MDI-sovellusten kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MDI-sovellusten kehittäminen"

Transkriptio

1 OSA V 491 LUKU LUKU MDI-sovelluksen luominen Siirtyminen dokumentti, näkymä- ja kehysluokan välillä Sovelluksen kehittäminen MFC;n monidokumentti/näkymä-arkkitehtuurilla

2 492 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat Useat tämän päivän suosituimmista ja käytetyimmistä ohjelmistosovelluksista perustuvat dokumentti/näkymä-arkkitehtuuriin tai sen muunnelmaan. Tämä arkkitehtuuri erottaa sovelluksen tiedonhallintakoodin selvästi käyttöliittymäosan koodista. Sovelluksen tiedot hallitaan dokumentissa ja käyttöliittymää hallitaan näkymässä (view). Dokumentti on usein tekemisissä tiedoston kanssa. MFC-kirjaston sovellusrunko tarjoaa kaksi eri tyyppistä dokumentti/ näkymä-sovellusta: SDI (single document interface, yksidokumenttiliittymä) ja MDI (multiple document interface, monidokumenttiliittymä). SDI-sovelluksia on jo käsitelty luvussa 12. Dokumentti/näkymäsovelluksen perusarkkitehtuuri on pääosin sama SDI- ja MDIsovelluksissa. Ellei dokumentti/näkymä-käsite ole sinulle vielä tuttu, lue tämän luvun ohessa myös lukua 12. SDI:n ja MDI:n vertaamiseksi olemme käyttäneet samoja esimerkkejä tässä luvussa ja aiemmissa SDIluvuissa. SDI- ja MDI-sovellusten perusero selviää jo nimestä. SDI-sovelluksessa avoinna voi olla kerrallaan vain yksi dokumentti, MDI-sovelluksessa monta ja kullakin on vielä oma käyttöliittymä näkymäikkunassa. KATSO MYÖS Lisätietoja SDI-sovelluksista luvusta 12. MDI-sovelluksen luominen On kiistelty siitä, pitäisikö sovellukset tehdä SDI- vai MDI-tyyppisiksi. Toisten mielestä kaikkien sovellusten tulisi toimia hyvin dokumenttikeskeiseksi ja käyttää näin ainoastaan SDI-liittymää. Kuitenkin monet käyttäjät haluavat suorituskykyisiä ohjelmia. MDI-sovellukset MS Wordin ja Excelin tavoin käyvät kuitenkin hyvin kaupaksi. Tietyntyyppisissä ohjelmistopaketeissa useiden eri dokumenttien (tai tiedostojen) käsittely yhdellä sovelluksella saattaa kuitenkin olla käyttäjälle helpompaa kuin eri ohjelman käyttäminen kullekin dokumentille. MDI-sovelluksen luominen käy helposti AppWizardin asetuksia valitsemalla. Muista kuitenkin, että projektin luomisen jälkeen SDI-sovelluksen muuttaminen MDI-sovellukseksi tai päinvastoin on hankalaa. Riippuen siitä, kuinka pitkälle sovelluksen kehittämisessä on päästy, saattaa olla jopa helpompaa aloittaa sovelluksen tekeminen alusta pitäen. Ennen aloittamista kannattaa siis harkita hyvin, kumpi käyttöliittymätyyppi sopii paremmin

3 OSA V LUKU omaan sovellukseesi. Tässä kappaleessa teet MDI-sovelluksen, jonka avulla luotuihin luokkiin sekä dokumentti/näkymä-arkkitehtuurin toimintaan tullaan tutustumaan. Luo siis uusi projekti nimeltään MDICoin seuraavasti. MDI-sovelluksen luominen AppWizardilla 1. Valitse File-valikosta New ja New Projects ikkunasta Projectsvälilehdeltä MFC AppWizard (exe). 2. Anna projektille nimi (tässä MDICoin) ja napauta OK. 3. Valitse MFC AppWizardin Step 1 ikkunassa Multiple Documents valintapainike ja varmista, että Document/View Architecture Support? asetus on valittu (kuva 21.1). Napauta Next. KUVA 21.1 AppWizardin Step 1 ikkuna. 4. Valitse Step 2 ikkunassa None-valintapainike. Tässä ikkunassa voisit valita sovellukselle tietokantatukea, jota tässä esimerkissä ei tarvita. Napauta Next. 5. Valitse Step 3 ikkunassa None-valintapainike ja valitse ActiveX Controls. Tämän ikkunan muut valinnat koskevat OLEautomaatio -ominaisuuksia, joita tässä esimerkissä ei tarvita. Napauta Next. 6. Rastita Step 4 ikkunassa seuraavat valinnat: Docking Toolbar, Initial Status Bar, Printing and Print Preview ja 3D Controls. Valitse työkalurivin tyyli Normal-valintapainikkeella (oikeat asetukset on esitetty kuvassa 21.2). Napauta Next.

4 494 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat KUVA 21.2 AppWizardin Step 4 ikkuna. 7. Valitse Step 5 ikkunassa projektin tyyliksi MFC Standard, lähdekoodin kommentointi Yes-valinnalla ja MFC-kirjaston käyttötavaksi As a Shared DLL. Napauta Next. 8. Napauta Step 6 vaiheessa Finish. Saat esiin kuvan 21.3 mukaisen New Project Information ikkunan. Ikkunassa näet tarpeellisia tietoja luotavista luokista ja lähdekooditiedostojen nimistä. Näet myös projektiin tehtävät lisäominaisuudet. Napauta OK ja uusi projekti luodaan ja avataan Developer Studiossa. KUVA 21.3 New Project Information ikkuna. Tulet kehittämään sovelluksen, joka esittää kolikkopinoa. Valikon komennoilla pinosta voidaan poistaa tai siihen voidaan lisätä kolikoita. Sovelluksen tietoina toimii kolikoiden lukumäärä, joka sijaitsee

5 dokumenttiluokassa ja jota luetaan näkymäluokasta pinon esittämiseksi. Tämä MDICoin-esimerkki perustuu luvun 12 SDICoin-esimerkkiin ja koodikin on varsin samanlaista. MDICoin-esimerkissä voidaan kuitenkin pitää avoinna useita dokumentti/näkymä-ikkunoita samanaikaisesti. Esimerkkiä parannellaan vielä uudella dokumenttiluokalla, joka esittää seteleitä kolikoiden sijaan. SDI-sovelluksessa käytettiin yhtä CDocumentkantaluokasta johdettua luokkaa, mutta MDI-sovelluksessa CDocumentluokasta johdettuja luokkia voi olla tarpeellinen määrä. OSA V LUKU Kuhunkin dokumenttiluokkaan liitetään näkymäluokka. Näkymäluokka voi olla useiden dokumenttiluokkien käytössä tai se voi olla ainoastaan yhden dokumenttiluokan käytössä. Näkymän kantaluokka valitaan AppWizardin Step 6 ikkunassa: vaihtoehdot ovat CView, CScrollView, CListView, CTreeView, CEditView, CRichEditView, CFormView, CRecordView ja CHtmlView. MDICoin-esimerkissä käytetään kantaluokkaa CView. KATSO MYÖS Yleiskatsaus MFC:n näkymäluokista taulukossa Lisätietoja CListView-luokasta luvusta 19. Lisätietoja CTreeView-luokasta luvusta 19. Lisätietoja CRichEditView-luokasta luvusta 19. Lisätietoja CHTMLView-luokasta luvusta 19. Lisätietoja CScrollView-luokasta luvusta 18. Lisätietoja CFormView- ja CRecordView-luokista luvusta 24. Lisätietoja dokumentti/näkymä-arkkitehtuurin tiedostonkäsittelystä luvusta 23. Lisätietoja tietokantatuen lisäämisestä sovellukseen luvusta 24. Lisätietoja OLE-automaatiosta luvusta 25. Dokumentit kapseloivat sovelluksen tiedot Dokumenttiluokka on johdettu CDocument-kantaluokasta ja sen jäsenmuuttujissa on sovelluksen data. CDocumentista johdettu oma luokka tarjoaa palvelut tuon datan käsittelemiseksi. Esimerkiksi Serialize()-funktiota käytetään datan lukemiseen ja kirjoittamiseen levylle. MDI-sovelluksen luokat Monidokumenttisovelluksen luokkarakenne ClassView-ikkunassa näyttää miltei identtiseltä SDI-sovelluksen luokkarakenteen kanssa. Ainoa näkyvä ero on uuden CChildFrame-luokan lisäys. Pinnan alla on kuitenkin useita selkeitä eroavaisuuksia. AppWizardin tekemien luokkien periytyminen on esitetty kuvassa SDI- ja MDI-sovellusten perusrakenne on varsin samanlainen. CWinApp-luokasta johdettu CMDICoinApp-luokka huolehtii sovelluksen alustamisesta. Kantaluokka CWinApphuolehtii dokumentin, näkymän ja kehyksen liittämisestä toisiinsa. Se myös saa sanomat Windowsilta ja

6 496 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat KUVA 21.4 MDI-sovelluksen luokkahierarkia. Aktiivinen näkymä ja dokumentti Näkymäikkunasta tulee aktiivinen käyttäjän aloittaessa sen käytön. Aina aktiivisen näkymän vaihtuessa kutsutaan OnActivate()-funktiota. Ensiksi kutsutaan sen ikkunan OnActivete()-funktiota, joka oli aktiivinen ja sen jälkeen aktivoituvan ikkunan funktiota. Syöteparametri kertoo, mikä ikkunan uusi tila on. Parametrin arvot voivat olla WA_INACTIVE, WA_ACTIVE tai WA_CLICKACTIVE. Aktiiviseen näkymään liitettyä dokumenttia kutsutaan aktiiviseksi dokumentiksi. välittää ne edelleen oikealle kohdeikkunalle. CDocument-luokasta johdettu CMDICoinDoc-luokka säilöö dokumentin tiedot ja vastaa tietojen serialisoinnista (peräkkäistallennuksesta) pysyvään tallennusvälineeseen ja sieltä takaisin, esimerkiksi levytiedostoon. Yhden dokumenttiolion SDI-sovelluksista poiketen MDI-sovelluksessa voi olla käytössä useita yhtäaikaisia dokumenttiolioita. Kuki dokumenttiolio vastaa yhdessä tiedostossa ylläpidettävistä tiedoista. Dokumenttiolion luominen luo aina myös uuden näkymäikkunan, liittää näkymän dokumenttiin ja luo näkymää varten vielä uuden kehysikkunankin. Koska dokumenttiolioita voi olla useita, MDI-sovellusrunko käyttää termiä aktiivinen dokumentti viittaamaan siihen, jonka jonkun näkymän kanssa käyttäjä juuri toimii. Luokka CMDICoinView vastaa dokumentin tietojen näyttämisestä jossain muodossa näyttäjälle. MDICoin-esimerkissä näkymä piirtää kolikkopinon. Kukin näkymistä voi toimia käyttöliittymänä ainoastaan

7 yhteen dokumenttiolioon, mutta yhdellä dokumentilla voi kyllä olla useita näkymäolioita. Näkymäluokka saa tarvitsemansa tiedot dokumenttiluokan julkisten saantifunktioiden avulla. CMainFrame-luokka antaa sovellukselle käyttöön ikkunan. Kehysikkunoiden toteutus poikkeaa SDI- ja MDI-sovelluksissa selvästi toisistaan. MDI-sovellukset johtavat CMainFrame-luokan CMDIFrameWndluokasta, jolloin itse sovellukselle luodaan yksi kehysikkuna (pääikkuna) ja kullekin näkymälle omansa. Työkalurivit ja tilarivi ovat pääkehysikkunassa ja se huolehtii myös ikkunoiden hallinnasta. Esimerkiksi CFrameWnd::RecalcLayout-funktio huolehtii ikkunan koosta ja työkalurivin ja tilarivin oikeasta paikasta. Kukin näkymäikkuna on omassa kehysikkunassaan tämä saadaan CChildFrame-luokan ominaisuutena. Kuvasta 21.4 näkyy, että CChildFrameon johdettu CMDIChildWnd-luokasta. MDI-arkkitehtuurin lisäominaisuuksien vuoksi tämä luokka hyödyntää suoraan Windowsin järjestelmäikkunaa MDIClient. Kun MDI-kehysikkuna on luotu, luodaan MDIClient ikkuna sen lapsiikkunaksi, joten MDI-lapsi-ikkunat ovat MDIClientin lapsia eli pääkehysikkunan lapsenlapsia. OSA V LUKU KATSO MYÖS Lisätietoja SDI- ja MDI-luokkien eroista luvusta 12. MDI-sovelluksen näkyvät osat Luvussa 12 kerrottiin, että AppWizard tekee myös SDI-sovelluksen tarvitsemat resurssit, kuten valikon ja työkalurivin ja näille annetaan sama ID-tunnus, IDR_MAINFRAME. MDI-sovelluksessa projektiin tehdään nuo resurssit ja vielä muutama ylimääräinenkin. Lisäresursseja tarvitaan, koska MDI-sovellukset voivat käsitellä useantyyppisiä dokumentteja ja SDIsovelluksilla on pakko olla dokumenttiolio, mutta MDI:llä ei. Kuvassa 21.5 on esitetty MDICoin-esimerkin resurssit.

8 498 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat KUVA 21.5 MDI-sovelluksen resurssit. Dokumenttikohtaiset valikot MDI-sovelluksen käsittelemillä erityyppisillä dokumenteilla on omat IDR_-valikkoresurssinsa, jotka näytetään automaattisesti dokumenttiolion aktivoituessa. On mahdollista, ettei MDIohjelmassa ole aktiivista dokumenttia, jolloin näytetään IDR_MAINFRAMEvalikkoresurssi. IDR_MAINFRAME-resurssin lisäksi AppWizard on tehnyt dokumenttityyppikohtaisen kuvakkeen, valikon ja merkkijonotaulukon ja antanut näille kaikille ID-tunnukseksi IDR_MDICOITYPE. Voit siten muokata näitä resursseja dokumentin tyypin mukaisesti. Dokumentin kuvake IDR_MDICOITYPE esitetään valikon vasemmalla puolen, kun näkymäikkuna on suurennettu ja muutoin näkymäikkunan otsikkopalkissa. Dokumenttityyppiin liitetty valikkoresurssi aktivoituu automaattisesti dokumenttia aktivoitaessa. Ellei aktiivista dokumenttia ole (mikä on MDI-sovelluksissa aivan hyväksyttävää), aktivoidaan IDR_MAINFRAMEvalikko. Kuvassa 21.5 näet eron pääikkunan File-valikon ja dokumentin File-valikon välillä: MDI lisää myös Window-valikon, jonka Tile- (vierekkäin) ja Cascade-komennoilla (limittäin) käyttäjä voi järjestää ikkunoita. Tässä valikossa on myös New Window komento, jonka avulla käyttäjä saa helposti esiin useita näkymiä, kunkin omaan MDI-kehysikkunaansa.

9 Projektissa on myös IDR_MDICOITYPE-merkkijonotaulukkoresurssi, josta sovellusrunko saa automaattisesti tietoa dokumentista; se myös liittyy ikkunoiden otsikon automaattiseen näyttämiseen. MDI-sovelluksen näkyvien osien yhteenveto on esitetty kuvassa Osat ovat seuraavat: CMainFrame johdetaan CMDIFrameWnd-luokasta tämä on sovelluksen pääikkuna. CToolbar toteuttaa pääkehysikkunaan kiinnitetyn työkalurivin. CChildFrame on johdettu CMDIChildWnd-luokasta ja se toteuttaa kunkin näkymän oman kehysikkunan. CMDICoinView toteuttaa näkymän MDI-kehysikkunan lapsena. CStatusBar toteuttaa pääkehysikkunaan kiinnitetyn tilarivin. MDI-näkymäikkunat korvaavat pääkehysikkunan työalueen. OSA V LUKU KUVA 21.6 MDI-sovelluksen näkyvät osat. 1 CMainFrame 2 CToolBar 3 CChildFrame 4 CMDICoinView 5 CStatusBar 6 MDI-näkymäikkunat

10 500 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat KATSO MYÖS Lisätietoja valikoista luvusta 13. Lisätietoja työkaluriveistä luvusta 14. MDI-dokumenttimallit Dokumentti/näkymä-arkkitehtuurin ytimessä ovat dokumenttimallit (document template). Vaikka näitä käytetään myös SDI-sovelluksissa, ne ovat MDI-sovelluksia kehitettäessä selvästi tärkeämmässä osassa. Dokumenttimalli liittää yhteen dokumentin, näkymän ja tietyn dokumenttityypin kehykset. SDI-projektissa ei tavallisesti tarvitse käsitellä AppWizardin tekemää dokumenttimallikoodia. MDIprojekteissa saatat joskus haluta luoda uusia dokumenttityyppejä ja liittää niihin eri kehys- ja näkymäluokkia, jolloin joudut itse koodaamaan dokumenttimallikoodin. Onneksi uusien dokumenttimallien koodaaminen ei ole erityisen hankalaa, etenkin kun löydät AppWizardin tekemän mallikoodin ensimmäiselle dokumentille, näkymälle ja kehykselle. Löydät kuvasta 21.4 MDI-sovelluksen luokkahierarkiasta CMultiDocTemplateluokan, joka on MDI-sovellusten käyttämä dokumenttimalli. CMDICoinApp::InitInstance-funktiosta (jota MFC-sovellusrunko kutsuu sovelluksen alustamiseksi) löytyy puolivälin jälkeen seuraava koodi: 1 Luodaan uusi monidokumenttimalliolio syöttäen luontifunktiolle resurssitunnuksen sekä dokumentin, näkymän ja kehyksen ajonaikaiset luokat. 2 Rekisteröi luodun dokumenttimallin sovellusluokkaan. 3 Luo sovelluksen kehysikkunan. 4 Ilmoittaa pääkehysikkunalle, mitkä resurssit ladataan (esimerkiksi valikko ja työkalurivi). 1 // Register the application's document templates. Document templates 2 // serve as the connection between documents, frame windows and views. 3 CMultiDocTemplate* pdoctemplate; 4 pdoctemplate = new CMultiDocTemplate( 5 IDR_MDICOITYPE, 6 RUNTIME_CLASS(CMDICoinDoc), 7 RUNTIME_CLASS(CChildFrame), 8 RUNTIME_CLASS(CMDICoinView)); 1 9 AddDocTemplate(pDocTemplate); // create main MDI Frame window 12 CMainFrame* pmainframe = new CMainFrame; 3 13 if (!pmainframe->loadframe(idr_mainframe)) 4 14 return FALSE; 15 m_pmainwnd = pmainframe;

11 OSA V LUKU Tässä luodaan CMultiDocTemplate-olio, jolle annetaan neljä parametriä (rivi 4). Ensimmäinen näistä on resurssin ID-tunnus IDR_MDICOITYPE (rivi 5). Tällä tunnistetaan kolme CMDICoinDoc-dokumenttiin liitettyä resurssia: kuvake, valikko ja merkkijonotaulukko. Seuraavat kolme parametriä viittaavat dokumentti-, kehys- ja näkymäluokkien ajonaikaisiin tietoihin (rivit 6,7 ja 8). Nämä osoitteet tehdään RUNTIME_CLASSmakrolla. Tämä onnistuu, koska AppWizard tukee näiden luokkien dynaamista luomista käyttämillään DECLARE_DYNCREATE ja IMPLEMENT_DYNCREATE-makroilla. SDI- ja MDI-dokumenttimallien välillä on erojakin. Luokat CSingleDocTemplate ja CMultiDocTemplate johdetaan samasta kantaluokasta CDocTemplate. Näistä CSingleDocTemplate hallitsee yhtä dokumenttioliota, mutta CMultiDocTemplateluetteloa osoittimista dokumentteihin (eli siis CMDICoinDoc-olioihin). Itse dokumentti-, näkymä- ja kehysolioita ei luoda vielä tässä vaiheessa. Koodi alustaa CMultiDocTemplate-olion tarpeellisilla tiedoilla resurssien lataamista ja dokumenttien, näkymien ja kehyksien tarvittaessa varaamista varten. Sovellusluokka (application) pitää yllä luetteloa dokumenttimalleista. Rivillä 9 kutsuttu AddDocTemplate -funktio lisää dokumenttimalliolion tähän luetteloon. Halutessasi rekisteröidä lisää dokumenttimalleja, voit tehdä sen tällä funktiolla. Näin yksi sovellus voi käsitellä erilaisia liityntöjä dokumenttien, näkymien ja kehyksien välillä. CWinApp-luokka pitää CMultiDocTemplate-olion tuhoamiseensa, eli sovelluksen lopettamiseen asti. Tuhoamisensa aikana CWinApp-luokka vapauttaa AddDocTemplate -funktiolla lisätyille dokumenttimalleille varatun muistitilan. Dokumenttimallit eivät vie edes paljon muistia, joten ne voivat aivan hyvin elää koko sovelluksen ajan. Pääkehysikkuna luodaan rivillä 12 CMainFrame-luokan muodostimessa. Rivin 13 LoadFrame-funktiolle syötetään ladattavien ja kehysikkunaan liitettävien resurssien ID-tunnus IDR_MAINFRAME. Voit käyttää LoadFramella myös toista valinnaista parametriä, jolla määrätään ikkunatyylejä. Oletuksena käytetään tyylilippuja WS_OVERLAPPEDWINDOW ja FWS_ADDTOTITLE. WS_OVERLAPPEDWINDOWtyyli yhdistää taulukossa 21.1 esitetyt tyyliliput. FWS_ADDTOTITLE kuuluu MFC:n lippuihin se saa aikaan aktiivisen dokumentin nimen kirjoittamisen otsikkopalkkiin. Tavallisesti otsikkopalkissa esitetään ensin sovelluksen nimi ja tämän jälkeen aktiivisen dokumentin nimi. Uusi dokumenttivalintaikkuna Jos sovellusluokkaan on rekisteröity usean tyyppisiä dokumentteja, File-valikon Newkomennolla saadaan esiin ikkuna, jossa kysytään, millaisen dokumentin käyttäjä halulaa luoda. Valintaikkunassa esitettävä kuvaus saadaan merkkijonotaulukon dokumenttiin liittyvästä IDR_- alkiosta.

12 502 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat Voit vaihtaa järjestystä halutessasi FWS_PREFIXTITLE-lipulla. TAULUKKO 21.1 WS_OVERLAPPEDWINDOW-lippuun yhdistetyt pääkehysikkunan tyylit Tyyli WS_OVERLAPPED WS_CAPTION Kuvaus Luo tavallisen, peittävän ikkunan Lisää ikkunaan otsikkopalkin WS_SYSMENU L isää otsikkopalkkiin perusjärjestelmävalikon WS_MINIMIZEBOX WS_MAXIMIZEBOX WS_THICKFRAME Lisää otsikkopalkkiin pienennyspainikkeen Lisää otsikkopalkkiin suurennuspainikkeen Sallii ikkunan koon muuttamisen KATSO MYÖS Lisätietoja ajonaikaisista luokkatiedoista luvusta 23. Dokumentin, näkymän ja MDI-kehyksen luomisen vaiheet Kuten aiemmin mainittiin, dokumenttimalliolion muodostaminen ei välttämättä luo yhtään dokumenttia, näkymää tai MDI-lapsi-ikkunaoliota. Dokumenttimalli yksinkertaisesti pitää tallessa kunkin dokumentti/näkymä/kehysjoukon ajonaikaisia luokkatietoja. Näiden tietojen avulla luodaan oliot ja talletetaan osoittimet niihin sovellusolioon ( App) ainoastaan, kun käyttäjä päättää luoda uuden dokumentin tai avata olemassa olevan. CMultiDocTemplate-olion onnistuneen luomisen ja alustamisen ja kehysikkunan luomisen jälkeen CWinApp::InitInstance-funktiossa on seuraava koodi: 1 // Parse command line for standard shell commands, DDE, file open 2 CCommandLineInfo cmdinfo; 3 ParseCommandLine(cmdInfo); 4 // Dispatch commands specified on the command line 5 if (!ProcessShellCommand(cmdInfo)) 6 return FALSE; 7 // The one and only window has been initialized, so show and update it. 8 pmainframe->showwindow(m_ncmdshow);

13 OSA V LUKU pmainframe->updatewindow(); CCommandLineInfo-luokka käsittelee sovellukselle komentorivillä syötetyt argumentit. Oletuksena komentoriviparametrit on alustettu luomaan uusi dokumentti sovellusta käynnistettäessä. Dokumentin, näkymän ja MDI-kehysikkunoiden varsinainen muodostaminen tapahtuu pinnan alla CWinApp::ProcessShellCommand-funktiossa (rivi 5). Listauksessa 21.1 esitetään yleiskatsaus luomisen vaiheista. Huomaa, että listauksen 21.1 koodi esitetään selkeyden vuoksi karsittuna. LISTAUS 21.1 LST21_1.CPP Dokumentin, näkymän ja MDI-kehysikkunan luomisen vaiheet 1 BOOL CWinApp::ProcessShellCommands(CCommandLineInfo& rcmdinfo) 1 2 { 3 if(fcmdinfo.newfile) 4 { 5 OnFileNew(); 6 } 7 if(fcmdinfo.openfile) 8 { 9 OpenDocumentFile(rCmdInfo.strFileName); 10 } } 13 void CWinApp::OnFileNew() 2 14 { 15 m_pdocmanager->onfilenew(); 16 } 17 void CDocManager::OnFileNew() 18 { 19 ptemplate = m_templatelist.gethead(); 3 20 if(m_templatelist.getcount() > 1) 21 { 22 // more than one document Template 23 // bring up dialog prompting user 24 ptemplate = dlg.m_pselectedtemplate; 4 25 } 26 ptemplate->opendocumentfile(null); 27 } 28 CMultiDocTemplate::OpenDocumentFile(LPCTSTR lpszpathname) 29 { 30 pdocument = CreatenewDocument(); 31 pframe = CreateNewFrame(pDocument); if(lpszpathname == NULL) 34 { 35 SetDefaultTitle(pDocument); 36 pdocument->onnewdocument(); 6 37 } 38 else 39 pdocument->onopendocument(); 40 InitialUpdateFrame(pFrame, pdocument); 7 1 InitInstance-funktio kutsuu tätä. 2 Sanomankäsittelijä Filevalikon New-komennolle. 3 ptemplate on osoitin CMultiDoctemplate-olioon. 4 Jos useampi kuin yksi dokumenttityyppi on rekisteröity, käyttäjää pyydetään valitsemaan tyyppi. 5 Dokumentti- ja kehysoliot muodostetaan mallissa ajonaikaisia luokkatietoja käyttäen. CreateNewFrame muodostaa myös näkymän. 6 OnNewDocument ja OnOpenDocument ovat virtuaalifunktioita, jotka tulee korvata dokumentin alustamiseksi. 7 Näkymä aktivoidaan ja lähetetään WM_INITIALUPDATEsanoma, joka saa aikaan OnInitialUpdate-käsittelijän kutsumisen.

14 504 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat 41 } SDI- ja MDI-rakenteen luomisen ero on se, että MDI-malli luo uuden dokumenttiolion aina OpenDocumentFile-funktiota kutsuttaessa (rivi 26), kun taas SDI luo yhden dokumenttiolion ja käyttää sitä tarvittaessa uudelleen. Rivillä 30 kutsuttu CreateNewDocument-funktio käyttää mallin ajonaikaisia luokkatietoja sovelluskohtaisen dokumenttiolion muodostamiseen. Funktio myös lisää dokumentin sovelluksen dokumenttiluetteloon. Dokumentin luomisen jälkeen luodaan myös kehys ja näkymä toisella mallin funktiolla CreateNewFrame. Rivillä 31 kutsuttu CreateNewFramemuodostaa mallin ajonaikaisten luokkatietojen mukaan sekä kehysikkuna- että näkymäoliot. Kun kehys on luotu, kutsutaan CFrameWnd::LoadFrame-funktiota mallin muodostimessa annetulla resurssin ID-tunnuksella. MDI-sovelluksessa tämä resurssin ID-tunnus on dokumenttikohtainen. MDICoinesimerkissä tunnuksena syötetään IDR_MDICOITYPE. LoadFramefunktio lataa resurssit (valikon, työkalurivin, kuvakkeen, pikavalinnat ja merkkijonot) ja liittää ne kehysikkunaan. Huomaa, että mikäli jonkin resurssin lataaminen ei onnistu, LoadFrame-funktio ei onnistu ja se tulostaa tällöin virhesanoman: Warning: CDocTemplate couldn t create a frame. Luomisen lopuksi kutsutaan dokumenttimallin funktiota InitialUpdateFrame (rivillä 40). Tämä asettaa juuri luodun näkymän aktiiviseksi ja lähettää kehysikkunan lapsille WM_INITIALUPDATE-sanoman siis myös näkymälle. Tämän viestin vastaanottaminen saa aikaan CView::OnInitialUpdate-virtuaalifunktion kutsumisen. On varsin tavallista korvata tämä funktio sovelluskohtaisella näkymän alustamisella. Huomaa myös, että tavallisesti tässä funktiossa on myös huolehdittava kantaluokan OnInitialUpdate-funktion kutsumisesta. KATSO MYÖS Tietoja komentorivin parametreistä luvusta 12. Siirtyminen dokumentti/näkymä-olioiden välillä Dokumentti/näkymä-ajattelulla kehitetyistä olioista joudutaan usein viittaamaan toisten luokkien olioihin. Tavallisimmin viitataan dokumentista siihen liitettyyn näkymään ja päinvastoin, mutta viittauksia myös muihin sovelluksen luokkiin tarvitaan toisinaan. Sovellusluokassa

15 ( App) saattaa esimerkiksi olla muuttujia, joita tarvitaan näkymäluokasta. Taulukossa 21.2 on esitetty MFC:n tarjoamat funktiot MDI-sovelluksen eri luokkien välillä viittaamista varten. TAULUKKO 21.2 MDI:n luokanhakufunktiot Luokka Funktio Palauttaa Yleinen AfxGetApp Osoittimen CWinApp-olioon Yleinen AfxGetMainWnd Osoittimen pääkehysikkunaan (CWnd-luokan olioon) CMDIFrameWnd MDIGetActive Osoittimen aktiiviseen MDI-lapsiikkunaan (CMDIChildWnd) CWnd GetParentFrame Osoittimen isäkehysikkunaolioon (CFrameWnd) CFrameWnd GetActiveView Osoittimen aktiiviseen näkymään (CView) CFrameWnd GetActiveDocument Osoittimen aktiiviseen kumenttiin (CDocument) CView GetDocument Osoittimen näkymään liitettyyn dokumenttiin (CDocument) CDocument GetFirstViewPosition Dokumenttiin liitettyjen näkymien luettelosta ensimmäisen näkymän paikka. Aloittaa dokumentin näkymien läpikäymisen. CDocument GetNextView Osoitin dokumenttiin liitettyjen näkymien (CView) luettelosta seuraavaan. OSA V LUKU AfxGetAppja AfxGetMainWndovat globaaleja funktioita, joita voidaan kutsua mistä tahansa. Näiden funktioiden palauttamat osoittimet voidaan huoletta muuttaa oman sovellusluokkasi tyylisiksi seuraavan esimerkin tavoin: CMDICoinApp* papp = (CMDICoinApp*) AfxGetApp(); CMainFrame* pframe = (CMainFrame*) AfxGetMainWnd(); Näkymä on aina liitetty ainoastaan yhteen dokumenttiin, joten

16 506 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat näkymäluokalle riittää yksinkertaisesti yksi GetDocument-funktio. Tämän funktion palauttama osoitin muutetaan automaattisesti sovelluskohtaisen dokumenttiluokkasi tyyppiseksi AppWizardin tekemässä koodissa. Dokumenttiin puolestaan voi liittyä yksi tai useampi näkymä, ja lisäksi dokumenttiolioita saattaa olla useita. Aktiivisen dokumentin tai näkymän löytämiseksi tulee ensin löytää aktiivinen MDI-lapsi-ikkuna ja sen jälkeen voidaan kutsua joko GetActiveDocument- tai GetActiveView-funktiota, kuten seuraavassa esimerkissä on esitetty: // Etsi aktiivinen MDI-lapsi-ikkuna CMDIChildWnd* pchild = ((CMDIChildWnd*) AfxGetMainWnd())- >MDIGetActive(); // Hae aktiivinen dokumentti CMDICoinDoc* pdoc = (CMDICoinDoc*) pchild- >GetActiveDocument(); Näkymä tuntee ainoastaan yhden dokumentin Dokumenttioliolla voi olla useita näkymiä, mutta näkymä voidaan liittää ainoastaa yhteen dokumenttiin. // Hae aktiinen näkymä CMDICoinview* pview = (CMDICoinview*) pchild- >GetActiveView(); Jos haluat suorittaa tehtävän joissain tai kaikissa dokumenttiin liittyvissä näkymissä, käy dokumentin kaikki näkymät läpi dokumentin funktioilla GetFirstViewPosition ja GetNextView seuraavan esimerkin tavoin: void MyDoc::DoTaskForAllViews() { POSITION pos = GetFirstViewPosition(); while (pos!= NULL) { CMyView* pmyview = GetNextView(pos); PMyView->DoTask(); // tee jotain, esimerkiksi omalla DoTask-funktiolla } MDI-esimerkkisovelluksen kehittäminen Tämän luvun alussa teit MDICoin-esimerkkiprojektin. Tähän asti se on toiminut esimerkkikoodina selittämään MDI-sovellusrungon toimintaa. Tässä kappaleessa kehität esimerkkiä, aluksi esittämään kuvan

17 kolikkopinosta sekä lisäämään ja poistamaan kolikoista valikon komennoilla. Sen jälkeen luot toisen dokumenttityypin esittämään seteleitä. Tämä toinen dokumenttityyppi vaatii oman dokumenttiluokkansa, omat näkymänsä sekä resurssit. Tälle tyypille tulee myös luoda, alustaa ja rekisteröidä sovellukseen dokumenttimalliolio. OSA V LUKU Jäsenmuuttujien lisääminen dokumenttiin Esimerkin dokumenttiluokka CMDICoin tarvitsee ainoastaan yhden jäsenmuuttujan eli kolikoiden lukumäärän pinossa. Jotta näkymäluokka voisi käsitellä tätä tietoa, dokumenttiluokkaan joudutaan lisäämään funktio, jolla tieto saadaan. Lisää tämä koodi seuraavien ohjeiden mukaan. Dokumentin tietojen varastoinnin ja saantimetodin toteutus 1. Valitse ClassView-ruudussa CMDICoinDoc-luokka ja sen pikavalikosta Add Member Variable komento. 2. Valitse Member Variables välilehti. Anna muuttuja tyypiksi Variable Type ruutuun int ja nimeksi Variable Name ruutuun m_ncoins. Valitse vielä Protected Access - valintapainike. Napauta OK. 3. Kun CMDICoinDoc-luokka on vielä valittuna, valitse sen pikavalikosta Add Member Function komento. 4. Syötä funktion tyypiksi Function Type ruutuun int ja määrittelyksi Function Declaration ruutuun GetCoinCount. Valitse vielä Public Access valintapainike. 5. Kirjoita seuraava koodi GetCoinCount-funktion sisään: return m_ncoins; 6. Kaksoisnapauta ClassView-ruudussa muodostinfunktiota CMDICoinDoc. 7. Lisää seuraava koodirivi muodostinfunktioon TODO-kommenttien jälkeen: m_ncoins = 1; Nyt CMDICoinDoc-luokassa on suojattu (protected) jäsenmuuttuja m_ncoins, joka alustetaan muodostinfunktiossa. Huomaa, että muuttujien alustaminen dokumentin muodostimessa on turvallista MDI-sovelluksissa muttei välttämättä SDI-sovelluksissa. MDI-

18 508 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat sovelluksissa uusi dokumenttiolio varataan aina uutta dokumenttia avattaessa ja tuhotaan sitä suljettaessa. SDI-sovelluksissa dokumenttiolio varataan vain kerran ja sitä käytetään uudelleen seuraavissa dokumenteissa; olio tuhotaan vasta sovellusta suljettaessa. Olet lisännyt myös saantifunktion GetCoinCount, jolla näkymä saa luettua m_ncoins-muuttujan arvon. Dokumentin muuttujien suojaaminen Dokumenttiluokassa tulee käyttää suojattuja (protected) jäsenmuuttujia, joita käsitellään julkisilla (public) saantifunktioilla. KATSO MYÖS Lisätietoja alustuksista SDI-sovelluksissa luvusta 12. Dokumentin tietojen hakeminen näkymästä Jotta näkymä saisi tietoja dokumentista, sen tulee ensiksi päästä käsiksi dokumenttiolioon. MFC-sovellusrungossa tämä onnistuu automaattisesti sovelluksen näkymäluokkaan lisätyn GetDocument-funktion avulla. Tämä funktio palauttaa osoittimen dokumenttimallissa näkymään liitettyyn dokumenttiin. CMDICoinView-luokka näyttää kolikkopinon OnDraw-funktiolla. MFCsovellusrunko kutsuu OnDraw-funktiota aina, kun näkymä tulee piirtää näytölle. Muokkaa siis CMDICoinView::OnDraw-funktiosi listauksen 21.2 mukaiseksi. LISTAUS 21.2 LST21_2.CPP Näkymän piirtäminen dokumentista luetun tiedon perusteella 1 void CMDICoinView::OnDraw(CDC* pdc) 2 { 3 CMDICoinDoc* pdoc = GetDocument(); 4 ASSERT_VALID(pDoc); 5 6 // TODO: add draw code for native data here 7 // ** Save the current brush 8 CBrush* poldbrush = pdc->getcurrentbrush(); 9 10 // ** Create a solid yellow brush 11 CBrush br; 12 br.createsolidbrush(rgb(255,255,0)); // ** Select the yellow brush in to the device context 15 pdc->selectobject(&br); // ** Retrieve the number of coins from the document 18 // ** and draw two ellipses to represent each coin 19 for(int ncount = 0; ncount < pdoc->getcoincount();ncount++) 20 { 21 int y = * ncount;

19 OSA V LUKU pdc->ellipse(40, y, 100, y-30); 23 pdc->ellipse(40, y-10, 100, y-35); 24 } // ** Restore the current brush 27 pdc->selectobject(poldbrush); 28 } AppWizard on tehnyt valmiiksi funktion kaksi ensimmäistä riviä (3 ja 4). GetDocument-funktio palauttaa osoittimen tähän näkymään liitettyyn dokumenttiolioon. Dokumenttiosoitinta käytetään riviltä 19 alkavassa forsilmukassa kolikoiden lukumäärän selvittämiseen GetCoinCountfunktiolla. KATSO MYÖS Lisätietoja piirtopinnasta luvusta 15. Lisätietoja grafiikan piirtämisestä luvusta 16. Dokumentin tietojen muuttaminen ja näkymän päivittäminen Kolikoiden lukumäärän muuttamiseksi joudut lisäämän MDICoinesimerkkiin kaksi valikon komentoa toisen lisäämään ja toisen poistamaan kolikon. Nämä komennot kutsuvat ne valittaessa dokumenttiluokan funktiota, joka joko kasvattaa tai vähentää pinossa olevien kolikoiden lukumäärää ja joka varmistaa, että tuohon dokumenttiin liittyvät näkymät päivitetään. Lisää valinnat IDR_MDICOITYPE-valikkoresurssiin, koska komennot ovat dokumenttityyppikohtaisia. Lisäämisohjeet on esitetty seuraavaksi. Valikon komentojen lisääminen 1. Avaa ResourceView-sivulla Menu-kansio ja kaksoisnapauta IDR_MDICOITYPE-alkiota. Saat valikkoresurssin esiin editoriin. 2. Napauta resurssieditorissa Edit-valikon otsikkoa ja saat esiin alasvetovalikon. 3. Kaksoisnapauta alasvetovalikon viimeistä tyhjää alkiota. Menu Item Properties ikkuna tulee esiin (kuva 21.7). 4. Syötä valikon ID-tunnus, joka tässä esimerkissä on ID_EDIT_ADD_COIN.

20 510 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat 5. Syötä valikon komennon nimi Caption-ruutuun, tässä Add a Coin. 6. Syötä komennon tilarivin ohjeteksti Prompt-ruutuun, tässä Increase the number of coins. 7. Kaksoisnapauta alasvetovalikon tyhjää alkiota. 8. Syötä valikon ID-tunnus, joka tässä esimerkissä on ID_EDIT_REMOVE_COIN. 9. Syötä valikon komennon nimi Caption-ruutuun, tässä Remove a Coin. 10. Syötä komennon tilarivin ohjeteksti Prompt-ruutuun, tässä Decrease the number of coins. 11. Käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla View-valikosta ClassWizard. 12. Valitse Message Maps välilehti. 13. Valitse Class Name yhdistelmäruudussa CMDICoinDoc. 14. Valitse Object IDs -luetteloruudusta ID_EDIT_ADD_COIN. 15. Valitse Messages-luettelosta COMMAND ja napauta sitten Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OK. 16. Valitse Object IDs-luetteloruudusta ID_EDIT_REMOVE_COIN. 17. Valitse Messages-luettelosta COMMAND ja napauta sitten Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OK. 18. Napauta Edit Code painiketta. 19. Dokumentin tietojen muuttamisen pitäisi näkyä kaikissa siihen liitetyissä näkymissä. Tämä saadaan aikaan kutsumalla näkymän uudelleenpiirtofunktiota. Muokkaa uusia komennonkäsittelijöitä OnEditAddCoin ja OnEditRemoveCoin listauksen 21.3 mukaisesti.

21 OSA V LUKU KUVA 21.7 Menu Item Properties ikkuna. LISTAUS 21.3 LST21_3.CPP Dokumenttiin liitettyjen näkymien päivittäminen 1 void CMDICoinDoc::OnEditAddCoin() 2 { 3 // TODO: Add your command handler code here 4 5 // ** Increment the number of coins 6 m_ncoins++; 7 8 // ** Update view to redraw coin stack 9 UpdateAllViews(NULL); 10 } void CMDICoinDoc::OnEditRemoveCoin() 13 { 14 // TODO: Add your command handler code here // ** Decrement the number of coins 17 if(m_ncoins > 0) 18 m_ncoins--; // ** Update view to redraw coin stack 21 UpdateAllViews(NULL); 22 }

22 512 Suorituskyvyn parantaminen näkymiä päivitettäessä Voit syöttää sovelluskohtaista vinkkitietoa UpdateAllViews()- funktiolle. Vinkki välitetään edelleen OnUpdate()-funktiolle ja se voidaan edelleen tulkita päivityskohteista päätettäessä. Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat Kuten huomaat, koodin funktio joko kasvattaa tai pienentää m_ncoinsmuuttujaa (rivit 6 ja 18). Tämän jälkeen kutsutaan UpdateAllViewsfunktiota NULL-parametrillä (rivit 9 ja 21). NULL-arvo parametrissä tarkoittaa, että kaikki dokumenttiin liitetyt näkymät tulee päivittää. Kukin näkymä päivitetään kutsumalla sen OnUpdate-funktiota. Tämä merkitsee ikkunan työalueen vanhentuneeksi (invalidate), mikä saa aikaan OnDrawfunktion kutsumisen. Käännä ja aja nyt MDICoin-projektisi. Kokeile uuden dokumentti-ikkunan luomista valitsemalla File-valikosta New ja valitse sitten Add a Coin tai Remove a Coin komento valikosta. Ohjelman tulisi näyttää tällöin kuvan 21.8 mukaiselta. Myös toisen näkymän luomisen samaan dokumenttiin pitäisi onnistua Window-valikon New Window komennolla. KUVA 21.8 MDICoin-sovellus. Uusien dokumenttimallien lisääminen MDI-sovellusten etu SDI-sovelluksiin nähden ei ole pelkästään mahdollisuus työstää useampia avoimia dokumentteja, vaan myös mahdollisuus käsitellä eri tyyppisiä dokumentteja samassa sovelluksessa. Tämän onnistumiseksi joudut luomaan omat dokumentti- ja näkymäluokkasi, lisäämään resurssit sekä koodin luomaan ja alustamaan CMultiDocTemplate-olion. Tässä kappaleessa tulet lisäämään MDICoin-sovellukseen uuden dokumenttiluokan, joka näyttää kolikoiden sijaan seteleitä. Tee aluksi uusi dokumentti- ja näkymäluokka seuraavien ohjeiden mukaan. Uuden dokumentti- ja näkymäluokan luominen

23 1. Käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla Viewvalikosta ClassWizard. 2. Napauta Add Class painiketta ja valitse esitetystä luettelosta New. Saat esiin New Class ikkunan. 3. Anna uudelle luokalle nimeksi Name-ruutuun (tässä sovelluksessa) CMDIBillDoc. 4. Valitse kantaluokaksi Base Class yhdistelmäruudusta CDocument. Lisää luokka painamalla OK. 5. Napauta Add Class painiketta ja valitse esitetystä luettelosta New. Saat esiin New Class ikkunan. 6. Anna uudelle luokalle nimeksi Name-ruutuun (tässä sovelluksessa) CMDIBillView. 7. Valitse kantaluokaksi Base Class yhdistelmäruudusta CView. Lisää luokka painamalla OK. 8. Sulje ClassWizard OK-painikkeella. 9. Valitse ClassView-sivulla CMDIBillDoc-luokka ja sen pikavalikosta Add Member Variable. 10. Valitse Member Variables välilehti. Syötä muuttujan tyypiksi Variable Type ruutuun int ja nimeksi Variable Name ruutuun m_nbills. Valitse lisäksi Protected valintapainike ja napauta OK. 11. Kun CMDIBillDoc-luokka on vielä valittuna, valitse sen pikavalikosta Add Member Function komento. 12. Syötä funktion tyypiksi Function Type ruutuun int ja määrittelyksi Function Declaration ruutuun GetBillCount. Valitse vielä Public Access valintapainike. 13. Kirjoita seuraava koodi GetBillCount-funktion sisään: return m_nbills; 14. Kaksoisnapauta ClassView-sivulla muodostinfunktiota CMDIBillDoc. 15. Lisää seuraava koodirivi muodostinfunktioon TODO-kommenttien jälkeen: m_nbills = 1; 16. Valitse ClassView-sivulla CMDIBillView-luokka ja sen pikavalikosta Add Member Function. 17. Syötä funktion tyypiksi Function Type ruutuun CMDIBillDoc* OSA V LUKU

24 514 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat ja määrittelyksi Function Declaration ruutuun GetDocument. Valitse vielä Public Access valintapainike. 18. Lisää seuraava koodirivi muodostinfunktioon TODO-kommenttien jälkeen: return (CMDIBillDoc*)m_pDocument; Nyt olet tehnyt uuden dokumentti- ja näkymäluokan. Dokumentilla on jäsenmuuttuja tiedon tallentamiseen ja sille saantifunktio. Näkymäluokalla on metodi, jolla se saa selville siihen liitetyn dokumentin. Huomaa, että joudut lisäämään seuraavan #include-lauseen MDIBillView.cpp tiedoston alkuun ennen #include MDIBillView.h lausetta: #include MDIBillDoc.h Seuraava vaihe on valikkoresurssin lisääminen. Saat tehtyä uuden valikkoresurssin olemassa olevasta kopioimalla seuraavin ohjein. Dokumenttivalikon luominen 1. Laajenna ResourceView-sivulla Menu-kansio ja valitse siitä IDR_MDICOITYPE-alkio. Näppäile Ctrl+C ja sen jälkeen Ctrl+V, jolloin kopioitu valikko saa ID-tunnuksen IDR_MDICOITYPE1. 2. Valitse ResourceView-sivulla IDR_MDICOITYPE1 ja sen pikavalikosta Properties. Saat esiin Menu Properties asetusikkunan. 3. Syötä valikon ID-tunnukseksi (tässä esimerkissä) IDR_MDIBILTYPE. Sulje Menu Properties ikkuna. 4. Kaksoisnapauta ResourceView-sivulla IDR_MDIBILTYPE-alkiota ja saat valikon esiin resurssieditoriin. 5. Napauta editorin ikkunassa Edit-valikkoa. Saat esiin valikon komennot. 6. Kaksoisnapauta Add a Coin komentoa. Saat esiin Menu Properties asetusikkunan. 7. Syötä valikon alkion ID-tunnukseksi (tässä esimerkissä) ID_EDIT_ADD_BILL. 8. Syötä valikon komennon nimi Caption-ruutuun, tässä Add a Bill. 9. Syötä komennon tilarivin ohjeteksti Prompt-ruutuun, tässä Increase the number of bills ja kaksoisnapauta Remove a Coin - alkiota.

25 10. Syötä valikon ID-tunnus, joka tässä esimerkissä on ID_EDIT_REMOVE_BILL. 11. Syötä valikon komennon nimi Caption-ruutuun, tässä Remove a Bill. 12. Syötä komennon tilarivin ohjeteksti Prompt-ruutuun, tässä Decrease the number of bills. 13. Valitse File-valikosta Save ja sitten samasta valikosta Close. 14. Käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla View-valikosta ClassWizard ja valitse Message Maps välilehti. 15. Valitse Class Name yhdistelmäruudussa CMDIBillDoc. 16. Valitse Object IDs-luetteloruudusta ID_EDIT_ADD_BILL. 17. Valitse Messages-luettelosta COMMAND ja napauta sitten Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OK. 18. Valitse Object IDs-luetteloruudusta ID_REMOVE_ADD_BILL. 19. Valitse Messages-luettelosta COMMAND ja napauta sitten Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OK. 20. Sulje ClassWizard napauttamalla OK. Nyt CMDIBillDoc-luokassasi on kaksi uutta komennonkäsittelijäfunktiota: OnEditAddBill ja OnEditRemoveBill. Näiden funktioiden tulee kasvattaa ja vähentää m_nbills-muuttujan arvoa. Muokkaa nämä kaksi uutta funktiota listauksen 21.3 pohjalta käyttämään m_ncoins-muuttujan sijaan m_nbills-jäsenmuuttujaa. Funktioiden koodaamisen jälkeen pääset luomaan dokumentille resurssitekstin. OSA V LUKU Dokumenttimerkkijonon luominen 1. Avaa ResourceView-sivulla String Table kansio ja kaksoisnapauta siitä String Table alkiota. Merkkijonotaulukko (string table) avautuu resurssieditoriin. 2. Pääset lisäämään uuden merkkijonon IDR_MDICOITYPE-tekstin alle valitsemalla ensin merkkijonotaulukosta IDR_MDICOITYPEalkion ja sen pikavalikosta New String. Saat tällöin esiin String Properties ikkunan. 3. Anna merkkijonolle ID-tunnukseksi (tässä esimerkissä)

26 516 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat IDR_MDIBILTYPE. 4. Syötä varsinainen teksti Caption-ruutuun. Tässä esimerkissä tuo teksti on: \nmdibil\nbills\n\n\nmdibill.document\nmdibil Document 5. Muokkaa IDR_MAINFRAME-merkkijonoksi MDICoins&Bills. 6. Muokkaa IDR_MDICOITYPE-merkkijonoksi: \nmdicoi\ncoins\n\n\nmdicoi.document\nmdicoi Document 7. Sulje String Properties ikkuna. Dokumentin teksti on annettava määrätyssä muodossa tämä on sama SDI- ja MDI-sovelluksissa. Teksti on jaettu seitsemäksi rivinvaihdoilla (\n) erotetuksi kentäksi. Näiden kenttien merkitys on esitetty taulukossa TAULUKKO 21.3 Dokumenttimerkkijonoresurssi Kenttä Esimerkki Kuvaus 1 MDI-sovelluksessa tyhjä. SDI-sovelluksessa tämä on sovelluksen nimi. MDI-sovelluksissa nimi on erikseen IDR_MAINFRAME:ssa. 2 MDICoi Dokumentin oletusnimi. Kuhunkin uuteen dokumenttiin lisätään automaattisesti tunnusnumero. Esimerkiksi MS Word ohjelmassa merkkijono on Document (Asiakirja), jolloin ensimmäisestä uudesta dokumentista tulee Document1, toisesta Document2 jne. 3 Coins Dokumentin otsikko. Tätä käytetään esitettäessä dokumenttiluettelo käyttäjälle. Jos haluat piilottaa dokumentin käyttäjältä, jätä tämä kenttä tyhjäksi. 4 Coin Viewer (*.coi) Dokumentin tyyppi ja tiedostotyyppi suodattimen kuvaus. Tätä käytetään Avaa tiedosto valintaikkunan Tiedostotyypityhdistelmäruudussa. 5.coi Dokumenttiin liitetty tiedostotarkenne. Asteriskia (*) ei tarvita tässä kentässä.

27 Kenttä Esimerkki Kuvaus 6 MDICoi.Document Rekisteröintinimi Resurssienhallinnalle. Tällä dokumentin tyyppi liitetään Resurssien hallintaan, jotta dokumenttitiedostoa avattaessa käynnistettäisiin siihen liitetty sovellus. 7 MDICoi Document Rekisterin ja OLE:n tunnistenimi. Tämä merkkijono tallennetaan rekisteriin OLEtoimintojen käyttämiseksi. Käyttäjät näkevät tämän nimen valitessaan OLE-komennon Insert Object (Lisää Objekti). OSA V LUKU Kaikki on nyt valmista uusien MDICoin-esimerkin dokumentti- ja näkymäluokkien käyttöä varten. Voit antaa MFC-sovellusrungon huolehtia olioiden alustamisesta ja näkymä- ja kehysikkunoiden hallinnasta.. Tätä varten joudut ainoastaan rekisteröimään sovellukseesi dokumentti/näkymä/kehysjoukon luomalla toisen dokumenttimallin. Dokumenttimallit rekisteröidään sovelluksen korvatussa CWinApp::InitInstance-funktiossa. Saat luotua dokumenttimallin lisäämällä rivien koodin listauksesta Huomaa, että tarvitset vielä seuraavat #include-lauseet MDICoinApp.Cpp-tiedoston alkuun: #include MDIBillDoc.h #include MDIBillView.h LISTAUS 21.4 LST21_4.CPP Dokumenttimallin luominen ja alustaminen 1 BOOL CMDICoinApp::InitInstance() 2 { 3 // ** Alusta on poistettu selkeyden vuoksi rivejä 4 5 // Register the application's document templates.document templates 6 // serve as the connection between documents,frame windows and views. 7 8 CMultiDocTemplate* pdoctemplate; 9 pdoctemplate = new CMultiDocTemplate( 10 IDR_MDICOITYPE, 11 RUNTIME_CLASS(CMDICoinDoc), 12 RUNTIME_CLASS(CChildFrame), // custom MDI child frame 13 RUNTIME_CLASS(CMDICoinView)); 1 14 AddDocTemplate(pDocTemplate); 15 1 Alkuperäinen AppWizardin lisäämä dokumenttimalliolio.

28 518 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat 2 Lisää sovellukseen toinen dokumenttimalliolio. 16 // Luodaan ja alustetaan toinen dokumenttimalli 17 // syöttäen parametreinä dokumentin resurssitunnus 18 // sekä dokumentti-, kehys- ja näkymäluokkien 19 // ajonaikaiset luokkatiedot. Sen jälkeen sovellus rekisteröidään AddDocTemplate-funktiolla 20 pdoctemplate = new CMultiDocTemplate( 21 IDR_MDIBILTYPE, 22 RUNTIME_CLASS(CMDIBillDoc), 23 RUNTIME_CLASS(CChildFrame), // custom MDI child frame 24 RUNTIME_CLASS(CMDIBillView)); 2 25 AddDocTemplate(pDocTemplate); // create main MDI Frame window 28 CMainFrame* pmainframe = new CMainFrame; 29 if (!pmainframe->loadframe(idr_mainframe)) 30 return FALSE; 31 m_pmainwnd = pmainframe; // ** Lopusta on poistettu rivejä selkeyden vuoksi 34 } Lopuksi tarvitset vielä näkymäluokkaan setelit näyttävän koodin dokumentissa olevan lukumäärän mukaan. Muokkaa siis CMDIBillView::OnDraw-funktio listauksen 21.5 mukaiseksi. LISTAUS 21.5 LST21_5.CPP Näkymän piirtokoodin toteutus 1 Hakee osoittimen dokumenttiolioon. 2 Kutsuu dokumentin saantifunktiota, joka palauttaa seteleiden lukumäärän. 1 void CMDIBillView::OnDraw(CDC* pdc) 2 { 3 // ** Retrieve a pointer to the document 4 CMDIBillDoc* pdoc = GetDocument(); 1 5 ASSERT_VALID(pDoc); 6 7 // ** Save the current brush 8 CBrush* poldbrush = pdc->getcurrentbrush(); 9 10 // ** Create a solid yellow brush 11 CBrush br; 12 br.createsolidbrush(rgb(0,128,32)); // ** Select the yellow brush in to the device context 15 pdc->selectobject(&br); // ** Retrieve the number of coins from the document 18 // ** and draw two ellipses to represent each coin 19 for(int ncount = 0; ncount < pdoc->getbillcount();ncount++)2 20 { 21 int x = * ncount; 22 pdc->rectangle(x, 40, x+100, 90); 23 pdc->textout(x + 5, 45, "$"); 24 }

29 25 26 // ** Restore the current brush 27 pdc->selectobject(poldbrush); 28 } OSA V LUKU GetDocument-funktio palauttaa osoittimen dokumenttiolioon ja osoitin talletetaan pdoc-muuttujaan. Osoittimen avulla haetaan riviltä 19 alkavassa for-silmukassa seteleiden lukumäärä kutsumalla saantifunktiota GetBillCount. Varsinainen piirtokoodi esittää ainoastaan halvan väärennöksen dollarin setelistä käyttämällä vihreää sivellintä suorakulmion täyttämiseen ja tekstiä $. Käännä ja suorita sovelluksesi. Kun valitset File-valikosta New tulisi New ikkunan tulla esiin. Kokeile molempien dokumenttityyppien avaamista ja vaihtamista toiseen; huomaa tällöin Edit-valikon vaihtuminen aktiivisen dokumentin mukaan. Huomaa myös, että dokumentin ja sovelluksen otsikkopalkin teksti muodostetaan dokumenttityyppiin liittyvän merkkijonoresurssin mukaan. Esimerkki MDICoinsovelluksesta on kuvassa KUVA 21.9 MDICoin-sovellus. KATSO MYÖS Lisätietoja valikoista luvusta 13. Lisätietoja piirtopinnoista luvusta 15. Lisätietoja grafiikan piirtämisestä luvusta 16.

30 520 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat

Dokumentit, näkymät ja kehykset

Dokumentit, näkymät ja kehykset OSA III 249 LUKU 12 12 LUKU Single document interface sovelluksen luominen MFC:n dokumentti-näkymä rakennetta hyödyntävän sovelluksen kehittäminen Dokumentti-, näkymä-, kehys- ja dokumenttimalliluokat

Lisätiedot

Usean näkymän luominen

Usean näkymän luominen OSA V 471 LUKU 20 20 LUKU Dynaamisten ja staattisten jakajaikkunoiden käyttö Resurssienhallinnan kaltaisen käyttöliittymän tekeminen sovelluksiin ja hallinta ilman ikkunan jakamista 472 Kehittyneet dokumentti/näkymä

Lisätiedot

Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö

Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö OSA V 439 LUKU 19 19 LUKU Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö Luettelon tietojen ylläpito List View näkymässä

Lisätiedot

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu :04

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu :04 HELIA 1 (1) Luento 7 Graafisen käyttöliittymän peruselementit... 2 Ikkunat... 2 Sovellusikkunat (Application Windows)... 2 Asiakirjaikkunat (Document Windows)... 3 Toissijaiset sovellusikkunat (Secondary

Lisätiedot

Kehitysympäristö LUKU. Developer Studio kehitysympäristön alkeet. Liikkuminen projektin työtilassa ja sen eri näkymissä

Kehitysympäristö LUKU. Developer Studio kehitysympäristön alkeet. Liikkuminen projektin työtilassa ja sen eri näkymissä OSA I LUKU 2 23 2 LUKU Developer Studio kehitysympäristön alkeet Liikkuminen projektin työtilassa ja sen eri näkymissä Projektien hallinnan vaatimat asetukset 24 Developer Studio - ympäristön räätälöinti

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Tekstikontrollit LUKU. Tekstin ja sanomien esittäminen valintaikkunoissa. Tekstin muokkaaminen suorituksen aikana. Tiedon tarkistaminen syötön aikana

Tekstikontrollit LUKU. Tekstin ja sanomien esittäminen valintaikkunoissa. Tekstin muokkaaminen suorituksen aikana. Tiedon tarkistaminen syötön aikana OSA II LUKU 5 85 5 LUKU Tekstin ja sanomien esittäminen valintaikkunoissa Tekstin muokkaaminen suorituksen aikana Tiedon tarkistaminen syötön aikana Kontrollien toiminnan laajentaminen aliluokkien avulla

Lisätiedot

Hiirisanomiin vastaaminen

Hiirisanomiin vastaaminen OSA II LUKU 8 163 8 LUKU Reagointi käyttäjän painaessa tai vapauttaessa hiiren painikkeen Omien funktioiden käyttö, kun hiiri liikkuu Hiirikoordinaattien käsittely ja valitun alueen tutkiminen 164 Näppäinpainallusten

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu

Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu OSA I LUKU 1 5 1 LUKU Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu Windows sovellusten tekeminen AppWizardilla Sovelluksen muokkaaminen resurssieditorilla

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Sovelluksen toimintojen toteuttaminen

Sovelluksen toimintojen toteuttaminen 161 L U K U 5 Sovelluksen toimintojen toteuttaminen Oppitunti 1: Dialogien käyttäminen 162 Oppitunti 2: Sovelluksen tietojen näyttäminen ja tulostaminen 183 Oppitunti 3: Useiden säikeiden käyttäminen 197

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

ActiveX-kontrollien käyttö

ActiveX-kontrollien käyttö OSA II LUKU 9 181 9 LUKU Kehittyneiden ActiveX-kontrollien lisääminen projektiisi Kontrollin ominaisuuksien ja tyylien muokkaaminen Kontrollista saadun tiedon hyödyntäminen ohjelmassa 182 ActiveX-kontrollit

Lisätiedot

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 2. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.1 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi

Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi TIE-11300 Tietotekniikan vaihtuva-alainen kurssi Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi Luento 4 Valikot ja dialogit Juha-Matti Vanhatupa Sisältö Pääikkuna Valikot Dialogit Pääikkuna (top-level window)

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa();

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa(); Sisällys 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen. Viitteiden käsittelyä: sijoitus, vertailu ja varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. 7.1 7.2 Olio

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma.

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma. 2. Taulukot 2.1 Sisältö Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 22. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko metodin parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 22.1 22.2 Yleistä

Lisätiedot

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti:

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: Harjoitus 7 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: class Lintu //Kentät private int _siivenpituus; protected double _aivojenkoko; private bool _osaakolentaa; //Ominaisuudet public int

Lisätiedot

Piirtopinnalle piirtäminen

Piirtopinnalle piirtäminen OSA IV 333 LUKU 15 15 LUKU Erilaiset piirtopinnat ja niiden käyttö Piirtotilan ja piirtopinnan asetukset ja käyttö Koordinaatistojen kohdistustapojen käyttö piirrettäessä tuumina tai sentteinä 334 Piirtopintatietorakenteet

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Opera Hotel Edition Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010 Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Sivu / Page: 1 / 15 Document revision history Version Revision Author

Lisätiedot

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010 12. Periytyminen Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Javalla

Olio-ohjelmointi Javalla 1 Olio-ohjelmointi Javalla Olio-ohjelmointi Luokka Attribuutit Konstruktori Olion luominen Metodit Olion kopiointi Staattinen attribuutti ja metodi Yksinkertainen ohjelmaluokka Ohjelmaluokka 1 Olio-ohjelmointi

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Käyttöliittymän luominen

Käyttöliittymän luominen 119 L U K U 4 Käyttöliittymän luominen Oppitunti 1: Windows-sovelluksen käyttöliittymät 120 Oppitunti 2: Dialogien luominen 139 Laboratorio 4: STUploadin käyttöliittymän luominen 150 Kertaus 159 Tässä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osa. Listaus 2.1. HELLO.CPP esittelee C++ -ohjelman osat. 14: #include <iostream.h> 15: 16: int main() 17: {

Osa. Listaus 2.1. HELLO.CPP esittelee C++ -ohjelman osat. 14: #include <iostream.h> 15: 16: int main() 17: { Osa I 2. oppitunti C++-ohjelman osat Ennen kuin menemme yksityiskohtaisemmin sisälle C++-luokkiin, -muuttujiin jne, katsokaamme ensin, millaisista osista C++-ohjelma koostuu. Tämän tunnin aikana opit seuraavat

Lisätiedot

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. IX Suunnittelumallit Proxy, Factory Method, Prototype ja Singleton

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. IX Suunnittelumallit Proxy, Factory Method, Prototype ja Singleton 2015 syksy 2. vsk IX Suunnittelumallit Proxy, Factory Method, Prototype ja Singleton Sisältö 1. Johdanto luontimalleihin 2. Proxy 3. Factory Method 4. Prototype 5. Singleton Suunnittelumallit Proxy et.

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

11. oppitunti III. Viittaukset. Osa. Mikä on viittaus?

11. oppitunti III. Viittaukset. Osa. Mikä on viittaus? Osa III 11. oppitunti Viittaukset Kahdessa viime luvussa opit käyttämään osoittimia kohteiden käsittelyyn vapaalla muistialueella sekä viittaamaan noihin kohteisiin epäsuorasti. Tässä luvussa käsiteltävät

Lisätiedot

Sovellusten ohjelmointi Microsoft Foundation Classes -luokkien avulla

Sovellusten ohjelmointi Microsoft Foundation Classes -luokkien avulla 73 L U K U 3 Sovellusten ohjelmointi Microsoft Foundation Classes -luokkien avulla Oppitunti 1: Yleiskatsaus MFC:hen 74 Oppitunti 2: Win32-sovellusarkkitehtuuri 84 Oppitunti 3: MFC-sovelluskehys 89 Oppitunti

Lisätiedot

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos)

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) 1 (18) SISÄLTÖ 1 Optimaan kirjautuminen... 2 2 Salasanan vaihto... 2 3 Optiman sivujen

Lisätiedot

ActiveX-kontrollien luominen

ActiveX-kontrollien luominen 433 L U K U 1 1 ActiveX-kontrollien luominen Oppitunti 1: ActiveX-komponenttien tekeminen MFC:llä 434 Oppitunti 2: ActiveX-kontrollien tekeminen ATL:llä 448 Laboratorio 11: ActiveX-kontrollin käyttäminen

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET...

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 2010 SISÄLLYS WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 3 MS OUTLOOK OHJE HTTP://OFFICE.MICROSOFT.COM/FI-FI/OUTLOOK-HELP/... 3 LAAJENNETTU VALINTANAUHA... 3 ASETUKSET... 4 LISÄÄ TILAA

Lisätiedot

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje 3.12.2013 Kuva: Sanna Waris SoleMOVE lähtevän ERASMUS- harjoittelijan ohje 1 SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje... 1 1. Kirjautuminen... 3 2. Uuden lähtevän Erasmus-harjoittelijan

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta C++ - perusteet Java-osaajille luento 5/7: operaattoreiden ylikuormitus, oliotaulukko, parametrien oletusarvot, komentoriviparametrit, constant, inline, Operaattoreiden ylikuormitus Operaattoreiden kuormitus

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.2.2010 1 / 46 Merkkijonot Merkkijonojen avulla ohjelmassa voi esittää tekstitietoa, esim. nimiä, osoitteita ja

Lisätiedot

Fonttien käyttö LUKU. Tekstin esittäminen värein ja tyylein. Fonttien käyttö sovelluksen viimeistelyyn OSA IV LUKU 17.

Fonttien käyttö LUKU. Tekstin esittäminen värein ja tyylein. Fonttien käyttö sovelluksen viimeistelyyn OSA IV LUKU 17. OSA IV 389 LUKU 17 17 LUKU Tekstin esittäminen värein ja tyylein sovelluksen viimeistelyyn 390 Grafiikan piirtäminen William Caxtonin keksittyä painetun sanomalehden olemme olleet pääsemättömissä painotuotteista.

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen Taulukot: Array Taulukko Javassa pitää aina perustaa (new) Yksinkertaisessa tilanteessa taulukon koko tiedetään etukäteen ja

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Listarakenne (ArrayList-luokka)

Listarakenne (ArrayList-luokka) Listarakenne (ArrayList-luokka) Mikä on lista? Listan määrittely ArrayList-luokan metodeita Listan läpikäynti Listan läpikäynti indeksin avulla Listan läpikäynti iteraattorin avulla Listaan lisääminen

Lisätiedot

4.1 Frekvenssijakauman muodostaminen tietokoneohjelmilla

4.1 Frekvenssijakauman muodostaminen tietokoneohjelmilla 4 Aineiston kuvaaminen numeerisesti 1 4.1 Frekvenssijakauman muodostaminen tietokoneohjelmilla Tarkastellaan lasten syntymäpainon frekvenssijakauman (kuva 1, oikea sarake) muodostamista Excel- ja SPSS-ohjelmalla.

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma C++-kielen uusia ominaisuuksia Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma 31.10.2008 Bool-tietotyyppi: Totuusarvo true (1), jos ehto on tosi ja false (0) jos ehto epätosi. Dynaaminen muistinvaraus: Yhden muuttuja

Lisätiedot

Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö

Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö OSA VI 579 LUKU 24 24 LUKU Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö ODBC-tietolähteen määrittäminen Liittyminen tietokantoihin MFC-sovelluksista Tietuejoukkojen kyseleminen

Lisätiedot

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän harjoituksen 1b tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman tutuiksi. Harjoituksen tavoitteet Harjoituksessa

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Microsoft Visual Studio 2005

Microsoft Visual Studio 2005 Sovelluksen jako palvelimiksi: Palvelin on sille annettuun vastuulliseen tehtävään erikoistunut sovellusosa. Käyttöliittymäpalvelin (Web-palvelin) vastaa käyttöliittymän toteuttamisesta. Web-palvelin toteuttaa

Lisätiedot

Sisällys. 7. Oliot ja viitteet. Olion luominen. Olio Java-kielessä

Sisällys. 7. Oliot ja viitteet. Olion luominen. Olio Java-kielessä Sisälls 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen.. Viitteiden vertailu. Varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. Muuttumattomat ja muuttuvat merkkijonot.

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

Eclipse 3.2 pikku opas versio 1.0. Esittely Uuden projektin perustaminen Sovelluksen luominen Koodin siistiminen Vinkkejä

Eclipse 3.2 pikku opas versio 1.0. Esittely Uuden projektin perustaminen Sovelluksen luominen Koodin siistiminen Vinkkejä Anne Benson/Tanja Bergius Opintojakson ict1td002 käyttöön Sivu 1 / 13 Eclipse 3.2 pikku opas versio 1.0 Ohjeen sisältö: Esittely Uuden projektin perustaminen Sovelluksen luominen Koodin siistiminen Vinkkejä

Lisätiedot

Sisällys. 18. Abstraktit tietotyypit. Johdanto. Johdanto

Sisällys. 18. Abstraktit tietotyypit. Johdanto. Johdanto Sisällys 18. bstraktit tietotyypit Johdanto abstrakteihin tietotyyppeihin. Pino ja jono. Linkitetty lista. Pino linkitetyllä listalla toteutettuna. 18.1 18.2 Johdanto Javan omat tietotyypit ovat jo tuttuja:

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Tapahtumapohjainen ohjelmointi. Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007

Tapahtumapohjainen ohjelmointi. Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 Tapahtumapohjainen ohjelmointi Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 Sisältö Tapahtumapohjainen ohjelmointi Käyttöliittymän rakenne Pääikkuna (top-level window) Lapsi-ikkuna (child window) Dialogit

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

CISS Base Excel raporttien määritys Käyttäjän käsikirja. CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1

CISS Base Excel raporttien määritys Käyttäjän käsikirja. CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1 Käyttäjän käsikirja CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1 Tuotemerkit Accudraw, Bentley, B Bentley logo, MDL, MicroStation, MicroStation/J, QuickVision ja SmartLine ovat rekisteröityjä

Lisätiedot

14. Hyvä ohjelmointitapa 14.1

14. Hyvä ohjelmointitapa 14.1 14. Hyvä ohjelmointitapa 14.1 Yleistä Ohjelman elinkaari ei tyypillisesti pääty sen toteuttamiseen; ohjelmaa voidaan käyttää ja ylläpitää jopa vuosikymmeniä. Jotta koodin muuttaminen on mahdollista, sen

Lisätiedot

18. Abstraktit tietotyypit 18.1

18. Abstraktit tietotyypit 18.1 18. Abstraktit tietotyypit 18.1 Sisällys Johdanto abstrakteihin tietotyyppeihin. Pino ja jono. Linkitetty lista. Pino linkitetyllä listalla toteutettuna. 18.2 Johdanto Javan omat tietotyypit ovat jo tuttuja:

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007

Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007 Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007 SISÄLTÖ: 1. Kameran käyttö: Microsoft Excel 2003 ja Microsoft Windows XP. 2. Kameran käyttö: Microsoft Excel 2007 ja Microsoft Windows Vista Usein mitoituksesta tehdään

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Uusi tiedosto Element Templates Graphic Groups Piirustus, Project Explorer Piirustuksen kuvannot Piirustusarkki 5/16/2014 1 Uusi tiedosto Siementiedostona voi käyttää

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

iphone ja ipad

iphone ja ipad 1 Laadinta- ja lähettämisohje Laadinnassa on mahdollista käyttää sähköpostipohjaa tai Word-asiakirjapohjia. Tietokoneilla (Windows 10) on erilliset ohjeet Word-asiakirjapohjien käyttöön, mutta tässä ohjeessa

Lisätiedot