilökohtaistamisprosesseja kehittäville ja asiasta muuten kiinnostuneille. Selvityksen taustalla on alueen aikuiskoulutustoimijoiden halu yhtenäistää ohjauskäytäntöjä. Selvitys kokoaa yhteen ja benchmarkeeraa alueelliset henkilökohtaistamis- ja ohjauskäytännöt levitettäväksi toisiin organisaatioihin sekä yhteistyössä tuotettuihin ohjauspalveluihin. YHTEYSTIEDOT Projektin www-sivut (www.opinovi.fi) ja projektin toteuttajien www-sivut (www.keuda.fi;

6 Koulutusneuvontapiste Koulutusneuvontapisteet tarjoavat aikuisille mahdollisuuden saada täsmätietoa ja neuvontaa aikuiskoulutuksesta Keski-Uudellamaalla. Koulutusneuvontapisteisiin voi tulla kuka tahansa, niin yksityinen henkilö kuin yrittäjäkin ilman ajanvarausta. Neuvontaa pisteissä antavat KUUMA-alueella toimivien aikuiskoulutusta järjestävien oppilaitosten aikuisohjaajat. Neuvontapisteissä saa tietoa ja neuvontaa alueen koulutustarjonnasta, koulutukseen hakeutumisesta, opintojen rahoitusmahdollisuuksista, oppisopimuskoulutuksesta, ammatinvalinnasta ja apua vastausten löytämiseksi mieltä askarruttaviin, aikuisopiskelua koskeviin kysymyksiin. KUUMA OpinOvi projektin aikana ( ) koulutusneuvontapisteitä oli KUUMAkuntien kirjastoissa ja TE-toimistoissa. Projektin päättymisen jälkeen koulutusneuvontapisteitä voidaan järjestetään alueen aikuiskoulutus- ynnä muissa. tapahtumissa. Koulutusneuvontapisteisiin voivat tulla kaikki aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt ja yrittäjät ilman ajanvarausta. Koulutusneuvontapisteet tuovat hakeutumisvaiheen tieto- ja neuvontapalvelun aikuiskoulutusorganisaatioiden ulkopuolelle. Matalan kynnyksen palvelupisteiden olemassaolo lisää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden saatavuutta ja aikuiskoulutuksen houkuttelevuutta Keski-Uudellamaalla.

7 Opiskelijaksi.net portaalin aikuiskoulutussivusto Opiskelijaksi.net portaalin aikuiskoulutussivuston tarjoaa aikuisille koulutukseen liittyviä tieno-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Opiskelupaikat-otsikon alla esitellään aikuiskoulutusmuodot ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, aikuislukioissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa sekä kansan- ja kansalaisopistoissa. Lisäksi sivustolla esitellään muut aikuiskoulutusvaihtoehdot. Lisäksi Opiskelupaikat-otsikon alle on koottu tietoa mm. aikuisopiskelun aikaisista opintososiaalisista eduista. Sivustolta ei löydy tietoa alkavista koulutuksista, mutta portaalin kautta pääsee kaikkien Uudenmaan aikuiskoulutusta tarjoavien organisaatioiden www-sivuille, mistä löytyy ajantasaisin koulutustarjontatieto. Apua valintaan otsikon alta löytyvät sivuston neuvonta- ja ohjauspalvelut: Kysy sähköpostilla ja ajanvarauskalenteri. Sivuston kautta voi kysyä neuvoa aikuisohjaajilta, jotka vastaavat suoraan kysyjän sähköpostiin. Ajanvarauskalenterista käyttäjä voi varata ohjausajan. Ohjaukset toteutetaan alueen oppilaitoksissa. Opiskelijaksi.net portaalin aikuiskoulutussivusto on tarkoitettu kaikille aikuiskoulutuksesta kiinnostuneille. Sivusto toimii myös ohjaajien työvälineenä etenkin hakeutumisvaiheessa. Aikuiskoulutustieto täydentää entisestään Opiskelijaksi.net sivustoa Uudenmaan koulutustiedon sekä neuvonta- ja ohjauspalveluiden osalta. Näin lisätään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden saatavuutta Uudellamaalla. YHTEYSTIEDOT

8 Verkostofoorumi Verkostofoorumit kokoavat Keski-Uudellamaalla aikuisten ohjaustyötä tekevät organisaatiot ja näiden ohjauksen parissa työskentelevät henkilöt yhteen säännöllisesti. Verkostofoorumit ovat muodostuneet alueellisiksi ohjaushenkilöstön verkostoitumisen, tiedonvaihdon, osaamisen kehittämisen ja yhteistyön suunnittelun areenoiksi. Lisäksi verkostofoorumeiden kautta tiedotetaan organisaatioiden ohjausyhteistyöstä Keski-Uudellamaalla. Verkostofoorumi järjestetään vähintään kerran vuodessa. Verkostofoorumit on tarkoitettu Keski-Uudellamaalla toimivien aikuisten ohjaustyötä tekevien organisaatioiden ohjauksen parissa toimivalle henkilöstölle. Verkostofoorumit ovat tuoneet alueen aikuisohjaustyötä tekevät organisaatiot yhteen ensimmäistä kertaan aikuisten ohjaukseen liittyvien asioiden tiimoilta. Foorumit ovat selkiyttäneet kuvaa aikuiskoulutuksen ja ohjauksen toimijoista alueella ja mahdollistaneet aikuisten ohjauksen yhteistyömuotojen ideoimisen ja kehittämisen.

9 Aikuisten tieto-, neuvonta- ja yhteistyöstrategia Keski-Uudellamaalla. Strategiakausi Aikuisten tieto-, neuvonta- ja yhteistyöstrategia kuvaa linjaukset ja toimenpiteet, joilla parannetaan aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita Keski-Uudellamaalla strategiaan sitoutuneiden toimijoiden yhteistyönä. Tavoite 1: Alueella on aikuisväestölle ja työnantajille soveltuvat laadukkaat ja tasalaatuiset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Tavoite 2: Verkoston yhteistyön kehittäminen, tavoitteena joustavampi ja tehokkaampi koulutukseen hakeutuminen Tavoite 3: Verkoston ohjausosaamisen kehittäminen Strategia määrittää siihen sitoutuneiden organisaatioiden yhteiset tavoitteet, joita yhteistyöverkosto toteuttaa. Visio: Keski-Uudellamaalla toimii vuonna 2016 aktiivinen aikuisohjauksen verkosto, joka toteuttaa yhteistyössä elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen perustuvia moniammatillisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Asiakaslähtöiset, monikanavaiset ja helposti saavutettavat palvelut vastaavat alueen aikuisväestön ja työelämän ohjaustarpeisiin. YHTEYSTIEDOT Projektin www-sivut (www.opinovi.fi) ja projektin toteuttajien www-sivut (www.keuda.fi;

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Tuettu oppisopimus. Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä. Verkostoituminen. Kokemusten jakaminen

Tuettu oppisopimus. Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä. Verkostoituminen. Kokemusten jakaminen Verkostoituminen Kokemusten jakaminen Yhteistoiminnallinen työskentely Toimintamallien luominen Tuettu oppisopimus Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 4/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta ETELÄpohjanmaa Lisätietoja antavat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Projektipäällikkö Heikki Hurrila

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa JULKAISUJA I Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa Marianne Hyttinen-Lilja (toim.) Maarit Heinikainen (toim.) Etelä-Savon Avoin ammattiopisto-

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Mervi Lätti & Päivi Putkuri (toim.) C Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ FAKTAA EXPRESS /2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 1/20 3/20 AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ Tuloksia aikuiskoulutuksen kansainvälisyysselvityksestä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot