Infektio vai inflammaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infektio vai inflammaatio 16.4.2013"

Transkriptio

1 Infektio vai inflammaatio Ville Valtonen Professori, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Ylilääkäri ( eläkkeellä ) HYKS, Infektiosairauksien klinikka, HUS

2 Luennon rakenne Infektion ja inflammaation määritelmät Inflammaation syitä Keinoja erottaa infektio inflammaatiosta Onko tärkeää kliinisesti erottaa infektio inflammaatiosta käytännön esimerkkejä Mikrobilääkkeiden ja muiden inflammaatioon vaikuttavien lääkkeiden käyttö Yhteenveto

3 Infektion määritelmä Infektio on mikrobien aiheuttama kolonisaatio tai invaasio isäntäelimistön kudoksiin ja isäntäelimistön reaktio näitä mikrobeja tai niiden toksiineja vastaan. Isäntäelimistö reagoi mikrobeja vastaan synnynnäisellä tai hankitulla immuunivasteella, mihin liittyy usein inflammaatio Wikipedia 2013

4 Inflammaation määritelmä Inflammaatio on isäntäelimistön monimutkainen biologinen vaste haitallista stimulusta vastaan, mikä kliinisesti ilmenee usein kipuna, punoituksena, kuumotuksena, turvotuksena ja/tai elimen toimintahäiriönä. Inflammaation tarkoituksena on poistaa häiriöitä aiheuttava mikrobi, kudosvaurio tai muu ärsyttävä tekijä, jotta paranemisprosessi voisi alkaa. Tulehdus on pääsääntöisesti synnynnäisen immuniteetin vaste haitalliselle stimulukselle, kun taas hankittu immuniteetti kohdistuu spesifisesti tiettyä mikrobia tai muuta antigeenia vastaan. Wikipedia 2013

5 Inflammaation aiheuttajia Infektiot Allergia ja muut immunologiset tulehdukset Kasvaimet Reumataudit ja muut ( auto )immunologiset sairaudet Trauma Säteily Tupakka Alkoholi Toksiinit Monet muut Hyvin harvoin yksi tekijä selittää yksinään koko tulehdusprosessin; infektio on usein mukana primaarisena tai sekundaarisena tekijänä monissa tulehduksissa

6 Inflammaation laboratorio ja muita mittareita kliinisessä työssä Kuume ( herkkä, epäspesifinen, altis lääkevaikutuksille, halpa ) Leukosytoosi ( herkkä, altis lääkevaikutuksille, epäspesifinen, halpa testi) CRP ( epäspesifinen, melko hidas muutoksille, halpa ) Prokalsitoniini ( kallis, joissakin tilanteissa parempi kuin CRP ) IL2R ( T soluaktivaation mittari, joskus lisähyötyä CRP:hen verrattuna esim. sarkoidoosi, T solulymfoomat ) MMP 8 ( collagenaasi 2 ) ( korreloi melko hyvin CRP:n kanssa, mutta voi tarjota lisäetua esim. parodontiitissa ja kardiovaskulaaririskin arvioinnissa, doksisykliini laskee sitä nonantimikrobiaalisella mekanismilla ) Sytokiinit ( nopeita muuttumaan, ei validoitu kliiniseen työhön ) Muut ( mm. SAA, joka on nopea muuttumaan, mutta ei juuri tarjoa kliinistä etua CRP:hen )

7 Prokalsitoniini septisten infektioiden ja SIRS inflammaation erotusdiagnostiikassa Prokalsitoniini ei ole mikään maaginen testi, mikä eroittaisi SIRS tilat septisistä infektioista Prokalsitoniinin herkkyys erottaa sepsis noninfektioosista SIRS tiloista on vain n. 77 % ja spesifisyys on n. 79 %, mikä ei riitä asianmukaiseen mikrobilääkeohjaukseen Afsari ja Harbath: Lancet Inf Dis 2013

8 Infektion ja muun inflammaation erotusdiagnostiikka mikrobilääkkeiden käytön ohjaajana Infektion ja muun inflammaation erottaminen vaikeaa, eikä kliinisesti useinkaan tarpeellista Virus ja bakteeri infektion erottaminen vaikeaa, koska ne esiintyvät usein yhdessä ja jopa synergistisesti Elimistön tulehdusvaste on yksilöllinen, eikä korreloi suoraan aiheuttajaan eikä edes kliiniseen tilaan tai diagnoosiin Tulehdusmittarien käyttö antibioottihoidon ohjauksessa vaikea taitolaji ja yksittäinen tulehdusmittariarvo ei koskaan korvaa kliinistä kokonaisarviota antibioottien käytön ohjaajana

9 Infektion ja muun inflammaation erotusdiagnostiikka kliinisissä ongelmatilanteissa Hengitysteiden tulehdukset Infektion erottaminen muusta tulehduksesta astmassa, COPD:ssä, allergisessa alveoliitissa ja ARDS:ssä hyvin vaikeaa, koska ne ovat usein yhdessä ja toimivat usein synergistisesti, eikä millään laboratoriokokeella voida arvioida riittävän tarkasti antibiootin tarvetta, mikä pitää arvioida kliinisesti kokonaisvaltaisesti Pelkän virus ja bakteeri infektion erottaminen hyvin vaikeaa, koska ne ovat usein yhdessä ja virus raivaa tietä bakteerille, eikä mikrobietiologian tarkka selvittäminen ole vaikuttanut ennusteeseen missään pneumoniatutkimuksessa. Lisäksi elimistön immuunivaste sekä perustaudin aiheuttama tulehdus vaikeuttaa eri tulehduskomponenttien merkityksen arviointia

10 Rhinovirusepidemia pitkäaikaishoitolaitoksessa ( 1 ) v kuuden viikon aikana hengitystieinfektioepidemia amerikkalaisessa vanhusten hoitolaitoksessa ( potilaiden keski ikä yli 80 v ja heillä oli paljon perustauteja ) 56/56 potilaista ( 100 % ) ja 22/26 ( 85 % ) hoitohenkilökunnasta sai ( kuumeisen ) respiratorisen infektion oireita Monien nenä ja hengitystie eritteiden PCR:n perusteella kyseessä oli rhinovirusepidemia

11 Rhinovirusepidemia ( 2 ) potilaiden kuolleisuus noin 2 kk seurannassa 22 %, hoitohenkilökunnan 0 % sekundaaripneumonia, sepsis ja kardiovaskulaarisairaudet tärkeimmät välittömät kuolinsyyt tautiketjussa, joka alkoi rhinovirusinfektiosta Louie et al. Clin Inf Dis 2005

12 Rhinovirusepidemia ( 3 ) analyysi Banaalista rhinovirusinfektiosta alkanut tautiketju johti osalla iäkkäistä, perussairaista potilaista kuolemaan sekundaaristen infektioiden, tulehdusta aiheuttavien tilojen kuten ARDS:n ja kardiovaskulaarisairausatakkien kautta Olisiko jollakin oikea aikaisella antimikrobi tai inflammaatioon vaikuttavalla lääkehoitointerventiolla ( esim. pleconaril, bakteerilääkkeet, steroidi, IV immunoglobuliini jne ) voinut vaikuttaa kuolleisuuteen?

13 SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE SYNDROME ( SIRS ) ja SEPSIS Systeemistä voimakasta tulehdusvastetta tavataan infektioiden yhteydessä, jolloin kyseessä on SIRSsepsis. SIRS:a tavataan myös non infektiöösisissä tiloissa kuten esim. nekrotisoivan pankreatiitin, vaskuliitin, palovamman ja muun vaikean trauman yhteydessä, alussa ilman infektiota ( puhdas SIRS ) Monet pneumonia, COPD ja sydämen vajaatoimintapotilaat täyttävät SIRS kriteerit SIRS:n on arvioitu olevan noin 5 kertaa yleisempi kuin veriviljelypositiivinen sepsis eli Suomessa olisi yli SIRS episodia vuosittain

14 Vakavien septisten infektioiden erottaminen non infektiöösisistä SIRS syndroomista SIRS sepsiskriteeristö on syrjäyttänyt kirjallisuudessa veriviljelypositiivisuuden sepsiksen määritelmänä Veriviljelypositiivisen sepsiksen mortaliteetti on samanlainen kuin veriviljelynegatiivisen SIRS potilaan Monet perinteisesti non infektiöösiset sairaudet kuten esim. nekrotisoiva pankreatiitti, isot traumat, vaskuliitit ja sydämen vajaatoiminta täyttävät SIRS kriteerit, mutta sekundaariset infektiot niissä yleisiä, jolloin on SIRS sepsis Steroidi ja muu immunosupressiivinen hoito vaikeuttaa SIRS sepsis diagnostiikkaa, koska vaikuttaa leukosyyttien määrään ja kuumeen korkeuteen ja samalla lisää sekundaarisia infektioita

15 Infektion erottaminen inflammaatiosta SIRS tapauksissa Infektio tulee ennemmin tai myöhemmin lähes kaikkiin vakaviin SIRS tapauksiin Aikainen antibioottihoito näyttää vähentävän kuolleisuutta SIRS tapauksissa Mikään laboratoriotesti ei ole riittävän hyvä antibioottihoidon ohjaamisessa; prokalsitoniini on yleensä vertailussa paras, mutta senkään varaan ei voi jättää antibioottihoitopäätöstä

16 Aikainen mikrobilääkehoito Katsotaan hyödylliseksi ainakin seuraavissa tehohoitopotilasryhmissä ilman verifioitua infektiotakin teholle tullessa Isot traumat, etenkin palovammat, avomurtumat, maaperäkontaminaatio, syvän vierasesineen läsnäolo Nekrotisoiva pankreatiitti Immunosupressiopotilaat, etenkin granulosytopeniset Sepsiksen tai muun vakavan infektion epäily Mandell yms. 2010

17 Aikainen mikrobilääkehoito ( 2 ) Arvioitaessa varhaisen mikrobilääkehoidon hyötyjä ja haittoja tehopotilailla, on syytä huomioida paitsi sairaalamortaliteetti, välittömät komplikaatiot, kustannukset ja mikrobilääkeresistenssi sekä muiden sivuvaikutusten lisäksi pitkän tähtäimen ennuste mukaan lukien jälkitaudit, koska infektion ja inflammaation seurauksena voi syntyä hyvinkin erilaisia jälkitauteja

18 Potilastapaus ( infektion laukaisema immunologinen, reaktiivinen artriitti ); Nainen, synt aikaisemmin yleensä terve, joskin lievä hyperkolesterolemia ja hypertonia, mihin simvastatiini ja diovan complääkitykset I/08 Intian matkalla ripulitauti, minkä jälkeen noin 2 vi kuluttua polyartriittioireisto, ei aikaisemmin artriitteja yersinia va posit. ja HLA B27 +, katsottu kyseessä olevan yersinian laukaisema reaktiivinen artriitti ja hoitona steroidi, mistä vain vähän subjektiivista apua lievä leukosytoosi jo ennen steroidin alkua, CRP 15 20:n luokkaa ennen steroidin aloittamista tulehdusarvot ( LA, CRP ) normalisoituivat steroidin aikana lukuunottamatta lievää leukosytoosia ( steroidiefekti? ), mutta niveloireisto jatkui pahana

19 potilastapaus ( reaktiivinen artriitti ) II epäselvät tajunnanmenetyskohtaukset ja , missä yhteydessä ajoi pahan kolarin tutkittu neurologian ja kardiologian pkl:lla, mutta selvää syytä tajunnanmenetyskohtauksiin ei saatu selville, samoihin aikoihin voimakas hiusten lähtö SLE tyyppisesti kesäkuussa 08 molempien lonkkien vaikea bursiitti, vaikea kävellä, sai paikallisteroidipistoksia ja prednison po aloitti infektiokonsultaation jälkeen levofloksasiinin ( 2 viikon ajan ), mistä selvä subjektiivinen hyöty ja pystyi antibioottihoidon lopussa kävelemään normaalisti, vaikka reumatologi ja kardiologi pitivät fluorokinolonihoitoa vastaaiheisena tajuttomuuskohtausten takia

20 potilastapaus ( reaktiivinen artriitti ) III polyartriitti aika ajoin hyvin aktiivinen v aikana, yritetty reumapolilla steroidin lisäksi tavanomaisia reumalääkityksiä, joiden teho melko huono ja sai niistä paljon erilaisia sivuvaikutuksia syksyllä 2009 syvä alaraajan laskimotukos, todettiin APC resistenssi, marevanhoito, lisääntyvää obesiteettia ja uniapnea, mihin CPAP hoito polyartriitti aktiivinen v keväällä ja sääriin ilmaantui kutiava ihottuma, mikä diagnosoitiin punajäkäläksi ja nivel sekä ihottumaoireiden takia prednisonannos nostettiin jopa 40 mg/pv

21 potilastapaus ( reaktiivinen artriitti ) IV keväällä 2010 siirtyi tutkimuksiin infektioklinikkaan löydöksiä: C4B totaalipuutos, HLA B27+, HLA B35+, HLA DRB1*01+ ( homotsyg. ) yersinia va ( 3 ja 9 ) kohoavat tiitterit ad 5120 vuoden 2008 loppuun mennessä, vasta sitten laskevat, mikä epätyypillinen löydös s IgG1 hieman matala 4,29, muut normaalit Hoitona IV Ig, fluorokinoloni ( koska doksisykliini allerginen ), prednison 10 mg/pv

22 Potilastapaus ( reaktiivinen artriitti ) Yersinia vasta aineiden kehitys ennen IV Ig:tä Yers ent 3 Yers ent 9 helmikuu toukokuu heinäkuu joulukuu huhtikuu V

23 Potilastapaus ( reaktiivinen artriitti ) VI Elokuussa 10 fluorokinoloni aiheutti akillestendiniitin ja se lopetettiin Syyskuussa 10 vointi kohtalainen lääkityksellä prednison 7,5 mg/pv ja IVimmunoglobuliinihoito, töissä käyvä, punajäkälä ja nivelvaivat lähes poissa Tulehdusarvot normaalit ( LA, CRP, leukosyytit )

24 potilastapaus ( reaktiivinen artriitti ) VII pohdinta lisääkö C4B totaalipuutos yersiniakantajuusriskiä?, mikä voisi ylläpitää immunologista prosessia ( pitkä VAkohoaminen vuoden ajan ) subjektiivisesti hyötynyt paljon fluorokinolonista, mutta se oli pakko lopettaa akillestendiniitin takia, lisäksi allerginen tetrasykliineille, eli jatkossa vaikea löytää sopivaa antibioottia samoin hyötynyt IV Ig hoidosta, mekanismi? Kehittyykö potilaalle jatkossa ns. sero negatiivinen RA? Olivatko polyartriitti ( kyllä ), obesiteetti ( osin steroidi ), punajäkälä, tajuttomuuskohtaukset, laskimotukos ja hiustenlähtö yersinian laukaisemaa tulehdusprosessia?

25 Voidaanko tehopotilaan ennustetta parantaa vaikuttamalla samanaikaisesti sekä infektioon että inflammaatioon? IV immunoglobuliinilla on sekä antibakteerisia että anti inflammatorisia ominaisuuksia G CSF lisää sekä inflammaatiota että hieman myös antimikrobisuutta etenkin granulosytopenisilla potilailla

26 IV immunoglobuliinin teho septisillä tehopotilailla 3 vrk IV immunoglobuliinihoito vähensi sepsispotilaiden mortaliteettia albumiiniin verrattuna ( OR 0.75 ; CI ) QALY hinta noin puntaa/potilas Soares ym. Health Technology Assessment 2012, ( katsaus ja meta analyysi )

27 G CSF tehopotilailla 59 peräkkäistä intuboitua aikuistehopotilasta Verrattiin turvallisuutta ja tehoa sairaalainfektioiden estossa G CSF vs non G CSF hoito Vähäistä trendiä G CSF ryhmän hyväksi, mutta ei statistisesti merkittävää eroa ( pieni aineisto ) Pettilä, Takkunen, Varpula, Markkola, Porkka ja Valtonen: Crit Care Med 2000

28 G CSF tehopotilailla ( 2 ) G CSF ryhmä ( 30 pot ) Non G CSF ryhmä ( 29 pot ) Mort. 13 % 17 % ARDS 0 % 10 % DIC 11 % 10 % Sair.inf. 23 % 38 % ICU kesto 6vrk 8 vrk Pettilä ym. Crit Care Med 2000

29 Tulevaisuuden tutkimuskohteita tehon infektio ja inflammaatiopotilailla Varhaisen mikrobilääkehoidon interventiotutkimukset ennen verifioitua infektiota Sairaalamortaliteetin ja komplikaatioiden lisäksi otettava huomioon pitkän seurantaajan jälkitaudit ja muut komplikaatiot Tulehdusta lisäävien lääkkeiden interventiotutkimukset, koska tähän mennessä tehdyt anti inflammatoriset lääketutkimukset ovat olleet pettymys

30 Yhteenveto Infektion ja muun inflammaation erottaminen kliinisessä työssä vaikeata, koska infektio on joko primaaristi tai sekundaarisesti mukana lähes aina ja sitä varmemmin, mitä vaikeampi inflammaatio Infektion erottaminen inflammaatiosta ei ole kliinisesti useinkaan välttämätöntä ja tulevaisuudessa tutkimus kohdistuu yhä enemmän kysymykseen: hyötyykö potilas aikaisesta mikrobilääkehoidosta riippumatta tulehduksen syystä?

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Enbrel 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen injektiopullo sisältää 25 mg etanerseptiä.

Lisätiedot

Mikrobiologian ensimmäisen välitentin tärpit

Mikrobiologian ensimmäisen välitentin tärpit Mikrobiologian ensimmäisen välitentin tärpit Cursus Peteri & DC Halonen 2009 Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti I SISÄLLYS- LUETTELO 03 Klamydiat 03 Bioaseet 04 Gramnegatiiviset kokkibakteerit

Lisätiedot

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Pölönen Laura Syventävien opintojen tutkielma Kliinisen lääketieteen laitos/ Sisätautien klinikka

Lisätiedot

RoActemraa voidaan antaa monoterapiana näille potilaille, jos he eivät siedä MTX:a tai, jos jatkuva MTX-hoito ei sovi heille.

RoActemraa voidaan antaa monoterapiana näille potilaille, jos he eivät siedä MTX:a tai, jos jatkuva MTX-hoito ei sovi heille. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RoActemra 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml konsentraattia sisältää 20 mg tosilitsumabia*. Yksi 4 ml:n injektiopullo

Lisätiedot

Joel Brander. Lasten influenssakaudet 2011 2012 ja 2012 2013: Epidemiologia, taudinkuva ja hoito Tyksin lasten ja nuorten klinikassa

Joel Brander. Lasten influenssakaudet 2011 2012 ja 2012 2013: Epidemiologia, taudinkuva ja hoito Tyksin lasten ja nuorten klinikassa Joel Brander Lasten influenssakaudet 2011 2012 ja 2012 2013: Epidemiologia, taudinkuva ja hoito Tyksin lasten ja nuorten klinikassa Syventävien opintojen kirjallinen työ Kevätlukukausi 2014 Kevätlukukausi

Lisätiedot

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET 2011 SISÄLLYSLUETTELO DRG-tuotteista... 3 Sisätaudit... 4 Kirurgia vuodeosastohoito... 24 Kirurgia/ päiväkirurgia... 44 Ortopedia ja Traumatologia... 51 Ortopedia ja Traumatologia

Lisätiedot

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET JULKAISUJA 4/1999 SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - ja Suomen

Lisätiedot

YLEISOIREIN ALKAVAN LASTENREUMAN TAUDINKUVA JA ENNUSTE

YLEISOIREIN ALKAVAN LASTENREUMAN TAUDINKUVA JA ENNUSTE YLEISOIREIN ALKAVAN LASTENREUMAN TAUDINKUVA JA ENNUSTE Maija Ketola Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos/lastentaudit Syyskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

Mikrobiologian. toisen välitentin tärpit. Cursus Peteri & DC Halonen 2009. Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II

Mikrobiologian. toisen välitentin tärpit. Cursus Peteri & DC Halonen 2009. Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II Mikrobiologian toisen välitentin tärpit Cursus Peteri & DC Halonen 2009 Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II SISÄLLYS- LUETTELO 03 Virusten lisääntyminen 03 Th2-solujen aktivaatio ja toiminta

Lisätiedot

KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME

KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME Tuomas Alasaarela Syventävien opintojen tutkielma Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Huhtikuu 2014 Dosentti Marjo Renko, dosentti Terhi Tapiainen OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

ivelreuma TIETOISKU Suomessa nivelreumaa arvioidaan Ar tik ke lit TEEMA 6 hieroja 2/2003 www.khl.fi

ivelreuma TIETOISKU Suomessa nivelreumaa arvioidaan Ar tik ke lit TEEMA 6 hieroja 2/2003 www.khl.fi Ar tik ke lit TEEMA Kirjoittajat: Tuulikki Sokka, dosentti Pekka Hannonen, professori Keski-Suomen keskussairaala Sisätautien yksikkö N ivelreuma TIETOISKU Nivelreuma on yleissairaus, jolle on ominaista

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto STONE: Nefropatian esiintyvyys tyypin 2 diabeetikoilla Suomessa Charcot n jalka Metformiini ja raskausdiabetes Ruskea rasva ja sokeritasapaino 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes

Lisätiedot

Utaretulehdus eli mastiitti

Utaretulehdus eli mastiitti NAUTOJEN SAIRAUDET 2005 Utaretulehdus eli mastiitti 1 (15) Utaretulehdus eli mastiitti Kliinisellä mastiitilla tarkoitetaan utaretulehdusta, jossa on piilevien oireiden lisäksi ainakin yksi seuraavista,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

VAKAVAN KEUHKOKUUMEEN HOITO. Jaana Karhu Anestesiologian erikoislääkäri, OYS Kliininen opettaja, OY Anestesian ja tehohoidon vastuualue Teho-osastot

VAKAVAN KEUHKOKUUMEEN HOITO. Jaana Karhu Anestesiologian erikoislääkäri, OYS Kliininen opettaja, OY Anestesian ja tehohoidon vastuualue Teho-osastot VAKAVAN KEUHKOKUUMEEN HOITO Jaana Karhu Anestesiologian erikoislääkäri, OYS Kliininen opettaja, OY Anestesian ja tehohoidon vastuualue Teho-osastot Määritelmiä CAP= community- acquired pneumonia Koti-

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 3/2011 XXXVII VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO

29.VUOSIKERTA NUMERO 3/2011 XXXVII VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO 29.VUOSIKERTA NUMERO 3/2011 XXXVII VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2011 Puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS/Medisiininen toimiala/infektiosairaudet,

Lisätiedot

Remicade 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

Remicade 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Remicade 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 100 mg infliksimabia (infliximab.).

Lisätiedot

Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus

Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus Näin tutkin Riitta Luosujärvi tuntuu pehmeän jähmeältä. Nivelreumassa tulehtuneen nivelen ihon väri on normaali, septisessä artriitissa ja kihdissä iho punoittaa. Nivelturvotukseen liittyy usein nivelen

Lisätiedot

Viljelijän työperäinen astma

Viljelijän työperäinen astma EERO IIVONEN Viljelijän työperäinen astma Diagnostiikka ja sairastuvuuteen vaikuttavat tekijät AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti

Lisätiedot

3/2009. Elä elämää älä sairautta

3/2009. Elä elämää älä sairautta -- -- Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Munuais- ja maksaliiton jäsen Runeberginkatu 15 A 1 00100 Helsinki Puh. (09) 440 094 Fax (09) 454 4176 sihteeri@uumu.fi

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI DERMATOMYOSIITTI Mikä se on? Juveniili eli nuoruusiän dermatomyosiitti (JDM) kuuluu autoimmuunitauteihin. Autoimmuunitaudeissa elimistön immuunijärjestelmän

Lisätiedot

Tutkimus: Vaihtoehtoinen vuodepesu Bagbathilla tuotteen käyttö kirurgisella teho-osastolla Wesküstenklinikums Heidessä

Tutkimus: Vaihtoehtoinen vuodepesu Bagbathilla tuotteen käyttö kirurgisella teho-osastolla Wesküstenklinikums Heidessä Koulutus: Anestesia ja tehohoito Kurssi 12 Tutkimus: Vaihtoehtoinen vuodepesu Bagbathilla tuotteen käyttö kirurgisella teho-osastolla Wesküstenklinikums Heidessä Projektipäällikkö Antje Schmidt, WKK Heide

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1994:16 ASTMAOHJELMA 1994-2004

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1994:16 ASTMAOHJELMA 1994-2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1994:16 ASTMAOHJELMA 1994-2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 1994 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI SPONDYLOARTROPATIA Mikä se on? Juveniilit eli nuoruusiän spondyloartropatiat ovat kroonisia tauteja, joissa on kyse joko niveltulehduksesta (artriitti) ja/tai

Lisätiedot

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Kuva:Ari-Pekka Keränen Nivelreuman hyvä hoito on vaativaa sekä terveydenhuollon että potilaan itsensä kannalta. Alkuvaiheessaan nivelreuma on usein lievä sairaus. Ehdotukset

Lisätiedot

LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010

LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010 LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010 Joki-Hollanti, Johanna Syventävien opintojen tutkielma Lastentaudit Kliinisen lääketieteen laitos Oulun yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA

ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA Heli Joronen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi 5.2002 10. vuosikerta 10 årgången 10th Annual volume Pääkirjoitus Petri Pommelin....................... Pekka Autio.......................... Pirkko Paakkari....................... Katja Lindgren-Äimänen................

Lisätiedot