TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 762 henkilöllä, mikä on saman verran kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli nyt hieman vaille puolet, josta maahanmuuton osuus oli noin kolmannes. Keväällä 2008 tehdyssä väestöennusteessa väestönkasvun arvioitiin hidastuvan jo viime vuoden aikana. Uusi väestöennuste tehdään touko-kesäkuussa, kun kaikki viime vuotta koskevat väestötiedot on saatu. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Vantaan alkuvuodesta saama muuttovoitto oli nyt hieman suurempi kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan nettosiirtolaisuus oli saman verran pienempi. Syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden oli samansuuruinen kuin vuosi sitten, vaikka sekä syntyneiden että kuolleiden määrä oli nyt suurempi kuin vuoden 2008 tammi-maaliskuussa. Espoossa maan sisäinen nettomuutto kääntyi jälleen voitolliseksi, vaikka kaupunki saikin pääasiallisen muuttovoittonsa ulkomailta. Helsingissä käänne tapahtui jo viime vuonna. Sielläkin kuitenkin muuttovoitosta kolme neljännestä kertyi ulkomailta. Helsingin seudun muiden kuntien kasvu on alkuvuodesta perustunut aiempaa vähemmän muuttoliikkeen varaan. Väestönkasvu painottunut aiempaa enemmän vanhoille alueille Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa väkimäärä kasvoi Tikkurilan ja Hakunilan suuralueita lukuun ottamatta kaikilla Vantaan suuralueilla. Tikkurilassa väkimäärä säilyi ennallaan, mutta Hakunilassa se väheni noin kolmellakymmenellä. Eniten alueen väestö oli lisääntynyt Myyrmäessä (+270), Korsossa (+190) ja Aviapoliksessa (+160). Kivistössä ja Koivukylässä kasvua oli 80 asukasta. Näyttää siltä, että ainakin Tikkurilan ja Myyrmäen suuralueilla alueen väestö kasvaa tänä vuonna ennustettua nopeammin. Kivistön ja Aviapoliksen suuralueilla taas kasvu lieneekin ennustettua pienempää. Kaiken kaikkiaan väestönkasvu pohjautuu aiempaa enemmän vanhaan asuntokantaan, mikä näkyy asumisväljyyden kasvun hidastumisena, osin väljyyden pienenemisenä. Ennakkotietojen mukaan väkimäärä on kasvanut kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä vaihtelevasti. Alle kouluikäisten määrän kasvu oli jo viime vuonna ennustettua nopeampaa. Kasvua on alkuvuodesta tullut Tikkurilaan lukuun ottamatta kaikilla suuralueilla. Ongelmallisin tilanne on Myyrmäessä ja Korsossa, joissa päivähoitoikäisiä on jo nyt selvästi enemmän kuin ennusteen mukaan piti olla kuluvan vuoden lopussa. Aviapoliksessa ennustettu kasvu on toistaiseksi ollut hitaampaa kuin mitä on ennustettu. Peruskouluikäisten määrä on vähentynyt Kivistöä, Aviapolista ja Korsoa lukuun ottamatta kaikilla muilla suuralueilla. Aviapoliksessa, Kivistössä ja Koivukylässä kouluikäisten määrä ei ole toistaiseksi kasvanut aivan ennusteen mukaisesti. Vanhuuseläkeikäisten määrän kasvu lienee Tikkurilan suuralueella hivenen ennustettua suurempaa. Viime vuoden keväällä tehdyn väestöennusteen mukaan Vantaan väkimäärä kasvaa vuoden 2009 aikana runsaalla kahdella tuhannella asukkaalla. Alkuvuoden väestönkasvu taittunee ainakin jossain määrin, koska asuntorakentaminen on ollut jo pitkään tavanomaista vähäisempää. Kuluvan vuoden väestönlisäys lienee kuitenkin hieman ennustettua suurempi. Mennyt kehitys otetaan huomioon, kun uusi väestöennuste tehdään kesäkuun alussa. (Lähteet: Tilastokeskus ja Facta -kuntarekisteri) Työttömiä lomautetut mukaan lukien oli maaliskuun lopussa eli noin enemmän kuin vuotta aiemmin: nuorten työttömien ja lomautettujen määrä nopeassa kasvussa. Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 7,5 prosenttia, mikä oli Karkkilan jälkeen toiseksi eniten Helsingin seutukunnassa. Koko Uudenmaan liiton alueella työttömyysaste oli 6,5 ja Uudenmaan TE-keskuksen alueella 6,2 prosenttia. Työttömiä lomautetut mukaan luettuna oli Vantaalla nyt lähes enemmän kuin maaliskuun 2008 lopulla. Lisäyksestä oli lomautettujen osuus lähes 700. Työttömien määrä on lisääntynyt alkuvuoden aikana 650:lla ja lomautettujen määrä 300:lla. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli vuoden 2009 maaliskuun lopussa henkilöä. Se on 170 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja saman verran kuin vuoden 2009 alussa.

2 2 Taloudellinen taantuma näkyy toisaalta nuorten työttömien ja lomautettujen määrän kasvuna. Alle 25- vuotiaita työttömiä oli nyt lähes kaksinkertainen joukko vuoden takaiseen määrään verrattuna ja kolmisen sataa enemmän kuin kolme kuukautta aiemmin. Avoimia työpaikkoja Vantaan työvoimatoimistossa oli maaliskuun lopussa tuhat vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta kolmisen sataa enemmän kuin vuoden alussa. Suuralueista työttömyys on vaikeinta Hakunilassa, jossa työttömyysaste oli 8,5 prosenttia maaliskuun lopulla. Alimmillaan työttömyys oli Kivistön suuralueella, jossa se oli 4,1 prosenttia. Alkuvuodesta työttömyysaste on kohonnut melko tasaisesti kaikilla suuralueilla. Naisten työllisyys on ollut selvästi miesten työllisyyttä parempaa. Helsingissä työttömien määrä kasvoi alkuvuodesta runsaalla kahdella tuhannella ja Espoossa seitsemällä sadalla. Vantaalla lisäystä oli tuhat henkilöä. Asuntojen aloituksia varsin vähän, lupia asuntojen rakentamiseen myönnetty alkuvuodesta 320 kerrostaloasunnolle ja vain 45 pientaloasunnolle Vantaalle on valmistunut vuoden 2008 tammi-maaliskuun aikana 312 uutta asuntoa. Vuotta aiemmin tammimaaliskuussa uusia asuntoja valmistui puolisen sataa enemmän kuin nyt ja kaksi vuotta aiemmin pari sataa enemmän. Pientalojen (omakoti-, pari- ja rivitalojen) osuus Vantaalle nyt alkuvuodesta valmistuneista asunnoista oli 29 prosenttia. Vantaan asuntostrategiassa asetetusta asunnon vuositavoitteesta on jääty jo useana vuonna ja jäädään tänäkin vuonna reilusti. Alkuvuodesta rakennuslupia on myönnetty 365 asunnon rakentamiseksi, mikä on hieman enemmän kuin vuosien tammi-maaliskuussa. Asuntojen aloitukset ovat kuitenkin alhaisimmalla tasolla moneen vuoteen: tammi-maaliskuussa aloitettiin vain 97 asunnon rakennustyöt. Näistä oli 39 pientaloasuntoja. Maaliskuun lopussa oli rakenteilla vain runsas tuhat asuntoa. Rakenteilla olevista asunnoista runsas puolet valmistuu kerrostaloihin. Eniten asuntoja oli rakenteilla Aviapoliksen suuralueella sekä Myyrmäessä. Rakenteilla olleiden asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella voidaan ennustaa, että vuoden 2009 aikana asuntoja valmistuu Vantaalle selvästi vielä viime vuotta vähemmän, vain noin tuhat. (Lähde: Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä) Muuta kuin asuinkerrosalaa rakenteilla kuudennes vähemmän kuin vuotta aiemmin Vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana uutta, muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui Vantaalle k-m 2. Kolme neljäsosaa valmistuneesta kerrosalasta rakennettiin Aviapoliksen suuralueelle ja siitä kaksi kolmasosaa Lentokentän kaupunginosaan. Kolme viidesosaa valmistuneesta kerrosalasta oli liikenteen rakennuksissa ja kolmannes varastorakennuksissa. Yli puolet valmistuneesta kerrosalasta tehtiin uudisrakennuksiin. Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan yli kerrosneliömetrin verran. Siitä runsas kaksi viidesosaa oli liike- ja toimistorakennusten ja saman verran varastorakennusten kerrosalaa. Yli puolet kerrosalasta sijoittuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle ja runsas neljännes Tikkurilan suuralueelle. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu kerrosneliömetrin verran. Aloituksista yli neljä viidesosaa valmistuu Aviapoliksen suuralueelle ja varastorakennuksiin. Rakenteilla oli maaliskuun lopussa kaikkiaan yli neliömetrin verran muuta kuin asuinrakennuksia. Yli puolet rakenteilla olevasta kerrosalasta sijaitsee Aviapoliksen suuralueella. Kuluvana vuonna muun kuin asuntorakentamisenkin painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna pienempi kuin viime vuonna. Liike- ja toimistorakennukset sekä varastorakennukset nielevät suurimman osan valmistuvasta kerrosalasta. (Lähde: Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä)

3 3 TALOUDEN KEHITYS Suomen kansantalouden kehitysarviot ovat kuukausi kuukaudelta synkentyneet eri ennustelaitosten suhdannekatsauksissa. Valtiovarainministeriön maaliskuun arviossa BKT laskisi määrällisesti 5 prosenttia tänä vuonna ja huippuna ETLA arvioi jopa 6,5 prosentin laskua bruttokansantuotteen määrään. Erityisen suuri pudotus taloudessa tapahtuu vientiteollisuudessa ja rakennustuotannossa. Hintojen nousu hidastuu prosentin tasolle ja lyhyet korot pysyvät alhaisina. Työllisten ansiotasoindeksi nousee 5 prosenttia, mutta työttömyysaste kasvaa keskimäärin 9 prosenttiin tänä vuonna ja työllisyysaste laskee 67,3 prosenttiin. Kuntien verotulot kääntyivät jo viime vuoden lopulla laskuun yhteisöverojen osalta ja suunta on vahvistunut alkuvuoden verotilityksissä. Valtiovarainministeriön mukaan kuntien verotulojen supistuminen tänä vuonna aiheuttaa kuntatalouteen syvän alijäämän. Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 2,6 prosenttia viime vuodesta ja yhteisöveroissa tiputus on lähes neljänneksen luokkaa. Koko maassa palkkasumman ei arvioida kasvavan juuri lainkaan tänä vuonna ja työtulovähennyksen ja eläketulovähennyksen korotukset vievät kunnallisveronkin lievästi miinukselle tänä vuonna. Vain kuntien kiinteistöverot kasvavat 2,8 prosenttia tänä vuonna. Kunta-alan ansiotason arvioidaan nousevan vajaat 4 prosenttia sopimusten pohjalta tänä vuonna. Kuntien henkilöstömäärään ei oleteta lisäystä vuoden 2008 tasosta. Kuntien menopaineita lisää toimeentulotukimenojen kasvu, mutta toisaalta Kela-maksun alentaminen hidastaa menojen kasvupainetta tänä vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien tuloksen arvioidaan päätyvän lähelle nollatulosta, mutta kunnat lisävelkaantuvat lähes miljardilla eurolla tänä vuonna. Kaupungin talous Kaupunki on saanut kunnallisverotilityksiä tammi-maaliskuun aikana yhteensä 197,2 milj. euroa, 1,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Verovuodelta 2009 ennakoiden tilityksiä on kertynyt 101 milj. euroa, 3,3 prosentin kasvu viime vuoden vastaavaan verrattuna. Kuntalaisten maksamia lisäveroja kertyi tammi-maaliskuussa verovuodelta 2007 yhteensä 21,2 milj. euroa. Kaupunki on saanut yhteisöveroja tammi-maaliskuussa 3,9 milj. euroa, vain kolmasosan edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöverot ovat romahtaneet koko maassa alkuvuodesta, kuten myös arviot koko vuoden yhteisöverotuloista. Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön tuoreessa verotuloennusteessa kuntien tämän vuoden yhteisöveron arvioidaan jäävän miljoonaan euroon, 23,7 prosenttia vuoden 2008 yhteisöveroja vähemmän. Arviossa on huomioitu kuntien yhteisövero-osuuden nosto 32,03 prosenttiin. Tähän liittyvä oikaisu näkyy kuntien verotilityksissä touko- tai kesäkuussa. Vantaan jako-osuus tälle vuodelle on 0, , kun vuoden 2008 jako-osuus oli 0, ; 12,5 prosentin pienennys edellisvuoteen. Peruspalveluohjelman koko maan kuntien verotuloarvioiden ja kuntakohtaisten jako-osuuksien pohjalta on arvioitu, että kaupunki saisi verotuloja yhteensä 743 milj. euroa tänä vuonna, 43,5 milj. euroa talousarviota vähemmän. Tämän vuoden verotulot olisivat näin myös 1,5 prosenttia viime vuoden toteutumaa pienemmät. Koko maassa kuntien verotulojen arvioidaan alentuvan 2,6 prosenttia viime vuodesta. Valtionosuuksia kaupunki on saamassa 111,3 milj. euroa ministeriöiden (VM, OPM, STM) päätösten mukaisesti. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vahvistuvat loppuvuodesta. Talousohjelma Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimialojen esitykset vuoden 2009 toimenpiteistä, joilla tavoitellaan noin 14,2 milj. euron säästöä käyttötalousmenoihin ja noin 3 milj. euron säästöä investointimenoihin. Kaupunginhallitus päätti antaa toimialoille noudatettavaksi em. esitysten pohjalta laaditun talousohjelman mukaiset säästötavoitteet. Toimialat ovat ilmoittaneet osavuosikatsauksessaan ryhtyneensä toimenpiteisiin säästöjen saavuttamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on raportoinut 25 milj. euron ylitysuhasta ja Sivistystoimen varhaiskasvatuksen tulosalue noin 4,2 milj. euron ylityksestä käyttötalousmenoihin.

4 4 Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset (M ) sekä muutos Kunnallisvero Yhteisövero Yhteensä Muutos-% Muutos-% Muutos-% Tammikuu 64,4 66,3 2,9 4,6 0,1-98,4 69,0 66,3-3,9 Helmikuu 129,3 127,9-1,1 8,2 3,5-57,2 137,4 131,4-4,4 Maaliskuu 193,6 197,2 1,9 12,2 3,9-68,0 205,8 201,1-2,3 Huhtikuu 247,2 15,8 263,0 Toukokuu 305,6 29,9 335,4 Kesäkuu 357,6 34,2 391,8 Heinäkuu 418,2 38,1 456,3 Elokuu 475,1 42,3 517,5 Syyskuu 526,4 46,6 573,1 Lokakuu 576,4 50,5 627,0 Marraskuu 579,9 54,9 634,8 Joulukuu 644,4 58,8 703,2 Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset (M ) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20, ,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

5 5 TULOSLASKELMAOSA (mukana liikelaitokset) (1000 euroa) TA 2009 TOT KH Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustulot Korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä RAHOITUSSUUNNITELMA (1000 euroa) TA 2009 TOT KH Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Nettolainanotto

6 KESKUSHALLINNON TOIMIALA Tehtäväalue TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % (1000 euroa)(1000 euroa) (1000 euroa)(1000 euroa) 10 YLEISHALLINTO 10 Keskusvaalilautakunta % Kaupunginvaltuusto % Tarkastuslautakunta ja -toimi % Kaupunginhallitus % % 50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset % 0 0 Yleishallinto yhteensä % % 11 KESKUSHALLINTO 10 Keskushallinto % % 20 Konserni- ja rahoituspalvelut % 0 1 Keskushallinto yhteensä % % Keskushallinto/Tietohallinto TA 2009 (1000 euroa) Toteutuma (1000 euroa) Valmistus omaan käyttöön Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2008 arviointikertomuksen valmistelu on käynnistynyt. Valtuustokauden tarkastuslautakunta on kokoontunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaksi kertaa ja työryhmät kerran sekä valtuustokauden tarkastuslautakunta yhden kerran. Loppuvuoden osalta arvioidaan menoja kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti, jolloin määrärahan käyttöprosentiksi vuoden lopussa tullee 98 prosenttia. Keskushallinnon tulosalueet osallistuivat aktiivisesti toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Sen ensimmäiset osat otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Keskushallinnon ja konserni- ja rahoituspalvelujen tulosalueet noudattavat hyväksyttyä talousohjelmaa.

7 20 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO 7 Tehtäväalue TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % (1000 euroa)(1000 euroa) (1000 euroa)(1000 euroa) 01 Sosiaali- ja terveyslautakunta % 10 Talous- ja hallintopalvelut % % 20 Erikoissairaanhoito % Terveydenhuollon palvelut % % 40 Perhepalvelut % % 60 Vanhus- ja vammaispalvelut % % Yhteensä % % Talous Sosiaali- ja terveystoimen menojen ylitysuhka on noin 25 milj. euroa ja tulojen ennustetaan ylittyvän noin 4,6 milj. euroa. Menojen ylitysuhka muodostuu vanhus- ja vammaispalveluista (9,3 milj. euroa) ja toimeentulotuesta (9,3 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuudesta säästyvä osuus on otettu huomioon). Hus on arvioinut erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen ylittyvän 6,0 milj. eurolla. Tulojen ennustettu ylitys muodostuu toimeentulotuen valtionosuudesta, jota saadaan maksettavien toimeentulotukimenojen perusteella enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin sekä vanhus- ja vammaispalvelujen talousarviota korkeamman asiakasmäärän asiakasmaksuista. Vanhuspalvelujen osalta merkittävimmät ylityspaineet kohdistuvat tehostetun asumispalvelun ostopalveluihin (noin 2,6 milj. euroa), omaishoidon tukeen (0,5 milj. euroa) ja kotihoidon tukipalveluihin (0,4 milj. euroa). Vammaispalveluissa ylityspaine on yhteensä noin 5,4 milj. euroa. Ylitysuhasta noin 1,9 milj. euroa tulee vammaisavustuksista, 2,4 milj. euroa asumispalveluiden ostoista ja noin 1 milj. euroa laitoshoidon ostoista. Talouden haasteisiin vastaaminen Toimialalla on työstetty sopeuttamistoimenpiteitä sekä säästövelvoitteen että uhkaavan määrärahaylityksen kattamiseksi. Mm. työttömyyden kasvun vuoksi rahoitusvajeen kattaminen on erittäin haastavaa. Toimeentulotuen uusien asiakasruokakuntien määrä on kasvanut 16 prosenttia tammikuusta maaliskuun loppuun mennessä. Vanhuspalveluissa käyttösuunnitelman mukaista menojen vähentämistä on vaikeuttanut se, että asiakasmäärät ovat kasvussa toiminnoissa, joissa vaihtoehtoisia tai halvempia toteuttamisvaihtoehtoja ei ole olemassa. Pitkäaikaishoidon paikkamäärää on jouduttu käyttösuunnitelmasta poiketen kasvattamaan 14 hoitopaikalla, jotta erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksuilta vältytään. Ylikäyttömaksuja on kertynyt merkittävästi viime vuotta vähemmän. Kaupungin talousohjelma sisältää sopeuttavia toimenpiteitä vuodelle Niiden kustannusvaikutus toimialalla on yhteensä 7,3 milj. euroa. Keskisiä sopeutustoimenpiteitä ovat mm. koulutus-, matka- ja materiaalimäärärahojen leikkaukset, vakanssien jäädyttäminen, erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen uudelleenarviointi, omaishoidon tuen asettaminen lakisääteiselle tasolle ja vuokratyövoiman käytön vähentäminen. Kaupunginhallitus hyväksyi talousohjelman ja se tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle täytäntöönpanoa varten tiedoksi huhtikuussa. Talousohjelman toimenpiteiden toteutumisen lisäksi talouden haasteisiin vastaaminen edellyttää käyttösuunnitelman toteutumista ja siihen sisältyvään sopeutustarpeeseen vastaamista. Toimiala noudattaa talousohjelmaa Sosiaali- ja terveydenhuollon muut kuin talousohjelmaan sisältyvät sopeuttamistoimenpiteet, yhteensä noin 25 milj. euroa, viedään toukokuun sosiaali- ja terveyslautakuntaan päätettäväksi. Esitettävät sopeutustoimenpiteet muuttavat palveluvalikoimaa. Muutokset palvelujen saatavuudessa ja toiminnan kehittäminen Palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan pääosin viime vuoden tasolla. Hoitotakuuta on toistaiseksi pystytty noudattamaan vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Tiukentuneen taloustilanteen takia ei kuitenkaan ole voitu täyttää kaikkia vakansseja, mikä on vaikuttanut palvelujen saatavuuteen ja hoitojonojen pituuteen.

8 8 Yleistä rasitusta palveluissa lisää myös erikoissairaanhoito, joka ohjaa lisääntyvästi asiakkaita kunnallisiin palveluihin mm. kuntoutus- ja vanhuspalveluihin. Rekrytointivaikeudet ovat taantumasta huolimatta jatkuneet vanhuspalveluissa. Toiminnan uudelleenjärjestelyt ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Päihdepalveluissa huumehoitoklinikan toiminta on käynnistynyt tammikuussa ja ostopalveluissa olleista korvaushoitoasiakkaista suurin osa on siirtynyt klinikan asiakkuuteen mennessä. Kokemukset vuoden vaihteessa toteutetusta vammaispalvelujen keskittämisestä yhteen toimipisteeseen sekä vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityön työnjaon muutoksista ovat myönteiset. Erityisesti kuljetuspalvelujen päätöksenteko ja käyttö on saatu paremmin hallintaan. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Ensimmäisen vuosineljänneksen tietojen perustella toimialan strategiset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Nopeasti huonontunut taloustilanne asettaa kuitenkin haasteita toimialan strategisten tavoitteiden saavuttamisella. Toimeentulotuen asiakasmäärät ovat alkuvuonna kasvaneet, joten tavoitteen 5. "Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien määrä vähenee", toteutuminen ei ole todennäköistä. Tavoite 27. "Määrärahoja ei ylitetä tulosaluetasolla" toteutuu vain merkittävillä asiakaspalvelujen muutoksilla lähinnä ostopalveluissa. Talous- ja hallintopalvelut Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Alkuvuonna valmistui kaksi keskeistä työryhmäraporttia, joilla pyritään lisäämään toimialan tuottavuutta. Toimistotyön selvityksellä vähennetään toimistotyön määrää toimintoja sähköistämällä ja prosesseja muokkaamalla. Toimitilaselvityksellä vähennetään toimitilojen määrää. Tulosalue osallistui aktiivisesti toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Sen ensimmäiset osat otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Tulosalueen talousarvion toteutuminen - talous Käyttösuunnitelma toteutuu suunnitellusti. Tulosalue pyrkii edelleen supistamaan toimintaansa asiakaspalvelun hyväksi. Erikoissairaanhoito Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Vuoden 2009 erikoissairaanhoidon palvelutuotannon suunnitelmasta on toteutunut tammi - helmikuun aikana hoitojaksoa (NordDRG-tuotetta), mikä on noin 17,2 prosenttia Vantaan neuvottelemasta koko vuoden toteumasta. HUS-johdon tammi-helmikuun toteumaan perustuvaa palvelutoteumaennustetta ei ole esitetty HUS-johdon tietojärjestelmässä mennessä. Erikoissairaanhoidon käyntituotteita Vantaa ostaa kuntaneuvottelujen perusteella kappaletta vuonna Käyntituotteista (17,8 prosenttia) on toteutunut tammi-helmikuussa Vantaa on sitoutunut erikoissairaanhoidon hoitopäivätuotteen ostoon vantaalaisille vuonna HUS-johdon tammi-helmikuun toteuman perusteella Vantaa on ostanut erikoissairaanhoidon hoitopäivätuotetta. Yhteistyömuistioon kirjatusta hoitopäivätuotemäärästä on toteutunut 9,5 prosenttia. Tulosalueen talousarvion toteutuminen - talous Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Vantaan välisissä kuntaneuvotteluissa Vantaan maksuosuudeksi sovittiin 157,7 milj. euroa vuonna Palvelusopimuksen menoihin sisältyvät käytön mukainen lisäveloitus sekä kalliin hoidon tasausmaksu. Tammi-maaliskuun erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen laskutus on ollut Vantaalle 39,4 milj. euroa, mikä on Vantaan ja HUS:n vuonna 2008 käymien kuntaneuvotteluiden tuloksena päätetyn kokonaissumman mukainen. Muita erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoja ovat Helikopteri-ensihoito, ylikäyttöpäivät sekä psykiatrian kuntoutuspalvelut, joiden laskutus on käyttösuunnitelman mukaista.

9 9 Hus on arvioinut erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen ylittyvän 6,0 milj. eurolla. Osa ylityspaineesta johtuu lastenpsykiatrisen hoidon kasvusta. Helmikuun 2009 lopussa yli kolme kuukautta lastenpsykiatriseen hoitoon jonottaneita lapsia oli 6, kun heitä vuoden 2008 lopussa oli 13. Hus eläkevastuumenot ovat olleet Vantaalle 1,3 milj. euroa tammi-maaliskuussa Hus eläkevastuumenot tulevat ylittämään käyttösuunnitelman noin 0,1 milj. eurolla. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että se edellyttää HUS:ta noin 3 milj. euron pienennystä tämän vuoden kuntalaskutukseen ja että kesäkuun HUS:n valtuustoon on tuotava valtuustokautta koskeva tuottavuusohjelma, jotta HUS:n menot noudattaisivat kuntien talouskehitystä. Terveydenhuollon palvelut Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Terveyspalvelujen tulosalueen päätehtävä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hoitamalla ja ennalta ehkäisemällä sairauksia. Tulosalue kehittää yhteistoiminnassa muiden tulosalueiden ja erikoissairaanhoidon kanssa entistä joustavampia ja toimivampia asiakaslähtöisiä palvelu- ja hoitoketjuja. Tiukentuneen taloustilanteen takia ei ole voitu täyttää kaikkia vakansseja. Tämä on vaikuttanut palvelujen saatavuuteen ja hoitojonojen pituuteen vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Hoitotakuuta on vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa pystytty noudattamaan toistaiseksi. Kuntoutuksessa on jouduttu taloustilanteen takia entisestään vähentämään ostopalveluiden käyttöä. Tästä huolimatta kuntoutuksen ostopalveluissa on ylityspaineita. Erikoissairaanhoito ohjaa lisääntyvästi asiakkaita kunnallisiin palveluihin, mikä on näkynyt pidentyneinä jonoina omassa toiminnassa. Vastaanottotoiminnassa lääkärien ja hoitajien välistä työnjakoa kehitetään Madaltuvat rakenteet - hankkeessa tiimimallisuunnittelussa. Tiimityömalliin on tarkoitus siirtyä terveysasemilla syksyllä Lääkäreiden väestövastuujärjestelmän tilalle suunnitellaan listamallia, jossa lääkärityötä kohdennetaan siitä eniten hyötyä saaville potilasryhmille. Listamalli otetaan käyttöön vuonna Suun terveydenhuollossa on tarkoitus lisätä aikuissuuhygienistiyksikön toimintaa sekä muuttaa hammaslääkärien ja suuhygienistien työnjakoa. Suun terveydenhuollon toimintamallia muutetaan mm. eriyttämällä lasten ja nuorten hammashoito ja aikuisten hammashoito sekä ottamalla oikomishoidossa käyttöön suuhygienisti-hammashoitaja työmalli. Tulosalueen talousarvion toteutuminen - talous Tulosalueella on euron ylityspaine. Ylityspaine johtuu suun terveydenhuollon ostopalveluhammaslääkäreiden ja -hoitajien käytöstä ns. särkypoliklinikan toiminnassa. Ostopalveluhammaslääkärit mahdollistavat sen, että terveyskeskushammaslääkärit voivat hoitaa enemmän hoitotakuun alaisia potilaita. Vastaanottotoiminnassa Keski- ja Pohjois-Vantaalta puuttuu rekrytointivaikeuksien takia toistakymmentä lääkäriä eikä ostopalveluihin ole tarpeeksi määrärahoja. Päivystystoiminta on sopimusperusteista, minkä takia tulosyksikkö pysyy käyttösuunnitelman mukaisessa talousarviossa. Kuntoutuksessa laskutuksen takapainoitteisuudesta johtuen ennusteen esittämää alitusta ei tule syntymään. Toimenpiteet taloushaasteisiin vastaamiseksi Muut kuin talousohjelman edellyttämät toimenpiteet valmistellaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi Sopeutustarve on 0,6 milj. euroa. Perhepalvelut Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa otetaan käyttöön uudet terveystarkastusohjelmat sekä asiakastietojärjestelmäosiot. Lastensuojelun konsultaatiomalli on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti. Lastensuojelun vastaanottoryhmän toimintaa laajennetaan Korso-Koivukylän toimintayksikön lisäksi muihin yksiköihin. Elatustukitoiminta on siirtynyt kelalle alkaen.

10 10 Sijaishuollon palvelujen tarve on kasvamassa. Tiiviillä asiakasohjauksella pyritään vaikuttamaan vaihtoehtoisten ja kustannustehokkaampien työmuotojen käyttöön sijoitusten sijaan. Tammirinteen vastaanottokodin peruskorjaus on käynnistynyt ja toiminnan siirtyminen väistötiloihin on aiheuttanut kriisipaikkojen hankintaa ostopalveluina. Jälkihuoltokeskuksessa käynnistyi uusi työmalli, missä toimeentulotuen myöntäminen on keskitetty jälkihuoltokeskukseen. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa asukkaita siirretään mahdollisuuksin mukaan kevyemmän tuen piiriin. Tällä hetkellä omaa asuntoa odottaa 11 kuntoutujaa. Toimeentulotuen tarve on kasvanut arvioitua enemmän johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Uusien asiakasruokakuntien lisäys on ollut vuoden alusta maaliskuun loppuun 16 prosenttia. Toimeentulotuessa pyritään estämään uusien asiakkaiden kohdalla pitkäaikaisasiakkuuksien syntyminen. Päihdepalveluissa H-klinikan toiminta on käynnistynyt tammikuussa ja ostopalveluissa olleista korvaushoitoasiakkaista suurin osa on siirtynyt klinikan asiakkuuteen mennessä. 15-paikkainen Osmankoti on aloittanut toimintansa ostopalveluna Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaiset henkilöstölisäykset tullaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana palkataan neljä sosiaaliohjaajaa ja yksi sosiaalityöntekijä eri kohderyhmien asumisen tukemista varten. Tulosalueen talousarvion toteutuminen - talous Maaliskuun toteumaennusteen perusteella perhepalvelujen tulosalueen käyttösuunnitelma on ylittymässä noin 9 milj. eurolla. Suurin ylityspaine on toimeentulotuessa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä lastensuojelun sijaishuollossa. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, psykososiaaliset palvelut, lastensuojelun avohuolto ja päihdepalvelut toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus alittuu arviolta euroa. Toimenpiteet taloushaasteisiin vastaamiseksi Muut kuin talousohjelman edellyttämät toimenpiteet valmistellaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi Sopeutustarve on 9,1 milj. euroa. Tulosalueelle vastuutettujen toimialan tavoitteiden toteutuminen Tavoitteen "Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien määrä vähenee" toteutuminen ei näytä todennäköiseltä, koska toimeentulotuen asiakkaiden määrä on kasvussa. Uusien asiakasruokakuntien määrä on kasvanut tammikuusta maaliskuun loppuun mennessä 16 prosenttia. Vanhus- ja vammaispalvelut Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Ikääntymispoliittisen ohjelman laatiminen on aloitettu yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi 75 vuotta täyttäneille on käynnistynyt suunnitellusti ja arviot on tehty lain edellyttämissä aikarajoissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskitettyyn arviointipisteeseen otti yhteyttä 99 henkilöä. Vammaispalvelulain tulevan muutoksen edellyttämä valmistelu on aloitettu. Asia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi kesäkuussa Vanhus- ja vammaispalvelut on valmistellut omalta osaltaan kaupungin säästöohjelmaa. Toimenpiteet tuodaan lautakunnan päätettäväksi toukokuussa. Menojen vähentämistä on vaikeuttanut se, että asiakasmäärät ovat kasvussa toiminnoissa, joissa vaihtoehtoisia tai ainakaan halvempia toteuttamisvaihtoehtoja ei ole olemassa. Kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut 4 prosenttia, vanhainkodeissa ja sairaaloissa asiakkaita hoidetaan ylipaikoilla. Pitkäaikaishoidon paikkamäärää on jouduttu käyttösuunnitelmasta poiketen kasvattamaan 14 hoitopaikalla, jotta erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksuilta vältytään. Ylikäyttömaksuja on kertynyt merkittävästi viime vuotta vähemmän.

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto 23.5.2011

TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto 23.5.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginvaltuusto 23.5.2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9. 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 1.1 Yleinen taloustilanne... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2829 Kansien suunnittelu:

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 29.9.2008 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2008:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

4. Rahoitusasema ja sen muutokset 46 4.1 Tase 46 4.2 Taseen tunnusluvut 48

4. Rahoitusasema ja sen muutokset 46 4.1 Tase 46 4.2 Taseen tunnusluvut 48 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 2 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 Kaupunginhallitus 11.10.2010 469 Kaupunginvaltuusto 25.10.2010 74 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2010 tot % ta 1.1.-31.8.2009 TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginvaltuusto 20.5.2013 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Vantaan aineistopankki Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan kaupungin

Lisätiedot