Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet Koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet 2014 2015. Koulu"

Transkriptio

1 Koulu Alue 1 Alue 2 Alue 3 Yhteinen kehittämistavoite: Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta: Alueyhteistyössä - uudistuvan oppilashuoltotyön käytänteiden vertaileminen alueella - opetussuunnitelmayhteistyö - hankkeet (mm. tasa-arvohanke, Liikkuva koulu, LOVE, Kiva-koulu) Alueyhteistyössä - oppilashuoltosuunnitelmatyö - opetussuunnitelmatyö - hankkeet (mm. pro-kouluhanke, Liikkuva koulu, Kiva-koulu) Alueyhteistyössä - uudistuvan oppilashuoltotyön käytänteiden vertaileminen alueella - opetussuunnitelmayhteistyö - hankkeet ( mm.tasa-arvohanke, TUHAT, Liikkuva koulu, Kiva-koulu)

2 Koulut Edellisen vuoden arvioinnin perusteella mukaan otetut kehittämiskohteet Yhtenäiskoulut Kiihtelysvaara Uimaharju Eno Tuupovaara Yläkoulut Kehittämistavoite 1:Tukioppilastoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 2: Tyhytoiminta Kehittämistavoite 1: Yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen Kehittämistavoite 2: Arviointi Kehittämistavoite 1: Koulukeskuksen toiminnan ja yhtenäisen peruskoulun toimintojen järjesteleminen lukion lakkaamisen ja rehtorivaihdoksen jälkeen Kehittämistavoite 1: Madaltaa alakoulun / yläkoulun nivelvaihetta edelleen. Kehittämistavoite 2: OPS-työ Kehittämistavoite 3: Liikkuva koulu- ja TUHAT-hanke Pataluoto Kehittämistavoite 1: Kehittämishankkeiden edistäminen/loppuunsaattaminen (Maailma koulussa Yksi maailma, monta kieltä, Love 2 Opetushallituksen kehittämiskouluverkkoon liittyminen) Kehittämistavoite 2: Keskustelu ops- kysymyksiin liittyvistä asioista Lyseon peruskoulu Kehittämistavoite 1:Pedagogisten keskusteluiden käyttöönoton jatkaminen Kehittämistavoite 2:Oman työkuvan opettajana laajentaminen Kehittämistavoite 3: Erikoisluokkien kehittäminen ja toiminnan vahvistaminen Pielisjoki Pyhäselkä Kehittämistavoite 1: OPS-työn jatkaminen perustuen Joensuun kaupungin ja eteläisen alueen suunnitelmiin Kehittämistavoite 2: Työhyvinvointi Kehittämistavoite 1: Sisäisen viestinnän tehostaminen( Wilman käytön laajentaminen) ja toimintojen koordinointi (kuka vastaa toimintojen käyttöön otosta) Kehittämistavoite 2: Tietoteknisten valmiuksien kehittäminen edelleen. Kehittämistavoite 3: Kestävä kehitys: valot, kierrätys, kimppakyydit -uusien toimintapolkujen ja kasvatuskeskustelujen käytänteet

3 Alakoulut Hammaslahti Heinävaara Iiksenvaara Kanervala Louhioja Marjala Mutala Nepenmäki Niinivaara Kehittämistavoite 1: Liikkuva koulu- hankkeen ( ja Tuhat- hankkeen) toiminnan täysimääräinen hyödyntäminen Kehittämistavoite 2: OPS 2016 ja koulun toimintakulttuuri: Kehittämistavoite 1: Kannustava ilmapiiri ja työyhteisön hyvinvointi Oppilashuoltosuunnitelman käyttöönotto, ops-työ ja pro-kouluhankkeen käynnistäminen riittävät muita kehittämiskohteita ei oteta tälle vuodelle. Kehittämistavoite 1:Oppimiseen kannustava ilmapiiri Kehittämistavoite 2: Ajanmukaiset erityisopetus- ja tukipalvelut Kehittämistavoite 3: Uuden rehtorin sisäänajo Kehittämistavoite 1: Edellisenä lukuvuonna aloitetun ProKoulu hankkeen jatkaminen. Kehittämistavoite 1: inkluusio-opetus osana koulutyötä Kehittämistavoite 2: Liikkuva koulu Kehittämistavoite 3: Esikoulupilotti ja yhteistyö Marjalan päiväkodin kanssa Kehittämistavoite 1: Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen: Kehittämistavoite 2: Koulun henkilökunnan työskentelyilmaston kehittäminen yhteisöllisemmäksi Muut/uudet kehittämistavoitteet Kehittämistavoite 1: Kulttuuritoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 2: Oppilashuolto Kehittämistavoite 3: Liikkuva koulu- hanke ja Tuhat- hanke Kehittämistavoite 4: Kansainvälisyys Kehittämistavoite 5:Tieto- ja viestintätekniikka Kehittämistavoite 1:Kehittämistoiminnan yhteennivominen Kehittämistavoite 2: Tiimijärjestelmän kehittäminen Kehittämistavoite 3:Sairaalaopetuksen jatkuva kehittäminen Kehittämistavoite 1: luokkien 1-2, 3-4 ja 5-6 yhteistyön tiivistäminen Kehittämistavoite 2: lasten valmistaminen tulevaan luokan/koulun vaihtoon Kehittämistavoite 3:yhteisöllisyyden vaaliminen

4 Niittylahti Noljakka Rantakylä Reijola Rekivaara Suhmura Utra Kehittämistavoite 1: Kotikansainvälisyys näkyviin koulun arkipäivässä. Kehittämistavoite 1: Kierrätys luonnolliseksi osaksi koulun arkea Kehittämistavoite 2: Työhyvinvoinnin ja työnilon vahvistaminen Kehittämistavoite 3: Selfiet kutovat yhteisen kotikaupungin (CIMO:n kansainvälistä Erasmus+ -ohjelman projekti) Kehittämistavoite 2: Kummitoiminta Rantakylän koulussa Kehittämistavoite 1: Tiedonkulun kehittäminen ja ideoitten vaihtaminen Kehittämistavoite 1: Yhteisöllisyyden lisääminen Kehittämistavoite 1:Opetusrutiinien kehittäminen ja osallistuvuuden lisääminen Kehittämistavoite 2:Turvalliseksi, myönteiseksi ja yhteisölliseksi koettu koulu Kehittämistavoite 1: Pro-koulu Kehittämistavoite 2: Työhyvinvoinnin kehittäminen Kehittämistavoite 1: Liikkuva koulu Kehittämistavoite 2: Oppimisympäristö

5 Koulut Yhtenäiskoulut Yhteiset teemat: Koulutus kannattaa 2015 Kiihtelysvaara Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Kaupungin suunnitelman mukaisesti Opetussuunnitelma prosessi johdetaan ja koordinoidaan suunnitelmallisesti. Koulun koordinaattorina toimii Tarja Luoma. TVT vesoon osallistuminen. HUOM! koulun tvt laitteiston ajantasaistamisen tarve, jotta esim. pedanetin ja sähköisten materiaalien hyödyntäminen olisi tehokasta. Puutteellinen laitekanta jarruttaa uusien järjestelmien yleistymistä. Uimaharju Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen pitkäjänteiseen työskentelyyn ja opiskeluun - Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen ja saadun koulutuksen edelleen välittäminen : - TUHAT hanke ja yhteistyö Pokalin kanssa (esim. toiminnalliset vanhempainillat) - OPS vanhempainilta syksyllä teemalla Unelmien koulu

6 Eno : - Opettajien kouluttaminen ja kannustaminen uuden teknologian käyttöön (esim. ipad, AppleTV, pedanet) - TVT strategian luominen yksikölle ja yksilölle (oppilas ja opettaja) - TVT vesoon osallistuminen - vanhempainilta ti yhdessä Louhiojan koulun kanssa -oppilaiden osallistuttaminen OPS-prosessiin/mahdollisesti oppilaskunnan ja tukioppilaiden kanssa toteutettuna -vesokoulutuspäivään osallistuminen -kehittämiskouluverkostosta tukea uuden OPS:n TVT-haasteisiin -Pedanetin tutuksi opettajille ja oppilaille; koulutusta ja suunnittelua toteutuksesta Tuupovaara Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Kaupungin suunnitelman mukaisesti Opetussuunnitelma prosessi johdetaan ja koordinoidaan suunnitelmallisesti. Koulun koordinaattorina toimii Kimmo Juppi. TVT-vesoon osallistuminen Tieto- ja viestintäteknologian taitojen kehittäminen kaikilla kouluasteilla.

7 Yläkoulut Pataluoto Koulutus kannattaa teemavuosi Vahvistetaan koulussamme jo olemassa olevaa kannustavaa ilmapiiriä 2. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin, jotka teemavuoden tiimoilta järjestetään. 1. Kaikille koulun oppilaille ja huoltajille tehdään kysely omasta koulunkäynnistään sekä, millainen on hyvä tulevaisuuden koulu 2. Kahdeksansien luokkien huoltajille järjestetään vanhempainilta Unelmien koulusta 3. Kouluyhteistyötoimikunta järjestää 1-2 iltatapahtumaa, joissa oppilaat ja vanhemmat toimivat yhdessä 1. Opettajien koulutus: opettajien kaksi Vesoa liittyvät tieto- ja viestintäteknologiaan, opettajille järjestetään Pedanet -koulutusta sekä ipadien opetuskäytön opetusta. 2. Tablettitietokoneita hankitaan lisää 3. Kartoitetaan sähköisten materiaalien tilanne koulussamme ja selvitetään, pitäisikö jotain materiaaleja hankkia lisää. Lyseon peruskoulu Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Pyritään järjestämään opettajille opettajien tarpeista lähtevää koulutusta ja mahdollistamaan opettajien osallistuminen koulutuksiin. Oppilaiden ja huoltajien kuuleminen toteutetaan mm. huoltajille lähetettävän kyselylomakkeen avulla.

8 Opettajille pidetään TVT-vesokoulutuspäivä 25.4 ja opettajille pyritään järjestämään pedanet-koulutusta ja Ipad jatkokoulutusta. Pielisjoki Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Osallistutaan viihtyvyyskilpailuun, pihasuunnitelman toteuttaminen Iltakoulu alueen 6. luokkalaisille OPS vanhempainilta Kysely oppilaille unelmien koulusta Tiedottaminen eri tavoin (toimintakulttuurin kehittäminen) voimaantulleesta uudesta Oppilashuoltolaista tiedottaminen Em lakia koskevien käytänteiden toteuttaminen ja vakiinnuttaminen ipad ja Pedanet koulutusta opettajille VESO talon sisäinen koulutus laitteiden kunnossapidon ja ulkoisen tuen turvaaminen (PTTK) hankintojen resurssointi Pyhäselkä Koulutus kannattaa teemavuosi Oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen pitkäjänteiseen opiskeluun - Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen, saadun koulutuksen edelleen välittäminen kollegoille - Ainekohtaisiin koulutuksiin pääseminen esim. parin vuoden välein - ISO päivät Educa messut

9 - Yhteistyö PoKaLin kanssa (mm. toiminnalliset vanhempainillat) - TUHAT hanke - Vanhempainvartin annin analysointi ja edelleen viestittäminen - KYT:n toiminnan jatkaminen Alakoulut - Yksikön teknologisen strategian näkyväksi tekeminen (laitteiston, ohjelmiston ja osaamisen kokonaiskuva ja mihin ollaan menossa. Siitä tiedottaminen) Hammaslahti Koulutus kannattaa teemavuosi OPS- prosessiin liittyviä koulutustapahtumia opettajille ja johdolle - TVT- koulutuksia pitkin vuotta; ipadit / tabletit, PedaNetin käyttöönotto, TVT- veso - Toiminnallisten opetusmenetelmien opiskelua mm. Tuhat-hankkeen puitteissa - Kerhot ja välkkärikoulutus oppimisen välineinä sekä oppilaille että opettajille - Kulttuuritapahtumat, tilatut esitykset ja itse toteutetut - Ensiapukoulutusta - Vanhempainilta (Satu Huttusen vetämänä) alustavine toimineen: piirustuksia unelmien koulusta, kyselyt vanhemmille, koonti ja esittely, yhdessä ideointi - Liikkuva koulu ja Tuhat- hanke yhdessä tuovat eloa välitunneille ja vastuunkantokykyä oppilaille - Toiminnallisuuden tuominen opetukseen

10 - Juhla- ja tapahtumakulttuurin vakiinnuttaminen yhteistyössä oppilaskunnan ja vanhempien /vanhempainyhdistyksen kanssa - Ympäristön viihtyisyyden lisääminen - Yhteistyön voimistaminen yhteistyötahojen kanssa - Pedanetin käyttöönotto ja koulutukset opettajille - Laitehankinnat ja mahdollisesti oppilaiden omien laitteiden käyttöönottoa - Luokkien ipad- pajapäivät - TVT:n käyttöä eri oppiaineiden yhteydessä ja tiedonhankinnan monipuolista opettelua - vertaisoppimisen lisääminen - TVT-veso opettajille keväällä Heinävaara Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Kaupungin suunnitelman mukaisesti, joka tarkentuu myöhemmin - TUHAT-hankkeen Välkkärikoulutus : - henkilökunnan OPS-koulutukset - kysely vanhemmille (Kohti unelmien koulua) - Kodin ja koulun päivä (koulussa avoimet ovet) : - TVT-veso PEDANET oppimisympäristön käyttöönotto resurssien mukaan - henkilökunnan kouluttaminen Pedanet-osaajiksi resurssien mukaan - opettajien koneet kiinni langattomaan verkkoon

11 - hyödynnetään kaupungin ipad-koulutuksia (laitteita toivotaan henkilökunnan käyttöön) - sähköisten materiaalien käyttöä opetuksen tukena Iiksenvaara Koulutus kannattaa teemavuosi ei vielä tietoa miten osallistutaan ko. teemaan - kysely vanhemmille - ops- vanhempainilta Oppilaiden ideointi unelmien koulusta - osallistutaan TVT-vesoon Kanervala Koulutus kannattaa teemavuosi Kanervalan koulu osallistuu mahdollisuuksien mukaan kilpailuun, jos sellainen on aiheesta Koulutus kannattaa tulossa. - OPS-työ tutuksi - vanhempainillassa elokuussa esitellään oppilaiden kuvaamataidon tunnilla ideoimia Unelmien kouluja - Pedanettiin perehtyminen - sähköinen opetusmateriaali - scibreak hanke - henkilökunta osallistuu kevään tvt VESO-päivään Joensuun areenalla

12 Louhioja Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Kaupungin myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaisesti. Osallistuminen oppilaiden liikkumisen lisäämiseen keskittyvään Tuhat hankkeeseen: kohti liikunnallisempia välitunteja oppilasvälituntiohjaajien avulla. Teemaan liittyvät keskustelevat syksyn vanhempainillat. Uuteen opetussuunnitelmaan ja Unelmien kouluun liittyvä kevään vanhempainilta Enon koulun kanssa. Ennen vanhempainiltaa aiheen työstämistä oppilaiden kanssa. PedaNet koulutusta opettajille opetuksen tieto- ja viestintäteknologian taitojen ja valmiuksien lisäämiseen. TVT-VESO Marjala Koulutus kannattaa teemavuosi OPS-koulutus keskiössä - Tuhat-hankkeen tuoma koulutus Toiminnallinen oppiminen.koulutus - täsmäkoulutus opettajille oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan taloudellisten resurssien puitteissa - Veso-koulutukset - - Opetussuunnitelmatyö 2016 tutuksi narratiivisen menetelmän avulla työyhteisössä - Ops-yhdyshenkilöiden koulutus - oppilaat ja huoltajat mukana Ops-prosessissa

13 - kyselyt, palautteet huoltajille - oppilaiden piirustukset ja kirjoitukset aiheena Unelmieni koulu - Pedanet-koulutukset opettajille ja käyttöön otto - GSM-puhelimet osana opetusta (osa luokista) - SCI Break-hanke (tabletit osana koulutyötä) - sähköinen opetusmateriaali osana opetustyötä - elokuvat, valokuvat osana oppimista Mutala Koulutus kannattaa teemavuosi Seurataan teemavuoden etenemistä ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan - Aktivoidaan oppilaat ja vanhemmat OPS2016 prosessiin mukaan - OPS- vastaavien koulutus - VESO : Hyvän oppimisen jäljillä (kaikki opettajat mukaan koulutukseen) - Opettajien tutustuminen Oppimaan oppiminen- toimintatapaan Tieto- ja viestintäteknologia kohtaavat uuden opetussuunnitelman (TVT-VESO ) VESO : TVT (kaikki opettajat mukaan koulutukseen) Nepenmäki Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 Osallistuminen kaupungin henkilöstökoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

14 Nepenmäen koulu on osallistunut OPS-prosessiin uuden koulurakennuksen suunnitteluprosessin myötä. Vanhempien näkökulma otetaan esille vanhempaintoimikunnan (KYTKY) kautta. Lukuvuonna koulun hajaantuminen eri paikkoihin aiheuttaa haasteita OPS-prosessissa toiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan opetushenkilökunta osallistuu yhteisöllisesti, ops-prosessiohjaajan vetämänä ops-työhön. Nepenmäen koulu osallistuu em. vesopäivään. Koulun toimintahaasteena on lukuvuonna hajaantuminen eri pisteisiin. Niinivaara Koulutus kannattaa teemavuosi henkilökunnan kouluttautuminen: pedanet, ipad ja Karhunmäen koulun suunnittelukoulutukset - - OPS- vanhempainillan järjestäminen - opetustuokioiden, oppituntien ja teemapäivien järjestäminen aiheeseen liittyen - - opettajien pedanet-koulutus - opettajien käyttöön ipadit ja niiden koulutus - ensimmäiset hyötykäyttökokemukset opetuksessa kuluvan vuoden aikana - oppilaiden omien mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa mahdollisuuksien mukaan Niittylahti Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Hätäensiapukoulutus opettajille Pedanetin käyttöönotto vaiheittain; oppilaiden mahdollisuus uuteen virtuaaliseen oppimisympäristöön

15 - Veso-koulutukset liittyen OPS- muutosprosessiin Yt-ajan käyttöä opetussuunnitelman sisäänajoon - TVT- koulutukset opettajille - Toiminnallinen koulupäivä - koulutukset opettajille - Välkkäriohjaajakoulutukset oppilaille : - Oppilaat ideoivat luokittain, millainen olisi unelmien koulu( työt laitetaan esille seinille ) - Kysely vanhemmille WILMAN kautta; Millainen olisi unelmien koulu? Millaisia tietoja ja taitoja toivoisit lapsellesi opetettavan tulevaisuudessa? - Oppilaskunta laatii haastattelukysymyksiä, jotka käsitellään vanhempaintoimikunnassa. - Vanhempainillassa vierailee OPS- koordinaattori Satu Huttunen. Vanhempainillassa käsitellään vanhempien vastauksia. - Yhteinen Kodin ja koulun päivä Vanhempaintoimikunnan kokoontumiset : Pedanet otetaan käyttöön luokilla. - Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden omia mobiililaitteita mahdollisuuksien mukaan. - Käytetään itsenäisen tiedonhaun menetelmiä. - Esikoululaisten ja ekaluokkalaisten ipad- pajapäivät lokakuun alussa. - Ohjataan oppilaita tieto- ja viestintäteknologian turvalliseen käyttöön ja hyviin käytöstapoihin. - Matikkatalkoot kolmos- ja nelosluokilla - Osallistutaan TVT-Vesopäiville Noljakka Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 : - Oppilaat: Kohti unelmien koulua (Taideprojektit pajapäivinä)

16 : - Järjestetään OPS-aiheinen vanhempainilta : Mikä koulussa muuttuu 2016? - Oppilaat: Kohti unelmien koulua (Taideprojektit pajapäivinä) - Vanhemmat: Oppilaan haastattelevat vanhempiaan ennen vanhempainiltaa (kootaan luokittain käsitekarttaan vanhempien näkemykset) : - Otetaan Pedanet käytöön. Otetaan langaton verkko käyttöön. Järjestetään henkilökunnalle Pedanet- ja ipad -koulutusta. TVT-vastaava opettaja Jaana Vauhkoselle maksetaan vertaistuesta ja muiden opettajien ohjaamisesta/kouluttamisesta ipadin opetuskäytössä ja Pedanetin käytössä koulukohtaista TVA-lisää. Tehtävään kuuluu ipadin ja Pedanetin käytön kehittäminen opetuksessa sekä pajan suunnittelu kevään VESO-päivään Joensuun Areenalle yhdessä tiimin ja koulun opettajien kanssa. Rantakylä Koulutus kannattaa teemavuosi läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassamme - mahdollisuuksien mukaan osanottaminen kaupunkitason tapahtumiin - koko koulun yhteinen vanhempainilta ja kotien osallistaminen opetussuunnitelmatyöhön - kotien arvopohjan kuvaaminen, yhteistyössä mukana myös oppilaat - teemavanhempainilta aiheen työstämien jatkuu yhteisessä kodin ja koulun päivässä pe ipad tabletit (luokallinen) otettu käyttöön syksyllä -14

17 - henkilökunnan kouluttaminen - PedaNet käyttöön - koulujen langattomien verkkojen hyödyntäminen oppilaiden omilla laitteilla Reijola Koulutus kannattaa teemavuosi koulun viihtyisyys -ideakilpailun järjestäminen? -Vanhemmille kysely - Vanhempainilta OPS:iin liittyen - Vanhempaintoimikunnan ääni kuuluviin OPS-asiassa - Luokille 3-6 kirjoitustehtävä ja luokille 1-2 piirustustehtävä otsikolla unelmien koulu - oppilaskunnan ideat käyttöön - Pedanetin käyttöönotto, tunnusten jakaminen - Pedanet-koulutusta opettajille Rekivaara Koulutus kannattaa teemavuosi Oppilaiden kannustaminen ja ohjaaminen pitkäjänteiseen opiskeluun - Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen -Yhteistyö PoKaLin kanssa (mm. toiminnalliset vanhempainillat) -ProKoulu-hanke eli kasvattaa positiiviseen suhtautumiseen -Tuhat- hanke

18 -Liikkuva koulu- hanke -Arviointikeskustelut ja niiden annin hyödyntäminen -Koulumme vanhempaintoimikunta on arvokas yhteistyökumppani koulullemme -Koulu-unelmien kartoittaminen oppilaat/huoltajat - -Koulun tvt laitteiston ajantasaistamisen tarve, jotta esim. Pedanetin ja sähköisten materiaalien hyödyntäminen olisi tehokasta. -Koulumme TVT-strategian näkyväksi tekeminen; laitteistot, ohjelmistot, osaaminen ja mihin ollaan menossa. -TVT-VESO tärkeässä roolissa Suhmura Koulutus kannattaa teemavuosi Opettajien kouluttautuminen (OPS, IE-koulutukset) - Vanhempaintoimikunnan ja oppilaskunnan mukaan ottaminen OPS-työhön erilaisia tehtäviä ja teemoja työstäen - opettajien osallistuminen TVT-vesoon tieto- ja viestintäteknologiaan tutustuminen, sen mahdollinen hyödyntäminen ja käyttöönotto kaikilla luokka-asteilla hiljalleen resurssien mukaan Utra Koulutus kannattaa teemavuosi 2015 OPS2016 teema lv Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen => Kohti unelmien koulua. Oppilaat haastattelevat vanhempiaan ja keskustelevat kotona koulumuistoista, käsityksistä nykyisestä koulusta sekä tulevaisuuden

19 kouluvisioista. Haastattelun tulokset työstetään luokittain ja kootaan koko koulun näkemykseksi, mikä esitellään vanhempainillassa syyskuussa Koulun tulokset pyritään saattamaan myös seutukunnallisen ops-työryhmän tietoon. Tarpeen mukaan tehdään vanhemmille kysely Wilman kautta keväällä 2015 liittyen tulevaisuuden kouluun. Kaikissa opetusryhmissä kiinnitetään huomioita oppilaiden osallistamiseen ikätason mukaisesti, mm. oppilaat mukana vanhempainvarteissa, HOJKS:t käydään läpi myös oppilaiden kanssa. Oppilaskunta on vahvasti mukana ja sen koordinoimana järjestetään lukuvuoden aikana mm. oppilaiden suunnittelemia pajapäiviä, teemapäiviä ja liikuntapäiviä. OPS-kahvilat, keskustelut opetussuunnitelmaan liittyvistä teemoista 1. Opettajien ja oppilaiden tasapuolinen tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen organisointi. 2. Laite- ohjelmisto- ja tietokonekannan sekä esitystekniikan ajanmukaistaminen 3. Sähköisten oppimisympäristöjen käyttö osana päivittäistä opetusta ja oppimista 4.Opetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin Koulutus: 1. Pedanet koulutukseen osallistuu koulun koko opetushenkilöstö. Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan omalla koululla, oman koulun välinein. Tavoitteena Pedanetin käytöönotto ja sen käytön vakiinnuttaminen. Lisäksi opettajat osallistuvat koulun ulkopuolisiin koulutukseen oman mielenkiintonsa ja mahdollisuuksien mukaan, esim. IPad-koulutus 2. Kehittää opettajan TVT-opetuskäytön osaamista ja pedagogista ajattelua omalla tasollaan. 3. Antaa oppilaille TVT- valmiuksia ja mahdollisuuden päästä näyttämään osaamistaan uudesta näkökulmasta.

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

1. Koulun perustiedot

1. Koulun perustiedot Vuorentaustan koulun opetushenkilöstö on käsitellyt alustavasti lukuvuosisuunnitelmaan liittyviä asioita kevätlukukauden veso-päivänään 25.5.2012. Suunnittelua on jatkettu syyslukukauden alussa veso-päivinä

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Tampere 1.Johdanto... 2 2. Arvopohja: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurinen monimuotoisuus... 4 3. Opetuksen järjestäminen ja muut järjestelyt koulun

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.]

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 1 Lohjan kaupunki kehittämis-ohjelma 2014 2021 Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 3. Henkilöstö... 6 4. Taloudelliset resurssit... 7 5. Arviointi... 9 6. Varhaiskasvatus-

Lisätiedot