PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli"

Transkriptio

1 PS Aikoo Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli Tuomas Kylänpää Eurooppalaisen työvoimapolitiikan asiantuntija PS Aikoo -loppuseminaari Kuopio

2 Oppilaitosten johtajat tukevat jo perustettuja foorumeita toteutus osana normaalia oppilaitosten yhteistyötä 2

3 Pieni opas tulossa Prosessikuvaus foorumien perustamisesta ja toteuttamisesta Kaikki PS Aikoo hankkeessa luodut työkalut Muokataan Harmaakorven esityksen ja iltapäivän keskustelujen pohjalta Käyttöön silloin kun tarve uudelle foorumille ilmenee Bonuksena ehdotus uusien koulutustuotteiden synnyttämiselle! Jakelu hankkeen ohjausryhmän, toimialafoorumien ja laajan foorumin kautta sitten kun valmistuu 3

4 toiminnan kehittäminen ja jatkaminen perustaminen toiminnan toteutus toimintamallin rakentaminen 4

5 perustaminen Tarvelähtöinen toimialafoorumin perustaminen tavoitteiden laatiminen toiminnan kehittäminen ja jatkaminen perustaminen toiminnan toteutus toimintamallin rakentaminen 5

6 perustaminen 1/2 Tarvelähtöinen toimialafoorumin perustaminen Oikea tarve oppilaitosten ja viranomaisten ulkopuolelta tai oppilaitoksilla oikea tarve tehdä yhteistyötä Tarpeeseen reagointi johdon tasolla huomioiden toimijoiden mahdollisuudet, rajoitteet ja tavoitteet Johto määrittää alustavat foorumin tavoitteet, toiminnot, resurssit Johto nimeää jäsenet ja antaa pelisäännöt ja rajoitukset Foorumi toteuttaa aikuiskoulutusstrategiaa ja samalla vastaa tarpeeseen Toimialakohtainen ennakointitieto erittäin tärkeää 6

7 perustaminen 2/2 tavoitteiden määrittäminen Kutsutaan koolle Laaja foorumi Ennakkotehtävä jossa kerätään kentältä tarpeita ja toimenpiteitä ko. toimialan suhteen Luodaan tavoitteet, toiminnot suhteessa toimialakohtaiseen ennakointitietoon Laajennetaan toimialafoorumia - nimityskirje Syntyy alustava toimintasuunnitelma 7

8 toimintamallin rakentaminen pelisääntöjen rakentaminen osaamiskartan laatiminen Toimialakohtaisen tiedon kerääminen toiminnan kehittäminen ja jatkaminen perustaminen toiminnan toteutus toimintamallin rakentaminen 8

9 toimintamallin rakentaminen 1/3 pelisääntöjen rakentaminen Tutustuminen ja luottamuksen syntyminen tärkeintä vie aikaa ja vaatii sitoutumista Vastuunjako, avoimuus, luottamus ja aktiivinen kommunikaatio forumin edustajien ja taustaorganisaatioiden välillä Luo foorumin omat tavoitteet, toiminnot ja pelisäännöt Brokerointi-toiminnan rakentaminen Suunnitelma miten foorumi aloittaa yhdessä yhteistyön elinkeinoelämän kanssa 9

10 toimintamallin rakentaminen 2/3 osaamiskartan laatiminen Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin Tutkinnot, koulutukset, tilat, laitteet, henkilöt, hankkeet etc. Kehitetään verkostomaisesti koulutus- ja ohjauspolkua Miten yhdistetään brokerointi ja ohjaus Kartta apuna uusien koulutustuotteiden kehittämisessä erityisesti elinkeinoelämän tarpeista lähtien Kartta tukee osaamisperustaisia prosesseja ja edistää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelyjä työelämän ja koulutuksenjärjestäjien välillä 10 Osaamiskartta työkaluna brokerointi-työssä

11 toimintamallin rakentaminen 3/3 Toimialakohtaisen tiedon kerääminen Toimialafoorumi testaa toimintamallia käytännössä toteuttamalla yritystapaamisia Kokemukset tapaamisista sekä kerätyt tarpeet luovat ulkoisen pakon foorumien toiminnalle - elinkeinoelämän tarpeisiin on pakko vastata yhdessä Tietoa miten brokerointi-toimintaa tulisi kehittää, jotta se vastaisi parhaiten elinkeinoelämän tarpeisiin Ennakointiedon ja oikeiden tarpeiden kerääminen Toimialakohtainen ennakointiseminaari Linturi ja Mestari Toimintamallin korjaaminen elinkeinoelämän näkökulmasta 11

12 toiminnan toteutus toimintasuunnitelma toiminnot tulokset toiminnan kehittäminen ja jatkaminen perustaminen toiminnan toteutus toimintamallin rakentaminen 12

13 toiminnan toteutus 1/3 toimintasuunnitelma Laaditaan tarvelähtöiset tavoitteet foorumien toiminnalle oppilaitosten, viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa Huomioidaan toimintasuunnitelmassa kaikki mahdollisuudet ja esteet toiminnalle Määritetään toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan Määritetään roolit ja velvollisuudet ja laajennetaan foorumia Täsmennetään foorumin pelisäännöt Suora toiminta, osa isoa toimintaa, työrukkasena isommalle verkostolle?!? 13

14 toiminnan toteutus 2/3 toiminnot Brokerointi ja yritysten tarpeiden kartoitus Tarvelähtöisten koulutusten kehittäminen osaamisperustaisina Ennakointitiedon kerääminen ja soveltaminen - Toimialakohtainen ennakointiseminaari Osaamiskartan päivittäminen Laaja foorumi toiminta jatkuva kehittäminen Johdon katselmus 14 Ohjauksen kytkeminen broker-toimintaan

15 toiminnan toteutus 3/3 tulokset Malli toimialakohtaiselle alueelliselle kestävälle verkostomaiselle yhteistyölle edistää toiminnallaan luottamusta toimijoiden kesken kehittää verkostomaisesti koulutus- ja ohjauspolkua kehittää osaamisperustaisia prosesseja ja edistää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelyjä työelämän ja koulutuksenjärjestäjien välillä luo innovatiivisia koulutustuotteita verkostomaisesti luo puitteet tehokkaalle resurssien yhteiskäytölle oppilaitosten ja yritysten kesken varmistaa toimialakohtaisen osaamisen kehittämisen vähentää päällekkäisyyksiä mahdollistaa yhteisten hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen ja osallistaa elinkeinoelämän hankevalmisteluun ja toteutukseseen 15

16 toiminnan kehittäminen ja jatkaminen Foorumin toiminnan evaluointi ja jatkaminen toiminnan kehittäminen ja jatkaminen perustaminen toiminnan toteutus toimintamallin rakentaminen 16

17 toiminnan kehittäminen ja jatkaminen Foorumin toiminnan evaluointi ja jatkaminen Yhteenveto, itsearviointi ja analyysi foorumin toiminnasta suhteessa tavoitteisiin Huomioidaan erityisesti elinkeinoelämän palaute Johdon katselmuksessa arvioidaan foorumin toimintaa Johto määrittää uudelleen foorumin tarpeen ja päättää sen jatkosta tai lakkauttamisesta. Jos toimintaa päätetään jatkaa, johto määrittää uudelleen saatujen kokemusten pohjalta foorumin toiminnan seuraavalle vuodelle -> Laaja foorumi etc. 17