Hoitotyö HUS:ssa. Kohti tehokasta terveydenhuollon kokonaisuutta Valtuuston seminaari Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitotyö HUS:ssa. Kohti tehokasta terveydenhuollon kokonaisuutta Valtuuston seminaari 25.9.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT"

Transkriptio

1 Hoitotyö HUS:ssa Kohti tehokasta terveydenhuollon kokonaisuutta Valtuuston seminaari Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT

2 Hoitotyö HUS:ssa Esityksen sisältö 1. HUS:n hoitohenkilöstöstä 2. Eräiden osastojen kuvauksia 3. Hoitotyön kehittäminen 4. Hoito- ja terveystieteellinen tutkimus ja terveysalan opetus 5. Lopuksi Kaarina Torppa 2

3 1. HUS:n hoitohenkilöstöstä HUS tuottaa terveyttä läpi elämän /27/2013 3

4 1. HUS:n hoitohenkilöstöstä Potilaan hoitaminen on tiimityötä ja potilaan hoitamiseen tarvitaan monen ammattikunnan osaamista HUS:ssa on noin 350 eri ammattinimikettä, joista yli 100 henkilön nimikkeitä Kaarina Lähdetieto Torppamasterille 4

5 HUS:n henkilöstömäärät ja maksetut palkat HUS henkilökuntaa oli v yht Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät Maksetut palkat v yht Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät Kaarina Torppa 5

6 1. HUS:n hoitohenkilöstöstä Ammattinimikkeittäin hoitohenkilöstön määriä (toukokuu 2012) sairaanhoitajat 6373 (osastonsihteerit 1116) laboratoriohoitajat 933 perushoitajat 812 kätilöt 571 röntgenhoitajat 510 mielenterveyshoitajat 366 fysioterapeutit 241 toimintaterapeutit Kaarina Torppa 6

7 1. HUS:n hoitohenkilöstöstä Hoitotyön esimies ja johtotehtävät nimikkeet ja määrät (toukokuu 2012) apulaisosastonhoitajat 356 osastonhoitajat 403 osastoryhmän päälliköt, ylihoitajat 50 johtavat ylihoitajat 10 hallintoylihoitaja Kaarina Torppa 7

8 1. HUS:n hoitohenkilöstöstä Akateemisen hoitohenkilöstön määrä HUS:ssa: n. 300 terveystieteen maisteria 13 terveystieteiden tai filosofian tohtoria Tehtäviä, joissa vaaditaan akateeminen koulutus: hoitotyön kliininen asiantuntija, hoitotyön kliininen opettaja, kehittämispäällikkö, osastonhoitaja, osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja, johtava ylihoitaja, hallintoylihoitaja, hoitotieteen professori (20 %) 8

9 1. HUS:n hoitohenkilöstöstä Hyksin ervan hoitohenkilöstö ja akateemiset erityistyöntekijät 2025 Selvitys hoitohenkilöstön ja akateemisten erityistyöntekijöiden pitkän aikavälin työvoimatarpeesta sekä henkilöstön perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta selvityshenkilö Riitta Vuorinen, TtT, osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja HUS

10 Aineisto Kevan tilastot (eläköityminen) Henkilöstömäärät vakansseissa HUS henkilöstöjohto, sairaanhoitoalueet, liikelaitosten henkilöstöjohto Eksoten ja Carean henkilöstöjohto Ammattikorkeakoulut (n=6) aloitus- ja valmistujamäärät Arcada, Diakonissalaitos, Kymenlaakso, Laurea, Metropolia, Saimia Toisen asteen oppilaitokset (n=15) aloitus- ja valmistujamäärät Tilastokeskus vuoden 2010 tiedot Haastattelut (n=50) Muut tilastot, selvitykset, tutkimukset

11 Laskennallisesti riittävä hoitohenkilökunta vuoteen 2025 Sairaanhoitajat (yht.8038) eläköityy 2330 vuoteen 2025 Perus- ja lähihoitajat (yht. 2101) eläköityy 909 v Kätilöt (yht. 657) eläköityy 219 v Fysioterapeutit (yht. 323) eläköityy 137 v Osastonsihteerit (yht. 1343) eläköityy n. 650 v

12 Laskennallisesti ei riittävä hoitohenkilökunta vuoteen 2025 Laboratoriohoitajat (yht. 1088) eläköityy 639 v Röntgenhoitajat (yht. 612) eläköityy 209 v Valmistuu vain yhdestä ammattikorkeakoulusta (Metropolia) Hoitotyön esimiehet Johtava ylihoitaja (yht. 8 HUS) eläköityy 5 v Osastonryhmän päällikkö, ylihoitaja (yht. 50 HUS) eläköityy 41 v Osastonhoitajat (yht. 552), eläköityy 269 v Apulaisosastonhoitajat (yht. 454) eläköityy 196 v. 2025

13 Hyksin ervan hoitohenkilöstö ja akateemiset erityistyöntekijät 2025 Toimenpide-ehdotuksia Organisaation vetovoimaisuuden lisääminen Työnjaon kehittäminen; Kehitetään työtä siten, että henkilökunta voi keskittyä koulutusta vastaaviin tehtäviin Rekrytoinnin tehostaminen Johtamisen kehittäminen Perehdyttämisen kehittäminen Kilpailukykyisen palkkauksen kehittäminen Koulutustarpeen selvittäminen Urakehityksen edistäminen Erva oppilaitosyhteistyön kehittäminen 13

14 2. Eräiden osastojen kuvauksia HYKS:n operatiivisen tulosyksikön Teho- ja valvontaosastot Kirurgian ajanvarauspoliklinikka, Meilahti HYKS:n medisiinisen tulosyksikön Kolmiosairaala, 6. kerros

15 HYKS:n Operatiivisen tulosyksikön teho- ja valvontaosastot Teho- ja valvontaosastoja on yhteensä 6, jotka sijaitsevat Meilahden, Töölön ja Jorvin sairaaloissa Teho- ja valvontapaikkoja on yhteensä 64 Hoitopäiviä on vuodessa Hoitohenkilökuntaa (sisältäen osastonsihteerit) on yhteensä 424 avoimiin tehtäviin on tällä hetkellä hyvin hakijoita ongelmana on lähinnä vakanssien määrä suhteessa yhä vaikeampihoitoisiin potilaisiin Potilaspaikkojen täyttöaste vaihtelee osastosta ja ajasta riippuen ollen % Suurin osa potilaista on päivystyksellisiä

16 Meilahden sydänkirurgian teho-osaston 21 arkea ja kuva tehohoidon teknologian määrästä: tällainen tilanne vaatii 2 sairaanhoitajaa/potilas jokaisessa työvuorossa

17 Kirurgian ajanvarauspoliklinikka, Meilahti (1) Usean lääketieteen erikoisalan poliklinikka; vatsaelinkirurgia, maksakirurgia, elinsiirtokirurgia, urologia, verisuonikirurgia. Hoitohenkilökuntaa on 1 osastonhoitaja, 2 apulaisosastonhoitajaa, 32 sairaanhoitajaa ja 9 perushoitajaa. Hoitohenkilökunnalta edellytetään potilaiden hoidon ja hoitoprosessin syvää tuntemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä jatkuvaa kouluttautumista. Vuonna 2012 poliklinikalle tuli lähetteitä liki 9000, käyntejä oli yhteensä noin Toiminta poliklinikalla jakautuu vastaanottotoimintaan ja erilaisiin toimenpiteisiin. Poliklinikalla tehdään vaativia toimenpiteitä kuten sydämen tahdistimen vaihdot, Denverin katetrien asettamiset jne. Poliklinikalla toimii maassamme ainoa neljän seinän sisällä, jatkuvassa käytössä oleva ESWL-laite (munuaiskiven murskain), jolla hoidetaan aikuispotilaiden lisäksi lapsipotilaat

18 Kirurgian ajanvarauspoliklinikka, Meilahti (2) Hoitajavastaanottoja on tällä hetkellä urologinen syöpähoitaja, uroterapeutti, verisuonihoitaja, avannehoitaja ja ESWL-hoitaja (munuaiskivenmurskaus) Hoitajavastaanottotoiminnan laajentamiselle on tarpeita eri erikoisalojen potilaiden hoidon optimaalisessa toteutuksessa, samoin kuin lääkäreiden ja hoitajien tarkoituksenmukaisen työnjaon toteutuksessa. Hoitajavastaanotolla toimii laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut kyseisen vastaanoton edellyttämät lisäkoulutukset ja osaaminen on varmistettu, hänellä on määräaikainen vastaavan lääkärin ja ylihoitajan allekirjoittama lupa toimintaan ja hoitajavastaanottokäynti on laskutettavaa toimintaa Hoitajavastanottotoiminnan, terveydenhuoltohenkilöstön tehtäväsiirtojen ja laajennetun tehtäväkuvan järjestäminen HUS:ssa ohje voimaan

19 HYKS:n Medisiininen tulosyksikkö Kolmisairaala 6. kerros: 4 erikoisalaa: keuhkosairaudet 33 ss, nefrologia 12 ss, reuma 3 ss, yleissisätaudit 7 ss, yhteensä 55 ss hoitohenkilökunta: 1 oh, 2 aoh, 40 sh, 14 ph, 6 os.siht, yhteensä 63 vakanssia 6A 31 potilasta: arkiaamut 5 sh+2 ph, ilta 4 sh+2ph, yö 2 sh ja yhteinen ph 6B:n kanssa, viikonloppuaamuisin 4 sh+2ph, muissa vuoroissa samat määrät kuin arkena 6B 24 potilasta: arkiaamut 4 sh+2ph, ilta 4 sh+1ph, yö 2 sh+ yhteinen ph 6A:n kanssa osastofarmaseutti ti ja to 6A, ke ja pe 6B Kaarina Torppa 19

20 3. Hoitotyön kehittäminen 4. Terveydenhuollon toimintaedellytykset.... terveydenhuollon toimintayksikön johtamisen pitäisi tukea potilaiden laadukasta ja turvallista hoidon kokonaisuutta, joka sisältää potilaan tarpeen mukaan lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen, hoitotieteellisen ja muun terveystieteellisen hoidon, hoitotyön ja sosiaalityön.... merkitsee näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä alueellisesti sekä potilasturvallisuuden edellyttämää henkilöstön ohjausta ja osaamisen varmistamista. 20

21 Hoitotyön toiminta- ja toteutussuunnitelma Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Opetus ja tutkimus Prosessit, rakenteet ja johtaminen Henkilöstö Talous H U S Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Omistajayhteisöjen ja sidosryhmien luottamus Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Toimivat tilat, teknologia ja ympäristövastuu Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Uudistava johtajuus ja organisaatio Osaava ja motivoitunut henkilöstö Hallittu ja tasapainoinen talous H O I T O T Y Ö Potilaalla on oikeus optimaaliseen kivunhoitoon Potilaan ravitsemustila ohjaa hänen ravitsemushoitoaan Hoitotyön menetelmät ovat potilasturvallisia HUS:n hoitotyön ja hoitotieteen osaaminen on näkyvää ja tunnettua Hoito- / terveystieteellinen tutkimus vastaa HUS:n strategisia päämääriä Terveysalan koulutus vastaa HUS:n osaamistarpeisiin Opiskelijaohjaus vastaa terveysalan koulutuksen tavoitteisiin Hoitotyötä kehitetään systemaattisesti ja koordinoidusti kohti näyttöön perustuvia ja hyväksi todettuja toimintamalleja Hoitotyössä johtaminen on tietoon perustuvaa Hoitotyön johtajat ovat sitoutuneet yhteisiin hoitotyön kehittämisen tavoitteisiin Hoitotyön johtamiskäytännöt vastaavat tulevien osaamiskeskusten tarpeita Osaamisen kehittäminen on tavoitteellista Henkilöstön sitouttaminen on tavoitteellista Hoitotyö on vaikuttavaa Hoitotyön henkilöstöresurssit kohdennetaan optimaalisesti 21

22 Hoitotyön verkostomainen kehittäminen HUS:ssa Ulkoiset yhteistyötahot; ml. alueelliset verkostot Osastoryhmän päälliköt Kliiniset asiantuntijat Kliiniset opettajat Hoitotyön johtoryhmä (hallintoylihoitaja, johtavat ylihoitajat Osastonhoitajat Hoitotyön tekijät Muut asiantuntijat Asiantuntijaryhmät: Hoitohenkilökunnan lääkehoidon ohjausryhmä Hoitohenkilökunnan näyttöön perustuvan toiminnan asiantuntijaryhmä Hoitohenkilökunnan osaamisen johtamista tukeva työryhmä Hoitoisuusasiantuntijat Hoitotyön kirjaamisen asiantuntijaryhmä Opiskelijaohjauksen asiantuntijaryhmä II-asteen hoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksen ohjausryhmä (ma) Hoitajavastaanottotyöryhmä (ma) 22

23 Hoitotyön kehittäminen HUS:ssa JBI (Joanna Briggs Institute) ja GCNE (Global Centre for Nursing Executives) yhteistyö JBI: Näyttöön perustuva terveydenhuolto, hoitotyön suosituksia kliinisen hoitotyöhön GCNE: Hoitotyön tuottavuuden kehittäminen, työkaluja hoitotyön johdolle 23

24 4. Hoito- ja terveys- tieteellinen tutkimus ja terveysalan opetus Kaarina Torppa 24

25 4. Hoito- ja terveystieteellinen tutkimus Hoitotieteellisellä tutkimuksella tuotetaan tietoa terveyspalvelujen käyttäjien, väestön, potilaiden ja potilasryhmien terveydestä, terveysongelmista ja hoitotyön toimintojen vaikuttavuudesta yksilön ja väestön terveyteen Terveyshallintotieteessä tutkitaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen, organisoinnin ja johtamisen kysymyksiä

26 4. Hoito- ja terveystieteellinen tutkimus (ja opetus) Terveystieteiden maisterikoulutuksen uudelleen käynnistäminen on vireillä Helsingin yliopistossa HY:n hallitus päätti terveystieteiden maisterin tutkintoantooikeuden hakemisesta OKM:ltä OKM:n ja HY:n neuvottelut alkoivat toukokuussa ja jatkuvat syksyllä 2013 Tavoitteena on aloittaa koulutus Kaarina Torppa 26

27 4. Hoito- ja terveystieteellinen tutkimus Hoitotieteellisiä hankekokonaisuuksia HUS:ssa Sanoista tekoihin, hoitamisen etiikka hoitotyöhön Tiedolla johtamisen edellytykset perioperatiivisessa hoitotyössä Potilaan inhimillinen hoito psykiatrisessa sairaalassa vaihtoehtoja pakolle Koulutuksesta työelämään sairaanhoitajien ammattipätevyyden kehittyminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät 27

28 4. Hoito- ja terveystieteellinen tutkimus Hoitotieteellisiä hankekokonaisuuksia HUS:ssa Tehohoitotyön vaikutus potilaan selviytymiseen Hoitoprosessin aikaisten tekijöiden vaikutus hoidon vaikuttavuuteen ja kustannus-vaikuttavuuteen Kaarina Torppa 28

29 4. Terveysalan opetus v.2012 oli n hoitoalan opiskelijaa ohjatussa työharjoittelussa HUS:n sairaaloissa Opintoviikkoja kertyi yli Hoitoalan opiskelijoiden tyytyväisyys oli v.2012 CLES (Clinical Learnig Enviroment Scale) mittarilla arvioituna 8,51 (max. 10) Koulutustietoja Sairaanhoitaja, bioanalyytikko, röntgenhoitaja, fysioterapeutti: amk -tutkinto 3,5 vuotta (210 op) Kätilö: amk tutkinto 4,5 vuotta (270 op) Ensihoitaja: amk tutkinto 4 vuotta (240 op) Lähihoitajakoulutus: toisen asteen koulutus, 2 vuotta 120 ov 29

30 5. Lopuksi

31 POTILAAN HOITOTULOSTEN JA HOITOHENKILÖSTÖN SAATAVUUDEN JA OSAAMISEN PARANTAMINEN OSAAMISKESKUKSISSA UUDENLAISELLA HOITOTYÖN TOIMINNAN JÄRJESTÄMISELLÄ JA JOHTAMISELLA MAGNEETTISAIRAALA-MALLI 9/27/2013

32 MAGNEETTISAIRAALA -MALLI Kansainvälisten tutkimusten mukaan vetovoimaisissa organisaatioissa, ns. magneettisairaaloissa, potilaan hoidon tulokset, potilastyytyväisyys ja potilasturvallisuus ovat parantuneet, osaavan henkilöstön saatavuus on turvattu ja kokonaiskustannukset ovat pienentyneet (kts. Melnyk & Fineout-Overholt 2012, Kvist ym. 2012, Luzinski 2011, Meredith ym. 2009, Wolf ym. 2008). Magneettisairaaloissa tärkeintä ovat kliiniset tulokset potilaan, henkilökunnan ja organisaation näkökulmista. tuloksia. 1. potilashoitoon liittyviä: esim. hoidon vertailtava laatu (quanti ja qualy), 2. henkilöstöön liittyviä: esim. osaaminen ja sitoutuminen, 3. organisaatioon liittyviä: taloudelliset tulokset

33 Mitä potilas-, henkilöstö- ja organisaation tulosten saavuttaminen edellyttää magneettisairaaloissa: - hoitotyö muodostaa oman toiminnallisen kokonaisuuden - näyttöön perustuvaa toimintaa - moniammatillisuutta - johtajien sitoutumista - matalat johtamisrakenteet - hoitohenkilöstön osallistumisen mahdollistavan kulttuurin

34 9/27/2013

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö Kestävää hyvinvointia rakentamassa

Lisätiedot

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 B SELVITYKSIÄ Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/14

Lisätiedot

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ 1 1 JOHDANTO Valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta.

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

2012 Henkilöstökertomus

2012 Henkilöstökertomus 2012 Henkilöstökertomus Kehittymistä, osaamista, vuorovaikutusta ja työhyvinvointia sisällys 3 Kehittymistä, osaamista, vuorovaikutusta ja työhyvinvointia 4 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi 10 vuorovaikutteinen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 114 TUTKIMUKSIA Päivi Nygren & Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 114 Turun

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista 1 HTM Kirsti Heikkilä Vertailu ja yhteenveto in ja in vastauksista Alla olevassa vertailussa on kerätty kummankin sairaalan vastauksista yhteenveto keskeisimmistä ja tulevaisuuteen tähtäävistä asioista.

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen 5 2008 PRO terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT Skenaariomenetelmällä visionäärisyyttä terveyspalvelu- järjestelmän kehittämiseen Työkierto sairaanhoitajien osaamisen kehittämisessä Terveydenhuollon työn

Lisätiedot

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 22.8.2014 HPär 12.8.2014 Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HUS potilasturvallisuusraportin käsitteli 12.5.2014 HUS potilasturvallisuuden ohjausryhmä HUS potilasturvallisuusraportin

Lisätiedot

Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019. vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä.

Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019. vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä. Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019 vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä. 2 huomisen hyvästä hoidosta päätetään tänään Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n päämääränä

Lisätiedot

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 3 09 F MUUT JULKAISUT Työnjakomallit Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2.

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatuopas

Terveydenhuollon laatuopas Terveydenhuollon laatuopas TOIMITTANUT Päivi Koivuranta-Vaara 1. painos ISBN 978-952-213-769-2 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2011 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki PL 200, 00101 Helsinki

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot