HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen"

Transkriptio

1 Aki Linden Hallitus , OHEISMATERIAALI 5 HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen HYKS tulosalueen henkilöstö muodostaa 55 % koko HUS:n henkilöstöstä ja HYKS tuottaa 79 % TARKISTA!) kaikista HUS:n ulkoisista tuloista alkaen HYKS:ssä käynnistyi uusi organisaatio, jossa aikaisempi neljään tulosyksikköön ja 18 klinikkaryhmään (joiden alaisina toimivat klinikat, osastoryhmät ja vastuuyksiköt) jakaantunut organisaatio vaiheittain korvattiin 12 tulosyksiköllä (osaamiskeskukset), joiden alaisuudessa toimii linjaorganisaatio, joka edelleen jakaantuu vastuuyksiköihin. Tulosyksiköt ovat erilaisia. Joissakin on edustettuina useita lääketieteen erikoisaloja ja joissakin vain yksi. Samasta syystä linjojen muodostumisen peruste vaihtelee tulosyksiköittäin. Alempana selvitetään kunkin tulosyksikön jakautuminen linjoihin. Jokaisessa tulosyksikössä on erillinen opetuksen ja tutkimuksen linja ja ATeK tulosyksikössä myös Tuotekehitys- ja asiantuntijapalvelut linja. Kahdessa tulosyksikössä Vatsakeskuksessa ja Lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikössä on koko hoitotyö koottu organisatorisesti yhdeksi linjakokonaisuudeksi. Muissakin tulosyksiköissä hoitotyötä johtavat tulosyksikön johtava ylihoitaja ja hänen alaisuudessaan muut ylihoitajat. Psykiatrian tulosyksikössä, joka käytännössä muodostuu kolmesta psykiatrisesta erikoisalasta (psykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria) perusteena on potilas- ja sairausryhmiin perustuva jakautuminen. Linjat ovat Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja, Mielialahäiriölinja, Psykoosi- ja oikeuspsykiatrian linja, Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja sekä Nuorisopsykiatrian linja. Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikkö (LaNu) jakaantuu osin erikoisalojen mukaisesti: Lastenpsykiatrian linja, Lastenneurologian linja ja Lastenkirurgian linja ja osin hoidon porrastuksen mukaisesti: Yleispediatrian linja ja Erityispediatrian linja. Vatsakeskuksen kliiniset linjat ovat osin usean erikoisalan linjoja: Vatsakirurgia ja endoskopiat linja sekä Endokrinologia ja parenkyymielinsairaudet linja ja osin yhden erikoisalan linjoja: Verisuonikirurgian linja ja Urologian linja. Tulehduskeskuksen kliiniset linjat ovat Reumasairauksien linja, Iho- ja allergiasairauksien linja ja Infektiosairauksien linja. Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikön (TuPla) kliiniset linjat ovat Tukielinkirurgian linja (sisältää ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoisalat) ja Plastiikkakirurgian linja. Vuonna 2014 aloittaneen Syöpäkeskuksen kliiniset linjat ovat Hematologian linja, Kiinteät kasvaimet linja ja Sädehoitolinja. Yhdestä erikoisalasta muodostuva Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö jakaantuu neljään kliiniseen linjaan: Päivystystoiminnan linja, Lapsivuodeosastohoidon linja, Leikkaustoiminnan linja ja Naistentautien- ja äitiyspoliklinikkatoiminnan linja. Vuonna 2013 aloittanut Sydän- ja keuhkokeskus jakaantuu kahteen linjaan, joista kumpikin on usean erikoisalan muodostama: Sydänlinja ja Rintaontelosairauksien linja. Kokonaan uudentyyppinen kokonaisuus on Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikkö (Sisu), joka jakaantuu seuraaviin linjoihin: Sisätaudit linja, Kuntoutus ja geriatria linja, Sosiaalityö ja sijaistoiminta linja, Apuvälinekeskus. Pää- ja kaulakeskus jakaantuu viiteen erikoisalakohtaiseen linjaan: Hammas-, suu- ja leukasairauksien linja, Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja, Neurokirurgian linja, Neurologian linja, Silmäsairauksien linja.

2 Akuutti tulosyksikkö jakaantuu kahteen kliiniseen linjaan: Ensihoito linja, Päivystys linja. Leikkaussali- ja tehohoitopalveluja muille tulosyksiköille ja kivunhoitopalveluja suoraan lähetepotilaille tuottava ATeK tulosyksikkö jakaantuu kolmeen kliiniseen tulosyksikköön: Anestesia-perioperatiivinen linja, Tehohoidon linja ja Kivunhoidon linja. Liite 1 UUSIEN TULOSYKSIKÖIDEN MUODOSTUMINEN AIKAISEMMISTA TULOSYKSIKÖISTÄ Liite 2 ORGANISAATIOKAAVIO Liite 3 VASTUUHENKILÖLUETTELO (jaettu pöydälle hallituksen kokouksessa ) Liite 4 TULOSYKSIKKÖKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT (Ote HYKS-lautakunnan pöytäkirjasta ) HYKS-tulosalueen varajohtaja talousjohtaja Jari Finnilä selvittää kokouksessa tarkemmin HYKS:n uuden organisaation käynnistymistä.

3 Sydän- ja keuhkokeskus- OSKE - keuhkosyöpien onkologinen hoito siirtyy myöhemmin HYKS Sydän- ja keuhkokeskus (SK-keskus) LIITE 1 HYKSIN TULOSYKSIKÖIDEN JA KLINIKKARYHMIEN HALLINNOLLINEN MUUTOS OSAAMISKESKUKSIKSI Psykiatrian tulosyksikkö Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Medisiininen tulosyksikkö Tulehdus klinikkaryhmä - gastroenterologia Valtimo klinikkaryhmä - nefrologia, - neurologia, + kuntoutuspalveluja, + Apuvälinekeskus, + keskitettyjä sosiaalipalveluja Päivystys-valvonta klinikkaryhmä + ensihoito + potilassiirrot Syöpätautien klinikkaryhmä + gynekologien onkologia, + rintasyöpäkirurgia + keuhkosyöpien onkol. hoito myöh. Pehmytkudoskirurgian klinikkaryhmä + nefrologia, + sisätautinen gastroenterologia, - rintarauhaskirurgia Tukielinkirurgian klinikkaryhmä - suu- ja leukasairaudet Anestesia- ja tehohoidon klinikkaryhmä + välinehuolto, - ensihoito Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmä + neurologia, + suu- ja leukasairaudet Naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmä - gynekologinen onkologia Lastensairauksien klinikkaryhmät (Pediatria, Lastenkirurgia, Lastenneurorologia, Lastenpsykiatria) Psykiatrian klinikkaryhmät (Helsinki, Jorvi, Peijas, Nuorisopsykiatria) + HuSuke 2018, +perinnöllisyyslääketieteen potilashoito Lakkautetaan Lakkautetaan Lakkautetaan Lakkautetaan HYKS Tulehduskeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus (Sisu) HYKS Akuutti HYKS Syöpäkeskus HYKS Vatsakeskus Tukielin- ja plastiikkakirurgia (TuPla) HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (ATek) HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset (NaiS) HYKS Lasten ja nuorten sairaudet (LaNu) HYKS Psykiatria (+ Kellokosken toimintoja Hyvinkään sairaanhoitoalueelta)

4

5 VASTUUALUE / LINJAT Linjajohtaja VASTUUALUE / YLIHOITAJAT Ylihoitaja 110 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO (ATeK) Toimialajohtaja Olli Kirvelä 110 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO (ATeK) Johtava ylihoitaja Arja Tuokko Leikkaussalit ja perioperatiivinen linja Irma Jousela Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden leikkaus- ja anestesiaosastot Tarja-Leena Neffling Tehohoidon linja Ville Pettilä Töölön ja Herttoniemen sairaaloiden leikkaus- ja anestesiaosastot Jarmo Nivalainen 111 HYKS LASTEN- JA NUORTEN SAIRAUDET (LaNu) Toimialajohtaja Jari Petäjä 111 HYKS LASTEN- JA NUORTEN SAIRAUDET (LaNu) Johtava ylihoitaja Inger Mäenpää Erityispediatria Eero Jokinen Lasten yksiköt Jorvin, Peijaksen ja Kätilöopiston sairaaloissa Briitta Klemetti Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja Pekka Jylhä Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja Tuula Rajala Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja Risto Vataja Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja Camilla Ekegren Mielialahäiriölinja Martti Heikkinen Mielialahäiriölinja Tove Widen Nuorisopsykiatrian linja Klaus Ranta Nuorisopsykiatrian linja Teija Rintamäki Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linja Kieseppä Tuula Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linja Päivi Soininen 113 HYKS Akuutti Toimialajohtaja Maaret Castrén 113 HYKS Akuutti Johtava ylihoitaja Marja Renholm Hammas-, suu- ja leukasairaudet Pekka Laine Hammas-, suu- ja leukasairaudet sekä Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Carita Sainio Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Heikki Rihkanen Neurokirurgia sekä neurologia Jorvi ja Peijas Ritva Salmenperä Neurokirurgia Mika Niemelä Neurologia, Meilahti Maarit Virta-Helenius Neurologia Markus Färkkilä Silmätaudit Nina Fagerholm HYKS-sairaanhoitoalue Tulosyksiköiden linjajohtajat ja ylihoitajat 2015 Päivitetty /minna pirhonen LIITE 2 Kivunhoidon linja Katri Hamunen Meilahden tornisairaalan ja Kirurgisen sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastot Helena Tuominen Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut -linja Sinikka Münthe Tehohoitoyksiköt (teho-osasto 20 Meilahden tornisairaalassa, teho-osasto Jorvi, traumateho Töölössä) Anu Meriö Kivunhoito Arja Tuokko Lastenkirurgia Pentti Kallio Lastenpsykiatria Tuija Kotavuopio Lastenneurologia Hannu Heiskala Anestesia- ja leikkausosasto, päiväkirurgia, osastot K4, K7 ja K9 ja Sydäntutkimusyksikkö Lastenneurologia (ei Jorvi, ei Peijas),yleispediatrian, erityispediatrian ja Outi Simonen Lastenpsykiatria Leena Repokari lastenkirurgian vastaanotot Lastenklinikalla, kuntoutusohjaajat, fysioterapia, Anita Tuhkanen Yleispediatria Anne Wikström toimintaterapia leikki ja nuorisotoiminta Osastot K3, K5, K6, K8, K10, K12, N12, Lastenklinikan päivystys ja Lastenklinikan päiväsairaala Sirpa Vanhasasi-Huida 112 HYKS Psykiatria Toimialajohtaja Matti Holi 112 HYKS Psykiatria Johtava ylihoitaja Taina Yli-Nikkola Ensihoito Markku Kuisma Päivystyspoliklinikat Jorvi, Meilahti ja Peijas Kirsi Huttunen Päivystys Veli-Pekka Harjola Jorvi päivystysosasto, Meilahti osasto 22 (päivystysosasto), Peijas päivystys- ja valvontaosasto 114 HYKS Pää- ja kaulakeskus Toimialajohtaja Hans Ramsay 114 HYKS Pää- ja kaulakeskus Marja Renholm Johtava ylihoitaja Maarit Virta- Helenius Silmätaudit Erna Kentala

6 115 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus (Sisu) Toimialajohtaja Jukka Louhija 115 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus (Sisu) Johtava ylihoitaja Eija Rissanen Sisätaudit Juhani Kahri Sisätaudit Eija Rissanen Kuntoutus Harri Hämäläinen Kuntoutus Leena Pohjola 116 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus (SK-keskus) Toimialajohtaja Markku S. Nieminen 116 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus (SK-keskus) Johtava ylihoitaja Sirkka Ekola Rintaontelosairauksien linja Jarmo Salo Rintaontelosairauksien linja Anniina Lahtinen Sydänlinja Markku Kupari Sydänlinja Sirkka Ekola Naistentautien leikkaustoiminta Jari Sjöberg Lapsivuodeosastohoidon linja Katja Koskinen 118 HYKS Syöpäkeskus Toimialajohtaja Petri Bono 118 HYKS Syöpäkeskus Johtava ylihoitaja Vuokko Kolhonen Hematologian linja Kimmo Porkka Hematologian linja, Kiinteät kasvaimet -linja sekä Sädehoitolinja Vuokko Kolhonen 119 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia (TuPla) Toimialajohtaja Markku Härmä 119 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia (TuPla) Johtava ylihoitaja Tarja Särkioja Tukielinkirurgian linja Jarkko Pajarinen Peijaksen kirurgiset vuodeosastot ja kirurgian poliklinikka Tarja Särkioja Plastiikkakirurgian linja Hannu Kuokkanen Töölön osastot 2,3, 4 ja 5 sekä Husuken vuodeosasto ja poliklinikka Terhi Mäkelä Opetus ja tutkimus -linja Nina Lindfors Töölön sairaalan tapaturma-asema, kirurgian poliklinikka ja päivystysosasto Miita Springare Vatsaelinkirurgia ja endoskopia Leena Halme Meilahden ja Kirurgisen sairaalan vuodeosastot Eila Manninen-Kauppinen 117 HYKS Naistentaudit ja synnytykset (NaiS) Toimialajohtaja Seppo Heinonen 117 HYKS Naistentaudit ja synnytykset (NaiS) Johtava ylihoitaja Kirsi Heino Lapsivuodeosastohoito Veli-Matti Ulander Naistentautien leikkaustoiminnan linja sekä Naistentautien- ja äitiyspoliklinikkatoiminnan linja Kirsi Heino Synnytysten ja naistentautien päivystystoiminta Mika Nuutila Synnytysten ja naistentautien päivystystoiminnan linja Marjaana Hanhirova Naistentautien- ja äitiyspoliklinikkatoiminta Aila Tiitinen Kiinteät kasvaimet -linja Johanna Mattson Sädehoitolinja Mikko Tenhunen 120 HYKS Tulehduskeskus Toimialajohtaja Antti Lauerma 120 HYKS Tulehduskeskus Johtava ylihoitaja Riitta Vuorinen Infektiosairauksien linja Asko Järvinen Infektiosairauksien linja, Iho- ja allergiasairauksien linja, Reumasairauksien linja Riitta Vuorinen Infektiosairauksien linja, Iho- ja allergiasairauksien linja Mika Mäkelä Reumasairauksien linja Riitta Luosujärvi 121 HYKS Vatsakeskus Toimialajohtaja Esko Kemppainen 121 HYKS Vatsakeskus Johtava ylihoitaja Anna-Maija Kaira Endokrinologia ja parenkyymielinten sairaudet Helena Isoniemi Meilahden ja Kirurgisen sairaalan poliklinikat, Meilahden sairaalan endoskopiayksikkö, Kolmiosairaalan 5. krs osasto Anna-Maija Kaira Urologia Mika Matikainen Jorvin sairaalan vuodeosastot ja poliklinikka Helena Brander Verisuonikirurgia Anders Albäck

7 LIITE 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJANOTE 1 (3) SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA EHDOTUS VUODEN 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKKÖKOHTAISEKSI KÄYTTÖSUUNNITELMAKSI 9/00/02/00/02/2015 HYKS 2 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväk syttiin valtuuston kokouksessa kuntayhtymätasoise na. Hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden vuoden 2015 käyttö suunnitelmat kokouksessaan ( 191). Kunkin sai raanhoitoalueen lautakunta hyväksyy oman alueensa tulosyksi köiden käyttösuunnitelmat. Sairaanhoitoalueen lautakunnan päätettäväksi tuodaan nyt HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitel mat. Tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä 3. Käyttösuunnitelmien osana tulosyksiköt ovat valmistelleet tasa painotetun ohjauskortin, jonka pohjana on HUS-kuntayhtymä tasoiset strategiasta johdetut vuoden 2015 avaintavoitteet. Käyt tösuunnitelmaesityksen liitteessä 1 olevassa tasapainotetussa ohjauskortissa esitetään kaikille tulosyksiköille yhteiset avainta voitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat on laadittu ja sopeutettu halli tuksen hyväksymän sairaanhoitoalueen käyttösuunnitelman raa miin. Käyttösuunnitelmat sisältävät toimenpiteet talousarvion tu lostavoitteen ja tuottavuuden kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Sairaanhoitoalueen ja sen tulosyksiköiden talousarvion ulkoisten toimintakulujen sopeuttamistarve on noin 10,6 milj. euroa (-1,45 % ulkoisista sairaanhoitoalueen toimintakuluista). Tämä perustuu sairaanhoitoalueelle asetettuun 1,45 % tuottavuustavoitteeseen sekä yhtymähallinnon ohjeistuksen mukaiseen arvioon kustan nustason noususta. Käyttösuunnitelmien valmisteluvaiheessa tu losyksiköt ovat valmistelleet esitykset toimintakulujen sopeuttami seksi (talousarviovuoden kehittämisohjelmiksi) yhteensä 11,7 milj. euron edestä, josta henkilöstökustannuksiin ja muihin ulkoi siin toimintakuluihin 8,9 milj. eurolla ja sisäisiin tarvike- ja palvelu ostoihin HUS:n sisäisiltä palvelutuottajilta 2,7 milj. eurolla. Kulu sopeutuksen osalta on sovittu aikataulutettuja konkreettisia toi menpiteitä, jotta tavoitteeksi asetettu toimintakulutaso saavutet taisiin. Kooste tulosyksiköiden valmistelemista toimenpiteistä vuo den 2015 tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi on oheismateriaa lissa A. Tulosyksiköiden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumises ta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Tulosyksiköiden yhteenlasketuista toimintakuluista ulkoisten kulu jen osuus on 44,9 %, tästä henkilöstökulujen osuus on 84,9 % ja muiden ulkoisten kulujen osuus 13,9 %. Vastaavasti toimintaku luista 55,1 % muodostuu palvelu- ja tarvikehankinnoista sekä tila vuokrista konsernin sisäisiltä palveluiden tuottajilta (tytäryhtiöt, lii kelaitokset ja tulosalueet, Hyks tulosyksiköt). Toiminnallisina siirtoina HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvät: HYKS Psykiatrian tulosyksikköön Kellokosken psykiatrisesta toiminnasta Hyvinkään sairaanhoitoalueelta, HYKS Akuutti tulosyksikköön Myrkytystietokeskus

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJANOTE 2 (3) SAIRAANHOITOPIIRI HYKS Lasten ja nuortensairauksien tulosyksikköön perinnöllisyyslääketiede HUSLAB liikelaitoksesta sekä HYKS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikköön siirtyy Apuvälinekeskuksen taseyksikkö. Toiminnallisten siirtojen vaikutus vuoden 2015 toimintakuluihin on yhteensä noin 49,4 milj. euroa / +3,7 %. Tulosyksiköiden sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Yhdentoista (11) kliinisen tulosyksiköiden osalta sitovat nettokulut Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön ja tulosalueen johdon tulosyksikön osalta toimintakulut yhteensä. Perusteena näiden tulosyksiköiden mittarille on sisäisten toimintatuottojen osuuden ylikorostuminen kaikista toimintatuotoista. Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön sisäisten toimintatuottojen osuus kaikista tulosyksikön toimintatuotoista on 97 % ja tulosalueen johdon tulosyksikön 100 %. Käyttösuunnitelmien muuttaminen Hallitus päättää muutoksista silloin, kun sairaanhoitoalueen ta lousarvion toimintatuottojen tai toimintakulujen kokonaismäärät muuttuvat. Lautakunta päättää mahdollisista tulosyksikkökohtais ten käyttösuunnitelmien muuttamisesta, mikäli sairaanhoitoalu een talousarvion toimintatuottojen ja toimintakulujen kokonais määrät eivät muutu. Toiminnan järkevän ja tarvittaessa nopean ohjauksen kannalta on järkevää, että sairaanhoitoalueen johtaja voi päättää euro määrältään vähäisistä (esitys 3 %) tulosyksikkökohtaisten käyttö suunnitelmien vahvistettujen tavoitteiden muuttamisesta, mikäli sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut ei vät muutu. Esitetty menettelytapa on ollut voimassa HYKS-sai raanhoitoalueella jo vuosina Mahdolliset talousarvio muutokset vuonna 2015 Talousarvion laadinnan jälkeen on päätetty että Helsingin kau pungin Fysiatrian poliklinikan toiminta siirtyy Helsingin ja Uuden maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnaksi alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti (käsitellään omana asiana tässä lautakunnan kokouk sessa asiakohdassa 4). Siirtyvän fysiatrian poliklinikan toiminnan vaikutuksia ei ole huomioitu laaditussa HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Sen osalta tullaan esittä mään tehtäväksi vuoden 2015 aikana talousarviomuutos. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttö suunnitelmien valmistumisen jälkeen on Hyksin tulosyksiköiden toimintoihin / vastuuyksikkö jakoon tehty vielä sairaanhoitoalueen sisäisiä muutoksia, joita ei ole aikataulullisesti voitu huomioida käyttösuunnitelmissa. Näiden osalta tullaan vuoden 2015 aikana esittämään tehtäväksi käyttösuunnitelmien muutos siltä osin kun ne ovat oleellisia. Nämä muutokset eivät vaikuta HYKS sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvion toimintatuottoihin ja -kului hin.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJANOTE 3 (3) SAIRAANHOITOPIIRI Päätösesitys Lautakunta päättää 1. hyväksyä esityslistan liitteenä 3 olevat HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 2. vahvistaa tulosyksikkökohtaisiksi sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi; Lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Psykiatrian tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Akuutti tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Pään ja kaulakeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Sydän- ja keuhkokeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Naistentaudit ja synnytykset tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Syöpäkeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Tukielin- ja plastiikkakirurgia tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Tulehduskeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Vatsakeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön toimintakulut yhteensä euroa Sairaanhoitoalueen johto tulosyksikön toimintakulut yhteensä euroa 3. oikeuttaa HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päättämään sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien muuttamisesta silloin, kun muutos vuositasolla on euromäärältään enintään 3 % eikä sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuottojen ja toimintakulujen enimmäismäärä muutu Asian käsittely Päätös Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli kokouksessa tulosyksiköille laadittuja käyttösuunnitelmaesityksiä sekä asetettuja taloudellisia tavoitteita. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09)

10

11 LIITE 4 KATSAUS HYKSIN TOIMINTAAN Talousjohtaja Jari Finnilä, HYKS johto HUS hallituksen kokous

12

13 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköt 3

14 Rakenteellinen muutos: Toimialajohtajan yleinen tehtävä on säilytetty hallintosäännössä, mutta ratkaisuvalta siirretty sairaanhoitoalueen johtajan hyväksymään toimintaohjeeseen. Toimialajohtajilla ei ole päätösvallan delegointimahdollisuutta - yhtenäinen päätöksentekojärjestelmä Hyksissä. Toimitusjohtaja hoitaa oman virkansa ohella myös Hyksin johtajan viran tehtävät. Järjestely on voimassa saakka Hyksin talousjohtaja toimii Hyksin johtajan varahenkilönä ja vastaa Hyksin päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Hyksin johtamisessa avustaa Hyksin johdon tulosyksikkö. 4 HYKSIN TOIMINTAOHJE ( 128/ )

15 Hyksin toimintaohjeessa määrätään tulosyksikön rakenteesta, keskitetyistä tehtävistä, johtavien viranhaltijoiden tehtävistä ja henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja muusta ratkaisuvallasta. Toimintaohjeen liitteenä on kunkin tulosyksikön toiminnallinen organisaatio ja lääketieteellisen vastuun määrittely. Toimintaohjeeseen on tehty teknisiä tarkennuksia 11/

16 Johtoryhmä, HYKS-sha johtajan päätös 4/ Työvaliokunta, HYKS-sha johtajan päätös 1/ Yhteistyötoimikunta, HYKS-sha johtajan päätös 10/ PERUSTETUT JOHTO- JA TYÖRYHMÄT Henkilöstöjohtamisen ohjausryhmä, HYKS-sha johtajan päätös 3/ Lisäksi johtoryhmät kussakin tulosyksikössä

17 Sisäisten sijaisten käyttöperiaatteiden mukaisen toiminnan kehittäminen, HYKS talousjohtaja 7/ Tyhjien vakanssien siirto HYKS johtoon, HYKS talousjohtaja 186/ AJANKOHTAISET/VIREILLÄ OLEVAT ASIAT

18 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS:lle, Hallitus 7/ Vaativan erityistason saattohoidon järjestämisen (Terhokotitoiminta) keskittäminen HUS:n vastuulle vuodeosastohoidon osalta alkaen Vantaan terveyskeskuspäivystyksen siirto HUS:n toiminnaksi alkaen

19 esiselvitys Helsingin kaupungin apuvälinekeskuksen mahdollisesta siirtymisestä HUS:n toiminnaksi selvitys Helsingin kaupungin lonkkaliukumäkitoiminnan aloittamisesta HUS-Helsinki yhteistyönä selkäydinvamma- ja selkäkeskuksen rakentaminen tunnustelut Helsingin kaupungin ja HUS:n psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhdistämisestä Lisäksi käynnissä on

20 Lastenklinikan osastot K10 ja S10 siirretään toimintoineen ja henkilökuntineen Kolmiosairaalan osastolle 4 B toukokesäkuussa, heti kun se Tornisairaalan valmistumiseen ja muuttoihin nähden on mahdollista. Osasto 4 B oli varattu Auroran infektiosairauksien osastoksi. Tämä muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että Aurorassa sijaitsevat infektiosairauksien toiminnat siirtyvät Kolmioon vasta uuden Lastensairaalan valmistuttua vuonna Aurorasta ei päästä luopumaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti -- > ylimääräisiä vuokrakustannuksia noin /vuosi AJANKOHTAISKATSAUS RAKENTAMISEEN Lastenklinikka

21 Plastiikkakirurgian leikkaussaleissa (4 kappaletta), jotka sijaitsevat Töölön sairaalan vanhan osan 6 kerroksessa, työskentelevällä henkilökunnalla on esiintynyt oireilua. Lopullinen raportti kaikkine tuloksineen valmistuu HUS-Tilakeskuksen arvion mukaan leikkaussalien kunnostaminen maksaa noin euroa. Aikaa remontille tulee varata 6 kuukautta. Pääperiaatteena on, että Töölön sairaalasta väistää plastiikkakirurgia ja leikkaussaleja ei enää remontoida alipaineisiksi vaan plastiikkakirurgian infektioleikkaukset hoidetaan muualla Töölön sairaalan leikkaussalit

22 välisenä aikana muuttavat Tornisairaalaan väistöissä olleet toiminnot väliaikaisesta vuodeosastosiivestä, Kolmiosairaalasta sekä Meilahden leikkausosaston tiloista. Toukokuussa 2015 käynnistyy puoli vuotta kestävä, väistötiloina toimineiden Meilahden leikkaussalien remontti, jonka valmistuminen mahdollistaa toisen vaiheen paluumuuton välisenä aikana muuttavat Kolmiosairaalaan toiminnot Silmä- ja Korvasairaalasta, Lastenklinikalta sekä toiminnot Kolmiosairaalan sisällä. Muutot Auroran sairaalasta siirtyvät myöhempään ajankohtaan. 2/17/ Meilahden sairaala paluumuuton ensimmäinen vaihe / huhtikuu 2015

23 Marras-joulukuussa muuttavat Tornisairaalaan toiminnot Kirurgisesta sairaalasta sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloista. Toisen vaiheen muuttojen jälkeen Torni on täynnä. 2/17/ Paluumuuton toinen vaihe / marras- joulukuu 2015

24 HYKS lautakunta vahvisti tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2015 kokouksessaan ( 2) Toiminnallisina siirtoina HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvät: HYKS Psykiatrian tulosyksikköön Kellokosken psykiatrisesta toiminnasta Hyvinkään sairaanhoitoalueelta, HYKS Akuutti tulosyksikköön Myrkytystietokeskus HYKS Lasten ja nuortensairauksien tulosyksikköön perinnöllisyyslääketiede HUSLAB liikelaitoksesta sekä HYKS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikköön siirtyy Apuvälinekeskuksen taseyksikkö TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT

25 Tulosyksiköiden sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Yhdentoista (11) kliinisen tulosyksiköiden osalta sitovat nettokulut Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön ja tulosalueen johdon tulosyksikön osalta toimintakulut yhteensä. Perusteena näiden tulosyksiköiden mittarille on sisäisten toimintatuottojen osuuden ylikorostuminen kaikista toimintatuotoista. Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön sisäisten toimintatuottojen osuus kaikista tulosyksikön toimintatuotoista on 97 % ja tulosalueen johdon tulosyksikön 100 %

26 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmien valmistumisen jälkeen on Hyksin tulosyksiköiden toimintoihin / vastuuyksikkö jakoon tehty vielä sairaanhoitoalueen sisäisiä muutoksia, joita ei ole aikataulullisesti voitu huomioida käyttösuunnitelmissa. Näiden osalta tullaan vuoden 2015 aikana esittämään tehtäväksi käyttösuunnitelmien muutos siltä osin kun ne ovat oleellisia. Nämä muutokset eivät vaikuta HYKS sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin

27 HYKS TULOSYKSIKÖIDEN TAVOITEASETANTA (1) HYKS-lautakunta 17 TAE 2015 jäsenkuntien maksuosuuden jako tulosyksiköille Pohjana tulosyksiköiden oikaistu TA 2014 HUS-tason oikaisu (vähennys) jaetaan oik. TA 2014 suhteessa mm. potilasvakuutusmaksu TA 2014 ja sen kasvu TAE 2015 Yleinen kustannustason muutos + 1,2 % Muut käytettävät parametrit tulosyksikkökohtaisesti tarkasteltuna (kts. seur. dia)

28 HYKS TULOSYKSIKÖIDEN TAVOITEASETANTA (2) Akuutti-tulosyksikkö saa kaikki omien päivystyspoliklinikoidensa tulot (TA 2014: osa kohdistunut erikoisalakohdistuksen mukaisesti kirurgian erikoisaloille/yksiköille) Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikkö saa kaikki omien fysioterapiayksiköidensä käyntitulot (TA 2014: osa kohdistunut erikoisalakohdistuksen mukaisesti muille erikoisaloille/yksiköille) 18 TAE 2015 jäsenkuntien maksuosuus; jako tulosyksiköille Muut käytettävät parametrit tulosyksikkökohtaisesti tarkasteltuna: Epidemiologia: Ikäpainotettu väestön muutos ikäpainotus laskettu välisuoriteperusteisen laskutuksen osuudella alle 65-v. ja sitä vanhemmat Toiminnan muutos: Tilojen ja tietohallinnon yleisen kustannustason muutoksen ylittävä osuus Tuottavuustavoite: Painotettu tuottavuustavoite pohjana THL:n erikoisalatuottavuusindeksit vuosilta 2013 (alustava) ja 2012 Strateginen painotus: HYKS-sairaanhoitoalueen TAE 2015 hyväksytyt toiminnalliset muutokset HUS:n sisäiset toiminnalliset siirrot (AVK, Kellokosken psyk., perinnöllisyyslääketiede) TA 2014:oon sisältymätön Jorvin yhteispäivystyksen toiminnallinen muutos (terv.keskuskäynnit päivystyskäynneiksi) Tulonohjauksen muutos > 2015

29 HYKS-SHA TA 2015 VS TP 2014 TOIMINTAKULUT ,2 % ,3 % ,0 % ,0 % Henkilöstökulut ,4 % ,3 % ,5 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,5 % ,6 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteen ,1 % ,9 % ,7 % ,4 % Avustukset ,0 % 22 3,5 % ,0 % 22 3,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,4 % ,0 % ,3 % Poistot ja arvonalennukset ,3 % ,4 % ,3 % ,2 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT Y ,2 % ,3 % ,0 % ,4 % TILIKAUDEN TULOS Sitovat nettokulut ,3 % ,7 % ,4 % ,3 % TA 2014 TP 2014 TAE2015 vertailukelpoinen TA15 vert.kelp. vs TA14 Muutos Muutos % TAE15 vert.kelp. vs TP14 Muutos Muutos % TAE2015 toiminnalliset siirrot TAE 2015 TAE15 vs TA14 TAE15 vs TP14 Muutos Muutos % Muutos Muutos % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,5 % ,8 % ,2 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,6 % ,0 % ,4 % Palvelusop.myynti jäsenkunnille ,3 % ,2 % ,4 % ,2 % Muut myyntituotot yhteensä ,6 % ,3 % ,6 % ,4 % Maksutuotot ,5 % ,1 % ,6 % ,0 % Tuet ja avustukset ,1 % ,5 % ,1 % ,5 % Muut toimintatuotot ,1 % ,4 % ,5 % ,3 % - TA2014 ja TP 2014: Toimintatuotot/Palvelusop. myynnistä jäsenkunnille ja Toimintakulut/Palveluiden ostoista vähennetty potilasvahinkovakuusosuus 9,9 milj. eur (vertailukelpoisuus TAE2015 kanssa)

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

19 17.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

19 17.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 19 17.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS 19 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 8 08.03.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS 8 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2017 hyväksyttiin

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 52 08.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS 52 Lautakunnalle esitellään tarkemmin tässä kokouksessa HYKS-sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014.

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014. Yhtymähallitus 191 16.12.2013 Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014 356/1.12.120/2013 Yhtymähallitus 191 Kuntayhtymän johtosäännön 2 :n mukaan yhtymähallitus määrää kuntayhtymän

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

67 29.10.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

67 29.10.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 67 29.10.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS 67 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala I Yhteissymposium Luentosali 1 II Ortopedia ja traumatologia - Lonkan ja polven nivelrikko Luentosali 1 III IV Suu- ja leuka-,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 18.11.2013 klo 09:00 PAIKKA Töölön sairaala, 3. krs, pienryhmätila KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 78 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 59 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS 59 Lautakunnan on tässä kokouksessa tarkoitus hyväksyä ja esittää hallitukselle

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) 1 16.06.2015 11 AIKA 16.06.2015 klo 17:00-19:10 PAIKKA Hyks psykiatriakeskus 1. krs., Tammisali, Välskärinkatu 12, 00260 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma).

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). Tulosalueen/-yksikön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 27.10.2016 TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan 13.6.2016

Lisätiedot

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET HALLITUS 76 28.05.2012 1.1.2012 PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET 352/02/02/2012 HALL 76 Tietohallinnon taseyksikön avaava tase HUS-Tietotekniikka

Lisätiedot

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 07.05.2013 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 650/00/02/00/02/2012 HYKS 31 HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset 59, 14.3.2013

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Lautakunnan on tässä kokouksessa tarkoitus hyväksyä ja esittää hallitukselle HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitys.

Lautakunnan on tässä kokouksessa tarkoitus hyväksyä ja esittää hallitukselle HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitys. HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 10.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS 14/00/02/00/02/2015 HYKS 55 Lautakunnan on tässä kokouksessa tarkoitus hyväksyä ja esittää hallitukselle

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 28 05.05.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 11/00/02/00/02/2015 HYKS 28 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1.1.2015 Jäsenkunnat ja Turun yliopisto Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMIEN SAAVUTTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma).

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMIEN SAAVUTTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMIEN SAAVUTTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). Tulosalueen/-yksikön

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala EPSHP SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Apteekin puhdas:lat 2011-2013 Sairaala- apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle F - laajennusosa 2014-2018 Laajennusosa, johon sijoiguu

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (13) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. krs

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (13) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. krs HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (13) AIKA 17.09.2015 klo 18:00-19:35 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 33 AJANKOHTAISKATSAUS 4 34 KUNTALAIN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

14 17.02.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

14 17.02.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 14 17.02.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS 14 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HALLITUS 1 26.01.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 27/00/02/00/01/2015 HALL 1 Hallitus päätti kokouksessaan 11.12.2014 179 käyttää otto-oikeutta toimitusjohtajan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

36 09.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

36 09.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 36 09.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 11/00/02/00/02/2015 HYKS 36 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja Anne Priha Investointijohtaja 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET HUS:n strategian mukaiset tavoitteet koskien potilaslähtöistä, oikeaaikaista

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot