KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus"

Transkriptio

1

2

3 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti Oy:n (hakija) vaatimukset kokonaisuudessaan ja toteaa vastineenaan Oulun Sähkönmyynti Oy:n hakemukseen seuraavaa: HANKINNAN KOKONAISARVO Keminmaan kunta ilmoittaa valituksenalaisen hankinnan kokonaisarvoksi euroa. TAPAHTUMIEN KULKU Keminmaan kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen sähkönhankinnan asiantuntijapalveluita tuottavan Skapat Energia Oy:n kanssa. Skapat Energia Oy on kilpailuttanut hankintalain säännösten mukaisesti Keminmaan kunnan sähkönhankinnan ajalle Keminmaan kunnan tekninen lautakunta on päättänyt sulkea tarjousvertailun ulkopuolelle Oulun Sähkönmyynti Oy:n tekemän tarjouksen sillä perusteella, että tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouskilpailun on voittanut Kraft&Kultur. Skapat Energia Oy toimitti valtuutuksensa mukaisesti pöytäkirjanotteen Keminmaan kunnan teknisen lautakunnan päätöksestä liitteineen ja valitusosoituksineen tarjoajille sähköpostilla. Oulun Sähkönmyynti Oy:n oikaisuvaatimus käsiteltiin ja hylättiin teknisessä lautakunnassa ( 51). Tässä vaiheessa oletettiin, että sähkönhankintapäätös oli asianmukaisesti saatettu tiedoksi ja valitusajat olivat jo kuluneet. Myös markkinaoikeudesta oli tarkistettu ennen kokousta, ettei sinne ollut saapunut hakemusta asiasta. Samassa teknisen lautakunnan kokouksessa käsiteltiin hankintapäätöksen täytäntöönpano 52. Uusi sähkönhankintasopimus allekirjoitettiin pöytäkirjan tarkastusta ( ) seuraavana päivä- 1

4 nä. Kraft & Kulturin sähköntoimitus on alkanut ja sopimus on voimassa saakka. Kunnanhallitus päätti kuitenkin pyytää sähkönkilpailutusmenettelystä Kuntaliiton lausunnon. Lausunto saatiin ja sen mukaan kunta ei voi sopimuksella tai erillisellä valtuutuksella siirtää viranomaisen velvoitetta päätöksen tiedoksi saattamisesta toiselle. Tämän jälkeen teknisen lautakunnan tekemä sähkönhankintapäätös saatettiin tarjoajien tietoon toistamiseen Kuntaliiton lausunnon mukaisesti. Pöytäkirjanotteet liitteineen ja valitusosoituksineen postitettiin kunnasta Keminmaan kunnan päätöksen liitteessä todetaan, että Oulun Sähkönmyynti Oy:n tarjous on hylätty, koska se ei ole tarjouspyynnön mukainen kiinnityserien lukumäärän osalta. Näin ollen päätös Oulun Sähkönmyynti Oy:n tarjouksen hylkäämisestä perusteluineen on tullut Oulun Sähkönmyynti Oy:n tietoon. OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N TARJOUS Keminmaan kunta on pyytänyt tarjouspyynnössään tarjousta sähkönhankinnasta siten, että hinnankiinnitykset tulee voida tehdä 2-5 erässä/tuote (pois lukien HELSPOT ja ENOM). Tarjouspyyntö on ollut tämän seikan osalta selvä ja yksiselitteinen. Oulun Sähkönmyynti Oy on tästä huolimatta tarjonnut sähköntoimitusta siten, että hinnankiinnitykset tulee tehdä 1 erässä/tuote. Sillä, monessako erässä/tuote hinnankiinnitykset voidaan tehdä, on käytännössä selkeä merkitys sähkönkäyttäjän kannalta. Keminmaan kunnan nykyisessä sähkönhankinnassa on kiinnityksiä tehty useammassa erässä/tuote ja tästä on aiheutunut merkittäviä säästöjä Keminmaan kunnalle. Asia ilmenee havainnollisesti oheisesta Keminmaan kunnan kiinnitysraportista (vuosituote 2010), jonka mukaan vuoden 2010 sähkönhinta on kiinnitetty syksyn 2009 aikana neljässä erässä ja samalla neljään eri hintaan. Mikäli vuoden 2010 sähkönhinta olisi kiinnitetty kokonaisuudessaan ensimmäisen osaerän yhteydessä, olisi hinta ollut huomattavasti korkeampi, kuin se on nyt. Kiinnitysten hajauttamisella useampaan erään on Keminmaan kunnalle taloudellista merkitystä, koska sähkön hinta muuttuu jatkuvasti eri tekijöiden vaikuttamana. Tarjouspyynnössä oleva malli mahdollisten hinnankiinnitysten lukumäärän osalta on perusteltu ja merkityksellinen. On myös huomionarvoista, että muut tarjousvertailussa mukana olevat tarjoajat ovat tarjonneet tarjouspyynnön mukaisesti mahdollisuutta kiinnittää sähkönhinta 2-5 erässä/tuote. Koska tarjous on käytännössä eronnut merkittävästi tarjouspyynnöstä, on Keminmaan kunnan tullut hankintalain ja oikeuskäytännön valossa sekä tasavertaisuuden varmistamiseksi hylätä Oulun Sähkönmyynti Oy:n tarjous, etenkin kun vaihtoehtoisten mallien tarjoaminen ei ole ollut sallittua. Hylkääminen ja sen perustelut on annettu Oulun Sähkönmyynti Oy:lle tiedoksi asianmukaisesti viimeistään päivätyllä postilähetyksellä. 2

5 Todettakoon tässä myös se, että Oulun Sähkönmyynti Oy toimittaa ainakin osalle asiakkaistaan sähköä siten, että hinta voidaan kiinnittää 2-5 erässä/tuote. Tästä Keminmaan kunta voi tarvittaessa hankkia näyttöä. Näin ollen se, monessako erässä hinnan kiinnittämiset on mahdollista tehdä, ei varmastikaan ole myöskään Oulun Sähkönmyynti Oy:n käsityksen mukaan merkityksetöntä. HYVITYSMAKSU Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä on, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä hakijalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Molempien edellytyksien pitäisi täyttyä, jotta hyvitysmaksua voitaisiin määrätä. Keminmaan kunnalla ei ole aikaisemmin kerrotuista syistä ollut muuta mahdollisuutta, kuin jättää Oulun Sähkönmyynti Oy:n tarjous vertailun ulkopuolelle. Näin ollen virhettä ei ole tapahtunut tältä osin hankintamenettelyssä, vaan virhe on ollut paremminkin Oulun Sähkönmyynti Oy:n puolella, joka on laatinut tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen. Se, että tiedoksiannossa on ollut mahdollisesti puutteita ja päätöksen täytäntöönpano on perustunut sille käsitykselle, että tiedoksianto on toimitettu oikein, ei ole vaikuttanut miltään osin asian lopputulokseen. Päätös on jo tuolloin tullut tosiasiassa Oulun Sähkönmyynti Oy:n tietoon ja nyt päätös on viimeistään annettu oikein tiedoksi. Oulun Sähkönmyynti Oy ei ole myöskään osoittanut, että se olisi voittanut tarjouskilpailun, mikäli sen tarjous olisi otettu vertailussa huomioon. Oulun Sähkönmyynti Oy:n tarjouksesta puuttuu tarjouspyynnön mukainen maininta siitä, miten tuotteen (M, Q ja YR) ja tuotetta vastaavan CfD:n hinta määräytyy kiinnitysajankohdalla Nord Pool ASA:sta. Toisin sanoen Oulun Sähkönmyynti Oy ei ole ilmoittanut tarjouspyynnössä esitetyistä kohdista A- D yhtäkään. Tämä tarkoittaa, ettei Oulun Sähkönmyynti Oy:n tarjoama hinta sellaisenaan ole vertailukelpoinen tarjousvertailussa näkyvien muiden kilpailijoiden antamien hintojen kanssa. Keminmaan kunnan tietojen mukaan Oulun Sähkönmyynti Oy:n käytäntönä yleensä on tarjota tarjouspyynnön kohtien A ja D mukaisesti, jolloin tarjottuun marginaaliin lisätään 0,4 (0,2 euroa + 0,2 euroa) euroa/mwh. Näin ollen Oulun Sähkönmyynti Oy:n tarjous ei olisi missään tapauksessa ollut edullisin. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei hinnan määräytymistä ole tarkennettu Oulun Sähkönmyynti Oy:ltä, koska tarjous on ollut kiinnityserien osalta tarjouspyynnön vastainen ja näin ollen se on tullut joka tapauksessa sulkea tarjousvertailun ulkopuolelle. Keminmaan kunta pyytää markkinaoikeutta ottamaan kantaa siihen, onko hyvitysmaksuvaatimus esitetty liian myöhään. Hyvitysmaksuvaatimus on siten olennainen osa hakemusta, että sitä ei voida Keminmaan kunnan näkemyksen mukaan esittää hakemuksen täydennyksenä valitusajan kulumisen jälkeen. Joka tapauksessa Keminmaan kunta pitää hyvitysmaksuvaatimusta aiheettomana ja muutoinkin määrällisesti kohtuuttomana. 3

6 LOPUKSI Edellä mainituilla perusteilla on selvää, että Oulun Sähkönmyynti Oy:n hyvitysmaksuvaatimus tulee hylätä perusteettomana. Oulun Sähkönmyynnin tarjous on suljettu perustellusti ja lain mukaisesti tarjousvertailun ulkopuolelle ja tästä on annettu Oulun Sähkönmyynti Oy:lle tieto asianmukaisesti. Missään tapauksessa ei ole osoitettu, että Oulun Sähkönmyynti Oy:llä olisi ollut muutoinkaan mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua. Päätöksen täytäntöönpano ennen Keminmaan kunnan kirjeitse hoitamaa tiedoksiantoa ei vaikuta asian lopputulokseen millään tavalla, eikä hyvitysmaksua tule määrätä maksettavaksi. Keminmaassa KEMINMAAN KUNNANHALLITUS Tommi Lepojärvi Kunnanjohtaja Merja Michelsson Hallintosihteeri LIITTEET Hankintailmoitus Tarjouspyyntö Saadut tarjoukset Tarjousvertailu (vertailuraportti) Hankintapäätös; tekninen lautakunta Jälki-ilmoitus Hankintasopimus ja teknisen lautakunnan päätös Sähköpostikirjeenvaihto Skapat Oy:n ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n välillä Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote Kunnanhallituksen pöytäkirjanote ja lausuntopyyntö Kuntaliiton lausunto Raportti vuoden 2010 osakiinnityksistä 4

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää 19.10.2010 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 19.10.2010 Julkisten hankintojen viimeaikainen

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 08.09.2014 klo 13:00-13:39 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Legal Update. Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi. Johdanto. Kansalliset kynnysarvot. Sidosyksikköhankinnat

Legal Update. Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi. Johdanto. Kansalliset kynnysarvot. Sidosyksikköhankinnat Legal Update Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriön asettama valmisteluryhmä luovutti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi työministeri Lauri Ihalaiselle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 12.9.2014 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 01229/13/1203 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Asia

Lisätiedot

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Kunnanhallitus 188 23.06.2014 Kunnanhallitus 211 18.08.2014 Kunnanhallitus 231 04.09.2014 Ehnroosin koulun

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot