Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet Koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet 2014 2015. Koulu"

Transkriptio

1 Koulu Alue 1 Alue 2 Alue 3 Yhteinen kehittämistavoite: Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta: Alueyhteistyössä - uudistuvan oppilashuoltotyön käytänteiden vertaileminen alueella - opetussuunnitelmayhteistyö - hankkeet (mm. tasa-arvohanke, Liikkuva koulu, LOVE, Kiva-koulu) Alueyhteistyössä - oppilashuoltosuunnitelmatyö - opetussuunnitelmatyö - hankkeet (mm. pro-kouluhanke, Liikkuva koulu, Kiva-koulu) Alueyhteistyössä - uudistuvan oppilashuoltotyön käytänteiden vertaileminen alueella - opetussuunnitelmayhteistyö - hankkeet ( mm.tasa-arvohanke, TUHAT, Liikkuva koulu, Kiva-koulu)

2 Koulut Edellisen vuoden arvioinnin perusteella mukaan otetut kehittämiskohteet Yhtenäiskoulut Kiihtelysvaara Uimaharju Eno Tuupovaara Yläkoulut Kehittämistavoite 1:Tukioppilastoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 2: Tyhytoiminta Kehittämistavoite 1: Yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen Kehittämistavoite 2: Arviointi Kehittämistavoite 1: Koulukeskuksen toiminnan ja yhtenäisen peruskoulun toimintojen järjesteleminen lukion lakkaamisen ja rehtorivaihdoksen jälkeen Kehittämistavoite 1: Madaltaa alakoulun / yläkoulun nivelvaihetta edelleen. Kehittämistavoite 2: OPS-työ Kehittämistavoite 3: Liikkuva koulu- ja TUHAT-hanke Pataluoto Kehittämistavoite 1: Kehittämishankkeiden edistäminen/loppuunsaattaminen (Maailma koulussa Yksi maailma, monta kieltä, Love 2 Opetushallituksen kehittämiskouluverkkoon liittyminen) Kehittämistavoite 2: Keskustelu ops- kysymyksiin liittyvistä asioista Lyseon peruskoulu Kehittämistavoite 1:Pedagogisten keskusteluiden käyttöönoton jatkaminen Kehittämistavoite 2:Oman työkuvan opettajana laajentaminen Kehittämistavoite 3: Erikoisluokkien kehittäminen ja toiminnan vahvistaminen Pielisjoki Pyhäselkä Kehittämistavoite 1: OPS-työn jatkaminen perustuen Joensuun kaupungin ja eteläisen alueen suunnitelmiin Kehittämistavoite 2: Työhyvinvointi Kehittämistavoite 1: Sisäisen viestinnän tehostaminen( Wilman käytön laajentaminen) ja toimintojen koordinointi (kuka vastaa toimintojen käyttöön otosta) Kehittämistavoite 2: Tietoteknisten valmiuksien kehittäminen edelleen. Kehittämistavoite 3: Kestävä kehitys: valot, kierrätys, kimppakyydit -uusien toimintapolkujen ja kasvatuskeskustelujen käytänteet

3 Alakoulut Hammaslahti Heinävaara Iiksenvaara Kanervala Louhioja Marjala Mutala Nepenmäki Niinivaara Kehittämistavoite 1: Liikkuva koulu- hankkeen ( ja Tuhat- hankkeen) toiminnan täysimääräinen hyödyntäminen Kehittämistavoite 2: OPS 2016 ja koulun toimintakulttuuri: Kehittämistavoite 1: Kannustava ilmapiiri ja työyhteisön hyvinvointi Oppilashuoltosuunnitelman käyttöönotto, ops-työ ja pro-kouluhankkeen käynnistäminen riittävät muita kehittämiskohteita ei oteta tälle vuodelle. Kehittämistavoite 1:Oppimiseen kannustava ilmapiiri Kehittämistavoite 2: Ajanmukaiset erityisopetus- ja tukipalvelut Kehittämistavoite 3: Uuden rehtorin sisäänajo Kehittämistavoite 1: Edellisenä lukuvuonna aloitetun ProKoulu hankkeen jatkaminen. Kehittämistavoite 1: inkluusio-opetus osana koulutyötä Kehittämistavoite 2: Liikkuva koulu Kehittämistavoite 3: Esikoulupilotti ja yhteistyö Marjalan päiväkodin kanssa Kehittämistavoite 1: Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen: Kehittämistavoite 2: Koulun henkilökunnan työskentelyilmaston kehittäminen yhteisöllisemmäksi Muut/uudet kehittämistavoitteet Kehittämistavoite 1: Kulttuuritoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 2: Oppilashuolto Kehittämistavoite 3: Liikkuva koulu- hanke ja Tuhat- hanke Kehittämistavoite 4: Kansainvälisyys Kehittämistavoite 5:Tieto- ja viestintätekniikka Kehittämistavoite 1:Kehittämistoiminnan yhteennivominen Kehittämistavoite 2: Tiimijärjestelmän kehittäminen Kehittämistavoite 3:Sairaalaopetuksen jatkuva kehittäminen Kehittämistavoite 1: luokkien 1-2, 3-4 ja 5-6 yhteistyön tiivistäminen Kehittämistavoite 2: lasten valmistaminen tulevaan luokan/koulun vaihtoon Kehittämistavoite 3:yhteisöllisyyden vaaliminen

4 Niittylahti Noljakka Rantakylä Reijola Rekivaara Suhmura Utra Kehittämistavoite 1: Kotikansainvälisyys näkyviin koulun arkipäivässä. Kehittämistavoite 1: Kierrätys luonnolliseksi osaksi koulun arkea Kehittämistavoite 2: Työhyvinvoinnin ja työnilon vahvistaminen Kehittämistavoite 3: Selfiet kutovat yhteisen kotikaupungin (CIMO:n kansainvälistä Erasmus+ -ohjelman projekti) Kehittämistavoite 2: Kummitoiminta Rantakylän koulussa Kehittämistavoite 1: Tiedonkulun kehittäminen ja ideoitten vaihtaminen Kehittämistavoite 1: Yhteisöllisyyden lisääminen Kehittämistavoite 1:Opetusrutiinien kehittäminen ja osallistuvuuden lisääminen Kehittämistavoite 2:Turvalliseksi, myönteiseksi ja yhteisölliseksi koettu koulu Kehittämistavoite 1: Pro-koulu Kehittämistavoite 2: Työhyvinvoinnin kehittäminen Kehittämistavoite 1: Liikkuva koulu Kehittämistavoite 2: Oppimisympäristö

5 Koulut Yhtenäiskoulut Yhteiset teemat: Koulutus kannattaa 2015 Kiihtelysvaara Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Kaupungin suunnitelman mukaisesti Opetussuunnitelma prosessi johdetaan ja koordinoidaan suunnitelmallisesti. Koulun koordinaattorina toimii Tarja Luoma. TVT vesoon osallistuminen. HUOM! koulun tvt laitteiston ajantasaistamisen tarve, jotta esim. pedanetin ja sähköisten materiaalien hyödyntäminen olisi tehokasta. Puutteellinen laitekanta jarruttaa uusien järjestelmien yleistymistä. Uimaharju Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen pitkäjänteiseen työskentelyyn ja opiskeluun - Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen ja saadun koulutuksen edelleen välittäminen : - TUHAT hanke ja yhteistyö Pokalin kanssa (esim. toiminnalliset vanhempainillat) - OPS vanhempainilta syksyllä teemalla Unelmien koulu

6 Eno : - Opettajien kouluttaminen ja kannustaminen uuden teknologian käyttöön (esim. ipad, AppleTV, pedanet) - TVT strategian luominen yksikölle ja yksilölle (oppilas ja opettaja) - TVT vesoon osallistuminen - vanhempainilta ti yhdessä Louhiojan koulun kanssa -oppilaiden osallistuttaminen OPS-prosessiin/mahdollisesti oppilaskunnan ja tukioppilaiden kanssa toteutettuna -vesokoulutuspäivään osallistuminen -kehittämiskouluverkostosta tukea uuden OPS:n TVT-haasteisiin -Pedanetin tutuksi opettajille ja oppilaille; koulutusta ja suunnittelua toteutuksesta Tuupovaara Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Kaupungin suunnitelman mukaisesti Opetussuunnitelma prosessi johdetaan ja koordinoidaan suunnitelmallisesti. Koulun koordinaattorina toimii Kimmo Juppi. TVT-vesoon osallistuminen Tieto- ja viestintäteknologian taitojen kehittäminen kaikilla kouluasteilla.

7 Yläkoulut Pataluoto Koulutus kannattaa teemavuosi Vahvistetaan koulussamme jo olemassa olevaa kannustavaa ilmapiiriä 2. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin, jotka teemavuoden tiimoilta järjestetään. 1. Kaikille koulun oppilaille ja huoltajille tehdään kysely omasta koulunkäynnistään sekä, millainen on hyvä tulevaisuuden koulu 2. Kahdeksansien luokkien huoltajille järjestetään vanhempainilta Unelmien koulusta 3. Kouluyhteistyötoimikunta järjestää 1-2 iltatapahtumaa, joissa oppilaat ja vanhemmat toimivat yhdessä 1. Opettajien koulutus: opettajien kaksi Vesoa liittyvät tieto- ja viestintäteknologiaan, opettajille järjestetään Pedanet -koulutusta sekä ipadien opetuskäytön opetusta. 2. Tablettitietokoneita hankitaan lisää 3. Kartoitetaan sähköisten materiaalien tilanne koulussamme ja selvitetään, pitäisikö jotain materiaaleja hankkia lisää. Lyseon peruskoulu Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Pyritään järjestämään opettajille opettajien tarpeista lähtevää koulutusta ja mahdollistamaan opettajien osallistuminen koulutuksiin. Oppilaiden ja huoltajien kuuleminen toteutetaan mm. huoltajille lähetettävän kyselylomakkeen avulla.

8 Opettajille pidetään TVT-vesokoulutuspäivä 25.4 ja opettajille pyritään järjestämään pedanet-koulutusta ja Ipad jatkokoulutusta. Pielisjoki Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Osallistutaan viihtyvyyskilpailuun, pihasuunnitelman toteuttaminen Iltakoulu alueen 6. luokkalaisille OPS vanhempainilta Kysely oppilaille unelmien koulusta Tiedottaminen eri tavoin (toimintakulttuurin kehittäminen) voimaantulleesta uudesta Oppilashuoltolaista tiedottaminen Em lakia koskevien käytänteiden toteuttaminen ja vakiinnuttaminen ipad ja Pedanet koulutusta opettajille VESO talon sisäinen koulutus laitteiden kunnossapidon ja ulkoisen tuen turvaaminen (PTTK) hankintojen resurssointi Pyhäselkä Koulutus kannattaa teemavuosi Oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen pitkäjänteiseen opiskeluun - Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen, saadun koulutuksen edelleen välittäminen kollegoille - Ainekohtaisiin koulutuksiin pääseminen esim. parin vuoden välein - ISO päivät Educa messut

9 - Yhteistyö PoKaLin kanssa (mm. toiminnalliset vanhempainillat) - TUHAT hanke - Vanhempainvartin annin analysointi ja edelleen viestittäminen - KYT:n toiminnan jatkaminen Alakoulut - Yksikön teknologisen strategian näkyväksi tekeminen (laitteiston, ohjelmiston ja osaamisen kokonaiskuva ja mihin ollaan menossa. Siitä tiedottaminen) Hammaslahti Koulutus kannattaa teemavuosi OPS- prosessiin liittyviä koulutustapahtumia opettajille ja johdolle - TVT- koulutuksia pitkin vuotta; ipadit / tabletit, PedaNetin käyttöönotto, TVT- veso - Toiminnallisten opetusmenetelmien opiskelua mm. Tuhat-hankkeen puitteissa - Kerhot ja välkkärikoulutus oppimisen välineinä sekä oppilaille että opettajille - Kulttuuritapahtumat, tilatut esitykset ja itse toteutetut - Ensiapukoulutusta - Vanhempainilta (Satu Huttusen vetämänä) alustavine toimineen: piirustuksia unelmien koulusta, kyselyt vanhemmille, koonti ja esittely, yhdessä ideointi - Liikkuva koulu ja Tuhat- hanke yhdessä tuovat eloa välitunneille ja vastuunkantokykyä oppilaille - Toiminnallisuuden tuominen opetukseen

10 - Juhla- ja tapahtumakulttuurin vakiinnuttaminen yhteistyössä oppilaskunnan ja vanhempien /vanhempainyhdistyksen kanssa - Ympäristön viihtyisyyden lisääminen - Yhteistyön voimistaminen yhteistyötahojen kanssa - Pedanetin käyttöönotto ja koulutukset opettajille - Laitehankinnat ja mahdollisesti oppilaiden omien laitteiden käyttöönottoa - Luokkien ipad- pajapäivät - TVT:n käyttöä eri oppiaineiden yhteydessä ja tiedonhankinnan monipuolista opettelua - vertaisoppimisen lisääminen - TVT-veso opettajille keväällä Heinävaara Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Kaupungin suunnitelman mukaisesti, joka tarkentuu myöhemmin - TUHAT-hankkeen Välkkärikoulutus : - henkilökunnan OPS-koulutukset - kysely vanhemmille (Kohti unelmien koulua) - Kodin ja koulun päivä (koulussa avoimet ovet) : - TVT-veso PEDANET oppimisympäristön käyttöönotto resurssien mukaan - henkilökunnan kouluttaminen Pedanet-osaajiksi resurssien mukaan - opettajien koneet kiinni langattomaan verkkoon

11 - hyödynnetään kaupungin ipad-koulutuksia (laitteita toivotaan henkilökunnan käyttöön) - sähköisten materiaalien käyttöä opetuksen tukena Iiksenvaara Koulutus kannattaa teemavuosi ei vielä tietoa miten osallistutaan ko. teemaan - kysely vanhemmille - ops- vanhempainilta Oppilaiden ideointi unelmien koulusta - osallistutaan TVT-vesoon Kanervala Koulutus kannattaa teemavuosi Kanervalan koulu osallistuu mahdollisuuksien mukaan kilpailuun, jos sellainen on aiheesta Koulutus kannattaa tulossa. - OPS-työ tutuksi - vanhempainillassa elokuussa esitellään oppilaiden kuvaamataidon tunnilla ideoimia Unelmien kouluja - Pedanettiin perehtyminen - sähköinen opetusmateriaali - scibreak hanke - henkilökunta osallistuu kevään tvt VESO-päivään Joensuun areenalla

12 Louhioja Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Kaupungin myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaisesti. Osallistuminen oppilaiden liikkumisen lisäämiseen keskittyvään Tuhat hankkeeseen: kohti liikunnallisempia välitunteja oppilasvälituntiohjaajien avulla. Teemaan liittyvät keskustelevat syksyn vanhempainillat. Uuteen opetussuunnitelmaan ja Unelmien kouluun liittyvä kevään vanhempainilta Enon koulun kanssa. Ennen vanhempainiltaa aiheen työstämistä oppilaiden kanssa. PedaNet koulutusta opettajille opetuksen tieto- ja viestintäteknologian taitojen ja valmiuksien lisäämiseen. TVT-VESO Marjala Koulutus kannattaa teemavuosi OPS-koulutus keskiössä - Tuhat-hankkeen tuoma koulutus Toiminnallinen oppiminen.koulutus - täsmäkoulutus opettajille oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan taloudellisten resurssien puitteissa - Veso-koulutukset - - Opetussuunnitelmatyö 2016 tutuksi narratiivisen menetelmän avulla työyhteisössä - Ops-yhdyshenkilöiden koulutus - oppilaat ja huoltajat mukana Ops-prosessissa

13 - kyselyt, palautteet huoltajille - oppilaiden piirustukset ja kirjoitukset aiheena Unelmieni koulu - Pedanet-koulutukset opettajille ja käyttöön otto - GSM-puhelimet osana opetusta (osa luokista) - SCI Break-hanke (tabletit osana koulutyötä) - sähköinen opetusmateriaali osana opetustyötä - elokuvat, valokuvat osana oppimista Mutala Koulutus kannattaa teemavuosi Seurataan teemavuoden etenemistä ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan - Aktivoidaan oppilaat ja vanhemmat OPS2016 prosessiin mukaan - OPS- vastaavien koulutus - VESO : Hyvän oppimisen jäljillä (kaikki opettajat mukaan koulutukseen) - Opettajien tutustuminen Oppimaan oppiminen- toimintatapaan Tieto- ja viestintäteknologia kohtaavat uuden opetussuunnitelman (TVT-VESO ) VESO : TVT (kaikki opettajat mukaan koulutukseen) Nepenmäki Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Osallistuminen kaupungin henkilöstökoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

14 Nepenmäen koulu on osallistunut OPS-prosessiin uuden koulurakennuksen suunnitteluprosessin myötä. Vanhempien näkökulma otetaan esille vanhempaintoimikunnan (KYTKY) kautta. Lukuvuonna koulun hajaantuminen eri paikkoihin aiheuttaa haasteita OPS-prosessissa toiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan opetushenkilökunta osallistuu yhteisöllisesti, ops-prosessiohjaajan vetämänä ops-työhön. Nepenmäen koulu osallistuu em. vesopäivään. Koulun toimintahaasteena on lukuvuonna hajaantuminen eri pisteisiin. Niinivaara Koulutus kannattaa teemavuosi henkilökunnan kouluttautuminen: pedanet, ipad ja Karhunmäen koulun suunnittelukoulutukset - - OPS- vanhempainillan järjestäminen - opetustuokioiden, oppituntien ja teemapäivien järjestäminen aiheeseen liittyen - - opettajien pedanet-koulutus - opettajien käyttöön ipadit ja niiden koulutus - ensimmäiset hyötykäyttökokemukset opetuksessa kuluvan vuoden aikana - oppilaiden omien mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa mahdollisuuksien mukaan Niittylahti Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Hätäensiapukoulutus opettajille Pedanetin käyttöönotto vaiheittain; oppilaiden mahdollisuus uuteen virtuaaliseen oppimisympäristöön

15 - Veso-koulutukset liittyen OPS- muutosprosessiin Yt-ajan käyttöä opetussuunnitelman sisäänajoon - TVT- koulutukset opettajille - Toiminnallinen koulupäivä - koulutukset opettajille - Välkkäriohjaajakoulutukset oppilaille : - Oppilaat ideoivat luokittain, millainen olisi unelmien koulu( työt laitetaan esille seinille ) - Kysely vanhemmille WILMAN kautta; Millainen olisi unelmien koulu? Millaisia tietoja ja taitoja toivoisit lapsellesi opetettavan tulevaisuudessa? - Oppilaskunta laatii haastattelukysymyksiä, jotka käsitellään vanhempaintoimikunnassa. - Vanhempainillassa vierailee OPS- koordinaattori Satu Huttunen. Vanhempainillassa käsitellään vanhempien vastauksia. - Yhteinen Kodin ja koulun päivä Vanhempaintoimikunnan kokoontumiset : Pedanet otetaan käyttöön luokilla. - Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden omia mobiililaitteita mahdollisuuksien mukaan. - Käytetään itsenäisen tiedonhaun menetelmiä. - Esikoululaisten ja ekaluokkalaisten ipad- pajapäivät lokakuun alussa. - Ohjataan oppilaita tieto- ja viestintäteknologian turvalliseen käyttöön ja hyviin käytöstapoihin. - Matikkatalkoot kolmos- ja nelosluokilla - Osallistutaan TVT-Vesopäiville Noljakka Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Oppilaat: Kohti unelmien koulua (Taideprojektit pajapäivinä)

16 : - Järjestetään OPS-aiheinen vanhempainilta : Mikä koulussa muuttuu 2016? - Oppilaat: Kohti unelmien koulua (Taideprojektit pajapäivinä) - Vanhemmat: Oppilaan haastattelevat vanhempiaan ennen vanhempainiltaa (kootaan luokittain käsitekarttaan vanhempien näkemykset) : - Otetaan Pedanet käytöön. Otetaan langaton verkko käyttöön. Järjestetään henkilökunnalle Pedanet- ja ipad -koulutusta. TVT-vastaava opettaja Jaana Vauhkoselle maksetaan vertaistuesta ja muiden opettajien ohjaamisesta/kouluttamisesta ipadin opetuskäytössä ja Pedanetin käytössä koulukohtaista TVA-lisää. Tehtävään kuuluu ipadin ja Pedanetin käytön kehittäminen opetuksessa sekä pajan suunnittelu kevään VESO-päivään Joensuun Areenalle yhdessä tiimin ja koulun opettajien kanssa. Rantakylä Koulutus kannattaa teemavuosi läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassamme - mahdollisuuksien mukaan osanottaminen kaupunkitason tapahtumiin - koko koulun yhteinen vanhempainilta ja kotien osallistaminen opetussuunnitelmatyöhön - kotien arvopohjan kuvaaminen, yhteistyössä mukana myös oppilaat - teemavanhempainilta aiheen työstämien jatkuu yhteisessä kodin ja koulun päivässä pe ipad tabletit (luokallinen) otettu käyttöön syksyllä -14

17 - henkilökunnan kouluttaminen - PedaNet käyttöön - koulujen langattomien verkkojen hyödyntäminen oppilaiden omilla laitteilla Reijola Koulutus kannattaa teemavuosi koulun viihtyisyys -ideakilpailun järjestäminen? -Vanhemmille kysely - Vanhempainilta OPS:iin liittyen - Vanhempaintoimikunnan ääni kuuluviin OPS-asiassa - Luokille 3-6 kirjoitustehtävä ja luokille 1-2 piirustustehtävä otsikolla unelmien koulu - oppilaskunnan ideat käyttöön - Pedanetin käyttöönotto, tunnusten jakaminen - Pedanet-koulutusta opettajille Rekivaara Koulutus kannattaa teemavuosi Oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen pitkäjänteiseen opiskeluun - Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen -Yhteistyö PoKaLin kanssa (mm. toiminnalliset vanhempainillat) -ProKoulu-hanke eli kasvattaa positiiviseen suhtautumiseen -Tuhat- hanke

18 -Liikkuva koulu- hanke -Arviointikeskustelut ja niiden annin hyödyntäminen -Koulumme vanhempaintoimikunta on arvokas yhteistyökumppani koulullemme -Koulu-unelmien kartoittaminen oppilaat/huoltajat - -Koulun tvt laitteiston ajantasaistamisen tarve, jotta esim. Pedanetin ja sähköisten materiaalien hyödyntäminen olisi tehokasta. -Koulumme TVT-strategian näkyväksi tekeminen; laitteistot, ohjelmistot, osaaminen ja mihin ollaan menossa. -TVT-VESO tärkeässä roolissa Suhmura Koulutus kannattaa teemavuosi Opettajien kouluttautuminen (OPS, IE-koulutukset) - Vanhempaintoimikunnan ja oppilaskunnan mukaan ottaminen OPS-työhön erilaisia tehtäviä ja teemoja työstäen - opettajien osallistuminen TVT-vesoon tieto- ja viestintäteknologiaan tutustuminen, sen mahdollinen hyödyntäminen ja käyttöönotto kaikilla luokka-asteilla hiljalleen resurssien mukaan Utra Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 OPS2016 teema lv Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen => Kohti unelmien koulua. Oppilaat haastattelevat vanhempiaan ja keskustelevat kotona koulumuistoista, käsityksistä nykyisestä koulusta sekä tulevaisuuden

19 kouluvisioista. Haastattelun tulokset työstetään luokittain ja kootaan koko koulun näkemykseksi, mikä esitellään vanhempainillassa syyskuussa Koulun tulokset pyritään saattamaan myös seutukunnallisen ops-työryhmän tietoon. Tarpeen mukaan tehdään vanhemmille kysely Wilman kautta keväällä 2015 liittyen tulevaisuuden kouluun. Kaikissa opetusryhmissä kiinnitetään huomioita oppilaiden osallistamiseen ikätason mukaisesti, mm. oppilaat mukana vanhempainvarteissa, HOJKS:t käydään läpi myös oppilaiden kanssa. Oppilaskunta on vahvasti mukana ja sen koordinoimana järjestetään lukuvuoden aikana mm. oppilaiden suunnittelemia pajapäiviä, teemapäiviä ja liikuntapäiviä. OPS-kahvilat, keskustelut opetussuunnitelmaan liittyvistä teemoista 1. Opettajien ja oppilaiden tasapuolinen tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen organisointi. 2. Laite- ohjelmisto- ja tietokonekannan sekä esitystekniikan ajanmukaistaminen 3. Sähköisten oppimisympäristöjen käyttö osana päivittäistä opetusta ja oppimista 4.Opetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin Koulutus: 1. Pedanet koulutukseen osallistuu koulun koko opetushenkilöstö. Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan omalla koululla, oman koulun välinein. Tavoitteena Pedanetin käytöönotto ja sen käytön vakiinnuttaminen. Lisäksi opettajat osallistuvat koulun ulkopuolisiin koulutukseen oman mielenkiintonsa ja mahdollisuuksien mukaan, esim. IPad-koulutus 2. Kehittää opettajan TVT-opetuskäytön osaamista ja pedagogista ajattelua omalla tasollaan. 3. Antaa oppilaille TVT- valmiuksia ja mahdollisuuden päästä näyttämään osaamistaan uudesta näkökulmasta.

Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet 2015 2016. Alue 1

Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet 2015 2016. Alue 1 Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alueyhteistyössä - toiminnallisten alueiden oppilaskuntien ja niiden hallitusten yhteistyön kehittäminen: oppilaskuntatoiminnan vuosikello, yläkoulujen hallitusten vierailu alakouluissa,

Lisätiedot

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä se tarkoittaa käytännössä? TUKI-ryhmä Joensuu Tvtryhmä Anu- Hele na ja Katja Aineryhmät Kontiol Anna ja Anne OPS PROSESSINOHJAAJAT Seudun Ops prosessi SATU SIVISTYSJOHTA JAT SEUDUN PEDAGOGINEN RYHMÄ

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 Toimielin/lautakunta koulutuslautakunta Käyttötalous Toim 40 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 410 KOULUTUSPALVELUT Talouspäällikkö 4100 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

ICT-toimintasuunnitelma

ICT-toimintasuunnitelma ICT-toimintasuunnitelma Tiivistelmä 3.6.2014 19.6.2014 1 ICT-johtoryhmä Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen ICT-jory: Pasi Pohjola, Esa Jaakkola, Maija Juoperi, Petri Kainulainen, Riina Sutinen,

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus KUTSU PU 1802B 11.9.2013 OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus Arvoisa vastaanottaja Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä

Lisätiedot

OPS-PROSESSI. Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi

OPS-PROSESSI. Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi OPS-PROSESSI Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 1.9.2011 1 Lukuvuosi 2010-2011 1.9.2011 2 Oppilaan tuen muutokset enorssi -koulutus

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa

Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa 24.01.2013 Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Liisa Vanhanen-Nuutinen 1070517 Selvityksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Auroran opsstrategia

Auroran opsstrategia Auroran opsstrategia Auroran opsstrategian on laatinut ops-tiimi, ja siinä on otettu huomioon koulun miljoonat työtehtävät ja opettajien antamat kommentit. kiire kiire kiire Opstyön päämäärät Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Hankeseminaari. Avaus. 6.11.2014 Kimmo Koskinen & Juho Helminen

Hankeseminaari. Avaus. 6.11.2014 Kimmo Koskinen & Juho Helminen Hankeseminaari Avaus 6.11.2014 Kimmo Koskinen & Juho Helminen Oppimisympäristöjen kehittäminen ja TVT:n opetuskäyttö sekä laite- ja tietoverkkohankinnat - valtionavustukset hankkeille Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

Ketolanperän koulu. Liikkuva koulu voi hyvin!

Ketolanperän koulu. Liikkuva koulu voi hyvin! Ketolanperän koulu Liikkuva koulu voi hyvin! Liikkuva koulu -koulutus Juha Isosaari & Laura Isoaho 20.9.2012 Ketolanperän koulu 94 oppilasta, 6 opettajaa Luokat 0-4 Haja-asutusalueen koulu Suuri osa kyyditysoppilaita

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015

KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015 KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015 ILLAN OHJELMA: klo 18.00 Opettajien esittäytyminen Koulun toiminnan esittely Vanhempainyhdistyksen puheenvuoro n. klo 19.00 Luokkakohtaiset vanhempaintilaisuudet

Lisätiedot

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Päivi Laukkanen Aluejohtaja Työaikakokeilu lukuvuonna 2013 2014 Mukana perusopetuksen

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Hämeenlinna Kielitivoli. Vieraiden kielten opetuksen tukiverkko

Hämeenlinna Kielitivoli. Vieraiden kielten opetuksen tukiverkko Hämeenlinna Kielitivoli Vieraiden kielten opetuksen tukiverkko Taustalla Kuntaliitos 2009: viiden ympäröivän pienen kunnan liittyminen Hämeenlinnan kaupunkiin Liittyneillä kunnilla omat ops:t, toimintakulttuurit,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo & kehittämispäällikkö Paula Järnefelt Tulevaisuuden koulu 16.4.2015 Tällä hetkellä Vantaalla

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet 2014 2015

Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet 2014 2015 Yksiköt Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta 2013 2014 Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Alueyhteistyö: - Yhteistyötä muun päivähoidon kanssa

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä

Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä muiden huomioiminen sosiaaliset taidot kansainväisyystaidot vastuun =monikulttuurisessa ja kielisessä ottaminen ryhmässä

Lisätiedot

Koulun nimi: Salpausselän koulu

Koulun nimi: Salpausselän koulu Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen Voidaan kehittää Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut ja tiedostamattomat, joskus tahattomat tekijät Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille (arvot, asenteet,

Lisätiedot

KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE

KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE Sisällysluettelo Sisällysluettelo Verkkopetoinfoa!... 3 Miten koulut voivat hyödyntää verkkopetoja... 4 Yhteydenotto... 5 Itäisen alueen verkkopedagogit...

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus 21. vuosisadan oppimisen taidot Yhteistyö Tiedon rakentaminen ja kriittinen ajattelu ICT Ongelmanratkaisu ja innovaatio

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Toiminnan arviointi 2014 2015. Strategiset tavoitteet. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen

Toiminnan arviointi 2014 2015. Strategiset tavoitteet. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen Toiminnan arviointi 2014 2015 Strategiset tavoitteet Toiminnot Tulokset Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen OPS2016 prosessi Perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä on tehty seudullisena hankkeena.

Lisätiedot

Turun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016

Turun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Turun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Versio 1.0 15.2.2013 Prosessi verkossa: http://tnktvtstrategia.wikispaces.com epeda- työryhmä TVT- työryhmä 1. Johdanto

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

Ohjaus ja konsultaatio osana osaamisen kehittämistä

Ohjaus ja konsultaatio osana osaamisen kehittämistä Ohjaus ja konsultaatio osana osaamisen kehittämistä Turun perusopetus Tuija Vänni erityisopettaja OPS 2016 koordinaattori 1 Turun perusopetus lv. 2013-2014 Oppilaita n. 12 600 josta n. 10% tehostetun tuen

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Opstuki2016- työpaja III

Opstuki2016- työpaja III Opstuki2016- työpaja III TULEVAISUUDEN KOULU -OPETTAJUUS MUUTOKSESSA- Savonlinna 10.4.2014 Merja Kuosmanen PÄIVÄN TAVOITTEET: Tulevaisuuden koulu- opettajuus muutoksessa 1. Tietoa, työkaluja oman paikallisen

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Askelmerkit hyvään kouluun

Askelmerkit hyvään kouluun Askelmerkit hyvään kouluun Kuva: Elli Jokitulppo Raahen peruskoulujen laatukäsikirja Op.ltk. 17.04.2013 47 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. OPETUSTYÖN LAATUTEKIJÄT 2 3. LAATUKORTIT 1-11 1. Johtaminen

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt MOISION KOULUN TVT -STRATEGIA 2012-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. TVT -tiimi 2.1 Kokoonpano 2.2 Tehtävät 3. TVT -opetuksen toteutus 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt 4. Tieto -ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin

Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin Opetushallitus valitsi vuonna 2008 Kokkolan perusopetuksen koulut mallintamaan uusia ja innovatiivisia tapoja toteuttaa matematiikan opetusta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 4415/02.08.00/2014 102 Valtuustoaloite koululaisten taulutietokoneiden hankintaedellytysten selvittämisestä (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Asko Lippo, puh.

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Hankkeen tavoite Lv 2010-2011: Liikkuva koulu hankkeen päätavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

Kohti Liikkuvaa koulua. Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen

Kohti Liikkuvaa koulua. Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen Kohti Liikkuvaa koulua Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen Mihin Liikkuva koulu on menossa? Tahtoisitko kertoa minulle, mitä tietä minun pitää kulkea?

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7)

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) Työpajan tuomia ajatuksia: OSALLISUUS - oppilaiden päätöksenteon oheneminen marginaaliasioihin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot