Industriellt producerade flerbostadshus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Industriellt producerade flerbostadshus"

Transkriptio

1 Industriellt producerade flerbostadshus och broar i trä Opintomatka Ruotsiin toukokuussa Mikko Viljakainen

2 2

3 Elementtien kokoamista Lindbäcksin tehtaalla. Seinät, lattiat ja katot kootaan aluksi omilla linjoillaan ja valmiista tasoelementeistä kootaan tilaelementti. Tilaelementti varustellaan sisäpinnoiltaan, kalusteiltaan ja talotekniikaltaan valmiiksi ennen sääsuojausta ja työmaalle kuljetusta. Aluksi Julkisen keskustelun perusteella Ruotsi on vienyt Suomea puukerrostalorakentamisessa viime vuosina luvuin 6-0. Puun osuuden kerrotaan nousseen Ruotsin puukerrostalorakentamisessa jo lähes 20 prosenttiin kun se Suomessa on vielä alle yhden prosentin. Siksi tilaisuuden tullen oli aihetta lähteä tutustumaan Ruotsin teolliseen puukerrostalorakentamiseen sen johtavien toimijoiden avatessa ovensa suomalaiselle ryhmälle. Matkalle osallistui 29 henkilöä edustaen monipuolisesti rakennus- ja puualan toimijoita. Ryhmämme otettiin vastaan kaikkialla erittäin hyvin ja asioista kerrottiin avoimesti eikä tunnelmaa heikentänyt edes matkaa edeltänyt Suomen voitto Ruotsista jääkiekon MM-finaalissa. Kokemusteni mukaan matkan jälkeen laadittu tiivis matkaraportti on hyvä tapa ajatella asiat vielä kerran. Siksi ajattelin tehdä niin myös nyt toivoen, että kokemusten jakaminen tekee niistä entistä rikkaampia. Raportissa esitetyt asiat perustuvat omiin muistiinpanoihini nähdystä ja kuullusta sekä isäntien kanssa käydyistä lyhyistä juttutuokioista. Mahdolliset virheet raportissa ovat tietenkin minun. Matkan järjestämisestä vastasivat Woodpoint ja Lounais-Suomen Metsäkeskus. Matkan järjestelyt toimivat jälleen kerran erittäin hyvin. Haluan omasta puolestani kiittää lämpimästi matkan järjestäjää Mårten Lövdahlia ja matkatovereita. Toivon, että matkaraportti kirvoittaa lukijoissaan ajatuksen, että rakentamista ja sen kehittämistä voisi ajatella myös toisin. Toukokuussa 2011 Mikko Viljakainen 3

4 4

5 Lindbäcks Bygg, Piteå Lindbäcks Bygg on osa vuonna 1924 perustettua Lindbäcks -konsernia, joka nykyään on monialainen perheyritys. Lindäck Bygg:n lisäksi siihen kuuluu mm. kiinteistöjä omistava ja vuokraava Lindbäcks Fastigheter. Yritys sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Piteå nimisessä kaupungissa. Lindbäcks Bygg on Ruotsin johtava teollisesti tuotettujen puukerrostalojen valmistaja ja rakentaja ja se on erikoistunut tilaelementtirakentamiseen. Tilaelementit valmistetaan säältä suojassa teollisuushallin kuivissa ja turvallisissa oloissa. Yritys aloitti tilaelementtikerrostalojen valmistuksen vuonna Sen jälkeen yritys on valmistanut yli 5600 puurakenteista kerrostaloasuntoa. Yrityksen ja tehtaan esitteli tuore toimitusjohtaja Stefan Lindbäcks, joka johtaa toimintaa jo neljännessä sukupolvessa. Toimintaa ja tehdasta esiteltiin avoimesti ja paikalla oli mahdollista ottaa vapaasti myös valokuvia. Toimitusjohtaja Lindbäcksin mukaan yrityksen tai tehtaan toimintaan tai rakennusten tekniikkaan ei liity mitään salaisuuksia ja siksi ne voidaan vapaasti esitellä. Yritys haluaa pitää täysin omana tietonaan vain asiakassuhteiden hoitoon liittyvät käytännöt. Niiden osaaminen on liiketoiminnan kannalta keskeinen menestystekijä, eivät niinkään tekniset ratkaisut tai tehtaan toiminta. Asiakassuhteiden hoitamista ei voi oppia hetkessä vaan vain pitkän harjaantumisen kautta. Elementtien kokoamista Lindbäcksin tehtaalla. Kuvassa kuitubetonista valamalla tehty märkätilan lattia. Tuotanon pullonkaulat kuten ikkunoiden ja talotekniikan asennus on irrotettu linjasta. 5 Alla alakattoelementin kokoaminen kääntöpöydällä. Sähkörasiat ja -vedot asennetaan ennen eristeiden asennusta.

6 6 Käytännön asiakaslähtöisyyttä Yritys rakentaa 2-6 kerroksisia kerrostaloja kokonaisvastuu-urakkana. Teknisesti tilaelementeistä olisi mahdollista tehdä myös 7 kerroksisia taloja, mutta ainakaan toistaiseksi niitä ei ole tehty. Yritys markkinoi ja rakentaa Mälardalen alueella (Tukholman seutu), jonne Piteåsta on noin 800 kilometrin matka, ja tehtaan ympäristössä Norrlandin alueella (Pohjois- Ruotsissa). Tuotevalikoimaan kuuluvat opiskelija-asuntolat, asuinvuokratalot, markkinahintaiset asumisoikeusasuintalot, senioritalot yli 55 -vuotiaille, vanhusten talot sekä hotellit. Asiakkaina toimivat ammattimaiset usein yleishyödylliset rakennuttajat ja myös konsernin oma Lindbäcks Fastigheter. Suoraan kuluttajille taloja ei myydä. Viime aikoina opiskelija-asuntoloiden osuus tuotannossa on pienentynyt ja vastaavasti vanhuksille suunnattu asuntotuotanto kasvanut. Stefan Lindbäcksin mukaan puukerrostalojen rakentamiseen ei liity teknisiä ongelmia. Paloturvallisuuteen, ääneneristykseen, kosteuden hallintaan, energiatehokkuuteen, tiiviyteen ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyvät haasteet on ratkottu aikapäiviä sitten. Tilaelementtitekniikka itsessään ratkoo osan ongelmista. Esim. ääneneristyksen kannalta tärkeät kaksoisrakenteet syntyvät tekniikalla automaattisesti, myös välipohjissa. Lattia ja alakattoelementit valmistetaan erikseen ja valmiissa rakenteessa ne muodostavat kaksoisrakenteen, jonka puoliskot on erotettu toisistaan solukumieristein. Vaikka puun ekologisuudesta on tulossa kilpailutekijä, puumateriaalia itsessään ei pidetä merkittävänä kilpailutekijänä. Tärkeää on sen mahdollistama kilpailukykyinen prosessi. Vielä 10 vuotta sitten puisten kerrostalojen rakentaminen oli koerakentamisluonteista. Nykyään puukerrostalojen rakentaminen asiakkaille on erittäin kilpailukykyistä. Merkittävin kilpailutekijä on rakentamisen nopeus, joka mahdollistaa asiakkaalle pääoman tehokkaan hyödyntämisen. Toinen keskeinen kilpailutekijä on teollisen valmistuksen aikaansaama tasainen laatu. Jos asiat sujuvat mallikkaasti, tavallisessa kerrostaloprojektissa kaupankäyntiin tarvitaan noin 17 viikkoa. Kaupankäynnin aikana lopputuote määritellään tarkasti asiakkaan kanssa. Kun kauppa sovitaan, talon tilaelementit menevät tuotantoon, joka kestää keskimäärin 8 päivää. Asiakas maksaa 90 % kauppahinnasta, kun tilaelementit toimitetaan työmaalle. Tilaelementtien pystytys kestää yleensä 1-2 päivää, minkä jälkeen talon ulko- ja sisäpuoliset viimeistelytyöt ja talotekniikan kytkeminen kestävät 1-2 kuukautta. Valmistumisen jälkeen maksetaan loput kauppasummasta. Menettelyn etu asiakkaalle on, että hankkeeseen sidottu pääoma alkaa tuottaa perinteisesti toteutettuun projektiin verrattuna todella nopeasti. Lindbäcksille toimintatapa ei ole halpa, koska se joutuu toimimaan hankkeiden alkuvaiheessa niiden huomattavana rahoittajana. Toisaalta yrityksen neljän sukupolven aikana kertynyt varallisuus ja vakaa talous mahdollistavat tällaisen riskinkannon ja se on myös kilpailuetu, joten malliin ollaan tyytyväisiä. Tilaelementtirakenteinen puukerrostalokortteli Piteåssa. Talossa on kellariin sijoitettu paikoitus ja sen päällä kaksi asuinkerrostaloa. Taloyhtiöllä on yhteinen kokoontumistila sekä vierashuone, jonka asukkaat voivat varata käyttöönsä. Kellarissa myös on vuokralaisille tarkoitettu viinikellari ja kuntosali.

7 7

8 8 Tehokas tuotanto Tilaelementtien tuotanto tapahtuu neliömetriä suuressa teollisuushallissa, josta 5850 neliömetriä on lämmittämätöntä varastotilaa. Tehdas toimii yhdessä kahdeksan tunnin vuorossa. Tunnelma tehtaalla on erittäin rauhallinen. Linjalla on 120 työntekijää joista noin 20 on alihankkijoita. Alihankintaa käytetään mm. sähkötöissä, talotekniikassa ja maalauksessa pullonkaulojen poistamiseen. Aikaisemmin alihankintaa on hyödynnetty myös mm. suunnittelussa. Nyt verkostoitumisen sijaan kuitenkin pidetään tärkeämpänä, että osaaminen on omassa talossa. Omassa talossa innovaatio ja kehitystoiminta ovat suoraviivaisemmin kontrolloitavissa ja hyödynnettävissä. Periaate on "Vi vill ha systemet in house". Seinä-, lattia- ja alakattoelementit valmistetaan tasoelementteinä kukin omilla linjoillaan. Elementtien puurunkoon asennetaan ikkunat, ovet, levyt, eristeet ja talotekniikka. Valmiit tasoelementit liitetään toisiinsa tilaelementeiksi, jonka jälkeen aloitetaan vesieristeiden, pintamateriaalien ja kalusteiden asennus. Tehtaan yhteydessä on oma erillinen logistiikkakeskus, josta tehdään tuotantolinjan materiaalihuolto. Kaikki materiaalihankinnat tehdään logistiikkakeskukseen, jossa niistä kootaan myös kohdekohtaiset toimitukset kontteihin työmaalle toimitettaviksi. Menettelyn etuina ovat ekonomisuus ja ekologisuus. Hankinnat voidaan tehdä suurissa erissä ja materiaalihukka ja pakkausjäte helpompaa kierrättää logistiikkakeskuksessa kuin yksittäisillä työmailla. Materiaalihukkaa ei synny työmailla, koska niille kuljetetaan vain siellä tarvittavat materiaalit. Logistiikan ja tuotannon välille on tehtaalla tehty selvä raja. Logistiikka vastaa kaikista materiaaleista, niiden saatavuudesta ja myös materiaalien laatuvirheistä. Tällä tavoin tuotannon häiriötekijät pyritään minimoimaan. Tuotantolinjalta valmistuu keskimäärin yksi tilaelementti tunnissa. Kun linjalla on työssä 120 henkilöä se tarkoittaa, että yhden tilaelementin valmistukseen kuluu 120 tuntia aikaa. Tuotannon pullonkaulat kuten märkätilojen valmistus ja ikkunoiden asennus on irrotettu prosessista. Elementit tehdään sisältä täysin valmiiksi. Pinnoitteet, kalusteet, ikkunat ja ovet sekä talotekniikka ovat valmiiksi asennettuja. Julkisivumateriaali - kuten rappaus - asennetaan tavallisesti vasta työmaalla, ellei valittu materiaali mahdollista asennusta tehtaalla. Rappausta suositaan sen vähäisen huoltotarpeen vuoksi. Lisäksi ruotsalaisten palomääräysten mukaan taloon ei tarvita automaattista sammutusjärjestelmää, kun julkisivuissa ei ole puuta. Sisätiloissa elementtien välisten saumojen kohdalle pinnoitteet asennetaan työmaalla, jolloin valmiista asunnosta tulee elementtitekniikasta huolimatta saumaton. Työmaalla tarvittavat pinnoitemateriaalit sijoitetaan odottamaan elementtiin. Saumattomuuden vaihtoehtona tehdas on selvittänyt myös listojen asentamista saumoihin, mutta on todennut, että saumaton vaihtoehto on paras. Se on asiakkaalle mieluisin, ulkonäöltään paras ja lisäksi vastoin ennakkokäsityksiä edullisin valmistaa. Valmistumisen jälkeen tilaelementit suojataan kauttaaltaan sitä varten valmistuilla pressuilla. Tehtaalla on puolen päivän tuotantoa vastaava lämmin varasto, jolla voidaan tasata tuotannon vaihtelua ja jossa sääsuojaus tehdään. Kylmään varastoon mahtuu noin 100 tilaelementtiä eli reilun kahden viikon tuotanto. Tuotannossa pidetään tärkeänä turvallisuutta, toimitusvarmuutta ja taloudellisuutta. Samoin työoloihin ja työssä viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Niistä huolehtimalla vältetään laatuongelmat. Tilaelementin kokoamista tehtaalla ja sisäpuoliset työvaiheet. Talotekniikan kytkemiseen ja sisäpuolisiin viimeistelytöihin tarvittavat kalusteet ja materiaalit sijoitetaan valmiiksi elementtiin odottamaan asennusta.

9 9

10 10 Ratkaisujen hiominen tutkimuksen ja kehityksen avulla Lindbäcks panostaa noin 3 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja kehitykseen. Pääyhteistyökumppani on Luleån teknillinen yliopisto LTU. On todettava, että harvoin kuulee niin positiivisia lausuntoja yliopistoyhteistyöstä kuin toimitusjohtaja Lindbäcks esitti. Lindbäkcs Byggin etu yhteistyössä on ollut, että se on saanut käyttöönsä uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka on perustellisesti testattu, ja koulutettuja osaajia. LTU:n etu puolestaan on ollut yhteys rakentamisen käytännön maailmaan. Työn tuloksena on syntynyt 15 teollisuustohtoria (industri doktorand) ja noin 30 insinöörilopputyötä puurakentamisesta. Konkreettisena tuotekehitystuloksena esiteltiin massiivipuinen komposiittiparvekelaatta sekä komposiitti kylpyhuonelattia. Kylpyhuonelattia "Totaltät" Kylpyhuonelattia "Totaltät" koostuu lasikuitu ja polyesterihartsista laminoidusta sandwich rakenteesta, joka valmistetaan samalla tekniikalla kuin lasikuituveneet. Lävistykset, kaulukset, kaadot ym. tehdään muotin avulla täysin valmiiksi. Myös lattialämmityskaapelit voidaan sijoittaa rakenteeseen valmiiksi. Lattia voidaan pinnoittaa esim. klinkkerilaatoilla tai vaihtoehtoisesti siihen voidaan painaa kuva ja jättää näkyviin sellaisenaan. Ratkaisun etuina ovat absoluuttinen tiiviys ja keveys, erityisesti vastaavaan kiviaineiseen laattaan verrattuna. Lattiasta valmistetaan geometrialtaan 8 eri variaatiota, joilla voidaan hoitaa suuri osa asuntojen kylpyhuoneratkaisuista. Ratkaisun kehittämiseen päädyttiin, koska markkinoilta ei löytynyt riittävän tiivistä muuta ratkaisua. Betonilaatta olisi toiminnallisesti riittävän hyvä, mutta painonsa vuoksi tilaelementissä hankala. Komposiittiparvekelaatta Komposiittiparvekelaatta koostuu ristiinliimatusta massiivipuulevystä, johon tippanokat, vesiurat yms. on työstetty valmiiksi ja joka on päällystetty komposiittipinnoitteella. Laatan yläpinnassa pinnoitteessa on mukana liukueste. Laatta on testattu ja todettu paloturvallisuus ym. vaatimukset täyttäväksi. Ratkaisun etuna on, että se voidaan esivalmistaa kokonaan tehtaalla kaiteiden kiinnikkeitä myöten. Lisäksi etuna on keveys, joka mahdollistaa laatan asentamiseen Ruotsissa tyypilliseksi ulokeparvekkeeksi. Ratkaisu on täysin valmis heti asennuksen ja kaiteiden kiinnityksen jälkeen. Komposiittiparveke ja Totaltät kylpyhuoneen lattia mallipaloina ja käytännössä.

11 11

12 Haasteena myydä koko konsepti Toimitusjohtaja Stefan Lindbäcksin mukaan teollisen rakentamisen suurin haaste on saada asiakas hyväksymään ja ostamaan koko konsepti sellaisenaan. Rakennusalalla on totuttu siihen, että tuotteen ominaisuuksia ja teknisiä yksityiskohtia voidaan tapauskohtaisesti muunnella, mikä on hankalaa teollisen konseptin kannalta. Hän vertaa tilannetta autoteollisuuteen, jossa asiakas ei voi valita autoonsa Mersun moottoria, Audin koria ja Citroenin taka-akselia, vaan asiakkaan on hyväksyttävä ja ostettava tuote sen valmistaja määrittämistä vaihtoehdoista. Myös Lindbäcksin kehittämän teollisen konseptin kannalta on tärkeää, että asiakas ostaa konseptin sellaisenaan. Asiakas voi vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin ja ulkonäköön rakennuksen ja asuntojen tasolla mutta ei teknisiin yksityiskohtiin sen toteuttamiseksi. Haastavinta on osoittaa asiakkaalle konseptiajattelusta koituva taloudellinen hyöty. Asiakkaan kanssa pidetään tavallisesti kaksi tapaamista heti prosessin alussa, jossa asiakkaan toiveet kartoitetaan mahdollimman tarkasti. Tässä vaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota talon ja asuntojen toimintaan ja toiminnallisuuteen. Siitä, miten eri asioiden tekniset yksityiskohdat on ratkaistu, ei neuvotella, vaan asiakkaalle tarjotaan konseptin mukaisia ratkaisuja. Lindbäcksin mukaan teollisen konseptin myyminen on helpompaa naispuolille ostajille. Miehet kiinnittävät ostotilanteessa huomiota tekniikkaan, naiset puolestaan ovat kiinnostuneempia toiminnallisuudesta ja taloudesta. Teknisten asioiden perustelu korostuu myös silloin, kun rakennuttaja edellyttää AMA:n (ruotsalaiset rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) mukaista toteutusta. Lindbäcksin tarjoamat ratkaisut ovat testattuja ja hyväksyttyjä mutta paikoin toteutettu eri tavoin kuin ruotsalainen laatuohjeistus edellyttää. Laadunvarmistukseen ja tiimipalavereihin käytetyt opas- ja seurantataulut tehtaalla. 12

13 Jatkuva toiminnan kehitys Lindbäcksin seuraava kehityshaaste on siirtyä prosessien kehittämisestä asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. Tätä myös ennakoi yrityksen uusi visio. Vuoden 2010 visio oli olla Pohjoismaiden johtava yritys teollisessa puukerrostalorakentamisessa. Vuoden 2011 uusi visio painottaa asiakastyytyväisyyttä. Sen mukaan Lindbäcks on asiakkaan ensisijainen valinta asua, rakentaa ja elää. Lindbäcks Bygg ei myy mitään loppuasiakkaille. Asiakkaana ovat ammattimaiset asuntorakennuttajat, esim. kunnalliset vuokra-asuntojen rakennuttajat sekä oma yritys Lindbäcks Fastigheter. Kohteesta neuvotellaan ja sovitaan Lindbäcksin markkinoinnin ja tilaajan johdon kesken. Sen jälkeen Lindbäcks hoitaa itse hankkeen projektoinnin, tuotannon suunnittelun, tuotannon ja asennukset. Ongelmia aiheuttaa, että toimintamalli on rakennusalalla melko uusi. Tilaajan projektinohjaus yrittää usein puuttua projektin tuotannollisiin tai teknisiin yksityiskohtiin, mikä mutkistaa toteutusta. Siksi sitä ei sallita. Markkinoinnissa painotetaan, että konsepti myydään sellaisenaan ja toteutuksesta vastaa Lindbäcks. Asiakkaalle annetaan selvät aikatauluikkunat, missä aiheessa prosessia voidaan tehdä mitäkin päätöksiä ja missä vaiheessa tietyt asiat on sovittava ja tilattava, jos ne halutaan mukaan prosessiin. Tällainen toimintamalli on edellytys teolliselle rakentamiselle. Kokonaishallinnalla saadaan aikaan hyvä kontrolli. Perinteisessä rakentamisessa toiminnat ovat liian hajallaan ja usein osaamattomin osapuoli kilpailuttaa ja yrittää yhteen sovittaa eri osapuolien panoksia. Yksi myy rungon, toinen eristeet ja kolmas asentaa levyt, jolloin kokonaisuuden hallinta ja vastuu katoavat. Autoteollisuudessakin asiakas saa tietyt vaihtoehdot valittavakseen mutta kokonaisuuden sisään - miten esim. moottori on tehty - asiakas ei voi vaikuttaa. Juuri niin toimii Lindbäcks. Tilaelementtien tuotannossa uskotaan jatkuvaan kehittymiseen. Toimitusjohtaja Lindbäcksin mukaan liian monet yritysjohtajat sortuva ajattelemaan "miksi muuttaa toimintaa kun business sujuu hyvin". Talossa pelattiin vuonna 2006 Lean-peliä, jolla haettiin ideoita tuotannon suunnitteluun. Sen perusteella käynnistettiin Lean-projekti, jolla tavoiteltiin merkittävää tuotannontehokkuuden parantumista. Hanke toteutettiin aluksi projektimuotoisena, jotta sillä olisi alku ja loppu. Sittemmin Lean-ajattelusta on tullut osa jatkuvaa yrityksen toimintaa. Ajatuksena on kehittää järjestelmä, jossa tuotanto on mahdollisimman tehokas ja laatuvirheet vältetään. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota työergonometriaan ja työpisteiden suunnitteluun työkalujen sijoittelusta ja säilytystelineistä alkaen. Työnsuorituksia arvioitiin nopeuden ja laadun perusteellla ja kokemusten perusteella laadulle ja nopeudelle asetettiin tavoitteet. Hankkeeseen investoitiin kolmen vuoden aikana 5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Samana aikana tuotannon tehokkuus parani 30 prosenttia. Tuotannon tehokkuuden parantumisen myötä tehdas saattoi siirtyä kahdesta vuorosta yhteen vuoroon. Nyt Lean ajattelua on laajennettu tuotantojohtoon ja laadun varmistukseen. Konsultoinnissa on käytetty mm. Toyotan osaamista Japanista. Nopeuden ja laadun ohella halutaan varmistaa, että mahdolliset häiriöt havaitaan heti ja niihin löydetään ratkaisut saman päivän aikana. Käytännössä tuotantotiimeissä pidetään joka aamu tiivis seurantapalaveri, jossa toiminta käydään läpi. Ongelmakohdat raportoidaan tuotantojohdolle ja tarvittaessa edelleen toimitusjohtajalle. Tuotannonjohdolta edellytetään nopeita ratkaisuja ongelmien poistamiseksi. 13

14 Hankkeen vaikutus tuottavuuteen oli ensimmäisenä vuonna miinus 10 prosenttia, mitä pidettiin normaalina muutoshitautena, mutta jo toisena vuonna on saatu aikaan 10 prosentin parannus. Lindbäcks uskoo, että kolmantena vuonna päästään tavoiteltuun 30 prosentin parannukseen. Laadunvarmistus ja häiriötön toiminta elementtien valmistuksessa ovat Lindbäcksille keskeisiä, koska tuotannon laatuvirheet ja häiriöt kostautuisivat työmailla moninkertaisina haittoina. Tätä ei voida sallia koska käytännössä työmaat ohjaavat tehdasta. Lindbäcks Bygg:n talot maksavat työmaalle toimitettuna ja siellä valmiiksi viimeisteltynä hankkeesta riippuen noin SEK/m2. Tilaelementtien tuotantokustannus tehtaalla on noin SEK/m2. Puurakenteinen pysäköintitalo ja asuintalokortteli Skellefteåssa. Pysäköintaloa ei ole varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä. Parkkiruutujen kohdalla puurakenteet on suojattu palolevyllä. Träbyggnadskanslin mukaan puun osuus hallimaisessa rakentamisessa on noin prosenttia. 14

15 15

16 16

17 Martinsons Träbrofabrik Martinsons Träbrofabrik eli puusiltatehdas on osa Martinson konsernia, johon kuuluu sahateollisuutta sekä jatkojalostavaa teollisuutta. Noin puolet sahatavarasta jalostetaan itse. Siltatehtaan lisäksi matkalla tutustuttiin Japanin markkinoille tarkoitetun liimapuun sekä ristiin liimatun massiivipuulevyn (CLT = cross laminated timber) valmistukseen. Martinsons valmistaa puuelementtejä myös kerrostalorakentamiseen. Tehtaat toimivat Bygdsiljum nimisellä paikkakunnalla Pohjois-Ruotsissa. Martinsonsin puusiltatehdas on toiminut 20 vuotta ja valmistanut sinä aikana noin 700 siltaa. Nykyisin tuotantovauhti on noin 50 siltaa vuodessa. Träbyggnadskanslin mukaan puisten siltojen markkinaosuus on noussut 20 prosenttiin viimeisen 15 vuoden aikana. Materiaalina liimapuu Siltarakenteet perustuvat liimapuuhun, josta tehdään sekä raskaan että kevyen liikenteen siltoja. Tutustumishetkellä työn alla olivat 130 metriä pitkä ja 4 metriä leveä kevyen liikenteen silta sekä tehtaan standardituote 16 metriä pitkä ja 8 metriä leveä maantiesilta. Liimapuurakenteisten siltojen etuja ovat korkea esivalmistusaste ja sen myötä nopea pystytysvaihe työkohteessa. Siltoihin tulevat pintakäsittelyt, putkiasennukset, kaidekiinnikkeet yms. varaukset ja esiporaukset tehdään valmiiksi tehtaalla. Liimapuisen 130 metriä pitkän kevyen liikenteen sillan asennusaika on 3-4 viikkoa ja 16 metriä pitkän tavallisen liimapuisen maantiesillan vain 4 päivää. Paikalla valettuihin betonirakenteisiin siltoihin verrattuna nämä ovat murto osa tarvittavasta ajasta. Asennusaikojen eroa kuvaa hyvin se, että paikallavalutekniikka käytettäessä valumuottina käytännössä rakennetaan ja puretaan puinen silta. Lisäksi puisessa siltarakenteessa ei ole kuivumisaikaa. Puurakenteiden keveys myös mahdollistaa kevyen nostokaluston käytön ja asennustyöt myös hankalissa paikoissa. 17 Siltojen valmistusta Martinsons Träbrofabrikissa. Edullista pitkäaikaiskestävyyttä Puisten siltarakenteiden tekninen käyttöikä on 80 vuotta. Käytännössä siltojen oletetaan kestävän huomattavasti kauemmin, sillä puun tiedetään säilyvän oikein suojattuna jopa satoja vuosia. Kreosootin käyttö puurakenteiden suojaamisessa ei EU-määräysten vuoksi Ruotsissa ole sallittu, kuten ei Suomessakaan. Tämä mahdollistaa sen, että käytön jälkeen siltojen puuosat voidaan käyttää bioenergiana. Liimapuurakenteisia siltoja pidetään erittäin edullisina. Tehtaan edustajan mukaan esimerkiksi metriä pitkä liimapuinen maantiesilta on noin % edullisempi kuin vastaava betonisilta. Lisäksi rakennusajan aiheuttamat häiriöt liikenteelle jäävät lyhytkestoisiksi. Ero korostuu otetaessa huomioon elinkaarikustannukset, sillä puusiltojen huolto ja ylläpito kustannusten kerrottiin olevan vastaavia betonisiltoja pienemmät. Liimapuusillan pitkäaikaiskestävyyden kannalta kansirakenteen vesieristys on kaiken a ja o. Vesieristys tarkistetaan kuuden vuoden välein. Samalla tarkistetaan pistokokein esijännitysterästen oikea jännitysmomentti. Kosteusvaurioiden tarkastus tehdään silmämääräisesti sillä mahdolliset vuotokohdat on helppo havaita. Kostuessaan puu turpoaa. Se puolestaan voidaan nähdä esijännitysterästen prikkojen ja muttereiden uppoamisesta rakenteeseen. Kannen vesieristeet uusitaan kokonaan 25 vuoden välein. Suurin säärasitus kohdistuu ulommaiseen liimapuupalkkiin, joka toimii rakenteessa kulutuskerroksena. Tarvittaessa uloin liimapuupalkki uusitaan.

18 Liimapuinen maantiesilta Liimapuinen maantiesilta rakennetaan massiivisista liimapuupalkeista, jotka on tehty liimaamalla useita liimapuupalkkeja rinnakkain. Nämä palkit asennetaan rakenteessa vierekkäin kiinni toisiinsa ja yhdessä ne toimivat sillan kantavana kansirakenteena. Palkkien läpi on porattu reiät, joihin asennetaan vetotangot. Vetotangot kiristetään 15 tonnin lujuuteen, jolloin koko siltakansi alkaa toimia yhtenä kantavana levynä. Kannenpäälle tehdään ensimmäiseksi vesieristys ja sen päälle monikerroksinen yhteensä 110 mm paksu asfalttinen kulutuskerros. Kevyenliikenteen sillassa kulutuskerrosten paksuus on 80 mm. Kaiteet ruuvataan kiinni kantaviin rakenteisiin esikiinnitettyihin kiinnikkeisiin. Käytännössä palkkirakenteen saumaan sijoitetaan ruostumaton teräslevy, johon kaidekiinnikkeet ruuvataan kiinni. Kaidekiinnikkeet mitoitetaan aina kantavia rakenteita heikommiksi, jolloin mahdolliset törmäykset eivät aiheuta haittaa kantaville rakenteille. Ruuviliitosten vuoksi kiinnikkeet on tarvittaessa helposti uusittavissa. Kantavat rakenteet maalataan. Pitkäaikaiskestävyyden näkökulmasta tämä ei olisi välttämätöntä, mutta Ruotsin määräykset edellyttävät niin. Varsinainen suoja näkyville puurakenteille tehdään erillisin puuverhouksin kuten puutaloissakin. Puuverhous antaa rakenteille kulutuskerroksen, joka on tarvittaessa helposti uusittavissa. Kahdessa ylimmässä kuvassa 16 merisen maantiesillan palkisto. Alemmissa kuvissa 130 metriä pitkän kevyenliikenteen sillan osia ja suunnitelma. 18 Kevyen liikenteen silta Tehdashallissa nähty liimapuinen kevyenliikenteen silta perustuu riippukannatukseen. Sillan osat valmistettiin tehtaalla täysin valmiiksi. Mukaan asennettiin valmiiksi myös mm. sillan alle tuleva kaukolämpöputki, jotta asennusaika kohteessa saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Kevyen liikenteen sillassa hyödynnetään myös puun esteettisiä ominaisuuksia. Maantiesiltojen yliajavat eivät välttämättä edes tiedä ajavansa puusiltaa pitkin. Kevyen liikenteen silta tulee olemaan alueen maamerkki, joten siihen on suunniteltu myös valaistus, joka korostaa siltarakenteita.

19 19

20 20

21 Muuta matkalla kuultua Matkalla vierailtiin myös Luleån teknillisen yliopiston yksikössä Skellefteåssa. Kuullut esitykset käsittelivät pääasiassa puutekniikkaa. Puun skannaamista ja lajittelutekniikkaa kehittämällä esteettisesti korkealaatuisten puuosien saantoa on voitu huomattavasti parantaa. Rakentajaryhmän näkökulmasta kuitenkin mielenkiintoisempaa olisi ollut tutustua Luleån yksikköön, jossa tehdään puisten rakenneosien aktiivista kehitystyötä. Matkalla kuultiin esityksen myös Skellefteå Snickeri Centralista (SSC) sekä Ikean ja Skanskan yhteisestä BoKlok konseptista, jonka edustaja osallistui matkalle. Skellefteå Snickeri Central osoittautui puualan pienyritysten muodostamaksi osuuskunnaksi, joka toimii pääasiassa Ruotsin markkinoilla. Osuuskunta valmistaa korkealuokkaisia puusisustuksia, kalusteita, ikkunoita ja ovia. BoKlok konsepti puolestaan on Suomessakin tuttu. Periaatetasolla konseptissa on paljon samaa kuin Lindbäcksin konseptissa, kohderyhmät, asunto- ja talotyypit vain on eri tavoin valittu. Kohteita on rakennettu pääasiassa Ruotsiin, mutta jonkin verran kohteita ja suunnitelmia on olemassa myös Isossa- Britanniassa, Hollannissa Tanskassa ja Norjassa. Toiminnan käynnistämistä uudelleen Suomessa harkitaan. Matkalla vierailtiin myös yhdessä lisäkerrosrakentamiskohteessa. Kyseessä oli Martinsonsin toteuttama kohde, joka oli toimistotalo. Kaksikerroksiseen taloon oli lisätty kaksi uutta puurakenteista kerrosta. Träbyggnadskanslin mukaan noin puolet lisäkerrosrakenrakentamisesta tehdään puurakenteisena. 21 Skellefteå yliopistoalueen rakennuksia ja lämpöpuusta tehty koetalo. Jalkapallokatsomo ja urheiluhalli Umeåssa.

22 Lopuksi Matkan perusteella Ruotsin puukerrostalorakentamisen menestykseen ei liity mitään mystiikkaa tai sellaista ylivoimaista osaamista, jota ei vastaavassa yhteydessä voitaisi tehdä myös Suomessa. Ruotsalaisille puukerrostalorakentajilla ei myöskään mitään ole teknistä etumatkaa Suomeen verrattuna. Ratkaisuiksi kelpaavat paikoin jopa suomalaista käytäntöä kevyemmät ratkaisut. Ruotsalainen puukerrostalo on pitkäjänteisesti kehitetty teollinen tuote, joka on asiakkaalleen sekä kustannuksiltaan että laadultaan erittäin kilpailukykyinen. Sen ostaessaan asiakas tietää mitä saa ja saa sen myös nopeasti. Tuotetta ja palveluita myös kehitetään ja optimoidaan jatkuvasti. Ruotsalaisessa puukerrostalojen rakentamisessa itse puumateriaalilla on varsin vähäinen merkitys. Puun ekologisuus toki tuodaan esille ja sitä pidetään tulevaisuuden myyntivalttina, mutta materiaalia tärkeämpiä ovat prosessien toimivuus ja tehokkuus. Lähes kaikki tavatut toimijat korostivat sitä, että vain harvoissa tapauksissa asiakkaat ovat kiinnostuneet niemenomaan puun käytöstä. Esim. Lindbäcks kertoi analysoineensa myös teräsrangan käyttöä puun sijaan, mutta päätyneensä silti puuhun. Puu on runkomateriaaliksi riittävän hyvä ja lisäksi sen ekologiset ominaisuudet miellyttävät asiakkaita. Puun käyttö on myös käytännöllinen asia sillä yrityksen liiketoiminta ja investoinnit ovat pitkään perustuneet puuhun. Kun valinta kerran tehty, tuotantolinjojen muuttaminen teräsrangalle olisi hankalaa. 22 Miksi ruotsalaiset kerrostalokonseptit sitten ovat niin kilpailukykyisiä? Ruotsalaisille kerrostaloratkaisujen kehittäjille näyttää olevan johtavana ajatuksena hakea vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Kuka on asiakkaamme, jolle tuotteen myymme? 2. Minkälainen tuote on asiakkaallemme optimi? 3. Mikä tekee tuotteestamme asiakkaallemme houkuttevan (=kilpailukykyisen) suhteessa muuhun tarjontaan ja miten sen perustelemme? 4. Miten valmistamme tuotteen mahdollimman kilpailukykyisesti? 5. Mitkä ratkaisut ja materiaalit sopivat parhaiten tuotteemme valmistukseen? Kysymykset asetetaan juuri tässä järjestyksessä. Suomen rakennusalalla näytetään ajateltavan valitettavan usein juuri päinvastaisessa järjestyksessä. Ontelolaatta on vastaus kaikkeen, halusi asukas sitä tai ei. Ruotsalaisissa konsepteissa oli tehty tarkka valinta asiakasvalinta, kenelle taloja myydään ja rakennetaan ja kenelle ei. Tämä tietenkin tehostaa myyntiä, mutta ennen kaikkea on edellytys tuotteen vakioimiselle siten, että se voidaan valmistaa teollisesti mielekkäästi. Rajaamalla asiakaskuntaa voidaan myös rajata myytävien vaihtoehtojen ja niiden variaatioiden määrää. Jos asiakas haluaa jotain muuta kuin mihin konsepti on suunniteltu, tämä saa ostaa sen muualta.

23 Myyntiprosessit oli hiottu selkeiksi ja helposti ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Tällöin asiakas tietää, mitä missäkin palaverissa käsitellään ja missä vaiheissa eri valinnat on tehtävä. Asiakas on valmis hyväksymään konseptin sellaisenaan, kun ymmärtää, minkälaisesta konseptista on kyse ja kun kun sen toiminnallinen varmuus ja laatu yhdessä taloudellisten hyötyjen kanssa osoitetaan. Tuotteen toteutuksesta otetaan kokonaisvastuu, jolla sen ostaminen tehdään asiakkaalle helpoksi. Kokonaisvastuu poistaa asiakkaalta myös merkittävimmät toteutukseen liittyvät riskit. Rakentamalla taloja ensin omaan omistukseen on voitu osoittaa, ettei talojen käyttöönkään liity normaalista poikkeavia riskejä. Kokonaisvastuun ottavalla toteuttajalla myös on aito halu huolehtia laadusta, kun vastuuta ei voi siirtää tilaajalle. Rahoituskonseptit ovat osa myytävää tuotetta. Rakennuttajat ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita siitä, että heidän pääomansa on koko ajan "työssä" ja siinä puurakentamisen nopeus on selvä kilpailuetu. Samoin tarjoajan ja toteuttajan hyvä talous on merkittävä kilpailuetu, kun rahoitus voidaan optimoida asiakkaan näkökulmasta houkuttelevaksi. Käytetyt ratkaisut olivat vaatimusten mukaan optimoituja. Parhaan mahdollisen sijaan tavoitellaan riittävän hyvää. Kaikki ratkaisut ovat tutkittuja ja testattuja, joten asiakkaan on helppo ne hyväksyä. Optimoinnissa otetaan huomioon myös se, että ratkaisu sopii tehokkaaseen teolliseen tuotantoon ja on pitkälle esivalmistettavissa. Riskit pyritään hallitsemaan koko prosessissa työmaalle asti. Koska työmaa on riskialttein paikka, se käytännössä ohjaa tehtaan toimintaan. Hankalat asiat tehdään mieluummin tehdashallissa kuin työmaalla. Mahdollisuus tehdä taloja omaan omistukseen helpottaa uusien ratkaisujen markkinoille tuomista. Näyttöjen aikaansaaminen omaan omistukseen rakentamalla on ollut hyvä tapa osoittaa asiakkaille, minkälaisesta tuotteesta on kyse ja toisaalta se on mahdollistanut omien prosessien hiomisen rauhassa. Maiden välinen suora vertaaminen on tietenkin hankalaa monista eroista johtuen. Ruotsin kerrostalorakentamisessa ei ole ollut vastaavaa yhden järjestelmän monokulttuuria kuin Suomessa. Uudet tulokkaat otetaan siksi ehkä avoimemmin vastaan. Karrikoiden voisi todeta, että siinä missä Ruotsissa on kehitetty järjestelmiä asiakkaille, Suomessa on kehitetty asiakkaita järjestelmälle. Rakennuttaminen ei Ruotsissa yhtä keskittynyttä kuin Suomessa. Myös Suomessa pienet rakennuttajat ovat olleet uusien ratkaisujen kokeilemisessa suuria avarakatseisempia. Merkittävä syy puukerrostalorakentamisen kehittymiseen Ruotsissa ovat olleet vuonna 1994 voimaan astuneet toimivuuspohjaiset palomääräykset. Kun määräyksissä ei ole tarkkaan kerrottu, mikä on mahdollista ja mikä ei, se on helpottanut uusien innovaatioiden kehittämistä ja tuomista markkinoille. Uusien palomääräystemme myötä tämä ero maidemme välillä tasoittui. 23

Puusiltarakentamisen mahdollisuudet esimerkkejä pohjoismaista

Puusiltarakentamisen mahdollisuudet esimerkkejä pohjoismaista Puusiltarakentamisen mahdollisuudet esimerkkejä pohjoismaista Puurakentamisen roadshow Mikko Viljakainen, Puuinfo Norja Vuosittain rakennetaan 140 160 uutta siltaa. Rakentamisen arvo 409 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

KEVYT JA KESTÄVÄ PUUSILTA

KEVYT JA KESTÄVÄ PUUSILTA KEVYT JA KESTÄVÄ PUUSILTA Vaikka puusilta on kevytrakenteinen, sillä saavutetaan suuri kantavuus. Siirtyminen massiivipuusta liimapuuratkaisuihin on mahdollistanut suurten puukannattimien valmistuksen.

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä. Mika Kallio 11.11.2010

Finnforest Kerrostalojärjestelmä. Mika Kallio 11.11.2010 Mika Kallio 11.11.2010 1 2 Pitkät perinteet Euroopan vanhoissa kulttuurimaissa Pilari-palkkityyppiset ristikkorakenteet näkyvinä rakenteina hyvin tyypillisiä niin Saksassa, Ranskassa kuin Englannissakin

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT Puupäivä..6 Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT..6..6 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen..6 Mikko Viljakainen Suuri puukerrostalokysely Suomessa on mahdollisuus

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

PUUMERA KIVISTÖ

PUUMERA KIVISTÖ PUUMERA KIVISTÖ 1 2015-11-28 Teolliset puurakenteet monimuotoisessa rakentamisessa Aiheet Teollinen puurakentaminen PuuMERA järjestelmä Ratkaisut Opit hyötykäyttöön 2 28/11/2015 Teollinen puurakentaminen

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä Viihtyisä Ilmasto-olosuhteet Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän on toimittava energiataloudellisesti

Lisätiedot

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI SVP Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Finnforest 1 September 2011 M. Kallio Puukerrostalot osa puurakentamista Puukerrostalot (vain) osa puurakentamisen

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, - JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TA RAKENTAA HETI VALMISTA Lapwall LEKO Bath -moduuli kytketään talotekniikkaan työmaalla, tila on heti käyttövalmis. NOPEIN TA

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

Puurakentamisohjelma. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen

Puurakentamisohjelma. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen Puurakentamisohjelma Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen Hallitusohjelma Puurakentamisen edistämistä toteutetaan osana hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut painopistealueen, Puu liikkeelle

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Paljonko kivitalo maksaa? Lue mistä osista kivitaloprojektin kokonaishinta koostuu

Paljonko kivitalo maksaa? Lue mistä osista kivitaloprojektin kokonaishinta koostuu Paljonko kivitalo maksaa? Lue mistä osista kivitaloprojektin kokonaishinta koostuu Kokonaiskustannusten yhteenveto Budjetointilaskenta on toteutettu 300 000-700 000 hintaluokan taloille. 1. Rakennuttaminen

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita

Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita Lämmitystilaelementin osalta lähteenä on käytetty Evita Valkaman ja Ossi Toikkasen projektitöitä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2007). Työt

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT Aika 21.5.2013 Muistio Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi 28.6.2013 1 (5) Paikka Osallistujat Virojoki, Rajasali 64 yksityishenkilöä sekä ELYn, Virolahden kunnan,

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE.

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. 28.10.2004 HUONEISTOJEN VÄLISEN ACO-SEINÄN ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. YHTEISTYÖSSÄ: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka KATMI Consulting Oy 28.10.2004 ESIPUHE Huoneistojen

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneerauspäivä 8.11.2013, Oulu Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry Oulu, 52 v. Pasi Orava N. 15 v. vuokranantajakokemus Suomen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot