Toimialakatsaus Toimialakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialakatsaus 2012. Toimialakatsaus"

Transkriptio

1 Toimialakatsaus

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Puhelin-, laajakaista- ja televisioliittymät 4 Markkinaosuudet 7 Tiedonsiirtopalvelut 9 Puhelinpalvelut 12 Palveluista maksaminen 13 Sisältöpalvelut 17 Tietoturvaloukkaukset 21 Viestintäverkkojen toiminta 26 Radiohäiriöt 28 Radiotaajuuksien käyttö 29 Taajuussuunnittelu 31 Radiolaitteet, -luvat ja -tutkinnot 32 Postipalvelut 34 Postitoimipaikat 38 Kuviot ja taulukot 39 2

3 Johdanto VIESTINTÄMARKKINAT kehittyvät vinhaa vauhtia. Tätä kuvaa vahvistaa Viestintäviraston vuosikatsaus, joka sisältää koosteen viraston valvontatyössään keräämistä sähköisiä viestintäpalveluja ja verkkoja, taajuus- ja tietoturva-asioita sekä postipalveluja koskevista julkisista tiedoista. Vuoden 2012 lopulla matkaviestinverkon liittymiä oli noin 9,3 miljoonaa. Kiinteän puhelinverkon liittymien määrä puolestaan jatkoi laskuaan. Vuoden lopussa kiinteän puhelinverkon liittymiä oli Suomessa enää noin Liittymien määrä laski vuoden aikana peräti lähes viidenneksen. Lähes 90 prosentilla suomalaisista oli kotitaloudessaan Internet-yhteys. Isoin muutos on tapahtunut sellaisten käyttäjien osuudessa, joilla on käytössään sekä kiinteän verkon että matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymä. Vuonna 2012 tällaisia käyttäjiä oli 21 prosenttia kotitalouskäyttäjistä, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 10 prosenttia. Kiinteän verkon laajakaistaliittymistä edelleen valtaosa on toteutettu metallijohdinyhteyksillä, joskin investoinnit valokuituun näkyivät selkeänä kasvuna tilastoissa. Tähän mennessä virasto on myöntänyt valtiontukea Laajakaista hankkeessa 9,3 miljoonaa euroa ja tukea on sen lisäksi haettu yhteensä 50,1 miljoonaa euroa. Siten hankkeelle varatusta 63 miljoonan euron määrärahasta on myönnetty tai haettu noin 60 miljoonaa euroa. Tietoturvailmoituksia viraston CERT-FI:lle kertyi 4 208, eli 10 % enemmän kuin edellisvuonna. Yli puolet niistä koski haittaohjelmia. Tietomurtotapauksia CERT-FI käsitteli 271, mikä oli noin 74 % enemmän kuin edellisvuonna. Joulukuussa mediaan kohdistui Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja palvelunestohyökkäys, joka pimensi Yleisradion, Helsingin Sanomien, MTV3:n sekä Nelosen verkkosivut. Aiemmin syyskuussa hyökkäyksen kohteena olivat Sanoma Oyj:n verkkolehdet. Viestintäverkkojen ja -palvelujen häiriöiden osalta vuosi 2012 oli rauhallinen. Vakavista puhe- ja internet-, TV- ja radiopalvelujen häiriötilanteista teleyritykset ilmoittivat virastolle 17 kertaa. Pääosin häiriöt ajoittuivat yöaikaan ja ne korjattiin nopeasti. Kestoltaan vakavista häiriöistä vain kolme kesti yli kuusi tuntia ja peräti 40 % korjattiin alle tunnissa häiriön alkamisesta. Useimmiten häiriöitä aiheuttivat verkkojen muutostyöt. Useamman vuoden aikavälillä tarkasteltuna vakavien häiriöiden merkittävimmät aiheuttajat ovat olleet luonnonilmiöiden (myrskyt, tykkylumi) aiheuttamat yleisen sähköverkon katkokset. Taajuussuunnittelun avulla Viestintävirasto mahdollis ti yli 30 uutta taajuutta kaupallisten radioiden toimiluvalliseen käyttöön sekä Ylen käyttöön neljä uutta taajuutta parantamaan vanhojen radiokanavien kuuluvuut ta. Näiden lisäksi taajuussuunnittelu mahdollisti lähes 50 kaupallisen radioaseman tehonkorotukset. Sähköinen viestintä jatkoi perinteisen postin ja painetun median korvaamista. Osoitteellisten kirjeiden määrä jatkoi hidasta laskuaan vuonna 2012 ja myös sanoma- ja aikakauslehtien määrä laski. Viraston teettämän selvityksen mukaan suurin osa kuluttajista asioi postitoimipaikoissa vain muutaman kerran vuodessa tai harvemmin. Yli puolet yrityksistä ilmoitti asioivansa postitoimipaikassa pari kertaa kuukaudessa tai harvemmin. Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja 3

4 Puhelin-, laajakaistaja televisioliittymät Matkaviestinverkon liittymiä oli vuoden 2012 lopussa noin 9,3 miljoonaa.

5 MATKAVIESTINVERKON liittymämäärä jatkoi edelleen kasvuaan vuoden 2012 aikana, mutta kasvu on hidastunut vuositasolla noin 4 prosenttiin. Matkaviestinverkon liittymiä oli vuoden 2012 lopussa noin 9,3 miljoonaa. Määrä sisältää kaikki matkaviestinverkon liittymät, eli myös tiedonsiirtopalveluihin käytetyt liittymät, joista ei käytetä lainkaan puhe- ja viestipalveluja. Matkaviestinverkon liittymistä oli kotitalouksien käytössä noin kolme neljäsosaa, kun vastaavasti kiinteän verkon liittymistä vain noin puolet oli kotitalouksissa. Osuuksissa ei tapahtunut juuri muutoksia vuoden aikana. Pitkällä aikavälillä yritysasiakkaiden liittymien osuus kaikista matkaviestinverkon liittymistä on ollut prosenttia, aivan viime vuosina noin 25 prosenttia. Kokonaisliittymämäärän voimakas kasvu huomioon ottaen on merkille pantavaa, että kotitalous- ja yritysasiakkaiden osuudet ovat pysyneet hyvin vakaina matkaviestinverkossa. (Kuvio 1) Kuvio 1. Matkaviestinverkon liittymät tuhatta liittymää / /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 Yritysten liittymät kotitalouksien liittymät PIENI osa matkaviestinverkon liittymistä on tuotteistettu kiinteitä puhelinliittymiä muistuttaviksi: liittymissä on kiinteän verkon puhelinnumero ja mahdollisesti myös lankapuhelinliittymänkaltainen hinnoittelu tai palveluvalikoima. Näitä liittymiä oli vuoden 2012 lopussa noin , eli noin neljänneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kiinteän puhelinverkon liittymämäärä jatkoi vuonna 2012 tasaista laskuaan. Vuoden lopussa kiinteän puhelinverkon liittymiä oli Suomessa yhteensä noin Liittymien määrä laski vuoden aikana noin 18 prosenttia. Kiinteän puhelinverkon liittymämäärä on pysynyt hyvin vakaalla lasku-uralla vuodesta 2008 lähtien. Tuolloin liittymiä oli vielä lähes 1,7 miljoonaa. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä on pysynyt suhteellisen vakaana viime vuosien aikana. Vuonna 2008 liittymämäärän voimakas kasvu taittui, minkä jälkeen hienoista laskua kesti aina vuoden 2010 ensimmäiselle vuosipuoliskolle asti. Tämän jälkeen kiinteän verkon liittymien määrä on jälleen hieman kasvanut, ylittäen vuoden 2008 tason vuoden 2012 loppuun mennessä. Muutokset mahtuvat muutaman prosentin sisään vuoden 2012 tasoon verrattuna. On todennäköistä, että kiinteän verkon laajakaistaliittymien kokonaismäärässä ei tapahdu lähitulevaisuudessakaan merkittäviä muutoksia. Merkittävimmät muutokset ovat laadullisia, ja ne nähtäneen liittymätyypeissä ja yhteysnopeuksissa. Eri tekniikoilla toteutetuista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä eniten vuoden 2012 aikana lisääntyivät kiinteistö- ja taloyhtiöliittymät yli liittymällä sekä kaapelimodeemiliittymät noin liittymällä. On todennäköistä, että kyseessä olevilla tekniikoilla toteutettujen liittymien määrät kasvavat myös tulevaisuudessa. Myös valokuituverkkoihin tehdyt investoinnit nä- 5

6 kyvät kasvuna niin sanottujen FTTH-liittymien (Fiber to the home eli kotiin tuotu valokuitutilaajayhteys) sekä valokuituverkkoa hyödyntävien kiinteistö- ja taloyhtiöliittymien määrissä. Vaikka DSL-tekniikalla (Digital Subscriber Line eli digitaalinen metallijohdintilaajayhteys) toteutettujen liittymien osuus laskee, kiinteän verkon laajakaistaliittymistä noin 65 prosenttia oli vuoden 2012 lopussa yhä toteutettu DSL-tekniikalla. Noin 18 prosenttia oli kaapelimodeemiliittymiä ja noin 14 prosenttia kiinteistö- ja taloyhtiöliittymiä. Taulukko 1. Kiinteän verkon laajakaistaliittymämäärät tekniikoittain Vuosi Laajakaistaliittymät DSL Kiinteistö- ja taloyhtiöliittymä Kaapelimodeemi Langaton (kiinteä) laajakaista* FTTH Muu * kiinteään sijaintipaikkaan tarjotut langattomat laajakaistaliittymät (Flash-OFDM, WiMAX ja Wlan) LAAJAKAISTAYHTEYTTÄ voi käyttää tv-lähetysten vastaanottamiseen IPTV-tekniikan avulla. Kuluttajan kannalta IPTV on antenni- ja kaapeli-tv-vastaanotolle rinnakkainen tv-lähetysten vastaanottotapa. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli IPTV-liittymää, joista lähes kaikki kotitalousasiakkailla. IPTV-liittymiä on siis noin 10 prosentilla kotitalouksista. IPTV-tekniikka on kuluttajamarkkinoilla varsin uutta ja liittymämäärän kasvu on ollut huomattavan nopeaa, noin 34 prosenttia vuoden aikana. IPTV-liittymän käyttö vaatii nopean, käytännössä vähintään 10 Mbit/s kiinteän laajakaistaliittymän. Tällaisia liittymiä on Suomessa yhteensä lähes miljoona, joista kotitalousasiakkailla arviolta kolme neljännestä. Karkeasti arvioiden kolmanneksella niistä kotitalouksista, joilla on laajakaistaliittymän puolesta tekniset edellytykset vastaanottaa IPTV-lähetyksiä, on IPTV-liittymä. Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämän tiedon mukaan Suomessa oli vuoden 2012 lopussa yhteensä kaapelitelevisioliittymää. Liittymistä yli 98 prosenttia oli kotitalousasiakkailla. Liittymämäärä on kasvanut noin kaksi prosenttia vuoden aikana. Kaapeli-TV-liittymä on noin 55 prosentissa kotitalouksista. 6

7 Markkinaosuudet MATKAVIESTINVERKOSSA on pelkästään puhelin- tai tiedonsiirtopalveluihin käytettyjen liittymien lisäksi paljon näiden yhteiskäyttöä. Puhe- ja viestikäyttöä täydentävästä satunnaisesta tiedonsiirrosta on hankala edes tehdä rajanvetoa, joten markkinaosuuksia on syytä tarkastella matkaviestinverkon kokonaisliittymämäärän kautta. Matkaviestinverkossa kolme suurinta yksittäistä toimijaa ovat Elisa Oyj, TeliaSonera Oyj ja DNA Oy, joiden markkinaosuuksia laskettaessa on huomioitu samaan konserniin kuuluvien palveluoperaattoreiden liittymämäärät. Kolmen suuren matkaviestinverkko-operaattorin yhteenlaskettu osuus liittymämarkkinoista on jo pitkään ollut 98 prosenttia. Myöskään kolmen suuren operaattorin välillä liittymien markkinaosuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden takaiseen verrattuna. Elisa Oyj:n markkinaosuus on 40 prosenttia, TeliaSonera Oyj:n 34 prosenttia ja DNA Oy:n 25 prosenttia. Pitkän aikavälin tarkastelussa Elisa Oyj:n ja vielä selvemmin DNA Oy:n markkinaosuudet ovat hitaasti kasvaneet ja TeliaSonera Oyj:n markkinaosuus vastaavasti laskenut. Kaikkiaan liittymämäärien nopea kasvu on kuitenkin jakautunut kohtuullisen tasaisesti markkinatoimijoiden kesken. (Kuvio 2) Kuvio 2. Matkaviestinverkon liittymämääriin perustuvat markkinaosuudet 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 Telia-Sonera Elisa DNA Muut KIINTEÄSSÄ verkossa tarjottavat laajakaista- ja puhelinpalvelut myydään yleensä erikseen omina liittyminään. Nämä liittymämäärät ovat kehittyneet hyvin erisuuntaisesti. Lankapuhelinliittymien vähentyessä voimakkaasti kiinteiden laajakaistaliittymien määrä on pysynyt suhteellisen vakaana. Tästä syystä myös markkinaosuuksia on kiinteän verkon osalta syytä tarkastella erikseen. Kiinteän verkon puhelin- ja laajakaistapalveluiden markkinoilla on Suomessa suhteellisen suuri joukko yrityksiä. Kolme suurta yksittäistä toimijaa ovat Elisa, Telia- Sonera ja DNA. Lisäksi Finnet-ryhmän yrityksillä on yhteenlaskettuna suuri markkinaosuus. Vuonna 2012 kiinteän verkon laajakaistaliittymien markkinoilla Elisa Oyj ja TeliaSonera Oyj olivat kaksi liittymämäärillä mitattuna selkeästi suurinta toimijaa noin 30 prosentin markkinaosuuksilla. DNA Oy:n markkinaosuus oli 19 prosenttia, Finnet-ryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli 16 prosenttia ja muiden noin 4 prosenttia. Suuret markkinaosuuksien muutokset liittyvät yritysjärjestelyihin: Finnet-ryhmän yrityksistä kootun DNA Oy:n tulo markkinoille vuonna 2007 näkyy Finnet-ryhmän markkinaosuuden pudotuksena, ja Welho Oy:n sulautuminen DNA Oy:hyn vuonna 2010 taas DNA:n markkinaosuuden nousuna. Yritysjärjestelyihin liittyvien muutosten ulkopuolella Elisa Oyj:n markkinaosuus on muuttunut selkeimmin, sillä se on laskenut vuoden 2006 alun 36 prosentista vuoden 2011 lopun 30 prosenttiin. Tulevina vuosina kiinteiden laajakaistaliittymien 7

8 markkinalla teleyritysten markkinaosuuksissa voidaan nähdä suurempiakin muutoksia. Suurin syy tähän on siirtymävaihe metallijohdinyhteyksillä toteutetusta verkoista valokuituverkkoihin. Jatkossa kiinteän verkon laajakaistayhteyksien markkinaosuutta voivat kasvattaa erityisesti ne teleyritykset, jotka ovat ensimmäisten joukoissa aloittaneet investoinnit uusiin laajakaistateknii koihin. Todennäköisesti markkinaosuusmuutokset eivät kuitenkaan ole ainakaan alkuvaiheessa nopeita, vaan muutokset näkyvät useamman vuoden viiveellä. Suurempia markkinaosuusmuutoksia voidaan nähdä lyhyellä aikavälillä lähinnä yritysjärjestelyiden seurauksena. (Kuvio 3) Kuvio 3. Kiinteän verkon laajakaistaliittymämääriin perustuvat markkinaosuudet 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 Telia-Sonera Elisa DNA Finnet Muut KIINTEÄN puhelinverkon markkinaosuuksia tarkastellessa suurin muutos on tapahtunut vuonna 2007, kun DNA irtautui Finnet-ryhmästä. Tämän jälkeen Elisa Oyj on erottunut selvästi suurimmaksi kiinteän puhelinverkon toimijaksi. Markkinaosuuksia tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä kiinteän verkon liittymämäärien kehitys: liittymien määrä on tarkastelujaksolla pudonnut lähes puoleen. (Kuvio 4) Kuvio 4. Kiinteän verkon puhelinliittymämääriin perustuvat markkinaosuudet 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 Telia-Sonera Elisa DNA Finnet Muut 8

9 Tiedonsiirtopalvelut INTERNETYHTEYKSIEN levinneisyys on pysynyt viimeisten kolmen vuoden aikana lähes ennallaan. Syksyllä 2012 noin 87 prosentilla suomalaisista oli kotitaloudessaan internetyhteys. Selkein muutos on tapahtunut sellaisten käyttäjien osuudessa, joilla on käytössään sekä kiinteän verkon laajakaistaliittymä että matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymä. Vuonna 2012 tällaisia käyttäjiä oli 21 prosentilla kotitalouskäyttäjistä, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 10 prosenttia. Niiden käyttäjien osuus, joilla on käytössään ainoastaan matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymä, on kasvanut kolmessa vuodessa 20 prosentista 26 prosenttiin. Ainoastaan kiinteän verkon laajakaistaliittymää käyttävien osuus on pudonnut vastaavana aikana 52 prosentista 38 prosenttiin. Näiden lukujen valossa vaikuttaa siltä, että matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymä otetaan yhä useammin kiinteän verkon laajakaistaliittymän rinnalle. Matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymä on siten kuluttajalle kiinteää laajakaistaliittymää pikemminkin täydentävä kuin korvaava palvelu. (Kuvio 5) Kuvio 5. Laajakaistaliittymien levinneisyys kotitalouksissa % 21 % 26 % % 19 % 24 % % 10 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kiinteä laajakaista Kiinteä ja mobiililaajakaista Mobiililaajakaista Muu internetyhteys tai EOS MATKAVIESTINVERKON tiedonsiirtopalvelujen käyttö on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2012 lopussa noin 4,8 miljoonasta matkaviestinverkon liittymästä käytettiin kuukausimaksullista tiedonsiirtopalvelua ja noin 0,9 miljoonasta muulla perusteella laskutettavaa tiedonsiirtopalvelua. Vuoden takaiseen verrattuna kuukausimaksullisten tiedonsiirtoliittymien määrä on kasvanut kolmanneksen, kun muilla perustein laskutettavien tiedonsiirtopalveluiden määrä on laskenut noin viidenneksen. Vuoden 2012 lopussa noin 62 prosentista matkaviestinverkon liittymiä käytettiin tiedonsiirtopalvelua tai ainakin maksettiin palvelusta, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli noin 52 prosenttia ja vuoden 2007 lopussa noin 17 prosenttia. 9

10 ON todennäköistä, että matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymien määrä kasvaa myös tulevaisuudessa. Jossain vaiheessa nähdään tilanne, jossa lähes jokaiseen matkaviestinverkon liittymään sisältyy jonkinlainen tiedonsiirtopalvelu puhe- ja tekstiviestipalvelujen tavoin. Kasvava matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelujen kysyntä on näkynyt räjähdyksenä matkaviestinverkoissa siirretyn datan määrässä. Vuoden 2012 aikana siirretyn data määrä oli noin teratavua, kun vuonna 2009 siirrettiin reilut teratavua ja vuonna 2007 noin 500 teratavua. Viiden vuoden aikana siirretyn datan määrä on siis lähes 200-kertaistunut ja kolmen vuoden aikanakin vielä kuusinkertaistunut. Suhteellinen kasvuvauhti on vuosittain hidastunut, ja vuonna 2012 siirretyn datan määrä oli noin puolitoistakertainen vuoteen 2011 verrattuna. (Kuvio 6, 7) Kuvio 6. Matkaviestinverkon liittymien jakautuminen tiedonsiirtosopimuksen perusteella 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 52 % 14 % 13 % 48 % 13 % 17 % 44 % 11 % 21 % 38 % 11 % 26 % 10 % 21 % 22 % 24 % 25 % 0 % 6/ /2011 6/ /2012 Ei tiedonsiirtosopimusta Muunlaiset tiedonsiirtosopimukset Kk-maksullinen rajoitettu tiedonsiirto Kk-maksullinen rajoitukseton tiedonsiirto Kuvio 7. Matkaviestinverkossa vuosittain siirretty tietomäärä teratavua

11 SAMALLA kun kiinteän verkon laajakaistaliittymien kokonaismäärä on heilahdellut vain hieman, kuluttajat ovat johdonmukaisesti siirtyneet käyttämään yhä nopeampia kiinteän verkon laajakaistaliittymiä. Vuoden 2012 lopussa enää 7 prosenttia kiinteän verkon laajakaistaliittymistä oli nimelliseltä yhteysnopeudeltaan alle 2 Mbit/s, kun esimerkiksi vielä vuoden 2008 lopussa vastaava luku oli noin 40 prosenttia. Nopeiden yhteyksien osuuden kasvu on ollut erittäin voimakasta. Vuoden 2012 lopussa nimelliseltä yhteysnopeudeltaan tasan tai yli 10 Mbit/s laajakaistaliittymien osuus oli 60 prosenttia. Satamegaisia tai sitä nopeampia oli 10 prosenttia kiinteistä laajakaistaliittymistä. (Taulukko 2) Taulukko 2. Kiinteät laajakaistaliittymät nopeuksittain Vuosi Ajankohta Alle 2Mbit/s 63 % 70 % 40 % 39 % 24 % 12 % 7 % 2Mbit/s - alle 4Mbit/s 26 % 17 % 18 % 14 % 26 % 50 % 4Mbit/s - alle 10Mbit/s 19 % 26 % 28 % 19 % 10Mbit/s tai yli, mutta alle 25Mbit/s 27 % 14 % 26 % 32 % 45 % 9 % 25Mbit/s - alle 100Mbit/s 4 % < 1 % 3 % 4 % 5 % Tasan 100Mbit/s tai yli 1 % 2 % 4 % 6 % 10 % Laajakaista 2015 Vuoden 2013 alkuun mennessä Viestintävirasto on myöntänyt tukea nopean laajakaistaverkon rakentamiseen eri puolelle Suomea yli 8 miljoonaa euroa. Tukihake muksia on vireillä noin 41 miljoonan euron arvosta. Eniten tukea on myönnetty Kainuun, Lapin ja Satakunnan maakuntiin. Laajakaista hankkeen tavoitteena on, että lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s nopeudella toimivasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Laajakaistarakentamisen tukea koskevaa lakia muutet tiin Lakimuutoksen jälkeen haettavaksi julistetuissa hankkeissa osa valtiontuesta voidaan maksaa hakijalle jo tukipäätöksen yhteydessä, ennen kuin hankealueelle rakennettava verkko on valmistunut. Ennakkotuen avulla pienemmät tuenhakijat voivat paremmin turvata toimintansa rahoituksen verkon rakentamisaikana. Toukokuun puoliväliin 2013 mennessä myönnetyn tuen määrä oli noussut yli 9,3 miljoonaan euroon, tukea oli maksettu hankkeille noin 3,3 miljoonaa euroa ja hakemuksia oli vireillä 50,9 miljoonan euron edestä. Yleispalvelulaajakaista Yleispalvelusääntelyä muutettiin vuonna 2011 siten, että vammaisille viestintäpalvelujen käyttäjille taataan samat perusviestintäpalvelut kuin muillekin käyttäjille. Vuoden 2012 tammikuussa tuli voimaan valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista. Yleispalvelua koskevan sääntelyn perusteella jokaisella kuluttajalla tai yritysasiakkaalla on oikeus saada puhelinliittymä sekä tarkoituksenmukainen internetyhteys vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaansa. Tällä hetkellä internet-yhteyden vähittäisnopeudeksi on määritelty 1 Mbit/s. Liittymä on saatava kohtuullisella hinnalla ja kohtuullisessa ajassa. Sääntely ei koske kesäasuntoja. Viestintävirasto laati vuoden 2012 aikana liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta kaksi yleispalveluvelvoitteen laajuutta koskevaa selvitystä. Selvitettäviä seikkoja olivat kesäasuntojen mahdollinen sisällyttäminen yleispalveluvelvoitteen piiriin sekä tekninen ja taloudellinen arvio siitä, olisiko yleispalveluun kuuluvan internetyhteyden nopeutta mahdollista nostaa. Asioiden jatkovalmistelusta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. 11

12 Puhelinpalvelut KIINTEÄN verkon puhelinliittymä oli vuoden 2012 loppupuolella käytössä enää noin 14 prosentilla suomalaisista kotitalouksista. Lankaliittymätalouksien osuus on laskenut viime vuosina nopeasti: vielä vuonna 2007 lankaliittymätalouksien osuus oli lähes 40 prosenttia. Matkaviestinverkon liittymä sen sijaan on ollut jo pitkään käytössä lähes kaikilla suomalaisilla. (Kuvio 8) Kuvio 8. Puhelinliittymien levinneisyydet kotitalouksissa 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Lankapuhelin Matkapuhelin KIINTEÄSTÄ puhelinverkosta soitettujen puheluminuuttien määrä laski vuoden 2012 aikana reilut 15 prosenttia. Lasku on siis jatkunut, mutta hieman hidastunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2012 toisella puoliskolla matkaviestinverkossa nähtiin ensimmäistä kertaa puheluminuuttien määrän laskevan sekä kotitalous- että yritysasiakkailla. Vuositasolla tarkasteltuna lasku on pieni, alle prosentin. Vaikka muutos on suhteellisesti pieni, se voi olla merkittävä, sillä tähän mennessä matkaviestinverkon puheluminuuttien määrä on kasvanut jatkuvasti. Jatkossa nähdään, onko kyseessä kausivaihtelu vai todellinen muutos kehityksen suunnassa. Teksti- ja multimediaviestien määrä kasvoi edelleen vuonna Multimediaviestien käyttö lisääntyi edellisvuoteen verrattuna neljänneksen. Tekstiviestimäärien kasvu hiipui vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta vuositasolla niidenkin käyttö kasvoi yhä selvästi. Taulukko 3. Puhelu- ja viestimäärät Vuosi Kiinteä puhelinverkko Kiinteän verkon puheluminuutit, milj. min Kiinteän verkon puhelukappaleet, milj. kpl Matkaviestinverkko Matkaviestinverkon puheluminuutit, milj. min Matkaviestinverkon puhelukappaleet, milj. kpl SMS-viestit, milj. kpl MMS-viestit, milj. kpl

13 VIIME vuosien aikana kiinteän verkon puheluminuuttien määrä on vähentynyt ja matkaviestinverkon puheluminuuttien määrä on kasvanut kutakuinkin samaa tahtia. Puheluminuuttien kokonaismäärä matkaviestinverkossa ja kiinteässä puhelinverkossa soitettujen puheluminuuttien summa on pysynyt vakaana. Puheluminuutit ovat siis siirtyneet kiinteästä puhelinverkosta matkaviestinverkkoon. Tässä tasapainossa tapahtuu muutos, mikäli matkaviestinverkon puheluminuuttien määrä ei jatkossa kasva enää samaa tahtia kun kiinteän verkon puheluminuutit vähenevät. Kokonaispuheluminuuteista osa korvautuu muilla viestintäpalveluilla, esimerkiksi laajakaistayhteyksien kautta tarjottavilla palveluilla. (Kuvio 9) Kuvio 9. Puheluminuuttimäärät kiinteässä ja matkaviestinverkossa miljoonaa minuuttia Kiinteän verkon puheluminuutit Matkaviestinverkon puheluminuutit Palveluista maksaminen TELEYRITYSTEN julkisista hinnastoista kerättyjen tietojen perusteella matkapuheluiden ja tekstiviestien hinnat ovat pysyneet viime vuosien aikana Suomessa ennallaan. Teleyritysten hinnastoissa ilmoitettuihin hintoihin ei ole laskettu mukaan määräaikaisia tarjouksia, joten hintamuutokset näkyvät tästä syystä hinnastoissa hitaammin kuin kuluttajien maksamissa hinnoissa. Kuluttajatutkimuksen perusteella noin 60 prosenttia matkapuhelinliittymäsopimuksista on toistaiseksi voimassa olevia. Määräaikaisista sopimuksista puolestaan suurin osa on yli vuoden mittaisia. Niin sanottujen prepaid-liittymien osuus kaikista matkaviestinverkon liittymistä on saatavilla vuodesta 2007 alkaen. Prepaid-liittymä huomioidaan tilastossa, mikäli se on ollut aktiivisessa käytössä edellisten kolmen kuukauden aikana tarkasteluhetkestä. Vuoteen 2009 mennessä prepaid-liittymien osuus nousi kutakuinkin nykyiselle tasolle 10 prosentin tuntumaan. Viime vuosina osuus on pysynyt huomattavan vakaana, vaikka matkaviestinverkon liittymien määrä on kasvanut voimakkaasti. Uusia prepaid-liittymiä on siis otettu käyttöön suunnilleen samaa tahtia kuin muitakin liittymiä. (Kuvio 10) 13

14 Kuvio 10. Prepaid-liittymien osuus kaikista matkaviestinliittymistä 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /211 6/ /2012 KIINTEÄN verkon puhelujen eli niin sanottujen lankapuheluiden hinnat ovat nousseet viime vuosina selvästi. Hinnastohintojen perusteella kolmen minuutin paikallispuhelu maksoi vuonna 2012 reilut 17 senttiä, mikä oli lähes kolmanneksen enemmän kuin viisi vuotta aiemmin. Kolmen minuutin kaukopuhelu puolestaan oli kallistunut reilun neljänneksen vajaaseen 38 senttiin. Keskeinen syy hintatason nousuun on nopeasti vähentyvä kiinteän verkon puhepalveluiden käyttö. Kiinteiden laajakaistaliittymien vähittäishinnat putosivat vuonna 2012 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuonna 2011 hinnat laskivat tiedonsiirtonopeudesta riippumatta keskimäärin yhden prosentin, kun vuonna 2012 laskua oli reilut neljä prosenttia. Eniten putosivat tiedonsiirtonopeudeltaan 8 ja 100 megabitin liittymät, joissa laskua oli keskimäärin 5 prosenttia. (Kuvio 11) Kuvio 11. Kiinteiden laajakaistayhteyksien hinnastohinnat 60 /kk Mbit/s 2Mbit/s 8Mbit/s 24Mbit/s 100Mbit/s

15 VIESTINTÄVIRASTO vertaili vuoden 2012 lopussa kiinteiden laajakaistaliittymien vähittäishintojen alueellisia hintaeroja. Vähittäishintojen lasku tapahtui pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Keskimäärin hinnat putosivat 4,5-7 prosenttia, kun pääkaupunkiseudun hinnat pysyivät suurin piirtein vuoden 2011 tasolla. Suurimmat alueiden väliset hintaerot muodostuivat pääkaupunkiseudun ja muun Manner-Suomen välille tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Vaikka hintaerot alueiden välillä kaventuivat vuoden aikana, olivat hinnat esimerkiksi 8 megabitin yhteyksissä jopa 28 prosenttia edullisempia pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella hintaeroa suurten kaupunkien ja muiden kuntien välillä ei ollut keskimäärin kuin 1-4 prosenttia. Mobiililaajakaistojen hinnastohinnoissa ei vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurimmat hintamuutokset ovat todennäköisesti näkyneet palveluntarjoajien erilaisissa tarjouksissa ja kampanjoissa, joista Viestintävirasto ei kerää hinnastotietoa. Teleyritysten tulotietojen perusteella laskettava mobiililaajakaistan kuukausikustannus huomioi tarjoukset ja kampanjat ja kuvaa näin ollen paremmin keskimääräistä kuukausikustannusta kuin hinnastohinnat. Tulotietojen perusteella laskettuna mobiililaajakaistan kuukausihinta putosi vuodesta 2010 vuoteen 2011 keskimäärin 2,50 euroa. Vuoden 2012 tulotietojen perusteella laskettava keskimääräinen hinta ei tämän katsauksen julkistamishetkellä ollut vielä valmistunut. Viestintäviraston vuonna 2012 tekemän hintaseurannan perusteella yleispalveluliittymien hinnat pysyivät käytännössä muuttumattomina edellisvuoteen verrattuna. Viestintävirasto sai vuoden 2012 aikana edelleen yhteydenottoja yksittäisten yleispalveluliittymien hinnoista. Useimmissa tapauksissa arvioitavaksi tuli asiakkaalta liittymän rakentamisesta laskutettavien kertaluontoisten maksujen kohtuullisuus. Rakentamiskustannusten kohtuullisuutta arvioitiin myös varsin runsaasti julkisuutta saaneessa Lisman kylän tietoliikenneyhteyksiä koskevassa päätöksessä, jonka Viestintävirasto antoi maaliskuussa Viestintävirasto valvoo yleispalveluliittymien hinnan kohtuullisuutta. Lisäksi Viestintäviraston tehtävänä on seurata yleispalvelun hinnoittelua, verrata sitä viestintäpalveluiden yleiseen hintatasoon sekä arvioida yleispalvelun hinnoittelua suhteessa yleiseen kuluttajahintatasoon ja väestön yleiseen tulotasoon. Matkapuhelimen käyttö EU:n alueella matkustettaessa MATKAPUHELUT, tekstiviestit sekä mobiilidatapalvelut halpenivat vuonna 2012 Euroopan unionin alueella matkustettaessa. Hintojen aleneminen perustui uuteen Euroopan unionin verkkovierailuasetukseen, joka muun muassa määrittää hintakatot matkaviestinpalveluihin EU:n alueella. Hintakatto koski nyt ensimmäistä kertaa myös mobiilidatan kuluttajahintoja. EU:n sisällä loppuasiakkailta peritty enimmäishinta oli alkaen korkeintaan 0,36 euroa minuutissa/ulkomailta soitettu puhelu 0,10 euroa minuutissa/ulkomailla vastaanotettu puhelu 0,11 euroa/ulkomailta lähetetty tekstiviesti 0,86 euroa megatavulta/ulkomailla käytetty mobiilidata (mukaan lukien lähetetty tai vastaanotettu multimediaviesti) Teleyrityksillä on velvollisuus tarjota asiakkailleen vähintään noin 60 euron suuruista saldorajapalvelua, joka takaa, että mobiilidatan (lukuun ottamatta multimediaviestejä) kulutus ei ylitä määriteltyä saldorajaa ilman asiakkaan suostumusta. Palvelu lisää kuluttajien mahdollisuuksia hallita mobiilidatan käytöstä aiheutuvia yllättäviä kuluja ulkomailla matkustettaessa. Saldorajan tuli alkaen sisältää myös EU:n ulkopuolella käytettyjen mobiilidatapalvelujen kulutus, mikäli vierailuverkon operaattori sallii kulutuksen reaaliaikaisen valvomisen. Mobiilidatapalveluita ovat esimerkiksi sähköpostin, www-sivustojen, valokuvien tai elokuvien lataaminen kännykkään tai muuhun mobiililaitteeseen. Teleyritykset tiedottavat asiakkailleen puheluiden, tekstiviestien ja datapalvelujen hinnoista automaattisilla hintatiedotteilla asiakkaiden matkustaessa ulkomailla. Uusi verkkovierailuasetus edistää vähitellen kilpailua markkinoilla. Voimaan tulleiden matkaviestinpalvelujen hintojen alenemisen lisäksi on teleyritysten asiakkailla lähtien mahdollisuus ostaa verkkovierailupalveluja erikseen kilpailevalta yritykseltä. Nykyisessä mallissa teleoperaattorin asiakas ostaa sekä kotimaiset että verk- 15

Toimialakatsaus 2013 Toimialakatsaus 2013 1

Toimialakatsaus 2013 Toimialakatsaus 2013 1 Toimialakatsaus 2013 1 2 Toimialakatsaus 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 1.1...Esipuhe... 4 4.3...Kansainvälinen taajuussuunnittelu...30 4.4...Radioluvat ja tutkinnot...31 1.2...Keskeisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2 Toimialakatsaus 2/2015 Viestintävirasto 2015 Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2 Sisällys Esipuhe... 5 1 Teleyritysten tulojen ja investointien kehitys...

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 2 (65) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 - Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät

Lisätiedot

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia,

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015 Päätös 1 (31) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 70/2007. Kansanpuhelin lankapuhelimesta kännykkään

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 70/2007. Kansanpuhelin lankapuhelimesta kännykkään LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 70/2007 Kansanpuhelin lankapuhelimesta kännykkään Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.12.2007 Tekijä Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Julkaisun

Lisätiedot

YLEISÖKERTOMUS YLE 2010

YLEISÖKERTOMUS YLE 2010 YLEISÖKERTOMUS YLE 2010 Sisällys s. 3 YLEN YLEISÖT 2010 Yhteenveto tuloksista s. 4 1. JOHDANTO 1.1 Mediakäytön trendit 1.2 Toimintaympäristön muutoksia 1.3 Yleisötutkimuksista 1. Kannen kuva: Yleisurheilun

Lisätiedot

DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin

DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin VUO S I- KE RTO M US 2013 Vuosi 2013 1 DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin Vuonna 2013 DNA onnistui pitämään liikevaihtonsa ja käyttökatteensa vakaana haastavasta taloustilanteesta

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Vuosikertomus 2007 TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Tämä on TeliaSonera 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 TeliaSoneran osake 6 Konsernistrategia 8 Markkinat ja asiakkaat 9 Katsaus

Lisätiedot

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 2 (1) VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu...

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus

Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus Vuosi 2014 Sisällys Johdanto... 4 Tietoturvavuoden keskeiset havainnot ja toimet... 5 Vuoden 2014 merkittävimmät tietoturvailmiöt... 6 Verkkopankkitietojen kalastelu

Lisätiedot

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt 2012 yleisökertomus SIsällys 3 4 4 5 6 ylen yleisöt 2012 johdanto Mediakäytön trendit Toimintaympäristön muutoksia Yleisötutkimuksista ja yleisöpalautteesta 17 21 Radionkuuntelu Kaikki kuuntelijat Ruotsinkieliset

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2001

Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2001 11 Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2001 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...9 SISÄLLYSLUETTELO...11 YHTEENVETO...13 SVENSK RÉSUMÉ...16 1. JOHDANTO...20 1.1. TUTKIMUKSEN AIHE JA TAUSTA...20 1.2. RAJAUKSET JA

Lisätiedot

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 1 Sisällys 1. Laaja-alainen ja moni-ilmeinen audiovisuaalinen ala...5 1.1. Monimuotoinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2008

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 TeliaSonera AB (publ), SE-106 63 Stockholm, Sweden Corporate Reg. No. 556103-4249, Registered office: Stockholm, Telephone: +46 (0)8 504 550 00, www.teliasonera.com TeliaSoneran vuosikertomus

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA

MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA Jukka Korpi-Tassi Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Liiketalous JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) KORPI-TASSI, Jukka Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7

AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7 AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7 2 AIKAKAUSLEHTIEN TALOUS... 9 2.1 Aikakauslehtialan rakenne... 9 2.2 Mediaanitunnusluvut... 12 2.3 Tulevaisuussimulaatio... 14 3 TEKNOLOGIASELVITYS...

Lisätiedot