OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2015 KOULUTUSHANKKEET AIKUISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2015 KOULUTUSHANKKEET AIKUISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2015 KOULUTUSHANKKEET AIKUISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS Koulutushanke / organisaatio / yhdyshenkilö / sähköpostiosoite Examensmästarutbildning och Vuxenutbildningskonferens 2016 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn Kenneth Heimdahl, Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen Itä-Suomen yliopisto Sanna Iskanius, Näyttötutkintomestari koulutusohjelma (25 op) Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Esa Inget, Näyttötutkintomestarikoulutus Oulun ammattikorkeakoulu Oy Ammatillinen opettajakorkeakoulu Pia Oikarinen, Näyttötutkintomestarikoulutus (25 op) HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jutta Paukkonen,

2 Aikuiskoulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Näyttötutkintomestarikoulutus 25 op Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Sini Kauro, Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma (25 op) Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Ammatillinen opettajankoulutus Maija Joensuu, Open Päivitys 2015 vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutus Suomen eoppimiskeskus ry Anne Rongas, AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS Koulutushanke / organisaatio / yhdyshenkilö / sähköpostiosoite Ammatillisen erityisopetuksen alueelliset verkostot II Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lea Vilmi, Eloa ja iloa monimuotoiseen kieltenopetukseen (5 op) Turun kesäyliopisto Tuula Aamurusko, epakki - sähköiset työtavat haltuun kaikilla ammattialoilla Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Minna Haasio,

3 Ammatilliseen koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen ohjaukseen - tekniikan ja liikenteen- sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousaloilla Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Ammatillinen opettajankoulutus Maija Joensuu, Esimiehet pelinrakentajina 7 op Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Esa Inget, HIKAT - Hius- ja kauneudenhoitoalan terveyshaittojen ehkäisy Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Ritva Kurimo, Kehitysvammainen henkilö ammatillisena oppijana Kehitysvammaliitto ry Susanna Hintsala, Kosteus- ja homekorjauskoulutus ammatillisille opettajille Suomen ympäristöopisto SYKLI Mia O'Neill, Koulun mediasuhteet etiikkaa ja sääntelyä (KOMETS) Itä-Suomen yliopisto Päivi Voutilainen, Kuolema elämän keskellä Tiina Savola,

4 Ammatilliseen koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Lähes nollaenergiarakentamisen täydennyskoulutus talotekniikan opettajille Metropolia Ammattikorkeakoulu Taru Ruotsalainen, Muutosjohtaminen toisen asteen taideoppilaitoksille Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Jere Laukkanen, Opettaja kosteus- ja homevauriokorjauksen osaajana Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Pirjo Niemi, Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen maahanmuuttajataustaisten ammatillisessa koulutuksessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jutta Paukkonen, PALJE - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jutta Paukkonen, Perehdy, Opi ja Kehitä - Arvioi! (POKA) Oulun Ammattikorkeakoulu Oy / Ammatillinen opettajakorkeakoulu Aila Paaso, Reilusti rinnakkain HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jutta Paukkonen,

5 Ammatilliseen koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus TUTKEsta toimintaan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jutta Paukkonen, TUTKESTA toimintaan! Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Esa Inget, Tutkesta toimintaan! Oulun Ammattikorkeakoulu Oy / Ammatillinen opettajakorkeakoulu Aila Paaso, TUTKEsta toimintaan! Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Hanna Ilola, TUTKESTA toimintaan! Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jari Kalavainen, Työelämätreffit - työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen uudet toimintamallit Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Päivi Voutilainen, Uudistuva toisen asteen ammatillinen opetus metsäalan murroksessa 8 op Helsingin yliopisto Aija Kortesmaa,

6 Ammatilliseen koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Vaatetus- ja tekstiilialan tietotekniikkataidot Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Katri Halonen, Yrke 2015 De nya examensgrunderna och verksamhetskulturen i yrkesinstituten Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia Kaija Junttila, KOKO OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA KOULUTUS Koulutushanke / organisaatio / yhdyshenkilö / sähköpostiosoite Ammattiin! Peruskoulusta toiselle asteelle ja työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Päivi Kauppila, Att bemöta och mötas Christina Teirfolk, Drama, ämnesövergripande undervisning Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia Theresa Sui, En trygg, stimulerad och välmående elev i en lärande miljö Firma Marita Fröberg Marita Fröberg,

7 Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva koulutus Hyvinvointia ja pedagogiikkaa siirtymävaiheisiin, HYPEKS III Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lea Vilmi, Kielen kiemurat ja mielen muhkurat Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus Sirpa Kova, KOHO - Kohdaten ja ohjaten osaavaksi opettajaksi Invalidiliitto ry, Validia Ammattiopisto Kristiina Luukkonen, KONTAKTI. Perusopetuksen vaativan erityisen tuen pedagoginen ja monialainen kehittämishanke. Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos Terhi Ojala, Koulun haasteet ja niiden kohtaaminen Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö Janette Tolppi, Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Marie Rautava, Lapsen oikeudet ja osallisuus (4 op) Päivi Sinko,

8 Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva koulutus Med inklusionstanken i fokus Christina Teirfolk, Meitä on moneksi - moninaisuus opetuksessa ja ohjauksessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jutta Paukkonen, Mentoroinnilla opettajan ja oppilaan hyvinvointia - iloa oppimiseen koulussa Ritva Saartoala, Mindfulness opetuksessa ja ohjauksessa Leena Rasanen, NET2 - Nivelvaiheessa erityistä tukea 2 Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi Irene Konttinen, Nuorisotakuun tueksi Itä-Suomen yliopisto Päivi Voutilainen, OOK - Oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Ammatillinen opettajankoulutus Annukka Tapani,

9 Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva koulutus Oppilaan tukeminen toimivalla moniammatillisella yhteistyöllä (5 op) Johanna Vaitomaa, Oppilaitoksen turvallisuuden kehittäminen ja ennakointi käytännössä Tmi Arja Kitola Arja Kitola, OPPILAITOSTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KRIISITILANTEISIIN VARAUTUMINEN Pelastusopisto Salla Tikkanen, PONTTI -Pohjoista ohjausosaamista nuorisotakuuseen Oulun Ammattikorkeakoulu Oy / Ammatillinen opettajakorkeakoulu Aila Paaso, TUNNE-, TURVA- JA SOSIAALISET TAIDOT KASVUN TUKENA Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Pia Piispanen, Utvecklandet av en fungerande elev- och studerandevård (ett samprojekt) Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia Theresa Sui, Varautuva, turvallinen koulu Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Jaakko Tyni,

10 Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva koulutus Vastuullinen ja välittävä koulu Ritva Saartoala, Yhdenvertaisuuden edistäjäksi Rauhankasvatusinstituutti RKI ry. Hanna Niittymäki, VAPAASEEN SIVISTYSTYÖHÖN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS Koulutushanke / organisaatio / yhdyshenkilö / sähköpostiosoite Livslångt lärande för pedagogisk kompetens i hållbart välbefinnande Suomen ympäristöopisto SYKLI Tove Holm, Meänmaan verkko-opisto Tornion kaupunki / Tornion kansalaisopisto Tarja Hooli, Oppilaitoksen rakenneuudistusten johtaminen Kansanvalistusseura Tapio Kujala, Strateginen ja kehittävä johtaminen kansanopistoissa Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry Tytti Pantsar,

11 Vapaaseen sivistystyöhön liittyvä henkilöstökoulutus Vertaisoppimisen monet mediat - digitaalinen pedagogiikka HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jutta Paukkonen, Ändringsledarskap för fria bildningens och gymnasiernas rektorer Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia Theresa Sui, YLEISSIVISTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS Koulutushanke / organisaatio / yhdyshenkilö / sähköpostiosoite Arviointi oppimisen edellytyksenä ja tukena Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Koulutuksen arviointikeskus Risto Hotulainen, Att skriva sig till läsning 3 sp Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia Theresa Sui, Bedömning för och av lärande i grundskolan Ann-Catherine Henriksson, Det nya gymnasiet Maria Söderbacka,

12 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus DigiTaitaja 2020 Päivi Virtanen, Digivirtaa lukiokoulutukseen Lappeenrannan kaupunki/saimaan mediakeskus Timo Kainulainen, Eväitä oppilaitosjohtamiseen Oulun yliopisto/täydentävien opintojen keskus Satu Soila, Future Classroom Network (FCN) Aalto-yliopiston Medialaboratorio (virallinen nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö) Tarmo Toikkanen, För mångsidiga kompetenser i förskola och småbarnsfostran Christina Teirfolk, Hyvinvointi ja tasa-arvo varhaiskasvatuksessa Ritva Saartoala, Hyvinvointia ja oppimisen iloa yhdessä! Niilo Mäki Instituutti Maria Haakana,

13 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus INNO2020-oppimisympäristö Finnoschool oy Mikko Lumme, Jos mentäisiinkin luontoon luokan sijaan! Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin kesäyliopisto Juho Mutka, Kaikki kuvaa EDU AP Haglund Oy / Amazement Arttu Haglund, Kainuulaisen varhaiskasvatuksen kolme kysymystä Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Teija Mursula, Kaupunkisuunnittelu laaja-alaisen oppimisen innoittajana Suomen ympäristöopisto SYKLI Heli-Maija Nevala, Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opettajuus ja toimijuus Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos Turku Jenni Alisaari, Kielenopetus muutoksessa - ideoita ja välineitä opettajan arkeen Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Anneli Sorkio,

14 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Kielikasvatus ja kielitietoisuus koulussa Itä-Suomen yliopisto Ulla Turtiainen, Kiinnostaako koodaus? Innokas-verkosto, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos Tiina Korhonen, Koulukohtainen opetussuunnitelmatyö suomalaisessa kontekstissa englanninkielinen ops-koulutus 6 op (School-specific curriculum work in the Finnish context - a training programme (in English language) on school curricula, 6 credits) Johanna Heimonen, Kulturell mångfald och språklig medvetenhet Linda Norrgård, KuntaKesuKuntoon Jatko 2 Opetus- ja Sivistystoimen Asiantuntijat, Opsia ry Markku Suortamo, KuntaKesusta KouluKesuun - Kehittämiskouluverkoston toiminnan tukeminen Pro Practica Oy Hannu Laukkanen, Käsityön suunnittelua tukevan oppimisympäristön ja tukimateriaalin kehittäminen Käsityö verkossa ry Helena Mantere,

15 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Lapsuuden muuttuvat toimintaympäristöt Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Pia Piispanen, Ledarskap inom småbarnsfostran och förskoleundervisning Carina Österåker, LOPStuki Uusi Lukio Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, Läroämnen i samverkan Camilla Forsberg, Matematiikan osaaminen lentoon! Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö Janette Tolppi, Minustako päiväkodin johtaja? - Päiväkodin johtajan työhön valmentava koulutus, 4 op Jyväskylän yliopisto, Rehtori-instituutti Mika Risku, Monialaisista oppimiskokonaisuuksista laaja-alaiseen osaamiseen Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus TOPIK Virpi Pietikäinen,

16 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Monipuolisuutta musiikinopetukseen Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö Janette Tolppi, mopet: Monilukutaito, pelioppiminen ja tieto- ja viestintätekniikka varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käytännöissä Itä-Suomen yliopisto Ulla Turtiainen, NYT! - Draama oppimisen avuksi kouluihin Teatteriyhdistys Pensas ry Jenni Bergius, Nytt lärande och aktiv miljö Camilla Forsberg, Opettajat Mediabussin matkassa Esko Kuittinen, Opi ja onnistu esteettä Ruskis Oppimis- ja ohjauskeskus - Ruskeasuon koulu Leea Paija, OppiDiga - Oppimisen digimaisema avoimeksi Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, ISOverstas Aune Kariluoto,

17 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Oppiminen uudistuu - uudistuuko opettaja? Lahden ammattikorkeakoulu Oy Pirjo Tuusjärvi, Oppimisen ja olemisen onni Opetushenkilöstön rooli ja ammatillinen kasvu Oulun yliopisto/täydentävien opintojen keskus (TOPIK) Soila Satu, OPS-hautomot 3: Oppivat yhteisöt Otavan Opiston liikelaitos / Mikkelin kaupunki Tiina Airaksinen, OPS-hautomot lukio Otavan Opiston liikelaitos / Mikkelin kaupunki Aki Luostarinen, Paikallinen opetussuunnitelmatyö matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Leena Mannila, Pedagogista osaamista, yhteisöllistä hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen Niilo Mäki Instituutti Maria Haakana, Pienten oppilaiden matematiikkaan kokemista, ymmärtämistä, iloa ja osaamista Varga Neményi -menetelmä OPS 2016:n ytimessä luokilla Sari Ojanen,

18 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Pro Rexi täydennyskoulutushanke 2016 Suomen Rehtorit ry Toni Lehtinen, ProgPrep - Inspirera till att programmera Maria Söderbacka, Ruokakasvatuksen pedagoginen kehittäminen perusopetuksessa Ruokatieto Yhdistys ry Sallaroosa Häme, Sanahanat auki monilukutaitoon Annukka Koivunen, Tablet-pedagogiikkaa perusopetukseen (Tabs) Tabmedia Timo Kainulainen, Taika - monitaiteista taidekasvatusta varhaiskasvattajille Teatteriyhdistys Pensas ry Jenni Bergius, Tehemmä pois - kasvun polku yrittäjyyteen Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut Niina Alapuranen,

19 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Tiedon- ja medianhallintaa luovasti ja pedagogisesti Itä-Suomen yliopisto Ulla Turtiainen, Tieto- ja viestintätekniikalla motivaatiota oppimiseen ja opettamiseen Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) Antti Peltonen, Toiminnallista ruotsin kielen opetusta alakoulussa Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Kaisa Ottavainen-Nurkkala, Työkaluja johtamiseen II Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut Niina Alapuranen, Ulos oppimaan tukea päiväkotien luonto- ja ympäristökasvatukseen Suomen ympäristöopisto SYKLI Heli-Maija Nevala, Utvecklande ledarskap Carina Österåker, Uudistuva uskonnonopetus, 12 op Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Ulla Turtiainen,

20 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus Valmentava johtaminen varhaiskasvatuksessa Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Anette Skog, Varhain vahvaksi Ihmeelliset vuodet ry Piia Karjalainen, VARHAISKASVATUKSEN JOHTAMISKOULUTUS 10 op /KEHITTÄVÄ JA OSALLISTAVA JOHTAJUUS Mirva Alakoskela, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä 15 op Tampereen yliopisto Kirsti Karila, Verkosta vetovoimaa ilmiölähtöiseen oppimiseen Kansanvalistusseura/Etäkoulu Kulkuri Tuija Tammelander, Virittäjät TVT-strategiat toimimaan / yleissivistävä Suomen eoppimiskeskus ry Anne Rongas, Välineitä ruotsin opettajan arkityön haasteisiin Helsingin yliopisto (Humanistinen tiedekunta/aino-keskus) Marjo Vesalainen,

21 Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus YES-valmennukset - laaja-alaista osaamista oppilaitoksiin Valtakunnallinen YES ry Sanna Lehtonen,

Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op)

Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op) OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2010 OPPILAITOS- JA OPETUSTOIMEN JOHDON TÄYDENNYSKOULUTUSHANKKEET Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op) Minustako rehtori? - Rehtorin

Lisätiedot

ITK2015 osallistujaluettelo

ITK2015 osallistujaluettelo ITK2015 osallistujaluettelo Aalto Sari Turun ammatti-instituutti Aalto Päivi Turun yliopisto OKL Aalto Markus Oamk / Oulun Sivistys- ja kulttuuripalvelut Aaltonen Katri Haaga-Helia Ahlholm Ilpo Kauniaisten

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu 2014 2015 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetus- ja ohjausalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 3. 4.12.2012, Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1

VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 3. 4.12.2012, Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1 VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 3. 4.12.2012, Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1 UTVECKLINGSDAGAR FÖR VIRTUELL UNDERVISNING 3 4.12.2012, Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1 Aika ja paikka

Lisätiedot

Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus

Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus Palvelut Ammatillinen opettajakorkeakoulu Täydennyskoulutus 2014 2015 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetusalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2013 Tulevaisuus pelissä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Ehdotus lasten ja nuorten tiedekasvatuksen kehittämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:17 Suomi tiedekasvatuksessa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen Hakuryhmä Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen ilearn 2 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/yrkesakademin i Österbotten Kenneth Heimdahl kenneth.heimdahl@yrkeskademin.fi

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Esityslistan kohta 4b. Tehdyt opinnäytetyöt Tohtorin väitöskirjat HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILIVIRASTON TOIMINTA- KERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VUODELTA

OPETUSHALLITUKSEN TILIVIRASTON TOIMINTA- KERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VUODELTA 14/200/2004 OPETUSHALLITUKSEN TILIVIRASTON TOIMINTA- KERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VUODELTA 2004 1 1. TOIMINTAKATSAUS... 2 1.1 Opetushallituksen tehtävät ja missio... 2 1.2 Tulosjohtaminen... 3 1.3

Lisätiedot

Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä

Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä -täydennyskoulutuksessa 2010 2011 tuotettuja kehittämishankkeiden kuvauksia Toimittanut Kia Lundqvist

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts Konferenssiabstraktit The Conference Abstracts Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9. 26.9.2014 Yrittäjyyskasvatus 2.0 Entrepreneurship Education Conference in Seinäjoki, Finland 25.9. 26.9.2014 Entrepreneurship

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Tietoa työstä KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA 2015 Tea Rasi Guy Ahonen Rauno Hanhela Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus (2014-2020) n. 38-40 milj. Hankehaku 6.10. - 8.12.2014 Rahoittava viranomainen:

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan?

Lisätiedot

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN

Lisätiedot

Kirje OKM/5/500/2014

Kirje OKM/5/500/2014 Kirje OKM/5/500/2014 30.10.2014 Aluehallintovirastot Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 HELSINKI Viite Asia Suunnitelma valtion rahoittamasta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön henkilöstökoulutuksesta

Lisätiedot

Utbildningsstyrelsen 2015. Bob Karlsson direktör

Utbildningsstyrelsen 2015. Bob Karlsson direktör Utbildningsstyrelsen 2015 Bob Karlsson direktör För kunskap och bildning Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Tas i bruk 1.8.2016 årskurs 1 6 senast i augusti 2016 årskurs 7

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 Sisällysluettelo SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013... 1 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA... 3 2. KOULUJEN JOHTOKUNNAT... 4 3. SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot