HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen"

Transkriptio

1 Aki Linden Hallitus , OHEISMATERIAALI 5 HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen HYKS tulosalueen henkilöstö muodostaa 55 % koko HUS:n henkilöstöstä ja HYKS tuottaa 79 % TARKISTA!) kaikista HUS:n ulkoisista tuloista alkaen HYKS:ssä käynnistyi uusi organisaatio, jossa aikaisempi neljään tulosyksikköön ja 18 klinikkaryhmään (joiden alaisina toimivat klinikat, osastoryhmät ja vastuuyksiköt) jakaantunut organisaatio vaiheittain korvattiin 12 tulosyksiköllä (osaamiskeskukset), joiden alaisuudessa toimii linjaorganisaatio, joka edelleen jakaantuu vastuuyksiköihin. Tulosyksiköt ovat erilaisia. Joissakin on edustettuina useita lääketieteen erikoisaloja ja joissakin vain yksi. Samasta syystä linjojen muodostumisen peruste vaihtelee tulosyksiköittäin. Alempana selvitetään kunkin tulosyksikön jakautuminen linjoihin. Jokaisessa tulosyksikössä on erillinen opetuksen ja tutkimuksen linja ja ATeK tulosyksikössä myös Tuotekehitys- ja asiantuntijapalvelut linja. Kahdessa tulosyksikössä Vatsakeskuksessa ja Lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikössä on koko hoitotyö koottu organisatorisesti yhdeksi linjakokonaisuudeksi. Muissakin tulosyksiköissä hoitotyötä johtavat tulosyksikön johtava ylihoitaja ja hänen alaisuudessaan muut ylihoitajat. Psykiatrian tulosyksikössä, joka käytännössä muodostuu kolmesta psykiatrisesta erikoisalasta (psykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria) perusteena on potilas- ja sairausryhmiin perustuva jakautuminen. Linjat ovat Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja, Mielialahäiriölinja, Psykoosi- ja oikeuspsykiatrian linja, Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja sekä Nuorisopsykiatrian linja. Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikkö (LaNu) jakaantuu osin erikoisalojen mukaisesti: Lastenpsykiatrian linja, Lastenneurologian linja ja Lastenkirurgian linja ja osin hoidon porrastuksen mukaisesti: Yleispediatrian linja ja Erityispediatrian linja. Vatsakeskuksen kliiniset linjat ovat osin usean erikoisalan linjoja: Vatsakirurgia ja endoskopiat linja sekä Endokrinologia ja parenkyymielinsairaudet linja ja osin yhden erikoisalan linjoja: Verisuonikirurgian linja ja Urologian linja. Tulehduskeskuksen kliiniset linjat ovat Reumasairauksien linja, Iho- ja allergiasairauksien linja ja Infektiosairauksien linja. Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikön (TuPla) kliiniset linjat ovat Tukielinkirurgian linja (sisältää ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoisalat) ja Plastiikkakirurgian linja. Vuonna 2014 aloittaneen Syöpäkeskuksen kliiniset linjat ovat Hematologian linja, Kiinteät kasvaimet linja ja Sädehoitolinja. Yhdestä erikoisalasta muodostuva Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö jakaantuu neljään kliiniseen linjaan: Päivystystoiminnan linja, Lapsivuodeosastohoidon linja, Leikkaustoiminnan linja ja Naistentautien- ja äitiyspoliklinikkatoiminnan linja. Vuonna 2013 aloittanut Sydän- ja keuhkokeskus jakaantuu kahteen linjaan, joista kumpikin on usean erikoisalan muodostama: Sydänlinja ja Rintaontelosairauksien linja. Kokonaan uudentyyppinen kokonaisuus on Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikkö (Sisu), joka jakaantuu seuraaviin linjoihin: Sisätaudit linja, Kuntoutus ja geriatria linja, Sosiaalityö ja sijaistoiminta linja, Apuvälinekeskus. Pää- ja kaulakeskus jakaantuu viiteen erikoisalakohtaiseen linjaan: Hammas-, suu- ja leukasairauksien linja, Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja, Neurokirurgian linja, Neurologian linja, Silmäsairauksien linja.

2 Akuutti tulosyksikkö jakaantuu kahteen kliiniseen linjaan: Ensihoito linja, Päivystys linja. Leikkaussali- ja tehohoitopalveluja muille tulosyksiköille ja kivunhoitopalveluja suoraan lähetepotilaille tuottava ATeK tulosyksikkö jakaantuu kolmeen kliiniseen tulosyksikköön: Anestesia-perioperatiivinen linja, Tehohoidon linja ja Kivunhoidon linja. Liite 1 UUSIEN TULOSYKSIKÖIDEN MUODOSTUMINEN AIKAISEMMISTA TULOSYKSIKÖISTÄ Liite 2 ORGANISAATIOKAAVIO Liite 3 VASTUUHENKILÖLUETTELO (jaettu pöydälle hallituksen kokouksessa ) Liite 4 TULOSYKSIKKÖKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT (Ote HYKS-lautakunnan pöytäkirjasta ) HYKS-tulosalueen varajohtaja talousjohtaja Jari Finnilä selvittää kokouksessa tarkemmin HYKS:n uuden organisaation käynnistymistä.

3 Sydän- ja keuhkokeskus- OSKE - keuhkosyöpien onkologinen hoito siirtyy myöhemmin HYKS Sydän- ja keuhkokeskus (SK-keskus) LIITE 1 HYKSIN TULOSYKSIKÖIDEN JA KLINIKKARYHMIEN HALLINNOLLINEN MUUTOS OSAAMISKESKUKSIKSI Psykiatrian tulosyksikkö Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Medisiininen tulosyksikkö Tulehdus klinikkaryhmä - gastroenterologia Valtimo klinikkaryhmä - nefrologia, - neurologia, + kuntoutuspalveluja, + Apuvälinekeskus, + keskitettyjä sosiaalipalveluja Päivystys-valvonta klinikkaryhmä + ensihoito + potilassiirrot Syöpätautien klinikkaryhmä + gynekologien onkologia, + rintasyöpäkirurgia + keuhkosyöpien onkol. hoito myöh. Pehmytkudoskirurgian klinikkaryhmä + nefrologia, + sisätautinen gastroenterologia, - rintarauhaskirurgia Tukielinkirurgian klinikkaryhmä - suu- ja leukasairaudet Anestesia- ja tehohoidon klinikkaryhmä + välinehuolto, - ensihoito Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmä + neurologia, + suu- ja leukasairaudet Naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmä - gynekologinen onkologia Lastensairauksien klinikkaryhmät (Pediatria, Lastenkirurgia, Lastenneurorologia, Lastenpsykiatria) Psykiatrian klinikkaryhmät (Helsinki, Jorvi, Peijas, Nuorisopsykiatria) + HuSuke 2018, +perinnöllisyyslääketieteen potilashoito Lakkautetaan Lakkautetaan Lakkautetaan Lakkautetaan HYKS Tulehduskeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus (Sisu) HYKS Akuutti HYKS Syöpäkeskus HYKS Vatsakeskus Tukielin- ja plastiikkakirurgia (TuPla) HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (ATek) HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset (NaiS) HYKS Lasten ja nuorten sairaudet (LaNu) HYKS Psykiatria (+ Kellokosken toimintoja Hyvinkään sairaanhoitoalueelta)

4

5 VASTUUALUE / LINJAT Linjajohtaja VASTUUALUE / YLIHOITAJAT Ylihoitaja 110 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO (ATeK) Toimialajohtaja Olli Kirvelä 110 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO (ATeK) Johtava ylihoitaja Arja Tuokko Leikkaussalit ja perioperatiivinen linja Irma Jousela Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden leikkaus- ja anestesiaosastot Tarja-Leena Neffling Tehohoidon linja Ville Pettilä Töölön ja Herttoniemen sairaaloiden leikkaus- ja anestesiaosastot Jarmo Nivalainen 111 HYKS LASTEN- JA NUORTEN SAIRAUDET (LaNu) Toimialajohtaja Jari Petäjä 111 HYKS LASTEN- JA NUORTEN SAIRAUDET (LaNu) Johtava ylihoitaja Inger Mäenpää Erityispediatria Eero Jokinen Lasten yksiköt Jorvin, Peijaksen ja Kätilöopiston sairaaloissa Briitta Klemetti Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja Pekka Jylhä Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja Tuula Rajala Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja Risto Vataja Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja Camilla Ekegren Mielialahäiriölinja Martti Heikkinen Mielialahäiriölinja Tove Widen Nuorisopsykiatrian linja Klaus Ranta Nuorisopsykiatrian linja Teija Rintamäki Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linja Kieseppä Tuula Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linja Päivi Soininen 113 HYKS Akuutti Toimialajohtaja Maaret Castrén 113 HYKS Akuutti Johtava ylihoitaja Marja Renholm Hammas-, suu- ja leukasairaudet Pekka Laine Hammas-, suu- ja leukasairaudet sekä Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Carita Sainio Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Heikki Rihkanen Neurokirurgia sekä neurologia Jorvi ja Peijas Ritva Salmenperä Neurokirurgia Mika Niemelä Neurologia, Meilahti Maarit Virta-Helenius Neurologia Markus Färkkilä Silmätaudit Nina Fagerholm HYKS-sairaanhoitoalue Tulosyksiköiden linjajohtajat ja ylihoitajat 2015 Päivitetty /minna pirhonen LIITE 2 Kivunhoidon linja Katri Hamunen Meilahden tornisairaalan ja Kirurgisen sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastot Helena Tuominen Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut -linja Sinikka Münthe Tehohoitoyksiköt (teho-osasto 20 Meilahden tornisairaalassa, teho-osasto Jorvi, traumateho Töölössä) Anu Meriö Kivunhoito Arja Tuokko Lastenkirurgia Pentti Kallio Lastenpsykiatria Tuija Kotavuopio Lastenneurologia Hannu Heiskala Anestesia- ja leikkausosasto, päiväkirurgia, osastot K4, K7 ja K9 ja Sydäntutkimusyksikkö Lastenneurologia (ei Jorvi, ei Peijas),yleispediatrian, erityispediatrian ja Outi Simonen Lastenpsykiatria Leena Repokari lastenkirurgian vastaanotot Lastenklinikalla, kuntoutusohjaajat, fysioterapia, Anita Tuhkanen Yleispediatria Anne Wikström toimintaterapia leikki ja nuorisotoiminta Osastot K3, K5, K6, K8, K10, K12, N12, Lastenklinikan päivystys ja Lastenklinikan päiväsairaala Sirpa Vanhasasi-Huida 112 HYKS Psykiatria Toimialajohtaja Matti Holi 112 HYKS Psykiatria Johtava ylihoitaja Taina Yli-Nikkola Ensihoito Markku Kuisma Päivystyspoliklinikat Jorvi, Meilahti ja Peijas Kirsi Huttunen Päivystys Veli-Pekka Harjola Jorvi päivystysosasto, Meilahti osasto 22 (päivystysosasto), Peijas päivystys- ja valvontaosasto 114 HYKS Pää- ja kaulakeskus Toimialajohtaja Hans Ramsay 114 HYKS Pää- ja kaulakeskus Marja Renholm Johtava ylihoitaja Maarit Virta- Helenius Silmätaudit Erna Kentala

6 115 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus (Sisu) Toimialajohtaja Jukka Louhija 115 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus (Sisu) Johtava ylihoitaja Eija Rissanen Sisätaudit Juhani Kahri Sisätaudit Eija Rissanen Kuntoutus Harri Hämäläinen Kuntoutus Leena Pohjola 116 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus (SK-keskus) Toimialajohtaja Markku S. Nieminen 116 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus (SK-keskus) Johtava ylihoitaja Sirkka Ekola Rintaontelosairauksien linja Jarmo Salo Rintaontelosairauksien linja Anniina Lahtinen Sydänlinja Markku Kupari Sydänlinja Sirkka Ekola Naistentautien leikkaustoiminta Jari Sjöberg Lapsivuodeosastohoidon linja Katja Koskinen 118 HYKS Syöpäkeskus Toimialajohtaja Petri Bono 118 HYKS Syöpäkeskus Johtava ylihoitaja Vuokko Kolhonen Hematologian linja Kimmo Porkka Hematologian linja, Kiinteät kasvaimet -linja sekä Sädehoitolinja Vuokko Kolhonen 119 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia (TuPla) Toimialajohtaja Markku Härmä 119 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia (TuPla) Johtava ylihoitaja Tarja Särkioja Tukielinkirurgian linja Jarkko Pajarinen Peijaksen kirurgiset vuodeosastot ja kirurgian poliklinikka Tarja Särkioja Plastiikkakirurgian linja Hannu Kuokkanen Töölön osastot 2,3, 4 ja 5 sekä Husuken vuodeosasto ja poliklinikka Terhi Mäkelä Opetus ja tutkimus -linja Nina Lindfors Töölön sairaalan tapaturma-asema, kirurgian poliklinikka ja päivystysosasto Miita Springare Vatsaelinkirurgia ja endoskopia Leena Halme Meilahden ja Kirurgisen sairaalan vuodeosastot Eila Manninen-Kauppinen 117 HYKS Naistentaudit ja synnytykset (NaiS) Toimialajohtaja Seppo Heinonen 117 HYKS Naistentaudit ja synnytykset (NaiS) Johtava ylihoitaja Kirsi Heino Lapsivuodeosastohoito Veli-Matti Ulander Naistentautien leikkaustoiminnan linja sekä Naistentautien- ja äitiyspoliklinikkatoiminnan linja Kirsi Heino Synnytysten ja naistentautien päivystystoiminta Mika Nuutila Synnytysten ja naistentautien päivystystoiminnan linja Marjaana Hanhirova Naistentautien- ja äitiyspoliklinikkatoiminta Aila Tiitinen Kiinteät kasvaimet -linja Johanna Mattson Sädehoitolinja Mikko Tenhunen 120 HYKS Tulehduskeskus Toimialajohtaja Antti Lauerma 120 HYKS Tulehduskeskus Johtava ylihoitaja Riitta Vuorinen Infektiosairauksien linja Asko Järvinen Infektiosairauksien linja, Iho- ja allergiasairauksien linja, Reumasairauksien linja Riitta Vuorinen Infektiosairauksien linja, Iho- ja allergiasairauksien linja Mika Mäkelä Reumasairauksien linja Riitta Luosujärvi 121 HYKS Vatsakeskus Toimialajohtaja Esko Kemppainen 121 HYKS Vatsakeskus Johtava ylihoitaja Anna-Maija Kaira Endokrinologia ja parenkyymielinten sairaudet Helena Isoniemi Meilahden ja Kirurgisen sairaalan poliklinikat, Meilahden sairaalan endoskopiayksikkö, Kolmiosairaalan 5. krs osasto Anna-Maija Kaira Urologia Mika Matikainen Jorvin sairaalan vuodeosastot ja poliklinikka Helena Brander Verisuonikirurgia Anders Albäck

7 LIITE 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJANOTE 1 (3) SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA EHDOTUS VUODEN 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKKÖKOHTAISEKSI KÄYTTÖSUUNNITELMAKSI 9/00/02/00/02/2015 HYKS 2 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväk syttiin valtuuston kokouksessa kuntayhtymätasoise na. Hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden vuoden 2015 käyttö suunnitelmat kokouksessaan ( 191). Kunkin sai raanhoitoalueen lautakunta hyväksyy oman alueensa tulosyksi köiden käyttösuunnitelmat. Sairaanhoitoalueen lautakunnan päätettäväksi tuodaan nyt HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitel mat. Tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä 3. Käyttösuunnitelmien osana tulosyksiköt ovat valmistelleet tasa painotetun ohjauskortin, jonka pohjana on HUS-kuntayhtymä tasoiset strategiasta johdetut vuoden 2015 avaintavoitteet. Käyt tösuunnitelmaesityksen liitteessä 1 olevassa tasapainotetussa ohjauskortissa esitetään kaikille tulosyksiköille yhteiset avainta voitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat on laadittu ja sopeutettu halli tuksen hyväksymän sairaanhoitoalueen käyttösuunnitelman raa miin. Käyttösuunnitelmat sisältävät toimenpiteet talousarvion tu lostavoitteen ja tuottavuuden kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Sairaanhoitoalueen ja sen tulosyksiköiden talousarvion ulkoisten toimintakulujen sopeuttamistarve on noin 10,6 milj. euroa (-1,45 % ulkoisista sairaanhoitoalueen toimintakuluista). Tämä perustuu sairaanhoitoalueelle asetettuun 1,45 % tuottavuustavoitteeseen sekä yhtymähallinnon ohjeistuksen mukaiseen arvioon kustan nustason noususta. Käyttösuunnitelmien valmisteluvaiheessa tu losyksiköt ovat valmistelleet esitykset toimintakulujen sopeuttami seksi (talousarviovuoden kehittämisohjelmiksi) yhteensä 11,7 milj. euron edestä, josta henkilöstökustannuksiin ja muihin ulkoi siin toimintakuluihin 8,9 milj. eurolla ja sisäisiin tarvike- ja palvelu ostoihin HUS:n sisäisiltä palvelutuottajilta 2,7 milj. eurolla. Kulu sopeutuksen osalta on sovittu aikataulutettuja konkreettisia toi menpiteitä, jotta tavoitteeksi asetettu toimintakulutaso saavutet taisiin. Kooste tulosyksiköiden valmistelemista toimenpiteistä vuo den 2015 tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi on oheismateriaa lissa A. Tulosyksiköiden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumises ta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Tulosyksiköiden yhteenlasketuista toimintakuluista ulkoisten kulu jen osuus on 44,9 %, tästä henkilöstökulujen osuus on 84,9 % ja muiden ulkoisten kulujen osuus 13,9 %. Vastaavasti toimintaku luista 55,1 % muodostuu palvelu- ja tarvikehankinnoista sekä tila vuokrista konsernin sisäisiltä palveluiden tuottajilta (tytäryhtiöt, lii kelaitokset ja tulosalueet, Hyks tulosyksiköt). Toiminnallisina siirtoina HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvät: HYKS Psykiatrian tulosyksikköön Kellokosken psykiatrisesta toiminnasta Hyvinkään sairaanhoitoalueelta, HYKS Akuutti tulosyksikköön Myrkytystietokeskus

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJANOTE 2 (3) SAIRAANHOITOPIIRI HYKS Lasten ja nuortensairauksien tulosyksikköön perinnöllisyyslääketiede HUSLAB liikelaitoksesta sekä HYKS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikköön siirtyy Apuvälinekeskuksen taseyksikkö. Toiminnallisten siirtojen vaikutus vuoden 2015 toimintakuluihin on yhteensä noin 49,4 milj. euroa / +3,7 %. Tulosyksiköiden sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Yhdentoista (11) kliinisen tulosyksiköiden osalta sitovat nettokulut Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön ja tulosalueen johdon tulosyksikön osalta toimintakulut yhteensä. Perusteena näiden tulosyksiköiden mittarille on sisäisten toimintatuottojen osuuden ylikorostuminen kaikista toimintatuotoista. Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön sisäisten toimintatuottojen osuus kaikista tulosyksikön toimintatuotoista on 97 % ja tulosalueen johdon tulosyksikön 100 %. Käyttösuunnitelmien muuttaminen Hallitus päättää muutoksista silloin, kun sairaanhoitoalueen ta lousarvion toimintatuottojen tai toimintakulujen kokonaismäärät muuttuvat. Lautakunta päättää mahdollisista tulosyksikkökohtais ten käyttösuunnitelmien muuttamisesta, mikäli sairaanhoitoalu een talousarvion toimintatuottojen ja toimintakulujen kokonais määrät eivät muutu. Toiminnan järkevän ja tarvittaessa nopean ohjauksen kannalta on järkevää, että sairaanhoitoalueen johtaja voi päättää euro määrältään vähäisistä (esitys 3 %) tulosyksikkökohtaisten käyttö suunnitelmien vahvistettujen tavoitteiden muuttamisesta, mikäli sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut ei vät muutu. Esitetty menettelytapa on ollut voimassa HYKS-sai raanhoitoalueella jo vuosina Mahdolliset talousarvio muutokset vuonna 2015 Talousarvion laadinnan jälkeen on päätetty että Helsingin kau pungin Fysiatrian poliklinikan toiminta siirtyy Helsingin ja Uuden maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnaksi alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti (käsitellään omana asiana tässä lautakunnan kokouk sessa asiakohdassa 4). Siirtyvän fysiatrian poliklinikan toiminnan vaikutuksia ei ole huomioitu laaditussa HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Sen osalta tullaan esittä mään tehtäväksi vuoden 2015 aikana talousarviomuutos. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttö suunnitelmien valmistumisen jälkeen on Hyksin tulosyksiköiden toimintoihin / vastuuyksikkö jakoon tehty vielä sairaanhoitoalueen sisäisiä muutoksia, joita ei ole aikataulullisesti voitu huomioida käyttösuunnitelmissa. Näiden osalta tullaan vuoden 2015 aikana esittämään tehtäväksi käyttösuunnitelmien muutos siltä osin kun ne ovat oleellisia. Nämä muutokset eivät vaikuta HYKS sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvion toimintatuottoihin ja -kului hin.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJANOTE 3 (3) SAIRAANHOITOPIIRI Päätösesitys Lautakunta päättää 1. hyväksyä esityslistan liitteenä 3 olevat HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 2. vahvistaa tulosyksikkökohtaisiksi sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi; Lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Psykiatrian tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Akuutti tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Pään ja kaulakeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Sydän- ja keuhkokeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Naistentaudit ja synnytykset tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Syöpäkeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Tukielin- ja plastiikkakirurgia tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Tulehduskeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Vatsakeskus tulosyksikön sitovat nettokulut euroa Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön toimintakulut yhteensä euroa Sairaanhoitoalueen johto tulosyksikön toimintakulut yhteensä euroa 3. oikeuttaa HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päättämään sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien muuttamisesta silloin, kun muutos vuositasolla on euromäärältään enintään 3 % eikä sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuottojen ja toimintakulujen enimmäismäärä muutu Asian käsittely Päätös Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli kokouksessa tulosyksiköille laadittuja käyttösuunnitelmaesityksiä sekä asetettuja taloudellisia tavoitteita. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09)

10

11 LIITE 4 KATSAUS HYKSIN TOIMINTAAN Talousjohtaja Jari Finnilä, HYKS johto HUS hallituksen kokous

12

13 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköt 3

14 Rakenteellinen muutos: Toimialajohtajan yleinen tehtävä on säilytetty hallintosäännössä, mutta ratkaisuvalta siirretty sairaanhoitoalueen johtajan hyväksymään toimintaohjeeseen. Toimialajohtajilla ei ole päätösvallan delegointimahdollisuutta - yhtenäinen päätöksentekojärjestelmä Hyksissä. Toimitusjohtaja hoitaa oman virkansa ohella myös Hyksin johtajan viran tehtävät. Järjestely on voimassa saakka Hyksin talousjohtaja toimii Hyksin johtajan varahenkilönä ja vastaa Hyksin päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Hyksin johtamisessa avustaa Hyksin johdon tulosyksikkö. 4 HYKSIN TOIMINTAOHJE ( 128/ )

15 Hyksin toimintaohjeessa määrätään tulosyksikön rakenteesta, keskitetyistä tehtävistä, johtavien viranhaltijoiden tehtävistä ja henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja muusta ratkaisuvallasta. Toimintaohjeen liitteenä on kunkin tulosyksikön toiminnallinen organisaatio ja lääketieteellisen vastuun määrittely. Toimintaohjeeseen on tehty teknisiä tarkennuksia 11/

16 Johtoryhmä, HYKS-sha johtajan päätös 4/ Työvaliokunta, HYKS-sha johtajan päätös 1/ Yhteistyötoimikunta, HYKS-sha johtajan päätös 10/ PERUSTETUT JOHTO- JA TYÖRYHMÄT Henkilöstöjohtamisen ohjausryhmä, HYKS-sha johtajan päätös 3/ Lisäksi johtoryhmät kussakin tulosyksikössä

17 Sisäisten sijaisten käyttöperiaatteiden mukaisen toiminnan kehittäminen, HYKS talousjohtaja 7/ Tyhjien vakanssien siirto HYKS johtoon, HYKS talousjohtaja 186/ AJANKOHTAISET/VIREILLÄ OLEVAT ASIAT

18 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS:lle, Hallitus 7/ Vaativan erityistason saattohoidon järjestämisen (Terhokotitoiminta) keskittäminen HUS:n vastuulle vuodeosastohoidon osalta alkaen Vantaan terveyskeskuspäivystyksen siirto HUS:n toiminnaksi alkaen

19 esiselvitys Helsingin kaupungin apuvälinekeskuksen mahdollisesta siirtymisestä HUS:n toiminnaksi selvitys Helsingin kaupungin lonkkaliukumäkitoiminnan aloittamisesta HUS-Helsinki yhteistyönä selkäydinvamma- ja selkäkeskuksen rakentaminen tunnustelut Helsingin kaupungin ja HUS:n psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhdistämisestä Lisäksi käynnissä on

20 Lastenklinikan osastot K10 ja S10 siirretään toimintoineen ja henkilökuntineen Kolmiosairaalan osastolle 4 B toukokesäkuussa, heti kun se Tornisairaalan valmistumiseen ja muuttoihin nähden on mahdollista. Osasto 4 B oli varattu Auroran infektiosairauksien osastoksi. Tämä muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että Aurorassa sijaitsevat infektiosairauksien toiminnat siirtyvät Kolmioon vasta uuden Lastensairaalan valmistuttua vuonna Aurorasta ei päästä luopumaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti -- > ylimääräisiä vuokrakustannuksia noin /vuosi AJANKOHTAISKATSAUS RAKENTAMISEEN Lastenklinikka

21 Plastiikkakirurgian leikkaussaleissa (4 kappaletta), jotka sijaitsevat Töölön sairaalan vanhan osan 6 kerroksessa, työskentelevällä henkilökunnalla on esiintynyt oireilua. Lopullinen raportti kaikkine tuloksineen valmistuu HUS-Tilakeskuksen arvion mukaan leikkaussalien kunnostaminen maksaa noin euroa. Aikaa remontille tulee varata 6 kuukautta. Pääperiaatteena on, että Töölön sairaalasta väistää plastiikkakirurgia ja leikkaussaleja ei enää remontoida alipaineisiksi vaan plastiikkakirurgian infektioleikkaukset hoidetaan muualla Töölön sairaalan leikkaussalit

22 välisenä aikana muuttavat Tornisairaalaan väistöissä olleet toiminnot väliaikaisesta vuodeosastosiivestä, Kolmiosairaalasta sekä Meilahden leikkausosaston tiloista. Toukokuussa 2015 käynnistyy puoli vuotta kestävä, väistötiloina toimineiden Meilahden leikkaussalien remontti, jonka valmistuminen mahdollistaa toisen vaiheen paluumuuton välisenä aikana muuttavat Kolmiosairaalaan toiminnot Silmä- ja Korvasairaalasta, Lastenklinikalta sekä toiminnot Kolmiosairaalan sisällä. Muutot Auroran sairaalasta siirtyvät myöhempään ajankohtaan. 2/17/ Meilahden sairaala paluumuuton ensimmäinen vaihe / huhtikuu 2015

23 Marras-joulukuussa muuttavat Tornisairaalaan toiminnot Kirurgisesta sairaalasta sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloista. Toisen vaiheen muuttojen jälkeen Torni on täynnä. 2/17/ Paluumuuton toinen vaihe / marras- joulukuu 2015

24 HYKS lautakunta vahvisti tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2015 kokouksessaan ( 2) Toiminnallisina siirtoina HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvät: HYKS Psykiatrian tulosyksikköön Kellokosken psykiatrisesta toiminnasta Hyvinkään sairaanhoitoalueelta, HYKS Akuutti tulosyksikköön Myrkytystietokeskus HYKS Lasten ja nuortensairauksien tulosyksikköön perinnöllisyyslääketiede HUSLAB liikelaitoksesta sekä HYKS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikköön siirtyy Apuvälinekeskuksen taseyksikkö TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT

25 Tulosyksiköiden sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Yhdentoista (11) kliinisen tulosyksiköiden osalta sitovat nettokulut Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön ja tulosalueen johdon tulosyksikön osalta toimintakulut yhteensä. Perusteena näiden tulosyksiköiden mittarille on sisäisten toimintatuottojen osuuden ylikorostuminen kaikista toimintatuotoista. Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön sisäisten toimintatuottojen osuus kaikista tulosyksikön toimintatuotoista on 97 % ja tulosalueen johdon tulosyksikön 100 %

26 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmien valmistumisen jälkeen on Hyksin tulosyksiköiden toimintoihin / vastuuyksikkö jakoon tehty vielä sairaanhoitoalueen sisäisiä muutoksia, joita ei ole aikataulullisesti voitu huomioida käyttösuunnitelmissa. Näiden osalta tullaan vuoden 2015 aikana esittämään tehtäväksi käyttösuunnitelmien muutos siltä osin kun ne ovat oleellisia. Nämä muutokset eivät vaikuta HYKS sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin

27 HYKS TULOSYKSIKÖIDEN TAVOITEASETANTA (1) HYKS-lautakunta 17 TAE 2015 jäsenkuntien maksuosuuden jako tulosyksiköille Pohjana tulosyksiköiden oikaistu TA 2014 HUS-tason oikaisu (vähennys) jaetaan oik. TA 2014 suhteessa mm. potilasvakuutusmaksu TA 2014 ja sen kasvu TAE 2015 Yleinen kustannustason muutos + 1,2 % Muut käytettävät parametrit tulosyksikkökohtaisesti tarkasteltuna (kts. seur. dia)

28 HYKS TULOSYKSIKÖIDEN TAVOITEASETANTA (2) Akuutti-tulosyksikkö saa kaikki omien päivystyspoliklinikoidensa tulot (TA 2014: osa kohdistunut erikoisalakohdistuksen mukaisesti kirurgian erikoisaloille/yksiköille) Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikkö saa kaikki omien fysioterapiayksiköidensä käyntitulot (TA 2014: osa kohdistunut erikoisalakohdistuksen mukaisesti muille erikoisaloille/yksiköille) 18 TAE 2015 jäsenkuntien maksuosuus; jako tulosyksiköille Muut käytettävät parametrit tulosyksikkökohtaisesti tarkasteltuna: Epidemiologia: Ikäpainotettu väestön muutos ikäpainotus laskettu välisuoriteperusteisen laskutuksen osuudella alle 65-v. ja sitä vanhemmat Toiminnan muutos: Tilojen ja tietohallinnon yleisen kustannustason muutoksen ylittävä osuus Tuottavuustavoite: Painotettu tuottavuustavoite pohjana THL:n erikoisalatuottavuusindeksit vuosilta 2013 (alustava) ja 2012 Strateginen painotus: HYKS-sairaanhoitoalueen TAE 2015 hyväksytyt toiminnalliset muutokset HUS:n sisäiset toiminnalliset siirrot (AVK, Kellokosken psyk., perinnöllisyyslääketiede) TA 2014:oon sisältymätön Jorvin yhteispäivystyksen toiminnallinen muutos (terv.keskuskäynnit päivystyskäynneiksi) Tulonohjauksen muutos > 2015

29 HYKS-SHA TA 2015 VS TP 2014 TOIMINTAKULUT ,2 % ,3 % ,0 % ,0 % Henkilöstökulut ,4 % ,3 % ,5 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,5 % ,6 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteen ,1 % ,9 % ,7 % ,4 % Avustukset ,0 % 22 3,5 % ,0 % 22 3,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,4 % ,0 % ,3 % Poistot ja arvonalennukset ,3 % ,4 % ,3 % ,2 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT Y ,2 % ,3 % ,0 % ,4 % TILIKAUDEN TULOS Sitovat nettokulut ,3 % ,7 % ,4 % ,3 % TA 2014 TP 2014 TAE2015 vertailukelpoinen TA15 vert.kelp. vs TA14 Muutos Muutos % TAE15 vert.kelp. vs TP14 Muutos Muutos % TAE2015 toiminnalliset siirrot TAE 2015 TAE15 vs TA14 TAE15 vs TP14 Muutos Muutos % Muutos Muutos % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,5 % ,8 % ,2 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,6 % ,0 % ,4 % Palvelusop.myynti jäsenkunnille ,3 % ,2 % ,4 % ,2 % Muut myyntituotot yhteensä ,6 % ,3 % ,6 % ,4 % Maksutuotot ,5 % ,1 % ,6 % ,0 % Tuet ja avustukset ,1 % ,5 % ,1 % ,5 % Muut toimintatuotot ,1 % ,4 % ,5 % ,3 % - TA2014 ja TP 2014: Toimintatuotot/Palvelusop. myynnistä jäsenkunnille ja Toimintakulut/Palveluiden ostoista vähennetty potilasvahinkovakuusosuus 9,9 milj. eur (vertailukelpoisuus TAE2015 kanssa)

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus)

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Kh 3.5.2010 Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Osapuolet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (kuntayhtymä) Sopimuksen

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan 1/helmikuu 2005 Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan Laitoshuoltajan monipuolinen ammatti Soppatykit paukkuvat

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v.

MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v. Myrkytystietokeskus HUSLAB MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v. 1961-2011 Myrkytystietokeskus HUSLAB, PL 790 (Tukholmankatu 17) 00029 HYKS (Helsinki) Puh 09-471 977 www.myrkytystietokeskus.fi i Sisällysluettelo Esipuhe

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka 05.11.2009 1 Esityksen tavoitteet Taustaa Tietoketjut, niiden rooli Tuotteistus

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot