Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet Koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet 2014 2015. Koulu"

Transkriptio

1 Koulu Alue 1 Alue 2 Alue 3 Yhteinen kehittämistavoite: Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta: Alueyhteistyössä - uudistuvan oppilashuoltotyön käytänteiden vertaileminen alueella - opetussuunnitelmayhteistyö - hankkeet (mm. tasa-arvohanke, Liikkuva koulu, LOVE, Kiva-koulu) Alueyhteistyössä - oppilashuoltosuunnitelmatyö - opetussuunnitelmatyö - hankkeet (mm. pro-kouluhanke, Liikkuva koulu, Kiva-koulu) Alueyhteistyössä - uudistuvan oppilashuoltotyön käytänteiden vertaileminen alueella - opetussuunnitelmayhteistyö - hankkeet ( mm.tasa-arvohanke, TUHAT, Liikkuva koulu, Kiva-koulu)

2 Koulut Edellisen vuoden arvioinnin perusteella mukaan otetut kehittämiskohteet Yhtenäiskoulut Kiihtelysvaara Uimaharju Eno Tuupovaara Yläkoulut Kehittämistavoite 1:Tukioppilastoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 2: Tyhytoiminta Kehittämistavoite 1: Yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen Kehittämistavoite 2: Arviointi Kehittämistavoite 1: Koulukeskuksen toiminnan ja yhtenäisen peruskoulun toimintojen järjesteleminen lukion lakkaamisen ja rehtorivaihdoksen jälkeen Kehittämistavoite 1: Madaltaa alakoulun / yläkoulun nivelvaihetta edelleen. Kehittämistavoite 2: OPS-työ Kehittämistavoite 3: Liikkuva koulu- ja TUHAT-hanke Pataluoto Kehittämistavoite 1: Kehittämishankkeiden edistäminen/loppuunsaattaminen (Maailma koulussa Yksi maailma, monta kieltä, Love 2 Opetushallituksen kehittämiskouluverkkoon liittyminen) Kehittämistavoite 2: Keskustelu ops- kysymyksiin liittyvistä asioista Lyseon peruskoulu Kehittämistavoite 1:Pedagogisten keskusteluiden käyttöönoton jatkaminen Kehittämistavoite 2:Oman työkuvan opettajana laajentaminen Kehittämistavoite 3: Erikoisluokkien kehittäminen ja toiminnan vahvistaminen Pielisjoki Pyhäselkä Kehittämistavoite 1: OPS-työn jatkaminen perustuen Joensuun kaupungin ja eteläisen alueen suunnitelmiin Kehittämistavoite 2: Työhyvinvointi Kehittämistavoite 1: Sisäisen viestinnän tehostaminen( Wilman käytön laajentaminen) ja toimintojen koordinointi (kuka vastaa toimintojen käyttöön otosta) Kehittämistavoite 2: Tietoteknisten valmiuksien kehittäminen edelleen. Kehittämistavoite 3: Kestävä kehitys: valot, kierrätys, kimppakyydit -uusien toimintapolkujen ja kasvatuskeskustelujen käytänteet

3 Alakoulut Hammaslahti Heinävaara Iiksenvaara Kanervala Louhioja Marjala Mutala Nepenmäki Niinivaara Kehittämistavoite 1: Liikkuva koulu- hankkeen ( ja Tuhat- hankkeen) toiminnan täysimääräinen hyödyntäminen Kehittämistavoite 2: OPS 2016 ja koulun toimintakulttuuri: Kehittämistavoite 1: Kannustava ilmapiiri ja työyhteisön hyvinvointi Oppilashuoltosuunnitelman käyttöönotto, ops-työ ja pro-kouluhankkeen käynnistäminen riittävät muita kehittämiskohteita ei oteta tälle vuodelle. Kehittämistavoite 1:Oppimiseen kannustava ilmapiiri Kehittämistavoite 2: Ajanmukaiset erityisopetus- ja tukipalvelut Kehittämistavoite 3: Uuden rehtorin sisäänajo Kehittämistavoite 1: Edellisenä lukuvuonna aloitetun ProKoulu hankkeen jatkaminen. Kehittämistavoite 1: inkluusio-opetus osana koulutyötä Kehittämistavoite 2: Liikkuva koulu Kehittämistavoite 3: Esikoulupilotti ja yhteistyö Marjalan päiväkodin kanssa Kehittämistavoite 1: Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen: Kehittämistavoite 2: Koulun henkilökunnan työskentelyilmaston kehittäminen yhteisöllisemmäksi Muut/uudet kehittämistavoitteet Kehittämistavoite 1: Kulttuuritoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 2: Oppilashuolto Kehittämistavoite 3: Liikkuva koulu- hanke ja Tuhat- hanke Kehittämistavoite 4: Kansainvälisyys Kehittämistavoite 5:Tieto- ja viestintätekniikka Kehittämistavoite 1:Kehittämistoiminnan yhteennivominen Kehittämistavoite 2: Tiimijärjestelmän kehittäminen Kehittämistavoite 3:Sairaalaopetuksen jatkuva kehittäminen Kehittämistavoite 1: luokkien 1-2, 3-4 ja 5-6 yhteistyön tiivistäminen Kehittämistavoite 2: lasten valmistaminen tulevaan luokan/koulun vaihtoon Kehittämistavoite 3:yhteisöllisyyden vaaliminen

4 Niittylahti Noljakka Rantakylä Reijola Rekivaara Suhmura Utra Kehittämistavoite 1: Kotikansainvälisyys näkyviin koulun arkipäivässä. Kehittämistavoite 1: Kierrätys luonnolliseksi osaksi koulun arkea Kehittämistavoite 2: Työhyvinvoinnin ja työnilon vahvistaminen Kehittämistavoite 3: Selfiet kutovat yhteisen kotikaupungin (CIMO:n kansainvälistä Erasmus+ -ohjelman projekti) Kehittämistavoite 2: Kummitoiminta Rantakylän koulussa Kehittämistavoite 1: Tiedonkulun kehittäminen ja ideoitten vaihtaminen Kehittämistavoite 1: Yhteisöllisyyden lisääminen Kehittämistavoite 1:Opetusrutiinien kehittäminen ja osallistuvuuden lisääminen Kehittämistavoite 2:Turvalliseksi, myönteiseksi ja yhteisölliseksi koettu koulu Kehittämistavoite 1: Pro-koulu Kehittämistavoite 2: Työhyvinvoinnin kehittäminen Kehittämistavoite 1: Liikkuva koulu Kehittämistavoite 2: Oppimisympäristö

5 Koulut Yhtenäiskoulut Yhteiset teemat: Koulutus kannattaa 2015 Kiihtelysvaara Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Kaupungin suunnitelman mukaisesti Opetussuunnitelma prosessi johdetaan ja koordinoidaan suunnitelmallisesti. Koulun koordinaattorina toimii Tarja Luoma. TVT vesoon osallistuminen. HUOM! koulun tvt laitteiston ajantasaistamisen tarve, jotta esim. pedanetin ja sähköisten materiaalien hyödyntäminen olisi tehokasta. Puutteellinen laitekanta jarruttaa uusien järjestelmien yleistymistä. Uimaharju Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen pitkäjänteiseen työskentelyyn ja opiskeluun - Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen ja saadun koulutuksen edelleen välittäminen : - TUHAT hanke ja yhteistyö Pokalin kanssa (esim. toiminnalliset vanhempainillat) - OPS vanhempainilta syksyllä teemalla Unelmien koulu

6 Eno : - Opettajien kouluttaminen ja kannustaminen uuden teknologian käyttöön (esim. ipad, AppleTV, pedanet) - TVT strategian luominen yksikölle ja yksilölle (oppilas ja opettaja) - TVT vesoon osallistuminen - vanhempainilta ti yhdessä Louhiojan koulun kanssa -oppilaiden osallistuttaminen OPS-prosessiin/mahdollisesti oppilaskunnan ja tukioppilaiden kanssa toteutettuna -vesokoulutuspäivään osallistuminen -kehittämiskouluverkostosta tukea uuden OPS:n TVT-haasteisiin -Pedanetin tutuksi opettajille ja oppilaille; koulutusta ja suunnittelua toteutuksesta Tuupovaara Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Kaupungin suunnitelman mukaisesti Opetussuunnitelma prosessi johdetaan ja koordinoidaan suunnitelmallisesti. Koulun koordinaattorina toimii Kimmo Juppi. TVT-vesoon osallistuminen Tieto- ja viestintäteknologian taitojen kehittäminen kaikilla kouluasteilla.

7 Yläkoulut Pataluoto Koulutus kannattaa teemavuosi Vahvistetaan koulussamme jo olemassa olevaa kannustavaa ilmapiiriä 2. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin, jotka teemavuoden tiimoilta järjestetään. 1. Kaikille koulun oppilaille ja huoltajille tehdään kysely omasta koulunkäynnistään sekä, millainen on hyvä tulevaisuuden koulu 2. Kahdeksansien luokkien huoltajille järjestetään vanhempainilta Unelmien koulusta 3. Kouluyhteistyötoimikunta järjestää 1-2 iltatapahtumaa, joissa oppilaat ja vanhemmat toimivat yhdessä 1. Opettajien koulutus: opettajien kaksi Vesoa liittyvät tieto- ja viestintäteknologiaan, opettajille järjestetään Pedanet -koulutusta sekä ipadien opetuskäytön opetusta. 2. Tablettitietokoneita hankitaan lisää 3. Kartoitetaan sähköisten materiaalien tilanne koulussamme ja selvitetään, pitäisikö jotain materiaaleja hankkia lisää. Lyseon peruskoulu Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Pyritään järjestämään opettajille opettajien tarpeista lähtevää koulutusta ja mahdollistamaan opettajien osallistuminen koulutuksiin. Oppilaiden ja huoltajien kuuleminen toteutetaan mm. huoltajille lähetettävän kyselylomakkeen avulla.

8 Opettajille pidetään TVT-vesokoulutuspäivä 25.4 ja opettajille pyritään järjestämään pedanet-koulutusta ja Ipad jatkokoulutusta. Pielisjoki Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Osallistutaan viihtyvyyskilpailuun, pihasuunnitelman toteuttaminen Iltakoulu alueen 6. luokkalaisille OPS vanhempainilta Kysely oppilaille unelmien koulusta Tiedottaminen eri tavoin (toimintakulttuurin kehittäminen) voimaantulleesta uudesta Oppilashuoltolaista tiedottaminen Em lakia koskevien käytänteiden toteuttaminen ja vakiinnuttaminen ipad ja Pedanet koulutusta opettajille VESO talon sisäinen koulutus laitteiden kunnossapidon ja ulkoisen tuen turvaaminen (PTTK) hankintojen resurssointi Pyhäselkä Koulutus kannattaa teemavuosi Oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen pitkäjänteiseen opiskeluun - Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen, saadun koulutuksen edelleen välittäminen kollegoille - Ainekohtaisiin koulutuksiin pääseminen esim. parin vuoden välein - ISO päivät Educa messut

9 - Yhteistyö PoKaLin kanssa (mm. toiminnalliset vanhempainillat) - TUHAT hanke - Vanhempainvartin annin analysointi ja edelleen viestittäminen - KYT:n toiminnan jatkaminen Alakoulut - Yksikön teknologisen strategian näkyväksi tekeminen (laitteiston, ohjelmiston ja osaamisen kokonaiskuva ja mihin ollaan menossa. Siitä tiedottaminen) Hammaslahti Koulutus kannattaa teemavuosi OPS- prosessiin liittyviä koulutustapahtumia opettajille ja johdolle - TVT- koulutuksia pitkin vuotta; ipadit / tabletit, PedaNetin käyttöönotto, TVT- veso - Toiminnallisten opetusmenetelmien opiskelua mm. Tuhat-hankkeen puitteissa - Kerhot ja välkkärikoulutus oppimisen välineinä sekä oppilaille että opettajille - Kulttuuritapahtumat, tilatut esitykset ja itse toteutetut - Ensiapukoulutusta - Vanhempainilta (Satu Huttusen vetämänä) alustavine toimineen: piirustuksia unelmien koulusta, kyselyt vanhemmille, koonti ja esittely, yhdessä ideointi - Liikkuva koulu ja Tuhat- hanke yhdessä tuovat eloa välitunneille ja vastuunkantokykyä oppilaille - Toiminnallisuuden tuominen opetukseen

10 - Juhla- ja tapahtumakulttuurin vakiinnuttaminen yhteistyössä oppilaskunnan ja vanhempien /vanhempainyhdistyksen kanssa - Ympäristön viihtyisyyden lisääminen - Yhteistyön voimistaminen yhteistyötahojen kanssa - Pedanetin käyttöönotto ja koulutukset opettajille - Laitehankinnat ja mahdollisesti oppilaiden omien laitteiden käyttöönottoa - Luokkien ipad- pajapäivät - TVT:n käyttöä eri oppiaineiden yhteydessä ja tiedonhankinnan monipuolista opettelua - vertaisoppimisen lisääminen - TVT-veso opettajille keväällä Heinävaara Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Kaupungin suunnitelman mukaisesti, joka tarkentuu myöhemmin - TUHAT-hankkeen Välkkärikoulutus : - henkilökunnan OPS-koulutukset - kysely vanhemmille (Kohti unelmien koulua) - Kodin ja koulun päivä (koulussa avoimet ovet) : - TVT-veso PEDANET oppimisympäristön käyttöönotto resurssien mukaan - henkilökunnan kouluttaminen Pedanet-osaajiksi resurssien mukaan - opettajien koneet kiinni langattomaan verkkoon

11 - hyödynnetään kaupungin ipad-koulutuksia (laitteita toivotaan henkilökunnan käyttöön) - sähköisten materiaalien käyttöä opetuksen tukena Iiksenvaara Koulutus kannattaa teemavuosi ei vielä tietoa miten osallistutaan ko. teemaan - kysely vanhemmille - ops- vanhempainilta Oppilaiden ideointi unelmien koulusta - osallistutaan TVT-vesoon Kanervala Koulutus kannattaa teemavuosi Kanervalan koulu osallistuu mahdollisuuksien mukaan kilpailuun, jos sellainen on aiheesta Koulutus kannattaa tulossa. - OPS-työ tutuksi - vanhempainillassa elokuussa esitellään oppilaiden kuvaamataidon tunnilla ideoimia Unelmien kouluja - Pedanettiin perehtyminen - sähköinen opetusmateriaali - scibreak hanke - henkilökunta osallistuu kevään tvt VESO-päivään Joensuun areenalla

12 Louhioja Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Kaupungin myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaisesti. Osallistuminen oppilaiden liikkumisen lisäämiseen keskittyvään Tuhat hankkeeseen: kohti liikunnallisempia välitunteja oppilasvälituntiohjaajien avulla. Teemaan liittyvät keskustelevat syksyn vanhempainillat. Uuteen opetussuunnitelmaan ja Unelmien kouluun liittyvä kevään vanhempainilta Enon koulun kanssa. Ennen vanhempainiltaa aiheen työstämistä oppilaiden kanssa. PedaNet koulutusta opettajille opetuksen tieto- ja viestintäteknologian taitojen ja valmiuksien lisäämiseen. TVT-VESO Marjala Koulutus kannattaa teemavuosi OPS-koulutus keskiössä - Tuhat-hankkeen tuoma koulutus Toiminnallinen oppiminen.koulutus - täsmäkoulutus opettajille oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan taloudellisten resurssien puitteissa - Veso-koulutukset - - Opetussuunnitelmatyö 2016 tutuksi narratiivisen menetelmän avulla työyhteisössä - Ops-yhdyshenkilöiden koulutus - oppilaat ja huoltajat mukana Ops-prosessissa

13 - kyselyt, palautteet huoltajille - oppilaiden piirustukset ja kirjoitukset aiheena Unelmieni koulu - Pedanet-koulutukset opettajille ja käyttöön otto - GSM-puhelimet osana opetusta (osa luokista) - SCI Break-hanke (tabletit osana koulutyötä) - sähköinen opetusmateriaali osana opetustyötä - elokuvat, valokuvat osana oppimista Mutala Koulutus kannattaa teemavuosi Seurataan teemavuoden etenemistä ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan - Aktivoidaan oppilaat ja vanhemmat OPS2016 prosessiin mukaan - OPS- vastaavien koulutus - VESO : Hyvän oppimisen jäljillä (kaikki opettajat mukaan koulutukseen) - Opettajien tutustuminen Oppimaan oppiminen- toimintatapaan Tieto- ja viestintäteknologia kohtaavat uuden opetussuunnitelman (TVT-VESO ) VESO : TVT (kaikki opettajat mukaan koulutukseen) Nepenmäki Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Osallistuminen kaupungin henkilöstökoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

14 Nepenmäen koulu on osallistunut OPS-prosessiin uuden koulurakennuksen suunnitteluprosessin myötä. Vanhempien näkökulma otetaan esille vanhempaintoimikunnan (KYTKY) kautta. Lukuvuonna koulun hajaantuminen eri paikkoihin aiheuttaa haasteita OPS-prosessissa toiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan opetushenkilökunta osallistuu yhteisöllisesti, ops-prosessiohjaajan vetämänä ops-työhön. Nepenmäen koulu osallistuu em. vesopäivään. Koulun toimintahaasteena on lukuvuonna hajaantuminen eri pisteisiin. Niinivaara Koulutus kannattaa teemavuosi henkilökunnan kouluttautuminen: pedanet, ipad ja Karhunmäen koulun suunnittelukoulutukset - - OPS- vanhempainillan järjestäminen - opetustuokioiden, oppituntien ja teemapäivien järjestäminen aiheeseen liittyen - - opettajien pedanet-koulutus - opettajien käyttöön ipadit ja niiden koulutus - ensimmäiset hyötykäyttökokemukset opetuksessa kuluvan vuoden aikana - oppilaiden omien mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa mahdollisuuksien mukaan Niittylahti Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Hätäensiapukoulutus opettajille Pedanetin käyttöönotto vaiheittain; oppilaiden mahdollisuus uuteen virtuaaliseen oppimisympäristöön

15 - Veso-koulutukset liittyen OPS- muutosprosessiin Yt-ajan käyttöä opetussuunnitelman sisäänajoon - TVT- koulutukset opettajille - Toiminnallinen koulupäivä - koulutukset opettajille - Välkkäriohjaajakoulutukset oppilaille : - Oppilaat ideoivat luokittain, millainen olisi unelmien koulu( työt laitetaan esille seinille ) - Kysely vanhemmille WILMAN kautta; Millainen olisi unelmien koulu? Millaisia tietoja ja taitoja toivoisit lapsellesi opetettavan tulevaisuudessa? - Oppilaskunta laatii haastattelukysymyksiä, jotka käsitellään vanhempaintoimikunnassa. - Vanhempainillassa vierailee OPS- koordinaattori Satu Huttunen. Vanhempainillassa käsitellään vanhempien vastauksia. - Yhteinen Kodin ja koulun päivä Vanhempaintoimikunnan kokoontumiset : Pedanet otetaan käyttöön luokilla. - Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden omia mobiililaitteita mahdollisuuksien mukaan. - Käytetään itsenäisen tiedonhaun menetelmiä. - Esikoululaisten ja ekaluokkalaisten ipad- pajapäivät lokakuun alussa. - Ohjataan oppilaita tieto- ja viestintäteknologian turvalliseen käyttöön ja hyviin käytöstapoihin. - Matikkatalkoot kolmos- ja nelosluokilla - Osallistutaan TVT-Vesopäiville Noljakka Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Oppilaat: Kohti unelmien koulua (Taideprojektit pajapäivinä)

16 : - Järjestetään OPS-aiheinen vanhempainilta : Mikä koulussa muuttuu 2016? - Oppilaat: Kohti unelmien koulua (Taideprojektit pajapäivinä) - Vanhemmat: Oppilaan haastattelevat vanhempiaan ennen vanhempainiltaa (kootaan luokittain käsitekarttaan vanhempien näkemykset) : - Otetaan Pedanet käytöön. Otetaan langaton verkko käyttöön. Järjestetään henkilökunnalle Pedanet- ja ipad -koulutusta. TVT-vastaava opettaja Jaana Vauhkoselle maksetaan vertaistuesta ja muiden opettajien ohjaamisesta/kouluttamisesta ipadin opetuskäytössä ja Pedanetin käytössä koulukohtaista TVA-lisää. Tehtävään kuuluu ipadin ja Pedanetin käytön kehittäminen opetuksessa sekä pajan suunnittelu kevään VESO-päivään Joensuun Areenalle yhdessä tiimin ja koulun opettajien kanssa. Rantakylä Koulutus kannattaa teemavuosi läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassamme - mahdollisuuksien mukaan osanottaminen kaupunkitason tapahtumiin - koko koulun yhteinen vanhempainilta ja kotien osallistaminen opetussuunnitelmatyöhön - kotien arvopohjan kuvaaminen, yhteistyössä mukana myös oppilaat - teemavanhempainilta aiheen työstämien jatkuu yhteisessä kodin ja koulun päivässä pe ipad tabletit (luokallinen) otettu käyttöön syksyllä -14

17 - henkilökunnan kouluttaminen - PedaNet käyttöön - koulujen langattomien verkkojen hyödyntäminen oppilaiden omilla laitteilla Reijola Koulutus kannattaa teemavuosi koulun viihtyisyys -ideakilpailun järjestäminen? -Vanhemmille kysely - Vanhempainilta OPS:iin liittyen - Vanhempaintoimikunnan ääni kuuluviin OPS-asiassa - Luokille 3-6 kirjoitustehtävä ja luokille 1-2 piirustustehtävä otsikolla unelmien koulu - oppilaskunnan ideat käyttöön - Pedanetin käyttöönotto, tunnusten jakaminen - Pedanet-koulutusta opettajille Rekivaara Koulutus kannattaa teemavuosi Oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen pitkäjänteiseen opiskeluun - Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen -Yhteistyö PoKaLin kanssa (mm. toiminnalliset vanhempainillat) -ProKoulu-hanke eli kasvattaa positiiviseen suhtautumiseen -Tuhat- hanke

18 -Liikkuva koulu- hanke -Arviointikeskustelut ja niiden annin hyödyntäminen -Koulumme vanhempaintoimikunta on arvokas yhteistyökumppani koulullemme -Koulu-unelmien kartoittaminen oppilaat/huoltajat - -Koulun tvt laitteiston ajantasaistamisen tarve, jotta esim. Pedanetin ja sähköisten materiaalien hyödyntäminen olisi tehokasta. -Koulumme TVT-strategian näkyväksi tekeminen; laitteistot, ohjelmistot, osaaminen ja mihin ollaan menossa. -TVT-VESO tärkeässä roolissa Suhmura Koulutus kannattaa teemavuosi Opettajien kouluttautuminen (OPS, IE-koulutukset) - Vanhempaintoimikunnan ja oppilaskunnan mukaan ottaminen OPS-työhön erilaisia tehtäviä ja teemoja työstäen - opettajien osallistuminen TVT-vesoon tieto- ja viestintäteknologiaan tutustuminen, sen mahdollinen hyödyntäminen ja käyttöönotto kaikilla luokka-asteilla hiljalleen resurssien mukaan Utra Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 OPS2016 teema lv Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen => Kohti unelmien koulua. Oppilaat haastattelevat vanhempiaan ja keskustelevat kotona koulumuistoista, käsityksistä nykyisestä koulusta sekä tulevaisuuden

19 kouluvisioista. Haastattelun tulokset työstetään luokittain ja kootaan koko koulun näkemykseksi, mikä esitellään vanhempainillassa syyskuussa Koulun tulokset pyritään saattamaan myös seutukunnallisen ops-työryhmän tietoon. Tarpeen mukaan tehdään vanhemmille kysely Wilman kautta keväällä 2015 liittyen tulevaisuuden kouluun. Kaikissa opetusryhmissä kiinnitetään huomioita oppilaiden osallistamiseen ikätason mukaisesti, mm. oppilaat mukana vanhempainvarteissa, HOJKS:t käydään läpi myös oppilaiden kanssa. Oppilaskunta on vahvasti mukana ja sen koordinoimana järjestetään lukuvuoden aikana mm. oppilaiden suunnittelemia pajapäiviä, teemapäiviä ja liikuntapäiviä. OPS-kahvilat, keskustelut opetussuunnitelmaan liittyvistä teemoista 1. Opettajien ja oppilaiden tasapuolinen tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen organisointi. 2. Laite- ohjelmisto- ja tietokonekannan sekä esitystekniikan ajanmukaistaminen 3. Sähköisten oppimisympäristöjen käyttö osana päivittäistä opetusta ja oppimista 4.Opetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin Koulutus: 1. Pedanet koulutukseen osallistuu koulun koko opetushenkilöstö. Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan omalla koululla, oman koulun välinein. Tavoitteena Pedanetin käytöönotto ja sen käytön vakiinnuttaminen. Lisäksi opettajat osallistuvat koulun ulkopuolisiin koulutukseen oman mielenkiintonsa ja mahdollisuuksien mukaan, esim. IPad-koulutus 2. Kehittää opettajan TVT-opetuskäytön osaamista ja pedagogista ajattelua omalla tasollaan. 3. Antaa oppilaille TVT- valmiuksia ja mahdollisuuden päästä näyttämään osaamistaan uudesta näkökulmasta.

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Nykytila opettajien ICT-ohjauksessa Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa on perustettu 40 opettajan vertaistukiverkosto.

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Liikennevaloissa -tehtävä/ Kajaani

Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Liikennevaloissa -tehtävä/ Kajaani Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Liikennevaloissa -tehtävä/ Kajaani 8.1.2014 Ajattelu ja oppiminen Oman oppimis-strategiansa Yläkoulussa oppivan yhteisön tuki Materiaalihysteria - Asian

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 Toimielin/lautakunta koulutuslautakunta Käyttötalous Toim 40 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 410 KOULUTUSPALVELUT Talouspäällikkö 4100 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä työkaluja OPStuki 2016 -koulutuksesta! OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Innokas Koulumestari Koulu oppilaita 235 ( 350 ) opettajia 18 avustajia 14 Oppimiskeskus Innokas! Kehittäminen ja koordinointi Opettajien ja rehtoreiden koulutus yhteistyö

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille Joensuu 10.3.2015 Ohjelma 16.00 Kahvit 16.15 OPS-työn kuulumiset 16.30-17.30 Työskentelyä ja päättäjien saatesanat ops-työlle TAUKO (10 min.) 17.40

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen 2 Suunnitteluprosessi Seudun sivistysjohtajat perustivat

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Kuopio

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Kuopio Uusi peruskoulu visiotyöpaja 28.11.2016, Kuopio #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät TULOSTEN KOONTI 1 Oppijalähtöisyys Maailman parhaat ja onnellisimmat oppijat! 1. Arjen ja tulevaisuuden taidot (ei

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kielitivoli Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta kielitarjontaan

Hämeenlinnan Kielitivoli Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta kielitarjontaan Hämeenlinnan Kielitivoli Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta kielitarjontaan Monipuolinen kielitaito on tärkeä kansalaistaito Tavoitteena kieltenopetuksen tukiverkko Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, näkyvyys

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

Lukion kehittäminen. Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki

Lukion kehittäminen. Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki Lukion kehittäminen Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki 10.11.2014 Suomalainen opetussuunnitelmajärjestelmä - Lukiolaki (629/1998) ja lukioasetus (810/1998)

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV. 2016 17 Päivitetty 13.9.16. Koulumme tavoitteet tänä lukuvuotena: TVT:n pedagogisen käytön kehittäminen koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Selänne 13.9.2016 Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable! - Michael Fullan

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Eheyttävä luonnontieteiden opetus

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Eheyttävä luonnontieteiden opetus Eheyttävä luonnontieteiden opetus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Anu Hartikainen-Ahia, Ilpo Jäppinen, Tuula Keinonen, Sirpa Kärkkäinen ja Kari Sormunen 1.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Hankkeen tavoite Lv 2010-2011: Liikkuva koulu hankkeen päätavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso OPS- uudistus Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso - oph - oph: n kanssa yhteistyössä ohjausryhmä - norssien koordinaattorit - kouluttajien koulutus ( 4 moduulia) b) alueellinen taso - kouluttajat

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi Alueelliset nuorisotyöpäivät 17.2.2016 Monialainen yhteistyö - opetustoimi 17.2.2016 1 Monialainen yhteistyö opetustoimen näkökulmasta 1) TURVALLISUUS Ulkoinen turvallisuus Oppilaitoksen puitteet Sitoutuminen

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Kohti Lapsiystävällistä Oulua

Kohti Lapsiystävällistä Oulua Kohti Lapsiystävällistä Oulua Kokemuksellinen hyvinvointitieto Suunnittelija Susanna Hellsten Hyvinvointipäällikkö Arto Willman Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut Mitä kaikki lapset tarvitsevat

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus KOULUTUSKIRJE LSSAVI / 05.12.01/5.9.2013 OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus Arvoisa vastaanottaja Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin Koulunuorisotyö Lahdessa Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin 3.9.2015 Koulunuorisotyön henkilöresurssit Kuusi päätoimista koulunuorisotyöntekijää yläkouluilla. Nimetty kouluyhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot