Tietohallinnon kehittämishankkeiden karikot ja niiden välttäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallinnon kehittämishankkeiden karikot ja niiden välttäminen"

Transkriptio

1 Tietohallinnon kehittämishankkeiden karikot ja niiden välttäminen Johtava tuloksellisuustarkastaja, FM, HTT Tomi Voutilainen Valtiontalouden tarkastusvirasto Sisältö VTV ja IT-tarkastus IT-kehitysohjelmien ongelma IT-hankkeiden ongelmia IT-hankkeet ja hankinnat Laadunhallinta IT-hankkeissa 2

2 VTV ja IT-tarkastus IT-tarkastus VTV:ssä Riskianalyysi

3 IT-kehitysohjelmien ongelma Ohjelmien suunnittelujärjestelmä Strategian suunnittelu Tavoitteiden asettelu Aikataulutus Täytäntöönpanon johtaminen & seuranta ei ole systemaattista Vastuuyksiköiden nimeäminen rahoitus?&resurssit? Resurssien vähäisyys aikatauluongelmat ulkoistaminen 6

4 IT-hankkeiden ongelmia Palvelujen tuottamismallit kapseloidut toimintamallit virkamieskeskeinen kehittäminen julkishallintokeskeinen kehittäminen

5 Asetettujen tavoitteiden lyhytjänteisyys ja epärealistisuus suhteessa aikatauluun, rahoitukseen ja resursseihin nähden. Johtaa muun muassa hankkeiden tosiasiallisen ohjauksen ulkoistukseen, aikataulujen pitkittymiseen, kustannusten kasvuun Johtaa krooniseen kiireeseen, joka on hankkeissa keskeisin syy aikataulujen pitkittymiseen Kiire johtaa heikkoon hankevalmisteluun ja puutteelliseen päätöksentekoon Kustannusarvioita ei laadita yhtenäisesti ja luotettavasti käynnistettävistä hankkeista tai todellisia kustannuksia pimitetään hattutemput yleisiä Kustannuksissa ei huomioida sitä, että järjestelmien ylläpitokin maksaa eikä järjestelmien käyttöönottoon panosteta tarpeeksi elinkaari on hukassa Vaatimusmäärittelyt tehdään puutteellisena, mikä näkyy kehitysprojektien suurena muutoksenhallinnan määränä Esimerkkejä pitkittyneistä hankkeista

6 Ajoneuvohallintokeskuksen Palko-hanke Käynnistyi vuonna 1999 Piti valmistua vuonna 2003 Hanke valmistunee lopullisesti vuoden 2011 loppuun mennessä Kustannusarviot hankkeen alussa miljoonaa euroa Vuoteen 2008 mennessä kustannukset nousseet 49 miljoonaan euroon. Mobiilivarmenteen kehittäminen Vuosi 2010: Nettipankkiin kännykkäkoodilla - salasanalistat unholaan?, YLE Uutiset Vuosi 2009: Henkkari löytyy pian simmistä, Tekniikka & Talous ja Väestörekisterikeskuksen mobiilivarmenne ajoi karille, IT-viikko Vuosi 2008: Kännyköihin puuhataan sähköisiä henkilötunnuksia, MTV3 uutiset Vuosi 2007: Mobiilitunnistus tulee, Digitoday ja Mobiilivarmenne floppaamassa Suomessa Digitoday Vuosi 2006: Henkilötietoihin käsiksi mobiilivarmenteella, Tietokone.fi Vuosi 2005: Mobiilitunnistus vapauttaa salasanoista, Tekniikka&Talous Vuosi 2004: Mobiilikansalaisvarmenne kypsyi kaksi vuotta, Digitoday Vuosi 2003: Kansalaisvarmenne matkapuhelimiin, Digitoday ja Sähköinen henkilöllisyys matkaviestimiin, Digitoday

7 Sähköisen reseptin kehittäminen Kehitystyö alkoi vuonna 1989 Kehitystyö kesken vuonna 2010 muutama apteekki ja terveysasema pilotoi sähköistä reseptiä Turussa Valmista piti olla Sähköinen resepti lienee valtakunnallisessa käytössä kattavasti sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa vuoden 2014 aikana. Kehittämistyö kestänyt 21 vuotta. Nykyisen suunnitelman mukaisesti kehittäminen tulee kestämään 25 vuotta. Kustannuksien systemaattista seurantaa ei ole tehty. Organisaatiotunnistuksen kehittäminen Ensimmäinen kehittämisryhmä aloitti vuonna 2000 Valtakunnallista ratkaisua ei ole toistaiseksi tehty Väliaikaisia ratkaisuja useampia mm. verohallinto, PRH, Tekes

8 IT-hankkeet ja hankinnat Lähtökohtia Julkisen hallinnon IT-menot olivat vuonna 2009 noin 2 miljardia euroa, josta valtion osuus noin 900 miljoonaa euroa; luku ei sisällä valtionavustuksina myönnettyä rahoitusta kolmannelle sektorille ja yrityksille (Tekes, STM/RAY, EUrakennerahastot) Valtion IT-menoista yli 70 prosenttia koostuu palvelu- ja ohjelmistohankinnoista; Markkinaoikeus käsittelee vuodessa noin 600 hankinta-asiaa vuosina 2007-Q2/2010 noin 3-4 prosenttia markkinaoikeuteen tehdyistä hakemuksista koski IT-hankintoja; pääsääntöisesti markkinaoikeuskäsittelyt eivät ole johtaneet hyvitysmaksuihin;

9 Ketteryyttä IT-hankinnoihin vai IT-palveluiden tuottamiseen Hankintalain yleiset periaatteet Syrjimättömyys Tasapuolinen kohtelu Avoimuus Suhteellisuus Kilpailusta huolehtiminen kilpaillut markkinat, joihin julkinen hallinto ei omilla toimillaan tuo vääristymiä Julkisen hallinnon on oltava avoin erilaisille hankintajärjestelyille, kun lain menettelytapavaatimukset sekä hankintaperiaatteet on huomioitu järjestelyissä IT-toimittajien rooli palveluita kehitettäessä onko toimialalla riittävän selkeät pelisäännöt mm. avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä Yksityisen sektorin vetämät hankkeet julkinen hallinto palveluiden hyödyntäjänä Kohti yksityisen sektorin aktiivisempaa palvelukehitystä ministeriöiden suojissa ei voida kehittää palveluita kestävällä pohjalla Käyttäjälähtöiset palvelutuotantomallit kuluttajat ratkaisevat palvelun menestymisen. Tällaisissa palveluissa myös julkinen hallinto voi toimia osapuolena. Esimerkiksi TYVI-mallin hyvien ja huonojen puolien analysointi ja siltä pohjalta palvelutuotannon edelleenkehittäminen ja laajentaminen IT-hankinnat Top 5 muistilista 1. Tee huolellinen investointilaskelma päätöksenteon pohjaksi ennen hankintamenettelyprosessin käynnistämistä tai prosessin varhaisessa vaiheessa. Hankintamenettelyn käynnistäminen on syytä dokumentoida kuka teki päätöksen hankinnan käynnistämisestä. 2. Selvitä, onko muissa hankintayksiköissä valmisteilla samaan aikaan vastaavantyyppisiä hankintoja tai onko hankinta mahdollisesti toteutettavissa olemassa olevien valtion yhteisten puitejärjestelyjen puitteissa. Huomioi kokonaistaloudellinen edullisuus asiantuntijapalvelut ja tekniset konsultoinnit pääsääntöisesti ajallisesti ja toiminnallisesti rajattu toimeksianto, myös kun laskutusperusteena on tuntihinta. 3. Laadi vaatimusmäärittelyt ja muut tarjouspyyntömateriaalit huolellisesti. Vaatimusmäärittelyt eivät saa pitää sisällään piilovaatimuksia tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Asiakirjat on säilytettävä huolellisesti hankinnan jälkeenkin. 4. Muista, että tarjoajien tarjouksia verrataan tarjouspyynnössä ilmoitettuihin kriteereihin nähden. 5. Laadi tarjouksista selkeä vertailu, joka liitetään hankintapäätöksen perusteluiksi. Hankintapäätökset tehdään kirjallisina perusteltuina päätöksinä. muista tiedoksianto hakemusosoituksineen

10 MAO MAO fraasi: Virheettömässä menettelyssä hankintayksikkö olisi myös laatinut tarjouspyynnön hankinnan kohteen ja valintaperusteen ilmoittamisen osalta niin selväksi, että tarjouspyyntö olisi ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Asiassa ei näin jälkikäteen voida luotettavasti todeta, miten tarjouspyyntö olisi virheettömässä menettelyssä tarkemmin laadittu ja mikä vaikutus tällä olisi ollut tarjousten sisältöön. Asiassa ei edellä lausuttu huomioon ottaen voida riittävällä varmuudella todeta, että hakijalla olisi hankintalain 76 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hakijan hyvitysmaksuvaatimus on näin ollen hylättävä. Mitä tästä voi oppia? Yksinkertainen on kaunista Jos hankintayksikkö on kilpailuttanut hankintansa avoimella menettelyllä ja hankinnasta ei ole tehty hakemusta markkinaoikeuteen, voidaan olettaa tarkastuksen näkökulmasta, että hankinta on tehty muodollisesti oikein. Edellyttää riittävästi tarjouksia Hankintalaki lähtee markkinoiden itsevalvonnasta

11 Laadunhallinta IT-hankkeissa IT-hankkeen prosessointia ja laadunvarmistamista Strategia- ja TTS-prosessi Sisäinen tarkastus Kokonaisarkkitehtuurin ylläpito Kehittämiskohteiden tunnistaminen Esiselvitys Määrittely Hankinta Testaus Suunnittelu Käyttöönotto ja ylläpito Toteutus Laadunvarmistus

12 Eri toimijoiden roolit Projekti lopputuotteen laadun varmistaminen sekä eri tuotosten tasalaatuisuuden varmistaminen Linjaorganisaatio (asiakas) osallistuu katselmointeihin ohjatakseen kehittämistyötä esimerkiksi kehittämisehdotuksilla. Lopputuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen käyttäjätestauksen avulla. Sisäinen tarkastus Valvoo, että annettuja ohjeita noudatetaan laadunvarmistuksessa tarkastuspisteiden kontrollointi ja toimivuus osa laadunhallintaa Laadunvarmistus kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta Tietojohtaminen Toiminta Tieto Laadunhallinnan vastuu Prosessien omistajat/johto Asiakirjahallinto Tietojärjestelmä Tietohallinto Teknologia

13 Tietojärjestelmien laatuattribuutteja Tietojärjestelmien toimintavarmuus ja tietojen saatavuus Tietojärjestelmien tehokkuus Tietojärjestelmien laajennettavuus Tietojärjestelmien tietoturvallisuus Tietojärjestelmien yhteentoimivuus Tietojärjestelmien virheensietokyky Tietojärjestelmien käytettävyys Kiitos! Yhteystiedot: p. (09)

Hyvä tietohallintotapa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen laadun ohjaajana

Hyvä tietohallintotapa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen laadun ohjaajana Hyvä tietohallintotapa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen laadun ohjaajana Johtava tuloksellisuustarkastaja, FM, HTT Tomi Voutilainen 22.4.2010 Valtiontalouden tarkastusvirasto Sisältö Hyvän tietohallintotavan

Lisätiedot

TARKASTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON HANKINTA- TOIMESTA

TARKASTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON HANKINTA- TOIMESTA TULOKSELLISUUSTARKASTUKSEN TOIMINTAYKSIKKÖ 341/54/08 8.6.2009 TARKASTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON HANKINTA- TOIMESTA Tarkastuksen taustaa Valtiontalouden tarkastusvirasto sai 20.11.2008

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 3

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä 5A9 HANKE JA SEN HANKINNAT JULKISTEN HANKINTASÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN TEM Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointi -ryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tarkastuksen jälkeen tapahtuneet muutokset. 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7)

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tarkastuksen jälkeen tapahtuneet muutokset. 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7) 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7) Jakelussa mainitut Tarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset 3/2013 Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2010 Laatija: Soili Siiriäinen Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot