Tulostaminen ja esikatselu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulostaminen ja esikatselu"

Transkriptio

1 OSA V 521 LUKU LUKU Tulostamisen ja esikatselu toteuttaminen vakiosovellusrunkoa räätälöimällä Monisivuisten raporttien toteuttaminen Eri sivusuhteiden ja laitteiden mittojen käsitteleminen Tulostaminen suoraan Windowsiin ilman sovellusrunkoa

2 522 Laiteriippumattomuus Ennen Windowsia useista käyttöjärjestelmistä puuttuivat grafiikkatulostinohjaimet. Tästä syystä sovellusten kirjoittajien piti toteuttaa omaan sovellukseen tulostimien ohjaus. Näin jokaisella sovelluksella oli oma joukko suosittujen tulostimien ohjaimia, joka johti valtavaan määrään samanlaista työtä. Onneksi Windowsin piirtopintamalli mahdollistaa näyttöjen, tulostimien ja piirtureiden käsittelemisen suunnilleen samanlaisina piirtopintoina. Vielä parempaa on, että laiteohjain joudutaan kirjoittamaan vain kerran ja laitteen valmistaja tekee sen itse. Vakiosovellusrungon tulostustuki Tavallinen tulostus ja tulostuksen esikatselu saadaan ainoastaan SDI- ja MDI-sovelluksiin. Valintaikkunasovellukset joutuvat toteuttamaan sen itse. Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat Sovellusrungon toimintojen käyttö AddWizardin tekemät SDI- ja MDI-sovellusrungot ottavat käyttöön tulostuksen ja esikatselun toiminnot automaattisesti. Voit estää tämän poistamalla AppWizardin vaiheessa Step 4 valinnan Printing and Print Preview, mutta yleensä tulostukselle on sovelluksissa käyttöä, eikä se kasvata erityisesti koodia tai huononna sovelluksen suorituskykyä. Tulostuksesta huolehtivat suurelta osin piirtopinta sekä GDI (josta kerrottiin luvussa 15). Sovellusrunko esittelee sinulle piirtopinnan dokumentin sivun tulostamiseen; voit käsitellä sitä suunnilleen ikkunapiirtopinnan tavoin. KATSO MYÖS Lisätietoja SDI-sovellusrungosta luvusta 12. Yksityiskohtia piirtopinnoista luvusta 15. Oletustulostuksen käyttö SDI-sovellusrunko tukee kuvien tulostamista dokumentissa oleviin tietoihin perustuvista näkymistä. Koska nämä tiedot näkyvät jo sovelluksen näkymässä, voit todennäköisesti tulostaa tiedot muokkaamalla näkymään tuen tulostamiselle. Sovellusrunko kutsuu näkymässä OnDraw()-funktiotasi kuvan näyttämiseksi. Sille on olemassa vastaava OnPrint()-funktio, jota sovellusrunko kutsuu antaakseen näkymäsi käsitellä tietojen tulostamisen. Usein kyse on saman piirtokoodin käyttämisestä kuin OnDraw()- funktiossasi. Mikäli näin on, et joudu oikeastaan toteuttamaan OnPrint()-funktiota sovellusrunko tekee tämän automaattisesti CView-kantaluokassa ja kutsuu OnDraw()-funktiota. Tulostin käsittelee piirtokoodia aivan samoin kuin näytöllä tehtäisiin, koska se korvaa näyttöpiirtopinnan omalla tulostinpiirtopinnallaan. OnDraw()-funktiosi voi sitten tutkia, saiko se syötteenä tulostin- vai näyttöpiirtopinnan, vaikkei sillä ole juuri merkitystä toimivathan piirtofunktiot molemmissa tapauksissa aivan samoin. Pääset perehtymään vakiosovellusrungon tulostustoimintoihin luomalla tavallisen SDI-sovelluksen AppWizardilla. Jätä vaiheessa Step 4 Print and Print Preview asetus valituksi (voit siis napauttaa Finishpainiketta jo vaiheessa Step 1) ja anna projektin nimeksi PrintIt.

3 Ensiksi tarvitset jotain piirrettyä tulostettavaksi. Voit luoda testipiirroksen CPrintItView-luokan (tavallinen CView-luokka) OnDraw()-funktioon listauksen 22.1 mukaisesti. Ohjelma esittää ikkunassa viivapiirroksen keskellä suurikokoista tekstiä (kuva 22.1). Mitä piirretään, ei ole tärkeää pyrimme vain esittämään erot näytön ja tulosteen välillä. LISTAUS 22.1 LST22_1.CPP OnDraw-funktiossa piirretään testikuva 1 void CPrintItView::OnDraw(CDC* pdc) 2 { 3 CPrintItDoc* pdoc = GetDocument(); 4 ASSERT_VALID(pDoc); OSA V LUKU // TODO: add draw code for native data here 6 7 // ** Set metric mapping 8 pdc->setmapmode(mm_lometric); 1 9 // ** Declare and create a font 2.2cm high 10 CFont fnbig; 11 fnbig.createfont(220,0,0,0,fw_heavy,false,false,0, 12 ANSI_CHARSET,OUT_DEFAULT_PRECIS, 13 CLIP_DEFAULT_PRECIS,DEFAULT_QUALITY, 14 FF_SWISS+VARIABLE_PITCH,"Arial"); 1 Koordinaatiston kohdistustapa MM_LOMETRIC valitaan, joten loogiset koordinaatit vastaavat 0,1 millimetriä. 15 //** Select the new font and store the original 16 CFont* poldfont = pdc->selectobject(&fnbig); 17 //** Declare a client rectangle 18 CRect rcclient; 19 GetClientRect(&rcClient); 20 // ** Convert to logical units 21 pdc->dptolp(&rcclient); 22 // ** Set up some drawing variables 23 const int npoints = 50; 24 int xm = rcclient.width(); 25 int ym = rcclient.height(); 26 double daspw = xm/(double)npoints; 27 double dasph = ym/(double)npoints; 28 // ** Select a black pen 29 CPen* poldpen = (CPen*)pDC->SelectStockObject(BLACK_PEN); 30 // ** Draw the lines 31 for(int i=0;i<npoints;i++) 32 { 33 int xo = (int)(i * daspw);

4 524 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat 34 int yo = (int)(i * dasph); 35 pdc->moveto(xo,0); 2 36 pdc->lineto(xm,yo); 37 pdc->lineto(xm-xo,ym); 38 pdc->lineto(0,ym-yo); 39 pdc->lineto(xo,0); 40 } 2 Nämä rivit piirtävät merkkijonon ja upean taustan. 3 Rivillä 48 piirretään ikkunan keskelle Sample Print -teksti. 41 // ** Reselect the old pen 42 pdc->selectobject(poldpen); 43 // ** Draw the text on top 44 pdc->settextalign(ta_center+ta_baseline); 45 pdc->setbkmode(transparent); 46 // ** Set grey text 47 pdc->settextcolor(rgb(64,64,64)); 48 pdc->textout(xm/2,ym/2,"sample Print"); 3 49 // ** Reselect the old font 50 pdc->selectobject(poldfont); 51 } KUVA 22.1 PrintIt-ohjelman testikuva ikkunassa.

5 OSA V LUKU Vaikka OnDraw()-funktiossa onkin paljon koodia, ei siinä tehdä erityisen ihmeellisiä asioita. Ikkunan työalueelle piirretään viivoja ja työalueen keskelle tekstiä. Huomaa rivillä 8 piirtotilan asettaminen MM_LOMETRIC:iin eli loogiset koordinaatit ovat millin kymmenesosia (tästä kerrottiin luvussa 15). Rivillä 11 luodaan 2,2 cm korkea fontti ja sillä piirretään esimerkkiteksti rivillä 48. Riveillä piirretään reuna-alueen kaunis viivakuvio työalueen koordinaattien perusteella. Voit itse tutkia yksityiskohdat, tässä luvussa tulemme keskittymään tulostamiseen. Käännettyäsi ja ajettuasi ohjelmaa koodin listauksen 22.1 muutosten tekemisen jälkeen pitäisi sovellusikkunassa näkyä kuvan 22.1 esittämä kuvio. Kuinka sitten saan tulostettua tämän kuvan? Yllättävän helposti, koska sovellusrunko yrittää tulostaa kuvan jo OnDraw()-funktiotasi kutsumalla syöttämällä sille tulostimen piirtopinnan näyttöikkunan sijaan. Kun valitset PrintIt-sovelluksen File-valikosta Print Preview komennon, näet kuvan pienenä vasemmassa yläkulmassa tekstin fontti on siinä hieman liian iso piirrokseen nähden. Tämä ei ole sovellusrungon syy se on tehnyt parhaansa, mutta piirtopinnan koordinaatit ovat väärät. Ongelman syy löytyy riviltä 19 GetClientRect()-funktiosta. Huomaa, että GetClientRect()-funktio on näkymäluokan ( View) jäsenfunktio, ei piirtopinnan. Ongelmaa ei synny ikkunapiirtopinnalla, koska se on ikkunan työalueen (client rectangle) kokoinen. Nyt sen sijaan syötät ikkunan työalueen koordinaatit tulostinpiirtopinnalle (joka vertailtaessa on pienempi), mutta luot 2,2 cm korkean fontin, joka on aina saman kokoinen (piirtotilasta johtuen). Koordinaatiston kohdistustapojen käyttö näytöllä Ohjelmaa ajettaessa saatat huomata, ettei fontti olekaan täsmälleen 2,2 cm korkea. Syy tähän on, että Windowsin on vaikea aina tietää kunkin monitorityypin tarkkoja mittoja (vaikka monitori olisikin määritelty oikein Ohjauspaneelin Näyttöasetuksissa). Tulostinohjaimilla on kuitenkin huomattavasti tarkempi tieto oikeasta koosta, joten tulostettuna fontin tulisikin olla täsmälleen 2,2 cm korkea. KATSO MYÖS Yksityiskohtia OnDraw()-funktion korvaamisesta luvusta 15. Lisätietoa viivan piirtämisestä luvusta 16. Lisätietoa tekstin piirtämisestä luvusta 17. OnPrint()-funktion korvaaminen Saat korjattua työalueen koordinaattiongelman syöttämällä oikeat koordinaatit tulostimelle ikkunan sijaan. Onneksi sovellusrunko kutsuu virtuaalifunktiota, jonka voit korvata näkymässäsi ja jolla voit hakea

6 526 Virtuaalifunktiot ja moniperintä (l. polymorfismi) Virtuaalifunktio on kantaluokassa määritelty funktio, joka usein toteuttaa oletustoiminnon. Kun kantaluokasta johdetaan luokka, se voi toteuttaa oman versionsa virtuaalifunktiosta ja tarjota erikoistuneemmat toiminnot. Aina funktiota kutsuttaessa, jopa kantaluokan osoittimella johdetun luokan olioon, kutsutaan johdetun luokan funktiota; tämä tekniikka on nimeltään virtuaalifunktion korvaaminen (virtual function overriding). Korvaava funktio voi sitten tarvittaessa kutsua korvattua kantaluokan versiota ja saada näin sen toiminnot käyttöönsä. Virtuaalifunktiot ovatkin eräs tärkeimpiä keinoja toteuttaa C++-olioihin olioihin moniperintä. Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat tarvitsemasi tiedot. Kuten aiemmin esitettiin, tämä funktio on nimeltään OnPrint() ja se on samankaltainen OnDraw()-funktion kanssa. Piirrettäessä ikkunaan kutsutaan OnDraw()-funktiota ja piirrettäessä tulostimelle kutsutaan OnPrint()-funktiota. Kuinka sitten tulostuksen esikatselussa käytettiin OnDraw()-funktion koodia? CView-luokan oletustoteutuksessa OnPrint() yksinkertaisesti kutsuu OnDraw()- funktiota tulostinpiirtopintaparametrillä. Oman OnPrint()-funktiosi ei ole pakko kutsua OnDraw()-funktiota voit koodata sen tekemään jotain täysin muuta. Useimmat sovellukset tosin joutuvat tulostamaan käyttäjän näkemän kuvan. Täissä sovelluksissa käytetään tulostettaessakin OnDraw()-funktion koodia tulostinpiirtopinnalle. OnPrint()-virtuaalifunktion korvaaminen 1. Napauta projektin työtilaikkunassa (Developer Studion vasemmanpuoleinen ruutu) ClassView-välilehteä. 2. Avaa projektin luokat napauttamalla ikkunan ylintä plusmerkkiä. 3. Napauta hiiren oikealla painikkeella luokkaa, johon haluat lisätä OnPrint()-korvaajafunktion (PrintIt- esimerkissä luokkaa CPrintItView) saadaksesi esiin pikavalikon. 4. Valitse Add Virtual Override komento ja saat esiin New Virtual Override ikkunan. CView-luokan OnPrintoletuskäsittelijän käyttäminen Huomaa, että Wizardin tekemässä OnPrint()-käsittelijässä kutsutaan CView-kantaluokan OnPrint()- funktiota. MFC-lähdekoodia tutkimalla selviää, kuinka sovellusrungon tulostustuki toimii automaattisesti. CView::OnPrint()-funktion koodi löytyy Visual C++-hakemiston alta.\mfc\src\viewcore.cpptiedostosta. CView::OnPrint() yksinkertaisesti kutsuu OnDraw()- käsittelijää välittäen sille pdcpiirtopintaosoittimen. 5. New Virtual Override luettelosta tulisi löytyä OnPrintvirtuaalifunktion. 6. Valitse se ja napauta Add and Edit painiketta OnPrint()- funktion muokkaamiseksi. OnPrint()-funktion vakiokorvaajafunktio näyttää tältä: void CPrintItView::OnPrint(CDC* pdc, CPrintInfo* pinfo) { // TODO: Add your specialized code here CView::OnPrint(pDC,pInfo); } Ensimmäinen huomattava OnDraw()-funktiosta poikkeava seikka on toinen parametri, osoitin CPrintInfo-olioon pinfo. Tästä oliosta löydät tiedot tulostusasetuksista, erityisesti etsimäsi tulostinpiirtopinnan koordinaatit. CPrintInfon jäsenmuuttujissa on runsaasti muutakin hyödyllistä tietoa. Osa näistä on esitetty taulukossa 22.1.

7 TAULUKKO 22.1 CPrintInfon tulostietomuuttujat OSA V LUKU Muuttuja m_ncurpage m_nnumpreviewpages m_rectdraw m_ppd m_bdirect m_bpreview m_strpagedesc m_lpuserdata Sisällön kuvaus Monisivuisessa tulostuksessa nykyinen sivu numero 1 tai 2, riippuen esikatselussa kerralla esitettä vien sivujen määrästä Tulostettavan sivun koordinaatit Osoittaa CPrintDialog-luokkaan, mikäli Printikkunaa (Tulosta) käytetään. TRUE, mikäli Print-ikkuna on ohitettu TRUE, mikäli kyseessä on tulostuksen esikatselu Sivunumeron näyttämisessä käytetty muotoilukoodi Osoitin, jota voidaan käyttää osoittamaan käyttäjän määräämiin tietoihin CPrintInfon muutamia muita jäseniä käsitellään vielä myöhemmin tässä luvussa, mutta aluksi joudut hakemaan tulostuksen työalueen koordinaatit, joita käytät ikkunan työalueen sijaan. Tällä hetkellä tulostettavan sivun koordinaatit ovat jäsenmuuttujassa m_rectdraw. Voit käyttää näitä koordinaatteja tulostinpiirtopinnan kanssa OnDraw()-funktiossa. Pieni ongelma on kuitenkin se, ettei OnDraw()- funktiossa päästä käsiksi koko olioon, vaan joudut kopioimaan koordinaatit CPrintItView-luokan jäsenmuuttujaan. Lisää seuraavat rivit funktioon työalueen koordinaattien tallentamista varten //TODO-kommenttien jälkeen, mutta ennen CView::OnPrint()-kutsua: // ** kopioi työalueen koordinaatit pinfosta if (pinfo) m_rcprintrect = pinfo->m_rectdraw; Tämä tallentaa tulostuksen työalueen CPrintItView-luokan m_rcprintrect-jäsenmuuttujaan. Joudut myös määrittelemän tämän muuttujan, mikä käy helposti napauttamalla CPrintItView-luokkaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Add Member Variable. Muuttujan tyyppi (Variable Type) on CRect ja määrittely (declaration) tietenkin m_rcprintrect. Saantioikeudeksi joudut asettamaan Private (yksityinen), koska muiden luokkien ei tarvitse tietää mitään näistä sisäisesti käytettävistä koordinaateista. Public-, private- ja protected-saantioikeudet Jokaiselle luokan jäsenmuuttujalle voidaan luokan määrittelyssä asettaa julkinen (public), yksityinen (private) tai suojattu (protected) saantioikeus. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka muista luokista ja johdetuista luokista päästään käsiksi kyseisiin jäsenmuuttujiin ja - funktioihin. Private-tyyppinen käsittelyoikeus antaa pääsyn tiettyyn luokan jäseneen vain oman luokan jäsenille. Protected on sama kuin private lisäten käsittelyoikeuden johdettujen luokkien jäsenille. Näillä tekniikoilla C++ohjelmoijat voivat varmistaa tiedon turvallisuuden sallimalla olioiden käsittelyn ainoastaan julkisten (public) saantifunktioiden kautta. Tämä vaikeuttaa huomattavasti jäsenmuuttujan tai funktion käyttöä vahingossa ja estää näin ohjelman mahdollisen kaatumisen.

8 528 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat KATSO MYÖS Lisätietoja näkymäluokista ja CView:istä luvusta 12. Tulostinpiirtopinnan käyttö OnPrint()-funktiolle välitetty piirtopinta poikkeaa näyttöpiirtopinnasta hieman: värejä saattaa olla vähemmän ja piirtopinta on luultavasti näyttöä suurempi. Näitä ominaisuuksia lukuun ottamatta voit piirtää sille aivan kuten näytöllekin. Seuraavaksi esitetään, kuinka voit piirtää samalla OnDraw()-funktiolla niin näytölle kuin tulostimellekin. Kantaluokan koodi CView::OnPrint()-funktiossa toimii juuri näin. Piirtopinnassa on lippu, josta saadaan IsPrinting()-funktiolla selville, ollaanko piirtämässä näyttö- vai tulostintyyppiselle piirtopinnalle. Tämän tiedon avulla voit muuttaa tulostuksen erilaiseksi kuin näytölle on piirretty tai tarkemmin sanoen muuttaa koordinaatit tulosteelle sopiviksi. Esimerkkiohjelmassa tämä tarkoittaa ainoastaan m_rcprintrectkoordinaattien käyttämistä OnDraw()-funktiossa. Listauksessa 22.2 on esitetty koodi, jossa päätetään IsPrinting()-funktion avulla, käytetäänkö ikkunan työalueen koordinaatteja vai tulostimen koordinaatteja. Tämän ohjelman tulostus esikatselussa näkyy kuvasta LISTAUS 22.2 LST22_2.CPP Tulostimen työalueen koordinaattien lisääminen OnDraw()-funktioon 1 Tämä rivi muuntaa laitekoordinaattienkuvapisteet loogisiksi 0,1 mm koordinaateiksi. 1 //** Declare a client rectangle 2 CRect rcclient; 3 4 // ** Check the device context for printing mode 5 if (pdc->isprinting()) 6 { 7 // ** Printing, so use the print rectangle 8 rcclient = m_rcprintrect; 9 } 10 else 11 { 12 // ** Not printing, so client rect will do 13 GetClientRect(&rcClient); 14 } // ** Convert to logical units 17 pdc->dptolp(&rcclient); 1

9 Huomaa listauksessa 22.2, että rivillä 5 kutsutaan IsPrinting()- funktiota if-lauseella. Funktio nimittäin palauttaa TRUE, jos kyseessä on tulostinpiirtopinta (tai esikatselu) ja FALSE muilta piirtopinnoilta. Mikäli kyseessä on tulostinpiirtopinta, rcclient-muuttujaan sijoitetaan aiemmin talletetut tulostimen työalueen koordinaatit (rivi 8) ja ikkunapiirtopinnan koordinaatit puolestaan saadaan tutulla GetClientRect()-funktiolla (rivi 13). Koska olet käyttänyt oletuksesta poikkeavaa koordinaatiston kohdistustapaa (mapping mode), joudut muuttamaan sekä tulostinettä näyttöpiirtopinnan koordinaatit laitekoordinaateista loogisiksi koordinaateiksi. Tämä tehdään rivillä 17 DPtoLP()-funktiolla. Kun lisäät ja muokkaat OnDraw()-funktioosi listauksen rivit 4 14 ja käännät ja ajat sovelluksesi, voit käyttää tulostuksen esikatselua (preview) kuten aiemminkin, mutta paremmin tuloksin (kuva 22.2). OSA V LUKU KUVA 22.2 Tulostuksen esikatselu oikeilla tulostettavan sivun työalueen koordinaateilla KATSO MYÖS Lisätietoja piirtotiloista luvusta 15.

10 530 Laitteiden sivusuhteet Useimpien tulostimien sivusuhde lienee 1:1, mutta esimerkiksi vanhempien faksien lämpökirjoittimissa saattaa sivusuhteessa olla näkyvä ero. 1 Lasketaan ikkunan ja tulostimen sivun leveyksien ja korkeuksien suhteet. 2 Tällä rivillä lasketaan tulostimen oma sivusuhde laiteominaisuuksien tietojen (device caps) mukaan. Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat Sivusuhteen säilyttäminen Kuten kuvasta 22.2 näet, tulee kuva paperille muodoltaan vääristyneenä, koska paperi on korkeampi ja kapeampi kuin näyttö. Leveyden ja korkeuden suhdetta kutsutaan sivusuhteeksi (aspect ratio). Jos haluat estää kuvan venymisen suuntaan tai toiseen, joudut säilyttämään saman sivusuhteen kuin näytöllä. Listauksen 22.2 koodi ei vielä huomioi sivusuhdetta, mikä toki sopii toisiin sovelluksiin, joten joudut lisäämään koodia tulostusta varten. Parasta tässä tapauksessa on täyttää paperin koko leveys tai korkeus kuvalla ja sitten lyhentää toista näistä sivusuhteen säilyttämiseksi. Tätä varten tarvitset tietoa paperin koosta ja sen sivusuhteesta. Saat nämä selville (ja paljon muutakin) GetDeviceCaps()-funktiolla. Kun syötät funktiolle ASPECTX- ja ASPECTY-liput, saat selville kuvapisteen leveyden ja korkeuden suhteen. Mikäli suhde on 1:1, kuvapiste on neliön muotoinen, muutoin ei ole ja sivusuhde saattaa poiketa näytön sivusuhteesta. Jos sivusuhde ei ole sama, voit selvittää, saatko näytön sivusuhdetta käyttäen suuremman kuvan vaaka- vai pystysuuntaista kokoa muuttamalla. Näin vältät kuvan vääristymisen. Tarkoitukseen sopiva OnDraw()-funktion koodi on esitetty listauksessa LISTAUS 22.3 LST22_3.CPP Suurimman tulosteen tekeminen sivusuhde säilyttäen 1 //** Declare a client rectangle and get the client rect 2 CRect rcclient; 3 GetClientRect(&rcClient); 4 5 // ** Check the device context for printing mode 6 if (pdc->isprinting()) 7 { 8 // ** Find the Print width : Window width ratio 9 double dwidthratio = (double)m_rcprintrect.width() 10 /(double)rcclient.width(); // ** Find the Print height : Window height ratio 13 double dheightratio = (double) 1 14 m_rcprintrect.height()/(double)rcclient.height(); // ** Calculate the device's aspect ratio 17 double daspect=(double)pdc-> GetDeviceCaps(ASPECTX) 18 /(double)pdc->getdevicecaps(aspecty); // ** Find the new relative height

11 OSA V LUKU int nheight = (int)(rcclient.height() * 22 dwidthratio * daspect ); // ** Find the new relative width 25 int nwidth = (int)(rcclient.width() * 26 dheightratio * (1.0 / daspect) ); // ** Set the whole rectangle 29 rcclient = m_rcprintrect; // ** Determine the best fit, across or down the page 32 if (nheight > nwidth) 3 33 { 34 // ** Down is best, so adjust the width 35 rcclient.bottomright().x = 36 m_rcprintrect.topleft().x + nwidth; 37 } 38 else 39 { 40 // ** Across is best, so adjust the height 41 rcclient.bottomright().y = 42 m_rcprintrect.topleft().y + nheight; 43 } 44 } // Convert to logical units 47 pdc->dptolp(&rcclient); 3 Kun tiedetään, onko tulostusalue leveä vai korkea, saadaan paperi hyödynnettyä parhaiten ja kuva saadaan suurimpaan mahdolliseen kokoon. Huomaa, että sekä näytölle että tulosteeseen piirrettäessä käytetään GetClientRect()-funktiolla haettuja koordinaatteja (rivi 3). Näyttöä käsiteltäessä tämä riittääkin ja koodi jatkuu aivan normaalisti. Jos rivin 6 IsPrinting()-testi palauttaakin TRUE, tapahtuu paljonkin. Aluksi joudutaan selvittämään ikkunan leveyden suhde paperin leveyteen ja ikkunan korkeuden paperin korkeuteen. Nämä löytyvät riveiltä 9 ja 13, joilla paperin mitat jaetaan ikkunan mitoilla. Seuraavaksi päästään laitteen oman sivusuhteen laskemiseen. Funktiolta GetDeviceCaps() saadaan rivillä 17 laskettua itse laitteen leveyden ja korkeuden suhde; tämä tallennetaan muuttujaan daspect. Saaduilla luvuilla voidaan nyt laskea laitteen suhteellinen leveys ja korkeus vastaavaan ikkunan suhteen (rivit 21 ja 25). Tässä laskennassa, jossa on käytetty apuna laitteen sivusuhdetta, saadaan koko sivun leveyteen mitoitettu korkeus tai päinvastoin. Nyt joudutaan päättämään, saadaanko kuva sopimaan sivulle täysilevyisenä ja korkuisena ja sen jälkeen muuttamaan toisen suunnan mittaa. Rivin 32 ehto tekee tämän päätöksen sen mukaan, onko leveys vai korkeus suurempi. Jos Yleisiä sovellusten tulostusasetuksia Monet graafiset sovellukset tarjoavat useita sivusuhteeseen liittyviä valintoja. Esimerkkiohjelmassa on toteutettu valinta Best Fit eli haetaan parhaiten sivulle sopiva asettelu. Toinen yleinen valinta on Sovita Sivulle (Fit To Page), jolloin kuva venytetää koko arkin kokoiseksi (ja sivusuhde vääristyy). Voit törmätä myös valintaan Original Image Size, jolloin kuva esitetään (usein sivun keskellä) näytöllä käytetyssä koossa oikealla sivusuhteella, mutta varsinkin korkearesoluutioisilla tulostimilla tulos saattaa olla liian pienikokoinen.

12 532 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat siis ikkuna on korkea ja kapea, kannattaa käyttää paperin koko korkeutta ja muuttaa leveyttä ja vastaavasti matalan ja leveän ikkunan kanssa on käytettävä koko leveyttä ja muutettava korkeutta. Riippuen valinnasta oikean alakulman x- tai y-koordinaattia muutetaan leveyden tai korkeuden asettamiseksi (rivit 35 ja 42). Huomaa, että muut koordinaatit asetetaan paperin mukaan muuttujaan rcclient (rivi 29), jonka jälkeen muutettava koordinaatti on ainoa tarvittava muutos. Tämän osan jälkeen funktiossa piirretään juuri asetetut työalueen mittojen mukaan. Kun käännät ja ajat sovelluksen listauksen 22.3 rivien OnDraw()- funktioon lisäämisen jälkeen, tulisi tulostuksen esikatseluikkunassa näkyä nyt kuvan sivusuhde samana kuin näytöllä ikkunassakin. Jos muutat ikkunan korkeaksi ja kapeaksi, tulostuksessa käytetään hyväksi paperin koko korkeus eikä koko leveyttä, mutta sivusuhde pysyy silti oikeana. KATSO MYÖS Yksityiskohtia GetDeviceCaps()-funktiosta luvusta 15. Yhden kuvan tulostaminen usealle sivulle Joskus yksi kuva halutaan jakaa tulostettaessa useammalle sivulle. Tätä varten joudutaan piirtämään osa kuvasta kunkin sivun piirtopinnalle. CScrollView-luokasta on tässä apua, koska se tarjoaa funktion ScrollToPosition() ja sallii mittakaavan muuttamisen. Tulostinpiirtopinnan valmistelu ja kohdistaminen sivujen välillä vaatii lisäksi hieman työtä. Sivutus ja paperin suunta Yhden sivun tulostaminen ikkunanäkymän mukaan on yleinen vaatimus, mutta usein tulostuksessa käsitellään laajojen ja mutkikkaiden monisivuisten dokumenttien tulostamista. Sovellusrunko tulee tässäkin apuun tarjoamalla yleisen Print Setup -valintaikkunan (Tulosta) sekä sivunumerointijärjestelmän tiettyjen sivujen esikatselua ja tulostamista varten. Ensimmäisen ja viimeisen tulostettavan sivun asettaminen Monisivuista dokumenttia tulostettaessa tulee aluksi selvittää, mitkä sivut tulostetaan samalla selviää myös tulostettavien sivujen lukumäärä. Tulostamisen alkaessa sovellusrungossa kutsutaan ensin näkymäluokan virtuaalifunktiota OnPreparePrinting(). Funktio saa yhden parametrin, CPrintInfo-olion pinfo. Tämä on ensimmäinen tilaisuus päästä käsiksi CPrintInfo-olioon ja esimerkiksi muuttaa tulostusasetuksia. AppWizard tekee automaattisesti OnPreparePrinting()-käsittelijän SDI-sovellusta luodessaan, joten et joudu lisäämään sitä itse. Saat esiin oletustoteutuksen kaksoisnapauttamalla CPrintItView-näkymäluokkasi

13 OnPreparePrinting()-jäsentä ClassView-sivulla. Sen pitäisi näyttää tältä: BOOL CPrintItView::OnPreparePrinting(CPrintInfo* pinfo) { // default preparation return DoPreparePrinting(pInfo); } Oletuksena kutsutaan DoPreparePrinting()-funktiota, jolle syötetään CPrintInfo-olio pinfo. DoPreparePrinting()-funktio alustaa tulostinpiirtopinnan ja kutsuu tulostettaessa (ei siis esikatselussa) Printvalintaikkunaa. Tätä valintaikkunaa käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa, mutta aivan ensiksi voisit asettaa tulostettavat sivut muokkaamalla CPrintInfo-oliota ennen DoPreparePrinting()- funktion kutsumista. Lisää tätä varten seuraavat rivit ennen // default preparation kommenttia: OSA V LUKU pinfo->setminpage(2); pinfo->setmaxpage(8); Nämä kaksi CPrintInfo-luokan jäsenfunktiota muokkaavat pinfon osoittamaa CPrintInfo-oliota asettamaan aloitussivun (SetMinPage():n avulla) numeroksi 2 ja viimeisen tulostettavan sivun numeroksi 8 (SetMaxPage():lla). Nyt dokumenttia tulostettaessa kutsutaan OnPrint()-funktiota seitsemän kertaa. Ainoa ero kutsuissa on pinfo->m_ncurpagejäsenmuuttujan arvo, joka saa sen hetkisen tulostettavan sivun numeron (tässä arvot 2 8). Sivunumeroiden (ja sivumäärän) määrittäminen riippuu aina sovelluksesta. Jos sovelluksestasi halutaan tulostaa CD-levyjen myyntiluettelo, on luonnollista, jos kullakin sivulla on kuvaus yhdestä levystä sekä levyn kansikuva. Tällöin 120 levyn valikoimasta saataisiin 120 sivun tuloste. Jos sovelluksesta tulostetaan hyvin erilaisia osia - kuten lomakkeita, kuvia, erikokoista tekstiä sisältäviä dokumentteja, joudutaan osien korkeudet mittaamaan ja päättelemään sillä perusteella, minkä verran tietoa sivulle sopii ja kuinka paljon sivuja kertyy. Oli miten oli, kun sivujen lukumäärä on tiedossa, se voidaan asettaa CPrintInfo-olioon OnPreparePrinting()-funktiossa. Voit tutustua pelkän näyttöikkunan ja kokonaisen asiakirjan tulostamisen eroihin tekemällä täysin oman OnPrint()-funktion toteutuksen listauksen 22.4 mukaisesti. Tässä OnPrint()-funktiossa ei kutsuta Print-valintaikkunan ohittaminen tulostettaessa Aina ei käyttäjää haluta vaivata Print-valintaikkunalla; se voidaan ohittaa asettamalla OnPreparePrinting()-käsittelijässä pinfo->m_bdirect-muuttuja arvoon TRUE.

14 534 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat kantaluokan CView::OnPrint()-funktiota eikä näin ollen OnDraw()- käsittelijää. Tässä toteutuksessa näytössä on aivan eri kuva kuin tulostuksessa. LISTAUS 22.4 LST22_4.CPP Sivun tulostuksen toteutus OnPrint()-funktiossa 1 Luodaan 72 pisteen fontti CreatePointFont()-funktiolla. 2 Haetaan nykyinen sivunumero CPrintInfo-oliosta. 3 Asetetaan taustakulmiota varten pisteet taulukkoon. 4 Piirretään teksti, jossa on nykyinen sivunumero. 1 void CPrintItView::OnPrint(CDC* pdc, CPrintInfo* pinfo) 2 { 3 // TODO: Add your specialized code here 4 5 // ** Create and select the font 6 CFont fntimes; 7 fntimes.createpointfont(720,"times New Roman",pDC); 1 8 CFont* poldfont = (CFont*)pDC->SelectObject(&fnTimes); 9 10 // ** Create and select the brushe 11 CBrush brhatch(hs_cross,rgb(64,64,64)); 12 CBrush* poldbrush = 13 (CBrush*)pDC->SelectObject(&brHatch); // ** Create the page text 16 CString strdoctext; 17 strdoctext.format("page Number %d", 18 pinfo->m_ncurpage); pdc->settextalign(ta_center+ta_baseline); // ** Set up some useful point objects 23 CPoint ptcenter = pinfo->m_rectdraw.centerpoint(); 24 CPoint pttopleft = pinfo->m_rectdraw.topleft(); 25 CPoint ptbotright = pinfo->m_rectdraw.bottomright(); // ** Create the points for the diamond 28 CPoint ptpolyarray[4]= 29 { 30 CPoint(ptTopLeft.x,ptCenter.y), 3 31 CPoint(ptCenter.x,ptTopLeft.y), 32 CPoint(ptBotRight.x,ptCenter.y), 33 CPoint(ptCenter.x,ptBotRight.y) 34 }; // ** Draw the diamond 37 pdc->polygon(ptpolyarray,4); // ** Draw the text 40 pdc->textout(ptcenter.x,ptcenter.y,strdoctext); // ** Unselect the fonts 43 pdc->selectobject(poldfont); 44 pdc->selectobject(poldbrush); 45 }

15 OSA V LUKU Listauksen 22.4 riveillä 6 12 asetetaan tulostuksen tarvitsemat resurssit (fontti ja sivellin). Huomaa, että tähän tarkoitukseen löytyy parempikin paikka, kuten tässä luvussa myöhemmin esitetään. Voit hyödyntää tulostettavan sivun numeroa eri tekstin tulostamiseksi sivun sijainnin mukaan (rivi 17). Oikeassa sovelluksessa sivunumeron perusteella ehkä paikannettaisiin dokumentissa olevaa tietoa. Aiemmin mainitussa CD-myyntiluettelo esimerkissä sivunumero saattaisi suoraan viitata tiettyyn CD-levyyn ja piirtofunktiot voisivat hyödyntää tuota tietoa. Näin monimutkaiseen esimerkkiin ei tässä ole tilaa, joten tyydymme omassa esimerkissämme ainoastaan tulostamaan sivunumeron pinfo->m_ncurpage muuttujasta. Riveillä asetetaan taustalle piirrettäväksi salmiakkikuvio ja rivillä 40 piirretään sivun keskelle tekstiä. Riveillä valitaan takaisin käyttöön entinen sivellin (brush) ja fontti. Kun käännät ja ajat sovelluksen OnPrint()-funktioon tekemiesi muutosten jälkeen ja valitset sovelluksen File-valikosta Print Preview, pääset esikatselemaan useita sivuja kuvassa 22.3 esitetyillä Next Page ja Prev Page painikkeilla. Jos koneeseesi on kytketty tulostin, voit myös tulostaa monisivuisen dokumentin. MFC:n tulostuksen esikatselun toteutus MFC-sovellusrunko toteuttaa tulostuksen eskatselun (print preview) käyttäen dokumentoimatonta luokkaa CPreviewDC. Tämä erikoispiirtopinta toimii sovellukselle tulostinpiirtopinnan tavoin, mutta piirtääkin kuvan näytölle tavallisen näyttöpiirtopinnan tapaan. Tämä on välttämätöntä tulostinkohtaisten seikkojen, kuten sivutuksen mallintamiseksi. Vaikka luokka on dokumentoimaton, voit tutkia CPreviewDC:n lähdekoodia Visual C++-hakemiston alta tiedostosta MFC\SRC\DCPREV.CPP. KUVA 22.3 Monisivuisen dokumentin esikatselutulostus (Print Preview).

16 536 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat KATSO MYÖS Lisätietoja objektien valitsemisesta piirtopinnalle luvusta 15. Lisätietoja eri sivellintyypeillä piirtämisestä luvusta 16. Collate-valintaruutu Jos käyttäjä poistaa Collatevalinnan (Lajittele) Printvalintaikkunassa, tulostinohjain kerää automaattisesti samat sivut päällekkäin. Tätä toimintoa varten ei jouduta lisäämään koodia, mutta tulostinohjaimen on tuettava sitä - muuten valinta poistetaan käytöstä Printvalintaikkunassa. Print-valintaikkunan käyttö Huomaa, että monisivuista dokumenttia tulostaessasi saat ensin esiin valintaikkunan, josta voit muokata tulostusasetuksia (kuva 22.4). Tämä on tavallinen Print-valintaikkuna (Tulosta), jota kutsutaan OnPreparePrinting()-korvaajafunktion kutsumasta CView::DoPreparePrinting()-funktiosta. Tässä ikkunassa voit määrittää tulostettavan sivualueen, kopioiden määrän, lajitteluvalinnan (Collate), kohdetulostimen ja koko joukon tulostinkohtaisia asetuksia. KUVA 22.4 Tavallinen Print-valintaikkuna. Käyttäjä voi muuttaa tulostusasetuksia tästä valintaikkunasta, joka sitten päivittää muutokset CPrintInfo-olioon ennen sen välittämistä sovelluksellesi. Voit halutessasi muokata tätä valintaikkunaa enemmän tai vähemmän, riippuen tarvittavasta sovelluskohtaisesta räätälöinnistä ja työhön käytettävästä ajasta. Palautapa nyt mieleen taulukon 22.1 esittämä CPrintInfo-luokan m_ppd-osoitin. Tämä osoittaa Print-valintaikkunan MFC-kirjastossa paketoivaan CPrintDialog-luokkaan. Tässä luokassa puolestaan on