HYKS:n organisaatiouudistus. Markku Mäkijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKS:n organisaatiouudistus. Markku Mäkijärvi 29.10.2014"

Transkriptio

1 HYKS:n organisaatiouudistus Markku Mäkijärvi

2 HUS edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta E D E L L Y T Y K S E T Osaava ja motivoitunut henkilöstö Hallittu ja tasapainoinen talous Toimivat tilat, teknologia ja ympäristövastuu Uudistava johtajuus ja organisaatio Omistajayhteisöjen ja sidosryhmien luottamus A R V O T Ihmisten yhdenvertai suus Potilaslähtöi syys Luovuus ja innovatiivis uus Korkea laatu ja tehokkuus Avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus

3 MAYO CLINICIN TIE ERINOMAISUUTEEN Business diligence 2. Infrastructure improvements 1. HUS Engineering For every dollar you invest in development you get five back! 2012 yhteensä 48 M säästöt / LUONNOS, toiminnan kehittämisohjelma

4 Taustana organisaatiomuutokselle toimintaympäristön muutos väestö ikääntyy potilaan valinta ja vaatimukset kestävyysvaje sote-uudistus lääketieteen kehitys kustannusvaikuttavuus EU-lainsäädäntö ja vaatimukset

5 Taustana organisaatiomuutokselle toimintaympäristön muutos 2 Sairaanhoitopiirit lakkaavat mennessä (sote-uudistus) Yliopistosairaaloille ei jää viranomaistehtäviä (erillinen erva) Kuntien on yhtiöitettävä se toiminta, jossa toimitaan markkinoilla (EU:n kilpailuneutraliteettivaatimus) Sosiaali- ja terveyspalvelut täysimääräisesti EU:n hankintadirektiivin piiriin alkaen

6

7

8 - osaamiskeskusmalliin 8 v sitten (29 keskusta) - motivaatio ja kustannustehokkuus parantunut (Chris Coburn, personal notice) - monipuolinen, uudenlainen johtorakenne mm. Chief Experience Officer, Chief Medical Information Officer - Care paths: specialists plan, full process - Hoitotulokset julkaistaan yleisölle - UUDET PAINOPISTEET - Operational superiority: Lean yms. - Care bundle (IT supports): Reporting clinical quality - Screening the high risk individuals

9 Never events

10 Osaamiskeskusten tehtävät Provide care in an efficient and effective manner Establish and guide patient and family expectations Manage care proactively in all settings and severity Optimize resource utilization - Enable patients and their families to become active, Focusing on preventative measures, Contribute to improving care delivery

11 Päätökset HUS:n valtuusto hyväksyi lokakuussa 2011 vuosien strategian HUSin hallitus päätti muuttaa HYKS:n ja HUS:n organisaatiota alkaen Toimitusjohtaja asetti päätöksellään 106 / osaamiskeskusten toimintaperiaatteita sekä Hyksin ja HUSin organisaatiorakenteita valmistelevan työryhmän ja päätöksellään 111 / osaajapankin toimintaperiaatteita valmistelevan työryhmän. HUSin hallitus päätti perustaa kymmenen osaamiskeskuksen johtajan virkaa alkaen Tj päätös 127 ( ) HUS:n osaamiskeskukset , toiminnallinen kuvaus

12 Osaamiskeskuksille asetettavat tavoitteet 1. volyymiltaan sellaisia, joissa saadaan prosessien optimoinnin kautta potilaalle ym. hyötyjä laatu ja potilasturvallisuus huomioiden (brändiajattelu) 2. tavoitella osaamiskokonaisuuksia, jotka tarjoavat potilaille uusia etuja (tavoitellaan erityisosaamista yhdistelemällä) 3. osaamiskeskuksen tulee tukea pth:n ja alueellisten esh:n yksiköiden kanssa yhteisten hoitoprosessien syntymistä (= yhteinen hoitopolku) 4. organisaatiomuutoksen ja fyysisen toimintaympäristön muutoksen aikataulujen kytkeminen toisiinsa (esim. Potilastornin avautuminen) 5. tavoitteena on vaikuttaa väestön terveysongelmiin laaja-alaisesti, rajallisten resurssien allokointi vaikuttaviin hoitoihin 6. tavoitteena toiminnan kustannustehokkuus 7. huippuosaamisen turvaaminen ja kehittäminen, henkilöstön houkutteleminen (tieteellinen tutkimus) 8. kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen 9. selkeän, kokonaisohjattavan ja toimintakykyisen organisaation luominen (pirstoutumisen välttäminen) 10.lisäarvon tuominen tutkimukselle ja opetukselle Helsingin yliopiston painopistealueella

13 Työryhmät 8/12 5/13 työryhmä+vierailut: center of excellence Pj hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen Osaaja/henkilöstöpankkityöryhmä 10/13-1/14 Pj henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri Rakenne- ja johtamisjärjestelmätyöryhmä 10/13 2/14 Pj hallintojohtaja Ilkka Kauppinen

14 OSAAMISKESKUKSEN HALLINTOMALLI Osaamiskeskuksen johtaja Johtava ylihoitaja Talousasiantuntija Hallinnollinen ylilääkäri Linjajohtaja Linjajohtaja Linjajohtaja Yh Yh Yh

15 HYKSIN TULOSYKSIKÖIDEN JA KLINIKKARYHMIEN HALLINNOLLINEN MUUTOS OSAAMISKESKUKSIKSI Sydän- ja keuhkokeskus- OSKE - keuhkosyöpien onkologinen hoito siirtyy myöhemmin Sydän- ja keuhkokeskus OSKE Tulehdus klinikkaryhmä - gastroenterologia Tulehdussairauksien OSKE Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö Valtimo klinikkaryhmä - nefrologia, - neurologia, + kuntoutuspalveluja, + Apuvälinekeskus, + keskitettyjä sosiaalipalveluja Päivystys-valvonta klinikkaryhmä + ensihoito + potilassiirrot Syöpätautien klinikkaryhmä + gynekologien onkologia, + rintasyöpäkirurgia + keuhkosyöpien onkol. hoito myöh. Pehmytkudoskirurgian klinikkaryhmä + nefrologia, + sisätautinen gastroenterologia, - rintarauhaskirurgia Tukielinkirurgian klinikkaryhmä - suu- ja leukasairaudet Anestesia- ja tehohoidon klinikkaryhmä + välinehuolto, - ensihoito Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmä + neurologia, + suu- ja leukasairaudet Naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmä - gynekologinen onkologia Lastensairauksien klinikkaryhmät (Pediatria, Lastenkirurgia, Lastenneurorologia, Lastenpsykiatria) Psykiatrian klinikkaryhmät (Helsinki, Jorvi, Peijas, Nuorisopsykiatria) + HuSuke 2018, +perinnöllisyyslääke -tieteen potilashoito Lakkautetaan Lakkautetaan Lakkautetaan Lakkautetaan Sisätautien ja kuntoutuksen OSKE Päivystyksen ja ensihoidon OSKE Syöpätautien OSKE Vatsa-alueen ja virtsaelinten sairauksien OSKE Tules/Trauma OSKE Anestesia-tehohoito OSKE Pään ja kaulan alueen sairauksien OSKE Synnytysten ja naistentautien OSKE Lastensairauksien OSKE Psykiatrian OSKE (+ Kellokosken toimintoja Hyvinkään sairaanhoitoalueelta) ks

16 Jatkovalmistelu 2014 osaamiskeskusten johtajien virkojen täyttö Hyks ltk 18.2., HUS hallitus henkilöstöpankkityöryhmä 1/14 rakenne- ja johtamisjärjestelmätyöryhmä johtajien valmennus alkanut 4/14 jyh, linjajoht, yh valinnat 8-9/14 HUS hallintosääntö, HYKS toimintaohje, syksy 2014 YT-menettely (yli henkeä), syksy

17 Tukipalvelut Valmius/Turv./Risk.hall. STRATEGIAN PÄIVITYS Tietohallinto v / 15 Muut muutostarpeet 1 / / 14-6 / 14 OSKE OSKE-ohjeistus 1-3 / / 14 Johtajien koulutus OSKE-suunnitelma 4-6 / / / / 14 10/30/

18 Henkilövalintojen aikataulu Tavoite, että johtavien viranhaltijoiden valinnat aloittavissa osaamiskeskuksessa on tehty viimeistään tämän jälkeen lähinnä päätösten viimeistelyä Noudatetaan yhtenäistä ilmoittautumismenettelyä (ml. ilmoittautumislomake) Koskee seuraavia viranhaltijoita johtava ylihoitaja ylihoitaja linjajohtaja hallinnollinen ylilääkäri talousasiantuntija Syöpäkeskuksen ja Sydänkeuhkokeskuksen osalta valinnat on tehty osin jo aiemmin

19 OSAAMISKESKUSJOHDON VALMENNUKSEN TAVOITTEET JA EDELLYTYKSET Osaamiskeskus uudistuksen tavoitteena toimintatapamuutos à potilaslähtöinen prosessimainen toiminta toimintaprosessien johtaminen ja lean kulttuurin jalkauttaminen, magneettisairaalamalli verkostomainen toiminta osaamiskeskusten välillä ja sisällä, verkostojen johtaminen siirtyminen manageerauksesta valmentavan johtamisen suuntaan Osaamiskeskusjohtajien tapaamisissa käydään läpi osaamiskeskusten johtamisen rakenteet ja periaatteet Yhteiset tapaamiset ovat osa osaamiskeskusjohtajien työtä Edellyttää johtoryhmän vahvaa sitoutumista ja selkeitä linjauksia Osaamiskeskusjohtajien tavoitteet ja palkitseminen linjassa toimintatapa ja johtamiskulttuurin muutoksen kanssa Miten johtamista koko organisaatiossa mitataan ja millaisia tavoitteita sille asetetaan 10/30/

20 Markkinointi-insituutti Töölöntullinkatu 6, Helsinki Tilatieto ala-aulan infotaululla Ohjelma klo Organisaatiohierarkia ja laskentatunnisteet 2015 Konsernitalouspäällikkö Merja Mäkitalo Investoinnit 2015, Anne Priha Osaamiskeskusten toimintaperiaatteet ja rakenteet sekä viestintä Raportointi / Harppi Työstävät: Maaret C., Esko K., Markku N. ja Hans R. Talouden seuranta toiminnan johtamisen tukena Tukipalveluyhteistyö Työstävät: Matti H., Olli K., Antti L., Jari P. Jukka L. Henkilöstöjohtaminen Avainhenkilöiden toimenkuvat Työstävät: Petri B., Seppo H., Markku H. ja Tehtävät seuraavalle jaksolle, Markku Mäkijärvi Sairaanhoitoalueyhteistyö, Asko Saari ja Markku Mäkijärvi Sparrauspäivä päättyy

21 VALMENNUKSEN RINNALLA Taustamateriaalipaketti osaamiskeskusjohtajille suunnittelua varten Tavoitteet (strategiset ja osaamiskeskusuudistuksen), tietoa siitä, mitä tähän mennessä tehty Oma tehtävä ja tavoitteet: mitä pitää saada aikaan vuoden 2014 aikana ja aikataulu HUS tason linjaukset, jotka tulee ottaa suunnittelussa huomioon Osaamiskeskustasolla yhteisesti sovittavat geneeriset asiat kunkin osaamiskeskuksen itse päätettävät asiat Osaamiskeskusvalmistelun aikataulun liittyminen esim. toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaan Johtotiimien nimeämisen ja työskentelyn käynnistymisen aikataulu 10/30/

22 Koska Osaamiskeskusjohtajien valmennus 8/2014 Koko päivä syksy 2014 (luonnos) Mitä: muutoksen johtaminen ja viestintä - Oman johtajuuden analysointi purkutilaisuus, Innotiimi - Magneettisairaala malli ja hoitotyön kehittäminen - Toiminnan tavoitteet ja niiden mittaaminen, erityisesti henkilöstön joustava käyttö - Delegointipäätös ja hallintosääntö 9/ Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut - Delegointipäätös ja hallintosääntö - Syksyn ja alkuvuoden viestinnän suunnittelu 8-9/ Lean koulutuspäivät (1-2 päivää) osana koko organisaation johdon koulutusta 9/ Oske johtajien coaching mahdollisuus 10/2014 Johtotiimien valmennuspäivät 10/30/

23 Valmennus ja yhteistyö Oske johtajien yhteistapaamiset HUS johdon seminaari Oske johdon kick off seminaari valmennuspäivä 1, 5.5. valmennuspäivä 2 Käsiteltyjä aiheita Oske organisaatiorakenne, johtamisjärjestelmä, talous, henkilöstö, viestintä, tukipalvelut, oske yhteistyö, henkilövalinnat, yhteistyö, muutosjohtaminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, investoinnit. 3 oske johtajien alatyöryhmää, joilla valmistelutehtäviä (talous, henkilöstö, viestintä, yhteistyö, tukipalvelut ) Oske tapaamisia yli 100 alkaen Perjantain aamukahvit

24 Aikataulu 2014 Asia Touko Kesä Syys Loka Marras Joulu Avainhenkilö -valinnat Oske rakenne X X P P Viestintä X P Talous X X X X P X P P Hallinto X X X X P P Henkilöstö X X X X X P X = valmistelu P = päätös

25 HUS tavoite maailman huipulle!

26 Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi!

Osaamiskeskukset osana SOTE-uudistuksessa

Osaamiskeskukset osana SOTE-uudistuksessa Osaamiskeskukset osana SOTE-uudistuksessa Sairaalatekniikan päivät Finlandia-talo 12-13.2.2014 Toimitusjohtaja Aki Lindén, HUS Eur/as 1 000 980 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 EUROA/ASUKAS

Lisätiedot

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen Aki Linden 16.2.2015 Hallitus 23.2.2015, OHEISMATERIAALI 5 HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen HYKS tulosalueen henkilöstö muodostaa 55 % koko HUS:n henkilöstöstä

Lisätiedot

Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti

Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti Henkilöstöpankkityöryhmän loppuraportti Toimeksianto ja työryhmä HUS:n hallitus päätti kokouksessaan 2.9.2013 Hyksin osaamiskeskusorganisaatiosta. Osaamiskeskusvalmistelun toteuttamisen ja uusien osaamiskeskusten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

STRATEGIAMME LINJAUKSET (10/2011):

STRATEGIAMME LINJAUKSET (10/2011): STRATEGIAMME LINJAUKSET (10/2011): ORGANISAATION MADALTAMINEN: HUS:n organisaatiotasoja tulee vähentää. Tällöin johtajilla ja esimiehillä olisi välittömiä alaisia nykyistä enemmän, mutta organisaatiotasoja

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2010

Arviointikertomus vuodelta 2010 Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Yli 180 vrk vuodeosastohoitoa jonottaneet viikoittain ja erikoisaloittain v. 2010 / lkm 3 000

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 1 TIIVISTELMÄ Uusi Kouvola syntyi 1.1.2009 kuuden

Lisätiedot

HUS:n Potilaan oikeuksien päivä 10.4.2014

HUS:n Potilaan oikeuksien päivä 10.4.2014 HUS:n Potilaan oikeuksien päivä 10.4.2014 LOPPURAPORTTI Laatijat Anita Karhu-Hämäläinen, Hyks Kristiina Miettinen, Hyks Sisällys Tiivistelmä 1. Taustaa... 5 2. HUS:n Potilaan oikeuksien päivän tarkoitus

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista 1 HTM Kirsti Heikkilä Vertailu ja yhteenveto in ja in vastauksista Alla olevassa vertailussa on kerätty kummankin sairaalan vastauksista yhteenveto keskeisimmistä ja tulevaisuuteen tähtäävistä asioista.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hallitus 8.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 6 2 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO... 8 2.1 Luottamushenkilöorganisaatio... 8 2.2 Sisäinen organisaatio...

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.5.2010 klo 9.30-13.57 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) HALLITUS AIKA 12.11.2012 klo 08:30-14:45 Tauko klo 9:55-10:50 ja klo 11:40-12:20 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot