Hoitotyön johdon asema erikoissairaanhoidossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitotyön johdon asema erikoissairaanhoidossa"

Transkriptio

1 Hoitotyön johdon asema erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon osastonjohtajat ry, vuosikokous Kaarina Torppa, TtT, hallintoylihoitaja, HUS

2 Hoitotyön johdon asema erikoissairaanhoidossa Esityksen sisältö 1. Hoitotyö terveydenhuollon kokonaisuudessa 2. Hoitotyön johtaminen yo -sairaanhoitopiireissä 3. Hoitotyön johtaminen HUS:ssa

3 Hoitotyö terveydenhuollon kokonaisuudessa Terveydenhuollon tehtävänä on tuottaa terveyttä ja hyvinvointia väestölle Hoitotyö toteuttaa osaltaan tätä perustehtävää Hoitotyön johtaminen on osa terveydenhuollon toimintayksiköiden kokonaisjohtamista Hoitotyön johtamisen ydintehtävä on luoda edellytykset hoitotyölle siten, että hoitotyö on vaikuttavaa, näyttöön perustuvaa, laadukasta ja tuloksellista Kaarina Torppa 3

4 Hoitotyö terveydenhuollon kokonaisuudessa Hoitotyön johtamisen ala kytkeytyy kuntayhtymän strategiaan, sen arvoihin ja päämääriin, toiminta- ja taloussuunnitelmiin, sääntöihin ja ohjeisiin Hoitotyön johtamisen kohde potilaskeskeinen hoitotyö näyttöön perustuva toiminta, potilasturvallisuus, terveyden edistäminen hoitotyön laatu ja vaikuttavuus, tasapainoinen talous henkilöstövoimavarat henkilöstöresursointi, henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen johtaminen hoito/terveystieteellinen tutkimus ja opetus Kaarina Torppa 4

5 HUS edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta E D E L L Y T Y K S E T Osaava ja motivoitunut henkilöstö Hallittu ja tasapainoinen talous Toimivat tilat, teknologia ja ympäristövastuu Uudistava johtajuus ja organisaatio Omistajayhteisöjen ja sidosryhmien luottamus A R V O T Ihmisten yhdenvertaisuus Aki Lindén Potilaslähtöisyys Luovuus ja innovatiivisuus Korkea laatu ja tehokkuus Avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus

6 Hoitotyön toiminta- ja toteutussuunnitelma 2012 H U S Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta H O I T O T Y Ö Potilaalla on oikeus optimaaliseen kivunhoitoon Potilaan ravitsemustila ohjaa hänen ravitsemushoitoaan Hoitotyön menetelmät ovat potilasturvallisia Potilaan terveyden edistäminen on osa päivittäistä hoitotyötä Hoito- / terveystieteellinen tutkimus vastaa HUS:n strategisia päämääriä Terveysalan koulutus vastaa HUS:n osaamistarpeisiin Opiskelijaohjaus vastaa terveysalan koulutuksen tavoitteisiin Palveluketjujen toimivuutta kehitetään osana näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa Hoitotyötä kehitetään kohti systemaattista ja koordinoitua näyttöön perustuvien ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa Teemana hoitotyössä 2012 Potilaan optimaalinen kivunhoito Potilaan ravitsemushoito on osa päivittäistä hoitotyötä 6

7 Hoitotyön toiminta- ja toteutussuunnitelma 2012 E D E L L Y T Y K S E T Osaava ja motivoitunut henkilöstö Hallittu ja tasapainoinen talous Uudistava johtajuus ja organisaatio H O I T O T Y Ö HUS on haluttu työpaikka ja henkilöstön rekrytoinnissa onnistutaan Johtaminen on vuorovaikutteista Osaamisen kehittäminen on tavoitteellista Hoitotyö on vaikuttavaa Hoitotyön henkilöstöresurssit kohdennetaan optimaalisesti Hoitotyössä johtaminen on tietoon perustuvaa ja systemaattinen raportointi otetaan käyttöön H U S Omistajayhteisöjen ja sidosryhmien luottamus HUS:n hoitotyön ja hoitotieteen osaaminen on näkyvää ja tunnettua 7

8 Terveydenhuoltolaki Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle

9 Terveydenhuoltolain painotukset Asiakaskeskeisyys Laatu ja potilasturvallisuus Perusterveydenhuollon vahvistaminen Eri toimijoiden välinen yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kustannusten kasvun hillitseminen Kaarina Torppa 9

10 LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEN TILANNE Voimaan alkaen: Terveydenhuoltolaki (1326/2010) VN:n asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä (336/2011) VN:n asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011) VN:n asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) VN:n asetus seulonnoista (339/2011) STM:n asetus ensihoitopalvelusta (340/2011) STM:n asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011) 10 Etunimi Sukunimi

11 SAIRAANHOITO (24 ) Hoitotyö oleellinen osa moniammatillisia terveyspalveluita Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät: sairauksien tutkimus, lääketieteellinen tai hammaslääketieteellinen taudinmääritys, hoito sekä tarpeellinen lääkinnällinen kuntoutus; sairauksien ehkäiseminen, parantaminen ja kärsimyksen lievittäminen; ohjaus, jolla tuetaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa; erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevan potilaan terveysongelmien varhainen tunnistaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen 11 Etunimi Sukunimi

12 Perusteluissa on hoitotyön määritelmä Yksityiskohtaiset perustelut: 24 Sairaanhoito Hoidolla tarkoitetaan sairaanhoitoa osaltaan toteuttavaa hoitotyötä, joka on yksilöiden, perheiden ja yhteisön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, kärsimyksen lievittämistä sekä sairaiden ja kuolevien hoitamista moniammatillisissa SOTE-toimintaympäristöissä Hoitoon kuuluu myös hoitajavastaanotoilla toteutettava oireenmukainen hoito, jolla tarkoitetaan laillistetun th:n ammattihenkilön aloittamaa hoitoa potilaan oireiden, käytettävissä olevien tietojen ja hoidontarpeen arvioinnin perusteella. Oireenmukaiseen hoitoon voi sisältyä sairaanhoitajan rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen perustuva uuden lääkehoidon aloittaminen ja lääkärin tekemän taudinmäärityksen pohjalta lääkemääräyksen uusiminen. 12 Etunimi Sukunimi

13 4 Terveydenhuollon toimintaedellytykset Kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käytettävissä on oltava riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä Kaarina Torppa 13

14 4. Terveydenhuollon toimintaedellytykset Toimintayksikön johtamisessa on oltava moniammatillista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen hoidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintatapojen kehittämistä. 14

15 4. Terveydenhuollon toimintaedellytykset Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön rakenteen ja määrän on vastattava alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Terveydenhuoltoa varten kunnalla tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oltava käytettävissään asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet. 15

16 Yksityiskohtaiset perustelut: 4 Terveydenhuollon toimintaedellytykset Terveydenhuollon toimintayksikön johtamisen pitäisi tukea potilaiden laadukasta ja turvallista hoidon kokonaisuutta Hoito sisältää potilaan tarpeen mukaan lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen, hoitotieteellisen ja muun terveystieteellisen hoidon, hoitotyön ja sosiaalityön Johtamistehtävä Näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen alueellisesti sekä potilasturvallisuuden edellyttämä henkilöstön ohjaus ja osaamisen varmistaminen Hoito- ja toimintaprosessien kehittämisessä yli toimintayksikkö- ja sektorirajojen olisi otettava huomioon eri ammattiryhmien osuus 16 Etunimi Sukunimi

17 Hoitotyön johdon asema erikoissairaanhoidossa Esityksen sisältö 1. Hoitotyö terveydenhuollon kokonaisuudessa 2. Hoitotyön johtaminen yo -sairaanhoitopiireissä 3. Hoitotyön johtaminen HUS:ssa 17

18 Hoitotyön johtaminen yo-sairaanhoitopiireissä PPSHP (hallintosääntö alkaen)...hallintoylihoitaja johtaa ja kehittää kuntayhtymän hoitotyötä ja sen toiminnan suunnittelua sekä toimii ylihoitajien ammatillisena johtajana... Tulosalueen ylihoitaja johtaa ja kehittää tulosalueen hoitotyötä yhteistyössä tulosalueen johtajan ja tulosalueen muiden ylihoitajien kanssa suorittaa hallintosäännön 4. luvussa määrätyt ja muut tulosalueen johtajan ja hallintoylihoitajan määräämät tehtävät ylihoitaja johtaa ja kehittää vastuualueensa hoitotyötä tulosalueen ylihoitajan ja vastuualueen johtajan kanssa... suorittaa hallintosäännön 4. luvussa määrätyt sekä muut vastuualueen johtajan ja tulosalueen ylihoitajan määräämät tehtävät. 18

19 Hoitotyön johtaminen yo-sairaanhoitopiireissä PSHP (johtosääntö 2010) hallintoylihoitaja johtaa, kehittää ja yhteen sovittaa sairaanhoitopiirissä hoitotyötä ja osallistuu terveydenhuoltoalan valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön Yliopistollisen sairaalan toimi- ja palvelualueet Hallitus nimeää toimi- ja palvelualueiden johtajat ja heidän varahenkilönsä kuuden (6) vuoden määräajaksi Toimi- tai palvelualueiden johtajat nimeävät vastuuyksiköille esimiehen ja hänen varahenkilönsä, joka voi olla toimialueella ja sairaanhoidon palvelualueella lääketieteen tai hoitotyön edustaja 19

20 Hoitotyön johtaminen yo-sairaanhoitopiireissä PSSHP (johtosääntö ) Hallintoylihoitaja johtaa ja kehittää hoitotyötä osana sairaanhoitoa ja toimii ylihoitajien ammatillisena esimiehenä ohjaa palvelualueiden toimintaa Palvelualueylihoitaja johtaa ja kehittää hoitotyötä palvelualueella osana sairaanhoitoa vastaa muista palvelualuejohtajan ja hallintoylihoitajan määräämistä tehtävistä 20

21 Hoitotyön johtaminen yo-sairaanhoitopiireissä VSSHP (hallintosääntö )..hallintoylihoitaja johtaa kuntayhtymän sairaaloissa tehtävää hoitotyötä johtavien ylihoitajien esimiehenä.. ylihoitajan tehtävänä on johtaa toimialueensa hoitotyötä yhteistyössä osastonhoitajan ja ylilääkärin kanssa... 21

22 Hoitotyön johdon asema erikoissairaanhoidossa Esityksen sisältö 1. Hoitotyö terveydenhuollon kokonaisuudessa 2. Hoitotyön johtaminen yo -sairaanhoitopiireissä 3. Hoitotyön johtaminen HUS:ssa 22

23 Hoitotyön johtaminen Konserni Toimitusjohtaja Hallintoylihoitaja Sairaanhoitoalue Sairaanhoitoalueen johtaja Johtava ylihoitaja Hyksin tulosyksiköt Tulosyksikön johtaja Johtava ylihoitaja Klinikkaryhmä Tulosyksikön johtaja Klinikkaryhmän johtaja Osastoryhmä Klinikkaryhmän johtaja Osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja Osastot Osastoryhmän päällikkö Osastonhoitaja Osastonhoitaja Hoitohenkilökunta Henkilökunta 23

24 Klinikan ylilääkärit (4) Osastoryhmän päälliköt, ylihoitaja t (4) Klinikan ylilääkärit (5) Osastoryhmän päälliköt, ylihoitaja t (3) Klinikan ylilääkärit (3) Osastoryhmän päälliköt, ylihoitaja t (3) Klinikan ylilääkärit (5) Osastoryhmän päälliköt, ylihoitaja t (4) OPERATIIVISEN TULOSYKSIKÖN JOHTAJA JOHTAMISEN TUKI hallinnollinen ylilääkäri johtava ylihoitaja vastaava taloussuunnittelija TUTKIMUS, OPETUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA Professoriylilääkärit, pj. EVO-asiat ANESTESIAN, TEHO-, ENSI- JA KIVUN HOIDON KLINIKKARYHMÄ (ATEK) Klinikkaryhmän johtaja, vastaava ylilääkäri PEHMYTKUDOS- KIRURGIAN KLINIKKARYHMÄ Klinikkaryhmän johtaja, vastaava ylilääkäri PÄÄN JA KAULAN ALUEEN KIRURGIAN KLINIKKARYHMÄ Klinikkaryhmän johtaja, vastaava ylilääkäri TUKIELIN- KIRURGIAN KLINIKKARYHMÄ Klinikkaryhmän johtaja, vastaava ylilääkäri KOORDINOIVAT PROSESSIT Leikkaussaliprosessit Päiväkirurgian prosessit Päivystyksen alueellinen koordinointi Tehohoidon alueellinen koordinointi Ensihoidon alueellinen koordinointi 24

25 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Hallintoylihoitaja (Toimintaohje yhtymähallinnon viranhaltijaorganisaation ja hallinnon järjestämiseksi. Toimitusjohtajan yleispäätös, hallitus ) Yhtymähallinto jäsennetään sisäistä ohjausta ja johtamista varten seuraavien toimitusjohtajan alaisten johtavien viranhaltijoiden alaisiin toimintoihin: Johtajaylilääkäri Hallintojohtaja Hallintoylihoitaja Hallintoylilääkäri Henkilöstöjohtaja Talousjohtaja Tarkastusjohtaja viestintäjohtaja 25

26 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa 26

27 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtava ylihoitaja, HYKS Tehtävät - tehtävät ovat määritelty HYKS:n tulosyksiköiden johtajien viranhaltijapäätöksissä (yleispäätös) toimii tulosyksikön johtajan alaisuudessa on tulosyksikön johtoryhmän jäsen toimii tulosyksikön kliinisten asiantuntijoiden, hoitotyön kliinisten opettajien, toimistosihteerin, koulutussuunnittelijan (Oper)* esimiehenä tehtäviin kuuluvat yleishallinnon, hoitotyön toiminnan ja uusien toimintatapojen kehittämisen ohjaaminen, hoitotieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan koordinointi, hoitotyön henkilöstöpäällikkötehtäviä, hoitotyön resursoinnin koordinointi sekä mahdollisia muita delegoituja tehtäviä * (suluissa viitataan vain mainittuun tulosyksikköön) 27

28 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtava ylihoitaja, HYKS Tehtävät HYKS/HUS tason koordinoivat tehtävät (Nala, Med) tulosyksikön johtajan, HYKS sairaanhoitoalueen tai HUS konsernin erikseen määräämät tehtävät ja toimeksiannot (Oper) osallistuu tutkimustyöhön (Nala, Med) 28

29 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtava ylihoitaja, HYKS Toimivalta: tulosyksikön johtajan tekemä päätösvallan siirto henkilöstöhallinnollinen päätösvalta alaisensa henkilöstön osalta vakanssien siirto tulosyksikön sisällä (Med) käyttötavarahankinta ad (Med) alaisessaan toiminnassa tarvittavien kilpailutettujen puitesopimuksiin perustuvien tavaroiden ja palveluiden tilaaminen ad (Oper) terveystieteellisten tutkimuslupien myöntäminen lukuun ottamatta potilaisiin ja omaisiin kohdistuvia tutkimuksia (Oper) 29

30 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtopäätöksiä: HYKS sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden johtavien ylihoitajien tehtävät ja toimivalta eroavat toisistaan, koska ne perustuvat tulosyksiköiden johtajien (4) tekemiin päätöksiin. Tehtävät ja toimivalta tulee yhdenmukaistaa HUS tasolla. Johtavat ylihoitajat toimivat tulosyksikön johdon tukiyksiköissä ilman johtamisjärjestelmän asemaa suhteessa osastoryhmän päälliköihin, ylihoitajiin Johtavan ylihoitajan asema; tehtävät ja toimivalta, tulee määritellä johtamisjärjestelmään. 30

31 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtopäätöksiä: HYKS sairaanhoitoalueen johtoryhmässä ei ole hoitotyön johdon edustajaa. Johtoryhmään tulee nimetä hoitotyön johdon edustaja esim. johtavista ylihoitajista vuorotellen. Terveydenhuoltolain :ssä 4 todetaan, että toimintayksikön johtamisessa on oltava moniammatillista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen hoidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintatapojen kehittämistä. 31

32 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtava ylihoitaja/henkilöstöpäällikkö; Hyvinkää, Porvoo, Länsi-Uusimaa Tehtävät: - ohje toiminnan järjestämisestä sairaanhoitoalueilla toimii sairaanhoitoalueen johtajan alaisuudessa on johtoryhmän jäsen vastaa hoitotyön kehittämisestä, hoitotieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan edistämisestä vastaa niistä oppilaitosten kanssa tehdyistä sopimuksista, joista ei ole piiritasoista sopimusta toimii sairaanhoitoalueen koko henkilöstön henkilöstöpäällikkönä (LU) Huom! Lohjan sha:lla henkilöstöpäällikkö voi toimia oman toimen ohella myös johtavana ylihoitajana suorittaa muut sairaanhoitoalueen johtajan antamat tehtävät yhteistyö konsernin hallintoylihoitajan kanssa (Porvoo) 32

33 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtava ylihoitaja/henkilöstöpäällikkö; Hyvinkää, Porvoo, Länsi- Uusimaa Tehtävät - ohje toiminnan järjestämisestä sairaanhoitoalueilla koordinoida työhyvinvointi- ja virkistystoimintaa, johtaa työn vaativuuden arviointityötä ja vastata siviilipalvelusmiesasioista (Hyv) Johtava ylihoitaja toimii sairaanhoitoalueen työsuojelupäällikkönä ja hoitotyötä lähellä olevien tukipalvelujen tilaajatoimintojen vastuuhenkilönä. (Hyv) 33

34 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtava ylihoitaja/henkilöstöpäällikkö; Hyvinkää, Porvoo, Länsi- Uusimaa Toimivalta: - ohje toiminnan järjestämisestä sairaanhoitoalueilla hyväksyy vaatehuollon laskut Hyvinkään sairaalan osalta (Hyv) päättää sha:n koko henkilöstön osalta vuosisidonnaisesta henkilökohtaisen lisän myöntämisestä (LU) hyväksyy sha:n henkilöstörekrytoinnin kustannuksia ad (LU) 34

35 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtava ylihoitaja/henkilöstöpäällikkö; Hyvinkää, Porvoo, Länsi-Uusimaa Johtopäätöksiä Sairaanhoitoalueiden johtavien ylihoitajien nimikkeet, tehtävät ja toimivalta eroavat toisistaan ja HYKS sairaanhoitoalueiden johtavien ylihoitajien tehtävistä ja toimivallasta yhdenmukaistamisen tarve koko sairaanhoitopiirissä 35

36 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Lohjan sairaanhoitoalueen johtajan yleispäätös : Lohjan sairaanhoitoalueen hoitotyön johtamisjärjestelmän muutos alkaen... osastoryhmän päälliköt, ylihoitajat siirtyvät johtavan ylihoitajan henkilöstöhallinnon alaisuuteen ja tulosyksikköjohtajien päätösvaltaoikeuksia toiminnan sisällön, resurssien, hankintojen ja talouden osalta ei muuteta. Ylihoitajien esittelemät henkilöstöhallinnolliset päätökset, joissa noudatetaan yksi yli yhden periaatetta valmistellaan yhteistyössä tulosyksikköjohtajien kanssa ja päätöksiin tulee liittää tulosyksikköjohtajan lausunto. Päätös kumoaa mahdolliset esiintyvät ristiriidat toimintaohjeen kanssa. 36

37 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja: HYKS sairaanhoitoalue Tehtävät: - HYKS sairaanhoitoalueen toimintaohje Osastoryhmän päällikkö johtaa klinikkaryhmän johtajan alaisuudessa osastoryhmänsä toimintaa ja vastaa osastoryhmänsä henkilökunnasta, tiloista ja perusvarustuksesta sekä niihin kohdentuvista kustannuksista. Tehtävässään osastoryhmän päällikkö vastaa alaisensa henkilöstön henkilöstöhallinnosta ja rekrytoinnista sekä resurssien optimaalisesta ja tehokkaasta käytöstä 37

38 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja: HYKS sairaanhoitoalue Toimivalta: tulosyksikön johtajien päätösvallan siirto henkilöstöhallinnollinen päätösvalta alaisensa henkilöstön osalta päättää käyttötavarahankinnoista ad (Med) päättää palveluiden ostosta (sis. työvoiman vuokrauspalvelut) ad (Med) päättää osastoryhmänsä pientarvikehankinnoista ad (Oper) päättää työnohjauspalvelujen tilaamisesta ad 5000 (Oper) päättää henkilötyövuokrauspalvelujen tilaamisesta ad (Oper, Nala) 38

39 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja: Hyvinkää, Lohja, Länsi-Uusimaa, Porvoo Tehtävät: - ohje toiminnan järjestämisestä sairaanhoitoalueilla on tulosyksikön johtajan suora alainen raportoi tulosyksikön johtajalle (Porvoo) toimii hoitohenkilökunnan esimiehenä (Hyv), mm. osastoryhmänsä osastonhoitajien esimihenä (Porvoo), hoitohenkilöstön ja mahdollisesti muun henkilöstön esimiehenä (LU) vastaa osastoryhmään kuuluvien voimavarojen johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä (Hyv, Lohja, LU, Porvoo) johtaa ja kehittää tulosyksikkönsä hoitotyötä (LU) vastaa tulosyksikön henkilöstöhallinnosta ja rekrytoinnista, hoitotyön toimintasuunnitelmien, koulutus- työnohjaus- ja kehittämissuunnitelmien laadinnasta (Lohja) 39

40 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja: Hyvinkää, Lohja, Länsi- Uusimaa, Porvoo Tehtävät: - ohje toiminnan järjestämisestä sairaanhoitoalueilla vastaa hoitotyön toimintakertomusten laadinnasta ja arvioinnista (Lohja) vastaa osaltaan toimintasuunnitelmien toteutuksesta ja seurannasta (Lohja) vastaa sisäisesti tai muun tarpeen mukaan yhtenäistettyjen prosessien toiminnasta (Lohja) 40

41 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja: Hyvinkää, Lohja, Länsi- Uusimaa, Porvoo Toimivalta: - ohje toiminnan järjestämisestä sairaanhoitoalueilla henkilöstöhallinnollinen päätösvalta alaisensa henkilöstön osalta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä palvelujen hankinnasta ad (Hyv) hyväksyy alaisensa toiminnan laskut (Hyv, Porvoo)) tavara- ja palveluhankinnat ad (Lohja, LU), ad (Porvoo) 41

42 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtopäätöksiä Osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja (HUS) tehtävät ja toimivalta ovat erilaiset eri sairaanhoitoalueilla ja tulosyksiköissä tehtävät ja toimivalta tulee yhdenmukaistaa tehtävä ei sisällä kaikilla osastoryhmän päälliköillä, ylihoitajilla vastuuta hoitotyön kehittämisestä ylihoitajan tehtäviin tulee lisätä vastuu hoitotyön sisällön kehittämisestä, koska ylihoitajille kuuluu po. vastuu toimintayksikön kokonaisstrategian ja perustehtävän mukaisesti 42

43 Hoitotyön johtaminen HUS:ssa Johtopäätöksiä Vastuu on pirstoutunut hoitotyön ammatillisesta toiminnasta ja koordinaatio on heikentynyt hoitotyön kokonaisuudessa HUS:ssa Miten varmistetaan näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen alueellisesti sekä potilasturvallisuuden edellyttämä henkilöstön ohjaus ja osaamisen varmistaminen Miten varmistetaan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu eri sairaanhoitoalueilla 43

44 HUS:n potilaslähtöinen, näyttöön ja / tai hyviin käytäntöihin perustuva hoitotyö HUS Hoitotyön johtoryhmä Hoitotyön johtajat Hoitotyön suositukset, JBI-suositukset VeTe-hankkeen tulokset, muut hyvät käytännöt Asiantuntijaryhmät Kliiniset asiantuntijat ja opettajat Hoitotyön tekijät Global Centre for Nursing Executives JBI Global Centre for Nursing Executives JBI Global Centre for Nursing Executives JBI

45 Potilaan laadukas ja turvallinen hoidon kokonaisuus saavutetaan moniammatillisella johtamisosaamisella! Hyvää kevättä 2012

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Hyvä johtaminen - Johtamista hyvään

Hyvä johtaminen - Johtamista hyvään Hyvä johtaminen - Johtamista hyvään Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n Valtakunnalliset opintopäivät Naantali, 22.9.2011 Peruspalveluministeri Nykytila Kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja terveydentila

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA erikoissairaanhoito on dynaamisesti kehittyvä yhteiskunnallisen palvelun alue, kaikki uusiutuu viiden vuoden välein Tänään Harvardissa, huomenna HYKSissä

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Tuotantojohtajan päätös 21.1.2015, 16 SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 a. Toiminta-alue Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella.

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

HOITOTYÖN ROOLI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA

HOITOTYÖN ROOLI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA HOITOTYÖN ROOLI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Muuttuvat tehtäväkuvat lainsäädännön ja osaamisvaatimusten näkökulmasta Marjukka Vallimies- Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö PÄÄMINISTERI

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7 1.1.2014 1 (12) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS... 2 2. LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN... 2 3. LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE...

Lisätiedot

Hoitotyö HUS:ssa. Kohti tehokasta terveydenhuollon kokonaisuutta Valtuuston seminaari 25.9.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT

Hoitotyö HUS:ssa. Kohti tehokasta terveydenhuollon kokonaisuutta Valtuuston seminaari 25.9.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT Hoitotyö HUS:ssa Kohti tehokasta terveydenhuollon kokonaisuutta Valtuuston seminaari 25.9.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT Hoitotyö HUS:ssa Esityksen sisältö 1. HUS:n hoitohenkilöstöstä 2.

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 8 / 2016 1 (6) Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa Lääkehoidon turvallisuus Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky.

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky. HALLITUS 102 29.08.2016 HYKSIN JOHTAMISEN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2017 ALKAEN 713/00/01/02/2010 HALL 102 HUS:n hallitukselle esitetään, että HYKSin johtavan ylilääkärin virka laitetaan avoimesti haettavaksi

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumi 26.9.2013 Technopolis, Itä-Suomen yliopisto Mikrokatu 1 Kuopio Timo Keistinen, lääkintöneuvos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Yhdessä terveyttä - Kantavat rakenteet terveyttä edistävälle hoitotyön johtamiselle

Yhdessä terveyttä - Kantavat rakenteet terveyttä edistävälle hoitotyön johtamiselle Yhdessä terveyttä - Kantavat rakenteet terveyttä edistävälle hoitotyön johtamiselle VeTe loppuseminaari 6.9.2011 Tampere Marjaana Pelkonen Ylitarkastaja, STM Sisällys 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

HUS SOTE-TYÖSUUNNITELMA. Janne Aaltonen

HUS SOTE-TYÖSUUNNITELMA. Janne Aaltonen HUS SOTE-TYÖSUUNNITELMA Janne Aaltonen SOTE-ORGANISOITUMINEN HUS:SSA Kokoontuu tarvittaessa, lähtökohtaisesti viikoittain Koordinaatioryhmä Janne Aaltonen Grigori Joffe Niina Kauppinen Sune Lang Lauri

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain toimeenpano

Terveydenhuoltolain toimeenpano Terveydenhuoltolain toimeenpano Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Helsinki 10.2.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011 - onko liikuttu

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto

Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto 3.10.2013 Kansallinen potilasturvallisuusstrategia, STM 29.1.2009 Visio - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen

Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen Uuden terveydenhuoltolain mukainen laadunseurannan velvoite ja aluevastuu laboratoriotoiminnassa Labquality-päivät Helsinki 9.2.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Terveydenhuollon ongelmia palvelutarpeen ja kysynnän kasvu rahoituksen niukkeneminen henkilöstön

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki STM

Terveydenhuoltolaki STM Terveydenhuoltolaki STM Terveydenhuoltolain painotukset Asiakaskeskeisyys Laatu ja potilasturvallisuus Perusterveydenhuollon vahvistaminen Eri toimijoiden välinen yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 20.11.2014 125 ja se on voimassa 1.1.2015 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN. Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN. Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö Turvataan henkilöstön saatavuus, riittävyys ja sitoutuminen Alueellinen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous 20.12.2011, sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Delegointirekisteri (Hallintosäännön mukainen)

Delegointirekisteri (Hallintosäännön mukainen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Delegointirekisteri (Hallintosäännön mukainen) Luettelo tulosalueittain voimassa olevista toimivallan siirtämispäätöksistä, tilanne 2/2016 Hallintosääntö

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija 15.5.2014 OIKEUS OIREENMUKAISEEN HOITOON JA RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN (L433/2010) Oireenmukainen hoito 23a

Lisätiedot

Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN DIAG 60

Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN DIAG 60 Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta 60 16.06.2015 HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN DIAG 60 Johtokunta käsitteli HUSLABin johtoryhmän ehdotusta HUSLABin uudeksi

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa Ermo Haavisto johtajaylilääkäri, emba Järjestämisvastuista lainsäädännössä - Terveydenhuoltolaki 1. - Lakia sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot